Obsah číselníku MKN10 (NZIS)

A00Cholera
A000Cholera klasická
A001Cholera el Tor
A009Cholera, NS
A01Břišní tyfus a paratyfus
A010Břišní tyfus
A011Paratyfus A
A012Paratyfus B
A013Paratyfus C
A014Paratyfus, NS
A02J. inf. způsobené salmonelami
A020Salmonelová enteritida
A021Salmonelová septikémie
A022Lokalizované inf. salmonelami
A028Jiné určené inf. salmonelami
A029Infekce salmonelami, NS
A03Shigellosis
A030Shigellosis skupiny A
A031Shigellosis skupiny B
A032Shigellosis skupiny C
A033Shigellosis skupiny D
A038Shigellosis jiná
A039Shigellosis, NS
A04Jiné bakt. střevní infekce
A040Enteropatogenní inf.zp.Esch.c.
A041Enterotoxikogen.inf.zp.Esch.c.
A042Enteroinvazivní inf.zp.Esch.c.
A043Enterohemoragic.inf.zp.Esch.c.
A044Jiné střevní inf.zp.Esch.coli
A045Enteritis zp. Campylobacter
A046Enteritis zp. Yers. enterocol.
A047Enterokolitis zp. Clostr.diff.
A048J.urč. bakteriál. střevní inf.
A049Bakteriální střevní infekce,NS
A05J.bakt.otrav. přenes.potravin.
A050Stafylokok.intox.přen.potravin
A051Botulismus
A052Intox.zp. Clostrid. perfingens
A053Intox.zp. Vibrio paraheamolyt.
A054Intoxikace zp. Bacillus cereus
A058J.spec. bakt.intox.př.potravin
A059Bakt. intox. př. potravin., NS
A06Amoebiasis - amébóza
A060Akutní amébová dysenterie
A061Chronická střevní amébóza
A062Amébová nedysenterick.kolitida
A063Amoebom (střevní)
A064Amébový jaterní absces
A065Amébový plicní absces (J99.8*)
A066Amébový mozkový absces (G07*)
A067Kožní amébóza
A068Amébová infekce j. lokalizací
A069Amébóza, NS
A07Jiné protozoární střev. nemoci
A070Balantidióza
A071Giardiósa (lamblióza)
A072Kryptosporidióza
A073Izosporóza
A078J.urč.protozoární střev.nemoci
A079Protozoární střevní nemoci, NS
A08Virové a j.specif.střev.infek.
A080Rotavirová enteritida
A081Ak.gastroenteropat. ag.Norwalk
A082Adenovirová enteritida
A083Jiná virová enteritida
A084Virové střevní infekce, NS
A085Jiné určené střevní infekce
A09Průjem a gastroent.př.inf.pův.
A090Jiná NS gastroen.,kol.inf.pův.
A099Gastroent. a kolitida NS pův.
A15TBC dých.ústr.bakt.a hist.ověř
A150TBC plic mikroskopicky ověřená
A151TBC plic ověř. pouze kultivací
A152TBC plic histologicky ověřená
A153TBC plic ověřená NS způsoby
A154TBC ni.hr.míz.uzl.ověř.ba a hi
A155TBC hrt. průd.a br.ba a hi ov.
A156TBC zánět pleury ba a hi ověř.
A157Prim.TBC dých.ústr.ba a hi ov.
A158J. TBC dých.ústr. ba a hi ověř
A159TBC dých.ústr.NS ba a hi ověř
A16TBC dých.ústr. ba a hi neověř.
A160TBC plic, ba a hi negativní
A161TBC plic ba a hi vyš.neproved.
A162TBC plic ba a hi neověřeno
A163TBC ni.hr. uzl.ba a hi neověř.
A164TBC hrt.průd.a br.ba a hi neov
A165TBC pleur. ba a hi neověřeno
A167Prim.TBC dých.úst.ba a hi neov
A168J.TBC dých.ústr. ba a hi neov.
A169TBC dých.úst. NS ba a hi neov.
A17Tuberkulóza nervové soustavy
A170Tuberkulózní meningitida(G01*)
A171Meningeální tuberkulom (G07*)
A178Jiná TBC nervové soustavy
A179TBC nervové soust.,NS (G99.8*)
A18TBC jiných orgánů
A180TBC kostí a kloubů
A181TBC močové a pohlavní soustavy
A182TBC periferní lymfadenopatie
A183TBC stř.pobř. a mezen. uzlin
A184TBC kůže a podkožního vaziva
A185Tuberkulóza oka
A186Tuberkulóza ucha
A187Tuberkulóza nadledvin (E35.1*)
A188TBC jiných určených orgánů
A19Miliární tuberkulóza
A190Akut.mili. TBC jed. urč. místa
A191Akut. mili.TBC více lokalizací
A192Akutní miliární tuberkulóza,NS
A198Jiná miliární tuberkulóza
A199Miliární tuberkulóza, NS
A20Mor-pestis
A200Bubonický - dýmějový mor
A201Celulokutanní mor
A202Plicní mor
A203Morová meningitida
A207Septikémický mor
A208Jiné formy moru
A209Mor, NS
A21Tularémie
A210Ulceroglandulární tularémie
A211Okuloglandulární tularémie
A212Plicní tularémie
A213Gastrointestinální tularémie
A217Generalizovaná tularémie
A218Jiné formy tularémie
A219Tularémie, NS
A22Anthrax-uhlák - sněť slezinná
A220Kožní antrax
A221Plicní antrax
A222Gastrointestinální antrax
A227Antraxová septikémie
A228Jiné formy antraxu
A229Anthrax, NS
A23Brucellosis - vlnivá horečka
A230Brucelóza zp.Brucella meliten.
A231Brucelóza zp. Brucella abortus
A232Brucelóza zp. Brucella suis
A233Brucelóza zp. Brucella canis
A238Jiná brucelóza
A239Brucellosis, NS
A24Malleus a pseudomalleus
A240Malleus - vozhřivka
A241Akutní prudká melioidóza
A242Subak. nebo chronic.melioidóza
A243Jiná melioidóza
A244Melioidosis, NS
A25Horečka z krysího kousnutí
A250Spirillosis
A251Streptobacillosis
A259Horečka z krysího kousnutí, NS
A26Erysipeloid
A260Kožní erysipeloid
A267Erysipelothrixová septikémie
A268Ostatní formy erysipeloidu
A269Erysipeloid, NS
A27Leptospiróza
A270Leptospirosis icterohaemorrh.
A278Ostatní formy leptospirózy
A279Leptospiróza, NS
A28Ost.zoonot.bakt.nem.nezařaz.j.
A280Pasteurellosis
A281Nemoc kočičího škrábnutí
A282Extraintestinální yersinióza
A288J.urč.zoonot.bakt.nem.nezař.j.
A289Zoonotická bakter. nemoc, NS
A30Lepra - malomocenství
A300Lepra indeterminovaná
A301Lepra tuberkuloidní
A302Lepra hraniční tuberkuloidní
A303Lepra hraniční
A304Lepra hraniční lepromatózní
A305Lepra lepromatózní
A308Jiné formy lepry
A309Lepra, NS
A31Nem.způs.jinými mykobakteriemi
A310Plicní mykobakteriální infekce
A311Kožní mykobakteriální infekce
A318Jiné mykobakteriální infekce
A319Mykobakteriální infekce, NS
A32Listerióza - listeriosis
A320Listerióza kožní
A321List.meningit. a meningoencef.
A327Listeriová septikémie
A328Jiné formy listeriózy
A329Listerióza, NS
A33Tetanus novorozenců
A34Tetanus porodnický
A35Tetanus jiný
A36Záškrt - diphtheria
A360Záškrt hltanu
A361Nosohltanový záškrt
A362Hrtanový záškrt
A363Kožní záškrt
A368Jiný záškrt
A369Záškrt, NS
A37Dávivý kašel - pertussis
A370Pertussis
A371Parapertussis
A378Dáv.kašel zp.j.urč.Bordetellou
A379Dávivý kašel, NS
A38Spála - scarlatina
A39Meningokokové infekce
A390Meningokokov.meningitida(G01*)
A391Waterhaus.Friderichs.sy.E35.1*
A392Akutní meningokokcémie
A393Chronická meningokokcémie
A394Meningokokcémie, NS
A395Meningokoková onemocnění srdce
A398Jiné meningokokové infekce
A399Meningokoková infekce, NS
A40Streptokoková septikémie
A400Septikémie zp. Streptokok.sk.A
A401Septikémie zp. Streptokok.sk.B
A402Septikémie zp. Streptokok.sk.D
A403Septikémie zp. Streptoc.pneum.
A408Jiná streptokoková septikémie
A409Streptokoková septikémie, NS
A41Jiná septikémie
A410Septikémie zp.Staphyloc.aureus
A411Septikémie zp.j.urč.stafylokok
A412Septikémie zp.neurč.stafylokok
A413Septikémie zp.Haemophilus infl
A414Septikémie, způsobená anaeroby
A415Septikémie zp.j.gramnegat.org.
A418Jiné určené septikémie
A419Septikémie, NS
A42Aktinomykóza - actinomycosis
A420Plicní aktinomykóza
A421Břišní aktinomykóza
A422Cervikofaciální aktinomykóza
A427Aktinomykotická septikémie
A428Jiné formy aktinomykózy
A429Aktinomykóza, NS
A43Nocardiosis
A430Plicní nokardióza
A431Kožní nokardióza
A438Jiné formy nocardiózy
A439Nokardióza, NS
A44Bartonellosis
A440Bartonelóza systémová
A441Bartonelóza kožní a mukokután.
A448Jiné formy bartonelózy
A449Bartonelóza, NS
A46Růže - erysipelas
A48Jiné bakt.nemoci jinde nezař.
A480Plynatá sněť
A481Legionářská nemoc
A482Nepneumonická legionářská nem.
A483Syndrom toxického šoku
A484Brazilská purpurová horečka
A488Jiné určené bakteriální nemoci
A49Bakter.infek.neurč.lokalizace
A490Stafylokoková infekce, NS
A491Streptokoková infekce, NS
A492Infek.zp.Haemophilus influe.NS
A493Mykoplasmová infekce, NS
A498J.bakter.infek.neurč.lokalizac
A499Bakteriální infekce, NS
A50Vrozená syfilis
A500Časná vroz.syfilis, s příznaky
A501Časná vroz.syfilis, latentní
A502Časná vrozená syfilis, NS
A503Pozd.vroz.syfilitic.okulopatie
A504Pozdní vrozená neurosyfilis
A505J.pozd.vroz.syfilis s příznaky
A506Pozdní vroz. syfilis, latentní
A507Pozdní vrozená syfilis, NS
A509Vrozená syfilis, NS
A51Časná syfilis
A510Primární genitální syfilis
A511Primární řitní syfilis
A512Primární syfilis, j.lokalizací
A513Sekund.syfilis kůže a sliznic
A514Jiná sekundární syfilis
A515Časná syfilis, latentní
A519Časná syfilis, NS
A52Pozdní syfilis
A520Kardiovaskulární syfilis
A521Neurosyfilis s příznaky
A522Asymptomatická neurosyfilis
A523Neurosyfilis, NS
A527J. pozdní syfilis, s příznaky
A528Pozdní syfilis, latentní
A529Pozdní syfilis, NS
A53Jiná a neurčená syfilis
A530Lat.syf.neurč.jako čers.n.pozd
A539Syfilis, NS
A54Gonokoková infekce
A540Gon.inf.d.poh.a moč.ú.bez absc
A541Gon.inf.d.poh.a moč.ú.s absces
A542Gon.pelviper.a j.g.i.p.a m.ús.
A543Gonokoková infekce oka
A544Gon.inf. sval. a koster.soust.
A545Gonokoková faryngitida
A546Gonokokov.infekce řiti a rekta
A548Jiné gonokokové infekce
A549Gonokoková infekce, NS
A55Lymphogranuloma venereum
A56J.sex.přenáš.chlamydiová onem.
A560Chlamyd.inf.d.pohl.a moč.ústr.
A561Chlam.inf.pel-per.a j.p.a m.or
A562Chlam.inf.pohl. a moč.ústr.,NS
A563Chlamyd.inf. řiti a konečníku
A564Chlamydiová infekce hltanu
A568Sex.přen.chlamyd.inf.j.lokaliz
A57Chancroid - ulcus molle
A58Granuloma inguinale
A59Trichomoniáza
A590Trichomoniáza urogenitální
A598Trichomoniáza jin. lokalizací
A599Trichomoniáza, NS
A60Anogenitál.inf.zp.Herpes simpl
A600Inf.moč.a poh.ú.zp.Herpes simp
A601Inf.perian.k.a kon.z.Herpes si
A609Anogenitál.herpetická infek.NS
A63J.nemoc.sex.přen.nezařaz.jinde
A630Anogenitální bradavice
A638Jiné určen.nem.přen.přev. sex.
A64Neurč.nem. přenášené sexuálně
A65Nevenerická syfilis
A66Trop.trepon.nepoh.šířen.infek.
A660Počáteč. frambéziové poškození
A661Mnohočet.frambéziov.papilomata
A662J.čerst.frambéziová pošk.kůže
A663Frambéziová hyperkeratóza
A664Frambéziová gumata a vředy
A665Gangóza
A666Frambéziová poškoz.kostí a kl.
A667Jiné projevy frambézie
A668Latentní frambézie
A669Frambézie, NS
A67Pinta [carate]
A670Primární poškození při pintě
A671Přechodná poškození při pintě
A672Pozdní poškození při pintě
A673Smíšená poškození při pintě
A679Pinta, NS
A68Návratná horečka-typhus recur.
A680Návratná horečka přen.vešmi
A681Návratná horečka přen.klíšťaty
A689Návratná horečka, NS
A69Jiné spirochétové infekce
A690Nekrotiz.ulcerativ.stomatitida
A691Jiné Vincentovy infekce
A692Lymeská nemoc
A698Jiné urč.spirochétové infekce
A699Spirochétové infekce, NS
A70Infekce zp.Chlamydia psittaci
A71Trachom
A710Počáteční stadium trachomu
A711Aktivní stadium trachomu
A719Trachom, NS
A74J.nemoci způsobené chlamydiemi
A740Chlamy.konjunktivitida(H13.1*)
A748Jiná chlamydiová onemocnění
A749Chlamydiová infekce, NS
A75Skvrnivka
A750Epid.skvrnivka přen.vešmi R.p.
A751Recidiva skvrnivky
A752Skvrnivka zp.Rickettsia typhi
A753Skvrnivka zp.Ric.tsutsugamushi
A759Skvrnivka, NS
A77Rickettsiózy přenáš. klíšťaty
A770Purpur.horeč.zp. R. rickettsií
A771Purpur.horeč.zp.Ricket.conorií
A772Purpur.horeč.zp. Rick.siberica
A773Purpur.horeč.zp.Rick.australis
A778Jiná purpurová horečka
A779Purpurová horečka, NS
A78Horečka Q
A79Jiné rickettsiózy
A790Volyňská (zákopová) horečka
A791Ricket. neštovice zp.Ric.akari
A798Jiné určené rickettsiózy
A799Rickettsióza, NS
A80Akutní poliomyelitida
A800Ak.paral.poliom.spoj.s vakcin.
A801Ak.paralyt.poliom.div.imp.vir.
A802Ak.paralyt.poliom.div.tuz.vir.
A803Akut.paral.poliomyelit.,j.a NS
A804Akut.neparalyt.poliomyelitida
A809Akutní poliomyelitida, NS
A81Pomalé virové infekce CNS
A810Creutzfeldtova-Jacobova nemoc
A811Subak.sklerotiz.panencefalit.
A812Prog.multifok.leukoencefalopat
A818Jiné pomalé virové infekce CNS
A819Pomalé virové infekce CNS, NS
A82Vzteklina - rabies
A820Vzteklina - lesní
A821Vzteklina - městská
A829Vzteklina, NS
A83Virová encefalitida př.komáry
A830Japonská encefalitida
A831Západní koňská encefalitida
A832Východní koňská encefalitida
A833St. Louiská encefalitida
A834Australská encefalitida
A835Kalifornská encefalitida
A836Rocio virová nemoc
A838J.virov.encefalitida př.komáry
A839Vir.encefalitida přen.komáryNS
A84Vir.encefalitida přen.klíšťaty
A840Encefalit.dál.vých.př.klíšťaty
A841Středoevrop.encef.př.klíšťaty
A848J.vir.encefalit.přen.klíšťaty
A849Vir.encefalit.přen.klíšťaty,NS
A85J.vir.encefalitida j. nezařaz.
A850Enterovirov.encefalit.(G05.1*)
A851Adenovirov.encefalit. (G05.1*)
A852Vir.encefalit. př.členovci,NS
A858J. určená virová encefalitida
A86Neurčená virová encefalitida
A87Virová meningitida
A870Enterovir.meningitida (G02.0*)
A871Adenovir.meningitida (G02.0*)
A872Lymfocytární choriomeningitida
A878Jiné virové meningitidy
A879Virová meningitida, NS
A88J.vir.infekce CNS j.nezařazené
A880Enterovirov.exantémová horečka
A881Epidemické vertigo
A888Jiné určené virové infekce CNS
A89Neurčená virová infekce CNS
A90Dengue [klasická dengue]
A91Hemoragická horečka dengue
A92J.virová horečka př. komáry
A920Virová nemoc Chikungunya
A921Horečka o'nyong-nyong
A922Venezuelská koňská horečka
A923Západonilská horečka
A924Horečka Rift Valley
A928J.určená vir.horečka př.komáry
A929Virová horečka přen.komáry, NS
A93J.vir.horeč.př.členov.j.nezař.
A930Virová nemoc Oropouche
A931Horečka př.písečnými mouchami
A932Colorádská klíšťová horečka
A938J.určená vir.horeč.př.členovci
A94Neurčen.vir.horeč. př.členovci
A95Žlutá zimnice
A950Lesní žlutá zimnice
A951Městská žlutá zimnice
A959Žlutá zimnice, NS
A96Arenavir. hemoragická horečka
A960Hemoragická horečka Junin
A961Hemoragická horečka Machupo
A962Horečka Lassa
A968J.arenavirová hemorag. horečka
A969Arenavirová hemorag.horečka,NS
A98J.vir.hemorag.horečka j.nezař.
A980Krymsk.a Konžsk.hemorag.horeč.
A981Omská hemoragická horečka
A982Kyasanurská pralesní nemoc
A983Marburgská nemoc
A984Horečka ebola
A985Hemorag.horeč.s renál.syndrom.
A988J.určená virov.hemorag.horečka
A99Neurč.vir. hemoragická horečka
B00Infekce virem Herpes simplex
B000Herpetický ekzém
B001Vesikulární dermatitida
B002Herpetic.gingivostom.a tonsil.
B003Herpetická meningitida(G02.0*)
B004Herpetic. encefalitida(G05.1*)
B005Herpetická oční onemocnění
B007Diseminované herpetické onem.
B008Jiné formy herpetické infekce
B009Herpetická infekce, NS
B01Varicella - plané neštovice
B010Varicelová meningitida(G02.0*)
B011Varicel. encefalitida (G05.1*)
B012Varicelová pneumonie (J17.1*)
B018Varicella s jiným.komplikacemi
B019Varicella bez komplikace
B02Herpes zoster - pásový opar
B020Herpeszost.encefalit.(G05.1*)
B021Herpeszost. meningit.(GO2.O*)
B022Herpes zost.s j.kompl.ner.sous
B023Herpeszoster. oční onemocnění
B027Generalizovaný herpes zoster
B028Herpes zoster s j.komplikacemi
B029Herpes zoster bez komplikace
B03Variola - pravé neštovice
B04Opičí neštovice
B05Spalničky - morbilli
B050Spalnič.kompl.encefal.(G05.1*)
B051Spalnič.kompl.mening.(G02.0*)
B052Spalničky kompl.pneum.(J17.1*)
B053Spalnič.kompl.z.stř.u.(H67.1*)
B054Spalničky se střevními kompl.
B058Spalničky s jinými komplikac.
B059Spalničky bez komplikací
B06Zarděnky - rubeola
B060Zarděnky s neurologic.komplik.
B068Zarděnky s jinými komplikacemi
B069Zarděnky bez komplikací
B07Virové bradavice
B08J.vir.inf.s post.kůž.a sliz.JN
B080Jiné infekce orthopoxviry
B081Molluscum contagiosum
B082Exanthema subitum[šestá nemoc]
B083Erythema infectiosum
B084Enterovir.vesik.stom. s exant.
B085Enterovir.vesikul.faryngitida
B088J.urč.inf.s kož.a sliz.lézemi
B09Neur.vir.inf.s pos.kůže a sliz
B15Akutní hepatitida A
B150Hepatitis A s hepatál.komatem
B159Hepatitis A bez hepatál.komatu
B16Akutní hepatitida B
B160Ak.hepat.B + d ag.s hep.kom.
B161Ak.hep.B + d ag.bez hep.kom.
B162Ak.hep.B bez d ag.s hep.kom.
B169Ak.hep.B bez d ag.bez hep.kom.
B17Jiná akutní virová hepatitida
B170Akut.d (s)infek.nosiče hepat.B
B171Akutní hepatitida C
B172Akutní hepatitida E
B178J.určen.akutní vir. hepatitida
B179Akutní virová hepatitida NS
B18Chronická virová hepatitida
B180Chr.vir.hepat.B s Delta agens
B181Chr.vi.hepat.B bez Delta agens
B182Chronická virová hepatitida C
B188J. chronická virová hepatitida
B189Chronická virová hepatitida,NS
B19Neurčená virová hepatitida
B190Neurč.vir.hepatitida s komatem
B199Neurč.vir.hepatitid.bez komatu
B20Onem.HIV-infek.a parazit.nem.
B200Onem.HIV-mykobakteriál.infekce
B201Onem.HIV-j. bakteriál. infekce
B202Onem.HIV-cytomegalovirové nem.
B203Onemoc.HIV-jiné virové infekce
B204Onem.HIV s projevy kandidózy
B205Onem.HIV s projevy jin. mykóz
B206O.HIV s pneu.-(Pneumoc.carin.)
B207Onem.HIV s mnohočet. infekcemi
B208Onem.HIV s j.urč.inf.a par.on.
B209On.HIV s pr.neur.inf.n.par.nem
B21Onem.HIV - zhoubné novotvary
B210Onemocnění HIV-Kaposiho sarkom
B211Onemoc. HIV-Burkittův lymfom
B212On.HIV-j.typy ne-Hodgkin.lymf.
B213On.HIV-j.ZN lymf.,krv.a př.tk.
B217Onemocnění HIV-mnohočetné ZN
B218Onemocnění HIV-jiné ZN
B219Onemocnění HIV-neurčené ZN
B22Onemoc.HIV-jiné určené nemoci
B220Onemocnění HIV-s encefalopatií
B221Onemoc.HIV-lymf.interst.pneum.
B222Onemoc. HIV-syndrom chátrání
B227Onem.HIV-mnohoč.onem. zařaz.j.
B23Onemocnění HIV - jiné stavy
B230Syndrom akutní infekce HIV
B231Onem.HIV s gener.lymfadenopat.
B232On.HIV s hem.a imun.abn.nez.j.
B238Onemoc.HIV s j. určenými stavy
B24Neurčené onemocnění virem HIV
B25Cytomegalovirová nemoc
B250Cytomegalovir.pneumon.(J17.1*)
B251Cytomegalovir.hepatit.(K77.0*)
B252Cytomegalovi.pankreat.(K87.1*)
B258Jiná cytomegalovirová nemoc
B259Cytomegalovirová nemoc, NS
B26Epidemický zánět příušnic
B260Orchitis parotitica (N51.1*)
B261Meningitis parotitica (G02.0*)
B262Encephalitis parotit.(G05.1*)
B263Pancreatitis parotit.(K87.1*)
B268Parotitis epidemica s j.kompl.
B269Parotitis epidemica bez kompl.
B27Infekční mononukleóza
B270Mononukleóza zp.herpet.d virem
B271Mononukleóza cytomegalovirová
B278Jiná infekční mononukleóza
B279Infekční mononukleóza, NS
B30Virová konjunktivitida
B300Keratokonjunktivit.zp.adenovir
B301Konjunktivit.zp.adenov.(H13.1*
B302Virová faryngokonjunktivitida
B303Ak.epid.(ent.)hemorag.konjukt.
B308J.vir.zánět oč.spoj.(H13.1*)
B309Virový zánět oční spojivky, NS
B33Jiné virové nemoci nezařaz.j.
B330Epidemická myalgie
B331Nemoc Ross River
B332Virová karditida
B333Retrovirová infekce JN
B334Hantavir.(kardio)pulmonál.syn.
B338Jiné určené virové nemoci
B34Virové nemoci neurčené lokal.
B340Adenovirová infekce, NS
B341Enterovirová infekce, NS
B342Coronavirová infekce, NS
B343Parvovirová infekce, NS
B344Papovavirová infekce, NS
B348J.virová infekce neurč.lokal.
B349Virová infekce, NS
B35Dermatofytóza
B350Tinea vousu a hlavy
B351Tinea nehtů
B352Tinea ruky
B353Tinea nohy
B354Tinea trupu
B355Tinea imbricata
B356Tinea bérce
B358Jiné dermatofytózy
B359Dermatofytóza, NS
B36Jiné povrchové mykózy
B360Pityriasis versicolor
B361Tinea nigra
B362Bílá piedra
B363Černá piedra
B368Jiné určené povrchové mykózy
B369Povrchová mykóza, NS
B37Kandidóza - candidiasis
B370Kandidová stomatitida
B371Plicní kandidóza
B372Kandidóza kůže a nehtů
B373Kandidóza vulv.a pochvy(N77.1*
B374Kandidóza j.moč. a pohl.lokal.
B375Kandidová meningitida (G02.1*)
B376Kandidov.endokarditida(I39.8*)
B377Kandidová septikémie
B378Kandidóza jiných lokalizací
B379Kandidóza, NS
B38Kokcidioidomykóza
B380Akut.plicní kokcidioidomykóza
B381Chr. plicní kokcidioidomykóza
B382Plicní kokcidioidomykóza, NS
B383Kožní kokcidioidomykóza
B384Kokcidioidomyk.mening.(G02.1*)
B387Diseminovaná kokcidioidomykóza
B388Kokcidioidomykóza j.lokalizací
B389Kokcidioidomykóza, NS
B39Histoplazmóza - histoplasmosis
B390Ak.plic.histoplaz.,p.H.capsul.
B391Chr.plic.histoplaz.p.H.capsul.
B392Plic.histoplaz.pův.H.capsul.NS
B393Dis.histoplazmóza p.H.capsul.
B394Histoplazmóza p.H.capsulatumNS
B395Histoplazmóza p. H.duboisii
B399Histoplazmóza, NS
B40Blastomykóza - blastomycosis
B400Akutní plicní blastomykóza
B401Chronická plicní blastomykóza
B402Plicní blastomykóza, NS
B403Kožní blastomykóza
B407Diseminovaná blastomykóza
B408Blastomykóza jiných forem
B409Blastomykóza, NS
B41Parakokcidioidomykóza
B410Plicní parakokcidioidomykóza
B417Disemin. parakokcidioidomykóza
B418Parakokcidioidomykóza j.forem
B419Parakokcidioidomykóza, NS
B42Sporotrichóza - sporotrichosis
B420Plicní sporotrichóza (J99.8*)
B421Lymfokutánní sporotrichóza
B427Diseminovaná sporotrichóza
B428Sporotrichóza jiných forem
B429Sporotrichóza, NS
B43Chromomykóza a feomykot.absces
B430Kožní chromomykóza
B431Feomykotický absces mozku
B432Podkož.feomykot.absces a cysta
B438Chromomykóza jiných forem
B439Chromomykóza, NS
B44Aspergilóza - aspergillosis
B440Invazivní plicní aspergilóza
B441Jiná plicní aspergilóza
B442Tonzilární aspergilóza
B447Diseminovaná aspergilóza
B448Aspergilóza jiných forem
B449Aspergilóza, NS
B45Kryptokokóza - cryptococcosis
B450Plicní kryptokokóza
B451Mozková kryptokokóza
B452Kožní kryptokokóza
B453Kostní kryptokokóza
B457Diseminovaná kryptokokóza
B458Kryptokokóza jiných forem
B459Kryptokokóza, NS
B46Zygomykóza - zygomycosis
B460Plicní mukormykóza
B461Rinocerebrální mukormykóza
B462Gastrointestinální mukormykóza
B463Kožní mukormykóza
B464Diseminovaná mukormykóza
B465Mukormykóza, NS
B468Jiná zygomykóza
B469Zygomykóza, NS
B47Mycetom
B470Eumycetom
B471Aktinomycetom
B479Mycetom, NS
B48Jiné mykózy nezařazené jinde
B480Lobomycosis
B481Rinosporidiósis
B482Allescheriasis
B483Geotrichosis
B484Penicillosis
B487Oportunní mykózy
B488Jiné určené mykózy
B49Neurčená mykóza
B50Malárie p.Plasmodium falcipar.
B500Malárie s moz.kom.p.Plasm.falc
B508J.těž.n.kompl.malár.p.Pl.falc.
B509Malárie p.Plasmod.falcip., NS
B51Malárie pův. Plasmodium vivax
B510Malárie s rupt.slez.p.P.vivax
B518Malárie s j.kompl. pův.P.vivax
B519Malárie bez kompl.p. P.vivax
B52Malárie p. Plasmodium malariae
B520Malárie s nefrop.p. P.malariae
B528Malárie s j.kompl.p.P.malariae
B529Malárie bez kompl.p.P.malariae
B53J.parazitolog. ověřená malárie
B530Malárie p. Plasmodium ovale
B531Malárie zp. opičími plasmodii
B538J.parazitolog.ověř. malárie JN
B54Malárie nespecifikovaná
B55Leishmanióza - leishmaniasis
B550Viscerální leishmanióza
B551Kožní leishmanióza
B552Slizničně kožní leishmanióza
B559Leishmanióza, NS
B56Africká trypanosomóza
B560Gambijská trypanosomóza
B561Rhodesijská trypanosomóza
B569Africká trypanosomóza, NS
B57Chagasova nemoc
B570Ak.Chagasova n.s postiž.srdce
B571Ak.Chagasova n. bez post.srdce
B572Chagasova n.(chr.)s post.srdce
B573Chagas.n.(chr.)s post.tr.sous.
B574Chagas.n.(chr.)s post.ne.sous.
B575Chagas.n.(chr.) s post.j.org.
B58Toxoplazmóza - toxoplasmosis
B580Toxoplazmové postižení očí
B581Toxoplazmová hepatitida(K77.0*
B582Toxopl. meningoencef.(G05.2*)
B583Plicní toxoplazmóza (J17.3*)
B588Toxoplazmóza s postiž.j.orgánů
B589Toxoplazmóza, NS
B59Pneumocystóza - pneumocystosis
B60Jiné protozoární nemoci JN
B600Babesióza
B601Akantamoebóza
B602Naeglerióza
B608Jiné určené protozoární nemoci
B64Neurčené protozoární nemoci
B65Schistosomóza-schistosomiasis
B650Schistosomóz.p.Sch.haematobium
B651Schistosomóza p. Sch. mansoni
B652Schistosomóza p. Sch.japonicum
B653Cerkariová dermatitida
B658Jiné schistosomózy
B659Schistosomóza, NS
B66Jiné infekce trematody
B660Opistorchiasis
B661Clonorchiasis
B662Dicrocoeliasis
B663Fascioliasis
B664Paragonimiasis
B665Fasciolopsiasis
B668Jiné určené infekce trematody
B669Infekce trematody, NS
B67Echinokokóza
B670Inf.jater p. Echin.granulosus
B671Inf.plic p. Echin. granulosus
B672Inf. kosti p. Echin.granulosus
B673Inf.j.a mnohoč.lok.p.Ech.gran.
B674Inf.p.Echinococ. granulosus,NS
B675Inf.jater p.Ech.multilocularis
B676Inf.j.a mnoh.lok.p.Ech.multil.
B677Inf.p.Echin.multilocularis, NS
B678Echinokokóza jater, NS
B679Echinokokóza jiná a NS
B68Tenióza - napadení tasemnicí
B680Tenióza p. Taenia solium
B681Tenióza p. Taenia saginata
B689Tenióza, NS
B69Cysticercosis
B690Cysticercosis CNS
B691Cysticercosis oka
B698Cysticercosis j. lokalizací
B699Cysticercosis, NS
B70Diphyllobothrias.a sparganosis
B700Diphyllobothriasis
B701Sparganosis
B71Jiné infekce cestody
B710Hymenolepiasis
B711Dipylidiasis
B718Jiné určené infekce cestody
B719Infekce cestody NS
B72Drakunkulóza - dracunculiasis
B73Onchocerkóza - onchocerciasis
B74Filarióza - filariasis
B740Filarióza p.Wucherer.bancrofti
B741Filarióza p.Brugia malayi
B742Filarióza p. Brugia timori
B743Loiasis (Loaóza) vlasovec oční
B744Mansonelliasis
B748Jiná filarióza
B749Filarióza, NS
B75Trichinóza - trichinellosis
B76Onemocnění měchožilem
B760Ankylostomóza
B761Nekatorióza - nekatoromóza
B768J.nematodózy (onem. měchovci)
B769Onemocnění měchovci, NS
B77Askarióza - ascariasis
B770Ascarióza se střev. komplikac.
B778Ascarióza s j. komplikacemi
B779Ascarióza, NS
B78Strongyloidiasis
B780Strongyloidóza střevní
B781Strongyloidóza kožní
B787Strongyloidóza diseminovaná
B789Strongyloidóza, NS
B79Trichuriasis
B80Enterobiasis - oxyuriasis
B81J. střevní helmintóza JN
B810Anisakiasis
B811Střevní capillarióza
B812Trichostrongyliasis
B813Střevní angiostrongylióza
B814Smíšené střevní helmintózy
B818Jiná určená střevní helmintóza
B82Neurčený střevní parazitismus
B820Střevní helmintóza, NS
B829Střevní parazitismus, NS
B83Jiné helmintózy
B830Útrobní larva migrans
B831Gnathostomiasis
B832Angiostrongyliasis
B833Syngamosis
B834Vnitřní hirudinióza
B838Jiná určená helmintóza
B839Helmintóza, NS
B85Pediculosis a phthiriasis
B850Pediculosis p.Ped.hum.capitis
B851Pediculosis p.Ped.hum.corporis
B852Pediculosis - zavšivení, NS
B853Phthiriasis - veš muňka
B854Zavšivení smíš.- vší i muňkou
B86Scabies - svrab
B87Myiasis - myióza
B870Kožní myióza
B871Raná myióza
B872Oční myióza
B873Nosohltanová myióza
B874Ušní myióza
B878Myióza jiných lokalizací
B879Myióza, NS
B88Jiná napadení (parazity)
B880Jiná akarióza,napadení roztoči
B881Tungiasis p.písečná blecha
B882Jiná napadení členovci
B883Zevní hirudinióza
B888Jiná určená napadení
B889Napadení, NS
B89Neurčená parazitár.onemocnění
B90Následky tuberkulózy
B900Následky tuberkulózy CNS
B901Následky TBC moč.a pohl.ústr.
B902Následky TBC kostí a kloubů
B908Následky TBC j. orgánů
B909Násl.TBC dých.sous.a neurč.TBC
B91Následky poliomyelitídy
B92Následky lepry
B94Násl.j.a neurč.inf.a paraz.nem
B940Následky trachomu
B941Následky virové encefalitídy
B942Následky virové hepatitídy
B948Násl.j.urč.inf. a paraz.nem.
B949Násl.neurč.inf.nebo paraz.nem.
B95Strept.a staphyl.- příč.n.ZJK
B950Streptococcus,sk.A-příč.n.ZJK
B951Streptococcus sk.B-příč.n.ZJK
B952Streptococcus sk.D-příč.n.ZJK
B953Streptococ.pneumonie- př.n.ZJK
B954J.streptococcus- příč.n.ZJK
B955Streptococcus neurč.-př.n.ZJK
B956Staphylococ.aureus-příč.n.ZJK
B957Koaguláza-neg.staph.-př.n.ZJK
B958Staphylococ.neur.-příč.n.ZJK
B96J.bakteriální agens-př.n.ZJK
B960Mycoplasma pneum.-příč.n.ZJK
B961Klebsiella pneum.-příč.n.ZJK
B962Escherichia coli-příč.n.ZJK
B963Haemophilus infl.-příč.n.ZJK
B964Proteus - příč.n. ZJK
B965Pseudomonas - příč.n.ZJK
B966Bacillus fragilis-příč.n.ZJK
B967Clostridium perfr.-příč.n.ZJK
B968J.bakteriál. agens-příč.n.ZJK
B97Virová agens - příč.n.ZJK
B970Adenovirus - příčina n.ZJK
B971Enterovirus příč.n.ZJK
B972Coronavirus - příč.n.ZJK
B973Retrovirus - příč.n.ZJK
B974Syncytiál.resp.vir.-př.n.ZJK
B975Reovirus - příč.n.ZJK
B976Parvovirus - příč.n.ZJK
B977Papillomavirus - příč.n.ZJK
B978J. virová agens - příč.n.ZJK
B99Jiné a neurčen.infekční nemoci
C00Zhoubný novotvar rtu
C000ZN- horní ret, zevní
C001ZN- dolní ret, zevní
C002ZN- ret zevní, NS
C003ZN- horní ret, vnitřní strana
C004ZN- dolní ret, vnitřní strana
C005ZN- ret neurčen,vnitřní strana
C006ZN- komisura rtů
C008ZN- léze přesahující ret
C009ZN- ret,NS
C01Zhoubný novotvar kořene jazyka
C02ZN jiných a NS částí jazyka
C020ZN- hřbetní strana jazyka
C021ZN- hrana jazyka
C022ZN- spodní strana jazyka
C023ZN- přední 2/3 jazyka, část NS
C024ZN- jazyková mandle
C028ZN- léze přesahující jazyk
C029ZN- jazyk, NS
C03ZN dásně - gingivy
C030ZN- horní dáseň
C031ZN- dolní dáseň
C039ZN- dáseň, NS
C04ZN ústní spodiny
C040ZN- přední část spodiny ústní
C041ZN- postran.část spodiny ústní
C048ZN- léze přes.spodinu ústní
C049ZN- spodina ústní, NS
C05Zhoubný novotvar patra
C050ZN- tvrdé patro
C051ZN- měkké patro
C052ZN- čípek-uvula
C058ZN- léze přesahující patro
C059ZN- patro, NS
C06ZN jiných a NS částí úst
C060ZN- sliznice tváře
C061ZN- úst.předsíň-vestib.oris
C062ZN- retromolární oblast
C068ZN- léze přes.j.a NS části úst
C069ZN- ústa, NS
C07ZN příušní (parotické) žlázy
C08ZN jiných a NS slinných žláz
C080ZN- podčelistní žláza
C081ZN- podjazyková žláza-gl.subl.
C088ZN- léze přes.velké slin.žlázy
C089ZN- velká slinná žláza NS
C09ZN mandle - tonzily
C090ZN- fossa tonsillaris
C091ZN- tonzil.oblouky(př.)(zad.)
C098ZN- léze přesahující mandli
C099ZN- mandle - tonsilla, NS
C10ZN úst.části hltanu-orofaryngu
C100ZN- vallecula
C101ZN- přední strana epiglotidy
C102ZN- boční stěna orofaryngu
C103ZN- zadní stěna orofaryngu
C104ZN- branchiální rozštěp
C108ZN- léze přesahující orofarynx
C109ZN- orofarynx, NS
C11ZN nosohltanu - nazofaryngu
C110ZN- hor.stěna-strop nosohltanu
C111ZN- zadní stěna nosohltanu
C112ZN- boční stěna nosohltanu
C113ZN- přední stěna nosohltanu
C118ZN- léze přesahující nosohltan
C119ZN- nosohltan-nasopharynx, NS
C12ZN pyriformního sinu
C13Zhoubný novotvar hypofaryngu
C130ZN- postkrikoidní krajina
C131ZN-aryepigl.ř.,hypofaryng.str.
C132ZN- zadní stěna hypofaryngu
C138ZN- léze přes.hypofarynx
C139ZN- hypofarynx, NS
C14ZN j.a n.u.lok.rtu,úst.d.,hlt.
C140ZN- hltan - pharynx NS
C141ZN- laryngofarynx
C142ZN- Waldeyerův kruh
C148ZN- léze přes.ret,úst.d.a hlt.
C15Zhoubný novotvar jícnu
C150ZN- krční část jícnu
C151ZN- hrudní část jícnu
C152ZN- břišní část jícnu
C153ZN- horní třetina jícnu
C154ZN- střední třetina jícnu
C155ZN- dolní třetina jícnu
C158ZN- léze přesahující jícen
C159ZN- jícen - oesophagus, NS
C16Zhoubný novotvar žaludku
C160ZN- kardie
C161ZN-fundus ventriculi-klen.žal.
C162ZN-corpus ventriculi-tělo žal.
C163ZN- antrum pyloricum
C164ZN- pylorus - vrátník
C165ZN- malá kurvatura žaludku,NS
C166ZN- velká kurvatura žaludku,NS
C168ZN- léze přesahující žaludek
C169ZN- žaludek - ventriculus, NS
C17ZN tenkého střeva
C170ZN- duodenum - dvanáctník
C171ZN- jejunum
C172ZN- ileum
C173ZN- Meckelův divertikl
C178ZN- léze přes.tenké střevo
C179ZN- tenké střevo, NS
C18ZN tlustého střeva
C180ZN- slepé střevo - caecum
C181ZN-červovitý přívěsek-appendix
C182ZN-vzest.tračník-colon ascend.
C183ZN-jaterní ohbí-flex.hepatica
C184ZN-příč.tračník-col.transver.
C185ZN-slezinné ohbí-flexura lien.
C186ZN-sestup.tračník-colon desc.
C187ZN-esov.tračník-colon sigmoid.
C188ZN-léze přes.tlusté střevo
C189ZN- tlusté střevo, NS
C19ZN rektosigmoideálního spojení
C20ZN konečníku - recta
C21ZN řiti a řitního kanálu
C210ZN- řiť - anus, NS
C211ZN- řitní kanál
C212ZN- kloakogenní zóna
C218ZN- léze přes.rekt.,řiť,řit.k.
C22ZN jater a intrahepat.žluč.c.
C220Karcinom jaterních buněk
C221Karcinom intrahepat.žluč.cesty
C222Hepatoblastom
C223Angiosarkom jater
C224Jiné sarkomy jater
C227Jiné určené karcinomy jater
C229ZN- játra, NS
C23Zhoubný novotvar žlučníku
C24ZN jiných a NS částí žluč.cest
C240ZN- extrahepatální žluč.cesty
C241ZN- Vaterova ampula
C248ZN- léze přesah.žluč.cesty
C249ZN- žlučové cesty, NS
C25ZN slinivky břišní
C250ZN-hlava slin.břiš.-cap.pancr.
C251ZN-tělo slin.břiš.-corp.pancr.
C252ZN- ocas slin.břiš.-cauda pan.
C253ZN- vývod slin.břiš.-duct.pan.
C254ZN- endokrinní č.slin.břišní
C257ZN- jiné části pankreatu
C258ZN- léze přesah.slin.břišní
C259ZN- slin.břišní-pancreas,NS
C26ZN j.a nepřes.urč.tráv.orgánů
C260ZN- střeva, část NS
C261ZN- slezina
C268ZN- léze přesah.tráv.sous.
C269ZN- nepřes.urč.lokal.v tráv.ú.
C30ZN nosní dutiny a střed.ucha
C300ZN- nosní dutina
C301ZN- střední ucho
C31ZN vedlejších dutin
C310ZN-čelist.dut.-sinus maxil.
C311ZN-čich.dutina-sinus ethmoid.
C312ZN- čelní dutina -sinus front.
C313ZN-klínová dutina-sinus sphen.
C318ZN- léze přes.vedl.dutiny nos.
C319ZN- vedlejší dutina, NS
C32Zhoubný novotvar hrtanu
C320ZN- glottis
C321ZN- supraglottis
C322ZN- subglottis
C323ZN- hrtanová chrupavka
C328ZN- léze přesahující hrtan
C329ZN- hrtan - larynx, NS
C33ZN průdušnice - trachey
C34ZN průdušky - bronchu a plíce
C340ZN- hlavní bronchus
C341ZN- hor.lalok,bronchus n.plíce
C342ZN- stř.lalok,bronchus n.plíce
C343ZN- dol.lalok,bronchus n.plíce
C348ZN- léze přes.průdušku n.plíci
C349ZN- průduška a plíce, NS
C37ZN brzlíku - thymu
C38ZN srdce,mediastina a pleury
C380ZN- srdce
C381ZN- přední mediastinum
C382ZN- zadní mediastinum
C383ZN- mediastinum, část NS
C384ZN- pleura - pohrudnice
C388ZN-léze přes.srd.,mediast.,pl.
C39ZN j.a n.u.lok.v d.s.a n-hr.o.
C390ZN- hor.dýchací cesty,část NS
C398ZN- léze přes.dých.ú.a n-hr.o.
C399ZN- nepřes.urč.lokal.v dých.ú.
C40ZN kosti a kl.chrupavky konč.
C400ZN- lopatka a dl.kosti h.konč.
C401ZN- krát.kosti hor.končetiny
C402ZN- dlouhé kosti dol.končet.
C403ZN- krátké kosti dol.končet.
C408ZN-léze př.kost a kl.chr.konč.
C409ZN- kost a kl.chrup.konč.,NS
C41ZN kosti a kl.chr.j.a NS lok.
C410ZN- kosti lebky a obličeje
C411ZN- dolní čelist - mandibula
C412ZN- páteř
C413ZN- žebra,hrud.kost a klíč.k.
C414ZN-kosti pánev.,kříž.k.,kostrč
C418ZN- léze přes.kost a kl.chrup.
C419ZN- kost a kloub.chrupavka,NS
C43Zhoubný melanom kůže
C430Zhoubný melanom rtu
C431Zhoub.melanom oč.víč.vč.koutku
C432Zhoub.melanom ucha a z.zvukov.
C433Zhoub.melanom j.a NS č.oblič.
C434Zhoub.melanom vl.č.hlavy,krku
C435Zhoubný melanom trupu
C436Zhoub.melanom hor.konč.vč.ram.
C437Zhoub.melanom dol.konč.vč.kyč.
C438Zhoubný melanom přesah.kůži
C439Zhoubný melanom kůže, NS
C44Jiný zhoubný novotvar kůže
C440Jiný ZN- kůže rtu
C441Jiný ZN-kůže oč.víčka vč.kout.
C442Jiný ZN- kůže ucha a z.zvukov.
C443Jiný ZN- kůže j.a NS č.oblič.
C444Jiný ZN-kůže vlas.č.hlavy,krku
C445Jiný ZN- kůže trupu
C446Jiný ZN-kůže hor.konč.,vč.ram.
C447Jiný ZN-kůže dol.konč.,vč.kyč.
C448Jiný ZN- léze přesahující kůži
C449Zhoubný novotvar kůže, NS
C45Mezoteliom - mesothelioma
C450Mezoteliom pohrudnice - pleury
C451Mezoteliom pobřišnice-periton.
C452Mezoteliom osrdečníku-perikar.
C457Mezoteliom jiných lokalizací
C459Mezoteliom, NS
C46Kaposiho sarkom
C460Kaposiho sarkom kůže
C461Kaposiho sarkom měkké tkáně
C462Kaposiho sarkom patra
C463Kaposiho sarkom mízních uzlin
C467Kaposiho sarkom j.lokalizací
C468Kaposiho sarkom mnohočet.org.
C469Kaposiho sarkom, NS
C47ZN perif.nervů a aut.nerv.sou.
C470ZN-per.nervy hlavy,oblič.,krku
C471ZN-perif.nervy h.konč.vč.ram.
C472ZN-per.nervy dol.konč.vč.boku
C473ZN- periferní nervy hrudníku
C474ZN- periferní nervy břicha
C475ZN- periferní nervy pánve
C476ZN- periferní nervy trupu, NS
C478ZN-léze přes.p.ner.a au.ner.s.
C479ZN-perif.ner.a au.nerv.sou.,NS
C48ZN retroperitonea a peritonea
C480ZN- retroperitoneum
C481ZN- určené části peritonea
C482ZN- pobřišnice - peritoneum,NS
C488ZN-lé.p.m.tk.retroperit.,perit
C49ZN jiné pojivové a měkké tkáně
C490ZN- poj.a m.tk.hl.,oblič.,krku
C491ZN-poj.a měk.tk.h.konč.vč.ram.
C492ZN-poj.a měk.tk.d.konč.vč.boku
C493ZN-pojiv.a měkká tkáň hrudníku
C494ZN-pojiv.a měkká tkáň břicha
C495ZN-pojivová a měkká tkáň pánve
C496ZN-pojiv.a měkká tkáň trupu,NS
C498ZN-léze přes.pojiv.a měk.tkáň
C499ZN- pojivová a měkká tkáň, NS
C50Zhoubný novotvar prsu
C500ZN- bradavka a dvorec
C501ZN- střední část prsu
C502ZN- horní vnitř.kvadrant prsu
C503ZN- dolní vnitř.kvadrant prsu
C504ZN- horní zevní kvadrant prsu
C505ZN- dolní zevní kvadrant prsu
C506ZN- axilární část prsu
C508ZN- léze přesahující prs
C509ZN- prs, NS
C51Zhoubný novotvar vulvy
C510ZN-velký stydký pysk-lab.maius
C511ZN-malý stydký pysk-lab.minus
C512ZN- clitoris
C518ZN- léze přesahující vulvu
C519ZN- vulva, NS
C52ZN pochvy - vaginy
C53ZN hrdla dělož.-cervicis uteri
C530ZN- endocervix
C531ZN- exocervix
C538ZN- léze přes.hrdlo děložní
C539ZN-hrdlo děl.-cervix uteri,NS
C54ZN těla děložního
C540ZN- isthmus uteri
C541ZN- endometrium - sliznice
C542ZN- myometrium - svalovina
C543ZN- fundus uteri
C548ZN-léze přesah.tělo děložní
C549ZN-tělo dělož.-corpus uteri,NS
C55ZN dělohy, část NS
C56ZN vaječníku
C57ZN j.a NS žen.pohlav.orgánů
C570ZN- vejcovod - tuba Fallopii
C571ZN- široký vaz
C572ZN- oblý vaz
C573ZN -parametrium
C574ZN- děložní adnexa, NS
C577ZN- j.urč.č.žen.pohlav.orgánů
C578ZN- léze přes.žen.pohl.orgány
C579ZN- ženské pohlavní orgány,NS
C58Zhoubný novotvar placenty
C60Zhoubný novotvar pyje
C600ZN- předkožka - praeputium
C601ZN- žalud - glans penis
C602ZN- tělo pyje - corpus penis
C608ZN- léze přesahující pyj
C609ZN- pyj - penis, NS
C61ZN předstojné žlázy - prostaty
C62Zhoubný novotvar varlete
C620ZN- nesestouplé varle
C621ZN- sestouplé varle
C629ZN- varle - testis, NS
C63ZN j.a NS muž.pohlav.orgánů
C630ZN- nadvarle - epididymis
C631ZN-semen.provazec-funic.sperm.
C632ZN- šourek - scrotum
C637ZN- j.urč.muž.pohlavní orgány
C638ZN-léze přesah.muž.pohl.orgány
C639ZN- mužské pohlavní orgány, NS
C64ZN ledviny mimo pánvičku
C65ZN ledvinné pánvičky
C66ZN močovodu - ureteru
C67ZN moč.měchýře - vesicae urin.
C670ZN- trigonum močového měchýře
C671ZN-klenba močového měchýře
C672ZN- boční stěna moč.měchýře
C673ZN- přední stěna moč.měchýře
C674ZN- zadní stěna moč.měchýře
C675ZN- hrdlo močového měchýře
C676ZN- ústí močovodu
C677ZN- urachus
C678ZN-léze přesahující moč.měchýř
C679ZN- měchýř močový, NS
C68ZN jiných a NS močových orgánů
C680ZN- močová trubice - urethra
C681ZN- parauretrální žláza
C688ZN- léze přesah.moč.orgány
C689ZN- močový orgán, NS
C69ZN oka a očních adnex
C690ZN- spojivka - conjunctiva
C691ZN- rohovka - cornea
C692ZN -sítnice - retina
C693ZN- cévnatka - chorioidea
C694ZN-řasnaté těleso-corp.ciliare
C695ZN- slzná žláza a slzovod
C696ZN- očnice - orbita
C698ZN-léze přesah.oko a oč.adnexa
C699ZN- oko, NS
C70ZN mozkomíšních plen
C700ZN-mozk.pleny-meninges cerebri
C701ZN-míš.pleny-meninges spinales
C709ZN- pleny - meninges, NS
C71Zhoubný novotvar mozku
C710ZN-mozek-mimo laloky a komory
C711ZN- čelní lalok - lobus front.
C712ZN-spánkový lalok-lobus temp.
C713ZN-temenní lalok-lobus pariet.
C714ZN-týlní lalok-lobus occipit.
C715ZN-mozk.komora m.čtv.k.(C71.7)
C716ZN- mozeček - cerebellum
C717ZN-mozk.kmen- truncus cerebri
C718ZN- léze přesahující mozek
C719ZN- mozek, NS
C72ZN míchy,mozk.nervů a j.č.CNS
C720ZN- mícha - medulla spinalis
C721ZN- cauda equina
C722ZN-čichový nerv-nervus olfact.
C723ZN-zrakový nerv-nervus opticus
C724ZN-sluchový nerv-nervus acust.
C725ZN- jiné a NS mozkové nervy
C728ZN- léze přes.mozek a j.č.CNS
C729ZN- centr.nervová soustava,NS
C73Zhoubný novotvar štítné žlázy
C74Zhoubný novotvar nadledviny
C740ZN- kůra - cortex - nadledviny
C741ZN- dřeň -medulla- nadledviny
C749ZN- nadledvina, NS
C75ZN j.žl.s vnitř.sekr.,pří.str.
C750ZN- příštít.žl.-gl.parathyr.
C751ZN-hypofýza-gland.pituitaria
C752ZN- ductus craniopharyngealis
C753ZN- epifýza-šišinka-gl.pineal.
C754ZN-karotic.tělísko-glom.carot.
C755ZN-aortic.tělís.a j.paragangl.
C758ZN-post.v.žl.s vnitř.sekr.,NS
C759ZN- žláza s vnitřní sekrecí,NS
C76ZN j.a nepřes.urč.lokalizací
C760ZN- hlava, obličej a krk
C761ZN- hrudník
C762ZN- břicho
C763ZN- pánev
C764ZN- horní končetina
C765ZN- dolní končetina
C767ZN- j.nepřes.určené lokalizace
C768ZN-léze přes.j.a nepřesn.u.lo.
C77Sekund.a neurčený ZN míz.uzlin
C770Sek.a NS ZN- m.uz.hl.,obl.,kr.
C771Sek.a NS ZN- nitrohrud.míz.uz.
C772Sek.a NS ZN-nitrobřiš.míz.uz.
C773Sek.a NS ZN-míz.uz.axil.a h.k.
C774Sek.a NS ZN-míz.uz.třís.a d.k.
C775Sek.a NS ZN-nitropánev.míz.uz.
C778Sek.a NS ZN-míz.uz.mnohoč.obl.
C779Sek.a NS ZN- mízní uzliny, NS
C78Sekundár.ZN dých.a tráv.soust.
C780Sekundární ZN plic
C781Sek.ZN mezihrudí-mediastina
C782Sekundár.ZN pohrudnice-pleury
C783Sekundár.ZN j.a NS dých.orgánů
C784Sekundární ZN tenkého střeva
C785Sek.ZN tl.střeva a konečníku
C786Sek.ZN retroperit.a peritonea
C787Sekundární ZN jater
C788Sekundární ZN j.a NS tráv.org.
C79Sekundární ZN j.lokalizací
C790Sek.ZN ledviny a ledvin.pánv.
C791Sek.ZN moč.měch.aj.NS moč.org.
C792Sekundární ZN kůže
C793Sekundár.ZN mozku a mozk.plen
C794Sekundár.ZN j.a NS č.nerv.sou.
C795Sekundár.ZN kosti a kost.dřeně
C796Sekundární ZN vaječníku
C797Sekundární ZN nadledviny
C798Sekundár.ZN j.určen.lokalizací
C80ZN bez určení lokalizace
C81Hodgkinova nemoc
C810Lymfocyt.převaha-predominance
C811Nodulární skleróza
C812Smíšená celularita
C813Lymfocytární deplece
C817Jiná Hodgkinova nemoc
C819Hodgkinova nemoc, NS
C82Ne-Hodgkin.folik.(nod.)lymfom
C820Folikulár.,malé rozštěp.buňky
C821Folikul.,smíš.m.rozštěp.a v.b.
C822Folikulární, velké buňky
C827J.typy ne-Hodgk.folik.lymfomu
C829Ne-Hodgkin.folikulár.lymfom,NS
C83Ne-Hodgkinův (difúzní) lymfom
C830(Difúzní), malé buňky
C831(Difúz.),malé b.s rozštěp.jád.
C832(Difúz.),smíš.malé a velké b.
C833(Difúz.),velké (histiocyt.)b.
C834(Difúzní), imunoblastický
C835(Difúzní), lymfoblastický
C836(Difúzní), nediferencovaný
C837Nádor Burkittův
C838J.typy ne-Hodgk.difúz.lymfomu
C839Ne-Hodgkin.difúzní lymfom,NS
C84Perif.a kož.T-buněčné lymfomy
C840Mycosis fungoides
C841Sézaryho syndrom
C842T-zonální lymfom
C843Lymfoepiteloidní lymfom
C844T-buněčný lymfom, periferní
C845J.a neurčené T-buněčné lymfomy
C85Ne-Hodgkin.lymfom,j.a NS typů
C850Lymfosarkom
C851B-buněčný lymfom, NS
C857J.určené typy ne-Hodgkin.lymf.
C859Ne-Hodgkinův lymfom, typ NS
C88Zhoub.imunoproliferat.nemoci
C880Waldenström.makroglobulinémie
C881Onemocnění těž.řetězce alfa
C882Onemocnění těž.řetězce gama
C883Imunoproliferat.nem.ten.střeva
C887J.zhoub.imunoproliferat.nemoc
C889Zhoub.imunoproliferat.nemoc,NS
C90Mnohoč.myelom a plasmocyt.nov.
C900Mnohočetný myelom
C901Plasmocelulární leukémie
C902Plasmocytom, extramedulární
C91Lymfoidní leukémie
C910Akut.lymfoblastická leukémie
C911Chron.lymfocytární leukémie
C912Subakut.lymfocytární leukémie
C913Prolymfocytární leukémie
C914Leukémie z vlasatých buněk
C915Leukémie z dospělých T-buněk
C917Jiná lymfoidní leukémie
C919Lymfoidní leukémie, NS
C92Myeloidní leukémie
C920Akutní myeloidní leukémie
C921Chronická myeloidní leukémie
C922Subakutní myeloidní leukémie
C923Myeloidní sarkom
C924Akut.promyelocytární leukémie
C925Akut.myelomonocytární leukémie
C927Jiná myeloidní leukémie
C929Myeloidní leukémie, NS
C93Monocytární leukémie
C930Akutní monocytární leukémie
C931Chronická monocytární leukémie
C932Subakutní monocytární leukémie
C937Jiná monocytární leukémie
C939Monocytární leukémie, NS
C94J.leukémie určených buněč.typů
C940Ak.erytrémie a erytroleukémie
C941Chronická erytrémie
C942Akutní megakaryoblast.leukémie
C943Mastocelulár.(mastoc.)leukémie
C944Akutní panmyelóza
C945Akutní myelofibróza
C947Jiná určená leukémie
C95Leukémie neurčeného buněč.typu
C950Akutní leukémie NS buněč.typu
C951Chron.leukémie NS buněč.typu
C952Subakut.leukémie NS buněč.typu
C957J.leukémie NS buněčného typu
C959Leukémie, NS
C96J. ZN mízní,krvetv.a příb.tk.
C960Nemoc Letterer-Siweho
C961Zhoubná histiocytóza
C962Zhoub.mastocelulární novotvar
C963Pravý histiocytární lymfom
C967J.urče.ZN míz.,krtv.a příb.tk.
C969ZN mízní,krvetv.a příb.tk.,NS
C97ZN mnohočet.samost.(prim.)lok.
D00Ca.in situ dut.úst.,jíc.a žal.
D000Ca.in situ- ret,dut.úst.a hlt.
D001Carcinoma in situ- jícen
D002Carcinoma in situ- žaludek
D01Ca.in situ j.a NS tráv.orgánů
D010Ca.in situ- tlusté střevo
D011Ca.in situ- rektosigmoid.spoj.
D012Carcinoma in situ- konečník
D013Ca.in situ- řiť a řitní kanál
D014Ca.in situ-j.a NS části střeva
D015Ca.in si.-játra,žlučn.a žl.c.
D017Ca.in situ-j.určené tráv.org.
D019Ca.in situ- trávicí orgány, NS
D02Ca.in situ stř.ucha a dých.s.
D020Carcinoma in situ- hrtan
D021Carcinoma in situ- průdušnice
D022Ca.in situ- průduška a plíce
D023Ca.in situ- j.č.dých.systému
D024Ca.in situ- dých.soustava, NS
D03Melanoma in situ
D030Melanoma in situ rtu
D031Melanoma in s.oč.víč.,vč.kout.
D032Melanoma in s.ucha a z.zvukov.
D033Melanoma in s.j.a NS č.oblič.
D034Melanoma in s.vlas.č.hl.a krku
D035Melanoma in situ trupu
D036Melanoma in s.h.konč.,vč.ram.
D037Melanoma in s.d.konč.,vč.boku
D038Melanoma in situ j.lokalizací
D039Melanoma in situ, NS
D04Carcinoma in situ kůže
D040Ca.in situ- kůže rtu
D041Ca.in situ- kůže oč.víč.,vč.k.
D042Ca.in situ-kůže ucha a zev.zv.
D043Ca.in situ- kůže j.a NS č.obl.
D044Ca.in s.- kůže vl.č.hlavy,krku
D045Ca.in situ- kůže trupu
D046Ca.in s.- kůže h.konč.,vč.ram.
D047Ca.in situ- kůže d.konč.,vč.b.
D048Ca.in situ- kůže j.lokalizací
D049Ca.in situ- kůže, NS
D05Carcinoma in situ prsu
D050Lobulární carcinoma in situ
D051Intraduktální ca.in situ
D057Jiné carcinoma in situ prsu
D059Carcinoma in situ prsu, NS
D06Ca.in s.-hrdla dělož.-cerv.ut.
D060Carcinoma in situ- endocervix
D061Carcinoma in situ- exocervix
D067Ca.in situ-j.č.hrdla děložního
D069Ca.in s.-hrdlo děl.-cerv.u.,NS
D07Ca.in situ j.a NS pohl.orgánů
D070Carcinoma in situ- endometrium
D071Carcinoma in situ- vulva
D072Carcinoma in situ- pochva
D073Ca.in s.- j.a NS žen.pohl.org.
D074Carcinoma in situ- penis
D075Carcinoma in situ- prostata
D076Ca.in s.- j.a NS muž.pohl.org.
D09Ca.in situ j.a NS lokalizací
D090Carcinoma in situ- moč.měchýř
D091Ca.in situ- j.a NS moč.orgány
D092Carcinoma in situ- oko
D093Ca.in s.-št.ž.,j.ž.s vnitř.se.
D097Ca.in situ j.určen.lokalizací
D099Carcinoma in situ, NS
D10Nezhoub.novotvar úst a hltanu
D100Nezhoubný novotvar- ret
D101Nezhoubný novotvar- jazyk
D102Nezhoubný novotvar-úst.spodina
D103Nezhoub.novotvar- j.a NS č.úst
D104Nezhoubný novotvar- mandle
D105Nezh.novotvar- j.č.orofaryngu
D106Nezhoubný novotvar- nosohltan
D107Nezhoubný novotvar- hypofarynx
D109Nezhoubný novotvar- hltan, NS
D11NN velké slinné žlázy
D110Nezhoub.novotvar-žláza příušní
D117NN-jiné velké slinné žlázy
D119NN- velká slinná žláza,NS
D12NN tl.stř.,koneč.,řit.k.,řiti
D120Nezhoubný novotvar- caecum
D121Nezhoubný novotvar- appendix
D122Nezhoub.novotvar-vzest.tračník
D123Nezh.novotvar- příčný tračník
D124Nezh.novotvar-sestupný tračník
D125Nezh.novotvar- esovitý tračník
D126Nezhoubný novotvar- tračník,NS
D127Nezh.novotvar-rektosigm.spoj.
D128Nezh.novotvar-rectum-konečník
D129Nezh.novotvar-řit.kanál a řiť
D13NNj.a nepřes.určen.č.tráv.sou.
D130Nezhoubný novotvar- jícen
D131Nezhoubný novotvar- žaludek
D132Nezhoubný novotvar- dvanáctník
D133NN-jiné a NS části ten.střeva
D134Nezhoubný novotvar- játra
D135NN-extrahepatální žluč.cesty
D136NN- slinivka břišní
D137NN-endokrinní část slin.břišní
D139NN- nepřes.def.místo-tráv.sou.
D14NN střed.ucha a dýchací sou.
D140NN-stř.ucho,nos.dut.,v.d.nos.
D141Nezhoubný novotvar- hrtan
D142Nezhoubný novotvar- průdušnice
D143Nezh.novotvar-průduška a plíce
D144Nezh.novotvar-dých.soustava,NS
D15Nezh.novotv.j.NSnitrohrud.org.
D150Nezhoubný novotvar- brzlík
D151Nezhoubný novotvar- srdce
D152Nezhoubný novotvar-mediastinum
D157NN-j.určené nitrohrudní orgány
D159NN-nitrohrudní orgán,NS
D16NN kosti a kloubní chrupavky
D160NN-lopatka a dl.kosti hor.kon.
D161NN-krátké kosti hor.končetiny
D162NN-dlouhé kosti dol.končetiny
D163NN-krátké kosti dol.končetiny
D164NN-kosti lebky a obličeje
D165NN-kost dolní čelisti
D166Nezhoubný novotvar- páteř
D167NN-žebra,hrudní a klíční kost
D168NN-kosti pánevní,kříž.,kostrč
D169NN-kost a kloub.chrupavka,NS
D17Nezhoubný lipomatózní novotvar
D170NLN kůže,podk.tk.hl.,obl.,krku
D171NLN kůže a podkož.tkáně trupu
D172NLN kůže a podkož.tkáně konč.
D173NLN kůže a podk.tk.j.a NS lok.
D174NLN nitrohrudních orgánů
D175NLN nitrobřišních orgánů
D176NLN provazce semenného
D177NLN jiných lokalizací
D179NLN neurčené lokalizace
D18Hemangiom a lymfangiom kt.lok.
D180Hemangiom kterék.lokalizace
D181Lymfangiom kterék.lokalizace
D19Nezhoub.novotv.mezotel.tkáně
D190NN-mezoteliální tkáň pleury
D191NN-mezoteliál.tkáň peritonea
D197NN-mezotel.tkáň j.lokalizace
D199NN- mezoteliální tkáň NS
D20Nezh.n.m.tk.retroperit.,perit.
D200Nezh.nádor- retroperitoneum
D201Nezhoubný nádor- peritoneum
D21J.NN pojivové a j.měk.tkání
D210J.NN-poj.aj.m.tk.hl.,obl.,krku
D211J.NN-poj.aj.měk.tk.h.k.vč.ram.
D212J.NN-poj.aj.měk.tk.d.k.vč.kyč.
D213J.NN-poj.aj.měk.tkáň hrudníku
D214J.NN- poj.a j.měk.tkáň břicha
D215J.NN- poj.a j.měk.tkáň pánve
D216J.NN- poj.aj.měk.tkáň trupu NS
D219J.NN- pojiv.a j.měkká tkáň NS
D22Melanocytové névy
D220Melanocytový névus rtu
D221Melanocyt.névus oč.víč.vč.kou.
D222Melanocyt.névus ucha a z.zvuk.
D223Melanocyt.névus j.a NSč.oblič.
D224Melanoc.névus vl.č.hlavy a kr.
D225Melanocytový névus trupu
D226Melanoc.névy hor.konč.vč.ram.
D227Melanoc.névy dol.konč.vč.kyč.
D229Melanocytové névy NS
D23Jiné nezhoubné novotvary kůže
D230Jiný NN- kůže rtu
D231Jiný NN- kůže oč.víčka,vč.kou.
D232Jiný NN-kůže ucha a zev.zvuk.
D233J.NN- kůže j.a NS částí oblič.
D234J.NN- kůže vl.č.hlavy a krku
D235Jiný NN- kůže trupu
D236Jiný NN-kůže hor.konč.,vč.ram.
D237Jiný NN-kůže dol.konč.,vč.boku
D239Jiný NN- kůže, NS
D24Nezhoubné novotvary prsu
D25Leiomyom dělohy
D250Submukózní leiomyom dělohy
D251Intramurální leiomyom dělohy
D252Subserózní leiomyom dělohy
D259Leiomyom dělohy, NS
D26Jiné NN dělohy
D260J.NN-hrdlo dělož.-cervix uteri
D261J.NN-tělo dělož.- corpus uteri
D267Jiný NN- jiná část dělohy
D269Jiný NN- děloha, NS
D27NN vaječníku
D28NN j.a NS žen.pohlav.orgánů
D280NN- vulva
D281NN- pochva - vagina
D282NN- vejcovod a vazy děložní
D287NN- j.určené žen.pohlav.orgány
D289NN- ženské pohlavní orgány, NS
D29NN mužských pohlavních orgánů
D290NN- pyj - penis
D291NN- předstojná žláza -prostata
D292NN- varle - testis
D293NN- nadvarle - epididymis
D294NN- šourek - scrotum
D297NN- j.části muž.pohlav.orgánů
D299NN- mužský pohlavní orgán, NS
D30NN močových orgánů
D300NN- ledvina
D301NN-ledvin.pánvička-pelvis ren.
D302NN- močovod - ureter
D303NN- moč.měchýř- vesica urinar.
D304NN- močová trubice - urethra
D307NN- jiné močové orgány
D309NN- močový orgán, NS
D31NN oka a očních adnex
D310NN- spojivka - conjunctiva
D311NN- rohovka - cornea
D312NN- sítnice- retina
D313NN- cévnatka - chorioidea
D314NN- řasn.těleso-corpus ciliare
D315NN- slzná žláza a slzovod
D316NN- očnice - orbita, NS
D319NN- oko, NS
D32NN mozkomíšních plen
D320NN-mozk.pleny-meninges cerebri
D321NN- míšní pleny-meninges spin.
D329NN- meningy, NS
D33NN mozku a jiných částí CNS
D330NN- mozek supratentoriální
D331NN- mozek infratentoriální
D332NN- mozek, NS
D333NN- mozkové nervy
D334NN- mícha
D337NN- jiné určené části CNS
D339NN- centr.nervová soustava,NS
D34NN štítné žlázy
D35NN j.a NS žláz s vnitř.sekrecí
D350NN- nadledvina-gland.supraren.
D351NN-příštít.žl.-gl.parathyreoi.
D352NN- hypofýza-gland.pituitaria
D353NN- ductus craniopharyngealis
D354NN- epifýza-glandula pinealis
D355NN-karot.tělísko-glomus carot.
D356NN-aortic.tělísko aj.paragang.
D357NN-j.určené žl.s vnitř.sekrecí
D358NN-postiž.více žl.s vnitř.sek.
D359NN- žláza s vnitřní sekrecí,NS
D36NN jiných a NS lokalizací
D360NN- mízní uzliny
D361NN-perif.nervy a aut.nerv.sou.
D367NN- jiné určené lokalizace
D369NN neurčené lokalizace
D37Nnej.n.nezn.ch.d.úst.,tráv.or.
D370N nej.n.nezn.ch.-ret,d.ú.,hlt.
D371N nej.n.nezn.chování- žaludek
D372N nej.n.nezn.chov.-tenk.střevo
D373N nej.n.nezn.ch.-červ.přívěsek
D374N nej.n.nezn.chování-tl.střevo
D375N nej.n.nezn.chování- konečník
D376N nej.n.nezn.ch.-játra,žl.,žlv
D377N nej.n.nezn.chov.-j.tráv.org.
D379N nej.n.nezn.ch.-tráv.orgán,NS
D38Nnej.n.nezn.ch.s.u.,dý.,n-h.or
D380N nej.n.nezn.chování- hrtan
D381Nnej.n.nezn.ch.trach.,prů.,pl.
D382N nej.n.nezn.chov.- pohrudnice
D383N nej.n.nezn.chov.-mediastinum
D384N nej.n.nezn.chov.-thymus
D385N nej.n.nezn.ch.-j.respir.org.
D386Nnej.n.nezn.chov.-dých.org.,NS
D39N nej.n.nezn.ch.žen.pohl.org.
D390N nej.n.nezn.chování- děloha
D391N nej.n.nezn.chování- vaječník
D392N nej.n.nezn.chování- placenta
D397Nnej.n.nezn.ch.-j.žen.pohl.or.
D399Nnej.n.nezn.ch.-ž.pohl.org.,NS
D40N nej.n.nezn.ch.muž.pohl.org.
D400N nej.n.nezn.chov.- prostata
D401N nej.n.nezn.ch.-varle-testis
D407Nnej.n.nezn.ch.-j.muž.pohl.or.
D409Nnej.n.nezn.ch.-m.pohl.org.,NS
D41N nej.n.nezn.chov.moč.orgánů
D410N nej.n.nezn.chování- ledvina
D411N nej.n.nezn.ch.-ledv.pánvička
D412nej.n.nezn.ch.-močovod-ureter
D413N nej.n.nezn.ch.-m.tr.-urethra
D414N nej.n.nezn.chov.-moč.měchýř
D417N nej.n.nezn.chov.-j.moč.org.
D419N nej.n.nezn.ch.-moč.orgán,NS
D42N nej.n.nezn.ch.mozkomíš.plen
D420N nej.n.nezn.chov.- mozk.pleny
D421N nej.n.nezn.chov.-míšní pleny
D429N nej.n.nezn.ch.-mozkom.pl.,NS
D43N nej.n.nezn.ch.mozku a CNS
D430Nnej.n.nezn.ch.mozek supraten.
D431Nnej.n.nezn.ch.mozek infraten.
D432N nej.n.nezn.chování-mozek NS
D433N nej.n.nezn.chov.-mozk.nervy
D434N nej.n.nezn.chování- mícha
D437Nnej.n.nezn.ch.-j.určené č.CNS
D439N nej.n.nezn.chov.-CNS, NS
D44Nnej.n.nezn.ch.žl.s vnit.sekr.
