Obsah číselníku LEC (NZIS)

1ambulantně
2při hospitalizaci
3neléčen