Obsah číselníku KLINIC (NZIS)

1zlepšen
2nezměněn
3zhoršen
4neznámo