Obsah číselníku HLAS (NZIS)

00po úmrtí
01po roce
02po 2 letech
03po 3 letech
04po 4 letech
05po 5 letech
07po 7 letech
10po 10 letech
15po 15 letech
20po 20 letech
25po 25 letech
30po 30 letech
35po 35 letech