A00Cholera
A000Cholera, původce: Vibrio cholerae 01, biotyp cholerae
A001Cholera, původce: Vibrio cholerae 01, biotyp el Tor
A009Cholera NS
A01Břišní tyfus a paratyfus
A010Břišní tyfus
A011Paratyfus A
A012Paratyfus B
A013Paratyfus C
A014Paratyfus NS
A02Jiné infekce způsobené salmonelami
A020Salmonelová enteritis
A021Salmonelová sepse
A022Salmonelové infekce lokalizované
A028Jiné určené infekce salmonelami
A029Infekce salmonelami NS
A03Shigelóza
A030Shigelóza, původce: Shigella dysenteriae
A031Shigelóza, původce: Shigella flexneri
A032Shigelóza, původce: Shigella boydii
A033Shigelóza, původce: Shigella sonnei
A038Shigelóza jiná
A039Shigelóza NS
A04Jiné bakteriální střevní infekce
A040Enteropatogenní infekce, původce: Escherichia coli
A041Enterotoxikogenní infekce, původce: Escherichia coli
A042Enteroinvazivní infekce, původce: Escherichia coli
A043Enterohemoragické infekce, původce: Escherichia coli
A044Jiné střevní infekce, původce: Escherchia coli
A045Enteritida, původce: Campylobacter
A046Enteritida, původce: Yersinia enterocolitica
A047Enterokolitida, původce: Clostridium difficile
A048Jiná určená bakteriální střevní infekce
A049Bakteriální střevní infekce NS
A05Jiné bakteriální intoxikace - otravy, přenesené potravou
A050Stafylokoková intoxikace přenesená potravou
A051Botulismus
A052Intoxikace původce Clostridium perfringens
A053Intoxikace původce: Vibrio parahaemolyticus
A054Intoxikace přenes. potravou, pův.: Bacillus cereus
A058Jiné specifické intoxikace přenesené potravou
A059Bakteriální intoxikace přenesená potravou NS
A06Amébóza
A060Akutní amébová dysenterie
A061Chronická střevní amébóza
A062Amébová nedysenterická kolitida
A063Střevní amébóm
A064Amébový jaterní absces
A065Amébový plicní absces (J99.8*)
A066Amébový mozkový absces (G07*)
A067Kožní amébóza
A068Amébová infekce jiných lokalizací
A069Amébóza NS
A07Jiné protozoární střevní nemoci
A070Balantidióza
A071Giardiósa (lamblióza)
A072Kryptosporidióza
A073Izosporóza
A078Jiné určené protozoární střevní nemoci
A079Střevní nemoce způsobené prvoky NS
A08Střevní infekce viry a jinými určenými mikroorganismy
A080Rotavirová enteritida
A081Akutní gastroenteropatie, původce: virus skupiny Norwalk
A082Adenovirová enteritida
A083Jiná virová enteritida
A084Virové střevní infekce NS
A085Jiné určené střevní infekce
A09Jiná gastroenteritida a kolitida infekčního a NS původu
A090Jiná nespecifikovaná gastroenteritida a kolitida infekčního původu
A099Gastroenteritida a kolitida NS původu
A15TBC dýchacího ústrojí bakteriologicky a histologicky ověřená
A150TBC plic, ověřená mikrobiologicky
A151TBC plic, ověřená pouze kultivací
A152TBC plic, ověřená histologicky
A153TBC plic, ověřená nespecifikovanou metodou
A154TBC nitrohrudních uzlin, bakteriologicky a histologicky ověřená
A155TBC hrtanu, průdušnice a bronchu, bakteriol. a histologicky ověřená
A156Tuberkulózní pleuritida, bakteriologicky a histologicky ověřená
A157Primární TBC dýchacího ústrojí, bakteriolog.a histologicky ověřená
A158TBC j. částí dýchacího ústrojí, bakteriologicky a histologicky ověřená
A159TBC dýchacího ústrojí NS, bakteriologicky a histologicky ověřená
A16TBC dýchacího ústrojí, bakteriologicky a histologicky neověřená
A160TBC plic, bakteriologicky a histologicky neověřená
A161TBC plic, bakteriologické a histologické vyš. neprovedeno
A162TBC plic, bez zmínky o bakteriologickém a histologickém ověření
A163TBC nitrohrudních uzlin bez zmínky o bakter. nebo histol. ověření
A164TBC hrtanu průdušnice a bronchu, bez uvedení bakter.n.histol.ověření
A165TBC pleuritida, bez zmínky o bakteriolog.nebo histologickém ověř.
A167Primární TBC dých. ústrojí, bez zmínky o bakter.n.histol. ověření
A168TBC jiných částí dých. ústrojí, bez zmínky o bakter.n.histol. ověření
A169TBC dýchacího ústrojí NS, bez zmínky o bakter.n.histol. ověření
A17TBC nervové soustavy
A170Tuberkulózní meningitida - meningitis tuberculosa (G01*)
A171Meningeální tuberkulom (G07*)
A178Jiná TBC nervové soustavy
A179TBC nervové soustavy NS (G99.8*)
A18TBC jiných orgánů
A180TBC kostí a kloubů
A181TBC močové a pohlavní soustavy
A182TBC periferních lymfatických uzlin
A183TBC střev, pobřišnice a mezenterických uzlin
A184TBC kůže a podkožního vaziva
A185TBC oka
A186TBC ucha
A187TBC nadledvin (E35.1*)
A188TBC jiných určených orgánů
A19Miliární TBC
A190Akutní miliární TBC jediného určeného místa
A191Akutní miliární TBC více lokalizací
A192Akutní miliární TBC NS
A198Jiná miliární TBC
A199Miliární TBC NS
A20Mor - pestis
A200Bubonický - dýmějový mor
A201Celulokutanní mor
A202Plicní forma moru
A203Morová meningitida
A207Septikemická forma moru
A208Jiné formy moru
A209Mor NS
A21Tularemie
A210Ulceroglandulární tularemie
A211Okuloglandulární tularemie
A212Plicní forma tularemie
A213Viscerální forma tularemie
A217Generalizovaná tularemie
A218Jiné formy tularemie
A219Tularemie NS
A22Sněť slezinná - antrax
A220Kožní antrax
A221Plicní antrax
A222Gastrointestinální antrax
A227Antraxová sepse
A228Jiné formy antraxu
A229Antrax NS
A23Brucelóza - vlnivá horečka
A230Brucelóza, původce: Brucella melitensis
A231Brucelóza, původce: Brucella abortus
A232Brucelóza, původce: Brucella suis
A233Brucelóza, původce: Brucella canis
A238Jiná brucelóza
A239Brucellosis NS
A24Vozhřivka - malleus a melioidóza - pseudomalleus
A240Vozhřivka
A241Akutní a prudká melioidóza
A242Subakutní nebo chronická melioidóza
A243Jiná melioidóza
A244Melioidóza NS
A25Horečka z krysího kousnuti
A250Spirillosis
A251Streptobacillosis
A259Horečka z krysího kousnutí NS
A26Červenka - erysipeloid
A260Kožní erysipeloid
A267Erysipelotrixová sepse
A268Ostatní formy erysipeloidu
A269Erysipeloid NS
A27Leptospiróza
A270Leptospirosis icterohaemorrhagica
A278Ostatní formy leptospirózy
A279Leptospiróza NS
A28Další, jinde nezařazené bakteriální zoonózy
A280Pasteurelóza, původce: Pasteurella multocida
A281Nemoc kočičího škrábnutí
A282Extraintestinální yersinióza
A288Jiné určené bakteriální zoonózy, NJ
A289Zoonotická bakteriální nemoc NS
A30Lepra - malomocenství [Hansenova nemoc]
A300Lepra indeterminovaná
A301Lepra tuberkuloidní
A302Lepra hraniční tuberkuloidní
A303Lepra hraniční
A304Lepra hraniční lepromatózní
A305Lepra lepromatózní
A308Jiné formy lepry
A309Lepra NS
A31Nemoci způsobené jinými mykobakteriemi
A310Plicní mykobakteriální infekce
A311Kožní mykobakteriální infekce
A318Jiné mykobakteriální infekce
A319Mykobakteriální infekce NS
A32Listerióza - listeriosis
A320Listerióza kožní
A321Listeriová meningitida a meningoencefalitida
A327Listeriová sepse
A328Jiné formy listeriózy
A329Listerióza NS
A33Tetanus novorozenců
A34Tetanus porodnický
A35Tetanus jiný
A36Záškrt - diphtheria
A360Záškrt hltanu
A361Nosohltanový záškrt
A362Hrtanový záškrt
A363Kožní záškrt
A368Jiný záškrt
A369Záškrt NS
A37Dávivý kašel - pertussis
A370Dávivý kašel, původce: Bordetella pertussis
A371Dávivý kašel, původce: Bordetella parapertussis
A378Dávivý kašel, původce: jiný určený druh Bordetelly
A379Dávivý kašel NS
A38Spála - scarlatina
A39Meningokokové infekce
A390Meningokoková meningitida(G01*)
A391Waterhauseův-Friderichsenův syndrom (E35.1*)
A392Akutní meningokoková sepse
A393Chronická meningokoková sepse
A394Meningokoková sepse NS
A395Meningokoková onemocnění srdce
A398Jiné meningokokové infekce
A399Meningokoková infekce NS
A40Streptokoková sepse
A400Sepse, způsobená Streptokoky skupiny A
A401Sepse, způsobená Streptokoky skupiny B
A402Sepse, způsobená Streptokoky skupiny D
A403Sepse, původce: Streptococcus pneumoniae
A408Jiná streptokoková sepse
A409Streptokoková sepse NS
A41Jiná sepse
A410Sepse, původce: Staphylococcus aureus
A411Sepse, způsobená jinými určenými stafylokoky
A412Sepse, způsobená neurčeným stafylokokem
A413Sepse, původce: Haemophilus influenzae
A414Sepse, způsobená anaeroby
A415Sepse, způsobená jinými gramnegativními organismy
A418Jiné určené sepse
A419Sepse NS
A42Aktinomykóza - actinomycosis
A420Plicní aktinomykóza
A421Břišní aktinomykóza
A422Cervikofaciální aktinomykóza
A427Aktinomykotická sepse
A428Jiné formy aktinomykózy
A429Aktinomykóza NS
A43Nocardiosis
A430Plicní nokardióza
A431Kožní nokardióza
A438Jiné formy nokardiózy
A439Nokardióza NS
A44Bartonellosis
A440Bartonelóza systémová
A441Bartonelóza kožní a mukokutánní
A448Jiné formy bartonelózy
A449Bartonelóza NS
A46Růže - erysipelas
A48Jiné bakteriální nemoci jinde nezařazené
A480Plynatá sněť
A481Legionářská nemoc
A482Nepneumonická legionářská nemoc [pontiacká horečka]
A483Syndrom toxického šoku
A484Brazilská purpurová horečka
A488Jiné určené bakteriální nemoci
A49Bakteriální infekce neurčené lokalizace
A490Stafylokoková infekce neurčené lokalizace
A491Streptokoková infekce neurčené lokalizace
A492Infekce původce: Haemophilus influenzae neurčené lokalizace
A493Mykoplazmová infekce neurčené lokalizace
A498Jiné bakteriální infekce neurčené lokalizace
A499Bakteriální infekce NS
A50Vrozená syfilis - příjice - lues
A500Časná vrozená syfilis, symptomatická
A501Časná vrozená syfilis, latentní
A502Časná vrozená syfilis NS
A503Pozdní vrozená syfilitická okulopatie
A504Pozdní vrozená neurosyfilis (juvenilní neurosyfilis)
A505Jiná pozdní vrozená syfilis (symptomatická)
A506Pozdní vrozená syfilis, latentní
A507Pozdní vrozená syfilis NS
A509Vrozená syfilis NS
A51Časná syfilis
A510Primární genitální syfilis
A511Primární anální syfilis
A512Primární syfilis, jiné lokalizace
A513Sekundární syfilis kůže a sliznic
A514Jiná sekundární syfilis
A515Časná syfilis, latentní
A519Časná syfilis NS
A52Pozdní syfilis
A520Kardiovaskulární syfilis
A521Symptomatická neurosyfilis
A522Asymptomatická neurosyfilis
A523Neurosyfilis NS
A527Jiná pozdní syptomatická syfilis
A528Pozdní syfilis, latentní
A529Pozdní syfilis NS
A53Jiná a nespecifikovaná syfilis
A530Latentní syfilis nespecifikovaná jako časná nebo pozdní
A539Syfilis NS
A54Gonokoková infekce
A540Gonok. inf. dol. pohl. a moč.ústr. bez abscesu periuret. a přídat.žláz
A541Gonok. inf. dol. pohl. a moč. ústr. s abscesem periuret. a přídat.žláz
A542Gonok. pelviperitonitida a jiné gonok. inf. ústr. pohl.a močového
A543Gonokoková infekce oka
A544Gonokoková infekce svalové a kosterní soustavy
A545Gonokoková faryngitida
A546Gonokoková infekce anu a rekta
A548Jiné gonokokové infekce
A549Gonokoková infekce NS
A55Lymphogranuloma venereum (chlamydiový)
A56Jiná chlamydiová onemocnění přenášená pohlavním stykem
A560Chlamydiová infekce dolního pohlavního a močového ústrojí
A561Chlamydiová infekce pelviperitonea a jiných pohl. a moč. orgánů
A562Chlamydiová infekce pohlavního a močového ústrojí NS
A563Chlamydiová infekce řiti a konečníku
A564Chlamydiová infekce hltanu
A568Jiná chlamydiová onem. přenáš. pohl. stykem v jiných lokalizacích
A57Měkký vřed - chancroid
A58Granuloma inguinale
A59Trichomoniáza
A590Trichomoniáza urogenitální
A598Trichomoniáza jiných lokalizací
A599Trichomoniáza NS
A60Anogenitální herpetické infekce
A600Infekce močového a pohlavního ústrojí, původce: Herpes simplex
A601Herpetické infekce perianální kůže a konečníku
A609Anogenitální herpetická infekce NS
A63Jiné, převážně pohlavním stykem přenášené nemoci, NJ
A630Anogenitální (venerické) bradavice
A638Jiné určené nemoci přenášené převážně sexuálně
A64Pohlavním stykem přenášené nemoci
A65Nevenerická syfilis
A66Frambézie
A660Počáteční frambéziové poškození
A661Mnohočetné frambéziové papilomy a vlhké kožní afekce
A662Jiná čerstvá frambéziová poškození kůže
A663Hyperkeratóza při frambézii
A664Frambéziová gumata a vředy
A665Gangóza
A666Frambéziová poškození kostí a kloubů
A667Jiné projevy frambézie
A668Latentní frambézie
A669Frambézie NS
A67Pinta [carate]
A670Časné léze pinty
A671Středně pokročilé léze pinty
A672Pozdní poškození při pintě
A673Smíšená poškození při pintě
A679Pinta NS
A68Návratná horečka - typhus recurrens
A680Návratná horečka, přenášená vešmi
A681Návratná horečka, přenášená klíšťaty
A689Návratná horečka NS
A69Jiné spirochétové infekce
A690Nekrotizující ulcerativní stomatitida
A691Jiné Vincentovy infekce
A692Lymeská nemoc
A698Jiné určené spirochétové infekce
A699Spirochétové infekce NS
A70Infekce původce: Chlamydia psittaci
A71Trachom
A710Počáteční stadium trachomu
A711Aktivní stadium trachomu
A719Trachom NS
A74Jiné nemoci způsobené chlamydiemi
A740Chlamydiová konjunktivitida (H13.1*)
A748Jiná chlamydiová onemocnění
A749Chlamydiová infekce NS
A75Skvrnitý tyfus
A750Epidemický skvrnitý tyfus přenáš. vší původce: Rickettsia prowazekii
A751Recidivující skvrnitý tyfus [Brillova-Zinsserova nemoc]
A752Endemický skvrnitý tyfus, původce: Rickettsia typhi
A753Skvrnitý tyfus, původce: Rickettsia tsutsugamushi
A759Skvrnitý tyfus NS
A77Purpurová horečka [rickettsiózy, přenášené klíštětem]
A770Purpurová horečka, původce: Rickettsia rickettsii
A771Purpurová horečka, původce: Rickettsia conorii
A772Purpurová horečka, původce: Rickettsia sibirica
A773Purpurová horečka, původce: Rickettsia australis
A778Jiná purpurová horečka
A779Purpurová horečka NS
A78Q horečka
A79Jiné rickettsiózy
A790Zákopová horečka, původce: Rickettsia quintana
A791Rickettsiální neštovice, původce: Rickettsia akari
A798Jiné určené rickettsiózy
A799Rickettsióza NS
A80Akutní poliomyelitida - akutní dětská obrna
A800Akutní paralytická poliomyelitida, spojená s vakcinací
A801Akutní paralytická poliomyelitida, divoký virus importovaný
A802Akutní paralytická poliomyelitida, divoký virus tuzemský
A803Akutní paralytická poliomyelitida, jiná a NS
A804Akutní neparalytická poliomyelitida
A809Akutní poliomyelitida NS
A81Atypické virové infekce centrální nervové soustavy
A810Creutzfeldtova-Jakobova nemoc
A811Subakutní sklerotizující panencefalitida
A812Progresivní multifokální leukoencefalopatie
A818Jiné atypické virové infekce CNS
A819Atypické virové infekce centrální nervové soustavy NS
A82Vzteklina - rabies (lyssa)
A820Sylvatická (lesní) vzteklina
A821Urbánní (městská) vzteklina
A829Vzteklina NS
A83Virová encefalitida přenášená komáry
A830Japonská encefalitida
A831Západní koňská encefalitida
A832Východní koňská encefalitida
A833St. Louiská encefalitida
A834Australská encefalitida
A835Kalifornská encefalitida
A836Encefalitida, původce: virus Rocio
A838Jiná virová encefalitida přenášená komáry
A839Virová encefalitida přenášená komáry NS
A84Virová encefalitida přenášená klíšťaty
A840Encefalitida dálného výhodu přenášená klíšťaty
A841Středoevropská encefalitida přenášená klíšťaty
A848Jiná virová encefalitida přenášená klíšťaty
A849Virová klíšťová encefalitida NS
A85Jiná virová encefalitida, NJ
A850Enterovirová encefalitida (G05.1*)
A851Adenovirová encefalitida (G05.1*)
A852Virová encefalitida přenášená členovci NS
A858Jiná určená virová encefalitida
A86Neurčená virová encefalitida
A87Virová meningitida
A870Enterovirová meningitida (G02.0*)
A871Adenovirová meningitida (G02.0*)
A872Lymfocytární choriomeningitida
A878Jiné virové meningitidy
A879Virová meningitida NS
A88Jiné virové infekce CNS, NJ
A880Enterovirová exantémová horečka (Bostonská vyrážka)
A881Epidemické vertigo
A888Jiné určené virové infekce centrální nervové soustavy
A89Neurčená virová infekce centrální nervové soustavy
A90Dengue [klasická forma dengue]
A91Hemoragická horečka dengue
A92Jiná virová horečka přenášená komáry
A920Virová nemoc Chikungunya
A921Horečka o'nyong-nyong
A922Venezuelská koňská horečka
A923Západonilská virová infekce
A924Horečka Rift Valley
A928Jiná určená virová horečka přenášená komáry
A929Virová horečka přenášená komáry NS
A93Jiné virové horečky přenášené členovci jinde nezařazené
A930Virová nemoc Oropouche
A931Horečka (přenášená písečnými mouchami) [Sandfly fever]
A932Coloradská klíšt'ová horečka
A938Jiná určená virová horečka přenášená členovci
A94Neurčená virová horečka přenášená členovci
A95Žlutá zimnice
A950Sylvatická (lesní) žlutá zimnice
A951Urbánní (městská) žlutá zimnice
A959Žlutá zimnice NS
A96Hemoragická horečka, původce: Arenavirus
A960Hemoragická horečka, původce: Junin
A961Hemoragická horečka, původce: virus Machupo
A962Horečka Lassa
A968Jiná hemoragická horečka, původce: Arenavirus
A969Hemoragická horečka, původce: Arenavirus NS
A98Jiná virová hemoragická horečka jinde nezařazená
A980Krymská a Konžská hemoragická horečka
A981Omská hemoragická horečka
A982Kyasanurská pralesní nemoc
A983Marburgská nemoc
A984Horečka Ebola
A985Hemoragická horečka s renálním syndromem
A988Jiná určená virová hemoragická horečka
A99Neurčené virová hemoragická horečka
B00Infekce virem Herpes simplex
B000Herpetický ekzém - eczema herpeticum
B001Vezikulární dermatitida, původce: virus Herpes simplex
B002Herpet.gingivostomat.a faryngotonzilit., původce: virus Herpes simplex
B003Herpetická meningitida(G02.0*), původce: virus Herpes simplex
B004Herpetická encefalitida(G05.1*), původce: virus Herpes simplex
B005Oční onemocnění, původce: virus Herpes simplex
B007Diseminované herpetické onemocnění, původce: virus Herpes simplex
B008Jiné formy herpetické infekce, původce: virus Herpes simplex
B009Infekční onemocnění, původce: virus Herpes simplex NS
B01Plané neštovice - varicella
B010Varicelová meningitida (G02.0*)
B011Varicelová encefalitida (G05.1*)
B012Varicelová pneumonie (J17.1*)
B018Varicella s jinými komplikacemi
B019Varicella bez komplikace
B02Pásový opar - herpes zoster
B020Encefalitida (G05.1*), původce: virus varicella-zoster
B021Meningitida (G02.0*), původce: virus varicella-zoster
B022Herpes zoster s jiným postižením nervové soustavy
B023Oční onemocnění, původce: virus varicella-zoster
B027Generalizovaný (diseminovaný) Herpes zoster
B028Herpes zoster s jinými komplikacemi
B029Herpes zoster bez komplikací
B03Pravé neštovice [černé neštovice] - variola
B04Opičí neštovice
B05Spalničky - morbilli
B050Spalničky komplikované encefalitidou (G05.1*)
B051Spalničky komplikované meningitidou (G02.0*)
B052Spalničky komplikované pneumonií (J17.1*)
B053Spalničky komplikované zánětem středního ucha (H67.1*)
B054Spalničky se střevními komplikacemi
B058Spalničky s jinými komplikacemi
B059Spalničky bez komplikací
B06Zarděnky - rubeola
B060Zarděnky s neurologickými komplikacemi
B068Zarděnky s jinými komplikacemi
B069Zarděnky bez komplikací
B07Virové bradavice
B08Jiné virové infekce charakterizované postižením kůže a sliznic NJ
B080Jiné infekce, původce: virus rodu Orthopoxvirus
B081Molluscum contagiosum
B082Exanthema subitum [šestá nemoc]
B083Erythema infectiosum (pátá nemoc)
B084Enterovirová vezikulární stomatitida s exantémem
B085Enterovirová vezikulární faryngitida
B088Jiné určené infekce s kožními a slizničními lézemi
B09Neurčené virové infekce s kožními a slizničními lézemi
B15Akutní hepatitida A
B150Hepatitida A s hepatálním kómatem
B159Hepatitida A bez hepatálního kómatu
B16Akutní hepatitida B
B160Akutní hepatitida B s Delta agens (koinfekce) a s hepatálním kómatem
B161Akutní hepatitida B s Delta agens bez s hepatálního kómatu
B162Akutní hepatitida B bez Delta agens s hepatálním kómatem
B169Akutní hepatitida B bez Delta agens a bez hapatálnho kómatu
B17Jiná akutní virová hepatitida
B170Akutní Delta-(super) infekce nosiče hepatitidy B
B171Akutní hepatitida C
B172Akutní hepatitida E
B178Jiná určená akutní virová hepatitida
B179Akutní virová hepatitida, NS
B18Chronická virová hepatitida
B180Chronická virová hepatitida B s Delta agens
B181Chronická virová hepatitida B bez Delta agens
B182Chronická virová hepatitida C
B188Jiná chronická virová hepatitida
B189Chronická virová hepatitida NS
B19Neurčená virová hepatitida
B190Neurčená virová hepatitida s hepatickým kómatem
B199Neurčená virová hepatitida bez hepatického kómatu
B20Onem. HIV, s následkem: infekční a parazitárním onemocnění
B200Onem. HIV, s následkem: mykobakteriální infekce
B201Onem. HIV, s následkem: jiné bakteriální infekce
B202Onem. HIV, s následkem: onemocnění způsobené Cytomegalovirem
B203Onem. HIV, s následkem: jiné virové infekce
B204Onem. HIV, s následkem: onem. původce: Candida albicans
B205Onem. HIV, s následkem: jiné mykózy
B206Onem. HIV, s následkem: onem.původce: Pneumocystis jiroveci (carini)
B207Onem. HIV, s následkem: mnohočetné infekce
B208Onem. HIV, s následkem: jiné urč.infekční a parazit. onem.
B209Onem. HIV, s následkem: neurč.infekční n.parazit.onem.
B21Onem. HIV, s následkem: zhoubný novotvar
B210Onem. HIV, s následkem: Kaposiho sarkom
B211Onem. HIV, s následkem: Burkittův lymfom
B212Onem. HIV, s následkem: jiný typ non-hodgkinova lymfomu
B213Onem. HIV, s následkem: jiné ZN lymfat., krvetv. a příbuzné tkáně
B217Onem. HIV, s následkem: mnohočetné ZN
B218Onem. HIV, s následkem: jiné zhoubné novotvary
B219Onem. HIV, s následkem: neurčené zhoubné novotvary
B22Onem. HIV, s následkem: jiná určená onemocnění
B220Onem. HIV, s následkem: encefalopatií
B221Onem. HIV, s následkem: lymfoidní intersticiální pneumonii
B222Onem. HIV, s následkem: syndrom chátrání
B227Onem. HIV, s následkem: mnohočetná onem. klasifikovaná jinde
B23Onem. HIV, s následkem: jiné stavy
B230Syndrom akutní infekce HIV
B231Onemocnění HIV, s přetrvávající lymfadenopatií
B232Onemocnění HIV, s hematolog. a imunolog. abnormalitami, NJ
B238Onemocnění HIV, mající za následek jiné určené stavy
B24Neurčené onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV]
B25Cytomegalovirová nemoc
B250Cytomegalovirová pneumonie (J17.1*)
B251Cytomegalovirová hepatitida (K77.0*)
B252Cytomegalovirová pankreatitida (K87.1*)
B258Jiná cytomegalovirová nemoc
B259Cytomegalovirová nemoc NS
B26Příušnice - parotitis epidemica
B260Orchitis parotitica (N51.1*)
B261Meningitis parotitica (G02.0*)
B262Encephalitis parotitica (G05.1*)
B263Pancreatitis parotitica (K87.1*)
B268Parotitis epidemica s jinými komplikacemi
B269Parotitis epidemica bez komplikací
B27Infekční mononukleóza
B270Mononukleóza, původce: gamma Herpes virus 4
B271Mononukleóza, původce: Cytomegalovirus
B278Jiná infekční mononukleóza
B279Infekční mononukleóza NS
B30Virová konjunktivitida
B300Keratokonjunktivitida, původce: Adenovirus (H19.2*)
B301Konjunktivitida, původce: Adenovirus (H13.1*)
B302Virová faryngokonjunktivitida
B303Akutní epidem.hemoragická konjunktiv., původce: Enterovirus(H13.1*)
B308Jiná konjuktivitida, způsobená virem (H13.1*)
B309Virová konjuktivitida, NS
B33Jiná virová onemocnění, NJ
B330Epidemická myalgie
B331Onemocnění Ross River
B332Virová karditida
B333Retrovirová infekce, NJ
B334Hantavirový (kardio) pulmonální syndrom [HPS] [HCPS] (J17.1*)
B338Jiná určená virová onemocnění
B34Virová onemocnění neurčené lokalizace
B340Infekční onemocnění, původce: Adenovirus neurč.lokalizace
B341Infekční onemocnění, původce: Enterovirus neurč. lokalizace
B342Infekční onemocnění, původce: Coronavirus neurč. lokalizace
B343Infekční onemocnění, původce: Parvovirus neurč. lokalizace
B344Infekční onemocnění, původce: Papovavirus neurč. lokalizace
B348Jiná virová infekční onemocnění neurčené lokalizace
B349Virové infekční onemocnění NS
B35Dermatofytóza
B350Mykóza vousů a vlasů - Tinea barbae a tinea capitis
B351Tinea nehtů
B352Tinea ruky
B353Tinea nohy
B354Tinea trupu
B355Tinea imbricata
B356Tinea stehen a pohlavních orgánů
B358Jiné dermatofytózy
B359Dermatofytóza NS
B36Jiné povrchové mykózy
B360Pityriasis versicolor
B361Tinea nigra
B362Bílá piedra
B363Černá piedra
B368Jiné určené povrchové mykózy
B369Povrchová mykóza NS
B37Kandidóza - candidiasis
B370Kandidová stomatitida
B371Plicní kandidóza
B372Kandidóza kůže a nehtů
B373Kandidóza vulvy a pochvy (N77.1*)
B374Kandidóza jiných močových a pohlavních lokalizací
B375Kandidová meningitida (G02.1*)
B376Kandidová endokarditida (I39.8*)
B377Kandidová sepse
B378Kandidóza jiných lokalizací
B379Kandidóza NS
B38Kokcidioidomykóza - coccidioidomycosis
B380Akutní plicní kokcidioidomykóza
B381Chronická plicní kokcidioidomykóza
B382Plicní kokcidioidomykóza NS
B383Kožní kokcidioidomykóza
B384Kokcidioidomykotická meningitida (G02.1*)
B387Diseminovaná kokcidioidomykóza
B388Jiné formy kokcidioidomykózy
B389Kokcidioidomykóza NS
B39Histoplazmóza - histoplasmosis
B390Akutní plicní histoplazmóza, původce: Histoplasma capsulatum
B391Chronická plicní histoplazmóza, původce: Histoplasma capsulatum
B392Plicní histoplazmóza, původce: Histoplasma capsulatum NS
B393Diseminovaná histoplazmóza, původce: Histoplasma capsulatum
B394Histoplazmóza, původce: Histoplasma capsulatum NS
B395Histoplazmóza, původce: Histoplasma duboisii
B399Histoplazmóza NS
B40Blastomykóza - blastomycosis
B400Akutní plicní blastomykóza
B401Chronická plicní blastomykóza
B402Plicní blastomykóza NS
B403Kožní blastomykóza
B407Diseminovaná blastomykóza
B408Jiné formy blastomykózy
B409Blastomykóza NS
B41Parakokcidioidomykóza - paracoccidioidomycosis
B410Plicní parakokcidioidomykóza
B417Diseminovaná parakokcidioidomykóza
B418Jiné formy parakokcidioidomykózy
B419Parakokcidioidomykóza NS
B42Sporotrichóza - sporotrichosis
B420Plicní sporotrichóza (J99.8*)
B421Lymfokutánní sporotrichóza
B427Diseminovaná sporotrichóza
B428Jiné formy sporotrichózy
B429Sporotrichóza NS
B43Chromomykóza - chromomycosis a feomykotický absces
B430Kožní chromomykóza
B431Feomykotický absces mozku
B432Podkožní feomykotický absces a cysta
B438Jiné formy chromomykózy
B439Chromomykóza NS
B44Aspergilóza - aspergillosis
B440Invazivní plicní aspergilóza
B441Jiná plicní aspergilóza
B442Tonzilární aspergilóza
B447Diseminovaná aspergilóza
B448Jiné formy aspergilózy
B449Aspergilóza NS
B45Kryptokokóza - cryptococcosis
B450Plicní kryptokokóza
B451Mozková kryptokokóza
B452Kožní kryptokokóza
B453Kostní kryptokokóza
B457Diseminovaná kryptokokóza
B458Jiné formy kryptokokózy
B459Kryptokokóza NS
B46Zygomykóza - zygomycosis
B460Plicní mukormykóza
B461Rinocerebrální mukormykóza
B462Gastrointestinální mukormykóza
B463Kožní mukormykóza
B464Diseminovaná mukormykóza
B465Mukormykóza NS
B468Jiná zygomykóza
B469Zygomykóza NS
B47Mycetom
B470Eumycetom
B471Aktinomycetom
B479Mycetom NS
B48Jiné mykózy, jinde nezařazené
B480Lobomykóza
B481Rinosporidióza
B482Alescheiriáza
B483Geotrichóza
B484Penicilóza
B487Oportunní mykózy
B488Jiné určené mykózy
B49Neurčená mykóza
B50Malárie, původce: Plasmodium falciparum
B500Malárie s mozkovými komplik., původce: Plasmodium falciparum
B508Jiná těžká a komplik. malárie, původce: Plasmodium falciparum
B509Malárie, původce: Plasmodium falciparum NS
B51Malárie, původce: Plasmodium vivax
B510Malárie s rupturou sleziny, původce: Plasmodium vivax
B518Malárie s jinými komplikacemi, původce: Plasmodium vivax
B519Malárie bez komplikací, původce: Plasmodium vivax
B52Malárie, původce: Plasmodium malariae
B520Malárie s nefropatií, původce: Plasmodium malariae
B528Malárie s jinými komplikacemi, původce: Plasmodium malariae
B529Malárie bez komplikací, původce: Plasmodium malariae
B53Jiná parazitologicky ověřená malárie
B530Malárie, původce: Plasmodium ovale
B531Malárie způsobená opičími plasmodii
B538Jiná parazitologicky ověřená malárie, NJ
B54Malárie NS
B55Leishmanióza - leishmaniasis
B550Viscerální leishmanióza
B551Kožní leishmanióza
B552Kožní a slizniční (mukokutánní) leishmanióza
B559Leishmanióza NS
B56Africká trypanozomóza - trypanosomiasis africana
B560Gambijská trypanozomóza
B561Rhodézská trypanozomóza
B569Africká trypanozomóza NS
B57Chagasova nemoc
B570Akutní Chagasova nemoc s postižením srdce (I41.2*, I98.1*)
B571Akutní Chagasova nemoc bez postižení srdce
B572Chagasova nemoc (chronická) s postižením srdce
B573Chagasova nemoc (chronická) s postižením trávicí soustavy
B574Chagasova nemoc (chronická) s postižením nervové soustavy
B575Chagasova nemoc (chronická) s postižením jiných orgánů
B58Toxoplazmóza - toxoplasmosis
B580Toxoplazmové postižení očí
B581Toxoplazmová hepatitida (K77.0*)
B582Toxoplazmová meningoencefalitida (G05.2*)
B583Plicní toxoplazmóza (J17.3*)
B588Toxoplazmóza s postižením jiných orgánů
B589Toxoplazmóza NS
B59Pneumocystóza - pneumocystosis (J17.3*)
B60Jiné protozoární nemoci jinde nezařazené
B600Babesióza
B601Akantamoebóza
B602Naeglerióza
B608Jiné určené protozoární nemoci
B64Neurčené protozoární nemoci
B65Schistozomóza-schistosomiasis
B650Schistozomóza, původce: Schistosoma haematobium
B651Schistozomóza, původce: Schistosoma mansoni
B652Schistozomóza, původce: Schistosoma japonicum
B653Cerkariová dermatitida
B658Jiné schistozomózy
B659Schistozomóza NS
B66Jiné infekce motolicemi (Trematodes)
B660Opisthorchiasis
B661Clonorchiasis
B662Dicrocoeliasis
B663Fascioliasis
B664Paragonimiasis
B665Fasciolopsiasis
B668Jiné určené infekce motolicemi
B669Infekce motolicemi NS
B67Echinokokóza
B670Infekce jater, původce: Echinococcus granulosus
B671Infekce plic, původce: Echinococcus granulosus
B672Infekce kosti, původce: Echinococcus granulosus
B673Infekce j.a mnohočet.lokalizací, původce: Echinococcus granulosus
B674Infekce, původce: Echinococcus granulosus NS
B675Infekce jater, původce: Echinococcus multilocularis
B676Infekce j.a mnohočet.lokalizací, původce: Echinococcus multilokularis
B677Infekce, původce: Echinococcus multilocularis NS
B678Echinokokóza jater NS
B679Echinokokóza jiná a NS
B68Tenióza - taeniasis - napadení tasemnicí
B680Tenióza, původce: Taenia solium
B681Tenióza, původce: Taenia saginata
B689Tenióza NS
B69Cysticerkóza
B690Cysticerkóza centrální nervové soustavy
B691Cysticerkóza oka
B698Cysticerkóza jiných lokalizací
B699Cysticerkóza NS
B70Diphyllobothriasis a sparganosis
B700Diphyllobothriasis
B701Sparganosis
B71Jiné infekce cestody - tasemnicemi
B710Hymenolepiasis
B711Dipylidiasis
B718Jiné určené infekce cestody - tasemnicemi
B719Infekce cestody - tasemnicemi NS
B72Drakunkulóza - dracunculiasis
B73Onchocerkóza - onchocerciasis
B74Filarióza - filariasis
B740Filarióza, původce: Wuchereria bancrofti
B741Filarióza, původce: Brugia malayi
B742Filarióza, původce: Brugia timori
B743Loiasis (Loaóza) vlasovec oční
B744Mansonelliasis
B748Jiná filarióza
B749Filarióza NS
B75Trichinóza - trichinellosis
B76Onemocnění měchovci
B760Ankylostomóza
B761Nekatorióza - nekatoromóza
B768Jiné nematodózy (onemocnění měchovci)
B769Onemocnění měchovci NS
B77Askarióza - ascariasis
B770Askarióza se střevními komplikacemi
B778Askarióza s jinými komplikacemi
B779Askarióza NS
B78Strongyloidióza - strongyloidiasis
B780Střevní strongyloidóza, původce: Strongyloides stercoralis
B781Strongyloidóza kožní
B787Strongyloidóza diseminovaná
B789Strongyloidóza NS
B79Trichuriasis
B80Enterobióza - enterobiasis
B81Jiná střevní helmintóza NJ
B810Anisakiasis
B811Střevní kapilarióza
B812Trichostrongyliasis
B813Střevní angiostrongylióza
B814Smíšené střevní helmintózy
B818Jiná určená střevní helmintóza
B82Neurčený střevní parazitismus
B820Střevní helmintóza NS
B829Střevní parazitizmus NS
B83Jiné helmintózy
B830Útrobní larva migrans
B831Gnathostomiasis
B832Angiostrongyliasis, původce: Parastrongylus cantonensis
B833Syngamosis
B834Vnitřní hirudinióza
B838Jiná určená helmintóza
B839Helmintóza NS
B85Zavšivení - pediculosis [phthiriasis]
B850Zavšivení - pediculosis, původce: Pediculus humanus capitis
B851Zavšivení - pediculosis, původce: Pediculus humanus corporis
B852Zavšivení - pediculosis NS
B853Napadení vší muňkou - phthiriasis
B854Smíšená pediculosis a phthiriasis
B86Svrab - scabies
B87Myióza - myiasis
B870Kožní myióza
B871Raná myióza
B872Oční myióza
B873Nosohltanová myióza
B874Ušní myióza
B878Myióza jiných lokalizací
B879Myióza NS
B88Napadení jinými ektoparazity
B880Jiná akarióza (napadení roztoči)
B881Tungiasis (napadení písečnou blechou)
B882Jiná napadení členovci
B883Zevní hirudinióza
B888Jiná napadení určenými ektoparazity
B889Napadení ektoparazity NS
B89Neurčená parazitární onemocnění
B90Následky tuberkulózy
B900Následky tuberkulózy centrální nervové soustavy
B901Následky tuberkulózy močového a pohlavního ústrojí
B902Následky tuberkulózy kostí a kloubů
B908Následky tuberkulózy jiných orgánů
B909Následky TBC dýchací soustavy a neurčené tuberkulózy
B91Následky poliomyelitidy
B92Následky lepry
B94Následky jiných a neurčených infekčních a parazitárních nemocí
B940Následky trachomu
B941Následky virové encefalitidy
B942Následky virové hepatitidy
B948Následky jiných určených infekčních a parazitárních nemocí
B949Následky neurčených infekčních nebo parazitárních nemocí
B95Streptokok a stafylokok, jako příčina nem. zařazené do jiných kapitol
B950Streptokok skup.A, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B951Streptokok skup.B, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B952Streptokok skup.D, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B953Pneumokok, jako příčina nemoci zařazené do j. kapitol
B954Jiný streptokok, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B955Streptokok neurčený, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B956Zlatý stafylokok, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B957Jiný stafylokok, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B958Neurčený stafylokok, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B96Jiná urč. bakteriální agens, jako příčina nemoci zařazené do j.kapitol
B960Mycoplasma pneumoniae, jako příčina nemoci zařazené do j. kapitol
B961Klebsiella pneumoniae, jako příčina nemoci zařazené do j. kapitol
B962Escherichia coli, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B963Haemophilus influenzae, jako příčina nemoci zařazené do j. kapitol
B964Proteus, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B965Pseudomonas, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B966Bacillus fragilis, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B967Clostridium perfringens, jako příčina nemoci zařazené do j. kapitol
B968Jiná bakteriál.agens, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B97Virová agens, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B970Adenovirus, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B971Enterovirus, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B972Coronavirus, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B973Retrovirus, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B974Respir.syncytiální virus, jako příčina nemoci zařazené do j. kapitol
B975Reovirus, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B976Parvovirus, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B977Papillomavirus, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B978Jiná virová agens, příčina nemocí zařazených do jiných kapitol
B98Jiná urč. infekční agens jako příčina nemocí zařazených do j. kapitol
B980Helicobacter pylori jako příčina nemocí zařazených do jiných kapitol
B981Vibrio vulnificus jako příčina nemocí zařazených do jiných kapitol
B99Jiné a neurčené infekční nemoci
C00Zhoubný novotvar rtu
C000ZN - horní ret, zevní
C001ZN - dolní ret, zevní
C002ZN - ret zevní, NS
C003ZN - horní ret, vnitřní strana
C004ZN - dolní ret, vnitřní strana
C005ZN - ret neurčen, vnitřní strana
C006ZN - komisura rtů
C008ZN - léze přesahující ret
C009ZN - ret NS
C01Zhoubný novotvar kořene jazyka
C02Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí jazyka
C020ZN - hřbetní strana jazyka
C021ZN - hrana jazyka
C022ZN - spodní strana jazyka
C023ZN - přední dvě třetiny jazyka, část NS
C024ZN - jazyková mandle
C028ZN - léze přesahující jazyk
C029ZN - jazyk, NS
C03Zhoubný novotvar dásně - gingivy
C030ZN - horní dáseň
C031ZN - dolní dáseň
C039ZN - dáseň, NS
C04Zhoubný novotvar ústní spodiny
C040ZN - přední část spodiny ústní
C041ZN - postranní část spodiny ústní
C048ZN - léze přesahující spodinu ústní
C049ZN - spodina ústní NS
C05Zhoubný novotvar patra
C050ZN - tvrdé patro
C051ZN - měkké patro
C052ZN - čípek-uvula
C058ZN - léze přesahující patro
C059ZN - patro NS
C06Zhoubný novotvar jiných a neurčených části úst
C060ZN - sliznice tváře
C061ZN - ústní předsíň-vestibulum oris
C062ZN - retromolární oblast
C068ZN - léze přesahující jiné a neurčené části úst
C069ZN - ústa NS
C07Zhoubný novotvar příušní (parotické) žlázy
C08Zhoubný novotvar jiných a neurčených slinných žláz
C080ZN - podčelistní žláza - glandula submandibularis
C081ZN - podjazyková žláza - glandula sublingualis
C088ZN - léze přesahující velké slinné žlázy
C089ZN - velká slinná žláza NS
C09Zhoubný novotvar mandle - tonzily
C090ZN - fossa tonsillaris
C091ZN - tonzilární oblouky (přední)(zadní)
C098ZN -léze přesahující mandli
C099ZN - mandle - tonsilla NS
C10Zhoubný novotvar ústní části hltanu - orofaryngu
C100ZN - vallecula
C101ZN - přední strana epiglotiis
C102ZN - boční stěna orofaryngu
C103ZN - zadní stěna orofaryngu
C104ZN - branchiální rozštěp
C108ZN - léze přesahující orofarynx
C109ZN - orofarynx NS
C11Zhoubný novotvar nosohltanu [nazofaryngu]
C110ZN - horní stěna-strop nosohltanu
C111ZN - zadní stěna nosohltanu
C112ZN - boční stěna nosohltanu
C113ZN - přední stěna nosohltanu
C118ZN - léze přesahující nosohltan
C119ZN - nosohltan-nasopharynx NS
C12Zhoubný novotvar pyriformního sinu
C13Zhoubný novotvar hypofaryngu
C130ZN - postkrikoidní krajina - regio postcricoidea
C131ZN - aryepiglotická řasa, hypofaryngeální strana
C132ZN - zadní stěna hypofaryngu
C138ZN - léze přesahující hypofarynx
C139ZN - hypofarynx NS
C14Zhoubný j.a nepřesně urč. lokalizací rtu, dutiny ústní a hltanu
C140ZN - hltan - pharynx NS
C142ZN - Waldeyerův kruh
C148ZN - léze přesahující ret, ústní dutinu a hltan
C15Zhoubný novotvar jícnu
C150ZN - krční část jícnu
C151ZN - hrudní část jícnu
C152ZN - břišní část jícnu
C153ZN - horní třetina jícnu
C154ZN - střední třetina jícnu
C155ZN - dolní třetina jícnu
C158ZN - léze přesahující jícen
C159ZN - jícen - oesophagus NS
C16Zhoubný novotvar žaludku
C160ZN - kardie
C161ZN - klenba žaludku-fundus ventriculi
C162ZN - tělo žaludku-corpus ventriculi
C163ZN - antrum pyloricum
C164ZN - vrátník - pylorus
C165ZN - malá kurvatura žaludku NS
C166ZN - velká kurvatura žaludku NS
C168ZN - léze přesahující žaludek
C169ZN - žaludek - ventriculus NS
C17Zhoubný novotvar tenkého střeva
C170ZN - dvanáctník - duodenum
C171ZN - jejunum
C172ZN - ileum
C173ZN - Meckelův divertikl
C178ZN - léze přesahující tenké střevo
C179ZN - tenké střevo NS
C18Zhoubný novotvar tlustého střeva
C180ZN - slepé střevo - caecum
C181ZN - červovitý přívěsek - appendix
C182ZN - vzestupný tračník - colon ascendens
C183ZN - jaterní ohbí - flexura hepatica
C184ZN - příčný tračník - colon transversum
C185ZN - slezinné ohbí - flexura splenica (lienalis)
C186ZN - sestupný tračník - colon descendens
C187ZN - esovitý tračník - colon sigmoideum
C188ZN - léze přesahující tlusté střevo
C189ZN - tlusté střevo NS
C19Zhoubný novotvar rektosigmoideálního spojení
C20Zhoubný novotvar konečníku - recta
C21Zhoubný novotvar řiti a řitního kanálu
C210ZN - řiť NS
C211ZN - řitní kanál
C212ZN - kloakogenní zóna
C218ZN - léze přesahující rektum, řit' a řitní kanál
C22Zhoubný novotvar jater a intrahepatálních žlučových cest
C220Karcinom jaterních buněk
C221Karcinom intrahepatální žlučové cesty
C222Hepatoblastom
C223Angiosarkom jater
C224Jiné sarkomy jater
C227Jiné určené karcinomy jater
C229ZN - Játra NS
C23Zhoubný novotvar žlučníku
C24Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí žlučových cest
C240ZN - extrahepatální žlučové cesty
C241ZN - Vaterova ampula
C248ZN - léze přesahující žlučové cesty
C249ZN - žlučové cesty NS
C25Zhoubný novotvar slinivky břišní
C250ZN - hlava slinivky břišní - caput pancreatis
C251ZN - tělo slinivky břišní - corpus pancreatis
C252ZN - ocas slinivky břišní - cauda pancreatis
C253ZN - vývod slinivky břišní - ductus pancreaticus
C254ZN - endokrinní část slinivky břišní
C257ZN - jiné části pankreatu
C258ZN - léze přesahující slinivku břišní
C259ZN - slinivka břišní - pancreas NS
C26Zhoubný novotvar jiných a nepř.určených trávicích orgánů
C260ZN - střeva, část NS
C261ZN - slezina
C268ZN - léze přesahující trávicí soustavu
C269ZN - nepřesně určené lokalizace v trávicím ústrojí
C30Zhoubný novotvar nosní dutiny a středního ucha
C300ZN - nosní dutina
C301ZN - střední ucho
C31Zhoubný novotvar vedlejších dutin
C310ZN - čelistní dutina - sinus maxillaris
C311ZN - čichová dutina - sinus ethmoidalis
C312ZN - čelní dutina - sinus frontalis
C313ZN - klínová dutina - sinus sphenoidalis
C318ZN - léze přesahující vedlejší (nosní) dutiny
C319ZN - vedlejší dutina NS
C32Zhoubný novotvar hrtanu
C320ZN - glottis
C321ZN - supraglottis
C322ZN - subglottis
C323ZN - hrtanová chrupavka
C328ZN - léze přesahující hrtan
C329ZN - hrtan - larynx NS
C33Zhoubný novotvar průdušnice - trachey
C34Zhoubný novotvar průdušky - bronchu a plíce
C340ZN - hlavní bronchus
C341ZN - horní lalok, bronchus nebo plíce
C342ZN - střední lalok, bronchus nebo plíce
C343ZN - dolní lalok, bronchus nebo plíce
C348ZN - léze přesahující průdušku nebo plíci
C349ZN - průduška a plíce NS
C37Zhoubný novotvar brzlíku - thymu
C38Zhoubný novotvar srdce, mezihrudí a pohrudnice
C380ZN - srdce
C381ZN - přední mediastinum
C382ZN - zadní mediastinum
C383ZN - mediastinum, část NS
C384ZN - pohrudnice - pleura
C388ZN - léze přesahující srdce, mediastinum a pleuru
C39ZN j.a nepřesně urč. lokaliz. v dýchací soustavě a nitrohrudních org.
C390ZN - horní dýchací cesty, část NS
C398ZN - léze přesahující dýchací ústrojí a nitrohrudní orgány
C399ZN - nepřesně určené lokalizace v dýchacím ústrojí
C40Zhoubný novotvar kosti a kloubní chrupavky končetin
C400ZN - lopatka a dlouhé kosti horní končetiny
C401ZN - krátké kosti horní končetiny
C402ZN - dlouhé kosti dolní končetiny
C403ZN - krátké kosti dolní končetiny
C408ZN - léze přesahující kost a kloubní chrupavku končetin
C409ZN - kost a kloubní chrupavka končetiny NS
C41Zhoubný novotvar kosti, kloubní chrupavky j.a neurč. lokalizací
C410ZN - kosti lebky a obličeje
C411ZN - dolní čelist - mandibula
C412ZN - páteř
C413ZN - žebra, hrudní kost - sternum a klíční kost - clavicula
C414ZN - kosti pánevní, křížová kost a kostrč
C418ZN - léze přesahující kost a kloubní chrupavku
C419ZN - kost a kloubní chrupavka NS
C43Zhoubný melanom kůže
C430Zhoubný melanom rtu
C431Zhoubný melanom očního víčka včetně koutku
C432Zhoubný melanom ucha a zevního zvukovodu
C433Zhoubný melanom jiných a neurčených částí obličeje
C434Zhoubný melanom vlasové části hlavy a krku
C435Zhoubný melanom trupu
C436Zhoubný melanom horní končetiny včetně ramene
C437Zhoubný melanom dolní končetiny včetně kyčle
C438Zhoubný melanom přesahující kůži
C439Zhoubný melanom kůže NS
C44Jiný zhoubný novotvar kůže
C440Jiný ZN - kůže rtu
C441Jiný ZN - kůže očního víčka včetně koutku
C442Jiný ZN - kůže ucha a zevního zvukovodu
C443Jiný ZN - kůže jiných a neurčených částí obličeje
C444Jiný ZN - kůže vlasové části hlavy a krku
C445Jiný ZN - kůže trupu
C446Jiný ZN - kůže horní končetiny, včetně ramene
C447Jiný ZN - kůže dolní končetiny, včetně kyčle
C448Jiný ZN - léze přesahující kůži
C449Zhoubný novotvar kůže NS
C45Mezoteliom - mesothelioma
C450Mezoteliom pohrudnice - pleury
C451Mezoteliom pobřišnice - peritonea
C452Mezoteliom osrdečníku - perikardu
C457Mezoteliom jiných lokalizací
C459Mezoteliom NS
C46Kaposiho sarkom
C460Kaposiho sarkom kůže
C461Kaposiho sarkom měkké tkáně
C462Kaposiho sarkom patra
C463Kaposiho sarkom mízních uzlin
C467Kaposiho sarkom jiných lokalizací
C468Kaposiho sarkom mnohočetných orgánů
C469Kaposiho sarkom NS
C47Zhoubný novotvar periferních nervů a autonomní nervové soustavy
C470ZN - periferní nervy hlavy, obličeje a krku
C471ZN - periferní nervy horní končetiny včetně ramene
C472ZN - periferní nervy dolní končetiny včetně boku
C473ZN - periferní nervy hrudníku
C474ZN - periferní nervy břicha
C475ZN - periferní nervy pánve
C476ZN - periferní nervy trupu NS
C478ZN - léze přesahujísí periferní nervy a autonomní nervovou soustavu
C479ZN - periferní nervy a autonomní nervová soustava NS
C48Zhoubný novotvar retroperitonea a peritonea
C480ZN - retroperitoneum
C481ZN - určené části peritonea
C482ZN - pobřišnice - peritoneum NS
C488ZN - léze přesahující měkké tkáně retroperitonea a peritonea
C49Zhoubný novotvar jiné pojivové a měkké tkáně
C490ZN - pojivová a měkká tkáň hlavy, obličeje a krku
C491ZN - pojivová a měkká tkáň horní končetiny včetně ramene
C492ZN - pojivová a měkká tkáň dolní končetiny včetně boku
C493ZN - pojivová a měkká tkáň hrudníku
C494ZN - pojivová a měkká tkáň břicha
C495ZN - pojivová a měkká tkáň pánve
C496ZN - pojivová a měkká tkáň trupu NS
C498ZN - léze přesahující pojivovou a měkkou tkáň
C499ZN - pojivová a měkká tkáň NS
C50Zhoubný novotvar prsu
C500ZN - bradavka - mamilla a dvorec - areola
C501ZN - střední část prsu
C502ZN - horní vnitřní kvadrant prsu
C503ZN - dolní vnitřní kvadrant prsu
C504ZN - horní zevní kvadrant prsu
C505ZN - dolní zevní kvadrant prsu
C506ZN - axilární část prsu
C508ZN - léze přesahující prs
C509ZN - prs NS
C51Zhoubný novotvar vulvy
C510ZN - velký stydký pysk - labium maius
C511ZN - malý stydký pysk - labium minus
C512ZN - clitoris
C518ZN - léze přesahující vulvu
C519ZN - vulva NS
C52Zhoubný novotvar pochvy - vaginy
C53Zhoubný novotvar hrdla děložního - cervicis uteri
C530ZN - endocervix
C531ZN - exocervix
C538ZN - léze přesahující hrdlo děložní
C539ZN - hrdlo děložní - cervix uteri NS
C54Zhoubný novotvar těla děložního
C540ZN - isthmus uteri
C541ZN - endometrium - sliznice
C542ZN - myometrium - svalovina
C543ZN - fundus uteri
C548ZN - léze přesahující tělo děložní
C549ZN -tělo děložní - corpus uteri NS
C55Zhoubný novotvar dělohy, část NS
C56Zhoubný novotvar vaječníku
C57Zhoubný novotvar jiných a neurč. ženských pohlavních orgánů
C570ZN - vejcovod - tuba Fallopii
C571ZN - široký vaz
C572ZN - oblý vaz
C573ZN - parametrium
C574ZN - děložní adnexa NS
C577ZN - jiné určené části ženských pohlavních orgánů
C578ZN - léze přesahující ženské pohlavní orgány
C579ZN - ženské pohlavní orgány NS
C58Zhoubný novotvar placenty
C60Zhoubný novotvar pyje
C600ZN - předkožka - praeputium
C601ZN - žalud - glans penis
C602ZN - tělo pyje - corpus penis
C608ZN - léze přesahující pyj
C609ZN - pyj - penis NS
C61Zhoubný novotvar předstojné žlázy - prostaty
C62Zhoubný novotvar varlete
C620ZN - nesestouplé varle
C621ZN - sestouplé varle
C629ZN - varle - testis NS
C63Zhoubný novotvar jiných a neurč. mužských pohlavních orgánů
C630ZN - nadvarle - epididymis
C631ZN - semenný provazec - funiculus spermaticus
C632ZN - šourek - scrotum
C637ZN - jiné určené mužské pohlavní orgány
C638ZN - léze přesahující mužské pohlavní orgány
C639ZN - mužské pohlavní orgány NS
C64Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku
C65Zhoubný novotvar ledvinné pánvičky
C66Zhoubný novotvar močovodu - ureteru
C67Zhoubný novotvar močového měchýře - vesicae urinariae
C670ZN - trigonum močového měchýře
C671ZN - klenba močového měchýře
C672ZN - boční stěna moč.měchýře
C673ZN - přední stěna moč.měchýře
C674ZN - zadní stěna moč.měchýře
C675ZN - hrdlo močového měchýře
C676ZN - ústí močovodu
C677ZN - urachus
C678ZN - léze přesahující močový měchýř
C679ZN - měchýř močový NS
C68Zhoubný novotvar jiných a neurčených močových orgánů
C680ZN - močová trubice - urethra
C681ZN - parauretrální žláza
C688ZN - léze přesahující močové orgány
C689ZN - močový orgán NS
C69Zhoubný novotvar oka a očních adnex
C690ZN - spojivka - conjunctiva
C691ZN - rohovka - cornea
C692ZN - sítnice - retina
C693ZN - cévnatka - chorioidea
C694ZN - řasnaté těleso - corpus ciliare
C695ZN - slzná žláza a slzovod
C696ZN - očnice - orbita
C698ZN - léze přesahující oko a oční adnexa
C699ZN - oko NS
C70Zhoubný novotvar mozkomíšních plen
C700ZN - mozkové pleny - meninges cerebri
C701ZN - míšní pleny - meninges spinales
C709ZN - pleny - meninges NS
C71Zhoubný novotvar mozku
C710ZN - mozek-mimo laloky a komory
C711ZN - čelní lalok - lobus frontalis
C712ZN - spánkový lalok - lobus temporalis
C713ZN - temenní lalok - lobus parietalis
C714ZN - týlní lalok - lobus occipitalis
C715ZN - mozková komora
C716ZN - mozeček - cerebellum
C717ZN - mozkový kmen - truncus cerebri
C718ZN - léze přesahující mozek
C719ZN - mozek NS
C72Zhoubný novotvar míchy, mozkových nervů a jiných částí CNS
C720ZN - mícha - medulla spinalis
C721ZN - cauda equina
C722ZN - čichový nerv - nervus olfactorius
C723ZN - zrakový nerv - nervus opticus
C724ZN - sluchový nerv - nervus acusticus
C725ZN - jiné a neurčené mozkové nervy
C728ZN - léze přesahující mozek a jiné části CNS
C729ZN - centrální nervová soustava NS
C73Zhoubný novotvar štítné žlázy
C74Zhoubný novotvar nadledviny
C740ZN - kůra - cortex - nadledviny
C741ZN - dřeň-medulla - nadledviny
C749ZN - nadledvina NS
C75Zhoubný novotvar j. žláz s vnitřní sekrecí a příbuz. struktur
C750ZN - příštítná žláza - glandula parathyreoidea
C751ZN - hypofýza - glandula pituitaria
C752ZN - ductus craniopharyngealis
C753ZN - epifýza - šišinka - glandula pinealis
C754ZN - karotické tělísko - glomus caroticum
C755ZN - aortické tělísko a jiná paraganglia
C758ZN - postižení více žláz s vnitřní sekrecí NS
C759ZN - žláza s vnitřní sekrecí NS
C76Zhoubný novotvar jiných a nepřesně určených lokalizací
C760ZN - hlava, obličej a krk
C761ZN - hrudník
C762ZN - břicho
C763ZN - pánev
C764ZN - horní končetina
C765ZN - dolní končetina
C767ZN - jiné nepřesně určené lokalizace
C768ZN - léze přesahující jiné a nepřesně určené lokalizace
C77Sekundární a neurčený zhoubný novotvar mízních uzlin
C770Sek.a neurč.ZN - mízní uzliny hlavy, obličeje a krku
C771Sek.a neurč.ZN - nitrohrudní - intratorakální - mízní uzliny
C772Sek.a neurč.ZN - nitrobřišní - intraabdominální - mízní uzliny
C773Sek.a neurč.ZN - mízní uzliny podpažní - axilární - a horní končetiny
C774Sek.a neurč.ZN - mízní uzliny tříselné -inguinální- a dolní končetiny
C775Sek.a neurč.ZN - nitropánevní - intrapelvické - mízní uzliny
C778Sek.a neurč.ZN - mízní uzliny mnohočetných oblastí
C779Sek.a neurč.ZN - mízní uzliny NS
C78Sekundární zhoubný novotvar dýchací a trávicí soustavy
C780Sekundární ZN plic
C781Sekundární ZN mezihrudí - mediastina
C782Sekundární ZN pohrudnice - pleury
C783Sekundární ZN jiných a neurčených dýchacích orgánů
C784Sekundární ZN tenkého střeva
C785Sekundární ZN tlustého střeva a konečníku
C786Sekundární ZN retroperitonea a peritonea
C787Sekundární ZN jater
C788Sekundární ZN jiných a neurčených trávicích orgánů
C79Sekundární zhoubný novotvar jiných a neurčených lokalizací
C790Sekundární ZN ledviny a ledvinné pánvičky
C791Sekundární ZN močového měchýře a jiných neurč.močových orgánů
C792Sekundární ZN kůže
C793Sekundární ZN mozku a mozkových plen
C794Sekundární ZN jiných a neurčených částí nervové soustavy
C795Sekundární ZN kosti a kostní dřeně
C796Sekundární ZN vaječníku
C797Sekundární ZN nadledviny
C798Sekundární ZN jiných určených lokalizací
C799Sekundární ZN, neurčené lokalizace
C80Zhoubný novotvar bez určení lokalizace
C800Zhoubný novotvar, primární lokalizace neznámá, uvedeno
C809Zhoubný novotvar, neurčený
C81Hodgkinův lymfom
C810Hodgkinův lymfom nodulární, s predominancí lymfocytů
C811Klasický Hodgkinův lymfom nodulárně sklerotický
C812Klasický Hodgkinův lymfom se smíšenou celularitou
C813Klasický Hodgkinův lymfom s lymfocitární deplecí (chudý na lymfocyty)
C814Klasický Hodgkinův lymfom bohatý na lymfocyty
C817Jiný klasický Hodgkinův lymfom
C819Hodgkinův lymfom NS
C82Folikulární lymfom
C820Folikulární lymfom grade I
C821Folikulární lymfom grade II
C822Folikulární lymfom grade III, NS
C823Folikulární lymfom grade IIIa
C824Folikulární lymfom grade IIIb
C825Difuzní centrofolikulární lymfom
C826Kožní centrofolikulární lymfom
C827Jiné typy folikulárního lymfomu
C829Folikulární lymfom NS
C83Non-folikulární lymfom
C830B-buněčný lymfom z malých buněk
C831Lymfom z plášťové zóny
C833B-buněčný lymfom z velkých buněk, difuzní
C835Lymfoblastický difuzní lymfom
C837Burkittův lymfom
C838Jiný non-folikulární lymfom
C839Non-folikulární (difuzní) lymfom NS
C84Lymfom ze zralých T/NK buněk
C840Mycosis fungoides
C841Sézaryho syndrom
C844T-buněčný lymfom, periferní, NJ
C845Jiné lymfomy ze zralých T/NK-buněk
C846Anaplastický lymfom z velkých buněk, ALK-pozitivní
C847Anaplastický lymfom z velkých buněk, ALK-negativní
C848Kožní T-buněčný lymfom, nespecifikovaný
C849Lymfom ze zralých T/NK buněk, nespecifikovaný
C85Non-Hodgkinův lymfom, jiných a neurčených typů
C851B-buněčný lymfom NS
C852B-buněčný lymfom z velkých buněk medistinální (thymu)
C857Jiné určené typy non-Hodgkinova lymfomu
C859Non-Hodgkinův lymfom NS
C86Lymfom z T/NK-buněk, jiné určené typy
C860Mimouzlinový NK/T-buněčný lymfom, nosní typ
C861T-buněčný lymfom jater a sleziny
C862T-buněčný lymfom s enteropatií (střevní)
C863Podkožní T-buněčný lymfom napodobující panikulitidu
C864Blastický NK-buněčný lymfom
C865Angioimunoblastický T-buněčný lymfom
C866Primární kožní T-buněčné proliferace, CD30-pozitivní
C88Maligní imunoproliferativní nemoci
C880Waldenströmova makroglobulinemie
C882Onemocnění jiných těžkých řetězců
C883Imunoproliferativní nemoc tenkého střeva
C884Mimouz.B-buněč.lymf.marg.zóny v lymf.tkáni spoj.se sliz.[MALT-lymfom]
C887Jiná zhoubná imunoproliferativní nemoc
C889Zhoubná imunoproliferativní nemoc NS
C90Mnohočetný myelom a plazmocytární novotvary
C900Mnohočetný myelom
C901Plazmocelulární leukemie
C902Extramedulární plazmocytom
C903Solitární plazmocytom
C91Lymfoidní leukemie
C910Akutní lymfoblastická leukemie [ALL]
C911Chronická lymfocytická leukemie z B-buněk
C913Prolymfocytární leukemie z B-buněk
C914Leukemie z vlasatých buněk
C915Leukemie/lymfom z dospělých T-buněk (spoj. s infekcí virem HTLV-1)
C916Prolymfocytární leukemie z T-buněk
C917Jiná lymfoidní leukemie
C918Leukemie ze zralých B-buněk Burkittova typu
C919Lymfoidní leukemie NS
C92Myeloidní leukemie
C920Akutní myeloblastická leukemie (AML)
C921Chronická myeloidní leukemie [CML], BCR/ABL-pozitivní
C922Atypická chronická myeloidní leukemie, BCR/ABL-negativní
C923Myeloidní sarkom
C924Akutní promyelocytická leukemie (PML)
C925Akutní myelomonocytická leukemie
C926Akutní myeloidní leukemie s chromozomální abnormalitou 11q23
C927Jiná myeloidní leukemie
C928Akutní myeloidní leukemie s dysplazií ve více řadách
C929Myeloidní leukemie NS
C93Monocytická leukemie
C930Akutní monoblastická/monocytická leukemie
C931Chronická myelomonocytická leukemie
C933Juvenilní myelomonocytická leukemie
C937Jiná monocytická leukemie
C939Monocytická leukemie NS
C94Jiné leukemie určených buněčných typů
C940Akutní erytroidní leukemie
C942Akutní megakaryoblastická leukemie
C943Mastocelulární (mastocytická) leukemie
C944Akutní panmyelóza s myelofibrozou
C946Myelodysplastický a myeloproliferativní syndrom, NJ
C947Jiná určená leukemie
C95Leukemie neurčeného buněčného typu
C950Akutní leukemie neurčeného buněčného typu
C951Chronická leukemie neurčeného buněčného typu
C957Jiná leukemie neurčeného buněčného typu
C959Leukemie NS
C96Jiné zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně
C960Multifok. a multisyst. histiocytóza z Langerh.b. [nem.Letterer-Siweho]
C962Zhoubný mastocelulární novotvar
C964Sarkom z dendritických buněk
C965Multifok. a jednosyst.histiocyt. z Lagerh.b. [Hand-Schüller-Christ.n.]
C966Unifokální histiocytóza z Lagerhansových buněk
C967Jiné určené ZN mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně
C968Histiocytický sarkom
C969ZN - mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně NS
C97ZN mnohočetných samostatných (primárních) lokalizací
D00Carcinoma in situ dutiny ústní, jícnu a žaludku
D000Ca.in situ - ret, dutina ústní a hltan
D001Ca.in situ - jícen
D002Ca.in situ - žaludek
D01Carcinoma in situ jiných a neurčených trávicích orgánů
D010Ca.in situ - tlusté střevo
D011Ca.in situ - rektosigmoideální spojení
D012Ca.in situ - konečník
D013Ca.in situ - řiť a řitní kanál
D014Ca.in situ - jiné a neurčené části střeva
D015Ca.in situ - játra, žlučník a žlučové cesty
D017Ca.in situ - jiné určené trávicí orgány
D019Ca.in situ - trávicí orgány NS
D02Carcinima in situ středního ucha a dýchací soustavy
D020Ca.in situ - hrtan
D021Ca.in situ - průdušnice
D022Ca.in situ - průduška a plíce
D023Ca.in situ - jiné části dýchací soustavy
D024Ca.in situ - dýchací soustava NS
D03Melanoma in situ
D030Melanoma in situ rtu
D031Melanoma in situ očního víčka, včetně koutku
D032Melanoma in situ ucha a zevního zvukovodu
D033Melanoma in situ jiných a neurčených částí obličeje
D034Melanoma in situ vlasové části hlavy a krku
D035Melanoma in situ trupu
D036Melanoma in situ horní končetiny, včetně ramene
D037Melanoma in situ dolní končetiny, včetně boku
D038Melanoma in situ jiných lokalizací
D039Melanoma in situ NS
D04Carcinoma in situ kůže
D040Ca.in situ - kůže rtu
D041Ca.in situ - kůže očního víčka, včetně koutku
D042Ca.in situ - kůže ucha a zevního zvukovodu
D043Ca.in situ - kůže jiných a neurčených částí obličeje
D044Ca.in situ - kůže vlasové části hlavy a krku
D045Ca.in situ - kůže trupu
D046Ca.in situ - kůže horní končetiny, včetně ramene
D047Ca.in situ - kůže dolní končetiny, včetně boku
D048Ca.in situ - kůže jiných lokalizací
D049Ca.in situ - kůže NS
D05Carcinoma in situ prsu
D050Lobulární carcinoma in situ
D051Intraduktální carcinoma in situ
D057Jiné carcinoma in situ prsu
D059Carcinoma in situ prsu NS
D06Carcinoma in situ hrdla děložního
D060Ca.in situ - endocervix
D061Ca.in situ - exocervix
D067Ca.in situ - jiné části hrdla děložního
D069Ca.in situ - hrdlo děložní - cervix uteri NS
D07Carcinoma in situ jiných a neurčených pohlavních orgánů
D070Ca.in situ - endometrium
D071Ca.in situ - vulva
D072Ca.in situ - pochva
D073Ca.in siru - jiné a neurčené ženské pohlavní orgány
D074Ca.in situ - penis
D075Ca.in situ - prostata
D076Ca.in situ - jiné a neurčené mužské pohlavní orgány
D09Carcinoma in situ jiných a neurčených lokalizací
D090Ca.in situ - močový měchýř
D091Ca.in situ - jiné a NS močové orgány
D092Ca.in situ - oko
D093Ca.in situ - štítná žláza a jiné žlázy s vnitřní sekrecí
D097Carcinoma in situ jiných určených lokalizací
D099Carcinoma in situ NS
D10Nezhoubný novotvar úst a hltanu
D100Nezhoubný novotvar - ret
D101Nezhoubný novotvar - jazyk
D102Nezhoubný novotvar - ústní spodina
D103Nezhoubný novotvar - jiné a neurčené části úst
D104Nezhoubný novotvar - mandle
D105Nezhoubný novotvar - jiné části orofaryngu
D106Nezhoubný novotvar - nosohltan - nasopharynx
D107Nezhoubný novotvar - hypofarynx
D109Nezhoubný novotvar - hltan NS
D11Nezhoubný novotvar velké slinné žlázy
D110Nezhoubný novotvar - žláza příušní - glandula parotis
D117Nezhoubný novotvar - jiné velké slinné žlázy
D119Nezhoubný novotvar - velká slinná žláza NS
D12Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řitního kanálu a řiti
D120Nezhoubný novotvar - caecum
D121Nezhoubný novotvar - červovitý přívěsek - appendix
D122Nezhoubný novotvar - vzestupný tračník - colon ascendens
D123Nezhoubný novotvar - příčný tračník - colon transversum
D124Nezhoubný novotvar - sestupný tračník - colon descendens
D125Nezhoubný novotvar - esovitý tračník - colon sigmoideum
D126Nezhoubný novotvar - tračník - colon NS
D127Nezhoubný novotvar - rektosigmoidální spojení
D128Nezhoubný novotvar - konečník - rectum
D129Nezhoubný novotvar - řitní kanál a řiť
D13Nezhoubný novotvar j. a nepřesně určených částí trávicí soustavy
D130Nezhoubný novotvar - jícen
D131Nezhoubný novotvar - žaludek
D132Nezhoubný novotvar - dvanáctník
D133Nezhoubný novotvar - jiné a neurčené části tenkého střeva
D134Nezhoubný novotvar - játra
D135Nezhoubný novotvar - extrahepatální žlučové cesty
D136Nezhoubný novotvar - slinivka břišní
D137Nezhoubný novotvar - endokrinní část slinivky břišní
D139Nezhoubný novotvar - nepřesně definované místo v trávicí soustavě
D14Nezhoubný novotvar středního ucha a dýchací soustavy
D140Nezhoubný novotvar - střední ucho, nosní dutina a vedl. dutiny nosní
D141Nezhoubný novotvar - hrtan
D142Nezhoubný novotvar - průdušnice
D143Nezhoubný novotvar - průduška a plíce
D144Nezhoubný novotvar - dýchací soustava NS
D15Nezhoubný novotvar jiných neurčených nitrohrudních orgánů
D150Nezhoubný novotvar - brzlík
D151Nezhoubný novotvar - srdce
D152Nezhoubný novotvar - mediastinum
D157Nezhoubný novotvar - jiné určené nitrohrudní orgány
D159Nezhoubný novotvar - nitrohrudní orgán NS
D16Nezhoubný novotvar kosti a kloubní chrupavky
D160Nezhoubný novotvar - lopatka a dlouhé kosti horní končetiny
D161Nezhoubný novotvar - krátké kosti horní končetiny
D162Nezhoubný novotvar - dlouhé kosti dolní končetiny
D163Nezhoubný novotvar - krátké kosti dolní končetiny
D164Nezhoubný novotvar - kosti lebky a obličeje
D165Nezhoubný novotvar - kost dolní čelisti
D166Nezhoubný novotvar - páteř
D167Nezhoubný novotvar - žebra, hrudní a klíční kost
D168Nezhoubný novotvar - kosti pánevní, křížová kost a kostrč
D169Nezhoubný novotvar - kost a kloubní chrupavka NS
D17Nezhoubný lipomatózní novotvar
D170Nezh.lipomat.novotvar kůže a podkožní tkáně hlavy, obličeje a krku
D171Nezh.lipomat.novotvar kůže a podkožní tkáně trupu
D172Nezh.lipomat.novotvar kůže a podkožní tkáně končetin
D173Nezh.lipomat.novotvar kůže a podkož.tkáně jiných a neurč.lokalizací
D174Nezhoubný lipomatózní novotvar nitrohrudních orgánů
D175Nezhoubný lipomatózní novotvar nitrobřišních orgánů
D176Nezhoubný lipomatózní novotvar provazce semenného
D177Nezhoubný lipomatózní novotvar jiných lokalizací
D179Nezhoubný lipomatózní novotvar neurčené lokalizace
D18Hemangiom a Iymfangiom kterékoliv lokalizace
D180Hemangiom kterékoliv lokalizace
D181Lymfangiom kterékoliv lokalizace
D19Nezhoubné novotvary mezotelové tkáně
D190Nezhoubný novotvar - mezotelová tkáň pleury
D191Nezhoubný novotvar - mezotelová tkáň peritonea
D197Nezhoubný novotvar - mezotelová tkáň jiné lokalizace
D199Nezhoubný novotvar - mezotelová tkáň NS
D20Nezhoubné novotvary měkké tkáně retroperitonea a peritonea
D200Nezhoubný novotvar - metroperitoneum
D201Nezhoubný novotvar - peritoneum
D21Jiné nezhoubné novotvary pojivové a jiných měkkých tkání
D210Jiný nezhoubný novotvar - poj. a j. měkká tkáň hlavy, obličeje a krku
D211J. nezhoub.novotvar - poj. a j. měkká tkáň horní končetiny vč. ramene
D212J. nez.. novotvar - pojivová a j. měkká tkáň dolní končetiny vč. kyčle
D213Jiný nezhoubný novotvar - pojivová a jiná měkká tkáň hrudníku
D214Jiný nezhoubný novotvar - pojivová a jiná měkká tkáň břicha
D215Jiný nezhoubný novotvar - pojivová a jiná měkká tkáň pánve
D216Jiný nezhoubný novotvar - pojivová a jiná měkká tkáň trupu NS
D219Jiný nezhoubný novotvar - pojivová a j. měkká tkáň NS
D22Melanocytové névy
D220Melanocytový névus rtu
D221Melanocytový névus očního víčka včetně koutku
D222Melanocytový névus ucha a zevního zvukovodu
D223Melanocytový névus jiné a neurčené části obličeje
D224Melanocytový névus vlasové části hlavy a krku
D225Melanocytový névus trupu
D226Melanocytové névy horní končetiny včetně ramene
D227Melanocytové névy dolní končetiny včetně kyčle
D229Melanocytové névy NS
D23Jiné nezhoubné novotvary kůže
D230Jiné nezhoubné novotvary kůže rtu
D231Jiné nezhoubné novotvary kůže očního víčka, včetně koutku
D232Jiné nezhoubné novotvary kůže ucha a zevního zvukovodu
D233Jiné nezhoubné novotvary kůže jiných a neurčených částí obličeje
D234Jiné nezhoubné novotvary kůže vlasové části hlavy a krku
D235Jiné nezhoubné novotvary kůže trupu
D236Jiné nezhoubné novotvary kůže horní končetiny, včetně ramene
D237Jiné nezhoubné novotvary kůže dolní končetiny, včetně boku
D239Jiné nezhoubné novotvary kůže NS
D24Nezhoubné novotvary prsu
D25Leiomyom dělohy
D250Submukózní leiomyom dělohy
D251Intramurální leiomyom dělohy
D252Subsérózní leiomyom dělohy
D259Leiomyom dělohy NS
D26Jiné nezhoubné novotvary dělohy
D260Jiné nezhoubné novotvary - hrdlo děložní - cervix uteri
D261Jiné nezhoubné novotvary - tělo děložní - corpus uteri
D267Jiné nezhoubné novotvary - jiná část dělohy
D269Jiné nezhoubné novotvary - děloha NS
D27Nezhoubný novotvar vaječníku
D28Nezhoubný novotvar jiných a neurč.ženských pohlavních orgánů
D280Nezhoubný novotvar - vulva
D281Nezhoubný novotvar - pochva - vagina
D282Nezhoubný novotvar - vejcovod a vazy děložní
D287Nezhoubný novotvar - jiné určené ženské pohlavní orgány
D289Nezhoubný novotvar - ženské pohlavní orgány NS
D29Nezhoubné novotvary mužských pohlavních orgánů
D290Nezhoubný novotvar - pyj - penis
D291Nezhoubný novotvar - předstojná žláza - prostata
D292Nezhoubný novotvar - varle - testis
D293Nezhoubný novotvar - nadvarle - epididymis
D294Nezhoubný novotvar - šourek - scrotum
D297Nezhoubný novotvar - jiné části mužských pohlavních orgánů
D299Nezhoubný novotvar - mužský pohlavní orgán NS
D30Nezhoubný novotvar močových orgánů
D300Nezhoubný novotvar - ledvina
D301Nezhoubný novotvar - ledvinná pánvička - pelvis renalis
D302Nezhoubný novotvar - močovod - ureter
D303Nezhoubný novotvar - močový měchýř - vesica urinaria
D304Nezhoubný novotvar - močová trubice - urethra
D307Nezhoubný novotvar - jiné močové orgány
D309Nezhoubný novotvar - močový orgán NS
D31Nezhoubný novotvar oka a očních adnex
D310Nezhoubný novotvar - spojivka - conjunctiva
D311Nezhoubný novotvar - rohovka - cornea
D312Nezhoubný novotvar - vsítnice - retina
D313Nezhoubný novotvar - cévnatka - chorioidea
D314Nezhoubný novotvar - řasnaté těleso - corpus ciliare
D315Nezhoubný novotvar - slzná žláza a slzovod
D316Nezhoubný novotvar - očnice - orbita NS
D319Nezhoubný novotvar - oko NS
D32Nezhoubný novotvar mozkomíšních plen
D320Nezhoubný novotvar - mozkové pleny - meninges cerebri
D321Nezhoubný novotvar - míšní pleny - meninges spinales
D329Nezhoubný novotvar - meningy NS
D33Nezhoubný novotvar mozku a jiných částí CNS
D330Nezhoubný novotvar - mozek supratentoriální
D331Nezhoubný novotvar - mozek infratentoriální
D332Nezhoubný novotvar - mozek NS
D333Nezhoubný novotvar - mozkové nervy
D334Nezhoubný novotvar - mícha
D337Nezhoubný novotvar - jiné určené části centrální nervové soustavy
D339Nezhoubný novotvar - centrální nervová soustava NS
D34Nezhoubný novotvar štítné žlázy
D35Nezhoubný novotvar jiných a neurčených žláz s vnitřní sekrecí
D350Nezhoubný novotvar - nadledvina - glandula suprarenalis (adrenalis)
D351Nezhoubný novotvar - příštítná žláza - glandula parathyreoidea
D352Nezhoubný novotvar - hypofýza - glandula pituitaria
D353Nezhoubný novotvar - ductus craniopharyngealis
D354Nezhoubný novotvar - epifýza - glandula pinealis
D355Nezhoubný novotvar - karotické tělísko - glomus caroticum
D356Nezhoubný novotvar - aortické tělísko a jiná paraganglia
D357Nezhoubný novotvar - jiné určené žlázy s vnitřní sekrecí
D358Nezhoubný novotvar - postižení více žláz s vnitřní sekrecí
D359Nezhoubný novotvar - žláza s vnitřní sekrecí NS
D36Nezhoubný novotvar jiných a neurčených lokalizací
D360Nezhoubný novotvar - mízní uzliny
D361Nezhoubný novotvar - periferní nervy a autonomní nervová soustava
D367Nezhoubný novotvar - jiné určené lokalizace
D369Nezhoubný novotvar neurčené lokalizace
D37Nov. nejistého n.neznámého chování dutiny ústní a trávicích orgánů
D370Novotvar NNCH - ret, dutina ústní a hltan
D371Novotvar NNCH - žaludek
D372Novotvar NNCH - tenké střevo
D373Novotvar NNCH - červovitý přívěsek
D374Novotvar NNCH - tlusté střevo
D375Novotvar NNCH - konečník
D376Novotvar NNCH - játra, žlučník a žlučovody
D377Novotvar NNCH - jiné trávicí orgány
D379Novotvar NNCH - trávicí orgán NS
D38Novotvar nejist. n.neznámého chování střed. ucha a dých. a nitrohr.or.
D380Novotvar NNCH - hrtan
D381Novotvar NNCH - průdušnice, průduška a plíce
D382Novotvar NNCH - pohrudnice - pleura
D383Novotvar NNCH - mezihrudí - mediastinum
D384Novotvar NNCH - brzlík - thymus
D385Novotvar NNCH - jiné respirační orgány
D386Novotvar NNCH - dýchací orgán NS
D39Novotvar nejistého nebo neznámého chování ženských pohlavních orgánů
D390Novotvar NNCH - děloha
D391Novotvar NNCH - vaječník
D392Novotvar NNCH - placenta
D397Novotvar NNCH - jiné ženské pohlavní orgány
D399Novotvar NNCH - ženský pohlavní orgán NS
D40Novotvar nejistého n. neznámého chování mužských pohlavních orgánů
D400Novotvar NNCH - předstojná žláza - prostata
D401Novotvar NNCH - varle - testis
D407Novotvar NNCH - jiné mužské pohlavní orgány
D409Novotvar NNCH - mužský pohlavní orgán NS
D41Novotvar nejistého nebo neznámého chování močových orgánů
D410Novotvar NNCH - ledvina
D411Novotvar NNCH - ledvinná pánvička - pelvis renalis
D412Novotvar NNCH - močovod - ureter
D413Novotvar NNCH - močová trubice - urethra
D414Novotvar NNCH - močový měchýř - vesica urinaria
D417Novotvar NNCH - jiné močové orgány
D419Novotvar NNCH - močový orgán NS
D42Novotvar nejistého nebo neznámého chování mozkomíšních plen
D420Novotvar NNCH - mozkové pleny - meninges cerebri
D421Novotvar NNCH - míšní pleny - meninges spinales
D429Novotvar NNCH - mozkomíšní pleny - meninges NS
D43Novotvar nejistého nebo neznámého chování mozku a CNS
D430Novotvar NNCH - mozek supratentoriální
D431Novotvar NNCH - mozek infratentoriální
D432Novotvar NNCH - mozek NS
D433Novotvar NNCH - mozkové nervy
D434Novotvar NNCH - mícha
D437Novotvar NNCH - jiné určené části centrální nervové soustavy
D439Novotvar NNCH - centrální nervová soustava NS
D44Novotvar nejistého nebo neznámého chování žláz s vnitřní sekrecí
D440Novotvar NNCH - štítná žláza - glandula thyroidea
D441Novotvar NNCH - nadledvina - glandula suprarenalis (adrenalis)
D442Novotvar NNCH - příštítná žláza - glandula parathyroidea
D443Novotvar NNCH - hypofýza - glandula pituitaria
D444Novotvar NNCH - ductus craniopharyngealis
D445Novotvar NNCH - epifýza - glandula pinealis
D446Novotvar NNCH - karotické tělísko - glomus caroticum
D447Novotvar NNCH - aortické tělísko a jiná paraganglia
D448Novotvar NNCH - postižení více žláz s vnitřní sekrecí
D449Novotvar NNCH - žláza s vnitřní sekrecí NS
D45Polycythaemia vera
D46Myelodysplastické syndromy
D460Refrakterní anemie bez prstenčitých sideroblastů, takto uvedeno
D461Refrakterní anemie s prstenčitými sideroblasty
D462Refrakterní anemie s přebytkem blastů
D464Refrakterní anemie NS
D465Refrakterní anemie s dysplázií ve více řadách
D466Myelodysplastický syndrom s izolovanou chromozomální aberací del(5q)
D467Jiné myelodysplastické syndromy
D469Myelodysplastický syndrom NS
D47J.novotvary nejist. n. neznám.chov. - mízní, krvetvorné a příbuz.tkáně
D470Novotvary NNCH z histiocytů a krvetvorných buněk
D471Chronická myeloproliferativní nemoc
D472Monoklonální gamapatie neurčeného významu (MGUS)
D473Esenciální (hemoragická) trombocytemie
D474Osteomyelofibroza
D475Chronická eosinofilní leukemie
D477Jiné specifik. novotvary NNCH - mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně
D479Nádory NNCH mízní, hematopoetické a příbuzné tkáně
D48Novotvary nejist. nebo neznámého chování jiných a neurč. lokalizací
D480Novotvar NNCH - kost a kloubní chrupavka
D481Novotvar NNCH - pojivová a jiná měkká tkáň
D482Novotvar NNCH - periferní nervy a autonomní nervová soustava
D483Novotvar NNCH - retroperitoneum
D484Novotvar NNCH - peritoneum
D485Novotvar NNCH - kůže
D486Novotvar NNCH - prs
D487Novotvar NNCH - jiné určené lokalizace
D489Nádory nejistého nebo neznámého chování NS
D50Anemie z nedostatku železa
D500Sekundární (chronická) anemie a po ztrátě krve z nedostatku železa
D501Sideropenická dysfagie
D508Jiné anemie z nedostatku železa
D509Anemie z nedostatku železa NS
D51Anemie z nedostatku vitaminu B12
D510Anemie z nedostatku vitamínu B12 způs. nedostatkem vnitřního faktoru
D511Anemie z ned. vitamínu B12 způs.jeho selekt. malabsorpcí s proteinurií
D512Nedostatek transcobalaminu II.
