Obsah číselníku M5DG9 (NZIS)

0sport
1volný čas
2výdělečná činnost
3jiné prace
4odpočinek,spánek,jídlo
8jiné určené činnosti
9neurčené činnosti