Obsah číselníku METODA (NZIS)

1amniocentéza
2odběr choriových klků
3kordocentéza
4fetoskopie
5ultrazvuk
6jiná