D513Jiná nutriční anemie z nedostatku vitaminu B12
D518Jiné anemie z nedostatku vitaminu B12
D519Anemie z nedostatku vitaminu B12 NS
D52Anemie z nedostatku kyseliny listové
D520Nutriční anemie z nedostatku kyseliny listové
D521Anemie z nedostatku kyseliny listové, vyvolaná léky
D528Jiné anemie z nedostatku kyseliny listové
D529Anemie z nedostatku kyseliny listové NS
D53Jiné nutriční anemie
D530Anemie z nedostatku proteinů
D531Jiné megaloblastické anemie nezařaditelné jinam
D532Anemie z nedostatku vitaminu C
D538Jiné určené nutriční anemie
D539Nutriční anemie NS
D55Anemie způsobená poruchami enzymů
D550Anemie způsobená nedostatkem G-6-PD
D551Anemie způsobená jinými poruchami metabolizmu glutationu
D552Anemie způsobená poruchami glykolytických enzymů
D553Anemie způsobená poruchami metabolizmu nukleotidů
D558Jiné anemie způsobené poruchami enzymů
D559Anemie způsobená poruchou enzymu NS
D56Talasemie - thalassaemia
D560Alfa thalassaemia
D561Beta thalassaemia
D562Delta-beta thalassaemia
D563Talasemický typ
D564Dědičná perzistence fetálního hemoglobinu [HPFH]
D568Jiné talasemie
D569Talasemie NS
D57Srpkovité poruchy
D570Srpkovitá anemie s krizí
D571Srpkovitá anemie bez krize
D572Zdvojené heterozygotní poruchy srpkovatění
D573Další typy srpkovité anemie
D578Jiné srpkovité poruchy
D58Jiné dědičné hemolytické anemie
D580Dědičná sférocytóza
D581Dědičná eliptocytóza
D582Jiné hemoglobinopatie
D588Jiné určené dědičné hemolytické anemie
D589Dědičná hemolytická anemie NS
D59Získané hemolytické anemie
D590Autoimunitní hemolytická anemie vyvolaná léky
D591Jiné autoimunitní hemolytické anemie
D592Neautoimunitní hemolytická anemie vyvolaná léky
D593Hemolyticko-uremický syndrom
D594Jiné neautoimunitní hemolytické anemie
D595Paroxyzmální noční hemoglobinurie [Marchiafava-Micheli]
D596Hemoglobinurie způsobená hemolýzou z jiných vnějších příčin
D598Jiné získané hemolytické anemie
D599Získaná hemolytická anemie NS
D60Získaná čistá aplazie červených krvinek [erytroblastopenie]
D600Chronická získaná čistá aplazie červených krvinek
D601Přechodná získaná čistá aplazie červených krvinek
D608Jiná získaná čistá aplazie červených krvinek
D609Získaná čistá aplazie červených krvinek NS
D61Jiné aplastické anemie
D610Konstituční aplastická anemie
D611Aplastická anemie vyvolaná léky
D612Aplastická anemie způsobená jinými zevními příčinami
D613Idiopatická aplastická anemie
D618Jiné určené aplastické anemie
D619Aplastická anemie NS
D62Akutní posthemoragická anemie
D63Anemie při chronických nemocech zařazených jinde
D630Anemie při onemocněních novotvary (C00-D48+)
D638Anemie při jiných chronických nemocech zařazených jinde
D64Jiné anemie
D640Dědičná sideroblastická anemie
D641Sekundární sideroblastická anemie způsobená nemocí
D642Sekundární sideroblastická anemie způsobená léky a jedy
D643Jiné sideroblastické anemie
D644Vrozená dyserytropoetická anemie
D648Jiné určené anemie
D649Anemie NS
D65Diseminovaná intravaskulární koagulace (DIK)
D66Dědičný nedostatek faktoru VIII
D67Dědičný nedostatek faktoru IX
D68Jiné vady koagulace
D680Von Willebrandova nemoc
D681Dědičný nedostatek faktoru XI
D682Dědičný nedostatek jiných koagulačních faktorů
D683Krvácivé stavy způsobené cirkulujícími antikoagulancii
D684Získaný nedostatek koagulačních faktorů
D685Primární trombofilie
D686Jiné trombofilie
D688Jiné určené vady koagulace
D689Vada koagulace NS
D69Purpura a jiné krvácivé stavy
D690Alergická purpura
D691Kvalitativní poruchy trombocytů
D692Jiné netrombocytopenické purpury
D693Idiopatická trombocytopenická purpura
D694Jiná primární trombocytopenie
D695Sekundární trombocytopenie
D696Trombocytopenie NS
D698Jiné určené krvácivé stavy
D699Krvácivý stav NS
D70Agranulocytóza
D71Funkční poruchy granulocytů
D72Jiné poruchy bílých krvinek
D720Genetické anomálie leukocytů
D721Eozinofilie
D728Jiné určené poruchy bílých krvinek
D729Porucha bílých krvinek NS
D73Nemoci sleziny
D730Hyposplenismus
D731Hypersplenismus
D732Chronická kongestivní splenomegalie
D733Absces sleziny
D734Cysta sleziny
D735Infarkt sleziny
D738Jiné nemoci sleziny
D739Nemoc sleziny NS
D74Methemoglobinemie
D740Vrozená methemoglobinemie
D748Jiné methemoglobinemie
D749Methemoglobinemie NS
D75Jiné nemoci krve a krvetvorných orgánů
D750Rodinná erytrocytóza
D751Sekundární polycytemie
D758Jiné určené nemoci krve a krvetvorných orgánů
D759Nemoc krve a krvetvorných orgánů NS
D76Jiné urč.nem.spojené s lymforetikulární a retikulohistiocytární tkání
D761Hemofagocytární lymfohistiocytóza
D762Hemofagocytární syndrom, spojený s infekcí
D763Jiné histiocytární syndromy
D77Jiné poruchy krve a krvetvorných orgánů u nemocí ZJ
D80Imunodeficience s převahou poruch protilátek
D800Dědičná hypogamaglobulinemie
D801Hypogamaglobulinemie rodinně se nevyskytující
D802Selektivní defekt imunoglobulinu A [IgA]
D803Selektivní defekt podtříd imunoglobulinu G [IgG]
D804Selektivní defekt imunoglobulinu M [IgM]
D805Imunodeficience se zvýšením imunoglobulinu M [IgM]
D806Imunodeficience s téměř normál. imunoglobuliny n. hyperglobulinemií
D807Přechodná hypogamaglobulinemie v dětství
D808Jiné imunodeficience s převahou poruch protilátek
D809Imunodeficience s převahou poruch protilátek NS
D81Kombinované poruchy imunity
D810Těžké kombinované imunodeficience (SCID) s retikulární dysgenezí
D811Těžké kombinované imunodeficience (SCID) s níz.počty T a B buněk
D812Těžké kombinované imunodeficience (SCID) s níz.n.norm.počtem B buněk
D813Nedostatek adenosindeaminázy [ADA]
D814Nezelofův syndrom
D815Nedostatek purinnukleosidfosforylázy (PNP)
D816Defekt exprese hlavního histokompatibilního komplexu (MHC) I.třídy
D817Defekt exprese hlavního histokompatibilního komplexu (MHC) II.třídy
D818Jiné kombinované poruchy imunity
D819Kombinovaná porucha imunity NS
D82Imunodeficience spojené s jinými velkými poruchami
D820Syndrom Wiskottův-Aldrichův
D821Di Georgeův syndrom
D822Imunodeficience s dysproporčním trpaslictvím
D823Imunodef. u dědič. chybné odpovědi na virus Epsteina-Barrové(EBV)
D824Syndrom hyperimunoglobulinemie E [IgE]
D828Jiné imunodef.icience s velkými poruchami nezařaditelné jinam
D829Imunodeficience spojená s velkými poruchami NS
D83Běžná variabilní imunodeficience (CVID)
D830Běžná variabil.imunodef.(CVID) s přev.abnor.v počtu a funk. B buněk
D831Běžná variabil.imunodef. (CVID) s přev. imunoregul. poruch T buněk
D832Běžná variabil.imunodef. (CVID) s autoprotilát. proti B a T buňkám
D838Jiné běžné variabilní imunodeficience
D839Běžná variabilní imunodeficience NS
D84Jiné poruchy imunity
D840Defekt leukocytárního funkčního antigenu 1 [LFA-1]
D841Defekt v systému komplementu
D848Jiné specifikovatelné imunodeficience
D849Imunodeficience NS
D86Sarkoidóza - sarcoidosis
D860Sarkoidóza plic
D861Sarkoidóza mízních uzlin
D862Sarkoidóza plic se sarkoidózou mízních uzlin
D863Sarkoidóza kůže
D868Sarkoidóza jiných a kombinovaných lokalizací
D869Sarkoidóza NS
D89Jiné poruchy imunitního mechanizmu NJ
D890Polyklonální hypergamaglobulinemie
D891Kryoglobulinemie
D892Hypergamaglobulinemie NS
D893Syndrom imunitní obnovy
D898Jiné poruchy mechanizmů imunity nezařaditelné jinam
D899Porucha týkající se mechanizmů imunity NS
E00Vrozený syndrom z jodové karence
E000Vrozený syndrom z jodové karence, neurologický typ
E001Vrozený syndrom z jodové karence, myxedémový typ
E002Vrozený syndrom z jodové karence, smíšený typ
E009Vrozený syndrom z jodové karence NS
E01Poruchy štítné žlázy a příbuzné stavy spojené s jódovou karencí
E010Difuzní (endemická) struma z jodové karence
E011Mnohauzlová (endemická) struma z jodové karence
E012Struma (endemická) z jodové karence NS
E018Jiné poruchy štítné žlázy a příbuzné stavy spojené s jódovou karencí
E02Subklinická hypotyreóza z jodové karence
E03Jiná hypotyreóza
E030Vrozená hypotyreóza s difuzní strumou
E031Vrozená hypotyreóza bez strumy
E032Hypotyreóza způsobená léky a jinými zevními látkami
E033Poinfekční hypotyreóza
E034Získaná atrofie štítné žlázy
E035Myxedémové kóma
E038Jiná určená hypotyreóza
E039Hypotyreóza NS
E04Jiná netoxická struma
E040Difuzní netoxická struma
E041Struma netoxická jednouzlová
E042Struma netoxická mnohauzlová
E048Jiná určená netoxická struma
E049Netoxická struma NS
E05Tyr(e)otoxikóza (hypertyreóza)
E050Tyr(e)otoxikóza s difuzní strumou
E051Tyr(e)otoxikóza s toxickým tyroidálním uzlíkem
E052Tyr(e)otoxikóza s toxickou mnohauzlovou strumou
E053Tyr(e)otoxikóza z ektopické tyroidní tkáně
E054Tyr(e)otoxikóza uměle vyvolaná
E055Tyroidní krize nebo bouře
E058Jiná tyr(e)otoxikóza se strumou nebo bez ní
E059Tyr(e)otoxikóza NS
E06Zánět štítné žlázy - thyroiditis
E060Akutní tyroiditida
E061Subakutní tyroiditida
E062Chronická tyroiditida s přechodnou tyr(e)otoxikózou
E063Autoimunitní tyroiditida
E064Tyroiditida způsobená léky
E065Jiná chronická tyroditida
E069Tyroiditida NS
E07Jiné poruchy štítné žlázy
E070Hypersekrece kalcitoninu
E071Dyshormogenetická struma
E078Jiné určené poruchy štítné žlázy
E079Poruchy štítné žlázy NS
E10Diabetes mellitus závislý na inzulinu
E100DM závislý na inzulinu s kómatem
E101DM závislý na inzulinu s ketoacidózou
E102DM závislý na inzulinu s ledvinovými komplikacemi
E103DM závislý na inzulinu s očními komplikacemi
E104DM závislý na inzulinu s neurologickým komplikacemi
E105DM závislý na inzulinu s perifer. oběhov. komplikacemi
E106DM závislý na inzulinu s jinými rčenými komplikacemi
E107DM závislý na inzulinu s mnohočetnými komplikacemi
E108DM závislý na inzulinu s neurčenými komplikacemi
E109DM závislý na inzulinu bez komplikací
E11Diabetes mellitus nezávislý na inzulinu
E110DM nezávislý na inzulinu s kómatem
E111DM nezávislý na inzulinu s ketoacidózou
E112DM nezávislý na inzulinu s ledvinovými komplikacemi
E113DM nezávislý na inzulinu s očními komplikacemi
E114DM nezávislý na inzulinu s neurologickými komplikacemi
E115DM nezávislý na inzulinu s perifer.oběhov.komplikacemi
E116DM nezávislý na inzulinu s jinými určenými komplikacemi
E117DM nezávislý na inzulinu s mnohočetnými komplikacemi
E118DM nezávislý na inzulinu s neurčenými komplikacemi
E119DM nezávislý na inzulinu bez komplikací
E12Diabetes mellitus spojený s podvýživou
E120DM spojený s podvýživou s kómatem
E121DM spojený s podvýživou s ketoacidózou
E122DM spojený s podvýživou s ledvinovými komplikacemi
E123DM spojený s podvýživou s očními komplikacemi
E124DM spojený s podvýživou s neurologickými komplikacemi
E125DM spojený s podvýživou s perifer. oběhov. komplikacemi
E126DM spojený s podvýživou s jinými určenými komplikacemi
E127DM spojený s podvýživou s mnohočetnými komplikacemi
E128DM spojený s podvýživou s neurčenými komplikacemi
E129DM spojený s podvýživou bez komplikací
E13Jiný určený diabetes mellitus
E130Jiný určený diabetes mellitus s kómatem
E131Jiný určený diabetes mellitus s ketoacidózou
E132Jiný určený diabetes mellitus s ledvinovými komplikacemi
E133Jiný určený diabetes mellitus s očními komplikacemi
E134Jiný určený diabetes mellitus s neurologickými komplikacemi
E135Jiný určený diabetes mellitus s perifereními oběh. komplikacemi
E136Jiný určený diabetes mellitus s jinými určenými komplikacemi
E137Jiný určený diabetes mellitus s mnohočetnými komplikacemi
E138Jiný určený diabetes mellitus s neurčenými komplikacemi
E139Jiný určený diabetes mellitus bez komplikací
E14Neurčený diabetes mellitus
E140Neurčený diabetes mellitus s kómatem
E141Neurčený diabetes mellitus s ketoacidózou
E142Neurčený diabetes mellitus s ledvinovými komplikacemi
E143Neurčený diabetes mellitus s očními komplikacemi
E144Neurčený diabetes mellitus s neurologickými komplikacemi
E145Neurčený diabetes mellitus s periferními oběhovými komplikacemi
E146Neurčený diabetes mellitus s jinými určenými komplikacemi
E147Neurčený diabetes mellitus s mnohočetnými komplikacemi
E148Neurčený diabetes mellitus s neurčenými komplikacemi
E149Neurčený diabetes mellitus bez komplikací
E15Nediabetické hypoglykemické kóma
E16Jiné poruchy vnitřní sekrece slinivky břišní
E160Hypoglykemie bez kómatu, způsobená léky
E161Jiná hypoglykemie
E162Hypoglykemie NS
E163Zvýšená sekrece glukagonu
E164Abnormální sekrece gastrinu
E168Jiné určené poruchy vnitřní sekrece slinivky břišní
E169Poruchy vnitřní sekrece slinivky břišní NS
E20Hypoparatyreóza
E200Idiopatická hypoparatyreóza
E201Pseudohypoparatyreóza
E208Jiná hypoparatyreóza
E209Hypoparatyreóza NS
E21Hyperparatyreóza a jiné nemoci příšítných tělísek
E210Primární hyperparatyreóza
E211Sekundární hyperparatyreóza nezařaditelná jinam
E212Jiná hyperparatyreóza
E213Hyperparatyreóza NS
E214Jiné určené poruchy příštítné žlázy (příštítných tělísek)
E215Porucha příštítných tělísek - paratyreoidey NS
E22Hyperfunkce hypofýzy
E220Akromegalie a pituitární gigantismus
E221Hyperprolaktinemie
E222Syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu
E228Jiná hyperfunkce hypofýzy
E229Hyperfunkce hypofýzy NS
E23Hypofunkce a jiné poruchy hypofýzy
E230Hypopituitarismus
E231Hypopituitarismus vyvolaný léky
E232Diabetes insipidus
E233Hypothalamická dysfunkce nezařaditelná jinam
E236Jiné poruchy podvěsku mozkového
E237Poruchy podvěsku mozkového NS
E24Cushingův syndrom
E240Cushingův syndrom závislý na hypofýze
E241Nelsonův syndrom
E242Cushingův syndrom způsobený léčivy
E243Ektopický syndrom ACTH
E244Pseudo-Cushingův syndrom navozený alkoholem
E248Jiný Cushingův syndrom
E249Cushingův syndrom NS
E25Adrenogenitální poruchy
E250Vrozené adrenogenitální poruchy spojené s nedostatkem enzymů
E258Jiné adrenogenitální poruchy
E259Adrenogenitální porucha NS
E26Hyperaldosteronismus
E260Primární hyperaldosteronismus
E261Sekundární hyperaldosteronismus
E268Jiný hyperaldosteronismus
E269Hyperaldosteronismus NS
E27Jiné poruchy nadledviny - glandulae suprarenalis
E270Jiná zvýšená aktivita kůry nadledvin
E271Primární insuficience kůry nadledvin
E272Addisonská krize
E273Insuficience kůry nadledvin způsobená léčivy
E274Jiná a neurčená adrenokortikální insuficience
E275Hyperfunkce dřeně nadledvin
E278Jiné určené poruchy nadledviny
E279Porucha nadledviny NS
E28Ovariální dysfunkce - poruchy činnosti vaječníků
E280Přebytek estrogenu
E281Jiná ovariální hyperfunkce
E282Syndrom polycystických vaječníků
E283Primární selhání vaječníků
E288Jiná ovariální dysfunkce
E289Ovariální dysfunkce NS
E29Testikulární dysfunkce - poruchy činnosti varlat
E290Testikulární hyperfunkce
E291Testikulární hypofunkce
E298Jiná testikulární dysfunkce
E299Testikulární dysfunkce NS
E30Poruchy puberty - pohlavního dospívání NJ
E300Opožděná puberta
E301Předčasná puberta
E308Jiné poruchy puberty
E309Poruchy puberty NS
E31Polyglandulární dysfunkce
E310Autoimunitní polyglandulární selhání
E311Polyglandulární hyperfunkce
E318Jiná polyglandulární dysfunkce
E319Polyglandulární dysfunkce NS
E32Nemoci thymu - brzlíku
E320Hyperplasia thymi persistens
E321Absces thymu
E328Jiné nemoci thymu
E329Nemoc thymu NS
E34Jiné endokrinní poruchy
E340Karcinoidní syndrom
E341Jiná hypersekrece střevních hormonů
E342Ektopická sekrece hormonů, nezařaditelná jinam
E343Trpaslictví nezařaditelné jinam
E344Konstitucionální vysoká postava
E345Syndrom rezistence na androgeny
E348Jiné určené endokrinní poruchy
E349Endokrinní porucha NS
E35Poruchy žláz s vnitřní sekrecí při nemocech ZJ
E350Poruchy štítné žlázy při nemocech zařazených jinde
E351Poruchy nadledvin při nemocech zařazených jinde
E358Poruchy jiných žláz s vnitřní sekrecí při nemocech ZJ
E40Kwashiorkor
E41Nutriční marazmus
E42Marasmický kwashiorkor
E43Nespecifikovaná těžká protein-energetická podvýživa
E44Protein-energetická podvýživa středního a lehkého stupně
E440Mírná (střední) protein-energetická podvýživa
E441Lehká protein-energetická podvýživa
E45Opožděný vývoj následující po protein-energetické podvýživě
E46Neurčená podvýživa
E50Karence vitaminu A
E500Karence vitaminu A s xerózou spojivky
E501Karence vitaminu A s Bitotovou skvrnou a xerózou spojivky
E502Karence vitaminu A s xerózou rohovky
E503Karence vitaminu A s ulcerací rohovky a xerózou
E504Karence vitaminu A s keratomalacií
E505Karence vitaminu A se šeroslepostí
E506Karence vitaminu A s xeroftalmickými jizvami rohovky
E507Jiné oční projevy karence vitaminu A
E508Jiné projevy karence vitaminu A
E509Karence vitaminu A NS
E51Karence thiaminu
E511Beri-beri
E512Wernickeova encefalopatie
E518Jiné projevy karence thiaminu
E519Karence thiaminu NS
E52Karence niacinu (pellagra)
E53Karence jiných vitaminů skupiny B
E530Karence riboflavinu
E531Karence pyridoxinu
E538Karence jiných určených vitaminů skupiny B
E539Karence B vitaminu NS
E54Karence kyseliny askorbové
E55Karence vitaminu D
E550Křivice, aktivní
E559Karence vitaminu D NS
E56Jiná karence vitaminů
E560Karence vitaminu E
E561Karence vitaminu K
E568Karence jiných vitaminů
E569Karence vitaminu NS
E58Nutriční karence kalcia
E59Nutriční karence selénu
E60Nutriční karence zinku
E61Karence jiných prvků potravy
E610Karence mědi
E611Karence železa
E612Karence magnezia
E613Karence manganu
E614Karence chromu
E615Karence molybdenu
E616Karence vanadu
E617Karence více prvků potravy
E618Karence jiných určených prvků potravy
E619Karence prvků potravy NS
E63Jiné nutriční karence
E630Karence esenciálních mastných kyselin [EFA]
E631Nerovnováha složek přijímané potravy
E638Jiné určené nutriční karence
E639Nutriční karence NS
E64Následky podvýživy a jiných nutričních karencí
E640Následky protein-energetické podvýživy
E641Následky karence vitaminu A
E642Následky karence vitaminu C
E643Následky křivice
E648Následky jiných nutričních karencí
E649Následky neurčené nutriční karence
E65Lokalizovaná adipozita
E66Obezita - otylost
E660Obezita způsobená nadměrným příjmem kalorií
E661Obezita způsobená léky
E662Extrémní obezita s alveolární hypoventilací
E668Jiná obezita
E669Obezita NS
E67Jiné hyperalimentace
E670Hypervitaminóza A
E671Hyperkarotenemie
E672Syndrom nadbytku vitaminu B6
E673Hypervitaminóza D
E678Jiná určená hyperalimentace
E68Následky hyperalimentace
E70Poruchy metabolizmu aromatických aminokyselin
E700Klasická fenylketonurie
E701Jiné hyperfenylalaninemie
E702Poruchy metabolizmu tyrosinu
E703Albinismus
E708Jiné poruchy metabolizmu aromatických aminokyselin
E709Poruchy metabolizmu aromatických aminokyselin NS
E71Poruchy metabol. aminokys. s rozvětv. řetěz.a metab. mastných kyselin
E710Nemoc javorového sirupu (Leucinóza)
E711Jiné poruchy metabolizmu aminokyselin s rozvětveným řetězcem
E712Porucha metabolizmu aminokyselin s rozvětveným řetězcem NS
E713Poruchy metabolizmu mastných kyselin
E72Jiné poruchy metabolizmu aminokyselin
E720Poruchy transportu aminokyselin
E721Poruchy metabolizmu aminokyselin nesoucích síru
E722Poruchy metabolizmu cyklu močoviny
E723Poruchy metabolizmu lyzinu a hydroxylyzinu
E724Poruchy metabolizmu ornithinu
E725Poruchy metabolizmu glycinu
E728Jiné určené poruchy metabolizmu aminokyselin
E729Poruchy metabolizmu aminokyselin NS
E73Laktózová intolerance
E730Vrozený nedostatek laktázy
E731Sekundární nedostatek laktázy
E738Jiná laktózová intolerance
E739Laktózová intolerance NS
E74Jiné poruchy metabolizmu uhlovodanů
E740Porucha ukládání glykogenu
E741Poruchy metabolizmu fruktózy
E742Poruchy metabolizmu galaktózy
E743Jiné poruchy střevní absorpce uhlovodanů
E744Poruchy metabolizmu pyrohroznanů a glukoneogenezy
E748Jiné určené poruchy metabolizmu uhlovodanů
E749Poruchy metabolizmu uhlovodanů NS
E75Poruchy metabolizmu sfingolipidů a jiné poruchy ukládání tuků
E750Gangliosidóza GM2
E751Jiná gangliosidóza
E752Jiná sfingolipidóza
E753Sfingolipidóza NS
E754Neuronální ceroidní lipofuscinóza (NCL)
E755Jiné poruchy ukládání lipidů
E756Porucha ukládání lipidů NS
E76Poruchy metabolizmu glykosaminoglykanu
E760Mukopolysacharidóza, typu I
E761Mukopolysacharidóza, typ II
E762Jiné mukopolysacharidózy
E763Mukopolysacharidóza NS
E768Jiné poruchy metabolizmu glykosaminoglykanu
E769Porucha metabolizmu glykosaminoglykanu NS
E77Poruchy metabolizmu glykoproteinů
E770Poruchy v potranslační modifikaci lyzozomálních enzymů
E771Vady v odbourávání glykoproteinů
E778Jiné poruchy metabolizmu glykoproteinů
E779Poruchy metabolizmu glykoproteinů NS
E78Poruchy metabolizmu lipoproteinů a jiné Iipidemie
E780Čistá hypercholesterolemie
E781Čistá hyperglyceridemie
E782Smíšená hyperlipidemie
E783Hyperchylomikronemie
E784Jiná hyperlipidemie
E785Hyperlipidemie NS
E786Nedostatek lipoproteinu
E788Jiné poruchy metabolizmu lipoproteinů
E789Porucha metabolizmu lipoproteinů NS
E79Poruchy metabolizmu purinu a pyrimidinu
E790Hyperurikemie bez známek zánětlivé artritidy a tofů
E791Leschův-Nyhanův syndrom
E798Jiné poruchy metabolizmu purinu a pyrimidinu
E799Porucha metabolizmu purinu a pyrimidinu NS
E80Poruchy metabolizmu porfyrinu a bilirubinu
E800Dědičná erytropoetická porfyrie
E801Porfyria cutanea tarda
E802Jiná porfyrie
E803Vady katalázy a peroxydázy
E804Gilbertův syndrom
E805Criglerův-Najjarův syndrom
E806Jiné poruchy metabolizmu bilirubinu
E807Poruchy metabolizmu bilirubinu NS
E83Poruchy metabolizmu minerálů
E830Poruchy metabolizmu mědi
E831Poruchy metabolizmu železa
E832Poruchy metabolizmu zinku
E833Poruchy metabolizmu fosforu a fosfatáz
E834Poruchy metabolizmu magnezia
E835Poruchy metabolizmu kalcia
E838Jiné poruchy metabolizmu minerálů
E839Poruchy metabolizmu minerálů NS
E84Cystická fibróza
E840Cystická fibróza s plicními projevy
E841Cystická fibróza se střevními projevy
E848Cystická fibróza s jinými projevy
E849Cystická fibróza NS
E85Amyloidóza
E850Rodinně - dědičná amyloidóza bez neuropatie
E851Rodinně - dědičná neuropatická amyloidóza
E852Rodinně - dědičná amyloidóza NS
E853Sekundární systémová amyloidóza
E854Orgánově ohraničená amyloidóza
E858Jiná určená amyloidóza
E859Amyloidóza NS
E86Snížení objemu plazmy nebo extracelulární tekutiny
E87Jiné poruchy tekutin, elektrolytů a acidobasické rovnováhy
E870Hyperosmolalita a hypernatremie
E871Hypoosmolalita a hyponatremie
E872Acidóza
E873Alkalóza
E874Smíšená porucha acidobasické rovnováhy
E875Hyperkalemie
E876Hypokalemie
E877Přetížení tekutinami
E878Jiné poruchy elektrolytů a tekutin NJ
E88Jiné poruchy metabolizmu
E880Poruchy metabolizmu plazmatických bílkovin NJ
E881Lipodystrofie NJ
E882Lipomatóza NJ
E883Syndrom z nádorové lýzy
E888Jiné určené poruchy metabolizmu
E889Poruchy metabolizmu NS
E89Metabolické a endokrinní poruchy po operacích a j. výkonech NJ
E890Hypotyreóza po operačních a jiných výkonech
E891Hypoinzulinemie po operačních a jiných výkonech
E892Hypoparatyreóza po operačních a jiných výkonech
E893Hypopituitarismus po operačních a jiných zákrocích
E894Ovariální selhání po operačních a jiných zákrocích
E895Testikulární hypofunkce po operačních a jiných zákrocích
E896Hypofunkce nadledvin po operacích a jiných výkonech
E898Jiné endokrinní a metabolicképo operacích a jiých výkonech
E899Metabolické a endokrinní poruchy po operacích a j. výkonech NS
E90Poruchy výživy a přeměny látek u onemocnění ZJ
F00Demence u Alzheimerovy nemoci (G30.-+)
F000Demence u Alzheimerovy nemoci s časným začátkem (G30.0+)
F001Demence u Alzheimerovy nemoci s pozdním začátkem (G30.1+)
F002Demence u Alzheimerovy nemoci atyp.nebo smíšeného typu (G30.8+)
F009Demence u Alzheimerovy nemoci NS (G30.9+)
F01Vaskulární demence
F010Vaskulární demence s akutním začátkem
F011Multiinfarktová demence
F012Subkortikální vaskulární demence
F013Smíšená kortikální a subkortikální vaskulární demence
F018Jiné vaskulární demence
F019Vaskulární demence NS
F02Demence u jiných nemocí ZJ
F020Demence u Pickovy choroby (G31.0+)
F021Demence u Creutzfeldt-Jakobovy nemoci (A81.0+)
F022Demence u Huntingtonovy nemoci (G10+)
F023Demence u Parkinsonovy nemoci (G20+)
F024Demence u onemocnění HIV (B22.0+)
F028Demence u jiných určených nemocí ZJ
F03Neurčená demence
F04Organ.amnestický syndrom nevyvol. alkoholem ani j.psychoaktiv.látkami
F05Delirium nevyvolané alkoholem ani psychoaktivními látkami
F050Delirium, které nenasedá na demenci, takto popsané
F051Delirium, nasedající na demenci
F058Jiné delirium
F059Delirium NS
F06J.dušev. por. způs. poškoz. mozku, jeho dysfunkcí a somat. nemocí
F060Organická halucinóza
F061Organická katatonní porucha
F062Organická porucha s bludy (podobná schizofrenii)
F063Organické poruchy nálady (afektivní)
F064Organická úzkostná porucha
F065Organická disociativní porucha
F066Organická emoční labilita (astenie)
F067Lehká porucha poznávání
F068J.urč. poruchy způs. poškoz. a dysf. mozku a somatickou nem.
F069Neurč. duš. porucha způs. poškoz.a dysfun. mozku a somat.nemocí
F07Poruchy osobnosti a chování způs. onem., poškoz. a dysfukcí mozku
F070Organická porucha osobnosti
F071Postencefalitický syndrom
F072Postkomoční syndrom
F078J.organ. poruchy osobnosti a chování způs. onem., poškoz.a dysf. mozku
F079Organ. poruchy osobnosti.a chování způs .onem., poškoz.a dysf. mozku
F09Neurčená organická nebo symptomatická duševní porucha
F10Poruchy způsobené alkoholem
F100Poruchy způsobené alkoholem - akutní intoxikace
F101Poruchy způsobené alkoholem - škodlivé použití
F102Poruchy způsobené alkoholem - syndrom závislosti
F103Poruchy způsobené alkoholem - odvykací stav
F104Poruchy způsobené alkoholem - odvykací stav s deliriem
F105Poruchy způsobené alkoholem - psychotická porucha
F106Poruchy způsobené alkoholem - amnestický syndrom
F107Poruchy způsobené alkoholem - psychot.porucha reziduální
F108Poruchy způsobené alkoholem - j.poruchy
F109Poruchy způsobené alkoholem - neurčené
F11Poruchy způsobené opioidy
F110Poruchy způsobené opioidy - akutní ntoxikace
F111Poruchy způsobené opioidy - škodlivé použití
F112Poruchy způsobené opioidy - syndrom závislosti
F113Poruchy způsobené opioidy - odvykací stav
F114Poruchy způsobené opioidy - odvykací stav s deliriem
F115Poruchy způsobené opioidy - psychotická porucha
F116Poruchy způsobené opioidy - amnestický syndrom
F117Poruchy způsobené opioidy - psychot.porucha reziduální
F118Poruchy způsobené opioidy - jiné poruchy duš.a chování
F119Poruchy způsobené opioidy - neurč.poruchy duš.a chování
F12Poruchy způsobené kanabinoidy
F120Poruchy způsobené kanabinoidy - akutní intoxikace
F121Poruchy způsobené kanabinoidy - škodlivé použití
F122Poruchy způsobené kanabinoidy - syndrom závislosti
F123Poruchy způsobené kanabinoidy - odvykací stav
F124Poruchy způsobené kanabinoidy - odvykací stav s deliriem
F125Poruchy způsobené kanabinoidy - psychotická porucha
F126Poruchy způsobené kanabinoidy - amnestický syndrom
F127Poruchy způsobené kanabinoidy - psychot.porucha reziduální
F128Poruchy způsobené kanabinoidy - j.poruchy duš.a chování
F129Poruchy způsobené kanabinoidy - neurč.por.duš.a chování
F13Poruchy způsobené sedativy nebo hypnotiky
F130Poruchy způsobené sedativy n. hypnotiky - akutní intoxikace
F131Poruchy způsobené sedativy n. hypnotiky - škodlivé použití
F132Poruchy způsobené sedativy n. hypnotiky - syndrom závislosti
F133Poruchy způsobené sedativy n. hypnotiky - odvykací stav
F134Poruchy způsobené sedativy n. hypnotiky - odvyk.stav s deliriem
F135Poruchy způsobené sedativy n. hypnotiky - psychotická porucha
F136Poruchy způsobené sedativy n. hypnotiky - amnestický syndrom
F137Poruchy způsobené sedativy n. hypnotiky - psychot.porucha rezid.
F138Poruchy způsobené sedativy n. hypnotiky - jiné por.duš.a chování
F139Poruchy způsobené sedativy n. hypnotiky - neurč.por.duš.a chování
F14Poruchy způsobené kokainem
F140Poruchy způsobené kokainem - akutní intoxikace
F141Poruchy způsobené kokainem - škodlivé použití
F142Poruchy způsobené kokainem - syndrom závislosti
F143Poruchy způsobené kokainem - odvykací stav
F144Poruchy způsobené kokainem - odvykací stav s deliriem
F145Poruchy způsobené kokainem - psychotická porucha
F146Poruchy způsobené kokainem - amnestický syndrom
F147Poruchy způsobené kokainem - psychot.porucha reziduální
F148Poruchy způsobené kokainem - jiné por.duš.a chování
F149Poruchy způsobené kokainem - neurč.por.duš.a chování
F15Poruchy způsobené jinými stimulancii
F150Poruchy způsobené jinými stimulancii - akutní intoxikace
F151Poruchy způsobené jinými stimulancii - škodlivé použití
F152Poruchy způsobené jinými stimulancii - syndrom závislosti
F153Poruchy způsobené jinými stimulancii - odvykací stav
F154Poruchy způsobené jinými stimulancii - odvykací stav s deliriem
F155Poruchy způsobené jinými stimulancii - psychotická porucha
F156Poruchy způsobené jinými stimulancii - amnestický syndrom
F157Poruchy způsobené jinými stimulancii - psych. por. reziduální
F158Poruchy způsobené jinými stimulancii - j.por.duš.a chování
F159Poruchy způsobené jinými stimulancii - neurč.por.duš.a chov.
F16Poruchy způsobené halucinogeny
F160Poruchy způsobené halucinogeny - akutní intoxikace
F161Poruchy způsobené halucinogeny - škodlivé použití
F162Poruchy způsobené halucinogeny - syndrom závislosti
F163Poruchy způsobené halucinogeny - odvykací stav
F164Poruchy způsobené halucinogeny - odvyk.stav s deliriem
F165Poruchy způsobené halucinogeny - psychotická porucha
F166Poruchy způsobené halucinogeny - amnestický syndrom
F167Poruchy způsobené halucinogeny - psych.por.reziduální
F168Poruchy způsobené halucinogeny - j.poruchy.duš.a chováni
F169Poruchy způsobené halucinogeny - neurč.por.duš.a chování
F17Poruchy způsobené tabákem
F170Poruchy způsobené tabákem - akutní intoxikace
F171Poruchy způsobené tabákem - škodlivé použití
F172Poruchy způsobené tabákem - syndrom závislosti
F173Poruchy způsobené tabákem - odvykací stav
F174Poruchy způsobené tabákem - odvykací stav s deliriem
F175Poruchy způsobené tabákem - psychotická porucha
F176Poruchy způsobené tabákem - amnestický syndrom
F177Poruchy způsobené tabákem - psychot.por.reziduální
F178Poruchy způsobené tabákem - jiné por.duš.a chování
F179Poruchy způsobené tabákem - neurč.por.duš.a chování
F18Poruchy způsobené prchavými látkami
F180Poruchy způsobené prchavými látkami - akutní intoxikace
F181Poruchy způsobené prchavými látkami - škodlivé použití
F182Poruchy způsobené prchavými látkami - syndrom závislosti
F183Poruchy způsobené prchavými látkami - odvykací stav
F184Poruchy způsobené prchavými látkami - odvykací stav s deliriem
F185Poruchy způsobené prchavými látkami - psychotická porucha
F186Poruchy způsobené prchavými látkami - amnestický syndrom
F187Poruchy způsobené prchavými látkami - psychot.por.reziduální
F188Poruchy způsobené prchavými látkami - jiné por.duš.a chování
F189Poruchy způsobené prchavými látkami - neurč.por.duš.a chování
F19Poruchy způsobené více drogami
F190Poruchy způsobené více drogami - akutní intoxikace
F191Poruchy způsobené více drogami - škodlivé použití
F192Poruchy způsobené více drogami - syndrom závislosti
F193Poruchy způsobené více drogami - odvykací stav
F194Poruchy způsobené více drogami - odvykací stav s deliriem
F195Poruchy způsobené více drogami - psychotická porucha
F196Poruchy způsobené více drogami - amnestický syndrom
F197Poruchy způsobené více drogami - psychot.por.reziduální
F198Poruchy způsobené více drogami - jiné por.duš.a chování
F199Poruchy způsobené více drogami - neurč.por.duš.a chování
F20Schizofrenie
F200Paranoidní schizofrenie
F201Hebefrenní schizofrenie
F202Katatonní schizofrenie
F203Nediferencovaná schizofrenie
F204Postschizofrenní deprese
F205Reziduální schizofrenie
F206Schizophrenia simplex
F208Jiná schizofrenie
F209Schizofrenie NS
F21Schizotypální porucha
F22Poruchy s trvalými bludy
F220Porucha s bludy
F228Ostatní poruchy s přetrvávajícími bludy
F229Perzistující porucha s bludy NS
F23Akutní a přechodné psychotické poruchy
F230Akutní polymorfní psychotická porucha bez schizofrenních symptomů
F231Akutní polymorfní psychotická porucha se symptomy schizofrenie
F232Akutní psychotická porucha podobná schizofrenii
F233Jiné akutní psychotické poruchy převážně s bludy
F238Jiné akutní a přechodné psychotické poruchy
F239Akutní a přechodné nespecifikované psychotické poruchy
F24Indukovaná porucha s bludy
F25Schizoafektivní poruchy
F250Schizoafektivní porucha, manický typ
F251Schizoafektivní porucha, depresivní typ
F252Schizoafektivní porucha, smíšený typ
F258Jiné schizoafektivní poruchy
F259Schizoafektivní porucha, nespecifikovaná
F28Jiné neorganické psychotické poruchy
F29Neurčené neorganické psychózy
F30Manická fáze
F300Hypomanie
F301Manie bez psychotických symptomů
F302Manie s psychotickými symptomy
F308Jiné manické fáze
F309Manická fáze NS
F31Bipolární afektivní porucha
F310Bipolární afektivní porucha, současná fáze je hypomanická
F311Bipolární afektivní por., souč. fáze manická bez psychot. symptomů
F312Bipolární afektivní por., souč. fáze manická s psychot. symptomy
F313Bipolární afektivní porucha, souč. fáze lehká nebo střední deprese
F314Bipolární afektivní por., souč.fáze těžká deprese bez psychot. sympt.
F315Bipolární afektivní por., souč. fáze těžká deprese s psychot. sympt.
F316Bipolární afektivní porucha, současná fáze smíšená
F317Bipolární afektivní porucha, v současné době v remisi
F318Jiné bipolární afektivní poruchy
F319Bipolární afektivní porucha NS
F32Depresivní fáze
F320Lehká depresivní fáze
F321Středně těžká depresivní fáze
F322Těžká depresivní fáze bez psychotických příznaků
F323Těžká depresivní fáze s psychotickými příznaky
F328Jiné depresivní fáze
F329Depresivní fáze NS
F33Periodická depresivní porucha
F330Periodická depresivní porucha, současná fáze je lehká
F331Periodická depresivní porucha, současná fáze středně těžká
F332Periodická depresivní porucha, souč. fáze těžká bez psychot. sympt.
F333Periodická depresivní porucha, souč. fáze těžká s psychot. symptomy
F334Periodická depresivní porucha, v současné době v remisi
F338Jiné periodické depresivní poruchy
F339Periodická depresivní porucha NS
F34Perzistentní afektivní poruchy (poruchy nálady)
F340Cyklothymie
F341Dysthymie
F348Jiné perzistentní afektivní poruchy (poruchy nálady)
F349Perzistentní afektivní porucha (porucha nálady) NS
F38Jiné afektivní poruchy (poruchy nálady)
F380Jiné jednotlivé afektivní poruchy (poruchy nálady)
F381Jiné periodické afektivní poruchy (poruchy nálady)
F388Jiné určené afektivní poruchy (poruchy nálady)
F39Neurčená afektivní porucha (porucha nálady)
F40Fobické úzkostné poruchy
F400Agorafobie
F401Sociální fobie
F402Specifické (izolované) fobie
F408Jiné anxiózně fobické poruchy
F409Anxiózně fobická porucha NS
F41Jiné anxiózní poruchy
F410Panická porucha (epizodická záchvatovitá úzkost)
F411Generalizovaná úzkostná porucha
F412Smíšená úzkostná a depresivní porucha
F413Jiné smíšené úzkostné poruchy
F418Jiné určené úzkostné poruchy
F419Úzkostná porucha NS
F42Obsedantně-nutkavá porucha
F420Převážně vtíravé myšlenky nebo ruminace
F421Převážně nutkavé činy (nutkavé rituály)
F422Smíšené nutkavé myšlenky a činy
F428Jiné obsedantně-nutkavé poruchy
F429Obsedantně-nutkavá porucha NS
F43Reakce na těžký stres a poruchy přizpůsobení
F430Akutní stresová reakce
F431Posttraumatická stresová porucha
F432Poruchy přizpůsobení
F438Jiné reakce na těžký stres
F439Reakce na těžký stres NS
F44Disociativní (konverzní) poruchy
F440Disociativní amnézie
F441Disociativní fuga (útěk)
F442Disociativní stupor
F443Trans a posedlost
F444Disociativní motorické poruchy
F445Disociativní záchvaty
F446Disociativní anestezie a ztráta citlivosti
F447Smíšené disociativní (konverzní) poruchy
F448Jiné disociativní (konverzní) poruchy
F449Disociativní (konverzní) porucha NS
F45Somatoformní poruchy
F450Somatizační porucha
F451Nediferencovaná somatoformní porucha
F452Hypochondrická porucha
F453Somatoformní vegetativní dysfunkce
F454Perzistující somatoformní bolestivá porucha
F458Jiné somatoformní poruchy
F459Somatoformní porucha NS
F48Jiné neurotické poruchy
F480Neurastenie
F481Depersonalizace a derealizace
F488Jiné určené neurotické poruchy
F489Neurotická porucha NS
F50Poruchy příjmu potravy
F500Mentální anorexie
F501Atypická mentální anorexie
F502Mentální bulimie
F503Atypická mentální bulimie
F504Přejídání spojené s psychologickými poruchami
F505Zvracení spojené s jinými psychologickými poruchami
F508Jiné poruchy příjmu potravy
F509Porucha příjmu potravy NS
F51Neorganické poruchy spánku
F510Neorganická nespavost
F511Neorganická hypersomnie
F512Neorganická porucha cyklu bdění a spánku
F513Náměsíčnictví [somnambulismus]
F514Spánkové děsy [noční děsy - pavor nocturnus]
F515Noční můry
F518Jiné neorganické poruchy spánku
F519Neorganická porucha spánku NS
F52Sexuální poruchy nezpůs.organickou poruchou n.nemocí
F520Nedostatek nebo ztráta sexuální žádostivosti
F521Odpor k sexualitě a nedostatek požitku ze sexuality
F522Selhání genitální odpovědi
F523Poruchy orgasmu
F524Předčasná ejakulace
F525Neorganický vaginismus
F526Neorganická dyspareunie
F527Nadměrné sexuální nutkání
F528Jiné sexuální poruchy, nezpůs. organickou poruchou n.nemocí
F529Neurč.sexuální porucha, nezpůs. organickou poruchou n.nemocí
F53Duševní poruchy a poruchy chování související se šestinedělím NJ
F530Lehké poruchy duševní a chování v souvislosti s puerperiem NJ
F531Těžké poruchy duševní a chování v souvislosti s puerperiem NJ
F538Jiné poruchy duševní a chování v souvislosti s puerperiem NJ
F539Puerperální duševní poruchy NS
F54Psycholog. a behaviorální faktory spoj. s chorobami n.poruchami ZJ
F55Abúzus - zneužívání - látek nezpůsobujících závislost
F59Neurč.poruchy chování u fyziolog. poruch a somatických faktorů
F60Specifické poruchy osobnosti
F600Paranoidní porucha osobnosti
F601Schizoidní porucha osobnosti
F602Disociální porucha osobnosti
F603Emočně nestabilní porucha osobnosti
F604Histrionská porucha osobnosti
F605Anankastická porucha osobnosti
F606Anxiózní (vyhýbavá) osobnost
F607Závislá porucha osobnosti
F608Jiné specifické poruchy osobnosti
F609Porucha osobnosti NS
F61Smíšené a jiné poruchy osobnosti
F62Přetrvávající změny osobnosti, bez vztahu k poškození n.nemoci mozku
F620Přetrvávající změny osobnosti po katastrofické zkušenosti
F621Přetrvávající změna osobnosti po psychiatrickém onemocnění
F628Jiné přetrvávající změny osobnosti
F629Přetrvávající změna osobnosti NS
F63Nutkavé a impulzivní poruchy
F630Patologické hráčství
F631Patologické zakládání požárů (pyromanie)
F632Patologické kradení (kleptomanie)
F633Trichotillomanie
F638Jiné nutkavé a impulzivní poruchy
F639Nutkavá a impulzivní porucha NS
F64Poruchy pohlavní identity
F640Transsexualismus
F641Transvestitismus dvojí role
F642Porucha pohlavní identity v dětství
F648Jiné poruchy pohlavní identity
F649Poruchy pohlavní identity NS
F65Poruchy sexuální preference
F650Fetišizmus
F651Fetišistický transvestitismus
F652Exhibicionismus
F653Voyerismus
F654Pedofilie
F655Sadomasochismus
F656Mnohočetné poruchy sexuální preference
F658Jiné poruchy sexuální preference
F659Porucha sexuální preference NS
F66Poruchy psychické a chování souvis. se sexuál. vývojem a orientací
F660Porucha sexuálního vyzrávání
F661Egodystonická sexuální orientace
F662Porucha sexuálních vztahů
F668Jiné poruchy psychosexuálního vývoje
F669Porucha psychosexuálního vývoje NS
F68Jiné poruchy osobnosti a chování u dospělých
F680Zpracování somatických symptomů psychologickými vlivy
F681Záměrné předstírání symptomů n. neschopností somat. n. psychických
F688Jiné určené poruchy osobnosti a chování u dospělých
F69Neurčená porucha osobnosti a chování u dospělých
F70Lehká mentální retardace
F700Lehká mentální retardace - žádná nebo minimální porucha chování
F701Lehká mentální retardace - význam.por.chování vyžad.pozorn.n.léčbu
F708Lehká mentální retardace - jiné poruchy chování
F709Lehká mentální retardace - bez zmínky o poruchách chování
F71Střední mentální retardace
F710Střední mentální retardace - žádná nebo minimální porucha chování
F711Střední mentální retardace - význam.por.chov.vyžad.pozorn.n.léčbu
F718Střední mentální retardace - jiné poruchy chování
F719Střední mentální retardace - bez zmínky o poruchách chování
F72Těžká mentální retardace
F720Těžká mentální retardace - žádná nebo minimální porucha chování
F721Těžká mentální retardace - význam.por.chování vyžad.pozorn.n.léčbu
F728Těžká mentální retardace - jiné poruchy chování
F729Těžká mentální retardace - bez zmínky o poruchách chování
F73Hluboká mentální retardace
F730Hluboká mentální retardace - žádná nebo minimální porucha chování
F731Hluboká mentální retardace - význ.por.chování vyžad.pozorn.n.léčbu
F738Hluboká mentální retardace - jiné poruchy chování
F739Hluboká mentální retardace - bez zmínky o poruchách chování
F78Jiná mentální retardace
F780Jiná mentální retardace - žádná nebo minimální porucha chování
F781Jiná mentální retardace - význam.por.chování vyžad.pozorn.n.léčbu
F788Jiná mentální retardace - jiné poruchy chování
F789Jiná mentální retardace - bez zmínky o poruchách chování
F79Neurčená mentální retardace
F790Neurčená mentální retardace - žádná nebo minimální porucha chování
F791Neurč.mentální retardace - význam.por.chování vyžad.pozorn.n.léčbu
F798Neurčená mentální retardace - jiné poruchy chování
F799Neurčená mentální retardace - bez zmínky o poruchách chování
F80Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka
F800Specifická porucha artikulace řeči
F801Expresivní porucha řeči
F802Receptivní porucha řeči
F803Získaná afázie s epilepsií (Landau-Kleffner)
F808Jiné vývojové poruchy řeči nebo jazyka
F809Vývojová porucha řeči nebo jazyka NS
F81Specifické vývojové poruchy školních dovedností
F810Specifická porucha čtení
F811Specifická porucha psaní a výslovnosti
F812Specifická porucha počítání
F813Smíšená porucha školních dovedností
F818Jiná vývojová porucha školních dovedností
F819Vývojová porucha školních dovedností NS
F82Specifická vývojová porucha motorických funkcí
F83Smíšené specifické vývojové poruchy
F84Pervazivní vývojové poruchy
F840Dětský autismus
F841Atypický autismus
F842Rettův syndrom
F843Jiná dětská dezintegrační porucha
F844Hyperaktivní porucha s mentální retardací
F845Aspergerův syndrom
F848Jiné pervazivní vývojové poruchy
F849Pervazivní vývojová porucha NS
F88Jiné poruchy psychického vývoje
F89Neurčená porucha psychického vývoje
F90Hyperkinetické poruchy
F900Porucha aktivity a pozornosti
F901Hyperkinetická porucha chování
F908Jiné hyperkinetické poruchy
F909Hyperkinetická porucha NS
F91Poruchy chování
F910Porucha chování vázaná na vztahy k rodině
F911Nesocializovaná porucha chování
F912Socializovaná porucha chování
F913Opoziční vzdorovité chování
F918Jiné poruchy chování
F919Porucha chování NS
F92Smíšené poruchy chování a emocí
F920Depresivní porucha chování
F928Jiné smíšené poruchy chování a emocí
F929Smíšená porucha chování a emocí NS
F93Emoční poruchy se začátkem specifickým pro dětství
F930Separační úzkostná porucha v dětství
F931Fobická anxiózní porucha v dětství
F932Sociální anxiózní porucha v dětství
F933Porucha sourozenecké rivality
F938Jiné dětské emoční poruchy
F939Dětská emoční porucha NS
F94Poruchy sociálních funkcí se začátkem v dětství a dospívání
F940Elektivní mutismus
F941Reaktivní porucha příchylnosti dětí
F942Porucha desinhibovaných vztahů u dětí
F948Jiné dětské poruchy sociálních funkcí
F949Porucha dětských sociálních funkcí NS
F95Tiky
F950Přechodná tiková porucha
F951Chronické motorické nebo vokální tiky
F952Kombinovaná tiková porucha vokální a mnohočetná motorická
F958Jiné druhy tiků
F959Tiková porucha NS
F98J. poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a dospívání
F980Neorganická enuréza
F981Neorganická enkopréza
F982Poruchy příjmu potravy v kojeneckém a dětském věku
F983Pika kojenců a dětí
F984Stereotypní pohybové poruchy
F985Koktavost (zadrhávání v řeči)
F986Brebtavost
F988J.urč.poruchy chování a emocí, se začát.obv. v dětství a dospívání
F989Neurč.poruchy chování a emocí, se začát.obv. v dětství a dospívání
F99Duševní porucha, jinak neurčená
G00Bakteriální meningitida NJ
G000Hemofilová meningitida
G001Pneumokoková meningitida
G002Streptokoková meningitida
G003Stafylokoková meningitida
G008Jiná bakteriální meningitida
G009Bakteriální meningitida NS
G01Meningitida při bakteriálních nemocech ZJ
G02Meningitida při jiných infekčních a parazitárních nemocech ZJ
G020Meningitida při virových nemocech ZJ
G021Meningitida při mykózách ZJ
G028Meningitida při jiných urč. infekčních a parazitárních nemocech ZJ
G03Meningitida způsobená jinými a neurčenými příčinami
G030Nepyogenní meningitida
G031Chronická meningitida
G032Benigní návratná meningitida [Mollaretova]
G038Meningitida způsobená jinými přesně určenými příčinami
G039Meningitida NS
G04Zánět mozku, míchy a mozku i míchy
G040Akutní diseminovaná encefalitida
G041Tropická spastická paraplegie
G042Bakteriální meningoencefalitida a meningomyelitida NJ
G048Jiné encefalitidy, myelitidy a encefalomyelitidy
G049Encefalitida, myelitida a encefalomyelitida NS
G05Encefalitida, myelitida a encefalomyelitida při nemocech ZJ
G050Encefalitida, myelitida a encefalomyelitida při bakteriálních nem. ZJ
G051Encefalitida, myelitida a encefalomyelitida při virových nemocech ZJ
G052Encefalitida, myelitida a encefalomyelitida při j.inf.a parazit.nem.ZJ
G058Encefalitida, myelitida a encefalomyelitida při jiných nemocech ZJ
G06Nitrolební a nitropáteřní hlíza a granulom
G060Intrakraniální absces a granulom
G061Intraspinální absces a granulom
G062Extradurální a subdurální absces NS
G07Nitrolební a nitropáteřní hlíza a granulom při nemocech ZJ
G08Flebitida a tromboflebitida intrakraniální a intraspinální
G09Následky zánětlivých nemocí centrální nervové soustavy
G10Huntingtonova nemoc
G11Dědičná ataxie
G110Vrozená neprogresivní ataxie
G111Cerebelární - mozečková - ataxie s časným začátkem
G112Cerebelární - mozečková - ataxie s pozdním začátkem
G113Cerebelární ataxie s vadnou reparací DNA
G114Dědičná spastická paraplegie
G118Jiné dědičné ataxie
G119Dědičná ataxie NS
G12Míšní svalová atrofie a příbuzné syndromy
G120Infantilní svalová atrofie, I.typ
G121Jiná zděděná spinální svalová atrofie
G122Nemoci motorického neuronu
G128Jiné míšní svalové atrofie a příbuzné syndromy
G129Míšní svalová atrofie NS
G13Systémová atrofie primárně postihující CNS při nemocech ZJ
G130Paraneoplastická neuromyopatie a neuropatie
G131Jiná systémová atrofie CNS u neoplastických onemocnění
G132Systémová atrofie primár.postih.CNS u myxedému (E00.1+,E03.-+)
G138Systémová atrofie primárně postihující CNS při jiných nemocech ZJ
G14Postpoliomyelitický syndrom, syndrom po infekční obrně
G20Parkinsonova nemoc
G21Sekundární parkinsonismus
G210Zhoubný neuroleptický syndrom
G211Jiný sekundární parkinsonismus způsobený léčivy
G212Sekundární parkinsonismus způsobený jinými zevními činiteli
G213Parkinsonismus postencefalitický
G214Vaskulární parkinsonismus
G218Jiný sekundární parkinsonismus
G219Sekundární parkinsonismus NS
G22Parkinsonismus při nemocech ZJ
G23Jiné degenerativní nemoci bazálních ganglií
G230Nemoc Hallervordenova-Spatzova
G231Progresivní subnukleární oftalmoplegie
G232Striátonigrální degenerace
G238Jiné určené degenerativní nemoci bazálních ganglií
G239Degenerativní nemoc bazálních ganglií NS
G24Dystonie
G240Dystonie způsobená léčivy
G241Idiopatická rodinná dystonie
G242Idiopatická nerodinná dystonie
G243Spastická tortikolis
G244Idiopatická orofaciální dystonie
G245Blefarospazmus
G248Jiná dystonie
G249Dystonie NS
G25Jiné extrapyramidové a pohybové poruchy
G250Esenciální třes
G251Třes vyvolaný léčivy
G252Jiné určené formy třesu
G253Myoklonus
G254Chorea způsobená léčivy
G255Jiná chorea
G256Tiky způsobené léčivy nebo jiné na organickém podkladě
G258Jiné určené extrapyramidové a pohybové poruchy
G259Extrapyramidové a pohybové poruchy NS
G26Extrapyramidové a pohybové poruchy přinemocech ZJ
G30Alzheimerova nemoc
G300Alzheimerova nemoc s časným začátkem
G301Alzheimerova nemoc s pozdním začátkem
G308Jiná Alzheimerova nemoc
G309Alzheimerova nemoc NS
G31Jiné degenerativní nemoci nervové soustavy NJ
G310Ohraničená mozková atrofie
G311Stařecká degenerace mozku, NJ
G312Degenerace nervové soustavy způsobená alkoholem
G318Jiné určené degenerativní nemoci nervové soustavy
G319Degenerativní onemocnění nervové soustavy NS
G32Jiné degenerativní poruchy nervové soustavy při nemocech ZJ
G320Subakutní kombinovaná degenerace míchy u nemocí ZJ
G328Jiné určené degenerativní poruchy nervové soustavy při nemocech ZJ
G35Roztroušená skleróza - sclerosis multiplex
G36Jiná akutní roztroušená demyelinizace
G360Neuromyelitis optica [Devicova]
G361Akutní a subakutní hemoragická leukoencefalitida [Hurstova]
G368Jiná určená akutní roztroušená demyelinizace
G369Akutní roztroušená demyelinizace NS
G37Jiné demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy
G370Difuzní skleróza
G371Centrální demyelinizace corpus callosum
G372Myelinolýza mozkového mostu
G373Akutní transverzální myelitda při demyelinizující nemoci CNS
G374Subakutní nekrotizující myelitida
G375Koncentrická skleróza [Balóova]
G378Jiné určené demyelinizující nemoci CNS
G379Demyelinizující onemocnění centrální nervové soustavy NS
G40Epilepsie - padoucnice
G400Idiopatická epilepsie a epil. sy příbuz. lokal. se záchv. lok. začátku
G401Symptom.epil. a epil. sy příbuz. lokal.s jednotl. parciál. záchvaty
G402Symptom. epil. a epil. sy příbuz. lokal. s komplexem parciál. záchvatů
G403Generalizovaná idiopatická epilepsie a epileptické syndromy
G404Jiná generalizovaná epilepsie a epileptické syndromy
G405Zvláštní epileptické syndromy
G406Záchvaty grand mal (s nebo bez petit mal) NS
G407Petit mal bez záchvatů grand mal NS
G408Jiná epilepsie
G409Epilepsie NS
G41Status epilepticus
G410Grand mal-status epilepticus
G411Petit mal - status epilepticus
G412Staus epilepticus parciálních záchv. s komplexní symptomatologií
G418Jiný status epilepticus
G419Status epilepticus NS
G43Migréna
G430Migréna bez aury (běžná migréna)
G431Migréna s aurou [klasická migréna]
G432Status migrenosus
G433Komplikovaná migréna
G438Jiná migréna
G439Migréna NS
G44Jiné syndromy bolesti hlavy
G440Syndrom nakupených bolestí hlavy
G441Cévní bolest hlavy, nezařazená jinde
G442Tenzní typ bolesti hlavy
G443Chronická poúrazová bolest hlavy
G444Bolest hlavy vyvolaná léčivy, NJ
G448Jiné určené syndromy bolesti hlavy
G45Přechodně mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy
G450Syndrom vertebro-bazilární arterie
G451Syndrom arterie karotické (hemisferický)
G452Syndromy přívodných mozkových tepen mnohočetné a oboustranné
G453Prchavá slepota
G454Přechodná celková ztráta paměti
G458Jiné přechodné mozkové ischemické záchvaty
G459Přechodný mozkový ischemický záchvat NS
G46Cévní syndromy mozku při cerebrovaskulárních nemocech (I6O-I67+)
G460Syndrom střední tepny mozkové (a.cerebralis media) (I66.0+)
G461Syndrom přední tepny mozkové (art.cerebralis ant.) (I66.1+)
G462Syndrom zadní tepny mozkové (art.cerebralis post.) (I66.2+)
G463Syndrom cévního postižení mozkového kmene (I60-I67+)
G464Syndrom cévního postižení mozečku (I60-I67+)
G465Čistý motorický lakunární syndrom (I60-I67+)
G466Čistý sensorický lakunární syndrom (I60-I67+)
G467Jiné lakunární syndromy (I60-I67+)
G468Jiné cévní sy mozku při cerebrovaskulárních nemocech (I6O-I67+)
G47Poruchy spánku
G470Poruchy usínání a trvání spánku [insomnie]
G471Poruchy nadměrné spavosti (hypersomnie)
G472Poruchy spánkového cyklu
G473Zástava dýchání ve spánku (apnoe)
G474Narkolepsie a katalepsie
G478Jiné poruchy spánku
G479Porucha spánku NS
G50Poruchy trojklanného nervu - nervi trigemini
G500Neuralgie trojklanného nervu
G501Atypická bolest obličeje
G508Jiné poruchy trojklanného nervu
G509Porucha trojklanného nervu NS
G51Poruchy lícního nervu - nervi facialis
G510Bellova obrna
G511Ganglionitis geniculata
G512Melkerssonův syndrom
G513Klonický hemifaciální spazmus
G514Lícní myokymie
G518Jiné poruchy lícního nervu
G519Porucha lícního nervu NS
G52Poruchy jiných mozkových nervů
G520Poruchy čichového nervu - nervi olfactorii
G521Poruchy jazykohltanového nervu - nervi glossopharyngei
G522Poruchy bloudivého nervu - nervi vagi
G523Poruchy podjazykového nervu - nervi hypoglossi
G527Mnohočetné poruchy mozkových nervů
G528Poruchy jiných přesně určených mozkových nervů
G529Porucha mozkového nervu NS
G53Nemoci mozkových nervů při nemocech zařazených jinde
G530Neuralgie po Herpes zoster (B02.2+)
G531Mnohočet. obrny mozk. nervů při inf. a parazit. nem.ZJ (A00-B99+)
G532Mnohočetné obrny mozkových nervů při sarkoidóze ZJ (D86.8+)
G533Mnohočetné obrny mozkových nervů při novotvarech (C00-D48+)
G538Jiné nemoci mozkových nervů při jiných nemocech ZJ
G54Nemoci nervových kořenů a pletení
G540Poruchy pažní pleteně - brachiálního plexu
G541Poruchy bederní a křížové pleteně - lumbosakrálního plexu
G542Poruchy krčních kořenů, NJ
G543Poruchy hrudních kořenů, NJ
G544Poruchy bederních a sakrálních kořenů, NJ
G545Neuralgická amyotrofie
G546Fantomový končetinový bolestivý syndrom
G547Fantomový končetinový syndrom bez bolestí
G548Jiné poruchy nervových kořenů a pletení
G549Porucha nervových kořenů a pletení NS
G55Komprese nervových kořenů a pletení při nemocech ZJ
G550Komprese nervových kořenů a pletení při novotvarech (C00-D48+)
G551Komprese nerv. kořenů a pletení při por. meziobr. plotének(M50-M51+)
G552Komprese nervových kořenů a pletení při spondylóze (M47.-+)
G553Kompr. nerv. kořenů a pletení při j.dorzopat. (M45-46,M48.-+,M53-54+)
G558Komprese nervových kořenů a pletení při jiných nemocech ZJ
G56Mononeuropatie horní končetiny
G560Syndrom karpálního tunelu
G561Jiná poškození nervu medianu - nervi mediani
G562Poškození loketního nervu - nervi ulnaris
G563Poškození vřetenního nervu - nervi radialis
G564Kausalgie
G568Jiné mononeuropatie horní končetiny
G569Mononeuropatie horní končetiny NS
G57Mononeuropatie dolní končetiny
G570Poškození sedacího nervu - nervi ischiadici
G571Meralgie parestetická
G572Poškození stehenního nervu - nervi femoralis
G573Poškození postranního podkolenního nervu - n.fibularis latetalis
G574Poškození středního podkolenního nervu - n.fibularis medialis
G575Syndrom tarzálního tunelu
G576Poškození chodidlového nervu - nervi plantaris
G578Jiné mononeuropatie dolní končetiny
G579Mononeuropatie dolní končetiny NS
G58Jiné mononeuropatie
G580Neuropatie mezižeberní - interkostální
G587Mononeuritis multiplex
G588Jiné přesně určené mononeuropatie
G589Mononeuropatie NS
G59Mononeuropatie při nemocech ZJ
G590Diabetická mononeuropatie (E10-E14+ s charakt. .4 na čtvrt.místě)
G598Jiné mononeuropatie při nemocech ZJ
G60Dědičná a idiopatická neuropatie
G600Dědičná motorická a senzorická neuropatie
G601Refsumova nemoc
G602Neuropatie ve spojení s hereditární ataxií
G603Idiopatická progresivní neuropatie
G608Jiné dědičné a idiopatické neuropatie
G609Dědičná a idiopatická neuropatie NS
G61Zánětlivá polyneuropatie
G610Guillainův-Barréův syndrom
G611Sérová neuropatie
G618Jiné zánětlivé polyneuropatie
G619Zánětlivá polyneuropatie NS
G62Jiné polyneuropatie
G620Polyneuropatie způsobená léčivy
G621Alkoholická polyneuropatie
G622Polyneuropatie způsobená jinými toxickými látkami
G628Jiné určené polyneuropatie
G629Polyneuropatie NS
G63Polyneuropatie při nemocech zařazených jinde
G630Polyneuropatie při infekčních a parazitárních nemocech ZJ
G631Polyneuropatie při novotvarech (C00-D48+)
G632Diabetická neuropatie při nem.(E10-E14+ s char. 4 na čtvrtém místě)
G633Polyneurop.u j.nem. endok. a přem.lá. (E00-07+,15-16+,20-34+,70-89+)
G634Polyneuropatie při nutričních karencích (E40-E64+)
G635Polyneuropatie při systém. poruchách pojivové tkáně (M30-M35+)
G636Polyneuropatie při j.svalových a kosterních por.(M00-25+,40-96+)
G638Polyneuropatie při jiných nemocech ZJ
G64Jiné nemoci periferní nervové soustavy
G70Myasthenia gravis a jiné myoneurální poruchy
G700Myasthenia gravis
G701Toxické myoneurální poruchy
G702Vrozená nebo vývojová myastenie
G708Jiné určené myoneurální poruchy
G709Myoneurální porucha NS
G71Primární poruchy svalů
G710Svalová dystrofie
G711Myotonické poruchy
G712Vrozené myopatie
G713Myopatie mitochondriální NJ
G718Jiné primární poruchy svalů
G719Primární porucha svalu NS
G72Jiné myopatie
G720Myopatie způsobená léčivy
G721Alkoholická myopatie
G722Myopatie způsobená jinou toxickou látkou
G723Periodické ochrnutí
G724Zánětlivá myopatie nezařaditelná jinam
G728Jiné určené myopatie
G729Myopatie NS
G73Poruchy myoneurálního spojení a svalů při nemocech ZJ
G730Myastenické syndromy při endokrinních nemocech
G731Lambertův-Eatonův syndrom (C80+)
G732Jiné myastenické syndromy při novotvarech (C00-D48+)
G733Myastenické syndromy při jiných nemocech ZJ
G734Myopatie při infekčních a parazitárních nemocech ZJ
G735Myopatie při endokrinních nemocech
G736Myopatie při poruchách přeměny látek
G737Myopatie při jiných nemocech ZJ
G80Mozková obrna
G800Spastická kvadruplegická mozková obrna
G801Spastická diplegická mozková obrna
G802Spastická hemiplegická mozková obrna
G803Dyskinetická mozková obrna
G804Ataktická mozková obrna
G808Jiná mozková obrna
G809Mozková obrna NS
G81Hemiplegie
G810Chabá hemiplegie
G811Spastická hemiplegie
G819Hemiplegie NS
G82Paraplegie a tetraplegie
G820Chabá paraplegie
G821Spastická paraplegie
G822Paraplegie NS
G823Chabá tetraplegie
G824Spastická tetraplegie
G825Tetraplegie NS
G83Jiné paralytické syndromy
G830Diplegie horních končetin
G831Monoplegie dolní končetiny
G832Monoplegie horní končetiny
G833Monoplegie NS
G834Syndrom kaudy equiny
G838Jiné určené paralytické syndromy
G839Paralytický syndrom NS
G90Poruchy autonomní nervové soustavy
G900Idiopatická periferní autonomní neuropatie
G901Rodinná dysautonomie [Riley-Day]
G902Hornerův syndrom
G903Multisystémová degenerace
G904Autonomní dysreflexie
G908Jiné poruchy autonomní nervové soustavy
G909Porucha autonomní nervové soustavy NS
G91Hydrocefalus
G910Komunikující hydrocefalus
G911Obstrukční hydrocefalus
G912Hydrocefalus s normálním tlakem
G913Poúrazový hydrocefalus NS
G918Jiný hydrocefalus
G919Hydrocefalus NS
G92Toxická encefalopatie
G93Jiné poruchy mozku
G930Mozkové cysty
G931Anoxické poškození mozku nezařaditelné jinam
G932Nezhoubná nitrolební hypertenze
G933Povirový syndrom únavy
G934Encefalopatie NS
G935Komprese - stlačení - mozku
G936Edém mozku
G937Reyeův syndrom
G938Jiné určené poruchy mozku
G939Porucha mozku NS
G94Jiné poruchy mozku při nemocech ZJ
G940Hydrocefalus při infekčních a parazitárních nemocech ZJ(A00-B99+)
G941Hydrocefalus při novotvarech (C00-D48+)
G942Hydrocefalus při jiných nemocech ZJ
G948Jiné určené poruchy mozku při nemocech ZJ
G95Jiné nemoci míchy
G950Syringomyelie a syringobulbie
G951Cévní myelopatie
G952Komprese míchy NS
G958Jiné určené nemoci míchy
G959Nemoci míchy NS
G96Jiné poruchy centrální nervové soustavy
G960Prosakování cerebrospinálního moku
G961Nemoci mozkových a míšních plen NJ
G968Jiné přesně určené poruchy centrální nervové soustavy
G969Porucha centrální nervové soustavy NS
G97Poruchy po výkonech na nervové soustavě NJ
G970Prosakování cerebrospinálního moku po punkci
G971Jiná reakce po punkci spinální nebo lumbální
G972Nitrolební hypotenze po ventrikulárním zkratu
G978Jiné poruchy nervové soustavy po výkonech
G979Poruchy nervové soustavy po výkonech NS
G98Jiné poruchy nervové soustavy nezařazené jinam
G99Jiné poruchy nervové soustavy při nemocech ZJ
G990Autonomní neuropatie při nemocech endokrinních a přeměny látek
G991Jiné poruchy autonomní nervové soustavy při jiných nemocech ZJ
G992Myelopatie při nemocech ZJ
G998Jiné určené poruchy nervové soustavy při nemocech ZJ
H00Ječné zrno a chalazion - hordeolum
H000Hordeolum a jiný hluboký zánět očního víčka
H001Chalazion
H01Jiné záněty očního víčka
H010Blefaritida
H011Neinfekční dermatózy očního víčka
H018Jiné určené záněty očního víčka
H019Zánět očního víčka NS
H02Jiné nemoci očního víčka
H020Entropium a trichiáza očního víčka
H021Ektropium očního víčka
H022Lagoftalmus
H023Blefarochalaza
H024Ptóza očního víčka
H025Jiná onemocnění postihující funkci očního víčka
H026Xantelazma očního víčka
H027Jiná degenerativní onemocnění očního víčka a periokulární krajiny
H028Jiné určené nemoci očního víčka
H029Nemoci očního víčka NS
H03Nemoci očního víčka při nemocech ZJ
H030Parazitární onemocnění očního víčka při nemocech ZJ
H031Postižení očního víčka při jiných infekčních nemocech ZJ
H038Postižení očního víčka při jiných nemocech ZJ
H04Nemoci slzného ústrojí
H040Dakryoadenitida
H041Jiné onemocnění slzné žlázy
H042Epifora
H043Akutní a neurčený zánět slzných cest
H044Chronický zánět slzných cest
H045Stenóza a insuficience slzných cest
H046Jiné změny v slzných cestách
H048Jiné nemoci slzného ústrojí
H049Nemoci slzného ústrojí NS
H05Onemocnění očnice
H050Akutní zánět očnice
H051Chronická zánětlivá onemocnění očnice
H052Exoftalmické stavy
H053Deformace očnice
H054Enoftalmus
H055Staré cizí těleso po perforujícím poranění očnice
H058Jiná onemocnění očnice
H059Onemocnění očnice NS
H06Onemocnění slzného ústrojí a očnice při nemocech ZJ
H060Onemocnění slzného ústrojí při nemocech ZJ
H061Parazitární postižení očnice při nemocech ZJ
H062Exoftalmus při dysfunkci štítné žlázy (E05.-+)
H063Jiná onemocnění očnice při nemocech ZJ
H10Zánět oční spojivky - conjunctivitis
H100Mukopurulentní konjunktivitida
H101Akutní konjunktivitida atopická
H102Jiná akutní konjunktivitida
H103Akutní konjunktivitida NS
H104Chronická konjunktivitida
H105Blefarokonjunktivitida
H108Jiná konjunktivitida
H109Konjunktivitida NS
H11Jiná onemocnění spojivky
H110Pterygium
H111Degenerace a depozita spojivky
H112Jizvy spojivky
H113Krvácení do spojivky
H114Jiná cévní onemocnění a cysty spojivky
H118Jiná určená onemocnění spojivky
H119Onemocnění spojivky NS
H13Onemocnění spojivky při nemocech ZJ
H130Infekce spojivky filariemi (B74.-+)
H131Konjunktivitida při infekčních a parazitárních nemocech ZJ
H132Konjunktivitida při jiných nemocech ZJ
H133Oční pemfigoid (L12.-+)
H138Jiné nemoci spojivky při nemocech ZJ
H15Nemoci skléry - bělimy
H150Skleritida
H151Episkleritida
H158Jiná onemocnění skléry
H159Nemoci skléry NS
H16Zánět rohovky - keratitida
H160Vřed rohovky - ulcus corneae
H161Jiný povrchový zánět rohovky bez zánětu spojivky
H162Zánět rohovky a spojivky - keratokonjunktivitida
H163Keratitida intersticiální a hluboká
H164Neovaskularizace rohovky
H168Jiná keratitida
H169Keratitida NS
H17Rohovkové jizvy a zákaly
H170Adherující leukom
H171Jiný centrální rohovkový zákal
H178Jiné rohovkové jizvy a zákaly
H179Rohovková jizva a zákal NS
H18Jiné nemoci rohovky
H180Rohovková pigmentace a depozita
H181Bulózní keratopatie
H182Jiný edém rohovky
H183Změny v rohovkových vrstvách
H184Degenerace rohovky
H185Dědičné dystrofie rohovky
H186Keratokonus
H187Jiné deformace rohovky
H188Jiná určená onemocnění rohovky
H189Nemoc rohovky NS
H19Nemoci skléry a rohovky při nemocech ZJ
H190Skleritida a episkleritida při nemocech ZJ
H191Keratitida a keratokonjunktivitida při Herpes simplex(B00.5+)
H192Keratitida a keratokonjunktivitida při jiných inf.a parazit. nemocech
H193Keratitida a keratokonjunktivitida při jiných nemocech ZJ
H198Jiné nemoci skléry a rohovky při nemocech ZJ
H20Zánět duhovky a řasnatého tělesa - iridocyklitida
H200Akutní a subakutní iridocyklitida
H201Chronická iridocyklitida
H202Fakolytická iridocyklitida
H208Jiná iridocyklitida
H209Iridocyklitida NS
H21Jiné nemoci duhovky a řasnatého tělesa
H210Hyphaema
H211Jiné cévní nemoci duhovky a řasnatého tělesa
H212Degenerace duhovky a řasnatého tělesa
H213Cysta duhovky, řasnatého tělesa a přední komory
H214Zornicové - pupilární membrány
H215Srůsty a trhliny duhovky a řasnatého tělesa
H218Jiné určené nemoci duhovky a řasnatého tělesa
H219Nemoci duhovky a řasnatého tělesa NS
H22Nemoci duhovky a řasnatého tělesa při nemocech ZJ
H220Iridocyklitida při infekčních a parazitárních nemocech ZJ
H221Iridocyklitida při jiných nemocech ZJ
H228Jiné nemoci duhovky a řasnatého tělesa při nemocech ZJ
H25Stařecký zákal oční čočky - senilní katarakta
H250Senilní počínající katarakta
H251Senilní katarakta nukleární
H252Senilní přezrálá katarakta
H258Jiná senilní katarakta
H259Senilní katarakta NS
H26Jiná katarakta
H260Infantilní, juvenilní a presenilní katarakta
H261Traumatická katarakta
H262Komplikovaná katarakta
H263Katarakta způsobená léčivy
H264Následná katarakta
H268Jiná určená katarakta
H269Katarakta NS
H27Jiná onemocnění čočky
H270Afakie
H271Dislokace čočky
H278Jiná určená onemocnění čočky
H279Onemocnění čočky NS
H28Katarakta a jiná onemocnění čočky při nemocech ZJ
H280Diabetická katarakta
H281Katarakta při j.por. přeměny látek, výživy a endokrin .nemocech ZJ
H282Katarakta při jiných nemocech ZJ
H288Jiné onemocnění čočky při nemocech ZJ
H30Záněty cévnatky a sítnice
H300Ložiskový chorioretinální zánět
H301Roztroušený chorioretinální zánět
H302Cyclitis posterior
H308Jiné chorioretinální záněty
H309Chorioretinální zánět NS
H31Jiná onemocnění cévnatky
H310Chorioretinální jizvy
H311Degenerace cévnatky
H312Dědičná dystrofie cévnatky
H313Krvácení a ruptura cévnatky
H314Odchlípení cévnatky
H318Jiná určená onemocnění cévnatky
H319Onemocnění cévnatky NS
H32Chorioretinální onemocnění při nemocech ZJ
H320Chorioretinální záněty při infekčních a parazitárních nemocech ZJ
H328Jiná chorioretinální onemocnění při nemocech ZJ
H33Odchlípení a trhliny sítnice
H330Odchlípení sítnice s trhlinou
H331Rozštěp a cysty sítnice
H332Serózní odchlípení sítnice
H333Trhliny sítnice bez odchlípení
H334Trakční odchlípení sítnice
H335Jiné odchlípení sítnice
H34Sítnicové cévní uzávěry - okluze
H340Přechodný uzávěr sítnicové tepny
H341Centrální uzávěr sítnicové tepny
H342Jiné uzávěry sítnicové tepny
H348Jiné sítnicové cévní uzávěry
H349Sítnicový cévní uzávěr NS
H35Jiná onemocnění sítnice
H350Retinopatie očního pozadí a sítnicové cévní změny
H351Retinopatie nedonošených
H352Jiná proliferativní retinopatie
H353Degenerace makuly a zadního pólu
H354Periferní degenerace sítnice
H355Dědičná dystrofie sítnice
H356Krvácení retinální
H357Oddělení sítnicových vrstev
H358Jiná určená onemocnění sítnice
H359Onemocnění sítnice NS
H36Onemocnění sítnice při nemocech ZJ
H360Diabetická retinopatie (E10-E14+ s char. .3 na čtvrtém místě)
H368Jiné postižení sítnice při nemocech ZJ
H40Glaukom
H400Glaukom suspektní
H401Primární glaukom otevřeného úhlu
H402Primární glaukom uzavřeného úhlu
H403Sekundární glaukom po úrazech oka
H404Sekundární glaukom po zánětu oka
H405Sekundární glaukom po jiném očním onemocnění
H406Sekundární glaukom po léčivech
H408Jiný glaukom
H409Glaukom NS
H42Glaukom při nemocech ZJ
H420Glaukom při nem. endokrinních, poruchách výživy a přeměny látek ZJ
H428Glaukom při jiných nemocech ZJ
H43Nemoci sklivce
H430Výhřez sklivce
H431Krvácení do sklivce
H432Krystalické uloženiny ve sklivci
H433Jiné zákaly sklivce
H438Jiné nemoci sklivce
H439Nemoc sklivce NS
H44Nemoci očního bulbu
H440Hnisavá endoftalmitida - endophthalmitis purulenta
H441Jiná endoftalmitida
H442Degenerativní myopie
H443Jiné degenerativní poruchy očního bulbu
H444Hypotonie oka
H445Degenerativní stavy očního bulbu
H446Staré nitrooční cizí těleso, magnetické
H447Staré nitrooční cizí těleso, nemagnetické
H448Jiné nemoci bulbu očního
H449Nemoc bulbu očního NS
H45Nemoci sklivce a bulbu očního při nemocech ZJ
H450Krvácení do sklivce při nemocech ZJ
H451Endoftalmitida při nemocech ZJ
H458Jiná onemocnění sklivce a bulbu očního při nemocech ZJ
H46Zánět zrakového nervu - neuritis nervi optici
H47Jiná onemocnění zrakového nervu a zrakových drah
H470Onemocnění zrakového nervu nezařaditelná jinam
H471Edém papily NS
H472Atrofie zrakového nervu
H473Jiná onemocnění terče zrakového nervu
H474Onemocnění optického chiazmatu
H475Onemocnění jiných zrakových drah
H476Onemocnění kortexu zrakové dráhy
H477Onemocnění zrakových drah NS
H48Nemoci zrakového nervu a zrakových drah při nemocech ZJ
H480Atrofie zrakového nervu při nemocech ZJ
H481Retrobulbární neuritida při nemocech ZJ
H488Jiné nemoci zrakového nervu a zrakových drah při nemocech ZJ
H49Paralytický strabizmus
H490Obrna třetího (3.) mozkového nervu - nervi oculomotorii
H491Obrna čtvrtého (4.) mozkového nervu - nervi trochlearis
H492Obrna šestého (6.) mozkového nervu - nervi abducentis
H493Úplná (zevní) oftalmoplegie
H494Progresivní zevní oftalmoplegie
H498Jiný paralytický strabismus
H499Paralytický strabizmus NS
H50Jiný strabizmus
H500Konvergentní konkomitantní strabizmus
H501Divergentní konkomitantní strabizmus
H502Vertikální strabizmus
H503Intermitentní heterotropie
H504Jiná a neurčená heterotropie
H505Latentní šilhání
H506Mechanický strabizmus
H508Jiný určený strabizmus
H509Strabizmus NS
H51Jiné poruchy binokulárního pohybu
H510Obrna konjugovaného pohledu
H511Konvergence nedostatečná a nadměrná
H512Internukleární oftalmoplegie
H518Jiné určené poruchy binokulárního pohybu
H519Porucha binokulárního pohybu NS
H52Poruchy refrakce a akomodace
H520Hypermetropie - dalekozrakost
H521Myopie - krátkozrakost
H522Astigmatismus
H523Anisometropie a aniseikonie
H524Presbyopie
H525Poruchy akomodace
H526Jiné poruchy refrakce
H527Porucha refrakce NS
H53Poruchy vidění
H530Amblyopie z anopsie
H531Subjektivní poruchy vidění
H532Diplopie
H533Jiné poruchy binokulárního vidění
H534Poruchy zorného pole
H535Nedostatečné barevné vidění
H536Šeroslepost
H538Jiné poruchy vidění
H539Porucha vidění NS
H54Poškození zraku včetně slepoty (binokulární nebo monokulární)
H540Slepota binokulární
H541Těžká zraková vada, binokulární
H542Středně težká zraková vada, binokulární
H543Mírná nebo žádná zraková vada, binokulární
H544Slepota monokulární
H545Těžká zraková vada monokulární
H546Mírná zraková vada jednoho oka
H549Neurčená ztráta zraku (binokulární)
