Obsah číselníku KATEG (NZIS)

1bez specializace
2specializační index mimo obor
3specializační index v oboru
4atestace mimo obor
5I. atestace pro příslušný obor
6I. atestace pro příslušný obor a nástavba v oboru
7II. atestace pro příslušný obor
8II. atestace pro příslušný obor a nástavba v oboru
9vysokoškolský profesor nebo docent