D440N nej.n.nezn.chov.- štít.žláza
D441N nej.n.nezn.chov.- nadledvina
D442N nej.n.nezn.ch.-příštít.žláza
D443N nej.n.nezn.chování- hypofýza
D444N nej.n.nezn.ch.-d.craniophar.
D445N nej.n.nezn.chování- epifýza
D446N nej.n.nezn.ch.-glomus carot.
D447Nnej.n.nezn.ch.aort.těl.aj.pgl
D448Nnej.n.nezn.ch.-p.v.žl.vnit.s.
D449N nej.n.nezn.ch.-žl.vnit.s.,NS
D45Polycythaemia vera
D46Myelodysplastické syndromy
D460Refrakt.anémie b.sideroblastů
D461Refrakt.anémie se sideroblasty
D462Refrakt.anémie s přebyt.blastů
D463Refrakt.aném.s přeb.blas.s tr.
D464Refraktorní anémie, NS
D467Jiné myelodysplastické sy.
D469Myelodysplastický syndrom, NS
D47J.N nej.n.nezn.ch.m.,krtv.,ptk
D470N nej.a nezn.chov.z his.a km.b
D471Chron.myeloproliferativ.nemoc
D472Monoklonální gamapatie
D473Esenciál.(hemor.)trombocytémie
D477J.sp.Nnej.n.nezn.ch.m.,hp.,ptk
D479Nnej.n.nezn.ch.míz.,hp.,ptk.NS
D48N nej.n.nezn.ch.j.a NS lokali.
D480Nnej.n.nezn.ch.-kost,kl.chrup.
D481N nej.n.nezn.ch.-poj.aj.m.tkáň
D482Nnej.n.nezn.ch.p.ner.,a.ner.s.
D483N nej.n.nezn.ch.-retroperiton.
D484N nej.n.nezn.chov.-peritoneum
D485N nej.n.nezn.chování- kůže
D486N nej.n.nezn.chování- prs
D487N nej.n.nezn.ch.-j.ur.lokaliz.
D489N nejistého n.nezn.chování NS
D50Anémie z nedostatku železa
D500Sekundár.chr.posthemor. anémie
D501Sideropenická dysfagie
D508J.anémie z nedostatku železa
D509Anémie z nedostatku železa, NS
D51Anémie z nedostatku vitam. B12
D510Anémie z ned.v.B12(vnitř.fak.)
D511Anémie-selekt.malabsor.vit.B12
D512Nedostatek transcobalaminu II.
D513J.nutrič.aném.z nedost.vit.B12
D518J.anémie z nedostatku vit.B12
D519Anémie z nedostatku vit.B12,NS
D52Anémie z nedost. kys.listové
D520Nutr.anémie z nedost.kys.list.
D521Lékové aném.z nedost.kys.list.
D528J.anémie z nedost.kys.listové
D529Anémie z nedost.kys.list., NS
D53Jiné nutriční anémie
D530Anémie z nedostatku proteinů
D531J.megaloblastické anémie NJ
D532Anémie z nedostatku vitamínu C
D538Jiné určené nutriční anémie
D539Nutriční anémie NS
D55Anémie způs.poruchami enzymů
D550Anémie způsobená nedost.G-6-PD
D551Anémie způs.j.por.met.glutath.
D552Anémie způs.por.glykolyt.enz.
D553Anémie způs.por.met.nukleotidů
D558J.anémie způs.poruchami enzymů
D559Anémie způs.poruchou enzymu,NS
D56Thalasémie
D560Alfa thalasémie
D561Beta thalasémie
D562Delta - beta thalasémie
D563Thalasémický typ
D564Dědič.persisten.fet.hemoglob.
D568Jiné thalasémie
D569Thalasémie, NS
D57Srpkovité poruchy
D570Srpkovitá anémie s krizí
D571Srpkovitá anémie bez krize
D572Zdvoj.heterozygot.por.srpkov.
D573Další typy srpkovité anémie
D578Jiné srpkovité poruchy
D58J.dědičné hemolytické anémie
D580Dědičná sférocytóza
D581Dědičná eliptocytóza
D582Jiné hemoglobinopatie
D588J.urč.dědič.hemolytic.anémie
D589Dědičná hemolytická anémie, NS
D59Získané hemolytické anémie
D590Autoimun.lék. hemolytic.anémie
D591J.autoimunní hemolytic.anémie
D592Neautoimun.lék.hemolyt.anémie
D593Hemolyticko-uremický syndrom
D594J.neautoimun.hemolytic.anémie
D595Paroxys.noční hemoglobinurie
D596Hemolyt.hemoglobinurie z j.př.
D598J.získané hemolytické anémie
D599Získaná hemolytická anémie, NS
D60Získ.čistá erytroblastopenie
D600Chron.získaná čistá aplasie ČK
D601Přechod.získ.čistá aplasie ČK
D608J.získaná čistá aplasie ČK
D609Získaná čistá aplasie ČK, NS
D61Jiné aplastické anémie
D610Konstituční aplastická anémie
D611Aplastic. anémie vyvolaná léky
D612Aplastic.aném.způsob.j.zev.př.
D613Idiopatická aplastická anémie
D618Jiné určené aplastické anémie
D619Aplastická anémie, NS
D62Akutní posthemorragická anémie
D63Anémie při chron.nemocech ZJ
D630Anémie při onemoc.novotvary
D638Anémie při j.chron.nemocech ZJ
D64Jiné anémie
D640Dědičná sideroblastická anémie
D641Sekund.siderobl.aném.zp.nemocí
D642Sek.siderobl.an.zp.léky a jedy
D643Jiné sideroblastické anémie
D644Vroz.dyserytropoetická anémie
D648Jiné určené anémie
D649Anémie, NS
D65Disemin.intravaskul.koagulace
D66Dědič.nedostatek faktoru VIII.
D67Dědičný nedostatek faktoru IX.
D68Jiné vady koagulace
D680Von Willebrandova nemoc
D681Dědičný nedostatek faktoru XI.
D682Dědič.nedost.j.koagul.faktorů
D683Krvác.st.zp.cirkul.antikoagul.
D684Zís.nedostatek koagul.faktorů
D685Primární trombofilie
D686Jiné trombofilie
D688Jiné určené vady koagulace
D689Vada koagulace, NS
D69Purpura a jiné krvácivé stavy
D690Alergická purpura
D691Kvalitativ.poruchy trombocytů
D692J.netrombocytopenické purpury
D693Idiop.trombocytopen.purpura
D694Jiná primární trombocytopenie
D695Sekundární trombocytopenie
D696Trombocytopenie, NS
D698Jiné určené krvácivé stavy
D699Krvácivý stav, NS
D70Agranulocytóza
D71Funkční poruchy granulocytů
D72Jiné poruchy bílých krvinek
D720Genetické anomalie leukocytů
D721Eozinofilie
D728J.urč. poruchy bílých krvinek
D729Porucha bílých krvinek, NS
D73Nemoci sleziny
D730Hyposplenismus
D731Hypersplenismus
D732Chron.kongestiv.splenomegalie
D733Absces sleziny
D734Cysta sleziny
D735Infarkt sleziny
D738Jiné nemoci sleziny
D739Nemoc sleziny, NS
D74Methemoglobinémie
D740Vrozená methemoglobinémie
D748Jiné methemoglobinémie
D749Methemoglobinémie, NS
D75J.nemoci krve a krvetvor.org.
D750Rodinná erytrocytóza
D751Sekundární polycytémie
D752Esenciální trombocytóza
D758J.urč.nem. krve a krvetv.org.
D759Nemoc krve a krvetvor.org.,NS
D76On.post.lymforet.tk.a RHC sys.
D760Histiocytóza z Langer.buněk NJ
D761Hemofagocyt.lymfohistiocytóza
D762Hemofagocyt.syndr.,spoj.s inf.
D763Jiné histiocytární syndromy
D77J.por.krve a krvetv.org.u n.ZJ
D80Imunodef.s přev.por.protilátek
D800Dědičná hypogamaglobulinémie
D801Hypogamaglobulinémie nerodinná
D802Selektivní defekt IgA
D803Selektivní defekt podtříd IgG
D804Selektivní defekt IgM
D805Imunodeficience se zvýš. IgM
D806Imunodef.s nor.Ig.n.hyperimgl.
D807Přechod.hypogamaglobul.v dět.
D808J.imunodef.s poruch.protilátek
D809Imunodef.s poruch.protilát.,NS
D81Kombinované poruchy imunity
D810SCID s retikulární dysgenezí
D811SCID s nízk.počty T a B buněk
D812SCID s níz.n.norm.počtem B b.
D813Nedostatek adenosindeaminázy
D814Nezelofův syndrom
D815Nedostatek PNP
D816Defekt exprese MHC I.třídy
D817Defekt exprese MHC II.třídy
D818J. kombinované poruchy imunity
D819Kombinov. porucha imunity, NS
D82Imunodefic.spoj.s j.velk.por.
D820Syndrom Wiskottův - Aldrichův
D821Di Georgeův syndrom
D822Imunodef.s dyspropor.trpaslic.
D823Imunodef.u děd.chyb.odp.na EBV
D824Syndrom hyperIgE
D828J.imunodef.s velk.poruchami NJ
D829Imunodef.s velk.poruchami, NS
D83Běžná variabilní imunodef.CVID
D830CVID s převahou abnorm.B buněk
D831CVID s přev.imunoreg.por.T b.
D832CVID s autoprotil.pr.B a T b.
D838J.běž.variab.imunodef., CVID
D839Běž.variab.imunodef.,CVID,NS
D84Jiné poruchy imunity
D840Defekt LFA - 1
D841Defekt v systému komplementu
D848J. specifikov.imunodeficience
D849Imunodeficience, NS
D86Sarkoidóza - sarcoidosis
D860Sarkoidóza plic
D861Sarkoidóza mízních uzlin
D862Sarkoidóza plic a míz. uzlin
D863Sarkoidóza kůže
D868Sarkoidóza j.a kombin.lokaliz.
D869Sarkoidóza, NS
D89J.poruchy imunit.mechanismu JN
D890Polyklonál. hypergamaglobulin.
D891Kryoglobulinémie
D892Hypergamaglobulinémie, NS
D898J. poruchy mechan.imunity NJ
D899Porucha mechan.imunity, NS
E00Vroz.syndrom z jodové karence
E000Vroz.syn.z jod.kar.neurol.typ
E001Vroz.syn.z jod.kar.myxedém.typ
E002Vroz.syn.z jod.kar.smíš.typ
E009Vrozený syndrom z jod.kar., NS
E01Por.šť.žl.a příb.st.s jod.kar.
E010Dif.(endem.) struma z jod.kar.
E011Mnohauzl.end.struma z jod.kar.
E012Struma endemická z jod.kar.,NS
E018J. poruchy štít.žl.s jod.kar.
E02Subklin.hypotyreóza z jod.kar.
E03Jiná hypotyreóza
E030Vroz.hypotyreóza s dif.strumou
E031Vrozená hypotyreóza bez strumy
E032Hypotyr.způs.léky a j.zev.lát.
E033Poinfekční hypotyreóza
E034Získaná atrofie štítné žlázy
E035Myxedémové koma
E038Jiná určená hypotyreóza
E039Hypotyreóza, NS
E04Jiná netoxická struma
E040Difúzní netoxická struma
E041Struma netoxická jednouzlová
E042Struma netoxická mnohauzlová
E048Jiná určená netoxická struma
E049Netoxická struma, NS
E05Tyreotoxikóza (Hypertyreóza)
E050Tyreotoxikóza s difúz.strumou
E051Tyreotoxik.s tox.tyreoid.uzl.
E052Tyreotoxik.s tox.mnohauzl.str.
E053Tyreotoxik.z ektopic.tyr.tkáně
E054Tyreotoxikóza uměle vyvolaná
E055Tyreoidní krize nebo bouře
E058J.tyreotoxikóza se strum.n.bez
E059Tyreotoxikóza NS
E06Thyreoiditis
E060Akutní thyreoiditis
E061Subakutní thyreoiditis
E062Chr.thyreoidit.s přech.th-tox.
E063Autoimunní thyreoiditis
E064Thyreoiditis způsobená léky
E065Jiná chronická thyreoditis
E069Thyreoiditis, NS
E07Jiné poruchy štítné žlázy
E070Hypersekrece kalcitoninu
E071Dyshormogenetická struma
E078J.určené poruchy štítné žlázy
E079Poruchy štítné žlázy, NS
E10Diabet.mel.závislý na insulinu
E100S komatem
E101S ketoacidózou
E102S ledvinovými komplikacemi
E103S očními komplikacemi
E104S neurologickými komplikacemi
E105S periferními oběhovými kompl.
E106S jinými určenými komplikacemi
E107S mnohočetnými komplikacemi
E108S neurčenými komplikacemi
E109Bez komplikací
E11Diabet.mel.nezávis.na insulinu
E110S komatem
E111S ketoacidózou
E112S ledvinovými komplikacemi
E113S očními komplikacemi
E114S neurologickými komplikacemi
E115S periferními oběhovými kompl.
E116S jinými určenými komplikacemi
E117S mnohočetnými komplikacemi
E118S neurčenými komplikacemi
E119Bez komplikací
E12Diabet.mel.spoj.s podvýživou
E120S komatem
E121S ketoacidózou
E122S ledvinovými komplikacemi
E123S očními komplikacemi
E124S neurologickými komplikacemi
E125S periferními oběhovými kompl.
E126S jinými určenými komplikacemi
E127S mnohočetnými komplikacemi
E128S neurčenými komplikacemi
E129Bez komplikací
E13Jiný určený diabetes mellitus
E130S komatem
E131S ketoacidózou
E132S ledvinovými komplikacemi
E133S očními komplikacemi
E134S neurologickými komplikacemi
E135S periferními oběhovými kompl.
E136S jinými určenými komplikacemi
E137S mnohočetnými komplikacemi
E138S neurčenými komplikacemi
E139Bez komplikací
E14Neurčený diabetes mellitus
E140S komatem
E141S ketoacidózou
E142S ledvinovými komplikacemi
E143S očními komplikacemi
E144S neurologickými komplikacemi
E145S periferními oběhovými kompl.
E146S jinými určenými komplikacemi
E147S mnohočetnými komplikacemi
E148S neurčenými komplikacemi
E149Bez komplikací
E15Nediabet.hypoglykemické koma
E16J.por.vnitř.sekr.sliniv.břišní
E160Hypoglykém.zp.léky bez komatu
E161Jiná hypoglykémie
E162Hypoglykémie, NS
E163Zvýšená sekrece glukagonu
E164Abnormální sekrece gastrinu
E168J.urč.por.vnitř.sekr.slin.bř.
E169Por. vnitř.sekr.slin.břišní NS
E20Hypoparatyreóza
E200Idiopatická hypoparatyreóza
E201Pseudohypoparatyreóza
E208Jiná hypoparatyreóza
E209Hypoparatyreóza, NS
E21Hyperparatyreóza a j.on.parat.
E210Primární hyperparatyreóza
E211Sekundár. hyperparatyreóza NJ
E212Jiná hyperparatyreóza
E213Hyperparatyreóza, NS
E214J.urč.poruchy paratyreoidey
E215Porucha paratyreoidey, NS
E22Hyperfunkce hypofýzy
E220Akromegalie a pituitár.gigant.
E221Hyperprolaktinémie
E222Syn.nepřim.sekr.antidiur.horm.
E228Jiná hyperfunkce hypofýzy
E229Hyperfunkce hypofýzy, NS
E23Hypofunkce a j.por.hypofýzy
E230Hypopituitarismus
E231Hypopituitarismus vyvol.léky
E232Diabetes insipidus
E233Hypothalamická dysfunkce NJ
E236J. poruchy podvěsku mozkového
E237Poruchy podvěsku mozkového NS
E24Cushingův syndrom
E240Cushingův sy.závis.na hypofýze
E241Nelsonův syndrom
E242Cushingův sy.způsobený léčivy
E243Ektopický syndrom ACTH
E244Pseudo-Cushingův sy.nav.alkoh.
E248Jiný Cushingův syndrom
E249Cushingův syndrom NS
E25Adrenogenitální poruchy
E250Vr.adrenogen.por.s ned.enzymů
E258Jiné adrenogenitální poruchy
E259Adrenogenitální porucha, NS
E26Hyperaldosteronismus
E260Primární hyperaldosteronismus
E261Sekundár. hyperaldosteronismus
E268Jiný hyperaldosteronismus
E269Hyperaldosteronismus, NS
E27Jiné poruchy nadledviny
E270J.zvýš.aktivita kůry nadledvin
E271Prim.insuficien.kůry nadledvin
E272Addisonská krize
E273Insufic.kůry nadledvin zp.léky
E274J.a neur.adrenokortikál.insuf.
E275Hyperfunkce dřeně nadledvin
E278Jiné určené poruchy nadledviny
E279Porucha nadledviny, NS
E28Ovariální dysfunkce
E280Přebytek estrogenu
E281Jiná ovariální hyperfunkce
E282Syndrom polycystic. vaječníků
E283Primární selhání vaječníků
E288Jiná ovariální dysfunkce
E289Ovariální dysfunkce, NS
E29Testikulární dysfunkce
E290Testikulární hyperfunkce
E291Testikulární hypofunkce
E298Jiná testikulární dysfunkce
E299Testikulární dysfunkce, NS
E30Poruchy pohlav. dospívání NJ
E300Opožděná puberta
E301Předčasná puberta
E308Jiné poruchy puberty
E309Poruchy puberty, NS
E31Polyglandulární dysfunkce
E310Autoimun.polyglandulár.selhání
E311Polyglandulární hyperfunkce
E318Jiná polyglandulární dysfunkce
E319Polyglandulární dysfunkce, NS
E32Nemoci thymu - brzlíku
E320Hyperplasia thymi persistens
E321Absces thymu
E328Jiné nemoci thymu
E329Nemoc thymu, NS
E34Jiné endokrinní poruchy
E340Karcinoidní syndrom
E341J.hypersekrece střev.hormonů
E342Ektopická sekrece hormonů, NJ
E343Trpaslictví NJ
E344Konstitucionál.vysoká postava
E345Syndr.resistence na androgeny
E348J. určené endokrinní poruchy
E349Endokrinní porucha, NS
E35Por.žl.s vnitř.sekr.při on. ZJ
E350Poruchy štít. žlázy při on. ZJ
E351Poruchy nadledvin při on. ZJ
E358Por.j.žl.s vnitř.sekr.u on. ZJ
E40Kvashiorkor
E41Nutriční marasmus
E42Marasmický kvashiorkor
E43Neur.těž.protein-energ.podvýž.
E44Prot-energ.podvý.stř.a leh.st.
E440Stř.protein-energet.podvýživa
E441Lehká protein-energet.podvýž.
E45Opož.výv.po prot.-energ. podv.
E46Neurčená podvýživa
E50Karence vitaminu A
E500Karence vit.A s xeróz.spojivky
E501Kar.vit.A s Bit.skv. a xer.sp.
E502Karence vit.A s xeróz.rohovky
E503Karen.vit.A s ulcer.roh.a xer.
E504Karence vit.A s keratomalacií
E505Karence vit.A se šeroslepostí
E506Karen.vit.A s xeroft.jizv.roh.
E507J.oční projevy karence vit.A
E508J. projevy karence vitaminu A
E509Karence vitaminu A, NS
E51Karence thiaminu
E511Beri - beri
E512Wernickeova encefalopatie
E518Jiné projevy karence thiaminu
E519Karence thiaminu, NS
E52Karence niacinu (pellagra)
E53Karence j.vitaminů skupiny B
E530Karence riboflavinu
E531Karence pyridoxinu
E538Karence j.určen.vit.skupiny B
E539Karence B vitaminu, NS
E54Karence kyseliny askorbové
E55Karence vitaminu D
E550Křivice, aktivní
E559Karence vitaminu D, NS
E56Jiná karence vitaminů
E560Karence vitaminu E
E561Karence vitaminu K
E568Karence jiných vitaminů
E569Karence vitaminu, NS
E58Nutriční karence kalcia
E59Nutriční karence selénu
E60Nutriční karence zinku
E61Karence jiných prvků potravy
E610Karence mědi
E611Karence železa
E612Karence magnezia
E613Karence manganu
E614Karence chromu
E615Karence molybdenu
E616Karence vanadu
E617Karence více prvků potravy
E618Karence j.určen.prvků potravy
E619Karence prvků potravy, NS
E63Jiné nutriční karence
E630Karence esenciál.mast.kyselin
E631Nerovnov.složek přijím.potravy
E638Jiné určené nutriční karence
E639Nutriční karence, NS
E64Násled.podvýž.a j.nutrič.kar.
E640Násled.protein-energet.podvýž.
E641Následky karence vitaminu A
E642Následky karence vitaminu C
E643Následky křivice
E648Následky j. nutričních karencí
E649Následky neurč.nutrič.karence
E65Lokalizovaná adipozita
E66Obezita - otylost
E660Obezita způs.nadměr.příj.kal.
E661Obezita způsobená léky
E662Extr.obezita s alv.hypoventil.
E668Jiná obezita
E669Obezita, NS
E67Jiné hyperalimentace
E670Hypervitaminóza A
E671Hyperkarotenémie
E672Syndrom přebytku vitaminu B6
E673Hypervitaminóza D
E678Jiná určená hyperalimentace
E68Následky hyperalimentace
E70Poruchy metab.aromat.aminokys.
E700Klasická fenylketonurie
E701Jiné hyperfenylalaninémie
E702Poruchy metabolismu tyrosinu
E703Albinismus
E708J.poruch.metab.arom.aminokys.
E709Poruch.metab.arom.aminokys.,NS
E71Po.met.aminok.s roz.ř.a mas.k.
E710Nemoc javorového sirupu
E711J.por.met.aminok.s rozv.řetěz.
E712Por.met.aminok.s roz.řetěz.,NS
E713Por.metab.mastných kyselin
E72J.poruchy metabol.aminokyselin
E720Poruch.transportu aminokyselin
E721Poruch.met.aminokys.nes.síru
E722Poruch.metabol.cyklu močoviny
E723Por.met.lysinu a hydroxylysinu
E724Poruchy metabolismu ornithinu
E725Poruchy metabolismu glycinu
E728J.urč.por.metab.aminokyselin
E729Poruch.metabol.aminokyselin,NS
E73Laktózová intolerance
E730Vrozený nedostatek laktázy
E731Sekundární nedostatek laktázy
E738Jiná laktózová intolerance
E739Laktózová intolerance, NS
E74J.poruchy metabol. uhlovodanů
E740Porucha ukládání glykogenu
E741Poruchy metabolismu fruktózy
E742Poruchy metabolismu galaktózy
E743J.por.střev.absorbce uhlohydr.
E744Por.met.pyrohroz. a glukoneog.
E748J.urč.por.metabol.uhlovodanů
E749Poruch.metabol.uhlovodanů, NS
E75Por.metabol.sfingolipidů a j.
E750Gangliosidóza GM2
E751Jiná gangliosidóza
E752Jiná sfingolipidóza
E753Sfingolipidóza, NS
E754Neuronál.ceroid.lipofuscinóza
E755Jiné poruchy ukládání lipidů
E756Porucha ukládání lipidů, NS
E76Por.metabol.glykosaminoglykanu
E760Mukopolysacharidóza, typ I
E761Mukopolysacharidóza, typ II
E762Jiné mukopolysacharidózy
E763Mukopolysacharidóza NS
E768J.por.metab.glykosaminoglykanu
E769Por.met.glykosaminoglykanu, NS
E77Poruchy metabol.glykoproteinů
E770Mukolipidóza II a III
E771Vady v odbouráv.glykoproteinů
E778J.poruch.metabol.glykoproteinů
E779Poruchy metab.glykoproteinů NS
E78Por.met.lipoproteinů a j.lip.
E780Čistá hypercholesterolémie
E781Čistá hyperglyceridémie
E782Smíšená hyperlipidémie
E783Hyperchylomikronémie
E784Jiná hyperlipidémie
E785Hyperlipidémie, NS
E786Nedostatek lipoproteinu
E788J.poruchy metabol.lipoproteinů
E789Porucha metab.lipoproteinů, NS
E79Por.metab.purinu a pyrimidinu
E790Hyperurik.bez zánět.art.a tofů
E791Leschův-Nyhanův syndrom
E798J.por.met.purinu a pyrimidinu
E799Por.met.purinu a pyrimidinu,NS
E80Por.met.porfyrinu a bilirubinu
E800Dědič.erytropoetická porfyrie
E801Porfyria cutanea tarda
E802Jiná porfyrie
E803Vady katalázy a peroxydázy
E804Gilbertův syndrom
E805Griglerův-Najjarův syndrom
E806J.poruchy metabol. bilirubinu
E807Poruchy metabol.bilirubinu, NS
E83Poruchy metabolismu minerálů
E830Poruchy metabolismu mědi
E831Poruchy metabolismu železa
E832Poruchy metabolismu zinku
E833Poruchy metabolismu fosforu
E834Poruchy metabolismu magnezia
E835Poruchy metabolismu kalcia
E838J.poruchy metabolismu minerálů
E839Poruchy metabol. minerálů, NS
E84Cystická fibróza
E840Cystic. fibróza s plic.projevy
E841Cyst.fibróza se střev.projevy
E848Cystická fibróza s j. projevy
E849Cystická fibróza, NS
E85Amyloidóza
E850Rod.-děd.amyloid.bez neuropat.
E851Rod.-děd.neuropat.amyloidóza
E852Rodinně-dědičná amyloidóza, NS
E853Sekundár.systémová amyloidóza
E854Orgánově ohraničená amyloidóza
E858Jiná určená amyloidóza
E859Amyloidóza, NS
E86Sníž.obj.plazmy n.extrac.tek.
E87J.por.tek.,el.-lyt.a ac.-ba.r.
E870Hyperosmolalita a hypernatrém.
E871Hypoosmolalita a hyponatrémie
E872Acidóza
E873Alkalóza
E874Smíš.poruch.acidobasic.rovnov.
E875Hyperkalémie
E876Hypokalémie
E877Přetížení tekutinami
E878J.por.elekrolytů a tekutin NJ
E88Jiné poruchy metabolismu
E880Por.metabol.plasma-proteinů NJ
E881Lipodystrofie, NJ
E882Lipomatosa, nezařazená jinde
E888J.určené poruchy metabolismu
E889Poruchy metabolismu, NS
E89Met.a endok.por.po oper.a j.z.
E890Hypotyreóza po oper.a j.zákr.
E891Hypoinsulinémie po oper.a j.z.
E892Hypoparatyreóza po oper.a j.z.
E893Hypopituitarismus po op.a j.z.
E894Ovariál.selhání po oper.a j.z.
E895Testikulár.hypof.po op.a j.z.
E896Hypofunkce nadled.po op.a j.z.
E898J.endokr.a met.po.po op.a j.z.
E899Met.a endokr.po.po op.a j.z.NS
E90Por.výž.a přem.látek u onem.ZJ
F00Demence u Alzheimerovy nemoci
F000Demence u Alzheim.on.s čas.zač
F001Demenc.u Alzheim.on.s pozd.zač
F002Demen.u Alzheim.on.atyp.n.sm.t
F009Demence u Alzheimer.nemoci, NS
F01Vaskulární demence
F010Vaskulár.demen.s akut.začátkem
F011Multiinfarktová demence
F012Subkortikální vaskulár.demence
F013Smíš.kort.a subkort.vas.demen.
F018Jiné vaskulární demence
F019Vaskulární demence, NS
F02Demence u jiných nemocí ZJ
F020Demence u Pickovy choroby
F021Dem.u Creutzfeldt-Jakobovy n.
F022Demence u Huntingtonovy nemoci
F023Demence u Parkinsonovy nemoci
F024Demence u onemocnění HIV
F028Demence u j.určených nemocí ZJ
F03Neurčená demence
F04Organ.amnest.syndr.nealk.a j.
F05Delirium nealk.i bez psycho.l.
F050Delirium, kt. nenasedá na dem.
F051Delirium, nasedající na demen.
F058Jiné delirium
F059Delirium, NS
F06J.duš.po.zp.pošk.mozku u so.n.
F060Organická halucinóza
F061Organická katatonní porucha
F062Organická porucha s bludy
F063Organické poruchy nálady
F064Organická úzkostná porucha
F065Organická dissociativ.porucha
F066Organická emoční labilita
F067Lehká porucha poznávání
F068J.urč.duš.por.zp.po.a dysf.moz
F069Neur.duš.por.zp.po.a dysf.moz.
F07Por.osobnos.a chov.zp.on.mozku
F070Organická porucha osobnosti
F071Postencefalitický syndrom
F072Postkomoční syndrom
F078J.org.por.osobnosti a chování
F079Org.por.osobnos.a chov.nespec.
F09Neurč.organ.n.symptom.duš.por.
F10Por.duš.a chov.způs.alkoholem
F100Akutní intoxikace
F101Škodlivé použití
F102Syndrom závislosti
F103Odvykací stav
F104Odvykací stav s deliriem
F105Psychotická porucha
F106Amnestický syndrom
F107Psychot.por.rezid.s pozd.nást.
F108J.poruchy duševní a chování
F109Neur.poruchy duševní a chování
F11Por.duš.a chování zp.opioidy
F110Akutní intoxikace
F111Škodlivé použití
F112Syndrom závislosti
F113Odvykací stav
F114Odvykací stav s deliriem
F115Psychotická porucha
F116Amnestický syndrom
F117Psychot.por.rezid.s pozd.nást.
F118J. poruchy duševní a chování
F119Neur.poruchy duševní a chování
F12Por.duš.a chov.zp.kanabinoidy
F120Akutní intoxikace
F121Škodlivé použití
F122Syndrom závislosti
F123Odvykací stav
F124Odvykací stav s deliriem
F125Psychotická porucha
F126Amnestický syndrom
F127Psychot.por.rezid.s pozd.nást.
F128J.poruchy duševní a chování
F129Neur.poruchy duševní a chování
F13Por.duš.a chov.zp.sedat.a hyp.
F130Akutní intoxikace
F131Škodlivé použití
F132Syndrom závislosti
F133Odvykací stav
F134Odvykací stav s deliriem
F135Psychotická porucha
F136Amnestický syndrom
F137Psychot.por.rezid.s pozd.nást.
F138J.poruchy duševní a chování
F139Neur.poruchy duševní a chování
F14Por.duš.a chov.zp.kokainem
F140Akutní intoxikace
F141Škodlivé použití
F142Syndrom závislosti
F143Odvykací stav
F144Odvykací stav s deliriem
F145Psychotická porucha
F146Amnestický syndrom
F147Psychot.por.rezid.s pozd.nást.
F148J.poruchy duševní a chování
F149Neur.poruchy duševní a chování
F15Por.duš.a chov.zp.stimulancii
F150Akutní intoxikace
F151Škodlivé použití
F152Syndrom závislosti
F153Odvykací stav
F154Odvykací stav s deliriem
F155Psychotická porucha
F156Amnestický syndrom
F157Psychot.por.rezid.s pozd.nást.
F158J.poruchy duševní a chování
F159Neur.poruchy duševní a chování
F16Por.duš.a chov.zp.halucinogeny
F160Akutní intoxikace
F161Škodlivé použití
F162Syndrom závislosti
F163Odvykací stav
F164Odvykací stav s deliriem
F165Psychotická porucha
F166Amnestický syndrom
F167Psychot.por.rezid.s pozd.nást.
F168J.poruchy duševní a chování
F169Neur.poruchy duševní a chování
F17Por.duš.a chov.zp.tabákem
F170Akutní intoxikace
F171Škodlivé použití
F172Syndrom závislosti
F173Odvykací stav
F174Odvykací stav s deliriem
F175Psychotická porucha
F176Amnestický syndrom
F177Psychot.por.rezid.s pozd.nást.
F178J.poruchy duševní a chování
F179Neur.poruchy duševní a chování
F18Por.duš.a chov.zp.prchav.rozp.
F180Akutní intoxikace
F181Škodlivé použití
F182Syndrom závislosti
F183Odvykací stav
F184Odvykací stav s deliriem
F185Psychotická porucha
F186Amnestický syndrom
F187Psychot.por.rezid.s pozd.nást.
F188J.poruchy duševní a chování
F189Neur.poruchy duševní a chování
F19Po.duš.a ch.zp.více dro.a p.l.
F190Akutní intoxikace
F191Škodlivé použití
F192Syndrom závislosti
F193Odvykací stav
F194Odvykací stav s deliriem
F195Psychotická porucha
F196Amnestický syndrom
F197Psychot.por.rezid.s pozd.nást.
F198J.poruchy duševní a chování
F199Neur.poruchy duševní a chování
F20Schizofrenie
F200Paranoidní schizofrenie
F201Hebefrenní schizofrenie
F202Katatonní schizofrenie
F203Nediferencovaná schizofrenie
F204Postschizofrenní deprese
F205Reziduální schizofrenie
F206Schizofrenia simplex
F208Jiná schizofrenie
F209Schizofrenie, NS
F21Schizotypální porucha
F22Poruchy s trvalými bludy
F220Porucha s bludy
F228Ostat.poruchy s přetrváv.bludy
F229Persistuj.porucha s bludy, NS
F23Akut.a přech.psychotic.poruchy
F230Ak.polym.psy.por.bez schfr.sy.
F231Ak.polym.psych.por.se schfr.sy
F232Ak.psych.por.podob.schizofren.
F233J.akut.psychotic.por.s bludy
F238J.akut.a přechod.psych.poruchy
F239Akut.a přech.nespec.psych.por.
F24Indukovaná porucha s bludy
F25Schizoafektivní poruchy
F250Schizoafektiv.por.,manický typ
F251Schizoafektiv.por.,depres.typ
F252Schizoafektiv.por.,smíšený typ
F258Jiné schizoafektivní poruchy
F259Schizoafekt.por.,nespecifikov.
F28J.neorgan.psychotické poruchy
F29Neurčené neorganické psychózy
F30Manická fáze
F300Hypomanie
F301Manie bez psychotic.symptomů
F302Manie s psychotickými symptomy
F308Jiné manické fáze
F309Manická fáze, NS
F31Bipolární afektivní porucha
F310Bipol.afek.por.hypomanic.fáze
F311Bipol.af.por.man.fáze b.psy.sy
F312Bipol.af.por.man.fáze s psy.sy
F313Bipol.af.por.s leh.n.stř.depr.
F314Bipol.af.por.s těž.depr.b.ps.s
F315Bipol.af.por.s těž.depr.s ps.s
F316Bipol.afekt.por.smíšená fáze
F317Bipolár.afekt.porucha, remise
F318J.bipolární afektivní poruchy
F319Bipolární afektivní porucha,NS
F32Depresivní fáze
F320Lehká depresivní fáze
F321Středně těžká depresivní fáze
F322Těž.depr.fáze bez psych.přízn.
F323Těžká depr.fáze s psych.přízn.
F328Jiné depresivní fáze
F329Depresivní fáze, NS
F33Periodická depresivní porucha
F330Periodic.depres.por. - lehká
F331Period.depres.por. - stř.těžká
F332Period.depr.por.-těžká b.psy.s
F333Period.depr.por.těž.s psy.př.
F334Period.depres.porucha,v remisi
F338J.periodic.depresivní poruchy
F339Period.depresivní porucha, NS
F34Perzistentní afektivní poruchy
F340Cyklothymie
F341Dysthymie
F348Jiné perzist.afektivní poruchy
F349Perzist.afektivní porucha, NS
F38Jiné afektivní poruchy
F380J.jednotlivé afektivní poruchy
F381J.periodické afektivní poruchy
F388Jiné určené afektivní poruchy
F39Neurčená afektivní porucha
F40Fobické úzkostné poruchy
F400Agorafobie
F401Sociální fobie
F402Specifické (izolované) fobie
F408Jiné anxiosně fobické poruchy
F409Anxiosně fobická porucha, NS
F41Jiné anxiosní poruchy
F410Panická porucha
F411Generalizovaná úzkost.porucha
F412Smíš.úzkost.a depresiv.porucha
F413Jiné smíšené úzkostné poruchy
F418Jiné určené úzkostné poruchy
F419Úzkostná porucha, NS
F42Obsedantně-nutkavá porucha
F420Přev.vtír.myšlenky n. ruminace
F421Převážně nutkavé činy
F422Smíš.nutkavé myšlenky a činy
F428J.obsedantně-nutkavé poruchy
F429Obsedantně-nutkavá porucha, NS
F43Reak.na těž.stres a por.přizp.
F430Akutní stresová reakce
F431Posttraumatic.stresová porucha
F432Poruchy přizpůsobení
F438Jiné reakce na těžký stres
F439Reakce na těžký stres, NS
F44Dissociativní (konverzní) por.
F440Dissociativní amnesie
F441Dissociativní fuga (útěk)
F442Dissociativní stupor
F443Trans a posedlost
F444Dissociativní motoric.poruchy
F445Dissociativní záchvaty
F446Dissociat.anest.a ztr.citliv.
F447Smíš.dissociat.(konverz.) por.
F448J.dissociat.(konverz.) poruchy
F449Dissociat.(konverz.)porucha,NS
F45Somatoformní poruchy
F450Somatizační porucha
F451Nediferenc.somatoform.porucha
F452Hypochondrická porucha
F453Somatoform.vegetativ.dysfunkce
F454Perzist.somatoform.bolest.por.
F458Jiné somatoformní poruchy
F459Somatoformní porucha, NS
F48Jiné neurotické poruchy
F480Neurastenie
F481Depersonalizace a derealizace
F488Jiné určené neurotické poruchy
F489Neurotická porucha, NS
F50Poruchy přijímání jídla
F500Mentální anorexie
F501Atypická mentální anorexie
F502Mentální bulimie
F503Atypická mentální bulimie
F504Přejídání spoj.s psychol.por.
F505Zvracení spoj.s j.psychol.por.
F508Jiné poruchy přijímání jídla
F509Porucha přijímání jídla, NS
F51Neorganické poruchy spánku
F510Neorganická nespavost
F511Neorganická hypersomnie
F512Neorg.por.cyklu bdění a spánku
F513Náměsíčnictví [somnambulismus]
F514Spánkové děsy(pavor nocturnus)
F515Noční můry
F518J.neorganické poruchy spánku
F519Neorganická porucha spánku, NS
F52Sexuální por.bez org.por.n.on.
F520Nedost.n.ztráta sex.žádost.
F521Odpor k sex.a nedost.požitku
F522Selhání genitální odpovědi
F523Poruchy orgasmu
F524Předčasná ejakulace
F525Neorganický vaginismus
F526Neorganická dyspareunie
F527Nadměrné sexuální nutkání
F528J.sex.poruchy neorg.a bez nem.
F529Neurč.sex.por.neorg.a bez nem.
F53Duš.p.a p.chov.v s.s šestin.NJ
F530Leh.por.duš.a chov.(šestin.)NJ
F531Těž.por.duš.a chov.(šestin.)NJ
F538J.por.duš.a chov.(šestin.) NJ
F539Puerperální duševní poruchy,NS
F54Psych.a behav.fa,u on.a por.ZJ
F55Abusus látek nezpůs. závislost
F59NS por.chov.s fyz.po.a som.fa.
F60Specifické poruchy osobnosti
F600Paranoidní porucha osobnosti
F601Schizoidní porucha osobnosti
F602Dissociální porucha osobnosti
F603Emočně nestabil.por.osobnosti
F604Histrionská porucha osobnosti
F605Anankastická porucha osobnosti
F606Anxiosní (vyhýbavá) osobnost
F607Závislá porucha osobnosti
F608J.specifické poruchy osobnosti
F609Porucha osobnosti, NS
F61Smíšené a j.poruchy osobnosti
F62Přetr.zm.os.b.pošk.a nem.mozku
F620Přetr.zm.os.po katastrof.zkuš.
F621Přetr.zm.os.po psychiatr.onem.
F628J.přetrváv. změny osobnosti
F629Přetrváv. změna osobnosti, NS
F63Nutkavé a impulzivní poruchy
F630Patologické hráčství
F631Patologické zakládání požárů
F632Patologické kradení
F633Trichotillomanie
F638J.nutkavé a impulzivní poruchy
F639Nutkavá a impulziv.porucha, NS
F64Poruchy pohlavní identity
F640Transsexualismus
F641Transvestitismus dvojí role
F642Por.pohlav.identity v dětství
F648Jiné poruchy pohlavní identity
F649Poruchy pohlavní identity, NS
F65Poruchy sexuální preference
F650Fetišismus
F651Fetišistický transvestitismus
F652Exhibicionismus
F653Voyerismus
F654Pedofilie
F655Sadomasochismus
F656Mnohočet.poruchy sex.prefer.
F658J.poruchy sexuální preference
F659Porucha sex. preference, NS
F66P.psych.a chov.(sex.výv.a or.)
F660Porucha sexuálního vyzrávání
F661Egodystonická sex. orientace
F662Porucha sexuálních vztahů
F668J.poruchy psychosexuál.vývoje
F669Porucha psychosexuál.vývoje NS
F68J.por.osob.a chov.u dospělých
F680Zprac.somat.symp.psychol.vlivy
F681Padělaná porucha
F688J.urč.por.osob.a chov.u dosp.
F69Neurč.por.osob.a chov.u dosp.
F70Lehká mentální retardace
F700Žádná n. minimál.por.chování
F701Výz.por.chov.,vyž.pozor.a léč.
F708Jiné poruchy chování
F709Bez zmínky o poruchách chování
F71Střední mentální retardace
F710Žádná n. minimál.por.chování
F711Výz.por.chov.,vyž.pozor.a léč.
F718Jiné poruchy chování
F719Bez zmínky o poruchách chování
F72Těžká mentální retardace
F720Žádná n. minimál.por. chování
F721Výz.por.chov.,vyž.pozor.a léč.
F728Jiné poruchy chování
F729Bez zmínky o poruchách chování
F73Hluboká mentální retardace
F730Žádná n. minimál.por.chování
F731Výz.por.chov.,vyž.pozor.a léč.
F738Jiné poruchy chování
F739Bez zmínky o poruchách chování
F78Jiná mentální retardace
F780Žádná n. minimál.por.chování
F781Výz.por.chov.,vyž.pozor.a léč.
F788Jiné poruchy chování
F789Bez zmínky o poruchách chování
F79Neurčená mentální retardace
F790Žádná n. minimál. por.chování
F791Výz.por.chov.,vyž.pozor.a léč.
F798Jiné poruchy chování
F799Bez zmínky o poruchách chování
F80Spec.vývoj.por.řeči a jazyka
F800Specif.porucha artikulace řeči
F801Expresivní porucha řeči
F802Receptivní porucha řeči
F803Získaná afazie s epilepsií
F808J.vývoj.por.řeči nebo jazyka
F809Vývoj.por.řeči nebo jazyka, NS
F81Spec.vývoj.por.škol.dovedností
F810Specifická porucha čtení
F811Spec.por.psaní a výslovnosti
F812Specifická porucha počítání
F813Smíš.porucha škol.dovedností
F818J.vývoj.por.škol.dovedností
F819Vývoj.por.škol.dovedností, NS
F82Spec.vývoj.por. motor.funkcí
F83Smíš.specifické vývoj.poruchy
F84Pervazivní vývojové poruchy
F840Dětský autismus
F841Atypický autismus
F842Rettův syndrom
F843J.dětská desintegrační porucha
F844Hyperaktiv.por.s mentál.retar.
F845Aspergerův syndrom
F848J.pervazivní vývojové poruchy
F849Pervazivní vývoj.porucha, NS
F88J.poruchy psychického vývoje
F89Neurčená porucha psych.vývoje
F90Hyperkinetické poruchy
F900Porucha aktivity a pozornosti
F901Hyperkinetická porucha chování
F908Jiné hyperkinetické poruchy
F909Hyperkinetická porucha, NS
F91Poruchy chování
F910Por.chov.ze vztahů k rodině
F911Nesocializovaná por. chování
F912Socializovaná porucha chování
F913Opoziční vzdorovité chování
F918Jiné poruchy chování
F919Porucha chování, NS
F92Smíš.poruchy chování a emocí
F920Depresivní porucha chování
F928J.smíš.por.chování a emocí
F929Smíš.por.chování a emocí, NS
F93Emoč.por.se zač.spec.pro děts.
F930Separační úzkost.por.v dětství
F931Fobická anxios.por. v dětství
F932Sociál.anxiosní por.v dětství
F933Porucha sourozenecké rivality
F938Jiné dětské emoční poruchy
F939Dětská emoční porucha, NS
F94Po.soc.fu.se zač.v dět.a dosp.
F940Elektivní mutismus
F941Reakt.por. příchylnosti dětí
F942Por.desinhibovan.vztahů u dětí
F948J.dětské por.sociálních funkcí
F949Por.dětských sociál.funkcí, NS
F95Tiky
F950Přechodná tiková porucha
F951Chron.motor.nebo vokální tiky
F952Kombin.tik.por.vokál.a motor.
F958Jiné druhy tiků
F959Tiková porucha, NS
F98J.p.chov.a em.zač.v dět.a dos.
F980Neorganická enuréza
F981Neorganická enkopréza
F982Por.jedení v kojen. a dět.věku
F983Pika kojenců a dětí
F984Stereotypní pohybové poruchy
F985Koktavost (zadrhávání v řeči)
F986Brebtavost
F988J.urč.p.cho.a em.zač.v dě.a do
F989Neur.p.cho.a em.zač.dět.a dos.
F99Duševní porucha, j.neurčená
G00Bakteriální meningitida NJ
G000Hemofilová meningitida
G001Pneumokoková meningitida
G002Streptokoková meningitida
G003Stafylokoková meningitida
G008Jiná bakteriální meningitida
G009Bakteriální meningitida, NS
G01Meningitis při bakt. nem. ZJ
G02Mening. při j.inf.a paraz.n.ZJ
G020Meningitis při vir.nemocech ZJ
G021Meningitis při mykózách ZJ
G028Mening.u j.urč.inf.a par.n. ZJ
G03Meningitis zp.j.a neurč. příč.
G030Nepyogenní meningitida
G031Chronická meningitida
G032Benigní návratná meningitida
G038Meningitis zp.jinými urč.příč.
G039Meningitis, NS
G04Zánět mozku,míchy a mo.i míchy
G040Ak. diseminovaná encefalitida
G041Tropická spastická paraplegie
G042Bakt.meningo-encef.,-myelit.NJ
G048J.encef.,myel. a encefalomyel.
G049Encef.,myel. a encef.-myel. NS
G05Encef.,myel.a enc-my. u nem.ZJ
G050Encef.,myel.a enc-my.u ba.n.ZJ
G051Encef.,myel.a enc-my.u vir. ZJ
G052Encef.,myel.a enc-my.u j.in.ZJ
G058Encef.,myel. a enc-my.u j.n.ZJ
G06Nitro-leb.a-pát.absc.a granul.
G060Intrakran. absces a granulom
G061Intraspinál. absces a granulom
G062Extra a subdurální absces, NS
G07Nitroleb.a-pát.abs.a gr.u n.ZJ
G08Nitroleb.a-pát.fleb. a tromfl.
G09Následky zánět. nemocí CNS
G10Huntingtonova nemoc
G11Dědičná ataxie
G110Vrozená neprogresivní ataxie
G111Cerebel. ataxie s časným zač.
G112Cerebel. ataxie s pozdním zač.
G113Cerebel.ataxie s vad.repar.DNA
G114Dědičná spastická paraplegie
G118Jiné dědičné ataxie
G119Dědičná ataxie, NS
G12Míšní sval.atrof. a příbuz.sy.
G120Infant.spin.sval.atrof. I. typ
G121Jiná zděd.spin.svalová atrofie
G122Nemoci motorického neuronu
G128J.míš.sval. atrofie a příb.sy.
G129Míšní svalová atrofie, NS
G13Syst.atr.prim.post.CNS u n.ZJ
G130Paraneopl.neuromyo a neuropat.
G131J.syst.atrof.CNS u neopl.onem.
G132Systém.atrofie CNS u myxedému
G138Systém.atrofie CNS u j.nem. ZJ
G20Parkinsonova nemoc
G21Sekundární parkinsonismus
G210Zhoubný neuroleptický syndrom
G211Jiný sek. parkinson. zp.léčivy
G212Sek.parkinson. zp.j.zev.činit.
G213Parkinson. postencefalitický
G214Vaskulární parkinsonismus
G218Jiný sekundární parkinsonismus
G219Sekundární parkinsonismus, NS
G22Parkinsonismus při nemocech ZJ
G23Jiné degen.nem. bazál. ganglií
G230Nemoc Hallervordenova-Spatzova
G231Progres.supranukl.oftalmopleg.
G232Striátonigrální degenerace
G238J.urč.degen.nem. bazál.ganglií
G239Degen.nemoc bazál.ganglií, NS
G24Dystonie
G240Dystonie způsobená léčivy
G241Idiopatická rodinná dystonie
G242Idiopatická nerodinná dystonie
G243Spastická tortikolis
G244Idiopatická orofaciální dyst.
G245Blefarospasmus
G248Jiná dystonie
G249Dystonie, NS
G25J.extrapyramid.a pohyb.poruchy
G250Esenciální třes
G251Třes vyvolaný léčivy
G252Jiné určené formy třesu
G253Myoklonus
G254Chorea způsobená léčivy
G255Jiná chorea
G256Tiky zp.léč.n.j. na org.podkl.
G258J.urč.extrapyr.a pohyb.poruchy
G259Extrapyramid. a pohyb. por.,NS
G26Extrapyr.a pohy.poruchy u n.ZJ
G30Alzheimerova nemoc
G300Alzheimerova nemoc s čas. zač.
G301Alzheimerova nemoc s pozd.zač.
G308Jiná Alzheimerova nemoc
G309Alzheimerova nemoc, NS
G31J.deg. nem. nerv. soustavy, NJ
G310Ohraničená mozková atrofie
G311Stařecká degenerace mozku, NJ
G312Alkohol. degen. nerv. soustavy
G318J.určené degen.nem.nerv.soust.
G319Degen. onem. nerv. soustavy,NS
G32J.degen.por.nerv.soust.u n.ZJ
G320Subakut.komb.deg.míchy u n.ZJ
G328J.urč.deg.por.nerv.s. u nem.ZJ
G35Roztroušená skleróza
G36J.ak.roztroušená demyelinizace
G360Neuromyelitis optica Devicova
G361Akut.a subakut.hemor.leukoenc.
G368J.urč. akut. roztr.demyeliniz.
G369Akut.roztrouš.demyelinizace,NS
G37Jiné demyelinizující nem. CNS
G370Difúzní skleróza
G371Centr. demyel. corpus callosum
G372Myelinolýza mozkového mostu
G373Ak.transv.myel. u demyel.n.CNS
G374Subakut.nekrotizující myelitis
G375Koncentrická skleróza
G378J.určené demyeliniz.nemoci CNS
G379Demyelinizující.onemoc.CNS, NS
G40Epilepsie - padoucnice
G400Idiop.epil.a epil.sy -lok.zač.
G401Sympt.epil.a ep.sy.-j.parc.zá.
G402Symptom.epil. a epil.sy -smíš.
G403Gener.idiop.epilepsie a ep.sy.
G404J.gener. epilepsie a epil.sy.
G405Zvláštní epileptické syndromy
G406Záchv.gr.mal s n.bez pet.m.,NS
G407Petit mal bez záchv. gr.mal,NS
G408Jiná epilepsie
G409Epilepsie, NS
G41Status epilepticus
G410Grand mal-status epilepticus
G411Petit mal-status epilepticus
G412St.epileptic.typu parc.záchv.
G418Jiný status epilepticus
G419Status epilepticus, NS
G43Migréna
G430Migréna bez aury (běžná)
G431Migréna s aurou (klasická)
G432Status migrenosus
G433Komplikovaná migréna
G438Jiná migréna
G439Migréna, NS
G44Jiné syndromy bolesti hlavy
G440Sy. nakupených bolestí hlavy
G441Cévní bolest hlavy, NJ
G442Tenzní typ bolesti hlavy
G443Chronická poúraz. bolest hlavy
G444Bolest hlavy po léčivech, NJ
G448Jiné určené sy. bolesti hlavy
G45Přech.mozk.isch.zách.a příb.sy
G450Sy. vertebro-bazilární arterie
G451Syndrom arterie karotické
G452Sy. přívod. mozkových arterií
G453Prchavá slepota
G454Přechod. celková ztráta paměti
G458J.přech.mozkové isch.záchvaty
G459Přech. mozkový isch. záchv.,NS
G46Cév.sy.mozku při cer-vask.nem.
G460Syndrom art. cerebralis media
G461Syndrom art. cerebralis anter.
G462Syndrom art. cerebralis post.
G463Sy. cévního postiž. mozk.kmene
G464Sy. cévního postižení mozečku
G465Čistý motor. lakunár. syndrom
G466Čistý sensor. lakunár. syndrom
G467Jiné lakunární syndromy
G468J.cév.sy.mozku u cer.-vask.n.
G47Poruchy spánku
G470Poruchy usínání a trvání spán.
G471Poruchy nadměrné spavosti
G472Poruchy spánkového cyklu
G473Zástava dýchání ve spánku
G474Narkolepsie a katalepsie
G478Jiné poruchy spánku
G479Porucha spánku, NS
G50Poruchy trojklanného nervu
G500Neuralgie trojklanného nervu
G501Atypická bolest obličeje
G508Jiné poruchy trojklan. nervu
G509Porucha trojklanného nervu, NS
G51Poruchy lícního nervu
G510Bellova obrna (lícní)
G511Ganglionitis geniculata
G512Melkerssonův syndrom
G513Klonický hemifaciální spasmus
G514Lícní myokymie
G518Jiné poruchy lícního nervu
G519Porucha lícního nervu, NS
G52Poruchy jiných mozkových nervů
G520Poruchy čichového nervu
G521Poruchy jazykohltanového nervu
G522Poruchy bloudivého nervu
G523Poruchy podjazykového nervu
G527Mnohoč.poruchy mozkových nervů
G528Por. jiných urč. mozk. nervů
G529Porucha mozkového nervu, NS
G53Nemoci mozk.nervů u nemocí ZJ
G530Neuralgie po herpes zoster
G531Mn.obr.mo.n. u inf.a par.n.ZJ
G532Mn.obrny mo.nervů u sarkoid.ZJ
G533Mn. obrny mo.nervů u novot. ZJ
G538J.n. mozk.nervů u jiných n. ZJ
G54Nemoci nerv. kořenů a pletení
G540Poruchy pažní pleteně
G541Poruchy beder. a kříž. pleteně
G542Poruchy krčních kořenů, NJ
G543Poruchy hrudních kořenů, NJ
G544Por.beder. a sakrál.kořenů, NJ
G545Neuralgická amyotrofie
G546Fantom. končetin.bolestivý sy.
G547Fantom.končetin.sy.bez bolesti
G548Jiné por.nerv.kořenů a pletení
G549Porucha nerv.kořenů a plet.,NS
G55Kompr.nerv.koř. a plet.u on.ZJ
G550Kompr.ner.koř.a pl.u novotv.ZJ
G551Kompr.ner.koř.a pl.u po.m.o.p.
G552Kompr.ner.koř.a plet.u spondyl
G553Kompr.ner.koř.a pl.u j.dorzop.
G558Kompr.nerv.koř.a pl.u j.on.,ZJ
G56Mononeuropatie horní končetiny
G560Syndrom karpálního tunelu
G561Jiná poškození nervu medianu
G562Poškození loketního nervu
G563Poškození vřetenního nervu
G564Kausalgie
G568Jiné mononeuropatie HK
G569Mononeuropatie HK, NS
G57Mononeuropatie dolní končetiny
G570Poškození sedacího nervu
G571Meralgie parestetická
G572Poškození stehenního nervu
G573Poškození postran.podkol.nervu
G574Poškození střed. podkol. nervu
G575Syndrom tarzálního tunelu
G576Poškození chodidlového nervu
G578Jiné mononeuropatie DK
G579Mononeuropatie DK, NS
G58Jiné mononeuropatie
G580Neuropatie mezižeberní
G587Mononeuritis multiplex
G588J.přesně určené mononeuropatie
G589Mononeuropatie, NS
G59Mononeuropatie při nemocech ZJ
G590Diabetická mononeuropatie
G598Jiné mononeuropatie u nem. ZJ
G60Dědičná a idiopat. neuropatie
G600Dědičná mot.a senzor.neuropat.
G601Refsumova nemoc
G602Neurop.ve spoj. s hered.ataxií
G603Idiopatická progres.neuropatie
G608Jiné dědič. a idiop.neuropatie
G609Dědič. a idiopat.neuropatie,NS
G61Zánětlivá polyneuropatie
G610Guillainův - Barréův syndrom
G611Sérová neuropatie
G618Jiné zánětlivé polyneuropatie
G619Zánětlivá polyneuropatie, NS
G62Jiné polyneuropatie
G620Polyneuropat. způsobená léčivy
G621Alkoholická polyneuropatie
G622Polyneuropatie způs.j.tox.lát.
G628Jiné určené polyneuropatie
G629Polyneuropatie, NS
G63Polyneuropatie při nemocech ZJ
G630Polyneurop.u inf.a par.nem. ZJ
G631Polyneuropatie při novotvarech
G632Diabet.polyneuropat. při diab.
G633Polyneurop.u j.n.endokr.a p.l.
G634Polyneurop. u nutrič. karencí
G635Polyneurop. u syst.por.poj.tk.
G636Polyneurop. u j.sval-kost.por.
G638Polyneurop. u jiných nemocí ZJ
G64J. nem. perif. nerv. soustavy
G70Myasthenia grav. a j.myon.por.
G700Myasthenia gravis
G701Toxické myoneurální poruchy
G702Vrozená nebo vývoj. myasténie
G708Jiné určené myoneurál. poruchy
G709Myoneurální porucha, NS
G71Primární poruchy svalů
G710Svalová dystrofie
G711Myotonické poruchy
G712Vrozené myopatie
G713Myopatie mitochondriální NJ
G718Jiné primární poruchy svalů
G719Primární porucha svalu, NS
G72Jiné myopatie
G720Myopatie způsobená léčivy
G721Alkoholická myopatie
G722Myopatie zp. jinou tox. látkou
G723Periodické ochrnutí
G724Zánětlivá myopatie NJ
G728Jiné určené myopatie
G729Myopatie, NS
G73Por.myon.spoj.a svalů u nem.ZJ
G730Myasten. sy. u endokrin. nem.
G731Eatonův - Lambertův syndrom
G732Jiné myast.syndr. u novotvarů
G733Myasten. sy. u jiných nem. ZJ
G734Myopatie u inf.a paraz.nem. ZJ
G735Myopatie při endokrin.nemocech
G736Myopatie při por.přeměny látek
G737Myopatie při j. nemocech ZJ
G80Dětská mozková obrna
G800Spastická mozková obrna
G801Spastická diplegie
G802Dětská hemiplegie
G803Dyskinetická mozková obrna
G804Ataktická mozková obrna
G808Jiná dětská mozková obrna
G809Dětská mozková obrna, NS
G81Hemiplegie
G810Chabá hemiplegie
G811Spastická hemiplegie
G819Hemiplegie, NS
G82Paraplegie a tetraplegie
G820Chabá paraplegie
G821Spastická paraplegie
G822Paraplegie, NS
G823Chabá tetraplegie
G824Spastická tetraplegie
G825Tetraplegie, NS
G83Jiné paralytické syndromy
G830Diplegie horních končetin
G831Monoplegie dolní končetiny
G832Monoplegie horní končetiny
G833Monoplegie, NS
G834Syndrom kaudy equiny
G838Jiné určené paralytické syndr.
G839Paralytický syndrom, NS
G90Por. autonomní nerv. soustavy
G900Idiop.perif.autonom.neuropatie
G901Rodinná dysautonomie
G902Hornerův syndrom
G903Multisystémová degenerace
G904Autonomní dysreflexie
G908J.por.autonomní nerv.soustavy
G909Por.autonomní nerv.soust., NS
G91Hydrocefalus
G910Komunikující hydrocefalus
G911Obstrukční hydrocefalus
G912Hydrocefalus s normál. tlakem
G913Poúrazový hydrocefalus, NS
G918Jiný hydrocefalus
G919Hydrocefalus, NS
G92Toxická encefalopatie
G93Jiné poruchy mozku
G930Mozkové cysty
G931Anoxické poškození mozku NJ
G932Nezhoub. nitrolební hypertenze
G933Povirový syndrom únavy
G934Encefalopatie, NS
G935Komprese - stlačení - mozku
G936Edém mozku
G937Reyeův syndrom
G938Jiné určené poruchy mozku
G939Porucha mozku, NS
G94Jiné poruchy mozku u onem. ZJ
G940Hydrocef. u inf. a par.nem. ZJ
G941Hydrocefalus při novotvarech
G942Hydrocefalus u jiných onem. ZJ
G948J. urč. poruchy mozku u on. ZJ
G95Jiné nemoci míchy
G950Syringomyelie a syringobulbie
G951Cévní myelopatie
G952Komprese míchy, NS
G958Jiné určené nemoci míchy
G959Nemoci míchy, NS
G96Jiné poruchy CNS
G960Prosakování cerebrospinál.moku
G961Nemoci mozk. a míšních plen NJ
G968Jiné přesně určené poruchy CNS
G969Porucha CNS, NS
G97Por.po výkon.na nerv.soust. NJ
G970Pros.cerebrosp.moku po punkci
G971J.reak.po punkci spin.n.lumb.
G972Nitroleb.hypoten.po ventr.zkr.
G978J.por. nerv.soust. po výkonech
G979Por.nerv.soust.po výkonech, NS
G98Jiné poruchy nerv. soustavy NJ
G99J.por. nerv. soust. u nem. ZJ
G990Auton.neuropatie u nem.endokr.
G991J.por.aut.nerv.sous.u j.nem.ZJ
G992Myelopatie při nemocech ZJ
G998J.urč.por.nerv.soust.u nem.ZJ
H00Hordeolum a chalazion
H000Hordeolum a j.hlub.zá.oč.víčka
H001Chalazion
H01Jiné záněty očního víčka
H010Blefaritis
H011Neinf. dermatózy očního víčka
H018Jiné urč. záněty očního víčka
H019Zánět očního víčka, NS
H02Jiné nemoci očního víčka
H020Entropium a trichiáza oč.víčka
H021Ektropium očního víčka
H022Lagoftalmus
H023Blefarochalaza
H024Ptóza očního víčka
H025J.onem.postih.funkci oč.víčka
H026Xantelazma očního víčka
H027J.deg.on.oč.víčka a periok.kr.
H028Jiné určené nemoci oč. víčka
H029Nemoci očního víčka, NS
H03Nemoci oč. víčka u nemocí ZJ
H030Paraz.postiž.oč.víčka u nem.ZJ
H031Postiž.oč.víčka u j.inf.nem.ZJ
H038Postiž. oč.víčka u j.nemocí ZJ
H04Nemoci slzného ústrojí
H040Dakryoadenitis
H041Jiné onemocnění slzné žlázy
H042Epifora
H043Akut. a neurč. zánět slz. cest
H044Chronický zánět slzných cest
H045Stenóza a insuf. slzných cest
H046Jiné změny v slzných cestách
H048Jiné nemoci slzného ústrojí
H049Nemoci slzného ústrojí, NS
H05Onemocnění očnice
H050Akutní zánět očnice
H051Chron. zán. onemocnění očnice
H052Exoftalmické stavy
H053Deformace očnice
H054Enoftalmus
H055St.cizí těl.po perf.por.očnice
H058Jiná onemocnění očnice
H059Onemocnění očnice, NS
H06Onem.slz.ústr. a očn.u nem. ZJ
H060Onem. slz. ústrojí u nemocí ZJ
H061Paraz. post. očnice u nem. ZJ
H062Exoftalm. u dysf. štítné žlázy
H063Jiná onem. orbity u nemocí ZJ
H10Zánět oční spojivky
H100Mukopurulentní konjunktivitis
H101Akutní konjunktivitis atopická
H102Jiná akutní konjunktivitis
H103Akutní konjunktivitis, NS
H104Chronická konjunktivitis
H105Blefarokonjunktivitis
H108Jiná konjunktivitis
H109Konjunktivitis, NS
H11Jiná onemocnění spojivky
H110Pterygium
H111Degenerace a depozita spojivky
H112Jizvy spojivky
H113Krvácení do spojivky
H114J.cévní onem. a cysty spojivky
H118Jiná určená onemoc. spojivky
H119Onemocnění spojivky, NS
H13Onemocnění spojivky u nem. ZJ
H130Infekce spojivky filariemi
H131Konjunktivit.u inf.a par.on.ZJ
H132Konjunktivit. u jiných nem. ZJ
H133Oční pemfigoid
H138Jiné nem. spojivky u nemocí ZJ
H15Nemoci skléry - bělimy
H150Skleritis
H151Episkleritis
H158Jiná onemocnění skléry
H159Nemoci skléry, NS
H16Zánět rohovky - keratitis
H160Vřed rohovky - ulcus corneae
H161J.povrch.zán.roh.bez zán.spoj.
H162Zánět rohovky a spojivky
H163Keratitis interstic. a hluboká
H164Neovaskularizace rohovky
H168Jiná keratitis
H169Keratitis, NS
H17Rohovkové jizvy a zákaly
H170Adherující leukom
H171Jiný centrální rohovkový zákal
H178Jiné rohovkové jizvy a zákaly
H179Rohovková jizva a zákal, NS
H18Jiné nemoci rohovky
H180Rohovková pigment. a depozita
H181Bulózní keratopatie
H182Jiný edém rohovky
H183Změny v rohovkových vrstvách
H184Degenerace rohovky
H185Dědičné dystrofie rohovky
H186Keratokonus
H187Jiné deformace rohovky
H188Jiná určená onemocnění rohovky
H189Nemoc rohovky, NS
H19Nemoci skléry a rohovky u n.ZJ
H190Skleritis a episklerit. u n.ZJ
H191Kerat.a ker-konjun.u herp.sim.
H192Kerat.a ker-kon.u j.i.a p.nem.
H193Kerat. a ker-konjun. u j.n. ZJ
H198J.nem.skléry a rohov. u nem.ZJ
H20Zánět duhovky a řas. tělesa
H200Akut. a subakut. iridocyklitis
H201Chronická iridocyklitis
H202Fakolytická iridocyklitis
H208Jiná iridocyklitis
H209Iridocyklitis, NS
H21J.nem. duhovky a řasnat.tělesa
H210Hyphaema
H211J.cév.nem.duhovky a řas.tělesa
H212Degener. duh. a řasnat. tělesa
H213Cysta duh.,řas.těl.a před.kom.
H214Pupilární -zornicové- membrány
H215Srůsty a trhl. duh. a řas.těl.
H218J.určené nem.duh. a řas.tělesa
H219Nem.duhovky a řasnat.tělesa,NS
H22Nem.duh.a řasnat.těl.u nem.ZJ
H220Iridocyklit.u inf.a par.nem.ZJ
H221Iridocyklitis u jiných nem. ZJ
H228J.nem.duh. a řas.těl.u nem. ZJ
H25Senilní katarakta
H250Senilní počínající katarakta
H251Senilní katarakta nukleární
H252Senilní přezrálá katarakta
H258Jiná senilní katarakta
H259Senilní katarakta, NS
H26Jiná katarakta
H260Infant.,juv.a presen.katarakta
H261Traumatická katarakta
H262Komplikovaná katarakta
H263Katarakta způsobená léčivy
H264Následná katarakta
H268Jiná určená katarakta
H269Katarakta, NS
H27Jiná onemocnění čočky
H270Afakie
H271Dislokace čočky
H278Jiná určená onemocnění čočky
H279Onemocnění čočky, NS
H28Katarakta a j.on.čočky u n. ZJ
H280Diabetická katarakta
H281Kat.u j.p.př.lá.,vý.a end.n.ZJ
H282Katarakta u jiných nemocí ZJ
H288Jiné onem. čočky u nemocí ZJ
H30Záněty cévnatky a sítnice
H300Ložiskový chorioretinál. zánět
H301Roztroušený chorioretin. zánět
H302Cyclitis posterior
H308Jiné chorioretinální záněty
H309Chorioretinální zánět, NS
H31Jiná onemocnění cévnatky
H310Chorioretinální jizvy
H311Degenerace cévnatky
H312Dědičná dystrofie cévnatky
H313Krvácení a ruptura cévnatky
H314Odchlípení cévnatky
H318J. určená onemocnění cévnatky
H319Onemocnění cévnatky, NS
H32Chorioret.onemocnění u nem. ZJ
H320Chorioret.zá.u inf.a par.n.ZJ
H328Jiná chorioret. onem. u nem.ZJ
H33Odchlípení a trhliny sítnice
H330Odchlípení sítnice s trhlinou
H331Rozštěp a cysty sítnice
H332Serózní odchlípení sítnice
H333Trhliny sítnice bez odchlípení
H334Trakční odchlípení sítnice
H335Jiné odchlípení sítnice
H34Sítnicové cévní uzávěry
H340Přechod.uzávěr sítnicové tepny
H341Centrál.uzávěr sítnicové tepny
H342Jiné uzávěry sítnicové tepny
H348Jiné sítnicové cévní uzávěry
H349Sítnicový cévní uzávěr, NS
H35Jiná onemocnění sítnice
H350Retinop.oč.poz.a sít.cév.změny
H351Retinopatie nedonošených
H352Jiná proliferativ. retinopatie
H353Degenerace makuly a zad. pólu
H354Periferní degenerace sítnice
H355Dědičná dystrofie sítnice
H356Krvácení retinální
H357Oddělení sítnicových vrstev
H358Jiná určená onemocnění sítnice
H359Onemocnění sítnice, NS
H36Onemocnění sítnice při nem. ZJ
H360Diabetická retinopatie
H368J.postižení sítnice u nem. ZJ
H40Glaukom
H400Glaukom suspektní
H401Prim. glaukom otevřeného úhlu
H402Prim. glaukom uzavřeného úhlu
H403Sek. glaukom po úrazech oka
H404Sek. glaukom po zánětu oka
H405Sek. glaukom po j. očním onem.
H406Sekundární glaukom po léčivech
H408Jiný glaukom
H409Glaukom, NS
H42Glaukom při nemocech ZJ
H420Glauk.u n.end.,p.výž.a př.l.ZJ
H428Glaukom při jiných nemocech ZJ
H43Nemoci sklivce
H430Výhřez sklivce
H431Krvácení do sklivce
H432Krystal. uloženiny ve sklivci
H433Jiné zákaly sklivce
H438Jiné nemoci sklivce
H439Nemoc sklivce, NS
H44Nemoci očního bulbu
H440Hnisavá endoftalmitis
H441Jiná endoftalmitis
H442Degenerativní myopie
H443J. degener. poruchy oč. bulbu
H444Hypotonie oka
H445Degenerativní stavy oč. bulbu
H446Staré nitrooční c. těl., magn.
H447St.nitrooční cizí těl.,nemagn.
H448Jiné nemoci bulbu očního
H449Nemoc bulbu očního, NS
H45Nem.skliv.a bulbu oč. u nem.ZJ
H450Krvácení do sklivce u nem. ZJ
H451Endoftalmitis u nemocí ZJ
H458Jiná on.skliv.a bulb.oč.u n.ZJ
H46Zánět zrakového nervu
H47J.onem.zrak.nervu a zrak.drah
H470Onem. zrak. nervu nezař. jinam
H471Edém papily, NS
H472Atrofie zrakového nervu
H473J. onem. terče zrakového nervu
H474Onemocnění optického chiasmatu
H475Onemocnění jiných zrak. drah
H476Onemocnění kortexu zrak. dráhy
H477Onemocnění zrakových drah, NS
H48Nem.zrak.n.a zra.drah u nem.ZJ
H480Atrofie zrak. nervu u nem. ZJ
H481Retrobulb. neuritis u nem. ZJ
H488J.nm.zrak.n.a zra.drah u nm.ZJ
H49Paralytický strabismus
H490Obrna třetího mozkového nervu
H491Obrna čtvrtého mozkového nervu
H492Obrna šestého mozkového nervu
H493Úplná (zevní) oftalmoplegie
H494Progres. zevní oftalmoplegie
H498Jiný paralytický strabismus
H499Paralytický strabismus, NS
H50Jiný strabismus
H500Konverg.konkomitant.strabismus
H501Diverg.konkomitant.strabismus
H502Vertikální strabismus
H503Intermitentní heterotropie
H504Jiná a neurčená heterotropie
H505Heteroforie
H506Mechanický strabismus
H508Jiný určený strabismus
H509Strabismus, NS
H51J.poruchy binokulárního pohybu
H510Obrna konjugovaného pohledu
H511Konvergence nedost. a nadměrná
H512Internukleární oftalmoplegie
H518J.urč.por.binokulárního pohybu
H519Por. binokulárního pohybu, NS
H52Poruchy refrakce a akomodace
H520Hypermetropie - dalekozrakost
H521Myopie - krátkozrakost
H522Astigmatismus
H523Anisometropie a aniseikonie
H524Presbyopie
H525Poruchy akomodace
H526Jiné poruchy refrakce
H527Porucha refrakce, NS
H53Poruchy vidění
H530Amblyopie z anopsie
H531Subjektivní poruchy vidění
H532Diplopie
H533Jiné por. binokulárního vidění
H534Poruchy zorného pole
H535Nedostatečné barevné vidění
H536Noční slepota
H538Jiné poruchy vidění
H539Porucha vidění, NS
H54Slepota a slabozrakost
H540Slepota obou očí
H541Slep.jed.oka a slabozr.dr.oka
H542Slabozrakost obou očí
H543Nekvalif. ztr. zraku obou očí
H544Slepota jednoho oka
H545Slabozrakost jednoho oka
H546Nekvalif.ztr.zraku jednoho oka
H547Neurčená ztráta zraku
H549Neurč. ztráta zraku (binokul.)
H55Nystagmus a j. neprav.poh. oka
H57Jiné nemoci oka a očních adnex
H570Funkční vady zornice
H571Oční bolest
H578J. určené nem. oka a oč. adnex
H579Nemoci oka a očních adnex, NS
H58J.nem.oka a oč.adnex u nem.ZJ
H580Funkční vady zornice u nem. ZJ
H581Poruchy zraku u nemocí ZJ
H588J.urč.nm.oka a oč.adn.u nm.ZJ
H59Por. oka a oč. adn. po výk. NJ
H590Sy. sklivce ná.po op.katarakty
H598J.por. očí a oč. adnex po výk.
H599Por.oka a oč.adnex po výk., NS
H60Zánět zevního ucha-otitis ext.