H55Nystagmus a jiné nepravidelně pohyby oka
H57Jiné nemoci oka a očních adnex
H570Funkční vady zornice
H571Oční bolest
H578Jiné určené nemoci oka a očních adnex
H579Nemoci oka a očních adnex NS
H58Jiné nemoci oka a očních adnex při nemocech ZJ
H580Funkční vady zornice při nemocech ZJ
H581Poruchy zraku při nemocech ZJ
H588Jiné a určené nemoci oka a očních adnex při nemocech ZJ
H59Poruchy oka a očních adnex po výkonech ZJ
H590Keratopatie (bulózní afakická) po operaci katarakty
H598Jiné poruchy očí a očních adnex po výkonech
H599Poruchy oka a očních adnex po výkonu NS
H60Zánět zevního ucha - otitis externa
H600Absces zevního ucha
H601Celulitida zevního ucha
H602Maligní otitis externa
H603Jiná infekční otitis externa
H604Cholesteatom zevního ucha
H605Akutní neinfekční otitis externa
H608Jiná otitis externa
H609Otitis externa NS
H61Jiné nemoci zevního ucha
H610Perichondritida zevního ucha
H611Neinfekční poruchy boltce
H612Ztvrdlé cerumen
H613Získané zúžení zevního zvukovodu
H618Jiné určené nemoci zevního ucha
H619Nemoc zevního ucha NS
H62Onemocnění zevního ucha při nemocech ZJ
H620Otitis externa při bakteriálních nemocech ZJ
H621Otitis externa při virových nemocech ZJ
H622Otitis externa při mykózách ZJ
H623Otitis externa při jiných infekčních a parazitárních nemocech ZJ
H624Otitis externa při jiných nemocech ZJ
H628Jiné onemocnění zevního ucha při nemocech ZJ
H65Nehnisavý zánět středního ucha
H650Akutní serózní zánět středního ucha
H651Jiný akutní nehnisavý zánět středního ucha
H652Chronický serózní zánět středního ucha
H653Chronický hlenovitý zánět středního ucha
H654Jiný chronický nehnisavý zánět středního ucha
H659Nehnisavý zánět středního ucha NS
H66Hnisavý a neurčený zánět středního ucha
H660Akutní hnisavý zánět středního ucha
H661Chronický hnisavý tubotympanický zánět středního ucha
H662Chronický hnisavý atikoantrální zánět středního ucha
H663Jiný chronický hnisavý zánět středního ucha
H664Hnisavý zánět středního ucha NS
H669Zánět středního ucha NS
H67Zánět středního ucha při nemocech ZJ
H670Zánět středního ucha při bakteriálních nemocech ZJ
H671Zánět středního ucha při virových nemocech ZJ
H678Zánět středního ucha při jiných nemocech ZJ
H68Zánět a obstrukce Eustachovy trubice
H680Zánět Eustachovy trubice
H681Obstrukce Eustachovy trubice
H69Jiná onemocnění Eustachovy trubice
H690Zející Eustachova trubice - tuba patens
H698Jiná určená onemocnění Eustachovy trubice
H699Onemocnění Eustachovy trubice NS
H70Zánět bradavkového výběžku a příbuzná onemocnění
H700Akutní mastoiditida
H701Chronická mastoiditida
H702Zánět skalní kosti - petrositida
H708Jiné mastoiditidy a příbuzné stavy
H709Mastoiditida NS
H71Cholesteatom středního ucha
H72Perforace bubínku (membranae tympani)
H720Centrální perforace bubínku
H721Atická perforace bubínku
H722Jiné okrajové perforace bubínku
H728Jiné perforace bubínku
H729Perforace bubínku NS
H73Jiné nemoci bubínku (membranae tympani)
H730Akutní zánět bubínku - myringitis acuta
H731Chronický zánět bubínku - myringitis chronica
H738Jiné určené nemoci bubínku
H739Nemoci bubínku NS
H74Jiná onemocnění středního ucha a bradavkového výběžku
H740Tympanoskleróza
H741Adhezivní proces středního ucha
H742Rozpojení řetězu kůstek a dislokace ušních kůstek
H743Jiné získané abnormality ušních kůstek
H744Polyp středního ucha
H748Jiná určená onemocnění středního ucha a bradavkového výběžku
H749Onemocnění středního ucha a bradavkového výběžku NS
H75Jiná onem. středního ucha a bradavkového výběžku při nem. ZJ
H750Zánět bradavkového výběžku při inf. a parazit. nemocech ZJ
H758Jiná urč.onem.středního ucha a bradavkového výběžku při nem. ZJ
H80Otoskleróza
H800Otoskleróza postihující oválné okénko, neobliterující
H801Otoskleróza postihující oválné okénko, obliterující
H802Kochleární otoskleróza
H808Jiná otoskleróza
H809Otoskleróza NS
H81Poruchy vestibulární funkce
H810Ménierova nemoc
H811Benigní paroxyzmální závrať - vertigo
H812Vestibulární neuronitida
H813Jiná periferní závrať - vertigo
H814Závrať - vertigo - centrálního původu
H818Jiné poruchy vestibulární funkce
H819Porucha vestibulární funkce NS
H82Vertiginózní syndromy při nemocech ZJ
H83Jiné nemoci vnitřního ucha
H830Zánět labyrintu - labyrintitida
H831Píštěl labyrintu
H832Porucha funkce labyrintu
H833Účinky hluku na vnitřní ucho
H838Jiné určené nemoci vnitřního ucha
H839Nemoc vnitřního ucha NS
H90Převodní a percepční nedoslýchavost, ztráta sluchu
H900Převodní nedoslýchavost, ztráta sluchu, oboustranná
H901Převodní nedoslýchavost, ztráta sluchu jednostranná
H902Převodní nedoslýchavost, ztráta sluchu NS
H903Percepční nedoslýchavost, ztráta sluchu oboustrnná
H904Percepční nedoslýchavost, ztráta sluchu jednostranná
H905Percepční nedoslýchavost, ztráta sluchu NS
H906Smíšená nedoslýchavost, ztráta sluchu oboustranná
H907Smíšená nedoslýchavost, ztráta sluchu jednostranná
H908Smíšená nedoslýchavost, ztráta sluchu NS
H91Jiná nedoslýchavost, ztráta sluchu
H910Ototoxická nedoslýchavost, ztráta sluchu
H911Presbyakuze - stařecká nedoslýchavost
H912Náhlá idiopatická nedoslýchavost, ztráta sluchu
H913Hluchoněmost nezařazená jinde
H918Jiná určená nedoslýchavost, ztráta sluchu
H919Nedoslýchavost, ztráta sluchu NS
H92Otalgie a výtok z ucha
H920Bolest v uchu - otalgia
H921Výtok z ucha - otorea
H922Krvácení z ucha - otoragie
H93Jiná onemocnění ucha nezařaditelná jinam
H930Degenerativní a cévní onemocnění ucha
H931Ušní šelesty - tinnitus
H932Jiné abnormální sluchové vjemy
H933Onemocnění sluchového nervu
H938Jiná určená onemocnění ucha
H939Onemocnění ucha NS
H94Jiná onemocnění ucha při nemocech ZJ
H940Zánět sluchového nervu při infekčních a parazitárních nemocech
H948Jiná určená onemocnění ucha při nemocech ZJ
H95Onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonech NJ
H950Recidiva cholesteatomu v dutině po mastoidektomii
H951Jiná onemocnění po mastoidektomii
H958Jiná onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonech
H959Onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonu NS
I00Revmatická horečka bez postižení srdce
I01Revmatická horečka s postižením srdce
I010Akutní revmatický zánět osrdečníku - perikarditida
I011Akutní revmatický zánět srdeční nitroblány - endokarditida
I012Akutní revmatický zánět srdečního svalu - myokarditida
I018Jiná akutní revmatická choroba srdeční
I019Akutní revmatická choroba srdeční NS
I02Revmatická chorea
I020Revmatická chorea s postižením srdce
I029Revmatická chorea bez postižení srdce
I05Revmatická vada dvojcípé chlopně - valvulae mitralis
I050Mitrální stenóza
I051Revmatická mitrální insuficience
I052Mitrální stenóza s insuficiencí
I058Jiné nemoci dvojcípé chlopně
I059Nemoc dvojcípé chlopně NS
I06Revmatická vada aortální chlopně
I060Revmatická aortální stenóza
I061Revmatická aortální insuficience
I062Revmatická aortální stenóza s insuficiencí
I068Jiné revmatické nemoci aortální chlopně
I069Revmatická nemoc aortální chlopně NS
I07Revmatické nemoci trojcípé chlopně - valvulae tricuspidalis
I070Stenóza trojcípé (chlopně)
I071Insuficience trojcípé (chlopně)
I072Stenóza s insuficiencí trojcípé (chlopně)
I078Jiné nemoci trojcípé chlopně
I079Nemoc trojcípé chlopně NS
I08Mnohočetná onemocnění chlopní
I080Postižení obou chlopní dvojcípé a aortální
I081Postižení obou chlopní dvojcípé a trojcípé
I082Postižení obou chlopní aortální a trojcípé
I083Kombinovaná postižení chlopní dvojcípé, aortální a trojcípé
I088Jiná mnohočetná onemocnění chlopní
I089Mnohočetné onemocnění chlopní NS
I09Jiné revmatické nemoci srdce
I090Revmatický zánět srdečního svalu - myokarditida
I091Revmatické nemoci nitroblány srdeční, neurčené chlopně
I092Chronický revmatický zánět osrdečníku - perikarditida
I098Jiné určené revmatické nemoci srdce
I099Revmatická onemocnění srdce NS
I10Esenciální (primární) hypertenze
I11Postižení srdce při hypertenzi
I110Hypertenzní nemoc srdce s (městnavým) srdečním selháním
I119Hypertenzní nemoc srdce bez (městnavého) srdečního selhání
I12Postižení ledvin při hypertenzi
I120Hypertenzní nemoc ledvin s renálním selháním
I129Hypertenzní nemoc ledvin bez renálního selhání
I13Hypertenzní nemoc srdce a ledvin
I130Hyperten.nemoc srdce a ledvin s (městnavým) selháním srdce
I131Hypertenzní nemoc srdce a ledvin se selháním ledvin
I132Hyperten.nem.srdce a ledvin se selháním srdce (městn.) i ledvin
I139Hypertenzní nemoc srdce a ledvin NS
I15Sekundární hypertenze
I150Renovaskulární hypertenze
I151Sekundární hypertenze při jiných onemocněních ledvin
I152Sekundární hypertenze při endokrinních poruchách
I158Jiná sekundární hypertenze
I159Sekundární hypertenze NS
I20Angina pectoris
I200Nestabilní angina (pectoris)
I201Angina pectoris s prokázaným spazmem
I208Jiné formy anginy pectoris
I209Angina pectoris NS
I21Akutní infarkt myokardu
I210Akutní transmurální infarkt myokardu přední stěny
I211Akutní transmurální infarkt myokardu spodní (dolní) stěny
I212Akutní transmurální infarkt myokardu jiných lokalizací
I213Akutní transmurální infarkt myokardu neurčené lokalizace
I214Akutní subendokardiální infarkt myokardu
I219Akutní infarkt myokardu NS
I22Pokračující infarkt myokardu
I220Pokračující infarkt myokardu přední stěny
I221Pokračující infarkt myokardu dolní (spodní) stěny
I228Pokračující infarkt myokardu jiných lokalizací
I229Pokračující infarkt myokardu neurčené lokalizace
I23Některé komplikace následující akutní infarkt myokardu
I230Hemoperikard
I231Defekt předsíňového septa
I232Defekt komorového septa (následek AIM)
I233Ruptura srdeční stěny
I234Ruptura chordae tendineae
I235Ruptura papilárního svalu
I236Trombóza předsíně, aurikuly a komory
I238Jiné běžné komplikace následující akutní infarkt myokardu
I24Jiné akutní ischemické nemoci (choroby) srdeční
I240Koronární trombóza nekončící infarktem myokardu
I241Dresslerův syndrom
I248Jiné formy akutní ischemické nemoci (choroby) srdeční
I249Akutní ischemická nemoc (choroba) srdeční NS
I25Chronická ischemická choroba srdeční
I250Aterosklerotická kardiovaskulární nemoc, takto určená
I251Aterosklerotická nemoc (choroba) srdeční
I252Starý infarkt myokardu
I253Aneuryzma srdce
I254Aneuryzma koronární tepny
I255Ischemická kardiomyopatie
I256Němá ischemie myokardu
I258Jiné formy chronické ischemické nemoci (choroby) srdeční
I259Chronická ischemická choroba srdeční NS
I26Plicní embolie
I260Plicní embolie s akutním cor pulmonale
I269Plicní embolie bez akutního cor pulmonale
I27Jiné kardiopulmonální nemoci
I270Primární plicní hypertenze
I271Onemocnění srdce vyvolané kyfoskoliózou
I272Jiné sekundární plicní hypertenze
I278Jiné určené kardiopulmonální nemoci
I279Kardiopulmonální nemoc NS
I28Jiné nemoci plicních cév
I280Arteriovenózní píštěl plicních cév
I281Aneuryzma plicní tepny
I288Jiné určené nemoci plicních cév
I289Nemoc plicních cév NS
I30Akutní zánět osrdečníku - pericarditis acuta
I300Akutní nespecifická idiopatická perikarditida
I301Infekční perikarditida
I308Jiné formy akutní perikarditidy
I309Akutní perikarditida NS
I31Jiné nemoci osrdečníku - perikardu
I310Chronická adhezivní perikarditida
I311Chronická konstriktivní perikarditida
I312Hemoperikard, nezařazený jinde
I313Perikardiální výpotek (nezánětlivý)
I318Jiné určené nemoci perikardu
I319Nemoc perikardu NS
I32Zánět osrdečníku při nemocech ZJ
I320Perikarditida při bakteriálních nemocech ZJ
I321Perikarditida při jiných infekčních a parazitárních nemocech ZJ
I328Perikarditida při jiných nemocech ZJ
I33Akutní a subakutní zánět srdeční nitroblány - endokarditida
I330Akutní a subakutní infekční endokarditida
I339Akutní endokarditida NS
I34Nerevmatická onemocnění dvojcípé chlopně
I340Insuficience dvojcípé chlopně
I341Prolaps dvojcípé chlopně
I342Nerevmatická stenóza dvojcípé chlopně
I348Jiné nerevmatické nemoci dvojcípé chlopně
I349Nerevmatická onemocnění dvojcípé chlopně NS
I35Nerevmatická onemocnění aortální chlopně
I350Stenóza aortální (chlopně)
I351Insuficience aortální (chlopně)
I352Stenóza aortální (chlopně) s insuficiencí
I358Jiná onemocnění aortální chlopně
I359Onemocnění aortální chlopně NS
I36Nerevmatická onemocnění trojcípé chlopně
I360Nerevmatická stenóza trojcípé (chlopně)
I361Nerevmatická insuficience trojcípé (chlopně)
I362Nerevmatická stenóza trojcípé (chlopně) s insuficiencí
I368Jiná nerevmatická onemocnění trojcípé chlopně
I369Nerevmatická onemocnění trojcípé chlopně NS
I37Onemocnění pulmonální chlopně
I370Stenóza pulmonální chlopně
I371Insuficience pulmonální chlopně
I372Stenóza pulmonální chlopně s insuficiencí
I378Jiná onemocnění pulmonální chlopně
I379Onemocnění pulmonální chlopně NS
I38Endokarditida neurčené chlopně
I39Zánět srdeční nitroblány a onem. srdečních chlopní při nem. ZJ
I390Nemoci dvojcípé chlopně při nemocech ZJ
I391Onemocnění aortální chlopně při nemocech ZJ
I392Onemocnění trojcípé chlopně při nemocech ZJ
I393Onemocnění pulmonální chlopně při nemocech ZJ
I394Mnohočetná onemocnění chlopní při nemocech ZJ
I398Endokarditida neurčené chlopně při nemocech ZJ
I40Akutní zánět srdečního svalu - myocarditis acuta
I400Infekční myokarditida
I401Izolovaná myokarditida
I408Jiná akutní myokarditida
I409Akutní myokarditida NS
I41Zánět srdečního svalu při nemocech ZJ
I410Myokarditida při bakteriálních nemocech ZJ
I411Myokarditida při virových nemocech ZJ
I412Myokarditida při jiných infekčních a parazitárních nemocech ZJ
I418Myokarditida při jiných nemocech ZJ
I42Kardiomyopatie
I420Dilatovaná kardiomyopatie
I421Obstruktivní hypertrofická kardiomyopatie
I422Jiná hypertrofická kardiomyopatie
I423Endomyokardiální (eozinofilní) nemoc
I424Endokardiální fibroelastóza
I425Jiná restriktivní kardiomyopatie
I426Alkoholická kardiomyopatie
I427Kardiomyopatie způsobená léčivy a jinými zevními činiteli
I428Jiné kardiomyopatie
I429Kardiomyopatie NS
I43Kardiomyopatie při nemocech ZJ
I430Kardiomyopatie při infekčních a parazitárních nemocech
I431Kardiomyopatie při nemocech přeměny látek
I432Kardiomyopatie při nemocech výživy
I438Kardiomyopatie při jiných nemocech ZJ
I44Blokáda atrioventrikulární a levého raménka
I440Atrioventrikulární blokáda, prvého stupně
I441Atrioventrikulární blokáda, druhého stupně
I442Úplná atrioventrikulární blokáda
I443Jiná a neurčená atrioventrikulární blokáda
I444Blokáda předního svazku levého raménka
I445Blokáda zadního svazku levého raménka
I446Jiná neurčená fascikulární blokáda levého raménka
I447Blokáda levého raménka NS
I45Jiné poruchy vedení srdečních vzruchů
I450Blokáda pravého raménka
I451Jiná a neurčená blokáda pravého raménka
I452Bifascikulární blokáda
I453Trifascikulární blokáda
I454Neurčená intraventrikulární blokáda
I455Jiná určená srdeční blokáda
I456Preexcitační syndrom
I458Jiné určené poruchy vedení
I459Porucha vedení NS
I46Srdeční zástava
I460Srdeční zástava s úspěšnou resuscitací
I461Náhlá srdeční smrt
I469Srdeční zástava NS
I47Paroxyzmální tachykardie
I470Návratná - reciproční komorová arytmie
I471Supraventrikulární tachykardie
I472Komorová tachykardie
I479Paroxyzmální tachykardie NS
I48Fibrilace a flutter síní
I49Jiné srdeční arytmie
I490Komorové kmitání (flutter) a míhání (fibrilace)
I491Předčasná depolarizace síní
I492Předčasná junkční depolarizace
I493Předčasná depolarizace komor
I494Jiná a neurčená předčasná depolarizace
I495Syndrom poškození funkce sinusového uzlu
I498Jiné určené srdeční arytmie
I499Srdeční arytmie NS
I50Selhání srdce
I500Městnavé selhání srdce
I501Selhání levé komory
I509Selhání srdce NS
I51Komplikace a nepřesně určené a popsané nemoci srdce
I510Získaný defekt srdečního septa - přepážky
I511Ruptura chordae tendineae, NJ
I512Ruptura papilárního svalu, NJ
I513Intrakardiální trombóza, NJ
I514Myokarditida NS
I515Myokardiální degenerace
I516Kardiovaskulární nemoc NS
I517Kardiomegalie
I518Jiné nepřesně určené nemoci srdce
I519Nemoc srdce NS
I52Jiná onemocnění srdce při nemocech ZJ
I520J. onemocnění srdce při bakteriálních nemocech ZJ
I521Jiná onemocnění srdce při jiných infekčních a parazitárních nem. ZJ
I528Jiná onemocnění srdce při jiných nemocech ZJ
I60Subarachnoidální krvácení
I600Subarachnoidální krvácení z karotického sinu a bifurkace
I601Subarachnoidální krvácení ze střední mozkové tepny
I602Subarachnoidální krvácení z přední spojovací tepny
I603Subarachnoidální krvácení ze zadní spojovací tepny
I604Subarachnoidální krvácení z bazilární tepny
I605Subarachnoidální krvácení z vertebrální tepny
I606Subarachnoidální krvácení z jiných nitrolebních tepen
I607Subarachnoidální krvácení z nitrolební tepny NS
I608Jiné subarachnoidální krvácení
I609Subarachnoidální krvácení NS
I61Intracerebrální krvácení
I610Intracerebrální krvácení do hemisféry, podkorové
I611Intracerebrální krvácení do hemisféry, korové
I612Intracerebrální krvácení do hemisféry NS
I613Intracerebrální krvácení do mozkového kmene
I614Intracerebrální krvácení do mozečku
I615Intracerebrální krvácení do mozkových komor
I616Intracerebrální krvácení mnohočetně lokalizované
I618Jiné intracerebrální krvácení
I619Intracerebrální krvácení NS
I62Jiné neúrazové intrakraniální krvácení
I620Subdurální krvácení (akutní) (neúrazové)
I621Neúrazové extradurální krvácení
I629Intrakraniální krvácení (neúrazové) NS
I63Mozkový infarkt
I630Mozkový infarkt způs.trombózou přívodných mozkových tepen
I631Mozkový infarkt způs.embolií přívodných mozkových tepen
I632Mozkový infarkt způs.neurč.okluzí nebo stenózou přívod.mozk. tepen
I633Mozkový infarkt způs.trombózou mozkových tepen
I634Mozkový infarkt způs.embolií mozkových tepen
I635Mozkový infarkt způs.neurč.okluzí nebo stenózou mozkových tepen
I636Mozkový infarkt způs.mozkovou žilní trombózou, nehnisavou
I638Jiný mozkový infarkt
I639Mozkový infarkt NS
I64Cévní mozková příhoda, neurčená jako krvácení nebo infarkt
I65Uzávěr a zúžení přívod.mozk.tepen nekončící mozkovým infarktem
I650Okluze a stenóza tepny vertebrální
I651Okluze a stenóza tepny bazilární
I652Okluze a stenóza krkavice (karotidy)
I653Mnohoč.a oboustranná okluze a stenóza přívod.mozkových tepen
I658Okluze a stenóza jiné přívodné mozkové tepny
I659Okluze a stenóza neurčené přívodné mozkové tepny
I66Uzávěr a zúžení mozkových tepen nekončící mozkovým infarktem
I660Okluze a stenóza střední mozkové tepny
I661Okluze a stenóza přední mozkové tepny
I662Okluze a stenóza zadní mozkové tepny
I663Okluze a stenóza mozečkových tepen
I664Mnohočetná nebo oboustranná okluze a stenóza mozkových tepen
I668Okluze a stenóza jiné mozkové tepny
I669Okluze a stenóza neurčené mozkové tepny
I67Jiná cévní onemocnění mozku
I670Natržení (disekce) mozkových tepen, bez roztržení
I671Mozkové aneuryzma - výduť, bez roztržení
I672Mozková ateroskleróza
I673Progresivní cévní leukoencefalopatie
I674Hypertenzní encefalopatie
I675Nemoc moyamoya
I676Nehnisavá trombóza nitrolebního žilního systému
I677Mozková arteritida, NJ
I678Jiná určená cévní onemocnění mozku
I679Cévní onemocnění mozku NS
I68Cévní onemocnění mozku při nemocech ZJ
I680Mozková amyloidní angiopatie (E85.-+)
I681Mozková arteritida při infekčních a parazitárních nemocech
I682Mozková arteritida při jiných nemocech ZJ
I688Jiná cévní onemocnění mozku při nemocech ZJ
I69Následky cévních nemocí mozku
I690Následky subarachnoidálního krvácení
I691Následky nitromozkového krvácení
I692Následky jiného neúrazového nitrolebního krvácení
I693Následky mozkového infarktu
I694Následky cévní příhody mozkové, neurčené jako krvácení n.infarkt
I698Následky jiných a neurčených cévních nemocí mozku
I70Ateroskleróza
I700Ateroskleróza aorty
I701Ateroskleróza ledvinné - renální - tepny
I702Ateroskleróza končetinových tepen
I708Ateroskleróza jiných tepen
I709Generalizovaná a neurčená ateroskleróza
I71Výduť aorty - aneurysma aortae - a disekce
I710Natržení (disekce) aorty [kterákoliv část]
I711Aneuryzma hrudní aorty, roztržené
I712Aneuryzma hrudní aorty, bez zmínky o ruptuře
I713Aneuryzma břišní aorty, roztržené
I714Aneuryzma břišní aorty, bez zmínky o ruptuře
I715Aneuryzma torakoabdominální aorty, roztržené
I716Aneuryzma torakoabdominální aorty, bez zmínky o ruptuře
I718Aneuryzma aorty neurčené lokalizace, roztržené
I719Aneuryzma aorty neurčené lokalizace, bez zmínky o ruptuře
I72Jiné výdutě - aneuryzmata
I720Aneuryzma a disekce krční tepny (karotidy)
I721Aneuryzma a disekce tepny horní končetiny
I722Aneuryzma a disekce ledvinné - renální - tepny
I723Aneuryzma a disekce pánevní tepny
I724Aneuryzma a disekce tepny dolní končetiny
I725Aneuryzma a disekce jiných přívodných mozkových tepen
I728Aneuryzma a disekce jiných určených tepen
I729Aneuryzma a disekce neurčené lokalizace
I73Jiné nemoci periferních cév
I730Raynaudův syndrom
I731Trombangiitis obliterans [Buergerova]
I738Jiné určené nemoci periferních cév
I739Nemoc periferních cév NS
I74Tepenný vmetek - arteriální embolie - a trombóza
I740Embolie a trombóza břišní aorty
I741Embolie a trombóza jiných a neurčených části aorty
I742Embolie a trombóza tepen horních končetin
I743Embolie a trombóza tepen dolních končetin
I744Embolie a trombóza tepen končetin NS
I745Embolie a trombóza pánevní tepny
I748Embolie a trombóza jiných tepen
I749Embolie a trombóza neurčené tepny
I77Jiná onemocnění tepen a tepének
I770Arteriovenózní píštěl, získaná
I771Zúžení - striktura - tepny
I772Roztržení - ruptura - tepny
I773Tepenná fibromuskulární dysplazie
I774Syndrom komprese tepny břišní
I775Nekróza tepny
I776Arteritida NS
I778Jiná určená onemocnění tepen a tepének
I779Onemocnění tepen a tepének NS
I78Nemoci vlásečnic
I780Dědičná hemoragická teleangiektázie
I781Névus, nenádorový
I788Jiné nemoci vlásečnic
I789Nemoc vlásečnic NS
I79Onemocnění tepen, tepének a vlásečnic při nemocech ZJ
I790Aneuryzma aorty při nemocech ZJ
I791Aortitida při nemocech ZJ
I792Periferní angiopatie při nemocech ZJ
I798Jiná onemocnění tepen, tepének a vlásečnic při nemocech ZJ
I80Zánět žil - flebitida a tromboflebitida
I800Flebitida a tromboflebitida povrchových cév dolních končetin
I801Flebitida a tromboflebitida femorální žíly
I802Flebitida a tromboflebitida jiných hlubokých cév doních končetin
I803Flebitida a tromboflebitida dolních končetin NS
I808Flebitida a tromboflebitida jiných lokalizací
I809Flebitida a tromboflebitida neurčené lokalizace
I81Trombosis venae portae - trombóza vrátnice
I82Jiná žilní embolie a trombóza
I820Buddův-Chiariho syndrom
I821Thrombophlebitis migrans
I822Embolie a trombóza duté žíly - venae cavae
I823Embolie a trombóza renální - ledvinné - žíly
I828Embolie a trombóza jiných určených žil
I829Embolie a trombóza neurčené žíly
I83Žilní městky - varices - dolních končetin
I830Žilní městky dolních končetin se vředem
I831Žilní městky dolních končetin se zánětem
I832Žilní městky dolních končetin se vředem i zánětem
I839Žilní městky dolních končetin bez vředu nebo zánětu
I84Hemoroidy
I840Vnitřní trombotizované hemoroidy
I841Vnitřní hemoroidy s jinými komplikacemi
I842Vnitřní hemoroidy bez komplikací
I843Zevní (vnější) hemoroidy trombotizované
I844Zevní (vnější) hemoroidy s jinými komplikacemi
I845Zevní (vnější) hemoroidy bez komplikací
I846Reziduální hemoroidální kožní protuberance
I847Neurčené trombotizované hemoroidy
I848Neurčené hemoroidy s jinými komplikacemi
I849Neurčené hemoroidy bez komplikací
I85Městky jícnu - ezofageální varixy
I850Varixy jícnu s krvácením
I859Varixy jícnu bez krvácení
I86Žilní městky jiných lokalizací
I860Podjazykové varixy
I861Varixy šourku
I862Pánevní varixy
I863Varixy vulvy
I864Žaludeční varixy
I868Žilní městky jiných určených lokalizací
I87Jiná onemocnění žil
I870Posttrombotický syndrom
I871Komprese - stlačení - žíly
I872Venózní insuficience (chronická)(periferní)
I878Jiná určená onemocnění žil
I879Onemocnění žíly NS
I88Nespecifická lymfadenitida
I880Nespecifická mezenterická lymfadenitida
I881Chronická lymfadenitida, mimo mezenterickou
I888Jiná nespecifická lymfadenitida
I889Nespecifická lymfadenitida NS
I89Jiná neinfekční onemocnění mízních cév a mízních uzlin
I890Lymfedém, NJ
I891Lymfangitida - zánět mízních cév
I898Jiná určená neinfekční onemocnění mízních cév a mízních uzlin
I899Neinfekční onemocnění mízních cév a mízních uzlin NS
I95Hypotenze
I950Idiopatická hypotenze
I951Ortostatická hypotenze
I952Hypotenze způsobená léčivy
I958Jiná hypotenze
I959Hypotenze NS
I97Onemocnění oběhové soustavy po výkonech NJ
I970Postkardiotomický syndrom
I971Jiné funkční poruchy následující po operaci srdce
I972Postmasektomický lymfedém
I978Jiné poruchy oběhové soustavy po výkonech NJ
I979Poruchy oběhové soustavy po výkonech NS
I98Jiná onemocnění oběhové soustavy při nemocech ZJ
I980Kardiovaskulární syfilis při nemocech ZJ
I981Kardiovaskulární onem.při jiných infekč.a parazit. nem. ZJ
I982Jícnové varixy bez krvácení při nemocech ZJ
I983Jícnové varixy s krvácením při nemocech ZJ
I988Jiná určená onemocnění oběhové soustavy při nemocech ZJ
I99Jiná a neurčená onemocnění oběhové soustavy
J00Akutní zánět nosohltanu
J01Akutní zánět vedlejších nosních dutin - sinusitis acuta
J010Akutní zánět čelistní dutiny
J011Akutní zánět čelní dutiny
J012Akutní zánět čichové dutiny
J013Akutní zánět klínové dutiny
J014Akutní pansinusitida
J018Jiný akutní zánět vedlejších nosních dutin
J019Akutní zánět vedlejších nosních dutin NS
J02Akutní zánět hltanu - pharyngitis acuta
J020Streptokokový zánět hltanu
J028Akutní zánět hltanu způsobený jinými určenými organizmy
J029Akutní zánět hltanu NS
J03Akutní zánět mandlí
J030Streptokoková tonzilitida
J038Akutní tonzilitida způsobená jinými určenými organizmy
J039Akutní tonzilitida NS
J04Akutní zánět hrtanu a průdušnice
J040Akutní zánět hrtanu
J041Akutní zánět průdušnice
J042Akutní zánět hrtanu i průdušnice
J05Akutní obstruktivní zánět hrtanu [krup] a epiglottis
J050Akutní obstruktivní zánět hrtanu [krup]
J051Akutní epiglotitida
J06Akutní infekce horních dých.cest na více místech a neurč.lokalizací
J060Akutní zánět hltanu i hrtanu - laryngopharyngitis acuta
J068Jiné akutní infekce horních dýchacích cest na více místech
J069Akutní infekce horních dýchacích cest NS
J09Chřipka způsobená virem ptačí chřipky
J10Chřipka způsobená identifikovaným jiným chřipkovým virem
J100Chřipka se zánětem plic, jiný chřipkový virus identifikován
J101Chřipka s j.projevy na dých. ústrojí, j. chřipkový virus identifikov.
J108Chřipka s jinými projevy, jiný chřipkový virus identifikován
J11Chřipka, virus neidentifikován
J110Chřipka se zánětem plic, virus neidentifikován
J111Chřipka s jinými projevy na dýchacím ústrojí, virus neidentifikován
J118Chřipka s jinými projevy, virus neidentifikován
J12Virový zánět plic - pneumonie - nezařazený (-á) jinde
J120Adenovirová pneumonie
J121Pneumonie způsobená syncytiálním respiračním virem
J122Pneumonie způsobená virem parainfluenzy
J123Pneumonie způsobená lidským metapneumovirem
J128Jiná virová pneumonie
J129Virová pneumonie NS
J13Zánět plic, původce: Streptococcus pneumoniae
J14Zánět plic, původce: Haemophilus influenzae
J15Bakteriální zánět plic, NJ
J150Pneumonie způsobená Klebsiellou pneumoniae
J151Pneumonie způsobená Pseudomonádami
J152Pneumonie způsobená Stafylokokem
J153Pneumonie způsobená Streptokokem, skupiny B
J154Pneumonie způsobená jinými streptokoky
J155Pneumonie způsobená Escherichia coli
J156Pneumonie způsobená jinou aerobní gramnegativní bakterií
J157Pneumonie způsobená Mycoplasma pneumoniae
J158Jiný bakteriální zánět plic
J159Bakteriální zánět plic NS
J16Zánět plic způsobený jinými infekčními organizmy, NJ
J160Chlamydiová pneumonie
J168Pneumonie způsobená jiným infekčním organizmem
J17Zánět plic - pneumonie - při nemocech ZJ
J170Pneumonie při bakteriálních nemocech ZJ
J171Pneumonie při virových nemocech ZJ
J172Pneumonie při mykózách ZJ
J173Pneumonie při parazitárních nemocech ZJ
J178Pneumonie při jiných nemocech ZJ
J18Pneumonie, původce NS
J180Bronchopneumonie NS
J181Laloková pneumonie NS
J182Hypostatická pneumonie NS
J188Jiná pneumonie, původce NS
J189Pneumonie NS
J20Akutní zánět průdušek - bronchitis acuta
J200Akutní bronchitida, původce: Mycoplasma pneumoniae
J201Akutní bronchitida, původce: Haemophilus influenzae
J202Akutní bronchitida způsobená streptokokem
J203Akutní bronchitida způsobená virem coxsackie
J204Akutní bronchitida způsobená virem parainfluenzy
J205Akutní bronchitida způsobená respiračním syncytiálním virem
J206Akutní bronchitida způsobená rinovirem
J207Akutní bronchitida způsobená echovirem
J208Akutní bronchitida způsobená jiným určeným organizmem
J209Akutní bronchitida NS
J21Akutní zánět průdušinek - bronchiolitis acuta
J210Akutní bronchiolitida způsobená respiračním syncytiálním virem
J211Akutní bronchiolitida způsobená lidským metapneumovirem
J218Akutní bronchiolitida způsobená jiným určeným organizmem
J219Akutní bronchiolitida NS
J22Neurčené akutní infekce dolní části dýchacího ústrojí
J30Vazomotorická a alergická rýma - rhinitis
J300Vazomotorická rýma
J301Alergická rýma způsobená pylem
J302Jiná sezónní alergická rýma
J303Jiná alergická rýma
J304Alergická rýma NS
J31Chronická rýma, chronický zánět nosohltanu a hltanu
J310Chronická rýma - rhinitis chronica
J311Chronický zánět nosohltanu - nasopharyngitis chronica
J312Chronický zánět hltanu - pharyngitis chronica
J32Chronický zánět vedlejších nosních dutin
J320Chronický zánět čelistní (maxilární) dutiny
J321Chronický zánět čelní (frontální) dutiny
J322Chronický zánět čichové (etmoidální) dutiny
J323Chronický zánět klínové (sfenoidální) dutiny
J324Pansinusitida (chronická)
J328Jiný chronický zánět vedlejších nosních dutin
J329Chronický zánět vedlejších nosních dutin NS
J33Nosní polypy
J330Polyp nosní dutiny
J331Polypoidní degenerace vedlejší nosní dutiny
J338Jiný polyp vedlejší nosní dutiny
J339Nosní polyp NS
J34Jiné nemoci nosu a vedlejších nosních dutin
J340Absces, furunkl a karbunkl nosu
J341Cysta nebo mukokéla nosu a vedlejší nosní dutiny
J342Vybočení nosní přepážky
J343Hypertrofie nosních skořep
J348Jiné určené nemoci nosu a vedlejších nosních dutin
J35Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně
J350Chronický zánět mandlí - chronická tonzilitida
J351Hypertrofie mandlí
J352Hypertrofie adenoidní tkáně
J353Hypertrofie mandlí s hypertrofií adenoidní tkáně
J358Jiné chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně
J359Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně NS
J36Peritonzilární absces - abscessus peritonsillaris
J37Chronický zánět hrtanu a hrtanu i průdušnice
J370Chronická laryngitida - laryngitis chronica
J371Chronická laryngotracheitida - laryngotracheitis chronica
J38Nemoci hlasivek a hrtanu, NJ
J380Obrna hlasivek a hrtanu
J381Polyp hlasivky a hrtanu
J382Uzly hlasivek
J383Jiné nemoci hlasivek
J384Edém hrtanu
J385Laryngeální spazmus
J386Zúžení - stenóza - hrtanu
J387Jiné nemoci hrtanu
J39Jiné nemoci horních dýchacích cest
J390Retrofaryngeální a parafaryngeální absces
J391Jiný absces hltanu
J392Jiné nemoci hltanu
J393Hypersenzitivní reakce horních dýchacích cest, neurčené lokalizace
J398Jiné určené nemoci horních dýchacích cest
J399Nemoc horních dýchacích cest NS
J40Zánět průdušek neurčený jako akutní nebo chronický
J41Prostá a mukopurulentní chronická bronchitida
J410Prostá chronická bronchitida
J411Mukopurulentní chronická bronchitida
J418Smíšená prostá a mukopurulentní chronická bronchitida
J42Neurčená chronická bronchitida
J43Rozedma plic - emphysema pulmonum
J430Macleodův syndrom
J431Panlobulární emfyzém
J432Centrilobulární emfyzém
J438Jiný emfyzém
J439Emfyzém NS
J44Jiná chronická obstruktivní plicní nemoc
J440Chronická obstruktivní plicní nem. s akutní inf.dolní části dých.úst.
J441Chronická obstruktivní plicní nemoc s akutní exacerbací NS
J448Jiná určená chronická obstruktivní plicní nemoc
J449Chronická obstruktivní plicní nemoc NS
J45Astma
J450Astma převážně alergické
J451Nealergické astma
J458Smíšené astma
J459Astma NS
J46Astmatický stav - status asthmaticus
J47Bronchiektázie - rozšíření průdušek
J60Pneumokonióza uhlokopů
J61Pneumokonióza způsobená azbeszem a j.minerálními vlákny
J62Pneumokonióza způsobená prachem obsahujícím křemík
J620Pneumokonióza způsobená prachem mastku (talku)
J628Pneumokonióza způsobená jiným prachem obsahujícím křemík
J63Pneumokonióza způsobená jinými anorganickými prachy
J630Aluminóza (plic)
J631Bauxitová fibróza (plic)
J632Berylióza
J633Grafitová fibróza (plic)
J634Sideróza
J635Stanóza
J638Pneumokonióza způsobená jinými určenými anorganickými prachy
J64Neurčená pneumokonióza
J65Pneumokonióza spojená s tuberkulózou
J66Onemocnění dýchacích cest způsobené urč.organickými prachy
J660Bysinóza
J661Onemocnění zpracovatelů lnu
J662Kanabinóza
J668Onemocnění dýchacích cest způs. j.urč.organickými prachy
J67Hypersenzitivní pneumonitida způsobená organickými prachy
J670Farmářské plíce
J671Bagasóza
J672Plíce chovatelů ptáků
J673Suberóza
J674Sladovnické plíce
J675Plíce pracovníků s houbami
J676Plíce loupačů javorové kůry
J677Plíce pracovníků úpraven vzduchu, klimatizačních zařízení
J678Hypersenzitivní pneumonitida způs. jinými organ. prachy
J679Hypersenzitivní pneumonitida způs. neurč. organickým prachem
J68Stavy dýchací soust. způs. inhalací chemikálií, plynů, dýmů a par
J680Bronchitida a pneumonitida způs.chemikál., plyny, dýmy a parami
J681Edém plic způsobený chemikáliemi, plyny, dýmy a parami
J682Zánět horních cest dýchacích způs.chemikál., plyny, dýmy a parami
J683Jiné ak.a subak.stavy dých.soust.způs.chem., plyny, dýmy a par.
J684Chronické stavy dýchací soustavy způs.chem., plyny, dýmy a par.
J688Jiné stavy dýchací soustavy způs. chem., plyny, dýmy a parami
J689Neurčené stavy dýchací soustavy způs.chem., plyny, dýmy a parami
J69Pneumonie způsobená pevnými a tekutými látkami
J690Pneumonie způsobená potravou a zvratky
J691Pneumonie způsobená oleji a esencemi
J698Pneumonie způsobená jinými pevnými a tekutými látkami
J70Stavy dýchací soustavy způsobené jinými zevními činiteli
J700Akutní plicní projevy způsobené zářením
J701Chronické a jiné plicní projevy způsobené zářením
J702Akutní plicní intersticiální onemocnění způsobená léčivy
J703Chronická plicní intersticiální onemocnění způsobená léčivy
J704Plicní intersticiální onemocnění způsobené léčivy NS
J708Stavy dýchací soustavy způsobené jinými určenými zevními vlivy
J709Stavy dýchací soustavy způsobené neurčeným zevním činitelem
J80Syndrom respirační tísně dospělých
J81Plicní edém
J82Plicní eozinofilie, NJ
J84Jiné intersticiální plicní nemoci
J840Alveolární a parietoalveolární stavy
J841Jiné intersticiální plicní nemoci s fibrózou
J848Jiné určené intersticiální plícní nemoci
J849Intersticiální plicní nemoc NS
J85Absces plic a mezihrudí - mediastina
J850Gangréna a nekróza plic
J851Absces plic s pneumonií
J852Absces plic bez pneumonie
J853Absces - mediastina
J86Pyotorax
J860Pyotorax s píštělí
J869Pyotorax bez píštěle
J90Pohrudniční výpotek, NJ
J91Pohrudniční výpotek při stavech ZJ
J92Pohrudniční povlaky (pláty)
J920Pohrudníční povlak (plát) s obsahem azbestu
J929Pohrudníční povlak (plát) bez azbestu
J93Pneumotorax
J930Spontánní tenzní pneumotorax
J931Jiný spontánní pneumotorax
J938Jiný pneumotorax
J939Pneumotorax NS
J94Jiné pohrudniční stavy
J940Chylózní výpotek
J941Fibrotorax
J942Hemotorax
J948Jiné určené pohrudniční stavy
J949Pohrudniční stav NS
J95Poruchy dýchací soustavy po výkonech, NJ
J950Špatná funkce tracheostomie
J951Akutní plicní nedostatečnost po hrudní operaci
J952Akutní plicní nedostatečnost po mimohrudní operaci
J953Chronická plicní nedostatečnost po operaci
J954Mendelsonův syndrom
J955Subglotická stenóza po výkonu
J958Jiné poruchy dýchací soustavy po výkonech
J959Porucha dýchací soustavy po výkonu NS
J96Respirační selhání, NJ
J960Akutní respirační selhání
J961Chronické respirační selhání
J969Respirační selhání NS
J98Jiné poruchy dýchací soustavy
J980Nemoci bronchu, NJ
J981Plicní kolaps
J982Intersticiální emfyzém
J983Kompenzační emfyzém
J984Jiná onemocnění plic
J985Nemoci mediastina, NJ
J986Onemocnění bránice - diafragmy
J988Jiná určená onemocnění dýchací soustavy
J989Onemocnění dýchací soustavy NS
J99Onemocnění dýchací soustavy při nemocech ZJ
J990Revmatická plicní nemoc (M05.1+)
J991Onemocnění dýchací soustavy při j.difuzníchonem.pojiv.tkáně ZJ
J998Onemcnění dýchací soustavy při jiných nemocech ZJ
K00Poruchy vývoje a erupce zubů
K000Anodoncie
K001Přespočetné zuby
K002Abnormality velikosti a tvaru zubů
K003Skvrnité zuby
K004Poruchy tvorby zubů
K005Dědičné poruchy ve struktuře zubů NJ
K006Poruchy erupce zubů
K007Syndrom prořezávání zubů
K008Jiné poruchy vývoje zubů
K009Poruchy vývoje zubů NS
K01Zaklíněné a zadržené zuby
K010Zaklíněné zuby
K011Zadržené - retinované - zuby
K02Zubní kaz - caries dentis
K020Kaz omezený na zubní sklovinu
K021Kaz zuboviny - dentinu
K022Kaz zubního cementu
K023Zastavený zubní kaz
K024Odontoklazie
K028Jiné zubní kazy
K029Zubní kaz NS
K03Jiné nemoci tvrdých zubních tkání
K030Nadměrné ožvýkání - attritio excessiva - zubů
K031Abraze zubů
K032Eroze zubů
K033Patologická resorpce zubů
K034Hypercementóza
K035Ankylóza zubů
K036Depozita [povlaky] na zubech
K037Barevné změny tvrdých zubních tkání po prořezání
K038Jiné určené nemoci tvrdých zubních tkání
K039Nemoci tvrdých zubních tkáni NS
K04Nemoci zubní dřeně a periapikálních tkání
K040Pulpitida - zánět zubní dřeně
K041Nekróza zubní dřeně
K042Degenerace zubní dřeně
K043Abnormální tvorba tvrdé tkáně v zubní dřeni
K044Akutní apikální periodontitida dřeňového původu
K045Chronická apikální periodontitida
K046Periapikální absces s dutinou
K047Periapikální absces bez dutiny
K048Kořenová cysta - cystis radicularis
K049Jiné a NS nemoci zubní dřeně a periapikálních tkání
K05Zánět dásně - gingivitida - a periodontální nemoci
K050Akutní zánět dásně - gingivitis acuta
K051Chronický zánět dásně - gingivitis chronica
K052Akutní periodontitida
K053Chronická periodontitida
K054Periodontóza
K055Jiné periodontální nemoci
K056Periodontální nemoc NS
K06Jiná onemocnění dásně a bezzubého alveolárního hřebene
K060Ústup dásně - recese gingivy
K061Zbytnění dásně
K062Poškození dásně a bezzubého alveolárního hřebene úrazové
K068Jiná určená onemocnění dásně a bezzubého alveolárního hřebene
K069Onemocnění dásně a bezzubého alveolárního hřebene NS
K07Dentofaciální anomálie [včetně vad skusu]
K070Větší anomálie rozměrů čelistí
K071Anomálie polohy čelistí vůči lebeční spodině
K072Anomálie vzájemné polohy zubních oblouků
K073Anomálie polohy zubů
K074Vadný skus - malokluze NS
K075Funkční dentofaciální abnormality
K076Onemocnění temporomandibulárního kloubu
K078Jiné dentofaciální anomálie
K079Dentofaciální anomálie NS
K08Jiná onemocnění zubů a podpůrných tkání
K080Exfoliace zubů způsobená celkovými příčinami
K081Ztráta zubů způs. úrazem, extrakcí n.místními periodontálními nem.
K082Atrofie bezzubého alveolárního hřebene
K083Zadržený zubní kořen
K088Jiná určená onemocnění zubů a podpůrných tkání
K089Onemocnění zubů a podpůrných tkání NS
K09Cysty krajiny ústní NJ
K090Vývojové odontogenní cysty
K091Vývojové (neodontogenní) cysty krajiny ústní
K092Jiné cysty čelistí
K098Jiné určené cysty krajiny ústní
K099Cysta krajiny ústní NS
K10Jiné nemoci čelistí
K100Vývojové poruchy čelistí
K101Centrální granulom z obrovských buněk
K102Zánětlivá onemocnění čelistí
K103Alveolitida čelistí
K108Jiné určené nemoci čelistí
K109Nemoc čelistí NS
K11Nemoci slinných žláz
K110Atrofie slinné žlázy
K111Hypertrofie slinné žlázy
K112Sialoadenitida - zánět slinné žlázy
K113Absces slinné žlázy
K114Píštěl slinné žlázy
K115Sialolitiáza
K116Mukokéla slinné žlázy
K117Poruchy sekrece slin
K118Jiné nemoci slinných žláz
K119Nemoc slinné žlázy NS
K12Zánět ústní sliznice - stomatitis - a příbuzná onemocnění
K120Recidivující afty
K121Jiné formy stomatitidy
K122Celulitida a absces úst
K123Zánět ústní sliznice (ulcerativní, s vředy)
K13Jiné nemoci rtů a sliznice ústní
K130Nemoci rtů
K131Kousání tváří a rtů
K132Leukoplakie a jiné poruchy ústního epitelu, včetně jazyka
K133Vlasatá leukoplakie
K134Granulom a jemu podobná poškození sliznice ústní
K135Ústní podslizniční fibróza
K136Hyperplazie ústní sliznice z dráždění
K137Jiná a neurčená poškození ústní sliznice
K14Nemoci jazyka
K140Glositida - zánět jazyka
K141Mapovitý jazyk
K142Glossitis rhombica mediana
K143Hypertrofie jazykových papil
K144Atrofie jazykových papil
K145Lingua plicata
K146Glosodynie
K148Jiné nemoci jazyka
K149Nemoc jazyka NS
K20Zánět jícnu - ezofagitida
K21Gastroezofageální refluxní onemocnění
K210Gastroezofageální refluxní onemocnění s ezofagitidou
K219Gastroezofageální refluxní onemocnění bez ezofagitidy
K22Jiné nemoci jícnu
K220Achalazie kardie
K221Vřed jícnu
K222Neprůchodnost - obstrukce - jícnu
K223Perforace jícnu
K224Dyskineze jícnu
K225Divertikl jícnu, získaný
K226Gastroezofageální laceračně hemoragický syndrom
K227Barrettův ezofagus
K228Jiné určené nemoci jícnu
K229Nemoc jícnu NS
K23Onemocnění jícnu při nemocech ZJ
K230Tuberkulózní ezofagitida (A18.8+)
K231Megaoezofagus při Chagasově nemoci (B57.3+)
K238Onemocnění jícnu při jiných nemocech ZJ
K25Žaludeční vřed - ulcus ventriculi
K250Žaludeční vřed akutní s krvácením
K251Žaludeční vřed akutní s perforací
K252Žaludeční vřed akutní s krvácením i s perforací
K253Žaludeční vřed akutní bez krvácení nebo perforace
K254Žaludeční vřed chronický nebo neurčený s krvácením
K255Žaludeční vřed chronický nebo neurčený s perforací
K256Žaludeční vředc chronický nebo neurčený s krvácením i s perforací
K257Žaludeční vřed chronický bez krvácení nebo perforace
K259Žaludeční vřed neurč.jako akut. n. chron. bez krvácení n.perforace
K26Dvanáctníkový vřed - ulcus duodeni
K260Dvanáctníkový vřed akutní s krvácením
K261Dvanáctníkový vřed akutní s perforací
K262Dvanáctníkový vřed akutní s krvácením i s perforací
K263Dvanáctníkový vřed akutní bez krvácení nebo perforace
K264Dvanáctníkový vřed chronický nebo neurčení s krvácením
K265Dvanáctníkový vřed chronický nebo neurčený s perforací
K266Dvanáctníkový vřed chronický n. neurčený s krvácením i s perforací
K267Dvanáctníkový vřed chronický bez krvácení nebo perforace
K269Dvanáctníkový vřed neurč.jako akut.n.chron. bez krvácení n.perforace
K27Peptický vřed neurčené lokalizace
K270Peptický vřed akutní s krvácením
K271Peptický vřed akutní s perforací
K272Peptický vřed akutní s krvácením i s perforací
K273Peptický vřed akutní bez krvácení nebo perforace
K274Peptický vřed chronický nebo neurčený s krvácením
K275Peptický vřed chronický nebo neurčený s perforací
K276Peptický vřed chronický nebo neurčený s krvácením i s perforací
K277Peptický vřed chronický bez krvácení nebo perforace
K279Peptický vřed neurč. jako akutní n.chronický bez krvácení n.perforace
K28Gastrojejunální vřed
K280Gastrojejunální vřed akutní s krvácením
K281Gastrojejunální vřed akutní s perforací
K282Gastrojejunální vřed akutní vřed skrvácením i s perforací
K283Gastrojejunální vřed akutní bez krvácení nebo perforace
K284Gastrojejunální vřed chronický nebo neurčený s krvácením
K285Gastrojejunální vřed chronický nebo neurčený s perforací
K286Gastrojejunální vřed chronický n. neurčený s krvácením i s perforací
K287Gastrojejunální vřed chronický bez krvácení nebo perforace
K289Gastrojejunální vřed neurč.jako akut.n.chron.bez krvácení n.perforace
K29Zánět žaludku a dvanáctníku - gastritis et duodenitis
K290Akutní hemoragická gastritida
K291Jiná akutní gastritida
K292Alkoholická gastritida
K293Chronická superficiální gastritida
K294Chronická atrofická gastritida
K295Chronická gastritida NS
K296Jiná gastritida
K297Gastritida NS
K298Zánět dvanáctníku - duodenitida
K299Gastroduodenitida NS
K30Dyspepsie
K31Jiné nemoci žaludku a dvanáctníku
K310Akutní dilatace (rozšíření) žaludku
K311Hypertrofická stenóza pyloru dospělých
K312Sutkovitá striktura a stenóza žaludku
K313Pylorospazmus NJ
K314Divertikl žaludku
K315Neprůchodnost dvanáctníku
K316Píštěl žaludku a dvanáctníku
K317Polyp žaludku a dvanáctníku
K318Jiné určené nemoci žaludku a dvanáctníku
K319Nemoc žaludku a dvanáctníku NS
K35Akutní apendicitida - akutní zánět červovitého přívěsku
K352Akutní apendicitida s generalizovanou peritonitidou
K353Akutní adendicitida s lokalizovanou peritonitidou
K358Akutní apendicitida, jiná a nespecifikovaná
K36Jiná apendicitida
K37Neurčená apendicitida
K38Jiné nemoci apendixu
K380Hyperplazie apendixu
K381Apendikulární konkrementy
K382Divertikl apendixu
K383Píštěl apendixu
K388Jiné určené nemoci apendixu
K389Nemoc apendixu NS
K40Tříselná kýla - hernia inguinalis
K400Oboustranná tříselná kýla s neprůchodností bez gangrény
K401Oboustranná tříselná kýla s gangrénou
K402Oboustranná tříselná kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
K403Jednostranná n.neurč. tříselná kýla s neprůchodností bez gangrény
K404Jednostranná nebo neurčená tříselná kýla s gangrénou
K409Jednostranná n.neurč. tříselná kýla bez neprůchodnosti n.gangrény
K41Stehenní kýla - hernia femoralis
K410Oboustranná stehenní kýla s neprůchodností bez gangrény
K411Oboustranná stehenní kýla s gangrénou
K412Oboustranná stehenní kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
K413Jednostraná n.neurč. stehenní kýla s neprůchodností bez gangrény
K414Jednostranná nebo neurčená stehenní kýla s gangrénou
K419Jednostraná n.neurč. stehenní kýla bez neprůchodnosti n.gangrény
K42Pupeční kýla - hernia umbilicalis
K420Pupeční kýla s neprůchodností bez gangrény
K421Pupeční kýla s gangrénou
K429Pupeční kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
K43Břišní kýla - hernia ventralis
K430Břišní kýla s neprůchodností bez gangrény
K431Břišní kýla s gangrénou
K439Břišní kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
K44Brániční kýla - hernia diaphragmatica
K440Brániční kýla s neprůchodností bez gangrény
K441Brániční kýla s gangrénou
K449Brániční kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
K45Jiné břišní kýly
K450Jiná určená břišní kýla s neprůchodností bez gangrény
K451Jiná určená břišní kýla s gangrénou
K458Jiná určená břišní kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
K46Neurčená břišní kýla
K460Neurčená břišní kýla s neprůchodností bez gangrény
K461Neurčená břišní kýla s gangrénou
K469Neurčená břišní kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
K50Crohnova nemoc [regionální enteritida]
K500Crohnova nemoc tenkého střeva
K501Crohnova nemoc tlustého střeva
K508Jiná Crohnova nemoc
K509Crohnova nemoc NS
K51Vředový zánět tračníku-colitis ulcerosa-idiopatická proktokolitida
K510Ulcerózní (chronická) pankolitida
K512Ulcerózní (chronická) proktitida
K513Ulcerózní (chronická) rektosigmoiditida
K514Zanícené polypy
K515Levostranná kolitida
K518Jiná ulcerózní kolitida
K519Ulcerózní kolitida NS
K52Jiná neinfekční gastroenteritida a kolitida
K520Gastroenteritida a kolitida způsobená zářením
K521Toxická gastroenteritida a kolitida
K522Alergická a dietetická gastroenteritida a kolitida
K523Neurčitá kolitida
K528Jiná určená neinfekční gastroenteritida a kolitida
K529Neinfekční gastroenteritida a kolitida NS
K55Vaskulární onemocnění střeva
K550Akutní vaskulární onemocnění střeva
K551Chronická vaskulární onemocnění střeva
K552Angiodysplazie tračníku
K558Jiná vaskulární onemocnění střeva
K559Vaskulární onemocnění střeva NS
K56Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly
K560Paralytický ileus
K561Intususcepce
K562Volvulus
K563Ileus způsobený žlučovým kamenem
K564Jiné ucpání střeva
K565Střevní adheze (pruhy) s neprůchodností
K566Jiná a neurčená střevní neprůchodnost
K567Ileus NS
K57Divertikulární nemoc střeva
K570Divertikulární nemoc tenkého střeva s perforací a abscesem
K571Divertikulární nemoc tenkého střeva bez perforace n.abscesu
K572Divertikulární nemoc tlustého střeva s perforací a abscesem
K573Divertikulární nemoc tlustého střeva bez perforace n.abscesu
K574Divertikulární nemoc tlustého střeva s perforací abscesem
K575Divertikulární nemoc tlustého i tenkého střeva bez perfor.n.abscesu
K578Divertikulární nemoc neurčené části střeva s perforací a abscesem
K579Divertikulární nemoc neurčené části střeva bez perforace n.abscesu
K58Syndrom dráždivého střeva
K580Syndrom dráždivého střeva s průjmem
K589Syndrom dráždivého střeva bez průjmu
K59Jiné funkční střevní poruchy
K590Zácpa
K591Funkční průjem
K592Neurogenní střevo, NJ
K593Megakolon, NJ
K594Řitní spazmus
K598Jiné určené funkční poruchy střev
K599Funkční střevní poruchy NS
K60Trhlina a píštěl řitní a konečníkové krajiny
K600Akutní řitní trhlina
K601Chronická řitní trhlina
K602Řitní trhlina NS
K603Řitní píštěl
K604Konečníková píštěl
K605Anorektální píštěl
K61Absces řitní a konečníkové krajiny
K610Absces řiti
K611Absces konečníku
K612Anorektální absces
K613Ischiorektální absces
K614Intrasfinkterický absces
K62Jiné nemoci řiti a konečníku
K620Polyp řiti
K621Polyp konečníku
K622Anální - prolaps - výhřez
K623Výhřez konečníku - prolapsus recti
K624Stenóza řiti a konečníku
K625Krvácení z řiti a konečníku
K626Vřed řiti a konečníku
K627Radiační proktitida
K628Jiné určené nemoci řiti a konečníku
K629Nemoc řiti a konečníku NS
K63Jiné nemoci střev
K630Absces střeva
K631Perforace střeva (neúrazová)
K632Píštěl střeva
K633Vřed střeva
K634Enteroptóza
K635Polyp tlustého střeva
K638Jiné určené nemoci střeva
K639Nemoc střeva NS
K65Zánět pobřišnice - peritonitida
K650Akutní peritonitida
K658Jiná peritonitida
K659Peritonitida NS
K66Jiná onemocnění pobřišnice
K660Srůsty pobřišnice - peritoneální adheze
K661Hemoperitoneum
K668Jiná určená onemocnění pobřišnice
K669Onemocnění pobřišnice NS
K67Onemocnění pobřišnice při infekčních nemocech ZJ
K670Chlamydiová peritonitida (A74.8+)
K671Gonokoková peritonitida (A54.8+)
K672Syfilitická peritonitida (A52.7+)
K673Tuberkulózní peritonitida (A18.3+)
K678Jiná onemocnění pobřišnice při infekčních nemocech ZJ
K70Alkoholické onemocnění jater
K700Alkoholické ztučnění jater
K701Alkoholický zánět jater - hepatitida
K702Alkoholická fibróza a skleróza jater
K703Alkoholická cirhóza jater
K704Alkoholické jaterní selhání
K709Alkoholické onemocnění jater NS
K71Toxická onemocnění jater
K710Toxická nemoc jater s cholestázou
K711Toxická nemoc jater s nekrózou jater
K712Toxická nemoc jater s akutní hepatitidou
K713Toxická nemoc jater s chronickou perzistující hepatitidou
K714Toxická nemoc jater s chronickou lobulární hepatitidou
K715Toxická nemoc jater s chronickou aktivní hepatitidou
K716Toxická nemoc jater s hepatitidou, NJ
K717Toxická nemoc jater s fibrózou a cirhózou jater
K718Toxická nemoc jater s jinými onemocněními jater
K719Toxická nemoc jater NS
K72Selhání jater NJ
K720Akutní nebo subakutní selhání jater
K721Chronické selhání jater
K729Selhání jater NS
K73Chronický zánět jater nezařazený jinde
K730Chronická perzistující hepatitida, NJ
K731Chronická lobulární hepatitida, NJ
K732Chronická aktivní hepatitida, NJ
K738Jiná chronická hepatitida, NJ
K739Chronická hepatitida NS
K74Fibróza a cirhóza jater
K740Jaterní fibróza
K741Jaterní skleróza
K742Jaterní fibróza s jaterní sklerózou
K743Primární biliární cirhóza
K744Sekundární biliární cirhóza
K745Biliární cirhóza NS
K746Jiná a neurčená cirhóza jater
K75Jiné zánětlivé nemoci jater
K750Absces jater
K751Flebitida vrátnice - venae portae
K752Nespecifická reaktivní hepatitida
K753Granulomatózní hepatitida, NJ
K754Autoimunitní hepatitida
K758Jiné určené zánětlivé nemoci jater
K759Zánětlivá nemoc jater NS
K76Jiné nemoci jater
K760Ztučnění (steatóza) jater, NJ
K761Chronické pasivní městnání v játrech
K762Centrální hemoragická nekróza jater
K763Infarkt jater
K764Pelióza jater
K765Venookluzivní onemocnění jater
K766Portální hypertenze
K767Hepatorenální syndrom
K768Jiné určené nemoci jater
K769Nemoc jater NS
K77Onemocnění jater při nemocech ZJ
K770Onemocnění jater při infekčních a parazitárních nemocech
K778Onemocnění jater při jiných nemocech ZJ
K80Žlučové kameny - cholelithiasis
K800Kámen žlučníku s akutním zánětem žlučníku - cholecystitidou
K801Kámen žlučníku s jinou cholecystitidou
K802Kámen žlučníku bez cholecystitidy
K803Kámen žlučových cest s cholangitidou
K804Kámen žlučových cest s cholecystitidou
K805Kámen žlučových cest bez cholangitidy nebo cholecystitidy
K808Jiná cholelitiáza
K81Zánět žlučníku - cholecystitida
K810Akutní cholecystitida
K811Chronická cholecystitida
K818Jiná cholecystitida
K819Cholecystitida NS
K82Jiné nemoci žlučníku
K820Neprůchodnost žlučníku
K821Hydrops žlučníku
K822Perforace žlučníku
K823Píštěl žlučníku
K824Cholesterolóza žlučníku
K828Jiné určené nemoci žlučníku
K829Nemoc žlučníku NS
K83Jiné nemoci žlučových cest (žlučového stromu)
K830Zánět žlučových cest - cholangitida
K831Neprůchodnost žlučovodu
K832Perforace žlučovodu
K833Píštěl žlučovodu
K834Spazmus Oddiho svěrače
K835Žlučová cysta
K838Jiné určené nemoci žlučového stromu
K839Nemoc žlučového stromu NS
K85Akutní zánět slinivky břišní - pancreatitis acuta
K850Idiopatická akutní pankreatitida
K851Biliární akutní pankreatitida
K852Akutní pankreatitida vyvolaná alkoholem
K853Akutní pankreatitida vyvolaná drogami, léky
K858Jiná akutní pankreatitida
K859Akutní pankreatitida NS
K86Jiné nemoci slinivky břišní
K860Alkoholická chronická pankreatitida
K861Jiná chronická pankreatitida
K862Cysta slinivky břišní
K863Pseudocysta slinivky břišní
K868Jiné určené nemoci slinivky břišní
K869Nemoc slinivky břišní NS
K87Onemocnění žlučníku, žlučových cest a slinicky břišní při nem. ZJ
K870Onemocnění žlučníku, žlučových cest při nemocech ZJ
K871Onemocnění slinivky břišní při nemocech ZJ
K90Střevní malabsorpce
K900Céliakie
K901Tropická sprue
K902Syndrom slepé kličky, NJ
K903Pankreatická steatorea
K904Malabsorpce způsobená intolerancí, NJ
K908Jiná střevní malabsorpce
K909Střevní malabsorpce NS
K91Stavy po operacích na trávicím ústrojí, NJ
K910Zvracení po operacích žaludku a střev
K911Syndromy po operacích žaludku
K912Pooperační malabsorpce, NJ
K913Pooperační neprůchodnost střev
K914Špatná funkce kolostomie a enterostomie
K915Postcholecystektomický syndrom
K918Jiné pooperační poruchy trávicího ústrojí, NJ
K919Pooperační porucha trávicího ústrojí NS
K92Jiné nemoci trávicí soustavy
K920Hematemeza
K921Meléna
K922Krvácení ze žaludku a střev NS
K928Jiné určené nemoci trávicí soustavy
K929Nemoci trávicí soustavy NS
K93Onemocnění jiných orgánů trávicího ústrojí při nemocech ZJ
K930TBC onemocnění střev, peritonea a mezenteriálních uzlin
K931Megakolon při Chagasově nemoci (B57.3+)
K938Onemocnění jiných, specifikovaných orgánů trávicího ústrojí ZJ
L00Stafylokokový puchýřnatý kožní syndrom
L01Impetigo
L010Impetigo [kterékoliv lokalizace] [kterýmkoliv organizmem]
L011Impetiginizace jiných dermatóz
L02Kožní absces, furunkl a karbunkl
L020Kožní absces, furunkl a karbunkl obličeje
L021Kožní absces, furunkl a karbunkl krku
L022Kožní absces, furunkl a karbunkl trupu
L023Kožní absces, furunkl a karbunkl hýždě
L024Kožní absces, furunkl a karbunkl končetiny
L028Kožní absces, furunkl a karbunkl jiných lokalizací
L029Kožní absces, furunkl a karbunkl NS
L03Flegmóna - celulitida (cellulitis)
L030Flegmóna - celulitida - prstů ruky a nohy
L031Flegmóna - celulitida - jiných částí končetin
L032Flegmóna - celulitida - obličeje
L033Flegmóna - celulitida - trupu
L038Flegmóna - celulitida - jiných lokalizací
L039Flegmóna - celulitida NS
L04Akutní zánět mízních uzlin
L040Akutní lymfadenitida obličeje, hlavy a krku
L041Akutní lymfadenitida trupu
L042Akutní lymfadenitida horní končetiny
L043Akutní lymfadenitida dolní končetiny
L048Akutní lymfadenitida jiných lokalizací
L049Akutní lymfadenitida NS
L05Pilonidální cysta
L050Pilonidální cysta s abscesem
L059Pilonidální cysta bez abscesu
L08Jiné místní infekce kůže a podkožního vaziva
L080Pyoderma
L081Erythrasma
L088Jiné určené místní infekce kůže a podkožního vaziva
L089Místní infekce kůže a podkožního vaziva NS
L10Pemfigus - pemphigus
L100Pemphigus vulgaris
L101Pemphigus vegetans
L102Pemphigus foliaceus
L103Brazilský pemfigus [Fogo selvagemi]
L104Pemphigus erythematosus
L105Pemfigus způsobený léčivy
L108Jiný pemfigus
L109Pemfigus NS
L11Jiná akantolytická onemocnění
L110Získaná keratosis follicularis
L111Přechodná akantolytická dermatóza [Groverova]
L118Jiná určená akantolytická onemocnění
L119Akantolytické onemocnění NS
L12Pemfigoid - pemphigoid
L120Bulózní pemfigoid
L121Jizevnatý pemfigoid
L122Chronické puchýřnaté onemocnění v dětství
L123Získaná epidermolysis bullosa
L128Jiný pemfigoid
L129Pemfigoid NS
L13Jiná puchýřnatá - bulózní - onemocnění
L130Dermatitis herpetiformis (herpetiformní dermatitida)
L131Dermatitis pustulosa subcornealis
L138Jiná určená bulózní onemocnění
L139Bulózní onemocnění NS
L14Puchýřnatá onemocnění při nemocech ZJ
L20Atopická dermatitida
L200Besnierovo prurigo
L208Jiná atopická dermatitida
L209Atopická dermatitida NS
L21Seboroická dermatitida
L210Seborea - seborrhoea - hlavy
L211Seboroická dětská dermatitida
L218Jiná seboroická dermatitida
L219Seboroická dermatitida NS
L22Plenková [slintáková] dermatitida
L23Alergická kontaktní dermatitida
L230Alergická kontaktní dermatitida způsobená kovy
L231Alergická kontaktní dermatitida způsobená adhezivy
L232Alergická kontaktní dermatitida způsob. kosmetickými přípravky
L233Alergická kontaktní dermatitida způsobená léčivy ve styku s kůží
L234Alergická kontaktní dermatitida způsobená barvivy
L235Alergická kontaktní dermatitida způsob. jinými chemickými produkty
L236Alergická kontaktní dermatitida způsob. potravinami ve styku s kůží
L237Alergická kontaktní dermatitida způsobená rostlinami
L238Alergická kontaktní dermatitida způsobená jinými činiteli
L239Alergická kontaktní dermatitida, neurčené příčiny
L24Kontaktní dermatitida z podráždění
L240Kontaktní dermatitida způsobená čistícími a pracovními prostředky
L241Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená oleji a tuky
L242Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená rozpouštědly
L243Kontaktní dermatitida způsobená kosmetickými přípravky
L244Kontaktní dermatitida způsobená léčivy ve styku s kůží
L245Kontaktní dermatitida způsobená jinými chemickými prostředky
L246Kontaktní dermatitida způsobená potravinami ve styku s kůží
L247Kontaktní dermatitida způsobená rostlinami
L248Kontaktní dermatitida způsobená jinými činiteli
L249Kontaktní dermatitida z podráždění, neurčené příčiny
L25Neurčená kontaktní dermatitida
L250Neurčená kontaktní dermatitida způsobená kosmetickými přípravky
L251Neurčená kontaktní dermatitida způsobená léčivy ve styku s kůží
L252Neurčená kontaktní dermatitida způsobená barvivy
L253Neurčená kontaktní dermatitida způsob. jinými chemickými produkty
L254Neurčená kontaktní dermatitida způsob. potravinami ve styku s kůží
L255Neurčená kontaktní dermatitida způsobená rostlinami
L258Neurčená kontaktní dermatitida způsobená jinými činiteli
L259Neurčená kontaktní dermatitida, neurčené příčiny
L26Exfoliativní dermatitida
L27Dermatitida způsobená látkami přijatými vnitřně
L270Generalizovaná kožní erupce způsobená drogami a léky
L271Lokalizovaná kožní erupce způsobená drogami a léky
L272Dermatitida způsobená požitou potravou
L278Dermatitida způsobená jinými látkami přijatými vnitřně
L279Dermatitida způs. neurč. látkou přijatou vnitřně
L28Lichen simplex chronicus a prurigo
L280Lichen simplex chronicus
L281Prurigo nodulární
L282Jiné prurigo
L29Svědění - pruritus
L290Svědění řiti - pruritus ani
L291Svědění šourku - pruritus scroti
L292Svědění vulvy - pruritus vulvae
L293Anogenitální pruritus NS
L298Jiný pruritus
L299Pruritus NS
L30Jiná dermatitida
L300Dermatitida numulární - penízková
L301Dyshidrosis [pompholyx]
L302Kožní autosenzibilizace
L303Infekční dermatitida
L304Opruzení s erytémem - erythema intertrigo
L305Pityriasis alba
L308Jiná určená dermatitida
L309Dermatitida NS
L40Lupénka - psoriáza
L400Běžná lupénka - psoriasis vulgaris
L401Psoriáza generalizovaná pustulární
L402Acrodermatitis continua
L403Pustulosis palmaris et plantaris
L404Psoriasis guttata
L405Psoriáza artropatická (M07.0-M07.3*, M09.0*)
L408Jiná psoriáza
L409Psoriáza NS
L41Parapsoriáza
L410Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta
L411Pityriasis lichenoides chronica
L412Lymfomatoidní papulóza
L413Parapsoriáza malých plátů
L414Parapsoriáza velkých plátů
L415Parapsoriáza retiformní
L418Jiná parapsoriáza
L419Parapsoriáza NS
L42Pityriasis rosea
L43Lichen planus
L430Hypertrofický lichen planus
L431Bulózní lichen planus
L432Lichenoidní reakce na léčiva
L433Subakutní (aktivní) lichen planus
L438Jiný lichen planus
L439Lichen planus NS
L44Jiné papuloskvamózní nemoci
L440Pityriasis rubra pilaris
L441Lichen nitidus
L442Lichen striatus
L443Lichen ruber moniliformis
L444Dětská papulární akrodermatitida [Giannotiova-Crostiova]
L448Jiná určená papuloskvamózní onemocnění
L449Papuloskvamózní onemocnění NS
L45Papuloskvamózní onemocnění při nemocech ZJ
L50Kopřivka - urticaria
L500Alergická kopřivka
L501Idiopatická kopřivka
L502Kopřivka vyvolaná chladem nebo horkem
L503Dermatografická kopřivka
L504Vibrační kopřivka
L505Cholinergická kopřivka
L506Kontaktní kopřivka
L508Jiná kopřivka
L509Kopřivka NS
L51Multiformní erytém - erythema multiforme
L510Nebulózní multiformní erytém
L511Bulózní multiformní erytém
L512Toxická epidermální nekrolýza [Lyellova]
L518Jiný multiformní erytém
L519Erythema multiforme NS
L52Erythema nodosum
L53Jiné erytémové stavy
L530Toxický erytém
L531Erythema annulare centrifugum
L532Erythema marginatum
L533Jiný chronický obrazcový erytém
L538Jiné určené erytémové stavy
L539Erytémový stav NS
L54Erytém při nemocech ZJ
L540Erythema marginatum při akutní revmatické horečce (I00+)
L548Erytém při jiných nemocech ZJ
L55Spálení sluncem
L550Spálení sluncem prvního stupně
L551Spálení sluncem druhého stupně
L552Spálení sluncem třetího stupně
L558Jiné spálení sluncem
L559Spálení sluncem NS
L56Jiné akutní kožní změny způsobené ultrafialovým zářením
L560Léková fototoxická reakce
L561Léková fotoalergická reakce
L562Fotokontaktní dermatitida [přívěsková-berloque-dermatitida]
L563Sluneční - solární - kopřivka
L564Světelné polymorfní erupce
L568Jiné specifické akutní kožní změny způsobené ultrafialovým zářením
L569Akutní kožní změny způsobené ultrafialovým zářením NS
L57Kožní změny způsobené chronickou expozicí neionizovanému záření
L570Keratóza ze záření
L571Retikuloid ze záření
L572Cutis rhomboidalis nuchae
L573Poikiloderma Civatte
L574Ochablá stařecká kůže
L575Granulom ze záření
L578Jiné kožní změny způsob. chronickou expozicí neionizovaným zářením
L579Kožní změny způsob. chronickou expozicí neionizovanému záření, NS
L58Radiodermatitida
L580Akutní radiodermatitida
L581Chronická radiodermatitida
L589Radiodermatitida NS
L59Jiná onemocnění kůže a podkožního vaziva ze záření
L590Erytém z ohně [dermatitida z ohně]
L598Jiná určená onemocnění kůže a podkožního vaziva ze záření
L599Onemocnění kůže a podkožního vaziva ze záření NS
L60Onemocnění nehtů
L600Zarůstající nehet
L601Onycholysis
L602Onychogryposis
L603Dystrofie nehtu
L604Beauovy linie
L605Syndrom žlutých nehtů
L608Jiná onemocnění nehtů
L609Onemocnění nehtu NS
L62Onemocnění nehtů při nemocech zařazených jinde
L620Pachydermoperiostotické paličkovité nehty (M89.4+)
L628Onemocnění nehtů při jiných nemocech ZJ
L63Plešatost - alopecie - ložisková (alopecia areata)
L630Alopecia totalis (hlavy)
L631Alopecia universalis
L632Ophiasis - ofiáza
L638Jiná ložisková alopecie
L639Ložisková alopecie NS
L64Androgenní alopecie
L640Androgenní alopecie způsobená léčivy
L648Jiná androgenní alopecie
L649Androgenní alopecie NS
L65Jiná nejizevnatá ztráta vlasů
L650Telogenní efluvium
L651Anagenní efluvium
L652Alopecia mucinosa
L658Jiná specifická nejizevnatá ztráta vlasů
L659Nejizevnatá ztráta vlasů NS
L66Jizevnatá ztráta vlasů - jizevnatá alopecie
L660Pseudopelade
L661Lichen planopilaris
L662Folliculitis decalvans
L663Perifolliculitis capitis abscedens
L664Folliculitis ulerythematosa reticulata
L668Jiná jizevnatá alopecie
L669Jizevnatá alopecie NS
L67Abnormality barvy a střední části vlasů
L670Trichorrhexis nodosa
L671Změny v barvě vlasů
L678Jiné abnormality barvy a střední části vlasů
L679Abnormalita barvy a střední části vlasů NS
L68Hypertrichóza
L680Hirzutismus - nadměrné ochlupení
L681Získaná lanuginózní hypertrichóza
L682Lokalizovaná hypertrichóza
L683Polytrichie
L688Jiná hypertrichóza
L689Hypertrichóza NS
L70Trudovina - akné (acne)
L700Acne vulgaris
L701Acne conglobata
L702Acne varioliformis
L703Acne tropics
L704Dětská akné
L705Acne excoriée
L708Jiná akné
L709Akné NS
L71Rosacea
L710Periorální dermatitida
L711Rhinophyma
L718Jiná rosacea
L719Rosacea NS
L72Folikulární cysty kůže a podkožní tkáně
L720Epidermální cysta
L721Tricholemální cysta
L722Steatocystoma multiplex
L728Jiné folikulární cysty kůže a podkožní tkáně
L729Folikulární cysta kůže a podkožní tkáně NS
L73Jiná folikulární onemocnění
L730Akné keloidní
L731Pseudofolliculitis barbae
L732Hidradenitis suppurativa
L738Jiná určená folikulární onemocnění
L739Folikulární onemocnění NS
L74Onemocnění ekkrinních potních žláz
L740Miliaria rubra
L741Miliaria crystallina
L742Miliaria profunda
L743Miliaria NS
L744Anhidrosis
L748Jiná onemocnění ekkrinních potních žláz
L749Onemocnění ekkrinních potních žláz NS
L75Onemocnění apokrinních potních žláz
L750Bromhidrosis
L751Chromhidrosis
L752Apokrinní miliaria
L758Jiná onemocnění apokrinních potních žláz
L759Onemocnění apokrinních potních žláz NS
L80Vitiligo
L81Jiné poruchy pigmentace
L810Pozánětlivá hyperpigmentace
L811Chloazma
L812Pihy
L813Skvrny bílé kávy
L814Jiné melaninové hyperpigmentace
L815Leukoderma nezařazená jinde
L816Jiné poruchy snížení tvorby melaninu
L817Pigmentovaná purpurická dermatóza
L818Jiné určené poruchy pigmentace
L819Porucha pigmentace NS
L82Seboroická keratóza
L83Acanthosis nigricans
L84Kuří oka a mozoly
L85Jiné ztluštění epidermis
L850Získaná ichtyóza
L851Získaná keratóza [keratoderma] dlaní rukou a chodidel nohou
L852Skvrnitá keratóza - keratosis punktata
L853Xeróza kůže
L858Jiné určené ztluštění epidermis
L859Ztluštění epidermis NS
L86Keratóza při nemocech ZJ
L87Transepidermální poruchy odlučování
L870Keratóza folikulární a parafolikulární pronikajici do cutis
L871Reakční perforující kolagenóza
L872Elastosis perforans serpiginosa
L878Jiné transepidermální poruchy odlučování
L879Transepidermální poruchy odlučování NS
L88Pyoderma gangrenosum
L89Dekubitální vřed a proleženina
L890Dekubitální vřed I.stupně a proleženina
L891Dekubitální vřed II.stupně
L892Dekubitální vřed III.stupně
L893Dekubitální vřed IV.stupně
L899Dekubitální vřed a proleženina, NS
L90Atrofická onemocnění kůže
L900Lichen sclerosus et atrophicus
L901Anetodermie Schweningerova-Buzziova
L902Anetodermie Jadassohnova-Pellizzariova
L903Atrofodermie Pasiniova a Pieriniova
L904Acrodermatitis chronica atrophicans
L905Jizevnaté stavy a fibróza kůže
L906Striae atrophicae - pajizévky
L908Jiná atrofická onemocnění kůže
L909Atrofické onemocnění kůže NS
L91Hypertrofická onemocnění kůže
L910Hypertrofická jizva
L918Jiná hypertrofická onemocnění kůže
L919Hypertrofické onemocnění kůže NS
L92Granulomatózní onemocnění kůže a podkožního vaziva
L920Granuloma annulare
L921Necrobiosis lipoidica nezařazená jinde
L922Eozinofilní granulom kůže obličeje
L923Granulom kůže a podkožní tkáně způsobený cizím tělesem
L928Jiná granulomatózní onemocnění kůže a podkožního vaziva
L929Granulomatózní onemocnění kůže a podkožního vaziva NS
L93Lupus erythematodes
L930Diskoidní lupus erythematodes
L931Subakutní kožní lupus erythematodes
L932Jiný místní lupus erythematodes
L94Jiná lokalizovaná onemocnění pojivové tkáně
L940Lokalizovaná sklerodermie [morphea]
L941Lineární sklerodermie
L942Kalcinóza kůže
L943Sklerodaktylie
L944Gottronovy papuly
L945Poikiloderma vasculare atrophicans
L946Ainhum
L948Jiná určená lokalizovaná onemocnění pojivové tkáně
L949Lokalizované onemocnění pojivové tkáně NS
L95Vaskulitida omezená na kůži, NJ
L950Lividní vaskulitida
L951Erythema elevatum diutinum
L958Jiná vaskulitida omezená na kůži
L959Vaskulitida omezená na kůži NS
L97Vřed dolní končetiny, NJ
L98Jiné nemoci kůže a podkožního vaziva NJ
L980Pyogenní granulom
L981Umělá dermatitida
L982Febrilní neutrofilní dermatóza [Sweetova]
L983Eozinofilní celulitida [Wellsova]
L984Chronický vřed kůže NJ
L985Mucinóza kůže
L986Jiná infiltrativní onemocnění kůže
L988Jiná určená onemocnění kůže a podkožního vaziva
L989Onemocnění kůže a podkožního vaziva NS
L99Jiná onemocnění kůže a podkožního vaziva při nemocech ZJ
L990Amyloidóza kůže (E85.-+)
L998Jiná určená onemocnění kůže a podkožního vaziva při nemocech ZJ
M00Hnisavý zánět kloubu - pyogenní artritida
M000Stafylokoková artritida a polyartritida
M0000Stafylokoková artritida a polyartritida; mnohočetné lokalizace
M0001Stafylokoková artritida a polyartritida; ramenní krajina
M0002Stafylokoková artritida a polyartritida; nadloktí
M0003Stafylokoková artritida a polyartritida; předloktí
M0004Stafylokoková artritida a polyartritida; ruka
M0005Stafylokoková artritida a polyartritida; pánevní krajina a stehno
M0006Stafylokoková artritida a polyartritida; bérec
M0007Stafylokoková artritida a polyartritida; kotník a noha pod ním
M0008Stafylokoková artritida a polyartritida; jiné
M0009Stafylokoková artritida a polyartritida; lokalizace NS
M001Pneumokoková artritida a polyartritida
M0010Pneumokoková artritida a polyartritida; mnohočetné lokalizace
M0011Pneumokoková artritida a polyartritida; ramenní krajina
M0012Pneumokoková artritida a polyartritida; nadloktí
M0013Pneumokoková artritida a polyartritida; předloktí
M0014Pneumokoková artritida a polyartritida; ruka
