Obsah číselníku LECVYSD (NZIS)

1mikroskopicky
2kultivačně
3BACTEC - MB/BACT