H600Absces zevního ucha
H601Cellulitis zevního ucha
H602Maligní otitis externa
H603Jiná infekční otitis externa
H604Cholesteatom zevního ucha
H605Ak. neinfekční otitis externa
H608Jiná otitis externa
H609Otitis externa, NS
H61Jiné nemoci zevního ucha
H610Perichondritis zevního ucha
H611Neinfekční poruchy boltce
H612Ztvrdlé cerumen
H613Získ. zúžení zevního zvukovodu
H618Jiné určené nemoci zev. ucha
H619Nemoc zevního ucha, NS
H62Onemocnění zev. ucha u on. ZJ
H620Otitis externa u bakt. on. ZJ
H621Otitis externa u vir. on. ZJ
H622Otitis externa u mykóz ZJ
H623Otitis ext. u j.inf.a par.n.ZJ
H624Otitis externa u j. onemoc. ZJ
H628J. onem. zev. ucha u onem. ZJ
H65Nehnisavý zánět středního ucha
H650Ak.seróz.zánět středního ucha
H651J. ak. nehnis. zánět stř. ucha
H652Chron.serózní zánět střed.ucha
H653Chron. hlen. zánět střed. ucha
H654J.chr.nehnis.zánět střed.ucha
H659Nehnis. zánět střed. ucha, NS
H66Hnis.a neurč.zánět střed.ucha
H660Akutní hnis. zánět střed. ucha
H661Chr.hnis.tubotymp.zá.stř.ucha
H662Chr.hnis.atikoantr.zá.stř.ucha
H663Jiný chron.hnis.zánět stř.ucha
H664Hnisavý zánět střed. ucha, NS
H669Zánět středního ucha, NS
H67Zánět středního ucha u on. ZJ
H670Zánět stř.ucha u bakter.nem.ZJ
H671Zánět stř. ucha u vir. on. ZJ
H678Zánět stř. ucha u j. on. ZJ
H68Zánět a obstr.Eustachovy trub.
H680Zánět Eustachovy trubice
H681Obstrukce Eustachovy trubice
H69Jiná onem. Eustachovy trubice
H690Zející Eustachova trubice
H698J. urč. onem. Eustach. trubice
H699Onemocnění Eustach.trubice, NS
H70Zánět bradavk.výběž.a příb.on.
H700Akutní mastoiditis
H701Chronická mastoiditis
H702Zá. skalní kosti - petrositis
H708J.mastoiditidy a příbuz. stavy
H709Mastoiditis, NS
H71Cholesteatom středního ucha
H72Perforace bubínku
H720Centrální perforace bubínku
H721Atická perforace bubínku
H722Jiné okraj. perforace bubínku
H728Jiné perforace bubínku
H729Perforace bubínku, NS
H73Jiné nemoci bubínku
H730Akutní zánět bubínku
H731Chronický zánět bubínku
H738Jiné určené nemoci bubínku
H739Nemoci bubínku, NS
H74J.on.stř.ucha a bradav.výběžku
H740Tympanoskleróza
H741Adhezivní proces střed. ucha
H742Rozp.řet.kůst. a disl.uš.kůst.
H743J.získ. abnormal.ušních kůstek
H744Polyp středního ucha
H748J.urč.on.stř.ucha a brad.výb.
H749Onem.stř.ucha a bradav.výb.,NS
H75J.on.stř.ucha a br.výb.p.nm.ZJ
H750Zá.brad.výb.u inf.a par.nm. ZJ
H758J.urč.on.stř.u.a br.výb.u n.ZJ
H80Otoskleróza
H800Otoskl.post.ovál.ok.neobliter.
H801Otoskler.post.ovál.ok.obliter.
H802Kochleární otoskleróza
H808Jiná otoskleróza
H809Otoskleróza, NS
H81Poruchy vestibulární funkce
H810Méniarova nemoc
H811Benigní paroxysmální závrať
H812Vestibulární neuronitis
H813Jiná periferní závrať
H814Závrať centrálního původu
H818Jiné poruchy vestibulár.funkce
H819Porucha vestibulár. funkce, NS
H82Vertiginózní syndromy u nem.ZJ
H83Jiné nemoci vnitřního ucha
H830Zánět labyrintu - labyrintitis
H831Píštěl labyrintu
H832Porucha funkce labyrintu
H833Účinky hluku na vnitřní ucho
H838Jiné určené nemoci vnitř. ucha
H839Nemoc vnitřního ucha, NS
H90Převod.a perc.nedosl., ztr.sl.
H900Převod.nedosl.,ztr.sl.oboustr.
H901Převod.nedosl.,ztr.sl.jednost.
H902Převodní nedosl.,ztráta sl.,NS
H903Percep.nedosl.,ztr.sl.oboustr.
H904Percep.nedosl.,ztr.sl.jednost.
H905Percep. nedosl., ztráta sl. NS
H906Smíš.nedosl., ztr.sl.,oboustr.
H907Smíš.nedosl., ztr.sl.jednostr.
H908Smíš.nedosl.,ztráta sluchu, NS
H91Jiná nedoslých., ztráta sluchu
H910Ototox.nedoslých., ztr.sluchu
H911Presbyakuze -stařec.nedoslých.
H912Náhlá idiop.nedosl.,ztr.sluchu
H913Hluchoněmost nezařazená jinde
H918Jiná urč.nedosl.,ztráta sluchu
H919Nedoslých., ztráta sluchu, NS
H92Otalgie a výtok z ucha
H920Bolest v uchu - otalgia
H921Výtok z ucha - otorrhoea
H922Krvácení z ucha - otorrhagia
H93J. onem. ucha nezařadit. jinam
H930Degenerativ. a cévní onem.ucha
H931Ušní šelesty - tinnitus
H932Jiné abnormální sluchové vjemy
H933Onemocnění sluchového nervu
H938Jiná určená onemocnění ucha
H939Onemocnění ucha, NS
H94Jiná onem.ucha při nemocech ZJ
H940Zá.sluch.ner.u inf.a par.nem.
H948J.určená onem.ucha u nemocí ZJ
H95Onem.ucha a brad.výb.po výk.NJ
H950Rec.cholest.v dut.po mast-ekt.
H951Jiná onem. po mastoidektomii
H958J.on.ucha a brad.výb.po výkon.
H959On.ucha a brad.výb. po výk. NS
I00Revmat.horečka bez post.srdce
I01Revmat.horečka s postiž.srdce
I010Akutní revmatická perikarditis
I011Akutní revmatická endokarditis
I012Akutní revmatická myokarditis
I018J.akut.revmat.choroba srdeční
I019Akut.revmat.choroba srdeční,NS
I02Revmatická chorea
I020Revmat. chorea s postiž. srdce
I029Revmat. chorea bez post. srdce
I05Revmat. vada mitrální chlopně
I050Mitrální stenóza
I051Revmat. mitrální insuficience
I052Mitrál. stenóza s insuficiencí
I058Jiné nemoci mitrální chlopně
I059Nemoc mitrální chlopně, NS
I06Revmat. vada aortální chlopně
I060Revmatická aortální stenóza
I061Revmat. aortální insuficience
I062Revmat.aortál.stenóza s insuf.
I068J.revmat.nem.aortální chlopně
I069Revmat.nem.aortální chlopně,NS
I07Revmat.nemoci trojcípé chlopně
I070Stenóza trikuspidální chlopně
I071Insufic. trikuspidální chlopně
I072Sten. s insuf.trikusp. chlopně
I078Jiné nemoci trojcípé chlopně
I079Nemoc trojcípé chlopně, NS
I08Mnohočetná onemocnění chlopní
I080Post. chlopní dvojcípé i aort.
I081Post. chlopní dvoj- i trojcípé
I082Post.chlop.aortální i trojcípé
I083Komb.post.chl.dvoj.,ao.a troj.
I088Jiná mnohočetná onemoc.chlopní
I089Mnohočet.onemocnění chlopní,NS
I09Jiné revmatické nemoci srdce
I090Revmatická myokarditis
I091Revm.nem.endokardu, neurč.chl.
I092Chron.revmatická pericarditis
I098Jiné urč. revmat. nemoci srdce
I099Revmat. onemocnění srdce, NS
I10Esenciální (prim.) hypertenze
I11Postižení srdce při hypertenzi
I110Hypert.n.srd.s měst.srd.selh.
I119Hyp.n.srd.bez měst.srd.selh.
I12Postiž. ledvin při hypertenzi
I120Hypert.n.ledvin s renál.selh.
I129Hypert.n.ledvin bez ren.selh.
I13Hypertenz.nemoc srdce a ledvin
I130Hyp.n.srd.a ledv. se selh.srd.
I131Hyp.n.srd.a led.se selh.ledvin
I132Hyp.n.sr.a led.se selh.s. i l.
I139Hypert.nem.srdce a ledvin, NS
I15Sekundární hypertenze
I150Renovaskulární hypertenze
I151Sek.hypert. při j.onem.ledvin
I152Sek.hypert.při endokrin. por.
I158Jiná sekundární hypertenze
I159Sekundární hypertenze, NS
I20Angina pectoris
I200Nestabilní angina pectoris
I201Angina pectoris s prok.spasmem
I208Jiné formy anginy pectoris
I209Angina pectoris, NS
I21Akutní infarkt myokardu
I210Ak.transm.infarkt myok.př.st.
I211Ak.transm.infarkt myok.dol.st.
I212Ak.transm.infarkt myok. j.lok.
I213Ak.trm.infarkt myok.neurč.lok.
I214Ak.subendok.infarkt myokardu
I219Akutní infarkt myokardu, NS
I22Pokračující infarkt myokardu
I220Pokrač.infarkt myok.před.stěny
I221Pokrač.infarkt myok.dol.stěny
I228Pokrač. inf.myok. j.lokalizací
I229Pokrač.infarkt myok.neurč.lok.
I23Některé komplikace po AIM
I230Hemoperikard po AIM
I231Defekt předsíň.septa po AIM
I232Defekt komor.septa po AIM
I233Ruptura srdeční stěny po AIM
I234Ruptura chordae tend. po AIM
I235Ruptura papilár. svalu po AIM
I236Tromb.předs.,aur.a kom. po AIM
I238Jiné běžné komplikace po AIM
I24Jiné ak.ischem. nemoci srdeční
I240Koron.tromb.nekonč.infar.myok.
I241Dresslerův syndrom
I248Jiné formy akutní ICHS
I249Akutní ICHS, NS
I25Chronická isch.choroba srdeční
I250Ateroskler.kardiovaskul.nemoc
I251Aterosklerotická nemoc srdeční
I252Starý infarkt myokardu
I253Aneurysma srdce
I254Aneurysma koronární tepny
I255Ischemická kardiomyopatie
I256Němá ischemie myokardu
I258Jiné formy chronické ICHS
I259Chronická ICHS, NS
I26Plicní embolie
I260Plicní embolie s ak. cor pulm.
I269Plicní embol.bez ak.cor pulm.
I27Jiné kardiopulmonální nemoci
I270Primární plicní hypertenze
I271On. srdce vyvol. kyfoskoliózou
I272Jiné sekundár.plicní hyperten.
I278J.určené kardiopulmonální nem.
I279Kardiopulmonální nemoc, NS
I28Jiné nemoci plicních cév
I280Arteriovenózní píštěl plic.cév
I281Aneurysma plicní tepny
I288Jiné určené nem. plicních cév
I289Nemoc plicních cév, NS
I30Akutní zánět osrdečníku
I300Ak.nespec.idiop.perikarditida
I301Infekční perikarditis
I308Jiné formy akut. perikarditidy
I309Akutní perikarditis, NS
I31Jiné nemoci osrdečníku
I310Chron.adhezivní perikarditis
I311Chron. konstrikt. perikarditis
I312Hemoperikard, nazařazený jinde
I313Perikardiál.výpotek (nezánět.)
I318Jiné určené nemoci perikardu
I319Nemoc perikardu, NS
I32Zánět osrdečníku u nemocí ZJ
I320Perikarditis u bakter.nem. ZJ
I321Perikardit.u j.inf.a par.n.ZJ
I328Perikarditis u jiných nem. ZJ
I33Akutní a subakut. endokarditis
I330Ak. a subak. inf. endokarditis
I339Akutní endokarditis, NS
I34Nerevmat.on.valvulae mitralis
I340Insuficience mitrální chlopně
I341Prolaps mitrální chlopně
I342Nerevm.stenóza mitrál.chlopně
I348J.nerevmat.nem.mitrál.chlopně
I349Nerevm.onem.mitrál.chlopně, NS
I35Nerevmat.onem.aortální chlopně
I350Stenóza aortální chlopně
I351Insuficience aortální chlopně
I352Stenóza aort. chlopně s insuf.
I358Jiná onemoc.aortální chlopně
I359Onemocnění aortální chlopně,NS
I36Nerevmat.onem.trojcípé chlopně
I360Nerevm.stenóza trojcípé chlop.
I361Nerevm.insuf. trojcípé chlopně
I362Nerevm.sten.trojc.chl.s insuf.
I368J.nerevmat.on.trojcipé chlopně
I369Nerevm.on.trojcípé chlopně, NS
I37Onemocnění pulmonální chlopně
I370Stenóza pulmonální chlopně
I371Insuficience pulmonál. chlopně
I372Stenóza pulm.chlopně s insuf.
I378Jiná onemoc.pulmonální chlopně
I379Onemoc. pulmonální chlopně, NS
I38Endokarditis neurčené chlopně
I39Endokardit.a on.sr.chl.u on.ZJ
I390Nem.dvojcípé chlopně u nem.ZJ
I391Onem.aortální chlopně u nem.ZJ
I392Onem. trojcípé chlopně u n. ZJ
I393Onem.pulmonální chlopně u n.ZJ
I394Mnohoč.onem.chlopní u nem.ZJ
I398Endokardit. neurč.chl.u nem.ZJ
I40Akutní zánět srdečního svalu
I400Infekční myokarditis
I401Izolovaná myokarditis
I408Jiná akutní myokarditis
I409Akutní myokarditis, NS
I41Zánět srdečního svalu u nem.ZJ
I410Myokarditis u bakteriál.nem.ZJ
I411Myokarditis u virových nem. ZJ
I412Myokardit.u j.inf.a par.nem.ZJ
I418Myokarditis u jiných nem. ZJ
I42Kardiomyopatie
I420Dilatovaná kardiomyopatie
I421Obstrukt.hypertr.kardiomyopat.
I422Jiná hypertrof. kardiomyopatie
I423Endomyokardiál.(eosinof.)nemoc
I424Endokardiální fibroelastóza
I425J.restriktivní kardiomyopatie
I426Alkoholická kardiomyopatie
I427Kardiomyopat.zp.léč.a j.zev.č.
I428Jiné kardiomyopatie
I429Kardiomyopatie, NS
I43Kardiomyopatie při nemocech ZJ
I430Kardiomyopat.u inf.a par.nem.
I431Kardiomyopat. u nem.přem.látek
I432Kardiomyopatie u nemocí výživy
I438Kardiomyopat. u jiných nem. ZJ
I44Blokáda AV a levého raménka
I440Atrioventrikul.blokáda, I.st.
I441Atrioventrikul.blokáda, II.st.
I442Úplná AV blokáda
I443Jiná a neurčená AV blokáda
I444Blokáda před.svaz.lev.raménka
I445Blokáda zad.svaz.lev.raménka
I446J.neurč.fascikul.blok.lev.ram.
I447Blokáda levého raménka, NS
I45J.poruchy vedení srdeč.vzruchů
I450Blokáda pravého raménka
I451Jiná a neurč.blok.prav.raménka
I452Bifascikulární blokáda
I453Trifascikulární blokáda
I454Neurč.intraventrikulár.blokáda
I455Jiná určená srdeční blokáda
I456Preexcitační syndrom
I458Jiné určené poruchy vedení
I459Porucha vedení, NS
I46Srdeční zástava
I460Srdeční zást.s úspěš.resuscit.
I461Náhlá srdeční smrt
I469Srdeční zástava, NS
I47Paroxysmální tachykardie
I470Návratná-reciproč.komor.arytm.
I471Supraventrikulární tachykardie
I472Komorová tachykardie
I479Paroxysmální tachykardie, NS
I48Fibrilace a flutter síní
I49Jiné srdeční arytmie
I490Komorové kmitání a míhání
I491Předčasná depolarizace síní
I492Předčasná junkční depolarizace
I493Předčasná depolarizace komor
I494J.a neurč.předčas.depolarizace
I495Sy poškoz. fce sinusového uzlu
I498Jiné určené srdeční arytmie
I499Srdeční arytmie, NS
I50Selhání srdce
I500Městnavé selhání srdce
I501Selhání levé komory
I509Selhání srdce, NS
I51Komp.a nepř.urč.a pops.n.srdce
I510Získaný defekt srdečního septa
I511Ruptura chordae tendineae, NJ
I512Ruptura papilárního svalu, NJ
I513Intrakardiální trombóza, NJ
I514Myokarditis, NS
I515Myokardiální degenerace
I516Kardiovaskulární nemoc, NS
I517Kardiomegalie
I518Jiné nepřesně urč.nemoci srdce
I519Nemoc srdce, NS
I52Jiná onemocnění srdce u nem.ZJ
I520J. onem. srdce u bakt. nem. ZJ
I521J.on.srdce u j.inf.a par.on.ZJ
I528Jiná onem. srdce u j. nem. ZJ
I60Subarachnoidální krvácení
I600Subarachn.krv.z karot.s.a bif.
I601Subarachn.krv.ze stř.mozk.tep.
I602Subarachn.krv.z př.spoj.tepny
I603Subarachn.krv.ze zad.sp.tepny
I604Subarachn.krv.z bazilár.tepny
I605Subarachn.krv. z vertebr.tepny
I606Subarachn.krv.z j.nitrolb.tep.
I607Subarach.krv.z nitrolb.tep.,NS
I608Jiné subarachnoidální krvácení
I609Subarachnoidální krvácení, NS
I61Intracerebrální krvácení
I610Nitrolb.krv.do hemisf.,podkor.
I611Nitrolb.krv.do hemisf., korové
I612Nitrolební krv.do hemisféry,NS
I613Nitrolební krv. do mozk. kmene
I614Nitrolební krvácení do mozečku
I615Nitrolební krv. do mozk.komor
I616Nitrolební krv.mnohočet.lokal.
I618Jiné intracerebrální krvácení
I619Intracerebrální krvácení, NS
I62J.neúraz.intrakraniální krvác.
I620Subdurální krv.akutní-neúraz.
I621Neúrazové extradurál. krvácení
I629Intrakraniál. krv. neúraz., NS
I63Mozkový infarkt
I630Mozk.infarkt zp.tromb.pří.m.t.
I631Mozk.infarkt zp.embol.pří.m.t.
I632Mo.infa.z.neu.okl.n.st.př.m.t.
I633Mozk.infarkt zp.tromb.mo.tepen
I634Mozk.infarkt zp.embol.mo.tepen
I635Mo.infar.zp.neu.okl.n.st.m.te.
I636Mo.infar.zp.m.žiltromb.nehnis.
I638Jiný mozkový infarkt
I639Mozkový infarkt, NS
I64Cévní příhoda mozková neurčená
I65Okl.a sten.př.mo.te.nek.mo.in.
I650Okluze a stenóza tepny verteb.
I651Okluze a stenóza tepny bazil.
I652Okluze a stenóza krkavice
I653Mnohoč.a obous.ok.a st.př.m.t.
I658Okluze a stenóza j.přív.mo.te.
I659Okluze a sten.neurč.př.mo.tep.
I66Okl.a sten.mo.te.nekonč.mo-in.
I660Okluze a stenóza stř.mo.tepny
I661Okluze a stenóza přední mo.te.
I662Okluze a stenóza zadní mo.te.
I663Okluze a stenóza mozečk. tepen
I664Mnohoč.n.obou.okl.a st.moz.te.
I668Okluze a stenóza j. moz. tepny
I669Okluze a stenóza neurč. mo.te.
I67Jiná cévní onemocnění mozku
I670Natržení mozk.tepen,b.roztrž.
I671Mozková výduť bez roztržení
I672Mozková ateroskleróza
I673Progres.cév.leukoencefalopatie
I674Hypertenzní encefalopatie
I675Nemoc moyamoya
I676Nehnis.tromb.nitroleb.žil.sys.
I677Mozková arteritis, NJ
I678Jiná určená cévní onem. mozku
I679Cévní onemocnění mozku, NS
I68Cévní onemocnění mozku u on.ZJ
I680Mozková amyloidní angiopatie
I681Mozk.arteritis u inf.a par.on.
I682Mozková arteritis u j.onem. ZJ
I688J.cév.onemocnění mozku u on.ZJ
I69Následky cévních nemocí mozku
I690Následky subarachnoid.krvácení
I691Násled.nitromozkového krvácení
I692Násl.j.neúraz.nitroleb.krvác.
I693Následky mozkového infarktu
I694Násl.CMP neurč.jako krv.nb.in.
I698Násl.j.a neurč.cév.nem.mozku
I70Ateroskleróza
I700Ateroskleróza aorty
I701Ateroskleróza renální tepny
I702Ateroskleróza končetin. tepen
I708Ateroskleróza jiných tepen
I709General.a neurč.ateroskleróza
I71Výduť a disekce aorty
I710Disekce ao (kterákoliv část)
I711Aneurysma hrudní ao, roztržené
I712Aneurysma hr.ao,bez zm.o rupt.
I713Aneurysma břišní ao, roztržené
I714Aneur.břišní ao,bez zm.o rupt.
I715Aneur.thorakoabdom.ao, roztrž.
I716Aneur.th-abd.ao bez zm.o rupt.
I718Aneur.ao neurč.lokal., roztrž.
I719Aneur.ao neur.lok.,b.zm.o rup.
I72Jiné výdutě - aneurysmata
I720Aneurysma krční tepny
I721Aneurysma tepny hor. končetiny
I722Aneurysma ledvinné tepny
I723Aneurysma pánevní tepny
I724Aneurysma tepny dol. končetiny
I728Aneurysma jiných urč. tepen
I729Aneurysma neurčené lokalizace
I73Jiné nemoci periferních cév
I730Raynaudův syndrom
I731Trombangiitis obliterans
I738Jiné urč. nemoci perifer. cév
I739Nemoc periferních cév, NS
I74Tepenný vmetek a trombóza
I740Embolie a tromb. břišní aorty
I741Embolie a tromb.j.a neurč.č.ao
I742Embolie a trombóza tepen HK
I743Embolie a trombóza tepen DK
I744Embolie a tromb.tepen konč.,NS
I745Embolie a tromb. pánevní tepny
I748Embolie a tromb. jiných tepen
I749Embolie a trombóza neurč.tepny
I77J. onemocnění tepen a tepének
I770Arteriovenózní píštěl, získaná
I771Zúžení - striktura - tepny
I772Roztržení - ruptura - tepny
I773Tepen.fibromuskulár.dysplazie
I774Syndrom komprese tepny břišní
I775Nekróza tepny
I776Arteritis, NS
I778J. urč. onem. tepen a tepének
I779Onemocnění tepen a tepének, NS
I78Nemoci vlásečnic
I780Dědič.hemorag.teleangiektazie
I781Névus, nenádorový
I788Jiné nemoci vlásečnic
I789Nemoc vlásečnic, NS
I79On.tep.,tepének a vlás.u n. ZJ
I790Aneurysma aorty u nemocí ZJ
I791Aortitis u nemocí ZJ
I792Periferní angiopatie u nem. ZJ
I798J.on.te.,tepének a vlás.u n.ZJ
I80Flebitis a tromboflebitis
I800Fleb.a trombofl.povrch.cév DK
I801Fleb.a trombofleb.femorál.žíly
I802Fleb.a trombofl.j.hlub.cév DK
I803Fleb.a tromboflebitis DK, NS
I808Fleb.a trombofleb.j.lokalizací
I809Fleb.a trombofleb.neurč.lokal.
I81Trombosis venae portae
I82Jiná žilní embolie a trombóza
I820Buddův - Chiariho syndrom
I821Thrombophlebitis migrans
I822Embolie a trombóza duté žíly
I823Embolie a tromb. renální žíly
I828Embolie a trombóza j. urč. žil
I829Embolie a trombóza neurč. žíly
I83Žilní městky dolních končetin
I830Žilní městky DK s vředem
I831Žilní městky DK se zánětem
I832Žil.měst.DK s vředem i zánětem
I839Žil.měst.DK bez vředu nebo zá.
I84Hemoroidy
I840Vnitř.trombotizované hemoroidy
I841Vnitřní hemoroidy s j.komplik.
I842Vnitř.hemoroidy bez komplikací
I843Zevní hemoroidy trombotizované
I844Zevní hemoroidy s j. komplik.
I845Zevní hemoroidy bez komplikací
I846Rezid.hemoroid.kožní protuber.
I847Neurčené trombotiz. hemoroidy
I848Neurč. hemoroidy s j. komplik.
I849Neurč.hemoroidy bez komplikací
I85Městky jícnu-esofageál. varixy
I850Varixy jícnu s krvácením
I859Varixy jícnu bez krvácení
I86Žilní městky jiných lokalizací
I860Podjazykové varixy
I861Varixy šourku
I862Pánevní varixy
I863Varixy vulvy
I864Žaludeční varixy
I868Žilní městky j.urč.lokalizací
I87Jiná onemocnění žil
I870Postflebitický syndrom
I871Komprese - stlačení - žíly
I872Venózní insuf.chron.periferní
I878Jiná určená onemocnění žil
I879Onemocnění žíly, NS
I88Nespecifická lymfadenitis
I880Nespec.mezenter.lymfadenitis
I881Chron.lymfaden.,mimo mezenter.
I888Jiná nespecifická lymfadenitis
I889Nespecifická lymfadenitis, NS
I89J.neinf.on.mízních cév a uzlin
I890Lymfedém, NJ
I891Lymfangitis -zánět mízních cév
I898J.urč.neinf.on.míz.cév a uzlin
I899Neinf.on.míz.cév a uzlin, NS
I95Hypotenze
I950Idiopatická hypotenze
I951Ortostatická hypotenze
I952Hypotenze způsobená léčivy
I958Jiná hypotenze
I959Hypotenze, NS
I97Onem.oběh.soust.po výkonech NJ
I970Postkardiotomický syndrom
I971J.fu.por.násl.po operaci srdce
I972Lymfedémový sy. po mastektomii
I978J.por.oběh.soust.po výk. NJ
I979Poruchy oběh.soust.po výk., NS
I98J.on.oběhové soustavy u nem.ZJ
I980Kardiovaskulární syfilis
I981KV onem.při j.inf.a par.nem.ZJ
I982Jícnové varixy u nemocí ZJ
I983Jíc.varixy s krvác.při nem.ZJ
I988J.urč.onem.oběh.soust.u nem.ZJ
I99J.a neurč.on. oběhové soustavy
J00Akutní zánět nosohltanu
J01Ak.zá.vedlejších nosních dutin
J010Akutní zánět čelistní dutiny
J011Akutní zánět čelní dutiny
J012Akutní zánět čichové dutiny
J013Akutní zánět klínové dutiny
J014Akutní pansinusitida
J018J.ak.zánět vedl.nosních dutin
J019Ak.zánět vedl.nosních dutin,NS
J02Akutní zánět hltanu
J020Streptokokový zánět hltanu
J028Ak.zánět hltanu zp.j.urč.org.
J029Akutní zánět hltanu, NS
J03Akutní zánět mandlí
J030Streptokoková tonzilitida
J038Ak.tonsillitis zp.j.urč.org.
J039Akutní tonsilitida, NS
J04Ak. zánět hrtanu a průdušnice
J040Akutní zánět hrtanu
J041Akutní zánět průdušnice
J042Ak. zánět hrtanu i průdušnice
J05Ak.obstr.zá.hrtanu a epiglotis
J050Ak.obstr.zánět hrtanu (croup)
J051Akutní epiglotitida
J06Ak.inf.HCD více a neurč.lokal.
J060Akutní zánět hltanu i hrtanu
J068J.ak.inf.HCD na více místech
J069Akutní infekce HCD, NS
J09Chřipka způs.virem ptačí chř.
J10Chřipka zp.identif.chřip.virem
J100Chř.se zá.plic,chř.vir.ident.
J101Chř.s j.p.na dých.ú.chř.vi.id.
J108Chř.s j.proj.,chř.virus ident.
J11Chřipka, virus neidentifikován
J110Chřipka se zá.plic,virus neid.
J111Chř.s j.pr.na dých.ú.,vi.neid.
J118Chřipka s j.proj., virus neid.
J12Virový zánět plic NJ
J120Adenovirová pneumonie
J121Pneumonie zp. RS virem
J122Pneum.způs.virem parainfluenzy
J128Jiná virová pneumonie
J129Virová pneumonie, NS
J13Zánět plic (Strept.pneumoniae)
J14Zánět plic (Haemophil.infl.)
J15Bakteriální zánět plic, NJ
J150Pneumonie (Klebsiellou pneum.)
J151Pneumonie (Pseudomonádami)
J152Pneumonie zp. Stafylokokem
J153Pneumonie zp.Streptokokem sk.B
J154Pneumonie zp. j. streptokoky
J155Pneumonie zp. Escherichia coli
J156Pneumon.zp.j.aer.gramneg.bakt.
J157Pneumonie zp.Mycoplasma pneum.
J158Jiný bakteriální zánět plic
J159Bakteriální zánět plic, NS
J16Pneumonie zp.j.inf.org., NJ
J160Chlamydiová pneumonie
J168Pneumonie zp.j.inf.organismem
J17Zánět plic při nemocech ZJ
J170Pneumonie u bakter.nemocí ZJ
J171Pneumonie u virových nemocí ZJ
J172Pneumonie při mykózách ZJ
J173Pneumonie u parasitár.nem. ZJ
J178Pneumonie u jiných nemocí ZJ
J18Pneumonie, původce NS
J180Bronchopneumonie, NS
J181Laloková pneumonie, NS
J182Hypostatická pneumonie, NS
J188Jiná pneumonie, původce NS
J189Pneumonie, NS
J20Akutní zánět průdušek
J200Ak.bronchitis (Mykop.pneumon.)
J201Ak.bronchitis (Haemoph.infl.)
J202Ak.bronchitis zp.streptokokem
J203Ak.bronchitis zp.vi.coxackie
J204Ak.bronchitis zp.vi.parainfl.
J205Ak.bronchitis zp. RS virem
J206Ak.bronchitis zp.rhinovirem
J207Ak. bronchitis zp. echovirem
J208Ak.bronchitis zp.j.urč.org.
J209Akutní bronchitis, NS
J21Akutní zánět průdušinek
J210Ak.bronchiolit.zp. RS virem
J218Ak.bronchiolit.zp.j.urč.org.
J219Akutní bronchiolitida, NS
J22Neurč.ak.inf.dol.č.dých.ústr.
J30Vasomotorická a alergická rýma
J300Vasomotorická rýma
J301Alergická rýma způsobená pylem
J302Jiná sezónní alergická rýma
J303Jiná alergická rýma
J304Alergická rýma, NS
J31Chr.rýma,zánět nosohl.a hltanu
J310Chronická rýma
J311Chronický zánět nosohltanu
J312Chronický zánět hltanu
J32Chron.zánět vedl.nosních dutin
J320Chr. zánět čelistní dutiny
J321Chronický zánět čelní dutiny
J322Chronický zánět čichové dutiny
J323Chronický zánět klínové dutiny
J324Pansinusitida (chronická)
J328J.chron.zá.vedl.nosních dutin
J329Chr.zánět vedl.nos. dutin, NS
J33Nosní polypy
J330Polyp nosní dutiny
J331Polypoidní deg.vedl.nos.dutiny
J338J.polyp vedlejší nosní dutiny
J339Nosní polyp, NS
J34J.nem.nosu a vedl.nos.dutin
J340Absces,furunkl a karbunkl nosu
J341Cysta n.mukokela vedl.nos.dut.
J342Vybočení nosní přepážky
J343Hypertrofie nosních skořep
J348J.urč.nem.nosu a vedl.nos.dut.
J35Chr.nem.mandlí a adenoid.tkáně
J350Chronický zánět mandlí
J351Hypertrofie mandlí
J352Hypertrofie adenoidní tkáně
J353Hypertr.mandlí s hypert.ad.tk.
J358J.chr.nem.mandlí a adenoid.tk.
J359Chr.nem.mandlí a aden.tk., NS
J36Peritonzilární hlíza - absces
J37Chr.zá.hrt.a hrtanu i průdušn.
J370Chronická laryngitida
J371Chronická laryngotracheitida
J38Nemoci hlasivek a hrtanu, NJ
J380Obrna hlasivek a hrtanu
J381Polyp hlasivky a hrtanu
J382Uzly hlasivek
J383Jiné nemoci hlasivek
J384Edém hrtanu
J385Laryngeální spasmus
J386Zúžení - stenóza - hrtanu
J387Jiné nemoci hrtanu
J39J.on.horních dýchacích cest
J390Retrofaryng. a parafar. absces
J391Jiný absces hltanu
J392Jiné nemoci hltanu
J393Hypersensit.reakce HCD,NS lok.
J398Jiné určené nemoci HCD
J399Nemoc HCD, NS
J40Zá.průdušek neurč.j.ak.n.chr.
J41Prostá a mukopur.chron.bronch.
J410Prostá chronická bronchitida
J411Mukopurulentní chr.bronchitida
J418Smíš.pros.a mukop.chr.bronch.
J42Neurčená chronická bronchitida
J43Rozedma plic
J430Macleodův syndrom
J431Panlobulární emfyzém
J432Centrilobulární emfyzém
J438Jiný emfyzém
J439Emfyzém, NS
J44J.chron.obstrukt.plicní nemoc
J440Chr.obstr.plicní nem.s ak.inf.
J441Chr.obstr.pl.n.s ak.exacerb.NS
J448J.urč.chr.obstr.plicní nemoc
J449Chr.obstruktiv.plicní nemoc,NS
J45Astma
J450Astma převážně alergické
J451Nealergické astma
J458Smíšené astma
J459Astma, NS
J46Astmatický stav
J47Bronchiektazie
J60Pneumokonióza uhlokopů
J61Pneumok.zp.azbest.a j.min.vlá.
J62Pneumok.zp.prachem obs. křemík
J620Pneumokon.zp.prachem mastku
J628Pneumok.zp.j.prach.obs.křemík
J63Pneumokon.zp.j.anorg.prachy
J630Aluminóza (plic)
J631Bauxitová fibróza (plic)
J632Berylióza
J633Grafitová fibróza (plic)
J634Sideróza
J635Stanóza
J638Pneumokon.zp.j.urč.anor.prachy
J64Neurčená pneumokonióza
J65Pneumokonióza spojená s TBC
J66On.dých.cest zp.urč.org.prachy
J660Bysinóza
J661Onemocnění zpracovatelů lnu
J662Kanabinóza
J668On.dých.c.zp.j.urč.org.prachy
J67Hypersens.pneum.zp.org.prachy
J670Farmářské plíce
J671Bagasóza
J672Plíce chovatelů ptáků
J673Suberóza
J674Sladovnické plíce
J675Plíce pracovníků s houbami
J676Plíce loupačů javorové kůry
J677Plíce prac. úpraven vzduchu
J678Hypers.pneumon.zp.j.org.prachy
J679Hypers.pneum.zp.neurč.org.pr.
J68Stavy dých.soust.způ.inh.CHPDP
J680Bronch.a pneum.způsobená CHPDP
J681Ak.edém plic zp.chem.,plyny,DP
J682Zá.HCD zp.CH,P,dýmy a par., NJ
J683J.ak.a subak.st.dý.s.zp.CHPDP
J684Chronické st.dý.soust.zp.CHPDP
J688J.stavy dý.sou.způsobené CHPDP
J689NS st.dý.so.zp.CH,P,dýmy a pa.
J69Pneumon.zp.pev.a tekut.látkami
J690Pneumon.zp.potravou a zvratky
J691Pneumonie zp. oleji a esencemi
J698Pneum.zp.j.pevnými a tek.látk.
J70Stavy dých.sou.zp.j.zev.činit.
J700Akutní plic.projevy zp.zářením
J701Chr.a j.pl.projevy zp.zářením
J702Ak.plic.interstic.on.zp.léčivy
J703Chr.pl.interstic.on.zp.léčivy
J704Pl.interstic.on.zp.léčivy, NS
J708St.dý.so.zp.j.urč.zev.činiteli
J709St.dých.so.zp.neurč.zev.činit.
J80Sy respirační tísně dospělých
J81Plicní edém
J82Plicní eozinofilie, NJ
J84Jiné interstic.plicní nemoci
J840Alveolární a parietoalv.stavy
J841J.interstic.pl.nem. s fibrózou
J848J.určené interstic.plic.nemoci
J849Intersticiál. plicní nemoc, NS
J85Absces plic a mediastina
J850Gangréna a nekróza plic
J851Absces plic s pneumonií
J852Absces plic bez pneumonie
J853Absces mezihrudí
J86Pyothorax
J860Pyothorax s píštělí
J869Pyothorax bez píštěle
J90Pohrudniční výpotek, NJ
J91Pohrud.výpotek při stavech ZJ
J92Pohrudniční povlaky (pláty)
J920Pohrud.plát s obsahem azbestu
J929Pohrudniční plát bez azbestu
J93Pneumothorax
J930Spontánní tenzní pneumothorax
J931Jiný spontánní pneumothorax
J938Jiný pneumothorax
J939Pneumothorax, NS
J94Jiné pohrudniční stavy
J940Chylózní výpotek
J941Fibrothorax
J942Hemothorax
J948Jiné určené pohrudniční stavy
J949Pohrudniční stav, NS
J95Poruchy dých.so.po výkonech,NJ
J950Špatná funkce tracheostomie
J951Ak.plic.nedost.po hrud.operaci
J952Ak.pl.nedost.po mimohr.operaci
J953Chron.plicní nedost.po operaci
J954Mendelsonův syndrom
J955Subglotická stenóza po výkonu
J958J.por.dých.soust.po výkonech
J959Por.dých.soust.po výkonu, NS
J96Respirační selhání, NJ
J960Akutní respirační selhání
J961Chronické respirační selhání
J969Respirační selhání, NS
J98Jiné poruchy dýchací soustavy
J980Nemoci bronchu, NJ
J981Plicní kolaps
J982Intersticiální emfyzém
J983Kompenzační emfyzém
J984Jiná onemocnění plic
J985Nemoci mediastina, NJ
J986Onemocnění bránice - diafragmy
J988J.urč.onemoc.dýchací soustavy
J989Onemocnění dýchací soustavy,NS
J99Onem.dých.soustavy při nem.ZJ
J990Revmatické onemocnění plic
J991On.DS při j.difúz.on.poj.tk.ZJ
J998Onem.dýchací sou.při j.nem. ZJ
K00Poruchy vývoje a erupce zubů
K000Anodoncie
K001Přespočetné zuby
K002Abnorm.velikosti a tvaru zubů
K003Skvrnité zuby
K004Poruchy tvorby zubů
K005Dědičné por.ve strukt.zubů NJ
K006Poruchy erupce zubů
K007Syndrom prořezávání zubů
K008Jiné poruchy vývoje zubů
K009Poruchy vývoje zubů, NS
K01Zaklíněné a zadržené zuby
K010Zaklíněné zuby
K011Zadržené - retinované - zuby
K02Zubní kaz - caries dentis
K020Kaz omezený na zubní sklovinu
K021Kaz zuboviny - dentinu
K022Kaz zubního cementu
K023Zastavený zubní kaz
K024Odontoklazie
K028Jiné zubní kazy
K029Zubní kaz, NS
K03J.nemoci tvrdých zubních tkání
K030Nadměrné ožvýkání zubů
K031Abraze zubů
K032Eroze zubů
K033Patologická resorpce zubů
K034Hypercementóza
K035Ankylóza zubů
K036Depozita [povlaky] na zubech
K037Bar.zm.tvrd.zub.tk.po prořez.
K038J.urč.nem. tvrd.zubních tkání
K039Nem.tvrdých zubních tkání, NS
K04Nem.zub.dřeně a periapi.tkáně
K040Pulpitis - zánět zubní dřeně
K041Nekróza zubní dřeně
K042Degenerace zubní dřeně
K043Abn.tvorba tvrd.tk.v zub.dřeni
K044Ak.apik.periodontit. dřeň.pův.
K045Chron. apikální periodontitis
K046Periapikální absces s dutinou
K047Periapikální absces bez dutiny
K048Kořenová cysta
K049J.a NS n.zub.dř.a periapik.tk.
K05Zá.dásně a periodontál.nemoci
K050Akutní zánět dásně
K051Chronický zánět dásně
K052Akutní periodontitis
K053Chronická periodontitis
K054Periodontóza
K055Jiné periodontální nemoci
K056Periodontální nemoc, NS
K06J.on.dásně a bezzub.alv.hřeb.
K060Ústup dásně - recese gingivy
K061Zbytnění dásně
K062Pošk.dás.a bezzub.a.hř.sp.s úr
K068J.urč.on.dás.a bezzub.alv.hř.
K069On.dásně a bezzub.alv.hřeb.,NS
K07Dentofac.anomalie,vč.vad skusu
K070Větší anomalie rozměrů čelistí
K071Anom.pol.čelis.k lebeč.spodině
K072Anomal.vzáj.polohy zub.oblouků
K073Anomalie polohy zubů
K074Vadný skus - malokluze, NS
K075Funkční dentofaciální abnorm.
K076Onem.temporomandibulár.kloubu
K078Jiné dentofaciální anomalie
K079Dentofaciální anomalie, NS
K08J.onem.zubů a podpůrných tkání
K080Exfoliace zubů způs.celk.příč.
K081Ztr.zub.zp.úraz.,extr.n.lok.n.
K082Atrof.bezzub.alveolár.hřebene
K083Zadržený zubní kořen
K088J.urč.onem.zubů a podpůr.tkání
K089Onemoc.zubů a podpůr.tkání, NS
K09Cysty krajiny ústní, NJ
K090Vývojové odontogenní cysty
K091Vývoj.(neodont.) cysty kr.úst.
K092Jiné cysty čelistí
K098J.určené cysty krajiny ústní
K099Cysta krajiny ústní, NS
K10Jiné nemoci čelistí
K100Vývojové poruchy čelistí
K101Centrál.granulom z obrov.buněk
K102Zánětlivá onemocnění čelistí
K103Alveolitis čelistí
K108Jiné určené nemoci čelistí
K109Nemoc čelistí, NS
K11Nemoci slinných žláz
K110Atrofie slinné žlázy
K111Hypertrofie slinné žlázy
K112Sialoadenitis-zánět slinné žl.
K113Absces slinné žlázy
K114Píštěl slinné žlázy
K115Sialolithiasis
K116Mukokela slinné žlázy
K117Poruchy sekrece slin
K118Jiné nemoci slinných žláz
K119Nemoc slinné žlázy, NS
K12Stomatitis a příbuzná onemoc.
K120Recidivující afty
K121Jiné formy stomatitidy
K122Celulitis a absces úst
K13J.nemoci rtů a sliznice ústní
K130Nemoci rtů
K131Kousání tváří a rtů
K132Leukoplak.a j.por.ús.ep.vč.ja.
K133Vlasatá leukoplakie
K134Granulom a pod.pošk.sliz.ústní
K135Ústní podslizniční fibróza
K136Hyperplaz.úst.sliz.z dráždění
K137J.a neurč.pošk.ústní sliznice
K14Nemoci jazyka
K140Glossitis - zánět jazyka
K141Mapovitý jazyk
K142Glossitis rhombica mediana
K143Hypertrofie jazykových papil
K144Atrofie jazykových papil
K145Lingua plicata
K146Glossodynie
K148Jiné nemoci jazyka
K149Nemoc jazyka, NS
K20Zánět jícnu - oesophagitis
K21Gastroezofageální refluxní on.
K210Gastroezof.refl.on.s ezofagit.
K219Gastroezof.refl.on.b.ezofagit.
K22Jiné nemoci jícnu
K220Achalazie kardie
K221Vřed jícnu
K222Neprůchodnost jícnu
K223Perforace jícnu
K224Dyskineze jícnu
K225Divertikl jícnu, získaný
K226Gastroezofag.lacer.hemorag.sy.
K227Barrettův ezofagus
K228Jiné určené nemoci jícnu
K229Nemoc jícnu, NS
K23Onemoc. jícnu při nemocech ZJ
K230Tuberkulózní ezofagitida
K231Megaoesophagus při Chagas.nem.
K238Onemoc.jícnu při j.nemocech ZJ
K25Žaludeční vřed
K250Akutní s krvácením
K251Akutní s perforací
K252Akut.s krvácením i s perforací
K253Ak.bez krvácení nebo perforace
K254Chron.nebo neurč.s krvácením
K255Chron.nebo neurč.s perforací
K256Chr.nebo neurč.s krv.i s perf.
K257Chron.bez krvác.nebo perforace
K259NS jako ak.n.chr.b.krv.n.perf.
K26Dvanáctníkový vřed
K260Akutní s krvácením
K261Akutní s perforací
K262Ak.s krvácením i s perforací
K263Ak.bez krvácení nebo perforace
K264Chr.nebo neurčený s krvácením
K265Chr.nebo neurčený s perforací
K266Chr.neb neurč.s krv. i s perf.
K267Chron.bez krv.nebo perforace
K269Neu.jak ak.neb chr.bez kr.per.
K27Peptický vřed neurč.lokalizace
K270Akutní s krvácením
K271Akutní s perforací
K272Ak.s krvácením i s perforací
K273Ak.bez krvácení nebo perforace
K274Chr.nebo neurčený s krvácením
K275Chr.nebo neurčený s perforací
K276Chr.neb neurč.s krv. i s perf.
K277Chron.bez krv.nebo perforace
K279Neu.jak ak.neb chr.bez kr.per.
K28Gastrojejunální vřed
K280Akutní s krvácením
K281Akutní s perforací
K282Ak.s krvácením i s perforací
K283Ak.bez krvácení nebo perforace
K284Chr.nebo neurčený s krvácením
K285Chr.nebo neurčený s perforací
K286Chr.neb neurč.s krv. i s perf.
K287Chron.bez krv.nebo perforace
K289Neu.jak ak.neb chr.bez kr.per.
K29Zánět žaludku a dvanáctníku
K290Akutní hemorragická gastritida
K291Jiná akutní gastritida
K292Alkoholická gastritida
K293Chron.superficiální gastritida
K294Chronická atrofická gastritida
K295Chronická gastritida, NS
K296Jiná gastritida
K297Gastritida, NS
K298Zánět dvanáctníku
K299Gastroduodenitida, NS
K30Dyspepsie
K31J.nemoci žaludku a dvanáctníku
K310Akutní dilatace žaludku
K311Hypertrof.stenóza pyloru dosp.
K312Sutk.striktura a sten.žaludku
K313Pylorospasmus NJ
K314Divertikl žaludku
K315Neprůchodnost dvanáctníku
K316Píštěl žaludku a dvanáctníku
K317Polyp žaludku a dvanáctníku
K318J.urč.nem.žaludku a dvanáctn.
K319Nem. žaludku a dvanáctníku, NS
K35Akutní apendicitida
K350Ak.apendicit.s gener.zá.pobř.
K351Ak.apendicitis s absc.pobřiš.
K359Akutní apendicitida, NS
K36Jiná apendicitida
K37Neurčená apendicitida
K38Jiné nemoci apendixu
K380Hyperplazie apendixu
K381Apendikulární konkrementy
K382Divertikl apendixu
K383Píštěl apendixu
K388Jiné určené nemoci apendixu
K389Nemoc apendixu, NS
K40Tříselná kýla
K400Obous.tř.kýla s nepr.b.gangr.
K401Oboustr.třís.kýla s gangrénou
K402Obous.tř.kýla b.nepr. n.gangr.
K403Jstr.n.NS tř.ký.s nepr.b.gang.
K404Jstr.n.neurč.tř.kýla s gangr.
K409Jst.n.NS tř.ký.b.nepr.n.gangr.
K41Stehenní kýla
K410Obous.steh.ký.s nepr.b.gangr.
K411Oboustr.steh.kýla s gangrénou
K412Obous.steh.ký.b.nepr.n.gangr.
K413Jstr.n.NS st.ký.s nepr.b.gngr.
K414Jstr.n.NS steh.kýla s gangr.
K419Jstr.n.NS st.ký.b.nepr.n.gngr.
K42Pupeční kýla
K420Pupeční kýla s nepr.b.gangrény
K421Pupeční kýla s gangrénou
K429Pupeční kýla b.neprůch.n.gngr.
K43Břišní kýla
K430Břiš.kýla s neprůch.b.gangrény
K431Břišní kýla s gangrénou
K439Břiš.kýla b.neprůch.n.gangrény
K44Brániční kýla
K440Bránič.kýla s neprůch.b.ganr.
K441Brániční kýla s gangrénou
K449Bránič.kýla b.neprůch.n.gangr.
K45Jiné břišní kýly
K450J.urč.břiš.kýla s nepr.b.gngr.
K451J.urč.břišní kýla s gangrénou
K458J.urč.bř.kýla b.nepr.n.gangr.
K46Neurčená břišní kýla
K460Neurč.bř.kýla s nepr.b.gangr.
K461Neurč.břišní kýla s gangrénou
K469Neurč.bř.kýla bez nepr.n.gngr.
K50Crohnova nemoc-enteritis reg.
K500Crohnova nemoc tenkého střeva
K501Crohnova nemoc tlustého střeva
K508Jiná Crohnova nemoc
K509Crohnova nemoc, NS
K51Colitis ulcerosa
K510Ulcerózní (chronická) kolitida
K511Ulcerózní (chron.)ileokolitida
K512Ulcerózní (chron.)proktitida
K513Ulcer.(chr.)rektosigmoiditida
K514Pseudopolypóza tračníku
K515Mukózní proktokolitida
K518Jiná ulcerózní kolitida
K519Ulcerózní kolitida, NS
K52J.neinf.gastroenter.a kolitida
K520Gastroenter.a kolit.zp.zářením
K521Tox.gastroenterit.a kolitida
K522Alerg.a diet.gastroent.a kol.
K523Neurčitá kolitida
K528J.urč.neinf.gastroent.a kolit.
K529Neinf.gastroent.a kolitida, NS
K55Vaskulární onemocnění střeva
K550Akutní vaskulární onem.střeva
K551Chronic.vaskulární onem.střeva
K552Angiodysplazie tračníku
K558Jiná vaskulární onemoc.střeva
K559Vaskulární onemoc.střeva, NS
K56Paralyt.ileus a stř.nep.b.kýly
K560Paralytický ileus
K561Intususcepce
K562Volvulus
K563Ileus způs.žlučovým kamenem
K564Jiné ucpání střeva
K565Střev. adheze s neprůchodností
K566J.a neurč.střev.neprůchodnost
K567Ileus, NS
K57Divertikulární nemoc střeva
K570Divert.n.ten.stř.s perf.a abs.
K571Divert.n.ten.stř.b.perf.n.abs.
K572Divert.n.tl.stř.s perf.a absc.
K573Divert.n.tl.stř.b.perf.n.absc.
K574Div.n.te.i tl.st.s perf.a abs.
K575Div.n.te.i tl.st.b.perf.n.abs.
K578Div.n.neur.č.stř.s perf.a abs.
K579Div.n.neur.č.stř.b.perf.n.abs.
K58Syndrom dráždivého střeva
K580Sy.dráždivého střeva s průjmem
K589Sy.dráždivého střeva b.průjmu
K59Jiné funkční střevní poruchy
K590Zácpa
K591Funkční průjem
K592Neurogenní střevo, NJ
K593Megakolon, NJ
K594Řitní spasmus
K598J.určené funkční poruchy střev
K599Funkční střevní poruchy, NS
K60Trhl.a píšť.řit. a koneč.kraj.
K600Akutní řitní trhlina
K601Chronická řitní trhlina
K602Řitní trhlina, NS
K603Řitní píštěl
K604Konečníková píštěl
K605Anorektální píštěl
K61Absces řitní a konečník.kraj.
K610Absces řiti
K611Absces konečníku
K612Anorektální absces
K613Ischiorektální absces
K614Intrasfinkterický absces
K62Jiné nemoci řiti a konečníku
K620Polyp řiti
K621Polyp konečníku
K622Anální - prolaps - výhřez
K623Výhřez konečníku
K624Stenóza řiti a konečníku
K625Krvácení z řiti a konečníku
K626Vřed řiti a konečníku
K627Radiační proktitida
K628J.urč.nemoci řiti a konečníku
K629Nemoc řiti a konečníku, NS
K63Jiné nemoci střev
K630Absces střeva
K631Perforace střeva (neúrazová)
K632Píštěl střeva
K633Vřed střeva
K634Enteroptóza
K635Polyp tlustého střeva
K638Jiné určené nemoci střeva
K639Nemoc střeva, NS
K65Zánět pobřišnice-peritonitida
K650Akutní peritonitis
K658Jiná peritonitis
K659Peritonitis, NS
K66Jiná onemocnění pobřišnice
K660Srůsty pobřišnice
K661Hemoperitoneum
K668J.určená onemocnění pobřišnice
K669Onemocnění pobřišnice, NS
K67Onem.pobřišnice při inf.nem.ZJ
K670Chlamydiová peritonitida
K671Gonokoková peritonitida
K672Syfilitická peritonitida
K673Tuberkulózní peritonitida
K678J.on.pobřišnice při inf.nem.ZJ
K70Alkoholické onemocnění jater
K700Alkoholické ztučnění jater
K701Alkoholický zánět jater
K702Alkoh.fibróza a skleróza jater
K703Alkoholická cirhóza jater
K704Alkoholické jaterní selhání
K709Alkoholické onemoc.jater, NS
K71Toxická nemoc jater
K710Toxic. nem.jater s cholestázou
K711Toxic.n.jater s nekrózou jater
K712Toxic.n.jater s ak.hepatitidou
K713Tox.n.jater s chr.pers.hepat.
K714Tox.n.jater s chr.lobul.hepat.
K715Tox.n.jater s chr.aktiv.hepat.
K716Toxic.n.jater s hepatitidou,NJ
K717Tox.n.jater s fibr.a cirh.jat.
K718Tox.nem.jater s j. onem.jater
K719Toxická nemoc jater, NS
K72Selhání jater nezařazené jinde
K720Akutní n.subakut.selhání jater
K721Chronické selhání jater
K729Selhání jater, NS
K73Chronický zánět jater, NJ
K730Chron.persist.hepatitis, NJ
K731Chronic.lobulární hepatitis,NJ
K732Chronická aktivní hepatitis,NJ
K738Jiná chronická hepatitis, NJ
K739Chronická hepatitis, NS
K74Fibróza a cirhóza jater
K740Jaterní fibróza
K741Jaterní skleróza
K742Jater.fibróza s jat.sklerózou
K743Primární biliární cirhóza
K744Sekundární biliární cirhóza
K745Biliární cirhóza, NS
K746Jiná a neurčená cirhóza jater
K75Jiné zánětlivé nemoci jater
K750Absces jater
K751Flebitida vrátnice
K752Nespecif.reaktivní hepatitida
K753Granulomatózní hepatitida, NJ
K754Autoimunitní hepatitida
K758J.urč.zánětlivé nemoci jater
K759Zánětlivá nemoc jater, NS
K76Jiné nemoci jater
K760Ztučnění (steatóza) jater, NJ
K761Chron.pasiv.městnání v játrech
K762Centrál.hemorag.nekróza jater
K763Infarkt jater
K764Pelióza jater
K765Venookluzivní onemocnění jater
K766Portální hypertenze
K767Hepatorenální syndrom
K768Jiné určené nemoci jater
K769Nemoc jater, NS
K77Onemoc.jater při nemocech ZJ
K770On.jater u inf.a parazit.nem.
K778Onem.jater při j. nemocech ZJ
K80Žlučové kameny -cholelithiasis
K800Ká.žlučníku s akut.zá.žlučníku
K801Kámen žlučn. s j.cholecystit.
K802Kámen žlučníku b.cholecystit.
K803Kámen žl.cest s cholangitidou
K804Kámen žluč.cest s cholecystit.
K805Ká.žl.c.b.cholang.n.cholecyst.
K808Jiná cholelitiáza
K81Zánět žlučníku - cholecystitis
K810Akutní cholecystitis
K811Chronická cholecystitis
K818Jiná cholecystitis
K819Cholecystitis, NS
K82Jiné nemoci žlučníku
K820Neprůchodnost žlučníku
K821Hydrops žlučníku
K822Perforace žlučníku
K823Píštěl žlučníku
K824Cholesterolóza žlučníku
K828Jiné určené nemoci žlučníku
K829Nemoc žlučníku, NS
K83Jiné nemoci žlučových cest
K830Zánět žlučových cest
K831Neprůchodnost žlučovodu
K832Perforace žlučovodu
K833Píštěl žlučovodu
K834Spasmus Oddiho svěrače
K835Žlučová cysta
K838J.urč.nemoci žlučového stromu
K839Nemoc žlučového stromu, NS
K85Akutní zánět slinivky břišní
K850Idiopatická akut.pankreatitida
K851Biliární akutní pankreatitida
K852Akut.pankreat.vyvolaná alkoh.
K853Akut.pankreat.vyvol.drog.,léky
K858Jiná akutní pankreatitida
K859Akutní pankreatitida NS
K86Jiné nemoci slinivky břišní
K860Alkoholic.chron.pankreatitida
K861Jiná chronická pankreatitis
K862Cysta slinivky břišní
K863Pseudocysta slinivky břišní
K868J.urč.nemoci slinivky břišní
K869Nemoc slinivky břišní, NS
K87On.žl.,žl.c.a pankreatu u n.ZJ
K870On.žlučníku a žluč.c.u nem. ZJ
K871Onem.slinivky břišní u nem.ZJ
K90Střevní malabsorpce
K900Céliakie
K901Tropická sprue
K902Syndrom slepé kličky, NJ
K903Pankreatická steatorea
K904Malabsorpce zp.intolerancí, NJ
K908Jiná střevní malabsorpce
K909Střevní malabsorpce, NS
K91Stavy po oper.na tráv.ústr.,NJ
K910Zvracení po oper.žalud.a střev
K911Syndromy po operacích žaludku
K912Pooperační malabsorpce, NJ
K913Pooperační neprůchodnost střev
K914Špat.fce.kolosto.a enterostom.
K915Postcholecystektomický syndrom
K918J.pooperač.poruchy tráv.ú.,NJ
K919Pooperač.porucha tráv.ústr.,NS
K92Jiné nemoci trávicí soustavy
K920Hematemeza
K921Meléna
K922Krvácení ze žaludku a střev,NS
K928J.určené nemoci trávicí soust.
K929Nemoci trávicí soustavy, NS
K93On.j.orgánů tráv.ústr.u nem.ZJ
K930TBC on.stř.,perit.a mezent.uz.
K931Megakolon při Chagasově nemoci
K938On.j.spec.org.tráv.úst.u on.ZJ
L00Puchýřnatý sy.stafylok. původu
L01Impetigo
L010Impetigo
L011Impetiginizace jiných dermatóz
L02Kožní absces, furunkl,karbunkl
L020Kož.absc.,furunkl,karb.oblič.
L021Kož. absc.,furun.,karbun. krku
L022Kož.absc.,furun.,karbun. trupu
L023Kož.absc.,furun.,karbun. hýždě
L024Kož.absc.,furun.,karbun. konč.
L028Kož.absc.,furun.,karbun.j.lok.
L029Kož. absc., furun.,karbun., NS
L03Flegmóna - cellulitis
L030Flegmóna prstů ruky a nohy
L031Flegmóna jiných částí končetin
L032Flegmóna obličeje
L033Flegmóna - cellulitis - trupu
L038Flegmóna jiných lokalizací
L039Flegmóna - cellulitis, NS
L04Akutní zánět mízních uzlin
L040Ak.lymfaden.obl.,hlavy a krku
L041Akutní lymfadenitis trupu
L042Akutní lymfadenitis HK
L043Akutní lymfadenitis DK
L048Akutní lymfadenitis j.lokaliz.
L049Akutní lymfadenitis, NS
L05Pilonidální cysta
L050Pilonidální cysta s abscesem
L059Pilonidální cysta bez abscesu
L08J.míst.inf.kůže a podkož.vaz.
L080Pyoderma
L081Erythrasma
L088J.urč.míst.inf.kůže a podk.vaz
L089Míst.inf.kůže a podk.vaz., NS
L10Pemfigus - pemphigus
L100Pemphigus vulgaris
L101Pemphigus vegetans
L102Pemphigus foliaceus
L103Brazilský pemfigus
L104Pemphigus erythematosus
L105Pemfigus způsobený léčivy
L108Jiný pemfigus
L109Pemfigus, NS
L11Jiná akantolytická onemocnění
L110Získaná keratosis follicularis
L111Přech. akantolyt. dermatóza
L118J.urč.akantolytická onemocnění
L119Akantolytické onemocnění, NS
L12Pemfigoid - pemphigoid
L120Bulózní pemfigoid
L121Jizevnatý pemfigoid
L122Chron. puchýř. onem. v dětství
L123Získaná epidermolysis bullosa
L128Jiný pemfigoid
L129Pemfigoid, NS
L13Jiná puchýřnatá onemocnění
L130Dermatitis herpetiformis
L131Dermatit. pustul. subcornealis
L138Jiná určená bulózní onemocnění
L139Bulózní onemocnění, NS
L14Puchýřnatá onem. při nem. ZJ
L20Atopická dermatitida
L200Besnierovo prurigo
L208Jiná atopická dermatitida
L209Atopická dermatitida, NS
L21Seboroická dermatitida
L210Seborea - seborrhoea - hlavy
L211Seboroická dětská dermatitida
L218Jiná seboroická dermatitida
L219Seboroická dermatitida, NS
L22Plenková dermatitida
L23Alergická kontakt. dermatitida
L230Alerg.kont.dermatitida zp.kovy
L231Alerg.kont.dermatit. zp.adhes.
L232Alerg.kont.dermatit.zp.kos.př.
L233Alerg.kont.dermat. zp.lok.léč.
L234Alerg.kont.dermat. zp. barvivy
L235Alerg.kont.dermat. zp.j.ch.pr.
L236Alerg.kont.dermat.zp.lok.potr.
L237Alerg.kont.dermatit. zp.rostl.
L238Alerg.kont.dermat. zp.j.činit.
L239Alerg.kont.dermatit.neur.příč.
L24Kontakt.dermatit. z podráždění
L240Kont.dermatit.zp.čist.prac.pr.
L241Kont.dermatitida zp.ol. a tuky
L242Kont.dermatitida zp. rozpoušť.
L243Kont.dermatitis zp.kos.prostř.
L244Kont. dermatitis zp. lok. léč.
L245Kont.dermatit. zp.j.chem.prod.
L246Kont.dermatit.zp.lok.potravin.
L247Kont.dermatitis zp. rostlinami
L248Kont.dermatit. zp.jin.činiteli
L249Kont.dermatitis zp.neurč.příč.
L25Neurčená kontaktní dermatitida
L250Neurč.kont.dermatit.zp.kos.př.
L251Neurč.kont.dermat. zp.lok.léč.
L252Neurč.kont.dermatit.zp.barvivy
L253Neurč.kont.dermat.zp.j.chem.pr
L254Neurč.kont.dermat.zp.lok.potr.
L255Neurč.kont.dermatit. zp.rostl.
L258Neurč.kont.dermat. zp.j.činit.
L259Neurč.kont.dermat.,neurč.příč.
L26Exfoliativní dermatitida
L27Dermatitida zp.lát.přij.vnitř.
L270Gener.kožní erupce zp. léčivy
L271Lok.kožní erupce způs. léčivy
L272Dermatitis způs. požitou potr.
L278Dermatitis zp.j.lát.př.vnitřně
L279Dermatitis zp.neurč.lát.př.vn.
L28Lichen simplex chr. a prurigo
L280Lichen simplex chronicus
L281Prurigo nodularis
L282Jiné prurigo
L29Pruritus - svědění
L290Svědění řiti - pruritus ani
L291Svědění šourku
L292Svědění vulvy
L293Anogenitální pruritus, NS
L298Jiný pruritus
L299Pruritus, NS
L30Jiná dermatitida
L300Dermatitida numulární
L301Dyshidrosis [pompholyx]
L302Kožní autosenzibilizace
L303Infekční dermatitida
L304Erythema intertrigo
L305Pityriasis alba
L308Jiná určená dermatitida
L309Dermatitida, NS
L40Psoriáza - lupénka
L400Psoriasis vulgaris
L401Psoriáza generaliz.pustulární
L402Acrodermatitis continua
L403Pustulosis palmaris, plantaris
L404Psoriasis guttata
L405Psoriáza artropatická
L408Jiná psoriáza
L409Psoriáza, NS
L41Parapsoriáza
L410Pityriasis lichen.a variol.ak.
L411Pityriasis lichenoides chron.
L412Lymfomatoidní papulóza
L413Parapsoriáza malých plátů
L414Parapsoriáza velkých plátů
L415Parapsoriáza retiformní
L418Jiná parapsoriáza
L419Parapsoriáza, NS
L42Pityriasis rosea
L43Lichen planus
L430Hypertrofický lichen planus
L431Bulózní lichen planus
L432Lichenoidní reakce na léčiva
L433Subak. (aktivní) lichen planus
L438Jiný lichen planus
L439Lichen planus, NS
L44Jiné papuloskvamózní nemoci
L440Pityriasis rubra pilaris
L441Lichen nitidus
L442Lichen striatus
L443Lichen ruber moniliformis
L444Děts. papulární akrodermatitis
L448J. urč. papuloskvamózní onem.
L449Papuloskvamózní onemocnění, NS
L45Papuloskvamózní on.při nem. ZJ
L50Kopřivka - urticaria
L500Alergická kopřivka
L501Idiopatická kopřivka
L502Kopřivka vyvol.chlad. n.horkem
L503Dermatografická kopřivka
L504Vibrační kopřivka
L505Cholinergická kopřivka
L506Kontaktní kopřivka
L508Jiná kopřivka
L509Kopřivka, NS
L51Erythema multiforme
L510Nebulózní erythema multiforme
L511Bulózní erythema multiforme
L512Toxická epidermální nekrolýza
L518Jiný multiformní erytém
L519Erythema multiforme, NS
L52Erythema nodosum
L53Jiné erytémové stavy
L530Toxický erytém
L531Erythema annulare centrifugum
L532Erythema marginatum
L533J. chronický obrazcový erytém
L538Jiné určené erytémové stavy
L539Erytémový stav, NS
L54Erytém při nemocech ZJ
L540Eryth.marg.u akut. revm.horeč.
L548Erytém při jiných nemocech ZJ
L55Spálení sluncem
L550Spálení sluncem prvního stupně
L551Spálení sluncem druhého stupně
L552Spálení sluncem třetího stupně
L558Jiné spálení sluncem
L559Spálení sluncem, NS
L56J. ak. kožní změny zp. UV zář.
L560Léková fototoxická reakce
L561Léková fotoalergická reakce
L562Fotokontaktní dermatitis
L563Sluneční - solární - kopřivka
L564Světelné polymorfní erupce
L568J. ak. kožní změny zp. UV zář.
L569Ak.kožní změny zp. UV zář., NS
L57Kož.zm.zp.chron.exp.neion.zář.
L570Keratóza ze záření
L571Retikuloid ze záření
L572Cutis rhomboidalis nuchae
L573Poikiloderma Civatte
L574Ochablá stařecká kůže
L575Granulom ze záření
L578J.kož.zm.zp.chr.exp.neion.zář.
L579Kož.zm.zp.chr.ex.neion.zář.,NS
L58Radiodermatitis
L580Akutní radiodermatitis
L581Chronická radiodermatitis
L589Radiodermatitis, NS
L59J.onem.kůže a podk.vaz.ze zář.
L590Erythem z ohně
L598J.urč.on.kůže a pod.vaz.ze zář
L599On.kůže a podk.vaz. ze zář.,NS
L60Onemocnění nehtů
L600Zarůstající nehet
L601Onycholysis
L602Onychogryposis
L603Dystrofie nehtu
L604Beauovy linie
L605Syndrom žlutých nehtů
L608Jiná onemocnění nehtů
L609Onemocnění nehtu, NS
L62Onemoc.nehtů při nemocech ZJ
L620Pachydermoperiost. pal. nehty
L628Onemoc.nehtů při j.nemocech ZJ
L63Alopecia areata
L630Alopecia totalis (hlavy)
L631Alopecia universalis
L632Ophiasis - ofiáza
L638Jiná ložisková alopecie
L639Ložisková alopecie, NS
L64Androgenní alopecie
L640Androgenní alopecie zp.léčivy
L648Jiná androgenní alopecie
L649Androgenní alopecie, NS
L65Jiná nejizevnatá ztráta vlasů
L650Telogenní effluvium
L651Anagenní effluvium
L652Alopecia mucinosa
L658Jiná nejizevnatá ztráta vlasů
L659Nejizevnatá ztráta vlasů, NS
L66Jizevnatá ztráta vlasů
L660Pseudopelade
L661Lichen planopilaris
L662Folliculitis decalvans
L663Perifolliculitis capitis absc.
L664Follicul.ulerythem. reticulata
L668Jiná jizevnatá alopecie
L669Jizevnatá alopecie, NS
L67Abnorm.barvy a stř.části vlasů
L670Trichorrhexis nodosa
L671Změny v barvě vlasů
L678J.abnorm.barvy a střed.č.vlasů
L679Abnorm.barvy a stř.č.vlasů, NS
L68Hypertrichóza
L680Hirsutismus
L681Získ.lanuginózní hypertrichóza
L682Lokalizovaná hypertrichóza
L683Polytrichie
L688Jiná hypertrichóza
L689Hypertrichóza, NS
L70Acne - trudovina
L700Acne vulgaris
L701Acne conglobata
L702Acne varioliformis
L703Acne tropica
L704Dětská akne
L705Acné excoriée
L708Jiná akne
L709Akne, NS
L71Rosacea
L710Periorální dermatitis
L711Rhinophyma
L718Jiná rosacea
L719Rosacea, NS
L72Folik.cysty kůže a podk. tkáně
L720Epidermální cysta
L721Tricholemální cysta
L722Steatocystoma multiplex
L728J.folik. cysty kůže a podk.tk.
L729Folik.cysta kůže a podk.tk.,NS
L73Jiná folikulární onemocnění
L730Akne keloidní
L731Pseudofolliculitis barbae
L732Hidradenitis suppurativa
L738J. urč. folikulární onemocnění
L739Folikulární onemocnění, NS
L74Onem. ekkrinních potních žláz
L740Miliaria rubra
L741Miliaria crystallina
L742Miliaria profunda
L743Miliaria, NS
L744Anhidrosis
L748J.onem.ekkrinních potních žláz
L749Onem. ekkrinních pot. žláz, NS
L75Onem. apokrinních potních žláz
L750Bromhidrosis
L751Chromhidrosis
L752Apokrinní miliaria
L758J. onem. apokrinních pot. žláz
L759Onem. apokrinních pot.žláz, NS
L80Vitiligo
L81Jiné poruchy pigmentace
L810Pozánětlivá hyperpigmentace
L811Chloasma
L812Pihy
L813Skvrny bílé kávy
L814J. melaninové hyperpigmentace
L815Leukoderma nezařazená jinde
L816J.por. snížení tvorby melaninu
L817Pigment. purpurická dermatóza
L818Jiné určené poruchy pigmentace
L819Porucha pigmentace, NS
L82Seboroická keratóza
L83Acanthosis nigricans
L84"Kuří oka" a mozoly
L85Jiné ztluštění epidermis
L850Získaná ichtyóza
L851Získ.kerat.dl.ruk.a chod.nohou
L852Skvrnitá keratóza
L853Xeróza kůže
L858J. určené ztluštění epidermis
L859Ztluštění epidermis, NS
L86Keratodermie při nemocech ZJ
L87Transepidermál. poruchy odluč.
L870Kerat.folik. a parafol.pronik.
L871Reakční perforující kolagenóza
L872Elastosis perfor. serpiginosa
L878J.transepidermální por. odluč.
L879Transepidermální por.odluč.,NS
L88Pyoderma gangrenosum
L89Dekubitální vřed
L890Dekubitál.vřed I.st. a prolež.
L891Dekubitální vřed II.stupně
L892Dekubitální vřed III.stupně
L893Dekubitální vřed IV.stupně
L899Dekubitální vřed a prolež., NS
L90Atrofická onemocnění kůže
L900Lichen sclerosus et atrophicus
L901Anetodermie Schweninger.-Buzz.
L902Anetodermie Jadassohn.-Pelliz.
L903Atrofodermie Pasin. a Pierin.
L904Acrodermatitis chron.atrophic.
L905Jizevnaté stavy a fibróza kůže
L906Striae atrophicae - pajizévky
L908Jiná atrofická onemocnění kůže
L909Atrofické onemocnění kůže, NS
L91Hypertrofická onemocnění kůže
L910Keloidní jizva
L918J. hypertrofická onem. kůže
L919Hypertrofické onem. kůže, NS
L92Granulom.onem.kůže a podk.vaz.
L920Granuloma annulare
L921Necrobiosis lipoidica NJ
L922Eosinofilní gran.kůže obličeje
L923Granulom k.a podk.tk.zp.c.těl.
L928J.granulom.on.kůže a podk.vaz.
L929Granul. on.kůže a podk.vaz.,NS
L93Lupus erythematosus
L930Diskoidní lupus erythematosus
L931Subak. kožní lupus erythemat.
L932J. místní lupus erythematosus
L94J.lokal. onemocnění poj. tkáně
L940Lokalizovaná sklerodermie
L941Lineární sklerodermie
L942Kalcinóza kůže
L943Sklerodaktylie
L944Gottronovy papuly
L945Poikiloderma vascul. atrophic.
L946Ainhum
L948J.urč. lokal. onem. poj. tkáně
L949Lokal. onem. poj. tkáně, NS
L95Vaskulitis omezená na kůži, NJ
L950Lividní vaskulitida
L951Erythema elevatum diutinum
L958J. vaskulitida omezená na kůži
L959Vaskulitida omez. na kůži, NS
L97Vřed dolní končetiny, NJ
L98J.nemoci kůže a podk.vaz., NJ
L980Pyogenní granulom
L981Umělá dermatitida
L982Febrilní neutrofilní dermatóza
L983Eosinofil.cellulitida (Wells.)
L984Chronický vřed kůže NJ
L985Mucinóza kůže
L986Jiná infiltrativní onem. kůže
L988J.urč.onem. kůže a podkož.vaz.
L989Onem. kůže a podkož. vaz., NS
L99J.on.kůže a podk.vaz. u on. ZJ
L990Amyloidóza kůže
L998J.urč.on.kůž.a pod.vaz.u on.ZJ
M00Hnisavý zánět kloubu
M000Stafylok. artritida a polyart.
M001Pneumokok.artritida a polyart.
M002J.streptok. artrit. a polyart.
M008Artr.a polyartr.zp.j.urč.bakt.