M0015Pneumokoková artritida a polyartritida; pánevní krajina a stehno
M0016Pneumokoková artritida a polyartritida; bérec
M0017Pneumokoková artritida a polyartritida; kotník a noha pod ním
M0018Pneumokoková artritida a polyartritida; jiné
M0019Pneumokoková artritida a polyartritida; lokalizace NS
M002Jiná streptokoková artritida a polyartritida
M0020Jiná streptokoková artritida a polyartritida; mnohočetné lokalizace
M0021Jiná streptokoková artritida a polyartritida; ramenní krajina
M0022Jiná streptokoková artritida a polyartritida; nadloktí
M0023Jiná streptokoková artritida a polyartritida; předloktí
M0024Jiná streptokoková artritida a polyartritida; ruka
M0025Jiná streptokoková artritida a polyartritida; pánevní krajina a stehno
M0026Jiná streptokoková artritida a polyartritida; bérec
M0027Jiná streptokoková artritida a polyartritida; kotník a noha pod ním
M0028Jiná streptokoková artritida a polyartritida; jiné
M0029Jiná streptokoková artritida a polyartritida; lokalizace NS
M008Artritida a polyartritida způsobená jinou určenou bakterií
M0080Artrit.a polyartrit. způsob. j.urč. bakt.; mnohočetné lokalizace
M0081Artrit.a polyartrit. způsob. j.urč .bakt.; ramenní krajina
M0082Artrit.a polyartrit. způsob. j.urč. bakt.; nadloktí
M0083Artrit.a polyartrit. způsob. j.urč. bakt.; předloktí
M0084Artrit.a polyartrit. způsob. j.urč. bakt.; ruka
M0085Artrit.a polyartrit. způsob. j.urč. bakt.; pánevní krajina a stehno
M0086Artrit.a polyartrit. způsob. j.urč. bakt.; bérec
M0087Artrit.a polyartrit. způsob. j.urč. bakt.; kotník a noha pod ním
M0088Artrit.a polyartrit. způsob. j.urč. bakt.; jiné
M0089Artrit.a polyartrit. způsob. j.urč. bakt.; lokalizace NS
M009Pyogenní artritida NS
M0090Pyogenní artritida NS; mnohočetné lokalizace
M0091Pyogenní artritida NS; ramenní krajina
M0092Pyogenní artritida NS; nadloktí
M0093Pyogenní artritida NS; předloktí
M0094Pyogenní artritida NS; ruka
M0095Pyogenní artritida NS; pánevní krajina a stehno
M0096Pyogenní artritida NS; bérec
M0097Pyogenní artritida NS; kotník a noha pod ním
M0098Pyogenní artritida NS; jiné
M0099Pyogenní artritida NS; lokalizace NS
M01Přímé infekce kloubů při infekčních a parazitárních nemocech ZJ
M010Přímé infekce kloubů při meningokové artritidě(A39.8+) ZJ
M0100Přímé inf.kloubů při meningok.artrit.(A39.8+); mnohočetné lokalizace
M0101Přímé inf.kloubů při meningok.artrit.(A39.8+); ramenní krajina
M0102Přímé inf.kloubů při meningok.artrit.(A39.8+); nadloktí
M0103Přímé inf.kloubů při meningok.artrit.(A39.8+); předloktí
M0104Přímé inf.kloubů při meningok.artrit.(A39.8+); ruka
M0105Přímé inf.kloubů při meningok.artrit.(A39.8+); pánev. krajina a stehno
M0106Přímé inf.kloubů při meningok.artrit.(A39.8+); bérec
M0107Přímé inf.kloubů při meningok.artrit.(A39.8+); kotník a noha pod ním
M0108Přímé inf.kloubů při meningok.artrit.(A39.8+); jiné
M0109Přímé inf.kloubů při meningok.artrit.(A39.8+); lokalizace NS
M011Tuberkulózní artritida (A18.0+)
M0110Tuberkulózní artritida (A18.0+); mnohočetné lokalizace
M0111Tuberkulózní artritida (A18.0+); ramenní krajina
M0112Tuberkulózní artritida (A18.0+); nadloktí
M0113Tuberkulózní artritida (A18.0+); předloktí
M0114Tuberkulózní artritida (A18.0+); ruka
M0115Tuberkulózní artritida (A18.0+); pánevní krajina a stehno
M0116Tuberkulózní artritida (A18.0+); bérec
M0117Tuberkulózní artritida (A18.0+); kotník a noha pod ním
M0118Tuberkulózní artritida (A18.0+); jiné
M0119Tuberkulózní artritida (A18.0+); lokalizace NS
M012Artritida při Lymeské nemoci (A69.2+)
M0120Artritida při Lymeské nemoci, mnohočetné lokalizace
M0121Artritida při Lymeské nemoci (A69.2+); ramenní krajina
M0122Artritida při Lymeské nemoci (A69.2+); nadloktí
M0123Artritida při Lymeské nemoci (A69.2+); předloktí
M0124Artritida při Lymeské nemoci (A69.2+); ruka
M0125Artritida při Lymeské nemoci (A69.2+); pánevní krajina a stehno
M0126Artritida při Lymeské nemoci (A69.2+); bérec
M0127Artritida při Lymeské nemoci, kotník a noha pod ním
M0128Artritida při Lymeské nemoci (A69.2+); jiné
M0129Artritida při Lymeské nemoci (A69.2+); lokalizace NS
M013Artritida při jiných bakteriálních nemocech ZJ
M0130Artritida při jiných bakter.nem.ZJ; mnohočetné lokalizace
M0131Artritida při jiných bakter.nem.ZJ; ramenní krajina
M0132Artritida při jiných bakter.nem.ZJ; nadloktí
M0133Artritida při jiných bakter.nem.ZJ; předloktí
M0134Artritida při jiných bakter.nem.ZJ; ruka
M0135Artritida při jiných bakter.nem.ZJ; pánevní krajina a stehno
M0136Artritida při jiných bakter.nem.ZJ; bérec
M0137Artritida při jiných bakter.nem.ZJ; kotník a noha pod ním
M0138Artritida při jiných bakter.nem.ZJ; jiné
M0139Artritida při jiných bakter.nem.ZJ; lokalizace NS
M014Zarděnková artritida ZJ(B06.8+)
M0140Zarděnková artritida ZJ(B06.8+); mnohočetné lokalizace
M0141Zarděnková artritida ZJ(B06.8+); ramenní krajina
M0142Zarděnková artritida ZJ(B06.8+); nadloktí
M0143Zarděnková artritida ZJ(B06.8+); předloktí
M0144Zarděnková artritida ZJ(B06.8+)ruka
M0145Zarděnková artritida ZJ(B06.8+); pánevní krajina a stehno
M0146Zarděnková artritida ZJ(B06.8+); bérec
M0147Zarděnková artritida ZJ(B06.8+); kotník a noha pod ním
M0148Zarděnková artritida ZJ(B06.8+); jiné
M0149Zarděnková artritida ZJ(B06.8+); lokalita NS
M015Artritida při jiných virových nemocech ZJ
M0150Artritida při jiných virových nem.ZJ; mnohočetná lokalizace
M0151Artritida při jiných virových nem.ZJ; ramenní krajina
M0152Artritida při jiných virových nem.ZJ; nadloktí
M0153Artritida při jiných virových nem.ZJ; předloktí
M0154Artritida při jiných virových nem.ZJ; ruka
M0155Artritida při jiných virových nem.ZJ; pánevní krajina a stehno
M0156Artritida při jiných virových nem.ZJ; bérec
M0157Artritida při jiných virových nem.ZJ; kotník a noha pod ním
M0158Artritida při jiných virových nem.ZJ; jiné
M0159Artritida při jiných virových nem.ZJ; lokalizace NS
M016Artritida při mykózách (B35-B49+)
M0160Artritida při mykózách (B35-B49+); mnohočetné lokalizace
M0161Artritida při mykózách (B35-B49+); ramenní krajina
M0162Artritida při mykózách (B35-B49+); nadloktí
M0163Artritida při mykózách (B35-B49+); předloktí
M0164Artritida při mykózách (B35-B49+); ruka
M0165Artritida při mykózách (B35-B49+); pánevní krajina a stehno
M0166Artritida při mykózách (B35-B49+); bérec
M0167Artritida při mykózách (B35-B49+); kotník a noha pod ním
M0168Artritida při mykózách (B35-B49+); jiné
M0169Artritida při mykózách (B35-B49+); lokalizace NS
M018Artritida u jiných infekčních a parazitárních nemocí ZJ
M0180Artritida u jiných inf.a parazit.nemocí ZJ; mnohočetné lokalizace
M0181Artritida u jiných inf.a parazit.nemocí ZJ; ramenní krajina
M0182Artritida u jiných inf.a parazit.nemocí ZJ; nadloktí
M0183Artritida u jiných inf.a parazit.nemocí ZJ; předloktí
M0184Artritida u jiných inf.a parazit.nemocí ZJ; ruka
M0185Artritida u jiných inf.a parazit.nemocí ZJ; pánevní krajina a stehno
M0186Artritida u jiných inf.a parazit.nemocí ZJ; bérec
M0187Artritida u jiných inf.a parazit.nemocí ZJ; kotník a noha pod ním
M0188Artritida u jiných inf.a parazit.nemocí ZJ; jiné
M0189Artritida u jiných inf.a parazit.nemocí ZJ; lokalzace NS
M02Reakční artropatie
M020Artropatie následující střevní by-pass
M0200Artropatie následující střevní by-pass; mnohočetné lokalizace
M0201Artropatie následující střevní by-pass; ramenní krajina
M0202Artropatie následující střevní by-pass; nadloktí
M0203Artropatie následující střevní by-pass; předloktí
M0204Artropatie následující střevní by-pass; ruka
M0205Artropatie následující střevní by-pass; pánevní krajina a stehno
M0206Artropatie následující střevní by-pass; bérec
M0207Artropatie následující střevní by-passkotník a noha pod ním
M0208Artropatie následující střevní by-pass; jiné
M0209Artropatie následující střevní by-pass; lokalizace NS
M021Postdysenterická artropatie
M0210Postdysenterická artropatie; mnohočetné lokalizace
M0211Postdysenterická artropatie; ramenní krajina
M0212Postdysenterická artropatie; nadloktí
M0213Postdysenterická artropatie; předloktí
M0214Postdysenterická artropatie; ruka
M0215Postdysenterická artropatie; pánevní krajina a stehno
M0216Postdysenterická artropatie; bérec
M0217Postdysenterická artropatie; kotník a noha pod ním
M0218Postdysenterická artropatie; jiné
M0219Postdysenterická artropatie; lokalizace NS
M022Postimunizační artropatie
M0220Postimunizační artropatie; mnohočetné lokalizace
M0221Postimunizační artropatie; ramenní krajina
M0222Postimunizační artropatie; nadloktí
M0223Postimunizační artropatie; předloktí
M0224Postimunizační artropatie; ruka
M0225Postimunizační artropatie; pánevní krajina a stehno
M0226Postimunizační artropatie; bérec
M0227Postimunizační artropatie; kotník a noha pod ním
M0228Postimunizační artropatie; jiné
M0229Postimunizační artropatie; lokalizace NS
M023Reiterova nemoc
M0230Reiterova nemoc; mnohočetné lokalizace
M0231Reiterova nemoc; ramenní krajina
M0232Reiterova nemoc; nadloktí
M0233Reiterova nemoc; předloktí
M0234Reiterova nemoc; ruka
M0235Reiterova nemoc; pánevní krajina a stehno
M0236Reiterova nemoc; bérec
M0237Reiterova nemoc; kotník a noha pod ním
M0238Reiterova nemoc; jiné
M0239Reiterova nemoc; lokalizace NS
M028Jiná reakční artropatie
M0280Jiná reakční artropatie; mnohočetné lokalzace
M0281Jiná reakční artropatie; ramenní krajina
M0282Jiná reakční artropatie; nadloktí
M0283Jiná reakční artropatie; předloktí
M0284Jiná reakční artropatie; ruka
M0285Jiná reakční artropatie; pánevní krajina a stehno
M0286Jiná reakční artropatie; bérec
M0287Jiná reakční artropatie; kotník a noha pod ním
M0288Jiná reakční artropatie; jiné
M0289Jiná reakční artropatie; loklalzace NS
M029Reakční artropatie NS
M0290Reakční artropatie NS; mnohočetné lokalizace
M0291Reakční artropatie NS; ramenní krajina
M0292Reakční artropatie NS; nadloktí
M0293Reakční artropatie NS; předloktí
M0294Reakční artropatie NS; ruka
M0295Reakční artropatie NS; pánevní krajina a stehno
M0296Reakční artropatie NS; bérec
M0297Reakční artropatie NS; kotník a noha pod ním
M0298Reakční artropatie NS; jiné
M0299Reakční artropatie NS; lokalizace NS
M03Postinfekční a reakční artropatie při nemocech ZJ
M030Postmeningokoková artritida (A39.8+)
M0300Postmeningokoková artritida (A39.8+); mnohočetné lokalizace
M0301Postmeningokoková artritida (A39.8+); ramenní krajina
M0302Postmeningokoková artritida (A39.8+); nadloktí
M0303Postmeningokoková artritida (A39.8+); předloktí
M0304Postmeningokoková artritida (A39.8+); ruka
M0305Postmeningokoková artritida (A39.8+); pánevní krajina a stehno
M0306Postmeningokoková artritida (A39.8+); bérec
M0307Postmeningokoková artritida (A39.8+); kotník a noha pod ním
M0308Postmeningokoková artritida (A39.8+); jiné
M0309Postmeningokoková artritida (A39.8+); lokalizace NS
M031Postinfekční artropatie při syfilis
M0310Postinfekční artropatie při syfilis; mnohočetné lokalizace
M0311Postinfekční artropatie při syfilis; ramenní krajina
M0312Postinfekční artropatie při syfilis; nadloktí
M0313Postinfekční artropatie při syfilis; předloktí
M0314Postinfekční artropatie při syfilis; ruka
M0315Postinfekční artropatie při syfilis; pánevní krajina a stehno
M0316Postinfekční artropatie při syfilis; bérec
M0317Postinfekční artropatie při syfilis; kotník a noha pod ním
M0318Postinfekční artropatie při syfilis; jiné
M0319Postinfekční artropatie při syfilis; lokalizace NS
M032Jiné postinfekční artropatie při nemocech zařazených jinde
M0320Jiné postinfekční artropatie při nem.ZJ; mnohočetné lokalizace
M0321Jiné postinfekční artropatie při nem.ZJ; ramenní krajina
M0322Jiné postinfekční artropatie při nem.ZJ; nadloktí
M0323Jiné postinfekční artropatie při nem.ZJ; předloktí
M0324Jiné postinfekční artropatie při nem.ZJ; ruka
M0325Jiné postinfekční artropatie při nem.ZJ; pánevní krajina a stehno
M0326Jiné postinfekční artropatie při nem.ZJ; bérec
M0327Jiné postinfekční artropatie při nem.ZJ; kotník a noha pod ním
M0328Jiné postinfekční artropatie při nem.ZJ; jiné
M0329Jiné postinfekční artropatie při nem.ZJ; lokalizace NS
M036Reakční artropatie při jiných nemocech zařazených jinde
M0360Reakční artropatie při jiných nem.ZJ; mnohočetné lokalizace
M0361Reakční artropatie při jiných nem.ZJ; ramenní krajina
M0362Reakční artropatie při jiných nem.ZJ; nadloktí
M0363Reakční artropatie při jiných nem.ZJ; předloktí
M0364Reakční artropatie při jiných nem.ZJ; ruka
M0365Reakční artropatie při jiných nem.ZJ; pánevní krajina a stehno
M0366Reakční artropatie při jiných nem.ZJ; bérec
M0367Reakční artropatie při jiných nem.ZJ; kotník a noha pod ním
M0368Reakční artropatie při jiných nem.ZJ; jiné
M0369Reakční artropatie při jiných nem.ZJ; lokalizace NS
M05Séropozitivní revmatická artritida
M050Feltyho syndrom
M0500Feltyho syndrom; mnohočetné lokalizace
M0501Feltyho syndrom; ramenní krajina
M0502Feltyho syndrom; nadloktí
M0503Feltyho syndrom; předloktí
M0504Feltyho syndrom; ruka
M0505Feltyho syndrom; pánevní krajina a stehno
M0506Feltyho syndrom; bérec
M0507Feltyho syndrom; kotník a noha pod ním
M0508Feltyho syndrom; jiné
M0509Feltyho syndrom; lokalizace NS
M051Revmatická plicní nemoc (J99.0*)
M052Revmatická vaskulitida
M0520Revmatická vaskulitida; mnohočetné lokalizace
M0521Revmatická vaskulitida; ramenní krajina
M0522Revmatická vaskulitida; nadloktí
M0523Revmatická vaskulitida; předloktí
M0524Revmatická vaskulitida; ruka
M0525Revmatická vaskulitida; pánevní krajina a stehno
M0526Revmatická vaskulitida; bérec
M0527Revmatická vaskulitida; kotník a noha pod ním
M0528Revmatická vaskulitida; jiné
M0529Revmatická vaskulitida; lokalizace NS
M053Revmatická artritida s postižením jiných orgánů a soustav
M0530Revmatická artritida s postiž.j.org.a soustav; mnohočetné lokalizace
M0531Revmatická artritida s postiž.j.org.a soustav; ramenní krajina
M0532Revmatická artritida s postiž.j.org.a soustav; nadloktí
M0533Revmatická artritida s postiž.j.org.a soustav; předloktí
M0534Revmatická artritida s postiž.j.org.a soustav; ruka
M0535Revmatická artritida s postiž.j.org.a soustav; pánev. krajina a stehno
M0536Revmatická artritida s postiž.j.org.a soustav; bérec
M0537Revmatická artritida s postiž.j.org.a soustav; kotník a noha pod ním
M0538Revmatická artritida s postiž.j.org.a soustav; jiné
M0539Revmatická artritida s postiž.j.org.a soustav; lokalizace NS
M058Jiná séropozitivní revmatická artritida
M0580Jiná séropozitivní revmatická artritida; mnohočetné lokalizace
M0581Jiná séropozitivní revmatická artritida; ramenní krajina
M0582Jiná séropozitivní revmatická artritida; nadloktí
M0583Jiná séropozitivní revmatická artritida; předloktí
M0584Jiná séropozitivní revmatická artritida; ruka
M0585Jiná séropozitivní revmatická artritida; pánevní krajina a stehno
M0586Jiná séropozitivní revmatická artritida; bérec
M0587Jiná séropozitivní revmatická artritida; kotník a noha pod ním
M0588Jiná séropozitivní revmatická artritida; jiné
M0589Jiná séropozitivní revmatická artritida; lokalizace NS
M059Séropozitivní revmatická artritida NS
M0590Séropozitivní revmatická artritida NS; mnohočetné lokalizace
M0591Séropozitivní revmatická artritida NS; ramenní krajina
M0592Séropozitivní revmatická artritida NS; nadloktí
M0593Séropozitivní revmatická artritida NS; předloktí
M0594Séropozitivní revmatická artritida NS; ruka
M0595Séropozitivní revmatická artritida NS; pánevní krajina a stehno
M0596Séropozitivní revmatická artritida NS; bérec
M0597Séropozitivní revmatická artritida NS; kotník a noha pod ním
M0598Séropozitivní revmatická artritida NS; jiné
M0599Séropozitivní revmatická artritida NS; lokalizace NS
M06Jiná revmatická artritida
M060Séronegativní revmatická artritida
M0600Séronegat.revmatická artritida; mnohočetné lokalizace
M0601Séronegat.revmatická artritida; ramenní krajina
M0602Séronegat.revmatická artritida; nadloktí
M0603Séronegat.revmatická artritida; předloktí
M0604Séronegat.revmatická artritida; ruka
M0605Séronegat.revmatická artritida; pánevní krajina a stehno
M0606Séronegat.revmatická artritida; bérec
M0607Séronegat.revmatická artritida; kotník a noha pod ním
M0608Séronegat.revmatická artritida; jiné
M0609Séronegat.revmatická artritida; lokalizace NS
M061Stillova nemoc začínající v dospělosti
M0610Stillova nemoc začínající v dospělosti; mnohočetné lokalizace
M0611Stillova nemoc začínající v dospělosti; ramenní krajina
M0612Stillova nemoc začínající v dospělosti; nadloktí
M0613Stillova nemoc začínající v dospělosti; předloktí
M0614Stillova nemoc začínající v dospělosti; ruka
M0615Stillova nemoc začínající v dospělosti; pánevní krajina a stehno
M0616Stillova nemoc začínající v dospělosti; bérec
M0617Stillova nemoc začínající v dospělosti; kotník a noha pod ním
M0618Stillova nemoc začínající v dospělosti; jiné
M0619Stillova nemoc začínající v dospělosti; lokalizace NS
M062Revmatická burzitida
M0620Revmatická burzitida; mnohočetné lokalizace
M0621Revmatická burzitida; ramenní krajina
M0622Revmatická burzitida; nadloktí
M0623Revmatická burzitida; předloktí
M0624Revmatická burzitida; ruka
M0625Revmatická burzitida; pánevní krajina a stehno
M0626Revmatická burzitida; bérec
M0627Revmatická burzitida; kotník a noha pod ním
M0628Revmatická burzitida; jiné
M0629Revmatická burzitida; lokalizace NS
M063Revmatické uzlíky
M0630Revmatické uzlíky; mnohočetná lokalizace
M0631Revmatické uzlíky; ramenní krajina
M0632Revmatické uzlíky; nadloktí
M0633Revmatické uzlíky; předloktí
M0634Revmatické uzlíky; ruka
M0635Revmatické uzlíky; pánevní krajina a stehno
M0636Revmatické uzlíky; bérec
M0637Revmatické uzlíky; kotník a noha pod ním
M0638Revmatické uzlíky; jiné
M0639Revmatické uzlíky; lokalizace NS
M064Zánětlivá polyartropatie
M0640Zánětlivá polyartropatie; mnohočetné lokalizace
M0641Zánětlivá polyartropatie; ramenní krajina
M0642Zánětlivá polyartropatie; nadloktí
M0643Zánětlivá polyartropatie; předloktí
M0644Zánětlivá polyartropatie; ruka
M0645Zánětlivá polyartropatie; pánevní krajina a stehno
M0646Zánětlivá polyartropatie; bérec
M0647Zánětlivá polyartropatie; kotník a noha pod ním
M0648Zánětlivá polyartropatie; jiné
M0649Zánětlivá polyartropatie; lokalizace NS
M068Jiná určená revmatická artritida
M0680Jiná určená revmatická artritida; mnohočetné lokalizace
M0681Jiná určená revmatická artritida; ramenní krajina
M0682Jiná určená revmatická artritida; nadloktí
M0683Jiná určená revmatická artritida; předloktí
M0684Jiná určená revmatická artritida; ruka
M0685Jiná určená revmatická artritida; pánevní krajina a stehno
M0686Jiná určená revmatická artritida; bérec
M0687Jiná určená revmatická artritida; kotník a noha pod ním
M0688Jiná určená revmatická artritida; jiné
M0689Jiná určená revmatická artritida; lokalizace NS
M069Revmatická artritida NS
M0690Revmatická artritida NS; mnohočetné lokalizace
M0691Revmatická artritida NS; ramenní krajina
M0692Revmatická artritida NS; nadloktí
M0693Revmatická artritida NS; předloktí
M0694Revmatická artritida NS; ruka
M0695Revmatická artritida NS; pánevní krajina a stehno
M0696Revmatická artritida NS; bérec
M0697Revmatická artritida NS; kotník a noha pod ním
M0698Revmatická artritida NS; jiné
M0699Revmatická artritida NS; lokalizace NS
M07Psoriatické a enteropatické artropatie
M070Distální interfalangeální psoriatická artropatie (L40.5+)
M0704Distální interfalangeální psoriatická artropatie (L40.5+); ruka
M0707Distální interfalang. psor. artropatie (L40.5); kotník a noha pod ním
M0709Distální interfalang. psoriatická artropatie (L40.5+); lokalizace NS
M071Arthritis mutilans (znetvořující) (L40.5+)
M0710Arthritis mutilans (znetvořující) (L40.5+); mnohočetné lokalizace
M0711Arthritis mutilans (znetvořující) (L40.5+); ramenní krajina
M0712Arthritis mutilans (znetvořující) (L40.5+); nadloktí
M0713Arthritis mutilans (znetvořující) (L40.5+); předloktí
M0714Arthritis mutilans (znetvořující) (L40.5+); ruka
M0715Arthritis mutilans (znetvořující) (L40.5+); pánevní krajina a stehno
M0716Arthritis mutilans (znetvořující) (L40.5+); bérec
M0717Arthritis mutilans (znetvořující) (L40.5+); kotník a noha pod ním
M0718Arthritis mutilans (znetvořující) (L40.5+)jiné
M0719Arthritis mutilans (znetvořující) (L40.5+); lokalizace NS
M072Psoriatická spondylitida
M0720Psoriatická spondylitida; mnohočetné lokalizace
M0721Psoriatická spondylitida; ramenní krajina
M0722Psoriatická spondylitida; nadloktí
M0723Psoriatická spondylitida; předloktí
M0724Psoriatická spondylitida; ruka
M0725Psoriatická spondylitida; pánevní krajina a stehno
M0726Psoriatická spondylitida; bérec
M0727Psoriatická spondylitida; kotník a noha pod ním
M0728Psoriatická spondylitida; jiné
M0729Psoriatická spondylitida; lokalizace NS
M073Jiné psoriatické artropatie (L40.5+)
M0730Jiné psoriatické artropatie (L40.5+); mnohočetné lokalizace
M0731Jiné psoriatické artropatie (L40.5+); ramenní krajina
M0732Jiné psoriatické artropatie (L40.5+); nadloktí
M0733Jiné psoriatické artropatie (L40.5+); předloktí
M0734Jiné psoriatické artropatie (L40.5+); ruka
M0735Jiné psoriatické artropatie (L40.5+); pánevní krajina a stehno
M0736Jiné psoriatické artropatie (L40.5+); bérec
M0737Jiné psoriatické artropatie (L40.5+); kotník a noha pod ním
M0738Jiné psoriatické artropatie (L40.5+); jiné
M0739Jiné psoriatické artropatie (L40.5+); lokalizace NS
M074Artropatie při Crohnově nemoci
M0740Artropatie při Crohnově nemoci; mnohočetné lokalizace
M0741Artropatie při Crohnově nemoci; ramenní krajina
M0742Artropatie při Crohnově nemoci; nadloktí
M0743Artropatie při Crohnově nemoci; předloktí
M0744Artropatie při Crohnově nemoci; ruka
M0745Artropatie při Crohnově nemoci; pánevní krajina a stehno
M0746Artropatie při Crohnově nemoci; bérec
M0747Artropatie při Crohnově nemoci; kotník a noha pod ním
M0748Artropatie při Crohnově nemoci; jiné
M0749Artropatie při Crohnově nemoci; lokalizace NS
M075Artropatie při ulcerózní kolitidě (K51.-+)
M0750Artropatie při ulcerózní kolitidě (K51.-+); mnohočetné lokalizace
M0751Artropatie při ulcerózní kolitidě (K51.-+); ramenní krajina
M0752Artropatie při ulcerózní kolitidě (K51.-+); nadloktí
M0753Artropatie při ulcerózní kolitidě (K51.-+); předloktí
M0754Artropatie při ulcerózní kolitidě (K51.-+); ruka
M0755Artropatie při ulcerózní kolitidě (K51.-+); pánevní krajina a stehno
M0756Artropatie při ulcerózní kolitidě (K51.-+); bérec
M0757Artropatie při ulcerózní kolitidě (K51.-+); kotník a noha pod ním
M0758Artropatie při ulcerózní kolitidě (K51.-+); jiné
M0759Artropatie při ulcerózní kolitidě (K51.-+); lokalizace NS
M076Jiné enteropatické artropatie
M0760Jiné enteropatické artropatie; mnohočetné lokalizace
M0761Jiné enteropatické artropatie; ramenní krajina
M0762Jiné enteropatické artropatie; nadloktí
M0763Jiné enteropatické artropatie; předloktí
M0764Jiné enteropatické artropatie; ruka
M0765Jiné enteropatické artropatie; pánevní krajina a stehno
M0766Jiné enteropatické artropatie; bérec
M0767Jiné enteropatické artropatie; kotník a noha pod ním
M0768Jiné enteropatické artropatie; jiné
M0769Jiné enteropatické artropatie; lokalizace NS
M08Juvenilní artritida
M080Juvenilní revmatická artritida
M0800Juvenilní revmatická artritida; mnohočetné lokalizace
M0801Juvenilní revmatická artritida; ramenní krajina
M0802Juvenilní revmatická artritida; nadloktí
M0803Juvenilní revmatická artritida; předloktí
M0804Juvenilní revmatická artritida; ruka
M0805Juvenilní revmatická artritida; pánevní krajina a stehno
M0806Juvenilní revmatická artritida; bérec
M0807Juvenilní revmatická artritida; kotník a noha pod ním
M0808Juvenilní revmatická artritida; jiné
M0809Juvenilní revmatická artritida; lokalizace NS
M081Juvenilní ankylozující spondylitida
M0810Juvenilní ankylozující spondylitida; mnohočetné lokalizace
M0811Juvenilní ankylozující spondylitida; ramenní krajina
M0812Juvenilní ankylozující spondylitida; nadloktí
M0813Juvenilní ankylozující spondylitida; předloktí
M0814Juvenilní ankylozující spondylitida; ruka
M0815Juvenilní ankylozující spondylitida; pánevní krajina a stehno
M0816Juvenilní ankylozující spondylitida; bérec
M0817Juvenilní ankylozující spondylitida; kotník a noha pod ním
M0818Juvenilní ankylozující spondylitida; jiné
M0819Juvenilní ankylozující spondylitida; lokalizace NS
M082Juvenilní artritida se systémovým začátkem [Still]
M0820Juvenilní artritida se systém.začátkem [Still]; mnohočetné lokalizace
M0821Juvenilní artritida se systém.začátkem [Still]; ramenní krajina
M0822Juvenilní artritida se systém.začátkem [Still]; nadloktí
M0823Juvenilní artritida se systém.začátkem [Still]; předloktí
M0824Juvenilní artritida se systém.začátkem [Still]; ruka
M0825Juvenilní artritida se systém.začátkem [Still]; pánev.krajina a stehno
M0826Juvenilní artritida se systém.začátkem [Still]; bérec
M0827Juvenilní artritida se systém.začátkem [Still]; kotník a noha pod ním
M0828Juvenilní artritida se systém.začátkem [Still]; jiné
M0829Juvenilní artritida se systém.začátkem [Still]; lokalizace NS
M083Juvenilní polyartritida (séronegativní)
M0830Juvenilní polyartritida (séronegativní); mnohočetné lokalizace
M0831Juvenilní polyartritida (séronegativní); ramenní krajina
M0832Juvenilní polyartritida (séronegativní); nadloktí
M0833Juvenilní polyartritida (séronegativní); předloktí
M0834Juvenilní polyartritida (séronegativní); ruka
M0835Juvenilní polyartritida (séronegativní); pánevní krajina a stehno
M0836Juvenilní polyartritida (séronegativní); bérec
M0837Juvenilní polyartritida (séronegativní); kotník a noha pod ním
M0838Juvenilní polyartritida (séronegativní); jiné
M0839Juvenilní polyartritida (séronegativní); lokalizace NS
M084Pauciartikulární juvenilní artritida
M0840Pauciartikulární juvenilní artritida; mnohočetné lokalizace
M0841Pauciartikulární juvenilní artritida; ramenní krajina
M0842Pauciartikulární juvenilní artritida; nadloktí
M0843Pauciartikulární juvenilní artritida; předloktí
M0844Pauciartikulární juvenilní artritida; ruka
M0845Pauciartikulární juvenilní artritida; pánevní krajina a stehno
M0846Pauciartikulární juvenilní artritida; bérec
M0847Pauciartikulární juvenilní artritida; kotník a noha pod ním
M0848Pauciartikulární juvenilní artritida; jiné
M0849Pauciartikulární juvenilní artritida; lokalizace NS
M088Jiná juvenilní artritida
M0880Jiná juvenilní artritida; mnohočetné lokalizace
M0881Jiná juvenilní artritida; ramenní krajina
M0882Jiná juvenilní artritida; nadloktí
M0883Jiná juvenilní artritida; předloktí
M0884Jiná juvenilní artritida; ruka
M0885Jiná juvenilní artritida; pánevní krajina a stehno
M0886Jiná juvenilní artritida; bérec
M0887Jiná juvenilní artritida; kotník a noha pod ním
M0888Jiná juvenilní artritida; jiné
M0889Jiná juvenilní artritida; lokalizace NS
M089Juvenilní artritida NS
M0890Juvenilní artritida NS; mnohočetné lokalizace
M0891Juvenilní artritida NS; ramenní krajina
M0892Juvenilní artritida NS; nadloktí
M0893Juvenilní artritida NS; předloktí
M0894Juvenilní artritida NS; ruka
M0895Juvenilní artritida NS; pánevní krajina a stehno
M0896Juvenilní artritida NS; bérec
M0897Juvenilní artritida NS; kotník a noha pod ním
M0898Juvenilní artritida NS; jiné
M0899Juvenilní artritida NS; lokalizace NS
M09Juvenilní artritida při nemocech ZJ
M090Juvenilní artritida při psoriáze (L40.5+)
M0900Juvenilní artritida při psoriáze (L40.5+); mnohočetné lokalizace
M0901Juvenilní artritida při psoriáze (L40.5+); ramenní krajina
M0902Juvenilní artritida při psoriáze (L40.5+); nadloktí
M0903Juvenilní artritida při psoriáze (L40.5+); předloktí
M0904Juvenilní artritida při psoriáze (L40.5+); ruka
M0905Juvenilní artritida při psoriáze (L40.5+); stehenní krajina a stehno
M0906Juvenilní artritida při psoriáze (L40.5+); bérec
M0907Juvenilní artritida při psoriáze (L40.5+); kotník a noha pod ním
M0908Juvenilní artritida při psoriáze (L40.5+); jiné
M0909Juvenilní artritida při psoriáze (L40.5+); lokalizace NS
M091Juvenilní artritida při Crohnově nemoci
M0910Juvenilní artritida při Crohnově nemoci; mnohočetné lokalizace
M0911Juvenilní artritida při Crohnově nemoci; ramenní krajina
M0912Juvenilní artritida při Crohnově nemoci; nadloktí
M0913Juvenilní artritida při Crohnově nemoci; předloktí
M0914Juvenilní artritida při Crohnově nemoci; ruka
M0915Juvenilní artritida při Crohnově nemoci; pánevní krajina a stehno
M0916Juvenilní artritida při Crohnově nemoci; bérec
M0917Juvenilní artritida při Crohnově nemoci; kotník a noha pod ním
M0918Juvenilní artritida při Crohnově nemoci; jiné
M0919Juvenilní artritida při Crohnově nemoci; lokalizace NS
M092Juvenilní artritida při ulcerózní kolitidě (K51.-+)
M0920Juven. artrit. při ulcerózní kolitidě (K51.-+); mnohočetná lokalizace
M0921Juvenilní artritida při ulcerózní kolitidě (K51.-+); ramenní krajina
M0922Juvenilní artritida při ulcerózní kolitidě (K51.-+); nadloktí
M0923Juvenilní artritida při ulcerózní kolitidě (K51.-+); předloktí
M0924Juvenilní artritida při ulcerózní kolitidě (K51.-+); ruka
M0925Juven.artrit.při ulcerózní kolitidě (K51.-+); pánevní krajina a stehno
M0926Juvenilní artritida při ulcerózní kolitidě (K51.-+); bérec
M0927Juven.artrit.při ulcerózní kolitidě (K51.-+); kotník a noha pod ním
M0928Juvenilní artritida při ulcerózní kolitidě (K51.-+); jiné
M0929Juvenilní artritida při ulcerózní kolitidě (K51.-+); lokalizace NS
M098Juvenilní artritida při jiných nemocech zařazených jinde
M0980Juvenilní artritida při jiných nemocech ZJ; mnohočetná lokalizace
M0981Juvenilní artritida při jiných nemocech ZJ; ramenní krajina
M0982Juvenilní artritida při jiných nemocech ZJ; nadloktí
M0983Juvenilní artritida při jiných nemocech ZJ; předloktí
M0984Juvenilní artritida při jiných nemocech ZJ; ruka
M0985Juvenilní artritida při jiných nemocech ZJ; pánevní krajina a stehno
M0986Juvenilní artritida při jiných nemocech ZJ; bérec
M0987Juvenilní artritida při jiných nemocech ZJ; kotník a noha pod ním
M0988Juvenilní artritida při jiných nemocech ZJ; jiné
M0989Juvenilní artritida při jiných nemocech ZJ; lokalizace NS
M10Dna
M100Idiopatická dna
M1000Idiopatická dna; mnohočetné lokalizace
M1001Idiopatická dna; ramenní krajina
M1002Idiopatická dna; nadloktí
M1003Idiopatická dna; předloktí
M1004Idiopatická dna; ruka
M1005Idiopatická dna; pánevní krajina a stehno
M1006Idiopatická dna; bérec
M1007Idiopatická dna; kotník a noha pod ním
M1008Idiopatická dna; jiné
M1009Idiopatická dna; lokalizace NS
M101Dna působená olovem
M1010Dna působená olovem; mnohočetné lokalizace
M1011Dna působená olovem; ramenní krajina
M1012Dna působená olovem; nadloktí
M1013Dna působená olovem; předloktí
M1014Dna působená olovem; ruka
M1015Dna působená olovem; pánevní krajina a stehno
M1016Dna působená olovem; bérec
M1017Dna působená olovem; kotník a noha pod ním
M1018Dna působená olovem; jiné
M1019Dna působená olovem; lokalizace NS
M102Dna způsobená léčivy
M1020Dna způsobená léčivy; mnohočetné lokalizace
M1021Dna způsobená léčivy; ramenní krajina
M1022Dna způsobená léčivy; nadloktí
M1023Dna způsobená léčivy; předloktí
M1024Dna způsobená léčivy; ruka
M1025Dna způsobená léčivy; pánevní krajina a stehno
M1026Dna způsobená léčivy; bérec
M1027Dna způsobená léčivy; kotník a noha pod ním
M1028Dna způsobená léčivy; jiné
M1029Dna způsobená léčivy; lokalizace NS
M103Dna způsobená poškozením ledvinných funkcí
M1030Dna způsob.poškoz.ledvin.funkcí; mnohočetné lokalizace
M1031Dna způsob.poškoz.ledvin.funkcí; ramenní krajina
M1032Dna způsob.poškoz.ledvin.funkcí; nadloktí
M1033Dna způsob.poškoz.ledvin.funkcí; předloktí
M1034Dna způsob.poškoz.ledvin.funkcí; ruka
M1035Dna způsob.poškoz.ledvin.funkcí; pánevní krajina a stehno
M1036Dna způsob.poškoz.ledvin.funkcí; bérec
M1037Dna způsob.poškoz.ledvin.funkcí; kotník a noha pod ním
M1038Dna způsobená poškozením ledvinových funkcí; jiné
M1039Dna způsob.poškoz.ledvin.funkcí; lokalizace NS
M104Jiná sekundární dna
M1040Jiná sekundární dna; mnohočetné lokalizace
M1041Jiná sekundární dna; ramenní krajina
M1042Jiná sekundární dna; nadloktí
M1043Jiná sekundární dna; předloktí
M1044Jiná sekundární dna; ruka
M1045Jiná sekundární dna; pánevní krajina a stehno
M1046Jiná sekundární dna; bérec
M1047Jiná sekundární dna; kotník a noha pod ním
M1048Jiná sekundární dna; jiné
M1049Jiná sekundární dna; lokalizace NS
M109Dna NS
M1090Dna NS; mnohočetné lokalizace
M1091Dna NS; ramenní krajina
M1092Dna NS; nadloktí
M1093Dna NS; předloktí
M1094Dna NS; ruka
M1095Dna NS; pánevní krajina a stehno
M1096Dna NS; bérec
M1097Dna NS; kotník a noha pod ním
M1098Dna NS; jiné
M1099Dna NS; lokalizace NS
M11Jiné krystalové artropatie
M110Nemoc ukládání hydroxyapatitu
M1100Nemoc ukládání hydroxyapatitu; mnohočetné lokalizace
M1101Nemoc ukládání hydroxyapatitu; ramenní krajina
M1102Nemoc ukládání hydroxyapatitu; nadloktí
M1103Nemoc ukládání hydroxyapatitu; předloktí
M1104Nemoc ukládání hydroxyapatitu; ruka
M1105Nemoc ukládání hydroxyapatitu; pánevní krajina a stehno
M1106Nemoc ukládání hydroxyapatitu; bérec
M1107Nemoc ukládání hydroxyapatitu; kotník a noha pod ním
M1108Nemoc ukládání hydroxyapatitu; jiné
M1109Nemoc ukládání hydroxyapatitu; lokalizace NS
M111Rodinná chondrokalcinóza
M1110Rodinná chondrokalcinóza; mnohočetné lokalizace
M1111Rodinná chondrokalcinóza; ramenní krajina
M1112Rodinná chondrokalcinóza; nadloktí
M1113Rodinná chondrokalcinóza; předloktí
M1114Rodinná chondrokalcinóza; ruka
M1115Rodinná chondrokalcinóza; pánevní krajina a stehno
M1116Rodinná chondrokalcinóza; bérec
M1117Rodinná chondrokalcinóza; kotník a noha pod ním
M1118Rodinná chondrokalcinóza; jiné
M1119Rodinná chondrokalcinóza; lokalizace NS
M112Jiná chondrokalcinóza
M1120Jiná chondrokalcinóza; mnohočetné lokalizace
M1121Jiná chondrokalcinóza; ramenní krajina
M1122Jiná chondrokalcinóza; nadloktí
M1123Jiná chondrokalcinóza; předloktí
M1124Jiná chondrokalcinóza; ruka
M1125Jiná chondrokalcinóza; pánevní krajina a stehno
M1126Jiná chondrokalcinóza; bérec
M1127Jiná chondrokalcinóza; kotník a noha pod ním
M1128Jiná chondrokalcinóza; jiné
M1129Jiná chondrokalcinóza; lokalizace NS
M118Jiné určené krystalové artropatie
M1180Jiné určené krystalové artropatie; mnohočetné lokalizace
M1181Jiné určené krystalové artropatie; ramenní krajina
M1182Jiné určené krystalové artropatie; nadloktí
M1183Jiné určené krystalové artropatie; předloktí
M1184Jiné určené krystalové artropatie; ruka
M1185Jiné určené krystalové artropatie; pánevní krajina a stehno
M1186Jiné určené krystalové artropatie; bérec
M1187Jiné určené krystalové artropatie; kotník a noha pod ním
M1188Jiné určené krystalové artropatie; jiné
M1189Jiné určené krystalové artropatie; lokalizace NS
M119Krystalová artropatie NS
M1190Krystalová artropatie NS; mnohočetné lokalizace
M1191Krystalová artropatie NS; ramenní krajina
M1192Krystalová artropatie NS; nadloktí
M1193Krystalová artropatie NS; předloktí
M1194Krystalová artropatie NS; ruka
M1195Krystalová artropatie NS; pánevní krajina a stehno
M1196Krystalová artropatie NS; bérec
M1197Krystalová artropatie NS; kotník a noha pod ním
M1198Krystalová artropatie NS; jiné
M1199Krystalová artropatie NS; lokalizace NS
M12Jiné určené artropatie
M120Chronická postrevmatická artropatie [Jaccoudova]
M1200Chronická postrevmatická artropatie; mnohočetné lokalizace
M1201Chronická postrevmatická artropatie; ramenní krajina
M1202Chronická postrevmatická artropatie; nadloktí
M1203Chronická postrevmatická artropatie; předloktí
M1204Chronická postrevmatická artropatie; ruka
M1205Chronická postrevmatická artropatie; pánevní krajina a stehno
M1206Chronická postrevmatická artropatie; bérec
M1207Chronická postrevmatická artopatie; kotník a noha pod ním
M1208Chronická postrevmatická artropatie; jiné
M1209Chronická postrevmatická artropatie; lokalizace NS
M121Kaschinova-Beckova nemoc
M1210Kaschinova-Beckova nemoc; mnohočetné lokalizace
M1211Kaschinova-Beckova nemoc; ramenní krajina
M1212Kaschinova-Beckova nemoc; nadloktí
M1213Kaschinova-Beckova nemoc; předloktí
M1214Kaschinova-Beckova nemoc; ruka
M1215Kaschinova-Beckova nemoc; pánevní krajina a stehno
M1216Kaschinova-Beckova nemoc; bérec
M1217Kaschinova-Beckova nemoc; kotník a noha pod ním
M1218Kaschinova-Beckova nemoc; jiné
M1219Kaschinova-Beckova nemoc; lokalizace NS
M122Villonodulární synovitida (pigmentovaná)
M1220Villonodulární synovitida; mnohočetné lokalizace
M1221Villonodulární synovitida; ramenní krajina
M1222Villonodulární synovitida; nadloktí
M1223Villonodulární synovitida; předloktí
M1224Villonodulární synovitida; ruka
M1225Villonodulární synovitida; pánevní krajina a stehno
M1226Villonodulární synovitida; bérec
M1227Villonodulární synovitida; kotník a noha pod ním
M1228Villonodulární synovitida; jiné
M1229Villonodulární synovitida; lokalizace NS
M123Návratný - palindromický revmatizmus
M1230Návratný - palindromický revmatizmus; mnohočetné lokalizace
M1231Návratný - palindromický revmatizmus; ramenní krajina
M1232Návratný - palindromický revmatizmus; nadloktí
M1233Návratný - palindromický revmatizmus; předloktí
M1234Návratný - palindromický revmatizmus; ruka
M1235Návratný - palindromický revmatizmus; pánevní krajina a stehno
M1236Návratný - palindromický revmatizmus; bérec
M1237Návratný - palindromický revmatizmus; kotník a noha pod ním
M1238Návratný - palindromický revmatizmus; jiné
M1239Návratný - palindromický revmatizmus; lokalizace NS
M124Občasná - intermitentní - hydrartróza
M1240Intermitentní hydrartróza; mnohočetné lokalizace
M1241Intermitentní hydrartróza; ramenní krajina
M1242Intermitentní hydrartróza; nadloktí
M1243Intermitentní hydrartróza; předloktí
M1244Intermitentní hydrartróza; ruka
M1245Intermitentní hydrartróza; pánevní krajina a stehno
M1246Intermitentní hydrartróza; bérec
M1247Intermitentní hydrartróza; kotník a noha pod ním
M1248Intermitentní hydrartróza; jiné
M1249Intermitentní hydrartróza; lokalizace NS
M125Úrazová artropatie
M1250Úrazová artropatie; mnohočetné lokalizace
M1251Úrazová artropatie; ramenní krajina
M1252Úrazová artropatie; nadloktí
M1253Úrazová artropatie; předloktí
M1254Úrazová artropatie; ruka
M1255Úrazová artropatie; pánevní krajina a stehno
M1256Úrazová artropatie; bérec
M1257Úrazová artropatie; kotník a noha pod ním
M1258Úrazová artropatie; jiné
M1259Úrazová artropatie; lokalizace NS
M128Jiné určené artropatie nezařazené jinde
M1280Jiné určené artropatie NJ; mnohočetné lokalizace
M1281Jiné určené artropatie NJ; ramenní krajina
M1282Jiné určené artropatie NJ; nadloktí
M1283Jiné určené artropatie NJ; předloktí
M1284Jiné určené artropatie NJ; ruka
M1285Jiné určené artropatie NJ; pánevní krajina a stehno
M1286Jiné určené artropatie NJ; bérec
M1287Jiné určené artropatie NJ; kotník a noha pod ním
M1288Jiné určené artropatie NJ; jiné
M1289Jiné určené artropatie NJ; lokalizace NS
M13Jiná artritida
M130Polyartritida NS
M1300Polyartritisda NS; mnohočetné lokalizace
M1301Polyartritisda NS; ramenní krajina
M1302Polyartritida NS; nadloktí
M1303Polyartritida NS; předloktí
M1304Polyartritida NS; ruka
M1305Polyartritida NS; pánevní krajina a stehno
M1306Polyartritida NS; bérec
M1307Polyartritida NS; kotník a noha pod ním
M1308Polyartritida NS; jiné
M1309Polyartritida NS; lokalizace NS
M131Monoartritida nezařazená jinde
M1310Monoartritida nezařazená jinde; mnohočetné lokalizace
M1311Monoartritida nezařazená jinde; ramenní krajina
M1312Monoartritida nezařazená jinde; nadloktí
M1313Monoartritida nezařazená jinde; předloktí
M1314Monoartritida nezařazená jinde; ruka
M1315Monoartritida nezařazená jinde; pánevní krajina a stehno
M1316Monoartritida nezařazená jinde; bérec
M1317Monoartritida nezařazená jinde; kotník a noha pod ním
M1318Monoartritida nezařazená jinde; jiné
M1319Monoartritida nezařazená jinde; lokalizace NS
M138Jiná určená artritida
M1380Jiná určená artritida; mnohočetné lokalizace
M1381Jiná určená artritida; ramenní krajina
M1382Jiná určená artritida; nadloktí
M1383Jiná určená artritida; předloktí
M1384Jiná určená artritida; ruka
M1385Jiná určená artritida; pánevní krajina a stehno
M1386Jiná určená artritida; bérec
M1387Jiná určená artritida; kotník a noha pod ním
M1388Jiná určená artritida; jiné
M1389Jiná určená artritida; lokalizace NS
M139Artritida NS
M1390Artritida NS; mnohočetné lokalizace
M1391Artritida NS; ramenní krajina
M1392Artritida NS; nadloktí
M1393Artritida NS; předloktí
M1394Artritida NS; ruka
M1395Artritida NS; pánevní krajina a stehno
M1396Artritida NS; bérec
M1397Artritida NS; kotník a noha pod ním
M1398Artritida NS; jiné
M1399Artritida NS; lokalizace NS
M14Artropatie při jiných nemocech zařazených jinde
M140Dnová artropatie způsobená vadami enzymů a j.dědičnými poruchami
M141Krystalová artropatie při jiných onemocněních látkové přemeny ZJ
M142Diabetická artropatie (E10-E14+ se spol.charkt..6 na čtvrtém místě)
M143Lipoidní dermatoartritida (E78.8+)
M144Artropatie při amyloidóze (E85.-+)
M145Artropatie při jiných nemocech endokrinních, výživy a látkové přeměny
M146Neuropatická artropatie
M148Artropatie při jiných určených nemocech ZJ
M15Polyartróza
M150Primární generalizovaná (osteo)artróza
M151Heberdenovy uzly (s artropatií)
M152Bouchardovy uzly (s artropatií)
M153Sekundární mnohočetná artróza
M154Erozivní (osteo)artróza
M158Jiná polyartróza
M159Polyartróza NS
M16Artróza kyčelního kloubu - koxartróza (coxarthrosis)
M160Primární koxartróza, oboustranná
M161Jiná primární koxartróza
M162Koxartróza jako výsledek dysplazie, oboustranná
M163Jiná dysplastická koxartróza
M164Poúrazová koxartróza, oboustranná
M165Jiná poúrazová koxartróza
M166Jiná sekundární koxartróza, oboustranná
M167Jiná sekundární koxartróza
M169Koxartróza NS
M17Artróza kolenního kloubu - gonartróza (gonarthrosis)
M170Primární gonartróza, oboustranná
M171Jiná primární gonartróza
M172Poúrazová gonartróza, oboustranná
M173Jiná poúrazová gonartróza
M174Sekundární gonartróza, oboustranná
M175Jiná sekundární gonartróza
M179Gonartróza NS
M18Artróza prvního karpometakarpálního kloubu
M180Primární artróza prvního karpometakarpáního kloubu, oboustranná
M181Jiná primární artróza prvního karpometakarpálního kloubu
M182Poúraová artróza karpometakarpálního kloubu, oboustranná
M183Jiná poúrazová artróza prvního karpometakarpálního kloubu
M184Jiná sekund.artróza prvního karpometakarpálního kloubu, oboustranná
M185Jiná sekundární artróza prvního karpometakarpálního kloubu
M189Artróza prvního karpometakarpálního kloubu NS
M19Jiná artróza
M190Primární artróza jiných kloubů
M1900Primární artróza jiných kloubů; mnohočetné lokalizace
M1901Primární artróza jiných kloubů; ramenní krajina
M1902Primární artróza jiných kloubů; nadloktí
M1903Primární artróza jiných kloubů; předloktí
M1904Primární artróza jiných kloubů; ruka
M1905Primární artróza jiných kloubů; pánevní krajina a stehno
M1906Primární artróza jiných kloubů; bérec
M1907Primární artróza jiných kloubů; kotník a noha pod ním
M1909Primární artróza jiných kloubů; lokalizace NS
M191Poúrazová artróza jiných kloubů
M1910Poúrazová artróza jiných kloubů; mnohočetné lokalizace
M1911Poúrazová artróza jiných kloubů; ramenní krajina
M1912Poúrazová artróza jiných kloubů; nadloktí
M1913Poúrazová artróza jiných kloubů; předloktí
M1914Poúrazová artróza jiných kloubů; ruka
M1915Poúrazová artróza jiných kloubů; pánevní krajina a stehno
M1916Poúrazová artróza jiných kloubů; bérec
M1917Poúrazová artróza jiných kloubů; kotník a noha pod ním
M1919Poúrazová artróza jiných kloubů; lokalizace NS
M192Jiné sekundární artrózy
M1920Jiné sekundární artrózy; mnohočetné lokalizace
M1921Jiné sekundární artrózy; ramenní kloub
M1922Jiné sekundární artrózy; nadloktí
M1923Jiné sekundární artrózy; předloktí
M1924Jiné sekundární artrózy; ruka
M1925Jiné sekundární artrózy; pánevní krajina a stehno
M1926Jiné sekundární artrózy; bérec
M1927Jiné sekundární artrózy; kotník a noha pod ním
M1929Jiné sekundární artrózy; lokalizace NS
M198Jiná určená artróza
M1980Jiná určená artróza; mnohočetné lokalizace
M1981Jiná určená artróza; ramenní krajina
M1982Jiná určená artróza; nadloktí
M1983Jiná určená artróza; předloktí
M1984Jiná určená artróza; ruka
M1985Jiná určená artróza; pánevní krajina a stehno
M1986Jiná určená artróza; bérec
M1987Jiná určená artróza; kotník a noha pod ním
M1989Jiná určená artróza; lokalizace NS
M199Artróza NS
M1990Artróza NS; mnohočetné lokalizace
M1991Artróza NS; ramenní krajina
M1992Artróza NS; nadloktí
M1993Artróza NS; předloktí
M1994Artróza NS; ruka
M1995Artróza NS; pánevní krajina a stehno
M1996Artróza NS; bérec
M1997Artróza NS; kotník a noha pod ním
M1999Artróza NS; lokalizace NS
M20Získané deformity prstů rukou a nohou
M200Deformita prstu(-ů) ruky(-ou)
M201Vbočený palec nohy (získaný) - Hallux valgus
M202Ztuhlý palec nohy - Hallux rigidus
M203Jiné deformity palce nohy (získané)
M204Jiný kladívkový prst(-y) nohy (získaný)
M205Jiné deformity prstu(-ů) nohy (získané)
M206Získaná deformita prstu(-ů) nohy NS
M21Jiné získané deformity končetin
M210Valgózní deformita, nezařazená jinde
M2100Valgózní deformita NJ; mnohočetné lokalizace
M2102Valgózní deformita NJ; nadloktí
M2103Valgózní deformita NJ; předloktí
M2104Valgózní deformita NJ; ruka
M2105Valgózní deformita NJ; pánevní krajina a stehno
M2106Valgózní deformita NJ; bérec
M2107Valgózní deformita NJ; kotník a noha pod ním
M2109Valgózní deformita NJ; lokalizace NS
M211Varózní deformita NJ
M2110Varozní deformita NJ; mnohočetné lokalizace
M2112Varozní deformita NJ; nadloktí
M2113Varozní deformita NJ; předloktí
M2114Varozní deformita NJ; ruka
M2115Varozní deformita NJ; pánevní krajina a stehno
M2116Varozní deformita NJ; bérec
M2117Varozní deformita NJ; kotník a noha pod ním
M2119Varozní deformita NJ; lokalizace NS
M212Flekční deformity
M2120Flekční deformity; mnohočetné lokalizace
M2122Flekční deformity; nadloktí
M2123Flekční deformity; předloktí
M2124Flekční deformity; ruka
M2125Flekční deformity; pánevní krajina a stehno
M2126Flekční deformity; bérec
M2127Flekční deformity; kotník a noha pod ním
M2129Flekční deformity; lokalizace NS
M213Pokles zápěstí nebo nohy (získaný)
M2130Pokles zápěstí nebo nohy získ.; mnohočetné lokalizace
M2133Pokles zápěstí nebo nohy získ.; předloktí
M2134Pokles zápěstí nebo nohy získ.; ruka
M2137Pokles zápěstí nebo nohy získ.; kotník a noha pod ním
M214Plochá noha [pes planus] (získaná)
M2147Plochá noha (získaná); kotník a noha pod ním
M215Získaná drápovitá, kyjovitá ruka, drápovitá a kososvislá noha
M2150Získ.drápovitá, kyjovitá ruka,pes equinovarus; mnohočetné lokalizace
M2154Získaná drápovitá, kyjovitá ruka, drápovitá a kososvislá noha; ruka
M2157Získ.drápovitá, kyjovitá ruka,pes equinovarus; kotník a noha pod ním
M216Jiné získané deformity kotníku a nohy pod ním
M2167Jiné získané deformity kotníku; kotník a noha pod ním
M217Nestejná délka končetiny (získaná)
M2170Nestejná délka končetiny získ.; mnohočetné lokalizace
M2171Nestejná délka končetiny získ.; ramenní krajina
M2172Nestejná délka končetiny získ.; nadloktí
M2173Nestejná délka končetiny získ.; předloktí
M2174Nestejná délka končetiny získ.; ruka
M2175Nestejná délka končetiny získ.; pánevní krajina a stehno
M2176Nestejná délka končetiny získ.; bérec
M2177Nestejná délka končetiny získ.; kotník a noha pod ním
M2179Nestejná délka končetiny získ.; lokalizace NS
M218Jiné určené získané deformity končetin
M2180Jiné určené získané deformity končetin; mnohočetné lokalizace
M2181Jiné určené získané deformity končetin; ramenní krajina
M2182Jiné určené získané deformity končetin; nadloktí
M2183Jiné určené získané deformity končetin; předloktí
M2184Jiné určené získané deformity končetin; ruka
M2185Jiné určené získané deformity končetin; pánevní krajina a stehno
M2186Jiné určené získané deformity končetin; bérec
M2187Jiné určené získané deformity končetin; kotník a noha pod ním
M2189Jiné urč.získané deformity končetin; lokalizace NS
M219Získaná deformita končetiny NS
M2190Získaná deformita končetiny NS; mnohočetné lokalizace
M2191Získaná deformita končetiny NS; ramenní krajina
M2192Získaná deformita končetiny NS; nadloktí
M2193Získaná deformita končetiny NS; předloktí
M2194Získaná deformita končetiny NS; ruka
M2195Získaná deformita končetiny NS; pánevní krajina a stehno
M2196Získaná deformita končetiny NS; bérec
M2197Získaná deformita končetiny NS; kotník a noha pod ním
M2199Získaná deformita končetiny NS; lokalizace NS
M22Onemocnění čéšky - pately
M220Recidivující dislokace čéšky
M221Recidivující subluxace čéšky
M222Patelofemorální poruchy
M223Jiné poruchy čéšky
M224Chondromalacie čéšky
M228Jiná onemocnění čéšky
M229Onemocnění čéšky NS
M23Vnitřní poruchy kolenního kloubu
M230Cystický meniskus
M2300Cystický meniskus; mnohočetné lokalizace
M2301Cystický meniskus; přední roh vnitř.menisku
M2302Cystický meniskus; zadní roh vnitř.menisku
M2303Cystický meniskus; NS část menisku
M2304Cystický meniskus; přední roh vnějš.menisku
M2305Cystický meniskus; zadní roh vnějšího menisku
M2306Cystický meniskus; jiná a NS část vnějš. menisku
M2309Cystický meniskus; NS meniskus
M231(Vrozený) diskoidní meniskus
M2310(Vrozený) diskoidní meniskus; mnohočetné lokalizace
M2311(Vrozený) diskoidní meniskus; přední roh vnitř.menisku
M2312(Vrozený) diskoidní meniskus; zadní roh vnitř.menisku
M2313(Vrozený) diskoidní meniskus; NS část menisku
M2314(Vrozený) diskoidní meniskus; přední roh vnějš.menisku
M2315(Vrozený) diskoidní meniskus; zadní roh vnějšího menisku
M2316(Vrozený) diskoidní meniskus; jiná a NS část vnějš. menisku
M2319(Vrozený) diskoidní meniskus; NS meniskus
M232Porucha menisku způsobená starým odtržením nebo poraněním
M2320Porucha menisku způs.star.poraněním; mnohočetné lokalizace
M2321Porucha menisku způs.star.poran.; přední roh vnitř.menisku
M2322Porucha menisku způs.star.poran.; zadní roh vnitř.menisku
M2323Porucha menisku způs.star.poran.; NS část menisku
M2324Porucha menisku způs.star.poran.; přední roh vnějš.menisku
M2325Porucha menisku způs.star.poran.; zadní roh vnějšího menisku
M2326Porucha menisku způs.star.poran.; jiná a NS část vnějš. menisku
M2329Porucha menisku způs.star.poraněním; NS meniskus
M233Jiné poruchy menisku
M2330Jiné poruchy menisku; mnohočetné lokalizace
M2331Jiné poruchy menisku; přední roh vnitř.menisku
M2332Jiné poruchy menisku; zadní roh vnitř.menisku
M2333Jiné poruchy menisku; NS část menisku
M2334Jiné poruchy menisku; přední roh vnějš.menisku
M2335Jiné poruchy menisku; zadní roh vnějšího menisku
M2336Jiné poruchy menisku; jiná a NS část vnějš. menisku
M2339Jiné poruchy menisku; NS meniskus
M234Volné těleso v koleně
M2340Volné těleso v koleně; mnohočetné lokalizace
M2341Volné těleso v koleně; přední vaz, roh vnitř.menisku
M2342Volné těleso v koleně; zadní vaz, roh vnitř.menisku
M2343Volné těleso v koleně; vnitřní vaz, NS část menisku
M2344Volné těleso v koleně; zevní vaz,př.roh vnějš.menisku
M2345Volné těleso v koleně; zadní roh vnějšího menisku
M2346Volné těleso v koleně; jiná a NS část vnějš.menisku
M2347Volné těleso v koleně; pouzdrový vaz
M2349Volné těleso v koleně; NS vaz, meniskus
M235Chronická nestabilita kolena
M2350Chronická nestabilita kolena; mnohočetné lokalizace
M2351Chronická nestabilita kolena; přední vaz, roh vnitř.menisku
M2352Chronická nestabilita kolena; zadní vaz, roh vnitř.menisku
M2353Chronická nestabilita kolena; vnitřní vaz, NS část menisku
M2354Chronická nestabilita kolena; zevní vaz,př.roh vnějš.menisku
M2355Chronická nestabilita kolena; zadní roh vnějšího menisku
M2356Chronická nestabilita kolena; jiná a NS část vnějš. menisku
M2357Chronická nestabilita kolena; pouzdrový vaz
M2359Chronická nestabilita kolena; NS vaz, meniskus
M236Jiné spontánní roztržení vazu(-ů) kolena
M2360Jiné spont.roztržení vazu kolena; mnohočetné lokalizace
M2361Jiné spont.roztrž.vazu kolena; přední zkřížený vaz
M2362Jiné spont.roztrž. vazu kolena; zadní zkřížený vaz
M2363Jiné spont.roztrž.vazu kolena; vnitřní postranní vaz
M2364Jiné spont.roztrž.vazu kolena; zevní postranní vaz
M2367Jiné spont.roztržení vazu kolena; kapsulární vaz
M2369Jiné spont.roztržení vazu kolena; NS vaz
M238Jiné vnitřní poruchy kolenního kloubu
M2380Jiné.vnitřní poran.kolenního kloubu; mnohočetné lokalizace
M2381Jiné vnitř.poran.kolen.kloubu; přední vaz, roh vnitř.menisku
M2382Jiné vnitř.por.kolen.kloubu; zadní vaz, roh vnitř.menisku
M2383Jiné vnitř.por.kolen.kloubu; vnitřní vaz, NS část menisku
M2384Jiné vnitř.por.kolen.kloubu; zevní vaz,před.roh vnějš.menisku
M2385Jiné vnitř.por.kolen.kloubu; zadní roh vnějšího menisku
M2386Jiné vnitř.por.kolen.kloubu; jiná a NS část vnějš. menisku
M2387Jiné vnitř.por.kolenního kloubu; pouzdrový vaz
M2389Jiné vnitř.por.kolen.kloubu; NS vaz, meniskus
M239Vnitřní poruchy kolenního kloubu NS
M2390Vnitřní poruchy kolenního kloubu,NS; mnohočetné lokalizace
M2391Vnitřní poruchy kolenního kloubu,NS; přední vaz, roh Vnitřní menisku
M2392Vnitřní poruchy kolenního kloubu,NS; zadní vaz, roh Vnitřní menisku
M2393Vnitřní poruchy kolenního kloubu,NS; vnitřní vaz, NS část menisku
M2394Vnitřní poruchy kolenního kloubu,NS; zevní vaz,př.roh vnějš.menisku
M2395Vnitřní poruchy kolenního kloubu,NS; zadní roh vnějšího menisku
M2396Vnitřní poruchy kolenního kloubu,NS; jiná a NS část vnějš. menisku
M2397Vnitřní poruchy kolenního kloubu,NS; pouzdrový vaz
M2399Vnitřní poruchy kolenního kloubu,NS; NS vaz, meniskus
M24Jiné určené poruchy kloubu
M240Volné těleso v kloubu
M2400Volné těleso v kloubu; mnohočetné lokalizace
M2401Volné těleso v kloubu; ramenní krajina
M2402Volné těleso v kloubu; nadloktí
M2403Volné těleso v kloubu; předloktí
M2404Volné těleso v kloubu; ruka
M2405Volné těleso v kloubu; pánevní krajina a stehno
M2406Volné těleso v kloubu; bérec
M2407Volné těleso v kloubu; kotník a noha pod ním
M2409Volné těleso v kloubu; lokalizace NS
M241Jiná onemocnění chrupavky kloubní
M2410Jiná onemocnění chrupavky kloubní; mnohočetné lokalizace
M2411Jiná onemocnění chrupavky kloubní; ramenní krajina
M2412Jiná onemocnění chrupavky kloubní; nadloktí
M2413Jiná onemocnění chrupavky kloubní; předloktí
M2414Jiná onemocnění chrupavky kloubní; ruka
M2415Jiná onemocnění chrupavky kloubní; pánevní krajina a stehno
M2416Jiná onemocnění chrupavky kloubní; bérec
M2417Jiná onemocnění chrupavky kloubní; kotník a noha pod ním
M2418Jiná onemocnění chrupavky kloubní; jiné
M2419Jiná onemocnění chrupavky kloubní; lokalizace NS
M242Poruchy vazů
M2420Poruchy vazů; mnohočetné lokalizace
M2421Poruchy vazů; ramenní krajina
M2422Poruchy vazů; nadloktí
M2423Poruchy vazů; předloktí
M2424Poruchy vazů; ruka
M2425Poruchy vazů; pánevní krajina a stehno
M2426Poruchy vazů; bérec
M2427Poruchy vazů; kotník a noha pod ním
M2429Poruchy vazů; lokalizace NS
M243Patologická dislokace a subluxace kloubu, NJ
M2430Patologická dislokace a subluxace kloubu NJ; mnohočetné lokalizace
M2431Patologická dislokace a subluxace kloubu NJ; ramenní krajina
M2432Patologická dislokace a subluxace kloubu NJ; nadloktí
M2433Patologická dislokace a subluxace kloubu NJ; předloktí
M2434Patologická dislokace a subluxace kloubu NJ; ruka
M2435Patologická dislokace a subluxace kloubu NJ; pánevní krajina a stehno
M2436Patologická dislokace a subluxace kloubu NJ; bérec
M2437Patologická dislokace a subluxace kloubu NJ; kotník a noha pod ním
M2439Patologická dislokace a subluxace kloubu NJ; lokalizace NS
M244Opakovaná dislokace a subluxace
M2440Opakovaná dislokace a subluxace; mnohočetné lokalizace
M2441Opakovaná dislokace a subluxace; ramenní krajina
M2442Opakovaná dislokace a subluxace; nadloktí
M2443Opakovaná dislokace a subluxace; předloktí
M2444Opakovaná dislokace a subluxace; ruka
M2445Opakovaná dislokace a subluxace; pánevní krajina a stehno
M2446Opakovaná dislokace a subluxace; bérec
M2447Opakovaná dislokace a subluxace; kotník a noha pod ním
M2449Opakovaná dislokace a subluxace; lokalizace NS
M245Kontraktura kloubu
M2450Kontraktura kloubu; mnohočetné lokalizace
M2451Kontraktura kloubu; ramenní krajina
M2452Kontraktura kloubu; nadloktí
M2453Kontraktura kloubu; předloktí
M2454Kontraktura kloubu; ruka
M2455Kontraktura kloubu; pánevní krajina a stehno
M2456Kontraktura kloubu; bérec
M2457Kontraktura kloubu; kotník a noha pod ním
M2459Kontraktura kloubu; lokalizace NS
M246Ankylóza kloubu
M2460Ankylóza kloubu; mnohočetné lokalizace
M2461Ankylóza kloubu; ramenní krajina
M2462Ankylóza kloubu; nadloktí
M2463Ankylóza kloubu; předloktí
M2464Ankylóza kloubu; ruka
M2465Ankylóza kloubu; pánevní krajina a stehno
M2466Ankylóza kloubu; bérec
M2467Ankylóza kloubu; kotník a noha pod ním
M2469Ankylóza kloubu; lokalizace NS
M247Protruze jamky kloubní
M2470Protruze jamky kloubní; mnohočetné lokalizace
M2471Protruze jamky kloubní; ramenní krajina
M2472Protruze jamky kloubní; nadloktí
M2473Protruze jamky kloubní; předloktí
M2474Protruze jamky kloubní; ruka
M2475Protruze jamky kloubní; pánevní krajina a stehno
M2476Protruze jamky kloubní; bérec
M2477Protruze jamky kloubní; kotník a noha pod ním
M2479Protruze jamky kloubní; lokalizace NS
M248Jiné určené poruchy kloubu, nezařazené jinde
M2480Jiné určené poruchy kloubu, NJ; mnohočetné lokalizace
M2481Jiné určené poruchy kloubu, NJ; ramenní krajina
M2482Jiné určené poruchy kloubu, NJ; nadloktí
M2483Jiné určené poruchy kloubu, NJ; předloktí
M2484Jiné určené poruchy kloubu, NJ; ruka
M2485Jiné určené poruchy kloubu, NJ; pánevní krajina a stehno
M2486Jiné určené poruchy kloubu, NJ; bérec
M2487Jiné určené poruchy kloubu, NJ; kotník a noha pod ním
M2489Jiné určené poruchy kloubu, NJ; lokalizace NS
M249Jiné určené poruchy kloubu - porucha kloubu NS
M2490J.urč.por.kloubu - porucha kloubu NS; mnohočetné lokalizace
M2491J.urč.por.kloubu - porucha kloubu NS; ramenní krajina
M2492J.urč.por.kloubu - porucha kloubu NS; nadloktí
M2493J.urč.por.kloubu - porucha kloubu NS; předloktí
M2494J.urč.por.kloubu - porucha kloubu NS; ruka
M2495J.urč.por.kloubu - porucha kloubu NS; pánevní krajina a stehno
M2496J.urč.por.kloubu - porucha kloubu NS; bérec
M2497J.urč.por.kloubu - porucha kloubu NS; kotník a noha pod ním
M2499J.urč.por.kloubu - porucha kloubu NS; lokalizace NS
M25Jiné poruchy kloubů, nezařazené jinde
M250Hemartros
M2500Hemartros; mnohočetné lokalizace
M2501Hemartros; ramenní krajina
M2502Hemartros; nadloktí
M2503Hemartros; předloktí
M2504Hemartros; ruka
M2505Hemartros; pánevní krajina a stehno
M2506Hemartros; bérec
M2507Hemartros; kotník a noha pod ním
M2509Hemartros; lokalizace NS
M251Píštěl kloubu
M2510Píštěl kloubu; mnohočetné lokalizace
M2511Píštěl kloubu; ramenní krajina
M2512Píštěl kloubu; nadloktí
M2513Píštěl kloubu; předloktí
M2514Píštěl kloubu; ruka
M2515Píštěl kloubu; pánevní krajina a stehno
M2516Píštěl kloubu; bérec
M2517Píštěl kloubu; kotník a noha pod ním
M2519Píštěl kloubu; lokalizace NS
M252Volný kloub
M2520Volný kloub; mnohočetné lokalizace
M2521Volný kloub; ramenní krajina
M2522Volný kloub; nadloktí
M2523Volný kloub; předloktí
M2524Volný kloub; ruka
M2525Volný kloub; pánevní krajina a stehno
M2526Volný kloub; bérec
M2527Volný kloub; kotník a noha pod ním
M2529Volný kloub; lokalizace NS
M253Jiná nestabilita kloubu
M2530Jiná nestabilita kloubu; mnohočetné lokalizace
M2531Jiná nestabilita kloubu; ramenní krajina
M2532Jiná nestabilita kloubu; nadloktí
M2533Jiná nestabilita kloubu; předloktí
M2534Jiná nestabilita kloubu; ruka
M2535Jiná nestabilita kloubu; pánevní krajina a stehno
M2536Jiná nestabilita kloubu; bérec
M2537Jiná nestabilita kloubu; kotník a noha pod ním
M2539Jiná nestabilita kloubu; lokalizace NS
M254Výpotek v kloubu
M2540Výpotek v kloubu; mnohočetné lokalizace
M2541Výpotek v kloubu; ramenní krajina
M2542Výpotek v kloubu; nadloktí
M2543Výpotek v kloubu; předloktí
M2544Výpotek v kloubu; ruka
M2545Výpotek v kloubu; pánevní krajina a stehno
M2546Výpotek v kloubu; bérec
M2547Výpotek v kloubu; kotník a noha pod ním
M2549Výpotek v kloubu; lokalizace NS
M255Bolest v kloubu
M2550Bolest v kloubu; mnohočetné lokalizace
M2551Bolest v kloubu; ramenní krajina
M2552Bolest v kloubu; nadloktí
M2553Bolest v kloubu; předloktí
M2554Bolest v kloubu; ruka
M2555Bolest v kloubu; pánevní krajina a stehno
M2556Bolest v kloubu; bérec
M2557Bolest v kloubu; kotník a noha pod ním
M2559Bolest v kloubu; lokalizace NS
M256Ztuhlost kloubu, nezařazená jinde
M2560Ztuhlost kloubu NJ; mnohočetné lokalizace
M2561Ztuhlost kloubu NJ; ramenní krajina
M2562Ztuhlost kloubu NJ; nadloktí
M2563Ztuhlost kloubu NJ; předloktí
M2564Ztuhlost kloubu NJ; ruka
M2565Ztuhlost kloubu NJ; pánevní krajina a stehno
M2566Ztuhlost kloubu NJ; bérec
M2567Ztuhlost kloubu NJ; kotník a noha pod ním
M2569Ztuhlost kloubu NJ; lokalizace NS
M257Osteofyty
M2570Osteofyty; mnohočetné lokalizace
M2571Osteofyty; ramenní krajina
M2572Osteofyty; nadloktí
M2573Osteofyty; předloktí
M2574Osteofyty; ruka
M2575Osteofyty; pánevní krajina a stehno
M2576Osteofyty; bérec
M2577Osteofyty; kotník a noha pod ním
M2578Osteofyty; jiné
M2579Osteofyty; lokalizace NS
M258J.por. kloubu, NJ - jiné určené poruchy kloubu
M2580J.por. kloubu, NJ - jiné určené poruchy kloubu; mnohočetné lokalizace
M2581J.por. kloubu, NJ - jiné určené poruchy kloubu; ramenní krajina
M2582J.por. kloubu, NJ - jiné určené poruchy kloubu; nadloktí
M2583J.por. kloubu, NJ - jiné určené poruchy kloubu; předloktí
M2584J.por. kloubu, NJ - jiné určené poruchy kloubu; ruka
M2585J.por. kloubu, NJ - jiné určené poruchy kloubu; pánev.krajina a stehno
M2586J.por. kloubu, NJ - jiné určené poruchy kloubu; bérec
M2587J.por. kloubu, NJ - jiné určené poruchy kloubu; kotník a noha pod ním
M2589J.por. kloubu, NJ - jiné určené poruchy kloubu; lokalizace NS
M259J.por. kloubu, NJ - porucha kloubu NS
M2590J.por. kloubu, NJ - porucha kloubu NS; mnohočetné lokalizace
M2591J.por. kloubu, NJ - porucha kloubu NS; ramenní krajina
M2592J.por. kloubu, NJ - porucha kloubu NS; nadloktí
M2593J.por. kloubu, NJ - porucha kloubu NS; předloktí
M2594J.por. kloubu, NJ - porucha kloubu NS; ruka
M2595J.por. kloubu, NJ - porucha kloubu NS; pánevní krajina a stehno
M2596J.por. kloubu, NJ - porucha kloubu NS; bérec
M2597J.por. kloubu, NJ - porucha kloubu NS; kotník a noha pod ním
M2599J.por. kloubu, NJ - porucha kloubu NS; lokalizace NS
M30Polyarteritis nodosa a příbuzné stavy
M300Polyarteritis nodosa
M301Polyarteritida s postižením plic [Churgova-Straussova]
M302Juvenilní polyarteritida
M303Mukokutánní syndrom mízních uzlin [Kawasakiův]
M308Jiné stavy příbuzné polyarteritis nodosa
M31Jiné nekrotizující vaskulopatie
M310Hypersenzitivní angiitida
M311Trombotická mikroangiopatie
M312Letální granulom střední čáry
M313Wegenerova granulomatóza
M314Syndrom aortálního oblouku [Takayasův]
M315Gigantocelulární arteritida s revmatickou polymyalgií
M316Jiná gigantocelulární arteritida
M317Mikroskopická polyangiitida
M318Jiné určené nekrotizující vaskulopatie
M319Nekrotizující vaskulopatie NS
M32Systémový lupus erythematodes
M320Systémový lupus erythematodes způsobený léčivy
M321Systémový lupus erythematodes s postižením orgánů a systémů
M328Jiné formy systémového lupus erythematodes
M329Systémový lupus erythematodes NS
M33Dermatopolymyozitida
M330Juvenilní dermatomyozitida
M331Jiná dermatomyozitida
M332Polymyozitida
M339Dermatopolymyozitida NS
M34Systémová skleróza
M340Progresivní systémová skleróza
M341CR(E)ST syndrom
M342Systémová skleróza způsobená léčivy a chemikáliemi
M348Jiné formy systémové sklerózy
M349Systémová skleróza NS
M35Jiné systémové postižení pojivové tkáně
M350[Sjögrenův] ?suchý? syndrom
M351Jiné přesahující syndromy
M352Behčetova nemoc
M353Revmatická polymyalgie
M354Difuzní (eozinofilní) fasciitida
M355Multifokální fibroskleróza
M356Recidivující panikulitida [Weberova-Christianova]
M357Syndrom hypermobility
M358Jiné specifické systémové postižení pojivové tkáně
M359Systémová postižení pojivové tkáně NS
M36Systémová onemocnění pojivové tkáně při nemocech ZJ
M360Dermato(poly)myozitida při novotvarech ZJ (C00-D48+)
M361Artropatie při novotvarech ZJ (C00-D48+)
M362Artropatie hemofilická (D66-D68+)
M363Artropatie při jiných krevních onemocněních ZJ (D50-D76+)
M364Artropatie při hypersenzitivních reakcích ZJ
M368Systémové postižení pojvové tkáně při jiných nemocech ZJ
M40Kyfóza a lordóza
M400Posturální - postojová - kyfóza
M4000Posturální kyfóza; mnohočet. post. páteře
M4003Posturální kyfóza; krčně-hrudní krajina
M4004Posturální kyfóza; hrudní krajina
M4005Posturální kyfóza; hrudně-bederní krajina
M4009Posturální kyfóza; lokalizace NS
M401Jiná sekundární kyfóza
M4010Jiná sekundární kyfóza; mnohočet. post. páteře
M4012Jiná sekundární kyfóza; krční krajina
M4013Jiná sekundární kyfóza; krčně-hrudní krajina
M4014Jiná sekundární kyfóza; hrudní krajina
M4015Jiná sekundární kyfóza; hrudně-bederní krajina
M4016Jiná sekundární kyfóza; bederní krajina
M4017Jiná sekundární kyfóza; bederně-křížová krajina
M4019Jiná sekundární kyfóza; lokalizace NS
M402Jiná a neurčená kyfóza
M4020Jiná a neurčená kyfóza; mnohočet. post. páteře
M4022Jiná a neurčená kyfóza; krční krajina
M4023Jiná a neurčená kyfóza; krčně-hrudní krajina
M4024Jiná a neurčená kyfóza; hrudní krajina
M4025Jiná a neurčená kyfóza; hrudně-bederní krajina
M4026Jiná a neurčená kyfóza; bederní krajina
M4027Jiná a neurčená kyfóza; bederně-křížová krajina
M4029Jiná a neurčená kyfóza; lokalizace NS
M403Syndrom plochých zad
M4033Syndrom plochých zad; krčně-hrudní krajina
M4034Syndrom plochých zad; hrudní krajina
M4035Syndrom plochých zad; hrudně-bederní krajina
M4039Syndrom plochých zad; lokalizace NS
M404Jiná lordóza
M4040Jiná lordóza; mnohočet. post. páteře
M4042Jiná lordóza; krční krajina
M4043Jiná lordóza; krčně-hrudní krajina
M4045Jiná lordóza; hrudně-bederní krajina
M4046Jiná lordóza; bederní krajina
M4047Jiná lordóza; bederně-křížová krajina
M4049Jiná lordóza; lokalizace NS
M405Lordóza NS
M4050Lordóza NS; mnohočetné postižení páteře
M4052Lordóza NS; krční krajina
M4053Lordóza NS; krčně-hrudní krajina
M4055Lordóza NS; hrudně-bederní krajina
M4056Lordóza NS; bederní krajina
M4057Lordóza NS; bederně-křížová krajina
M4059Lordóza NS; lokalizace NS
M41Skolióza
M410Dětská idiopatická skolióza
M4100Dětská idiopatická skolióza; mnohočet.post.páteře
M4102Dětská idiopatická skolióza; krční krajina
M4103Dětská idiopatická skolióza; krčně-hrudní krajina
M4104Dětská idiopatická skolióza; hrudní krajina
M4105Dětská idiopatická skolióza; hrudně-bederní krajina
M4106Dětská idiopatická skolióza; bederní krajina
M4107Dětská idiopatická skolióza; bederně-křížová krajina
M4109Dětská idiopatická skolióza; lokalizace NS
M411Juvenilní idiopatická skolióza
M4110Juvenilní idiopatická skolióza; mnohočet. post. páteře
M4112Juvenilní idiopatická skolióza; krční krajina
M4113Juven. idiopatická skolióza; krčně-hrudní krajina
M4114Juvenilní idiopatická skolióza; hrudní krajina
M4115Juvenilní idiopatická skolióza; hrudně-bederní krajina
M4116Juvenilní idiopatická skolióza; bederní krajina
M4117Juvenilní idiopatická skolióza; bederně-křížová krajina
M4119Juvenilní idiopatická skolióza; lokalizace NS
M412Jiná idiopatická skolióza
M4120Jiná idiopatická skolióza; mnohočet. post. páteře
M4122Jiná idiopatická skolióza; krční krajina
M4123Jiná idiopatická skolióza; krčně-hrudní krajina
M4124Jiná idiopatická skolióza; hrudní krajina
M4125Jiná idiopatická skolióza; hrudně-bederní krajina
M4126Jiná idiopatická skolióza; bederní krajina
M4127Jiná idiopatická skolióza; bederně-křížová krajina
M4129Jiná idiopatická skolióza; lokalizace NS
M413Torakogenní skolióza
M4130Torakogenní skolióza; mnohočet.post.páteře
M4133Torakogenní skolióza; krčně-hrudní krajina
M4134Torakogenní skolióza; hrudní krajina
M4135Torakogenní skolióza; hrudně-bederní krajina
M4136Torakogenní skolióza; bederní krajina
M4139Torakogenní skolióza; lokalizace NS
M414Nervově svalová skolióza
M4140Nervově svalová skolióza; mnohočet. post. páteře
M4143Nervově svalová skolióza; krčně-hrudní krajina
M4144Nervově svalová skolióza; hrudní krajina
M4145Nervově svalová skolióza; hrudně-bederní krajina
M4146Nervově svalová skolióza; bederní krajina
M4147Nervově svalová skolióza; bederně-křížová krajina
M4149Nervově svalová skolióza; lokalizace NS
M415Jiná druhotná skolióza
M4150Jiná druhotná skolióza; mnohočet. postižení páteře
M4153Jiná druhotná skolióza; krčně-hrudní krajina
M4154Jiná druhotná skolióza; hrudní krajina
M4155Jiná druhotná skolióza; hrudně-bederní krajina
M4156Jiná druhotná skolióza; bederní krajina
M4157Jiná druhotná skolióza; bederně-křížová krajina
M4159Jiná druhotná skolióza; lokalizace NS
M418Jiné formy skoliózy
M4180Jiné formy skoliózy; mnohočet. postižení páteře
M4182Jiné formy skoliózy; krční krajina
M4183Jiné formy skoliózy; krčně-hrudní krajina
M4184Jiné formy skoliózy; hrudní krajina
M4185Jiné formy skoliózy; hrudně-bederní krajina
M4186Jiné formy skoliózy; bederní krajina
M4187Jiné formy skoliózy; bederně-křížová krajina
M4189Jiné formy skoliózy; lokalizace NS
M419Skolióza NS
M4190Skolióza NS; mnohočet. post. páteře
M4192Skolióza NS; krční krajina
M4193Skolióza NS; krčně-hrudní krajina
M4194Skolióza NS; hrudní krajina
M4195Skolióza NS; hrudně-bederní krajina
M4196Skolióza NS; bederní krajina
M4197Skolióza NS; bederně-křížová krajina
M4199Skolióza NS; lokalizace NS
M42Osteochondróza páteře
M420Juvenilní osteochondróza páteře
M4200Juvenilní osteochondróza páteře; mnohočet. postižení páteře
M4201Juvenilní osteochondróza páteře; týlní krajina
M4202Juvenilní osteochondróza páteře; krční krajina
M4203Juvenilní osteochondróza páteře; krčně-hrudní krajina
M4204Juvenilní osteochondróza páteře; hrudní krajina
