Obsah číselníku HOSPRV (NZIS)

0ne
1ano
2nezjištěno