M009Pyogenní artritida, NS
M01Př.inf.kloubů u inf.a par.n.ZJ
M010Meningokoková artritida
M011Tuberkulózní artritida
M012Artritis při Lymeské nemoci
M013Artritis u j.bakter. onem. ZJ
M014Zarděnková artritida
M015Artritis u j. vir. onem. ZJ
M016Artritis při mykózách
M018Artritis u j.inf.a paraz.on.ZJ
M02Reakční artropatie
M020Atropatie násl. střevní bypass
M021Postdysenterická artropatie
M022Poimunizační artropatie
M023Reiterova nemoc
M028Jiná reakční artropatie
M029Reakční artropatie, NS
M03Postinf.a reakč.artrop.u on.ZJ
M030Postmeningokoková artritida
M031Postinf.artropatie při syfilis
M032J.postinf. artropatie u on. ZJ
M036Reakč. artropatie u j.onem. ZJ
M05Seropozit.revmatická artritida
M050Feltyho syndrom
M051Revmatická plicní nemoc
M052Revmatická vaskulitida
M053Rev.artr.s post.j.org.a soust.
M058J.seropoz.revmatická artritida
M059Seropozit.revmat.artritida,NS
M06Jiná revmatická artritida
M060Seronegat.revmatická artritida
M061Stillova nemoc se zač. v dosp.
M062Revmatická bursitida
M063Revmatické uzlíky
M064Zánětlivá polyartropatie
M068J. určená revmatická artritida
M069Revmatická artritida, NS
M07Psoriat.a enteropat.artropatie
M070Dist.interfal. psor.artropatie
M071Arthritis - znetvořující
M072Psoriatická spondylitida
M073Jiné psoriatické artropatie
M074Artropatie při Crohnově nemoci
M075Artropatie při ulcer. kolitidě
M076Jiné enteropatické artropatie
M08Juvenilní artritida
M080Juvenilní revmatická artritida
M081Juvenil. ankyloz. spondylitida
M082Juven.art.se syst.zač.(Still)
M083Juvenil.polyartritis (seroneg)
M084Pauciartikul. juvenil.artritis
M088Jiná juvenilní artritida
M089Juvenilní artritida, NS
M09Juvenilní artritida u onem. ZJ
M090Juvenil.artritida při psoriáze
M091Juv. artritis u Crohnovy nem.
M092Juven.artritis u ulcer.kolitis
M098Juvenil. artritis u j.onem. ZJ
M10Dna
M100Idiopatická dna
M101Dna působená olovem
M102Dna způsobená léčivy
M103Dna způsob.pošk. ledvin.funkcí
M104Jiná sekundární dna
M109Dna, NS
M11Jiné krystalové artropatie
M110Nemoc ukládání hydroxyapatitu
M111Rodinná chondrokalcinóza
M112Jiná chondrokalcinóza
M118J.určené krystalové artropatie
M119Krystalová artropatie, NS
M12Jiné určené artropatie
M120Chron. postrevmat. artropatie
M121Kaschinova-Beckova nemoc
M122Villonodulární synovitida
M123Návratný - palindromický revm.
M124Intermitentní hydrarthróza
M125Úrazová artropatie
M128Jiné určené artropatie NJ
M13Jiná artritida
M130Polyartritis, NS
M131Monoartritis nezařazená jinde
M138Jiná určená artritida
M139Artritis, NS
M14Artropatie při j.nemocech ZJ
M140Dn.artr.zp.vad.enz.a j.děd.por
M141Kryst. artrop.u j.on.př.lát.ZJ
M142Diabetická artropatie
M143Lipoidní dermatoartritida
M144Artropatie při amyloidóze
M145Artr.u j.on.end.,výž.a př.lát.
M146Neuropatická artropatie
M148Artropatie u j. onem. zař. j.
M15Polyartróza
M150Prim.generaliz.(osteo)artróza
M151Heberdenovy uzly (s artropat.)
M152Bouchardovy uzly (s artropat.)
M153Sekundární mnohočetná artróza
M154Erozivní (osteo)artróza
M158Jiná polyartróza
M159Polyartróza, NS
M16Artróza kyčelního kloubu
M160Primární koxartróza, oboustr.
M161Jiná primární koxartróza
M162Koxartróza,výsl.dysplazie,ob.
M163Jiná dysplastická koxartróza
M164Poúrazová koxartróza, oboustr.
M165Jiná poúrazová koxartróza
M166J.sekund. koxartróza, oboustr.
M167Jiná sekundární koxartróza
M169Koxartróza, NS
M17Artróza kolenního kloubu
M170Primární gonartróza, oboustr.
M171Jiná primární gonartróza
M172Poúrazová gonartróza, oboustr.
M173Jiná poúrazová gonartróza
M174Sekundární gonartróza, oboust.
M175Jiná sekundární gonartróza
M179Gonartróza, NS
M18Artróza 1.karpometakarp.kloubu
M180Prim.artr.1.karpomet.kl.,obou.
M181J.prim.artr.1.karpometakar.kl.
M182Poúr.artr.1.karpometak.kl.,ob.
M183J.poúr.artr. 1.karpometak. kl.
M184J.sek.artr. 1.karpomet.kl.,ob.
M185J.sek.artróza 1.karpometak.kl.
M189Artróza 1.karpometakarp.kl.,NS
M19Jiná artróza
M190Primární artróza jiných kloubů
M191Poúrazová artróza j. kloubů
M192Sekundární artróza j. kloubů
M198Jiná určená artróza
M199Artróza, NS
M20Získ. def. prstů rukou a nohou
M200Deformita prstu(-ů) ruky(-ou)
M201Hallux valgus (získaný)
M202Hallux rigidus nohy
M203Jiné def. palce nohy (získané)
M204J.kladívk. prst(-y) nohy získ.
M205Jiné def. prstu(-ů) nohy získ.
M206Získ.defor. prstu(-ů) nohy, NS
M21J. získané deformity končetin
M210Valgózní deformita, NJ
M211Varozní deformita, NJ
M212Flekční deformity
M213Pokles zápěstí nebo nohy získ.
M214Plochá noha (získaná)
M215Získ.dráp.,kyj.ruka,pes equin.
M216Jiné získané deformity kotníku
M217Nestejná délka končetiny získ.
M218J.urč.získ. deformity končetin
M219Získ. deformita končetiny, NS
M22Onemocnění čéšky - pately
M220Recidivující dislokace čéšky
M221Recidivující subluxace čéšky
M222Patelofemorální poruchy
M223Jiné poruchy čéšky
M224Chondromalacie čéšky
M228Jiná onemocnění čéšky
M229Onemocnění čéšky, NS
M23Vnitř.poruchy kolenního kloubu
M230Cystický meniskus
M231(Vrozený) diskoidní meniskus
M232Por.menisku zp. star.poraněním
M233Jiné poruchy menisku
M234Volné těleso v koleně
M235Chronická nestabilita kolena
M236J.spont. roztržení vazu kolena
M238J.vnitřní por.kolenního kloubu
M239Vnitř.por. kolenního kloubu,NS
M24Jiné určené poruchy kloubu
M240Volné těleso v kloubu
M241Jiná onemoc.chrupavky kloubní
M242Poruchy vazů
M243Pat.dislok.a subluxace kl., NJ
M244Opak. dislokace a subluxace
M245Kontraktura kloubu
M246Ankylóza kloubu
M247Protruze jamky kloubní
M248Jiné určené poruchy kloubu, NJ
M249Porucha kloubu, NS
M25Jiné poruchy kloubů, NJ
M250Hemartros
M251Píštěl kloubu
M252Volný kloub
M253Jiná nestabilita kloubu
M254Výpotek v kloubu
M255Bolest v kloubu
M256Ztuhlost kloubu, NJ
M257Osteofyty
M258Jiné určené poruchy kloubu
M259Porucha kloubu, NS
M30Polyarteritis nodosa a příb.st
M300Polyarteritis nodosa
M301Polyarteritis s postiž. plic
M302Juvenilní polyarteritida
M303Mukokutánní sy.mízních uzlin
M308J.st.příb.polyarteritis nodosa
M31J. nekrotizující vaskulopatie
M310Hypersensitivní angiitida
M311Trombotická mikroangiopatie
M312Letální granulom střední čáry
M313Wegenerova granulomatóza
M314Syndrom aortálního oblouku
M315Gigantocel.arter.s revm.polym.
M316J. gigantocelulární arteritida
M317Mikroskopická polyangiitida
M318J. urč. nekrotiz. vaskulopatie
M319Nekrotizující vaskulopatie, NS
M32Systémový lupus erytematosus
M320Syst. lupus erytem. zp. léčivy
M321Syst.lu.ery.s post.org.a syst.
M328J. formy systém. lupus erytem.
M329Systém. lupus erytematosus, NS
M33Dermatopolymyositis
M330Juvenilní dermatomyositida
M331Jiná dermatomyositida
M332Polymyositis
M339Dermatopolymyositis, NS
M34Systémová skleróza
M340Progresivní systémová skleróza
M341CR(E)ST syndrom
M342Syst. skleróza zp. léč.a chem.
M348Jiné formy systémové sklerózy
M349Systémová skleróza, NS
M35J.syst. postiž. pojivové tkáně
M350[Sjögrenův] "suchý" syndrom
M351Jiné přesahující syndromy
M352Behcetova nemoc
M353Revmatická polymyalgie
M354Difúzní (eosinof.) fasciitida
M355Multifokální fibroskleróza
M356Recidivující panikulitida
M357Syndrom hypermobility
M358J.specif.syst. post.poj.tkáně
M359Syst.postiž. pojivové tkáně,NS
M36Syst.onem. pojiv.tkáně u on.ZJ
M360Dermato(poly)myositis u nov.ZJ
M361Artropatie u novot. zařaz. j.
M362Artropatie hemofilická
M363Artropatie u j. krev. onem. ZJ
M364Artropatie u hypersens.reak.ZJ
M368Syst.post. poj.tkáně u j.on.ZJ
M40Kyfóza a lordóza
M400Posturální kyfóza
M401Jiná sekundární kyfóza
M402Jiná a neurčená kyfóza
M403Syndrom plochých zad
M404Jiná lordóza
M405Lordóza, NS
M41Skolióza
M410Dětská idiopatická skolióza
M411Juvenilní idiopatická skolióza
M412Jiná idiopatická skolióza
M413Thorakogenní skolióza
M414Nervově svalová skolióza
M415Jiná druhotná skolióza
M418Jiné formy skoliózy
M419Skolióza, NS
M42Osteochondróza páteře
M420Juvenil.osteochondróza páteře
M421Osteochondróza pát. dospělých
M429Osteochondróza páteře, NS
M43Jiné deformující dorzopatie
M430Spondylolýza
M431Spondylolistéza
M432Jiná fúze páteře
M433Rec.atl-axiál.sublux.s myelop.
M434J.recid.atlantoaxiál.subluxace
M435Jiná recid. subluxace obratle
M436Tortikolis
M438J. urč. deformující dorzopatie
M439Deformující dorzopatie, NS
M45Ankylozující spondylitida
M46Jiné zánětlivé spondylopatie
M460Spinální entézopatie
M461Zánět kosti kříž.a kyčelní,NJ
M462Osteomyelitis obratle
M463Inf.meziobratl.plotén.(hnis.)
M464Discitis, NS
M465Jiné infekční spondylopatie
M468J.urč. zánětlivé spondylopatie
M469Zánětlivá spondylopatie, NS
M47Spondylóza
M470Sy kompr.př.spin.a verteb.art.
M471Jiná spondylóza s myelopatií
M472J. spondylóza s radikulopatií
M478Jiná spondylóza
M479Spondylóza, NS
M48Jiné spondylopatie
M480Zúžení páteře
M481Ankylozující hyperostóza
M482Kissingova páteř
M483Úrazová spondylopatie
M484Zlomenina obratle z únavy
M485Zhroucení obratle, NJ
M488Jiné určené spondylopatie
M489Spondylopatie, NS
M49Spondylopatie při nemocech ZJ
M490Tuberkulóza páteře
M491Brucellózní spondylitida
M492Spondylitis způsob.enterobakt.
M493Spondylop.u j.inf.a par.on. ZJ
M494Neuropatická spondylopatie
M495Zhroucení obratle při nem. ZJ
M498Spondylopatie při j. nem. ZJ
M50Onem.krčních meziobr. plotének
M500Onem.krč. meziobr.pl.s myelop.
M501On.krč.meziobr.pl.s radikulop.
M502J.výhř.(posun) krč.meziobr.pl.
M503J.degenerace krč.meziobr.plot.
M508J.onem.krční meziobratl.plot.
M509On.krční meziobrat.ploténky,NS
M51On.j. meziobratlových plotének
M510On.lumb.a j.meziobr.pl.s myel.
M511On.lumb.a j.meziob.pl.s radic.
M512J.urč.výh.-posun-meziobr.plot.
M513J.urč.degenerace meziobr.plot.
M514Schmorlovy uzly
M518J.urč.onem.meziobratl.plotének
M519Onem.meziobratlové ploténky,NS
M53Jiné dorzopatie, NJ
M530Cervikokraniální syndrom
M531Cervikobrachiální syndrom
M532Instability páteře
M533Sakrokokcygeální onemocnění NJ
M538Jiné určené dorzopatie
M539Dorzopatie, NS
M54Dorzalgie
M540Panikulitis postih. krk a záda
M541Radikulopatie
M542Cervikalgie
M543Ischias
M544Lumbago s ischiasem
M545Bolesti dolní části zad
M546Bolest v hrudní páteři
M548Jiná dorzalgie
M549Dorzalgie, NS
M60Myositis - zánět svalu
M600Infekční myositida
M601Intersticiální myositis
M602Granulom z ciz.těl. měk.tk.,NJ
M608Jiná myositida
M609Myositis, NS
M61Kalcifikace a osifikace svalu
M610Myositis ossificans traumatica
M611Myositis ossificans progres.
M612Paralyt. kalcif. a osif. svalu
M613Kalcif.a osif.sval.sp.s popál.
M614Jiná kalcifikace svalu
M615Jiná osifikace svalu
M619Kalcifikace a osif. svalu, NS
M62Jiná onemocnění svalu
M620Rozštěp svalu
M621Jiná ruptura svalu (neúrazová)
M622Ischemický infarkt svalu
M623Syndrom nehybnosti (parapleg.)
M624Kontraktura svalu
M625Ochablost a atrofie svalu, NJ
M626Svalová křeč
M628Jiná určená onemocnění svalu
M629Onemocnění svalu, NS
M63Onemocnění svalů při nem. ZJ
M630Myositis při bakteriál.nem. ZJ
M631Myositis při prot.a par.inf.ZJ
M632Myositis při j.infekč.nem.ZJ
M633Myositis při sarkoidóze
M638Jiná onemocnění svalů u on. ZJ
M65Zánět synov.bl.a šlach. pochvy
M650Absces šlachové pochvy
M651Jiná infekční (tendo)synovitis
M652Kalcifikující - zánět šlachy
M653Skákavý prst (trigger finger)
M654Tendosyn.v obl.bodc. výb.radia
M658J. synovitis a tendosynovitis
M659Synovitis a tendosynovitis, NS
M66Samov. ruptura syn.bl.a šlachy
M660Ruptura popliteální cysty
M661Ruptura synoviální blány
M662Samov. ruptura šlach extenzorů
M663Samovol. ruptura šlach flexorů
M664Samovolná ruptura jiných šlach
M665Samovolná ruptura neurč.šlachy
M67J.on.synoviální blány a šlachy
M670Zkrác. Achillovy šlachy, získ.
M671J. kontrakt. šlachy-pochvy šl.
M672Hypertrofie synov. blány, NJ
M673Přechodná synovitida
M674Ganglion
M678J.urč. onem.synov. bl.a šlachy
M679Onem.synoviální blány a šl.,NS
M68Onem.synov.bl.a šlachy u on.ZJ
M680Synovit.a tendos.u bakt.nem.ZJ
M688J.onem.synov.bl.a šl.u nem.ZJ
M70Onem.měkké tkáně spoj.s funkcí
M700Chron.krepit.synov.ruky a záp.
M701Bursitis ruky
M702Bursitis olekranu
M703Jiná bursitida lokte
M704Prepatelární bursitida
M705Jiná bursitida kolena
M706Trochanterická bursitida
M707Jiná bursitida kyčle
M708J.onem. měkké tk.spoj.s funkcí
M709Neurč.on. měkké tk.sp.s funkcí
M71Jiné bursopatie
M710Absces burzy
M711Jiná infekční bursitida
M712Synov. cysta poplit. prostoru
M713Jiná cysta burzy
M714Vápenaté uloženiny v burze
M715Jiná bursitis nezařazená jinde
M718Jiné určené bursopatie
M719Bursopatie, NS
M72Fibroblastická onemocnění
M720Fibromatóza palmární fascie
M721Polštářkové klouby
M722Fibromatóza plantární fascie
M723Fasciitis nodularis
M724Fibromatóza pseudosarkomatózní
M725Fasciitis nezařazená jinde
M726Fasciitida nekrotizující
M728Jiná fibroblastická onemocnění
M729Fibroblastické onemocnění, NS
M73Onemocnění měkké tkáně u on.ZJ
M730Gonokoková bursitida
M731Syfilitická bursitida
M738J.onem. měkké tkáně u onem. ZJ
M75Poškození ramene
M750Adhesiv.capsulit.ramenního kl.
M751Syndrom manžety rotátoru
M752Tendinitis bicipitalis
M753Kalcifikující tendinit. ramene
M754Syndrom naraženého ramene
M755Bursitis ramene
M758Jiná poškození ramene
M759Poškození ramene, NS
M76Entézopatie DK mimo nohu
M760Tendinitis glutealis
M761Tendinitis psoatica
M762Ostruha hřebene kosti kyčelní
M763Syndrom iliotibiálního pruhu
M764Tibiální kolaterální bursitida
M765Tendinitis patellaris
M766Tendinitis Achillovy šlachy
M767Tendinitis peronealis
M768Jiné entézopatie DK mimo nohu
M769Entézopatie dol. končetiny, NS
M77Jiné entézopatie
M770Epikondylitis medialis
M771Epikondylitis lateralis
M772Periartritis zápěstí
M773Ostruha patní kosti
M774Metatarsalgie
M775Jiné entézopatie nohy
M778Jiné entézopatie NJ
M779Entézopatie, NS
M79J. onemocnění měkké tkáně, NJ
M790Revmatismus, NS
M791Myalgie
M792Neuralgie a neuritis, NS
M793Paniculitis, NS
M794Hypertr.infrapat. tuk.polštáře
M795Rezid. cizí těl. v měkké tkáni
M796Bolest v končetině
M797Fibromyalgie
M798J. urč. onemocnění měkké tkáně
M799Onemocnění měkké tkáně, NS
M80Osteoporóza s patol.zlomeninou
M800Postmenop.osteopor.s pat.zlom.
M801Postovarekt.osteop.s pat.zlom.
M802Osteopor.z nečin.s patol.zlom.
M803Pooper.malabs.osteop.s pat.zl.
M804Osteopor.zp.léčivy s pat.zlom.
M805Idiopatická osteop.s pat.zlom.
M808J.osteoporóza s patolog. zlom.
M809Neurč. osteoporóza s pat.zlom.
M81Osteoporóza bez patolog. zlom.
M810Postmenopauzální osteoporóza
M811Postovarektomická osteoporóza
M812Osteoporóza z nečinnosti
M813Pooper.malabsorb.osteoporóza
M814Osteoporóza způsobená léčivy
M815Idiopatická osteoporóza
M816Lokalizovaná osteoporóza
M818Jiná osteoporóza
M819Osteoporóza, NS
M82Osteoporóza při nemocech ZJ
M820Osteopor.u mnohočet. myelomat.
M821Osteoporóza při endokr. por.
M828Osteoporóza u jiných onem. ZJ
M83Osteomalacie dospělých
M830Osteomalacie v šestinedělí
M831Stařecká osteomalacie
M832Osteomalacie dosp. zp. malabs.
M833Osteomalacie dosp. zp. podvýž.
M834Hliníková kostní nemoc
M835J.osteomalacie dosp.zp.léčivy
M838Jiná osteomalacie dospělých
M839Osteomalacie dospělých, NS
M84Poruchy soudržnosti kosti
M840Špatné spojení kostí po frakt.
M841Nespoj.kostí-pakloub-po frakt.
M842Prodl. spoj. kostí po fraktuře
M843Fraktura z námahy, NJ
M844Patologická fraktura, NJ
M848Jiné poruchy kontinuity kosti
M849Porucha kontinuity kosti, NS
M85J.por. hustoty a strukt. kosti
M850Fibrózní dysplazie
M851Kostní fluoróza
M852Hyperostóza lebky
M853Osteitis condensans
M854Solitární kostní cysta
M855Aneurysmatická kostní cysta
M856Jiná cysta kosti
M858J.urč. por.hust.a strukt.kosti
M859Por.hust.a struktury kosti, NS
M86Osteomyelitis
M860Ak. hematogenní osteomyelitida
M861Jiná akutní osteomyelitida
M862Subakutní osteomyelitida
M863Chr.multifokální osteomylitida
M864Chr. osteomyelitis s odt.píšť.
M865J.chr. hematog. osteomyelitida
M866Jiná chronická osteomyelitida
M868Jiná osteomyelitida
M869Osteomyelitis, NS
M87Osteonekróza
M870Idiopat. asept. nekróza kosti
M871Osteonekróza způsobená léčivy
M872Osteonekróza po předch. úrazu
M873Jiná sekundární osteonekróza
M878Jiná osteonekróza
M879Osteonekróza, NS
M88Pagetova nemoc kosti
M880Pagetova nemoc lebky
M888Pagetova nemoc jiných kostí
M889Pagetova nemoc kosti, NS
M89Jiná onemocnění kosti
M890Algoneurodystrofie
M891Uzávěr epifýzy
M892J. nemoci vývoje a růstu kostí
M893Hypertrofie kosti
M894J. hypertrof. osteoartropatie
M895Osteolýza
M896Osteopatie po poliomyelitidě
M898Jiná určená onemocnění kosti
M899Onemocnění kosti, NS
M90Osteopatie při nemocech ZJ
M900Tuberkulóza kosti
M901Periostitis u j.infekč.nem.ZJ
M902Osteopatie u j.infekč.nem.ZJ
M903Osteonekróza při kesonové nem.
M904Osteonekróza zp. hemoglobinop.
M905Osteonekróza při jiných nem.ZJ
M906Osteitis deformans při novotv.
M907Fraktura kosti při novotvaru
M908Osteopatie při jiných nem. ZJ
M91Juv.osteochondr. kyčle a pánve
M910Juvenilní osteochondróza pánve
M911Juv.osteochondr.hl.kosti steh.
M912Coxa plana
M913Pseudokoxalgie
M918J.juv.osteochondr.kyčle a pán.
M919Juv.osteochond.kyčle a pán.,NS
M92Jiná juvenilní osteochondróza
M920Juvenil. osteochondróza humeru
M921Juv.osteochondr.radia a ulny
M922Juvenilní osteochondróza ruky
M923J. juvenilní osteochondróza HK
M924Juvenilní osteochondróza čéšky
M925Juv.osteochondr.tibie a fibuly
M926Juvenilní osteochondróza tarzu
M927Juv.osteochondr.metatarz.kostí
M928Jiná určená osteochondróza
M929Juvenilní osteochondróza, NS
M93Jiné osteochondropatie
M930Skluz hor.epif. st.kosti neúr.
M931Kienböckova nemoc dospělých
M932Osteochondritis dissecans
M938Jiné určené osteochondropatie
M939Osteochondropatie, NS
M94Jiná onemocnění chrupavky
M940Sy.chondrokostálního spojení
M941Recidivující polychondritida
M942Chondromalacie
M943Chondrolýza
M948J. určená onemocnění chrupavky
M949Onemocnění chrupavky, NS
M95J.zís.def.sv.a ko.sou.a poj.t.
M950Získaná deformita nosu
M951Květákovité ucho
M952Jiná získaná deformita hlavy
M953Získaná deformita krku
M954Získ. defor. hrudníku a žebra
M955Získaná deformita pánve
M958J.urč.zís.def.sv.a kost.soust.
M959Získ. def.sv.a kost. soust.,NS
M96On.sval.a kost.soust.po výk.NJ
M960Pseudoartróza po spoj.n.a-déze
M961Postlaminektomický syndrom, NJ
M962Poradiační kyfóza
M963Kyfóza po laminektomii
M964Pooperační lordóza
M965Poradiační skolióza
M966Frak.po imp.,kl.prot.,kos.des.
M968J.onem.sv.a kost. sous.po výk.
M969Onem.sv.a kost.sous.po výk.,NS
M99Biomechanická poškození, NJ
M990Segment.n. somatická dysfunkce
M991Subluxační komplex (vertebr.)
M992Subluxační stenóza nerv.průch.
M993Kostní stenóza nerv. průchodu
M994Stenóza nerv.průchodu poj. tk.
M995Stenóza nerv.průch.meziobr.pl.
M996St.interver.otv.kost.a sublux.
M997St.inter.ot.poj.tk.a me-obr.p.
M998Jiná biomechanická poškození
M999Biomechanické poškození, NS
N00Akutní nefritický syndrom
N000Menší glomerulární abnormalita
N001Ložisk.a segment.glomerul.léze
N002Dif. membr. glomerulonefritida
N003Dif.mesang. proliferat.glnefr.
N004Dif.endokap. proliferat.glnef.
N005Dif. mesangiokapilární glnef.
N006Nemoc hustého sedimentu
N007Dif.vzrůst. glomerulonefritida
N008Jiné
N009NS
N01Rychle postup. nefritický sy.
N010Menší glomerulární abnormalita
N011Ložisk.a segment.glomerul.léze
N012Dif. membr. glomerulonefritida
N013Dif.mesang. proliferat.glnefr.
N014Dif.endokap. proliferat.glnef.
N015Dif. mesangiokapilární glnef.
N016Nemoc hustého sedimentu
N017Dif.vzrůst. glomerulonefritida
N018Jiné
N019NS
N02Recidiv. a přetrváv.hematurie
N020Menší glomerulární abnormalita
N021Ložisk.a segment.glomerul.léze
N022Dif. membr. glomerulonefritida
N023Dif.mesang. proliferat.glnefr.
N024Dif.endokap. proliferat.glnef.
N025Dif. mesangiokapilární glnef.
N026Nemoc hustého sedimentu
N027Dif.vzrůst. glomerulonefritida
N028Jiné
N029NS
N03Chronický nefritický syndrom
N030Menší glomerulární abnormalita
N031Ložisk.a segment.glomerul.léze
N032Dif. membr. glomerulonefritida
N033Dif.mesang. proliferat.glnefr.
N034Dif.endokap. proliferat.glnef.
N035Dif. mesangiokapilární glnef.
N036Nemoc hustého sedimentu
N037Dif.vzrůst. glomerulonefritida
N038Jiné
N039NS
N04Nefrotický syndrom
N040Menší glomerulární abnormalita
N041Ložisk.a segment.glomerul.léze
N042Dif. membr. glomerulonefritida
N043Dif.mesang. proliferat.glnefr.
N044Dif.endokap.proliferat.glnef.
N045Dif. mesangiokapilární glnef.
N046Nemoc hustého sedimentu
N047Dif.vzrůst. glomerulonefritida
N048Jiné
N049NS
N05Neurčený nefritický syndrom
N050Menší glomerulární abnormalita
N051Ložisk.a segment.glomerul.léze
N052Dif. membr. glomerulonefritida
N053Dif.mesang. proliferat.glnefr.
N054Dif.endokap. proliferat.glnef.
N055Dif. mesangiokapilární glnef.
N056Nemoc hustého sedimentu
N057Dif.vzrůst. glomerulonefritida
N058Jiné
N059NS
N06Izol.proteinurie s urč.mor.po.
N060Menší glomerulární abnormalita
N061Ložisk.a segment.glomerul.léze
N062Dif. membr. glomerulonefritida
N063Dif.mesang. proliferat.glnefr.
N064Dif.endokap. proliferat.glnef.
N065Dif. mesangiokapilární glnef.
N066Nemoc hustého sedimentu
N067Dif.vzrůst. glomerulonefritida
N068Jiné
N069NS
N07Dědičná nefropatie NJ
N070Menší glomerulární abnormalita
N071Ložisk.a segment.glomerul.léze
N072Dif. membr. glomerulonefritida
N073Dif.mesang. proliferat.glnefr.
N074Dif.endokap. proliferat.glnef.
N075Dif. mesangiokapilární glnef.
N076Nemoc hustého sedimentu
N077Dif.vzrůst. glomerulonefritida
N078Jiné
N079NS
N08Glomerulární por. při nem. ZJ
N080Glom. por.u inf.a par. nem. ZJ
N081Glomerulární por. u novotvarů
N082Glom.por.u krev.on.a por.imun.
N083Glom. por. u diabetes mellitus
N084Gl.por.u j.on.endok.výž.a př.l
N085Glom.por.u syst.onem.poj.tkáně
N088Glomerulár. poruchy u j.nem.ZJ
N10Akut.tubulo-interst. nefritida
N11Chron.tubulo-interst.nefritida
N110Neobstr.chron.pyelonef.s refl.
N111Chron.obstrukt. pyelonefritida
N118J.chr.tubulo-interst.nefritida
N119Chr.tubulo-interst.nefrit., NS
N12Tubulo-interst.nefrit.,NSa.ch.
N13Obstrukt. a refluxní uropatie
N130Hydronef.s obstr.pelviuret.sp.
N131Hydronef.se strikt.ureteru, NJ
N132Hydronef.s obst.k.v led.a moč.
N133Jiná a neurčená hydronefróza
N134Hydroureter
N135Klič.a strikt.uret.bez hydron.
N136Pyonefróza
N137Uropatie s ves-uret. refluxem
N138J.obstrukt. a reflux. uropatie
N139Obstrukt.a reflux.uropatie, NS
N14Tub-inter.a tub.on.zp.léč.t.k.
N140Nefropatie po analgézii
N141Nefropat.zp.j.drog.,léč.a b.l.
N142Nefrop.zp. neurč.dr.,léč.,b.l.
N143Nefropatie způs. těžkými kovy
N144Toxická nefropatie, NJ
N15J. tubulo-interst. onem.ledvin
N150Balkánská nefropatie
N151Ledvinný a perinefrický absces
N158J.urč.tub.-interst.onem.ledvin
N159Tubulo-interst.onem.ledvin,NS
N16Tub.-interst.por.led.u nem. ZJ
N160Tu-inters.por.u inf.a par.n.ZJ
N161Tub.-inters. por.led.u novotv.
N162Tu-inter.po.led.u kr.n.a po.im
N163Tu-inters.por.led.u por.př.lát
N164Tu-inters.po.le.u sys.on.poj.t
N165Tu-inters.po.le.u rej.transpl.
N168Tu-inters.por.led.u j.onem. ZJ
N17Akutní selhání ledvin
N170Akut.selh.ledvin s tubul.nekr.
N171Ak.selh.ledv.s ak.kortik.nekr.
N172Ak.selh.ledv.s medul.nekrózou
N178Jiné akutní selhání ledvin
N179Akutní selhání ledvin, NS
N18Chronické selhání ledvin
N180Konečné stadium ledvin. onem.
N188Jiné chronické selhání ledvin
N189Chronické selhání ledvin, NS
N19Neurčené selhání ledvin
N20Kámen ledviny a močovodu
N200Kámen ledviny
N201Kámen močovodu
N202Kámen ledviny s kamenem močov.
N209Močový kámen, NS
N21Kámen v dolním močovém traktu
N210Kámen v močovém měchýři
N211Kámen v močové trubici
N218J. kámen v dol. močovém traktu
N219Kámen v dol. močovém traktu,NS
N22Kámen moč. ústrojí při nem. ZJ
N220Močový kámen při schistosomóze
N228Kámen moč. traktu u j.onem. ZJ
N23Neurčená ledvinná kolika
N25Por.vypl.z por.funkce ren.tub.
N250Renální osteodystrofie
N251Nefrogenní diabetes insipidus
N258J.por.z poruš. funkce ren.tub.
N259Por.z poruš.funkce ren.tub.,NS
N26Neurčená svraštělá ledvina
N27Malá ledvina z neznámé příčiny
N270Malá ledvina, jednostranná
N271Malá ledvina, oboustranná
N279Malá ledvina, NS
N28J.poruchy ledviny a ureteru,NJ
N280Ischémie a infarkt ledviny
N281Získaná cysta ledviny
N288J.urč. onem.ledviny a močovodu
N289Onem. ledviny a močovodu, NS
N29J.por.ledviny a močov.u nem.ZJ
N290Pozdní syfilis ledvin
N291J.por.le.a moč.u in.a par.n.ZJ
N298J.por.ledv.a močov.u j.nem.ZJ
N30Zánět močového měchýře
N300Akutní cystitida
N301Intersticiální cystitida, chr.
N302Jiná chronická cystitida
N303Trigonitida
N304Postiradiační cystitida
N308Jiná cystitida
N309Cystitida, NS
N31Ner.sval.dysfunkce moč.měch.NJ
N310Dráždivý neuropatický měch.,NJ
N311Reflexní neuropatický měch.,NJ
N312Ochablý neuropatický měchýř,NJ
N318J.nervově sval.dysf. moč.měch.
N319Nervově sval.dysf.moč.měch.,NS
N32Jiné poruchy močového měchýře
N320Obstrukce hrdla močového měch.
N321Píštěl mezi moč.měch.a střevem
N322Píštěl močového měchýře, NJ
N323Divertikl močového měchýře
N324Ruptura močového měch.,neúraz.
N328J. urč. onem. močového měchýře
N329Onemocnění močového měchýře,NS
N33Por. močového měchýře u nem.ZJ
N330Tuberkulózní cystitida
N338Por. moč. měchýře u j. nem.ZJ
N34Urethritida a uretrál. syndrom
N340Absces uretry
N341Nespecifická uretritida
N342Jiná uretritida
N343Uretrální syndrom, NS
N35Zúžení močové trubice
N350Poúrazová striktura uretry
N351Poinfekční striktura uretry,NJ
N358Jiná striktura uretry
N359Striktura uretry NS
N36Jiná onemocnění močové trubice
N360Píštěl močové trubice
N361Divertikl močové trubice
N362Karunkula močové trubice
N363Výhřez sliznice močové trubice
N368J.urč. onemocnění moč. trubice
N369Onemocnění močové trubice, NS
N37Onem. močové trubice při n. ZJ
N370Uretritis při nemocech ZJ
N378J.onem. močové trubice u n. ZJ
N39J. onemocnění močové soustavy
N390Inf.moč.ústrojí neurč.lokaliz.
N391Přetrvávající proteinurie, NS
N392Ortostatická proteinurie, NS
N393Stresová inkontinence
N394Jiná určená inkontinence moči
N398J.urč. poruchy močové soustavy
N399Poruchy močové soustavy NS
N40Zbytnění prostaty
N41Zánětlivé nemoci prostaty
N410Akutní prostatitida
N411Chronická prostatitida
N412Absces prostaty
N413Prostatocystitida
N418Jiné zánětlivé nemoci prostaty
N419Zánětlivé nemoci prostaty, NS
N42Jiná onemocnění prostaty
N420Kámen prostaty
N421Překrvení n. krvácení prostaty
N422Atrofie prostaty
N428J. určená onemocnění prostaty
N429Onemocnění prostaty, NS
N43Hydrokéla a spermatokéla
N430Opouzdřená hydrokéla
N431Infikovaná hydrokéla
N432Jiná hydrokéla
N433Hydrokéla, NS
N434Spermatokéla
N44Torze varlete
N45Zánět varlete a nadvarlete
N450Orch.,epidid.a ep-orch.s absc.
N459Orch.,epidid.a ep-orch.b.absc.
N46Mužská neplodnost
N47Hypertr.předkož.fim.a parafim.
N48Jiné poruchy pyje
N480Leukoplakie pyje
N481Balanoposthitis
N482Jiná zánětlivá onemocnění pyje
N483Priapismus
N484Impotence organického původu
N485Vřed pyje
N486Balanitis xerotica obliterans
N488Jiná určená onemocnění pyje
N489Porucha pyje, NS
N49Zánět.onem.muž.pohl.orgánů, NJ
N490Zánět. onem. semenných váčků
N491Zánět.onem. semenného provazce
N492Zánětlivá onemocnění šourku
N498Zánět.onem.j.urč.muž.pohl.org.
N499Zánět.onem.neurč.muž.pohl.org.
N50J.por.mužských pohlavních org.
N500Atrofie varlete
N501Cévní por. mužských pohl. org.
N508J.urč.por. mužských pohl. org.
N509Onem. mužských pohl. org., NS
N51Onem. muž. pohl.org. u nem. ZJ
N510Onemocnění prostaty u nem. ZJ
N511Onem. varlete a nadv.u nem. ZJ
N512Balanitida při nemocech zař.j.
N518J.onem.muž. pohl.org. u nem.ZJ
N60Nezhoubná dysplazie prsu
N600Solitární cysta prsu
N601Difúzní cystická mastopatie
N602Fibroadenóza prsu
N603Fibroskleróza prsu
N604Rozšíření mléčného vývodu
N608Jiná benigní dysplazie prsu
N609Benigní dysplazie prsu, NS
N61Zánětlivá onemocnění prsu
N62Hypertrofie prsu
N63Neurčitá bulka v prsu
N64Jiná onemocnění prsu
N640Trhlina nebo píštěl bradavky
N641Tuková nekróza prsu
N642Atrofie prsu
N643Galaktorea nesdruž. s porodem
N644Mastodynie
N645J. příznaky a symptomy v prsu
N648Jiná určená onemocnění prsu
N649Onemocnění prsu, NS
N70Zánět vejcovodů a vaječníků
N700Ak.zánět vejcovodu a vaječníku
N701Chron.zá.vejcovodu a vaječníku
N709Zánět vejcovodu a vaječníku NS
N71Zánět.nem. dělohy, mimo cervix
N710Akutní zánětlivá nemoc dělohy
N711Chron. zánětlivá nemoc dělohy
N719Zánětlivá nemoc dělohy, NS
N72Zánět. nemoci hrdla děložního
N73J.zánět.nem.žen.pánevních org.
N730Ak.parametrit.-zá.pánev.vaziva
N731Chronická parametritida
N732Neurčená parametritida
N733Ak. pánevní peritonitida u žen
N734Chr.pánevní peritonitida u žen
N735Pánevní peritonitida u žen, NS
N736Pán. peritoneální srůsty u žen
N738J.urč. pánevní zánět.nem.u žen
N739Pánev. zánětlivé nem. u žen,NS
N74Zánět.on. žen.pán.org.u nem.ZJ
N740Tbc infekce děložního hrdla
N741Tbc zánět.onem. žen.pánev.org.
N742Syfil.zánět.onem. žen.pán.org.
N743Gonok.zánět.onem. žen.pán.org.
N744Chlamyd.zánět.on. žen.pán.org.
N748Zánět.on. žen.pán.org.u j.n.ZJ
N75Nemoci Bartholiniho žlázy
N750Cysta Bartholiniho žlázy
N751Absces Bartholiniho žlázy
N758Jiné nemoci Bartholiniho žlázy
N759Nemoc Bartholiniho žlázy, NS
N76Jiné záněty pochvy a vulvy
N760Akut.zá.pochvy-vaginitis acuta
N761Subakutní a chron. vaginitida
N762Akutní vulvitida
N763Subakutní a chron. vulvitida
N764Absces vulvy
N765Vřed - ulcerace - pochvy
N766Vřed - ulcerace - vulvy
N768J. urč. záněty pochvy a vulvy
N77Ulcer.a zán.poch.a vul.u on.ZJ
N770Ulc.vul.u inf.a parazit. n. ZJ
N771Vag.,vulv.a vuvag.u i.a p.n.ZJ
N778Ulc.a zá.pochvy a vul.u j.n.ZJ
N80Endometrióza
N800Endometrióza dělohy
N801Endometrióza vaječníku
N802Endometrióza vejcovodu
N803Endometrióza pánev. pobřišnice
N804Endometr.rektovag.přep.a poch.
N805Endometrióza střeva
N806Endometrióza v jizvě kůže
N808Jiná endometrióza
N809Endometrióza, NS
N81Výhřez ženských pohlav. org.
N810Ženská uretrokéla
N811Cystokéla
N812Neúplný výhřez dělohy a pochvy
N813Úplný výhřez dělohy a pochvy
N814Výhřez dělohy a pochvy NS
N815Poševní enterokéla
N816Rektokéla
N818Jiný výhřez ženských pohl.org.
N819Výhřez ženských pohlav.org.,NS
N82Píštěle postih.žen. pohl.ústr.
N820Píštěl vesikovaginální
N821J.píšť.mezi moč.a poh.úst.ženy
N822Píštěl z pochvy do tenk.střeva
N823Píštěl z pochvy do tlust. stř.
N824J.píšť.m.stř.tr.a žen.poh.org.
N825Píštěle m.žen.pohl.ústr.a kůží
N828J.píštěle ženského pohl. ústr.
N829Píštěle žen. pohlav. ústr., NS
N83Nezánět.on.vaj.,vejcv.a š.vazu
N830Follikulární cysta vaječníku
N831Cysta žlutého tělíska
N832J. a neurčené cysty vaječníku
N833Získ.atrof.vaječníku a vejcov.
N834Výhřez a kýla vaječ. a vejcov.
N835Torze vaj.,stopky vaj.a vejcv.
N836Hematosalpinx
N837Hematom širokého vazu
N838J.nezánět.on.vaj.,vejc.a ši-va
N839Nezá.on.vaj.,vejcov.a ši-va,NS
N84Polyp ženského pohlav. ústrojí
N840Polyp těla děložního
N841Polyp hrdla děložního
N842Polyp pochvy
N843Polyp vulvy
N848Polyp j.částí žen.pohl.ústrojí
N849Polyp ženského pohl. ústr., NS
N85J.nezánět. por.děl.s výj.cerv.
N850Dysfunk.hyperplast.endometrium
N851Adenomat. hyperpl. endometria
N852Hypertrofie dělohy
N853Subinvoluce dělohy
N854Odchylná poloha dělohy
N855Inverze dělohy
N856Nitroděložní srůsty
N857Hematometra
N858J. urč. nezánět. onem. dělohy
N859Nezánět. onemocnění dělohy, NS
N86Eroze,ektrop.cerv.děl.,ectopia
N87Dysplazie cervixu dělohy
N870Mírná cervikální dysplazie
N871Střední cervikální dysplazie
N872Těžká cervikální dysplazie NJ
N879Dysplazie cervixu dělohy, NS
N88J.nezánět.onem. cervixu dělohy
N880Leukoplakie cervixu dělohy
N881Stará lacerace cervixu dělohy
N882Strikt.n.stenóza cervixu děl.
N883Inkompetence hrdla děložního
N884Hypertr. prodl. cervixu dělohy
N888J.urč.nezánět. on.cervixu děl.
N889Nezánět.onem.cervixu dělohy,NS
N89J. nezánět. onemocnění pochvy
N890Mírná vaginální dysplazie
N891Střední vaginální dysplazie
N892Těžká vaginální dysplazie, NJ
N893Dysplázie pochvy, NS
N894Leukoplakie pochvy
N895Striktura a atrezie pochvy
N896Těsný hymenální prstenec
N897Hematokolpos
N898J. urč. nezánět. onem. pochvy
N899Nezánět. onemocnění pochvy, NS
N90J.nezánět. onem. vulvy a hráze
N900Mírná vulvární dysplazie
N901Střední vulvární dysplazie NJ
N902Těžká vulvární dysplazie
N903Dysplazie vulvy, NS
N904Leukoplakie vulvy
N905Atrofie vulvy
N906Hypertrofie vulvy
N907Vulvární cysta
N908J.urč.nezánět.on.vulvy a hráze
N909Nezánět.onem.vulvy a hráze, NS
N91Chyb.,sl. a málo častá menstr.
N910Primární amenorea
N911Sekundární amenorea
N912Amenorea, NS
N913Primární oligomenorea
N914Sekundární oligomenorea
N915Oligomenorea, NS
N92Nadměr., častá a nepr. menstr.
N920Nadm.a čas.menst.s prav.cyklem
N921Nadm.a čas.menst.s nepr.cyklem
N922Nadměrná menstruace v pubertě
N923Ovulační krvácení
N924Nadm. krvácení před menopausou
N925J.urč. nepravidelná menstruace
N926Nepravidelná menstruace, NS
N93J.abnorm. dělož.a poš.krvácení
N930Kontaktní krvácení,postkoitál.
N938J.urč.abnor.děl.a poš.krvácení
N939Abnorm. děl.a poš.krvácení, NS
N94Bol.a j.st.sd.s ž.po.or.a m.cy
N940Ovulační bolesti
N941Dyspareunie
N942Vaginismus
N943Syndrom premenstruální tenze
N944Primární dysmenorrhoea
N945Sekundární dysmenorrhoea
N946Dysmenorrhoea, NS
N948J.ur.st.sdr.s žen.po.or.a m.cy
N949Neurč.st.sdr.s žen.p.or.a m.cy
N95Menopauzál. a j.perim. poruchy
N950Postmenopauzální krvácení
N951Menopauz.a klimakt.stavy u žen
N952Postmenopauz.atrof.vaginitida
N953St.spoj.s artefic.menopauzou
N958J.urč.menopauz.a perim.poruchy
N959Menopauzál.a perim.porucha,NS
N96Habituální potrácení
N97Ženská neplodnost
N970Žen. neplod. spoj. s anovulací
N971Žen. neplod. tubárního původu
N972Žen. neplod. děložního původu
N973Žen. nepl. cervikálního původu
N974Žen.nepl.spoj.s mužskými fakt.
N978Ženská neplodnost jiného pův.
N979Ženská neplodnost, NS
N98Kompl.spoj.s umělým oplodněním
N980Inf. spoj. s umělým oplodněním
N981Hyperstimulace vaječníků
N982Kompl.pokus.zaved.oplod.vajíč.
N983Kompl.pokus.zaved.embr.při př.
N988J.kompl. spojené s uměl.oplod.
N989Kompl.spojená s umělým opl.,NS
N99Onem.moč.a pohl.sous.po výk.NJ
N990Selhání ledvin po výkonu
N991Striktura uretry po výkonu
N992Pooperační srůsty pochvy
N993Výhřez vag.stěny po hysterekt.
N994Srůsty pánev. pobřiš.po výkonu
N995Šp.funkce zev.ústí moč.ústrojí
N998J.onem.moč.a pohl.sous.po výk.
N999Onem.moč.a poh.sous.po výk.,NS
O00Mimoděložní těhotenství
O000Břišní těhotenství
O001Tubární těhotenství
O002Ovariální těhotenství
O008Jiné mimoděložní těhotenství
O009Mimoděložní těhotenství, NS
O01Mola hydatidosa
O010Klasická mola hydatidosa
O011Neúpl.n.částeč.mola hydatidosa
O019Mola hydatidosa, NS
O02Jiné anomálie plodového vejce
O020Zaniklé vejce a nehydat. mola
O021Zamlklý (nevypuzený) potrat
O028J.urč.anomálie plodového vejce
O029J.anomálie plodového vejce,NS
O03Samovolný potrat
O030Neúplný potrat, kompl. zánětem
O031Neúpl.potrat kompl. abn.krvác.
O032Neúpl.potrat kompl. embolizací
O033Neúpl.potrat s j.n.neur.kompl.
O034Neúplný potrat bez komplikací
O035Úpl.n.neurč.potrat kompl.inf.
O036Úpl.n.neur.potr.kompl.abn.krvá
O037Úpl.n.neurč.potrat kompl.embol
O038Úp.,neur.potrat s j.neur.kompl
O039Úpl.n.neurč.potrat bez kompl.
O04Lékařský potrat
O040Neúplný potrat, kompl. zánětem
O041Neúpl.potrat kompl. abn.krvác.
O042Neúpl.potrat kompl. embolizací
O043Neúpl.potrat s j.n.neur.kompl.
O044Neúplný potrat bez komplikací
O045Úpl.n.neurč.potrat kompl.inf.
O046Úp.n.neur.potr.komp.abn.krvác.
O047Úpl.n.neurč.potrat komp.embol.
O048Úp.,neur.potrat s j.neur.komp.
O049Úpl.n.neurč.potrat bez kompl.
O05Jiný potrat
O050Neúplný potrat, kompl. zánětem
O051Neúpl.potrat kompl. abn.krvác.
O052Neúpl.potrat kompl. embolizací
O053Neúpl.potrat s j.n.neur.kompl.
O054Neúplný potrat bez komplikací
O055Úpl.n.neurč.potrat kompl.inf.
O056Úp.n.neur.potr.komp.abn.krvác.
O057Úpl.n.neurč.potrat kompl.embol
O058Úp.,neur.potrat s j.neur.komp.
O059Úpl.n.neurč.potrat bez kompl.
O06Potrat NS
O060Neúplný potrat, kompl. zánětem
O061Neúpl.potrat kompl. abn.krvác.
O062Neúpl.potrat kompl. embolizací
O063Neúpl.potrat s j.n.neur.kompl.
O064Neúplný potrat bez komplikací
O065Úpl.n.neurč.potrat kompl.inf.
O066Úp.n.neur.potr.komp.abn.krvác.
O067Úpl.n.neurč.potrat komp.embol.
O068Úp.,neur.potrat s j.neur.komp.
O069Úpl.n.neurč.potrat bez kompl.
O07Nezdařený pokus o potrat
O070Nezd.lék. potrat kompl.infekcí
O071Nezd.lék. potrat kompl. krvác.
O072Nezd.lék. potrat kompl. embol.
O073Nezd.lék.potrat s j.a NS komp.
O074Nezd. lék. potrat bez komplik.
O075J.NS nezd.pok.o potr.komp.inf.
O076J.NS nezd.pok.o potr.komp.krv.
O077J.NS nezd.pok.o potr.komp.emb.
O078J.NS nezd.pok.o potr. kompl.j.
O079J.NS nezd.pok.o potr.bez komp.
O08Komp.po potr.,extraut.a m.hyd.
O080Inf.po potr.,mim.těh.,mola hy.
O081Krvác.po potr.,mim.těh.,m.hyd.
O082Embol.po potr.,mim.těh.,m.hyd.
O083Šok po potr.,mim.těh.,mola hy.
O084Selh.led.po pot.,mi.tě.,m.hyd.
O085Por.vý.lá.po pot.,mi.tě.,m.hy.
O086Poš.pá.org.po pot.,mi.tě.,m.h.
O087J.žil.kom.po pot.,mi.tě.,m.hy.
O088J.komp.po potr.,mi.těh.,m.hyd.
O089Komp.po potr.,mi.tě.,m.hyd.,NS
O10Kompl.těh.,por.,š.u hypertenze
O100Komp.tě.,por.,š.u esen.hypert.
O101Komp.tě.,por.,š.u kard.hypert.
O102Komp.těh.,por.,š.u ren.hypert.
O103Komp.tě.,por.,š.u sr.,led.hyp.
O104Komp.těh.,por.,š.u sek.hypert.
O109Komp.těh.,por.,š.u hypert.,NS
O11Hypert.por.s nadst.proteinurií
O12Gest.edém a prot-urie b.hyp.
O120Gestační edém
O121Gestační proteinurie
O122Gestační edém s proteinurií
O13Gest.hypertenze bez prot-urie
O14Gest. hypertenze s prot-urií
O140Střední preeklampsie
O141Těžká preeklampsie
O149Preeklampsie, NS
O15Eklampsie
O150Eklampsie v těhotenství
O151Eklampsie při porodu
O152Eklampsie v šestinedělí
O159Eklampsie časově neurčená
O16Neurčená hypertenze v těhoten.
O20Krvácení v časném těhotenství
O200Hrozící potrat
O208J. krvácení v časném těhoten.
O209Krvácení v čas. těhotenství,NS
O21Nadměrné zvracení v těhoten.
O210Mírná hyperemesis gravidarum
O211Hyperemesis grav.s por. metab.
O212Pozdní zvracení v těhotenství
O218J.zvracení komplikující těhot.
O219Zvracení v těhotenství, NS
O22Žilní komplikace v těhotenství
O220Varikosní žíly na DK v těhot.
O221Genitální varixy v těhotenství
O222Podk. tromboflebitis DK v těh.
O223Hluboká flebotrombóza v těhot.
O224Hemoroidy v těhotenství
O225Mozk.venózní trombóza v těhot.
O228Jiné žilní komplikace v těhot.
O229Žilní komplikace v těhoten.,NS
O23Inf.moč.a pohlav.soust.v těh.
O230Infekce ledvin v těhotenství
O231Inf. močového měchýře v těhot.
O232Infekce močové trubice v těh.
O233Inf.j.částí moč.soust.v těhot.
O234NS inf. močové soust. v těhot.
O235Inf.pohlavní soustavy v těhot.
O239J.a NS inf.moč.a pohl.s.v těh.
O24Diabetes mellitus v těhoten.
O240Insul.dep. diab.mellit. dř.ex.
O241Insul.indep.diab.mel.dř.exist.
O242Diab.mellitus z malnutr.dř.ex.
O243Diab. mellitus NS dříve exist.
O244Diab.mellitus vzniklý v těhot.
O249Diabetes mellitus v těhot., NS
O25Malnutrice v těhotenství
O26Péče o mat.pro j.st.ovl.těhot.
O260Nadměrná váha získaná v těhot.
O261Nízká váha získaná v těhoten.
O262Péče v těhot. pro habit. potr.
O263Zadržená IUD v těhotenství
O264Herpes gestationis
O265Hypotenzní syndrom matky
O266Por.jater v těh.,por.a šestin.
O267Sublux.symfýzy v těh.,por.a š.
O268J. urč.stavy spojené s těhot.
O269Stavy spoj. s těhotenstvím NS
O28Abnor.nál.při pren.scr.u matky
O280Abnor.hematolog.nález u těhot.
O281Abnor. biochem. nález u těhot.
O282Abnor. cytolog. nález u těhot.
O283Abnor.ultrazvuk.nález u těhot.
O284Abnor.radiolog. nález u těhot.
O285Abn.chromos.a gen.nál.u těhot.
O288J.abn.nál.při pren.scr.u matky
O289Abn.nál.při pren.scr.u mat.,NS
O29Kompl.anestézie v průb. těhot.
O290Plicní komp.anestézie v těhot.
O291Srdeční kompl.anestézie v těh.
O292Kompl.CNS zp.anestézií v těh.
O293Tox.reakce na lok.anest.v těh.
O294Bol.hlavy u spin.,ep.anest.tě.
O295J.komp.sp. n.epid.anest.v těh.
O296Selh.n. obtíže intub. v těhot.
O298J. komplikace anestézie v těh.
O299Komplikace anestézie v těh.,NS
O30Mnohočetné těhotenství
O300Těhotenství dvojčetné
O301Těhotenství trojčetné
O302Těhotenství čtyřčetné
O308Jiné mnohočetné těhotenství
O309Mnohočetné těhotenství, NS
O31Komplikace mnohočetného těhot.
O310Fetus papyraceus
O311Přetr.těh.po potr.j.n.více pl.
O312Přetr.těh.po ni-děl.odum.plodu
O318J. komplikace mnohočet. těhot.
O32Péče o matku pro pat.pol.plodu
O320Péče o matku s nest.pol. plodu
O321Péče o matku pro polohu pl.KP
O322Péče o mat.s příč.,šik.pol.pl.
O323Pé.o m.s pol.pl.předh.čel.obl.
O324Péče o mat.s vys.př.st.v term.
O325Pé.o m.s víceč.tě.s pat.po.pl.
O326Péče o matku po úpravě polohy
O328Péče o matku s j.pat.pol.plodu
O329Péče o matku s pat.pol.pl., NS
O33Péče o mat.pro nepoměr pl.- pá
O330Pé.o mat.-nepoměr z def.pán.k.
O331Pé.o mat.-nepoměr zp.zúž.pánví
O332Pé.o mat.-nepom.ze zúž.pá.vch.
O333Pé.o ma.-nepom.ze zúž.pá.vých.
O334Pé.o ma.-nepoměr pl.-pá.sdruž.
O335Pé.o mat.-nepom.pro vel.plodu
O336Pé.o mat.-nepom.u hydrocef.pl.
O337Pé.o mat.-nepom.u j.defor.pl.
O338Pé.o mat.-nepom.plod-pá.j.pův.
O339Pé.o mat.- nepoměr plod-pá. NS
O34Péče o mat.u abn.mat.pán.org.
O340Péče o mat.pro vroz. vady děl.
O341Péče o mat.u nádoru těla děl.
O342Pé.o mat.pro jizvu děl.po op.
O343Péče o mat.u inkomp.hrdla děl.
O344Péče o mat.u j.abn.hrdla děl.
O345Péče o mat.u j.abn. těhot.děl.
O346Péče o matku pro abnorm.pochvy
O347Péče o mat.pro abn.vulvy,hráze
O348Péče o mat.u j.abnorm.pán.org.
O349Péče o mat.u abnorm.pá.org.,NS
O35Pé.o mat.u abnor.a pošk.plodu
O350Péče o mat.u malform.CNS plodu
O351Péče o mat.u chromos.aber.pl.
O352Péče o matku u vroz. nem.plodu
O353Pé.o mat.u pošk.pl.vir.nem.m.
O354Péče o mat.u pošk.plodu alkoh.
O355Pé.o mat.u pošk.plodu drogami
O356Pé.o mat.u pošk.plodu rad.zář.
O357Pé.o mat.u poš.pl.j.lékař.výk.
O358Pé.o mat.u j.abn.a pošk.plodu
O359Péče o mat.u abn.a pošk.pl.,NS
O36Pé.o mat.pro j.nem.a st.plodu
O360Péče o mat.pro izoimunizaci Rh
O361Péče o mat. pro j.izoimunizaci
O362Péče o matku pro hydrops plodu
O363Péče o mat.pro zn.hypoxie pl.
O364Pé.o mat.u int-uter. smrti pl.
O365Péče o mat.pro níz.hmotn.plodu
O366Péče o mat.pro nadm.hmot.plodu
O367Péč.o mat.u živ.pl.-abd.těhot.
O368Pé.o ma.pro j.urč.nem.a st.pl.
O369Péče o mat.pro nem.a st.pl.,NS
O40Polyhydramnion
O41J.por.plodové vody a plod.blan
O410Oligohydramnion
O411Infekce plod.vaku či plod.blan
O418J.urč.por.plod.vody a pl.blan
O419Por.plod.vody a plod.blan, NS
O42Předčasné porušení plod. blan
O420Před.por.pl.bl.-zač.por.do 24h
O421Před.por.pl.bl.-zač.por.po 24h
O422Před.por.pl.bl.-por.oddál.ter.
O429Předčas.porušení plod.blan, NS
O43Placentární poruchy
O430Syndromy placentární transfúze
O431Malformace placenty
O438Jiné placentární poruchy
O439Placentární porucha NS
O44Vcestné lůžko-placenta praevia
O440Placenta praevia bez krvácení
O441Placenta praevia s krvácením
O45Předčasné odlučování placenty
O450Předč.odlouč.plac.s def.srážl.
O458Jiné předčasné odloučení lůžka
O459Předčasné odloučení lůžka, NS
O46Předporodní krvácení NJ
O460Předpor. krvácení s por.srážl.
O468Jiné předporodní krvácení
O469Předporodní krvácení, NS
O47Falešná porodní činnost
O470Fal.porod.čin.před37d.týd.těh.
O471Fal.porod.čin.po 37 d.týd.těh.
O479Falešná porodní činnost, NS
O48Prodloužené těhotenství
O60Předčasný porod
O600Předčas.porod.činn. bez porodu
O601Před.spont.por.čin.s před.por.
O602Před.spon.por.čin.s por.v ter.
O603Před.porod bez spont.por.činn.
O61Selhání indukce porodu
O610Selhání běžné indukce porodu
O611Selhání vyvolání porodu instr.
O618Jiné selhání indukce porodu
O619Selhání indukce porodu, NS
O62Poruchy porodních sil
O620Primárně slabá děložní činnost
O621Sekundárně slabá dělož.činnost
O622Jiná ochablost dělohy
O623Překotný porod
O624Hypert.,nekoord.,prod.děl.kon.
O628Jiné poruchy porodních sil
O629Por. funkce porodních sil, NS
O63Prodloužený porod
O630Prodloužená první doba porodní
O631Prodloužená druhá doba porodní
O632Prodloužený por.dalšího dítěte
O639Prodloužený porod, NS
O64Por.mech.-nespr.pol.u naléhání
O640Por.mech.-neúpl.rotace hlavič.
O641Porucha mech.por.zp.polohou KP
O642Por.mech.por.zp.polohou oblič.
O643Por.mech.por.zp.čelní polohou
O644Por.mech.por.zp.naléh.ramínka
O645Por.mech.por.zp.komb.po.pol.pl
O648Po.me.po.zp.j.nesp.pol.,naléh.
O649Po.m.po.zp.nesp.pol.,naléh.,NS
O65Por.me.po.zp.neprav.pánve mat.
O650Por.mechan.po.zp.deform.pánví
O651Por.mech.po.zp.všeob.zúž.pánví
O652Por.mech.po.zp.zúž.pán.vchodu
O653Por.mech.po.zp.zúž.pán.východu
O654Po.m.p.zp.nepoměrem pl.-pá.,NS
O655Por.mech.po.zp.abn.mat.pá.org.
O658Por.mech.po.zp.j.abn.mat.pánve
O659Por.mech.p.zp.abn.mat.pánve,NS
O66Jiné poruchy mechanismu porodu
O660Por.m.p.zp.zadr.ramén.dystokií
O661Por.mech.po.zp.zakles.dvojčaty
O662Por.mech.po.zp.n.velkým plodem
O663Por.mech.po.zp.j.abnorm.plodu
O664Nezdařený pokus o porod, NS
O665Neúsp.použ.kleští n.vak-extr.
O668Jiná určená porodní porucha
O669Porodní porucha NS
O67Porod kompl.porod.krvácením NJ
O670Krvácení u porodu s por.srážl.
O678J. určené krvácení při porodu
O679Krvácení při porodu NS
O68Porod komplikovaný tísní plodu
O680Porod kompl.abn.srdeční fr.pl.
O681Porod kompl.mekoniem v pl.vodě
O682Por.kompl.abn.srd.fr.pl.s mek.
O683Por.kompl.bioch.důk.tísně pl.
O688Porod kompl.j.důkazy tísně pl.
O689Porod komplikovaný tísní pl.NS
O69Porod komp.poruchami pupečníku
O690Por.komp.naléh.,výhř.pupečníku
O691Porod kompl.zaškr. krku pupeč.
O692Porod kompl.zauzlením pupeč.
O693Porod kompl.krátkým pupečníkem
O694Porod komplik. vasa praevia
O695Porod komp.cévní por.pupečníku
O698Porod kompl.j.poruchami pupeč.
O699Porod kompl.poruchou pupeč. NS
O70Trhlina hráze při porodu
O700Trhlina hráze I.stup. při por.
O701Trhlina hráze II.stup.při por.
O702Nekompl.trh.hráze III.s.u por.
O703Komplik.trh.hráze III.s.u por.
O709Trhlina hráze při porodu NS
O71Jiné porodní poranění
O710Ruptura dělohy před zač.porodu
O711Ruptura dělohy při porodu
O712Poporodní inverze dělohy
O713Porodní lacerace hrdla
O714Porodní samost.vys.trhl.pochvy
O715J.porodní poranění pánev. org.
O716Porodní pošk.pánev.kloubů,vazů
O717Porodní hematom pánve
O718Jiné určené porodní poranění
O719Porodní poranění, NS
O72Poporodní krvácení
O720Krvácení ve třetí době
O721J.krvácení bezprostř.po porodu
O722Opožděné a sekund.popor.krvác.
O723Poporodní vady koagulace
O73Zadrž.lůžko n.bl.pl.bez krvác.
O730Zadržené lůžko bez krvácení
O731Zadrž.čás.lůž.n.pl.bl.bez krv.
O74Komplikace anestézie při por.
O740Aspir. pneum.zp.anest.při por.
O741J.plic.kompl.zp.anest.při por.
O742Srdeč. kompl.zp.anest.při por.
O743Kompl.CNS zp.anest. při porodu
O744Alerg.reak.na lok.anest.u por.
O745Sp.,epid.anes.zp.bol.hl.u por.
O746J.komp.sp.a epid.anest.při po.
O747Nezd.n.obtíž.intubace při por.
O748J.komplik.anestézie při porodu
O749Kompl.anestézie při porodu, NS
O75Jiné komplikace porodu NJ
O750Tíseň matky při porodu
O751Šok při nebo po porodu
O752Horečka při porodu NJ
O753Jiná infekce při porodu
O754J.kompl. porodn. oper.a výkonů
O755Prodl.por.po artf.protr.pl.bl.
O756Prod.por.po sp.n.NS pro.pl.bl.
O757Vaginál. porod po dřív. sec.C.
O758J.určené komplikace při porodu
O759Komplikace porodu NS
O80Spont. porod jediného dítěte
O800Spontánní porod záhlavím
O801Spontánní porod koncem pánev.
O808J.spont.porod jediného dítěte
O809Spont.porod jediného dítěte,NS
O81Porod jedin.pl.kleš.n.vak-ext.
O810Porod kleštěmi východovými
O811Porod středními kleštěmi
O812Porod střed.kleštěmi s rotací
O813Jiný a NS porod kleštěmi
O814Porod vakuumextrakcí
O815Por.komb.kleští a vakuumextr.
O82Porod jediného plodu cís.řezem
O820Plánovaný císařský řez
O821Neodkladný císařský řez
O822Porod císař.řezem s hysterekt.
O828J.porod jediného pl.cís.řezem
O829Porod císařským řezem, NS
O83J.operativní porod jedin.plodu
O830Úplná n.partiální extrakce KP
O831J.operativ.porod konce pánev.
O832J.oper.por.obrat hmaty s extr.
O833Porod živ.plodu u abdom.těhot.
O834Zmenš.oper.k usnadnění porodu
O838J.urč.oper.porod jedin.plodu
O839Operat.porod jediného plodu,NS
O84Porod při vícečet.těhotenství
O840Sp.por.všech pl.u vícečet.těh.
O841Por.vš.pl.kl.,va-ex.u víceč.t.
O842Por.všech pl.sec.C.u víceč.t.
O848J.por.pl.komb.met.u víceč.těh.
O849Porod při vícečetném těhot.,NS
O85Puerperální sepse
O86Jiné puerperální infekce
O860Inf.porodnické operační rány
O861J.inf. genitál. traktu po por.
O862Inf.močového ústrojí po porodu
O863J.inf. moč.a pohl.ústr.po por.
O864Horeč.stav nezn. pův.po porodu
O868J. určené puerperální infekce
O87Žilní komplikace v šestinedělí
O870Povrch. trombofleb.v šestined.
O871Hlub.flebotrombóza v šestined.
O872Hemoroidy v šestinedělí
O873Mozk.žil. trombóza v šestined.
O878J.žilní komplikace v šestined.
O879Žilní kompl. v šestinedělí, NS
O88Embolie v gestaci
O880Vzduchová embolie v gestaci
O881Embolie plodovou vodou v gest.
O882Tromboembolie v gestaci
O883Embolie hnis.a sept.v gestaci
O888Jiná embolie v gestaci
O89Kompl. anestézie v šestinedělí
O890Plic.kompl.anestéz.v šestined.
O891Srd.komp.anestézie v šestined.
O892Kompl.CNS zp.anest.v šestined.
O893Tox.reak.u lok.anest.v šestin.
O894Bol.hl.po sp.a epid.an.v šest.
O895J.kompl.spin.a epid.an.v šest.
O896Neúsp.n.obtíž.intubace v šest.
O898J.kompl. anestézie v šestined.
O899Kompl.anestézie v šestined.,NS
O90Komplikace šestinedělí NJ
O900Dehisc.n.rozpad rány po cís.ř.
O901Dehisc.n.rozp.por.rány perinea
O902Hematom porodnické rány
O903Kardiomyopatie v šestinedělí
O904Poporod. akutní selhání ledvin
O905Thyreoiditis po porodu
O908J.komplikace v šestinedělí, NJ
O909Komplikace šestinedělí, NS
O91Onemoc.prsu spojené s porodem
O910Inf.bradavky spojené s porodem
O911Absces prsu spojený s porodem
O912Nepurul.mastitida spoj.s.por.
O92J.on.prsu a por.lakt.sp.s por.
O920Retrakce bradavky spoj.s por.
O921Prasklina bradavky spoj.s por.
O922J.a NS por.prsu spoj.s porodem
O923Agalakcie
O924Hypogalakcie
O925Potlačená laktace
O926Galaktorea
O927Jiné a NS poruchy laktace
O94Následky komp.těhot.,por.,šes.
O95Smrt mat.z nezn.porodnic.příč.
O96Smrt mat.z po.př.od 42d.do 1r.
O97Smrt mat.z nás.př.porodn.příč.
O98Inf.a par.n.m.ZJ,komp.tě.po.š.
O980Tbc kompl.těhot.,porod,šestin.
O981Syfilis kompl.těh.,por.,šestn.
O982Gonorrhoea kompl.těh.,por.,š.
O983J.inf.se sex.př.komp.tě.,p.,š.
O984Vir.hepat.kompl.těh.,por.,šes.
O985J.vir.on.komp.těh.,por.,šestn.
O986Protoz.on.komp.těh.,por.,šest.
O988J.inf.a par.on.m.komp.tě.po.š.
O989NS inf.n.par.n.m.komp.tě.po.š.
O99J.on.mat.ZJ kompl.těh.,por.,š.
O990Anémie kompl.těhot.,por.,šest.
O991J.n.krve,org.,imun.kom.tě.p.š.
O992Endokr.a met.on.komp.tě.,p.,š.
O993Duš.por.a n.ner.s.komp.tě.p.š.
O994Nem.oběh.s.kompl.těh.,por.,š.
O995Nem.dých.s.kompl.těh.,por.,š.
O996Nem.tráv.s.kompl.těh.,por.,š.
O997Nem.kůže,podk.vaz.komp.tě,p.š.
O998J.urč.nem.,st.komp.tě.,por.,š.
P00Postiž.plodu a nov.onem.matky
P000Post.pl.a nov.hypert.on.matky
P001Post.pl.a nov.n.led.a m.ú.mat.
P002Post.pl.a nov.inf.a par.n.mat.
P003Post.pl.,nov.j.ob.a resp.on.m.
P004Post.pl.a nov.por.výživy matky
P005Post.pl.a nov.poraněním matky
P006Post.pl.a nov.chir.výk.u matky
P007Post.pl.a nov.j.lék.výk.u m.NJ
P008Post.pl.a nov.j.nemocemi matky
P009Post.pl.a nov. u neur.on.matky
P01Post.pl.a nov.mateř.kompl.těh.
P010Post.pl.a nov.inkomp.hrd.děl.
P011Post.pl.a nov.předč.protrž.bl.
P012Post.pl.a nov.u oligohydramn.
P013Post.pl.a novor.u polyhydramn.
P014Post.pl.a nov.u mimodělož.těh.
P015Post.pl.a nov.u mnohočet.těh.
P016Post.plodu a nov.úmrtím matky
P017Post.pl.a nov.nepr.pol.př.po.
P018Post.pl.a nov.j.mat.kompl.těh.
P019Post.pl.a nov.mat.komp.těh.,NS
P02Post.pl.,nov.kom.lůž.,pup.,bl.
P020Post.pl.a novor.u plac.praevia
P021Post.pl.a nov.u j.for.odl.lůž.
P022Post.pl.a nov.j.a NS abn.lůžka
P023Post.pl.a nov.u sy.pla.transf.
P024Post.pl.a nov.u výhřezu pupeč.
P025Post.pl.a nov.j.kompresí pup.
P026Post.pl.a nov.j.a NS st.pupeč.
P027Post.pl.,nov. u chorioamniotis
P028Post.pl.a nov.j.abnormal.blan
P029Post.pl.a nov.abnormal.blan,NS
P03Post.pl.,nov.j.kom.por.č.a po.
P030Post.pl.a nov.po KP a extrakcí
P031Post.pl.a nov.j.nepr.polohou
P032Post.pl.a nov.u por.kleštěmi
P033Post.pl.,nov.u por.vakuumextr.
P034Post.pl.a nov.u por.cís.řezem
P035Post.pl.a nov.u překot.porodu
P036Post.pl.a nov.abn.dělož.kontr.
P038Post.pl.a nov.j.urč.komp.po.č.
P039Post.pl.,nov.komp.po.č.,po.,NS
P04Post.pl.,nov.plac.c.n.mat.mlé.
P040Post.pl.,nov.anest.,analg.mat.
P041Post.pl.a nov.j.léčením matky
P042Post.pl.a nov.už.tabáku matkou
P043Post.pl.a nov.už.alkoholu mat.
P044Post.pl.a nov.u toxikoman.mat.
P045Post.pl.a nov.chem.lá.pož.mat.
P046Post.pl.a nov.ext.exp.m.ch.lá.
P048Post.pl.a nov.j.škod.mat.vlivy
P049Post.pl.a nov.škodl.mat.vl.,NS
P05Pomalý růst a podvýživa plodu
P050Lehký plod vzhl.k délce těhot.
P051Malý plod vzhl.k délce těhot.
P052Podvýživa plodu
P059Pomalý růst plodu, NS
P07Por.u zkr.tr.tě.a níz.po.hm.NJ
P070Velmi nízká porodní hmotnost
P071Jiná nízká porodní hmotnost
P072Krajní nezralost (immaturita)
P073Jiné předčasně narozené děti
P08Por.u prodl.tě.a vel.por.hmot.
P080Hypertrofický novorozenec
P081J.děti těžké vzhl.k délce těh.
P082Dítě přen.ne těž.vzhl.k dé.tě.
P10Nitroleb.por.a krv.zp.za po.
P100Subdurál.krv.zp.por.za porodu
P101Mozkové krvácení zp.por.za po.
P102Nitrokomor.krv.zp.por.za po.
P103Subarachnoid.krv.zp.por.za po.
P104Ruptura tentoria zp.por.za po.
P108J.nitroleb.por.a krv.zp.za po.
P109NS nitrol.por.a krv.zp.za po.
P11Jiná poranění CNS za porodu
P110Edém mozku zp.poraněním za po.
P111J.urč.pošk.mozku zp.por.za po.
P112Nesp.pošk.mozku zp.por.za po.
P113Por. lícního nervu za porodu
P114Por. j. mozkových n. za po.
P115Por. páteře a míchy za porodu
P119Poranění CNS za porodu, NS
P12Por.vlas.části hlavy za porodu
P120Kefalhematom zp. por. za po.
P121Porodní nádor způs.za porodu
P122Subaponeurot.krv.zp.por.za po.
P123Podlit.vlas.č.hl.zp.por.za po.
P124Por.vl.č.hl.nov.zp.mon. za po.
P128J.por.vlas.části hlavy za po.
P129Por.vlas.č.hlavy za po., NS
P13Poranění kostry za porodu
P130Zlomenina lebky zp.por. za po.
P131J.poranění lebky za porodu
P132Por. stehenní kosti za porodu
P133Por.j.dlouhých kostí za porodu
P134Zlom.klíč.kosti zp.por.za po.