M4205Juvenilní osteochondróza páteře; hrudně-bederní krajina
M4206Juvenilní osteochondróza páteře; bederní krajina
M4207Juvenilní osteochondróza páteře; bederně-křížová krajina
M4208Juvenilní osteochondróza páteře; křížová-kostrční krajina
M4209Juvenilní osteochondróza páteře; lokalizace NS
M421Osteochondróza páteře dospělých
M4210Osteochondróza páteře dospělých; mnohočet. postižení páteře
M4211Osteochondróza páteře dospělých; týlní krajina
M4212Osteochondróza páteře dospělých; krční krajina
M4213Osteochondróza páteře dospělých; krčně-hrudní krajina
M4214Osteochondróza páteře dospělých; hrudní krajina
M4215Osteochondróza páteře dospělých; hrudně-bederní krajina
M4216Osteochondróza páteře dospělých; bederní krajina
M4217Osteochondróza páteře dospělých; bederně-křížová krajina
M4218Osteochondróza páteře dospělých; křížová-kostrční krajina
M4219Osteochondróza páteře dospělých; lokalizace NS
M429Osteochondróza páteře NS
M4290Osteochondróza páteře NS; mnohočet.postižení
M4291Osteochondróza páteře NS; týlní krajina
M4292Osteochondróza páteře NS; krční krajina
M4293Osteochondróza páteře NS; krčně-hrudní krajina
M4294Osteochondróza páteře NS; hrudní krajina
M4295Osteochondróza páteře NS; hrudně-bederní krajina
M4296Osteochondróza páteře NS; bederní krajina
M4297Osteochondróza páteře NS; bederně-křížová krajina
M4298Osteochondróza páteře NS; křížová-kostrční krajina
M4299Osteochondróza páteře NS; lokalizace NS
M43Jiné deformující dorzopatie
M430Spondylolýza
M4300Spondylolýza; mnohočet. postižení páteře
M4301Spondylolýza; týlní krajina
M4302Spondylolýza; krční krajina
M4303Spondylolýza; krčně-hrudní krajina
M4304Spondylolýza; hrudní krajina
M4305Spondylolýza; hrudně-bederní krajina
M4306Spondylolýza; bederní krajina
M4307Spondylolýza; bederně-křížová krajina
M4308Spondylolýza; křížová-kostrční krajina
M4309Spondylolýza; lokalizace NS
M431Spondylolistéza
M4310Spondylolistéza; mnohočet.postižení páteře
M4311Spondylolistéza; týlní krajina
M4312Spondylolistéza; krční krajina
M4313Spondylolistéza; krčně-hrudní krajina
M4314Spondylolistéza; hrudní krajina
M4315Spondylolistéza; hrudně-bederní krajina
M4316Spondylolistéza; bederní krajina
M4317Spondylolistéza; bederně-křížová krajina
M4318Spondylolistéza; křížová-kostrční krajina
M4319Spondylolistéza; lokalizace NS
M432Jiná fúze páteře
M4320Jiná fúze páteře; mnohočet.postižení páteře
M4321Jiná fúze páteře; týlní krajina
M4322Jiná fúze páteře; krční krajina
M4323Jiná fúze páteře; krčně-hrudní krajina
M4324Jiná fúze páteře; hrudní krajina
M4325Jiná fúze páteře; hrudně-bederní krajina
M4326Jiná fúze páteře; bederní krajina
M4327Jiná fúze páteře; bederně-křížová krajina
M4328Jiná fúze páteře; křížová-kostrční krajina
M4329Jiná fúze páteře; lokalizace NS
M433Recidivující atlantoaxiální subluxace s myelopatií
M4331Recidivující atlantoaxiální subluxace s myelopatií; týlní krajina
M4332Recidivující atlantoaxiální subluxace s myelopatií; krční krajina
M434Jiná recidivující atlantoaxiální subluxace
M4341Jiná recidivující atlantoaxiální subluxace; týlní krajina
M4342Jiná recidivující atlantoaxiální subluxace; krční krajina
M435Jiná recidivující subluxace obratle
M4350Jiná recidivující subluxace obratle; mnohočet. postižení páteře
M4351Jiná recidivující subluxace obratle; týlní krajina
M4352Jiná recidivující subluxace obratle; krční krajina
M4353Jiná recidivující subluxace obratle; krčně-hrudní krajina
M4354Jiná recidivující subluxace obratle; hrudní krajina
M4355Jiná recidivující subluxace obratle; hrudně-bederní krajina
M4356Jiná recidivující subluxace obratle; bederní krajina
M4357Jiná recidivující subluxace obratle; bederně-křížová krajina
M4358Jiná recidivující subluxace obratle; křížová-kostrční krajina
M4359Jiná recidivující subluxace obratle; lokalizace NS
M436Tortikolis
M4362Tortikolis; krční krajina
M438Jiné určené deformující dorzopatie
M4380Jiná urč.deformující dorzopatie; mnohočet. postižení páteře
M4381Jiná urč.deformující dorzopatie; týlní krajina
M4382Jiná urč.deformující dorzopatie; krční krajina
M4383Jiná urč.deformující dorzopatie; krčně-hrudní krajina
M4384Jiná urč.deformující dorzopatie; hrudní krajina
M4385Jiná urč.deformující dorzopatie; hrudně-bederní krajina
M4386Jiná urč.deformující dorzopatie; bederní krajina
M4387Jiná urč.deformující dorzopatie; bederně-křížová krajina
M4388Jiná urč.deformující dorzopatie; křížová-kostrční krajina
M4389Jiná urč.deformující dorzopatie; lokalizace NS
M439Deformující dorzopatie NS
M4390Deformující dorzopatie NS; mnohočet. postižení páteře
M4391Deformující dorzopatie NS; týlní krajina
M4392Deformující dorzopatie NS; krční krajina
M4393Deformující dorzopatie NS; krčně-hrudní krajina
M4394Deformující dorzopatie NS; hrudní krajina
M4395Deformující dorzopatie NS; hrudně-bederní krajina
M4396Deformující dorzopatie NS; bederní krajina
M4397Deformující dorzopatie NS; bederně-křížová krajina
M4398Deformující dorzopatie NS; křížová-kostrční krajina
M4399Deformující dorzopatie NS; lokalizace NS
M45Ankylozující spondylitida
M450Ankylozující spondylitida; mnohočet. postižení páteře
M451Ankylozující spondylitida; týlní krajina
M452Ankylozující spondylitida; krční krajina
M453Ankylozující spondylitida; krčně-hrudní krajina
M454Ankylozující spondylitida; hrudní krajina
M455Ankylozující spondylitida; hrudně-bederní krajina
M456Ankylozující spondylitida; bederní krajina
M457Ankylozující spondylitida; bederně-křížová krajina
M458Ankylozující spondylitida; křížová-kostrční krajina
M459Ankylozující spondylitida; lokalizace NS
M46Jiné zánětlivé spondylopatie
M460Spinální entézopatie
M4600Spinální entézopatie; mnohočet. postižení páteře
M4601Spinální entézopatie; týlní krajina
M4602Spinální entézopatie; krční krajina
M4603Spinální entézopatie; krčně-hrudní krajina
M4604Spinální entézopatie; hrudní krajina
M4605Spinální entézopatie; hrudně-bederní krajina
M4606Spinální entézopatie; bederní krajina
M4607Spinální entézopatie; bederně-křížová krajina
M4608Spinální entézopatie; křížová-kostrční krajina
M4609Spinální entézopatie; lokalizace NS
M461Zánět kosti křížové a kyčelní, NJ
M4618Zánět kosti křížové a kyčelní, NJ; křížová-kostrční krajina
M462Osteomyelitida obratle
M4620Osteomyelitida obratle; mnohočet. postižení páteře
M4621Osteomyelitida obratle; týlní krajina
M4622Osteomyelitida obratle; krční krajina
M4623Osteomyelitida obratle; krčně-hrudní krajina
M4624Osteomyelitida obratle; hrudní krajina
M4625Osteomyelitida obratle; hrudně-bederní krajina
M4626Osteomyelitida obratle; bederní krajina
M4627Osteomyelitida obratle; bederně-křížová krajina
M4628Osteomyelitida obratle; křížová-kostrční krajina
M4629Osteomyelitida obratle; lokalizace NS
M463Infekce meziobratlové ploténky (hnisavá)
M4630Infekce meziobratl.plotén.(hnis.); mnohočet.post.páteře
M4631Infekce meziobratl.plotén.(hnis.); týlní krajina
M4632Infekce meziobratl.plotén.(hnis.); krční krajina
M4633Infekce meziobratl.plotén.(hnis.); krčně-hrudní krajina
M4634Infekce meziobratl.plotén.(hnis.); hrudní krajina
M4635Infekce meziobratl.plotén.(hnis.); hrudně-bederní krajina
M4636Infekce meziobratl.plotén.(hnis.); bederní krajina
M4637Infekce meziobratl.plotén.(hnis.); bederně-křížová krajina
M4638Infekce meziobratl.plotén.(hnis.); křížová-kostrční krajina
M4639Infekce meziobratl.plotén.(hnis.); lokalizace NS
M464Zánět meziobratlové ploténky NS - discitida
M4640Discitida NS; mnohočet. post. páteře
M4642Discitida NS; krční krajina
M4643Discitida NS; krčně-hrudní krajina
M4644Discitida NS; hrudní krajina
M4645Discitida NS; hrudně-bederní krajina
M4646Discitida NS; bederní krajina
M4647Discitida NS; bederně-křížová krajina
M4649Discitida NS; lokalizace NS
M465Jiné infekční spondylopatie
M4650Jiné infekční spondylopatie; mnohočet. postižení páteře
M4651Jiné infekční spondylopatie; týlní krajina
M4652Jiné infekční spondylopatie; krční krajina
M4653Jiné infekční spondylopatie; krčně-hrudní krajina
M4654Jiné infekční spondylopatie; hrudní krajina
M4655Jiné infekční spondylopatie; hrudně-bederní krajina
M4656Jiné infekční spondylopatie; bederní krajina
M4657Jiné infekční spondylopatie; bederně-křížová krajina
M4658Jiné infekční spondylopatie; křížová-kostrční krajina
M4659Jiné infekční spondylopatie; lokalizace NS
M468Jiné určené zánětlivé spondylopatie
M4680Jiné urč.zánětlivé spondylopatie; mnohočet. postižení páteře
M4681Jiné urč.zánětlivé spondylopatie; týlní krajina
M4682Jiné urč.zánětlivé spondylopatie; krční krajina
M4683Jiné urč.zánětlivé spondylopatie; krčně-hrudní krajina
M4684Jiné urč.zánětlivé spondylopatie; hrudní krajina
M4685Jiné urč.zánětlivé spondylopatie; hrudně-bederní krajina
M4686Jiné urč.zánětlivé spondylopatie; bederní krajina
M4687Jiné urč.zánětlivé spondylopatie; bederně-křížová krajina
M4688Jiné urč.zánětlivé spondylopatie; křížová-kostrční krajina
M4689Jiné urč.zánětlivé spondylopatie; lokalizace NS
M469Zánětlivá spondylopatie NS
M4690Zánětlivá spondylopatie NS; mnohočet. postižení páteře
M4691Zánětlivá spondylopatie NS; týlní krajina
M4692Zánětlivá spondylopatie NS; krční krajina
M4693Zánětlivá spondylopatie NS; krčně-hrudní krajina
M4694Zánětlivá spondylopatie NS; hrudní krajina
M4695Zánětlivá spondylopatie NS; hrudně-bederní krajina
M4696Zánětlivá spondylopatie NS; bederní krajina
M4697Zánětlivá spondylopatie NS; bederně-křížová krajina
M4698Zánětlivá spondylopatie NS; křížová-kostrční krajina
M4699Zánětlivá spondylopatie NS; lokalizace NS
M47Spondylóza
M470Syndrom komprese přední spinální a vertebrální arerie (G99.2°)
M4701Syndrom kompr.před.spin.a verteb.art.; týlní krajina
M4702Syndrom kompr.před.spin.a verteb.art.; krční krajina
M4709Syndrom kompr.před.spin.a verteb.art.; lokalizace NS
M471Jiná spondylóza s myelopatií
M4710Jiná spondylóza s myelopatií; mnohočet. postižení páteře
M4711Jiná spondylóza s myelopatií; týlní krajina
M4712Jiná spondylóza s myelopatií; krční krajina
M4713Jiná spondylóza s myelopatií; krčně-hrudní krajina
M4714Jiná spondylóza s myelopatií; hrudní krajina
M4715Jiná spondylóza s myelopatií; hrudně-bederní krajina
M4716Jiná spondylóza s myelopatií; bederní krajina
M4717Jiná spondylóza s myelopatií; bederně-křížová krajina
M4718Jiná spondylóza s myelopatií; křížová-kostrční krajina
M4719Jiná spondylóza s myelopatií; lokalizace NS
M472Jiná spondylóza s radikulopatií
M4720Jiná spondylóza s radikulopatií; mnohočet. postižení páteře
M4722Jiná spondylóza s radikulopatií; krční krajina
M4723Jiná spondylóza s radikulopatií; krčně-hrudní krajina
M4724Jiná spondylóza s radikulopatií; hrudní krajina
M4725Jiná spondylóza s radikulopatií; hrudně-bederní krajina
M4726Jiná spondylóza s radikulopatií; bederní krajina
M4727Jiná spondylóza s radikulopatií; bederně-křížová krajina
M4729Jiná spondylóza s radikulopatií; lokalizace NS
M478Jiná spondylóza
M4780Jiná spondylóza; mnohočet. postižení páteře
M4781Jiná spondylóza; týlní krajina
M4782Jiná spondylóza; krční krajina
M4783Jiná spondylóza; krčně-hrudní krajina
M4784Jiná spondylóza; hrudní krajina
M4785Jiná spondylóza; hrudně-bederní krajina
M4786Jiná spondylóza; bederní krajina
M4787Jiná spondylóza; bederně-křížová krajina
M4788Jiná spondylóza; křížová-kostrční krajina
M4789Jiná spondylóza; lokalizace NS
M479Spondylóza NS
M4790Spondylóza NS; mnohočet.postižení páteře
M4791Spondylóza NS; týlní krajina
M4792Spondylóza NS; krční krajina
M4793Spondylóza NS; krčně-hrudní krajina
M4794Spondylóza NS; hrudní krajina
M4795Spondylóza NS; hrudně-bederní krajina
M4796Spondylóza NS; bederní krajina
M4797Spondylóza NS; bederně-křížová krajina
M4798Spondylóza NS; křížová-kostrční krajina
M4799Spondylóza NS; lokalizace NS
M48Jiné spondylopatie
M480Zúžení páteře
M4800Zúžení páteře; mnohočet. postižení páteře
M4801Zúžení páteře; týlní krajina
M4802Zúžení páteře; krční krajina
M4803Zúžení páteře; krčně-hrudní krajina
M4804Zúžení páteře; hrudní krajina
M4805Zúžení páteře; hrudně-bederní krajina
M4806Zúžení páteře; bederní krajina
M4807Zúžení páteře; bederně-křížová krajina
M4808Zúžení páteře; křížová-kostrční krajina
M4809Zúžení páteře; lokalizace NS
M481Ankylozující hyperostóza [Forestierova]
M4810Ankylozující hyperostóza; mnohočet. postižení páteře
M4811Ankylozující hyperostóza; týlní krajina
M4812Ankylozující hyperostóza; krční krajina
M4813Ankylozující hyperostóza; krčně-hrudní krajina
M4814Ankylozující hyperostóza; hrudní krajina
M4815Ankylozující hyperostóza; hrudně-bederní krajina
M4816Ankylozující hyperostóza; bederní krajina
M4817Ankylozující hyperostóza; bederně-křížová krajina
M4818Ankylozující hyperostóza; křížová-kostrční krajina
M4819Ankylozující hyperostóza; lokalizace NS
M482Kissingova páteř
M4820Kissingova páteř; mnohočet. postižení páteře
M4821Kissingova páteř; týlní krajina
M4822Kissingova páteř; krční krajina
M4823Kissingova páteř; krčně-hrudní krajina
M4824Kissingova páteř; hrudní krajina
M4825Kissingova páteř; hrudně-bederní krajina
M4826Kissingova páteř; bederní krajina
M4827Kissingova páteř; bederně-křížová krajina
M4828Kissingova páteř; křížová-kostrční krajina
M4829Kissingova páteř; lokalizace NS
M483Úrazová spondylopatie
M4830Úrazová spondylopatie; mnohočet. postižení páteře
M4831Úrazová spondylopatie; týlní krajina
M4832Úrazová spondylopatie; krční krajina
M4833Úrazová spondylopatie; krčně-hrudní krajina
M4834Úrazová spondylopatie; hrudní krajina
M4835Úrazová spondylopatie; hrudně-bederní krajina
M4836Úrazová spondylopatie; bederní krajina
M4837Úrazová spondylopatie; bederně-křížová krajina
M4838Úrazová spondylopatie; křížová-kostrční krajina
M4839Úrazová spondylopatie; lokalizace NS
M484Zlomenina obratle z únavy
M4840Zlomenina obratle z únavy; mnohočet. postižení páteře
M4841Zlomenina obratle z únavy; týlní krajina
M4842Zlomenina obratle z únavy; krční krajina
M4843Zlomenina obratle z únavy; krčně-hrudní krajina
M4844Zlomenina obratle z únavy; hrudní krajina
M4845Zlomenina obratle z únavy; hrudně-bederní krajina
M4846Zlomenina obratle z únavy; bederní krajina
M4847Zlomenina obratle z únavy; bederně-křížová krajina
M4848Zlomenina obratle z únavy; křížová-kostrční krajina
M4849Zlomenina obratle z únavy; lokalizace NS
M485Zhroucení obratle, nezařazené jinde
M4850Zhroucení obratle NJ; mnohočet. postižení páteře
M4851Zhroucení obratle NJ; týlní krajina
M4852Zhroucení obratle NJ; krční krajina
M4853Zhroucení obratle NJ; krčně-hrudní krajina
M4854Zhroucení obratle NJ; hrudní krajina
M4855Zhroucení obratle NJ; hrudně-bederní krajina
M4856Zhroucení obratle NJ; bederní krajina
M4857Zhroucení obratle NJ; bederně-křížová krajina
M4858Zhroucení obratle NJ; křížová-kostrční krajina
M4859Zhroucení obratle NJ; lokalizace NS
M488Jiné určené spondylopatie
M4880Jiné určené spondylopatie; mnohočet. postižení páteře
M4881Jiné určené spondylopatie; týlní krajina
M4882Jiné určené spondylopatie; krční krajina
M4883Jiné určené spondylopatie; krčně-hrudní krajina
M4884Jiné určené spondylopatie; hrudní krajina
M4885Jiné určené spondylopatie; hrudně-bederní krajina
M4886Jiné určené spondylopatie; bederní krajina
M4887Jiné určené spondylopatie; bederně-křížová krajina
M4888Jiné určené spondylopatie; křížová-kostrční krajina
M4889Jiné určené spondylopatie; lokalizace NS
M489Spondylopatie NS
M4890Spondylopatie NS; mnohočet. postižení páteře
M4891Spondylopatie NS; týlní krajina
M4892Spondylopatie NS; krční krajina
M4893Spondylopatie NS; krčně-hrudní krajina
M4894Spondylopatie NS; hrudní krajina
M4895Spondylopatie NS; hrudně-bederní krajina
M4896Spondylopatie NS; bederní krajina
M4897Spondylopatie NS; bederně-křížová krajina
M4898Spondylopatie NS; křížová-kostrční krajina
M4899Spondylopatie NS; lokalizace NS
M49Spondylopatie při nemocech zařazených jinde
M490TBC páteře (A18.0+)
M4900TBC páteře; mnohočet. postižení páteře
M4901TBC páteře; týlní krajina
M4902TBC páteře; krční krajina
M4903TBC páteře; krčně-hrudní krajina
M4904TBC páteře; hrudní krajina
M4905TBC páteře; hrudně-bederní krajina
M4906TBC páteře; bederní krajina
M4907TBC páteře; bederně-křížová krajina
M4908TBC páteře; křížová-kostrční krajina
M4909TBC páteře; lokalizace NS
M491Brucelózní spondylitida (A23.-+)
M4910Brucellózní spondylitida; mnohočet. postižení páteře
M4911Brucellózní spondylitida; týlní krajina
M4912Brucellózní spondylitida; krční krajina
M4913Brucellózní spondylitida; krčně-hrudní krajina
M4914Brucellózní spondylitida; hrudní krajina
M4915Brucellózní spondylitida; hrudně-bederní krajina
M4916Brucellózní spondylitida; bederní krajina
M4917Brucellózní spondylitida; bederně-křížová krajina
M4918Brucellózní spondylitida; křížová-kostrční krajina
M4919Brucellózní spondylitida; lokalizace NS
M492Spondylitida způsobená enterobakteriemi (A01-A04+)
M4920Spondylitida způsobená enterobakt.; mnohočet. postižení páteře
M4921Spondylitida způsobená enterobakt.; týlní krajina
M4922Spondylitida způsobená enterobakt.; krční krajina
M4923Spondylitida způsobená enterobakt.; krčně-hrudní krajina
M4924Spondylitida způsobená enterobakt.; hrudní krajina
M4925Spondylitida způsobená enterobakt.; hrudně-bederní krajina
M4926Spondylitida způsobená enterobakt.; bederní krajina
M4927Spondylitida způsobená enterobakt.; bederně-křížová krajina
M4928Spondylitida způsobená enterobakt.; křížová-kostrční krajina
M4929Spondylitida způsobená enterobakt.; lokalizace NS
M493Spondylopatie při infekčních a parazitárních onemocněních ZJ
M4930Spondylopatie při infek.a parazit.onem.ZJ; mnohočet. postižení páteře
M4931Spondylopatie při infek.a parazit.onem.ZJ; týlní krajina
M4932Spondylopatie při infek.a parazit.onem.ZJ; krční krajina
M4933Spondylopatie při infek.a parazit.onem.ZJ; krčně hrudní krajina
M4934Spondylopatie při infek.a parazit.onem.ZJ; hrudní krajina
M4935Spondylopatie při infek.a parazit.onem.ZJ; hrudně-bederní krajina
M4936Spondylopatie při infek.a parazit.onem.ZJ; bederní krajina
M4937Spondylopatie při infek.a parazit.onem.ZJ; bederně křížová krajina
M4938Spondylopatie při infek.a parazit.onem.ZJ; křížová-kostrční krajina
M4939Spondylopatie při infek.a parazit.onem.ZJ; lokalizace NS
M494Neuropatická spondylopatie
M4940Neuropatická spondylopatie; mnohočet. postižení páteře
M4941Neuropatická spondylopatie; týlní krajina
M4942Neuropatická spondylopatie; krční krajina
M4943Neuropatická spondylopatie; krčně-hrudní krajina
M4944Neuropatická spondylopatie; hrudní krajina
M4945Neuropatická spondylopatie; hrudně-bederní krajina
M4946Neuropatická spondylopatie; bederní krajina
M4947Neuropatická spondylopatie; bederně-křížová krajina
M4948Neuropatická spondylopatie; křížová-kostrční krajina
M4949Neuropatická spondylopatie; lokalizace NS
M495Zhroucení obratle při nemocech zařazených jinde
M4950Zhroucení obratle při nem.ZJ; mnohočet.postižení páteře
M4951Zhroucení obratle při nem.ZJ; týlní krajina
M4952Zhroucení obratle při nem.ZJ; krční krajina
M4953Zhroucení obratle při nem.ZJ; krčně-hrudní krajina
M4954Zhroucení obratle při nem.ZJ; hrudní krajina
M4955Zhroucení obratle při nem.ZJ; hrudně-bederní krajina
M4956Zhroucení obratle při nem.ZJ; bederní krajina
M4957Zhroucení obratle při nem.ZJ; bederně-křížová krajina
M4958Zhroucení obratle při nem.ZJ; křížová-kostrční krajina
M4959Zhroucení obratle při nem.ZJ; lokalizace NS
M498Spondylopatie při jiných nemocech zařazených jinde
M4980Spondylopatie při jiných nemocech ZJ; mnohočetné postižení páteře
M4981Spondylopatie při jiných nemocech ZJ; týlní krajina
M4982Spondylopatie při jiných nemocech ZJ; krční krajina
M4983Spondylopatie při jiných nemocech ZJ; krčně-hrudní krajina
M4984Spondylopatie při jiných nemocech ZJ; hrudní krajina
M4985Spondylopatie při jiných nemocech ZJ; hrudně bederní krajina
M4986Spondylopatie při jiných nemocech ZJ; bederní krajina
M4987Spondylopatie při jiných nemocech ZJ; bederně křížová krajina
M4988Spondylopatie při jiných nemocech ZJ; křížová-kostrční krajina
M4989Spondylopatie při jiných nemocech ZJ; lokalizace NS
M50Onemocnění krčních meziobratlových plotének
M500Onemocnění krční meziobratlové ploténky s myelopatií (G99.2°)
M501Onemocnění krční meziobratlové ploténky s radikulopatií
M502Jiný výhřez (posun) krční meziobratlové ploténky
M503Jiná degenerace krční meziobratlové ploténky
M508Jiná onemocnění krční meziobratlové ploténky
M509Onemocnění krční meziobratlové ploténky NS
M51Onemocnění jiných meziobratlových plotének
M510Onemocnění lumbálních a j.meziobratl.plotének s myelopatií (G99.2°)
M511Onemocnění lumbálních a j.meziobratl.plotének s radikulopatií
M512Jiný určený výhřez (posun) meziobratlové ploténky
M513Jiná určená degenerace meziobratlové ploténky
M514Schmorlovy uzly
M518Jiná určená onemocnění meziobratlových plotének
M519Onemocnění meziobratlové ploténky NS
M53Jiné dorzopatie, nezařazené jinde
M530Cervikokraniální syndrom
M5302Cervikokraniální syndrom; krční krajina
M531Cervikobrachiální syndrom
M5313Cervikobrachiální syndrom; krčně-hrudní krajina
M532Instability páteře
M5320Instability páteře; mnohočet. postižení páteře
M5321Instability páteře; týlní krajina
M5322Instability páteře; krční krajina
M5323Instability páteře; krčně-hrudní krajina
M5324Instability páteře; hrudní krajina
M5325Instability páteře; hrudně-bederní krajina
M5326Instability páteře; bederní krajina
M5327Instability páteře; bederně-křížová krajina
M5328Instability páteře; křížová-kostrční krajina
M5329Instability páteře; lokalizace NS
M533Sakrokokcygeální onemocnění nezařazená jinde
M5330Sakrokokcygeální onemocnění NJ; mnohočet. postižení páteře
M5331Sakrokokcygeální onemocnění NJ; týlní krajina
M5332Sakrokokcygeální onemocnění NJ; krční krajina
M5333Sakrokokcygeální onemocnění NJ; krčně-hrudní krajina
M5334Sakrokokcygeální onemocnění NJ; hrudní krajina
M5335Sakrokokcygeální onemocnění NJ; hrudně-bederní krajina
M5336Sakrokokcygeální onemocnění NJ; bederní krajina
M5337Sakrokokcygeální onemocnění NJ; bederně-křížová krajina
M5338Sakrokokcygeální onemocnění NJ; křížová-kostrční krajina
M5339Sakrokokcygeální onemocnění NJ; lokalizace NS
M538Jiné určené dorzopatie
M5380Jiné určené dorzopatie; mnohočet. postižení páteře
M5381Jiné určené dorzopatie; týlní krajina
M5382Jiné určené dorzopatie; krční krajina
M5383Jiné určené dorzopatie; krčně-hrudní krajina
M5384Jiné určené dorzopatie; hrudní krajina
M5385Jiné určené dorzopatie; hrudně-bederní krajina
M5386Jiné určené dorzopatie; bederní krajina
M5387Jiné určené dorzopatie; bederně-křížová krajina
M5388Jiné určené dorzopatie; křížová-kostrční krajina
M5389Jiné určené dorzopatie; lokalizace NS
M539Dorzopatie NS
M5390Dorzopatie NS; mnohočet. postižení páteře
M5391Dorzopatie NS; týlní krajina
M5392Dorzopatie NS; krční krajina
M5393Dorzopatie NS; krčně-hrudní krajina
M5394Dorzopatie NS; hrudní krajina
M5395Dorzopatie NS; hrudně-bederní krajina
M5396Dorzopatie NS; bederní krajina
M5397Dorzopatie NS; bederně-křížová krajina
M5398Dorzopatie NS; křížová-kostrční krajina
M5399Dorzopatie NS; lokalizace NS
M54Dorzalgie
M540Panikulitida postihující krajiny krku a zad
M5400Panikulitida postih.krk a záda; mnohočet. postižení páteře
M5401Panikulitida postih.krk a záda; týlní krajina
M5402Panikulitida postih.krk a záda; krční krajina
M5403Panikulitida postih.krk a záda; krčně-hrudní krajina
M5404Panikulitida postih.krk a záda; hrudní krajina
M5405Panikulitida postih.krk a záda; hrudně-bederní krajina
M5406Panikulitida postih.krk a záda; bederní krajina
M5407Panikulitida postih.krk a záda; bederně-křížová krajina
M5409Panikulitida postih.krk a záda; lokalizace NS
M541Radikulopatie
M5410Radikulopatie; mnohočet. postižení páteře
M5412Radikulopatie; krční krajina
M5413Radikulopatie; krčně-hrudní krajina
M5414Radikulopatie; hrudní krajina
M5415Radikulopatie; hrudně-bederní krajina
M5416Radikulopatie; bederní krajina
M5417Radikulopatie; bederně-křížová krajina
M5419Radikulopatie; lokalizace NS
M542Cervikalgie
M5422Cervikalgie; krční krajina
M543Ischias
M5430Ischias; mnohočet. postižení páteře
M5436Ischias; bederní krajina
M5437Ischias; bederně-křížová krajina
M5438Ischias; křížová-kostrční krajina
M5439Ischias; lokalizace NS
M544Lumbago s ischiasem
M5440Lumbago s ischiasem; mnohočet. postižení páteře
M5446Lumbago s ischiasem; bederní krajina
M5447Lumbago s ischiasem; bederně-křížová krajina
M5448Lumbago s ischiasem; křížová-kostrční krajina
M5449Lumbago s ischiasem; lokalizace NS
M545Bolesti dolní části zad
M5450Bolesti dolní části zad; mnohočet. postižení páteře
M5456Bolesti dolní části zad; bederní krajina
M5457Bolesti dolní části zad; bederně-křížová krajina
M5458Bolesti dolní části zad; křížová-kostrční krajina
M5459Bolesti dolní části zad; lokalizace NS
M546Bolest v hrudní páteři
M5460Bolest v hrudní páteři; mnohočet. postižení páteře
M5463Bolest v hrudní páteři; krčně-hrudní krajina
M5464Bolest v hrudní páteři; hrudní krajina
M5465Bolest v hrudní páteři; hrudně-bederní krajina
M5469Bolest v hrudní páteři; lokalizace NS
M548Jiná dorzalgie
M5480Jiná dorzalgie; mnohočet. postižení páteře
M5483Jiná dorzalgie; krčně-hrudní krajina
M5484Jiná dorzalgie; hrudní krajina
M5485Jiná dorzalgie; hrudně-bederní krajina
M5486Jiná dorzalgie; bederní krajina
M5487Jiná dorzalgie; bederně-křížová krajina
M5488Jiná dorzalgie; křížová-kostrční krajina
M5489Jiná dorzalgie; lokalizace NS
M549Dorzalgie NS
M5490Dorzalgie NS; mnohočet. postižení páteře
M5493Dorzalgie NS; krčně-hrudní krajina
M5494Dorzalgie NS; hrudní krajina
M5495Dorzalgie NS; hrudně-bederní krajina
M5496Dorzalgie NS; bederní krajina
M5497Dorzalgie NS; bederně-křížová krajina
M5498Dorzalgie NS; křížová-kostrční krajina
M5499Dorzalgie NS; lokalizace NS
M60Myozitida - zánět svalu
M600Infekční myozitida
M6000Infekční myozitida; mnohočetné lokalizace
M6001Infekční myozitida; ramenní krajina
M6002Infekční myozitida; nadloktí
M6003Infekční myozitida; předloktí
M6004Infekční myozitida; ruka
M6005Infekční myozitida; pánevní krajina a stehno
M6006Infekční myozitida; bérec
M6007Infekční myozitida; kotník a noha pod ním
M6008Infekční myozitida; jiné
M6009Infekční myozitida; lokalizace NS
M601Intersticiální myozitida
M6010Intersticiální myozitida; mnohočetné lokalizace
M6011Intersticiální myozitida; ramenní krajina
M6012Intersticiální myozitida; nadloktí
M6013Intersticiální myozitida; předloktí
M6014Intersticiální myozitida; ruka
M6015Intersticiální myozitida; pánevní krajina a stehno
M6016Intersticiální myozitida; bérec
M6017Intersticiální myozitida; kotník a noha pod ním
M6018Intersticiální myozitida; jiné
M6019Intersticiální myozitida; lokalizace NS
M602Granulom z cizího tělesa měkké tkáně, NJ
M6020Granulom z ciz.těl.měk.tkáně NJ; mnohočetné lokalizace
M6021Granulom z ciz.těl.měk.tkáně NJ; ramenní krajina
M6022Granulom z ciz.těl.měk.tkáně NJ; nadloktí
M6023Granulom z ciz.těl.měk.tkáně NJ; předloktí
M6024Granulom z ciz.těl.měk.tkáně NJ; ruka
M6025Granulom z ciz.těl.měk.tkáně NJ; pánevní krajina a stehno
M6026Granulom z ciz.těl.měk.tkáně NJ; bérec
M6027Granulom z ciz.těl.měk.tkáně NJ; kotník a noha pod ním
M6028Granulom z cizího tělesa měkkké tkáně, NJ; jiné
M6029Granulom z ciz.těl.měk.tkáně NJ; lokalizace NS
M608Jiná myozitida
M6080Jiná myozitida; mnohočetné lokalizace
M6081Jiná myozitida; ramenní krajina
M6082Jiná myozitida; nadloktí
M6083Jiná myozitida; předloktí
M6084Jiná myozitida; ruka
M6085Jiná myozitida; pánevní krajina a stehno
M6086Jiná myozitida; bérec
M6087Jiná myozitida; kotník a noha pod ním
M6088Jiná myozitida; jiné
M6089Jiná myozitida; lokalizace NS
M609Myozitida NS
M6090Myozitida NS; mnohočetné lokalizace
M6091Myozitida NS; ramenní krajina
M6092Myozitida NS; nadloktí
M6093Myozitida NS; předloktí
M6094Myozitida NS; ruka
M6095Myozitida NS; pánevní krajina a stehno
M6096Myozitida NS; bérec
M6097Myozitida NS; kotník a noha pod ním
M6098Myozitida NS; jiné
M6099Myozitida NS; lokalizace NS
M61Kalcifikace a osifikace svalu
M610Myositis ossificans traumatica
M6100Myositis ossificans traumatica; mnohočetné lokalizace
M6101Myositis ossificans traumatica; ramenní krajina
M6102Myositis ossificans traumatica; nadloktí
M6103Myositis ossificans traumatica; předloktí
M6104Myositis ossificans traumatica; ruka
M6105Myositis ossificans traumatica; pánevní krajina a stehno
M6106Myositis ossificans traumatica; bérec
M6107Myositis ossificans traumatica; kotník a noha pod ním
M6108Myositis ossificans traumatica; jiné
M6109Myositis ossificans traumatica; lokalizace NS
M611Myositis ossificans progressiva
M6110Myositis ossificans progressiva; mnohočetné lokalizace
M6111Myositis ossificans progressiva; ramenní krajina
M6112Myositis ossificans progressiva; nadloktí
M6113Myositis ossificans progressiva; předloktí
M6114Myositis ossificans progressiva; ruka
M6115Myositis ossificans progressiva; pánevní krajina a stehno
M6116Myositis ossificans progressiva; bérec
M6117Myositis ossificans progressiva; kotník a noha pod ním
M6118Myositis ossificans progressiva; jiné
M6119Myositis ossificans progressiva; lokalizace NS
M612Paralytická kalcifikace a osifikace svalu
M6120Paralytická kalcifikace a osifikace svalu; mnohočetné lokalizace
M6121Paralytická kalcifikace a osifikace svalu; ramenní krajina
M6122Paralytická kalcifikace a osifikace svalu; nadloktí
M6123Paralytická kalcifikace a osifikace svalu; předloktí
M6124Paralytická kalcifikace a osifikace svalu; ruka
M6125Paralytická kalcifikace a osifikace svalu; pánevní krajina a stehno
M6126Paralytická kalcifikace a osifikace svalu; bérec
M6127Paralytická kalcifikace a osifikace svalu; kotník a noha pod ním
M6128Paralytická kalcifikace a osifikace svalu; jiné
M6129Paralytická kalcifikace a osifikace svalu; lokalizace NS
M613Kalcifikace a osifikace svalů spojená s popáleninami
M6130Kalcifikace a osifikace sval.spoj.s popál.; mnohočetné lokalizace
M6131Kalcifikace a osifikace svalů spoj.s popál.; ramenní krajina
M6132Kalcifikace a osifikace svalů spoj.s popál.; nadloktí
M6133Kalcifikace a osifikace svalů spoj.s popál.; předloktí
M6134Kalcifikace a osifikace svalů spoj.s popál.; ruka
M6135Kalcifikace a osifikace svalů spoj.s popál.; pánevní krajina a stehno
M6136Kalcifikace a osifikace svalů spoj.s popál.; bérec
M6137Kalcifikace a osifikace svalů spoj.s popál.; kotník a noha pod ním
M6138Kalcifikace a osifikace svalů spoj.s popál.; jiné
M6139Kalcifikace a osifikace svalů spoj.s popál.; lokalizace NS
M614Jiná kalcifikace svalu
M6140Jiná kalcifikace svalu; mnohočetné lokalizace
M6141Jiná kalcifikace svalu; ramenní krajina
M6142Jiná kalcifikace svalu; nadloktí
M6143Jiná kalcifikace svalu; předloktí
M6144Jiná kalcifikace svalu; ruka
M6145Jiná kalcifikace svalu; pánevní krajina a stehno
M6146Jiná kalcifikace svalu; bérec
M6147Jiná kalcifikace svalu; kotník a noha pod ním
M6148Jiná kalcifikace svalu; jiné
M6149Jiná kalcifikace svalu; lokalizace NS
M615Jiná osifikace svalu
M6150Jiná osifikace svalu; mnohočetné lokalizace
M6151Jiná osifikace svalu; ramenní krajina
M6152Jiná osifikace svalu; nadloktí
M6153Jiná osifikace svalu; předloktí
M6154Jiná osifikace svalu; ruka
M6155Jiná osifikace svalu; pánevní krajina a stehno
M6156Jiná osifikace svalu; bérec
M6157Jiná osifikace svalu; kotník a noha pod ním
M6158Jiná osifikace svalu; jiné
M6159Jiná osifikace svalu; lokalizace NS
M619Kalcifikace a osifikace svalu NS
M6190Kalcifikace a osif.svalu NS; mnohočetné lokalizace
M6191Kalcifikace a osif.svalu NS; ramenní krajina
M6192Kalcifikace a osif.svalu NS; nadloktí
M6193Kalcifikace a osif.svalu NS; předloktí
M6194Kalcifikace a osif.svalu NS; ruka
M6195Kalcifikace a osif.svalu NS; pánevní krajina a stehno
M6196Kalcifikace a osif.svalu NS; bérec
M6197Kalcifikace a osif.svalu NS; kotník a noha pod ním
M6198Kalcifikace a osif.svalu NS; jiné
M6199Kalcifikace a osif.svalu NS; lokalizace NS
M62Jiná onemocnění svalu
M620Rozštěp svalu
M6200Rozštěp svalu; mnohočetné lokalizace
M6201Rozštěp svalu; ramenní krajina
M6202Rozštěp svalu; nadloktí
M6203Rozštěp svalu; předloktí
M6204Rozštěp svalu; ruka
M6205Rozštěp svalu; pánevní krajina a stehno
M6206Rozštěp svalu; bérec
M6207Rozštěp svalu; kotník a noha pod ním
M6208Rozštěp svalu; jiné
M6209Rozštěp svalu; lokalizace NS
M621Jiná ruptura (roztržení) svalu (neúrazová)
M6210Jiná ruptura svalu (neúrazová); mnohočetné lokalizace
M6211Jiná ruptura svalu (neúrazová); ramenní krajina
M6212Jiná ruptura svalu (neúrazová); nadloktí
M6213Jiná ruptura svalu (neúrazová); předloktí
M6214Jiná ruptura svalu (neúrazová); ruka
M6215Jiná ruptura svalu (neúrazová); pánevní krajina a stehno
M6216Jiná ruptura svalu (neúrazová); bérec
M6217Jiná ruptura svalu (neúrazová); kotník a noha pod ním
M6218Jiná ruptura svalu (neúrazová); jiné
M6219Jiná ruptura svalu (neúrazová); lokalizace NS
M622Ischemický infarkt svalu
M6220Ischemický infarkt svalu; mnohočetné lokalizace
M6221Ischemický infarkt svalu; ramenní krajina
M6222Ischemický infarkt svalu; nadloktí
M6223Ischemický infarkt svalu; předloktí
M6224Ischemický infarkt svalu; ruka
M6225Ischemický infarkt svalu; pánevní krajina a stehno
M6226Ischemický infarkt svalu; bérec
M6227Ischemický infarkt svalu; kotník a noha pod ním
M6228Ischemický infarkt svalu; jiné
M6229Ischemický infarkt svalu; lokalizace NS
M623Syndrom nehybnosti (paraplegický)
M6230Syndrom nehybnosti (paraplegický); mnohočetné lokalizace
M6231Syndrom nehybnosti (paraplegický); ramenní krajina
M6232Syndrom nehybnosti (paraplegický); nadloktí
M6233Syndrom nehybnosti (paraplegický); předloktí
M6234Syndrom nehybnosti (paraplegický); ruka
M6235Syndrom nehybnosti (paraplegický); pánevní krajina a stehno
M6236Syndrom nehybnosti (paraplegický); bérec
M6237Syndrom nehybnosti (paraplegický); kotník a noha pod ním
M6238Syndrom nehybnosti (paraplegický); jiné
M6239Syndrom nehybnosti (paraplegický); lokalizace NS
M624Kontraktura svalu
M6240Kontraktura svalu; mnohočetné lokalizace
M6241Kontraktura svalu; ramenní krajina
M6242Kontraktura svalu; nadloktí
M6243Kontraktura svalu; předloktí
M6244Kontraktura svalu; ruka
M6245Kontraktura svalu; pánevní krajina a stehno
M6246Kontraktura svalu; bérec
M6247Kontraktura svalu; kotník a noha pod ním
M6248Kontraktura svalu; jiné
M6249Kontraktura svalu; lokalizace NS
M625Ochablost a atrofie svalu NJ
M6250Ochablost a atrofie svalu NJ; mnohočetné lokalizace
M6251Ochablost a atrofie svalu NJ; ramenní krajina
M6252Ochablost a atrofie svalu NJ; nadloktí
M6253Ochablost a atrofie svalu NJ; předloktí
M6254Ochablost a atrofie svalu NJ; ruka
M6255Ochablost a atrofie svalu NJ; pánevní krajina a stehno
M6256Ochablost a atrofie svalu NJ; bérec
M6257Ochablost a atrofie svalu NJ; kotník a noha pod ním
M6258Ochablost a atrofie svalu NJ; jiné
M6259Ochablost a atrofie svalu NJ; lokalizace NS
M626Svalová křeč
M6260Svalová křeč; mnohočetné lokalizace
M6261Svalová křeč; ramenní krajina
M6262Svalová křeč; nadloktí
M6263Svalová křeč; předloktí
M6264Svalová křeč; ruka
M6265Svalová křeč; pánevní krajina a stehno
M6266Svalová křeč; bérec
M6267Svalová křeč; kotník a noha pod ním
M6268Svalová křeč; jiné
M6269Svalová křeč; lokalizace NS
M628Jiná určená onemocnění svalu
M6280Jiná určená onemocnění svalu; mnohočetné lokalizace
M6281Jiná určená onemocnění svalu; ramenní krajina
M6282Jiná určená onemocnění svalu; nadloktí
M6283Jiná určená onemocnění svalu; předloktí
M6284Jiná určená onemocnění svalu; ruka
M6285Jiná určená onemocnění svalu; pánevní krajina a stehno
M6286Jiná určená onemocnění svalu; bérec
M6287Jiná určená onemocnění svalu; kotník a noha pod ním
M6288Jiná určená onemocnění svalu; jiné
M6289Jiná určená onemocnění svalu; lokalizace NS
M629Onemocnění svalu NS
M6290Onemocnění svalu NS; mnohočetné lokalizace
M6291Onemocnění svalu NS; ramenní krajina
M6292Onemocnění svalu NS; nadloktí
M6293Onemocnění svalu NS; předloktí
M6294Onemocnění svalu NS; ruka
M6295Onemocnění svalu NS; pánevní krajina a stehno
M6296Onemocnění svalu NS; bérec
M6297Onemocnění svalu NS; kotník a noha pod ním
M6298Onemocnění svalu NS; jiné
M6299Onemocnění svalu NS; lokalizace NS
M63Onemocnění svalů při nemocech ZJ
M630Myozitida při bakteriálních nemocech ZJ
M631Myozitida při protozoárních a parazitárních infekcích ZJ
M632Myozitida při jiných infekčních nemocech zařazených jinde
M633Myozitida při sarkoidóze (D86.8+)
M638Jiná onemocnění svalů při nemocech ZJ
M65Zánět synoviální blány a šlachové pochvy
M650Absces šlachové pochvy
M6500Absces šlachové pochvy; mnohočetné lokalizace
M6501Absces šlachové pochvy; ramenní krajina
M6502Absces šlachové pochvy; nadloktí
M6503Absces šlachové pochvy; předloktí
M6504Absces šlachové pochvy; ruka
M6506Absces šlachové pochvy; bérec
M6507Absces šlachové pochvy; kotník a noha pod ním
M6509Absces šlachové pochvy; lokalizace NS
M651Jiná infekční (tendo)synovitida
M6510Jiná infekční (tendo)synovitida; mnohočetné lokalizace
M6511Jiná infekční (tendo)synovitida; ramenní krajina
M6512Jiná infekční (tendo)synovitida; nadloktí
M6513Jiná infekční (tendo)synovitida; předloktí
M6514Jiná infekční (tendo)synovitida; ruka
M6516Jiná infekční (tendo)synovitida; bérec
M6517Jiná infekční (tendo)synovitida; kotník a noha pod ním
M6519Jiná infekční (tendo)synovitida; lokalizace NS
M652Kalcifikující zánět šlachy - tendinitida
M6520Kalcifikující zánět šlachy; mnohočetné lokalizace
M6521Kalcifikující zánět šlachy; ramenní krajina
M6522Kalcifikující zánět šlachy; nadloktí
M6523Kalcifikující zánět šlachy; předloktí
M6524Kalcifikující zánět šlachy; ruka
M6526Kalcifikující zánět šlachy; bérec
M6527Kalcifikující zánět šlachy; kotník a noha pod ním
M6529Kalcifikující zánět šlachy; lokalizace NS
M653Skákavý prst (trigger finger)
M6530Skákavý prst (trigger finger); mnohočetné lokalizace
M6534Skákavý prst (trigger finger); ruka
M6537Skákavý prst (trigger finger); kotník a noha pod ním
M6539Skákavý prst (trigger finger); lokalizace NS
M654Tendosynovitida v oblasti bodcového výběžku radia
M6543Tendosynovitida v oblasti bodcového výběžku radia; předloktí
M658Jiná synovitida a tendosynovitida
M6580Jiná synovitida a tendosynovitida; mnohočetné lokalizace
M6581Jiná synovitida a tendosynovitida; ramenní krajina
M6582Jiná synovitida a tendosynovitida; nadloktí
M6583Jiná synovitida a tendosynovitida; předloktí
M6584Jiná synovitida a tendosynovitida; ruka
M6585Jiná synovitida a tendosynovitida; pánevní krajina a stehno
M6586Jiná synovitida a tendosynovitida; bérec
M6587Jiná synovitida a tendosynovitida; kotník a noha pod ním
M6589Jiná synovitida a tendosynovitida; lokalizace NS
M659Synovitida a tendosynovitida NS
M6590Synovitida a tendosynovitida NS; mnohočetné lokalizace
M6591Synovitida a tendosynovitida NS; ramenní krajina
M6592Synovitida a tendosynovitida NS; nadloktí
M6593Synovitida a tendosynovitida NS; předloktí
M6594Synovitida a tendosynovitida NS; ruka
M6595Synovitida a tendosynovitida NS; pánevní krajina a stehno
M6596Synovitida a tendosynovitida NS; bérec
M6597Synovitida a tendosynovitida NS; kotník a noha pod ním
M6599Synovitida a tendosynovitida NS; lokalizace NS
M66Samovolné roztržení - ruptura - synoviální blány a šlachy
M660Ruptura popliteální cysty
M6606Ruptura popliteální cysty; bérec
M6609Ruptura popliteální cysty; lokalizace NS
M661Ruptura synoviální blány
M6610Ruptura synoviální blány; mnohočetné lokalizace
M6611Ruptura synoviální blány; ramenní krajina
M6612Ruptura synoviální blány; nadloktí
M6613Ruptura synoviální blány; předloktí
M6614Ruptura synoviální blány; ruka
M6615Ruptura synoviální blány; pánevní krajina a stehno
M6616Ruptura synoviální blány; bérec
M6617Ruptura synoviální blány; kotník a noha pod ním
M6619Ruptura synoviální blány; lokalizace NS
M662Samovolná ruptura šlach extenzorů
M6620Samovolná ruptura šlach extenzorů; mnohočetné lokalizace
M6621Samovolná ruptura šlach extenzorů; ramenní krajina
M6622Samovolná ruptura šlach extenzorů; nadloktí
M6623Samovolná ruptura šlach extenzorů; předloktí
M6624Samovolná ruptura šlach extenzorů; ruka
M6625Samovolná ruptura šlach extenzorů; pánevní krajina a stehno
M6626Samovolná ruptura šlach extenzorů; bérec
M6627Samovolná ruptura šlach extenzorů; kotník a noha pod ním
M6629Samovolná ruptura šlach extenzorů; lokalizace NS
M663Samovolná ruptura šlach flexorů
M6630Samovolná ruptura šlach flexorů; mnohočetné lokalizace
M6631Samovolná ruptura šlach flexorů; ramenní krajina
M6632Samovolná ruptura šlach flexorů; nadloktí
M6633Samovolná ruptura šlach flexorů; předloktí
M6634Samovolná ruptura šlach flexorů; ruka
M6635Samovolná ruptura šlach flexorů; pánevní krajina a stehno
M6636Samovolná ruptura šlach flexorů; bérec
M6637Samovolná ruptura šlach flexorů; kotník a noha pod ním
M6639Samovolná ruptura šlach flexorů; lokalizace NS
M664Samovolná ruptura jiných šlach
M6640Samovolná ruptura jiných šlach; mnohočetné lokalizace
M6641Samovolná ruptura jiných šlach; ramenní krajina
M6642Samovolná ruptura jiných šlach; nadloktí
M6643Samovolná ruptura jiných šlach; předloktí
M6644Samovolná ruptura jiných šlach; ruka
M6645Samovolná ruptura jiných šlach; pánevní krajina a stehno
M6646Samovolná ruptura jiných šlach; bérec
M6647Samovolná ruptura jiných šlach; kotník a noha pod ním
M6649Samovolná ruptura jiných šlach; lokalizace NS
M665Samovolná ruptura neurčené šlachy
M6650Samovolná ruptura neurčené šlachy; mnohočetné lokalizace
M6651Samovolná ruptura neurčené šlachy; ramenní krajina
M6652Samovolná ruptura neurčené šlachy; nadloktí
M6653Samovolná ruptura neurčené šlachy; předloktí
M6654Samovolná ruptura neurčené šlachy; ruka
M6655Samovolná ruptura neurčené šlachy; pánevní krajina a stehno
M6656Samovolná ruptura neurčené šlachy; bérec
M6657Samovolná ruptura neurčené šlachy; kotník a noha pod ním
M6658Samovolná ruptura neurčené šlachy; jiné
M6659Samovolná ruptura neurčené šlachy; lokalizace NS
M67Jiná onemocnění synoviální blány a šlachy
M670Zkrácení Achillovy šlachy (získané)
M671Jiná kontraktura šlachy (pochvy šlachové)
M672Hypertrofie synoviální blány, nezařazená jinde
M673Přechodná synovitida
M674Ganglion
M678Jiná určená onemocnění synoviální blány a šlachy
M679Onemocnění synoviální blány a šlachy NS
M68Onemocnění synoviální blány a šlachové pochvy při nemocech ZJ
M680Synovitida a tendosynovitida při bakteriápních nemocech ZJ
M688Jiná onemocnění synoviální blány a šlachy při nemocech ZJ
M70Onemocnění měkké tkáně způs. zatěžováním, přetěžováním n.tlakem
M700Chronická krepitující synovitida ruky a zápěstí
M7004Chronická krepitující synovitida ruky a zápěstí; ruka
M701Burzitida ruky
M7014Burzitida ruky; ruka
M702Burzitida olekranu
M7023Burzitida olekranonu; předloktí
M703Jiná burzitida lokte
M7032Jiná burzitida lokte; nadloktí
M7033Jiná burzitida lokte; předloktí
M704Prepatelární burzitida
M7046Prepatelární burzitida; bérec
M705Jiná burzitida kolena
M7056Jiná burzitida kolena; bérec
M706Trochanterická burzitida
M7065Trochanterická burzitida; pánevní krajina a stehno
M707Jiná burzitida kyčle
M7075Jiná burzitida kyčle; pánevní krajina a stehno
M708Jiná onemocnění měkké tkáně spojená s funkcí
M7080Jiná onem.měkké tkáně spojená s funkcí; mnohočetné lokalizace
M7081Jiná onem.měkké tkáně spojená s funkcí; ramenní krajina
M7082Jiná onem.měkké tkáně spojená s funkcí; nadloktí
M7083Jiná onem.měkké tkáně spojená s funkcí; předloktí
M7084Jiná onem.měkké tkáně spojená s funkcí; ruka
M7085Jiná onem.měkké tkáně spojená s funkcí; pánevní krajina a stehno
M7086Jiná onem.měkké tkáně spojená s funkcí; bérec
M7087Jiná onem.měkké tkáně spojená s funkcí; kotník a noha pod ním
M7088Jiná onem.měkké tkáně spojená s funkcí; jiné
M7089Jiná onem.měkké tkáně spojená s funkcí; lokalizace NS
M709Neurčené onemocnění měkké tkáně spojené s funkcí
M7090Neurčené onem.měkké tkáně spojené s funkcí; mnohočetné lokalizace
M7091Neurčené onem.měkké tkáně spojené s funkcí; ramenní krajina
M7092Neurčené onem.měkké tkáně spojené s funkcí; nadloktí
M7093Neurčené onem.měkké tkáně spojené s funkcí; předloktí
M7094Neurčené onem.měkké tkáně spojené s funkcí; ruka
M7095Neurčené onem.měkké tkáně spojené s funkcí; pánevní krajina a stehno
M7096Neurčené onem.měkké tkáně spojené s funkcí; bérec
M7097Neurčené onem.měkké tkáně spojené s funkcí; kotník a noha pod ním
M7098Neurčené onem.měkké tkáně spojené s funkcí; jiné
M7099Neurčené onem.měkké tkáně spojené s funkcí; lokalizace NS
M71Jiné burzopatie
M710Absces burzy
M7100Absces burzy; mnohočetné lokalizace
M7101Absces burzy; ramenní krajina
M7102Absces burzy; nadloktí
M7103Absces burzy; předloktí
M7104Absces burzy; ruka
M7105Absces burzy; pánevní krajina a stehno
M7106Absces burzy; bérec
M7107Absces burzy; kotník a noha pod ním
M7108Absces burzy; jiné
M7109Absces burzy; lokalizace NS
M711Jiná infekční burzitida
M7110Jiná infekční burzitida; mnohočetné lokalizace
M7111Jiná infekční burzitida; ramenní krajina
M7112Jiná infekční burzitida; nadloktí
M7113Jiná infekční burzitida; předloktí
M7114Jiná infekční burzitida; ruka
M7115Jiná infekční burzitida; pánevní krajina a stehno
M7116Jiná infekční burzitida; bérec
M7117Jiná infekční burzitida; kotník a noha pod ním
M7119Jiná infekční burzitida; lokalizace NS
M712Synoviální cysta popliteálního prostoru [Bakerova]
M7126Synoviální cysta popliteálního prostoru; bérec
M713Jiná cysta burzy
M7130Jiná cysta burzy; mnohočetné lokalizace
M7131Jiná cysta burzy; ramenní krajina
M7132Jiná cysta burzy; nadloktí
M7133Jiná cysta burzy; předloktí
M7134Jiná cysta burzy; ruka
M7135Jiná cysta burzy; pánevní krajina a stehno
M7136Jiná cysta burzy; bérec
M7137Jiná cysta burzy; kotník a noha pod ním
M7139Jiná cysta burzy; lokalizace NS
M714Vápenaté usazeniny - kalciová depozita - v burze
M7140Vápenaté uloženiny v burze; mnohočetné lokalizace
M7141Vápenaté uloženiny v burze; ramenní krajina
M7142Vápenaté uloženiny v burze; nadloktí
M7143Vápenaté uloženiny v burze; předloktí
M7144Vápenaté uloženiny v burze; ruka
M7145Vápenaté uloženiny v burze; pánevní krajina a stehno
M7146Vápenaté uloženiny v burze; bérec
M7147Vápenaté uloženiny v burze; kotník a noha pod ním
M7149Vápenaté uloženiny v burze; lokalizace NS
M715Jiná burzitida nezařazená jinde
M7150Jiná burzitida nezařazená jinde; mnohočetné lokalizace
M7151Jiná burzitida nezařazená jinde; ramenní krajina
M7152Jiná burzitida nezařazená jinde; nadloktí
M7153Jiná burzitida nezařazená jinde; předloktí
M7154Jiná burzitida nezařazená jinde; ruka
M7155Jiná burzitida nezařazená jinde; pánevní krajina a stehno
M7156Jiná burzitida nezařazená jinde; bérec
M7157Jiná burzitida nezařazená jinde; kotník a noha pod ním
M7159Jiná burzitida nezařazená jinde; lokalizace NS
M718Jiné určené burzopatie
M7180Jiné určené burzopatie; mnohočetné lokalizace
M7181Jiné určené burzopatie; ramenní krajina
M7182Jiné určené burzopatie; nadloktí
M7183Jiné určené burzopatie; předloktí
M7184Jiné určené burzopatie; ruka
M7185Jiné určené burzopatie; pánevní krajina a stehno
M7186Jiné určené burzopatie; bérec
M7187Jiné určené burzopatie; kotník a noha pod ním
M7189Jiné určené burzopatie; lokalizace NS
M719Burzopatie NS
M7190Burzopatie NS; mnohočetné lokalizace
M7191Burzopatie NS; ramenní krajina
M7192Burzopatie NS; nadloktí
M7193Burzopatie NS; předloktí
M7194Burzopatie NS; ruka
M7195Burzopatie NS; pánevní krajina a stehno
M7196Burzopatie NS; bérec
M7197Burzopatie NS; kotník a noha pod ním
M7199Burzopatie NS; lokalizace NS
M72Fibroblastická onemocnění
M720Fibromatóza palmární fascie [Dupuytrenova]
M7204Fibromatóza palmární fascie; ruka
M721Polštářkové klouby
M7210Polštářkové klouby; mnohočetné lokalizace
M7211Polštářkové klouby; ramenní krajina
M7212Polštářkové klouby; nadloktí
M7213Polštářkové klouby; předloktí
M7214Polštářkové klouby; ruka
M7216Polštářkové klouby; bérec
M7217Polštářkové klouby; kotník a noha pod ním
M7219Polštářkové klouby; lokalizace NS
M722Fibromatóza plantární fascie
M7227Fibromatóza plantární fascie; kotník a noha pod ním
M724Fibromatóza pseudosarkomatózní
M7244Fibromatóza pseudosarkomatózní; ruka
M7247Fibromatóza pseudosarkomatózní; kotník a noha pod ním
M7249Fibromatóza pseudosarkomatózní; lokalizace NS
M726Fasciitida nekrotizující
M7260Fasciitida nekrotizující; mnohočetné lokalizace
M7261Fasciitida nekrotizující; ramenní krajina
M7262Fasciitida nekrotizující; nadloktí
M7263Fasciitida nekrotizující; předloktí
M7264Fasciitida nekrotizující; ruka
M7265Fasciitida nekrotizující; pánevní krajina a stehno
M7266Fasciitida nekrotizující; bérec
M7267Fasciitida nekrotizující; kotník a noha pod ním
M7268Fasciitida nekrotizující; jiné
M7269Fasciitida nekrotizující; lokalizace NS
M728Jiná fibroblastická onemocnění
M7280Jiná fibroblastická onemocnění; mnohočetné lokalizace
M7281Jiná fibroblastická onemocnění; ramenní krajina
M7282Jiná fibroblastická onemocnění; nadloktí
M7283Jiná fibroblastická onemocnění; předloktí
M7284Jiná fibroblastická onemocnění; ruka
M7285Jiná fibroblastická onemocnění; pánevní krajina a stehno
M7286Jiná fibroblastická onemocnění; bérec
M7287Jiná fibroblastická onemocnění; kotník a noha pod ním
M7288Jiná fibroblastická onemocnění; jiné
M7289Jiná fibroblastická onemocnění; lokalizace NS
M729Fibroblastické onemocnění NS
M7290Fibroblastické onemocnění NS; mnohočetné lokalizace
M7291Fibroblastické onemocnění NS; ramenní krajina
M7292Fibroblastické onemocnění NS; nadloktí
M7293Fibroblastické onemocnění NS; předloktí
M7294Fibroblastické onemocnění NS; ruka
M7295Fibroblastické onemocnění NS; pánevní krajina a stehno
M7296Fibroblastické onemocnění NS; bérec
M7297Fibroblastické onemocnění NS; kotník a noha pod ním
M7298Fibroblastické onemocnění NS; jiné
M7299Fibroblastické onemocnění NS; lokalizace NS
M73Onemocnění měkké tkáně pří nemocech ZJ
M730Gonokoková burzitida (A54.4+)
M7300Gonokoková burzitida; mnohočetné lokalizace
M7301Gonokoková burzitida; ramenní krajina
M7302Gonokoková burzitida; nadloktí
M7303Gonokoková burzitida; předloktí
M7304Gonokoková burzitida; ruka
M7305Gonokoková burzitida; pánevní krajina a stehno
M7306Gonokoková burzitida; bérec
M7307Gonokoková burzitida; kotník a noha pod ním
M7309Gonokoková burzitida; lokalizace NS
M731Syfilitická burzitida (A52.7+)
M7310Syfilitická burzitida; mnohočetné lokalizace
M7311Syfilitická burzitida; ramenní krajina
M7312Syfilitická burzitida; nadloktí
M7313Syfilitická burzitida; předloktí
M7314Syfilitická burzitida; ruka
M7315Syfilitická burzitida; pánevní krajina a stehno
M7316Syfilitická burzitida; bérec
M7317Syfilitická burzitida; kotník a noha pod ním
M7319Syfilitická burzitida; lokalizace NS
M738Jiná onemocnění měkké tkáně při nemocech ZJ
M7380Jiná onem.měkké tkáně při nem.ZJ; mnohočetné lokalizace
M7381Jiná onem.měkké tkáně při nem.ZJ; ramenní krajina
M7382Jiná onem.měkké tkáně při nem.ZJ; nadloktí
M7383Jiná onem.měkké tkáně při nem.ZJ; předloktí
M7384Jiná onem.měkké tkáně při nem.ZJ; ruka
M7385Jiná onem.měkké tkáně při nem.ZJ; pánevní krajina a stehno
M7386Jiná onem.měkké tkáně při nem.ZJ; bérec
M7387Jiná onem.měkké tkáně při nem.ZJ; kotník a noha pod ním
M7388Jiná onem.měkké tkáně při nem.ZJ; jiné
M7389Jiná onem.měkké tkáně při nem.ZJ; lokalizace NS
M75Poškození ramene
M750Adhezivní zánět pouzdra - kapsulitida - ramenního kloubu
M751Syndrom manžety rotátoru
M752Tendinitis bicipitalis
M753Kalcifikující tendinitida ramene
M754Syndrom naraženého ramene
M755Burzitida ramene
M758Jiná poškození ramene
M759Poškození ramene NS
M76Entézopatie dolní končetiny, mimo nohu (pod kotníkem)
M760Tendinitis glutealis
M7600Tendinitis glutealis; mnohočetné lokalizace
M7605Tendinitis glutealis; pánevní krajina a stehno
M7609Tendinitis glutealis; lokalizace NS
M761Tendinitis psoatica
M7610Tendinitis psoatica; mnohočetné lokalizace
M7615Tendinitis psoatica; pánevní krajina a stehno
M7619Tendinitis psoatica; lokalizace NS
M762Ostruha hřebene kosti kyčelní
M7625Ostruha hřebene kosti kyčelní; pánevní krajina a stehno
M763Syndrom iliotibiálního pruhu
M7635Syndrom iliotibiálního pruhu; pánevní krajina a stehno
M7636Syndrom iliotibiálního pruhu; bérec
M764Tibiální kolaterální burzitida [Pellegriniova-Stiedaova]
M7646Tibiální kolaterální burzitida; bérec
M765Tendinitis patellaris
M7656Tendinitis patellaris; bérec
M766Tendinitida Achillovy šlachy
M7666Tendinitida Achillovy šlachy; bérec
M767Tendinitis peronealis
M7676Tendinitis fibularis (peronealis); bérec
M7679Tendinitis peronealis; lokalizace NS
M768Jiné entézopatie dolní končetiny, mimo nohu (pod kotníkem)
M7680Jiné entézopatie DK mimo nohu; mnohočetné lokalizace
M7685Jiné entézopatie DK mimo nohu; pánevní krajina a stehno
M7686Jiné entézopatie DK mimo nohu; bérec
M7689Jiné entézopatie DK mimo nohu; lokalizace NS
M769Entézopatie dolní končetiny NS
M7690Entézopatie dolní končetiny NS; mnohočetné lokalizace
M7695Entézopatie dolní končetiny NS; pánevní krajina a stehno
M7696Entézopatie dolní končetiny NS; bérec
M7699Entézopatie dolní končetiny NS; lokalizace NS
M77Jiné entézopatie
M770Epikondylitida mediální
M7700Epikondylitida mediální; mnohočetné lokalizace
M7702Epikondylitida mediální; nadloktí
M7704Epikondylitida mediální; ruka
M7705Epikondylitida mediální; pánevní krajina a stehno
M7706Epikondylitida mediální; bérec
M7707Epikondylitida mediální; kotník a noha pod ním
M7709Epikondylitida mediální; lokalizace NS
M771Epikondylitida laterální
M7712Epikondylitida laterální; nadloktí
M7717Epikondylitida laterální; kotník a noha pod ním
M7719Epikondylitida laterální; lokalizace NS
M772Periartritida zápěstí
M7724Periartritida zápěstí; ruka
M773Ostruha patní kosti
M7737Ostruha patní kosti; kotník a noha pod ním
M774Metatarsalgie
M7747Metatarsalgie; kotník a noha pod ním
M775Jiné entézopatie nohy
M7757Jiné entézopatie nohy; kotník a noha pod ním
M778Jiné entézopatie nezařazené jinde
M7780Jiné entézopatie NJ; mnohočetné lokalizace
M7781Jiné entézopatie NJ; ramenní krajina
M7782Jiné entézopatie NJ; nadloktí
M7783Jiné entézopatie NJ; předloktí
M7784Jiné entézopatie NJ; ruka
M7785Jiné entézopatie NJ; pánevní krajina a stehno
M7786Jiné entézopatie NJ; bérec
M7787Jiné entézopatie NJ; kotník a noha pod ním
M7788Jiné entézopatie NJ; jiné
M7789Jiné entézopatie NJ; lokalizace NS
M779Entézopatie NS
M7790Entézopatie NS; mnohočetné lokalizace
M7791Entézopatie NS; ramenní krajina
M7792Entézopatie NS; nadloktí
M7793Entézopatie NS; předloktí
M7794Entézopatie NS; ruka
M7795Entézopatie NS; pánevní krajina a stehno
M7796Entézopatie NS; bérec
M7797Entézopatie NS; kotník a noha pod ním
M7798Entézopatie NS; jiné
M7799Entézopatie NS; lokalizace NS
M79Jiná onemocnění měkké tkáně, nezařazené jinde
M790Revmatismus NS
M7900Revmatismus NS; mnohočetné lokalizace
M7901Revmatismus NS; ramenní krajina
M7902Revmatismus NS; nadloktí
M7903Revmatismus NS; předloktí
M7904Revmatismus NS; ruka
M7905Revmatismus NS; pánevní krajina a stehno
M7906Revmatismus NS; bérec
M7907Revmatismus NS; kotník a noha pod ním
M7908Revmatismus NS; jiné
M7909Revmatismus NS; lokalizace NS
M791Myalgie
M7910Myalgie; mnohočetné lokalizace
M7911Myalgie; ramenní krajina
M7912Myalgie; nadloktí
M7913Myalgie; předloktí
M7914Myalgie; ruka
M7915Myalgie; pánevní krajina a stehno
M7916Myalgie; bérec
M7917Myalgie; kotník a noha pod ním
M7918Myalgie; jiné
M7919Myalgie; lokalizace NS
M792Neuralgie a neuritida NS
M7920Neuralgie a neuritida NS; mnohočetné lokalizace
M7921Neuralgie a neuritida NS; ramenní krajina
M7922Neuralgie a neuritida NS; nadloktí
M7923Neuralgie a neuritid NS; předloktí
M7924Neuralgie a neuritida NS; ruka
M7925Neuralgie a neuritida NS; pánevní krajina a stehno
M7926Neuralgie a neuritida NS; bérec
M7927Neuralgie a neuritida NS; kotník a noha pod ním
M7928Neuralgie a neuritida NS; jiné
M7929Neuralgie a neuritida NS; lokalizace NS
M793Panikulitida NS
M7930Panikulitida NS; mnohočetné lokalizace
M7931Panikulitida NS; ramenní krajina
M7932Panikulitida NS; nadloktí
M7933Panikulitida NS; předloktí
M7934Panikulitida NS; ruka
M7935Panikulitida NS; pánevní krajina a stehno
M7936Panikulitida NS; bérec
M7937Panikulitida NS; kotník a noha pod ním
M7939Panikulitida NS; lokalizace NS
M794Hypertrofie (infrapatelárního) tukového polštáře
M7946Hypertrofie (infrapatelárního) tukového polštáře; bérec
M795Reziduální cizí těleso v měkké tkáni
M7950Reziduálnícizí těleso v měkké tkáni; mnohočetné lokalizace
M7951Reziduální cizí těleso v měkké tkáni; ramenní krajina
M7952Reziduální cizí těleso v měkké tkáni; nadloktí
M7953Reziduální cizí těleso v měkké tkáni; předloktí
M7954Reziduální cizí těleso v měkké tkáni; ruka
M7955Reziduální cizí těleso v měkké tkáni; pánevní krajina a stehno
M7956Reziduální cizí těleso v měkké tkáni; bérec
M7957Reziduální cizí těleso v měkké tkáni; kotník a noha pod ním
M7958Reziduální cizí těleso v měkké tkáni; jiné
M7959Reziduální cizí těleso v měkké tkáni; lokalizace NS
M796Bolest v končetině
M7960Bolest v končetině; mnohočetné lokalizace
M7961Bolest v končetině; ramenní krajina
M7962Bolest v končetině; nadloktí
M7963Bolest v končetině; předloktí
M7964Bolest v končetině; ruka
M7965Bolest v končetině; pánevní krajina a stehno
M7966Bolest v končetině; bérec
M7967Bolest v končetině; kotník a noha pod ním
M7969Bolest v končetině; lokalizace NS
M797Fibromyalgie
M7970Fibromyalgie; mnohočetné lokalizace
M7971Fibromyalgie; ramenní krajina
M7972Fibromyalgie; nadloktí
M7973Fibromyalgie; předloktí
M7974Fibromyalgie; ruka
M7975Fibromyalgie; pánevní krajina a stehno
M7976Fibromyalgie; bérec
M7977Fibromyalgie; kotník a noha pod ním
M7978Fibromyalgie; jiné
M7979Fibromyalgie; lokalizace NS
M798Jiná určená onemocnění měkké tkáně
M7980Jiná určená onemocnění měkké tkáně; mnohočetné lokalizace
M7981Jiná určená onemocnění měkké tkáně; ramenní krajina
M7982Jiná určená onemocnění měkké tkáně; nadloktí
M7983Jiná určená onemocnění měkké tkáně; předloktí
M7984Jiná určená onemocnění měkké tkáně; ruka
M7985Jiná určená onemocnění měkké tkáně; pánevní krajina a stehno
M7986Jiná určená onemocnění měkké tkáně; bérec
M7987Jiná určená onemocnění měkké tkáně; kotník a noha pod ním
M7988Jiná určená onemocnění měkké tkáně; jiné
M7989Jiná určená onemocnění měkké tkáně; lokalizace NS
M799Onemocnění měkké tkáně NS
M7990Onemocnění měkké tkáně NS; mnohočetné lokalizace
M7991Onemocnění měkké tkáně NS; ramenní krajina
M7992Onemocnění měkké tkáně NS; nadloktí
M7993Onemocnění měkké tkáně NS; předloktí
M7994Onemocnění měkké tkáně NS; ruka
M7995Onemocnění měkké tkáně NS; pánevní krajina a stehno
M7996Onemocnění měkké tkáně NS; bérec
M7997Onemocnění měkké tkáně NS; kotník a noha pod ním
M7998Onemocnění měkké tkáně NS; jiné
M7999Onemocnění měkké tkáně NS; lokalizace NS
M80Osteoporóza s patologickou zlomeninou - frakturou
M800Postmenopauzální osteoporóza s patologickou frakturou
M8000Postmenopauzální osteopor.s patol.zlom.; mnohočetné lokalizace
M8001Postmenopauzální.osteopor.s patol.zlom.; ramenní krajina
M8002Postmenopauzální osteopor.s patol.zlom.; nadloktí
M8003Postmenopauzální osteopor.s patol.zlom.; předloktí
M8004Postmenopauzální osteopor.s patol.zlom.; ruka
M8005Postmenopauzální osteopor.s patol.zlom.; pánevní krajina a stehno
M8006Postmenopauzální osteopor.s patol.zlom.; bérec
M8007Postmenopauzální osteopor.s patol.zlom.; kotník a noha pod ním
M8008Postmenopauzální osteopor.s patol.zlom.; jiné
M8009Postmenopauzální osteopor.s patol.zlom.; lokalizace NS
M801Postovarektomická osteoporóza s patologickou frakturou
M8010Postovarektomická osteoporóza s patol.frakt.; mnohočetná lokalizace
M8011Postovarektomická osteoporóza s patol.frakt.; ramenní krajina
M8012Postovarektomická osteoporóza s patol.frakt.; nadloktí
M8013Postovarektomická osteoporóza s patol.frakt.; předloktí
M8014Postovarektomická osteoporóza s patol.frakt.; ruka
M8015Postovarektomická osteoporóza s patol.frakt.; pánevní krajina a stehno
M8016Postovarektomická osteoporóza s patol.frakt.; bérec
M8017Postovarektomická osteoporóza s patol.frakt.; kotník a noha pod ním
M8018Postovarektomická osteoporóza s patol.frakt.; jiné
M8019Postovarektomická osteoporóza s patol.frakt.; lokalizace NS
M802Osteoporóza z nečinnosti s patologickou frakturou
M8020Osteoporóza z nečinnosti s patolog.frakturou; mnohočetná lokalizace
M8021Osteoporóza z nečinnosti s patolog.frakturou; ramenní krajina
M8022Osteoporóza z nečinnosti s patolog.frakturou; nadloktí
M8023Osteoporóza z nečinnosti s patolog.frakturou; předloktí
M8024Osteoporóza z nečinnosti s patolog.frakturou; ruka
M8025Osteoporóza z nečinnosti s patolog.frakturou; pánevní krajina a stehno
M8026Osteoporóza z nečinnosti s patolog.frakturou; bérec
M8027Osteoporóza z nečinnosti s patolog.frakturou; kotník a noha pod ním
M8028Osteoporóza z nečinnosti s patolog.frakturou; jiné
M8029Osteoporóza z nečinnost s patolog.frakturou; lokalizace NS
M803Pooperační malabsorpční osteoporóza s patologickou frakturou
M8030Pooperač.malabsorp.osteopor.s patolog.frakturou; mnohoč.lokalizace
M8031Pooperač.malabsorp.osteopor.s patolog.frakturou; ramenní krajina
M8032Pooperač.malabsorp.osteopor.s patolog.frakturou; nadloktí
M8033Pooperač.malabsorp.osteopor.s patolog.frakturou; předloktí
M8034Pooperač.malabsorp.osteopor.s patolog.frakturou; ruka
M8035Pooperač.malabsorp.osteopor.s patol.frakt.; pánevní krajina a stehno
M8036Pooperač.malabsorp.osteopor.s patolog.frakturou; bérec
M8037Pooperač.malabsorp.osteopor.s patolog.frakturou; kotník a noha pod ním
M8038Pooperač.malabsorp.osteopor.s patolog.frakturou; jiné
M8039Pooperač.malabsorp.osteopor.s patolog.frakturou; lokalizace NS
M804Osteoporóza způsobená léčivy s patologickou frakturou
M8040Osteoporuč.zbr.působ.léčivy s patolog.frakturou; mnohočetné lokalizace
M8041Osteoporuč.zbr.působ.léčivy s patolog.frakturou; ramenní krajina
M8042Osteoporuč.zbr.působ.léčivy s patolog.frakturou; nadloktí
M8043Osteoporuč.zbr.působ.léčivy s patolog.frakturou; předloktí
M8044Osteoporuč.zbr.působ.léčivy s patolog.frakturou; ruka
M8045Osteoporuč.zbr.působ.léčivy s patolog.frakturou; pánevní kraj.a stehno
M8046Osteoporuč.zbr.působ.léčivy s patolog.frakturou; bérec
M8047Osteoporuč.zbr.působ.léčivy s patolog.frakturou; kotník a noha pod ním
M8048Osteoporuč.zbr.působ.léčivy s patolog.frakturou; jiné
M8049Osteoporuč.zbr.působ.léčivy s patolog.frakturou; lokalizace NS
M805Idiopatická osteoporóza s patologickou frakturou
M8050Idiopatická osteoporóza s patolog.frakturou; mnohočetné lokalizace
M8051Idiopatická osteoporóza s patolog.frakturou; ramenní krajina
M8052Idiopatická osteoporóza s patolog.frakturou; nadloktí
M8053Idiopatická osteoporóza s patolog.frakturou; předloktí
M8054Idiopatická osteoporóza s patolog.frakturou; ruka
M8055Idiopatická osteoporóza s patolog.frakturou; pánevní krajina a stehno
M8056Idiopatická osteoporóza s patolog.frakturou; bérec
M8057Idiopatická osteoporóza s patolog.frakturou; kotník a noha pod ním
M8058Idiopatická osteoporóza s patolog.frakturou; jiné
M8059Idiopatická osteoporóza s patolog.frakturou; lokalizace NS
M808Jiná osteoporóza s patologickou frakturou
M8080Jiná osteoporóza s patolog.frakturou; mnohočetné lokalizace
M8081Jiná osteoporóza s patolog.frakturou; ramenní krajina
M8082Jiná osteoporóza s patolog.frakturou; nadloktí
M8083Jiná osteoporóza s patolog.frakturou; předloktí
M8084Jiná osteoporóza s patolog.frakturou; ruka
M8085Jiná osteoporóza s patolog.frakturou; pánevní krajina a stehno
M8086Jiná osteoporóza s patolog.frakturou; bérec
M8087Jiná osteoporóza s patolog.frakturou; kotník a noha pod ním
M8088Jiná osteoporóza s patolog.rakturou; jiné
M8089Jiná osteoporóza s patolog.frakturou; lokalizace NS
M809Neurčená osteoporóza s patologickou frakturou
M8090Neurč.osteoporóza s patolog.frakturou; mnohočetné lokalizace
M8091Neurč.osteoporóza s patolog.frakturou; ramenní krajina
M8092Neurč.osteoporóza s patolog.frakturou; nadloktí
M8093Neurč.osteoporóza s patolog.frakturou; předloktí
M8094Neurč.osteoporóza s patolog.frakturou; ruka
M8095Neurč.osteoporóza s patolog.frakturou; pánevní krajina a stehno
M8096Neurč.osteoporóza s patolog.frakturou; bérec
M8097Neurč.osteoporóza s patolog.frakturou; kotník a noha pod ním
M8098Neurč.osteoporóza s patolog.frakturou; jiné
M8099Neurč.osteoporóza s patolog.frakturou; lokalizace NS
M81Osteoporóza bez patologické fraktury
M810Postmenopauzální osteoporóza
M8100Postmenopauzální osteoporóza; mnohočetné lokalizace
M8101Postmenopauzální osteoporóza; ramenní krajina
M8102Postmenopauzální osteoporóza; nadloktí
M8103Postmenopauzální osteoporóza; předloktí
M8104Postmenopauzální osteoporóza; ruka
M8105Postmenopauzální osteoporóza; pánevní krajina a stehno
M8106Postmenopauzální osteoporóza; bérec
M8107Postmenopauzální osteoporóza; kotník a noha pod ním
M8108Postmenopauzální osteoporóza; jiné
M8109Postmenopauzální osteoporóza; lokalizace NS
M811Postovarektomická osteoporóza
M8110Postovarektomická osteoporóza; mnohočetné lokalizace
M8111Postovarektomická osteoporóza; ramenní krajina
M8112Postovarektomická osteoporóza; nadloktí
M8113Postovarektomická osteoporóza; předloktí
M8114Postovarektomická osteoporóza; ruka
M8115Postovarektomická osteoporóza; pánevní krajina a stehno
M8116Postovarektomická osteoporóza; bérec
M8117Postovarektomická osteoporóza; kotník a noha pod ním
M8118Postovarektomická osteoporóza; jiné
M8119Postovarektomická osteoporóza; lokalizace NS
M812Osteoporóza z nečinnosti
M8120Osteoporóza z nečinnosti; mnohočetné lokalizace
M8121Osteoporóza z nečinnosti; ramenní krajina
M8122Osteoporóza z nečinnosti; nadloktí
M8123Osteoporóza z nečinnosti; předloktí
M8124Osteoporóza z nečinnosti; ruka
M8125Osteoporóza z nečinnosti; pánevní krajina a stehno
M8126Osteoporóza z nečinnosti; bérec
M8127Osteoporóza z nečinnosti; kotník a noha pod ním
M8128Osteoporóza z nečinnosti; jiné
M8129Osteoporóza z nečinnosti; lokalizace NS
M813Pooperační malabsorpční osteoporóza
M8130Pooper.malabsorb.osteoporóza; mnohočetné lokalizace
M8131Pooper.malabsorb.osteoporóza; ramenní krajina
M8132Pooper.malabsorb.osteoporóza; nadloktí
M8133Pooper.malabsorb.osteoporóza; předloktí
M8134Pooper.malabsorb.osteoporóza; ruka
M8135Pooper.malabsorb.osteoporóza; pánevní krajina a stehno
M8136Pooper.malabsorb.osteoporóza; bérec
M8137Pooper.malabsorb.osteoporóza; kotník a noha pod ním
M8138Pooper.malabsorb.osteoporóza; jiné
M8139Pooper.malabsorb.osteoporóza; lokalizace NS
M814Osteoporóza způsobená léčivy
M8140Osteoporóza způsobená léčivy; mnohočetné lokalizace
M8141Osteoporóza způsobená léčivy; ramenní krajina
M8142Osteoporóza způsobená léčivy; nadloktí
M8143Osteoporóza způsobená léčivy; předloktí
M8144Osteoporóza způsobená léčivy; ruka
M8145Osteoporóza způsobená léčivy; pánevní krajina a stehno
M8146Osteoporóza způsobená léčivy; bérec
M8147Osteoporóza způsobená léčivy; kotník a noha pod ním
M8148Osteoporóza způsobená léčivy; jiné
M8149Osteoporóza způsobená léčivy; lokalizace NS
M815Idiopatická osteoporóza
M8150Idiopatická osteoporóza; mnohočetné lokalizace
M8151Idiopatická osteoporóza; ramenní krajina
M8152Idiopatická osteoporóza; nadloktí
M8153Idiopatická osteoporóza; předloktí
M8154Idiopatická osteoporóza; ruka
M8155Idiopatická osteoporóza; pánevní krajina a stehno
M8156Idiopatická osteoporóza; bérec
M8157Idiopatická osteoporóza; kotník a noha pod ním
M8158Idiopatická osteoporóza; jiné
M8159Idiopatická osteoporóza; lokalizace NS
M816Lokalizovaná osteoporóza [Lequesneova]
M8160Lokalizovaná osteoporóza; mnohočetné lokalizace
M8161Lokalizovaná osteoporóza; ramenní krajina
M8162Lokalizovaná osteoporóza; nadloktí
M8163Lokalizovaná osteoporóza; předloktí
M8164Lokalizovaná osteoporóza; ruka
M8165Lokalizovaná osteoporóza; pánevní krajina a stehno
M8166Lokalizovaná osteoporóza; bérec
M8167Lokalizovaná osteoporóza; kotník a noha pod ním
M8168Lokalizovaná osteoporóza; jiné
M8169Lokalizovaná osteoporóza; lokalizace NS
M818Jiná osteoporóza
M8180Jiná osteoporóza; mnohočetné lokalizace
M8181Jiná osteoporóza; ramenní krajina
M8182Jiná osteoporóza; nadloktí
M8183Jiná osteoporóza; předloktí
M8184Jiná osteoporóza; ruka
M8185Jiná osteoporóza; pánevní krajina a stehno
M8186Jiná osteoporóza; bérec
M8187Jiná osteoporóza; kotník a noha pod ním
M8188Jiná osteoporóza; jiné
M8189Jiná osteoporóza; lokalizace NS
M819Osteoporóza NS
M8190Osteoporóza NS; mnohočetné lokalizace
M8191Osteoporóza NS; ramenní krajina
M8192Osteoporóza NS; nadloktí
M8193Osteoporóza NS; předloktí
M8194Osteoporóza NS; ruka
M8195Osteoporóza NS; pánevní krajina a stehno
M8196Osteoporóza NS; bérec
M8197Osteoporóza NS; kotník a noha pod ním
M8198Osteoporóza NS; jiné
M8199Osteoporóza NS; lokalizace NS
M82Osteoporóza při nemocech zařazených jinde
M820Osteoporóza při mnohočetné myelomatóze (C90.0+)
M8200Osteopor.u mnohočet.myelomat.; mnohočetné lokalizace
M8201Osteopor.u mnohočet.myelomat.; ramenní krajina
M8202Osteopor.u mnohočet.myelomat.; nadloktí
M8203Osteopor.u mnohočet.myelomat.; předloktí
M8204Osteopor.u mnohočet.myelomat.; ruka
M8205Osteopor.u mnohočet.myelomat.; pánevní krajina a stehno
M8206Osteopor.u mnohočet.myelomat.; bérec
M8207Osteopor.u mnohočet.myelomat.; kotník a noha pod ním
M8208Osteopor.u mnohočet.myelomat.; jiné
M8209Osteopor.u mnohočet.myelomat.; lokalizace NS
M821Osteoporóza při endokrinních poruchách (E00-E34+)
M8210Osteoporóza při endokrin.poruch.(E00-E34+); mnohočetné lokalizace
M8211Osteoporóza při endokrin.poruch.(E00-E34+); zamenní krajina
M8212Osteoporóza při endokrin.poruchách (E00-E34+); nadloktí
M8213Osteoporóza při endokrin.poruch.(E00-E34+); předloktí
M8214Osteoporóza při endokrin.poruch.(E00-E34+); ruka
M8215Osteoporóza při endokrin.poruch.(E00-E34+); pánevní krajina a stehno
