Obsah ŤŪselnŪku GRADING (NZIS)

1dobÍe diferencovanú
2stÍedn≥ diferencovanú
3 patn≥ diferencovanú
4nediferencovanú, anaplastickú
5T-bu•ka
6B-bu•ka
7Null bu•ka
8NK bu•ka
9neurÁen, neuveden, nepouŇitelnú