P138Por.j.částí kostry za porodu
P139Poranění kostry za porodu, NS
P14Por.perif.nervové soust.za po.
P140Obrna paž.plet.,por.za po.-Erb
P141Obr.paž.pl.,por.za po.-Klumpke
P142Obrna bránič.ner.zp.por.za po.
P143J.por.pažní pleteně za porodu
P148Por.j.č.perif.ner.soust.za po.
P149Por.perif.ner.soust.za po.,NS
P15Jiné poranění za porodu
P150Poranění jater za porodu
P151Poranění sleziny za porodu
P152Por.m.sternocleidomast.za po.
P153Poranění oka za porodu
P154Poranění obličeje zp. za po.
P155Poranění zev.pohl.org.za po.
P156Podk.tuk.nekróza zp.por.za po.
P158Jiná určená poranění za porodu
P159Poranění za porodu, NS
P20Nitroděložní hypoxie
P200Nitrod.hypoxie zj.před poč.po.
P201Nitroděl.hypoxie zj.v průb.po.
P209Nitroděložní hypoxie, NS
P21Porodní asfyxie
P210Těžká porodní asfyxie
P211Mírná n. stř. porodní asfyxie
P219Porodní asfyxie, NS
P22Respirační tíseň novorozence
P220Sy.dechové tísně novorozence
P221Přechod.tachypnoe novorozence
P228J.dechová tíseň novorozence
P229Dechová tíseň novorozence, NS
P23Vrozený zánět plic
P230Vrozená pneumonie zp. viry
P231Vr. pneumonie zp. Chlamydiemi
P232Vroz.pneumonie zp.stafylokoky
P233Vr.pneumonie zp.streptok.sk.B
P234Vr. pneumonie zp. Esch. coli
P235Vr. pneumonie zp. Pseudom.
P236Vr.pneumonie zp.j.bakt.agens
P238Vrozená pneumonie zp. j. org.
P239Vrozená pneumonie, NS
P24Novorozenecké aspirační sy.
P240Novorozenecká aspirace smolky
P241Novor.aspir.plod.vody a hlenu
P242Novorozenecká aspirace krve
P243Nov.aspir.mléka a regurg.potr.
P248J.novorozenecké aspirační sy.
P249Novorozenecký aspirační sy.,NS
P25Interst.emf. a př.sta.-per.ob.
P250Interst.emfyzém z perinat.obd.
P251Pneumotorax z perinatál.období
P252Pneumomediastinum z perin.obd.
P253Pneumoperikard z perinat.obd.
P258J.st.pří.interst.emf.z per.ob.
P26Plicní krvácení z perinat.obd.
P260Tracheobronch.krv.z perin.obd.
P261Masiv.plic.krvác.z perin.obd.
P268J.plicní krvácení z perin.obd.
P269Neur.plicní krvác.z perin.obd.
P27Chr.respir.nem.z perinat.obd.
P270Wilsonův-Mikityho syndrom
P271Bronchopulm.dyspl.z perin.obd.
P278J.chr.respir.nem.z perin.obd.
P279Neur.chr.resp.nem.z perin.obd.
P28J.por.respirace z perinat.obd.
P280Primární atelektáza u novoroz.
P281J.a neurč.atelektáza u novor.
P282Cyanotické záchvaty u novoroz.
P283Primární spánková apnoe u nov.
P284Jiná apnoe novorozence
P285Respirační selhání u novoroz.
P288J.urč.respir.stavy u novoroz.
P289Poruchy respirace u novor., NS
P29KV poruchy vznik.v perin.obd.
P290Novorozenecké srdeční selhání
P291Novorozenec.srdeční dysrytmie
P292Novorozenecká hypertenze
P293Persistence fetální cirkulace
P294Přech.ischemie myokardu novor.
P298J.KV por.vznik.v perinat.obd.
P299KV por.vzniklá v perin.obd.,NS
P35Vrozené virové nemoci
P350Syndrom vrozených zarděnek
P351Vr. cytomegalovirová infekce
P352Vr. inf. virem Herpes simplex
P353Vrozená virová hepatitis
P358Jiné vrozené virové nemoci
P359Vrozená virová nemoc, NS
P36Bakteriální sepse novorozence
P360Sepse novoroz.zp.streptok.sk.B
P361Sepse nov.zp.j.a NS streptok.
P362Sepse novor.zp.Stafylokok.aur.
P363Sepse nov.zp.j.a NSstafylokok.
P364Sepse novor.zp.Escherich.coli
P365Sepse novoroz.způs.anaeroby
P368J.bakteriální sepse novoroz.
P369Bakterální sepse novoroz., NS
P37J.vroz.infekč.a parazit.nemoci
P370Vrozená tuberkulóza
P371Vrozená toxoplasmóza
P372Vrozená(dissemin.)listerióza
P373Vrozená malaria falciparum
P374Jiná vrozená malarie
P375Novorozenecká kandidóza
P378J.urč.vroz.inf.a paraz.nemoci
P379Vroz.inf.n.parazit.nemoc, NS
P38Zánět pupečníku s krv.nebo bez
P39J. inf. specif. pro perin.obd.
P390Novorozenecká infekč.mastitida
P391Novoroz.konjunkt.a dakryocyst.
P392Intraamniotická inf.plodu NJ
P393Novoroz.infekce močového syst.
P394Novorozenecká infekce kůže
P398J.urč.inf.spec.pro perin.obd.
P399Inf.spec.pro perinat.obd., NS
P50Fetální ztráta krve
P500Fetál.ztráta krve z vcest.cév
P501Fetál.ztr.krve z roztrž.pupeč.
P502Fetální ztráta krve z placenty
P503Ztr.krve fetofetální transfuzí
P504Ztr.krve fetomatern.transfuzí
P505Fet.ztr.krve z přer.pup.dvojč.
P508Jiná fetální ztráta krve
P509Fetální ztráta krve, NS
P51Krvácení z pupečníku novor.
P510Masivní krvácení z pup.novor.
P518J.krvácení z pupeč.novorozence
P519Krvácení z pupeč.novoroz., NS
P52Nitroleb.neúr.krv.plodu a nov.
P520Nitrokom.krv.I.st.u pl.a nov.
P521Nitrokom.krv.II.st.u pl.a nov.
P522Nitrokom.krv.III.st.u pl.,nov.
P523Neurč.nitrokom.krv.u pl.a nov.
P524Nitromozk.krv.u plodu novor.
P525Subarachn.krvácení u pl.a nov.
P526Kr.u pl.,nov.do mozeč.,z.j.leb
P528J.nitrolební krvác.u pl.a nov.
P529Nitrolební krv.u pl.a nov.,NS
P53Hemoragická nemoc u pl. a nov.
P54Jiná krvácení u novorozence
P540Novorozenecká hematemeza
P541Novorozenecká meléna
P542Novoroz.krvácení z konečníku
P543J.novor.gastrointest.krvácení
P544Novoroz.krvácení do nadledvin
P545Novorozenecké kožní krvácení
P546Novorozenecké poševní krvácení
P548J.urč.krvácení u novorozence
P549Krvácení u novorozence, NS
P55Hemolytická nemoc pl. a nov.
P550Rh izoimunizace pl. a nov.
P551ABO izoimunizace pl. a nov.
P558J.hemolytické nemoci pl.a nov.
P559Hemolytická nemoc pl.a nov.,NS
P56Hydrops pl.zp.hemolytic.nemocí
P560Hydrops plodu zp.izoimunizací
P569Hydrops pl.zp.j.a NS hemol.n.
P57Jádrový ikterus
P570Jádrový ikterus zp.izoimuniz.
P578Jiný určený jádrový ikterus
P579Jádrový ikterus, NS
P58Nov.žlout.zp.j.nadm.hemolýzou
P580Novor.žloutenka zp.podlitinami
P581Novoroz.žloutenka zp.krvácením
P582Novoroz.žloutenka zp.infekcí
P583Novor.žloutenka zp.polycytémií
P584Nov.žloutenka zp.léč.a toxiny
P585Novoroz.žl.zp.spolyk.mat.krví
P588Novoroz.žl.zp.j.nadm.hemolýzou
P589Novor.žl.zp.nadm.hemolýzou,NS
P59Nov.žlout.z j.a neurč.příčin
P590Nov.žlout.spoj.s předč.porodem
P591Syndrom zahuštěné žluči
P592Nov.žl.z j.a NS hepatocel.poš.
P593Nov.žl.z inhibit.v mat.mléce
P598Novor.žloutenka z j.urč.příčin
P599Novorozenecká žloutenka, NS
P60DIC u plodu nebo novorozence
P61J.perinatál.hematologické por.
P610Přech. trombocytopénie u nov.
P611Polycythaemia neonatorum
P612Anémie z nezralosti
P613Vr.anémie z fetál.ztráty krve
P614Jiné vrozené anémie, NJ
P615Přechodná novoroz.neutropénie
P616J. přech.por. koagulace u nov.
P618J.urč.perinat.hematolog.por.
P619Perinat.hematologické por., NS
P70Přech.por.met.uhlov.u pl.a nov
P700Sy.dítěte mat.s těh.cukrovkou
P701Sy.dítěte diabetické matky
P702Novoroz.diabetes mellitus
P703Iatrogenní novor.hypoglykémie
P704J.novorozenecká hypoglykémie
P708J.přech.por.met.uhl.pl.a nov.
P709Přech.por.met.uhl.pl.a nov.,NS
P71Přech.nov.por.met. Ca a Mg
P710Hypokalcémie z krav.mlé.u nov.
P711J.novorozenecká hypokalcémie
P712Novorozenecká hypomagnezémie
P713Tetanie nov.bez nedost.Ca a Mg
P714Přech.novor.hypoparatyreóza
P718J.přech.novor.por.met.Ca a Mg
P719Přech.nov.por.met. Ca a Mg, NS
P72J.přech.novor.endokrin.poruchy
P720Novorozenecká struma, NJ
P721Přech.hypertyreóza novorozence
P722J.přech.neon.por.tyreoid.fu.NJ
P728J.urč.přech.novor.endokr.por.
P729Přech.novor.endokrinní por.,NS
P74J.přech.nov. por.elekt. a met.
P740Pozd.metabolická acidóza nov.
P741Dehydratace u novorozence
P742Poruchy rovnováhy Na u novor.
P743Poruchy rovnováhy K u novor.
P744J.přech.por.elektrol.u novor.
P745Přech.tyrozinémie u novoroz.
P748J.přech.metabol.por.u novoroz.
P749Přech.metab.por.u novoroz., NS
P75Mekoniový ileus
P76J.střevní neprůchod.u novoroz.
P760Syndrom mekoniové zátky
P761Přechodný ileus u novorozence
P762Střev. neprůch. zp.zhušť.mlék.
P768J.urč.střev.neprůchod.u novor.
P769Střev.neprůchod.u novoroz., NS
P77Nekrotiz.enterokol.u pl.a nov.
P78J.perinatál.on.trávicí soust.
P780Perinatální perforace střeva
P781J. novorozenecká peritonitida
P782Nov.hematem. a meléna-sp.m.kr.
P783Neinfekční novoroz.průjem
P788J.urč.perinat.on. tráv.soust.
P789Perinatál.on.trávicí soust.,NS
P80Hypotermie novorozence
P800Syndrom podchlazení novoroz.
P808Jiná hypotermie novorozence
P809Hypotermie novorozence, NS
P81J.por.regulace teploty novor.
P810Hypertermie z prostředí u nov.
P818J.urč.por.regul.teploty novor.
P819Por.regulace teploty novor.,NS
P83Jiné poruchy kožního krytu
P830Sclerema neonatorum
P831Novorozenecký toxický erytém
P832Hydrops pl.nezpůs.hemolyt.nem.
P833J.a NS edém spec.pro pl.a nov.
P834Hormon.reakce prs.žláz novor.
P835Vrozená hydrokéla
P836Pupeční polyp novorozence
P838J.por.kož.krytu,podk.pl.a nov.
P839J.por.kož.krytu u pl.a nov.,NS
P90Křeče u novorozence
P91J.por.stavu mozku novorozence
P910Novorozenecká mozková ischemie
P911Získ.periventrik.cysty u nov.
P912Novoroz.mozková leukomalacie
P913Novoroz. mozková dráždivost
P914Novorozenecký mozkový útlum
P915Novorozenecké koma
P916Hypox.,isch.encefalopat.novor.
P918J.urč.por.stavu mozku novoroz.
P919Por.stavu mozku novorozence,NS
P92Problémy s krmením u novoroz.
P920Zvracení u novorozence
P921Regurgitace a ruminace u nov.
P922Pomalý příjem potravy u nov.
P923Nedost. příjem potravy u nov.
P924Přejídání u novorozence
P925Obtíže novorozence při kojení
P928J.problémy s krmením u novor.
P929Problém s krmením u novor., NS
P93Reakce,intox.zp.léč.pl.a nov.
P94Por.svalového tonu novorozence
P940Přech.myastenia gravis novor.
P941Svalová hypertonie
P942Svalová hypotonie
P948J.por.svalového tonu novoroz.
P949Por.svalového tonu novoroz.,NS
P95Smrt plodu z neurčené příčiny
P96J.stavy vzniklé v perinat.obd.
P960Vrozené selhání ledvin
P961Nov.abst.sy.u toxikoman.matky
P962Abst.sy.u terap.pod.léč.novor.
P963Široké lební švy u novorozence
P964Ukončení těhot.(plod a novor.)
P965Komplik.nitrodělož.výkonů, NJ
P968J.urč.stavy vzn.v perinat.obd.
P969Stavy vznik.v perinat.obd., NS
Q00Anencephalie a pod. vroz. vady
Q000Anencefalie
Q001Kraniorachischisis
Q002Iniencefalie
Q01Encephalocele
Q010Encephalocele frontální
Q011Encephalocele nasofrontální
Q012Encephalocele okcipitální
Q018Encephalocele jiných urč. lok.
Q019Encephalocele, NS
Q02Microcephalia
Q03Vrozený hydrocefalus
Q030Malformace Sylviova mokovodu
Q031Atr.otv. Magendieova a Luschk.
Q038Jiný vrozený hydrocefalus
Q039Vrozený hydrocefalus, NS
Q04Jiné vrozené vady mozku
Q040Vrozené vady corpus callosum
Q041Arhinencephalia
Q042Holoprosencephalia
Q043Jiné redukční deformity mozku
Q044Dysplazie septi optici
Q045Megalencephalia
Q046Vrozené mozkové cysty
Q048Jiné určené vrozené vady mozku
Q049Vrozené vady mozku, NS
Q05Spina bifida - rozštěp páteře
Q050Spina bifida krční s hydrocef.
Q051Spina bifida hrudní s hydroc.
Q052Spina bifida lumb. s hydrocef.
Q053Spina bifida křížová s hydroc.
Q054Spina bifida NS s hydrocefalem
Q055Spina bifida krční bez hydroc.
Q056Spina bifida hrud. bez hydroc.
Q057Spina bifida lumb. bez hydroc.
Q058Spina bifida kříž.bez hydroc.
Q059Spina bifida, NS
Q06Jiné vrozené vady míchy
Q060Amyelie
Q061Hypoplazie a dysplazie míchy
Q062Diastematomyelie
Q063Jiné vrozené vady cauda equina
Q064Hydromyelie
Q068Jiné určené vrozené vady míchy
Q069Vrozené vady míchy, NS
Q07Jiné vrozené vady nerv. soust.
Q070Arnoldův-Chiariho syndrom
Q078J.urč.vrozené vady nerv.soust.
Q079Vroz.vady nervové soustavy, NS
Q10VV oč.víček, slz.ústr.a očnice
Q100Vrozená ptóza
Q101Vrozené ektropium
Q102Vrozené entropium
Q103Jiné vrozené vady očního víčka
Q104Chybění nebo agenese slz.ústr.
Q105Vroz.stenóza a strikt.slzovodu
Q106Jiné vroz.vady slzného ústrojí
Q107Vrozené vady očnice
Q11Ano-, mikro- a makroftalmus
Q110Cystický bulbus oční
Q111Jiný anoftalmus
Q112Microphthalmus
Q113Macrophthalmus
Q12Vrozené vady čočky
Q120Vrozený zákal
Q121Vrozené přemístění čočky
Q122Coloboma čočky
Q123Vrozená afakie
Q124Sférofakie
Q128Jiné vrozené vady čočky
Q129Vrozené vady čočky, NS
Q13Vroz. vady předního segm. oka
Q130Coloboma duhovky
Q131Chybění duhovky
Q132Jiné vrozené vady duhovky
Q133Vrozený zákal rohovky
Q134Jiné vrozené vady rohovky
Q135Modrá skléra
Q138J.vroz.vady před.segmentu oka
Q139Vroz.vady před.segmentu oka,NS
Q14Vroz.vady zadního segmentu oka
Q140Vrozené vady sklivce
Q141Vrozené vady sítnice
Q142Vroz. vada disku nervi optici
Q143Vrozené vady cévnatky
Q148J.vroz.vady zad.segmentu oka
Q149Vroz.vada zad.segmentu oka, NS
Q15Jiné vrozené vady oka
Q150Vrozený glaukom
Q158Jiné určené vrozené vady oka
Q159Vrozené vady oka, NS
Q16VV ucha působící por. sluchu
Q160Vroz. chybění (ušního) boltce
Q161V.chybění atr.a zúž.zev. zvuk.
Q162Chybění Eustachovy trubice
Q163Vrozené vady ušních kůstek
Q164J. vrozené vady středního ucha
Q165Vrozená vada vnitřního ucha
Q169VV ucha působící por.sluchu,NS
Q17Jiné vrozené vady ucha
Q170Nadpočetný boltec
Q171Macrotia
Q172Microtia
Q173Jiné znetvořené ucho
Q174Vadně umístěné ucho
Q175Vyčnívající ucho
Q178Jiné určené vrozené vady ucha
Q179Vrozená malformace ucha, NS
Q18Jiné vroz.vady obličeje a krku
Q180Sinus,píštěl,cysta bran. štěr.
Q181Preaurikulární sinus a cysta
Q182J. branchiální rozštěpové vady
Q183Kožní řasy šíje
Q184Macrostomia
Q185Microstomia
Q186Macrocheilia
Q187Microcheilia
Q188J.urč. vr.vady obličeje a krku
Q189Vroz. vady obličeje a krku NS
Q20VV srdečních komor a spojení
Q200Společný arteriální truncus
Q201Dvojvýtoková pravá komora
Q202Dvojvýtoková levá komora
Q203Ventrikuloarteriální diskord.
Q204Dvojvtoková komora
Q205Atrioventrikulární diskordance
Q206Izomerismus srdečních oušek
Q208J.VV srdečních komor a spojení
Q209VV srdečních komor a spoj., NS
Q21Vrozené vady srdeční přepážky
Q210Defekt komorového septa
Q211Defekt síňového septa
Q212Defekt atrioventrikulár.septa
Q213Fallotova tetralogie
Q214Defekt aortopulmonálního septa
Q218J. vroz. vady srdeční přepážky
Q219Vroz. vada srdeční přepážky,NS
Q22VV pulmonál.a trojcípé chlopně
Q220Atrézie pulmonální chopně
Q221Vroz. sten. pulmonální chlopně
Q222Vroz.insuf. pulmonální chlopně
Q223J.vroz.vady pulmonální chlopně
Q224Vrozená trikuspidální stenóza
Q225Ebsteinova anom.trikuspid.chl.
Q226Sy.hypoplastického prav.srdce
Q228Jiné VV trikuspidální chlopně
Q229VV trikuspidální chlopně, NS
Q23VV aortální a mitrální chlopně
Q230Vroz. stenóza aortální chlopně
Q231Vroz. insuf. aortální chlopně
Q232Vrozená mitrální stenóza
Q233Vrozená mitrální insuficience
Q234Sy.hypoplastic.levého srdce
Q238J. VV aortální a mitrální chl.
Q239VV aortální a mitrální chl.,NS
Q24Jiné vrozené vady srdce
Q240Dextrokardie
Q241Levokardie
Q242Cor triatriatum
Q243Pulmonální stenóza infundibul.
Q244Vrozená subaortální stenóza
Q245Malformace koronárních cév
Q246Vroz. blokáda převodu vzruchů
Q248Jiné určené vrozené vady srdce
Q249Vrozená vada srdce, NS
Q25Vrozené vady velkých arterií
Q250Otevřený ductus arteriosus
Q251Koarktace aorty
Q252Atrézie aorty
Q253Stenóza aorty
Q254Jiné vrozené vady aorty
Q255Atrézie pulmonální arterie
Q256Stenóza pulmonální arterie
Q257Jiné vrozené vady plicnice
Q258Jiné vroz.vady velkých arterií
Q259Vroz. vada velkých arterií, NS
Q26Vrozené vady velkých žil
Q260Vrozená stenóza duté žíly
Q261Persist.levostr.hor.dutá žíla
Q262Totál.anomál.napojení plic.žil
Q263Část.anomál.napojení plic.žil
Q264Anom. napojení plicních žil,NS
Q265Anom. napojení portálních žil
Q266Píštěl m.port.žil.a hepat.art.
Q268Jiné vrozené vady velkých žil
Q269Vrozená vada velké žíly, NS
Q27J.vroz.vady perif.cév.soustavy
Q270Vroz.chybění a hypopl.pup.art.
Q271Vroz. stenóza renální arterie
Q272J. vroz. vady renální arterie
Q273Arteriovenózní vady perif. cév
Q274Vrozená flebektázie
Q278J. urč. VV perif. cévní soust.
Q279Vroz.vada perif.cévní sous.,NS
Q28J. vroz. vady oběhové soustavy
Q280AV malformace přívod.cév mozku
Q281J. malformace přívod.cév mozku
Q282Arteriovenózní malf. mozk. cév
Q283Jiné malformace mozkových cév
Q288J.urč.vrozené vady oběh.soust.
Q289Vroz. vada oběhové soustavy,NS
Q30Vrozené vady nosu
Q300Atrézie choan
Q301Agenese a nevyvinutí nosu
Q302Zářez, štěrbina a rozštěp nosu
Q303Vroz.proděravěná nosní přepáž.
Q308Jiné vrozené vady nosu
Q309Vrozená vada nosu, NS
Q31Vrozené vady hrtanu
Q310Diafragma hrtanu
Q311Vrozená subglotická stenóza
Q312Hypoplazie hrtanu
Q313Laryngokela
Q314Vrozený hrtanový stridor
Q315Vrozená laryngomalacie
Q318Jiné vrozené vady hrtanu
Q319Vrozená vada hrtanu, NS
Q32VV průdušnice a průdušky
Q320Vrozená tracheomalacie
Q321Jiné vrozené vady průdušnice
Q322Vrozená bronchomalacie
Q323Vrozené zúžení bronchu
Q324Jiné vrozené vady bronchu
Q33Vrozené vady plic
Q330Vrozená cystická plíce
Q331Přídatný lalok plic
Q332Sekvestrace plic
Q333Nevyvinutí plic
Q334Vrozené bronchiektazie
Q335Ektopická tkáň v plicích
Q336Hypoplazie a dysplazie plic
Q338Jiné vrozené vady plic
Q339Vrozená vada plic, NS
Q34J. vrozené vady dýchací soust.
Q340Vada pohrudnice
Q341Vrozená cysta mediastina
Q348J.urč.vrozené vady dých.soust.
Q349Vroz. vada dýchací soustavy,NS
Q35Rozštěp patra
Q350Oboustr. rozštěp tvrdého patra
Q351Jednostr.rozštěp tvrdého patra
Q352Oboustr. rozštěp měkkého patra
Q353Jednostr.rozštěp měkkého patra
Q354Oboustr.rozšt.tvrd.i měk.patra
Q355Jednostr.rozšt.tvr.i měk.patra
Q356Střední rozštěp patra
Q357Rozštěp čípku
Q358Oboustranný rozštěp patra, NS
Q359Jednostranný rozštěp patra, NS
Q36Rozštěp rtu
Q360Oboustranný rozštěp rtu
Q361Střední rozštěp rtu
Q369Jednostranný rozštěp rtu
Q37Rozštěp patra s rozštěpem rtu
Q370Oboustr.rozš.tv.pat.s rozš.rtu
Q371Jednostr.roz.tv.pat.s rozš.rtu
Q372Oboustr.roz.měk.pat.s rozš.rtu
Q373Jednostr.roz.měk.pat.s roz.rtu
Q374Oboustr.rozš.t.a m.pat.s r.rtu
Q375Jednostr.roz.t.a m.pat.s r.rtu
Q378Neurč.ob.rozš.patra s rozš.rtu
Q379Neurč.jedn.rozš.pat.s rozš.rtu
Q38J. VV jazyka, úst a hltanu
Q380Vrozené malformace rtů, NJ
Q381Ankyloglossie
Q382Makroglossie
Q383Jiné vrozené vady jazyka
Q384Vroz. malf.slin. žláz a vývodů
Q385Vrozené vady patra, NJ
Q386Jiné vrozené malformace úst
Q387Hltanová výchlipka
Q388Jiné vrozené vady hltanu
Q39Vrozené vady jícnu
Q390Atrézie jícnu bez píštěle
Q391Atr.jícnu s trach.-oesof.píšť.
Q392Vr.trach.-oesof. píšť.bez atr.
Q393Vroz.stenóza a striktura jícnu
Q394Diafragma jícnu
Q395Vrozená dilatace jícnu
Q396Divertikl jícnu
Q398Jiné vrozené vady jícnu
Q399Vrozená vada jícnu, NS
Q40J.VV horní části trávicí sous.
Q400Vroz.hypertrof.stenóza pyloru
Q401Vrozená hiátová kýla
Q402J. určené vrozené vady žaludku
Q403Vrozená vada žaludku, NS
Q408J.urč.VV hor.části tráv.soust.
Q409VV horní části tráv. soust.,NS
Q41Vr.chyb.,atr.a sten.tenk.stř.
Q410Vr.chybění,atr.a sten.dvanáct.
Q411Vr.chybění, atr.a sten. jejuna
Q412Vr.chybění, atr.a stenóza ilea
Q418Vr.chyb.,atr.,sten.j.ur.č.t.s.
Q419Vr.chyb.,atr.,sten.ten.stř.,NS
Q42Vroz.chybění,atr.,sten.tl.stř.
Q420Vr.chyb.,atr.a sten.kon.s píš.
Q421Vr.chyb,atr.,sten.koneč.b.píš.
Q422Vr.chyb.,atr,sten.řiti s píšť.
Q423Vr.chyb.,atr.,st.řiti bez píš.
Q428Vr.chyb.,atr.,sten.j.čás.tl.s.
Q429Vr.chyb.,atr.,sten.tl.stř.č.NS
Q43Jiné vrozené vady střeva
Q430Meckelův divertikl
Q431Hirschsprungova nemoc
Q432J.vroz. funkční por. tl.střeva
Q433Vrozené vady fixace střev
Q434Zdvojení střeva
Q435Ektopická řiť
Q436Vroz. píštěl konečníku a řiti
Q437Přetrvávající kloaka
Q438Jiné určené vrozené vady střev
Q439Vrozená vada střeva, NS
Q44VV žlučníku, žlučovodů a jater
Q440Ageneze, apl.a hypopl.žlučníku
Q441Jiné vrozené vady žlučníku
Q442Atrézie žlučových cest
Q443Vroz.sten.a strikt.žluč.cest
Q444Cysta choledochu
Q445J. vrozené vady žlučových cest
Q446Cystická nemoc jater
Q447Jiné vrozené vady jater
Q45J. vrozené vady trávicí soust.
Q450Ageneze,apl.a hypopl. slin.bř.
Q451Prstencový pankreas
Q452Vrozená cysta slinivky břišní
Q453J.VV slin.bř.a pankreat.vývodu
Q458J.urč.vrozené vady tráv.soust.
Q459Vroz.vada trávicí soustavy, NS
Q50VV vaječníků,vejcov.a šir.vazů
Q500Vrozené chybění vaječníku
Q501Vývojová cysta vaječníku
Q502Vrozená torze vaječníku
Q503Jiné vrozené vady vaječníku
Q504Embryonální cysta vejcovodu
Q505Embryonální cysta širok.vazu
Q506J.VV vejcovodu a širokého vazu
Q51VV dělohy a děložního hrdla
Q510Ageneze a aplazie dělohy
Q511Zdv. dělohy i cervixu a pochvy
Q512Jiné zdvojení dělohy
Q513Uterus bicornis
Q514Uterus unicornis
Q515Ageneze a apl. hrdla děložního
Q516Embryonální cysta hrdla dělož.
Q517Vr.píšť.mezi děl.,tr.,moč.org.
Q518J. VV dělohy a hrdla děložního
Q519VV dělohy a hrdla děložního,NS
Q52J. VV ženských pohlavních org.
Q520Vrozené chybění pochvy
Q521Zdvojení pochvy
Q522Vrozená rektovaginální píštěl
Q523Neperforovaný hymen
Q524Jiné vrozené vady pochvy
Q525Spojení pysků
Q526Vrozené vady klitorisu
Q527Jiné vrozené vady vulvy
Q528J.urč.VV ženských pohl. orgánů
Q529VV ženských pohlavních org.,NS
Q53Nesestouplé varle
Q530Ektopické varle
Q531Jednostranně nesestouplé varle
Q532Oboustranně nesestouplé varle
Q539Nesestouplé varle, NS
Q54Hypospadie
Q540Hypospadie balanická
Q541Hypospadie penilní
Q542Hypospadie penoskrotální
Q543Hypospadie perineální
Q544Vrozená chordea
Q548Jiné hypospadie
Q549Hypospadie, NS
Q55J. VV mužských pohlavních org.
Q550Chybění nebo aplazie varlete
Q551Hypoplazie varlete a skrota
Q552J. vroz. vady varlete a skrota
Q553Atrézie chámovodu
Q554J.VV chám.,nadv.,sem.váč.a pr.
Q555Vrozené chybění a aplazie pyje
Q556Jiné vrozené vady pyje
Q558J.urč. VV mužských pohl.orgánů
Q559Vr.vada mužských pohl.org., NS
Q56Neurč. pohl.a pseudohermafrod.
Q560Hermafroditismus, NJ
Q561Muž.pseudohermafroditismus, NJ
Q562Žen.pseudohermafroditismus, NJ
Q563Pseudohermafroditismus, NS
Q564Neurčité pohlaví, NS
Q60Renální ageneze a hypoplazie
Q600Jednostranná ageneze ledviny
Q601Oboustranná ageneze ledvin
Q602Ageneze ledviny, NS
Q603Jednostr. hypoplazie ledviny
Q604Oboustranná hypoplazie ledvin
Q605Hypoplazie ledviny, NS
Q606Potterův syndrom
Q61Cystická nemoc ledvin
Q610Jediná vrozená cysta ledviny
Q611Polycyst.ledvina, infant. typu
Q612Polycyst. ledvina, typu dosp.
Q613Polycystická ledvina, NS
Q614Dysplazie ledviny
Q615Cystická dřeň ledviny
Q618Jiné cystické nemoci ledvin
Q619Cystická nemoc ledvin, NS
Q62Vr.obst.def.ledv.pán.a VV moč.
Q620Vrozená hydronefróza
Q621Atrézie a stenóza močovodu
Q622Vrozený megaloureter
Q623J.obstr.def.ledv.pánv.a močov.
Q624Ageneze močovodu
Q625Zdvojení močovodu
Q626Špatné umístění močovodu
Q627Vr.vesiko-uretero-renál.reflux
Q628Jiné vrozené vady močovodu
Q63Jiné vrozené vady ledvin
Q630Přídatná ledvina
Q631Laloč.,spoj.a podkov.ledvina
Q632Ektopická ledvina
Q633Hyperplast.a obrovská ledvina
Q638J. určené vrozené vady ledvin
Q639Vrozená vada ledvin, NS
Q64J. vrozené vady močové soust.
Q640Epispadie
Q641Extrofie močového měchýře
Q642Vroz. zadní uretrální chlopeň
Q643J.atr.,sten.moč.tr.,hr.moč.mě.
Q644Vady urachu
Q645Vr. chybění moč.měch.a moč.tr.
Q646Vrozený divertikl moč. měchýře
Q647J. VV močového měch. a moč.tr.
Q648J.urč.vroz. vady močové soust.
Q649Vroz. vada močové soustavy, NS
Q65Vrozené deformity kyčle
Q650Vroz.jednostr.vykloubení kyčle
Q651Vroz. oboustr.vykloubení kyčle
Q652Vrozené vykloubení kyčle, NS
Q653Vroz.jednostr. subluxace kyčle
Q654Vroz. oboustr. subluxace kyčle
Q655Vrozená subluxace kyčle, NS
Q656Nestabilní kyčel
Q658Jiné vrozené deformity kyčle
Q659Vrozená deformita kyčle, NS
Q66Vrozené deformity nohou
Q660Pes equinovarus
Q661Pes calcaneovarus
Q662Metatarsus varus
Q663J.vroz. varózní deformity nohy
Q664Pes calcaneovalgus
Q665Vrozená plochá noha
Q666J.vroz.valgózní deformity nohy
Q667Abnormálně vyklenutá noha
Q668Jiné vrozené deformity nohou
Q669Vrozená deformita nohy, NS
Q67Vr.sv-ko def.hlavy,obl.pát.hr.
Q670Asymetrie obličeje
Q671Stlačený obličej
Q672Dolichocefalie
Q673Plagiocefalie
Q674J.vroz.def.lebky,obl.a čelisti
Q675Vrozené deformity páteře
Q676Vpadlý hrudník
Q677Pectus carinatum
Q678J.vrozené deformity hrudníku
Q68J.vroz.svalově-kosterní defor.
Q680VV musc. sternocleidomastoidei
Q681Vrozené deformity ruky
Q682Vrozená deformita kolena
Q683Vroz. zkřivení stehenní kosti
Q684Vr.zkřiv.kostí holenní a lýtk.
Q685Vroz.zkřiv.dlouh.kostí nohy,NS
Q688J.urč.vr.svalově-kosterní def.
Q69Polydaktylie
Q690Nadpoč.(-é) prst(-y) ruky(-ou)
Q691Nadp.(-é) palec(-ce) ruky(-ou)
Q692Nadpoč.(-é) prst(-y) nohy(-ou)
Q699Polydaktylie, NS
Q70Syndaktylie
Q700Sloučené prsty ruky
Q701Blanitě spojené prsty ruky
Q702Sloučené prsty nohy
Q703Blanitě spojené prsty nohy
Q704Polysyndaktylie
Q709Syndaktylie, NS
Q71Redukční defekty hor.končetiny
Q710Vroz.úpl.chyb.hor.končetin(-y)
Q711Vr.chyb.nadl.a předl.s přít.r.
Q712Vr.chyb. obou předloktí a ruky
Q713Vroz. chybění ruky a prstu(ů)
Q714Pod. red.defekt kosti vřetenní
Q715Podél.red.defekt kosti loketní
Q716Klepetovitá ruka
Q718J.red. defekty hor.končetin(y)
Q719Redukč.defekt hor.končetiny,NS
Q72Redukč.defekty dolní končetiny
Q720Vroz.úpl.chyb.dol.končetin(-y)
Q721Vr.chyb.stehna, holeně s př.n.
Q722Vr.chybění obou holení a nohou
Q723Vr.chyb. nohy a prstu(-ů) nohy
Q724Podélný red.def.stehenní kosti
Q725Podélný red.def. holenní kosti
Q726Podélný red.def. lýtkové kosti
Q727Rozštěpená noha
Q728J.redukční def.dol.končetin(y)
Q729Red.defekt dolní končetiny, NS
Q73Redukč.defekty neurč.končetiny
Q730Vroz.chybění neurč.končetin(y)
Q731Phocomelia neurč. končetin(-y)
Q738J.red.def. neurč. končetin(-y)
Q74Jiné vrozené vady končetin(-y)
Q740J.VV hor.konč., vč.plet.ramen.
Q741Vrozené vady kolena
Q742J.VV dol.konč.,vč.pánev.plet.
Q743Arthrogryposis multiplex cong.
Q748J.urč.vrozené vady končetin(y)
Q749Neurč.vrozená vada končetin(y)
Q75Jiné VV kostí lebky a obličeje
Q750Craniosynostosis
Q751Kraniofaciální dysostóza
Q752Hypertelorismus
Q753Makrocefalie
Q754Mandibulofaciální dysostóza
Q755Okulomandibulární dysostóza
Q758J.urč.vr.malf.kostí lebky,obl.
Q759Vr.malf. k.lebky a obličeje,NS
Q76VV páteře a kostěného hrudníku
Q760Spina bifida occulta
Q761Klippelův-Feilův syndrom
Q762Vrozená spondylolistéza
Q763Vroz. skolióza způs. VV kostí
Q764J.VV páteře b.spoj.s skoliózou
Q765Krční žebro
Q766Jiné vrozené malformace žeber
Q767Vroz. malformace hrudní kosti
Q768Jiné VV kostěného hrudníku
Q769VV kostěného hrudníku, NS
Q77Osteochondrodyspl.,po.rů.d.k.p
Q770Achondrogenesis
Q771Zhoubné trpaslictví
Q772Syndrom krátkého žebra
Q773Chondrodysplasia punctata
Q774Achondroplazie
Q775Diastrofická dysplazie
Q776Chondroektodermová dysplazie
Q777Spondyloepifýzová dysplazie
Q778J.osteochondrodyspl.s po.růstu
Q779Osteochondrodyspl.s po.růs.,NS
Q78Jiné osteochondrodysplazie
Q780Osteogenesis imperfekta
Q781Polyostotická fibr. dysplazie
Q782Osteopetrosis
Q783Progresiv.diafýzová dysplazie
Q784Enchondromatóza
Q785Metafýzová dysplazie
Q786Mnohočetné vrozené exostózy
Q788J. urč. osteochondrodysplazie
Q789Osteochondrodysplazie, NS
Q79VV svalové a koster.soust.,NJ
Q790Vrozená brániční kýla
Q791Jiné vrozené vady bránice
Q792Exomphalus
Q793Gastroschisis
Q794Syndrom zmenšeného břicha
Q795Jiné vrozené vady břišní stěny
Q796Ehlersův-Danlosův syndrom
Q798J. VV svalové a koster. soust.
Q799VV svalové a koster. soust.,NS
Q80Vrozená ichtyóza
Q800Obecná ichtyóza
Q801Ichtyóza vázaná na X chromosom
Q802Lamelární ichtyóza
Q803Vr.erytroderma bul. ichtyozif.
Q804Plod harlekýn
Q808Jiná vrozená ichtyóza
Q809Vrozená ichtyóza, NS
Q81Epidermolysis bullosa
Q810Prostá bulózní epidermolýza
Q811Letální epidermolysis bullosa
Q812Epidermolysis bul. dystrophica
Q818Jiná epidermolysis bullosa
Q819Epidermolysis bullosa, NS
Q82Jiné vrozené vady kůže
Q820Dědičný lymfedém
Q821Xeroderma pigmentosum
Q822Mastocytóza
Q823Incontinentia pigmenti
Q824Ektodermová dysplazie(anhydr.)
Q825Vrozený nenádorový névus
Q828Jiné určené vrozené vady kůže
Q829Vrozená vada kůže, NS
Q83Vrozené vady prsu
Q830Vroz. chybění prsu a bradavky
Q831Přídatný prs
Q832Chybění bradavky
Q833Přídatná bradavka
Q838Jiné vrozené vady prsu
Q839Vrozená vada prsu, NS
Q84J. vrozené vady kožního krytu
Q840Vrozená alopecie
Q841Vroz.morfologické por.vlasů,NJ
Q842Jiné vrozené vady vlasů
Q843Anonychie
Q844Vrozená leukonychie
Q845Zvětšené a hypertrofické nehty
Q846Jiné vrozené vady nehtů
Q848J.urč. vroz.vady kožního krytu
Q849Vrozené vady kožního krytu, NS
Q85Fakomatózy, nezařazené jinde
Q850Neurofibromatóza (nezhoubná)
Q851Tuberózní skleróza
Q858Jiné fakomatózy, NJ
Q859Fakomatóza, NS
Q86Vr.malf.sy.zp. zn.zev.příč.,NJ
Q860Alkohol.sy.plodu (dysmorfní)
Q861Hydantoinátový syndrom plodu
Q862Vady tvaru způsob. Warfarinem
Q868J.vr.malf.sy.zp.znám.zev.příč.
Q87J.urč.vr.malf.sy.pos.více sys.
Q870Vr.malf.sy.post.hl.vzhl.oblič.
Q871Vr.malf.sy.sp.hl.s mal.vzrůst.
Q872Vroz.malf.sy.postih.přev.konč.
Q873Vr.malf.sy.s časn.nadm.vzrůst.
Q874Marfanův syndrom
Q875J.vroz.malf.sy.s j.změn.kostry
Q878J.urč.vroz. malfor.syndromy,NJ
Q89Jiné vrozené vady, NJ
Q890Vrozené vady sleziny
Q891Vrozené vady nadledviny
Q892VV jiných žláz s vnitř.sekrecí
Q893Situs inversus
Q894Spojená (srostlá) dvojčata
Q897Mnohočetné vrozené vady, NJ
Q898Jiné určené vrozené vady
Q899Vrozená vada, NS
Q90Downův syndrom
Q900Trisomie 21, meiotic. nondisj.
Q901Trisomie 21, mozaika (mit.n.)
Q902Trisomie 21, translokace
Q909Downův syndrom, NS
Q91Syndromy Edwardsův a Patauův
Q910Trisomie 18, meiotic. nondisj.
Q911Trisomie 18, mozaika (mit.n.)
Q912Trisomie 18, translokace
Q913Edwardsův syndrom, NS
Q914Trisomie 13, meiotic. nondisj.
Q915Trisomie 13, mozaika (mit.n.)
Q916Trisomie 13, translokace
Q917Patauův syndrom, NS
Q92J.trisomie a část.tr.autos.,NJ
Q920Úp.chr.trisomie,meiot.nondisj.
Q921Úp.chr.trisomie,mozaika(mit.n)
Q922Větší částečná trisomie
Q923Menší částečná trisomie
Q924Duplikace patr.jen v prometaf.
Q925Duplik.s j.komplex.přestavbou
Q926Nadpočetné zvl.(marker) chrom.
Q927Triploidie a polyploidie
Q928J.urč.trisom.a část. tr.autos.
Q929Trisom.a část.tris.autosomů,NS
Q93Monosomie a delece autos., NJ
Q930Úpl.autos.monos., mei.nondisj.
Q931Úp.autos.monos.,mozaika(mit.n)
Q932Chrom.změn.v prsten.n.dicentr.
Q933Delece krátkého raménka chr. 4
Q934Delece krátkého raménka chr. 5
Q935Jiná delece části chromosomu
Q936Delece patrná jen v prometaf.
Q937Delece s j. komplex. přestavb.
Q938Jiné delece autosomů
Q939Delece autosomů, NS
Q95Balanc.přest.a strukt.zvl.,NJ
Q950Bal.transl.a ins.u jed.b.kl.p.
Q951Inver.chrom.u jed.bez klin.pr.
Q952Bal.přest.autos.u j.s klin.pr.
Q953Bal.př.pohl.chr.a aut.s kl.pr.
Q954Jed. se zvl. heterochromatinem
Q955Jed.s frag.místy na autosomech
Q958J.bal.př.a strukt. zvl.(mark.)
Q959Bal.př.a str.zvl.(markery), NS
Q96Turnerův syndrom
Q960Karyotyp 45,X
Q961Karyotyp 46,X iso (Xq)
Q962Karyotyp 46,X s abn.pohl. chr.
Q963Mozaika, 45,X/46,XX nebo XY
Q964Mozaika, 45,X/j.b.l.s ab.p.ch.
Q968J. varianty Turnerova syndromu
Q969Turnerův syndrom, NS
Q97J.abn.pohl.chr.,žen.fenotyp,NJ
Q970Karyotyp 47,XXX
Q971Žena s více než třemi X chrom.
Q972Mozaika,linie s roz.p.X chrom.
Q973Žena s karyotypem 46,XY
Q978J.urč.abn.poh.chrom.,ž.fenotyp
Q979Abn.poh.chr.,ženský fenotyp,NS
Q98J.abn.pohl.chr.,muž.fenotyp,NJ
Q980Klinefelterův sy, kar. 47,XXY
Q981Klinefelterův sy, m.s 2X chr.+
Q982Klinefelterův sy,m.s kar.46,XX
Q983Jiný muž s karyotypem 46,XX
Q984Klinefelterův syndrom, NS
Q985Karyotyp 47,XYY
Q986Muž se strukt.odch.pohl.chrom.
Q987Muž s mozaikou pohlavních chr.
Q988J.urč.abn.poh.chr.,muž.fenotyp
Q989Abn.poh.chr.,mužský fenotyp,NS
Q99Jiné abnormality chromosomů,NJ
Q990Mozaika 46,XX/46,XY
Q991Pravý hermafrodit 46,XX
Q992Fragilní X chromosom
Q998Jiné určené abnormality chrom.
Q999Abnormalita chromosomů, NS
R00Abnormality srdeční čin.(tepu)
R000Tachykardie, NS
R001Bradykardie, NS
R002Palpitace
R008J. a neur.abnorm.srd. činnosti
R01Srd. šelesty a j. srd. zvuky
R010Benigní srdeční šelesty
R011Srdeční šelest, NS
R012Jiné srdeční zvuky
R02Gangréna nezařazená jinde
R03Zjišť. abn. TK bez diagnózy
R030Zjišť.zvýš.TK bez dg.hypert.
R031Zjišť.nespecifické hypotenze
R04Krvácení z dýchacích cest
R040Krvácení z nosu - epistaxis
R041Krvácení z hrdla
R042Hemoptýza
R048Krvácení z j. lok. dých. cest
R049Krvácení z dýchacích cest, NS
R05Kašel
R06Nepravidelnosti dýchání
R060Dušnost - dyspnoe
R061Stridor
R062Sípání
R063Periodické dýchání
R064Hyperventilace
R065Dýchání ústy
R066Škytání
R067Kýchání
R068J.a neurč.nepravidel. dýchání
R07Bolest v hrdle a na hrudi
R070Bolest v hrdle
R071Bolest na hrudi při dýchání
R072Prekordiální bolest
R073Jiná bolest hrudi
R074Bolest hrudi, NS
R09J.př.a zn.u oběh.a dých.soust.
R090Asfyxie
R091Zánět pohrudnice - pleuritis
R092Zástava dechu
R093Abnormální sputum
R098J.urč.př.a zn.u oběh.a dých.s.
R10Břišní a pánevní bolest
R100Akutní břicho
R101Bolest lok.v hor.části břicha
R102Pánevní a perineální bolest
R103Bolest v j.míst.dolní č.břicha
R104Jiná a neurčená břišní bolest
R11Nausea a zvracení
R12Pálení žáhy
R13Dysfagie
R14Flatulence a příbuzné stavy
R15Inkontinence stolice
R16Hepato- a spleno- megalie, NJ
R160Hepatomegalie, NJ
R161Splenomegalie, NJ
R162Hepato- se spleno- megalií, NJ
R17Neurčená žloutenka
R18Ascites
R19J.příz.a zn.trávicí s.a břicha
R190Zduř.,útvar nitrobřišní a pán.
R191Abnormální střevní zvuky
R192Viditelná peristaltika
R193Ztuhlost - rigidita - břicha
R194Změny vlastností střev
R195Jiné nepravidelnosti stolice
R196Zápach z úst
R198J.urč.př.a zn.tráv.s.a břicha
R20Poruchy kožního čití
R200Anestézie kůže
R201Hypestézie kůže
R202Parestézie kůže
R203Hyperestézie
R208J.a neurč.poruchy kožního čití
R21Vyrážka a j.nesp.kožní erupce
R22Lok.zduř.,útvar kůže a podk.v.
R220Lok.zduř.,útvar a bulka, hlavy
R221Lok.zduř.,útvar a bulka, krku
R222Lok.zduř.,útvar a bulka, trupu
R223Lok.zduř.,útvar a bulka, HK
R224Lok.zduř.,útvar a bulka, DK
R227Lok.zduř.,útv.a bul.,mnoh.lok.
R229Lokaliz.zduř.,útvar a bulka,NS
R23Jiné kožní změny
R230Cyanóza
R231Bledost - pallor
R232Zrudnutí
R233Samovolné ekchymózy
R234Změny kožní struktury
R238Jiné a neurčené kožní změny
R25Abnormální bezděčné pohyby
R250Abnormální pohyby hlavy
R251Třes - tremor - , NS
R252Křeče a spasmy
R253Fascikulace-záškuby sval.snop.
R258J. a neurč. abn. bezděč.pohyby
R26Poruchy chůze a pohyblivosti
R260Ataktická chůze
R261Paralytická chůze
R262Obtížná chůze, NJ
R263Imobilita
R268J.a neur.abnor.chůze a pohybl.
R27Jiný nedostatek koordinace
R270Ataxie, NS
R278J.a neurč.nedost.koordinace
R29J.př.a zn.nerv.,sval.a kost.s.
R290Tetanie
R291Meningismus
R292Abnormální reflexy
R293Abnormální postoj(držení těla)
R294Lupavý kyčel
R296Sklon k pádům, NJ
R298J.a neur.př.ner.,sv.a kost.sou
R30Bolest spojená s močením
R300Dysurie
R301Tenesmus vesicalis
R309Bolestivé močení, NS
R31Neurčená hematurie
R32Neurčená inkontinence moči
R33Retence - zadržení moči
R34Anurie a oligurie
R35Polyurie
R36Výtok z močové trubice
R39J. př. a zn. u močové soustavy
R390Extravazace moči
R391Jiné potíže s močením
R392Extrarenální urémie
R398J.a neur.příz.a zn.u moč.sous.
R40Spavost, ztrnulost a bezvědomí
R400Spavost - somnolence
R401Ztrnulost - stupor
R402Bezvědomí - coma, NS
R41J.př.a zn.funkcí vním.a vědomí
R410Desorientace, NS
R411Anterográdní amnézie
R412Retrográdní amnézie
R413Jiná amnézie
R418J.a neurč.př.fcí vním.,vědomí
R42Závrať - vertigo
R43Poruchy čichu a chuti
R430Anosmie
R431Parosmie
R432Parageusie
R438J.a neur.poruchy čichu a chuti
R44J.příz. a zn.celk.čití a vním.
R440Sluchové halucinace
R441Zrakové halucinace
R442Jiné halucinace
R443Halucinace, NS
R448J.a neur.př. a zn.čití a vním.
R45Příz. a zn. u emočního stavu
R450Nervozita
R451Neklid a nepokoj
R452Pocit neštěstí
R453Sklíčenost a apatie
R454Popudlivost,vznětlivost a hněv
R455Nepřátelství
R456Fyzické násilí
R457Stav emoč. šoku a stresu, NS
R458J.př. a znaky u emočního stavu
R46Př.a zn. u vzezření a chování
R460Velmi nízká úrov. osob.hygieny
R461Bizarní osobní vzhled
R462Podivné a nevysvětlit.chování
R463Přehnané, přepjaté chování
R464Zpomalenost a chabé reagování
R465Podezíravost a význ.vyhýbavost
R466Nepř.starostl.a předs.se str.
R467Mnohomluvnost ztěž.kontakt
R468J.př.a zn.u vzezření a chování
R47Poruchy řeči, NJ
R470Dysfázie a afázie
R471Anartrie a dysartrie
R478Jiné a neurčené poruchy řeči
R48Dyslexie a j.znak.poruchy, NJ
R480Dyslexie a alexie
R481Agnosie
R482Apraxie
R488J. a neurč. znakové poruchy
R49Poruchy hlasu
R490Dysfonie
R491Afonie
R492Hypernasalita a hyponasalita
R498Jiné a neurčené poruchy hlasu
R50Horečka neznámého původu
R500Horečka s třesavkou
R501Trvalá horečka
R502Horečka způsobená léky
R508Jiná určená horečka
R509Horečka, NS
R51Bolest hlavy, NS
R52Bolest nezařazená jinde
R520Akutní bolest
R521Chronická neztišitelná bolest
R522Jiná chronická bolest
R529Bolest, NS
R53Nevolnost a únava
R54Stáří - senilita
R55Mdloba - synkopa a kolaps
R56Křeče, nezařazené jinde
R560Febrilní křeče
R568Jiné a neurčené křeče
R57Šok, nezařazený jinde
R570Kardiogenní šok
R571Hypovolemický šok
R578Jiný šok
R579Šok NS
R58Krvácení, nezařazené jinde
R59Zvětšené mízní uzliny
R590Lokal. zvětšení mízních uzlin
R591Celkové zvětšení mízních uzlin
R599Zvětšené mízní uzliny, NS
R60Edém - otok, nezařazený jinde
R600Lokalizovaný edém
R601Celkový edém
R609Edém, NS
R61Nadměrné pocení - hyperhidróza
R610Lokalizovaná hyperhidróza
R611Celková hyperhidróza
R619Hyperhidróza, NS
R62Ned.předp. norm. fyziol.vývoje
R620Zpožď.dos.předp.fyziol.výv.st.
R628J.nedost.předp.norm.fyz.vývoje
R629Ned.předp.norm.fyziol.výv., NS
R63Př.u příjmu potravy a tekutin
R630Anorexie - nechutenství
R631Polydipsie
R632Polyfagie
R633Potíže a špatně vedené krmení
R634Abnormální ztráta hmotnosti
R635Dosažení abnormální hmotnosti
R636Ned.příj.pot.zp.zaned.sebe sa.
R638J.př.u příjmu potravy a tekut.
R64Kachexie
R65Synd.systémové zánět. odpovědi
R650Syn.sys.zánět.odp.inf.bez sel.
R651Syn.sys.zánět.odp.inf.se selh.
R652Syn.sys.zánět.odp.neinf.bez s.
R653Syn.sys.zánět.odp.neinf.se se.
R659Synd.systém.zánět.odpovědi NS
R68Jiné celkové příznaky a znaky
R680Hypotermie,b.vzt.k okol.tepl.
R681Nespec.příz. z období dětství
R682Suchost úst, NS
R683Paličkovité prsty
R688J.urč.celkové příznaky a znaky
R69Nezn. a neurč. příč.nemocnosti
R70Zvýš.rychl.sed.ČK a ab.vis.pl.
R700Zvýš.rychlost sedimentace ČK
R701Abnormální vazkost plazmy
R71Abnormality červených krvinek
R72Abnormality bílých krvinek, NJ
R73Zvýšená hladina krevní glukózy
R730Abnormál.test glukos.tolerance
R739Hyperglykémie, NS
R74Abnormál.hladiny enzymů v séru
R740Zvýš.hl.transam.n.deh.kys.ml.
R748Abn.hladiny j. sérových enzymů
R749Abn.hl.neur.sérového enzymu,NS
R75Laboratorní průkaz HIV
R76J.abn.imunolog. nálezy v séru
R760Zvýšený titr protilátek
R761Abn. reakce na tuberkulin.test
R762Fal.pozit.ser.test na syfilis
R768J.urč.abn.imunolog.nál.v séru
R769Abn.imunolog.nález v séru, NS
R77J.abn. plazmatických bílkovin
R770Abnormalita albuminu
R771Abnormalita globulinu
R772Abnormalita alfafetoproteinu
R778J.urč.abnorm.plazmat.bílkovin
R779Abn. plazmatické bílkoviny, NS
R78Nál.léč.a j.lát.nor.v kr.nepř.
R780Nález alkoholu v krvi
R781Nález opiátových drog v krvi
R782Nález kokainu v krvi
R783Nález halucinogenů v krvi
R784Nál.j.drog s mož.návyk.v krvi
R785Nález psychotrop.látek v krvi
R786Nález steroidních činit.v krvi
R787Nál.abn.hl.těžkých kovů v krvi
R788Nál.j.urč.lát.nor.v krvi nepř.
R789Nál.neur.lát.nor.v krvi nepř.
R79J.abnor.nálezy chemismu krve
R790Abn. hladina krevních minerálů
R798J.urč.abn.nálezy chemismu krve
R799Abnorm.nález chemismu krve, NS
R80Izolovaná proteinurie
R81Glykosurie
R82Jiné abnormální nálezy v moči
R820Chylurie
R821Myoglobinurie
R822Biliurie
R823Hemoglobinurie
R824Acetonurie
R825Zvýš.hl.dr.léků a b.lát.v moči
R826Abn.hlad.lát.před.neléč.v moči
R827Abn.nálezy při mikrob.vyš.moči
R828Abn.nál.u cyt.a hist.vyš.moči
R829J.a neurč.abn. nálezy v moči
R83Abn. nálezy v mozkomíšním moku
R830Abnormální hladina enzymů
R831Abnormální hladina hormonů
R832Ab.hl.j.drog,léků a biol.látek
R833Ab.hlad.lát.př.z nelék.zdrojů
R834Abnormální imunologické nálezy
R835Abnorm.mikrobiologické nálezy
R836Abnormální cytologické nálezy
R837Abnormální histologické nálezy
R838Jiné abnormální nálezy
R839Neurčený abnormální nález
R84Ab.nál.ve vz.z dých.org.,hrud.
R840Abnormální hladina enzymů
R841Abnormální hladina hormonů
R842Ab.hl.j.drog,léků a biol.látek
R843Ab.hlad.lát.př.z nelék.zdrojů
R844Abnormální imunologické nálezy
R845Abnorm.mikrobiologické nálezy
R846Abnormální cytologické nálezy
R847Abnormální histologické nálezy
R848Jiné abnormální nálezy
R849Neurčený abnormální nález
R85Ab.ná.ve vz.tráv.or.a d.břišní
R850Abnormální hladina enzymů
R851Abnormální hladina hormonů
R852Ab.hl.j.drog,léků a biol.látek
R853Ab.hlad.lát.př.z nelék.zdrojů
R854Abnormální imunologické nálezy
R855Abnorm.mikrobiologické nálezy
R856Abnormální cytologické nálezy
R857Abnormální histologické nálezy
R858Jiné abnormální nálezy
R859Neurčený abnormální nález
R86Abn.nál.ve vz.z muž.pohl.org.
R860Abnormální hladina enzymů
R861Abnormální hladina hormonů
R862Ab.hl.j.drog,léků a biol.látek
R863Ab.hlad.lát.př.z nelék.zdrojů
R864Abnormální imunologické nálezy
R865Abnorm.mikrobiologické nálezy
R866Abnormální cytologické nálezy
R867Abnormální histologické nálezy
R868Jiné abnormální nálezy
R869Neurčený abnormální nález
R87Abn.nál.ve vz.z žen.pohl.org.
R870Abnormální hladina enzymů
R871Abnormální hladina hormonů
R872Ab.hl.j.drog,léků a biol.látek
R873Ab.hlad.lát.př.z nelék.zdrojů
R874Abnormální imunologické nálezy
R875Abnorm.mikrobiologické nálezy
R876Abnormální cytologické nálezy
R877Abnormální histologické nálezy
R878Jiné abnormální nálezy
R879Neurčený abnormální nález
R89Abn.nál.z j.org.,soust.a tkání
R890Abnormální hladina enzymů
R891Abnormální hladina hormonů
R892Ab.hl.j.drog,léků a biol.látek
R893Ab.hlad.lát.př.z nelék.zdrojů
R894Abnormální imunologické nálezy
R895Abnorm.mikrobiologické nálezy
R896Abnormální cytologické nálezy
R897Abnormální histologické nálezy
R898Jiné abnormální nálezy
R899Neurčený abnormální nález
R90Abn.nál.při dg.zobraz. CNS
R900Léze naplňuj.nitroleb.prostor
R908J.abn.nál.při dg.zobrazení CNS
R91Abn.nál.při dg.zobrazení plic
R92Abn.nál.při dg.zobrazení prsu
R93Abn.nál.při dg.zobr.j.těl.str.
R930Ab.nál.u dg.zobr.leb.,hlavy,NJ
R931Ab.nál.u dg.zobr.srd.,koron.ob
R932Ab.nál.u dg.zobr.jat.,žl.cest
R933Ab.nál.u dg.zobr.j.č.tráv.sou.
R934Abn.nál.při dg.zobraz.moč.org.
R935Ab.ná.při dg.zob.j.bř.kr.vč.rp
R936Abn.nál.při dg.zobraz.končetin
R937Ab.ná.při dg.zob.j.č.sv.a k.s.
R938Ab.nál.u dg.zobr.j.ur.těl.str.
R94Abn.výsledky funkč. vyšetření
R940Abn.výsl.funkč.vyšetření CNS
R941Abn.výsl.fu.vyš.per.ner.a smy.
R942Abn.výsl.funkč.vyšetření plic
R943Abn.výsl.kardiovask.funkč.vyš.
R944Abn.výsl.funkč.vyšetř.ledvin
R945Abn.výsl.funkč.vyšetření jater
R946Abn.výsl.funkč.vyš. štít.žlázy
R947Abn.výsl.j.endokrin.funkč.vyš.
R948Abn.výsl.funkč.vyš.j.orgánů
R95Sy. náhlé smrti dítěte (koj.)
R96J.náhlá smrt z nezn. příčiny
R960Okamžitá smrt
R961Smrt do 24h. od začát.příznaků
R98Smrt bez svědků
R99J.nepř.urč.a neurč. příč.smrti
S00Povrchní poranění hlavy
S000Povrch.poraň.vlas.části hlavy
S001Kontuze oč.víčka a periok.kr.
S002J.povr.por.oč.víč.a periok.kr.
S003Povrchní poranění nosu
S004Povrchní poranění ucha
S005Povrch.poraň.rtu a dut.ústní
S007Mnohoč.povrch. poranění hlavy
S008Povrch.poraň.jin.částí hlavy
S009Povrch.poranění hlavy, část NS
S01Otevřená rána hlavy
S010Otevř.rána vlasové části hlavy
S011Ot.rána oč.víč.a periok.kraj.
S012Otevřená rána nosu
S013Otevřená rána ucha
S014Ot.rána tv.a temporomandib.kr.
S015Otevř.rána rtu a dutiny ústní
S017Mnohočetné otevřené rány hlavy
S018Otevř.rána jiných částí hlavy
S019Otevřená rána hlavy, část NS
S02Zlomenina kostí lebky a oblič.
S020Zlomenina lebeční klenby
S021Zlomenina lebeční spodiny
S022Zlomenina nosních kostí
S023Zlomenina spodiny očnice
S024Zlom.lícní kosti a hor.čelisti
S025Zlomenina zubu
S026Zlomenina dolní čelisti
S027Mnohoč.zl.kostí lebky a oblič.
S028Zlom.j.kostí lebky a obličeje
S029Zl.kostí lebky n. obličeje, NS
S03Vym.,podv.a nat.kl.a vaz.hlavy
S030Vymknutí čelisti
S031Vymknutí chrup.přepážky nosní
S032Dislokace zubu
S033Vymknutí j.a neurč.částí hlavy
S034Podvrtnutí a namožení čelisti
S035Podvr.,nat.kl.,va.j.a NS č.hl.
S04Poranění mozkových nervů
S040Por.nervu a drah zrak. nervu
S041Poranění okohybného nervu
S042Poranění kladkového nervu
S043Poranění trojklaného nervu
S044Poranění odvádějícího nervu
S045Poranění lícního nervu
S046Poranění sluchového nervu
S047Poranění přídatného nervu
S048Poraň. jiných mozkových nervů
S049Poraň. neurč. mozkového nervu
S05Poranění oka a očnice
S050Por.spoj.a roh.bez cizího těl.
S051Kontuze oč.bulbu a tkán.očnice
S052Roztr.oka s výh.n.ztr.ni-oč.tk
S053Roztr.oka b.výh.,ztr.ni-oč.tk.
S054Pron.rána oč. s i bez ciz.těl.
S055Pron.rána oč.bulbu s ciz.těl.
S056Pron.rána oč.bulb.bez ciz.těl.
S057Avulze - vytržení - oka
S058Jiná poranění oka a očnice
S059Poranění oka a očnice, část NS
S06Nitrolební poranění
S060Otřes mozku
S061Traumatický edém mozku
S062Difúzní poranění mozku
S063Ložiskové poranění mozku
S064Epidurální krvácení
S065Úrazové subdurální krvácení
S066Úraz.subarachnoidální krvácení
S067Nitroleb.poraň.s prodl.bezvěd.
S068Jiná nitrolební poranění
S069Nitrolební poranění, NS
S07Drtivé poranění hlavy
S070Rozdrcení obličeje
S071Rozdrcení lebky
S078Rozdrcení jiných částí hlavy
S079Rozdrcení hlavy, část NS
S08Traumat.amputace části hlavy
S080Odtržení vlasové části
S081Traumatická amputace ucha
S088Traumat.amputace j.části hlavy
S089Traumat.amput.NS části hlavy
S09Jiná a neurčená poranění hlavy
S090Poraň.krevních cév hlavy, NJ
S091Poranění svalu a šlachy hlavy
S092Traumat.ruptura ušního bubínku
S097Mnohočetná poranění hlavy
S098Jiná určená poranění hlavy
S099Neurčené poranění hlavy
S10Povrchní poranění krku
S100Zhmoždění - kontuze - hrdla
S101J.a neurč.povrch.poraň.hrdla
S107Mnohoč.povrch. poranění krku
S108Povrch.poranění j. částí krku
S109Povrch.poranění krku, část NS
S11Otevřená rána krku
S110Otevř.rána hrtanu a průdušnice
S111Otevřená rána štítné žlázy
S112Ot.rána hltanu a krč.č.jícnu
S117Mnohočetné otevřené rány krku
S118Otevřená rána j. částí krku
S119Otevřená rána krku, část NS
S12Zlomenina krku
S120Zlom.prvního krčního obratle
S121Zlom. druhého krčního obratle
S122Zlom.j. urč. krčního obratle
S127Mnohoč.zlomeniny krční páteře
S128Zlomenina jiných částí krku
S129Zlomenina krku, část NS
S13Vymk.,podv.a nat.kl.a vaz.krku
S130Traum.rup.krční meziobr.plot.
S131Vymknutí krčního obratle
S132Vymknutí j.neurč. částí krku
S133Mnohočetná vymknutí krku
S134Podvrt. a nataž. krční páteře
S135Podvrt.a nataž. štítné krajiny
S136Podv.,nat.kl.,va.j.a NS č.krku
S14Por.nervů a míchy v úrov.krku
S140Otřes a edém krční míchy
S141J.a neurč.poranění krční míchy
S142Por.nerv. kořene krční míchy
S143Poranění pažní pleteně
S144Poranění perifer. nervů krku
S145Poranění krč.sympat. nervů
S146Poranění j.a neurč.nervů krku
S15Poraň. krev.cév v úrovni krku
S150Poranění krční tepny
S151Poranění vertebrální tepny
S152Poranění zevní hrdelní žíly
S153Poranění vnitřní hrdelní žíly
S157Mnoh.por.kr.cév v úrovni krku
S158Por.j.krev. cév v úrovni krku
S159Por.neurč.krev.cév v úrov.krku
S16Por.svalu a šlachy v úrov.krku
S17Drtivé poranění krku
S170Rozdrcení hrtanu a průdušnice
S178Rozdrcení jiných částí krku
S179Rozdrcení krku, část NS
S18Traumat.amputace v úrovni krku
S19Jiná a neurčená poranění krku
S197Mnohočetná poranění krku
S198Jiná určená poranění krku
S199Neurčené poranění krku
S20Povrchní poranění hrudníku
S200Zhmoždění - kontuze - prsu
S201J.a neurč.povrch.poranění prsu
S202Zhmoždění hrudníku
S203J.povr.por.před.stěny hrudníku
S204J.povr.por.zad. stěny hrudníku
S207Mnohoč.povrch.poraň. hrudníku
S208Povrch.por.j.a neuč.č.hrudníku
S21Otevřená rána hrudníku
S210Otevřená rána prsu
S211Otevř.rána před.stěny hrudníku
S212Otevř.rána zad. stěny hrudníku
S217Mnohoč.otevř.rány hrudní stěny
S218Otevřená rána j.částí hrudníku
S219Otevřená rána hrudníku, NS
S22Zl.žebra,hr.kosti a hr.páteře
S220Zlomenina hrudního obratle
S221Mnohoč.zlomeniny hrudní páteře
S222Zlomenina hrudní kosti
S223Zlomenina žebra
S224Mnohočetné zlomeniny žeber
S225Prolom.hrudník s paradox.dých.
S228Zlomen.j.částí kostí hrudníku
S229Zlom.kostí hrud.bez urč.části
S23Vym.,podvrt.a nat.kl.vaz.hrud.
S230Traum.rupt.hrud.me-obr.plot.
S231Vymknutí hrudního obratle
S232Vymknutí j.a neurč.částí hrud.
S233Podvrt.a nataž.hrudní páteře
S234Podvrt.a nat.žeb.a hrud.kosti
S235Podvrt.a nat.j.a neur.č.hrud.
S24Por.ner.a míchy v úr.hrudníku
S240Otřes a edém hrudní míchy
S241J.a neurč.poraň.hrudní míchy
S242Poraň.nerv.kořene hrudní míchy
S243Poraň.perifer.nervů hrudníku
S244Poranění hrudních sympat.nervů
S245Poranění jiných nervů hrudníku
S246Poranění neurč. nervu hrudníku
S25Poranění krevních cév hrudníku
S250Poranění hrudní aorty
S251Poraň.nejmen.n. podklíč.tepny
S252Poranění horní duté žíly
S253Poraň.nejmen.nebo podklíč.žíly
S254Poranění plicních krevních cév
S255Poraň.mezižeberních krev. cév
S257Mnohoč.poraň. krev. cév hrud.
S258Poraň.j.krevních cév hrudníku
S259Poraň.neurč.krev.cév hrudníku
S26Poranění srdce
S260Poraň. srdce s hemoperikardem
S268Jiná poranění srdce
S269Poranění srdce, NS
S27Por.j.a neurč.nitrohrud.orgánů
S270Traumatický pneumotorax
S271Traumatický hemotorax
S272Traumatický pneumohemotorax
S273Jiná poranění plic
S274Poranění průdušky
S275Poraň. hrudní části průdušnice
S276Poranění pohrudnice
S277Mnohoč.poraň.nitrohrud.orgánů
S278Poraň.j.urč.nitrohrud.orgánů
S279Poraň.neurč.nitrohrud. orgánu
S28Rozdr.hrud.a traum.amp.č.hrud.
S280Rozdrcený hrudník
S281Traum.amputace části hruníku
S29J.a neurč.poranění hrudníku
S290Por.sv.a šlachy v úrov.hrud.
S297Mnohočetná poranění hrudníku
S298Jiná určená poranění hrudníku
S299Neurčené poranění hrudníku
S30Povr.por.bř.,d.čá.zad a pánve
S300Zhmoždění d. části zad a pánve
S301Zhmoždění břišní stěny
S302Zhmoždění zevních pohl.orgánů
S307Mnoh.pov.por.bř.,d.čá.zad a p.
S308J.pov.por.bř.,d.čá.zad a pánve
S309Pov.por.bř.,d.čá.zad a pán.,NS
S31Otevř.rá.bř.,d.čá. zad a pánve
S310Otevř.rána dol.čá.zad a pánve
S311Otevřená rána břišní stěny
S312Otevřená rána pyje
S313Otevřená rána šourku a varlat
S314Otevřená rána pochvy a vulvy
S315Otev.rá.j.a neur.zev.pohl.org.
S317Mnoh.ot.rá.bř.,d.čá.zad a pán.
S318Otev.rána j.a neurč.čá.břicha
S32Zlom. bederní páteře a pánve
S320Zlomenina bederního obratle
S321Zlomenina kosti křížové
S322Zlomenina kostrče
S323Zlomenina kyčelní kosti
S324Zlomenina acetabula
S325Zlomenina kosti stydké
S327Mnoh.zlom.beder.páteře a pánve
S328Zl.j.a neurč.čá.bed.pát.a pán.
S33Vym.,podv.kl.a va.be.pá.a pán.
S330Traum.rup.beder.me-obrat.plot.
S331Vymknutí bederního obratle
S332Vym.kl.sa-iliak.a sa-kokcyg.
S333Vym.j.a neurč.čá.bed.pá.a pán.
S334Traumat.ruptura spony stydké
S335Podvrt.a nataž.bederní páteře
S336Podvr.a nat.sakroilikál.kloubu
S337Podv.,nat.j.a NS č.b.pá.a pán.
S34Por.ne.a mí.v ú.bř.,d.č.z.a pá
S340Otřes a edém bederní míchy
S341Jiné poranění bederní míchy
S342Por.nerv.koř.bed.a kříž.páteře
S343Poranění caudy equiny
S344Poranění lumbosakrální pleteně
S345Por.bed.,kříž.a pán.symp.nervů
S346Por.per.ner.bř.,d.č.zad a pán.
S348Po.j.a NS n.v ú.bř.,d.č.z.a p.
S35Por.kr.cév v ú.bř.,d.č.z.a pá.
S350Poranění břišní aorty
S351Poranění dolní duté žíly
S352Por.břiš.n.mezenterické tepny
S353Por.vrátnice n. slezinné žíly
S354Poranění krevních cév ledviny
S355Poranění kyčelních krev. cév.
S357Mnč.po.kr.c.v ú.bř.,d.č.z.a p.
S358Por.j.kr.cé.v ú.bř.,d.č.z.a p.
S359Po.NS kr.cé.v ú.bř.,d.č.z.a p.
S36Poranění nitrobřišních orgánů
S360Poranění sleziny
S361Poranění jater nebo žlučníku
S362Poranění slinivky břišní
S363Poranění žaludku
S364Poranění tenkého střeva
S365Poranění tračníku
S366Poranění konečníku
S367Mnohoč.poraň.nitrobřiš.orgánů
S368Poraň. j. nitrobřišních orgánů
S369Poraň.neurč.nitrobřiš.orgánu
S37Poranění pánevních orgánů
S370Poranění ledviny
S371Poranění močovodu
S372Poranění močového měchýře
S373Poranění močové trubice
S374Poranění vaječníku
S375Poranění vejcovodu
S376Poranění dělohy
S377Mnohoč.poraň.pánevních orgánů
S378Poraň.jiných pánevních orgánů
S379Poraň.neurč. pánevního orgánu
S38Rozdr.,tr.amp.č.bř.,zad a pán.
S380Rozdr.zev.pohlavních ogánů
S381Rozdr.j.a neur.č.bř.zad a pán.
S382Traum.amput.zev.pohlav. orgánů
S383Tr.amp.j.neur.č.bř.,zad a pán.
S39J.a neur.por.bř.d.č.zad a pán.
S390Por.sv.,šl.bř.d.č.zad a pánve
S396Por.org.nit-břiš.s pánev.org.
S397J.mnoh.por.bř.,d.č.zad a pánve
S398J.urč.por.bř.,d.č.zad a pánve
S399Neur.por.břicha,d.č.zad a pán.