M8216Osteoporóza při endokrin.poruch.(E00-E34+); bérec
M8217Osteoporóza při endokrin.poruch.(E00-E34+); kotník a noha pod ním
M8218Osteoporóza při endokrin.poruch.(E00-E34+); jiné
M8219Osteoporóza při endokrin.poruch.(E00-E34+); lokalizace NS
M828Osteoporóza při jiných nemocech ZJ
M8280Osteoporóza při jiných nem.ZJ; mnohočetné lokalizace
M8281Osteoporóza při jiných nem.ZJ; ramenní krajina
M8282Osteoporóza při jiných nem.ZJ; nadloktí
M8283Osteoporóza při jiných nem.ZJ; předloktí
M8284Osteoporóza při jiných nem.ZJ; ruka
M8285Osteoporóza při jiných nem.ZJ; pánevní krajina a stehno
M8286Osteoporóza při jiných nem.ZJ; bérec
M8287Osteoporóza při jiných nem.ZJ; kotník a noha pod ním
M8288Osteoporóza při jiných nem.ZJ; jiné
M8289Osteoporóza při jiných nem.ZJ; lokalizace NS
M83Osteomalacie dospělých
M830Osteomalacie v šestinedělí
M8300Osteomalacie v šestinedělí; mnohočetné lokalizace
M8301Osteomalacie v šestinedělí; ramenní krajina
M8302Osteomalacie v šestinedělí; nadloktí
M8303Osteomalacie v šestinedělí; předloktí
M8304Osteomalacie v šestinedělí; ruka
M8305Osteomalacie v šestinedělí; pánevní krajina a stehno
M8306Osteomalacie v šestinedělí; bérec
M8307Osteomalacie v šestinedělí; kotník a noha pod ním
M8308Osteomalacie v šestinedělí; jiné
M8309Osteomalacie v šestinedělí; lokalizace NS
M831Stařecká osteomalacie
M8310Stařecká osteomalacie; mnohočetné lokalizace
M8311Stařecká osteomalacie; ramenní krajina
M8312Stařecká osteomalacie; nadloktí
M8313Stařecká osteomalacie; předloktí
M8314Stařecká osteomalacie; ruka
M8315Stařecká osteomalacie; pánevní krajina a stehno
M8316Stařecká osteomalacie; bérec
M8317Stařecká osteomalacie; kotník a noha pod ním
M8318Stařecká osteomalacie; jiné
M8319Stařecká osteomalacie; lokalizace NS
M832Osteomalacie dospělých způsobená malabsorpcí
M8320Osteomalacie dospělých způsob.malabsorpcí; mnohočetné lokalizace
M8321Osteomalacie dospělých způsob.malabsorpcí; ramenní krajina
M8322Osteomalacie dospělých způsob.malabsorpcí; nadloktí
M8323Osteomalacie dospělých způsob.malabsorpcí; předloktí
M8324Osteomalacie dospělých způsob.malabsorpcí; ruka
M8325Osteomalacie dospělých způsob.malabsorpcí; pánevní krajina a stehno
M8326Osteomalacie dospělých způsob.malabsorpcí; bérec
M8327Osteomalacie dospělých způsob.malabsorpcí; kotník a noha pod ním
M8328Osteomalacie dospělých způsob.malabsorpcí; jiné
M8329Osteomalacie dospělých způsob.malabsorpcí; lokalizace NS
M833Osteomalacie dospělých způsobená podvýživou
M8330Osteomalacie dospělých způsob.podvýživou; mnohočetné lokalizace
M8331Osteomalacie dospělých způsob.podvýživou; ramenní krajina
M8332Osteomalacie dospělých způsob.podvýživou; nadloktí
M8333Osteomalacie dospělých způsob.podvýživou; předloktí
M8334Osteomalacie dospělých způsob.podvýživou; ruka
M8335Osteomalacie dospělých způsob.podvýživou; pánevní krajina a stehno
M8336Osteomalacie dospělých způsob.podvýživou; bérec
M8337Osteomalacie dospělých způsob.podvýživou; kotník a noha pod ním
M8338Osteomalacie dospělých způsob.podvýživou; jiné
M8339Osteomalacie dospělých způsob.podvýživou; lokalizace NS
M834Hliníková kostní nemoc
M8340Hliníková kostní nemoc; mnohočetné lokalizace
M8341Hliníková kostní nemoc; ramenní krajina
M8342Hliníková kostní nemoc; nadloktí
M8343Hliníková kostní nemoc; předloktí
M8344Hliníková kostní nemoc; ruka
M8345Hliníková kostní nemoc; pánevní krajina a stehno
M8346Hliníková kostní nemoc; bérec
M8347Hliníková kostní nemoc; kotník a noha pod ním
M8348Hliníková kostní nemoc; jiné
M8349Hliníková kostní nemoc; lokalizace NS
M835Jiná osteomalacie u dospělých způsobená léčivy
M8350Jiná osteomalacie dosp.způs.léčivy; mnohočetné lokalizace
M8351Jiná osteomalacie dosp.způs.léčivy; ramenní krajina
M8352Jiná osteomalacie dosp.způs.léčivy; nadloktí
M8353Jiná osteomalacie dosp.způs.léčivy; předloktí
M8354Jiná osteomalacie dosp.způs.léčivy; ruka
M8355Jiná osteomalacie dosp.způs.léčivy; pánevní krajina a stehno
M8356Jiná osteomalacie dosp.způs.léčivy; bérec
M8357Jiná osteomalacie dosp.způs.léčivy; kotník a noha pod ním
M8358Jiná osteomalacie dospělých způsobená léčivy; jiné
M8359Jiná osteomalacie dosp.způs.léčivy; lokalizace NS
M838Jiná osteomalacie dospělých
M8380Jiná osteomalacie dospělých; mnohočetné lokalizace
M8381Jiná osteomalacie dospělých; ramenní krajina
M8382Jiná osteomalacie dospělých; nadloktí
M8383Jiná osteomalacie dospělých; předloktí
M8384Jiná osteomalacie dospělých; ruka
M8385Jiná osteomalacie dospělých; pánevní krajina a stehno
M8386Jiná osteomalacie dospělých; bérec
M8387Jiná osteomalacie dospělých; kotník a noha pod ním
M8388Jiná osteomalacie dospělých; jiné
M8389Jiná osteomalacie dospělých; lokalizace NS
M839Osteomalacie dospělých NS
M8390Osteomalacie dospělých NS; mnohočetné lokalizace
M8391Osteomalacie dospělých NS; ramenní krajina
M8392Osteomalacie dospělých NS; nadloktí
M8393Osteomalacie dospělých NS; předloktí
M8394Osteomalacie dospělých NS; ruka
M8395Osteomalacie dospělých NS; pánevní krajina a stehno
M8396Osteomalacie dospělých NS; bérec
M8397Osteomalacie dospělých NS; kotník a noha pod ním
M8398Osteomalacie dospělých NS; jiné
M8399Osteomalacie dospělých NS; lokalizace NS
M84Poruchy soudržnosti - kontinuity - kosti
M840Špatné spojení (kostí) po fraktuře
M8400Špatné spojení kostí po fraktuře; mnohočetné lokalizace
M8401Špatné spojení kostí po fraktuře; ramenní krajina
M8402Špatné spojení kostí po fraktuře; nadloktí
M8403Špatné spojení kostí po fraktuře; předloktí
M8404Špatné spojení kostí po fraktuře; ruka
M8405Špatné spojení kostí po fraktuře; pánevní krajina a stehno
M8406Špatné spojení kostí po fraktuře; bérec
M8407Špatné spojení kostí po fraktuře; kotník a noha pod ním
M8408Špatné spojení kostí po fraktuře; jiné
M8409Špatné spojení kostí po fraktuře; lokalizace NS
M841Nespojení (kostí) po fraktuře [pseudoarthrosis - pakloub]
M8410Nespojení kostí - pakloub - po fraktuře; mnohočetné lokalizace
M8411Nespojení kostí - pakloub - po fraktuře; ramenní krajina
M8412Nespojení kostí - pakloub - po fraktuře; nadloktí
M8413Nespojení kostí - pakloub - po fraktuře; předloktí
M8414Nespojení kostí - pakloub - po fraktuře; ruka
M8415Nespojení kostí - pakloub - po fraktuře; pánevní krajina a stehno
M8416Nespojení kostí - pakloub - po fraktuře; bérec
M8417Nespojení kostí - pakloub - po fraktuře; kotník a noha pod ním
M8418Nespojení kostí - pakloub - po fraktuře; jiné
M8419Nespojení kostí - pakloub - po fraktuře; lokalizace NS
M842Prodloužené spojování (kostí) po fraktuře
M8420Prodloužené spojování (kostí) po fraktuře; mnohočetné lokalizace
M8421Prodloužené spojování (kostí) po fraktuře; ramenní krajina
M8422Prodloužené spojování (kostí) po fraktuře; nadloktí
M8423Prodloužené spojování (kostí) po fraktuře; předloktí
M8424Prodloužené spojování (kostí) po fraktuře; ruka
M8425Prodloužené spojování (kostí) po fraktuře; pánevní krajina a stehno
M8426Prodloužené spojování (kostí) po fraktuře; bérec
M8427Prodloužené spojování (kostí) po fraktuře; kotník a noha pod ním
M8428Prodloužené spojování (kostí) po fraktuře; jiné
M8429Prodloužené spojování (kostí) po fraktuře; lokalizace NS
M843Fraktura z námahy, nezařazená jinde
M8430Fraktura z námahy NJ; mnohočetné lokalizace
M8431Fraktura z námahy NJ; ramenní krajina
M8432Fraktura z námahy NJ; nadloktí
M8433Fraktura z námahy NJ; předloktí
M8434Fraktura z námahy NJ; ruka
M8435Fraktura z námahy NJ; pánevní krajina a stehno
M8436Fraktura z námahy NJ; bérec
M8437Fraktura z námahy NJ; kotník a noha pod ním
M8438Fraktura z námahy NJ; jiné
M8439Fraktura z námahy NJ; lokalizace NS
M844Patologická fraktura, nezařazená jinde
M8440Patologická fraktura NJ; mnohočetné lokalizace
M8441Patologická fraktura NJ; ramenní krajina
M8442Patologická fraktura NJ; nadloktí
M8443Patologická fraktura NJ; předloktí
M8444Patologická fraktura NJ; ruka
M8445Patologická fraktura NJ; pánevní krajina a stehno
M8446Patologická fraktura NJ; bérec
M8447Patologická fraktura NJ; kotník a noha pod ním
M8448Patologická fraktura NJ; jiné
M8449Patologická fraktura NJ; lokalizace NS
M848Jiné poruchy kontinuity kosti
M8480Jiné poruchy kontinuity kosti; mnohočetné lokalizace
M8481Jiné poruchy kontinuity kosti; ramenní krajina
M8482Jiné poruchy kontinuity kosti; nadloktí
M8483Jiné poruchy kontinuity kosti; předloktí
M8484Jiné poruchy kontinuity kosti; ruka
M8485Jiné poruchy kontinuity kosti; pánevní krajina a stehno
M8486Jiné poruchy kontinuity kosti; bérec
M8487Jiné poruchy kontinuity kosti; kotník a noha pod ním
M8488Jiné poruchy kontinuity kosti; jiné
M8489Jiné poruchy kontinuity kosti; lokalizace NS
M849Poruchy kontinuity kosti NS
M8490Porucha kontinuity kosti NS; mnohočetné lokalizace
M8491Porucha kontinuity kosti NS; ramenní krajina
M8492Porucha kontinuity kosti NS; nadloktí
M8493Porucha kontinuity kosti NS; předloktí
M8494Porucha kontinuity kosti NS; ruka
M8495Porucha kontinuity kosti NS; pánevní krajina a stehno
M8496Porucha kontinuity kosti NS; bérec
M8497Porucha kontinuity kosti NS; kotník a noha pod ním
M8498Porucha kontinuity kosti NS; jiné
M8499Porucha kontinuity kosti NS; lokalizace NS
M85Jiné poruchy hustoty a struktury kosti
M850Fibrózní dysplazie (jedné kosti)
M8500Fibrózní dysplazie; mnohočetné lokalizace
M8501Fibrózní dysplazie; ramenní krajina
M8502Fibrózní dysplazie; nadloktí
M8503Fibrózní dysplazie; předloktí
M8504Fibrózní dysplazie; ruka
M8505Fibrózní dysplazie; pánevní krajina a stehno
M8506Fibrózní dysplazie; bérec
M8507Fibrózní dysplazie; kotník a noha pod ním
M8508Fibrózní dysplazie; jiné
M8509Fibrózní dysplazie; lokalizace NS
M851Kostní fluoróza
M8510Kostní fluoróza; mnohočetné lokalizace
M8511Kostní fluoróza; ramenní krajina
M8512Kostní fluoróza; nadloktí
M8513Kostní fluoróza; předloktí
M8514Kostní fluoróza; ruka
M8515Kostní fluoróza; pánevní krajina a stehno
M8516Kostní fluoróza; bérec
M8517Kostní fluoróza; kotník a noha pod ním
M8518Kostní fluoróza; jiné
M8519Kostní fluoróza; lokalizace NS
M852Hyperostóza lebky
M8528Hyperostóza lebky; jiné
M853Osteitis condensans
M8530Osteitis condensans; mnohočetné lokalizace
M8531Osteitis condensans; ramenní krajina
M8532Osteitis condensans; nadloktí
M8533Osteitis condensans; předloktí
M8534Osteitis condensans; ruka
M8535Osteitis condensans; pánevní krajina a stehno
M8536Osteitis condensans; bérec
M8537Osteitis condensans; kotník a noha pod ním
M8538Osteitis condensans; jiné
M8539Osteitis condensans; lokalizace NS
M854Solitární kostní cysta
M8540Solitární kostní cysta; mnohočetné lokalizace
M8541Solitární kostní cysta; ramenní krajina
M8542Solitární kostní cysta; nadloktí
M8543Solitární kostní cysta; předloktí
M8544Solitární kostní cysta; ruka
M8545Solitární kostní cysta; pánevní krajina a stehno
M8546Solitární kostní cysta; bérec
M8547Solitární kostní cysta; kotník a noha pod ním
M8548Solitární kostní cysta; jiné
M8549Solitární kostní cysta; lokalizace NS
M855Aneuryzmatická kostní cysta
M8550Aneuryzmatická kostní cysta; mnohočetné lokalizace
M8551Aneuryzmatická kostní cysta; ramenní krajina
M8552Aneuryzmatická kostní cysta; nadloktí
M8553Aneuryzmatická kostní cysta; předloktí
M8554Aneuryzmatická kostní cysta; ruka
M8555Aneuryzmatická kostní cysta; pánevní krajina a stehno
M8556Aneuryzmatická kostní cysta; bérec
M8557Aneuryzmatická kostní cysta; kotník a noha pod ním
M8558Aneuryzmatická kostní cysta; jiné
M8559Aneuryzmatická kostní cysta; lokalizace NS
M856Jiná cysta kosti
M8560Jiná cysta kosti; mnohočetné lokalizace
M8561Jiná cysta kosti; ramenní krajina
M8562Jiná cysta kosti; nadloktí
M8563Jiná cysta kosti; předloktí
M8564Jiná cysta kosti; ruka
M8565Jiná cysta kosti; pánevní krajina a stehno
M8566Jiná cysta kosti; bérec
M8567Jiná cysta kosti; kotník a noha pod ním
M8568Jiná cysta kosti; jiné
M8569Jiná cysta kosti; lokalizace NS
M858Jiné určené poruchy hustoty a struktury kosti
M8580Jiné urč.poruchy hustoty a struktury kosti; mnohočetné lokalizace
M8581Jiné urč.poruchy hustoty a struktury kosti; ramenní krajina
M8582Jiné urč.poruchy hustoty a struktury kosti; nadloktí
M8583Jiné urč.poruchy hustoty a struktury kosti; předloktí
M8584Jiné urč.poruchy hustoty a struktury kosti; ruka
M8585Jiné urč.poruchy hustoty a struktury kosti; pánevní krajina a stehno
M8586Jiné urč.poruchy hustoty a struktury kosti; bérec
M8587Jiné urč.poruchy hustoty a struktury kosti; kotník a noha pod ním
M8588Jiné urč.poruchy hustoty a struktury kosti; jiné
M8589Jiné urč.poruchy hustoty a struktury kosti; lokalizace NS
M859Porucha hustoty a struktury kosti NS
M8590Porucha hustoty a struktury kosti NS; mnohočetné lokalizace
M8591Porucha hustoty a struktury kosti NS; ramenní krajina
M8592Porucha hustoty a struktury kosti NS; nadloktí
M8593Porucha hustoty a struktury kosti NS; předloktí
M8594Porucha hustoty a struktury kosti NS; ruka
M8595Porucha hustoty a struktury kosti NS; pánevní krajina a stehno
M8596Porucha hustoty a struktury kosti NS; bérec
M8597Porucha hustoty a struktury kosti NS; kotník a noha pod ním
M8598Porucha hustoty a struktury kosti NS; jiné
M8599Porucha hustoty a struktury kosti NS; lokalizace NS
M86Osteomyelitida - zánět kostní dřeně
M860Akutní hematogenní osteomyelitida
M8600Akutní hematogenní osteomyelitida; mnohočetné lokalizace
M8601Akutní hematogenní osteomyelitida; ramenní krajina
M8602Akutní hematogenní osteomyelitida; nadloktí
M8603Akutní hematogenní osteomyelitida; předloktí
M8604Akutní hematogenní osteomyelitida; ruka
M8605Akutní hematogenní osteomyelitida; pánevní krajina a stehno
M8606Akutní hematogenní osteomyelitida; bérec
M8607Akutní hematogenní osteomyelitida; kotník a noha pod ním
M8608Akutní hematogenní osteomyelitida; jiné
M8609Akutní hematogenní osteomyelitida; lokalizace NS
M861Jiná akutní osteomyelitida
M8610Jiná akutní osteomyelitida; mnohočetné lokalizace
M8611Jiná akutní osteomyelitida; ramenní krajina
M8612Jiná akutní osteomyelitida; nadloktí
M8613Jiná akutní osteomyelitida; předloktí
M8614Jiná akutní osteomyelitida; ruka
M8615Jiná akutní osteomyelitida; pánevní krajina a stehno
M8616Jiná akutní osteomyelitida; bérec
M8617Jiná akutní osteomyelitida; kotník a noha pod ním
M8618Jiná akutní osteomyelitida; jiné
M8619Jiná akutní osteomyelitida; lokalizace NS
M862Subakutní osteomyelitida
M8620Subakutní osteomyelitida; mnohočetné lokalizace
M8621Subakutní osteomyelitida; ramenní krajina
M8622Subakutní osteomyelitida; nadloktí
M8623Subakutní osteomyelitida; předloktí
M8624Subakutní osteomyelitida; ruka
M8625Subakutní osteomyelitida; pánevní krajina a stehno
M8626Subakutní osteomyelitida; bérec
M8627Subakutní osteomyelitida; kotník a noha pod ním
M8628Subakutní osteomyelitida; jiné
M8629Subakutní osteomyelitida; lokalizace NS
M863Chronická multifokální osteomyelitida
M8630Chronická multifokální osteomyelitida; mnohočetné lokalizace
M8631Chronická multifokální osteomyelitida; ramenní krajina
M8632Chronická multifokální osteomyelitida; nadloktí
M8633Chronická multifokální osteomyelitida; předloktí
M8634Chronická multifokální osteomyelitida; ruka
M8635Chronická multifokální osteomyelitida; pánevní krajina a stehno
M8636Chronická multifokální osteomyelitida; bérec
M8637Chronická multifokální osteomyelitida; kotník a noha pod ním
M8638Chronická multifokální osteomyelitida; jiné
M8639Chronická multifokální osteomyelitida; lokalizace NS
M864Chronická osteomyelitida s odtokovou píštělí
M8640Chronická osteomyelitida s odtokovou píštělí; mnohočetné lokalizace
M8641Chronická osteomyelitida s odtokovou píštělí; ramenní krajina
M8642Chronická osteomyelitida s odtokovou píštělí; nadloktí
M8643Chronická osteomyelitida s odtokovou píštělí; předloktí
M8644Chronická osteomyelitida s odtokovou píštělí; ruka
M8645Chronická osteomyelitida s odtokovou píštělí; pánevní krajina a stehno
M8646Chronická osteomyelitida s odtokovou píštělí; bérec
M8647Chronická osteomyelitida s odtokovou píštělí; kotník a noha pod ním
M8648Chronická osteomyelitida s odtokovou píštělí; jiné
M8649Chronická osteomyelitida s odtokovou píštělí; lokalizace NS
M865Jiná chronická hematogenní osteomyelitida
M8650Jiná chronická hematogenní osteomyelitida; mnohočetné lokalizace
M8651Jiná chronická hematogenní osteomyelitida; ramenní krajina
M8652Jiná chronická hematogenní osteomyelitida; nadloktí
M8653Jiná chronická hematogenní osteomyelitida; předloktí
M8654Jiná chronická hematogenní osteomyelitida; ruka
M8655Jiná chronická hematogenní osteomyelitida; pánevní krajina a stehno
M8656Jiná chronická hematogenní osteomyelitida; bérec
M8657Jiná chronická hematogenní osteomyelitida; kotník a noha pod ním
M8658Jiná chronická hematogenní osteomyelitida; jiné
M8659Jiná chronická hematogenní osteomyelitida; lokalizace NS
M866Jiná chronická osteomyelitida
M8660Jiná chronická osteomyelitida; mnohočetné lokalizace
M8661Jiná chronická osteomyelitida; ramenní krajina
M8662Jiná chronická osteomyelitida; nadloktí
M8663Jiná chronická osteomyelitida; předloktí
M8664Jiná chronická osteomyelitida; ruka
M8665Jiná chronická osteomyelitida; pánevní krajina a stehno
M8666Jiná chronická osteomyelitida; bérec
M8667Jiná chronická osteomyelitida; kotník a noha pod ním
M8668Jiná chronická osteomyelitida; jiné
M8669Jiná chronická osteomyelitida; lokalizace NS
M868Jiná osteomyelitida
M8680Jiná osteomyelitida; mnohočetné lokalizace
M8681Jiná osteomyelitida; ramenní krajina
M8682Jiná osteomyelitida; nadloktí
M8683Jiná osteomyelitida; předloktí
M8684Jiná osteomyelitida; ruka
M8685Jiná osteomyelitida; pánevní krajina a stehno
M8686Jiná osteomyelitida; bérec
M8687Jiná osteomyelitida; kotník a noha pod ním
M8688Jiná osteomyelitida; jiné
M8689Jiná osteomyelitida; lokalizace NS
M869Osteomyelitida NS
M8690Osteomyelitida NS; mnohočetné lokalizace
M8691Osteomyelitida NS; ramenní krajina
M8692Osteomyelitida NS; nadloktí
M8693Osteomyelitida NS; předloktí
M8694Osteomyelitida NS; ruka
M8695Osteomyelitida NS; pánevní krajina a stehno
M8696Osteomyelitida NS; bérec
M8697Osteomyelitida NS; kotník a noha pod ním
M8698Osteomyelitida NS; jiné
M8699Osteomyelitida NS; lokalizace NS
M87Osteonekróza
M870Idiopatická aseptická nekróza kosti
M8700Idiopatická aseptická nekróza kosti; mnohočetné lokalizace
M8701Idiopatická aseptická nekróza kosti; ramenní krajina
M8702Idiopatická aseptická nekróza kosti; nadloktí
M8703Idiopatická aseptická nekróza kosti; předloktí
M8704Idiopatická aseptická nekróza kosti; ruka
M8705Idiopatická aseptická nekróza kosti; pánevní krajina a stehno
M8706Idiopatická aseptická nekróza kosti; bérec
M8707Idiopatická aseptická nekróza kosti; kotník a noha pod ním
M8708Idiopatická aseptická nekróza kosti; jiné
M8709Idiopatická aseptická nekróza kosti; lokalizace NS
M871Osteonekróza způsobená léčivy
M8710Osteonekróza způsobená léčivy; mnohočetné lokalizace
M8711Osteonekróza způsobená léčivy; ramenní krajina
M8712Osteonekróza způsobená léčivy; nadloktí
M8713Osteonekróza způsobená léčivy; předloktí
M8714Osteonekróza způsobená léčivy; ruka
M8715Osteonekróza způsobená léčivy; pánevní krajina a stehno
M8716Osteonekróza způsobená léčivy; bérec
M8717Osteonekróza způsobená léčivy; kotník a noha pod ním
M8718Osteonekróza způsobená léčivy; jiné
M8719Osteonekróza způsobená léčivy; lokalizace NS
M872Osteonekróza způsobená předcházejícím úrazem
M8720Osteonekróza způsob.předcház.úrazem; mnohočetné lokalizace
M8721Osteonekróza způsob.předcház.úrazem; ramenní krajina
M8722Osteonekróza způsob.předcház.úrazem; nadloktí
M8723Osteonekróza způsob.předcház.úrazem; předloktí
M8724Osteonekróza způsob.předcház.úrazem; ruka
M8725Osteonekróza způsob.předcház.úrazem; pánevní krajina a stehno
M8726Osteonekróza způsob.předcház.úrazem; bérec
M8727Osteonekróza způsob.předcház.úrazem; kotník a noha pod ním
M8728Osteonekróza způsob.předcház.úrazem; jiné
M8729Osteonekróza způsob.předcház.úrazem; lokalizace NS
M873Jiná sekundární osteonekróza
M8730Jiná sekundární osteonekróza; mnohočetné lokalizace
M8731Jiná sekundární osteonekróza; ramenní krajina
M8732Jiná sekundární osteonekróza; nadloktí
M8733Jiná sekundární osteonekróza; předloktí
M8734Jiná sekundární osteonekróza; ruka
M8735Jiná sekundární osteonekróza; pánevní krajina a stehno
M8736Jiná sekundární osteonekróza; bérec
M8737Jiná sekundární osteonekróza; kotník a noha pod ním
M8738Jiná sekundární osteonekróza; jiné
M8739Jiná sekundární osteonekróza; lokalizace NS
M878Jiná osteonekróza
M8780Jiná osteonekróza; mnohočetné lokalizace
M8781Jiná osteonekróza; ramenní krajina
M8782Jiná osteonekróza; nadloktí
M8783Jiná osteonekróza; předloktí
M8784Jiná osteonekróza; ruka
M8785Jiná osteonekróza; pánevní krajina a stehno
M8786Jiná osteonekróza; bérec
M8787Jiná osteonekróza; kotník a noha pod ním
M8788Jiná osteonekróza; jiné
M8789Jiná osteonekróza; lokalizace NS
M879Osteonekróza NS
M8790Osteonekróza NS; mnohočetné lokalizace
M8791Osteonekróza NS; ramenní krajina
M8792Osteonekróza NS; nadloktí
M8793Osteonekróza NS; předloktí
M8794Osteonekróza NS; ruka
M8795Osteonekróza NS; pánevní krajina a stehno
M8796Osteonekróza NS; bérec
M8797Osteonekróza NS; kotník a noha pod ním
M8798Osteonekróza NS; jiné
M8799Osteonekróza NS; lokalizace NS
M88Pagetova nemoc kosti (osteitis deformans)
M880Pagetova nemoc lebky
M8808Pagetova nemoc lebky; jiné
M888Pagetova nemoc jiných kostí
M8880Pagetova nemoc jiných kostí; mnohočetné lokalizace
M8881Pagetova nemoc jiných kostí; ramenní krajina
M8882Pagetova nemoc jiných kostí; nadloktí
M8883Pagetova nemoc jiných kostí; předloktí
M8884Pagetova nemoc jiných kostí; ruka
M8885Pagetova nemoc jiných kostí; pánevní krajina a stehno
M8886Pagetova nemoc jiných kostí; bérec
M8887Pagetova nemoc jiných kostí; kotník a noha pod ním
M8888Pagetova nemoc jiných kostí; jiné
M8889Pagetova nemoc jiných kostí; lokalizace NS
M889Pagetova nemoc kosti NS
M8890Pagetova nemoc kosti NS; mnohočetné lokalizace
M8891Pagetova nemoc kosti NS; ramenní krajina
M8892Pagetova nemoc kosti NS; nadloktí
M8893Pagetova nemoc kosti NS; předloktí
M8894Pagetova nemoc kosti NS; ruka
M8895Pagetova nemoc kosti NS; pánevní krajina a stehno
M8896Pagetova nemoc kosti NS; bérec
M8897Pagetova nemoc kosti NS; kotník a noha pod ním
M8898Pagetova nemoc kosti NS; jiné
M8899Pagetova nemoc kosti NS; lokalizace NS
M89Jiná onemocnění kosti
M890Algoneurodystrofie
M8900Algoneurodystrofie; mnohočetné lokalizace
M8901Algoneurodystrofie; ramenní krajina
M8902Algoneurodystrofie; nadloktí
M8903Algoneurodystrofie; předloktí
M8904Algoneurodystrofie; ruka
M8905Algoneurodystrofie; pánevní krajina a stehno
M8906Algoneurodystrofie; bérec
M8907Algoneurodystrofie; kotník a noha pod ním
M8908Algoneurodystrofie; jiné
M8909Algoneurodystrofie; lokalizace NS
M891Uzávěr epifýzy [zadržení epifyzeálního růstu]
M8910Uzávěr epifýzy; mnohočetné lokalizace
M8911Uzávěr epifýzy; ramenní krajina
M8912Uzávěr epifýzy; nadloktí
M8913Uzávěr epifýzy; předloktí
M8914Uzávěr epifýzy; ruka
M8915Uzávěr epifýzy; pánevní krajina a stehno
M8916Uzávěr epifýzy; bérec
M8917Uzávěr epifýzy; kotník a noha pod ním
M8919Uzávěr epifýzy; lokalizace NS
M892Jiné nemoci vývoje a růstu kostí
M8920Jiné nemoci vývoje a růstu kostí; mnohočetné lokalizace
M8921Jiné nemoci vývoje a růstu kostí; ramenní krajina
M8922Jiné nemoci vývoje a růstu kostí; nadloktí
M8923Jiné nemoci vývoje a růstu kostí; předloktí
M8924Jiné nemoci vývoje a růstu kostí; ruka
M8925Jiné nemoci vývoje a růstu kostí; pánevní krajina a stehno
M8926Jiné nemoci vývoje a růstu kostí; bérec
M8927Jiné nemoci vývoje a růstu kostí; kotník a noha pod ním
M8928Jiné nemoci vývoje a růstu kostí; jiné
M8929Jiné nemoci vývoje a růstu kostí; lokalizace NS
M893Hypertrofie kosti
M8930Hypertrofie kosti; mnohočetné lokalizace
M8931Hypertrofie kosti; ramenní krajina
M8932Hypertrofie kosti; nadloktí
M8933Hypertrofie kosti; předloktí
M8934Hypertrofie kosti; ruka
M8935Hypertrofie kosti; pánevní krajina a stehno
M8936Hypertrofie kosti; bérec
M8937Hypertrofie kosti; kotník a noha pod ním
M8938Hypertrofie kosti; jiné
M8939Hypertrofie kosti; lokalizace NS
M894Jiná hypertrofická osteoartropatie
M8940Jiná hypertrofická osteoartropatie; mnohočetné lokalizace
M8941Jiná hypertrofická osteoartropatie; ramenní krajina
M8942Jiná hypertrofická osteoartropatie; nadloktí
M8943Jiná hypertrofická osteoartropatie; předloktí
M8944Jiná hypertrofická osteoartropatie; ruka
M8945Jiná hypertrofická osteoartropatie; pánevní krajina a stehno
M8946Jiná hypertrofická osteoartropatie; bérec
M8947Jiná hypertrofická osteoartropatie; kotník a noha pod ním
M8948Jiná hypertrofická osteoartropatie; Jiná
M8949Jiná hypertrofická osteoartropatie; lokalizace NS
M895Osteolýza
M8950Osteolýza; mnohočetné lokalizace
M8951Osteolýza; ramenní krajina
M8952Osteolýza; nadloktí
M8953Osteolýza; předloktí
M8954Osteolýza; ruka
M8955Osteolýza; pánevní krajina a stehno
M8956Osteolýza; bérec
M8957Osteolýza; kotník a noha pod ním
M8958Osteolýza; jiné
M8959Osteolýza; lokalizace NS
M896Osteopatie po poliomyelitidě
M8960Osteopatie po poliomyelitidě; mnohočetné lokalizace
M8961Osteopatie po poliomyelitidě; ramenní krajina
M8962Osteopatie po poliomyelitidě; nadloktí
M8963Osteopatie po poliomyelitidě; předloktí
M8964Osteopatie po poliomyelitidě; ruka
M8965Osteopatie po poliomyelitidě; pánevní krajina a stehno
M8966Osteopatie po poliomyelitidě; bérec
M8967Osteopatie po poliomyelitidě; kotník a noha pod ním
M8968Osteopatie po poliomyelitidě; jiné
M8969Osteopatie po poliomyelitidě; lokalizace NS
M898Jiná určená onemocnění kosti
M8980Jiná určená onemocnění kosti; mnohočetné lokalizace
M8981Jiná určená onemocnění kosti; ramenní krajina
M8982Jiná určená onemocnění kosti; nadloktí
M8983Jiná určená onemocnění kosti; předloktí
M8984Jiná určená onemocnění kosti; ruka
M8985Jiná určená onemocnění kosti; pánevní krajina a stehno
M8986Jiná určená onemocnění kosti; bérec
M8987Jiná určená onemocnění kosti; kotník a noha pod ním
M8988Jiná určená onemocnění kosti; jiné
M8989Jiná určená onemocnění kosti; lokalizace NS
M899Onemocnění kosti NS
M8990Onemocnění kosti NS; mnohočetné lokalizace
M8991Onemocnění kosti NS; ramenní krajina
M8992Onemocnění kosti NS; nadloktí
M8993Onemocnění kosti NS; předloktí
M8994Onemocnění kosti NS; ruka
M8995Onemocnění kosti NS; pánevní krajina a stehno
M8996Onemocnění kosti NS; bérec
M8997Onemocnění kosti NS; kotník a noha pod ním
M8998Onemocnění kosti NS; jiné
M8999Onemocnění kosti NS; lokalizace NS
M90Osteopatie při nemocech zařazených jinde
M900TBC kosti (A18.0+)
M9000TBC kosti (A18.0+); mnohočetné lokalizace
M9001TBC kosti (A18.0+); ramenní krajina
M9002TBC kosti (A18.0+); nadloktí
M9003TBC kosti (A18.0+); předloktí
M9004TBC kosti (A18.0+); ruka
M9005TBC kosti (A18.0+); pánevní krajina a stehno
M9006TBC kosti (A18.0+); bérec
M9007TBC kosti (A18.0+); kotník a noha pod ním
M9008TBC kosti (A18.0+); jiné
M9009TBC kosti (A18.0+); lokalizace NS
M901Periostitida při jiných infekčních nemocech ZJ
M9010Periostitida při jiných infekč.nem.ZJ; mnohočetné lokalizace
M9011Periostitida při jiných infekč.nem.ZJ; ramenní krajina
M9012Periostitida při jiných infekč.nem.ZJ; nadloktí
M9013Periostitida při jiných infekč.nem.ZJ; předloktí
M9014Periostitida při jiných infekč.nem.ZJ; ruka
M9015Periostitida při jiných infekč.nem.ZJ; pánevní krajina a stehno
M9016Periostitida při jiných infekč.nem.ZJ; bérec
M9017Periostitida při jiných infekč.nem.ZJ; kotník a noha pod ním
M9018Periostitida při jiných infekč.nem.ZJ; jiné
M9019Periostitida při jiných infekč.nem.ZJ; lokalizace NS
M902Osteopatie při jiných infekčních nemocech zařazených jinde
M9020Osteopatie při jiných infekč.nem.ZJ; mnohočetné lokalizace
M9021Osteopatie při jiných infekč.nem.ZJ; ramenní krajina
M9022Osteopatie při jiných infekč.nem.ZJ; nadloktí
M9023Osteopatie při jiných infekč.nem.ZJ; předloktí
M9024Osteopatie při jiných infekč.nem.ZJ; ruka
M9025Osteopatie při jiných infekč.nem.ZJ; pánevní krajina a stehno
M9026Osteopatie při jiných infekč.nem.ZJ; bérec
M9027Osteopatie při jiných infekč.nem.ZJ; kotník a noha pod ním
M9028Osteopatie při jiných infekč.nem.ZJ; jiné
M9029Osteopatie při jiných infekč.nem.ZJ; lokalizace NS
M903Osteonekróza při kesonové nemoci (T70.3+)
M9030Osteonekróza při kesonové nem. (T70.3+).; mnohočetné lokalizace
M9031Osteonekróza při kesonové nem.(T70.3+); ramenní krajina
M9032Osteonekróza při kesonové nem. (T70.3+); nadloktí
M9033Osteonekróza při kesonové nem. (T70.3+); předloktí
M9034Osteonekróza při kesonové nem. (T70.3+); ruka
M9035Osteonekróza při kesonové nem. (T70.3+); pánevní krajina a stehno
M9036Osteonekróza při kesonové nem. (T70.3+); bérec
M9037Osteonekróza při kesonové nem. (T70.3+); kotník a noha pod ním
M9038Osteonekróza při kesonové nem. (T70.3+); jiné
M9039Osteonekróza při kesonové nem. (T70.3+); lokalizace NS
M904Osteonekróza způsobená hemoglobinopatií (D50-D64+)
M9040Osteonekróza způs.hemoglobinopat.(D50-D64+); mnohočetné lokalizace
M9041Osteonekróza způs.hemoglobinopat.(D50-D64+); ramenní krajina
M9042Osteonekróza způs.hemoglobinopat.(D50-D64+); nadloktí
M9043Osteonekróza způs.hemoglobinopat.(D50-D64+); předloktí
M9044Osteonekróza způs.hemoglobinopat.(D50-D64+); ruka
M9045Osteonekróza způs.hemoglobinopat.(D50-D64+); pánevní krajina a stehno
M9046Osteonekróza způs.hemoglobinopat.(D50-D64+); bérec
M9047Osteonekróza způs.hemoglobinopat.(D50-D64+); kotník a noha pod ním
M9048Osteonekróza způs.hemoglobinopat.(D50-D64+); jiné
M9049Osteonekróza způs.hemoglobinopat.(D50-D64+); lokalizace NS
M905Osteonekróza při jiných nemocech ZJ
M9050Osteonekróza při jiných nemocech ZJ; mnohočetné lokalizace
M9051Osteonekróza při jiných nemocech ZJ; ramenní krajina
M9052Osteonekróza při jiných nemocech ZJ; nadloktí
M9053Osteonekróza při jiných nemocech ZJ; předloktí
M9054Osteonekróza při jiných nemocech ZJ; ruka
M9055Osteonekróza při jiných nemocech ZJ; pánevní krajina a stehno
M9056Osteonekróza při jiných nemocech ZJ; bérec
M9057Osteonekróza při jiných nemocech ZJ; kotník a noha pod ním
M9058Osteonekróza při jiných nemocech ZJ; jiné
M9059Osteonekróza při jiných nemocech ZJ; lokalizace NS
M906Osteitis deformans při novotvaru (C00-D48+)
M9060Osteitis deformans při novotvaru ; mnohočetné lokalizace
M9061Osteitis deformans při novotvaru ; ramenní krajina
M9062Osteitis deformans při novotvaru ; nadloktí
M9063Osteitis deformans při novotvaru ; předloktí
M9064Osteitis deformans při novotvaru ; ruka
M9065Osteitis deformans při novotvaru ; pánevní krajina a stehno
M9066Osteitis deformans při novotvaru ; bérec
M9067Osteitis deformans při novotvaru ; kotník a noha pod ním
M9068Osteitis deformans při novotvaru ; jiné
M9069Osteitis deformans při novotvaru ; lokalizace NS
M907Fraktura kosti při novotvaru (C00-D48+)
M9070Fraktura kosti při novotvaru (C00-D48+); mnohočetné lokalizace
M9071Fraktura kosti při novotvaru (C00-D48+); ramenní krajina
M9072Fraktura kosti při novotvaru (C00-D48+); nadloktí
M9073Fraktura kosti při novotvaru (C00-D48+); předloktí
M9074Fraktura kosti při novotvaru (C00-D48+); ruka
M9075Fraktura kosti při novotvaru (C00-D48+); pánevní krajina a stehno
M9076Fraktura kosti při novotvaru (C00-D48+); bérec
M9077Fraktura kosti při novotvaru (C00-D48+); kotník a noha pod ním
M9078Fraktura kosti při novotvaru (C00-D48+); jiné
M9079Fraktura kosti při novotvaru (C00-D48+); lokalizace NS
M908Osteopatie při jiných nemocech ZJ
M9080Osteopatie při jiných nemocech ZJ; mnohočetné lokalizace
M9081Osteopatie při jiných nemocech ZJ; ramenní krajina
M9082Osteopatie při jiných nemocech ZJ; nadloktí
M9083Osteopatie při jiných nemocech ZJ; předloktí
M9084Osteopatie při jiných nemocech ZJ; ruka
M9085Osteopatie při jiných nemocech ZJ; pánevní krajina a stehno
M9086Osteopatie při jiných nemocech ZJ; bérec
M9087Osteopatie při jiných nemocech ZJ; kotník a noha pod ním
M9088Osteopatie při jiných nemocech ZJ; jiné
M9089Osteopatie při jiných nemocech ZJ; lokalizace NS
M91Juvenilní osteochondróza kyčle a pánve
M910Juvenilní osteochondróza pánve
M9105Juvenilní osteochondróza pánve; pánevní krajina a stehno
M911Juvenilní osteochondropatie hlavice kosti stehenní
M9115Juvenil.osteochondropatie hlav.kosti stehenní; pánev. krajina a stehno
M912Coxa plana
M9125Coxa plana; pánevní krajina a stehno
M913Pseudokoxalgie
M9135Pseudokoxalgie; pánevní krajina a stehno
M918Jiná juvenilní osteochondróza kyčle a pánve
M9185Jiná juvenilní osteochondróza kyčle a pánve; pánevní krajina a stehno
M919Juvenilní osteochondróza kyčle a pánve NS
M9195Juvenilní osteochondróza kyčle a pánve NS; pánevní krajina a stehno
M92Jiná juvenilní osteochondróza
M920Juvenilní osteochondróza pažní kosti - humeru
M921Juvenilní osteochondróza radia a ulny
M922Juvenilní osteochondróza ruky
M923Jiná juvenilní osteochondróza horní končetiny
M924Juvenilní osteochondróza čéšky
M925Juvenilní osteochondróza tibie a fibuly
M926Juvenilní osteochondróza tarzu
M927Juvenilní osteochondróza metatarzálních kostí
M928Jiná určená osteochondróza
M929Juvenilní osteochondróza NS
M93Jiné osteochondropatie
M930Skluz horní epifýzy stehenní kosti (neúrazový)
M931Kienböckova nemoc dospělých
M932Osteochondritis dissecans
M938Jiné určené osteochondropatie
M94Jiná onemocnění chrupavky
M940Syndrom chondrokostálního spojení [Tietzeův]
M9400Syndrom chondrokostálního spojení; mnohočetné lokalizace
M9408Syndrom chondrokostálního spojení; jiné
M9409Syndrom chondrokostálního spojení; lokalizace NS
M941Recidivující polychondritida
M9410Recidivující polychondritida; mnohočetné lokalizace
M9411Recidivující polychondritida; ramenní krajina
M9412Recidivující polychondritida; nadloktí
M9413Recidivující polychondritida; předloktí
M9414Recidivující polychondritida; ruka
M9415Recidivující polychondritida; pánevní krajina a stehno
M9416Recidivující polychondritida; bérec
M9417Recidivující polychondritida; kotník a noha pod ním
M9418Recidivující polychondritida; jiné
M9419Recidivující polychondritida; lokalizace NS
M942Chondromalacie
M9420Chondromalacie; mnohočetné lokalizace
M9421Chondromalacie; ramenní krajina
M9422Chondromalacie; nadloktí
M9423Chondromalacie; předloktí
M9424Chondromalacie; ruka
M9425Chondromalacie; pánevní krajina a stehno
M9426Chondromalacie; bérec
M9427Chondromalacie; kotník a noha pod ním
M9428Chondromalacie; jiné
M9429Chondromalacie; lokalizace NS
M943Chondrolýza
M9430Chondrolýza; mnohočetné lokalizace
M9431Chondrolýza; ramenní krajina
M9432Chondrolýza; nadloktí
M9433Chondrolýza; předloktí
M9434Chondrolýza; ruka
M9435Chondrolýza; pánevní krajina a stehno
M9436Chondrolýza; bérec
M9437Chondrolýza; kotník a noha pod ním
M9438Chondrolýza; jiné
M9439Chondrolýza; lokalizace NS
M948Jiná určená onemocnění chrupavky
M9480Jiná určená onemocnění chrupavky; mnohočetné lokalizace
M9481Jiná určená onemocnění chrupavky; ramenní krajina
M9482Jiná určená onemocnění chrupavky; nadloktí
M9483Jiná určená onemocnění chrupavky; předloktí
M9484Jiná určená onemocnění chrupavky; ruka
M9485Jiná určená onemocnění chrupavky; pánevní krajina a stehno
M9486Jiná určená onemocnění chrupavky; bérec
M9487Jiná určená onemocnění chrupavky; kotník a noha pod ním
M9488Jiná určená onemocnění chrupavky; jiné
M9489Jiná určená onemocnění chrupavky; lokalizace NS
M949Onemocnění chrupavky NS
M9490Onemocnění chrupavky NS; mnohočetné lokalizace
M9491Onemocnění chrupavky NS; ramenní krajina
M9492Onemocnění chrupavky NS; nadloktí
M9493Onemocnění chrupavky NS; předloktí
M9494Onemocnění chrupavky NS; ruka
M9495Onemocnění chrupavky NS; pánevní krajina a stehno
M9496Onemocnění chrupavky NS; bérec
M9497Onemocnění chrupavky NS; kotník a noha pod ním
M9498Onemocnění chrupavky NS; jiné
M9499Onemocnění chrupavky NS; lokalizace NS
M95Jiné získané deformity svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
M950Získaná deformita nosu
M951Květákovité ucho
M952Jiná získaná deformita hlavy
M953Získaná deformita krku
M954Získaná deformita hrudníku a žebra
M955Získaná deformita pánve
M958Jiné určené získané deformity svalové a kosterní soustavy
M959Získaná deformita svalové a kosterní soustavy NS
M96Onemocnění svalové a kosterní soustavy po výkonech NJ
M960Pseudoartróza po spojení nebo artrodéze
M961Postlaminektomický syndrom, nezařazený jinde
M962Poradiační kyfóza
M963Kyfóza po laminektomii
M964Pooperační lordóza
M965Poradiační skolióza
M966Fraktura kosti násl.po vlož.ortoped.implantátu, ?
M968Jiná onemocnění svalové a kosterní soustavy po výkonech
M969Onemocnění svalové a kosterní soustavy po výkonu NS
M99Biomechanická poškození, nezařazená jinde
M990Segmentální nebo somatická dysfunkce
M9900Segmentální nebo somatická dysfunkce; krajina hlavy
M9901Segmentální nebo somatická dysfunkce; krční krajina
M9902Segmentální nebo somatická dysfunkce; hrudní krajina
M9903Segmentální nebo somatická dysfunkce; bederní krajina
M9904Segmentální nebo somatická dysfunkce; křížová krajina
M9905Segmentální nebo somatická dysfunkce; pánevní krajina
M9906Segmentální nebo somatická dysfunkce; dolní končetina
M9907Segmentální nebo somatická dysfunkce; horní končetina
M9908Segmentální nebo somatická dysfunkce; hrudní koš
M9909Segmentální nebo somatická dysfunkce; břicho a jiné
M991Subluxační komplex (vertebrální)
M9910Subluxační komplex (vertebrální); krajina hlavy
M9911Subluxační komplex (vertebrální); krční krajina
M9912Subluxační komplex (vertebrální); hrudní krajina
M9913Subluxační komplex (vertebrální); bederní krajina
M9914Subluxační komplex (vertebrální); křížová krajina
M9915Subluxační komplex (vertebrální); pánevní krajina
M9916Subluxační komplex (vertebrální); dolní končetina
M9917Subluxační komplex (vertebrální); horní končetina...
M9918Subluxační komplex (vertebrální); hrudní koš
M9919Subluxační komplex (vertebrální); břicho a jiné
M992Subluxační stenóza nervového kanálu
M9920Subluxační stenóza nervového kanálu; krajina hlavy
M9921Subluxační stenóza nervového kanálu; krční krajina
M9922Subluxační stenóza nervového kanálu; hrudní krajina
M9923Subluxační stenóza nervového kanálu; bederní krajina
M9924Subluxační stenóza nervového kanálu; křížová krajina
M9925Subluxační stenóza nervového kanálu; pánevní krajina
M9926Subluxační stenóza nervového kanálu; dolní končetina
M9927Subluxační stenóza nervového kanálu; horní končetina...
M9928Subluxační stenóza nervového kanálu; hrudní koš
M9929Subluxační stenóza nervového kanálu; břicho a jiné
M993Kostní stenóza nervového kanálu
M9930Kostní stenóza nervového kanálu; krajina hlavy
M9931Kostní stenóza nervového kanálu; krční krajina
M9932Kostní stenóza nervového kanálu; hrudní krajina
M9933Kostní stenóza nervového kanálu; bederní krajina
M9934Kostní stenóza nervového kanálu; křížová krajina
M9935Kostní stenóza nervového kanálu; pánevní krajina
M9936Kostní stenóza nervového kanálu; dolní končetina
M9937Kostní stenóza nervového kanálu; horní končetina...
M9938Kostní stenóza nervového kanálu; hrudní koš
M9939Kostní stenóza nervového kanálu; břicho a jiné
M994Stenóza nervového kanálu pojivovou tkání
M9940Stenóza nervového kanálu pojivovou tkání; krajina hlavy
M9941Stenóza nervového kanálu pojivovou tkání; krční krajina
M9942Stenóza nervového kanálu pojivovou tkání; hrudní krajina
M9943Stenóza nervového kanálu pojivovou tkání; bederní krajina
M9944Stenóza nervového kanálu pojivovou tkání; křížová krajina
M9945Stenóza nervového kanálu pojivovou tkání; pánevní krajina
M9946Stenóza nervového kanálu pojivovou tkání; dolní končetina
M9947Stenóza nervového kanálu pojivovou tkání; horní končetina...
M9948Stenóza nervového kanálu pojivovou tkání; hrudní koš
M9949Stenóza nervového kanálu pojivovou tkání; břicho a jiné
M995Stenóza nervového kanálu meziobratlovou ploténkou
M9950Stenóza nervového kanálu meziobrat.ploténkou; krajina hlavy
M9951Stenóza nervového kanálu meziobrat.ploténkou; krční krajina
M9952Stenóza nervového kanálu meziobrat.ploténkou; hrudní krajina
M9953Stenóza nervového kanálu meziobrat.ploténkou; bederní krajina
M9954Stenóza nervového kanálu meziobrat.ploténkou; křížová krajina
M9955Stenóza nervového kanálu meziobrat.ploténkou; pánevní krajina
M9956Stenóza nervového kanálu meziobrat.ploténkou; dolní končetina
M9957Stenóza nervového kanálu meziobrat.ploténkou; horní končetina...
M9958Stenóza nervového kanálu meziobrat.ploténkou; hrudní koš
M9959Stenóza nervového kanálu meziobrat.ploténkou; břicho a jiné
M996Stenóza intervertebrálních otvorů kostní a subluxační
M9960Stenóza intervert.otvorů.kostní a sublux.; krajina hlavy
M9961Stenóza intervert.otvorů kostní a sublux.; krční krajina
M9962Stenóza intervert.otvorů kostní a sublux.; hrudní krajina
M9963Stenóza intervert.otvorů kostní a sublux.; bederní krajina
M9964Stenóza intervert.otvorů kostní a sublux.; křížová krajina
M9965Stenóza intervert.otvorů kostní a sublux.; pánevní krajina
M9966Stenóza intervert.otvorů kostní a sublux.; dolní končetina
M9967Stenóza intervert.otvorů kostní a sublux.; horní končetina
M9968Stenóza intervert.otvorů kostní a sublux.; hrudní koš
M9969Stenóza intervert.otvorů kostní a sublux.; břicho a jiné
M997Stenóza intervert.otvorů pojivovou tkání a meziobrat.ploténkou
M9970Stenóza intervent.otvorů pojiv.tkání a meziobrat.plot.; krajina hlavy
M9971Stenóza intervent.otvorů pojiv.tkání a meziobrat.plotén; krční krajina
M9972Stenóza intervert.otv. pojiv.tkání a meziobrat.plotén.; hrudní krajina
M9973Stenóza intervert.otv. pojiv.tkání a meziobrat.plotén.; bederní krajna
M9974Stenóza intervert.otv. pojiv.tkání a meziobrat.plotén.; kříž. krajina
M9975Stenóza intervent.otv.pojiv.tkání a meziobrat.plot.; pánevní krajina
M9976Stenóza intervent.otv.pojiv.tkání a meziobrat.plot.; dolní končetina
M9977Stenóza intervent.otv.pojiv.tkání a meziobr.plot.; horní končetina...
M9978Stenóza intervent.otv.pojiv.tkání a meziobrat.plot.; hrudní koš
M9979Stenóza intervent.otv.pojiv.tkání a meziobrat.plot.; břicho a jiné
M998Jiná biomechanická poškození
M9980Jiná biomechanická poškození; krajina hlavy
M9981Jiná biomechanická poškození; krční krajina
M9982Jiná biomechanická poškození; hrudní krajina
M9983Jiná biomechanická poškození; bederní krajina
M9984Jiná biomechanická poškození; křížová krajina
M9985Jiná biomechanická poškození; pánevní krajina
M9986Jiná biomechanická poškození; dolní končetina
M9987Jiná biomechanická poškození; horní končetina...
M9988Jiná biomechanická poškození; hrudní koš
M9989Jiná biomechanická poškození; břicho a jiné
M999Biomechanické poškození NS
M9990Biomechanické poškození, NS; krajina hlavy
M9991Biomechanické poškození, NS; krční krajina
M9992Biomechanické poškození, NS; hrudní krajina
M9993Biomechanické poškození, NS; bederní krajina
M9994Biomechanické poškození, NS; křížová krajina
M9995Biomechanické poškození, NS; pánevní krajina
M9996Biomechanické poškození, NS; dolní končetina
M9997Biomechanické poškození, NS; horní končetina...
M9998Biomechanické poškození, NS; hrudní koš
M9999Biomechanické poškození, NS; břicho a jiné
N00Akutní nefritický syndrom
N000Akutní nefritický syndrom; menší glomerulární abnormalita
N001Akutní nefritický syndrom; ložiskové a segmentální glomerulární léze
N002Akutní nefritický syndrom; difuzní membranózní glomerulonefritida
N003Akutní nefritický syndrom; difuzní mezangiální prolifer.glomerulonefr.
N004Akutní nefritický syndrom; difuzní endokapilár.prolifer.glomerulonefr.
N005Akutní nefritický syndrom; difuzní mezangiokapilární glomerulonefr.
N006Akutní nefritický syndrom; nemoc hustého sedimentu
N007Akutní nefritický syndrom; difuzní vzrůstající glomerulonefritida
N008Akutní nefritický syndrom; jiné
N009Akutní nefritický syndrom; NS
N01Rychle postupující nefritický syndrom
N010Rychle postupující nefritický sy; menší glomerulární abnormalita
N011Rychle postupující nefritický sy; ložisk.a segment.glomerulární léze
N012Rychle postupující nefritický sy; difuzní membran.glomerulonefritida
N013Rychle postup. nefritický sy; difuzní mezang.prolif.glomerulonefritida
N014Rychle postup.nefritický sy; difuzní endokapil.prolif.glomerulonefrit.
N015Rychle postup. nefritický sy; difuzní mezangiokapil.glomerulonefritida
N016Rychle postupující nefritický sy; nemoc hustého sedimentu
N017Rychle postup. nefritický sy; difuzní vzrůstající glomerulonefritida
N018Rychle postupující nefritický syndrom; jiné
N019Rychle postupující nefritický syndrom; NS
N02Recidivující a přetrvávající hematurie
N020Recidivující a přetrvávající hematurie; menší glomerulární abnormalita
N021Recidiv.a přetrvávající hematurie; ložisk.a segment.glomerulární léze
N022Recidiv.a přetrvávající hematurie; difuzní membran.glomerulonefritida
N023Recidiv.a přetrváv. hematurie; difuz.mezang.prolif.glomerulonefrit.
N024Recidiv.a přetrváv. hematurie; difuz.endokapil.prolif.glomerulonefrit.
N025Recidiv.a přetrváv. hematurie; difuzní mezangiokapil.glomerulonefrit.
N026Recidivující a přetrvávající hematurie; nemoc hustého sedimentu
N027Recidiv.a přetrváv. hematurie; difuzní vzrůstající glomerulonefritida
N028Recidivující a přetrvávající hematurie; jiné
N029Recidivující a přetrvávající hematurie; NS
N03Chronický nefritický syndrom
N030Chronický nefritický syndrom; menší glomerulární abnormalita
N031Chronický nefritický syndrom; ložisk.a segmentální glomerulární léze
N032Chronický nefritický syndrom; difuzní membranózní glomerulonefritida
N033Chron.nefritický syndrom; difuz.mezangiál.prolifer. glomerulonefritida
N034Chron.nefritic. syndrom; difuz.endokapil.proliferat.glomerulonefritida
N035Chronický nefritický synd.; difuzní mezangiokapil.glomerulonefrit.
N036Chronický nefritický syndrom; nemoc hustého sedimentu
N037Chronický nefritický syndrom; difuzní vzrůstající glomerulonefritida
N038Chronický nefritický syndrom; jiný
N039Chronický nefritický syndrom; NS
N04Nefrotický syndrom
N040Nefrotický syndrom; menší glomerulární abnormalita
N041Nefrotický syndrom; ložisková a segmentální glomerulární léze
N042Nefrotický syndrom; difuzní membranózní glomerulonefritida
N043Nefrotický sy.; difuzní mezangiální proliferativní glomerulonefritida
N044Nefrotický sy.; difuzní endokapilární proliferativní glomerulonefr.
N045Nefrotický syndrom; difuzní mezangiokapilární glomerulonefritida
N046Nefrotický syndrom; nemoc hustého sedimentu
N047Nefrotický syndrom; difuzní vzrůstající glomerulonefritida
N048Nefrotický syndrom; jiný
N049Nefrotický syndrom; NS
N05Neurčený nefritický syndrom
N050Neurčený nefritický syndrom; menší glomerulární abnormalita
N051Neurčený nefritický syndrom; ložisková a segmentální glomerulární léze
N052Neurčený nefritický syndrom; difuzní membranózní glomerulonefritida
N053Neurčený nefritický sy.; difuz.mezangiál.proliferat.glomerulonefritida
N054Neurčený nefritický sy.; difuz.endokapil.proliferat.glomerulonefritida
N055Neurčený nefritický sy.; difuzní mezangiokapilární glomerulonefritida
N056Neurčený nefritický syndrom; nemoc hustého sedimentu
N057Neurčený nefritický syndrom; difuzní vzrůstající glomerulonefritida
N058Neurčený nefritický syndrom; jiný
N059Neurčený nefritický syndrom; NS
N06Izolovaná proteinurie s určeným morfologickým poškozením
N060Izolovaná proteinurie s urč.morf.pošk.; menší glomerulární abnormalita
N061Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; ložisk.a segment.glomerulární léze
N062Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; difuz.membran.glomerulonefritida
N063Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; difuz.mezang.prolif.glomerulonefr.
N064Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; difuz.endokap.prolif.glomerulonefr.
N065Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; difuz.mezangiokapil.glomerulonefri.
N066Izolovaná proteinurie s urč.morf.pošk.; nemoc hustého sedimentu
N067Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; difuzní vzrůst. glomerulonefritida
N068Izolovaná proteinurie s urč.morf.pošk.; jiná
N069Izolovaná proteinurie s urč.morf.pošk.; NS
N07Dědičná nefropatie nezařazená jinde
N070Dědičná nefropatie NJ; menší glomerulární abnormalita
N071Dědičná nefropatie NJ; ložisk.a segment.glomerulární léze
N072Dědičná nefropatie NJ; difuzní.membranózní glomerulonefritida
N073Dědičná nefropatie NJ; difuz.mezang. proliferativní glomerulonefritida
N074Dědičná nefropatie NJ; difuz.endokapilární prolifer.glomerulonefritida
N075Dědičná nefropatie NJ; difuzní mezangiokapilární glomerulonefritida
N076Dědičná nefropatie NJ; nemoc hustého sedimentu
N077Dědičná nefropatie NJ; difuzní vzrůstající glomerulonefritida
N078Dědičná nefropatie NJ; jiná
N079Dědičná nefropatie NJ; NS
N08Glomerulární poruchy při nemocech zařazených jinde
N080Glomerulár.poruchy při infekčních a parazitárních nemocech ZJ
N081Glomerulární poruchy při novotvarech
N082Glomerulární poruchy při krev.onem.a poruchách mechan.imunity
N083Glomerulární poruchy při diabetes mellitus
N084Glomerulární poruchy při j.endokr.nem.,výživy a přeměny látek
N085Glomerulární poruchy při systémových onem.pojivové tkáně
N088Glomerulární poruchy při jiných nemocech ZJ
N10Akutní tubulo-intersticiální nefritida
N11Chronická tubulo-intersticiální nefritida
N110Neobstrukční chronická pyelonefritida s refluxem
N111Chronická obstruktivní pyelonefritida
N118Jiná chronická tubulo-intersticiální nefritida
N119Chronická tubulo-intersticiální nefritida NS
N12Tubulo-intersticiální nefritida neurč.jako akutní n.chronická
N13Obstruktivní a refluxní uropatie
N130Hydronefróza s obstrukcí pelviureterického spojení
N131Hydronefróza se strikturou ureteru,NJ
N132Hydronefróza s obstrukcí kamenem v ledvině a močovodu
N133Jiná a neurčená hydronefróza
N134Hydroureter
N135Klička a striktura ureteru bez hydronefrózy
N136Pyonefróza
N137Uropatie spojená s vezikouretrálním refluxem
N138Jiná obstruktivní a refluxní uropatie
N139Obstruktivní a refluxní uropatie NS
N14Tubulo-interst.a tubulární onemocnění způsobené léčivy a těžkými kovy
N140Nefropatie po analgezii
N141Nefropatie způs.jinými léky, léčivy návykovými n.biologickými látkami
N142Nefropatie způs.neurč. léky,l éčivy, návykovými n.biologickými látkami
N143Nefropatie způsobená těžkými kovy
N144Toxická nefropatie, NJ
N15Jiná tubulo-intersticiální onemocnění ledvin
N150Balkánská nefropatie
N151Ledvinný a perinefrický absces
N158Jiná určená tubulo-intersticiální onemocnění ledvin
N159Tubulo-intersticiální onemocnění ledvin NS
N16Tubulo-intersticiální porucha ledvin při nemocech ZJ
N160Tubulo-intersticiální porucha při infekč. a parazitárních nemocech ZJ
N161Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při novotvarech
N162Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při krev.onem.a poruchách imunity
N163Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při poruchách přeměny látek
N164Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při systém. onem.pojivové tkáně
N165Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při rejekci transplantátu
N168Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při jiných onemocněních ZJ
N17Akutní selhání ledvin
N170Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou
N171Akutní selhání ledvin s akutní kortikální nekrózou
N172Akutní selhání ledvin s medulární nekrózou
N178Jiné akutní selhání ledvin
N179Akutní selhání ledvin NS
N18Chronické onemocnění ledvin
N181Chronické onemocnění ledvin, stadium 1
N182Chronické onemocnění ledvin, stadium 2
N183Chronické onemocnění ledvin, stadium 3
N184Chronické onemocnění ledvin, stadium 4
N185Chronické onemocnění ledvin, stadium 5
N189Chronické onemocnění ledvin NS
N19Neurčené selhání ledvin
N20Kámen ledviny a močovodu
N200Kámen ledviny
N201Kámen močovodu
N202Kámen ledviny s kamenem močovodu
N209Močový kámen NS
N21Kámen v dolním močovém traktu
N210Kámen v močovém měchýři
N211Kámen v močové trubici
N218Jiný kámen v dolním močovém traktu
N219Kámen v dolním močovém traktu NS
N22Kámen močového ústrojí při nemocech ZJ
N220Močový kámen při schistozomóze [bilharzióze] (B65.-+)
N228Kámen močového traktu při jiných nemocech ZJ
N23Neurčená ledvinná kolika
N25Poruchy vyplývající z porušené funkce renálních tubulů
N250Renální osteodystrofie
N251Nefrogenní diabetes insipidus
N258Jiné poruchy z porušené funkce renálních tubulů
N259Poruchy z porušené funkce renálních tubulů NS
N26Neurčená svraštělá ledvina
N27Malá ledvina z neznámé příčiny
N270Malá ledvina, jednostranná
N271Malá ledvina, oboustranná
N279Malá ledvina NS
N28Jiné poruchy ledviny a ureteru, NJ
N280Ischemie a infarkt ledviny
N281Získaná cysta ledviny
N288Jiná určená onemocnění ledviny a močovodu
N289Onemocnění ledviny a močovodu NS
N29Jiné poruchy ledviny a močovodu při nemocech ZJ
N290Pozdní syfilis ledvin (A52.7+)
N291Jiné poruchy ledviny a močovodu při inf.a parazitárních nemocech ZJ
N298Jiné poruchy ledviny a močovodu při jiných nemocech ZJ
N30Zánět močového měchýře - cystitida
N300Akutní cystitida
N301Intersticiální cystitida (chronická)
N302Jiná chronická cystitida
N303Trigonitida
N304Postiradiační cystitida
N308Jiná cystitida
N309Cystitida NS
N31Nervově svalová dysfunkce močového měchýře NJ
N310Dráždivý neuropatický měchýř NJ
N311Reflexní neuropatický měchýř NJ
N312Ochablý neuropatický měchýř NJ
N318Jiná nervově svalová dysfunkce močového měchýře
N319Nervově svalová dysfunkce močového měchýře NS
N32Jiné poruchy močového měchýře
N320Obstrukce hrdla močového měchýře
N321Píštěl mezi močovým měchýřem a střevem
N322Píštěl močového měchýře, nezařazená jinde
N323Divertikl močového měchýře
N324Ruptura močového měchýře, neúrazová
N328Jiná určená onemocnění močového měchýře
N329Onemocnění močového měchýře NS
N33Poruchy močového měchýře při nemocech ZJ
N330Tuberkulózní cystitida (A18.1+)
N338Porucha močového měchýře při jiných nemocech ZJ
N34Zánět močové trubice - uretritida a uretrální syndrom
N340Absces uretry
N341Nespecifická uretritida
N342Jiná uretritida
N343Uretrální syndrom NS
N35Zúžení močové trubice - strictura urethrae
N350Poúrazová striktura uretry
N351Poinfekční striktura uretry NJ
N358Jiná striktura uretry
N359Striktura uretry NS
N36Jiná onemocnění močové trubice
N360Píštěl močové trubice
N361Divertikl močové trubice
N362Karunkula močové trubice
N363Výhřez sliznice močové trubice
N368Jiná určená onemocnění močové trubice
N369Onemocnění močové trubice NS
N37Onemocnění močové trubice při nemocech ZJ
N370Uretritida při nemocech ZJ
N378Jiná onemocnění močové trubicd při nemocech ZJ
N39Jiná onemocnění močové soustavy
N390Infekce močového ústrojí neurčené lokalizace
N391Přetrvávající proteinurie NS
N392Ortostatická proteinurie NS
N393Stresová inkontinence
N394Jiná určená inkontinence moči
N398Jiné určené poruchy močové soustavy
N399Poruchy močové soustavy NS
N40Zbytnění prostaty - hyperplasia prostatae
N41Zánětlivé nemoci prostaty
N410Akutní prostatitida
N411Chronická prostatitida
N412Absces prostaty
N413Prostatocystitida
N418Jiné zánětlivé nemoci prostaty
N419Zánětlivé nemoci prostaty NS
N42Jiná onemocnění prostaty
N420Kámen prostaty
N421Překrvení nebo krvácení prostaty
N422Atrofie prostaty
N423Dysplazie prostaty
N428Jiná určená onemocnění prostaty
N429Onemocnění prostaty NS
N43Hydrokéla a spermatokéla
N430Opouzdřená hydrokéla
N431Infikovaná hydrokéla
N432Jiná hydrokéla
N433Hydrokéla NS
N434Spermatokéla
N44Torze varlete
N45Zánět varlete (orchitida) a nadvarlete (epididymitida)
N450Orchitida, epididymitida a epididymoorchitida s abscesem
N459Orchitida, epididymitida a epididymoorchitida bez abscesu
N46Mužská neplodnost
N47Hypertrofie předkožky, fimóza a parafimóza
N48Jiné poruchy pyje
N480Leukoplakie pyje
N481Balanopostitida
N482Jiná zánětlivá onemocnění pyje
N483Priapismus
N484Impotence organického původu
N485Vřed pyje
N486Induratio penis plastica
N488Jiná určená onemocnění pyje
N489Porucha pyje NS
N49Zánětlivá onemocnění mužských pohlavních orgánů NJ
N490Zánětlivá onemocnění semenných váčků
N491Zánětlivá onemocnění semenného provazce a chámovodu
N492Zánětlivá onemocnění šourku
N498Zánětlivá onemocnění jiných určených mužských pohlavních orgánů
N499Zánětlivá onemocnění neurčeného mužského pohlavního orgánu
N50Jiné poruchy mužských pohlavních orgánů
N500Atrofie varlete
N501Cévní poruchy mužských pohlavních orgánů
N508Jiné určené poruchy mužských pohlavních orgánů
N509Onemocnění mužských pohlavních orgánů NS
N51Onemocnění mužských pohlavních orgánů při nemocech ZJ
N510Onemocnění prostaty při nemocech ZJ
N511Onemocnění varlete a nadvarlete při nemocech ZJ
N512Balanitida při nemocech ZJ
N518Jiná onemocnění mužských pohlavních orgánů při nemocech ZJ
N60Nezhoubná dysplazie prsu
N600Solitární cysta prsu
N601Difuzní cystická mastopatie
N602Fibroadenóza prsu
N603Fibroskleróza prsu
N604Rozšíření mléčného vývodu
N608Jiná benigní dysplazie prsu
N609Benigní dysplazie prsu NS
N61Zánětlivá onemocnění prsu
N62Hypertrofie prsu
N63Neurčitá bulka v prsu
N64Jiná onemocnění prsu
N640Trhlina nebo píštěl bradavky
N641Tuková nekróza prsu
N642Atrofie prsu
N643Galaktorea nesdružená s porodem
N644Mastodynie
N645Jiné příznaky a symptomy v prsu
N648Jiná určená onemocnění prsu
N649Onemocnění prsu NS
N70Zánět vejcovodů a vaječníků - salpingitis a oophoritis
N700Akutní zánět vejcovodu a vaječníku
N701Chronický zánět vejcovodu a vaječníku
N709Zánět vejcovodu a vaječníku NS
N71Zánětlivé nemoci dělohy, mimo hrdlo děložní
N710Akutní zánětlivá nemoc dělohy
N711Chronická zánětlivá nemoc dělohy
N719Zánětlivá nemoc dělohy NS
N72Zánětlivé nemoci hrdla děložního
N73Jiné zánětlivé nemoci ženských pánevních orgánů
N730Akutní parametritida - zánět pánevního vaziva a pánevní celulitida
N731Chronická parametritida - zánět pánevního vaziva a pánevní celulitida
N732Neurčená parametritida - zánět pánevního vaziva a pánevní celulitida
N733Akutní pánevní peritonitida u žen
N734Chronická pánevní peritonitida u žen
N735Pánevní peritonitida u žen NS
N736Pánevní peritoneální srůsty u žen
N738Jiné určené pánevní zánětlivé nemoci u žen
N739Pánevní zánětlivé nemoci u žen NS
N74Zánětlivé onemocnění ženských pánevních orgánů při nemocech ZJ
N740Tuberkulózní infekce děložního hrdla (A18.1+)
N741Tuberkulózní zánětlivé onemocnění ženských pánevních orgánů
N742Syfilitické zánětlivé onemocnění ženských pánevních orgánů
N743Gonokokové zánětlivé onemocnění ženských pánevních orgánů
N744Chlamydiové zánětlivé onemocnění ženských pánevních orgánů
N748Zánětlivé onemocnění ženských pánevních orgánů při jiných nemocech ZJ
N75Nemoci Bartholiniho žlázy
N750Cysta Bartholiniho žlázy
N751Absces Bartholiniho žlázy
N758Jiné nemoci Bartholiniho žlázy
N759Nemoc Bartholiniho žlázy NS
N76Jiné záněty pochvy a vulvy
N760Akutní zánět pochvy - vaginitis acuta (colpitis)
N761Subakutní a chronická vaginitida
N762Akutní vulvitida
N763Subakutní a chronická vulvitida
N764Absces vulvy
N765Vřed (ulcerace) pochvy
N766Vřed (ulcerace) vulvy
N768Jiné určené záněty pochvy a vulvy
N77Ulcerace a záněty pochvy a vulvy při nemocech ZJ
N770Ulcerace vulvy při infekčních a parazitárních nemocech ZJ
N771Vaginitida, vulvitida a vulvovaginitida při inf.a parazit.nemocech ZJ
N778Ulcerace a záněty pochvy a vulvy při jiných nemocech ZJ
N80Endometrióza
N800Endometrióza dělohy
N801Endometrióza vaječníku
N802Endometrióza vejcovodu
N803Endometrióza pánevní pobřišnice
N804Endometrióza rektovaginální přepážky a pochvy
N805Endometrióza střeva
N806Endometrióza v jizvě kůže
N808Jiná endometrióza
N809Endometrióza NS
N81Výhřez (prolaps) ženských pohlavních orgánů
N810Ženská uretrokéla
N811Cystokéla
N812Neúplný výhřez dělohy a pochvy
N813Úplný výhřez dělohy a pochvy
N814Výhřez dělohy a pochvy NS
N815Poševní enterokéla
N816Rektokéla
N818Jiný výhřez ženských pohlavních orgánů
N819Výhřez ženských pohlavních orgánů NS
N82Píštěle postihující ženské pohlavní ústrojí
N820Píštěl vezikovaginální
N821Jiné píštěle mezi močovým a pohlavním ústrojím u ženy
N822Píštěl z pochvy do tenkého střeva
N823Píštěl z pochvy do tlustého střeva
N824Jiné píštěle mezi střevním traktem a ženskými pohlavními orgány
N825Píštěle mezi ženským pohlavním ústrojím a kůží
N828Jiné píštěle ženského pohlavního ústrojí
N829Píštěle ženského pohlavního ústrojí NS
N83Nezánětlivá onemocnění vaječníku, vejcovodu a širokého vazu
N830Folikulární cysta vaječníku
N831Cysta žlutého tělíska
N832Jiné a neurčené cysty vaječníku
N833Získaná atrofie vaječníku a vejcovodu
N834Výhřez a kýla vaječníku a vejcovodu
N835Torze vaječníku, stopky vaječníku a vejcovodu
N836Hematosalpinx
N837Hematom širokého vazu
N838Jiná nezánětlivá onemocnění vaječníku, vejcovodu a širokého vazu
N839Nezánětlivá onemocnění vaječníku, vejcovodu a širokého vazu, NS
N84Polyp ženského pohlavního ústrojí
N840Polyp těla děložního
N841Polyp hrdla děložního
N842Polyp pochvy
N843Polyp vulvy
N848Polyp jiných částí ženského pohlavního ústrojí
N849Polyp ženského pohlavního ústrojí NS
N85Jiné nezánětlivé poruchy dělohy s výjimkou cervixu
N850Dysfunkční hyperplastické endometrium
N851Adenomatózní hyperplazie endometria
N852Hypertrofie dělohy
N853Subinvoluce dělohy
N854Odchylná poloha dělohy
N855Inverze dělohy
N856Nitroděložní srůsty
N857Hematometra
N858Jiná určená nezánětlivá onemocnění dělohy
N859Nezánětlivá onemocnění dělohy NS
N86Eroze a ektropium hrdla děložního a ectopia cervicis uteri
N87Dysplazie hrdla děložního
N870Mírná cervikální dysplazie
N871Střední cervikální dysplazie
N872Těžká cervikální dysplazie nezařazená jinde
N879Dysplazie hrdla děložního NS
N88Jiná nezánětlivá onemocnění hrdla děložního
N880Leukoplakie hrdla děložního
N881Stará lacerace hrdla děložního
N882Striktura nebo stenóza hrdla děložního
N883Inkompetence hrdla děložního
N884Hypertrofické prodloužení hrdla děložního
N888Jiná určená nezánětlivá onemocnění hrdla děložního
N889Nezánětlivé onemocnění hrdla děložního NS
N89Jiná nezánětlivá onemocnění pochvy
N890Mírná vaginální dysplazie
N891Střední vaginální dysplazie
N892Těžká vaginální dysplazie, nezařazená jinde
N893Dysplazie pochvy NS
N894Leukoplakie pochvy
N895Striktura a atrezie pochvy
N896Těsný hymenální prstenec
N897Hematokolpos
N898Jiná určená nezánětlivá onemocnění pochvy
N899Nezánětlivé onemocnění pochvy NS
N90Jiná nezánětlivá onemocnění vulvy a hráze - perinea
N900Mírná vulvární dysplazie
N901Střední vulvární dysplazie NJ
N902Těžká vulvární dysplazie NJ
N903Dysplazie vulvy NS
N904Leukoplakie vulvy
N905Atrofie vulvy
N906Hypertrofie vulvy
N907Vulvární cysta
N908Jiná určená nezánětlivá onemocnění vulvy a hráze
N909Nezánětlivé onemocnění vulvy a hráze NS
N91Chybějící, slabá a málo častá menstruace
N910Primární amenorea
N911Sekundární amenorea
N912Amenorea NS
N913Primární oligomenorea
N914Sekundární oligomenorea
N915Oligomenorea NS
N92Nadměrná, častá a nepravidelná menstruace
N920Nadměrná a častá menstruace s pravidelným cyklem
N921Nadměrná a častá menstruace s nepravidelným cyklem
N922Nadměrná menstruace v pubertě
N923Ovulační krvácení
N924Nadměrné krvácení v období před menopauzou
N925Jiná určená nepravidelná menstruace
N926Nepravidelná menstruace NS
N93Jiné abnormální děložní a poševní krvácení
N930Postkoitální krvácení, kontaktní krvácení
N938Jiné určené abnormální děložní a poševní krvácení
N939Abnormální děložní a vaginální krvácení NS
N94Bolest a j.stavy sdruž.s ženskými pohlav.org.a menstruačním cyklem
N940Ovulační bolesti
N941Dyspareunie
N942Vaginismus
N943Syndrom premenstruální tenze
N944Primární dysmenorea
N945Sekundární dysmenorea
N946Dysmenorea NS
N948Jiné urč.stavy sdruž.s ženskými pohlav.org.a menstruačním cyklem
N949Neurčené stavy sdruž.s ženskými pohlav.org.a menstruačním cyklem
N95Menopauzální a jiné perimenopauzální poruchy
N950Postmenopauzální krvácení
N951Menopauzální a klimakterické stavy u žen
N952Postmenopauzální atrofická vaginitida
N953Stavy spojené s umělou menopauzou
N958Jiné určené menopauzální a perimenopauzální poruchy
N959Menopauzální a perimenopauzální porucha NS
N96Habituální potrácení
N97Ženská neplodnost
N970Ženská neplodnost spojená s anovulací
N971Ženská neplodnost tubárního původu
N972Ženská neplodnost děložního původu
N973Ženská neplodnost cervikálního původu
N974Ženská neplodnost spojená s mužskými faktory
N978Ženská neplodnost jiného původu
N979Ženská neplodnost NS
N98Komplikace spojené s umělým oplodněním
N980Infekce spojená s umělým oplodněním
N981Hyperstimulace vaječníků
N982Komplik.pokusného zavedení oplodněného vajíčka po oplodnění in vitro
N983Komplikace pokusného zavedení embrya při přenosu embrya
N988Jiné komplikace spojené s umělým oplodněním
N989Komplikace spojená s umělým oplodněním NS
N99Onemocnění močové a pohlavní soustavy po výkonech NJ
N990Selhání ledvin po výkonu
N991Striktura uretry po výkonu
N992Pooperační srůsty pochvy
N993Výhřez poševní stěny po hysterektomii
N994Srůsty pánevní pobřišnice po výkonu
N995Špatná funkce zevního ústí močového ústrojí
N998Jiná onemocnění močové a pohlavní soustavy po výkonech
N999Onemocnění močové a pohlavní soustavy po výkonech NS
O00Ektopické těhotenství
O000Břišní těhotenství - graviditas abdominalis
O001Tubární těhotenství
O002Ovariální těhotenství
O008Jiné ektopické těhotenství
O009Ektopické těhotenství NS
O01Zásněť hroznová - mola hydatidosa
O010Klasická mola hydatidosa
O011Neúplná nebo částečná mola hydatidosa
O019Mola hydatidosa NS
O02Jiné anomálie plodového vejce
O020Zaniklé vejce a nehydatidózní mola
O021Zamlklý (nevypuzený) potrat
O028Jiné určené anomálie plodového vejce
O029Jiné anomálie plodového vejce NS
O03Samovolný potrat - abortus spontaneus
O030Neúplný potrat komplikovaný zánětem
O031Neúplný potrat komplikovaný prodlouženým n.nadměrným krvácením
O032Neúplný potrat komplikovaný embolizací
O033Neúplný potrat s jinými nebo neurčenými komplikacemi
O034Neúplný potrat bez komplikací
O035Úplný nebo neurčený potrat kompl.infekcí pohlavní soustavy a pánve
O036Úplný nebo neurčený potrat komplik.prodlouženým n.nadměrným krvácením
O037Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný embolizací
O038Úplný nebo neurčený potrat s jinými neurčenými komplikacemi
O039Úplný nebo neurčený potrat bez komplikací
O04Lékařský potrat
O040Lékařský portat; neúplný, kompl.zánětem, rodidel a pánev.pobřišnice
O041Lékařský potrat; neúplný kompl.prodlouženým n.nadměrným krvácením
O042Lékařský portat; neúplný komplikovaný embolizací
O043Lékařský portat; neúplný s jinými nebo neurčenými komplikacemi
O044Lékařský portat; neúplný bez komplikací
O045Lékařský portat; úplný n.neurč.kompl.infekcí pohlavní soustavy a pánve
O046Lékařský portat; úplný n.neurč.kompl.prodl.n.nadměrným krvácením
O047Lékařský portat; úplný n.neurčený komplikovaný embolizací
O048Lékařský portat; úplný n.neurčený s jinými a neurčenými komplikacemi
O049Lékařský portat; úplný n.neurčený bez komplikací
O05Jiný potrat
O050Jiný potrat; neúplný, kompl. zánětem rodidel a pánevní pobřišnice
O051Jiný potrat; neúplúplný kompl. prodlouženým n.nadměrným krvácením
O052Jiný potrat; neúplný komplikovaný embolizací
O053Jiný potrat; neúplný s jinými n.neurčenými komplikacemi
O054Jiný potrat; neúplný bez komplikací
O055Jiný potrat; úplný n.neurč.kompl.infekcí pohlavní soustavy a pánve
O056Jiný potrat; úplný n.neurč.kompl.prodlouženým n.nadměrným krvácením
O057Jiný potrat; úplný n.neurčený komplikovaný embolizací
O058Jiný potrat; úplný n.neurčený s jinými n.neurčitými komplikacemi
O059Jiný potrat; úplný n.neurčený bez komplikací
O06Potrat NS
O060Potrat NS; neúplný, kompl.zánětem rodidel a pánevní pobřišnice
O061Potrat NS; neúplný, kompl.prodlouženým n.nadměrným krvácením
O062Potrat NS; neúplný komplikovaný embolizací
O063Potrat NS; neúplný s jinými n.neurčenými komplikacemi
O064Potrat NS; neúplný bez komplikací
O065Potrat NS; úplný n.neurč.kompl.infekcí pohlavní soustavy a pánve
O066Potrat NS; úplný n.neurč.kompl. prodlouženým n.nadměrným krvácením
O067Potrat NS; úplný n.neurčený komplikovaný embolizací
O068Potrat NS; úplný n.neurčený s jinými neurčenými komplikacemi
O069Potrat NS; úplný n.neurčená bez komplikací
O07Nezdařený pokus o potrat
O070Nezdařený pokus o potrat,kompl.inf.pohl.ústrojí a pánve
O071Nezdařený pokus o potrat komplik.prodlouženým n.nadměrným krvácením
O072Nezdařený lékařský potrat komplikovaný embolizací
O073Nezdařený lékařský potrat s jinými a NS komplikacemi
O074Nezdařený lékařský potrat bez komplikací
O075Jiný a NS nezdařený pokus o potrat, komplik.inf.pohl.ústr.a pánve
O076Jiný a NS nezd.pokus o potrat, kompl.prodlouž.n.nadměrným krvácením
O077Jiný a NS nezdařený pokus o potrat, komplikovaný embolií
O078Jiný a NS nezdař.pokus o potrat s jinými a NS komplikacemi
O079Jiný a neurčený nezdařený pokus o potrat bez komplikací
O08Komplikace po potratu, ektopickém těhotenství a mola hydatidosa
O080Inf.pohl.ústr.a pánve po potratu, ektop.těh.a mola hydatidosa
O081Prodl.a nadměr.krvácení po potratu, ektop.těhot.a mola hydatidosa
O082Embolie po potratu, ektop.těhot.a mola hydatidosa
O083Šok po potratu, ektopickém těhotenství a mola hydatidosa
O084Selhání ledvin po potratu, ektop.těhot.a mola hydatidosa
O085Poruchy výměny látkové po potratu, ektop.těhot.a mola hydatidosa
O086Poškození pánev.org.a tkání po potratu, ektop.těhot.a mola hydatidosa
O087Jiné žilní komplikace po potratu, ektop.těhot.a mola hydatidosa
O088Jiné komplikace po potratu, ektop.těhot.a mola hydatidosa
O089Komplikace po potratu, ektop.těhot.a mola hydatidosa
O10Dříve exist.hypertenze kompl. těhot., porod a šestinedělí
O100Dříve exist.esenciální hypert. kompl. těhot. porod a šestinedělí
O101Dříve exist.hypert.s post.srdce kompl.těhot.,porod a šestinedělí.
