Obsah číselníku LECAT (NZIS)

1kategorie I
2kategorie II
3kategorie III
4kategorie IV
5jiná léčba