S40Povrchní poraň.ramene a paže
S400Zhmoždění ramene a paže
S407Mnohoč.povr.por.ramene a paže
S408J.povrch.poraň.ramene a paže
S409Povrch.poraň.ramene a paže,NS
S41Otevřená rána ramene a paže
S410Otevřená rána ramene
S411Otevřená rána paže (nadloktí)
S417Mnohoč.ot.rány ramene a paže
S418Ot.rána j.a neurč.č.ram.plet.
S42Zlomenina ramene a paže
S420Zlomenina klíční kosti
S421Zlomenina lopatky
S422Zlomenina horního konce humeru
S423Zlomenina diafýzy humeru
S424Zlomenina dolního konce humeru
S427Mnohoč.zl.klíč.k.,lop.a humeru
S428Zlom.j.částí ramene a paže
S429Zlom.ramen.plet.,část neurčena
S43Vym.,podvr.,nat.kl.,va.ram.pl.
S430Vymknutí ramenního kloubu
S431Vymknutí akromioklavik.kloubu
S432Vymknutí sternoklavik.kloubu
S433Vymkn.j.a neurč.čá.plet.ramen.
S434Podvrt.a nataž.ramenního kl.
S435Podvrt.a nat.akromioklavik.kl.
S436Podvrt.a nat.sternoklavik.kl.
S437Podvr.a nat.j.a NS č.plet.ram.
S44Por.nervů v úr.ramene a paže
S440Por.loket.nervu v úr.paže
S441Por.nervi mediani v úr. paže
S442Por.radiál.nervu v úr. paže
S443Poranění ramenního nervu
S444Poranění svalově kožního nervu
S445Por.kož.cít.n.v úr.ram.a paže
S447Por.mnohoč.n.v úr.ram.a paže
S448Por.j.ner.v úr. ramene a paže
S449Por.neur.n.v úr.ramene a paže
S45Por.kr.cév v úr. ramene a paže
S450Poranění axilární tepny
S451Poranění brachiální tepny
S452Por.podpažní nebo pažní žíly
S453Por.povrch.žil ramene a paže
S457Mnohoč.por.kr.cév ram. a paže
S458Por.j.krev.cév ramene a paže
S459Por.neurč.kr.cév ramene a paže
S46Por.svalu a šlachy ram. a paže
S460Por.šlachy manž.rotát.ramene
S461Por.sv.a šl.dl.hlavy bicepsu
S462Por.sv.a šl.j. částí bicepsu
S463Por.svalu a šlachy tricepsu
S467Por.mnohoč.sv.a šl.ram. a paže
S468Por.j.sv.a šl. ramene a paže
S469Por.neurč.sv.a šl. ram.a paže
S47Rozdrcení ramene a paže
S48Traumat.amput.ramene a paže
S480Traum.amput.v ramenním kloubu
S481Traum.amput.mezi ram.a loktem
S489Traum.amp.ramene a paže,úr.NS
S49J.a neurč.poraň.ramene a paže
S497Mnohoč.poranění ramene a paže
S498J.urč.poranění ramene a paže
S499Neurč. poranění ramene a paže
S50Povrch.poraň.lokte a předloktí
S500Zhmoždění lokte
S501Zhmož.j.a neurč.čá.předloktí
S507Mnohoč.povrch.poraň.předloktí
S508J.povrchní poranění předloktí
S509Povrchní poranění předloktí,NS
S51Otevřená rána předloktí
S510Otevřená rána lokte
S517Mnohoč.otevřené rány předloktí
S518Otevřená rána j.čá. předloktí
S519Otevř.rána předloktí, část NS
S52Zlomenina lokte a předloktí
S520Zlomenina horního konce ulny
S521Zlomenina horního konce radia
S522Zlomenina diafýzy ulny
S523Zlomenina diafýzy radia
S524Zlomenina diafýz ulny i radia
S525Zlomenina dolního konce radia
S526Zlom.dol.konce ulny i radia
S527Mnohočetné zlomeniny předloktí
S528Zlomenina j. částí předloktí
S529Zlomenina předloktí, část NS
S53Vym.,podvr.,nat.kl.a vaz.lokte
S530Vymknutí hlavičky radia
S531Vymknutí lokte, NS
S532Traum.rupt.radiál.kolater.vazu
S533Traum.rupt.ulnár.kolater.vazu
S534Podvrtnutí a natažení lokte
S54Poranění nervů předloktí
S540Poraň. ulnár. nervu předloktí
S541Poraň. nervi mediani předloktí
S542Por.radiálního nervu předloktí
S543Por.kož.cít.nervu předloktí
S547Mnohočet.por.nervů předloktí
S548Poraň.jiných nervů předloktí
S549Poraň.neurč. nervu předloktí
S55Poraň. krevních cév předloktí
S550Por.arteriae ulnaris předloktí
S551Por.arter.radialis předloktí
S552Poranění žíly předloktí
S557Mnohoč.por.krev.cév předloktí
S558Poraň.j.krevních cév předloktí
S559Por.neurč.krev. cév předloktí
S56Poraň.svalu a šlachy předloktí
S560Por.sv.a šl.flex.palce v před.
S561Por.sv.,šl.fl.j.prstu v předl.
S562Por.sv.a šl.j.flexoru v předl.
S563Por.sv.,šl.ext.,abd.palce v p.
S564Por.sv.a šl.ext.j.prstu v př.
S565Por.sv.a šl.j.ext.v předloktí
S567Mnohoč.por.sv.a šl.v předloktí
S568Por.j.a NS sv.a šl.v předloktí
S57Drtivé poranění předloktí
S570Drtivé poranění lokte
S578Drtivé poranění j.č.předloktí
S579Drtivé poranění předloktí,č.NS
S58Traumatická amputace předloktí
S580Traum.amput.v úrovni lokte
S581Traum.amput.mezi lokt.a zápěs.
S589Traumat.amputace předloktí, NS
S59J. a neurč.poranění předloktí
S597Mnohočetná poranění předloktí
S598Jiná určená poranění předloktí
S599Neurčené poranění předloktí
S60Povrch.poranění zápěstí a ruky
S600Zhmož.prstu ruky bez poš.nehtu
S601Zhmož.prstu ruky s pošk.nehtu
S602Zhmož.j.částí zápěstí a ruky
S607Mnohoč.povrch.por.záp. a ruky
S608J.povrch.por.zápěstí a ruky
S609Povrch.por. zápěstí a ruky, NS
S61Otevřená rána zápěstí a ruky
S610Ot.rána prst.ruky bez poš.neh.
S611Ot.rána prst.ruky s pošk.nehtu
S617Mnohoč.ot.rány zápěstí a ruky
S618Otevř.rána j.č.zápěstí a ruky
S619Otevř.rána zápěstí a ruky,č.NS
S62Zlomenina zápěstí a ruky
S620Zlomenina kosti člunkové
S621Zlomenina j.zápěst.kosti(-í)
S622Zlomenina první záprstní kosti
S623Zlomenina jiné záprstní kosti
S624Mnohoč.zlomen.záprstních kostí
S625Zlomenina palce (ruky)
S626Zlomenina jiného prstu (ruky)
S627Mnohoč. zlomeniny prstů ruky
S628Zlom.j.a neur.č.zápěstí a ruky
S63Vymk.,podvrt.kl.,va.záp.a ruky
S630Vymknutí zápěstí
S631Vymknutí prstu (ruky)
S632Mnohoč.vymknutí prstů ruky
S633Tr.rupt.vazu zápěstí a karpu
S634Tr.rup.vazu pr.a zápr.kl.ruky
S635Podvrtnutí a natažení zápěstí
S636Podvrt.a nataž.prstu(-ů) ruky
S637Podvrt.a nataž.j.a neur.č.ruky
S64Por.nervů zápěstí a ruky
S640Por.n.ulnaris v zápěstí a ruce
S641Por.n.mediani v zápěstí a ruce
S642Por.n.radial.v zápěstí a ruce
S643Poranění n.digitál.palce ruky
S644Poranění n.digit.j.prstu ruky
S647Por.mnohoč.ner. zápěstí a ruky
S648Por.j.nervů zápěstí a ruky
S649Por.neurč.nervu zápěstí a ruky
S65Por.krev.cév zápěstí a ruky
S650Por.a.ulnaris v zápěstí a ruce
S651Por.a.radial.v zápěstí a ruce
S652Por.povrch.dlaň.tepen.oblouku
S653Por.hlubok.dlaň.tepen. oblouku
S654Poraň.krevních cév palce ruky
S655Por.krevních cév j.prstu ruky
S657Por.mnoh.kr.cév zápěstí a ruky
S658Por.j.krev.cév zápěstí a ruky
S659Por.neur.kr.cév zápěstí a ruky
S66Por.svalu a šl.zápěstí a ruky
S660Por.sv.,šl.d.flex.pal.zá.a ru.
S661Por.sv.a šl.fl.j.pr.v zá.a ru.
S662Por.sv.a šl.ext.palce zá.a ru.
S663Por.sv.a šl.ext.j.pr.zá.a ru.
S664Por.vnit.sv.a šl.pal.zá.a ruky
S665Por.vnit.sv.a šl.j.pr.zá.a ru.
S666Por.sv.a šl.mnoh.flex.zá.a ru.
S667Por.sv.a šl.mnoh.ext.zá.a ru.
S668Por.j.sv.a šl.zápěstí a ruky
S669Por.neur.sv.a šl.zápěst.a ruky
S67Drtivé poranění zápěstí a ruky
S670Rozdrcení palce a j.prstu ruky
S678Rozdrc. j.a neur.č.záp.a ruky
S68Traumat.amput. zápěstí a ruky
S680Tr.amp.palce ruky (úpl.,část.)
S681Tr.amput.j.prstu (úpl.,část.)
S682Traum.amp.2 n.více prstů ruky
S683Kom.tr.amp.prstů s j.č.zá.a ru
S684Traumat.amput.ruky v zápěstí
S688Tr.amput.j.č. zápěstí a ruky
S689Traum.amput.zápěstí a ruky, NS
S69J.a neurč.por. zápěstí a ruky
S697Mnohoč.poranění zápěstí a ruky
S698J.urč.poranění zápěstí a ruky
S699Neurč.poranění zápěstí a ruky
S70Povrch.poranění kyčle a stehna
S700Zhmoždění - kontuze kyčle
S701Zhmoždění stehna
S707Mnohoč.povr.por.kyčle a stehna
S708J.povr.poranění kyčle a stehna
S709Povrch.por.kyčle a stehna, NS
S71Otevřená rána kyčle a stehna
S710Otevřená rána kyčle
S711Otevřená rána stehna
S717Mnohoč.ot.rány kyčle a stehna
S718Ot.rána j.a neur.č.pánev.plet.
S72Zlomenina kosti stehenní
S720Zlomenina krčku kosti stehenní
S721Pertrochanterická zlomenina
S722Subtrochanterická zlomenina
S723Zlomen.diafýzy kosti stehenní
S724Zlom.dol.konce kosti stehenní
S727Mnohoč.zlom. kosti stehenní
S728Zlom.j. částí kosti stehenní
S729Zlom. kosti stehenní, část NS
S73Vym.,povr.,nat.kl.a vaz.kyčle
S730Vymknutí kyčle
S731Podvrtnutí a natažení kyčle
S74Poranění nervů kyčle a stehna
S740Por.sed. nervu kyčle a stehna
S741Por.stehen.ner.kyčle a stehna
S742Por.kož.cítiv.n.kyčle a stehna
S747Por.mnohoč.ner.kyčle a stehna
S748Por.j.nervů kyčle a stehna
S749Por.neurč.nervu kyčle a stehna
S75Por.krev. cév kyčle a stehna
S750Poranění stehenní tepny
S751Por.stehen.žíly kyčle a stehna
S752Por.vel.podk.žíly kyčle a steh
S757Por.mnohoč.kr.cév kyčle a steh
S758Por.j.krev.cév kyčle a stehna
S759Por.neur.kr.cévy kyčle a steh.
S76Por.sv.a šl. kyčle a stehna
S760Poranění svalu a šlachy kyčle
S761Por.sv.a šl.čtyřhlavého svalu
S762Por.sv.a šl.adduktoru stehna
S763Por.sv.a šl.zad.sv.skup.stehna
S764Por.j.a neurč.sv.a šl.stehna
S767Por.mnoh.sv.a šl.kyčle a steh.
S77Drtivé poranění kyčle a stehna
S770Drtivé poranění kyčle
S771Drtivé poranění stehna
S772Drtivé poranění kyčle i stehna
S78Traum.amputace kyčle a stehna
S780Traum.amput.v kyčelním kloubu
S781Tr.amput.mezi kyčlí a kolenem
S789Tr.amputace kyčle a stehna, NS
S79J.a neurč.por.kyčle a stehna
S797Mnohoč.poranění kyčle a stehna
S798J.urč.poranění kyčle a stehna
S799Neurč.poranění kyčle a stehna
S80Povrchní poranění bérce
S800Zhmoždění kolena
S801Zhmoždění j.a neurč.čás.bérce
S807Mnohoč.povrch.poranění bérce
S808Jiná povrchní poranění bérce
S809Povrchní poranění bérce, NS
S81Otevřená rána bérce
S810Otevřená rána kolena
S817Mnohočetné otevřené rány bérce
S818Otevř.rána jiných částí bérce
S819Otevřená rána bérce, část NS
S82Zlomenina bérce, vč. kotníku
S820Zlomenina čéšky
S821Zlomenina hor.části holenní k.
S822Zlom. diafýzy holenní kosti
S823Zlom.dol.konce holenní kosti
S824Zlom. samotné kosti lýtkové
S825Zlomenina vnitřního kotníku
S826Zlomenina vnějšího kotníku
S827Mnohočetné zlomeniny bérce
S828Zlomeniny jiných částí bérce
S829Zlomenina bérce, část NS
S83Vym.,podvr.,nat.kl.,vaz.kolena
S830Vymknutí čéšky
S831Vymknutí kolena
S832Čerstvé poranění menisku
S833Čerst.přetr.kloub.chrup.kolena
S834Podvrt.a nat.kolat.vazu kolena
S835Podvrt.a nat.zkříž.vazu kolena
S836Podvrt.a nat.j.a neur.č.kolena
S837Por.mnohoč.struktur kolena
S84Poranění nervů v úrovni bérce
S840Poraň.nervu tibiálního bérce
S841Poraň.nervu peroneálního bérce
S842Por.kož.cítivého nervu bérce
S847Poraň.mnohoč.nervů bérce
S848Poranění jiných nervů bérce
S849Poranění neurč. nervu bérce
S85Poranění krevních cév bérce
S850Poranění art. popliteae
S851Poranění art.tibial.ant.,post.
S852Poranění tepny peroneální
S853Por.velké podkožní žíly bérce
S854Por.malé podkožní žíly bérce
S855Por. popliteální žíly
S857Por.mnohoč.krevních cév bérce
S858Por. j. krevních cév bérce
S859Por.neurč.krevní cévy bérce
S86Poranění svalu a šlachy bérce
S860Poranění Achillovy šlachy
S861Por.j.sv.a šl.zad.sv.sk.bérce
S862Por.sv.a šl.před.sv.skup.bérce
S863Por.sv.a šl.sk.lýt.svalů bérce
S867Por.mnohoč.sv.a šl. bérce
S868Por.j. svalů a šlach bérce
S869Por.neurč.svalu a šlachy bérce
S87Drtivé poranění bérce
S870Drtivé poranění kolena
S878Rozdrcení j.a neurč.č.bérce
S88Traumatická amputace bérce
S880Traum. amput v úrovni kolena
S881Traum.amp.mezi kolenem a kot.
S889Traum.amput.bérce, úroveň NS
S89Jiná a neurčená poranění bérce
S897Mnohočetná poranění bérce
S898Jiná určená poranění bérce
S899Neurčená poranění bérce
S90Povrch.por.kotníku a nohy
S900Zhmoždění kotníku
S901Zhmož.prstu nohy bez poš.nehtu
S902Zhmož.prstu nohy s poš.nehtu
S903Zhmož.j.a neurč.částí nohy
S907Mnohoč.povr.por.kotníku a nohy
S908J.povr.por.kotníku a nohy
S909Povrch.por.kotníku a nohy, NS
S91Otevřená rána kotníku a nohy
S910Otevřená rána kotníku
S911Ot.rána prst.nohy b.pošk.nehtu
S912Ot.rána prstu nohy s poš.nehtu
S913Otevř. rána j. částí nohy
S917Mnohoč.ot.rány kotníku a nohy
S92Zlomenina nohy pod kotníkem
S920Zlomenina patní kosti
S921Zlomenina kosti hlezenní
S922Zlomenina j. nártních kostí
S923Zlomenina zanártní kosti
S924Zlomenina palce nohy
S925Zlomenina jiného prstu nohy
S927Mnohoč.zlom.nohy pod kotníkem
S929Zlom. nohy pod kotníkem, NS
S93Lux.,dist.kl.a vazů kot.a nohy
S930Vymknutí kotníku
S931Vymknutí prstu(-ů) nohy
S932Ruptura vazů kotníku a nohy
S933Vymknutí j.a neurč.částí nohy
S934Podvrtnutí a natažení kotníku
S935Podvrt.a nataž.prstu(-ů) nohy
S936Podvrt.a nataž.j.a neur.č.nohy
S94Poranění nervů kotníku a nohy
S940Por.zevního plantárního nervu
S941Por.vnitř. plantárního nervu
S942Por.hl.lýtk.n.v kotníku a noze
S943Por.kož.cít.ner.kotníku a nohy
S947Mnohoč.por.ner.kotníku a nohy
S948Por.j.nervů kotníku a nohy
S949Por.neurč.nervu kotníku a nohy
S95Por.krev. cév kotníku a nohy
S950Poranění art.dorsalis nohy
S951Poranění art.plantaris nohy
S952Poranění dorsálních žil nohy
S957Mnohoč.por.krev.cév kot.a nohy
S958Por.j.krev.cév kotníku a nohy
S959Por.neur.kr.cévy kotník.a nohy
S96Por.sv.a šl. kotníku a nohy
S960Por.sv.a šl.dl.fl.pr.v kot.no.
S961Por.sv.a šl.dl.ex.pr.v kot.a n
S962Por.vnitř.sv.a šl.kot. a nohy
S967Por.mnohoč.sv.a šl.kot. a nohy
S968Por.j.sv.a šl. kotníku a nohy
S969Por.neurč.sv.a šl.kot. a nohy
S97Drtivé poranění kotníku a nohy
S970Drtivé poranění kotníku
S971Drtivé poranění prstu(-ů) nohy
S978Rozdrcení j.čás.kotníku a nohy
S98Traum.amputace kotníku a nohy
S980Traum.amputace nohy v kotníku
S981Traum.amputace 1.prstu nohy
S982Traum.amp. 2.n.více prstů nohy
S983Traum.amputace j.částí nohy
S984Traum.amputace nohy, úroveň NS
S99J.a neurč.por.kotníku a nohy
S997Mnohoč.poraň.kotníku a nohy
S998J.urč.poranění kotníku a nohy
S999Neurč.poranění kotníku a nohy
T00Povr.por.post.více částí těla
T000Povr.por.post. hlavu s krkem
T001Pov.por.post.hr.s bř.,zá.a pá.
T002Povrch.por.postih.více č. HK
T003Povrch.por.postih.více č. DK
T006Povrch.por.post.více č.HK s DK
T008Povrch.por.post.j.komb.č.těla
T009Mnohoč.povrch.poranění, NS
T01Otevř.rány postih.více č.těla
T010Otevřené rány hlavy s krkem
T011Ot.rány hr.s bř.d.č.zad a pán.
T012Otevřené rány více částí HK
T013Otevřené rány více částí DK
T016Otevřené rány více č. HK s DK
T018Otevřené rány j.kombin.č. těla
T019Mnohočetné otevřené rány, NS
T02Zlomeniny více částí těla
T020Zlomeniny hlavy s krkem
T021Zlom.hrud.s dol.č. zad a pánve
T022Zlomeniny více částí jedné HK
T023Zlomeniny více částí jedné DK
T024Zlomeniny více částí obou HK
T025Zlomeniny více částí obou DK
T026Zlomeniny více částí HK s DK
T027Zl.hr.s d.č.zad a pán.s konč.
T028Zlom.jinak kombin.části těla
T029Mnohočetné zlomeniny, NS
T03Vym.,podvrt.a nat.více čá.těla
T030Vym.,podvrt.,nat.hlavy s krkem
T031Lux.,dist.hr.s d.č.zad a pánve
T032Vymkn.,podvrt.a nat.více čá.HK
T033Vymkn.,podvrt.a nat.více čá.DK
T034Vym.,podvr.,nat.více č.HK s DK
T038Vym.,podvr.,nat.j.komb.č.těla
T039Mnohoč.vymk.,podvrt.,nataž.,NS
T04Rozdrcení více částí těla
T040Rozdrcení hlavy s krkem
T041Rozdr.hrud.s bř.,d.č.zad a pá.
T042Rozdrcení více částí HK
T043Rozdrcení více částí DK
T044Rozdrcení více částí HK s DK
T047Rozdr.hr.s bř.d.č.zad,pá.s ko.
T048Rozdrcení j. komb. částí těla
T049Mnohočetná rozdrcení, NS
T05Traumat.amput.více částí těla
T050Traumat.amputace obou rukou
T051Traum.amp.jedné ruky a dr.paže
T052Traumatická amputace obou paží
T053Traum.amp.obou nohou pod kot.
T054Traum.amp.jed.nohy p.k.a dr.n.
T055Traumatická amput. obou nohou
T056Traum.amput.HK a DK, lib.komb.
T058Traum.amput.j.komb.části těla
T059Mnohoč.traumat.amputace, NS
T06J.poranění více částí těla, NJ
T060Por.moz.a m.ner.s por.n.mí.kr.
T061Por.ner.a míchy j.mnoh.čá.těla
T062Poranění nervů více částí těla
T063Poranění cév více částí těla
T064Por.sv.a šl.více částí těla
T065Por.nit-hrud.org.s nit-bř.pán.
T068J.urč.poranění více částí těla
T07Neurčená mnohočetná poranění
T08Zlomenina páteře,úroveň neurč.
T09J.por.páteře a trupu,úr.neurč.
T090Povrch.por.trupu,úroveň neurč.
T091Otevř.rána trupu,úroveň neurč.
T092Lux.,distor.NS kl.a vazu trupu
T093Poranění míchy, úroveň neurč.
T094Por.neur.n.,pát.n.koř.a pl.tr.
T095Por.neurč.svalu a šlachy trupu
T096Traum.amput.trupu, úrov.neurč.
T098J.urč.por.trupu,úroveň neurč.
T099Neurč.por.trupu,úroveň neurč.
T10Zlomenina HK, úroveň neurčena
T11J.poranění HK, úroveň neurčena
T110Povrch.por. HK, úroveň neurč.
T111Otevř.rána HK, úroveň neurč.
T112Lux.,dist.NS kl.a va.HK,úr.NS
T113Por.neurč.nervu HK,úrov.neurč.
T114Por.neurč.cévy HK,úrov.neurč.
T115Por.neurč.sv.a šl.HK,úrov.NS
T116Traum.amput. HK, úrov. neurč.
T118J.urč. poranění HK,úrov.neurč.
T119Neurč.poraň.HK,úroveň neurč.
T12Zlomenina DK, úroveň neurčena
T13J.poranění DK, úroveň neurčena
T130Povrch.poraň. DK, úrov.neurč.
T131Otevř.rána DK,úroveň neurčena
T132Lux.,dist.NS kl.a va.DK,úr.NS
T133Por.neurč.nervu DK,úrov.neurč.
T134Por.neurč.cévy DK,úrov.neurč.
T135Por.neurč.sv.a šl.DK,úrov.NS
T136Traum.amputace DK, úrov.neurč.
T138J.urč.poranění DK, úrov.neurč.
T139Neurč.poraň.DK,úroveň neurč.
T14Poranění neurčené části těla
T140Povrch.por. neurč. části těla
T141Otevř.rána neurč.části těla
T142Zlomenina neurčené části těla
T143Lux.,distor.a nat.neurč.č.těla
T144Por.nervu(-ů) neurč.části těla
T145Por.cév(-y) neurč.části těla
T146Por.svalů a šlach neurč.č.těla
T147Rozdrcení a tr.amp.neur.č.těla
T148J.poranění neurč.částí těla
T149Poranění, NS
T15Cizí těleso v zevním oku
T150Cizí těleso v rohovce
T151Cizí těleso ve spojivk. vaku
T158Cizí těl.v j.a více č.zev.oka
T159Cizí těl.v zev.oku, lok. NS
T16Cizí těleso v uchu
T17Cizí těleso v dýchacím ústrojí
T170Cizí těleso v nosní dutině
T171Cizí těleso v nosní dírce
T172Cizí těleso v hltanu
T173Cizí těleso v hrtanu
T174Cizí těleso v průdušnici
T175Cizí těleso v průdušce
T178Ciz.těl.v j.a více č.dých.ústr
T179Cizí těl.v dých.ústr.,lok.NS
T18Cizí těleso v trávicím ústrojí
T180Cizí těleso v ústech
T181Cizí těleso v jícnu
T182Cizí těleso v žaludku
T183Cizí těleso v tenkém střevě
T184Cizí těleso v tračníku
T185Cizí těleso v řiti a konečníku
T188Ciz.těl.v j.a více č.tr.ústr.
T189Ciz.těl.tráv.ústrojí,lok. NS
T19Cizí těl.v moč.a pohlav.ústr.
T190Cizí těleso v močové trubici
T191Cizí těleso v močovém měchýři
T192Cizí těleso ve vulvě a pochvě
T193Cizí těleso v děloze
T198C.těl.v j.a ví.č.moč.a pohl.ú.
T199C.těl.v moč.a pohl.ú.,lok.NS
T20Popál.a polept.hlavy a krku
T200Popál.neurč.stup.hlavy a krku
T201Popálenina 1. st.hlavy a krku
T202Popálenina 2.st. hlavvy a krku
T203Popálenina 3. st. hlavy a krku
T204Polept.neurč.stup.hlavy a krku
T205Poleptání 1.st. hlavy a krku
T206Poleptání 2.st. hlavy a krku
T207Poleptání 3.st. hlavy a krku
T21Popálenina a poleptání trupu
T210Popálenina neurč.stupně trupu
T211Popálenina 1. stupně trupu
T212Popálenina 2. stupně trupu
T213Popálenina 3. stupně trupu
T214Poleptání neurč. stupně trupu
T215Poleptání 1. stupně trupu
T216Poleptání 2. stupně trupu
T217Poleptání 3. stupně trupu
T22Pop.a pol.ram.a HK bez zá.a r.
T220Pop.neur.st.ram.,HK bez z.a r.
T221Pop.1.st.ram.,HK bez záp.a r.
T222Pop.2.st.ram.,HK bez záp.a r.
T223Pop.3.st.ram.,HK bez záp.a r.
T224Pol.neur.st.ram.,HK bez z.a r.
T225Pol.1.st.ram.,HK bez záp.a r.
T226Pol.2.st.ram.,HK bez záp.a r.
T227Pol.3.st.ram.,HK bez záp. a r.
T23Popál. a polept.zápěstí a ruky
T230Popál.neurč.st.zápěstí a ruky
T231Popál.1.st. zápěstí a ruky
T232Popál.2.st. zápěstí a ruky
T233Popál.3.st. zápěstí a ruky
T234Polept.neurč.st.zápěstí a ruky
T235Polept.1.st. zápěstí a ruky
T236Polept.2.st. zápěstí a ruky
T237Polept.3.st. zápěstí a ruky
T24Pop.a pol.kyč.,DK bez kot.a n.
T240Pop.neurč.st.kyč.a DK b.k.a n.
T241Pop.1.st.kyč.a DK bez kot.a n.
T242Pop.2.st.kyč.a DK bez kot.a n.
T243Pop.3.st.kyč.a DK bez kot.a n
T244Pol.neurč.st.kyč.a DK b.k.a n.
T245Pol.1.st.kyč.a DK bez kot.a n.
T246Pol.2.st.kyč.a DK bez kot.a n.
T247Pol.3.st.kyč.a DK bez kot.a n.
T25Popál.a polept.kotníku a nohy
T250Pop.neurč.st.kotníku a nohy
T251Pop.1.st. kotníku a nohy
T252Pop.2.st. kotníku a nohy
T253Pop.3.st. kotníku a nohy
T254Pol.neurč.st. kotníku a nohy
T255Pol.1.st. kotníku a nohy
T256Pol.2.st. kotníku a nohy
T257Pol.3.st. kotníku a nohy
T26Popál.a polept.oka a oč.adnex
T260Popál.oč.víčka a periokul.okr.
T261Popál.rohovky a spojivk. vaku
T262Popál.s rupt.a destr.oč.bulbu
T263Popál.j.č.oka a očních adnex
T264Popál.oka a oč.adnex,část NS
T265Polept.oč.víčka a periokul.kr.
T266Polept.rohovky a spojivk.vaku
T267Polept.s rupt.a destr.oč.bulbu
T268Polept.j.č.oka a očních adnex
T269Polept.oka a oč.adnex,část NS
T27Popál.a pol.dýchacího ústrojí
T270Popálenina hrtanu a průdušnice
T271Pop.hrtanu a průduš.s plícemi
T272Popál.j.č. dýchacího ústrojí
T273Popál.dýchacího ústrojí,č.NS
T274Poleptání hrtanu a průdušnice
T275Pol.hrtanu a průduš. s plícemi
T276Polept.j.č. dýchacího ústrojí
T277Polept.dýchacího ústrojí,č.NS
T28Popál.a polept.j.vnitř.orgánů
T280Popálenina úst a hltanu
T281Popálenina jícnu
T282Popál.j.č. trávicího ústrojí
T283Popál.vnitř.moč.a pohl.orgánů
T284Popál.j.a neurč.vnitř.orgánů
T285Poleptání úst a hltanu
T286Poleptání jícnu
T287Polept.j.č.trávicího ústrojí
T288Polept.vnitř.moč.a pohl.orgánů
T289Polept.j.a neurč.vnitř.orgánů
T29Popál.a polept.více částí těla
T290Popál.více č.těla, neurč.stup.
T291Popál.více částí těla do 1.st.
T292Popál.více částí těla do 2.st.
T293Popál.více částí těla do 3.st.
T294Polept.více č.těla,neurč.st.
T295Polept.více č.těla,do 1.st.
T296Polept.více č.těla,do 2.st.
T297Polept.více č.těla,do 3.st.
T30Popál.a polept.,neurč.č.těla
T300Popál.neurč.č.těla,neurč.st.
T301Popál.1.st., část těla NS
T302Popál.2.st., část těla NS
T303Popál.3.st., část těla NS
T304Polept.neurč.č.těla,neurč.st.
T305Poleptání 1.st., část těla NS
T306Poleptání 2 st., část těla NS
T307Poleptání 3.st., část těla NS
T31Popáleniny dle rozsahu postiž.
T310Popáleniny do 10 % těl.povrchu
T311Popáleniny 10-19 % těl.povrchu
T312Popáleniny 20-29 % těl.povrchu
T313Popáleniny 30-39 % těl.povrchu
T314Popáleniny 40-49 % těl.povrchu
T315Popáleniny 50-59 % těl.povrchu
T316Popáleniny 60-69 % těl.povrchu
T317Popáleniny 70-79 % těl.povrchu
T318Popáleniny 80-89 % těl.povrchu
T319Popáleniny 90 n.více % pov.tě.
T32Poleptání dle rozsahu postiž.
T320Poleptání do 10 % povrchu těla
T321Poleptání 10-19 % povrchu těla
T322Poleptání 20-29 % povrchu těla
T323Poleptání 30-39 % povrchu těla
T324Poleptání 40-49 % povrchu těla
T325Poleptání 50-59 % povrchu těla
T326Poleptání 60-69 % povrchu těla
T327Poleptání 70-79 % povrchu těla
T328Poleptání 80-89 % povrchu těla
T329Poleptání 90 n.více % pov.těla
T33Povrchní omrzlina
T330Povrchní omrzlina hlavy
T331Povrchní omrzlina krku
T332Povrchní omrzlina hrudníku
T333Povr.omrz.bř.st.d.čá.zad a pá.
T334Povrchní omrzlina paže
T335Povrch.omrzlina zápěstí a ruky
T336Povrch.omrzl.kyčel.kr.a stehna
T337Povrch.omrzlina kolena a bérce
T338Povrch.omrzlina kotníku a nohy
T339Povrch.omrz.j.a neurč.lokaliz.
T34Omrzlina s nekrózou tkáně
T340Omrz. s nekrózou tkáně hlavy
T341Omrzlina s nekrózou tkáně krku
T342Omrz.s nekrózou tkáně hrudníku
T343Omrz.s nekr.tk.bř.,zad a pánve
T344Omrzlina s nekrózou tkáně paže
T345Omrz.s nekrózou tk.záp.a ruky
T346Omrz.s nekr.tk.kyč.kr.a stehna
T347Omrz.s nekróz.tk.kol. a bérce
T348Omrz.s nekr.tk.kotníku a nohy
T349Omrz.s nekróz.tk.j.a neur.lok.
T35Omrzlina více čá.těla a neurč.
T350Povrchní omrzlina více čá.těla
T351Omrz.s nekróz.tk.více čás.těla
T352Neurčená omrzlina hlavy a krku
T353Neur.omrz.hrud.,bř.,zad a pán.
T354Neurčená omrzlina HK
T355Neurčená omrzlina DK
T356Neurč.omrzlina více částí těla
T357Neurč.omrzlina neurč.lokaliz.
T36Otrava systémovými antibiotiky
T360Peniciliny
T361Cefalosporiny a j.beta-lakt.a.
T362Chloramfenikolová skupina
T363Makrolidová antibiotika
T364Tetracykliny
T365Aminoglykosidy
T366Rifamyciny
T367Antifungální antibiotika
T368Jiná systémová antibiotika
T369Systémové antibiotikum, NS
T37Otr.j.syst.anti-inf.a a-par.p.
T370Sulfonamidy
T371Antimykobakteriální léčiva
T372Antimalar.a j.kr.antiprot.léč.
T373Jiná antiprotozoární léčiva
T374Antihelmintika
T375Protivirová léčiva
T378J.urč.syst.anti-inf.a a-par.p.
T379Syst.anti-inf.a a-paraz.p.,NS
T38Otr.hormony i syn.náh.a ant.NJ
T380Glukokortikoidy a synt.analogy
T381Thyreoidní hormony a náhrady
T382Antithyreoidní léčiva
T383Insulin a peror.antidiab.léč.
T384Orální antikoncepční prostřed.
T385Jiné estrogeny a gestageny
T386Anti-gonadot.,-estr.-andr., NJ
T387Androgeny a anabolika
T388J.a neurč.hormony a synt.náhr.
T389J.a neurč.antagonisté hormonů
T39Otr.neop.analg.antipy.a antir.
T390Salicyláty
T391Deriváty 4-aminofenolu
T392Pyrazolonové deriváty
T393J.nesteroidní protizánětl.léč.
T394Antirevmatika, NJ
T398J.neopiát.analg.a antipy., NJ
T399Neop.analg.,antipy.,antir., NS
T40Otr.narkotiky a psychodyslept.
T400Opium
T401Heroin
T402Jiné opioidy
T403Methadon
T404Jiná syntetická narkotika
T405Kokain
T406Jiná a neurčená narkotika
T407Cannabis (deriváty)
T408Lysergid [LSD]
T409J.a neurč. psychodysleptika
T41Otr.anestet.a terapeut.plyny
T410Inhalační anestetika
T411Nitrožilní anestetika
T412J.a neurč.celková anestetika
T413Lokální anestetika
T414Anestetikum, NS
T415Terapeutické plyny
T42Otr.antiep.,sed.-hyp.,antipar.
T420Hydantoinové deriváty
T421Iminostilbeny
T422Succinimidy a oxazolidindiony
T423Barbituráty
T424Benzodiazepiny
T425Smíšená antiepileptika, NJ
T426J.antiepilep.a sed.-hyp.léč.
T427Antiepilep.a sed.-hyp.léč.,NS
T428Antipark.a j.lé.centr.tl.sv.to
T43Otrava psychotropními léč., NJ
T430Tri.-a tetra-cykl.antidepres.
T431Antidepres.-inh.monoaminooxyd.
T432Jiná a neurčená antidepresiva
T433Fenothiazin.antipsych.a neurol
T434Butyrofen.a thioxanth.neurol.
T435J.a neur.antipsychot.a neurol.
T436Psychostimul.s mož.zneužívání
T438J.psychotropní léčiva, NJ
T439Psychotropní léčivo, NS
T44Otr.léč.půs.prim.na aut.n.sou.
T440Inhibit.acetylcholinesterázy
T441Jiná parasympatomimetika
T442Gangioplegika, NJ
T443J.parasympatol.a spasmol.,NJ
T444Agonisté alfa-adrenorecept.,NJ
T445Agonisté beta-adrenorecept.,NJ
T446Antagon. alfa-adrenorecept.,NJ
T447Antagon.beta-adrenorecept.,NJ
T448Cent.úč.prostř.bl.adrn.neu.,NJ
T449J.a neur.léč.půs.pr.na aut.n.s
T45Otr.pr.půs.př.na org.a hem.,NJ
T450Antialerg.a antiemetická léč.
T451Protinádor.a imunosupress.léč.
T452Vitaminy, NJ
T453Enzymy, NJ
T454Železo a jeho sloučeniny
T455Antikoagulancia
T456Léčiva ovlivňující fibrinolýzu
T457Antag.antikoag.,vit.K a j.koag
T458J.prostř.půs.př.na org.a hem.
T459Prostř.půs.př.na org.a hem.,NS
T46Otr.pr.půs.prim. na KV soust.
T460Kardiost.glyk.a léč.s pod.úč.
T461Blokátory kalciových kanálů
T462Jiná antiarytmická léčiva, NJ
T463Koronární vasodilatancia, NJ
T464Inhib.angiotensin konv.enzymu
T465J.antihypertensní léčiva, NJ
T466Anti-hyperl.a a-arterioskl.lé.
T467Periferní vasodilatancia
T468Antivarik.léč.vč.sklerot.pros.
T469J.a neur.pros.půs.na KV soust.
T47Otr.pr.půs.prim.na GIT soust.
T470Antagon.H2 receptorů histaminu
T471J.antacida a pr.sniž.žal.sekr.
T472Stimulační projímadla
T473Solná a osmotická projímadla
T474Jiná projímadla
T475Digestiva
T476Protiprůjmová léčiva
T477Emetika
T478J.pros.půs.prim.na GIT soust.
T479Pros.půs.prim.na GIT soust.,NS
T48Ot.pr.pů.pr.na hl.a ko.sv.dý.s
T480Uterotonika,oxytociny
T481Relaxancia kosterního svalu
T482J.a neurč.pros.půs.prim.na sv.
T483Antitussika
T484Expektorancia
T485Léč.proti běžnému nachlazení
T486Antiastmatika, NJ
T487J.a neur.pr.pů.prim.na dých.s.
T49Otr.lok.pros.(kůže a sliznice)
T490Lok.proti-plí.-inf.-záň.léč.NJ
T491Antipruriginóza
T492Lok.adstringencia a detergen.
T493Emolien.,demulgen.a ochr.látky
T494Keratolyt. a -plast. a j.léč.
T495Oční léčiva a přípravky
T496ORL léčiva a přípravky
T497Zubní léčiva, k lok. aplikaci
T498Jiné lokální prostředky
T499Lokální prostředek, NS
T50Otr.diur.,j.a NS lé.náv.bio.l.
T500Mineralokort.a jejich antagon.
T501Diuretika půs.v obl.Henl.klič.
T502Inh.karboanh.,thiaz.a j.diur.
T503Pr.elektr.,kalor.a vodní rovn.
T504Léč. metabol.kyseliny močové
T505Léčiva snižující chuť k jídlu
T506Antidota a chelát.prostř., NJ
T507Analeptika a antagon.morfinu
T508Diagnostické prostředky
T509J.a neurč.lé.,návyk.a biol.lá.
T51Toxický účinek alkoholu
T510Etanol
T511Metanol
T5122-propanol
T513Přiboudlina
T518Jiné alkoholy
T519Alkohol, NS
T52Toxický účin. org. rozpustidel
T520Ropné produkty
T521Benzen
T522Homology benzenu
T523Glykoly
T524Ketony
T528Jiná organická rozpustidla
T529Organické rozpustidlo, NS
T53Tox.úč.hal.alif.a arom.uhlov.
T530Tetrachlormetan
T531Chloroform
T532Trichloretylen
T533Tetrachloretylen
T534Dichlormetan
T535Chlorofluorouhlovodíky
T536J.halog.deriváty alif.uhlovod.
T537J.halog.deriváty arom.uhlovod.
T539Halog.deriv.alif.a arom.uhl.NS
T54Toxic.účin.lept.(žír.) látek
T540Fenol a jeho homology
T541J.leptavé (žír.) org. slouč.
T542Žíravé (lept.) kyseliny a pod.
T543Žíravé (lept.) alkálie a pod.
T549Žíravá (leptavá) látka, NS
T55Toxic.účin.mýdel a detergencií
T56Toxický účinek kovů
T560Olovo a jeho sloučeniny
T561Rtuť a její sloučeniny
T562Chrom a jeho sloučeniny
T563Kadmium a jeho sloučeniny
T564Měď a její sloučeniny
T565Zinek a jeho sloučeniny
T566Cín a jeho sloučeniny
T567Beryllium a jeho sloučeniny
T568Jiné kovy
T569Kov, NS
T57Toxic.účinky j.anorganic.látek
T570Arsen a jeho sloučeniny
T571Fosfor a jeho sloučeniny
T572Mangan a jeho sloučeniny
T573Kyanovodík
T578Jiné určené anorganické látky
T579Anorganická látka, NS
T58Toxic.účinek oxidu uhelnatého
T59Toxic.účin.j.plynů,dýmů a par
T590Oxidy dusíku
T591Oxid siřičitý
T592Formaldehyd
T593Slzotvorný plyn
T594Plynný chlor
T595Plynný fluor a fluorovodík
T596Sirovodík
T597Oxid uhličitý
T598Jiné určené plyny, dýmy a páry
T599Plyny, dýmy a páry, NS
T60Toxický účinek pesticidů
T600Organofos.a karbam.insekticidy
T601Halogenované insekticidy
T602Jiné insekticidy
T603Herbicidy a fungicidy
T604Rodenticidy
T608Jiné pesticidy
T609Pesticid, NS
T61Toxic.úč.lát. z mořské potravy
T610Otrava rybou Ciguatera
T611Otrava rybou Scombroid
T612Otr.j.rybou nebo měkkýšem
T618Toxický účin.j.mořské potravy
T619Toxic.úč.neurč.mořské potravy
T62Toxic.úč.j.škodl.lát.z potravy
T620Požité houby
T621Požité bobule
T622Jiné požité části rostlin(-y)
T628J.urč.škod.lá.pož.jako potrava
T629Škod.lá.požitá jako potrava,NS
T63Toxic.úč.styku s jed.živočichy
T630Hadí jed
T631Jed jiných plazů
T632Jed škorpiona
T633Jed pavouka
T634Jed jiných členovců
T635Toxický účinek styku s rybou
T636Toxic.úč.styku s j.moř.živoč.
T638Toxic.úč.styku s j.jed.živoč.
T639Toxic.úč.styku s neur.jed.živ.
T64Tox.úč.mykotox.kontamin.potr.
T65Toxic.účinek j.a neurč.látek
T650Kyanidy
T651Strychnin a jeho soli
T652Tabák a nikotin
T653Nitro-a amino-der.benz.a j.hom
T654Sirouhlík
T655Nitroglyc.a j.n-kys.a estery
T656Nátěry a barvy, NJ
T658Toxický účinek j.urč. látek
T659Toxický účinek neurčené látky
T66Neurčené účinky záření
T67Účinky horka a světla
T670Úpal tepelný a sluneční
T671Mdloba - synkopa - z horka
T672Křeče z horka
T673Anhydrotické vyčerpání z horka
T674Vyčerp.z horka solnou deplecí
T675Vyčerpání z horka, NS
T676Přechodná únava z horka
T677Edém z horka
T678Jiné účinky horka a světla
T679Účinek horka a světla, NS
T68Hypotermie
T69Jiné účinky snížené teploty
T690Pošk.z dl.ponoř.r.n.no.do tek.
T691Oznobeniny
T698J.urč. účinky snížené teploty
T699Účinek snížené teploty, NS
T70Účinky tlaku vzduchu a vody
T700Ušní barotrauma
T701Barotrauma dutin
T702J.a neurč. účinky velké výšky
T703Kesonová nemoc
T704Účin.tekut.pod vysokým tlakem
T708J.účinky tlaku vzduchu a vody
T709Účinek tlaku vzduchu a vody,NS
T71(Za)dušení
T73Účinky jiné deprivace - újmy
T730Účinky hladu
T731Účinky žízně
T732Vyčerpání způsobené polohou
T733Vyčerpání zp.nadm.vynalož.sil
T738Jiné účinky deprivace
T739Účinek deprivace, NS
T74Syndromy týrání
T740Zanedbání nebo opuštění
T741Tělesné týrání
T742Pohlavní zneužívání
T743Psychologické týrání
T748Jiný syndrom týrání
T749Syndrom týrání, NS
T75Účinky jiných vnějších přičin
T750Účinky blesku
T751Tonutí a utonutí
T752Účinky vibrace
T753Nemoc z pohybu
T754Účinky elektrického proudu
T758J.urč.účinky vnějších příčin
T78Nepříznivé účinky, NJ
T780Anafylaktický šok z potravy
T781J.nežád.reakce na potravu, NJ
T782Anafylaktický šok, NS
T783Angioneurotický edém
T784Alergie, NS
T788Jiné nepříznivé účinky, NJ
T789Nepříznivý účinek, NS
T79Některé časné komplik.úrazů,NJ
T790Vzduchová embolie (úrazová)
T791Tuková embolie (úrazová)
T792Traum.sekund.a rekurent.krvác.
T793Poúrazová infekce rány, NJ
T794Traumatický šok
T795Traumatická anurie
T796Traumatická ischemie svalu
T797Traumatický podkožní emfyzém
T798Jiné časné komplikace úrazu
T799Neurč. časné komplikace úrazu
T80Komp.po inf.,transf.a injekci
T800Vzduch.embol.po inf.,tr.a inj.
T801Cév.komp.po inf.,transf.a inj.
T802Infekce po inf.,transf.a inj.
T803ABO inkompatibilní reakce
T804Rh inkompatibilní reakce
T805Anafylaktický šok způs.sérem
T806Jiné sérové reakce
T808J.komp.po inf.,transf.a inj.
T809Neurč.komp.po inf.,tran.a inj.
T81Komplikace výkonů, NJ
T810Krvác.a hematom kompl.výkon,NJ
T811Šok při nebo po výkonu, NJ
T812Náhod.poranění při výkonu, NJ
T813Roztržení operační rány, NJ
T814Infekce po výkonu, NJ
T815Ciz.těleso ponech.v těl.dutině
T816Ak.reak.na ciz.lát.ponech.p.vý
T817Cévní komplikace po výkonu, NJ
T818Jiné komplikace výkonů, NJ
T819Neurčená komplikace výkonu
T82Komp.srd.a cév.prot.p.impl.,š.
T820Mech.kompl.protézy srd.chlopně
T821Mech.kompl.srd.elektron.pomůc.
T822Mech.komp.byp.kor.tep.a tr.chl
T823Mech.komplik.j.cévních štěpů
T824Mech.kompl.cév.dialyz.katetru
T825Mech.kom.j.srd.a cév.pom.a im.
T826Inf.a zá.reak.zp.prot.sr.chl.
T827Inf.a zá.r.zp.j.sr.a cév.pom.
T828J.kom.srd.a cév.prot.pom.im.š.
T829NS kom.srd.,cév.prot.pom.im.š.
T83Kom.genitourin.pr.p.,imp.a šť.
T830Mech.kompl. močového katetru
T831Mech.kompl.j.moč.pom. a impl.
T832Mech.kompl.transpl.moč.orgánu
T833M.kompl.nitroděl.antikonc.pro.
T834Mech.kom.j.pr.p.,imp.v pohl.ú.
T835Inf.a zá.reak.zp.pr.p.v moč.s.
T836Inf.a zá.reak.zp.pr.p.v poh.ú.
T838J.kom.genitour.prot.pom.imp.š.
T839NS kom.genitour.prot.pom.im.š.
T84Kom.vnit.ort.pr.p.,impl.a šť.
T840Mech.komp.vnitř.kloub.protézy
T841Mech.kom.vn.fix.p.kostí konč.
T842Mech.kom.vn.fix.pom.j.kostí
T843Mech. kom.j.kost.p.,impl.a šť.
T844Mech.kom.j.vn.ort.p.impl.a šť.
T845Inf.a zá.reakce zp.vn.kl.prot.
T846Inf.a zá.reakce zp.vn.fix.pom.
T847Inf.a zá.reakce zp.j.vn.ort.p.
T848J.kom.vn.ort.pr.pom.imp.a šť.
T849Neur.kom.vn.ort.prot.p.,im.a š
T85Kom.j.vn.prot.pom.imp.a šť.
T850Mech.kom.intrakr.komor.zkratu
T851Mech.kom.impl.el.stim.nerv.s.
T852Mech.komplik.nitrooční čočky
T853Mech.kom.j.oč.prot.p.imp.a šť.
T854Mech.kom.prot.a implant.prsu
T855Mech.kom.GI prot.p.,impl.a šť.
T856Mech.k.j.ur.vn.pr.p.imp.a šť.
T857Inf.a zá.reakce zp.j.vn.pr.p.
T858J.kom.vn.prot.p.impl.a šť.,NJ
T859Neurč.komp.vn.pr.p.,imp. a šť.
T86Neúspěch transpl.org. a tkáně
T860Rejekce transpl.kostní dřeně
T861Rejekce transplantátu ledviny
T862Rejekce transplantátu srdce
T863Rejekce transpl. srdce a plic
T864Rejekce transplantátu jater
T868Rejekce j.transpl.org. a tkáně
T869Rejek.neurč.transpl.org.a tk.
T87Kom.po znovupřipoj. a amputaci
T870Kom.znovupřipojené (části) HK
T871Kom.znovupřipojené (části) DK
T872Kom.znovupřipoj. j.části těla
T873Neurom amputačního pahýlu
T874Infekce amputačního pahýlu
T875Nekróza amputačního pahýlu
T876J.a neurč.kompl.amputač.pahýlu
T88J.komplikace zdravotní péče,NJ
T880Infekce po imunizaci
T881J.komplikace po imunizaci, NJ
T882Šok způsobený anestézií
T883Maligní hypertermie po anest.
T884Neúspěš.nebo obtížná intubace
T885Jiné komplikace anestézie
T886Anafyl.šok po spr.léč.řád.pod.
T887Neurč.nepříznivý účinek léčiva
T888J.urč.kompl.zdravotní péče, NJ
T889Komplikace zdravotní péče, NS
T90Následky poranění hlavy
T900Následky povrch.poranění hlavy
T901Následky otevřené rány hlavy
T902Násl.zlom.kostí lebky a oblič.
T903Násl.poranění mozkových nervů
T904Následky poranění oka a očnice
T905Následky nitrolebního poranění
T908Následky j.urč.poranění hlavy
T909Následky neurč. poranění hlavy
T91Následky poranění krku a trupu
T910Násl.pov.por.,ot.rá.krku a tr.
T911Následky zlomeniny páteře
T912Násl.j.zlom.hrudníku a pánve
T913Následky poranění míchy
T914Násl.por.nitrohrudních orgánů
T915Násl.por.nitrobř.a pánev.org.
T918Násl.j.urč.poraň.krku a trupu
T919Násl.neurč.poraň.krku a trupu
T92Následky poranění HK
T920Následky otevřené rány HK
T921Následky zlomeniny paže
T922Násl.zlomeniny zápěstí a ruky
T923Násl.vymk.,podvrt.a nataž.HK
T924Následky poranění nervu HK
T925Následky por.svalu a šlachy HK
T926Násled.rozdrc.a traum.amput.HK
T928Následky j.urč. poranění HK
T929Následky neurč. poranění HK
T93Následky poranění DK
T930Následky otevřené rány DK
T931Násl.zlomeniny kosti stehenní
T932Následky jiných zlomenin DK
T933Násl.vymk.,podvrt.a nataž. DK
T934Následky poranění nervu DK
T935Následky por.svalu a šlachy DK
T936Následky rozdrc.a traum.amp.DK
T938Následky j. urč. poranění DK
T939Následky neurč. poranění DK
T94Násl.por.mnohoč.a neur.č.těla
T940Následky por. více částí těla
T941Následky por.neurč.částí těla
T95Násl.popál., polept.a omrzlin
T950Násl.pop.,pol.a omrz.hl.a krku
T951Násl.popál.,pol.a omrz.trupu
T952Násl.popál.,pol.a omrzliny HK
T953Násl.popál.,pol.a omrzliny DK
T954Násl.pop.a polept.dle rozsahu
T958Násl.j.urč.pop.,polept.a omrz.
T959Násl.neurč.pop.,polept.a omrz.
T96Násl.otr.lé.,návyk.a biol.lát.
T97Násl.tox.úč.látek mimo lékař.
T98Násl.j.a neurč.úč.vněj.příčin
T980Násl.úč.ciz.těles vnik.přir.c.
T981Násl.j.a neurč.úč.vněj.příčin
T982Násl.někt.časných kompl.úrazů
T983Násl.komplik.zdravotní péče,NJ
U04Těžký akut.resp.synd. (SARS)
U049Těžký akut.respir.syndrom NS
U80Původce rez.na penic.a př.ATB
U800Původce rezistent. na penicil.
U801Původ.rezist.na meticil. (MRP)
U808Původ.rezist.na j.PNC příb.ATB
U81Pův.rezis.na vankom.a příb.ATB
U810Původce rezistet.na vankomycin
U818Pův.rezis.na j.vakom.příb.ATB
U88Původce rezist.na mnohočet.ATB
U89Původce rezist.na j.a neur.ATB
U898Původce rezist.na jiné ur.ATB
U899Původce rezistent.na neurč.ATB
V01Chod.zr.při sráž.s jízd.kolem
V010Neprovozní nehoda(mimosilnič.)
V011Provozní nehoda (silniční)
V019Nehoda,neur.zda prov.či neprov
V02Chod.zr.při sr.s 2 n.3 kol.mv.
V020Neprovozní nehoda(mimosilnič.)
V021Provozní nehoda (silniční)
V029Nehoda,neur.zda prov.či neprov
V03Cho.zr.při sr.s a.os.dod.,l.n.
V030Neprovozní nehoda(mimosilnič.)
V031Provozní nehoda (silniční)
V039Nehoda,neur.zda prov.či neprov
V04Chod.zr.při sráž.s těž.ná.voz.
V040Neprovozní nehoda(mimosilnič.)
V041Provozní nehoda (silniční)
V049Nehoda,neur.zda prov.či neprov
V05Chod.zr.při sráž.s žel.vl.n.v.
V050Neprovozní nehoda(mimosilnič.)
V051Provozní nehoda (silniční)
V059Nehoda,neur.zda prov.či neprov
V06Chod.zr.při sráž.s j.nemot.voz
V060Neprovozní nehoda(mimosilnič.)
V061Provozní nehoda (silniční)
V069Nehoda,neur.zda prov.či neprov
V09Chod.zr.při j.a neur.dopr.neh.
V090Chod.zr.při neprov.neh.j.mot.v
V091Chod.zr.při neurč.nepr.nehodě
V092Chod.zr.při prov.neh.j.a NSmv.
V093Chod.zr.při neur.provoz.nehodě
V099Chod.zr.při neur.doprav.nehodě
V10Cykl.zr.při sr.s chod.n.zvíř.
V100Řidič zraněný při neprov.neh.
V101Cest.zr.při neprovozní nehodě
V102Neur.cykl.zr.při neprov.nehodě
V103Osoba zr.při nastup.n.vystup.
V104Řidič zr.při provoz.nehodě
V105Cest.zr. při provozní nehodě
V109Neur.cykl.zr.při provoz.nehodě
V11Cykl.zr.při sr.s j.jízd.kolem
V110Řidič zraněný při neprov.neh.
V111Cest.zr.při neprovozní nehodě
V112Neur.cykl.zr.při neprov.nehodě
V113Osoba zr.při nastup.n.vystup.
V114Řidič zr.při provoz.nehodě
V115Cest.zr. při provozní nehodě
V119Neur.cykl.zr.při provoz.nehodě
V12Cykl.zr.při sr.s 2 n.3 kol.m.v
V120Řidič zraněný při neprov.neh.
V121Cest.zr.při neprovozní nehodě
V122Neur.cykl.zr.při neprov.nehodě
V123Osoba zr.při nastup.n.vystup.
V124Řidič zr.při provoz.nehodě
V125Cest.zr. při provozní nehodě
V129Neur.cykl.zr.při provoz.nehodě
V13Cyk.zr.při sr.s a.os.dod.n.l.n
V130Řidič zraněný při neprov.neh.
V131Cest.zr.při neprovozní nehodě
V132Neur.cykl.zr.při neprov.nehodě
V133Osoba zr.při nastup.n.vystup.
V134Řidič zr.při provoz.nehodě
V135Cest.zr. při provozní nehodě
V139Neur.cykl.zr.při provoz.nehodě
V14Cykl.zr.při sr.s těž.nákl.voz.
V140Řidič zraněný při neprov.neh.
V141Cest.zr.při neprovozní nehodě
V142Neur.cykl.zr.při neprov.nehodě
V143Osoba zr.při nastup.n.vystup.
V144Řidič zr.při provoz.nehodě
V145Cest.zr. při provozní nehodě
V149Neur.cykl.zr.při provoz.nehodě
V15Cykl.zr.při sr.s žel.vl.n.ž.v.
V150Řidič zraněný při neprov.neh.
V151Cest.zr.při neprovozní nehodě
V152Neur.cykl.zr.při neprov.nehodě
V153Osoba zr.při nastup.n.vystup.
V154Řidič zr.při provoz.nehodě
V155Cest.zr. při provozní nehodě
V159Neur.cykl.zr.při provoz.nehodě
V16Cykl.zr.při sr.s j.nemot.voz.
V160Řidič zraněný při neprov.neh.
V161Cest.zr.při neprovozní nehodě
V162Neur.cykl.zr.při neprov.nehodě
V163Osoba zr.při nastup.n.vystup.
V164Řidič zr.při provoz.nehodě
V165Cest.zr. při provozní nehodě
V169Neur.cykl.zr.při provoz.nehodě
V17Cykl.zr.při sr.s pev.překážkou
V170Řidič zraněný při neprov.neh.
V171Cest.zr.při neprovozní nehodě
V172Neur.cykl.zr.při neprov.nehodě
V173Osoba zr.při nastup.n.vystup.
V174Řidič zr.při provoz.nehodě
V175Cest.zr. při provozní nehodě
V179Neur.cykl.zr.při provoz.nehodě
V18Cykl.zr.při dop.neh.bez srážky
V180Řidič zraněný při neprov.neh.
V181Cest.zr.při neprovozní nehodě
V182Neur.cykl.zr.při neprov.nehodě
V183Osoba zr.při nastup.n.vystup.
V184Řidič zr.při provoz.nehodě
V185Cest.zr. při provozní nehodě
V189Neur.cykl.zr.při provoz.nehodě
V19Cykl.zr.při j.a neur.dopr.neh.
V190Řid.zr.při sr.s j.m.v.,nepr.n.
V191Cest.zr.při sr.s j.m.v.nepr.n.
V192NS cyk.zr.při sr.s j.m.v.nep.n
V193Cykl.zr. při neurč.nepr.nehodě
V194Řid.zr.při sr.s j.m.v.prov.n.
V195Cest.zr.při sr.s j.m.v.prov.n.
V196NS cyk.zr.při sr.s j.m.v.pro.n
V198Cykl.zr.při j.urč.dopr.neh.
V199Cykl.zr.při neur.provoz.nehodě
V20Jez.mot.zr.při sr.s chod.n.zv.
V200Řidič zraň.při neprov. nehodě
V201Cest.zraň.při neprov.nehodě
V202Neur. motoc.zr.při nepr.nehodě
V203Osoba zr.při nastup.n.vystup.
V204Řidič zraň.při provoz.nehodě
V205Cest.zraň.při provoz.nehodě
V209Neur.motoc.zr.při prov.nehodě
V21Motocykl.zr.při sr.s jíz.kolem
V210Řidič zraň.při neprov. nehodě
V211Cest.zraň.při neprov.nehodě
V212Neur.motoc.zr.při nepr.nehodě
V213Osoba zr.při nastup.n.vystup.
V214Řidič zraň.při provoz.nehodě
V215Cest.zraň.při provoz.nehodě
V219Neur.motoc.zr.při prov.nehodě
V22Motoc.zr.při sr.s 2 n.3 k.m.v.
V220Řidič zraň.při neprov. nehodě
V221Cest.zraň.při neprov.nehodě
V222Neur.motoc.zr.při nepr.nehodě
V223Osoba zr.při nastup.n.vystup.
V224Řidič zraň.při provoz.nehodě
V225Cest.zraň.při provoz.nehodě
V229Neur.motoc.zr.při prov.nehodě
V23Mtc.zr.při sr.s a.os.,dod.l.n.
V230Řidič zraň.při neprov. nehodě
V231Cest.zraň.při neprov.nehodě
V232Neur.motoc.zr.při nepr.nehodě
V233Osoba zr.při nastup.n.vystup.
V234Řidič zraň.při provoz.nehodě
V235Cest.zraň.při provoz.nehodě
V239Neur.motoc.zr.při prov.nehodě
V24Motoc.zr.při sr.s těž.nákl.vo.
V240Řidič zraň.při neprov. nehodě
V241Cest.zraň.při neprov.nehodě
V242Neur.motoc.zr.při nepr.nehodě
V243Osoba zr.při nastup.n.vystup.
V244Řidič zraň.při provoz.nehodě
V245Cest.zraň.při provoz.nehodě
V249Neur.motoc.zr.při prov.nehodě
V25Motoc.zr.při sr. s žel.vl.n.v.
V250Řidič zraň.při neprov. nehodě
V251Cest.zraň.při neprov.nehodě
V252Neur.motoc.zr.při nepr.nehodě
V253Osoba zr.při nastup.n.vystup.
V254Řidič zraň.při provoz.nehodě
V255Cest.zraň.při provoz.nehodě
V259Neur.motoc.zr.při prov.nehodě
V26Motoc.zr.při sr.s j.nemot.voz.
V260Řidič zraň.při neprov. nehodě
V261Cest.zraň.při neprov.nehodě
V262Neur.motoc.zr.při nepr.nehodě
V263Osoba zr.při nastup.n.vystup.
V264Řidič zraň.při provoz.nehodě
V265Cest.zraň.při provoz.nehodě
V269Neur.motoc.zr.při prov.nehodě
V27Motoc.zr.při sr.s pev.překáž.
V270Řidič zraň.při neprov. nehodě
V271Cest.zraň.při neprov.nehodě
V272Neur.motoc.zr.při nepr.nehodě
V273Osoba zr.při nastup.n.vystup.
V274Řidič zraň.při provoz.nehodě
V275Cest.zraň.při provoz.nehodě
V279Neur.motoc.zr.při prov.nehodě
V28Motoc.zr.při dop.neh.bez sráž.
V280Řidič zraň.při neprov. nehodě
V281Cest.zraň.při neprov.nehodě
V282Neur.motoc.zr.při nepr.nehodě
V283Osoba zr.při nastup.n.vystup.
V284Řidič zraň.při provoz.nehodě
V285Cest.zraň.při provoz.nehodě
V289Neur.motoc.zr.při prov.nehodě
V29Motoc.zr.při j.a neur.dop.neh.
V290Řid.zr.při sr.s j.m.v.,nepr.n.
V291Cest.zr.při sr.s j.m.v.nepr.n.
V292Neur.motoc.zr.při sr.j.m.v.n.n
V293Motoc.zr.při neur.nepr.nehodě
V294Řid.zr.při sr.s j.m.v.,prov.n.
V295Cest.zr.při sr.s j.m.v.prov.n.
V296NS mtc.zr.při sr.s j.m.v.pr.n.
V298Motoc.zr.při j.urč.doprav.neh.
V299Motoc.zr.při neurč.provoz.neh.
V30Čl.os.3k.m.v.zr.sr.s cho.n.zv.
V300Řidič zraň.při neprovoz.nehodě
V301Cest.zraň.při neprovoz.nehodě
V302Osoba vně voz.zr.při nepr.neh.
V303Neur.čl.os.3k.m.v.zr.při n.n.
V304Os.zraň.při nastup.n.vystup.
V305Řidič zraň.při provoz.nehodě
V306Cest.zraň.při provozní nehodě
V307Osoba vně voz.zr.při prov.neh.
V309Neurč.čl.os.3k.m.v.zr.prov.ne.
V31Čl.os.3k m.v.zr.-sr.s j.kolem
V310Řidič zraň.při neprovoz.nehodě
V311Cest.zraň.při neprovoz.nehodě
V312Osoba vně voz.zr.při nepr.neh.
V313Neur.čl.os.3k.m.v.zr.při n.n.
V314Os.zraň.při nastup.n.vystup.
V315Řidič zraň.při provoz.nehodě
V316Cest.zraň.při provozní nehodě
V317Osoba vně voz.zr.při prov.neh.
V319Neurč.čl.os.3k.m.v.zr.prov.ne.
V32Čl.os.3k.mv zr.-sr.s j.2-3k mv
V320Řidič zraň.při neprovoz.nehodě
V321Cest.zraň.při neprovoz.nehodě
V322Osoba vně voz.zr.při nepr.neh.
V323Neur.čl.os.3k.m.v.zr.při n.n.
V324Os.zraň.při nastup.n.vystup.
V325Řidič zraň.při provoz.nehodě
V326Cest.zraň.při provozní nehodě
V327Osoba vně voz.zr.při prov.neh.
V329Neurč.čl.os.3k.m.v.zr.prov.ne.
V33Čl.os.3k.mv.zr.-sr.s a.os.dod.
V330Řidič zraň.při neprovoz.nehodě
V331Cest.zraň.při neprovoz.nehodě
V332Osoba vně voz.zr.při nepr.neh.
V333Neur.čl.os.3k.m.v.zr.při n.n.
V334Os.zraň.při nastup.n.vystup.
V335Řidič zraň.při provoz.nehodě
V336Cest.zraň.při provozní nehodě
V337Osoba vně voz.zr.při prov.neh.
V339Neurč.čl.os.3k.m.v.zr.prov.ne.
V34Čl.os.3k mv zr.-sr s těž.voz.
V340Řidič zraň.při neprovoz.nehodě
V341Cest.zraň.při neprovoz.nehodě
V342Osoba vně voz.zr.při nepr.neh.
V343Neur.čl.os.3k.m.v.zr.při n.n.
V344Os.zraň.při nastup.n.vystup.
V345Řidič zraň.při provoz.nehodě
V346Cest.zraň.při provozní nehodě
V347Osoba vně voz.zr.při prov.neh.
V349Neurč.čl.os.3k.m.v.zr.prov.ne.
V35Čl.os.3k mv zr.sr.s žel.vl.,v.
V350Řidič zraň.při neprovoz.nehodě
V351Cest.zraň.při neprovoz.nehodě
V352Osoba vně voz.zr.při nepr.neh.
V353Neur.čl.os.3k.m.v.zr.při n.n.
V354Os.zraň.při nastup.n.vystup.
V355Řidič zraň.při provoz.nehodě
V356Cest.zraň.při provozní nehodě
V357Osoba vně voz.zr.při prov.neh.
V359Neurč.čl.os.3k.m.v.zr.prov.ne.
V36Čl.os.3k.mv.zr.sr.s j.nemot.v.
V360Řidič zraň.při neprovoz.nehodě
V361Cest.zraň.při neprovoz.nehodě
V362Osoba vně voz.zr.při nepr.neh.
V363Neur.čl.os.3k.m.v.zr.při n.n.
V364Os.zraň.při nastup.n.vystup.
V365Řidič zraň.při provoz.nehodě
V366Cest.zraň.při provozní nehodě
V367Osoba vně voz.zr.při prov.neh.
V369Neurč.čl.os.3k.m.v.zr.prov.ne.
V37Čl.os.3k mv zr.sr.s pev.přek.
V370Řidič zraň.při neprovoz.nehodě
V371Cest.zraň.při neprovoz.nehodě
V372Osoba vně voz.zr.při nepr.neh.
V373Neur.čl.os.3k.m.v.zr.při n.n.
V374Os.zraň.při nastup.n.vystup.
V375Řidič zraň.při provoz.nehodě
V376Cest.zraň.při provozní nehodě
V377Osoba vně voz.zr.při prov.neh.
V379Neurč.čl.os.3k.m.v.zr.prov.ne.
V38Čl.os.3k.mv.zr.-dop.ne.bez sr.
V380Řidič zraň.při neprovoz.nehodě
V381Cest.zraň.při neprovoz.nehodě
V382Osoba vně voz.zr.při nepr.neh.
V383Neur.čl.os.3k.m.v.zr.při n.n.
V384Os.zraň.při nastup.n.vystup.
V385Řidič zraň.při provoz.nehodě
V386Cest.zraň.při provozní nehodě
V387Osoba vně voz.zr.při prov.neh.
V389Neurč.čl.os.3k.m.v.zr.prov.ne.
V39Čl.os.3k.mv.zr.-j.a NS dop.ne.
V390Řid.zr.-sr.s j.mot.v.-nepr.n.
V391Cest.zr.-sr.s j.mot.v.-nepr.n.
V392NS čl.os.zr.sr.s j.mv,nepr.ne.
V393Čl.os.3k.mv.zr.-neur.nepr.neh.
V394Řid.zr.-sr.s j.mv.-provoz.neh.
V395Cest.zr.-sr.s j.mv.-provoz.n.
V396NS čl.os.zr.-sr.s j.mv.prov.n.
V398Čl.os.3k.mv.zr.při j.ur.dop.n.
V399Čl.os.3k mv zr.při NS prov.ne.
V40Čl.os.os.aut.zr.při sr.ch.n.zv
V400Řidič zr.při neprovozní nehodě
V401Cest.zr.při neprovozní nehodě
V402Osoba vně voz.zr.při nepr.neh.
V403Neur.čl.os.o.a.zr.při nepr.ne.
V404Osoba zr.při na- n.vystupování
V405Řidič zraň.při provozní nehodě
V406Cest.zraň.při provozní nehodě
V407Osoba vně voz.zr.při prov.neh.
V409NS čl.os.o.au.zr.při prov.ne.
V41Čl.os.o.au.zr.při sr.s j.kolem
V410Řidič zr.při neprovozní nehodě
V411Cest.zr.při neprovozní nehodě
V412Osoba vně voz.zr.při nepr.neh.
V413Neur.čl.os.o.a.zr.při nepr.ne.
V414Osoba zr.při na- n.vystupování
V415Řidič zraň.při provozní nehodě
V416Cest.zraň.při provozní nehodě
V417Osoba vně voz.zr.při prov.neh.
V419NS čl.os.o.au.zr.při prov.ne.
V42Čl.os.o.au.zr.-sr.s 2 n.3k.mv.
V420Řidič zr.při neprovozní nehodě
V421Cest.zr.při neprovozní nehodě
V422Osoba vně voz.zr.při nepr.neh.
V423Neur.čl.os.o.a.zr.při nepr.ne.
V424Osoba zr.při na- n.vystupování
V425Řidič zraň.při provozní nehodě
V426Cest.zraň.při provozní nehodě
V427Osoba vně voz.zr.při prov.neh.
V429NS čl.os.o.au.zr.při prov.ne.
V43Čl.os.o.au.zr.-sr.s au.os.dod.
V430Řidič zr.při neprovozní nehodě
V431Cest.zr.při neprovozní nehodě
V432Osoba vně voz.zr.při nepr.neh.
V433Neur.čl.os.o.a.zr.při nepr.ne.
V434Osoba zr.při na- n.vystupování
V435Řidič zraň.při provozní nehodě
V436Cest.zraň.při provozní nehodě
V437Osoba vně voz.zr.při prov.neh.
V439NS čl.os.o.au.zr.při prov.ne.
V44Čl.os.o.au.zr.-sr.s těž.voz.
V440Řidič zr.při neprovozní nehodě
V441Cest.zr.při neprovozní nehodě
V442Osoba vně voz.zr.při nepr.neh.
V443Neur.čl.os.o.a.zr.při nepr.ne.
V444Osoba zr.při na- n.vystupování
V445Řidič zraň.při provozní nehodě
V446Cest.zraň.při provozní nehodě
V447Osoba vně voz.zr.při prov.neh.
V449NS čl.os.o.au.zr.při prov.ne.
V45Čl.os.o.au.zr.-sr.s žel.vl.,v.
V450Řidič zr.při neprovozní nehodě
V451Cest.zr.při neprovozní nehodě
V452Osoba vně voz.zr.při nepr.neh.
V453Neur.čl.os.o.a.zr.při nepr.ne.
V454Osoba zr.při na- n.vystupování
V455Řidič zraň.při provozní nehodě
V456Cest.zraň.při provozní nehodě
V457Osoba vně voz.zr.při prov.neh.
V459NS čl.os.o.au.zr.při prov.ne.
V46Čl.os.o.au.zr.-sr.s j.nemot.v.
V460Řidič zr.při neprovozní nehodě
V461Cest.zr.při neprovozní nehodě
V462Osoba vně voz.zr.při nepr.neh.
V463Neur.čl.os.o.a.zr.při nepr.ne.
V464Osoba zr.při na- n.vystupování
V465Řidič zraň.při provozní nehodě
V466Cest.zraň.při provozní nehodě
V467Osoba vně voz.zr.při prov.neh.
V469NS čl.os.o.au.zr.při prov.ne.
V47Čl.os.o.au.zr.-sr.s pev.přek.
V470Řidič zr.při neprovozní nehodě
V471Cest.zr.při neprovozní nehodě
V472Osoba vně voz.zr.při nepr.neh.
V473Neur.čl.os.o.a.zr.při nepr.ne.
V474Osoba zr.při na- n.vystupování
V475Řidič zraň.při provozní nehodě
V476Cest.zraň.při provozní nehodě
V477Osoba vně voz.zr.při prov.neh.
V479NS čl.os.o.au.zr.při prov.ne.
V48Čl.os.o.au.zr.-dop.neh.b.sráž.
V480Řidič zr.při neprovozní nehodě
V481Cest.zr.při neprovozní nehodě
V482Osoba vně voz.zr.při nepr.neh.
V483Neur.čl.os.o.a.zr.při nepr.ne.
V484Osoba zr.při na- n.vystupování
V485Řidič zraň.při provozní nehodě
V486Cest.zraň.při provozní nehodě
V487Osoba vně voz.zr.při prov.neh.
V489NS čl.os.o.au.zr.při prov.ne.
V49Čl.os.o.au.zr.-j.a NS dop.neh.