O102Dříve exist.hypert.s post. ledvin kompl.těhot.,porod a šestinedělí.
O103Dříve exist.hypert.s post.srdce a ledvin kompl.těhot., porod a šestin.
O104Dříve exist.sekund.hypert. kompl. těhot. porod a šestinedělí
O109Dříve exist. hypert. kompl. těhot. porod a šestinedělí NS
O11Dříve exist.hypert.por. kompl. těhot.porod a šestinedělí s proteinurií
O12Gestační edém a proteinurie bez hypertenze
O120Gestační edém
O121Gestační proteinurie
O122Gestační edém s proteinurií
O13Gestační hypertenze bez proteinurie
O14Gestační hypertenze s proteinurií
O140Střední preeklampsie
O141Těžká preeklampsie
O142HELLP syndrom
O149Preeklampsie NS
O15Eklampsie
O150Eklampsie v těhotenství
O151Eklampsie při porodu
O152Eklampsie v šestinedělí
O159Eklampsie neurčená do časového období
O16Neurčená hypertenze v těhotenství
O20Krvácení v časném těhotenství
O200Hrozící potrat
O208Jiné krvácení v časném těhotenství
O209Krvácení v časném těhotenství NS
O21Nadměrné zvracení v těhotenství - hyperemesis gravidarum
O210Mírná hyperemesis gravidarum
O211Hyperemesis gravidarum s poruchou metabolismu
O212Pozdní zvracení v těhotenství
O218Jiné zvracení komplikující těhotenství
O219Zvracení v těhotenství NS
O22Žilní komplikace v těhotenství
O220Varikózní žíly na dolních končetinách v těhotenství
O221Varixy v oblasti genitálu v těhotenství
O222Podkožní tromboflebitida dolních končetin v těhotenství
O223Hluboká flebotrombóza v těhotenství
O224Hemoroidy v těhotenství
O225Mozková venózní trombóza v těhotenství
O228Jiné žilní komplikace v těhotenství
O229Žilní komplikace v těhotenství NS
O23Infekce močové a pohlavní soustavy v těhotenství
O230Infekce ledvin (pánvičky ledvinné) v těhotenství
O231Infekce močového měchýře v těhotenství
O232Infekce močové trubice v těhotenství
O233Infekce jiných částí močové soustavy v těhotenství
O234Neurčené infekce močové soustavy v těhotenství
O235Infekce pohlavní soustavy v těhotenství
O239Jiné a NS infekce močové a pohlavní soustavy v těhotenství
O24Diabetes mellitus v těhotenství
O240Dříve existující DM, závislý na inzulinu
O241Dříve existující DM, nezávislý na inzulinu
O242Dříve existující malnutricí vyvolaný diabetes mellitus
O243Dříve existující diabetes mellitus NS
O244Diabetes mellitus vzniklý v těhotenství
O249Diabetes mellitus v těhotenství NS
O25Malnutrice v těhotenství
O26Péče o matku pro jiné stavy s vlivvy na těhotenství
O260Nadměrné zvýšení hmotnosti v těhotenství
O261Nízká váha získaná v těhotenství
O262Péče v těhotenství pro habituální potrácení
O263Zadržená nitroděložní antikoncepční pomůcka v těhotenství
O264Herpes gestationis
O265Hypotenzní syndrom matky
O266Poruchy jater v těhotenství, při porodu a v šestinedělí
O267Subluxace symfýzy v těhotenství, při porodu a v šestinedělí
O268Jiné určené stavy spojené s těhotenstvím
O269Stavy spojené s těhotenstvím NS
O28Abnormální nálezy při prenatálním screeningu u matky
O280Abnormální hematologický nález při prenat. scr. u matky
O281Abnormální biochemický nález při prenat. scr. u matky
O282Abnormální cytologický nález při prenat. scr. u matky
O283Abnormální ultrazvukový nález při prenat.scr.u matky
O284Abnormální radiologický nález při prenat.scr.u matky
O285Abnormální chromozomální a genetický nález při prenat. scr.u matky
O288Jiné abnormální nálezy při prenatálním screeningu u matky
O289Abnormální nález při prenatálním screeningu u matky NS
O29Komplikace anestezie v průběhu těhotenství
O290Plicní komplikace anestezie v průběhu těhotenství
O291Srdeční komplikace anestezie v průběhu těhotenství
O292Komplikace CNS způsobené anestezií v průběhu těhotenství
O293Toxická reakce na lokální anestezii v průběhu těhotenství
O294Bolest hlavy vyvol. spinál.n.epidurál. anest. v průběhu těhotenství
O295Jiné kompl.spinální n.epidurální anestezie v průběhu těhotenství
O296Selhání nebo obtíže intubace v průběhu těhotenství
O298Jiné komplikace anestezie v průběhu těhotenství
O299Komplikace anestezie v průběhu těhotenství NS
O30Mnohočetné těhotenství
O300Těhotenství dvojčetné
O301Těhotenství trojčetné
O302Těhotenství čtyřčetné
O308Jiné mnohočetné těhotenství
O309Mnohočetné těhotenství NS
O31Komplikace mnohočetného těhotenství
O310Fetus papyraceus
O311Přetrvávající těhotenství po potratu jednoho nebo více plodů
O312Přetrvávající těhoten. po nitroděložním odúmrtí jednoho n.více plodů
O318Jiné komplikace mnohočetného těhotenství
O32Péče o matku pro rizikovou.n.patologickou polohu plodu
O320Péče o matku pro nestálou polohu plodu
O321Péče o matku pro polohu plodu koncem pánevním
O322Péče o matku pro příčnou a šikmou polohu plodu
O323Péče o matku pro polohu plodu předhlavím,čelní n.obličejovou
O324Péče o matku pro vysoký přímý stav v termínu
O325Péče o matku při vícečet.těh. s nepříz.n.patol.poloh.jedn.n.více plodů
O326Péče o matku po úpravě polohy
O328Péče o matku s jinou rizikovou či patologickou polohu plodu
O329Péče o matku pro rizikovou či patologickou polohu plodu NS
O33Péče o matku pro nepoměr plodu a pánve
O330Péče o matku pro nepoměr způs. deformací pánevních kostí matky
O331Péče o matku pro nepoměr způs.stejnoměrně zúženou pánví
O332Péče o matku pro nepoměr způs.zúžením roviny pánev. vchodu
O333Péče o matku pro nepoměr způs.zúžením roviny pánev. východu
O334Péče o matku pro nepoměr mezi plodem a pánví združeného původu
O335Péče o matku pro nepoměr způsobený velkým plodem
O336Péče o matku pro nepoměr způsobený hydrocefalickým plodem
O337Péče o matku pro nepoměr způs.jinými deformitami a malformacemi plodu
O338Péče o matku pro nepoměr mezi plodem a pánví jiného původu
O339Péče o matku pro nepoměr mezi plodem a pánví NS
O34Péče o matku pro (známou n.suspektní) abnorm. mateř. pánev. orgánů
O340Péče o matku pro vrozené vady dělohy
O341Péče o matku pro nádor těla děložního
O342Péče o matku pro jizvu dělohy po předcházející operaci
O343Péče o matku pro inkompetenci hrdla děložního
O344Péče o matku pro jiné abnormality hrdla děložního
O345Péče o matku pro jiné abnormality těhotné dělohy
O346Péče o matku pro abnormality pochvy
O347Péče o matku pro abnormality vulvy a hráze
O348Péče o matku při jiných abnormalitách pánevních orgánů
O349Péče o matku pro abnormality pánevních orgánů NS
O35Péče o matku pro (známé n.suspektní) abnormality a poškození plodu
O350Péče o matku pro (podezření) malformace CNS plodu
O351Péče o matku pro (podezření) chromozomální aberace plodu
O352Péče o matku pro (podezření) vrozené nemoci plodu
O353Péče o matku pro (podezření) poškození plodu virovou nemoci matky
O354Péče o matku pro (podezření) poškození plodu alkoholem
O355Péče o matku pro (podezření) poškození plodu drogami
O356Péče o matku pro (podezření) poškození plodu radiačním zářením
O357Péče o matku pro (podezření) poškození plodu jinými lékař.výkony.
O358Péče o matku pro jiné (suspektní) abnormality a poškození plodu
O359Péče o matku pro (suspektní) abnormalitu a poškození plodu NS
O36Péče o matku pro jiné známé n.suspektní nemoci a stavy plodu
O360Péče o matku pro izoimunizaci Rh
O361Péče o matku pro jinou izoimunizaci
O362Péče o matku pro hydrops plodu
O363Péče o matku pro známky hypoxie plodu
O364Péče o matku pro intrauterinní smrt (plodu)
O365Péče o matku pro nízkou hmotnost plodu
O366Péče o matku pro nadměrnou hmotnost plodu
O367Péče o matku pro živý plod při abdominálním těhotenství
O368Péče o matku pro jiné určené nemoci a stavy plodu
O369Péče o matku pro nemoc a stav plodu NS
O40Polyhydramnion
O41Jiné poruchy plodové vody a plodových obalů (blan)
O410Oligohydramnion
O411Infekce plodového vaku nebo plodových blan
O418Jiné určené poruchy plodové vody a plodových obalů
O419Poruchy plodové vody a plodových obalů NS
O42Předčasné porušení plodových blan
O420Předčasné porušení plodových blan se začátkem porodu do 24h
O421Předčasné porušení plodových blan se začátkem porodu po 24h
O422Předčasné porušení plodových blan, porod oddálený terapií
O429Předčasné porušení plodových blan NS
O43Placentární poruchy
O430Syndromy placentární transfuze
O431Malformace placenty
O432Chorobně adherující placenta
O438Jiné placentární poruchy
O439Placentární porucha NS
O44Vcestné lůžko - placenta praevia
O440Placenta praevia bez krvácení
O441Placenta praevia s krvácením
O45Předčasné odlučování placenty - abruptio placentae praecox
O450Předčasné odloučení placenty s defektem srážlivosti
O458Jiné předčasné odloučení placenty
O459Předčasné odloučení placenty NS
O46Předporodní krvácení jinde neuvedené
O460Předporodní krvácení s poruchou srážlivosti
O468Jiné předporodní krvácení
O469Předporodní krvácení NS
O47Falešná porodní činnost
O470Falešná porodní činnost před 37 dokončenými týdny těhotenství
O471Falešná porodní činnost ve 37.dokončeném týdnu těhotenství a později
O479Falešná porodní činnost NS
O48Prodloužené těhotenství
O60Předčasná porodní činnost a porod
O600Předčasná porodní činnost bez porodu
O601Předčasná spontánní porodní činnost s předčasným porodem
O602Předčasná spontánní porodní činnost s porodem v termínu
O603Předčasný porod bez spontánní porodní činnosti
O61Selhání indukce porodu
O610Selhání běžné indukce porodu
O611Selhání instrumentálního vyvolání porodu
O618Jiné selhání indukce porodu
O619Selhání indukce porodu NS
O62Poruchy porodních sil
O620Primárně slabá děložní činnost
O621Sekundárně slabá děložní činnost
O622Jiná ochablost dělohy
O623Překotný porod
O624Hypertonické, nekoordinované a prodloužené děložní kontrakce
O628Jiné poruchy porodních sil
O629Porucha funkce porodních sil NS
O63Prodloužený porod
O630Prodloužená první doba porodní
O631Prodloužená druhá doba porodní
O632Prodloužený porod druhého dvojčete, trojčete, atd.
O639Prodloužený porod NS
O64Poruchy mechaniz. porodu způsob. nesprávou polohou a naléháním plodu
O640Poruchy mechanizmu porodu způsobené neúplnou rotací hlavičky plodu
O641Porucha mechanismu porodu způsob. polohou koncem pánevním
O642Porucha mechanismu porodu způsob. polohou obličejovou
O643Porucha mechanismu porodu způsob. čelní polohou
O644Porucha mechanismu porodu způsob. naléháním ramínka
O645Porucha mechanizmu porodu způsob. kombinací poruch polohy plodu
O648Porucha mechanizmu porodu způsob. jinou nespráv. polohou a naléháním
O649Porucha mechanizmu porodu způsob. nespráv. polohou a naléháním NS
O65Poruchy mechanizmu porodu způsobené nepravidelností pánve matky
O650Porucha mechanizmu porodu způsob. deformovanou pánví
O651Porucha mechanizmu porodu způsobená všeobecně zúženou pánví
O652Porucha mechanizmu porodu způsob. zúžením pánevního vchodu
O653Por.mech.poruč.zbr.působ.zúž. pánev.vých.a kontrak.střed.čá.pán.dutiny
O654Porucha mech.porodu způsob. nepoměrem mezi plodem a pánví NS
O655Porucha mechanizmu porodu způsob.abnormal. mateřských pánevních org.
O658Porucha mech.porodu způsob. jinými pánev.abnormalit.mateřské pánve
O659Porucha mechanizmu porodu způsob. abnormalitami mateřské pánve NS
O66Jiné poruchy mechanizmu porodu
O660Porucha mechanizmu porodu způsobená zadržením raménka dystokií
O661Porucha mechanizmu porodu způsobená zaklesnutými dvojčaty
O662Porucha mechanizmu porodu způsobená neobyčejně velkým plodem
O663Porucha mechanizmu porodu způsobená jinými abnormalitami plodu
O664Nezdařený pokus o porod NS
O665Neúspěšné použití kleští nebo vakuumextraktoru NS
O668Jiná určená porodní porucha
O669Porodní porucha NS
O67Porod komplikovaný porodním krvácením nezařazeným jinde
O670Krvácení při porodu s poruchou srážlivosti
O678Jiné určené krvácení při porodu
O679Krvácení při porodu NS
O68Porod komplikovaný tísní plodu
O680Porod komplikovaný abnormální srdeční frekvencí plodu
O681Porod komplikovaný mekoniem v plodové vodě
O682Porod komplikovaný abnorm. srdeč.frekv. plodu s mekoniem v plod. vodě
O683Porod komplikovaný biochemickým důkazem tísně plodu
O688Porod komplikovaný jinými důkazy tísně plodu
O689Porod komplikovaný tísní plodu NS
O69Porod komplikovaný poruchami pupečníku
O690Porod komplikovaný naléháním a výhřezem pupečníku
O691Porod komplikovaný pupečníkem kolem krku s kompresí
O692Porod komplikovaný zauzlením pupečníku, s kompresí
O693Porod komplikovaný krátkým pupečníkem
O694Porod komplikovaný vasa praevia
O695Porod komplikovaný cévní poruchou pupečníku
O698Porod komplikovaný jinými poruchami pupečníku
O699Porod komplikovaný poruchou pupečníku NS
O70Trhlina hráze (perinea) při porodu
O700Trhlina hráze prvního stupně při porodu
O701Trhlina hráze druhého stupně při porodu
O702Nekomplikovaná trhlina hráze třetího stupně při porodu
O703Komplikovaná trhlina hráze třetího stupně při porodu
O709Trhlina hráze při porodu NS
O71Jiné porodní poranění
O710Ruptura dělohy před začátkem porodu
O711Ruptura dělohy při porodu
O712Poporodní inverze dělohy
O713Porodní lacerace hrdla
O714Porodní samostatná vysoká trhlina pochvy
O715Jiné porodní poranění pánevních orgánů
O716Porodní poškození pánevních kloubů a vazů
O717Porodní hematom pánve
O718Jiné určené porodní poranění
O719Porodní poranění NS
O72Poporodní krvácení
O720Krvácení ve třetí době
O721Jiné krvácení bezprostředně po porodu
O722Opožděné a sekundární poporodní krvácení
O723Poporodní vady koagulace
O73Zadržená placenta nebo blány plodové bez krvácení
O730Zadržená placenta bez krvácení
O731Zadržené části placenty nebo plodových blan bez krvácení
O74Komplikace anestezie při porodu
O740Aspirační pneumonie způsobená anestezií při porodu
O741Jiné plicní komplikace způsobené anestezií při porodu
O742Srdeční komplikace způsobené anestezií při porodu
O743Komplikace CNS způsobené anestezií při porodu
O744Alergická reakce na místní anestetika při porodu
O745Spinální a epidurální anestezií způs.bolesti hlavy při porodu
O746Jiné komplikace spinální a epidurální anestezie při porodu
O747Nezdařená nebo obtížná intubace při porodu
O748Jiné komplikace anestezie při porodu
O749Komplikace anestezie při porodu NS
O75Jiné komplikace porodu NJ
O750Tíseň matky při porodu
O751Šok při nebo po porodu
O752Horečka při porodu NJ
O753Jiná infekce při porodu
O754Jiné komplikace porodnických operací a výkonů
O755Prodloužený porod po umělém protržení plodových blan
O756Prodloužený porod po spontánním n.neurč. protržení plodových blan
O757Vaginální porod následující po předchozím císařském řezu
O758Jiné určené komplikace při porodu
O759Komplikace porodu NS
O80Spontánní porod jediného dítěte
O800Spontánní porod záhlavím
O801Spontánní porod koncem pánevním
O808Jiný spontánní porod jediného dítěte
O809Spontánní porod jediného dítěte NS
O81Porod jediného plodu kleštěmi nebo vakuumextrakcí
O810Porod kleštěmi východovými
O811Porod středními kleštěmi
O812Porod středními kleštěmi s rotací
O813Jiný a NS porod kleštěmi
O814Porod vakuumextrakcí
O815Porod kombinací kleští a vakuumextrakce
O82Porod jediného plodu císařským řezem
O820Plánovaný císařský řez
O821Neodkladný (krizový) císařský řez
O822Porod císařským řezem s hysterektomií
O828Jiný porod jediného plodu císařským řezem
O829Porod císařským řezem NS
O83Jiný operativní porod jediného plodu
O830Úplná nebo partiální extrakce konce pánevního
O831Jiný operativní porod konce pánevního
O832J.oper.porod jako obrat zev.hmaty na hlav.n.vnitř.hmat.na KP s extrak.
O833Porod živého plodu při abdominálním těhotenství
O834Zmenšovací operace k usnadnění porodu
O838Jiný určený operativní porod jediného plodu
O839Operativní porod jediného plodu NS
O84Porod při vícečetném těhotenství
O840Spontánní porod všech plodů při vícečetném těhotenství
O841Porod všech plodů kleštěmi n.vakuumextrakcí u vícečet .těhotenství
O842Porod všech plodů císařským řezem u vícečetného těhotenství
O848Jiný porod plodů, kombinací metod při vícečet. těhotenstí
O849Porod při vícečetném těhotenství NS
O85Puerperální sepse
O86Jiné puerperální infekce
O860Infekce porodnické operační rány
O861Jiné infekce genitálního traktu po porodu
O862Infekce močového ústrojí po porodu
O863Jiné infekce močového a pohlavního ústrojí po porodu
O864Pyrexie neznámého původu po porodu
O868Jiné určené puerperální infekce
O87Žilní komplikace v šestinedělí
O870Povrchová tromboflebitida v šestinedělí
O871Hluboká flebotrombóza v šestinedělí
O872Hemoroidy v šestinedělí
O873Mozková žilní trombóza v šestinedělí
O878Jiné žilní komplikace v šestinedělí
O879Žilní komplikace v šestinedělí NS
O88Embolie v gestaci
O880Vzduchová embolie v gestaci
O881Embolie plodovou vodou v gestaci
O882Tromboembolie v gestaci
O883Embolie hnisavá a septická v gestaci
O888Jiná embolie v gestaci
O89Komplikace anestezie v šestinedělí
O890Plicní komplikace anestezie v šestinedělí
O891Srdeční komplikace anestezie v šestinedělí
O892Komplikace CNS způsobené anestezií v šestinedělí
O893Toxické reakce na místní anestetika v šestinedělí
O894Spinální a epidurální anestezií v šestinedělí vyvolaná bolest hlavy
O895Jiné komplikace spinální a epidurální anestezie v šestinedělí
O896Neúspěšná nebo obtížná intubace v šestinedělí
O898Jiné komplikace anestezie v šestinedělí
O899Komplikace anestezie v šestinedělí NS
O90Komplikace šestinedělí nezařazené jinde
O900Dehiscence nebo rozpad rány po císařském řezu
O901Dehiscence nebo rozpad porodnické rány perinea
O902Hematom porodnické rány
O903Kardiomyopatie v šestinedělí
O904Poporodní akutní selhání ledvin
O905Tyreoiditida po porodu
O908Jiné komplikace šestinedělí, nezařazené jinde
O909Komplikace šestinedělí NS
O91Onemocnění prsu spojené s porodem
O910Infekce bradavky spojené s porodem
O911Absces prsu spojený s porodem
O912Nepurulentní mastitida spojená s porodem
O92Jiná onemocnění prsu a poruchy laktace spojené s porodem
O920Retrakce bradavky spojená s porodem
O921Prasklina bradavky spojená s porodem
O922Jiné a NS poruchy prsu spojené s porodem
O923Agalakcie
O924Hypogalakcie
O925Potlačená laktace
O926Galaktorea
O927Jiné a NS poruchy laktace
O94Následky komplikací těhotenství, porodu a šestinedělí
O95Smrt (matky) z neznámé porodnické příčiny
O96Smrt (matky) z kterékoliv porodnické příčiny od 42d.do 1r.
O960Smrt (matky) z přímých porodnických příčin
O961Smrt (matky) z nepřímých porodnických příčin
O969Smrt (matky) z neurčených porodnických příčin
O97Smrt (matky) z následků porodnických příčin
O970Smrt (matky) z následků přímých porodnických příčin
O971Smrt (matky) z následků nepřímých porodnických příčin
O979Smrt (matky) z následků neurčených porodnických příčin
O98Inf.a parazit.nem. matky ZJ, ale komplik. těhot., porod a šestinedělí
O980TBC komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O981Syfilis komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O982Gonorea komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O983Jiná infekce sex. přenosné kompl. těhotenství, porod a šestinedělí
O984Virová hepatitida komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O985Jiná virová onemocnění komplikující těhotenství, porod a šestnedělí
O986Protozoární nemoci kompl.těhotenství, porod a šestinedělí
O987Onem.virem lids.imunodeficience (HIV) kompl.těhotenství, porod, šest.
O988Jiné inf.a parazit.nemoci matky kompl.těhotenství, porod a šestinedělí
O989Neurč inf. n.parazit. nemoci matky kompl. těhot., porod a šestinedělí
O99Jiné nemoci matky ZJ kompl. těhotenství, porod a šestinedělí
O990Anemie komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O991J.nem.krve a krvetvor.org.a imunit. kompl.těhot.porod a šestinedělí
O992Endokrinní a metabolic. nemoci kompl. těhotenství, porod a šestinedělí
O993Duševní por.a nem.nervové soust. kompl. těhot., porod a šestinedělí
O994Nemoci oběhové soustavy kompl. těhotenství, porod a šestinedělí
O995Nemoci dýchací soust. kompl. těhotenství, porod a šestinedělí
O996Nemoci trávicí soustavy kompl. těhotenství, porod a šestinedělí
O997Nemoci kůže a podkož.vaziva kompl. těhot.porod a šestinedělí
O998Jiné určené nemoci a stavy kompl. těhotenství, porod a šestinedělí
P00Postižení plodu a novorozence onemocněním matky
P000Postižení plodu a novorozence hypertenzní nemocí matky
P001Postižení plodu a novorozence nemocí ledvin a moč. ústrojí matky
P002Postižení plodu a novorozence infekčními a parazit. nemocemi matky
P003Postižení plodu a novorozence jinými oběhovými a resp. nemocemi matky
P004Postižení plodu a novorozence poruchami výživy matky
P005Postižení plodu a novorozence poraněním matky
P006Postižení plodu a novorozence chirurgickým výkonem u matky
P007Postižení plodu a novorozence jinými lékařskými výkony u matky NJ
P008Postižení plodu a novorozence jinými nemocemi matky
P009Postižení plodu a novorozence při neurčeném onemocnění matky
P01Postižení plodu a novorozence mateřskými komplikacemi těhotenství
P010Postižení plodu a novorozence inkompetencí hrdla děložního
P011Postižení plodu a novorozence předčasným protržením blan
P012Postižení plodu a novorozence při oligohydramniu
P013Postižení plodu a novorozence při polyhydramniu
P014Postižení plodu a novorozence ektopickým těhotenstvím
P015Postižení plodu a novorozence související s mnohočet.těhotenstvím
P016Postižení plodu a novorozence úmrtím matky
P017Postižení plodu a novorozence nepravidelnou polohou před zač.porodu
P018Postižení plodu a novorozence jinými mateř.komplikacemi těhotenství
P019Postižení plodu a novorozence mateřskými komplikacemi těhotenství NS
P02Postižení plodu a novorozence komplikacemi placenty,pupečníku a blan
P020Postižení plodu a novorozence při placenta praevia
P021Postižení plodu a novorozence při j.formách odlouč.placenty a krvácení
P022Postižení plodu a novorozence jinými a neurč.abnormalitami placenty
P023Postižení plodu a novorozence při syndromu placentární transfuze
P024Postižení plodu a novorozence při výhřezu pupečníku
P025Postižení plodu a novorozence jinou kompresí pupečníku
P026Postižení plodu a novorozence jinými a neurčenými stavy pupečníku
P027Postižení plodu a novorozence při chorioamnionitidě
P028Postižení plodu a novorozence jinými abnormalitami blan
P029Postižení plodu a novorozence abnormalitami blan NS
P03Postižení plodu a novorozence jinými komplik.porodní činnosti a porodu
P030Postižení plodu a novorozence porodem KP a extrakcí
P031Postiž.plodu a novor.j.neprav.poloh.naléh.a nepom.během por.čin.a por.
P032Postižení plodu a novorozence při porodu kleštěmi
P033Postižení plodu a novorozence při porodu vakuumextrakcí
P034Postižení plodu a novorozence při porodu císařským řezem
P035Postižení plodu a novorozence při překotném porodu
P036Postižení plodu a novorozence nenormálními děložními kontrakcemi
P038Postižení plodu a novorozence jinými urč.komplikacemi por.čin.a porodu
P039Postižení plodu a novorozence komplikacemi por.čin.a porodu NS
P04Postižení plodu a novoroz.škodl.vlivy cestou placenty n.mateř.mlékem
P040Postižení plodu a novor.při anestezii a analgezii matky v těh.,porodu
P041Postižení plodu a novorozence jiným léčením matky
P042Postižení plodu a novorozence užíváním tabáku matkou
P043Postižení plodu a novorozence užíváním alkoholu matkou
P044Postižení plodu a novorozence při toxikomanii matky
P045Postižení plodu a novorozence chemickou látkou požitou matkou
P046Postižení plodu a novor. při vystav.matky chem.látkám vnějš.prost.
P048Postižení plodu a novorozence jinými škodlivými mateřskými vlivy
P049Postižení plodu a novorozence škodlivými mateřskými vlivy NS
P05Pomalý růst a podvýživa plodu
P050Lehký plod vzhledem k délce těhotenství [light for dates]
P051Malý plod vzhledem k délce těhotenství
P052Podvýživa plodu
P059Pomalý růst plodu NS
P07Poruchy související se zkrác. trváním těhot. a nízkou por. hmot. NJ
P070Velmi nízká porodní hmotnost
P071Jiná nízká porodní hmotnost
P072Krajní nezralost (immaturita)
P073Jiné předčasně narozené děti
P08Poruchy související s prodlouž .těhot.a velkou porodní hmotností
P080Hypertrofický novorozenec
P081Jiné děti těžké vzhledem k délce těhotenství
P082Dítě přenášené ne příliš těžké vzhledem k délce těhotenství
P10Nitrolební poranění a krvácení způsobené za porodu
P100Subdurální krvácení způsobené poraněním za porodu
P101Mozkové krvácení způsobené poraněním za porodu
P102Nitrokomorové krvácení způsobené poraněním za porodu
P103Subarachnoidální krvácení způsobené poraněním za porodu
P104Ruptura tentoria způsobená poraněním za porodu
P108Jiná nitrolební poranění a krvácení způsobená za porodu
P109Neurčené nitrolební poranění a krvácení způsobené za porodu
P11Jiná poranění centrální nervové soustavy za porodu
P110Edém mozku způsobený poraněním za porodu
P111Jiné určené poškození mozku způsobené poraněním za porodu
P112Nespecifické poškození mozku způs.poraňením za porodu
P113Poranění lícního nervu za porodu
P114Poranění jiných mozkových nervů za porodu
P115Poranění páteře a míchy za porodu
P119Poranění centrální nervové soustavy za porodu NS
P12Poranění vlasové části hlavy za porodu
P120Kefalhematom způsobený poraněním za porodu
P121Porodní nádor způsobený za porodu (caput succedaneum)
P122Subaponeurotické krvácení způsobené poraněním za porodu
P123Podlitina vlasové části hlavy způsobená poraněním za porodu
P124Poranění vlasaté části hlavy novorozence způs. monitorací za porodu
P128Jiné poranění vlasové části hlavy za porodu
P129Poranění vlasové části hlavy za porodu NS
P13Poranění kostry za porodu
P130Zlomenina lebky způsobená poraněním za porodu
P131Jiná poranění lebky za porodu
P132Poranění stehenní kosti za porodu
P133Poranění jiných dlouhých kostí za porodu
P134Zlomenina klíční kosti způsobená poraněním za porodu
P138Poranění jiných částí kostry za porodu
P139Poranění kostry za porodu NS
P14Poranění periferní nervové soustavy za porodu
P140Obrna pažního pletence; Erbův typ, způs. poraněním za porodu
P141Obrna pažního pletence; Klumpkeové typ, způs. poraněním za porodu
P142Obrna bráničního nervu způsobená poraněním za porodu
P143Jiná poranění pažní pleteně za porodu
P148Poranění jiných částí periferní nervové soustavy za porodu
P149Poranění periferní nervové soustavy za porodu NS
P15Jiné poranění za porodu
P150Poranění jater za porodu
P151Poranění sleziny za porodu
P152Poranění musculus sternocleidomastoideus způsobený za porodu
P153Poranění oka za porodu
P154Poranění obličeje způsobené za porodu
P155Poranění zevních pohlavních orgánů za porodu
P156Podkožní tuková nekróza způsobená poraněním za porodu
P158Jiná určená poranění za porodu
P159Poranění za porodu NS
P20Nitroděložní hypoxie
P200Nitroděložní hypoxie zjištěná před počátkem porodní činnosti
P201Nitroděložní hypoxie zjištěná v průběhu porodní činnosti a porodu
P209Nitroděložní hypoxie NS
P21Porodní asfyxie
P210Těžká porodní asfyxie
P211Mírná nebo střední porodní asfyxie
P219Porodní asfyxie NS
P22Respirační tíseň novorozence
P220Syndrom dechové tísně novorozence
P221Přechodná tachypnoe novorozence
P228Jiná dechová tíseň novorozence
P229Dechová tíseň novorozence NS
P23Vrozený zánět plic
P230Vrozená pneumonie způsobená viry
P231Vrozená pneumonie způsobená chlamydiemi
P232Vrozená pneumonie způsobená stafylokoky
P233Vrozená pneumonie způsobená streptokoky skupiny B
P234Vrozená pneumonie, původce: Escherichia coli
P235Vrozená pneumonie, původce: Pseudomonas
P236Vrozená pneumonie způsobená jinými bakteriálními agens
P238Vrozená pneumonie způsobená jinými organizmy
P239Vrozená pneumonie NS
P24Novorozenecké aspirační syndromy
P240Novorozenecká aspirace smolky
P241Novorozenecká aspirace plodové vody a hlenu
P242Novorozenecká aspirace krve
P243Novorozenecká aspirace mléka a regurgitované potravy
P248Jiné novorozenecké aspirační syndromy
P249Novorozenecký aspirační syndrom NS
P25Intersticiální emfyzém a příbuzné stavy vzniklé v perinatálním období
P250Intersticiální emfyzém vzniklý v perinatálním období
P251Pneumotorax vzniklý v perinatálním období
P252Pneumomediastinum vzniklé v perinatálním období
P253Pneumoperikard vzniklý v perinatálním období
P258Jiné stavy příbuzné intersticiálnímu emfyzému vzniklé v perinat.období
P26Plicní krvácení vzniklé v perinatálním období
P260Tracheobronchiální krvácení vzniklé v perinatálním období
P261Masivní plicní krvácení vzniklé v perinatálním období
P268Jiné plicní krvácení vzniklé v perinatálním období
P269Neurčené plicní krvácení vzniklé v perinatálním období
P27Chronické respirační nemoci vzniklé v perinatálním období
P270Wilsonův-Mikityho syndrom
P271Bronchopulmonální dysplazie vzniklá v perinatálním období
P278Jiné chronické respirační nemoci vzniklé v perinatálním období
P279Neurčené chronické respirační nemoci vzniklé v perinatálním období
P28Jiné poruchy respirace vzniklé v perinatálním období
P280Primární atelektáza u novorozence
P281Jiná a neurčená atelektáza u novorozence
P282Cyanotické záchvaty u novorozence
P283Primární spánková apnoe novorozence
P284Jiná apnoe novorozence
P285Respirační selhání novorozence
P288Jiné určené respirační stavy u novorozence
P289Poruchy respirace u novorozence NS
P29Kardiovaskulární poruchy vzniklé v perinatálním období
P290Novorozenecké srdeční selhání
P291Novorozenecká srdeční dysrytmie
P292Novorozenecká hypertenze
P293Perzistence fetální cirkulace, PFC syndrom
P294Přechodná ischemie myokardu novorozence
P298Jiné kardiovaskulární poruchy vzniklé v perinatálním období
P299Kardiovaskulární porucha vzniklá v perinatálním období NS
P35Vrozené virové nemoci
P350Syndrom vrozených zarděnek
P351Vrozená cytomegalovirová infekce
P352Vrozená infekce virem Herpes simplex
P353Vrozená virová hepatitida
P358Jiné vrozené virové nemoci
P359Vrozená virová nemoc NS
P36Bakteriální sepse novorozence
P360Sepse novorozence způsobená streptokoky skupiny B
P361Sepse novorozence způsobená jinými a neurčenými streptokoky
P362Sepse novorozence způsobená Staphylococcus aureus
P363Sepse novorozence způsobená jinými a neurčenými stafylokoky
P364Sepse novorozence způsobená Escherichia coli
P365Sepse novorozence způsobená anaeroby
P368Jiná bakteriální sepse novorozence
P369Bakteriální sepse novorozence NS
P37Jiné vrozené infekční a parazitární nemoci
P370Vrozená TBC
P371Vrozená toxoplazmóza
P372Vrozená (diseminovaná) listerióza
P373Vrozená malaria falciparum
P374Jiná vrozená malarie
P375Novorozenecká kandidóza
P378Jiné určené vrozené infekční a parazitární nemoci
P379Vrozená infekční nebo parazitární nemoc NS
P38Zánět pupečníku s krvácením nebo bez
P39Jiné infekce specifické pro perinatální období
P390Novorozenecká infekční mastitida
P391Novorozenecká konjunktivitida a dakryocystitida
P392Intraamniotická infekce plodu nezařazená jinde
P393Novorozenecká infekce močového systému
P394Novorozenecká infekce kůže
P398Jiné určené infekce specifické pro perinatální období
P399Infekce specifická pro perinatální období NS
P50Fetální ztráta krve
P500Fetální ztráta krve z vcestných cév
P501Fetální ztráta krve z roztrženého pupečníku
P502Fetální ztráta krve z placenty
P503Ztráta krve fetofetální transfuzí
P504Ztráta krve fetomaternální transfuzí
P505Fetální ztráta krve z přerušeného pupečníku druhého dvojčete
P508Jiná fetální ztráta krve
P509Fetální ztráta krve NS
P51Krvácení z pupečníku novorozence
P510Masivní krvácení z pupečníku novorozence
P518Jiná krvácení z pupečníku novorozence
P519Krvácení z pupečníku novorozence NS
P52Nitrolební neúrazové krvácení plodu a novorozence
P520Nitrokomorové (neúrazové) krvácení I.st.u plodu a novorozence
P521Nitrokomorové (neúrazové) krvácení II.st.u plodu a novorozence
P522Nitrokomorové (neúrazové) krvácení III.st.u plodu a novorozence
P523Neurčené nitrokomorové (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence
P524Nitromozkové (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence
P525Subarachnoidní (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence
P526Krvácení u plodu a novorozence (neúraz.) do mozeč., zadní jámy lebeční
P528Jiná nitrolební (neúrazová) krvácení u plodu a novorozence
P529Nitrolební (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence NS
P53Hemoragická nemoc u plodu a novorozence
P54Jiná krváceni u novorozence
P540Novorozenecká hematemeza
P541Novorozenecká meléna
P542Novorozenecké krvácení z konečníku (konečníkové)
P543Jiné novorozenecké gastrointestinální krvácení
P544Novorozenecké krvácení do nadledvin
P545Novorozenecké kožní krvácení
P546Novorozenecké poševní krvácení
P548Jiná určená krvácení u novorozence
P549Krvácení u novorozence NS
P55Hemolytická nemoc plodu a novorozence
P550Rh izoimunizace plodu a novorozence
P551AB0 izoimunizace plodu a novorozence
P558Jiné hemolytické nemoci plodu a novorozence
P559Hemolytická nemoc plodu a novorozence NS
P56Hydrops plodu způsobený hemolytickou nemocí
P560Hydrops plodu způsobený izoimunizací
P569Hydrops plodu způsobený jinou a neurčenou hemolytickou nemocí
P57Jádrový ikterus
P570Jádrový ikterus způsobený izoimunizací
P578Jiný určený jádrový ikterus
P579Jádrový ikterus NS
P58Novorozenecká žloutenka způsobená jinou nadměrnou hemolýzou
P580Novorozenecká žloutenka způsobená podlitinami
P581Novorozenecká žloutenka způsobená krvácením
P582Novorozenecká žloutenka způsobená infekcí
P583Novorozenecká žloutenka způsobená polycytemií
P584Novoroz.žlout.způs.léčiv.n.toxin. přenes.z matky n.podaná.novorozenci
P585Novorozenecká žloutenka způsobená spolykanou mateřskou krví
P588Novorozenecká žloutenka způsobená jinou určenou nadměrnou hemolýzou
P589Novorozenecká žloutenka způsobená nadměrnou hemolýzou NS
P59Novorozenecká žloutenka z jiných a neurčených příčin
P590Novorozenecká žloutenka sdružená s předčasným porodem
P591Syndrom zahuštěné žluči
P592Novorozenecká žloutenka z jiného n.neurč. hepatocelulárního poškození
P593Novorozenecká žloutenka z inhibitorů v mateřském mléce
P598Novorozenecká žloutenka z jiných určených příčin
P599Novorozenecká žloutenka NS
P60DIC u plodu nebo novorozence
P61Jiné perinatální hematologické poruchy
P610Přechodná trombocytopenie u novorozence
P611Polycythaemia neonatorum
P612Anemie z nezralosti
P613Vrozená anemie z fetální ztráty krve
P614Jiné vrozené anemie, nezařazené jinde
P615Přechodná novorozenecká neutropenie
P616Jiné přechodné poruchy koagulace u novorozence
P618Jiné určené perinatální hematologické poruchy
P619Perinatální hematologické poruchy NS
P70Přechodné poruchy metabol. uhlovodanů specif. pro plod a novorozence
P700Syndrom dítěte matky s těhotenskou cukrovkou
P701Syndrom dítěte diabetické matky
P702Novorozenecký diabetes mellitus
P703Iatrogenní novorozenecká hypoglykemie
P704Jiná novorozenecká hypoglykemie
P708Jiné přechodné poruchy metabolismu uhlovodanů plodu a novorozence
P709Přechodná porucha metabolismu uhlovodanů plodu a novorozence NS
P71Přechodné novorozenecké poruchy metabolismu vápníku a hořčíku
P710Hypokalcemie z kravského mléka u novorozence
P711Jiná novorozenecká hypokalcemie
P712Novorozenecká hypomagnezemie
P713Novorozenecká tetanie bez nedostatku vápníku nebo hořčíku
P714Přechodná novorozenecká hypoparatyreóza
P718Jiné přechodné novorozenecké pouchy metabolizmu vápníku a hořčíku
P719Přechodná novorozenecká porucha metabtabolizmu vápníku a hořčíku NS
P72Jiné přechodné novorozenecké endokrinní poruchy
P720Novorozenecká struma, nezařazená jinde
P721Přechodná hypertyreóza novorozence
P722Jiné přechodné neonatální poruchy tyreoidální funkce NJ
P728Jiné určené přechodné novorozenecké endokrinní poruchy
P729Přechodná novorozenecká endokrinní porucha NS
P74Jiné přechodné novorozenecké poruchy elektolytů a metabolizmu
P740Pozdní metabolická acidóza u novorozence
P741Dehydratace u novorozence
P742Poruchy rovnováhy sodíku u novorozence
P743Poruchy rovnováhy draslíku u novorozence
P744Jiné přechodné poruchy elektrolytů u novorozence
P745Přechodná tyrozinemie u novorozence
P748Jiné přechodné metabolické poruchy u novorozence
P749Přechodná metabolická porucha u novorozence NS
P75Mekoniový ileus při cystické fibroze
P76Jiná střevní neprůchodnost u novorozence
P760Syndrom mekoniové zátky
P761Přechodný ileus u novorozence
P762Střevní neprůchodnost způsobená zhuštěným mlékem
P768Jiná určená střevní neprůchodnost u novorozence
P769Střevní neprůchodnost u novorozence NS
P77Nekrotizující enterokolitida u plodu a novorozence
P78Jiná perinatální onemocnění trávicí soustavy
P780Perinatální perforace střeva
P781Jiná novorozenecká peritonitida
P782Novorozenecká hematemeza a meléna způsobená polykáním mateřské krve
P783Neinfekční novorozenecký průjem
P788Jiná určená perinatální onemocnění trávicí soustavy
P789Perinatální onemocnění trávicí soustavy NS
P80Hypotermie novorozence
P800Syndrom podchlazení novorozence
P808Jiná hypotermie novorozence
P809Hypotermie novorozence NS
P81Jiné poruchy regulace teploty novorozence
P810Hypertermie z prostředí u novorozence
P818Jiné určené poruchy regulace teploty novorozence
P819Poruchy regulace teploty novorozence NS
P83Jiné poruchy kožního krytu (vč. podkoží a amnia)
P830Sclerema neonatorum
P831Novorozenecký toxický erytém
P832Hydrops plodu nezpůsobený hemolytickou nemocí
P833Jiný a neurčený edém specifický pro plod a novorozence
P834Hormonální reakce prsních žláz novorozence
P835Vrozená hydrokéla
P836Pupeční polyp novorozence
P838Jiné poruchy kožního krytu a podkoží spec.pro plod a novorozence
P839Jiné poruchy kožního krytu a podkoží spec.pro plod a novorozence NS
P90Křeče u novorozence
P91Jiné poruchy stavu mozku novorozence
P910Novorozenecká mozková ischemie
P911Získané periventrikulární cysty u novorozence
P912Novorozenecká mozková leukomalacie
P913Novorozenecká mozková dráždivost
P914Novorozenecký mozkový útlum
P915Novorozenecké kóma
P916Hypoxická, ischemická encefalopatie novorozence
P918Jiné určené poruchy stavu mozku novorozence
P919Porucha stavu mozku novorozence NS
P92Problémy s krmením ze strany novorozence
P920Zvracení u novorozence
P921Regurgitace a ruminace u novorozence
P922Pomalý příjem potravy u novorozence
P923Nedostatečný příjem potravy u novorozence
P924Přejídání u novorozence
P925Obtíže novorozence při krmení (kojení) z prsu
P928Jiné problémy s krmením u novorozence
P929Problém s krmením u novorozence NS
P93Reakce a intoxikace způsobené léčivy podanými plodu a novorozenci
P94Poruchy svalového tonu novorozence
P940Přechodná myastenia gravis novorozence
P941Svalová hypertonie
P942Svalová hypotonie
P948Jiné poruchy svalového tonu novorozence
P949Poruchy svalového tonu novorozence NS
P95Smrt plodu z neurčené příčiny
P96Jiné stavy vzniklé v perinatálním období
P960Vrozené selhání ledvin
P961Novorozenecké abstinenční syndromy u toxikomanie matky
P962Abstinenční syndrom při terapeutickém podávaní léčiv novorozenci
P963Široké lební švy u novorozence
P964Ukončení těhotenství (plod a novorozenec)
P965Komplikace nitroděložních výkonů, nezařazené jinde
P968Jiné určené stavy vzniklé v perinatálním období
P969Stavy vzniklé v perinatálním období NS
Q00Anencephalie a podobné vrozené vady
Q000Anencefalie
Q001Kraniorachischisis
Q002Iniencefalie
Q01Encefalokéla - encephalocele
Q010Encefalokéla frontální
Q011Encefalokéla nazofrontální
Q012Encefalokéla okcipitální
Q018Encefalokéla jiných určených lokalizací
Q019Encefalokéla NS
Q02Microcephalia
Q03Vrozený hydrocefalus
Q030Malformace Sylviova mokovodu
Q031Atrézie otvoru Magendieova a Luschkeova
Q038Jiný vrozený hydrocefalus
Q039Vrozený hydrocefalus NS
Q04Jiné vrozené vady mozku
Q040Vrozené vady corpus callosum
Q041Arhinencephalia
Q042Holoprosencephalia
Q043Jiné redukční deformity mozku
Q044Dysplazie septi optici
Q045Megalencephalia
Q046Vrozené mozkové cysty
Q048Jiné určené vrozené vady mozku
Q049Vrozené vady mozku NS
Q05Rozštěp páteře - spina bifida
Q050Spina bifida krční s hydrocefalem
Q051Spina bifida hrudní s hydrocefalem
Q052Spina bifida lumbální s hydrocefalem
Q053Spina bifida křížová s hydrocefalem
Q054Spina bifida NS s hydrocefalem
Q055Spina bifida krční bez hydrocefalu
Q056Spina bifida hrudní bez hydrocefalu
Q057Spina bifida lumbální bez hydrocefalu
Q058Spina bifida křížová bez hydrocefalu
Q059Spina bifida NS
Q06Jiné vrozené vady míchy
Q060Amyelie
Q061Hypoplazie a dysplazie míchy
Q062Diastematomyelie
Q063Jiné vrozené vady postihující cauda equina
Q064Hydromyelie
Q068Jiné určené vrozené vady míchy
Q069Vrozené vady míchy NS
Q07Jiné vrozené vady nervové soustavy
Q070Arnoldův-Chiariho syndrom
Q078Jiné určené vrozené vady nervové soustavy
Q079Vrozené vady nervové soustavy NS
Q10Vrozené vady očních víček, slzného ústrojí a očnice
Q100Vrozená ptóza
Q101Vrozené ektropium
Q102Vrozené entropium
Q103Jiné vrozené vady očního víčka
Q104Chybění nebo agenese slzného ústrojí
Q105Vrozená stenóza a striktura slzovodu
Q106Jiné vrozené vady slzného ústrojí
Q107Vrozené vady očnice
Q11Anoftalmus, mikroftalmus a makroftalmus
Q110Cystický bulbus oční
Q111Jiný anoftalmus
Q112Mikroftalmus
Q113Makroftalmus
Q12Vrozené vady čočky
Q120Vrozený zákal
Q121Vrozené přemístění čočky
Q122Coloboma čočky
Q123Vrozená afakie
Q124Sférofakie
Q128Jiné vrozené vady čočky
Q129Vrozené vady čočky NS
Q13Vrozené vady předního segmentu oka
Q130Coloboma duhovky
Q131Chybění duhovky
Q132Jiné vrozené vady duhovky
Q133Vrozený zákal rohovky
Q134Jiné vrozené vady rohovky
Q135Modrá skléra
Q138Jiné vrozené vady předního segmentu oka
Q139Vrozené vady předního segmentu oka NS
Q14Vrozené vady zadního segmentu oka
Q140Vrozené vady sklivce
Q141Vrozené vady sítnice
Q142Vrozená vada disku nervi optici
Q143Vrozené vady cévnatky
Q148Jiné vrozené vady zadního segmentu oka
Q149Vrozená vada zadního segmentu oka NS
Q15Jiné vrozené vady oka
Q150Vrozený glaukom
Q158Jiné určené vrozené vady oka
Q159Vrozené vady oka NS
Q16Vrozené vady ucha působící poruchu sluchu
Q160Vrozené chybění (ušního) boltce
Q161Vrozené chybění - atrézie - a zúžení (zevního) zvukovodu
Q162Chybění Eustachovy trubice
Q163Vrozené vady ušních kůstek
Q164Jiné vrozené vady středního ucha
Q165Vrozená vada vnitřního ucha
Q169Vrozené vady ucha působící poruchu sluchu NS
Q17Jiné vrozené vady ucha
Q170Nadpočetný boltec
Q171Macrotia
Q172Microtia
Q173Jiné znetvořené ucho
Q174Vadně umístěné ucho
Q175Vyčnívající ucho
Q178Jiné určené vrozené vady ucha
Q179Vrozená malformace ucha NS
Q18Jiné vrozené vady obličeje a krku
Q180Sinus, píštěl a cysta branchiální štěrbiny
Q181Preaurikulární sinus a cysta
Q182Jiné branchiální rozštěpové vady
Q183Kožní řasy šíje
Q184Makrostomie
Q185Mikrostomie
Q186Makrocheilie
Q187Mikrocheilie
Q188Jiné určené vrozené vady obličeje a krku
Q189Vrozené vady obličeje a krku NS
Q20Vrozené vady srdečních komor a spojení
Q200Společný arteriální truncus
Q201Dvojvýtoková pravá komora
Q202Dvojvýtoková levá komora
Q203Ventrikuloarteriální diskordance
Q204Dvojvtoková komora
Q205Atrioventrikulární diskordance
Q206Izomerismus srdečních oušek
Q208Jiné vrozené vady srdečních komor a spojení
Q209Vrozené vady srdečních komor a spojení NS
Q21Vrozené vady srdeční přepážky
Q210Defekt komorového septa - vrozený
Q211Defekt síňového septa
Q212Defekt atrioventrikulárního septa
Q213Fallotova tetralogie
Q214Defekt aortopulmonálního septa
Q218Jiné vrozené vady srdeční přepážky
Q219Vrozená vada srdeční přepážky NS
Q22Vrozené vady pulmonální a trojcípé chlopně
Q220Atrézie pulmonální chlopně
Q221Vrozená stenóza pulmonální chlopně
Q222Vrozená insuficience pulmonální chlopně
Q223Jiné vrozené vady pulmonální chlopně
Q224Vrozená trikuspidální stenóza
Q225Ebsteinova anomálie (trikuspidální chlopně)
Q226Syndrom hypoplastického pravého srdce
Q228Jiné vrozené vady trikuspidální chlopně
Q229Vrozená vada trikuspidální chlopně NS
Q23Vrozené vady aortální a dvojcípé chlopně
Q230Vrozená stenóza aortální chlopně
Q231Vrozená insuficience aortální chlopně
Q232Vrozená mitrální stenóza
Q233Vrozená mitrální insuficience
Q234Syndrom hypoplastického levého srdce
Q238Jiné vrozené vady aortální a dvojcípé chlopně
Q239Vrozená vada aortální a dvojcípé chlopně NS
Q24Jiné vrozené vady srdce
Q240Dextrokardie
Q241Levokardie
Q242Cor triatriatum
Q243Pulmonální stenóza infundibulární
Q244Vrozená subaortální stenóza
Q245Malformace koronárních cév
Q246Vrozená blokáda převodu vzruchů
Q248Jiné určené vrozené vady srdce
Q249Vrozená vada srdce NS
Q25Vrozené vady velkých arterií
Q250Otevřený ductus arteriosus (Botalli)
Q251Koarktace aorty
Q252Atrézie aorty
Q253Stenóza aorty
Q254Jiné vrozené vady aorty
Q255Atrézie plicní tepny
Q256Stenóza plicní tepny
Q257Jiné vrozené vady plicní tepny
Q258Jiné vrozené vady velkých arterií
Q259Vrozená vada velkých arterií NS
Q26Vrozené vady velkých žil
Q260Vrozená stenóza duté žíly
Q261Perzistující levostranná horní dutá žíla
Q262Totálně anomální napojení plicních žil
Q263Částečně anomální napojení plicních žil
Q264Anomální napojení plicních žil NS
Q265Anomální napojení portálních žil
Q266Píštěl mezi portální žilou a hepatickou arterií
Q268Jiné vrozené vady velkých žil
Q269Vrozená vada velké žíly NS
Q27Jiné vrozené vady periferní cévní soustavy
Q270Vrozené chybění a hypoplazie pupeční arterie
Q271Vrozená stenóza renální arterie
Q272Jiné vrozené vady renální arterie
Q273Arteriovenózní vady periferních cév
Q274Vrozená flebektázie
Q278Jiné určené vrozené vady periferní cévní soustavy
Q279Vrozená vada periferní cévní soustavy NS
Q28Jiné vrozené vady oběhové soustavy
Q280Arteriovenózní malformace přívodných cév mozku
Q281Jiné malformace přívodných cév mozku
Q282Arteriovenózní malformace mozkových cév
Q283Jiné malformace mozkových cév
Q288Jiné určené vrozené vady oběhové soustavy
Q289Vrozená vada oběhové soustavy NS
Q30Vrozené vady nosu
Q300Atrézie choan
Q301Agenese a nevyvinutí nosu
Q302Zářez, štěrbina a rozštěp nosu
Q303Vrozená proděravěná nosní přepážka
Q308Jiné vrozené vady nosu
Q309Vrozená vada nosu NS
Q31Vrozené vady hrtanu
Q310Diafragma hrtanu
Q311Vrozená subglotická stenóza
Q312Hypoplazie hrtanu
Q313Laryngokéla
Q315Vrozená laryngomalacie
Q318Jiné vrozené vady hrtanu
Q319Vrozená vada hrtanu NS
Q32Vrozené vady průdušnice a průdušky
Q320Vrozená tracheomalacie
Q321Jiné vrozené vady průdušnice
Q322Vrozená bronchomalacie
Q323Vrozené zúžení bronchu
Q324Jiné vrozené vady bronchu
Q33Vrozené vady plic
Q330Vrozená cystická plicní nemoc
Q331Přídatný lalok plic
Q332Sekvestrace plic
Q333Nevyvinutí plic
Q334Vrozené bronchiektázie
Q335Ektopická tkáň v plicích
Q336Hypoplazie a dysplazie plic
Q338Jiné vrozené vady plic
Q339Vrozená vada plic NS
Q34Jiné vrozené vady dýchací soustavy
Q340Vada pohrudnice
Q341Vrozená cysta mezihrudí - mediastina
Q348Jiné určené vrozené vady dýchací soustavy
Q349Vrozená vada dýchací soustavy NS
Q35Rozštěp patra
Q351Rozštěp tvrdého patra
Q353Rozštěp měkkého patra
Q355Rozštěp tvrdého patra s rozštěpem měkkého patra
Q357Rozštěp čípku
Q359Rozštěp patra NS
Q36Rozštěp rtu
Q360Oboustranný rozštěp rtu
Q361Středový rozštěp rtu
Q369Jednostranný rozštěp rtu
Q37Rozštěp patra s rozštěpem rtu
Q370Rozštěp tvrdého patra s oboustranným rozštěpem rtu
Q371Rozštěp tvrdého patra s jednostranným rozštěpem rtu
Q372Rozštěp měkkého patra s oboustranným rozštěpem rtu
Q373Rozštěp měkkého patra s jednostranným rozštěpem rtu
Q374Rozštěp tvrdého a měkkého patra s oboustranným rozštěpem rtu
Q375Rozštěp tvrdého a měkkého patra s jednostranným rozštěpem rtu
Q378Neurčený rozštěp patra s oboustranným rozštěpem rtu
Q379Neurčený rozštěp patra s jednostranným rozštěpem rtu
Q38Jiné vrozené vady jazyka, úst a hltanu
Q380Vrozené malformace rtů, NJ
Q381Ankyloglosie
Q382Makroglosie
Q383Jiné vrozené vady jazyka
Q384Vrozené malformace slinných žláz a vývodů
Q385Vrozené vady patra, NJ
Q386Jiné vrozené malformace úst
Q387Hltanová výchlipka
Q388Jiné vrozené vady hltanu
Q39Vrozené vady jícnu
Q390Atrézie jícnu bez píštěle
Q391Atrézie jícnu s tracheoezofagickou píštělí
Q392Vrozená tracheoezofagická píštěl bez atrézie
Q393Vrozená stenóza a striktura jícnu
Q394Diafragma jícnu
Q395Vrozená dilatace jícnu
Q396Divertikl jícnu
Q398Jiné vrozené vady jícnu
Q399Vrozená vada jícnu NS
Q40Jiné vrozené vady horní části trávicí soustavy
Q400Vrozená hypertrofická stenóza pyloru
Q401Vrozená hiátová kýla
Q402Jiné určené vrozené vady žaludku
Q403Vrozená vada žaludku NS
Q408Jiné určené vrozené vady horní části trávicí soustavy
Q409Vrozená vada horní části trávicí soustavy NS
Q41Vrozené chybění, atrézie a stenóza tenkého střeva
Q410Vrozené chybění, atrézie a stenóza dvanáctníku
Q411Vrozené chybění, atrézie a stenóza jejuna
Q412Vrozené chybění, atrézie a stenóza ilea
Q418Vrozené chybění, atrézie a stenóza jiných urč.částí tenkého střeva
Q419Vroz.chybění,atrézie a stenóza tenkého střeva bez určení části
Q42Vrozené chybění, atrézie a stenóza tlustého střeva
Q420Vrozené chybění, atrézie a stenóza konečníku s píštělí
Q421Vrozené chybění, atrézie a stenóza konečníku bez píštěle
Q422Vrozené chybění, atrézie a stenóza řiti s píštělí
Q423Vrozené chybění, atrézie a stenóza řiti bez píštěle
Q428Vrozené chybění, atrézie a stenóza jiných částí tlustého střeva
Q429Vrozené chybění, atrézie a stenóza tlustého střeva bez určení části
Q43Jiné vrozené vady střeva
Q430Meckelův divertikl
Q431Hirschsprungova nemoc
Q432Jiné vrozené funkční poruchy tlustého střeva
Q433Vrozené vady fixace střev
Q434Zdvojení střeva
Q435Ektopická řiť
Q436Vrozená píštěl konečníku a řiti
Q437Přetrvávající kloaka
Q438Jiné určené vrozené vady střev
Q439Vrozená vada střeva NS
Q44Vrozené vady žlučníku, žlučovodů a jater
Q440Ageneze, aplazie a hypoplazie žlučníku
Q441Jiné vrozené vady žlučníku
Q442Atrézie žlučových cest
Q443Vrozená stenóza a striktura žlučových cest
Q444Cysta choledochu
Q445Jiné vrozené vady žlučových cest
Q446Cystická nemoc jater
Q447Jiné vrozené vady jater
Q45Jiné vrozené vady trávicí soustavy
Q450Ageneze, aplazie a hypoplazie slinivky břišní - pankreatu
Q451Prstencový pankreas
Q452Vrozená cysta slinivky břišní
Q453Jiné vrozené vady slinivky břišní a pankreatického vývodu
Q458Jiné určené vrozené vady trávicí soustavy
Q459Vrozená vada trávicí soustavy NS
Q50Vrozené vady vaječníků, vejcovodů a širokých vazů
Q500Vrozené chybění vaječníku
Q501Vývojová cysta vaječníku
Q502Vrozená torze vaječníku
Q503Jiné vrozené vady vaječníku
Q504Embryonální cysta vejcovodu
Q505Embryonální cysta širokého vazu
Q506Jiné vrozené vady vejcovodu a širokého vazu
Q51Vrozené vady dělohy a děložního hrdla
Q510Ageneze a aplazie dělohy
Q511Zdvojení dělohy se zdvojením cervixu a pochvy
Q512Jiné zdvojení dělohy
Q513Uterus bicornis
Q514Uterus unicornis
Q515Ageneze a aplazie hrdla děložního
Q516Embryonální cysta hrdla děložního
Q517Vrozené píštěle mezi dělohou a trávicími a močovými orgány
Q518Jiné vrozené vady dělohy a hrdla děložního
Q519Vrozená vada dělohy a hrdla děložního NS
Q52Jiné vrozené vady ženských pohlavních orgánů
Q520Vrozené chybění pochvy
Q521Zdvojení pochvy
Q522Vrozená rektovaginální píštěl
Q523Neperforovaný hymen
Q524Jiné vrozené vady pochvy
Q525Spojení pysků
Q526Vrozené vady klitorisu
Q527Jiné vrozené vady vulvy
Q528Jiné určené vrozené vady ženských pohlavních orgánů
Q529Vrozená vada ženských pohlavních orgánů NS
Q53Nesestouplé varle
Q530Ektopické varle
Q531Jednostranně nesestouplé varle
Q532Oboustranně nesestouplé varle
Q539Nesestouplé varle NS
Q54Hypospadie
Q540Hypospadie balanická
Q541Hypospadie penilní
Q542Hypospadie penoskrotální
Q543Hypospadie perineální
Q544Vrozená chordea
Q548Jiné hypospadie
Q549Hypospadie NS
Q55Jiné vrozené vady mužských pohlavních orgánů
Q550Chybění nebo aplazie varlete
Q551Hypoplazie varlete a skrota
Q552Jiné vrozené vady varlete a skrota
Q553Atrézie chámovodu
Q554Jiné vrozené vady chámovodu, nadvarlete, semenných váčků a prostaty
Q555Vrozené chybění a aplazie pyje
Q556Jiné vrozené vady pyje
Q558Jiné určené vrozené vady mužských pohlavních orgánů
Q559Vrozená vada mužských pohlavních orgánů NS
Q56Neurčité pohlaví a pseudohermafroditismus
Q560Hermafroditismus, NJ
Q561Mužský pseudohermafroditismus,NJ
Q562Ženský pseudohermafroditismus, NJ
Q563Pseudohermafroditismus NS
Q564Neurčité pohlaví NS
Q60Renální ageneze a hypoplazie
Q600Jednostranná ageneze ledviny
Q601Oboustranná ageneze ledvin
Q602Ageneze ledviny NS
Q603Jednostranná hypoplazie ledviny
Q604Oboustranná hypoplazie ledvin
Q605Hypoplazie ledviny NS
Q606Potterův syndrom
Q61Cystická nemoc ledvin
Q610Jediná vrozená cysta ledviny
Q611Polycystická ledvina, autozomálně recesivní
Q612Polycystická ledvina, autozomálně dominantní
Q613Polycystická ledvina NS
Q614Dysplazie ledviny
Q615Cystická dřeň ledviny
Q618Jiné cystické nemoci ledvin
Q619Cystická nemoc ledvin NS
Q62Vrozené obstrukční defekty ledvinové pánvičky a vrozené vady močovodu
Q620Vrozená hydronefróza
Q621Atrézie a stenóza močovodu
Q622Vrozený megaloureter
Q623Jiné obstrukční defekty ledvinové pánvičky a močovodu
Q624Ageneze močovodu
Q625Zdvojení močovodu
Q626Špatné umístění močovodu
Q627Vrozený veziko-uretero-renální reflux
Q628Jiné vrozené vady močovodu
Q63Jiné vrozené vady ledvin
Q630Přídatná ledvina
Q631Laločnatá, spojená a podkovovitá ledvina
Q632Ektopická ledvina
Q633Hyperplastická a obrovská ledvina
Q638Jiné určené vrozené vady ledvin
Q639Vrozená vada ledvin NS
Q64Jiné vrozené vady močové soustavy
Q640Epispadie
Q641Extrofie močového měchýře
Q642Vrozená zadní uretrální chlopeň
Q643Jiná atrézie a stenóza močové trubice a hrdla močového měchýře
Q644Vady urachu
Q645Vrozené chybění močového měchýře a močové trubice
Q646Vrozený divertikl močového měchýře
Q647Jiné vrozené vady močového měchýře a močové trubice
Q648Jiné určené vrozené vady močové soustavy
Q649Vrozená vada močové soustavy NS
Q65Vrozené deformity kyčle
Q650Vrozené jednostranné vykloubení kyčle
Q651Vrozené oboustranné vykloubení kyčle
Q652Vrozené vykloubení kyčle NS
Q653Vrozená jednostranná subluxace kyčle
Q654Vrozená oboustranná subluxace kyčle
Q655Vrozená subluxace kyčle NS
Q656Nestabilní kyčel
Q658Jiné vrozené deformity kyčle
Q659Vrozená deformita kyčle NS
Q66Vrozené deformity nohou
Q660Pes equinovarus
Q661Pes calcaneovarus
Q662Metatarsus varus
Q663Jiné vrozené varózní deformity nohy
Q664Pes calcaneovalgus
Q665Vrozená plochá noha
Q666Jiné vrozené valgózní deformity nohy
Q667Abnormálně vyklenutá noha - pes cavus
Q668Jiné vrozené deformity nohou
Q669Vrozená deformita nohy NS
Q67Vrozené svalově-kosterní deformity hlavy, obličeje, páteře a hrudníku
Q670Asymetrie obličeje
Q671Stlačený obličej
Q672Dolichocefalie
Q673Plagiocefalie
Q674Jiné vrozené deformity lebky, obličeje a čelisti
Q675Vrozené deformity páteře
Q676Vpadlý hrudník - pectus excavatum
Q677Pectus carinatum
Q678Jiné vrozené deformity hrudníku
Q68Jiné vrozené svalově-kosterní deformity
Q680Vrozené vady musculi sternocleidomastoidei
Q681Vrozené deformity ruky
Q682Vrozená deformita kolena
Q683Vrozené zkřivení stehenní kosti
Q684Vrozené zkřivení kostí holenní a lýtkové
Q685Vrozené zkřivení dlouhých kostí nohy NS
Q688Jiné určené vrozené svalově-kosterní deformity
Q69Polydaktylie
Q690Nadpočetný(-é) prst(-y) ruky(-ou)
Q691Nadpočetný(-é) palec(-ce) ruky(-ou)
Q692Nadpočetný(-é) prst(-y) nohy(-ou)
Q699Polydaktylie NS
Q70Syndaktylie
Q700Sloučené prsty ruky
Q701Blanitě spojené prsty ruky
Q702Sloučené prsty nohy
Q703Blanitě spojené prsty nohy
Q704Polysyndaktylie
Q709Syndaktylie NS
Q71Redukční defekty horní končetiny
Q710Vrozené úplné chybění horní(-ch) končetin(-y)
Q711Vrozené chybění nadloktí a předloktí s přítomností ruky
Q712Vrozené chybění obou předloktí a ruky
Q713Vrozené chybění ruky a prstu(ů)
Q714Podélný redukční defekt kosti vřetenní
Q715Podélný redukční defekt kosti loketní
Q716Klepetovitá ruka
Q718Jiné redukční defekty horní(-ch) končetin(-y)
Q719Redukční defekt horní končetiny NS
Q72Redukční defekty dolní končetiny
Q720Vrozené úplné chybění dolní(-ch) končetin(-y)
Q721Vrozené chybění stehna a holeně s přítomností nohy
Q722Vrozené chybění obou holení a nohou
Q723Vrozené chybění nohy a prstu(-ů) nohy
Q724Podélný redukční defekt stehenní kosti
Q725Podélný redukční defekt holenní kosti
Q726Podélný redukční defekt lýtkové kosti
Q727Rozštěpená noha
Q728Jiné redukční defekty dolní(-ch) končetin(-y)
Q729Redukční defekt dolní končetiny NS
Q73Redukční defekty neurčené končetiny
Q730Vrozené chybění neurčené(-ých) končetin(-y)
Q731Phocomelia neurčené(-ých) končetin(-y)
Q738Jiné redukční defekty neurčené(-ých) končetin(-y)
Q74Jiné vrozené vady končetin(-y)
Q740Jiné vrozené vady horní(ch) končetin, vč.pletence ramenního
Q741Vrozené vady kolena
Q742Jiné vrozené vady dolních končetin, vč.pánevního pletence
Q743Arthrogryposis multiplex congenita
Q748Jiné určené vrozené vady končetin(-y)
Q749Neurčená vrozená vada končetin(-y)
Q75Jiné vrozené vady kostí lebky a obličeje
Q750Craniosynostosis
Q751Kraniofaciální dysostóza
Q752Hypertelorismus
Q753Makrocefalie
Q754Mandibulofaciální dysostóza
Q755Okulomandibulární dysostóza
Q758Jiné určené vrozené malformace kostí lebky a obličeje
Q759Vrozená malformace kostí lebky a obličeje NS
Q76Vrozené vady páteře a kostěného hrudníku
Q760Spina bifida occulta
Q761Klippelův-Feilův syndrom
Q762Vrozená spondylolistéza
Q763Vrozená skolióza způsobená vrozenou vadou kostí
Q764Jiné vrozené vady páteře bez spojení se skoliózou
Q765Krční žebro
Q766Jiné vrozené malformace žeber
Q767Vrozená malformace hrudní kosti
Q768Jiné vrozené vady kostěného hrudníku
Q769Vrozená vada kostěného hrudníku NS
Q77Osteochondrodysplazie s poruchou růstu dlouhých kostí a páteře
Q770Achondrogenesis
Q771Zhoubné trpaslictví
Q772Syndrom krátkého žebra
Q773Chondrodysplasia punctata
Q774Achondroplazie
Q775Diastrofická dysplazie
Q776Chondroektodermová dysplazie
Q777Spondyloepifýzová dysplazie
Q778Jiná osteochondrodysplazie s poruchou růstu dlouhých kostí a páteře
Q779Osteochondrodysplazie s poruchou růstu dlouhých kostí a páteře NS
Q78Jiné osteochondrodysplazie
Q780Osteogenesis imperfekta
Q781Polyostotická fibrózní dysplazie
Q782Osteopetrosis
Q783Progresivní diafýzová dysplazie
Q784Enchondromatóza
Q785Metafýzová dysplazie
Q786Mnohočetné vrozené exostózy
Q788Jiné určené osteochondrodysplazie
Q789Osteochondrodysplazie NS
Q79Vrozené vady svalové a kosterní soustavy, NJ
Q790Vrozená brániční kýla
Q791Jiné vrozené vady bránice
Q792Exomphalus
Q793Gastroschisis
Q794Syndrom zmenšeného břicha
Q795Jiné vrozené vady břišní stěny
Q796Ehlersův-Danlosův syndrom
Q798Jiné vrozené vady svalové a kosterní soustavy
Q799Vrozené vady svalové a kosterní soustavy NS
Q80Vrozená ichtyóza
Q800Obecná ichtyóza
Q801Ichtyóza vázaná na X chromozom
Q802Lamelární ichtyóza
Q803Vrozená erytrodermie bulózně ichtyoziformní
Q804Plod harlekýn
Q808Jiná vrozená ichtyóza
Q809Vrozená ichtyóza NS
Q81Epidermolysis bullosa
Q810Prostá bulózní epidermolýza
Q811Letální epidermolysis bullosa
Q812Epidermolysis bullosa dystrophica
Q818Jiná epidermolysis bullosa
Q819Epidermolysis bullosa NS
Q82Jiné vrozené vady kůže
Q820Dědičný lymfedém
Q821Xeroderma pigmentosum
Q822Mastocytóza
Q823Incontinentia pigmenti
Q824Ektodermová dysplazie (anhydrotická)
Q825Vrozený nenádorový névus
Q828Jiné určené vrozené vady kůže
Q829Vrozená vada kůže NS
Q83Vrozené vady prsu
Q830Vrozené chybění prsu s chyběním bradavky
Q831Přídatný prs
Q832Chybění bradavky
Q833Přídatná bradavka
Q838Jiné vrozené vady prsu
Q839Vrozená vada prsu NS
Q84Jiné vrozené vady kožního krytu
Q840Vrozená alopecie
Q841Vrozené morfologické poruchy vlasů, NJ
Q842Jiné vrozené vady vlasů
Q843Anonychie
Q844Vrozená leukonychie
Q845Zvětšené a hypertrofické nehty
Q846Jiné vrozené vady nehtů
Q848Jiné určené vrozené vady kožního krytu
Q849Vrozené vady kožního krytu NS
Q85Fakomatózy, NJ
Q850Neurofibromatóza (nezhoubná)
Q851Tuberózní skleróza
Q858Jiné fakomatózy, NJ
Q859Fakomatóza NS
Q86Vrozené malformační syndromy způs. známými zevními příčinami NJ
Q860Alkoholový syndrom plodu (dysmorfní)
Q861Hydantoinátový syndrom plodu
Q862Dysmorfismus způsobený Warfarinem
Q868Jiné vrozené malformační syndromy způs. známými vnějšími příčinami
Q87Jiné určené vrozené malformační syndromy postihující více systémů
Q870Vrozené malformační syndromy postihující převážně vzhled obličeje
Q871Vrozené malformační syndromy spojené převážně s malým vzrůstem
Q872Vrozené malformační syndromy postihující převážně končetiny
Q873Vrozené malformační syndromy s časným nadměrným vzrůstem
Q874Marfanův syndrom
Q875Jiné vrozené malformační syndromy s jinými změnami kostry
Q878Jiné určené vrozené malformační syndromy, NJ
Q89Jiné vrozené vady, NJ
Q890Vrozené vady sleziny
Q891Vrozené vady nadledviny
Q892Vrozené vady jiných žláz s vnitřní sekrecí
Q893Obrácená poloha (útrob) - situs inversus
Q894Spojená (srostlá) dvojčata
Q897Mnohočetné vrozené vady, NJ
Q898Jiné určené vrozené vady
Q899Vrozená vada NS
Q90Downův syndrom
Q900Trisomie 21, meiotická nondisjunkce
Q901Trisomie 21, mozaika (mitotická nondisjunkce)
Q902Trisomie 21, translokace
Q909Downův syndrom NS
Q91Syndromy Edwardsův a Patauův
Q910Trisomie 18, meiotická nondisjunkce
Q911Trisomie 18, mozaika (mitotická nondisjunkce)
Q912Trisomie 18, translokace
Q913Edwardsův syndrom NS
Q914Trisomie 13, meiotická nondisjunkce
Q915Trisomie 13, mozaika (mitotická nondisjunkce)
Q916Trisomie 13, translokace
Q917Patauův syndrom NS
Q92Jiné trisomie a částečné trisomie autozomů,NJ
Q920Úplná chromozomální trisomie, meiotická nondisjunkce
Q921Úplná chromozomální trisomie, mozaika (mitotická nondisjunkce)
Q922Větší částečná trisomie
Q923Menší částečná trisomie
Q924Duplikace patrná pouze v prometafázi
Q925Duplikace s jinou komplexní přestavbou
Q926Nadpočetné zvláštní (marker) chromozomy
Q927Triploidie a polyploidie
Q928Jiná určená trisomie a částečná trisomie autozomů
Q929Trisomie a částečná trisomie autozomů NS
Q93Monosomie a delece autozomů, NJ
Q930Úplná autozomální monosomie, meiotická nondisjunkce
Q931Úplná autozomální monosomie, mozaika (mitotická nondisjunkce)
Q932Chromozom změněný v prstencový nebo dicentrický
Q933Delece krátkého raménka chromozomu 4
Q934Delece krátkého raménka chromozomu 5
Q935Jiná delece části chromozomu
Q936Delece patrná pouze v prometafázi
Q937Delece s jinými komplexními přestavbami
Q938Jiné delece autozomů
Q939Delece autozomů NS
Q95Balancované přestavby a strukurální zvláštnosti (markery), NJ
Q950Balancované translokace a inserce u jedince bez klinických projevů
Q951Inverze chromozomů u jedince bez klinických projevů
Q952Balancované přestavby autozomů u jedince s klinickými projevy
Q953Balancované přestavby pohlavních chromozomů a autozomů s klinic.proj.
Q954Jedinci se zvláštním (marker) heterochromatinem
Q955Jedinci s fragilními místy na autozomech
Q958Jiné balancované přestavby a strukturální zvláštnosti (markery)
Q959Balancované přestavby a strukturní zvláštnosti (markery) NS
Q96Turnerův syndrom
Q960Karyotyp 45,X
Q961Karyotyp 46,X iso (Xq)
Q962Karyotyp 46,X s abnormálním pohlavním chromozomem vyjma iso(Xq)
Q963Mozaika, 45,X/46,XX nebo XY
Q964Mozaika, 45,X/jiná buněčná linie s abnorm. pohlavním chromozomem
Q968Jiné varianty Turnerova syndromu
Q969Turnerův syndrom NS
Q97Jiné abnormality pohlavních chromozomů, ženský fenotyp, NJ
Q970Karyotyp 47,XXX
Q971Žena s více než třemi X chromozomy
Q972Mozaika, linie s rozdílným počtem X chromozomů
Q973Žena s karyotypem 46,XY
Q978Jiné určené abnormální pohlavní chromozomy, ženský fenotyp
Q979Abnormalita pohlavních chromozomů, ženský fenotyp NS
Q98Jiné abnormální pohlavní chromozomy, mužský fenotyp, NJ
Q980Klinefelterův syndrom, karyotyp 47,XXY
Q981Klinefelterův syndrom, muž s více než dvěma X chromozomy
Q982Klinefelterův syndrom, muž s karyotypem 46,XX
Q983Jiný muž s karyotypem 46,XX
Q984Klinefelterův syndrom NS
Q985Karyotyp 47,XYY
Q986Muž se strukturní odchylkou pohlavních chromozomů
Q987Muž s mozaikou pohlavních chromozomů
Q988Jiné určené abnormální pohlavní chromozomy, mužský fenotyp
Q989Abnormalita pohlavních chromozomů, mužský fenotyp NS
Q99Jiné abnormality chromozomů, NJ
Q990Mozaika 46,XX/46,XY
Q991Pravý hermafrodit 46,XX
Q992Fragilní X chromozom
Q998Jiné určené abnormality chromozomů
Q999Abnormalita chromozomů NS
R00Abnormality srdeční činnosti (tepu)
R000Tachykardie NS
R001Bradykardie NS
R002Palpitace
R008Jiné a neurčené abnormality srdeční činnosti
R01Srdeční šelesty a jiné srdeční zvuky
R010Benigní a nevinné srdeční šelesty
R011Srdeční šelest NS
R012Jiné srdeční zvuky
R02Gangréna NJ
R03Zjištění abnormálního krevního tlaku bez diagnózy
R030Zjištění zvýšeného krevního tlaku bez diagnózy hypertenze
R031Zjištění nespecifického nízkého krevního tlaku
R04Krvácení z dýchacích cest
R040Krvácení z nosu - epistaxis
R041Krvácení z hrdla
R042Hemoptýza
R048Krvácení z jiných lokalizací dýchacích cest
R049Krvácení z dýchacích cest NS
R05Kašel
R06Nepravidelnosti dýchání
R060Dušnost - dyspnoe
R061Stridor
R062Sípání
R063Periodické dýchání
R064Hyperventilace
R065Dýchání ústy
R066Škytání
R067Kýchání
R068Jiné a neurčené nepravidelnosti dýchání
R07Bolest v hrdle a na hrudi
R070Bolest v hrdle
R071Bolest na hrudi při dýchání
R072Prekordiální bolest
R073Jiná bolest hrudi
R074Bolest hrudi NS
R09Jiné příznaky a znaky týkající se oběhové a dýchací soustavy
R090Asfyxie
R091Zánět pohrudnice - pleuritida
R092Zástava dechu
R093Abnormální sputum
R098Jiné určené příznaky a znaky týkající se oběhové a dýchací soustavy
R10Břišní a pánevní bolest
R100Akutní břicho
R101Bolest umístěná do horní části břicha
R102Pánevní a perineální bolest
R103Bolest umístěná do jiných míst dolní části břicha
R104Jiná a neurčená břišní bolest
R11Nauzea a zvracení
R12Pálení žáhy
R13Dysfagie
R14Flatulence a příbuzné stavy
R15Inkontinence stolice
R16Hepatomegalie a splenomegalie, NJ
R160Hepatomegalie - zvětšení jater, NJ
R161Splenomegalie - zvětšení sleziny, NJ
R162Hepatomegalie se splenomegalií, NJ
R17Neurčená žloutenka
R18Ascites
R19Jiné příznaky a znaky týkající se trávicí soustavy a břicha
R190Zduření, útvar a bulka nitrobřišní a pánevní
R191Abnormální střevní zvuky
R192Viditelná peristaltika
R193Ztuhlost - rigidita - břicha
R194Změny vlastností střev
R195Jiné nepravidelnosti stolice
R196Zápach z úst
R198Jiné určené příznaky a znaky týkající se trávicí soustavy a břicha
R20Poruchy kožního čití
R200Anestezie kůže
R201Hypestezie kůže
R202Parestezie kůže
R203Hyperestezie
R208Jiné a neurčené poruchy kožního čití
R21Vyrážka a jiné nespecifické kožní erupce
R22Lokalizované zduření,útvar n.bulka kůže a podkožního vaziva.
