Obsah číselníku KZAM (NZIS)

0nepracující,dítě,studující
1vedoucí a řídící pracovník
2vědecký a odborný duševní pracovník
3technický, zdravotnický, pedagogický pracovník a pracovník v příbuzných oborech
4nižší administrativní pracovník
5provozní pracovník ve službách
6kvalif.dělník v zemědělství, lesnictví a v příb.oborech (kromě obsluhy strojů a zařízení)
7řemeslník a kvalifikovaný dělník (kromě obsluhy strojů a zařízení)
8obsluha strojů a zařízení
9pomocný a nekvalifikovaný pracovník