V490Řidič zr.-sr.s j.mv-nepr.neh.
V491Cest.zr.- sr.s j.mv.-nepr.neh.
V492N.čl.os.o.au.zr.-sr.s j.mv.n.n
V493Čl.os.o.au.zr.-neur.nepr.neh.
V494Řidič zr.-sr.s j.mv. prov.neh.
V495Cest.zr.-sr.s j.mv.-prov.neh.
V496N.čl.os.o.au.zr.sr.s j.mv.p.n.
V498Čl.os.o.au.zr.při j.ur.dopr.n.
V499Čl.os.o.au.zr.při NS prov.neh.
V50Čl.os.dod.l.ná.a.zr.sr.ch.n.z.
V500Řidič zraň.při neprovoz.nehodě
V501Cest.zraněný při neprovoz.neh.
V502Osoba vně voz.zr.-neprov.neh.
V503N.čl.o.do.,l.ná.au.-zr.nepr.n.
V504Os.zraň.při na- n.vystupování
V505Řidič zraň.při provozní nehodě
V506Cest.zraň.při provozní nehodě
V507Osoba vně voz.zr.při prov.neh.
V509N.čl.os.dod.či l.ná.a.zr.pr.n.
V51Čl.os.do.l.ná.a.zr.sr.s j.kol.
V510Řidič zraň.při neprovoz.nehodě
V511Cest.zraněný při neprovoz.neh.
V512Osoba vně voz.zr.-neprov.neh.
V513N.čl.o.do.,l.ná.au.-zr.nepr.n.
V514Os.zraň.při na- n.vystupování
V515Řidič zraň.při provozní nehodě
V516Cest.zraň.při provozní nehodě
V517Osoba vně voz.zr.při prov.neh.
V519N.čl.os.dod.či l.ná.a.zr.pr.n.
V52Čl.os.dod.l.ná.a.zr.sr.2-3k.mv
V520Řidič zraň.při neprovoz.nehodě
V521Cest.zraněný při neprovoz.neh.
V522Osoba vně voz.zr.-neprov.neh.
V523N.čl.o.do.,l.ná.au.-zr.nepr.n.
V524Os.zraň.při na- n.vystupování
V525Řidič zraň.při provozní nehodě
V526Cest.zraň.při provozní nehodě
V527Osoba vně voz.zr.při prov.neh.
V529N.čl.os.dod.či l.ná.a.zr.pr.n.
V53Čl.os.do.a.zr.-sr.s a.os.do.aj
V530Řidič zraň.při neprovoz.nehodě
V531Cest.zraněný při neprovoz.neh.
V532Osoba vně voz.zr.-neprov.neh.
V533N.čl.o.do.,l.ná.au.-zr.nepr.n.
V534Os.zraň.při na- n.vystupování
V535Řidič zraň.při provozní nehodě
V536Cest.zraň.při provozní nehodě
V537Osoba vně voz.zr.při prov.neh.
V539N.čl.os.dod.či l.ná.a.zr.pr.n.
V54Čl.os.dod.a.zr.-sr.s těž.voz.
V540Řidič zraň.při neprovoz.nehodě
V541Cest.zraněný při neprovoz.neh.
V542Osoba vně voz.zr.-neprov.neh.
V543N.čl.o.do.,l.ná.au.-zr.nepr.n.
V544Os.zraň.při na- n.vystupování
V545Řidič zraň.při provozní nehodě
V546Cest.zraň.při provozní nehodě
V547Osoba vně voz.zr.při prov.neh.
V549N.čl.os.dod.či l.ná.a.zr.pr.n.
V55Čl.os.do.a.zr.-sr.s žel.vl.,vo
V550Řidič zraň.při neprovoz.nehodě
V551Cest.zraněný při neprovoz.neh.
V552Osoba vně voz.zr.-neprov.neh.
V553N.čl.o.do.,l.ná.au.-zr.nepr.n.
V554Os.zraň.při na- n.vystupování
V555Řidič zraň.při provozní nehodě
V556Cest.zraň.při provozní nehodě
V557Osoba vně voz.zr.při prov.neh.
V559N.čl.os.dod.či l.ná.a.zr.pr.n.
V56Čl.os.dod.a.zr.-sr.s j.nem.v.
V560Řidič zraň.při neprovoz.nehodě
V561Cest.zraněný při neprovoz.neh.
V562Osoba vně voz.zr.-neprov.neh.
V563N.čl.o.do.,l.ná.au.-zr.nepr.n.
V564Os.zraň.při na- n.vystupování
V565Řidič zraň.při provozní nehodě
V566Cest.zraň.při provozní nehodě
V567Osoba vně voz.zr.při prov.neh.
V569N.čl.os.dod.či l.ná.a.zr.pr.n.
V57Čl.os.dod.a.zr.-sr.s pev.přek.
V570Řidič zraň.při neprovoz.nehodě
V571Cest.zraněný při neprovoz.neh.
V572Osoba vně voz.zr.-neprov.neh.
V573N.čl.o.do.,l.ná.au.-zr.nepr.n.
V574Os.zraň.při na- n.vystupování
V575Řidič zraň.při provozní nehodě
V576Cest.zraň.při provozní nehodě
V577Osoba vně voz.zr.při prov.neh.
V579N.čl.os.dod.či l.ná.a.zr.pr.n.
V58Čl.os.dod.a.zr.-dopr.n.b.sráž.
V580Řidič zraň.při neprovoz.nehodě
V581Cest.zraněný při neprovoz.neh.
V582Osoba vně voz.zr.-neprov.neh.
V583N.čl.o.do.,l.ná.au.-zr.nepr.n.
V584Os.zraň.při na- n.vystupování
V585Řidič zraň.při provozní nehodě
V586Cest.zraň.při provozní nehodě
V587Osoba vně voz.zr.při prov.neh.
V589N.čl.os.dod.či l.ná.a.zr.pr.n.
V59Čl.os.dod.a.zr.-j.a NS dop.ne.
V590Řid.zr.-sr.s j.mv.při nepr.ne.
V591Cest.zr.-sr.s j.mv.při nepr.ne
V592Neu.čl.os.zr.-sr.s j.mv-nep.n.
V593Čl.os.dod.a.zr.při neu.nepr.n.
V594Řid.zr.při sr.s j.mv-prov.neh.
V595Cest.zr.-sr.s j.mv.-prov.neh.
V596N.čl.os.zr.-sr.s j.mv-prov.ne.
V598Čl.os.dod.a.zr.při j.ur.dop.ne
V599Čl.os.dod.a.zr.při NS prov.ne.
V60Čl.os.těž.vo.zr.-sr.s ch.n.zv.
V600Řidič zr.při neprovozní nehodě
V601Cest.zr. při neprovozní nehodě
V602Osoba vně voz.zr.při nepr.neh.
V603N.čl.os.těž.vo.zr.při nepr.ne.
V604Os.zraň.při na- n.vystupování
V605Řidič zraň.při provozní nehodě
V606Cest.zraň. při provozní nehodě
V607Osoba vně voz.zr.při prov.neh.
V609N.čl.os.těž.vo.zr.při prov.n.
V61Čl.os.těž.vo.zr.při sr.s j.kol
V610Řidič zr.při neprovozní nehodě
V611Cest.zr. při neprovozní nehodě
V612Osoba vně voz.zr.při nepr.neh.
V613N.čl.os.těž.vo.zr.při nepr.ne.
V614Os.zraň.při na- n.vystupování
V615Řidič zraň.při provozní nehodě
V616Cest.zraň.při provozní nehodě
V617Osoba vně voz.zr.při prov.neh.
V619N.čl.os.těž.vo.zr.při prov.n.
V62Čl.os.tě.vo.zr.-sr.s 2n.3k.mv.
V620Řidič zr.při neprovozní nehodě
V621Cest.zr. při neprovozní nehodě
V622Osoba vně voz.zr.při nepr.neh.
V623N.čl.os.těž.vo.zr.při nepr.ne.
V624Os.zraň.při na- n.vystupování
V625Řidič zraň.při provozní nehodě
V626Cest.zraň.při provozní nehodě
V627Osoba vně voz.zr.při prov.neh.
V629N.čl.os.těž.vo.zr.při prov.n.
V63Čl.o.těž.v.zr.-sr.s a.os.,dod.
V630Řidič zr.při neprovozní nehodě
V631Cest.zr. při neprovozní nehodě
V632Osoba vně voz.zr.při nepr.neh.
V633N.čl.os.těž.vo.zr.při nepr.ne.
V634Os.zraň.při na- n.vystupování
V635Řidič zraň.při provozní nehodě
V636Cest.zraň.při provozní nehodě
V637Osoba vně voz.zr.při prov.neh.
V639N.čl.os.těž.vo.zr.při prov.n.
V64Čl.os.těž.voz.zr.-sr.s těž.voz
V640Řidič zr.při neprovozní nehodě
V641Cest.zr. při neprovozní nehodě
V642Osoba vně voz.zr.při nepr.neh.
V643N.čl.os.těž.vo.zr.při nepr.ne.
V644Os.zraň.při na- n.vystupování
V645Řidič zraň.při provozní nehodě
V646Cest.zraň.při provozní nehodě
V647Osoba vně voz.zr.při prov.neh.
V649N.čl.os.těž.vo.zr.při prov.n.
V65Čl.os.těž.voz.zr.-sr.s žel.vl.
V650Řidič zr.při neprovozní nehodě
V651Cest.zr. při neprovozní nehodě
V652Osoba vně voz.zr.při nepr.neh.
V653N.čl.os.těž.vo.zr.při nepr.ne.
V654Os.zraň.při na- n.vystupování
V655Řidič zraň.při provozní nehodě
V656Cest.zraň.při provozní nehodě
V657Osoba vně voz.zr.při prov.neh.
V659N.čl.os.těž.vo.zr.při prov.n.
V66Čl.os.těž.voz.zr.-sr.s j.nm.v.
V660Řidič zr.při neprovozní nehodě
V661Cest.zr. při neprovozní nehodě
V662Osoba vně voz.zr.při nepr.neh.
V663N.čl.os.těž.vo.zr.při nepr.ne.
V664Os.zraň.při na- n.vystupování
V665Řidič zraň.při provozní nehodě
V666Cest.zraň.při provozní nehodě
V667Osoba vně voz.zr.při prov.neh.
V669N.čl.os.těž.vo.zr.při prov.n.
V67Čl.os.těž.vo.zr.-sr.s pev.přek
V670Řidič zr.při neprovozní nehodě
V671Cest.zr. při neprovozní nehodě
V672Osoba vně voz.zr.při nepr.neh.
V673N.čl.os.těž.vo.zr.při nepr.ne.
V674Os.zraň.při na- n.vystupování
V675Řidič zraň.při provozní nehodě
V676Cest.zraň.při provozní nehodě
V677Osoba vně voz.zr.při prov.neh.
V679N.čl.os.těž.vo.zr.při prov.n.
V68Čl.os.tě.vo.zr.-dopr.n.b.sráž.
V680Řidič zr.při neprovozní nehodě
V681Cest.zr. při neprovozní nehodě
V682Osoba vně voz.zr.při nepr.neh.
V683N.čl.os.těž.vo.zr.při nepr.ne.
V684Os.zraň.při na- n.vystupování
V685Řidič zraň.při provozní nehodě
V686Cest.zraň.při provozní nehodě
V687Osoba vně voz.zr.při prov.neh.
V689N.čl.os.těž.vo.zr.při prov.n.
V69Čl.os.těž.vo.zr.při j.dop.neh.
V690Řid.zr.při sr.s j.mv-nepr.neh.
V691Cest.zr.při sr.s j mv.nepr.neh
V692N.čl.os.zr.-sr.s j.mv-nepr.n.
V693Čl.os.těž.voz.zr.-NS nepr.neh.
V694Řidič zr.-sr.s j.mv-prov.neh.
V695Cest.zr.-sr.s j.mv-provoz.neh.
V696N.čl.os.zr.-sr.s j.mv-prov.n.
V698Čl.os.těž.voz.zr.-j.ur.dopr.n.
V699Čl.os.těž.voz.zr.-NS provoz.n.
V70Čl.os.busu zr.-sr.s ch.n.zv.
V700Řidič zr.při neprovozní nehodě
V701Cest.zr.při neprovozní nehodě
V702Osoba vně voz.zr.při nepr.neh.
V703Neur.čl.os.busu zr.-nepr.neh.
V704Os.zraň.při na- n.vystupování
V705Řidič zraň.při provozní nehodě
V706Cest.zraň.při provozní nehodě
V707Osoba vně voz.zr.při prov.neh.
V709N.čl.os.busu zr.při prov.neh.
V71Čl.os.busu zr.-sráž.s j.kolem
V710Řidič zr.při neprovozní nehodě
V711Cest.zr.při neprovozní nehodě
V712Osoba vně voz.zr.při nepr.neh.
V713Neur.čl.os.busu zr.-nepr.neh.
V714Os.zraň.při na- n.vystupování
V715Řidič zraň.při provozní nehodě
V716Cest.zraň.při provozní nehodě
V717Osoba vně voz.zr.při prov.neh.
V719N.čl.os.busu zr.při prov.neh.
V72Čl.os.busu zr.-sr.s 2 n.3k.mv.
V720Řidič zr.při neprovozní nehodě
V721Cest.zr.při neprovozní nehodě
V722Osoba vně voz.zr.při nepr.neh.
V723Neur.čl.os.busu zr.-nepr.neh.
V724Os.zraň.při na- n.vystupování
V725Řidič zraň.při provozní nehodě
V726Cest.zraň.při provozní nehodě
V727Osoba vně voz.zr.při prov.neh.
V729N.čl.os.busu zr.při prov.neh.
V73Čl.os.busu zr.-sr.au.o.do.l.ná
V730Řidič zr.při neprovozní nehodě
V731Cest.zr.při neprovozní nehodě
V732Osoba vně voz.zr.při nepr.neh.
V733Neur.čl.os.busu zr.-nepr.neh.
V734Os.zraň.při na- n.vystupování
V735Řidič zraň.při provozní nehodě
V736Cest.zraň.při provozní nehodě
V737Osoba vně voz.zr.při prov.neh.
V739N.čl.os.busu zr.při prov.neh.
V74Čl.os.busu zr.-sr. s těž.voz.
V740Řidič zr.při neprovozní nehodě
V741Cest.zr.při neprovozní nehodě
V742Osoba vně voz.zr.při nepr.neh.
V743Neur.čl.os.busu zr.-nepr.neh.
V744Os.zraň.při na- n.vystupování
V745Řidič zraň.při provozní nehodě
V746Cest.zraň.při provozní nehodě
V747Osoba vně voz.zr.při prov.neh.
V749N.čl.os.busu zr.při prov.neh.
V75Čl.os.busu zr.-sr.s žel.vl.vo.
V750Řidič zr.při neprovozní nehodě
V751Cest.zr.při neprovozní nehodě
V752Osoba vně voz.zr.při nepr.neh.
V753Neur.čl.os.busu zr.-nepr.neh.
V754Os.zraň.při na- n.vystupování
V755Řidič zraň.při provozní nehodě
V756Cest.zraň.při provozní nehodě
V757Osoba vně voz.zr.při prov.neh.
V759N.čl.os.busu zr.při prov.neh.
V76Čl.os.busu zr.-sr.s j.nemv.
V760Řidič zr.při neprovozní nehodě
V761Cest.zr.při neprovozní nehodě
V762Osoba vně voz.zr.při nepr.neh.
V763Neur.čl.os.busu zr.-nepr.neh.
V764Os.zraň.při na- n.vystupování
V765Řidič zraň.při provozní nehodě
V766Cest.zraň.při provozní nehodě
V767Osoba vně voz.zr.při prov.neh.
V769N.čl.os.busu zr.při prov.neh.
V77Čl.os.busu zr.-sr.s pev.přek.
V770Řidič zr.při neprovozní nehodě
V771Cest.zr.při neprovozní nehodě
V772Osoba vně voz.zr.při nepr.neh.
V773Neur.čl.os.busu zr.-nepr.neh.
V774Os.zraň.při na- n.vystupování
V775Řidič zraň.při provozní nehodě
V776Cest.zraň.při provozní nehodě
V777Osoba vně voz.zr.při prov.neh.
V779N.čl.os.busu zr.při prov.neh.
V78Čl.os.busu zr.-dopr.ne.b.sráž.
V780Řidič zr.při neprovozní nehodě
V781Cest.zr.při neprovozní nehodě
V782Osoba vně voz.zr.při nepr.neh.
V783Neur.čl.os.busu zr.-nepr.neh.
V784Os.zraň.při na- n.vystupování
V785Řidič zraň.při provozní nehodě
V786Cest.zraň.při provozní nehodě
V787Osoba vně voz.zr.při prov.neh.
V789N.čl.os.busu zr.při prov.neh.
V79Čl.os.busu zr.-j.a NSdopr.neh.
V790Řidič zr.při sr.s j.mv-nepr.n.
V791Cest.zr.-sr.s j.mv.-nepr.neh.
V792N.čl.os.b.zr.-sr.j.mv,nepr.neh
V793Čl.os.busu zr.při NS nepr.neh.
V794Řid.zr.-sr.s j.mv při prov.n.
V795Cest.zr.-sr.s j.mv-prov.neh.
V796N.čl.os.b.zr.-sr.j.mv-prov.neh
V798Čl.os.busu zr.při j.ur.dopr.n.
V799Čl.os.busu zr.při NS prov.neh.
V80J.na zv.n.čl.os.vo.zr.-do.neh.
V800J.n.čl.os.zr.pádem-neh.b.sráž.
V801J.n.čl.os.zr.-sr.s ch.n.zvíř.
V802J.n.čl.os.zr.-sr.s j.kolem
V803J.n.čl.os.zr.-sr.s 2n.3k.mv.
V804J.n.čl.os.zr.-sr.s a.os.ná.bus
V805Jez.n.čl.os.zr.-sr.s j.urč.mv.
V806J.n.čl.os.zr.-sr.s žel.vl.,vo.
V807J.n.čl.os.zr.-sr.s j. nemv
V808J.n.čl.os.zr.-sr.s pev. přek.
V809J.n.čl.os.zr.při j.a NS dop.n.
V81Čl.os.žel.vl.n.vo.zr.-dopr.ne.
V810Čl.os.žel.dp.zr.-sr.s mv-ne.n.
V811Čl.os.žel.dp.zr.-sr.s mv-pr.n.
V812Čl.os.žel.dp.zr.-sr. s kmeny
V813Čl.os.žel.dp.zr.-sr.s j.předm.
V814Os.zr.při na- n.vyst.z žel.dp.
V815Čl.os.žel.dp.zr.pádem v žel.dp
V816Čl.os.žel.dp.zr.pádem z žel.dp
V817Čl.os.žel.dp.zr.-vykol.b.sráž.
V818Čl.os.žel.dp.zr.při j.ur.že.ne
V819Čl.os.žel.dp.zr.-neur.žel.neh.
V82Čl.os.poul.dr.zr.při dopr.neh.
V820Čl.os.po.dr.zr.-sr.s mv-nep.n.
V821Čl.os.po.dr.zr.-sr.s mv-pr.n.
V822Čl.os.po.dr.zr.-sráž.s kmeny
V823Čl.os.po.dr.zr.-sr.s j.předm.
V824Os.zr.při nast.n.vyst.z po.dr.
V825Čl.os.po.dr.zr.pádem ve voze
V826Čl.os.po.dr.zr.pádem z vozu
V827Čl.os.po.dr.zr.-vykol.b.srážky
V828Čl.os.po.dr.zr.-j.ur.dopr.neh.
V829Čl.os.po.dr.zr.-neur.prov.neh.
V83Čl.os.zpvo.zr.při doprav.neh.
V830Řidič zpvo.zr.při prov.neh.
V831Cest.zpvo.zr. při prov.neh.
V832Os. vně zpvo.zr.při prov.neh.
V833N.čl.os.zpvo.zr.při prov.neh.
V834Os.zr.při nast.n.vyst.ze zpvo
V835Řidič zpvo zr.při nepr.neh.
V836Cest.zpvo zr.při neprov.neh.
V837Os.vně zpvo zr. při nepr.neh.
V839N.čl.os.zpvo zr.při nepr.neh.
V84Čl.os.zzvo zr.při doprav.neh.
V840Řidič zzvo zr. při prov.neh.
V841Cest.zzvo zr. při prov. neh.
V842Os. vně zzvo zr.při prov.neh.
V843N.čl.os.zzvo zr.při prov.neh.
V844Os.zr.při nast.n.vyst.ze zzvo
V845Řidič zzvo zr. při nepr.neh.
V846Cest.zzvo zr. při nepr.neh.
V847Os.vně zzvo zr. při nepr.neh.
V849N.čl.os.zzvo zr.při nepr.neh.
V85Čl.os.zstvo zr.při dopr.neh.
V850Řidič zstvo zr.při prov.neh.
V851Cest.zstvo zr. při prov.neh.
V852Os.vně zstvo zr. při prov.neh.
V853N.čl.os.zstvo zr.při prov.neh.
V854Os.zr.při nast.n.vyst.ze zstvo
V855Řidič zstvo zr.při nepr.neh.
V856Cest.zstvo zr.při nepr. neh.
V857Os. vně zstvo zr.při nepr.neh.
V859N.čl.os.zstvo zr.při nepr.neh.
V86Čl.os.ter.či ms.mv zr.při.d.n.
V860Řid.ter.či ms.mv zr.při pr.ne.
V861Cest.ter.či ms.mv zr.-prov.n.
V862Os.vně ter.či ms.mv zr.-prov.n
V863N.čl.os.ter.či ms.mv zr.-pr.n.
V864Os.zr.při na-,vyst.z te.,ms.mv
V865Řid.ter.či ms.mv zr.-nepr.neh.
V866Cest.ter.či ms.mv zr.-nepr.neh
V867Os.vně te.či ms.mv zr.-nepr.n.
V869N.čl.os.te.či ms.mv zr.-nepr.n
V87Urč.prov.ne.s NS zp.dop.oběti
V870Os.zr.-sr.o.au.s 2-3k.mv-pr.n.
V871Os.zr.-sr.j.mv.s 2-3k.mv-pr.n.
V872Os.zr.-sr.o.au.s d.,l.ná-pr.n.
V873Os.zr.-sr.o.au.s bus.-pr.neh.
V874Os.zr.-sr.o.au.s tě.ná.-pr.n.
V875Os.zr.-sr.tě.v.s bus.-prov.n.
V876Os.zr.-sr.že.vo.s o.au.-pr.n.
V877Os.zr.-prov.sr.mezi j.urč. mv
V878Os.zr.-j.ur.pr.do.neh.mv b.sr.
V879Os.zr.při j.ur.pro.dop.ne.nemv
V88Urč.nepr.ne.,neur.zp.dop.oběti
V880Os.zr.-nepr.sr.o.a.s 2-3k.mv
V881Os.zr.-nepr.sr.j.mv s 2-3k.mv
V882Os.zr.-nepr.sr.o.a.s d.,l.n.a.
V883Os.zr.-nepr.sr.o.a. s busem
V884Os.zr.-nepr.sr.o.a. s těž.voz.
V885Os.zr.-nepr.sr.tě.vo.s busem
V886Os.zr.-nepr.sr.želez.vo.s o.a.
V887Os.zr.-nepr.sr.mezi j.urč.mv
V888Os.zr.-j.urč.nepr.do.ne.mv b.s
V889Os.zr.-j.urč.nepr.do.ne.nemv
V89Neh.mv.n.nemv.,typ voz.neurčen
V890Os.zr.při nepr.ne.neurč.mv
V891Os.zr.při nepr.ne.neurč.nemv
V892Os.zr.při prov.ne.neurč.mv
V893Os.zr.při prov.ne.neurč.nemv
V899Os.zr.při nehodě neurč.vozidla
V90Nehoda plavidla-příč.(u)tonutí
V900Obchodní loď
V901Osobní loď
V902Rybářská loď
V903Jiné plavidlo s pohonem
V904Plachetní loď, plachetnice
V905Kanoe nebo kajak
V906Nafukovací člun (bez pohonu)
V907Vodní lyže
V908Jiné plavidlo bez pohonu
V909Neurčené plavidlo
V91Neh.plavidla jako příč.j.por.
V910Obchodní loď
V911Osobní loď
V912Rybářská loď
V913Jiné plavidlo s pohonem
V914Plachetní loď, plachetnice
V915Kanoe nebo kajak
V916Nafukovací člun (bez pohonu)
V917Vodní lyže
V918Jiné plavidlo bez pohonu
V919Neurčené plavidlo
V92(U)tonutí při vod.do.b.neh.pl.
V920Obchodní loď
V921Osobní loď
V922Rybářská loď
V923Jiné plavidlo s pohonem
V924Plachetní loď, plachetnice
V925Kanoe nebo kajak
V926Nafukovací člun (bez pohonu)
V927Vodní lyže
V928Jiné plavidlo bez pohonu
V929Neurčené plavidlo
V93Neh.na palubě bez neh.plavidla
V930Obchodní loď
V931Osobní loď
V932Rybářská loď
V933Jiné plavidlo s pohonem
V934Plachetní loď, plachetnice
V935Kanoe nebo kajak
V936Nafukovací člun (bez pohonu)
V937Vodní lyže
V938Jiné plavidlo bez pohonu
V939Neurčené plavidlo
V94J.a neurč.neh.při vod.dopravě
V940Obchodní loď
V941Osobní loď
V942Rybářská loď
V943Jiné plavidlo s pohonem
V944Plachetní loď, plachetnice
V945Kanoe nebo kajak
V946Nafukovací člun (bez pohonu)
V947Vodní lyže
V948Jiné plavidlo bez pohonu
V949Neurčené plavidlo
V95Neh.let.s poh.-příč.zr.čl.os.
V950Neh.helikopt.-příč.zr.čl.os.
V951Neh.větr.aj.s poh.-p.zr.čl.os.
V952J.neh.souk.let.-příč.zr.čl.os.
V953Neh.komerč.let.-príč.zr.čl.os.
V954Neh.vesmír.lodi-příč.zr.čl.os.
V958J.neh.letounu-příč.zr.čl.os.
V959Neurč.neh.let.-příč.zr.čl.os.
V96Neh.let. bez poh.-př.zr.čl.os.
V960Nehoda balonu-příč.zr.čl.os.
V961Neh.závěs.kluz.-příč.zr.čl.os.
V962Neh.kluz.b.poh.-příč.zr.čl.os.
V968J.neh.let.b.poh.-př.zr.čl.os.
V969NS neh.let.b.poh.-př.zr.čl.os.
V97J.urč.neh.při dopravě vzduchem
V970Čl.os.let.zr.-j.urč.ne.vzd.do.
V971Os.zr.-nast.do,vyst.z letounu
V972Paraš.zr.při neh.vzduš.dopravy
V973Os.na zemi zr.-neh.vzduš.dopr.
V978J.nehody při dopr.vzduchem, NJ
V98Jiné určené dopravní nehody
V99Neurčená dopravní nehoda
W00Pád na rovině na ledu a sněhu
W000Domov
W001Obytná instituce
W002Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W003Sportovní a atletické prostory
W004Ulice a silnice
W005Prostory obchodu a služeb
W006Prostory průmyslové a stavební
W007Zemědělství
W008Jiná určená místa
W009Neurčené místo
W01Pád na rov.po uklouz.n.zakop.
W010Domov
W011Obytná instituce
W012Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W013Sportovní a atletické prostory
W014Ulice a silnice
W015Prostory obchodu a služeb
W016Prostory průmyslové a stavební
W017Zemědělství
W018Jiná určená místa
W019Neurčené místo
W02Pád na brus.i kol.,lyž.n.skbo
W020Domov
W021Obytná instituce
W022Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W023Sportovní a atletické prostory
W024Ulice a silnice
W025Prostory obchodu a služeb
W026Prostory průmyslové a stavební
W027Zemědělství
W028Jiná určená místa
W029Neurčené místo
W03J.pády na rov.-sr.n.strč.j.os.
W030Domov
W031Obytná instituce
W032Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W033Sportovní a atletické prostory
W034Ulice a silnice
W035Prostory obchodu a služeb
W036Prostory průmyslové a stavební
W037Zemědělství
W038Jiná určená místa
W039Neurčené místo
W04Pád při nesení n.podpír.j.os.
W040Domov
W041Obytná instituce
W042Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W043Sportovní a atletické prostory
W044Ulice a silnice
W045Prostory obchodu a služeb
W046Prostory průmyslové a stavební
W047Zemědělství
W048Jiná určená místa
W049Neurčené místo
W05Pád s invalidního vozíku
W050Domov
W051Obytná instituce
W052Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W053Sportovní a atletické prostory
W054Ulice a silnice
W055Prostory obchodu a služeb
W056Prostory průmyslové a stavební
W057Zemědělství
W058Jiná určená místa
W059Neurčené místo
W06Pád s postele
W060Domov
W061Obytná instituce
W062Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W063Sportovní a atletické prostory
W064Ulice a silnice
W065Prostory obchodu a služeb
W066Prostory průmyslové a stavební
W067Zemědělství
W068Jiná určená místa
W069Neurčené místo
W07Pád se židle
W070Domov
W071Obytná instituce
W072Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W073Sportovní a atletické prostory
W074Ulice a silnice
W075Prostory obchodu a služeb
W076Prostory průmyslové a stavební
W077Zemědělství
W078Jiná určená místa
W079Neurčené místo
W08Pád s jiného nábytku
W080Domov
W081Obytná instituce
W082Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W083Sportovní a atletické prostory
W084Ulice a silnice
W085Prostory obchodu a služeb
W086Prostory průmyslové a stavební
W087Zemědělství
W088Jiná určená místa
W089Neurčené místo
W09Pád s vybavení hřiště
W090Domov
W091Obytná instituce
W092Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W093Sportovní a atletické prostory
W094Ulice a silnice
W095Prostory obchodu a služeb
W096Prostory průmyslové a stavební
W097Zemědělství
W098Jiná určená místa
W099Neurčené místo
W10Pád na schod.a stup.n.s nich
W100Domov
W101Obytná instituce
W102Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W103Sportovní a atletické prostory
W104Ulice a silnice
W105Prostory obchodu a služeb
W106Prostory průmyslové a stavební
W107Zemědělství
W108Jiná určená místa
W109Neurčené místo
W11Pád na nebo se žebříku
W110Domov
W111Obytná instituce
W112Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W113Sportovní a atletické prostory
W114Ulice a silnice
W115Prostory obchodu a služeb
W116Prostory průmyslové a stavební
W117Zemědělství
W118Jiná určená místa
W119Neurčené místo
W12Pád na nebo s lešení
W120Domov
W121Obytná instituce
W122Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W123Sportovní a atletické prostory
W124Ulice a silnice
W125Prostory obchodu a služeb
W126Prostory průmyslové a stavební
W127Zemědělství
W128Jiná určená místa
W129Neurčené místo
W13Pád s(z)bud.,konstr.n.propad.
W130Domov
W131Obytná instituce
W132Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W133Sportovní a atletické prostory
W134Ulice a silnice
W135Prostory obchodu a služeb
W136Prostory průmyslové a stavební
W137Zemědělství
W138Jiná určená místa
W139Neurčené místo
W14Pád se stromu
W140Domov
W141Obytná instituce
W142Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W143Sportovní a atletické prostory
W144Ulice a silnice
W145Prostory obchodu a služeb
W146Prostory průmyslové a stavební
W147Zemědělství
W148Jiná určená místa
W149Neurčené místo
W15Pád se skály
W150Domov
W151Obytná instituce
W152Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W153Sportovní a atletické prostory
W154Ulice a silnice
W155Prostory obchodu a služeb
W156Prostory průmyslové a stavební
W157Zemědělství
W158Jiná určená místa
W159Neurčené místo
W16Potop.,skok do v.-zr.ne utop.
W160Domov
W161Obytná instituce
W162Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W163Sportovní a atletické prostory
W164Ulice a silnice
W165Prostory obchodu a služeb
W166Prostory průmyslové a stavební
W167Zemědělství
W168Jiná určená místa
W169Neurčené místo
W17J.pád z jedné úrovně na druhou
W170Domov
W171Obytná instituce
W172Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W173Sportovní a atletické prostory
W174Ulice a silnice
W175Prostory obchodu a služeb
W176Prostory průmyslové a stavební
W177Zemědělství
W178Jiná určená místa
W179Neurčené místo
W18Jiný pád na rovině
W180Domov
W181Obytná instituce
W182Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W183Sportovní a atletické prostory
W184Ulice a silnice
W185Prostory obchodu a služeb
W186Prostory průmyslové a stavební
W187Zemědělství
W188Jiná určená místa
W189Neurčené místo
W19Neurčený pád
W190Domov
W191Obytná instituce
W192Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W193Sportovní a atletické prostory
W194Ulice a silnice
W195Prostory obchodu a služeb
W196Prostory průmyslové a stavební
W197Zemědělství
W198Jiná určená místa
W199Neurčené místo
W20Úder hozeným,vrž.n.pad.předm.
W200Domov
W201Obytná instituce
W202Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W203Sportovní a atletické prostory
W204Ulice a silnice
W205Prostory obchodu a služeb
W206Prostory průmyslové a stavební
W207Zemědělství
W208Jiná určená místa
W209Neurčené místo
W21Úder sport.nář.n.náraz na ně
W210Domov
W211Obytná instituce
W212Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W213Sportovní a atletické prostory
W214Ulice a silnice
W215Prostory obchodu a služeb
W216Prostory průmyslové a stavební
W217Zemědělství
W218Jiná určená místa
W219Neurčené místo
W22Úder j.předměty n.náraz na ně
W220Domov
W221Obytná instituce
W222Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W223Sportovní a atletické prostory
W224Ulice a silnice
W225Prostory obchodu a služeb
W226Prostory průmyslové a stavební
W227Zemědělství
W228Jiná určená místa
W229Neurčené místo
W23Zach.,rozdr.,zmáč.mezi předm.
W230Domov
W231Obytná instituce
W232Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W233Sportovní a atletické prostory
W234Ulice a silnice
W235Prostory obchodu a služeb
W236Prostory průmyslové a stavební
W237Zemědělství
W238Jiná určená místa
W239Neurčené místo
W24Kont.se zař.na zved.a přen.,NJ
W240Domov
W241Obytná instituce
W242Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W243Sportovní a atletické prostory
W244Ulice a silnice
W245Prostory obchodu a služeb
W246Prostory průmyslové a stavební
W247Zemědělství
W248Jiná určená místa
W249Neurčené místo
W25Kontakt s ostrým sklem
W250Domov
W251Obytná instituce
W252Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W253Sportovní a atletické prostory
W254Ulice a silnice
W255Prostory obchodu a služeb
W256Prostory průmyslové a stavební
W257Zemědělství
W258Jiná určená místa
W259Neurčené místo
W26Kontakt s nožem,mečem n.dýkou
W260Domov
W261Obytná instituce
W262Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W263Sportovní a atletické prostory
W264Ulice a silnice
W265Prostory obchodu a služeb
W266Prostory průmyslové a stavební
W267Zemědělství
W268Jiná určená místa
W269Neurčené místo
W27Kontakt s ruč.nástr.bez pohonu
W270Domov
W271Obytná instituce
W272Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W273Sportovní a atletické prostory
W274Ulice a silnice
W275Prostory obchodu a služeb
W276Prostory průmyslové a stavební
W277Zemědělství
W278Jiná určená místa
W279Neurčené místo
W28Kont.se sekač.trávy s pohonem
W280Domov
W281Obytná instituce
W282Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W283Sportovní a atletické prostory
W284Ulice a silnice
W285Prostory obchodu a služeb
W286Prostory průmyslové a stavební
W287Zemědělství
W288Jiná určená místa
W289Neurčené místo
W29Kont.s j.ruč.nástr.s poh.v dom
W290Domov
W291Obytná instituce
W292Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W293Sportovní a atletické prostory
W294Ulice a silnice
W295Prostory obchodu a služeb
W296Prostory průmyslové a stavební
W297Zemědělství
W298Jiná určená místa
W299Neurčené místo
W30Kontakt se zemědělskými stroji
W300Domov
W301Obytná instituce
W302Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W303Sportovní a atletické prostory
W304Ulice a silnice
W305Prostory obchodu a služeb
W306Prostory průmyslové a stavební
W307Zemědělství
W308Jiná určená místa
W309Neurčené místo
W31Kontakt s j. a neurč. strojem
W310Domov
W311Obytná instituce
W312Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W313Sportovní a atletické prostory
W314Ulice a silnice
W315Prostory obchodu a služeb
W316Prostory průmyslové a stavební
W317Zemědělství
W318Jiná určená místa
W319Neurčené místo
W32Výstřel z pistole n.revolveru
W320Domov
W321Obytná instituce
W322Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W323Sportovní a atletické prostory
W324Ulice a silnice
W325Prostory obchodu a služeb
W326Prostory průmyslové a stavební
W327Zemědělství
W328Jiná určená místa
W329Neurčené místo
W33Výstř.z puš.a vět.ruč.stř.zbr.
W330Domov
W331Obytná instituce
W332Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W333Sportovní a atletické prostory
W334Ulice a silnice
W335Prostory obchodu a služeb
W336Prostory průmyslové a stavební
W337Zemědělství
W338Jiná určená místa
W339Neurčené místo
W34Výstřel z j.a neurč.střel.zbr.
W340Domov
W341Obytná instituce
W342Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W343Sportovní a atletické prostory
W344Ulice a silnice
W345Prostory obchodu a služeb
W346Prostory průmyslové a stavební
W347Zemědělství
W348Jiná určená místa
W349Neurčené místo
W35Výbuch a prasknutí kotle
W350Domov
W351Obytná instituce
W352Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W353Sportovní a atletické prostory
W354Ulice a silnice
W355Prostory obchodu a služeb
W356Prostory průmyslové a stavební
W357Zemědělství
W358Jiná určená místa
W359Neurčené místo
W36Výbuch a prask.tl.nád.na plyn
W360Domov
W361Obytná instituce
W362Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W363Sportovní a atletické prostory
W364Ulice a silnice
W365Prostory obchodu a služeb
W366Prostory průmyslové a stavební
W367Zemědělství
W368Jiná určená místa
W369Neurčené místo
W37Výb.a prask.stl.pneu,potr.n.h.
W370Domov
W371Obytná instituce
W372Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W373Sportovní a atletické prostory
W374Ulice a silnice
W375Prostory obchodu a služeb
W376Prostory průmyslové a stavební
W377Zemědělství
W378Jiná určená místa
W379Neurčené místo
W38Výb.a prask.j.urč.tlak.zaříz.
W380Domov
W381Obytná instituce
W382Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W383Sportovní a atletické prostory
W384Ulice a silnice
W385Prostory obchodu a služeb
W386Prostory průmyslové a stavební
W387Zemědělství
W388Jiná určená místa
W389Neurčené místo
W39Výstřel ohňostroje
W390Domov
W391Obytná instituce
W392Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W393Sportovní a atletické prostory
W394Ulice a silnice
W395Prostory obchodu a služeb
W396Prostory průmyslové a stavební
W397Zemědělství
W398Jiná určená místa
W399Neurčené místo
W40Výbuch jiných látek
W400Domov
W401Obytná instituce
W402Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W403Sportovní a atletické prostory
W404Ulice a silnice
W405Prostory obchodu a služeb
W406Prostory průmyslové a stavební
W407Zemědělství
W408Jiná určená místa
W409Neurčené místo
W41Vystav.proudu pod vysok.tlakem
W410Domov
W411Obytná instituce
W412Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W413Sportovní a atletické prostory
W414Ulice a silnice
W415Prostory obchodu a služeb
W416Prostory průmyslové a stavební
W417Zemědělství
W418Jiná určená místa
W419Neurčené místo
W42Vystavení hluku
W420Domov
W421Obytná instituce
W422Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W423Sportovní a atletické prostory
W424Ulice a silnice
W425Prostory obchodu a služeb
W426Prostory průmyslové a stavební
W427Zemědělství
W428Jiná určená místa
W429Neurčené místo
W43Vystavení vibracím
W430Domov
W431Obytná instituce
W432Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W433Sportovní a atletické prostory
W434Ulice a silnice
W435Prostory obchodu a služeb
W436Prostory průmyslové a stavební
W437Zemědělství
W438Jiná určená místa
W439Neurčené místo
W44Ciz.těl.vnik.do oka n.přir.ot.
W440Domov
W441Obytná instituce
W442Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W443Sportovní a atletické prostory
W444Ulice a silnice
W445Prostory obchodu a služeb
W446Prostory průmyslové a stavební
W447Zemědělství
W448Jiná určená místa
W449Neurčené místo
W45Ciz.těl.n.předm.proniklý kůží
W450Domov
W451Obytná instituce
W452Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W453Sportovní a atletické prostory
W454Ulice a silnice
W455Prostory obchodu a služeb
W456Prostory průmyslové a stavební
W457Zemědělství
W458Jiná určená místa
W459Neurčené místo
W46Kontakt se subkutánní jehlou
W49Vyst.j.a neur.neživ.mech.silám
W490Domov
W491Obytná instituce
W492Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W493Sportovní a atletické prostory
W494Ulice a silnice
W495Prostory obchodu a služeb
W496Prostory průmyslové a stavební
W497Zemědělství
W498Jiná určená místa
W499Neurčené místo
W50Zas.ú.kop.zkr.,kou.,pošk.j.os.
W500Domov
W501Obytná instituce
W502Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W503Sportovní a atletické prostory
W504Ulice a silnice
W505Prostory obchodu a služeb
W506Prostory průmyslové a stavební
W507Zemědělství
W508Jiná určená místa
W509Neurčené místo
W51Uhoz.se o j.os.n.náraz do ní
W510Domov
W511Obytná instituce
W512Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W513Sportovní a atletické prostory
W514Ulice a silnice
W515Prostory obchodu a služeb
W516Prostory průmyslové a stavební
W517Zemědělství
W518Jiná určená místa
W519Neurčené místo
W52Umač.n.ušlap.davem při lid.pan
W520Domov
W521Obytná instituce
W522Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W523Sportovní a atletické prostory
W524Ulice a silnice
W525Prostory obchodu a služeb
W526Prostory průmyslové a stavební
W527Zemědělství
W528Jiná určená místa
W529Neurčené místo
W53Kousnutí krysou
W530Domov
W531Obytná instituce
W532Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W533Sportovní a atletické prostory
W534Ulice a silnice
W535Prostory obchodu a služeb
W536Prostory průmyslové a stavební
W537Zemědělství
W538Jiná určená místa
W539Neurčené místo
W54Kousnutí nebo úder psem
W540Domov
W541Obytná instituce
W542Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W543Sportovní a atletické prostory
W544Ulice a silnice
W545Prostory obchodu a služeb
W546Prostory průmyslové a stavební
W547Zemědělství
W548Jiná určená místa
W549Neurčené místo
W55Kousnutí n.úder jinými savci
W550Domov
W551Obytná instituce
W552Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W553Sportovní a atletické prostory
W554Ulice a silnice
W555Prostory obchodu a služeb
W556Prostory průmyslové a stavební
W557Zemědělství
W558Jiná určená místa
W559Neurčené místo
W56Kontakt s mořským živočichem
W560Domov
W561Obytná instituce
W562Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W563Sportovní a atletické prostory
W564Ulice a silnice
W565Prostory obchodu a služeb
W566Prostory průmyslové a stavební
W567Zemědělství
W568Jiná určená místa
W569Neurčené místo
W57Kous.n.bod.nejed.hmyzem,člen.
W570Domov
W571Obytná instituce
W572Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W573Sportovní a atletické prostory
W574Ulice a silnice
W575Prostory obchodu a služeb
W576Prostory průmyslové a stavební
W577Zemědělství
W578Jiná určená místa
W579Neurčené místo
W58Kous.a úder krokodýl.n.aligát.
W580Domov
W581Obytná instituce
W582Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W583Sportovní a atletické prostory
W584Ulice a silnice
W585Prostory obchodu a služeb
W586Prostory průmyslové a stavební
W587Zemědělství
W588Jiná určená místa
W589Neurčené místo
W59Kousnutí n.rozdrcení j.plazy
W590Domov
W591Obytná instituce
W592Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W593Sportovní a atletické prostory
W594Ulice a silnice
W595Prostory obchodu a služeb
W596Prostory průmyslové a stavební
W597Zemědělství
W598Jiná určená místa
W599Neurčené místo
W60Kont.s rostl.trny,ostr.listy
W600Domov
W601Obytná instituce
W602Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W603Sportovní a atletické prostory
W604Ulice a silnice
W605Prostory obchodu a služeb
W606Prostory průmyslové a stavební
W607Zemědělství
W608Jiná určená místa
W609Neurčené místo
W64Vyst.j.neurč.život.mech.silám
W640Domov
W641Obytná instituce
W642Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W643Sportovní a atletické prostory
W644Ulice a silnice
W645Prostory obchodu a služeb
W646Prostory průmyslové a stavební
W647Zemědělství
W648Jiná určená místa
W649Neurčené místo
W65(U)tonutí a potop.,pob.ve vaně
W650Domov
W651Obytná instituce
W652Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W653Sportovní a atletické prostory
W654Ulice a silnice
W655Prostory obchodu a služeb
W656Prostory průmyslové a stavební
W657Zemědělství
W658Jiná určená místa
W659Neurčené místo
W66(U)ton.,potop.po pádu do vany
W660Domov
W661Obytná instituce
W662Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W663Sportovní a atletické prostory
W664Ulice a silnice
W665Prostory obchodu a služeb
W666Prostory průmyslové a stavební
W667Zemědělství
W668Jiná určená místa
W669Neurčené místo
W67(U)ton.,potop.při pob.v bazénu
W670Domov
W671Obytná instituce
W672Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W673Sportovní a atletické prostory
W674Ulice a silnice
W675Prostory obchodu a služeb
W676Prostory průmyslové a stavební
W677Zemědělství
W678Jiná určená místa
W679Neurčené místo
W68(U)ton.,potop.po pádu do baz.
W680Domov
W681Obytná instituce
W682Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W683Sportovní a atletické prostory
W684Ulice a silnice
W685Prostory obchodu a služeb
W686Prostory průmyslové a stavební
W687Zemědělství
W688Jiná určená místa
W689Neurčené místo
W69(U)ton.,potop.-pob.v přír.vodě
W690Domov
W691Obytná instituce
W692Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W693Sportovní a atletické prostory
W694Ulice a silnice
W695Prostory obchodu a služeb
W696Prostory průmyslové a stavební
W697Zemědělství
W698Jiná určená místa
W699Neurčené místo
W70(U)ton.,potop.-pád do pří.vody
W700Domov
W701Obytná instituce
W702Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W703Sportovní a atletické prostory
W704Ulice a silnice
W705Prostory obchodu a služeb
W706Prostory průmyslové a stavební
W707Zemědělství
W708Jiná určená místa
W709Neurčené místo
W73J.určené (u)tonutí a potopení
W730Domov
W731Obytná instituce
W732Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W733Sportovní a atletické prostory
W734Ulice a silnice
W735Prostory obchodu a služeb
W736Prostory průmyslové a stavební
W737Zemědělství
W738Jiná určená místa
W739Neurčené místo
W74Neurčené (u)tonutí a potopení
W740Domov
W741Obytná instituce
W742Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W743Sportovní a atletické prostory
W744Ulice a silnice
W745Prostory obchodu a služeb
W746Prostory průmyslové a stavební
W747Zemědělství
W748Jiná určená místa
W749Neurčené místo
W75Náh.(za)duš.,(u)škrc.v posteli
W750Domov
W751Obytná instituce
W752Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W753Sportovní a atletické prostory
W754Ulice a silnice
W755Prostory obchodu a služeb
W756Prostory průmyslové a stavební
W757Zemědělství
W758Jiná určená místa
W759Neurčené místo
W76J.náhod.oběšení a (u)škrcení
W760Domov
W761Obytná instituce
W762Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W763Sportovní a atletické prostory
W764Ulice a silnice
W765Prostory obchodu a služeb
W766Prostory průmyslové a stavební
W767Zemědělství
W768Jiná určená místa
W769Neurčené místo
W77Ohrož.dých.zavalením,zasypáním
W770Domov
W771Obytná instituce
W772Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W773Sportovní a atletické prostory
W774Ulice a silnice
W775Prostory obchodu a služeb
W776Prostory průmyslové a stavební
W777Zemědělství
W778Jiná určená místa
W779Neurčené místo
W78Vdechnutí žaludečního obsahu
W780Domov
W781Obytná instituce
W782Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W783Sportovní a atletické prostory
W784Ulice a silnice
W785Prostory obchodu a služeb
W786Prostory průmyslové a stavební
W787Zemědělství
W788Jiná určená místa
W789Neurčené místo
W79Ucp.dých.c.vdech.,pol.potravy
W790Domov
W791Obytná instituce
W792Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W793Sportovní a atletické prostory
W794Ulice a silnice
W795Prostory obchodu a služeb
W796Prostory průmyslové a stavební
W797Zemědělství
W798Jiná určená místa
W799Neurčené místo
W80Ucp.dých.c.vdech.,pol.j.předm.
W800Domov
W801Obytná instituce
W802Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W803Sportovní a atletické prostory
W804Ulice a silnice
W805Prostory obchodu a služeb
W806Prostory průmyslové a stavební
W807Zemědělství
W808Jiná určená místa
W809Neurčené místo
W81Uzavř.v prostř.s níz.obs.kysl.
W810Domov
W811Obytná instituce
W812Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W813Sportovní a atletické prostory
W814Ulice a silnice
W815Prostory obchodu a služeb
W816Prostory průmyslové a stavební
W817Zemědělství
W818Jiná určená místa
W819Neurčené místo
W83Jiná určená ohrožení dýchání
W830Domov
W831Obytná instituce
W832Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W833Sportovní a atletické prostory
W834Ulice a silnice
W835Prostory obchodu a služeb
W836Prostory průmyslové a stavební
W837Zemědělství
W838Jiná určená místa
W839Neurčené místo
W84Neurčené ohrožení dýchání
W840Domov
W841Obytná instituce
W842Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W843Sportovní a atletické prostory
W844Ulice a silnice
W845Prostory obchodu a služeb
W846Prostory průmyslové a stavební
W847Zemědělství
W848Jiná určená místa
W849Neurčené místo
W85Dotyk elektrického vedení
W850Domov
W851Obytná instituce
W852Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W853Sportovní a atletické prostory
W854Ulice a silnice
W855Prostory obchodu a služeb
W856Prostory průmyslové a stavební
W857Zemědělství
W858Jiná určená místa
W859Neurčené místo
W86Vystavení j.urč.elektr.proudu
W860Domov
W861Obytná instituce
W862Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W863Sportovní a atletické prostory
W864Ulice a silnice
W865Prostory obchodu a služeb
W866Prostory průmyslové a stavební
W867Zemědělství
W868Jiná určená místa
W869Neurčené místo
W87Vystavení neurč.elektr.proudu
W870Domov
W871Obytná instituce
W872Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W873Sportovní a atletické prostory
W874Ulice a silnice
W875Prostory obchodu a služeb
W876Prostory průmyslové a stavební
W877Zemědělství
W878Jiná určená místa
W879Neurčené místo
W88Vystavení ionizujícímu záření
W880Domov
W881Obytná instituce
W882Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W883Sportovní a atletické prostory
W884Ulice a silnice
W885Prostory obchodu a služeb
W886Prostory průmyslové a stavební
W887Zemědělství
W888Jiná určená místa
W889Neurčené místo
W89Vyst.um.vytv.vidit.a UV světlu
W890Domov
W891Obytná instituce
W892Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W893Sportovní a atletické prostory
W894Ulice a silnice
W895Prostory obchodu a služeb
W896Prostory průmyslové a stavební
W897Zemědělství
W898Jiná určená místa
W899Neurčené místo
W90Vystavení j.neioniz.záření
W900Domov
W901Obytná instituce
W902Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W903Sportovní a atletické prostory
W904Ulice a silnice
W905Prostory obchodu a služeb
W906Prostory průmyslové a stavební
W907Zemědělství
W908Jiná určená místa
W909Neurčené místo
W91Vystavení neurč.typu záření
W910Domov
W911Obytná instituce
W912Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W913Sportovní a atletické prostory
W914Ulice a silnice
W915Prostory obchodu a služeb
W916Prostory průmyslové a stavební
W917Zemědělství
W918Jiná určená místa
W919Neurčené místo
W92Vyst.nadměr.horku uměle vytv.
W920Domov
W921Obytná instituce
W922Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W923Sportovní a atletické prostory
W924Ulice a silnice
W925Prostory obchodu a služeb
W926Prostory průmyslové a stavební
W927Zemědělství
W928Jiná určená místa
W929Neurčené místo
W93Vyst.nadměr.chladu uměle vytv.
W930Domov
W931Obytná instituce
W932Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W933Sportovní a atletické prostory
W934Ulice a silnice
W935Prostory obchodu a služeb
W936Prostory průmyslové a stavební
W937Zemědělství
W938Jiná určená místa
W939Neurčené místo
W94Vyst.vys.a níz.tlaku vzduchu
W940Domov
W941Obytná instituce
W942Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W943Sportovní a atletické prostory
W944Ulice a silnice
W945Prostory obchodu a služeb
W946Prostory průmyslové a stavební
W947Zemědělství
W948Jiná určená místa
W949Neurčené místo
W99Vyst.j.a neurč.fakt.ok.prostř.
W990Domov
W991Obytná instituce
W992Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
W993Sportovní a atletické prostory
W994Ulice a silnice
W995Prostory obchodu a služeb
W996Prostory průmyslové a stavební
W997Zemědělství
W998Jiná určená místa
W999Neurčené místo
X00Vyst.nekontr.ohni v budově
X000Domov
X001Obytná instituce
X002Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X003Sportovní a atletické prostory
X004Ulice a silnice
X005Prostory obchodu a služeb
X006Prostory průmyslové a stavební
X007Zemědělství
X008Jiná určená místa
X009Neurčené místo
X01Vyst.nekontr. ohni mimo budovy
X010Domov
X011Obytná instituce
X012Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X013Sportovní a atletické prostory
X014Ulice a silnice
X015Prostory obchodu a služeb
X016Prostory průmyslové a stavební
X017Zemědělství
X018Jiná určená místa
X019Neurčené místo
X02Vyst.kontr.ohni v bud.a konst.
X020Domov
X021Obytná instituce
X022Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X023Sportovní a atletické prostory
X024Ulice a silnice
X025Prostory obchodu a služeb
X026Prostory průmyslové a stavební
X027Zemědělství
X028Jiná určená místa
X029Neurčené místo
X03Vyst.kontr.ohni mimo b.a kons.
X030Domov
X031Obytná instituce
X032Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X033Sportovní a atletické prostory
X034Ulice a silnice
X035Prostory obchodu a služeb
X036Prostory průmyslové a stavební
X037Zemědělství
X038Jiná určená místa
X039Neurčené místo
X04Vyst.vznícení vysoce hořl.hmot
X040Domov
X041Obytná instituce
X042Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X043Sportovní a atletické prostory
X044Ulice a silnice
X045Prostory obchodu a služeb
X046Prostory průmyslové a stavební
X047Zemědělství
X048Jiná určená místa
X049Neurčené místo
X05Vyst.vzníc.n.tavení noč.prádla
X050Domov
X051Obytná instituce
X052Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X053Sportovní a atletické prostory
X054Ulice a silnice
X055Prostory obchodu a služeb
X056Prostory průmyslové a stavební
X057Zemědělství
X058Jiná určená místa
X059Neurčené místo
X06Vyst.vzníc.n.tav.j.šat.a oděvů
X060Domov
X061Obytná instituce
X062Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X063Sportovní a atletické prostory
X064Ulice a silnice
X065Prostory obchodu a služeb
X066Prostory průmyslové a stavební
X067Zemědělství
X068Jiná určená místa
X069Neurčené místo
X08Vyst.j.urč.kou.dý.ohni a plam.
X080Domov
X081Obytná instituce
X082Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X083Sportovní a atletické prostory
X084Ulice a silnice
X085Prostory obchodu a služeb
X086Prostory průmyslové a stavební
X087Zemědělství
X088Jiná určená místa
X089Neurčené místo
X09Vyst.neurč.kou.dý.ohni a plam.
X090Domov
X091Obytná instituce
X092Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X093Sportovní a atletické prostory
X094Ulice a silnice
X095Prostory obchodu a služeb
X096Prostory průmyslové a stavební
X097Zemědělství
X098Jiná určená místa
X099Neurčené místo
X10Kont.s hork.náp.potr.tuk.a ol.
X100Domov
X101Obytná instituce
X102Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X103Sportovní a atletické prostory
X104Ulice a silnice
X105Prostory obchodu a služeb
X106Prostory průmyslové a stavební
X107Zemědělství
X108Jiná určená místa
X109Neurčené místo
X11Kont.s horkou vodou z vodovodu
X110Domov
X111Obytná instituce
X112Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X113Sportovní a atletické prostory
X114Ulice a silnice
X115Prostory obchodu a služeb
X116Prostory průmyslové a stavební
X117Zemědělství
X118Jiná určená místa
X119Neurčené místo
X12Kontakt s j.horkými tekutinami
X120Domov
X121Obytná instituce
X122Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X123Sportovní a atletické prostory
X124Ulice a silnice
X125Prostory obchodu a služeb
X126Prostory průmyslové a stavební
X127Zemědělství
X128Jiná určená místa
X129Neurčené místo
X13Kont.s vod.pár.a j.hork.výpary
X130Domov
X131Obytná instituce
X132Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X133Sportovní a atletické prostory
X134Ulice a silnice
X135Prostory obchodu a služeb
X136Prostory průmyslové a stavební
X137Zemědělství
X138Jiná určená místa
X139Neurčené místo
X14Kontakt s horkým vzd.a plyny
X140Domov
X141Obytná instituce
X142Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X143Sportovní a atletické prostory
X144Ulice a silnice
X145Prostory obchodu a služeb
X146Prostory průmyslové a stavební
X147Zemědělství
X148Jiná určená místa
X149Neurčené místo
X15Kont.s hor.zařízeními v domác.
X150Domov
X151Obytná instituce
X152Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X153Sportovní a atletické prostory
X154Ulice a silnice
X155Prostory obchodu a služeb
X156Prostory průmyslové a stavební
X157Zemědělství
X158Jiná určená místa
X159Neurčené místo
X16Kont.s hor.top.zař.,radiát.aj.
X160Domov
X161Obytná instituce
X162Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X163Sportovní a atletické prostory
X164Ulice a silnice
X165Prostory obchodu a služeb
X166Prostory průmyslové a stavební
X167Zemědělství
X168Jiná určená místa
X169Neurčené místo
X17Kont.s hor.str.,přístr.,nástr.
X170Domov
X171Obytná instituce
X172Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X173Sportovní a atletické prostory
X174Ulice a silnice
X175Prostory obchodu a služeb
X176Prostory průmyslové a stavební
X177Zemědělství
X178Jiná určená místa
X179Neurčené místo
X18Kontakt s jinými horkými kovy
X180Domov
X181Obytná instituce
X182Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X183Sportovní a atletické prostory
X184Ulice a silnice
X185Prostory obchodu a služeb
X186Prostory průmyslové a stavební
X187Zemědělství
X188Jiná určená místa
X189Neurčené místo
X19Kont.s j.a neur.horkem,h.lát.
X190Domov
X191Obytná instituce
X192Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X193Sportovní a atletické prostory
X194Ulice a silnice
X195Prostory obchodu a služeb
X196Prostory průmyslové a stavební
X197Zemědělství
X198Jiná určená místa
X199Neurčené místo
X20Kont.s jed.hady a ještěrkami
X200Domov
X201Obytná instituce
X202Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X203Sportovní a atletické prostory
X204Ulice a silnice
X205Prostory obchodu a služeb
X206Prostory průmyslové a stavební
X207Zemědělství
X208Jiná určená místa
X209Neurčené místo
X21Kontakt s jedovatými pavouky
X210Domov
X211Obytná instituce
X212Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X213Sportovní a atletické prostory
X214Ulice a silnice
X215Prostory obchodu a služeb
X216Prostory průmyslové a stavební
X217Zemědělství
X218Jiná určená místa
X219Neurčené místo
X22Kontakt se štíry (škorpiony)
X220Domov
X221Obytná instituce
X222Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X223Sportovní a atletické prostory
X224Ulice a silnice
X225Prostory obchodu a služeb
X226Prostory průmyslové a stavební
X227Zemědělství
X228Jiná určená místa
X229Neurčené místo
X23Kont.se sršni,vosami a včelami
X230Domov
X231Obytná instituce
X232Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X233Sportovní a atletické prostory
X234Ulice a silnice
X235Prostory obchodu a služeb
X236Prostory průmyslové a stavební
X237Zemědělství
X238Jiná určená místa
X239Neurčené místo
X24Kont.se stonož.a jed.stonož.
X240Domov
X241Obytná instituce
X242Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X243Sportovní a atletické prostory
X244Ulice a silnice
X245Prostory obchodu a služeb
X246Prostory průmyslové a stavební
X247Zemědělství
X248Jiná určená místa
X249Neurčené místo
X25Kontakt s j.urč.jedov.členovci
X250Domov
X251Obytná instituce
X252Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X253Sportovní a atletické prostory
X254Ulice a silnice
X255Prostory obchodu a služeb
X256Prostory průmyslové a stavební
X257Zemědělství
X258Jiná určená místa
X259Neurčené místo
X26Kont.s jed.moř.živoč.a rostl.
X260Domov
X261Obytná instituce
X262Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X263Sportovní a atletické prostory
X264Ulice a silnice
X265Prostory obchodu a služeb
X266Prostory průmyslové a stavební
X267Zemědělství
X268Jiná určená místa
X269Neurčené místo
X27Kont.s j.urč.jedovat.živočichy
X270Domov
X271Obytná instituce
X272Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X273Sportovní a atletické prostory
X274Ulice a silnice
X275Prostory obchodu a služeb
X276Prostory průmyslové a stavební
X277Zemědělství
X278Jiná určená místa
X279Neurčené místo
X28Kont.s j.urč.jedov.rostlinami
X280Domov
X281Obytná instituce
X282Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X283Sportovní a atletické prostory
X284Ulice a silnice
X285Prostory obchodu a služeb
X286Prostory průmyslové a stavební
X287Zemědělství
X288Jiná určená místa
X289Neurčené místo
X29Kont.s neurč.jed.živ.n.rostl.
X290Domov
X291Obytná instituce
X292Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X293Sportovní a atletické prostory
X294Ulice a silnice
X295Prostory obchodu a služeb
X296Prostory průmyslové a stavební
X297Zemědělství
X298Jiná určená místa
X299Neurčené místo
X30Vystavení nadměr.přírod.horku
X300Domov
X301Obytná instituce
X302Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X303Sportovní a atletické prostory
X304Ulice a silnice
X305Prostory obchodu a služeb
X306Prostory průmyslové a stavební
X307Zemědělství
X308Jiná určená místa
X309Neurčené místo
X31Vyst.nadměr.přírodnímu chladu
X310Domov
X311Obytná instituce
X312Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X313Sportovní a atletické prostory
X314Ulice a silnice
X315Prostory obchodu a služeb
X316Prostory průmyslové a stavební
X317Zemědělství
X318Jiná určená místa
X319Neurčené místo
X32Vystavení slunečnímu záření
X320Domov
X321Obytná instituce
X322Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X323Sportovní a atletické prostory
X324Ulice a silnice
X325Prostory obchodu a služeb
X326Prostory průmyslové a stavební
X327Zemědělství
X328Jiná určená místa
X329Neurčené místo
X33Oběť blesku
X330Domov
X331Obytná instituce
X332Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X333Sportovní a atletické prostory
X334Ulice a silnice
X335Prostory obchodu a služeb
X336Prostory průmyslové a stavební
X337Zemědělství
X338Jiná určená místa
X339Neurčené místo
X34Oběť zemětřesení
X340Domov
X341Obytná instituce
X342Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X343Sportovní a atletické prostory
X344Ulice a silnice
X345Prostory obchodu a služeb
X346Prostory průmyslové a stavební
X347Zemědělství
X348Jiná určená místa
X349Neurčené místo
X35Oběť výbuchu sopky
X350Domov
X351Obytná instituce
X352Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X353Sportovní a atletické prostory
X354Ulice a silnice
X355Prostory obchodu a služeb
X356Prostory průmyslové a stavební
X357Zemědělství
X358Jiná určená místa
X359Neurčené místo
X36Oběť lav.,ses.půdy a j.zem.poh
X360Domov
X361Obytná instituce
X362Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X363Sportovní a atletické prostory
X364Ulice a silnice
X365Prostory obchodu a služeb
X366Prostory průmyslové a stavební
X367Zemědělství
X368Jiná určená místa
X369Neurčené místo
X37Oběť přír. katastrofické bouře
X370Domov
X371Obytná instituce
X372Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X373Sportovní a atletické prostory
X374Ulice a silnice
X375Prostory obchodu a služeb
X376Prostory průmyslové a stavební
X377Zemědělství
X378Jiná určená místa
X379Neurčené místo
X38Oběť povodně (záplavy)
X380Domov
X381Obytná instituce
X382Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X383Sportovní a atletické prostory
X384Ulice a silnice
X385Prostory obchodu a služeb
X386Prostory průmyslové a stavební
X387Zemědělství
X388Jiná určená místa
X389Neurčené místo
X39Vyst.j.a neurč.přírodním silám
X390Domov
X391Obytná instituce
X392Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X393Sportovní a atletické prostory
X394Ulice a silnice
X395Prostory obchodu a služeb
X396Prostory průmyslové a stavební
X397Zemědělství
X398Jiná určená místa
X399Neurčené místo
X40Náh.otr.neopiát.analg.,antipyr
X400Dmov
X401Oytná instituce
X402Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X403Sportovní a atletické prostory
X404Ulice a silnice
X405Prostory obchodu a služeb
X406Prostory průmyslové a stavební
X407Zemědělství
X408Jiná určená místa
X409Neurčené místo
X41Náh.otr.antiepi.,sedat-hypn.NJ
X410Domov
X411Obytná instituce
X412Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X413Sportovní a atletické prostory
X414Ulice a silnice
X415Prostory obchodu a služeb
X416Prostory průmyslové a stavební
X417Zemědělství
X418Jiná určená místa
X419Neurčené místo
X42Náh.otr.nark.a psychodyslep.NJ
X420Domov
X421Obytná instituce
X422Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X423Sportovní a atletické prostory
X424Ulice a silnice
X425Prostory obchodu a služeb
X426Prostory průmyslové a stavební
X427Zemědělství
X428Jiná určená místa
X429Neurčené místo
X43Náh.otr.j.lé.půs.na aut.ner.s.
X430Domov
X431Obytná instituce
X432Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X433Sportovní a atletické prostory
X434Ulice a silnice
X435Prostory obchodu a služeb
X436Prostory průmyslové a stavební
X437Zemědělství
X438Jiná určená místa
X439Neurčené místo
X44Náh.otr.j.a NS lé.náv.a bio.lá
X440Domov
X441Obytná instituce
X442Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X443Sportovní a atletické prostory
X444Ulice a silnice
X445Prostory obchodu a služeb
X446Prostory průmyslové a stavební
X447Zemědělství
X448Jiná určená místa
X449Neurčené místo
X45Náh.otr.alkoholem a expoz.j.p.
X450Domov
X451Obytná instituce
X452Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X453Sportovní a atletické prostory
X454Ulice a silnice
X455Prostory obchodu a služeb
X456Prostory průmyslové a stavební
X457Zemědělství
X458Jiná určená místa
X459Neurčené místo
X46Náh.otr.org.rozp.,halog.uhlov.
X460Domov
X461Obytná instituce
X462Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X463Sportovní a atletické prostory
X464Ulice a silnice
X465Prostory obchodu a služeb
X466Prostory průmyslové a stavební
X467Zemědělství
X468Jiná určená místa
X469Neurčené místo
X47Náh.otr.j.pl.a par.a exp.j.p.
X470Domov
X471Obytná instituce
X472Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X473Sportovní a atletické prostory
X474Ulice a silnice
X475Prostory obchodu a služeb
X476Prostory průmyslové a stavební
X477Zemědělství
X478Jiná určená místa
X479Neurčené místo
X48Náh.otr.pesticidy a expoz.j.p.
X480Domov
X481Obytná instituce
X482Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X483Sportovní a atletické prostory
X484Ulice a silnice
X485Prostory obchodu a služeb
X486Prostory průmyslové a stavební
X487Zemědělství
X488Jiná určená místa
X489Neurčené místo
X49Náh.otr.j.a NS chem.a škod.lá.
X490Domov
X491Obytná instituce
X492Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X493Sportovní a atletické prostory
X494Ulice a silnice
X495Prostory obchodu a služeb
X496Prostory průmyslové a stavební
X497Zemědělství
X498Jiná určená místa
X499Neurčené místo
X50Přetíž.a namáh.n.opak.pohyby
X500Domov
X501Obytná instituce
X502Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X503Sportovní a atletické prostory
X504Ulice a silnice
X505Prostory obchodu a služeb
X506Prostory průmyslové a stavební
X507Zemědělství
X508Jiná určená místa
X509Neurčené místo
X51Cestování a pohyb
X510Domov
X511Obytná instituce
X512Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X513Sportovní a atletické prostory
X514Ulice a silnice
X515Prostory obchodu a služeb
X516Prostory průmyslové a stavební
X517Zemědělství
X518Jiná určená místa
X519Neurčené místo
X52Prodl.pobyt v beztíž.prostředí
X520Domov
X521Obytná instituce
X522Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X523Sportovní a atletické prostory
X524Ulice a silnice
X525Prostory obchodu a služeb
X526Prostory průmyslové a stavební
X527Zemědělství
X528Jiná určená místa
X529Neurčené místo
X53Nedostatek potravy
X530Domov
X531Obytná instituce
X532Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X533Sportovní a atletické prostory
X534Ulice a silnice
X535Prostory obchodu a služeb
X536Prostory průmyslové a stavební
X537Zemědělství
X538Jiná určená místa
X539Neurčené místo
X54Nedostatek vody
X540Domov
X541Obytná instituce
X542Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X543Sportovní a atletické prostory
X544Ulice a silnice
X545Prostory obchodu a služeb
X546Prostory průmyslové a stavební
X547Zemědělství
X548Jiná určená místa
X549Neurčené místo
X57Neurčené strádání
X570Domov
X571Obytná instituce
X572Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X573Sportovní a atletické prostory
X574Ulice a silnice
X575Prostory obchodu a služeb
X576Prostory průmyslové a stavební
X577Zemědělství
X578Jiná určená místa
X579Neurčené místo
X58Vystavení j. určeným faktorům
X580Domov
X581Obytná instituce
X582Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X583Sportovní a atletické prostory
X584Ulice a silnice
X585Prostory obchodu a služeb
X586Prostory průmyslové a stavební
X587Zemědělství
X588Jiná určená místa
X589Neurčené místo
X59Vystavení neurčeným faktorům
X590Vyst.nesp.fakt.s nás.zlomeniny
X591Obytná instituce
X592Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X593Sportovní a atletické prostory
X594Ulice a silnice
X595Prostory obchodu a služeb
X596Prostory průmyslové a stavební
X597Zemědělství
X598Jiná určená místa
X599Vyst.nesp.faktoru s nás.j.por.
X60Úm.sebeotr.neop.analg.a a-pyr.
X600Domov
X601Obytná instituce
X602Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X603Sportovní a atletické prostory
X604Ulice a silnice
X605Prostory obchodu a služeb
X606Prostory průmyslové a stavební
X607Zemědělství
X608Jiná určená místa
X609Neurčené místo
X61Úm.sebeotr.antiep.,sed-hypn.NJ
X610Domov
X611Obytná instituce
X612Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X613Sportovní a atletické prostory
X614Ulice a silnice
X615Prostory obchodu a služeb
X616Prostory průmyslové a stavební
X617Zemědělství
X618Jiná určená místa
X619Neurčené místo
X62Úm.sebeotr.nar.a psychodysl.NJ
X620Domov
X621Obytná instituce
X622Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X623Sportovní a atletické prostory
X624Ulice a silnice
X625Prostory obchodu a služeb
X626Prostory průmyslové a stavební
X627Zemědělství
X628Jiná určená místa
X629Neurčené místo
X63Úm.sebeotr.j.léč.aut.nerv.sous
X630Domov
X631Obytná instituce
X632Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X633Sportovní a atletické prostory
X634Ulice a silnice
X635Prostory obchodu a služeb
X636Prostory průmyslové a stavební
X637Zemědělství
X638Jiná určená místa
X639Neurčené místo
X64Úm.sebeotr.j.a NSlé.náv.bio.l.
X640Domov
X641Obytná instituce
X642Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X643Sportovní a atletické prostory
X644Ulice a silnice
X645Prostory obchodu a služeb
X646Prostory průmyslové a stavební
X647Zemědělství
X648Jiná určená místa
X649Neurčené místo
X65Úm.sebeotr.alkoh. a exp.j.půs.
X650Domov
X651Obytná instituce
X652Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X653Sportovní a atletické prostory
X654Ulice a silnice
X655Prostory obchodu a služeb
X656Prostory průmyslové a stavební
X657Zemědělství
X658Jiná určená místa
X659Neurčené místo
X66Úm.sebeotr.org.rozp.,hal.uhlv.
X660Domov
X661Obytná instituce
X662Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X663Sportovní a atletické prostory
X664Ulice a silnice
X665Prostory obchodu a služeb
X666Prostory průmyslové a stavební
X667Zemědělství
X668Jiná určená místa
X669Neurčené místo
X67Úm.sebeotr.j.pl.a par. a exp.
X670Domov
X671Obytná instituce
X672Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X673Sportovní a atletické prostory
X674Ulice a silnice
X675Prostory obchodu a služeb
X676Prostory průmyslové a stavební
X677Zemědělství
X678Jiná určená místa
X679Neurčené místo
X68Úm.sebeotr.pesticidy.a exp.j.p
X680Domov
X681Obytná instituce
X682Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X683Sportovní a atletické prostory
X684Ulice a silnice
X685Prostory obchodu a služeb
X686Prostory průmyslové a stavební
X687Zemědělství
X688Jiná určená místa
X689Neurčené místo
X69Úm.sebeotr.j.a NS chem.,šk.lá.
X690Domov
X691Obytná instituce
X692Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X693Sportovní a atletické prostory
X694Ulice a silnice
X695Prostory obchodu a služeb
X696Prostory průmyslové a stavební
X697Zemědělství
X698Jiná určená místa
X699Neurčené místo
X70Úm.sebepoš.oběšením,škrc.,duš.
X700Domov
X701Obytná instituce
X702Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X703Sportovní a atletické prostory
X704Ulice a silnice
X705Prostory obchodu a služeb
X706Prostory průmyslové a stavební
X707Zemědělství
X708Jiná určená místa
X709Neurčené místo
X71Úm.sebepoš.(u)topením a potop.
X710Domov
X711Obytná instituce
X712Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X713Sportovní a atletické prostory
X714Ulice a silnice
X715Prostory obchodu a služeb
X716Prostory průmyslové a stavební
X717Zemědělství
X718Jiná určená místa
X719Neurčené místo
X72Úm.sebepošk.výstř.z pist.,rev.
X720Domov
X721Obytná instituce
X722Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X723Sportovní a atletické prostory
X724Ulice a silnice
X725Prostory obchodu a služeb
X726Prostory průmyslové a stavební
X727Zemědělství
X728Jiná určená místa
X729Neurčené místo
X73Úm.sebepoš.výst.z puš.,vět.r.z
X730Domov
X731Obytná instituce
X732Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X733Sportovní a atletické prostory
X734Ulice a silnice
X735Prostory obchodu a služeb
X736Prostory průmyslové a stavební
X737Zemědělství
X738Jiná určená místa
X739Neurčené místo
X74Úm.sebepoš.výstř.z j.a NS zbr.
X740Domov
X741Obytná instituce
X742Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X743Sportovní a atletické prostory
X744Ulice a silnice
X745Prostory obchodu a služeb
X746Prostory průmyslové a stavební
X747Zemědělství
X748Jiná určená místa
X749Neurčené místo
X75Úm.sebepoškoz.výbušnou látkou
X750Domov
X751Obytná instituce
X752Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X753Sportovní a atletické prostory
X754Ulice a silnice
X755Prostory obchodu a služeb
X756Prostory průmyslové a stavební
X757Zemědělství
X758Jiná určená místa
X759Neurčené místo
X76Úm.sebepoš.kouřem,dým.a ohněm
X760Domov
X761Obytná instituce
X762Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X763Sportovní a atletické prostory
X764Ulice a silnice
X765Prostory obchodu a služeb
X766Prostory průmyslové a stavební
X767Zemědělství
X768Jiná určená místa
X769Neurčené místo
X77Úm.sebepoš.vod.par.,hor.výp.př
X770Domov
X771Obytná instituce
X772Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X773Sportovní a atletické prostory
X774Ulice a silnice
X775Prostory obchodu a služeb
X776Prostory průmyslové a stavební
X777Zemědělství
X778Jiná určená místa
X779Neurčené místo
X78Úm.sebepoškoz.ostrým předmětem
X780Domov
X781Obytná instituce
X782Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X783Sportovní a atletické prostory
X784Ulice a silnice
X785Prostory obchodu a služeb
X786Prostory průmyslové a stavební
X787Zemědělství
X788Jiná určená místa
X789Neurčené místo
X79Úm.sebepoškoz.tupým předmětem
X790Domov
X791Obytná instituce
X792Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X793Sportovní a atletické prostory
X794Ulice a silnice
X795Prostory obchodu a služeb
X796Prostory průmyslové a stavební
X797Zemědělství
X798Jiná určená místa
X799Neurčené místo
X80Úm.sebepoškození skokem s výše
X800Domov
X801Obytná instituce
X802Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X803Sportovní a atletické prostory
X804Ulice a silnice
X805Prostory obchodu a služeb
X806Prostory průmyslové a stavební
X807Zemědělství
X808Jiná určená místa
X809Neurčené místo
X81Ú.sebepoš.skok.n.leh.p.poh.př.
X810Domov
X811Obytná instituce
X812Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X813Sportovní a atletické prostory
X814Ulice a silnice
X815Prostory obchodu a služeb
X816Prostory průmyslové a stavební
X817Zemědělství
X818Jiná určená místa
X819Neurčené místo
X82Úm.sebepoš.havárií mot.vozidla
X820Domov
X821Obytná instituce
X822Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X823Sportovní a atletické prostory
X824Ulice a silnice
X825Prostory obchodu a služeb
X826Prostory průmyslové a stavební
X827Zemědělství
X828Jiná určená místa
X829Neurčené místo
X83Úm.sebepoškoz.j.urč.prostředky
X830Domov
X831Obytná instituce
X832Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X833Sportovní a atletické prostory
X834Ulice a silnice
X835Prostory obchodu a služeb
X836Prostory průmyslové a stavební
X837Zemědělství
X838Jiná určená místa
X839Neurčené místo
X84Úm.sebepoškoz.neurč.prostředky
X840Domov
X841Obytná instituce
X842Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X843Sportovní a atletické prostory
X844Ulice a silnice
X845Prostory obchodu a služeb
X846Prostory průmyslové a stavební
X847Zemědělství
X848Jiná určená místa
X849Neurčené místo
X85Napadení léky,návyk.a biol.lá.
X850Domov
X851Obytná instituce
X852Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X853Sportovní a atletické prostory
X854Ulice a silnice
X855Prostory obchodu a služeb
X856Prostory průmyslové a stavební
X857Zemědělství
X858Jiná určená místa
X859Neurčené místo
X86Napadení žíravou látkou
X860Domov
X861Obytná instituce
X862Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X863Sportovní a atletické prostory
X864Ulice a silnice
X865Prostory obchodu a služeb
X866Prostory průmyslové a stavební
X867Zemědělství
X868Jiná určená místa
X869Neurčené místo
X87Napadení pesticidy
X870Domov
X871Obytná instituce
X872Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X873Sportovní a atletické prostory
X874Ulice a silnice
X875Prostory obchodu a služeb
X876Prostory průmyslové a stavební
X877Zemědělství
X878Jiná určená místa
X879Neurčené místo
X88Napadení plyny a parami
X880Domov
X881Obytná instituce
X882Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X883Sportovní a atletické prostory
X884Ulice a silnice
X885Prostory obchodu a služeb
X886Prostory průmyslové a stavební
X887Zemědělství
X888Jiná určená místa
X889Neurčené místo
X89Nap.j.urč.chemikál.a škod.lát.
X890Domov
X891Obytná instituce
X892Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X893Sportovní a atletické prostory
X894Ulice a silnice
X895Prostory obchodu a služeb
X896Prostory průmyslové a stavební
X897Zemědělství
X898Jiná určená místa
X899Neurčené místo
X90Napad.NS chem.n.škodl.látkou
X900Domov
X901Obytná instituce
X902Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X903Sportovní a atletické prostory
X904Ulice a silnice
X905Prostory obchodu a služeb
X906Prostory průmyslové a stavební
X907Zemědělství
X908Jiná určená místa
X909Neurčené místo
X91Nap.oběšením,(u)škrc.,(za)duš.
X910Domov
X911Obytná instituce
X912Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X913Sportovní a atletické prostory
X914Ulice a silnice
X915Prostory obchodu a služeb
X916Prostory průmyslové a stavební
X917Zemědělství
X918Jiná určená místa
X919Neurčené místo
X92Napadení (u)topením a potop.
X920Domov
X921Obytná instituce
X922Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X923Sportovní a atletické prostory
X924Ulice a silnice
X925Prostory obchodu a služeb
X926Prostory průmyslové a stavební
X927Zemědělství
X928Jiná určená místa
X929Neurčené místo
X93Napad.výstř.z pist.,revolveru
X930Domov
X931Obytná instituce
X932Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X933Sportovní a atletické prostory
X934Ulice a silnice
X935Prostory obchodu a služeb
X936Prostory průmyslové a stavební
X937Zemědělství
X938Jiná určená místa
X939Neurčené místo
X94Nap.výstř.z pušky,vět.ruč.zbr.
X940Domov
X941Obytná instituce
X942Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X943Sportovní a atletické prostory
X944Ulice a silnice
X945Prostory obchodu a služeb
X946Prostory průmyslové a stavební
X947Zemědělství
X948Jiná určená místa
X949Neurčené místo
X95Nap.výstř.z j.a neur.stř.zbr.
X950Domov
X951Obytná instituce
X952Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X953Sportovní a atletické prostory
X954Ulice a silnice
X955Prostory obchodu a služeb
X956Prostory průmyslové a stavební
X957Zemědělství
X958Jiná určená místa
X959Neurčené místo
X96Napadení výbušnou látkou
X960Domov
X961Obytná instituce
X962Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X963Sportovní a atletické prostory
X964Ulice a silnice
X965Prostory obchodu a služeb
X966Prostory průmyslové a stavební
X967Zemědělství
X968Jiná určená místa
X969Neurčené místo
X97Napadení kouřem, dýmem a ohněm
X970Domov
X971Obytná instituce
X972Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X973Sportovní a atletické prostory
X974Ulice a silnice
X975Prostory obchodu a služeb
X976Prostory průmyslové a stavební
X977Zemědělství
X978Jiná určená místa
X979Neurčené místo
X98Nap.vod.par.,hor.výp.a h.před.
X980Domov
X981Obytná instituce
X982Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X983Sportovní a atletické prostory
X984Ulice a silnice
X985Prostory obchodu a služeb
X986Prostory průmyslové a stavební
X987Zemědělství
X988Jiná určená místa
X989Neurčené místo
X99Napadení ostrým předmětem
X990Domov
X991Obytná instituce
X992Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
X993Sportovní a atletické prostory
X994Ulice a silnice
X995Prostory obchodu a služeb
X996Prostory průmyslové a stavební
X997Zemědělství
X998Jiná určená místa
X999Neurčené místo
Y00Napadení tupým předmětem
Y000Domov
Y001Obytná instituce
Y002Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
Y003Sportovní a atletické prostory
Y004Ulice a silnice
Y005Prostory obchodu a služeb
Y006Prostory průmyslové a stavební
Y007Zemědělství
Y008Jiná určená místa
Y009Neurčené místo
Y01Napadení shozením s výše
Y010Domov
Y011Obytná instituce
Y012Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
Y013Sportovní a atletické prostory
Y014Ulice a silnice
Y015Prostory obchodu a služeb
Y016Prostory průmyslové a stavební
Y017Zemědělství
Y018Jiná určená místa
Y019Neurčené místo
Y02Nap.strč.n.umísť.před.pohyb.př
Y020Domov
Y021Obytná instituce
Y022Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
Y023Sportovní a atletické prostory
Y024Ulice a silnice
Y025Prostory obchodu a služeb
Y026Prostory průmyslové a stavební
Y027Zemědělství
Y028Jiná určená místa
Y029Neurčené místo
Y03Napad.zasažením motor.vozidlem
Y030Domov
Y031Obytná instituce
Y032Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
Y033Sportovní a atletické prostory
Y034Ulice a silnice
Y035Prostory obchodu a služeb
Y036Prostory průmyslové a stavební
Y037Zemědělství
Y038Jiná určená místa
Y039Neurčené místo
Y04Napadení tělesnou silou
Y040Domov
Y041Obytná instituce
Y042Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
Y043Sportovní a atletické prostory
Y044Ulice a silnice
Y045Prostory obchodu a služeb
Y046Prostory průmyslové a stavební
Y047Zemědělství
Y048Jiná určená místa
Y049Neurčené místo
Y05Sex.nap.s použitím těles.síly
Y050Domov
Y051Obytná instituce
Y052Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
Y053Sportovní a atletické prostory
Y054Ulice a silnice
Y055Prostory obchodu a služeb
Y056Prostory průmyslové a stavební
Y057Zemědělství
Y058Jiná určená místa
Y059Nneurčené místo
Y06Zanedbání a opuštění
Y060Manželem nebo partnerem
Y061Rodičem
Y062Známým nebo přítelem
Y068Jinými určenými osobami
Y069Neurčenou osobou
Y07J.syndromy špatného zacházení
Y070Manželem nebo partnerem
Y071Rodičem
Y072Známým nebo přítelem
Y073Úřední osobou
Y078Jinými určenými osobami
Y079Neurčenou osobou
Y08Napadení j.určenými způsoby
Y080Domov
Y081Obytná instituce
Y082Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
Y083Sportovní a atletické prostory
Y084Ulice a silnice
Y085Prostory obchodu a služeb
Y086Prostory průmyslové a stavební
Y087Zemědělství
Y088Jiná určená místa
Y089Neurčené místo
Y09Napadení neurčenými způsoby
Y090Domov
Y091Obytná instituce
Y092Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
Y093Sportovní a atletické prostory
Y094Ulice a silnice
Y095Prostory obchodu a služeb
Y096Prostory průmyslové a stavební
Y097Zemědělství
Y098Jiná určená místa
Y099Neurčené místo
Y10Otr.neopiát.analg.,antipyr.,NÚ
Y100Domov
Y101Obytná instituce
Y102Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
Y103Sportovní a atletické prostory
Y104Ulice a silnice
Y105Prostory obchodu a služeb
Y106Prostory průmyslové a stavební
Y107Zemědělství
Y108Jiná určená místa
Y109Neurčené místo
Y11Otr.a-ep.,sed-hyp.,a-parkNJ,NÚ
Y110Domov
Y111Obytná instituce
Y112Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
Y113Sportovní a atletické prostory
Y114Ulice a silnice
Y115Prostory obchodu a služeb
Y116Prostory průmyslové a stavební
Y117Zemědělství
Y118Jiná určená místa
Y119Neurčené místo
Y12Otr.narkot.,psychodysl.,NJ,NÚ
Y120Domov
Y121Obytná instituce
Y122Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
Y123Sportovní a atletické prostory
Y124Ulice a silnice
Y125Prostory obchodu a služeb
Y126Prostory průmyslové a stavební
Y127Zemědělství
Y128Jiná určená místa
Y129Neurčené místo
Y13Otr.j.lé.pů.na auton.ner.s.,NÚ
Y130Domov
Y131Obytná instituce
Y132Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
Y133Sportovní a atletické prostory
Y134Ulice a silnice
Y135Prostory obchodu a služeb
Y136Prostory průmyslové a stavební
Y137Zemědělství
Y138Jiná určená místa
Y139Neurčené místo
Y14Otr.j.a NS lé.,náv.,bio.lá.,NÚ
Y140Domov
Y141Obytná instituce
Y142Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
Y143Sportovní a atletické prostory
Y144Ulice a silnice
Y145Prostory obchodu a služeb
Y146Prostory průmyslové a stavební
Y147Zemědělství
Y148Jiná určená místa
Y149Neurčené místo
Y15Otrava alkoholem a exp.j.p.,NÚ
Y150Domov
Y151Obytná instituce
Y152Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
Y153Sportovní a atletické prostory
Y154Ulice a silnice
Y155Prostory obchodu a služeb
Y156Prostory průmyslové a stavební
Y157Zemědělství
Y158Jiná určená místa
Y159Neurčené místo
Y16Otr.org.rozp.a halog.uhlv.,NÚ
Y160Domov
Y161Obytná instituce
Y162Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
Y163Sportovní a atletické prostory
Y164Ulice a silnice
Y165Prostory obchodu a služeb
Y166Prostory průmyslové a stavební
Y167Zemědělství
Y168Jiná určená místa
Y169Neurčené místo
Y17Otr.j.plyny a parami a exp.,NÚ
Y170Domov
Y171Obytná instituce
Y172Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
Y173Sportovní a atletické prostory
Y174Ulice a silnice
Y175Prostory obchodu a služeb
Y176Prostory průmyslové a stavební
Y177Zemědělství
Y178Jiná určená místa
Y179Neurčené místo
Y18Otrava pesticidy a expozice,NÚ
Y180Domov
Y181Obytná instituce
Y182Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
Y183Sportovní a atletické prostory
Y184Ulice a silnice
Y185Prostory obchodu a služeb
Y186Prostory průmyslové a stavební
Y187Zemědělství
Y188Jiná určená místa
Y189Neurčené místo
Y19Otr.j.a NS chem.,škodl.lá.,NÚ
Y190Domov
Y191Obytná instituce
Y192Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
Y193Sportovní a atletické prostory
Y194Ulice a silnice
Y195Prostory obchodu a služeb
Y196Prostory průmyslové a stavební
Y197Zemědělství
Y198Jiná určená místa
Y199Neurčené místo
Y20Oběšení,(u)škrc. a (za)duš.,NÚ
Y200Domov
Y201Obytná instituce
Y202Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
Y203Sportovní a atletické prostory
Y204Ulice a silnice
Y205Prostory obchodu a služeb
Y206Prostory průmyslové a stavební
Y207Zemědělství
Y208Jiná určená místa
Y209Neurčené místo
Y21(U)topení a potopení, NÚ
Y210Domov
Y211Obytná instituce
Y212Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
Y213Sportovní a atletické prostory
Y214Ulice a silnice
Y215Prostory obchodu a služeb
Y216Prostory průmyslové a stavební
Y217Zemědělství
Y218Jiná určená místa
Y219Neurčené místo
Y22Výstřel z pistole,revolveru,NÚ
Y220Domov
Y221Obytná instituce
Y222Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
Y223Sportovní a atletické prostory
Y224Ulice a silnice
Y225Prostory obchodu a služeb
Y226Prostory průmyslové a stavební
Y227Zemědělství
Y228Jiná určená místa
Y229Neurčené místo
Y23Výstř.z pušky a vět.ruč.zb.,NÚ
Y230Domov
Y231Obytná instituce
Y232Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
Y233Sportovní a atletické prostory
Y234Ulice a silnice
Y235Prostory obchodu a služeb
Y236Prostory průmyslové a stavební
Y237Zemědělství
Y238Jiná určená místa
Y239Neurčené místo
Y24Výstř.z j.a neur.stř.zbr.,NÚ
Y240Domov
Y241Obytná instituce
Y242Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
Y243Sportovní a atletické prostory
Y244Ulice a silnice
Y245Prostory obchodu a služeb
Y246Prostory průmyslové a stavební
Y247Zemědělství
Y248Jiná určená místa
Y249Neurčené místo
Y25Kontakt s výbušnou látkou, NÚ
Y250Domov
Y251Obytná instituce
Y252Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
Y253Sportovní a atletické prostory
Y254Ulice a silnice
Y255Prostory obchodu a služeb
Y256Prostory průmyslové a stavební
Y257Zemědělství
Y258Jiná určená místa
Y259Neurčené místo
Y26Vystavení kouři,dýmu a ohni,NÚ
Y260Domov
Y261Obytná instituce
Y262Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
Y263Sportovní a atletické prostory
Y264Ulice a silnice
Y265Prostory obchodu a služeb
Y266Prostory průmyslové a stavební
Y267Zemědělství
Y268Jiná určená místa
Y269Neurčené místo
Y27Kont.s vod.pár.,hor.výp.př.,NÚ
Y270Domov
Y271Obytná instituce
Y272Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
Y273Sportovní a atletické prostory
Y274Ulice a silnice
Y275Prostory obchodu a služeb
Y276Prostory průmyslové a stavební
Y277Zemědělství
Y278Jiná určená místa
Y279Neurčené místo
Y28Kontakt s ostrým předmětem, NÚ
Y280Domov
Y281Obytná instituce
Y282Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
Y283Sportovní a atletické prostory
Y284Ulice a silnice
Y285Prostory obchodu a služeb
Y286Prostory průmyslové a stavební
Y287Zemědělství
Y288Jiná určená místa
Y289Neurčené místo
Y29Kontakt s tupým předmětem, NÚ
Y290Domov
Y291Obytná instituce
Y292Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
Y293Sportovní a atletické prostory
Y294Ulice a silnice
Y295Prostory obchodu a služeb
Y296Prostory průmyslové a stavební
Y297Zemědělství
Y298Jiná určená místa
Y299Neurčené místo
Y30Pád,skok n.strčení s výšky, NÚ
Y300Domov
Y301Obytná instituce
Y302Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
Y303Sportovní a atletické prostory
Y304Ulice a silnice
Y305Prostory obchodu a služeb
Y306Prostory průmyslové a stavební
Y307Zemědělství
Y308Jiná určená místa
Y309Neurčené místo
Y31Pád,polož.n.vběh.-pohyb.př.,NÚ
Y310Domov
Y311Obytná instituce
Y312Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
Y313Sportovní a atletické prostory
Y314Ulice a silnice
Y315Prostory obchodu a služeb
Y316Prostory průmyslové a stavební
Y317Zemědělství
Y318Jiná určená místa
Y319Neurčené místo
Y32Nehoda motorového vozidla, NÚ
Y320Domov
Y321Obytná instituce
Y322Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
Y323Sportovní a atletické prostory
Y324Ulice a silnice
Y325Prostory obchodu a služeb
Y326Prostory průmyslové a stavební
Y327Zemědělství
Y328Jiná určená místa
Y329Neurčené místo
Y33J.určené případy (události),NÚ
Y330Domov
Y331Obytná instituce
Y332Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
Y333Sportovní a atletické prostory
Y334Ulice a silnice
Y335Prostory obchodu a služeb
Y336Prostory průmyslové a stavební
Y337Zemědělství
Y338Jiná určená místa
Y339Neurčené místo
Y34Neurčený případ (událost), NÚ
Y340Domov
Y341Obytná instituce
Y342Školy,j.inst.a veř.spr.prost.
Y343Sportovní a atletické prostory
Y344Ulice a silnice
Y345Prostory obchodu a služeb
Y346Prostory průmyslové a stavební
Y347Zemědělství
Y348Jiná určená místa
Y349Neurčené místo
Y35Zákonný zákrok
Y350Zák.zákr.výstř.ze stř.zbraně
Y351Zákonný zákrok výbušninou
Y352Zákonný zákrok plynem
Y353Zákonný zákrok tupými předměty
Y354Zákon.zákrok ostrými předměty
Y355Zákonná poprava
Y356Zákonný zákrok j.urč.způsoby
Y357Zákonný zákrok, neurč.způsoby
Y36Válečné operace
Y360Vál.oper.výbuchem námoř.zbraní
Y361Vál.operace zničením letounu
Y362Vál.oper.j.výbuchy a střepin.
Y363Vál.oper.ohněm,vel.pož.a hor.l
Y364Vál.oper.výstř.ze stř.zbr.a j.
Y365Vál.oper.nukleárními zbraněmi
Y366Vál.oper.biologickými zbraněmi
Y367Vál.oper.chem.zbr.aj.nknv.for.
Y368Vál.oper.po zastavení nepřát.
Y369Válečné operace, NS
Y40Systémová antibiotika
Y400Peniciliny
Y401Cefalospor.a j.beta-lakt.antib
Y402Chloramfenikolová skupina
Y403Makrolidová antibiotika
Y404Tetracykliny
Y405Aminoglykosidy
Y406Rifamyciny
Y407Antifungální antib.,použ.syst.
Y408Jiná systémová antibiotika
Y409Systémové antibiotikum, NS
Y41J.syst.protiinf.a antipar.pr.
Y410Sulfonamidy
Y411Antimykobakteriální léčiva
Y412Antimal.a léč.pů.na j.kr.prot.
Y413Jiná protozoární léčiva
Y414Antihelmintika
Y415Protivirová léčiva
Y418J.urč.antiinf.a antipar.prost.
Y419Syst.antiinf.a antipar.pr., NS
Y42Horm.a synt.náhr.a antag., NJ
Y420Glukokortik.a synt. analogy
Y421Thyreoidní hormony a náhrady
Y422Antithyreoidní léčiva
Y423Insulin a perorální antidiabet
Y424Orální antikoncepční prostř.
Y425Jiné estrogeny a gestageny
Y426Anti-gonadot.-estrog.-andr.,NJ
Y427Androgeny a anabolika
Y428J.a neurč.horm.a synt.náhrady
Y429J.a neur.antagonisté hormonů
Y43Prostř.půs.př.na celý organ.
Y430Anti-alerg.a-emetická léčiva
Y431Protinádorové antimetabolity
Y432Protinádorové přírod. produkty
Y433Jiná protinádorová léčiva
Y434Imunosupresivní prostředky
Y435Acidif.a alkalizující prostř.
Y436Enzymy, NJ
Y438J.prost.půs.př.na celý org.,NJ
Y439Prost.půs.př.na cel.org., NS
Y44Prost.půs.prim.na krev.složky
Y440Prep.žel.a j.příp.pr.hypoch.an
Y441Vit.B12, kys.list.a j.přípr.
Y442Antikoagulancia
Y443Antag.antikoagul.(vit.K a j.)
Y444Antitrombotická léčiva
Y445Trombolytická léčiva
Y446Přiroz.krev a krevní produkty
Y447Náhražky plasmy
Y449J.a neur.prost.půs.na krev.sl.
Y45Analg.,antipyr.a protizán.léč.
Y450Opioidy a příbuzná analgetika
Y451Salicyláty
Y452Deriváty kyseliny propionové
Y453J.nesteroid.protizánět.léčiva
Y454Antirevmatika
Y455Deriváty 4-aminofenolu
Y458J.analg.,antipy.a protizá.léč.
Y459Analg.,antipy.,protizá.léč.,NS
Y46Antiepil.a antiparkinson.léč.
Y460Sukcinimidy
Y461Oxazolidindiony
Y462Hydantoinové deriváty
Y463Deoxybarbituráty
Y464Iminostilbeny
Y465Valproová kyselina
Y466Jiná a neurčená antiepileptika
Y467Antiparkinsonika
Y468Spasmolytika
Y47Sed.,hypn.a antianxiózní léč.
Y470Barbituráty, NJ
Y471Benzodiazepiny
Y472Chloralové deriváty
Y473Paraldehyd
Y474Sloučeniny bromu
Y475Smíš.sedativa a hypnotika, NJ
Y478J.sed.,hypn.a antianxióz.léč.
Y479Sed.,hypn.a antianxióz.léč.,NS
Y48Anestetika a terapeut. plyny
Y480Inhalační anestetika
Y481Parenterální anestetika
Y482J.a neurč.celková anestetika
Y483Lokální anestetika
Y484Anestetikum, NS
Y485Terapeutické plyny
Y49Psychotropní léčiva, NJ
Y490Tri-a tetra-cykl.antidepresiva
Y491Antidepresiva inhibitory MAO
Y492Jiná a neurčená antidepresiva
Y493Fenoth.antipsych.a neurolept.
Y494Butyrofen.a thioxan.neurolept.
Y495J.antipsychot. a neuroleptika
Y496Psychodysleptika, halucinogeny
Y497Psychostimulan.s možn.zneužív.
Y498J.psychotropní prostředky, NJ
Y499Psychotropní léčivo, NS
Y50Stimulancia CNS, NJ
Y500Analeptika
Y501Antagonisté morfinu
Y502Metylxantiny, NJ
Y508Jiná stimulancia CNS
Y509Stimulans CNS, NS
Y51Léč.půs.prim.na auton.n.soust.
Y510Inhibit.acetylcholinesterázy
Y511Jiná parasympatomimetika
Y512Ganglioplegika, NJ
Y513J.parasympatol.a spasmolyt.,NJ
Y514Agon.alfa-adrenorrecept., NJ
Y515Agon.beta-adrenorecept., NJ
Y516Antag.alfa-adrenorecept., NJ
Y517Antag.beta-adrenorecept., NJ
Y518Prostř.úč.cent.a bl.adr.neu,NJ
Y519J.a NS léč.pů.prim.na aut.ner.
Y52Prostř.půs.prim.na KV soust.
Y520Kardiostim.glykosidy a pod.
Y521Blokátory kalciových kanálů
Y522Jiná antiarytmická léčiva, NJ
Y523Koronární vasodilatancia, NJ
Y524Inhib.angiotens.konvert.enzymu
Y525J. antihypertensní léčiva, NJ
Y526Antihyperlip.a antiskler.léč.
Y527Periferní vasodilatancia
Y528Antivarik.léč.vč.sklerot.pros.
Y529J.a NS pr.půs.prim.na KV sous.
Y53Prostředky působ.prim.na GIT
Y530Antag.H2 receptorů histaminu
Y531J.antac.a léč.sniž.žal.sekreci
Y532Stimulační projímadla
Y533Solná a osmotická projímadla
Y534Jiná projímadla
Y535Digestiva
Y536Protiprůjmová léčiva
Y537Emetika
Y538J.prostř.půs.primár. na GIT
Y539Prostř.půs.primárně na GIT, NS
Y54Prostř.půs.prim.na vod.rovn.aj
Y540Mineralokortikoidy
Y541Antagonisté mineralokortikoidů
Y542Inhibitory karboanhydrázy
Y543Thiazidová diuretika
Y544Diuret.půs.v obl.Henleovy kl.
Y545Jiná diuretika
Y546Pr.udr.elektrolyt.kal.vod.rov.
Y547Prostř.ovliv.metabolis.vápníku
Y548Prostř.ovliv.metabol.kys.moč.
Y549Minerální soli, NJ
Y55Pr.půs.na hl.a kost.sv.a dý.s.
Y550Uterotonika,oxytociny
Y551Relaxancia kosterních svalů
Y552J.a neur.pr.půs.prim.na svaly
Y553Antitussika
Y554Expectorancia
Y555Léč. proti běžnému nachlazení
Y556Antiastmatika, NJ
Y557J.a NS pr.půs.prim.na dých.s.
Y56Lok.pr.pů.pri.na kůži a sl.ORL
Y560Lok.antifung.a-inf.a-zá.lé.,NJ
Y561Antipruriginóza
Y562Lokální adstring.a detergen.
Y563Emolien.,demulgen.a ochr.látky
Y564Keratolyt.,k-plast.aj.vlas.př.
Y565Oční léčiva a přípravky
Y566ORL léčiva a přípravky
Y567Zubní léčiva, lokální
Y568Jiné lokální prostředky
Y569Lokální prostředek, NS
Y57J.a neurč.lé.,léč.a návyk.lát.
Y570Anorektika
Y571Lipotropní léčiva
Y572Antidota a chelát.prostř.,NJ
Y573Prostř.odpuz.od pož.alkoholu
Y574Farmaceutická excipiencia
Y575Kontrastní látky pro rtg
Y576Jiné diagnostické prostředky
Y577Vitaminy, NJ
Y578J.léky,léčiva a návykové látky
Y579Lék,léčivo n.návyková látka,NS
Y58Očkovací látky proti bakteriím
Y580Očkovací látka BCG
Y581Očk.lát. proti tyfu a paratyfu
Y582Očkovací látka proti choleře
Y583Očkovací látka proti moru
Y584Očkovací látka proti tetanu
Y585Očkovací látka proti záškrtu
Y586Očk.lát.proti pertussi vč.komb
Y588Sm.oč.lát.proti bak.nekom.s pe
Y589J.a NS očk.lát.proti bakteriím
Y59J.a NS očkovací a biolog.látky
Y590Očk.látky proti virovým nem.
Y591Očk.látky proti rickettsiózám
Y592Očk.lát.proti protozoárním nem
Y593Imunoglobulin
Y598J.urč.očk.a biologické látky
Y599Očk.nebo biologická látka, NS
Y60Neúmyslné poran.při zdrav.péči
Y600Při operaci
Y601Při infúzi nebo transfúzi
Y602Při ledvin.dialýze n.j.perfúzi
Y603Při injekci nebo imunizaci
Y604Při endoskopickém vyšetření
Y605Při srdeční katetrizaci
Y606Při aspir.,punkci aj.katetriz.
Y607Při podávání klysmatu
Y608Při jiné zdravotní péči
Y609Při neurčené zdravotní péči
Y61C.těl.náh.pon.v těle při zdr.p
Y610Při operaci
Y611Při infúzi nebo transfúzi
Y612Při ledvin.dialýze n.j.perfúzi
Y613Při injekci nebo imunizaci
Y614Při endoskopickém vyšetření
Y615Při srdeční katetrizaci
Y616Při aspir.,punkci aj.katetriz.
Y617Při vynětí katetru n. tamponu
Y618Při jiné zdravotní péči
Y619Při neurčené zdravotní péči
Y62Selh.steril.opatř.při zdr.péči
Y620Při operaci
Y621Při infúzi nebo transfúzi
Y622Při ledvin.dialýze n.j.perfúzi
Y623Při injekci nebo imunizaci
Y624Při endoskopickém vyšetření
Y625Při srdeční katetrizaci
Y626Při aspir.,punkci aj.katetriz.
Y628Při jiné zdravotní péči
Y629Při neurčené zdravotní péči
Y63Chyba v dávkování při zdr.péči
Y630Nadměr.množ.krve n.j.tek.iv.
Y631Nespr.řeď.tek.použ.při infúzi
Y632Předávkování záření při terap.
Y633Vystav.pac.záření z nedbalosti
Y634Chyb.dávk.th.el.n.insul.šokem
Y635Nepřim.teplota při lok.aplik.
Y636Nepodání potř.léč.n.biol.lát.
Y638Chyba v dávk. při j.zdr.péči
Y639Chyba v dávk.při neur.zdr.péči
Y64Kontamin.léčeb.a biolog.látky
Y640Kont.lé.n.bio.l.transf.infund.
Y641Kont.léč.n.biol.lát.injikovaná
Y648Kont.léč.n.biol.lá.aplik.j.zp.
Y649Kont.léč.n.biol.lát.apl.NS zp.
Y65Jiné nehody při zdravotní péči
Y650Nevhod.krev použ.při transfúzi
Y651Nespráv.roztok použ.při infúzi
Y652Selh.sut.n.ligat.při operaci
Y653Špat.um.endotr.trub.při anest.
Y654Neúsp.při zavád.n.odst.j.trub.
Y655Provedení nepatřičné operace
Y658J.urč.nehody při zdravot.péči
Y66Neposkytnutí lékařské péče
Y69Neurč.nehoda při zdravot.péči
Y70Než.příh.s anest.přístr.,pom.
Y700Dg a monitor.přístr. a pomůcky
Y701Léč.a rehab.přístroje(nechir.)
Y702Protet.aj.impl.,mat.a pří.pom.
Y703Chir.nástr.,mater.a přístroje
Y708Rozličné přístroje(pomůcky),NJ
Y71Než.příh.s KV přístroji (pom.)
Y710Dg.a monitor.přístr. a pomůcky
Y711Léč.a rehab.přístroje(nechir.)
Y712Protet.aj.impl.,mat.a pří.pom.
Y713Chir.nástr.,mater.a přístroje
Y718Rozličné přístroje(pomůcky),NJ
Y72Než.příh.s ORL přístr.(pomůc.)
Y720Dg.a monitor.přístr.a pomůcky
Y721Léč.a rehab.přístroje(nechir.)
Y722Protet.aj.impl.,mat.a pří.pom.
Y723Chir.nástr., mater.a přístroje
Y728Rozličné přístroje(pomůcky),NJ
Y73NP s gastroent.,urol.příst.po.
Y730Dg.a monitor.přístr.a pomůcky
Y731Léč.a rehab.přístroje(nechir.)
Y732Protet.aj.impl.,mat.a pří.pom.
Y733Chir.nástr.,mater.a přístroje
Y738Rozličné přístroje(pomůcky),NJ
Y74NP s přístr.celk.nem.,os.použ.
Y740Dg.a monitor.přístr.a pomůcky
Y741Léč.a rehab.přístroje(nechir.)
Y742Protet.aj.impl.,mat.a pří.pom.
Y743Chir.nástr.,mater.a přístroje
Y748Rozličné přístroje(pomůcky),NJ
Y75Než.příh.s neurol.přístr.,pom.
Y750Dg.a monitor.přístr.a pomůcky
Y751Léč.a rehab.přístroje(nechir.)
Y752Protet.aj.impl.,mat.a pří.pom.
Y753Chir.nástr.,mater.a přístroje
Y758Rozličné přístroje(pomůcky),NJ
Y76Než.příh.s por.,gyn.příst.,po.
Y760Dg.a monitor.přístr.a pomůcky
Y761Léč.a rehab.přístroje(nechir.)
Y762Protet.aj.impl.,mat.a pří.pom.
Y763Chir.nástr.,mater.a přístroje
Y768Rozličné přístroje(pomůcky),NJ
Y77Než.příh.s oč.přístr.(pomůc.)
Y770Dg.a monitor.přístr.a pomůcky
Y771Léč.a rehab.přístroje(nechir.)
Y772Protet.aj.impl.,mat.a pří.pom.
Y773Chir.nástr.,mater.a přístroje
Y778Rozličné přístroje(pomůcky),NJ
Y78Než.příh.s radiol.přístr.,pom.
Y780Dg.a monitor.přístr.a pomůcky
Y781Léč.a rehab.přístroje(nechir.)
Y782Protet.aj.impl.,mat.a pří.pom.
Y783Chir.nástr.,mater.a přístroje
Y788Rozličné přístroje(pomůcky),NJ
Y79Než.příh.s ortoped.přístr.,po.
Y790Dg.a monitor.přístr.a pomůcky
Y791Léč.a rehab.přístroje(nechir.)
Y792Protet.aj.impl.,mat.a pří.pom.
Y793Chir.nástr.,mater.a přístroje
Y798Rozličné přístroje(pomůcky),NJ
Y80Než.př.s přístr.,po.fyzik.med.
Y800Dg.a monitor.přístr.a pomůcky
Y801Léč.a rehab.přístroje(nechir.)
Y802Protet.aj.impl.,mat.a pří.pom.
Y803Chir.nástr.,mater.a přístroje
Y808Rozličné přístroje(pomůcky),NJ
Y81NP s příst.,po.ob.,plast.chir.
Y810Dg.a monitor.přístr.a pomůcky
Y811Léč.a rehab.přístroje(nechir.)
Y812Protet.aj.impl.,mat.a pří.pom.
Y813Chir.nástr.,mater.a přístroje
Y818Rozličné přístroje(pomůcky),NJ
Y82Než.pří.s j.a NSlék.příst.,po.
Y820Dg.a monitor.přístr.a pomůcky
Y821Léč.a rehab.přístroje(nechir.)
Y822Protet.aj.impl.,mat.a pří.pom.
Y823Chir.nástr.,mater.a přístroje
Y828Rozličné přístroje(pomůcky),NJ
Y83Oper.výk.jako příč.pozd.kompl.
Y830Op.s transplant.celého orgánu
Y831Op.s implant.umělé vnitř.pom.
Y832Oper.anastom.,bypass.n.štěpem
Y833Oper.s vytvoř.vnějšího ústí
Y834Jiná rekonstrukční operace
Y835Amputace končetin(-y)
Y836Odnětí j.orgánu (část.,úplné)
Y838Jiné operační výkony
Y839Operační výkon, NS
Y84J.vyš.,léč.výk.,příč.poz.komp.
Y840Srdeční katetrizace
Y841Ledvinná dialýza
Y842Radiologický výkon a radioter.
Y843Terapie šokem
Y844Aspirace tekutiny
Y845Zaved.žaludeč.n.duoden.sondy
Y846Katetrizace močového ústrojí
Y847Odběr vzorku krve
Y848J.vyšetřovací a léčebné výkony
Y849Vyšetřovací a léčebný výkon,NS
Y85Následky dopravních nehod
Y850Následky nehody motor.vozidla
Y859Následky j.a neurč.dopr.nehod
Y86Následky jiných nehod
Y87Násl.úm.sebepoš.,napad.a p.n.ú
Y870Následky úmysl. sebepoškození
Y871Následky napadení (útoku)
Y872Násl.příp.,udál.nezjišť.úmyslu
Y88Násl.při zdr.péč.jako vněj.př.
Y880Násl.než.úč.léč.,náv.,biol.lá.
Y881Násl.nehod u pac.při zdr.péči
Y882Násl.NP sp.s použ.lék.přístr.
Y883Násl.výk.-abn.reak.pac.n.komp.
Y89Následky j. vnějších příčin
Y890Následky zákonného zákroku
Y891Následky válečných operací
Y899Následky neurč. vnější příčiny
Y90Průk.ovl.alkoh.dle obs.v krvi
Y900Hlad.alk.v kr.pod 20 mg/100 ml
Y901Hlad.alk.v kr. 20-39 mg/100 ml
Y902Hlad.alk.v kr. 40-59 mg/100 ml
Y903Hlad.alk.v kr. 60-79 mg/100 ml
Y904Hlad.alk.v kr. 80-99 mg/100 ml
Y905Hlad.alk.v kr.100-119 mg/100ml
Y906Hlad.alk.v kr.120-199 mg/100ml
Y907Hlad.alk.v kr.200-239 mg/100ml
Y908Hl.alk.v kr.240 mg/100ml n.víc
Y909Přít.alk.v krvi,hladina neurč.
Y91Průkaz ovl.alk.dle stup.intox.
Y910Lehká alkoholová intoxikace
Y911Střední alkoholová intoxikace
Y912Těžká alkoholová intoxikace
Y913Vel.těž.alkoholová intoxikace
Y919Ovlivnění alkoholem, NS
Y95Nemocniční (nozokomiální) stav
Y96Stav souvis. se zaměstnáním
Y97St. souv.se znečišť.ok.prostř.
Y98Stav souvis.se životním stylem
Z00Celk.prohl.,vyš.os.b.obt.n.dg.
Z000Celkové lékařské vyšetření
Z001Rutinní zdrav.prohlídka dítěte
Z002Prohl.pro obd.rychl.vzr.v dět.
Z003Prohl.pro stav vývoje mladist.
Z004Celkové psychiatrické vyš., NJ
Z005Vyš.potenc.dárce orgánů a tk.
Z006Vyš.pro norm.porovn.a kontrolu
Z008Jiná celková vyšetření
Z01J.sp.prohl.,vyš.os.b.obt.n.dg.
Z010Vyšetření očí a zraku
Z011Vyšetření uší a sluchu
Z012Zubní vyšetření
Z013Vyšetření krevního tlaku
Z014Gynekol.vyš. (všeob.) (rutin.)
Z015Dg. testy kožní a senzibilace
Z016Radiologické vyšetření, NJ
Z017Laboratorní vyšetření
Z018J. určená speciální vyšetření
Z019Speciální vyšetření, NS
Z02Vyš.a návštěva pro admin.účely
Z020Vyš.pro přijetí do vzděl.inst.
Z021Vyšetř. před přijetím do zam.
Z022Vyšetř. pro přijetí do ústavů
Z023Vyš.pro odv.řízení do ozbr.sil
Z024Vyšetř. pro řidičské oprávnění
Z025Vyšetření k účasti ve sportu
Z026Vyšetř. pro pojišťovací účely
Z027Vydání lékařského potvrzení
Z028Jiná vyšetření pro admin.účely
Z029Vyšetření pro admin.účely, NS
Z03Lék.poz.,hod.pro pod.na n.a s.
Z030Pozor. pro podezření na tbc
Z031Pozorování pro podezření na ZN
Z032Poz.pro pod.na por.duš., p.ch.
Z033Poz.a podez.na por.nerv.soust.
Z034Poz.pro podez.na inf. myokardu
Z035Poz.pro podezř.na j. KV nemoci
Z036Poz.pro pod.na tox.úč.pož.lát.
Z038Poz.pro pod.na j.nem.a pat.st.
Z039Poz.pro pod.na on.n.pat.st.,NS
Z04Vyšetření a pozor.z jin.důvodů
Z040Krev.test na alkoh.a návyk.lá.
Z041Vyšetř.a pozor. po dopr.nehodě
Z042Vyš.a pozorování po prac.úrazu
Z043Vyš. a pozorov. po jiném úrazu
Z044Vyš.a poz.po úd.znás.n.poh.zn.
Z045Vyš.a pozor.po j.způs.poranění
Z046Celk.psychiatr.vyš., úř.vyžád.
Z048Vyšetř.a pozor.z j.urč.důvodů
Z049Vyšetř.a pozor.z neurč.důvodu
Z08Násl.vyš.po léčbě zhoub.novot.
Z080Násl.vyš.po oper.výkonu pro ZN
Z081Nás.vyš.po radioterapii pro ZN
Z082Násl.vyš.po chemoterap. pro ZN
Z087Násl.vyš.po komb. léčbě pro ZN
Z088Násl. vyš.po jiné léčbě pro ZN
Z089Násl.vyš.po neurč.léčbě pro ZN
Z09Nás.vyš.po léč.pro st.j.než ZN
Z090Násl.vyš.po op.výk.pro j.stavy
Z091Násl.vyš.po radioter.pro j.st.
Z092Násl.vyš.po chemoter.pro j.st.
Z093Násl. vyšetř. po psychoterapii
Z094Násl. vyš. po léčbě zlomeniny
Z097Násl.vyš.po komb.léč.pro j.st.
Z098Násl.vyš.po j.léčbě pro j. st.
Z099Násl.vyš.po neur.léč.pro j.st.
Z10Rut.celk.zdr.prohl.st.sk.obyv.
Z100Zdravot. prohlídka zaměstnanců
Z101Rut.celk.zdr.proh.obyv.ústavů
Z102Rut.celk.zdr.proh.pří.ozbr.sil
Z103Rut.celk.zdr. prohl.sport.týmů
Z108Rut.cel.zdr.proh.j.st.sk.obyv.
Z11Screen.vyš.spec.na inf.,par.n.
Z110Screen.vyš. spec.na stř.inf.n.
Z111Screen.vyš.spec.na tbc dých.ú.
Z112Screen.vyš.spec.na j.bakt.nem.
Z113Scr.vyš.sp.na inf.se sex.zp.p.
Z114Screen. vyšetření spec. na HIV
Z115Screen.vyš. spec.na j.vir.nem.
Z116Scr.vyš.sp.na j.prot.n.a helm.
Z118Scr.vyš.spec.na j.inf.a par.n.
Z119Scr.vyš. sp.na inf.a par.n. NS
Z12Screen.vyš. special.na novotv.
Z120Screen.vyš.sp.na novotv.žalud.
Z121Screen.vyš.sp.na novotv.střev
Z122Scr.vyš.sp.na novotv.dých.org.
Z123Screen.vyš.spec.na novotv.prsu
Z124Screen.vyš.sp.na nov.cerv.děl.
Z125Screen.vyš.sp.na novotv.prost.
Z126Scr.vyš.sp.na novotv.moč.měch.
Z128Screen.vyš.sp.na novotv.j.lok.
Z129Screen.vyš.spec.na novotvar,NS
Z13Screen.vyš. sp.na j.nem.a por.
Z130Scr.vyš.sp.na n.kr.kt.,p.imun.
Z131Screen.vyš.spec.na diabet.mel.
Z132Screen.vyš. spec.na por.výživy
Z133Scr.vyš.sp.na duš.por.,por.ch.
Z134Scr.vyš.sp.na něk.výv.p.v dět.
Z135Screen.vyš. sp.na oční,ušní p.
Z136Screen.vyš. spec.na KV onemoc.
Z137Scr.vyš.sp.na VV,def.,chr.abn.
Z138Scr.vyš.sp.na j.urč.nem.a por.
Z139Spec. screeningové vyšetř., NS
Z20Kontakt s přenos.nem.a expoz.
Z200Kont.se střev.inf.nem.a expoz.
Z201Kont.s tuberkulózou a expozice
Z202Kont.s inf.s př.sex.zp.p.,exp.
Z203Kontakt se vzteklinou a expoz.
Z204Kontakt se zarděnkami a expoz.
Z205Kont.s virovou hepat.a expoz.
Z206Kontakt s HIV a expozice
Z207Kon.se zavš.,akar.,j.nap.,exp.
Z208Kontakt s j.přenos.nem.a exp.
Z209Kont.s neurč.přenos.nem.a exp.
Z21Asymptomatický stav inf. HIV
Z22Přenašeč (nosič) infekční nem.
Z220Přenašeč (nosič) tyfu
Z221Nosič jiných infekč.střev.nem.
Z222Přenašeč (nosič) záškrtu
Z223Nosič jiných urč.bakter.nemocí
Z224Nosič inf.s přev.sex. způs.př.
Z225Přenašeč (nosič) virové hepat.
Z226Nosič infekce HTLV-1
Z228Přenašeč (nosič) jin.inf. nem.
Z229Přenašeč (nosič) inf. nem., NS
Z23Potř.imun.proti jedn.bakt.nem.
Z230Potř.imuniz. proti sam.choleře
Z231Potřeba imun.pr.sam.tyfu-parat
Z232Potřeba imuniz.proti tbc (BCG)
Z233Potřeba imunizace proti moru
Z234Potř.imunizace proti tularémii
Z235Potř.imuniz.proti samot.tetanu
Z236Potř.imuniz.proti sam.záškrtu
Z237Potř.imun.proti sam.dáv.kašli
Z238Potř.imun.proti j.jedn.bakt.n.
Z24Potř.imuniz.p.někt.jed.vir.n.
Z240Potř.imuniz.proti poliomyelit.
Z241Potř.imun.pr.vir.zá.moz.př.čl.
Z242Potř.imunizace proti vzteklině
Z243Potř.imunizace proti žl.zimn.
Z244Potř.imun.proti sam.spalničkám
Z245Potř.imun.proti sam.zarděnkám
Z246Potř.imuniz.proti vir.hepatit.
Z25Potř.imuniz.p.j.jedn.vir.nem.
Z250Potř.imun.proti sam.příušnicím
Z251Potř.imuniz.proti sam.chřipce
Z258Potř.imun.p.j.urč.jedn.vir.nem
Z26Potř.imuniz.p.j.jedn.inf.nem.
Z260Potř.imuniz.proti leishmaniáze
Z268Potř.imun.pr.j.urč.jedn.inf.n.
Z269Potř.imuniz.pr. neurč.inf.nem.
Z27Potř.imuniz.pr.komb.inf.nemocí
Z270Potř.imun.p.chol. s tyf.a par.
Z271Potřeba imunizace proti DTP
Z272Potřeba imunizace p. DTP+TAB
Z273Potřeba imunizace p. DTP+polio
Z274Potřeba imunizace proti MMR
Z278Potř.imuniz.p. j.komb.inf.nem.
Z279Potř.imun.p.neur.komb.inf.nem.
Z28Imunizace neprovedená
Z280Imuniz.neproved.pro kontraind.
Z281Im.nepr.pro rozh.pac.,ví.sk.n.
Z282Im.nepr.pro rozh. pac.z j.dův.
Z288Imuniz. neprov. pro j. důvody
Z289Imuniz. neprov.pro neurč.důvod
Z29Potřeba jiných profylakt.opat.
Z290Izolace
Z291Profylaktická imunoterapie
Z292Jiná profylaktická chemoterap.
Z298J. urč. profylaktická opatření
Z299Profylaktické opatření, NS
Z30Řízení antikoncepce
Z300Všeob.porad.čin.o antikoncepci
Z301Zavedení IUD
Z302Sterilizace
Z303Vyvolání menstruace
Z304Dohl.nad lékovou antikoncepcí
Z305Dohled nad IUD
Z308Jiné řízení antikoncepce
Z309Řízení antikoncepce, NS
Z31Řízení plodnosti
Z310Pl.vejc.n.chám.po před.steril.
Z311Umělé oplodnění
Z312Oplodnění in vitro
Z313J. nápomocné oplodňovací met.
Z314Vyšetř. a testování plodnosti
Z315Genetická porada
Z316Obec.porada a rada o plodnosti
Z318Jiné řízení plodnosti
Z319Řízení plodnosti, NS
Z32Vyšetř. a test na těhotenství
Z320Těhotenství, dosud nepotvrzené
Z321Těhotenství potvrzené
Z33Náhodný stav těhotenství
Z34Dohled nad normál.těhotenstvím
Z340Dohled nad norm. 1. těhot.
Z348Dohled nad jiným norm. těhot.
Z349Dohled nad norm. těhot., NS
Z35Dohl.n.vys.rizik.(ohrož.) těh.
Z350Dohl.nad těhot.s anamn.neplod.
Z351Dohl.n.těhot.s anam.abort.výs.
Z352Dohl.n.těh. s j.nepř.repr.p.a.
Z353Dohl.n.těh.s an.ned.pren.péče
Z354Dohled nad těhot. mnohorodičky
Z355Dohled nad starší prvorodičkou
Z356Dohl.n.vel.mlad.prvorodičkou
Z357Dohl.n.vys.riz.těh.-soc.probl.
Z358Dohl.n.jin.vys.rizik.těhot.
Z359Dohl.nad vys.rizik.těhot.,NS
Z36Předporodní screening
Z360Předpor.scr.chromosom.anomal.
Z361Předp.scr.zvýš.hlad.alfaprot.
Z362J.předp.scr.zal. na amniocent.
Z363Předp.scr.vad-sono.aj.fyz.met.
Z364Př.scr.op.růst.p.-sono.aj.f.m.
Z365Předpor.screening izoimunizace
Z368Jiný předporodní screening
Z369Předporodní screening, NS
Z37Výsledek porodu
Z370Jediné dítě, živě narozené
Z371Jediné dítě, mrtvě narozené
Z372Dvojčata, obě živě narozená
Z373Dvojč., j.živě a j. mrtvě nar.
Z374Dvojčata, obě mrtvě narozená
Z375J.mnohoč.por., děti živě nar.
Z376J.mnohoč.por.,někt.děti ž.nar.
Z377J.mnohoč.por., děti mrtvě nar.
Z379Výsledek porodu, NS
Z38Živě nar.děti podle místa nar.
Z380Jediné dítě, nar. v nemocnici
Z381Jediné dítě,nar.mimo nemocnici
Z382Jediné dítě, s neurč.míst.nar.
Z383Dvojče, narozené v nemocnici
Z384Dvojče, naroz. mimo nemocnici
Z385Dvojče, s neurč. místem naroz.
Z386Dítě z j.mnohoč.těh.,n. v nem.
Z387Dítě z j.mnohoč.těh.,n.mimo n.
Z388D.z j.mnohoč.těh.,s neur.m.n.
Z39Péče a vyšetření po porodu
Z390Péče a vyš.bezprostř.po porodu
Z391Péče a vyšetření kojící matky
Z392Rutinní sledování po porodu
Z40Profylaktický operační výkon
Z400Prof.op.výk.p.rizik.fakt.(ZN)
Z408J.profylaktický operační výkon
Z409Profylakt. operační výkon, NS
Z41Výk.za j.úč.n.odst.por.zdr.st.
Z410Transplantace vlasů
Z411J.pl.op.výk.p.nepř.kosm.vzhled
Z412Rutinní a rituální obřízka
Z413Propíchnutí uší
Z418J.výk.než odstr.por.zdr.stavu
Z419Výk.z j.dův.než odst.p.z.st.NS
Z42Následná péče zahr.plast.chir.
Z420Pl.op.výk.hl.a krku v násl.p.
Z421Plast.op.výk.prsu v násl.péči
Z422Pl.op.výk.j.č.trupu v násl.p.
Z423Plast.op.výk.HK v násl.péči
Z424Plast.op.výk.DK v násl.péči
Z428Pl.op.výk.j.č.těla v násl.péči
Z429Plast.op.výk.NS v násl. péči
Z43Ošetřování umělých vyústění
Z430Ošetření tracheostomie
Z431Ošetření gastrostomie
Z432Ošetření ileostomie
Z433Ošetření kolostomie
Z434Oš.j.uměl.vyústění tráv.traktu
Z435Ošetření cystostomie
Z436Oš.j.uměl.vyústění moč.traktu
Z437Ošetření uměle vytvoř. pochvy
Z438Ošetření j. umělých vyústění
Z439Ošetř.neurč.umělého vyústění
Z44Zkouš.a přizp.zev.protet.pom.
Z440Zkouška a přizpůs.protézy paže
Z441Zkouška a přizpůs.protézy nohy
Z442Zkouška a přizpůs.protézy oka
Z443Zk. a přizp. zevní prsní prot.
Z448Zkouš.a přizp.j.zev.prot.pom.
Z449Zk.a přizp.neurč.zev.prot.pom.
Z45Přizp. a seřízení impl. pomůc.
Z450Přizp. a seříz. kardiostimul.
Z451Přizp. a seříz. infúz. čerpad.
Z452Přizpůs.a seříz.cév.příst.pom.
Z453Přizp.a seříz.impl.sluch.pom.
Z458Přizp.a seříz.jiných impl.pom.
Z459Přizp.a seříz.neurč.impl.pom.
Z46Zkouška a přizp. jiných pomůc.
Z460Zk. a přizp. brýlí a kont.čoč.
Z461Zk. a přizp. sluchové pomůcky
Z462Zk.a přizp.j.pom.nerv.s.a smy.
Z463Zk. a přizp. zubní prot. pom.
Z464Zk. a přizp. ortodont. pomůcky
Z465Zk.a přizp.ileostomických pom.
Z466Zk.a přizp.urologické pomůcky
Z467Zk. a přizp. ortoped. pomůcky
Z468Zkouška a přizp.j.urč.pomůcek
Z469Zkouška a přizp.neurč.pomůcky
Z47Jiná ortopedická následná péče
Z470Vyň.kost.dlah n.j. vn.fix.pom.
Z478J.urč. ortopedická násled.péče
Z479Ortopedická následná péče, NS
Z48Jiná chirurgická následná péče
Z480Péče o chir. obvazy a sutury
Z488J.urč. chirurgická násled.péče
Z489Chirurgická následná péče, NS
Z49Péče týkající se dialýzy
Z490Přípravná péče pro dialýzu
Z491Extrakorporální dialýza
Z492Jiná dialýza
Z50Péče s použitím rehabil.výkonů
Z500Srdeční rehabilitace
Z501Jiná fyzikální léčba
Z502Rehabilitace při alkoholismu
Z503Rehabilit.při drogové závisl.
Z504Psychoterapie,NJ
Z505Léčba řeči
Z506Ortoptické cvičení
Z507Léč.prací a rehab.povolání, NJ
Z508Péče s použ.j.rehabilit.výkonů
Z509Péče s použ.rehabil.výkonů, NS
Z51Jiná lékařská péče
Z510Radioterapeutická série
Z511Chemoterapeut.cykl.pro novotv.
Z512Jiná chemoterapie
Z513Transfúze krve bez uvedení dg.
Z514Přípr. péče pro násl.léčbu, NJ
Z515Péče paliativní (zmírňující)
Z516Desenzibilizace
Z518Jiná určená lékařská péče
Z519Lékařská péče, NS
Z52Dárci orgánů a tkání
Z520Dárce krve
Z521Dárce kůže
Z522Dárce kosti
Z523Dárce kostní dřeně
Z524Dárce ledviny
Z525Dárce rohovky
Z526Dárce jater
Z527Dárce srdce
Z528Dárce jiných orgánů a tkání
Z529Dárce neurč. orgánu nebo tkáně
Z53Set.se zd.sl.pro urč.výk.b.pr.
Z530Výk.neprov. pro kontraindikaci
Z531Výk.nepr.z rozh.pac.(ví.,s.ná)
Z532Výk.nep.,rozh.pac.,j.a NS dův.
Z538Výkon neproveden pro jiné dův.
Z539Výkon neproveden, důvod neurč.
Z54Rekonvalescence
Z540Rekonvalescence po oper.výkonu
Z541Rekonvalescence po radioterap.
Z542Rekonvalescence po chemoterap.
Z543Rekonvalescence po psychoter.
Z544Rekonvalescence po léčbě zlom.
Z547Rekonvalescence po komb. léčbě
Z548Rekonvalescence po jiné léčbě
Z549Rekonvalescence po neurč.léčbě
Z55Problémy spoj.se vzděl.a gram.
Z550Negramot.a gramot.nízké úrovně
Z551Nepříst.,nedosaž.školní vzděl.
Z552Neúspěšné zkoušky
Z553Snížený školní prospěch
Z554Šp.ško.přizp.,nesh.s uč.,splž.
Z558J.prob.spoj.se vzděl.a gramot.
Z559Probl.spoj.se vzděl.a gram.,NS
Z56Probl. spoj.se zaměst.a nezam.
Z560Nezaměstnanost, NS
Z561Změna zaměstnání
Z562Hrozba ztráty zaměstnání
Z563Stresový pracovní řád
Z564Nesh. s nadřízeným a spolupr.
Z565Nevhodná práce
Z566J. fyz.a dušev. napětí v práci
Z567J. a neurč. problémy v zaměst.
Z57Vystavení rizik.fakt.v zaměst.
Z570Pracovní vystavení hluku
Z571Pracovní vystavení radiaci
Z572Pracovní vystavení prachu
Z573Prac.vystavení j.vzduš.kontam.
Z574Prac.vyst.tox.prostř.v zeměď.
Z575Prac. vystav. tox.pr.v j.prům.
Z576Prac.vystavení extrém.teplotám
Z577Pracovní vystavení vibracím
Z578Prac. vystavení j.rizik. fakt.
Z579Prac.vystavení neurč.riz.fakt.
Z58Problémy spoj.s přírod.prostř.
Z580Vystavení hluku
Z581Vystavení znečištěnému ovzduší
Z582Vystavení znečištěné vodě
Z583Vystavení znečištěné půdě
Z584Vystavení záření (radiaci)
Z585Vystavení jinému znečištění
Z586Nedostateč.zásob.pitnou vodou
Z587Vystavení tabákovému kouři
Z588J.problémy spoj.s přír.prostř.
Z589Problémy spoj.s přír.prost.,NS
Z59Probl.spoj.s bydl.a ekon.okol.
Z590Bezdomovství
Z591Nedostatečné bydlení
Z592Nesh.se sous.,nájem.,domácími
Z593Probl.spoj.se životem v ústavu
Z594Nedostatek přiměřené potravy
Z595Extrémní chudoba
Z596Nízký příjem
Z597Nedost. soc.poj.a účin.podpora
Z598J.probl.sp.s bydl.a ekon.okol.
Z599Prob.sp.s bydl.a ekon.okol.,NS
Z60Problémy spoj.se spol. prostř.
Z600Probl.přizpůs.změnám živ.cyklu
Z601Atypická rodičovská situace
Z602Osamělé žití
Z603Obtížné převzetí jiné kultury
Z604Společ. vyloučení a zavržení
Z605Terč vním.nepříz.diskr.a perz.
Z608J.problémy spoj.se spol.prost.
Z609Prob.spoj.se společ.prostř.,NS
Z61Probl.spoj.s neg.živ.ud.v dět.
Z610Ztr.láskypln.vztahu v dětství
Z611Odstranění z domova v dětství
Z612Změněn.modely rodin.vzt.v dět.
Z613Udál.ved.ke ztr.sebeúcty v d.
Z614Údajné sex.zneuž.dítěte v rod.
Z615Údaj.sex.zneuž.dítěte mimo r.
Z616Probl.spoj.s údaj.těl.týr.dít.
Z617Osobní děsivá zkušenost v dět.
Z618J.neg.život.události v dětství
Z619Negativní životní událost, NS
Z62J. problémy spojené s výchovou
Z620Nedost. rodič. dohled a kontr.
Z621Nadměrná rodičovská ochrana
Z622Ústavní výchova
Z623Nepřátelství k dítěti
Z624Citové zanedbání dítěte
Z625J.probl.spoj.se zaned.ve vých.
Z626Nepř.tlak rod.a j.abn.zp.vých.
Z628J.urč.problémy spojené s vých.
Z629Problémy spojené s výchovou,NS
Z63J.probl.spoj.s rod.,vč.rod.ok.
Z630Prob.ve vztahu k manž.n.partn.
Z631Probl.ve vztahu k rodič.a dal.
Z632Nepřiměřená rodinná podpora
Z633Chybění člena rodiny
Z634Zmizení nebo smrt člena rodiny
Z635Rozpad rod.odlouč.n.rozvodem
Z636Závislý příbuz.,potř.dom.péči
Z637J.stres. živ.udál.v rod.a dom.
Z638J.urč. problémy spojené s rod.
Z639Problémy spojené s rodinou, NS
Z64Prob.spoj.s někt.psychosoc.ok.
Z640Probl. spoj.s nechtěným těhot.
Z641Problémy spoj. s multiparitou
Z642Vyh.a příj.nebez.a šk.růz.zás.
Z643Vyhl.a příj.neb.a šk.vých.zás.
Z644Neshoda s poradci
Z65Probl.spoj.s j.psychosoc.okol.
Z650Rozsudek bez uvěznění
Z651Uvěznění a jiné zadržení
Z652Probl.spoj.s propušť.z vězení
Z653Problémy spoj.s j. zákon.okol.
Z654Oběť zločinu a terorismu
Z655Vyst.pohromě,válce a j.nepřát.
Z658J.urč.probl.sp.s psychosoc.ok.
Z659Probl.sp.s neurč.psychosoc.ok.
Z70Por.sp.se sex.post.,chov.,ori.
Z700Porada spoj.se sexuálním post.
Z701Por.sp.se sex.chov.a orient.p.
Z702Por.sp.se sex.chov.a or. 3.os.
Z703Por.o sm.st.sex.pos.,chov.,or.
Z708Jiné sexuální porady
Z709Sexuální porada, NS
Z71Set.se z.sl.-j.por.,lé.rada,NJ
Z710Os.radící se v zájmu j. osoby
Z711Os.s obav.z potíží b.stanov.dg
Z712Vysv.nálezů z vyš.radící se os
Z713Dietní rady a dohled
Z714Porada a dohl.u abusu alkoholu
Z715Porada a dohl.u abusu návyk.l.
Z716Porada při abusu tabáku
Z717Porada týkající se HIV
Z718Jiná určená porada
Z719Porada, NS
Z72Problémy spoj.se život.stylem
Z720Používání tabáku
Z721Požívání alkoholu
Z722Používání návykových látek
Z723Nedostatek tělesného cvičení
Z724Nevhodná dieta a strav. zvyky
Z725Vysoce rizikové sexuální chov.
Z726Hazardní hráčství a sázení
Z728J.probl. spoj.se život. stylem
Z729Probl.spoj.se život.stylem, NS
Z73Prob.spoj.s obtíž.při ved.živ.
Z730Vyhasnutí (vyhoření)
Z731Zdůraznění rysů osobnosti
Z732Nedostatek zotavení a vol.času
Z733Stres, nezařazený jinde
Z734Nepřiměřené spol.obratnosti,NJ
Z735Konflikt společenské role, NJ
Z736Omezení činnosti způs.neschop.
Z738J.prob.sp.s obtíž.při ved.živ.
Z739Prob.sp.s neurč.obtíž.ved.živ.
Z74Probl. spoj.se závis.na pečov.
Z740Snížená pohyblivost
Z741Potřeba pomoci při osobní péči
Z742Potř.pom.doma,j.čl.dom.nesch.
Z743Potřeba trvalého dozoru
Z748J.probl. spoj.se záv.na pečov.
Z749Probl.spoj.se záv.na pečov.,NS
Z75Prob.sp.se zdr.zař.,j.zdr.péčí
Z750Lék.služ.,kt.nelze poskyt.doma
Z751Os.ček.na přij.do vhod.zař.j.
Z752J.čekací doba na vyšet.a léčbu
Z753Nevyuž.a nedosaž. zdravot.zař.
Z754Nevyuž.a nedosaž. j.pomoc.zař.
Z755Prázdninová pomocná péče
Z758J.prob.sp.se zdr.zař.,j.zdr.p.
Z759Neur.prob.sp.se zdr.za.,j.z.p.
Z76Setk.os.se zdr.služ.za j.okol.
Z760Vydání opakovaného předpisu
Z761Zdr.prohl.,dohl.a pé.o nalez.
Z762Zdr.prohl.,dohl,péče o j.zd.d.
Z763Zdravá osoba doprov. nem.osobu
Z764J.strávník v zař.zdravot. péče
Z765Simulant (vědomá simulace)
Z768Styk se zdr. služ.za j.urč.ok.
Z769Styk se zdrav.služ.za NS okol.
Z80Zhoub.novotvar v rodinné anam.
Z800ZN trávicích orgánů v RA
Z801ZN průdušnice,průd.,plíce v RA
Z802ZN j.dých.a nitrohrud.org.v RA
Z803ZN prsu v RA
Z804ZN pohlavních orgánů v RA
Z805ZN močového ústrojí v RA
Z806Leukémie v RA
Z807J.ZN mízních,ktv.,příb.tk.v RA
Z808ZN j. orgánů nebo soustav v RA
Z809Neurčený ZN v RA
Z81Duševní por.a por.chování v RA
Z810Mentální retardace v RA
Z811Abusus alkoholu v RA
Z812Abusus tabáku v RA
Z813Abusus j.psychoakt. látky v RA
Z814Abusus jiných látek v RA
Z818J.dušev.por.a por.chování v RA
Z82Něk.vady,chr.on.ved.k inv.v RA
Z820Epilep.a j.nem.nerv.soust.v RA
Z821Slepota a ztráta zraku v RA
Z822Hluchota a ztráta sluchu v RA
Z823Cévní mozková příhoda v RA
Z824ICHS a j.nem. oběh.soust. v RA
Z825Astma,j.chr.n.dol.cest dých.RA
Z826Artrit.,j.n.sv.kos.s.a p.tk.RA
Z827VV, deform. a chrom.abn.v RA
Z828J.vady,chr.n.ved.k inv.v RA,NJ
Z83Jiná určená onemocnění v RA
Z830Onemocnění HIV v RA
Z831J.infek.a parazitární nem.v RA
Z832N.krve,ktv.org.a po.m.im.v RA
Z833Diabetes mellitus v RA
Z834J.nem.endokr.,výživy,př.l.v RA
Z835Onemocnění oční a ušní v RA
Z836Nemoci dýchací soustavy v RA
Z837Nemoci trávicí soustavy v RA
Z84Jiné stavy v rodinné anamnéze
Z840Nem.kůže a podkož. vaziva v RA
Z841Onemoc. ledvin a močovodu v RA
Z842J.nem.močové a pohl.soust.v RA
Z843Pokrevenství v RA
Z848Jiné určené stavy v RA
Z85Zhoubný novotvar v osob. anam.
Z850ZN trávicích orgánů v OA
Z851ZN průdušnice,průd.,plíce v OA
Z852ZN j.dých.a nitrohrud.org.v OA
Z853ZN prsu v OA
Z854ZN pohlavních orgánů v OA
Z855ZN močového ústrojí v OA
Z856Leukémie v OA
Z857J.ZN mízních,ktv.,příb.tk.v OA
Z858ZN jiných org. a soustav v OA
Z859Neurčený zhoubný novotvar v OA
Z86Některé jiné nemoci v OA
Z860Jiné novotvary v OA
Z861Inf. a parazitární nemoci v OA
Z862Nem.krve,ktv.org.a m.imun.v OA
Z863Nem.endokr.,výživy a př.l.v OA
Z864Abusus psychoakt. látky v OA
Z865J.duševní por.a por. chov.v OA
Z866Nem.nerv.soust.a smys.org.v OA
Z867Nemoci oběhové soustavy v OA
Z87Jiné nemoci a stavy v OA
Z870Nemoci dýchací soustavy v OA
Z871Nemoci trávicí soustavy v OA
Z872Nem.kůže a podkož. vaziva v OA
Z873Nem.sv.kost.sous.a poj.tk.v OA
Z874Nem. močové a pohl. soust.v OA
Z875Komp.těhot.,porodu a 6neď.v OA
Z876Někt.st.vzn.v perinat.obd.v OA
Z877VV,deformace a chrom.abn.v OA
Z878Jiné určené stavy v OA
Z88Alerg.na lé.,náv.,biol.lá.v OA
Z880Alergie na penicilin v OA
Z881Alergie na j.antibiot.pr.v OA
Z882Alergie na sulfonamidy v OA
Z883Alergie na j.protiinf. pr.v OA
Z884Alergie na anestetický pr.v OA
Z885Alergie na narkotický pr. v OA
Z886Alergie na analgetický pr.v OA
Z887Alergie na sérum, vakcinu v OA
Z888Alerg.na j.lé.,náv.,bio.l.v OA
Z889Aler.na NS lé.,náv.,bio.l.v OA
Z89Získané chybění končetiny
Z890Získ.chyb.prstu(-ů)ruky,1str.
Z891Získané chybění ruky a zápěstí
Z892Získané chybění HK nad zápěst.
Z893Získané chybění obou HK
Z894Získané chybění nohy a kotníku
Z895Získ.chyb.nohy v nebo pod.kol.
Z896Získané chybění nohy nad kol.
Z897Získané chybění obou DK
Z898Získané chybění HK a DK
Z899Získané chybění končetin, NS
Z90Získané chybění orgánů, NJ
Z900Získ.chyb.části hlavy a krku
Z901Získané chybění prsu(-ů)
Z902Získ. chybění plíce (n.části)
Z903Získané chybění části žaludku
Z904Získ.chyb. j.částí tráv.soust.
Z905Získané chybění ledviny
Z906Získ.chybění j.částí moč.ústr.
Z907Získané chybění pohlav. org.
Z908Získané chybění jiných orgánů
Z91Rizikové faktory v OA,NJ
Z910Alerg.j.než na léč.,bio.l.v OA
Z911Nedodr.lék. před.di.a léč.v OA
Z912Špatná osobní hygiena v OA
Z913Nezdr.rozvr.spán.a bdění v OA
Z914Psychické trauma NJ v OA
Z915Sebepoškození v OA
Z916Jiný tělesný úraz v OA
Z918J.urč.rizikové faktory NJ v OA
Z92Lékařská léčba v osob.anamnéze
Z920Antikoncepce v OA
Z921Užívání antikoagulancií v OA
Z922Užívání jiných léků v OA
Z923Ozáření (iradiace) v OA
Z924Velká operace, NJ v OA
Z925Rehabilitační opatření v OA
Z926Chemoterap.pro nádor.onem.v OA
Z928Jiná lékařská léčba v OA
Z929Lékařská léčba v OA,NS
Z93Pacient s umělým vyústěním
Z930Tracheostomie
Z931Gastrostomie
Z932Ileostomie
Z933Kolostomie
Z934Jiná umělá vyústění GIT
Z935Cystostomie
Z936Jiná umělá vyústění moč.ústr.
Z938Jiné umělé vyústění
Z939Umělé vyústění, NS
Z94Pacient s transplant.org.a tk.
Z940Transplantovaná ledvina
Z941Transplantované srdce
Z942Transplantovaná plíce
Z943Transplantované srdce a plíce
Z944Transplantovaná játra
Z945Transplantovaná kůže
Z946Kostní transplantát
Z947Transplantát rohovky
Z948J.transplantovaný orgán a tkáň
Z949Transplantovaný org.a tkáň, NS
Z95Pac.se srd.a cév.impl.,transp.
Z950Přítomnost kardiostimulátoru
Z951Přít.aortokoron.bypass.p.štěpu
Z952Přít.umělé srdeční chlopně
Z953Přít.xenogenní srdeční chlopně
Z954Přít.j.náhrady srdeční chlopně
Z955Přít.koron.angiopl.impl.,štěpu
Z958Přít.j.srd.,cév.impl.,transpl.
Z959Přít.srd.a cé.impl.,transp.,NS
Z96Pacient s j.funkč.implantáty
Z960Přít.urogenitálních implantátů
Z961Přítomnost nitrooční čočky
Z962Přít.otolog.,audiolog.implant.
Z963Přítomnost umělého hrtanu
Z964Přít.endokrinních implantátů
Z965Přít.impl.zub.koř.,mandib.imp.
Z966Přít.ortoped.kloub.implantátů
Z967Přít.j.kost.a šlach.implantátů
Z968Přít.j.urč.funkč.implantátů
Z969Přít.funkčního implantátu,NS
Z97Pacient s jinými pomůckami
Z970Přítomnost umělého oka
Z971Přítomnost umělé končetiny
Z972Přít.zubní protetické pomůcky
Z973Přít.brýlí a kontaktních čoček
Z974Přít.zevní sluchové pomůcky
Z975Přít.nitroděl.antikonc.prostř.
Z978Přít.jiných určených pomůcek
Z98Jiné pooperační stavy
Z980Střevní přemostění a anastom.
Z981Artrodéza
Z982Přít.pom.pro drenáž cersp.moku
Z988Jiné určené pooperační stavy
Z99Závisl.na pom.přístr.,pom., NJ
Z990Závislost na aspirátoru
Z991Závislost na respirátoru
Z992Závislost na renální dialýze
Z993Závislost na pojízdném křesle
Z998Závisl.na j.pom. přístr.a pom.
Z999Záv.na neurč.pom.přístr.a pom.