R220Lokalizované zduření, útvar a bulka, hlavy
R221Lokalizované zduření, útvar a bulka, krku
R222Lokalizované zduření, útvar a bulka, trupu
R223Lokalizované zduření, útvar a bulka, horní končetiny
R224Lokalizované zduření, útvar a bulka, dolní končetiny
R227Lokalizované zduření,útvar n.bulka mnohočetných lokalizací
R229Lokalizované zduření, útvar a bulka NS
R23Jiné kožní změny
R230Cyanóza
R231Bledost - pallor
R232Zrudnutí
R233Samovolné ekchymózy
R234Změny kožní struktury
R238Jiné a neurčené kožní změny
R25Abnormální bezděčné pohyby
R250Abnormální pohyby hlavy
R251Třes - tremor NS
R252Křeče a spazmy
R253Fascikulace - záškuby svalových snopečků
R258Jiné a neurčené abnormální bezděčné pohyby
R26Abnormality chůze a pohyblivosti
R260Ataktická chůze
R261Paralytická chůze
R262Obtížná chůze, NJ
R263Imobilita
R268Jiné a neurčené abnormality chůze a pohyblivosti
R27Jiný nedostatek koordinace
R270Ataxie NS
R278Jiný a neurčený nedostatek koordinace
R29Jiné příznaky a znaky týkající se nervové, svalové a kosterní soustavy
R290Tetanie
R291Meningismus
R292Abnormální reflexy
R293Abnormální postoj (držení těla)
R294Lupavý kyčel
R296Sklon k pádům nezařazený jinde
R298J.a neurč.příznaky a znaky týkající se nervové,sval.a koster.soustavy
R30Bolest spojená s močením
R300Dysurie
R301Tenesmus vesicalis
R309Bolestivé močení NS
R31Neurčená hematurie
R32Neurčená inkontinence moči
R33Retence - zadržení moči
R34Anurie a oligurie
R35Polyurie
R36Výtok z močové trubice
R39Jiné příznaky a znaky týkající se močové soustavy
R390Extravazace moči
R391Jiné potíže s močením
R392Extrarenální uremie
R398Jiné neurčené příznaky a znaky týkající se močové soustavy
R40Spavost - somnolence, ztrnulost - stupor a bezvědomí, kóma
R400Spavost - somnolence
R401Ztrnulost - stupor
R402Bezvědomí - kóma NS
R41Jiné příznaky a znaky týkající se funkcí vnímání a vědomí
R410Dezorientace NS
R411Anterográdní amnézie
R412Retrográdní amnézie
R413Jiná amnézie
R418Jiné a neurč.příznaky a znaky týkající se funkcí vnímání a vědomí
R42Závrať - vertigo
R43Poruchy čichu a chuti
R430Anosmie
R431Parosmie
R432Parageusie
R438Jiné a neurčené poruchy čichu a chuti
R44Jiné příznaky a znaky týkající se celkového čití a vnímání
R440Sluchové halucinace
R441Zrakové halucinace
R442Jiné halucinace
R443Halucinace NS
R448Jiné a neurčené příznaky a znaky týkající se celkového čití a vnímání
R45Příznaky a znaky týkající se emočního stavu
R450Nervozita
R451Neklid a nepokoj
R452Pocit neštěstí
R453Sklíčenost a apatie
R454Popudlivost, vznětlivost a hněv
R455Nepřátelství
R456Fyzické násilí
R457Stav emočního šoku a stresu NS
R458Jiné příznaky a znaky týkající se emočního stavu
R46Příznaky a znaky týkající se vzezření a chování
R460Velmi nízká úroveň osobní hygieny
R461Bizarní osobní vzhled
R462Podivné a nevysvětlitelné chování
R463Přehnané, přepjaté chování
R464Zpomalenost a chabé reagování
R465Podezíravost a význačná vyhýbavost
R466Nepřiměřená starostlivost a předsudky se stresovými následky
R467Mnohomluvnost ztěžující kontakt
R468Jiné příznaky a znaky týkající se vzezření a chování
R47Poruchy řeči NJ
R470Dysfázie a afázie
R471Anartrie a dysartrie
R478Jiné a neurčené poruchy řeči
R48Dyslexie a jiné znakové poruchy NJ
R480Dyslexie a alexie
R481Agnozie
R482Apraxie
R488Jiné a neurčené znakové poruchy
R49Poruchy hlasu
R490Dysfonie
R491Afonie
R492Hypernazalita a hyponazalita
R498Jiné a neurčené poruchy hlasu
R50Horečka jiného a neznámého původu
R502Horečka způsobená léky
R508Jiná určená horečka
R509Horečka NS
R51Bolest hlavy NS
R52Bolest nezařazená jinde
R520Akutní bolest
R521Chronická neztišitelná bolest
R522Jiná chronická bolest
R529Bolest NS
R53Nevolnost a únava
R54Stáří - senilita
R55Mdloba - synkopa a zhroucení - kolaps
R56Křeče, nezařazené jinde
R560Febrilní křeče
R568Jiné a neurčené křeče
R57Šok, nezařazený jinde
R570Kardiogenní šok
R571Hypovolemický šok
R572Septický šok
R578Jiný šok
R579Šok NS
R58Krvácení, nezařazené jinde
R59Zvětšené mízní uzliny
R590Lokalizované zvětšení mízních uzlin
R591Celkové zvětšení mízních uzlin
R599Zvětšené mízní uzliny NS
R60Edém - otok, nezařazený jinde
R600Lokalizovaný edém
R601Celkový edém
R609Edém NS
R61Nadměrné pocení - hyperhidróza
R610Lokalizovaná hyperhidróza
R611Generalizovaná hyperhidróza
R619Hyperhidróza NS
R62Nedostatek předpokládaného normálního fyziologického vývoje
R620Zpožděné dosažení předpokládaného fyziologického vývojového stadia
R628Jiný nedostatek předpokládaného normálního fyziologického vývoje
R629Nedostatek předpokládaného normálního fyziologického vývoje NS
R63Příznaky a znaky týkající se příjmu potravy a tekutin
R630Anorexie - nechutenství
R631Polydipsie
R632Polyfagie
R633Obtížné a špatně vedené krmení
R634Abnormální ztráta hmotnosti
R635Dosažení abnormální hmotnosti
R636Nedostatečný přijem potravy a vody způsobený zanedbáním sebe sama
R638Jiné příznaky a znaky týkající se příjmu potravy a tekutin
R64Kachexie
R65Syndrom systémové zánětové odpovědi (SIRS)
R650Syndrom systémové zánětové odpovědi infekč.původu bez orgán.selhání
R651Syndrom systémové zánětové odpovědi infekč.původu s orgán.selháním
R652Syndrom systémové zánětové odpovědi neinfekč.původu bez orgán.selhání
R653Syndrom systémové zánětové odpovědi neinfekč.původu s orgán.selháním
R659Syndrom systémové zánětové odpovědi NS
R68Jiné celkové příznaky a znaky
R680Hypotermie, bez vazby na nízkou okolní teplotu
R681Nespecifické symptomy příznačné pro období dětství
R682Suchost úst NS
R683Paličkovité prsty
R688Jiné určené celkové příznaky a znaky
R69Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti
R70Zvýšená rychlost sedimentace č. krvinek a abnormality viskozity plazmy
R700Zvýšená rychlost sedimentace červených krvinek
R701Abnormální vizkozita plazmy
R71Abnormality červených krvinek
R72Abnormality bílých krvinek, NJ
R73Zvýšená hladina krevní glukózy
R730Abnormální test glukózové tolerance
R739Hyperglykemie NS
R74Abnormální hladiny enzymů v séru
R740Zvýšení hladin transaminázy nebo ehydrogenázy kyseliny mléčné (LD)
R748Abnormální hladiny jiných sérových enzymů
R749Abnormální hladina neurčeného sérového enzymu NS
R75Laboratorní průkaz viru lidské imunodeficience [HIV]
R76Jiné abnormální imunologické nálezy v séru
R760Zvýšený titr protilátek
R761Abnormální reakce na tuberkulinový test
R762Falešně pozitivní sérologický test na syfilis
R768Jiné určené abnormální imunologické nálezy v séru
R769Abnormální imunologické nálezy v séru NS
R77Jiné abnormality plazmatických bílkovin
R770Abnormalita albuminu
R771Abnormalita globulinu
R772Abnormalita alfafetoproteinu
R778Jiné určené abnormality plazmatických bílkovin
R779Abnormalita plazmatické bílkoviny NS
R78Nálezy léčiv(drog) a jiných látek běžně v krvi nepřítomných.
R780Nález alkoholu v krvi
R781Nález opiátových drog v krvi
R782Nález kokainu v krvi
R783Nález halucinogenů v krvi
R784Nález jiných drog s možným návykem v krvi
R785Nález psychotropních látek v krvi
R786Nález steroidních látek v krvi
R787Nález abnormální hladiny těžkých kovů v krvi
R788Nález jiných určených látek běžně v krvi nepřítomných
R789Nález neurčené látky běžně v krvi nepřítomné
R79Jiné abnormální nálezy chemizmu krve
R790Abnormální hladina krevních minerálů
R798Jiné určené abnormální nálezy chemizmu krve
R799Abnormální nález chemizmu krve NS
R80Izolovaná proteinurie
R81Glykosurie
R82Jiné abnormální nálezy v moči
R820Chylurie
R821Myoglobinurie
R822Biliurie
R823Hemoglobinurie
R824Acetonurie
R825Zvýšená hladina léků, léčiv a návykových a biologických látek v moči
R826Abnormální hladiny látek, původem především neléčebných, v moči
R827Abnormální nálezy při mikrobiologickém vyšetření moči
R828Abnormální nálezy při cytologickém a histologickém vyšetření moči
R829Jiné a neurčené abnormální nálezy v moči
R83Abnormální nálezy v mozkomíšním moku
R830Abnormální hladina enzymů
R831Abnormální hladina hormonů
R832Abnormální hladina jiných drog, léků a biologických látek
R833Abnormální hladina látek převážně z nelékařských zdrojů
R834Abnormální imunologické nálezy
R835Abnormální mikrobiologické nálezy
R836Abnormální cytologické nálezy
R837Abnormální histologické nálezy
R838Jiné abnormální nálezy
R839Neurčený abnormální nález
R84Abnormální nálezy ve vzorcích z dýchacích orgánů a hrudníku
R840Abnormální hladina enzymů ve vzorcích z dýchacích orgánů a hrudníku
R841Abnormální hladina hormonů ve vzorcích z dýchacích orgánů a hrudníku
R842Abnorm.hlad.j.drog,léků a biol.látek ve vzorcíchz dých.org.a hrudníku
R843Abn.hlad.látek převáž.z nelék.zdrojů ve vzorcích z dých.org.a hrudníku
R844Abnormální imunologické nálezy ve vzorcích z dýchacích org.a hrudníku
R845Abnormální mikrobiol. nálezy ve vzorcích z dýchacích org. a hrudníku
R846Abnormální cytologické nálezy ve vzorcích z dýchacích org. a hrudníku
R847Abnormální histologické nálezy ve vzorcích z dýchacích org.a hrudníku
R848Jiné abnormální nálezy ve vzorcích z dýchacích orgánů a hrudníku
R849Neurčený abnormální nález ve vzorcích z dýchacích orgánů a hrudníku
R85Abnormální nálezy ve vzorcích trávicích orgánů a dutiny břišní
R850Abnormální hladina enzymů ve vzorcích trávicích orgánů a dutiny břišní
R851Abnorm. hladina hormonů ve vzorcích trávicích orgánů a dutiny břišní
R852Abn. hlad.jiných drog,léků a biol.látek ve vzorcích tráv.org.a břicha
R853Abn.hlad.látek převáž.z nelék.zdrojů ve vzorcích tráv.org.a dut.břišní
R854Abnormální imunologické nálezy ve vzorích tráv.orgánů a dutiny břišní
R855Abnorm.mikrobiologické nálezy ve vzorcích tráv.orgánů a dutiny břišní
R856Abnormální cytologické nálezy ve vzorcích tráv.orgánů a dutiny břišní
R857Abnormální histologické nálezy ve vzorcích tráv.orgánů a dutiny břišní
R858Jiné abnormální nálezy ve vzorcích trávicích orgánů a dutiny břišní
R859Neurčený abnormální nález ve vzorcích trávicích orgánů a dutiny břišní
R86Abnormální nálezy ve vzorcích z mužských pohlavních orgánů
R860Abnormální hladina enzymů ve vzorcích z mužských pohlavních orgánů
R861Abnormální hladina hormonů ve vzorcích z mužských pohlavních orgánů
R862Abn.hlad.jiných drog,léků a biol.látek ve vzorcích z muž.pohl.orgánů
R863Aborm.hlad.látek převáž.z nelék.zdrojů ve vzorcích z muž.pohlav.orgánů
R864Abnormální imunologické nálezy ve vzorcích z mužských pohlav.orgánů
R865Abnorm.mikrobiologické nálezy ve vzorcích z mužských pohlav.orgánů
R866Abnormální cytologické nálezy ve vzorcích z mužských pohlav.orgánů
R867Abnormální histologické nálezy ve vzorcích z mužských pohlav.orgánů
R868Jiné abnormální nálezy ve vzorcích z mužských pohlavních orgánů
R869Neurčený abnormální nález ve vzorcích z mužských pohlavních orgánů
R87Abnormální nálezy ve vzorcích z ženských pohlavních orgánů
R870Abnormální hladina enzymů ve vzorcích z ženských pohlavních orgánů
R871Abnormální hladina hormonů ve vzorcích z ženských pohlavních orgánů
R872Abn. hlad.jiných drog,léků a biol.látek ve vzorcích z žen.pohl.orgánnů
R873Abn. hlad.látek převáž.z nelék.zdrojů ve vzorcích z žen.pohlav.orgánů
R874Abnormální imunologické nálezy ve vzorcích z ženských pohlav.orgánů
R875Abnorm.mikrobiologické nálezy ve vzorcích z ženských pohlav.orgánů
R876Abnormální cytologické nálezy ve vzorcích z ženských pohlav.orgánů
R877Abnormální histologické nálezy ve vzorcích z ženských pohlav.orgánů
R878Jiné abnormální nálezy ve vzorcích z ženských pohlavních orgánů
R879Neurčený abnormální nález ve vzorcích z ženských pohlavních orgánů
R89Abnormální nálezy ve vzorcích z jiných orgánů, soustav a tkání
R890Abnormální hladina enzymů ve vzorcích z jiných orgánů, soustav a tkání
R891Abnormální hladina hormonů ve vzorcích z jiných orgánů,soustav a tkání
R892Abn.hlad.j.drog,léků a biol.látek ve vzorcích z j.org.,soustav a tkání
R893Abn.hlad.lát.převáž.z nelék.zdrojů ve vzorcích z j.org.,soustav,tkání
R894Abnormální imunologické nálezy ve vzorcích z j.orgánů,soustav a tkání
R895Abnorm.mikrobiologické nálezy ve vzorcích z j.orgánů,soustav a tkání
R896Abnormální cytologické nálezy ve vzorcích z j.orgánů,soustav a tkání
R897Abnormální histologiské nálezy ve vzorcích z j.orgánů,soustav a tkání
R898Jiné abnorm. nálezy nálezy ve vzorcích z jiných orgánů,soustav,tkání
R899Neurčený abnormální nález ve vzorcích z jiných orgánů,soustav a tkání
R90Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení CNS
R900Léze naplňující nitrolební prostor
R908Jiné abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení CNS
R91Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení plic
R92Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení prsu
R93Abnorm.nálezy při disgnostickém zobrazení jiných tělních struktur
R930Abnorm.nálezy při diagnostickém zobrazení lebky a hlavy, NJ
R931Abnorm.nálezy při diagnostickém zobrazení srdce a koronárního oběhu
R932Abnorm.nálezy při diagnostickém zobrazení jater a žlučových cest
R933Abnorm.nálezy při diagnostickém zobrazení jiných částí trávicí soutavy
R934Abnorm.nálezy při diagnostickém zobrazení močových orgánů
R935Abnorm.nálezy při diag. zobrazení j. břišních krajin vč.retroperitonea
R936Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení končetin
R937Abnorm.nálezy při diag.zobrazení j. částí svalové a kosterní soustavy
R938Abnorm.nálezy při diagnostickém zobrazení j. určených tělních struktur
R94Abnormální výsledky funkčního vyšetření
R940Abnormální výsledky funkčního vyšetření CNS
R941Abnorm.výsled. funkčních vyšetření periferní nervové soustavy a smyslů
R942Abnormální výsledky funkčních vyšetření plic
R943Abnormální výsledky kardiovaskulárních funkčních vyšetření
R944Abnormální výsledky funkčních vyšetření ledvin
R945Abnormální výsledky funkčního vyšetření jater
R946Abnormální výsledky funkčního vyšetření štítné žlázy
R947Abnormální výsledky jiných endokrinních funkčních vyšetření
R948Abnormální výsledky funkčních vyšetření jiných orgánů a soustav
R95Syndrom náhlé smrti dítěte (kojence) [SIDS]
R96Jiná náhlá smrt z neznámé příčiny
R960Okamžitá smrt
R961Smrt do 24h od začátku příznaků, jinak nevysvětlená
R98Smrt bez svědků
R99Jiné nepřesně určené a neurčené příčiny smrti
S00Povrchní poranění hlavy
S000Povrchní poranění vlasové části hlavy
S001Zhmoždění - kontuze - očního víčka a periokulární krajiny
S002Jiná povrchní poranění očního víčka a periokulární krajiny
S003Povrchní poranění nosu
S004Povrchní poranění ucha
S005Povrchní poranění rtu a dutiny ústní
S007Mnohočetná povrchní poranění hlavy
S008Povrchní poranění jiných částí hlavy
S009Povrchní poranění hlavy, část NS
S01Otevřená rána hlavy
S010Otevřená rána vlasové části hlavy
S011Otevřená rána očního víčka a periokulární krajiny
S012Otevřená rána nosu
S013Otevřená rána ucha
S014Otevřená rána tváře a temporomandibulární krajiny
S015Otevřená rána rtu a dutiny ústní
S017Mnohočetné otevřené rány hlavy
S018Otevřená rána jiných částí hlavy
S019Otevřená rána hlavy, část NS
S02Zlomenina kostí lebky a obličeje
S020Zlomenina lebeční klenby - fractura calvae
S0200Zlomenina lebeční klenby; zavřená
S0201Zlomenina lebeční klenby; otevřená
S021Zlomenina lebeční spodiny - fractura baseos cranii
S0210Zlomenina lebeční spodiny; zavřená
S0211Zlomenina lebeční spodiny; otevřená
S022Zlomenina nosních kostí
S0220Zlomenina nosních kostí; zavřená
S0221Zlomenina nosních kostí; otevřená
S023Zlomenina spodiny očnice - fractura baseos orbitae
S0230Zlomenina spodiny očnice; zavřená
S0231Zlomenina spodiny očnice; otevřená
S024Zlomenina lícní kosti a horní čelisti
S0240Zlomenina lícní kosti a horní čelisti; zavřená
S0241Zlomenina lícní kosti a horní čelisti; otevřená
S025Zlomenina zubu
S0250Zlomenina zubu; zavřená
S0251Zlomenina zubu; otevřená
S026Zlomenina dolní čelisti - fractura mandibulae
S0260Zlomenina dolní čelisti; zavřená
S0261Zlomenina dolní čelisti; otevřená
S027Mnohočetné zlomeniny postihující kosti lebky a obličeje
S0270Mnohočetné zlomeniny kostí lebky a obličeje; zavřená
S0271Mnohočetné zlomeniny kostí lebky a obličeje; otevřená
S028Zlomeniny jiných kostí lebky a obličeje
S0280Zlom.jiných kostí lebky a obličeje; zavřená
S0281Zlom.jiných kostí lebky a obličeje; otevřená
S029Zlomenina kostí lebky nebo obličeje, část NS
S0290Zlom.kostí lebky n.obličeje,část NS; zavřená
S0291Zlom.kostí lebky n.obličeje,část NS; otevřená
S03Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hlavy
S030Vymknutí čelisti
S031Vymknutí chrupavky přepážky nosní
S032Dislokace zubu
S033Vymknutí jiných a neurčených částí hlavy
S034Podvrtnutí a namožení čelisti
S035Podvrtnutí a natažení kloubů a vazů jiných a neurčených částí hlavy
S04Poranění mozkových nervů
S040Poranění nervu a drah zrakového nervu
S041Poranění okohybného nervu
S042Poranění kladkového nervu
S043Poranění trojklaného nervu
S044Poranění odtahovacího nervu
S045Poranění lícního nervu
S046Poranění sluchového nervu
S047Poranění přídatného nervu
S048Poranění jiných mozkových nervů
S049Poranění neurčeného mozkového nervu
S05Poranění oka a očnice
S050Poranění spojivky a abraze rohovky bez zmínky o cizím tělese
S051Kontuze - zhmoždění - očního bulbu a tkání očnice
S052Roztržení oka s výhřezem nebo ztrátou nitrooční tkáně
S053Roztržení oka bez výhřezu nebo ztráty nitrooční tkáně
S054Pronikající - penetrující - rána očnice s nebo bez cizího tělesa
S055Pronikající rána očního bulbu s cizím tělesem
S056Pronikající rána očního bulbu bez cizího tělesa
S057Avulze - vytržení - oka
S058Jiná poranění oka a očnice
S059Poranění oka a očnice NS
S06Nitrolební poranění
S060Otřes mozku
S0600Otřes mozku; neotevřená rána
S0601Otřes mozku; otevřená rána
S061Traumatický edém mozku
S0610Traumatický edém mozku; neotevřená rána
S0611Traumatický edém mozku; otevřená rána
S062Difuzní poranění mozku
S0620Difuzní poranění mozku; neotevřená rána
S0621Difuzní poranění mozku; otevřená rána
S063Ložiskové - fokální - poranění mozku
S0630Ložiskové poranění mozku; neotevřená rána
S0631Ložiskové poranění mozku; otevřená rána
S064Epidurální krvácení
S0640Epidurální krvácení; neotevřená rána
S0641Epidurální krvácení; otevřená rána
S065Úrazové subdurální krvácení
S0650Úrazové subdurální krvácení; neotevřená rána
S0651Úrazové subdurální krvácení; otevřená rána
S066Úrazové subarachnoidální krvácení
S0660Úrazové subarachnoidální krvácení; neotevřená rána
S0661Úrazové subarachnoidální krvácení; otevřená rána
S067Nitrolební poranění s prodlouženým bezvědomím
S0670Nitrolební poranění s prodlouženým bezvědomím; neotevřená rána
S0671Nitrolební poranění s prodlouženým bezvědomím; otevřená rána
S068Jiná nitrolební poranění
S0680Jiná nitrolební poranění; neotevřená rána
S0681Jiná nitrolební poranění; otevřená rána
S069Nitrolební poranění NS
S0690Nitrolební poranění NS; neotevřená rána
S0691Nitrolební poranění NS; otevřená rána
S07Drtivé poranění (rozdrcení) hlavy
S070Drtivé poranění (rozdrcení) obličeje
S071Drtivé poranění (rozdrcení) lebky
S078Drtivé poranění (rozdrcení) jiných částí hlavy
S079Drtivé poranění (rozdrcení) hlavy, část NS
S08Traumatická amputace části hlavy
S080Odtržení vlasové části (skalpování)
S081Traumatická amputace ucha
S088Traumatická amputace jiných částí hlavy
S089Traumatická amputace neurčené části hlavy
S09Jiná a neurčená poranění hlavy
S090Poranění krevních cév hlavy, nezařazené jinde
S091Poranění svalu a šlachy hlavy
S092Traumatická ruptura - protržení - ušního bubínku
S097Mnohočetná poranění hlavy
S098Jiná určená poranění hlavy
S099Neurčené poranění hlavy
S10Povrchní poranění krku
S100Zhmoždění - kontuze - hrdla
S101Jiná a neurčená povrchní poranění hrdla
S107Mnohočetná povrchní poranění krku
S108Povrchní poranění jiných částí krku
S109Povrchní poranění krku, část NS
S11Otevřená rána krku
S110Otevřená rána postihující hrtan a průdušnici
S111Otevřená rána postihující štítnou žlázu
S112Otevřená rána postihující hltan a krční část jícnu
S117Mnohočetné otevřené rány krku
S118Otevřená rána jiných částí krku
S119Otevřená rána krku, část NS
S12Zlomenina krku
S120Zlomenina prvního krčního obratle
S1200Zlomenina prvního krčního obratle; zavřená
S1201Zlomenina prvního krčního obratle; otevřená
S121Zlomenina druhého krčního obratle
S1210Zlomenina druhého krčního obratle; zavřená
S1211Zlomenina druhého krčního obratle; otevřená
S122Zlomenina jiného určeného krčního obratle
S1220Zlomenina jiného určeného krčního obratle; zavřená
S1221Zlomenina jiného určeného krčního obratle; otevřená
S127Mnohočetné zlomeniny krční páteře
S1270Mnohočetné zlomeniny krční páteře; zavřená
S1271Mnohočetné zlomeniny krční páteře; otevřená
S128Zlomenina jiných částí krku
S1280Zlomenina jiných částí krku; zavřená
S1281Zlomenina jiných částí krku; otevřená
S129Zlomenina krku, část NS
S1290Zlomenina krku, část NS; zavřená
S1291Zlomenina krku, část NS; otevřená
S13Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni krku
S130Traumatická ruptura krční meziobratlové ploténky
S131Vymknutí krčního obratle
S132Vymknutí jiných neurčených částí krku
S133Mnohočetná vymknutí krku
S134Podvrtnutí a natažení krční páteře
S135Podvrtnutí a natažení štítné krajiny
S136Podvrtnutí a natažení kloubů a vazů jiných a neurčených částí krku
S14Poranění nervů a míchy v úrovni krku
S140Otřes a edém krční míchy
S141Jiná a neurčená poranění krční míchy
S142Poranění nervového kořene krční míchy
S143Poranění pažní pleteně - brachiálního plexu
S144Poranění periferních nervů krku
S145Poranění krčních sympatických nervů
S146Poranění jiných a neurčených nervů krku
S15Poranění krevních cév v úrovni krku
S150Poranění krční tepny - arteriae carotis
S151Poranění vertebrální tepny
S152Poranění zevní hrdelní žíly - venae jugularis externae
S153Poranění vnitřní hrdelní žíly - venae jugularis internae
S157Mnohočetné poranění krevních cév v úrovni krku
S158Poranění jiných krevních cév v úrovni krku
S159Poranění neurčených krevních cév v úrovni krku
S16Poranění svalu a šlachy v úrovni krku
S17Drtivé poranění (rozdrcení) krku
S170Drtivé poranění (rozdrcení) hrtanu a průdušnice
S178Drtivé poranění (rozdrcení) jiných částí krku
S179Drtivé poranění (rozdrcení) krku, část NS
S18Traumatická amputace v úrovni krku
S19Jiná a neurčená poranění krku
S197Mnohočetná poranění krku
S198Jiná určená poranění krku
S199Neurčené poranění krku
S20Povrchní poranění hrudníku
S200Zhmoždění - kontuze - prsu
S201Jiná a neurčená povrchní poranění prsu
S202Zhmoždění - kontuze - hrudníku
S203Jiná povrchní poranění přední stěny hrudníku
S204Jiná povrchní poranění zadní stěny hrudníku
S207Mnohočetná povrchní poranění hrudníku
S208Povrchní poranění jiných a neurčených částí hrudníku
S21Otevřená rána hrudníku
S210Otevřená rána prsu
S211Otevřená rána přední stěny hrudníku
S212Otevřená rána zadní stěny hrudníku
S217Mnohočetné otevřené rány hrudní stěny
S218Otevřená rána jiných částí hrudníku
S219Otevřená rána hrudníku, část NS
S22Zlomenina žebra (žeber), hrudní kosti a hrudní páteře
S220Zlomenina hrudního obratle
S2200Zlomenina hrudního obratle; zavřená
S2201Zlomenina hrudního obratle; otevřená
S221Mnohočetné zlomeniny hrudní páteře
S2210Mnohoč.zlomeniny hrudní páteře; zavřená
S2211Mnohoč.zlomeniny hrudní páteře; otevřená
S222Zlomenina hrudní kosti - sterna
S2220Zlomenina hrudní kosti; zavřená
S2221Zlomenina hrudní kosti; otevřená
S223Zlomenina žebra - fractura costae
S2230Zlomenina žebra; zavřená
S2231Zlomenina žebra; otevřená
S224Mnohočetné zlomeniny žeber
S2240Mnohočetné zlomeniny žeber; zavřená
S2241Mnohočetné zlomeniny žeber; otevřená
S225Prolomený hrudník s paradoxním dýcháním
S2250Prolomený hrudník s paradoxním dýcháním; zavřená
S2251Prolomený hrudník s paradoxním dýcháním; otevřená
S228Zlomenina jiných částí kostí hrudníku
S2280Zlomena jiných částí kostí hrudníku; zavřená
S2281Zlomena jiných částí kostí hrudníku; otevřená
S229Zlomenina kostí hrudníku bez určení části
S2290Zlomenina kostí hrud.bez urč.části; zavřená
S2291Zlomenina kostí hrud.bez urč.části; otevřená
S23Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hrudníku
S230Traumatická ruptura hrudní meziobratlové ploténky
S231Vymknutí hrudního obratle
S232Vymknutí jiných a neurčených částí hrudníku
S233Podvrtnutí a natažení hrudní páteře
S234Podvrtnutí a natažení žeber a hrudní kosti
S235Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených částí hrudníku
S24Poranění nervů a míchy v úrovni hrudníku
S240Otřes a edém hrudní míchy
S241Jiná a neurčená poranění hrudní míchy
S242Poranění nervového kořene hrudní míchy
S243Poranění periferních nervů hrudníku
S244Poranění hrudních sympatických nervů
S245Poranění jiných nervů hrudníku
S246Poranění neurčeného nervu hrudníku
S25Poranění krevních cév hrudníku
S250Poranění hrudní aorty
S251Poranění nejmenované nebo podklíčkové tepny
S252Poranění horní duté žíly - venae cavae superioris
S253Poranění nejmenované nebo podklíčkové žíly
S254Poranění plicních krevních cév
S255Poranění mezižeberních krevních cév
S257Mnohočetné poranění krevních cév hrudníku
S258Poranění jiných krevních cév hrudníku
S259Poranění neurčených krevních cév hrudníku
S26Poranění srdce
S260Poranění srdce s hemoperikardem
S2600Poranění srdce s hemoperikardem; neotevřená rána
S2601Poranění srdce s hemoperikardem; otevřená rána
S268Jiná poranění srdce
S2680Jiná poranění srdce; neotevřená rána
S2681Jiná poranění srdce; otevřená rána
S269Poranění srdce NS
S2690Poranění srdce NS; neotevřená rána
S2691Poranění srdce NS; otevřená rána
S27Poranění jiných a neurčených nitrohrudních orgánů
S270Traumatický pneumotorax
S2700Traumatický pneumotorax; neotevřená rána
S2701Traumatický pneumotorax; otevřená rána
S271Traumatický hemotorax
S2710Traumatický hemotorax; neotevřená rána
S2711Traumatický hemotorax; otevřená rána
S272Traumatický hemopneumotorax
S2720Traumatický hemopneumotorax; neotevřená rána
S2721Traumatický hemopneumotorax; otevřená rána
S273Jiná poranění plic
S2730Jiná poranění plic; neotevřená rána
S2731Jiná poranění plic; otevřená rána
S274Poranění průdušky
S2740Poranění průdušky; neotevřená rána
S2741Poranění průdušky; otevřená rána
S275Poranění hrudní části průdušnice
S2750Poranění hrudní části průdušnice; neotevřená rána
S2751Poranění hrudní části průdušnice; otevřená rána
S276Poranění pohrudnice
S2760Poranění pohrudnice; neotevřená rána
S2761Poranění pohrudnice; otevřená rána
S277Mnohočetná poranění nitrohrudních orgánů
S2770Mnohočetná poranění nitrohrudních orgánů; neotevřená rána
S2771Mnohočetná poranění nitrohrudních orgánů; otevřená rána
S278Poranění jiných určených nitrohrudních orgánů
S2780Poranění jiných určených nitrohrudních orgánů; neotevřená rána
S2781Poranění jiných určených nitrohrudních orgánů; otevřená rána
S279Poranění neurčeného nitrohrudního orgánu
S2790Poranění neurčených nitrohrudních orgánu; neotevřená rána
S2791Poranění neurčených nitrohrudních orgánu; otevřená rána
S28Rozdrcení hrudníku a traumatická amputace části hrudníku
S280Rozdrcený hrudník
S281Traumatická amputace části hrudníku
S29Jiná a neurčená poranění hrudníku
S290Poranění svalu a šlachy v úrovni hrudníku
S297Mnohočetná poranění hrudníku
S298Jiná určená poranění hrudníku
S299Neurčené poranění hrudníku
S30Povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve
S300Zhmoždění - kontuze - dolní části zad a pánve
S301Zhmoždění - kontuze - břišní stěny
S302Zhmoždění - kontuze - zevních pohlavních orgánů
S307Mnohočetná povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve
S308Jiná povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve
S309Povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve, část NS
S31Otevřená rána břicha, dolní části zad a pánve
S310Otevřená rána dolní části zad a pánve
S311Otevřená rána břišní stěny
S312Otevřená rána pyje
S313Otevřená rána šourku a varlat
S314Otevřená rána pochvy a vulvy
S315Otevřená rána jiných a neurčených zevních pohlavních orgánů
S317Mnohočetné otevřené rány břicha, dolní části zad a pánve
S318Otevřená rána jiných a neurčených částí břicha
S32Zlomenina bederní páteře a pánve
S320Zlomenina bederního - lumbálního - obratle
S3200Zlomenina bederního obratle; zavřená
S3201Zlomenina bederního obratle; otevřená
S321Zlomenina kosti křížové - fractura ossis sacri
S3210Zlomenina kosti křížové; zavřená
S3211Zlomenina kosti křížové; otevřená
S322Zlomenina kostrče - fractura coccygis
S3220Zlomenina kostrče; zavřená
S3221Zlomenina kostrče; otevřená
S323Zlomenina kyčelní - ilické - kosti
S3230Zlomenina kyčelní kosti; zavřená
S3231Zlomenina kyčelní kosti; otevřená
S324Zlomenina acetabula
S3240Zlomenina acetabula; zavřená
S3241Zlomenina acetabula; otevřená
S325Zlomenina kosti stydké
S3250Zlomenina kosti stydké; zavřená
S3251Zlomenina kosti stydké; otevřená
S327Mnohočetné zlomeniny bederní páteře a pánve
S3270Mnohočetné zlomeniny bederní páteře a pánve; zavřená
S3271Mnohočetné zlomeniny bederní páteře a pánve; otevřená
S328Zlomenina jiných a neurčených částí bederní páteře a pánve
S3280Zlomenina jiných a neurč.částí bederní páteře a pánve; zavřená
S3281Zlomenina jiných a neurč.částí bederní páteře a pánve; otevřená
S33Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů bederní páteře a pánve
S330Traumatická ruptura bederní meziobratlové ploténky
S331Vymknutí bederního obratle
S332Vymknutí kloubu sakroilického a sakrokokcygeálního
S333Vymknutí jiných a neurčených částí bederní páteře a pánve
S334Traumatická ruptura spony stydké
S335Podvrtnutí a natažení bederní páteře
S336Podvrtnutí a natažení sakroilického kloubu
S337Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených části bederní páteře a pánve
S34Poranění nervů a míchy v úrovni břicha, dolní části zad a pánve
S340Otřes a edém bederní míchy
S341Jiné poranění bederní míchy
S342Poranění nervového kořene bederní a křížové páteře
S343Poranění caudy equiny
S344Poranění lumbosakrální pleteně
S345Poranění bederních, křížových a pánevních sympatických nervů
S346Poranění periferních nervů břicha dolní části zad a pánve
S348Poranění j.a neurč.nervů v úrovni břicha, dolní části zad a pánve
S35Poranění krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve
S350Poranění břišní aorty
S351Poranění dolní duté žíly - venae cavae inferioris
S352Poranění břišní nebo mezenterické tepny
S353Poranění vrátnice - venae portae - nebo slezinné žíly
S354Poranění krevních cév ledviny
S355Poranění kyčelních - ilických - krevních cév
S357Mnohočet. poranění krev. cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve
S358Poranění jiných krevních cév v úrovni břicha dolní části zad a pánve
S359Poranění neurč. krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve
S36Poranění nitrobřišních orgánů
S360Poranění sleziny
S3600Poranění sleziny; neotevřená rána
S3601Poranění sleziny; otevřená rána
S361Poranění jater nebo žlučníku
S3610Poranění jater nebo žlučníku; neotevřená rána
S3611Poranění jater nebo žlučníku; otevřená rána
S362Poranění slinivky břišní - pankreatu
S3620Poranění slinivky břišní; neotevřená rána
S3621Poranění slinivky břišní; otevřená rána
S363Poranění žaludku
S3630Poranění žaludku; neotevřená rána
S3631Poranění žaludku; otevřená rána
S364Poranění tenkého střeva
S3640Poranění tenkého střeva; neotevřená rána
S3641Poranění tenkého střeva; otevřená rána
S365Poranění tračníku - coloni
S3650Poranění tračníku; neotevřená rána
S3651Poranění tračníku; otevřená rána
S366Poranění konečníku - rectum
S3660Poranění konečníku; neotevřená rána
S3661Poranění konečníku; otevřená rána
S367Mnohočetná poranění nitrobřišních orgánů
S3670Mnohočetná poranění nitrobřišních orgánů; neotevřená rána
S3671Mnohočetná poranění nitrobřišních orgánů; otevřená rána
S368Poranění jiných nitrobřišních orgánů
S3680Poranění jiných nitrobřišních orgánů; neotevřená rána
S3681Poranění jiných nitrobřišních orgánů; otevřená rána
S369Poranění neurčeného nitrobřišního orgánu
S3690Poranění neurčených nitrobřišních orgánů; neotevřená rána
S3691Poranění neurčených nitrobřišních orgánů; otevřená rána
S37Poranění močových a pánevních orgánů
S370Poranění ledviny
S3700Poranění ledviny; neotevřená rána
S3701Poranění ledviny; otevřená rána
S371Poranění močovodu
S3710Poranění močovodu; neotevřená rána
S3711Poranění močovodu; otevřená rána
S372Poranění močového měchýře
S3720Poranění močového měchýře; neotevřená rána
S3721Poranění močového měchýře; otevřená rána
S373Poranění močové trubice
S3730Poranění močové trubice; neotevřená rána
S3731Poranění močové trubice; otevřená rána
S374Poranění vaječníku
S3740Poranění vaječníku; neotevřená rána
S3741Poranění vaječníku; otevřená rána
S375Poranění vejcovodu
S3750Poranění vejcovodu; neotevřená rána
S3751Poranění vejcovodu; otevřená rána
S376Poranění dělohy
S3760Poranění dělohy; neotevřená rána
S3761Poranění dělohy; otevřená rána
S377Mnohočetná poranění pánevních orgánů
S3770Mnohočetná poranění pánevních orgánů; neotevřená rána
S3771Mnohočetná poranění pánevních orgánů; otevřená rána
S378Poranění jiných pánevních orgánů
S3780Poranění jiných pánevních orgánů; neotevřená rána
S3781Poranění jiných pánevních orgánů; otevřená rána
S379Poranění neurčeného pánevního orgánu
S3790Poranění neurčeného pánevního orgánu; neotevřená rána
S3791Poranění neurčeného pánevního orgánu; otevřená rána
S38Rozdrcení a traumatická amputace části břicha, dolní části zad a pánve
S380Rozdrcení zevních pohlavních orgánů
S381Rozdrcení jiných a neurč.částí břicha, dolní části zad a pánve
S382Traumatická amputace zevních pohlavních orgánů
S383Traumatická amputace j.a neurč.částí břicha, dolní části zad a pánve
S39Jiná a neurčená poranění břicha, dolní části zad a pánve
S390Poranění svalu a šlachy břicha, dolní části zad a pánve
S396Poranění orgánu(ů) nitro-břišních s pánevním orgánem(-y)
S397Jiná mnohočetná poranění břicha, dolní části zad a pánve
S398Jiná určená poranění břicha, dolní části zad a pánve
S399Neurčené poranění břicha, dolní části zad a pánve
S40Povrchní poranění ramene a paže (nadloktí)
S400Zhmoždění - kontuze - ramene a paže (nadloktí)
S407Mnohočetná povrchní poranění ramene a paže (nadloktí)
S408Jiná povrchní poranění ramene a paže (nadloktí)
S409Povrchní poranění ramene a paže (nadloktí) NS
S41Otevřená rána ramene a paže (nadloktí)
S410Otevřená rána ramene
S411Otevřená rána paže (nadloktí)
S417Mnohočetné otevřené rány ramene a paže (nadloktí)
S418Otevřená rána jiných a neurčených částí ramenního pletence
S42Zlomenina ramene a paže (nadloktí)
S420Zlomenina klíční kosti - fractura claviculae
S4200Zlomenina klíční kosti; zavřená
S4201Zlomenina klíční kosti; otevřená
S421Zlomenina lopatky - fractura scapulae
S4210Zlomenina lopatky; zavřená
S4211Zlomenina lopatky; otevřená
S422Zlomenina horního konce pažní kosti - humeru
S4220Zlomenina horního konce pažní kosti; zavřená
S4221Zlomenina horního konce pažní kosti; otevřená
S423Zlomenina diafýzy pažní kosti - humeru
S4230Zlomenina diafýzy pažní kosti; zavřená
S4231Zlomenina diafýzy pažní kosti; otevřená
S424Zlomenina dolního konce pažní kosti - humeru
S4240Zlomenina dolního konce pažní kosti; zavřená
S4241Zlomenina dolního konce pažní kosti; otevřená
S427Mnohočetné zlomeniny klíční kosti, lopatky a pažní kosti
S4270Mnohočetná zlomenina klíční kosti, lopatky a pažní kosti; zavřená
S4271Mnohočetná zlomenina klíční kosti, lopatky a pažní kosti; otevřená
S428Zlomenina jiných částí ramene a paže (nadloktí)
S4280Zlomenina jiných částí ramene a paže; zavřená
S4281Zlomenina jiných částí ramene a paže; otevřená
S429Zlomenina ramenního pletence, část neurčena
S4290Zlomenina ramenního pletence, část neurčena; zavřená
S4291Zlomenina ramenního pletence, část neurčena; otevřená
S43Vymknutí, podvrtnutí, natažení kloubů a vazů ramenního pletence
S430Vymknutí ramenního kloubu
S431Vymknutí akromioklavikulárního kloubu
S432Vymknutí sternoklavikulárního kloubu
S433Vymknutí jiných a neurčených částí pletence ramenního
S434Podvrtnutí a natažení ramenního kloubu
S435Podvrtnutí a natažení akromioklavikulárního kloubu
S436Podvrtnutí a natažení sternoklavikulárního kloubu
S437Podvrtnutí a natažení jiných a neurč.částí pletence ramenního
S44Poranění nervů v úrovni ramene a paže (nadloktí)
S440Poranění loketního nervu v úrovni paže (nadloktí)
S441Poranění nervi mediani v úrovni paže (nadloktí)
S442Poranění vřeteního nervu v úrovni paže (nadloktí)
S443Poranění ramenního - axilárního - nervu
S444Poranění svalově kožního - muskulokutánního - nervu
S445Poranění kožního cítivého nervu v úrovni ramene a paže (nadloktí)
S447Poranění mnohočetných nervů v úrovni ramene a paže (nadloktí)
S448Poranění jiných nervů v úrovni ramene a paže (nadloktí)
S449Poranění neurčeného nervu v úrovni ramene a paže (nadloktí)
S45Poranění krevních cév v úrovni ramene a paže (nadloktí)
S450Poranění podpažní - axilární - tepny
S451Poranění pažní - brachiální - tepny
S452Poranění podpažní nebo pažní žíly
S453Poranění povrchních žil v úrovni ramene a paže (nadloktí)
S457Mnohočetné poranění krevních cév v úrovni ramene a paže (nadloktí)
S458Poranění jiných krevních cév v úrovni ramene a paže (nadloktí)
S459Poranění neurč.krevních cév v úrovni ramene a paže (nadloktí)
S46Poranění svalu a šlachy v úrovni ramene a paže (nadloktí)
S460Poranění svalu a šlachy manžety rotátorů ramene
S461Poranění svalu a šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu - bicepsu
S462Poranění svalu a šlachy jiných částí dvouhlavého svalu - bicepsu
S463Poranění svalu a šlachy trojhlavého svalu - tricepsu
S467Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni ramene a paže (nadloktí)
S468Poranění jiných svalů a šlachv úrovni ramene a paže (nadloktí)
S469Poranění neurč.svalu a šlachyv úrovni ramene a paže (nadloktí)
S47Drtivé poranění (rozdrcení) ramene a paže (nadloktí)
S48Traumatická amputace ramene a paže (nadloktí)
S480Traumatická amputace v ramenním kloubu
S481Traumatická amputace v úrovni mezi ramenem a loktem
S489Traumatická amputace ramene a paže (nadloktí), úroveň NS
S49Jiná a neurčená poranění ramene a paže (nadloktí)
S497Mnohočetná poranění ramene a paže (nadloktí)
S498Jiná určená poranění ramene a paže (nadloktí)
S499Neurčené poranění ramene a paže (nadloktí)
S50Povrchní poranění lokte a předloktí
S500Zhmoždění - kontuze - lokte
S501Zhmoždění - kontuze - jiných a neurčených částí předloktí
S507Mnohočetná povrchní poranění předloktí
S508Jiná povrchní poranění předloktí
S509Povrchní poranění předloktí NS
S51Otevřená rána předloktí
S510Otevřená rána lokte
S517Mnohočetné otevřené rány předloktí
S518Otevřená rána jiných částí předloktí
S519Otevřená rána předloktí, část NS
S52Zlomenina lokte a předloktí
S520Zlomenina horního konce loketní kosti - ulnae
S5200Zlomenina horního konce ulny; zavřená
S5201Zlomenina horního konce ulny; otevřená
S521Zlomenina horního konce vřetenní kosti - radii
S5210Zlomenina horního konce radia; zavřená
S5211Zlomenina horního konce radia; otevřená
S522Zlomenina diafýzy kosti loketní - ulnae
S5220Zlomenina diafýzy ulny; zavřená
S5221Zlomenina diafýzy ulny; otevřená
S523Zlomenina diafýzy kosti vřetenní - radii
S5230Zlomenina diafýzy radia; zavřená
S5231Zlomenina diafýzy radia; otevřená
S524Zlomenina diafýz obou kostí loketní i vřetenní
S5240Zlomenina diafýz ulny i radia; zavřená
S5241Zlomenina diafýz ulny i radia; otevřená
S525Zlomenina dolního konce kosti vřetenní - radii
S5250Zlomenina dolního konce radia; zavřená
S5251Zlomenina dolního konce radia; otevřená
S526Zlomenina dolního konce obou kostí loketní i vřetenní
S5260Zlom.dol.konce ulny i radia; zavřená
S5261Zlom.dol.konce ulny i radia; otevřená
S527Mnohočetné zlomeniny předloktí
S5270Mnohočetné zlomeniny předloktí; zavřená
S5271Mnohočetné zlomeniny předloktí; otevřená
S528Zlomenina jiných částí předloktí
S5280Zlomenina jiných částí předloktí; zavřená
S5281Zlomenina jiných částí předloktí; otevřená
S529Zlomenina předloktí, část NS
S5290Zlomenina předloktí, část NS; zavřená
S5291Zlomenina předloktí, část NS; otevřená
S53Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů lokte
S530Vymknutí hlavičky kosti vřetenní - radia
S531Vymknutí lokte NS
S532Traumatická ruptura radiálního kolaterálního vazu
S533Traumatická ruptura ulnárního kolaterálního vazu
S534Podvrtnutí a natažení lokte
S54Poranění nervů v úrovni předloktí
S540Poranění loketního - ulnárního - nervu v úrovni předloktí
S541Poranění nervi mediani v úrovni předloktí
S542Poranění vřetenního - radiálního - nervu v úrovni předloktí
S543Poranění kožního cítivého nervu v úrovni předloktí
S547Mnohočetná poranění nervů v úrovni předloktí
S548Poranění jiných nervů v úrovni předloktí
S549Poranění neurčeného nervu v úrovni předloktí
S55Poranění krevních cév v úrovni předloktí
S550Poranění arteriae ulnaris v úrovni předloktí
S551Poranění arteriae radialis v úrovni předloktí
S552Poranění žíly v úrovni předloktí
S557Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni předloktí
S558Poranění jiných krevních cév v úrovni předloktí
S559Poranění neurčených krevních cév v úrovni předloktí
S56Poranění svalu a šlachy v úrovni předloktí
S560Poranění svalu a šlachy flexoru palce v úrovni předloktí
S561Poranění svalu a šlachy dlouhého flexoru j. prstu v úrovni předloktí
S562Poranění svalu a šlachy jiného flexoru v úrovni předloktí
S563Poranění svalů a šlach extenzoru n.abduktoru palce v úrovni předloktí
S564Poranění svalů a šlach extenzoru jiného prstu v úrovni předloktí
S565Poranění svalu a šlachy jiného extenzoru v úrovni předloktí
S567Mnohočetná poranění svalů a šlach v úrovni předloktí
S568Poranění jiných a neurč.svalů a šlach v úrovni předloktí
S57Drtivé poranění (rozdrcení) předloktí
S570Drtivé poranění (rozdrcení) lokte
S578Drtivé poranění (rozdrcení) jiných částí předloktí
S579Drtivé poranění (rozdrcení) předloktí, část NS
S58Traumatická amputace předloktí
S580Traumatická amputace v úrovni lokte
S581Traumatická amputace v úrovni mezi loktem a zápěstím
S589Traumatická amputace předloktí, úroveň NS
S59Jiná a neurčená poranění předloktí
S597Mnohočetná poranění předloktí
S598Jiná určená poranění předloktí
S599Neurčené poranění předloktí
S60Povrchní poranění zápěstí a ruky
S600Zhmoždění - kontuze - prstu(-ů) ruky bez poškození nehtu
S601Zhmoždění - kontuze - prstu(-ů) ruky s poškozením nehtu
S602Zhmoždění - kontuze - jiných částí zápěstí a ruky
S607Mnohočetná povrchní poranění zápěstí a ruky
S608Jiná povrchní poranění zápěstí a ruky
S609Povrchní poranění zápěstí a ruky NS
S61Otevřená rána zápěstí a ruky
S610Otevřená rána prstu(-ů) ruky bez poškození nehtu
S611Otevřená rána prstu(-ů) ruky s poškozením nehtu
S617Mnohočetné otevřené rány zápěstí a ruky
S618Otevřená rána jiných částí zápěstí a ruky
S619Otevřená rána zápěstí a ruky, část NS
S62Zlomenina v úrovni zápěstí a ruky
S620Zlomenina kosti člunkové
S6200Zlomenina kosti člunkové; zavřená
S6201Zlomenina kosti člunkové; otevřená
S621Zlomenina jiné zápěstní kosti(-í)
S6210Zlomenina jiné zápěstní kosti(-í); zavřená
S6211Zlomenina jiné zápěstní kosti(-í); otevřená
S622Zlomenina první záprstní - metakarpální - kosti
S6220Zlomenina první záprstní kosti; zavřená
S6221Zlomenina první záprstní kosti; otevřená
S623Zlomenina jiné záprstní - metakarpální - kosti
S6230Zlomenina jiné záprstní kosti; zavřená
S6231Zlomenina jiné záprstní kosti; otevřená
S624Mnohočetné zlomeniny záprstních - metakarpálních - kostí
S6240Mnohočetné zlomeniny záprstních kostí; zavřená
S6241Mnohočetné zlomeniny záprstních kostí; otevřená
S625Zlomenina palce (ruky)
S6250Zlomenina palce (ruky); zavřená
S6251Zlomenina palce (ruky); otevřená
S626Zlomenina jiného prstu (ruky)
S6260Zlomenina jiného prstu (ruky); zavřená
S6261Zlomenina jiného prstu (ruky); otevřená
S627Mnohočetné zlomeniny prstů (ruky)
S6270Mnohočetné zlomeniny prstů ruky; zavřená
S6271Mnohočetné zlomeniny prstů ruky; otevřená
S628Zlomenina jiných a neurčených částí zápěstí a ruky
S6280Zlomenina jiných a neurč.částí zápěstí a ruky; zavřená
S6281Zlomenina jiných neurč.částí zápěstí a ruky; otevřená
S63Vymknutí, podvrtnutí, natažení kloubů a vazů v úrovni zápěstí a ruky
S630Vymknutí zápěstí
S631Vymknutí prstu (ruky)
S632Mnohočetná vymknutí prstů (ruky)
S633Traumatická ruptura vazu zápěstí a karpu
S634Traumatická ruptura vazu prstu ruky a metak-fal.a int-fal.kloubu
S635Podvrtnutí a natažení zápěstí
S636Podvrtnutí a natažení prstu(-ů) (ruky)
S637Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených částí ruky
S64Poranění nervů v úrovni zápěstí a ruky
S640Poranění loketního nervu v úrovni zápěstí a ruky
S641Poranění nervi mediani v úrovni zápěstí a ruky
S642Poranění vřeteního nervu v úrovni zápěstí a ruky
S643Poranění prstního - digitálního - nervu palce ruky
S644Poranění prstního - digitálního - nervu jiného prstu ruky
S647Poranění mnohočetných nervů v úrovni zápěstí a ruky
S648Poranění jiných nervů v úrovni zápěstí a ruky
S649Poranění neurčeného nervu v úrovni zápěstí a ruky
S65Poranění krevních cév v úrovni zápěstí a ruky
S650Poranění loketní - ulnární - tepny v úrovni zápěstí a ruky
S651Poranění vřetení tepny v úrov.zápěstí a ruky
S652Poranění povrchového dlaňového tepenného oblouku
S653Poranění hlubokého dlaňového tepenného oblouku
S654Poranění krevní(-ch) cév(y) palce ruky
S655Poranění krevní(-ch) cév(-y) jiného prstu ruky
S657Poranění mnohočetných krevních cév v úrovni zápěstí a ruky
S658Poranění jiných krevních cév v úrovni zápěstí a ruky
S659Poranění neurčených krevních cév v úrovni zápěstí a ruky
S66Poranění svalu a šlachy v úrovni zápěstí a ruky
S660Poranění svalu a šlachy dlouhého flexoru palce v úrovni zápěstí a ruky
S661Poranění svalu a šlachy flexoru jiného prstu v úrovni zápěsí a ruky
S662Poranění svalu a šlachy extenzoru palce v úrovni zápěstí a ruky
S663Poranění svalu a šlachy extenzoru jiného prstu v úrovni zápěstí a ruky
S664Poranění vnitř.svalu a šlachy palce v úrovni zápěstí a ruky
S665Poranění vnitř.svalu a šlachy jiného prstu v úrovni zápěstí a ruky
S666Poranění svalů a šlach mnohočet.flexorů v úrovni zápěstí a ruky
S667Poranění svalů a šlach mnohoč.extenzorů v úrovni zápěstí a ruky
S668Poranění jiných svalů a šlach v úrovni zápěstí a ruky
S669Poranění neurčeného svalu a šlachy v úrovni zápěstí a ruky
S67Drtivé poranění (rozdrcení) zápěstí a ruky
S670Rozdrcení palce a jiného(ých) prstu(ů) ruky
S678Rozdrcení jiných a neurčených částí zápěstí a ruky
S68Traumatická amputace v úrovni zápěstí a ruky
S680Traumatická amputace palce ruky (úplná)(částečná)
S681Traumat.amputace jiného jednotlivého prstu (úplná,částečná)
S682Traumat.amputace 2 nebo více samotatných prstů ruky(úplná,částečná)
S683Kombin.trauma.tamputace části prstů s j.částmi zápěstí a ruky
S684Traumatická amputace ruky v úrovni zápěstí
S688Traumatická amputace jiných částí zápěstí a ruky
S689Traumatická amputace zápěstí a ruky, úroveň neurčena
S69Jiná a neurčená poranění zápěstí a ruky
S697Mnohočetná poranění zápěstí a ruky
S698Jiná určená poranění zápěstí a ruky
S699Neurčené poranění zápěstí a ruky
S70Povrchní poranění kyčle a stehna
S700Zhmoždění - kontuze kyčle
S701Zhmoždění stehna
S707Mnohočetná povrchní poranění kyčle a stehna
S708Jiná povrchní poranění kyčle a stehna
S709Povrchní poranění kyčle a stehna NS
S71Otevřená rána kyčle a stehna
S710Otevřená rána kyčle
S711Otevřená rána stehna
S717Mnohočetné otevřené rány kyčle a stehna
S718Otevřená rána jiných a neurčených částí pánevního pletence
S72Zlomenina kosti stehenní - fractura femoris
S720Zlomenina krčku kosti stehenní - fractura colli femoris
S7200Zlomenina krčku kosti stehenní; zavřená
S7201Zlomenina krčku kosti stehenní; otevřená
S721Pertrochanterická zlomenina
S7210Pertrochanterická zlomenina; zavřená
S7211Pertrochanterická zlomenina; otevřená
S722Subtrochanterická zlomenina
S7220Subtrochanterická zlomenina; zavřená
S7221Subtrochanterická zlomenina; otevřená
S723Zlomenina diafýzy kosti stehenní
S7230Zlom.diafýzy kosti stehenní; zavřená
S7231Zlom.diafýzy kosti stehenní; otevřená
S724Zlomenina dolního konce kosti stehenní
S7240Zlom.dol.konce kosti stehenní; zavřená
S7241Zlom.dol.konce kosti stehenní; otevřená
S727Mnohočetné zlomeniny kosti stehenní
S7270Mnohoč.zlom.kosti stehenní; zavřená
S7271Mnohoč.zlom.kosti stehenní; otevřená
S728Zlomenina jiných částí kosti stehenní
S7280Zlomenina jiných částí kosti stehenní; zavřená
S7281Zlomenina jiných částí kosti stehenní; otevřená
S729Zlomenina kosti stehenní, část NS
S7290Zlomenina kosti stehenní,část NS; zavřená
S7291Zlomenina kosti stehenní,část NS; otevřená
S73Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubu a vazů kyčle
S730Vymknutí kyčle
S731Podvrtnutí a natažení kyčle
S74Poranění nervů v úrovni kyčle a stehna
S740Poranění sedacího nervu kyčle a stehna
S741Poranění stehenního nervu v úrovni kyčle a stehna
S742Poranění kožního cítivého nervu v úrovni kyčle a stehna
S747Poranění mnohočetných nervů v úrovni kyčle a stehna
S748Poranění jiných nervů v úrovni kyčle a stehna
S749Poranění neurčeného nervu v úrovni kyčle a stehna
S75Poranění krevních cév v úrovni kyčle a stehna
S750Poranění stehenní - femorální - tepny
S751Poranění stehenní žíly v úrovni kyčle a stehna
S752Poranění velké podkožní žíly v úrovni kyčle a stehna
S757Poranění mnohočetných krevních cév v úrovní kyčle a stehna
S758Poranění jiných krevních cév v úrovni kyčle a stehna
S759Poranění neurčené krevní cévy v úrovni kyčle a stehna
S76Poranění svalu a šlachy v úrovni kyčle a stehna
S760Poranění svalu a šlachy kyčle
S761Poranění svalu a šlachy čtyřhlavého svalu
S762Poranění svalu a šlachy adduktoru stehna
S763Poranění sval.a šlach.zad.sval.skup.v úrovni stehna
S764Poranění jiných a neurčených svalů a šlach v úrovni stehna
S767Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni kyčle a stehna
S77Drtivé poranění (rozdrcení) kyčle a stehna
S770Drtivé poranění (rozdrcení) kyčle
S771Drtivé poranění (rozdrcení) stehna
S772Drtivé poranění (rozdrcení) kyčle se stehnem
S78Traumatická amputace kyčle a stehna
S780Traumatická amputace v kyčelním kloubu
S781Traumatická amputace mezi kyčlí a kolenem
S789Traumatická amputace kyčle a stehna, úroveň NS
S79Jiná a neurčená poranění kyčle a stehna
S797Mnohočetná poranění kyčle a stehna
S798Jiná určená poranění kyčle a stehna
S799Neurčené poranění kyčle a stehna
S80Povrchní poranění bérce
S800Zhmoždění - kontuze - kolena
S801Zhmoždění - kontuze - jiných a neurčených částí bérce
S807Mnohočetná povrchní poranění bérce
S808Jiná povrchní poranění bérce
S809Povrchní poranění bérce NS
S81Otevřená rána bérce
S810Otevřená rána kolena
S817Mnohočetné otevřené rány bérce
S818Otevřená rána jiných částí bérce
S819Otevřená rána bérce, část NS
S82Zlomenina bérce, včetně kotníku
S820Zlomenina čéšky - fractura patellae
S8200Zlomenina čéšky; zavřená
S8201Zlomenina čéšky; otevřená
S821Zlomenina horní části holenní kosti - tibiae
S8210Zlomenina horní části holenní kosti; zavřená
S8211Zlomenina horní části holenní kosti; otevřená
S822Zlomenina diafýzy holenní kosti
S8220Zlomenina diafýzy holenní kosti; zavřená
S8221Zlomenina diafýzy holenní kosti; otevřená
S823Zlomenina dolního konce holenní kosti
S8230Zlomenina dolního konce holenní kosti; zavřená
S8231Zlomenina dolního konce holenní kosti; otevřená
S824Zlomenina samotné kosti lýtkové - fractura fibulae
S8240Zlomenina samotné kosti lýtkové; zavřená
S8241Zlomenina samotné kosti lýtkové; otevřená
S825Zlomenina vnitřního kotníku - fractura malleoli medialis
S8250Zlomenina vnitřního kotníku; zavřená
S8251Zlomenina vnitřního kotníku; otevřená
S826Zlomenina vnějšího kotníku - fractura malleoli lateralis
S8260Zlomenina vnějšího kotníku; zavřená
S8261Zlomenina vnějšího kotníku; otevřená
S827Mnohočetné zlomeniny bérce
S8270Mnohočetné zlomeniny bérce; zavřená
S8271Mnohočetné zlomeniny bérce; otevřená
S828Zlomeniny jiných částí bérce
S8280Zlomeniny jiných částí bérce; zavřená
S8281Zlomeniny jiných částí bérce; otevřená
S829Zlomenina bérce, část NS
S8290Zlomenina bérce, část NS; zavřená
S8291Zlomenina bérce, část NS; otevřená
S83Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů kolena
S830Vymknutí čéšky
S831Vymknutí kolena
S832Přetržení (odtržení, natržení) menisku, čerstvé
S833Čerstvé přetržení kloubní chrupavky kolena
S834Podvrtnutí a natažení post.(fib.)(tib.) kolaterální vaz kolena
S835Podvrtnutí a natažení (před.)(zad.) zkříženého vazu kolena
S836Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených částí kolena
S837Poranění mnohočetných struktur kolena
S84Poranění nervů v úrovni bérce
S840Poranění nervu holenního - tibiálního - v úrovni bérce
S841Poranění nervu lýtkového - fibulárního - v úrovni bérce
S842Poranění kožního cítivého nervu v úrovni bérce
S847Poranění mnohočetných nervů v úrovni bérce
S848Poranění jiných nervů v úrovni bérce
S849Poranění neurčeného nervu v úrovni bérce
S85Poranění krevních cév v úrovni bérce
S850Poranění tepny podkolenní - popliteální
S851Poranění (přední)(zadní) holenní-tibiální-tepny
S852Poranění tepny lýtkové - fibulární
S853Poranění velké podkožní žíly v úrovni bérce
S854Poranění malé podkožní žíly v úrovni bérce
S855Poranění podkolenní - popliteální - žíly
S857Poranění mnohočetných krevních cév v úrovni bérce
S858Poranění jiných krevních cév v úrovni bérce
S859Poranění neurčené krevní cévy v úrovni bérce
S86Poranění svalu a šlachy v úrovni bérce
S860Poranění Achillovy šlachy
S861Poranění j.svalů a šlach zadní svalové skupiny v úrovni bérce
S862Poranění svalů a šlach přední svalové skupiny v úrovni bérce
S863Poranění svalů a šlach skupiny lýtkových svalů v úrovni bérce
S867Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni bérce
S868Poranění jiných svalů a šlach v úrovni bérce
S869Poranění neurčeného svalu a šlachy v úrovni bérce
S87Drtivé poranění (rozdrcení) bérce
S870Drtivé poranění (rozdrcení) kolena
S878Drtivé poranění (rozdrcení) jiných a neurčených částí bérce
S88Traumatická amputace bérce
S880Traumatická amputace v úrovni kolena
S881Traumatická amputace mezi kolenem a kotníkem
S889Traumatická amputace bérce, úroveň NS
S89Jiná a neurčená poranění bérce
S897Mnohočetná poranění bérce
S898Jiná určená poranění bérce
S899Neurčená poranění bérce
S90Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním
S900Zhmoždění kotníku
S901Zhmoždění prstu(-ů) nohy bez poškození nehtu
S902Zhmoždění prstu(-ů) nohy s poškozením nehtu
S903Zhmoždění jiných a neurčených částí nohy pod kotníkem
S907Mnohočetná povrchní poranění kotníku a nohy pod ním
S908Jiná povrchní poranění kotníku a nohy pod ním
S909Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním NS
S91Otevřená rána kotníku a nohy pod ním
S910Otevřená rána kotníku
S911Otevřená rána prstu(-ů) nohy bez poškození nehtu
S912Otevřená rána prstu(-ů) nohy s poškozením nehtu
S913Otevřená rána jiných částí nohy pod kotníkem
S917Mnohočetné otevřené rány kotníku a nohy pod ním
S92Zlomenina - fraktura - nohy pod kotníkem (kromě kotníku)
S920Zlomenina patní kosti - fractura ossis calcanei
S9200Zlomenina patní kosti; zavřená
S9201Zlomenina patní kosti; otevřená
S921Zlomenina kosti hlezenní - fractura tali
S9210Zlomenina kosti hlezenní; zavřená
S9211Zlomenina kosti hlezenní; otevřená
S922Zlomenina jiných nártních - tarzálních - kostí
S9220Zlomenina jiných nártních kostí; zavřená
S9221Zlomenina jiných nártních kostí; otevřená
S923Zlomenina zanártní - metatarzální - kosti
S9230Zlomenina zanártní kosti; zavřená
S9231Zlomenina zanártní kosti; otevřená
S924Zlomenina palce nohy
S9240Zlomenina palce nohy; zavřená
S9241Zlomenina palce nohy; otevřená
S925Zlomenina jiného prstu nohy
S9250Zlomenina jiného prstu nohy; zavřená
S9251Zlomenina jiného prstu nohy; otevřená
S927Mnohočetné zlomeniny nohy pod kotníkem
S9270Mnohočetné zlomeniny nohy pod kotníkem; zavřená
S9271Mnohočetné zlomeniny nohy pod kotníkem; otevřená
S929Zlomenina nohy pod kotníkem NS
S9290Zlomenina nohy pod kotníkem NS; zavřená
S9291Zlomenina nohy pod kotníkem NS; otevřená
S93Vymk., podvrt. a natažení kloubů a vazů v úrov. kotníku a nohy pod ním
S930Vymknutí kotníku
S931Vymknutí prstu(-ů) nohy
S932Ruptura vazů v úrovni kotníku a nohy pod ním
S933Vymknutí jiných a neurčených částí nohy pod kotníkem
S934Podvrtnutí a natažení kotníku
S935Podvrtnutí a natažení prstu(-ů) nohy
S936Podvrtnutí a natažení jiných a neurč.částí nohy pod kotníkem
S94Poranění nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním
S940Poranění zevního plantárního nervu
S941Poranění vnitřního plantárního nervu
S942Poranění hlubokého lýtkového nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním
S943Poranění kožního cítivého nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním
S947Mnohočetná poranění nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním
S948Poranění jiných nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním
S949Poranění neurčeného nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním
S95Poranění krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním
S950Poranění hřbetní - dorzální - tepny nohy pod kotníkem
S951Poranění chodidlové - plantární - tepny nohy pod kotníkem
S952Poranění hřbetních - dorzálních - žil nohy pod kotníkem
S957Mnohočet.poranění krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním
S958Poranění jiných krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním
S959Poranění neurč.krevní cévy v úrovni kotníku a nohy pod ním
S96Poranění svalu a šlachy v úrovni kotníku a nohy pod ním
S960Poranění svalu a šlachy dl.flexoru prstu v úrov.kotníku a nohy pod ním
S961Poranění svalu a šlachy dl.extenz. prstu v úrov.kotníku a nohy pod ním
S962Poranění vnitřního svalu a šlachy v úrovni kotníku a nohy pod ním
S967Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni kotníku a nohy pod ním
S968Poranění jiných svalů a šlach v úrovni kotníku a nohy pod ním
S969Poranění neurčeného svalu a šlachy kotníku a nohy pod ním
S97Drtivé poranění (rozdrcení) kotníku a nohy pod ním
S970Drtivé poranění (rozdrcení) kotníku
S971Drtivé poranění (rozdrcení) prstu(-ů) nohy
S978Rozdrcení jiných částí kotníku a nohy pod ním
S98Traumatická amputace kotníku a nohy pod ním
S980Traumatická amputace nohy v úrovni kotníku
S981Traumatická amputace jednoho prstu nohy
S982Traumatická amputace dvou nebo více prstů nohy
S983Traumatická amputace jiných částí nohy pod kotníkem
S984Traumatická amputace nohy pod kotníkem, úroveň NS
S99Jiná a neurčená poranění kotníku a nohy pod ním
S997Mnohočetná poranění kotníku a nohy pod ním
S998Jiná určená poranění kotníku a nohy pod ním
S999Neurčené poranění kotníku a nohy pod ním
T00Povrchní poranění postihující více částí těla
T000Povrchní poranění postihující hlavu s krkem
T001Povrchní poranění postih hrudník s břichem, dolní části zad a pánve
T002Povrchní poranění postih více částí horních končetin
T003Povrchní poranění postih více částí dolních končetin
T006Povrchní poranění postihující více částí HK s DK
T008Povrchní poranění postihující jinak kombinované části těla
T009Mnohočetná povrchní poranění NS
T01Otevřeně rány postihující více částí těla
T010Otevřené rány postihující hlavu s krkem
T011Otevřené rány postih.hrudník s břichem, dolní části zad a pánve
T012Otevřené rány postihující více částí horních končetin
T013Otevřené rány postih.více částí dolních končetin
T016Otevřené rány postih.více čá. HK s DK
T018Otevřené rány postihující jinak kombinované části těla
T019Mnohočetné otevřené rány NS
T02Zlomeniny postihující více částí těla
T020Zlomeniny postihující hlavu s krkem
T0200Zlomeniny hlavy s krkem; zavřená
T0201Zlomeniny hlavy s krkem; otevřená
T021Zlomeniny postihující hrudník s dolní částí zad a pánve
T0210Zlomeniny postihující hrudník s dolní částí zad a pánve; zavřená
T0211Zlomeniny postihující hrudník s dolní částí zad a pánve; otevřená
T022Zlomeniny postihující více částí jedné horní končetiny
T0220Zlomeniny více částí jedné horní končetiny; zavřená
T0221Zlomeniny více částí jedné horní končetiny; otevřená
T023Zlomeniny postihující více částí jedné dolní končetiny
T0230Zlomeniny více částí jedné dolní končetiny; zavřená
T0231Zlomeniny více částí jedné dolní končetiny; otevřená
T024Zlomeniny postihující více částí obou horních končetin
T0240Zlomeniny více částí obou horních končetin; zavřená
T0241Zlomeniny více částí obou horních končetin otevřená
T025Zlomeniny postihující více částí obou dolních končetin
T0250Zlomeniny více částí obou dolních končetin; zavřená
T0251Zlomeniny více částí obou dolních končetin otevřená
T026Zlomeniny více částí HK s DK
T0260Zlomeniny více částí HK s DK; zavřená
T0261Zlomeniny více částí HK s DK; otevřená
T027Zlomenina postih.hrudník s dolní částí zad a pánve s končetinami
T0270Zlomenina hrudníku s dolní částí zad a pánve s končetinami; zavřená
T0271Zlomenina hrudníku s dolní částí zad a pánve s končetinami; otevřená
T028Zlomeniny postihující jinak kombinované části těla
T0280Zlomeniny jinak kombinovaných části těla; zavřená
T0281Zlomeniny jinak kombinovaných části těla; otevřená
T029Mnohočetné zlomeniny NS
T0290Mnohočetné zlomeniny NS; zavřená
T0291Mnohočetné zlomeniny NS; otevřená
T03Vymknutí, podvrtnutí a natažení postihující více částí těla
T030Vymknutí, podvrtnutí a natažení postihující hlavu s krkem
T031Vymknutí, podvrtnutí a natažení postih.hrudník s dol.částí zad a pánve
T032Vymknutí, podvrtnutí a natažení postih. více částí horní končetiny
T033Vymknutí, podvrtnutí a natažení postih. více částí dolní končetiny
T034Vymknutí, podvrtnutí a natažení postihující více částí HK s DK
T038Vymknutí, podvrtnutí a natažení postih.jinak kombinované části těla
T039Mnohočetná vymknutí, podvrtnutí a natažení NS
T04Drtivá poranění (rozdrcení) postihující více částí těla
T040Drtivá poranění (rozdrcení) postihující hlavu s krkem
T041Drtivá poranění (rozdrení) hrudníku s břichem, dolní části zad a pánve
T042Drtivá poranění (rozdrcení) více částí horní končetiny
T043Drtivá poranění (rozdrcení) více částí dolní končetiny
T044Drtivá poranění (rozdrcení) více částí HK s DK
T047Drtivá por. (rozdrcení) hrud.s břichem, dol.č.zad a pánve s končetin.
T048Drtivá poranění (rozdrcení) postihující jinak kombinované částí těla
T049Mnohočetná drtivá poranění (rozdrcení) NS
T05Traumatické amputace postihující více částí těla
T050Traumatické amputace obou rukou
T051Traumat.amputace jedné ruky a druhé paže (kt.úrov.krom.ruky)
T052Traumatické amputace obou paží (kterákoliv úroveň)
T053Traumatické amputace obou nohou pod kotníkem
T054Traumat.amput.jedné nohy pod kot.a druhé nohy (ktr.úrov.kr.noh.p.k.)
T055Traumatické amputace obou nohou (kterákoliv úroveň)
T056Traumatická amputace HK a DK, kterákoli kombin i úroveň
T058Traumatická amputace postihující jinak kombinované části těla
T059Mnohočetné traumatické amputace NS
T06Jiná poranění více částí těla, NJ
T060Poranění mozku a mozkových nervů v úrovni krku (nervů a míchy)
T061Poranění nerv.a míchy postih.jiné mnohoč.části těla
T062Poranění nervů postihující více částí těla
T063Poranění cév postihující více částí těla
T064Poranění svalů a šlach postihující více částí těla
T065Poranění nitrohrudních orgánů s org. nitrobřišními a pánevními
T068Jiná určená poranění postihující více částí těla
T07Neurčená mnohočetná poranění
T08Zlomenina páteře, úroveň neurčena
T080Zlomenina páteře, úroveň neurčena; zavřená
T081Zlomenina páteře, úroveň neurčena; otevřená
T09Jiná poranění páteře a trupu, úroveň neurčena
T090Povrchní poranění trupu, úroveň neurčena
T091Otevřená rána trupu, úroveň neurčena
T092Vymknutí, podvrtnutí a natažení neurč. kloubu a vazu trupu
T093Poranění míchy, úroveň neurčena
T094Poranění neurč. nervu, páteřního nervového kořene a pleteně trupu
T095Poranění neurčeného svalu a šlachy trupu
T096Traumatická amputace trupu, úroveň neurčena
T098Jiná určená poranění trupu, úroveň neurčena
T099Neurčené poranění trupu, úroveň neurčena
T10Zlomenina horní končetiny, úroveň neurčena
T100Zlomenina horní končetiny, úroveň neurčena; zavřená
T101Zlomenina horní končetiny, úroveň neurčena; oteřená
T11Jiná poranění horní končetiny, úroveň neurčena
T110Povrchní poranění horní končetiny, úroveň neurčena
T111Otevřená rána horní končetiny, úroveň neurčena
T112Vymkn., podvrt.a nataž. neurč. kloubu a vazu HK, úroveň neurč.
T113Poranění neurčeného nervu horní končetiny, úroveň neurčena
T114Poranění neurčené cévy horní končetiny, úroveň neurčena
T115Poranění neurčeného svalu a šlachy horní končetiny, úroveň neurčena
T116Traumatická amputace horní končetiny, úroveň neurčena
T118Jiná určená poranění horní končetiny, úroveň neurčena
T119Neurčené poranění horní končetiny, úroveň neurčena
T12Zlomenina dolní končetiny, úroveň neurčena
T120Zlomenina dolní končetiny, úroveň neurčena; zavřená
T121Zlomenina dolní končetiny, úroveň neurčena; otevřená
T13Jiná poranění dolní končetiny, úroveň neurčena
T130Povrchní poranění dolní končetiny, úroveň neurčena
T131Otevřená rána dolní končetiny, úroveň neurčena
T132Vymk.,podvrt.a nataž.neurč.kloubu a vazu dolní končetiny,úroveň neurč.
T133Poranění neurčeného nervu dolní končetiny, úroveň neurčena
T134Poranění neurčené cévy dolní končetiny, úroveň neurčena
T135Poranění neurč.svalu a šlachy dolní končetiny, úroveň neurčena
T136Traumatická amputace dolní končetiny, úroveň neurčena
T138Jiná určená poranění dolní končetiny, úroveň neurčena
T139Neurčené poranění dolní končetiny, úroveň neurčena
T14Poranění neurčené části těla
T140Povrchní poranění neurčené části těla
T141Otevřená rána neurčené části těla
T142Zlomenina neurčené části těla
T1420Zlomenina neurčené části těla; zavřená
T1421Zlomenina neurčené části těla; otevřená
T143Vymknutí, podvrtnutí a natažení neurčené části těla
T144Poranění nervu(-ů) neurčené části těla
T145Poranění cév(-y) neurčené části těla
T146Poranění svalů a šlach neurčené části těla
T147Drtivé poranění (rozdrcení) a traumatická amputace neurčené části těla
T148Jiná poranění neurčených částí těla
T149Poranění NS
T15Cizí těleso v zevním oku
T150Cizí těleso v rohovce
T151Cizí těleso ve spojivkovém vaku
T158Cizí těleso v jiných a více částech zevního oka
T159Cizí těleso v zevním oku, lokalizace NS
T16Cizí těleso v uchu
T17Cizí těleso v dýchacím ústrojí
T170Cizí těleso v nosní dutině
T171Cizí těleso v nozdře (nosní dírce)
T172Cizí těleso v hltanu
T173Cizí těleso v hrtanu
T174Cizí těleso v průdušnici
T175Cizí těleso v průdušce
T178Cizí těleso v jiných a více částech dýchacího ústrojí
T179Cizí těleso v dýchacím ústrojí, lokalizace NS
T18Cizí těleso v trávicím ústrojí
T180Cizí těleso v ústech
T181Cizí těleso v jícnu
T182Cizí těleso v žaludku
T183Cizí těleso v tenkém střevě
T184Cizí těleso v tračníku
T185Cizí těleso v řiti a konečníku
T188Cizí těleso v jiných a více částech trávicího ústrojí
T189Cizí těleso trávicího ústrojí, lokalizace NS
T19Cizí těleso v močovém a pohlavním ústrojí
T190Cizí těleso v močové trubici
T191Cizí těleso v močovém měchýři
T192Cizí těleso ve vulvě a pochvě
T193Cizí těleso v děloze (kterákoliv část)
T198Cizí těleso v jiných a více čá.moč.a pohl.ústr.
T199Cizí těleso v močovém a pohlavním ústrojí, lokalizace NS
T20Popálenina a poleptání hlavy a krku
T200Popálenina neurčeného stupně hlavy a krku
T201Popálenina prvního stupně hlavy a krku
T202Popálenina druhého stupně hlavy a krku
T203Popálenina třetího stupně hlavy a krku
T204Poleptání neurčeného stupně hlavy a krku
T205Poleptání prvního stupně hlavy a krku
T206Poleptání druhého stupně hlavy a krku
T207Poleptání třetího stupně hlavy a krku
T21Popálenina a poleptání trupu
T210Popálenina neurčeného stupně trupu
T211Popálenina prvního stupně trupu
T212Popálenina druhého stupně trupu
T213Popálenina třetího stupně trupu
T214Poleptání neurčeného stupně trupu
T215Poleptání prvního stupně trupu
T216Poleptání druhého stupně trupu
T217Poleptání třetího stupně trupu
T22Popálenina a poleptání ramene a horní končetiny kromě zápěstí a ruky
T220Popálenina neurč.st.ramene a horní končetiny kromě zápěstí a ruky
T221Popálenina 1.st. ramene a horní končetiny kromě zápěstí a ruky
T222Popálenina 2.st. ramene a horní končetiny kromě zápěstí a ruky
T223Popálenina 3.st. ramene a horní končetiny kromě zápěstí a ruky
T224Poleptání neurč.st. ramene a horní končetiny kromě zápěstí a ruky
T225Poleptání 1.st. ramene a horní končetiny kromě zápěstí a ruky
T226Poleptání 2.st. ramene a horní končetiny kromě zápěstí a ruky
T227Poleptání 3.st. ramene a horní končetiny kromě zápěstí a ruky
T23Popálenina a poleptání zápěstí a ruky
T230Popálenina neurčeného stupně zápěstí a ruky
T231Popálenina prvního stupně zápěstí a ruky
T232Popálenina druhého stupně zápěstí a ruky
T233Popálenina třetího stupně zápěstí a ruky
T234Poleptání neurčeného stupně zápěstí a ruky
T235Poleptání prvního stupně zápěstí a ruky
T236Poleptání druhého stupně zápěstí a ruky
T237Poleptání třetího stupně zápěstí a ruky
T24Popálenina a poleptání kyčel. krajiny a DK kromě kot.a nohy pod ním.
T240Popálenina neurč.st. kyčelní kraj. a DK kromě kot.a nohy pod ním
T241Popálenina 1.st. kyčelní kraj. a DK kromě kot.a nohy pod ním
T242Popálenina 2.st. kyčelní kraj. a DK kromě kot.a nohy pod ním
T243Popálenina 3.st. kyčelní kraj. a DK kromě kot.a nohy pod ním
T244Poleptání neurč.st.kyčelní kraj. a DK kromě kot.a nohy pod ním
T245Poleptání 1.st.kyčelní kraj. a DK kromě kot.a nohy pod ním
T246Poleptání 2.st.kyčelní kraj. a DK kromě kot.a nohy pod ním
T247Poleptání 3.st.kyčelní kraj. a DK kromě kot.a nohy pod ním
T25Popálenina a poleptání kotníku a nohy pod ním
T250Popálenina neurčeného stupně kotníku a nohy pod ním
T251Popálenina prvního stupně kotníku a nohy pod ním
T252Popálenina druhého stupně kotníku a nohy pod ním
T253Popálenina třetího stupně kotníku a nohy pod ním
T254Poleptání neurčeného stupně kotníku a nohy pod ním
T255Poleptání prvního stupně kotníku a nohy pod ním
T256Poleptání druhého stupně kotníku a nohy pod ním
T257Poleptání třetího stupně kotníku a nohy pod ním
T26Popálenina a poleptání omezené na oko a oční adnexa
T260Popálenina očního víčka a periokulárního okrsku
T261Popálenina rohovky a spojivkového vaku
T262Popálenina s následnou rupturou a destrukcí očního bulbu
T263Popálenina jiných částí oka a očních adnex
T264Popálenina oka a očních adnex, část NS
T265Poleptání očního víčka a periokulárního okrsku
T266Poleptání rohovky a spojivkového vaku
T267Poleptání s následnou rupturou a destrukcí očního bulbu
T268Poleptání jiných částí oka a očních adnex
T269Poleptání oka a očních adnex, část NS
T27Popálenina a poleptání dýchacího ústrojí
T270Popálenina hrtanu a průdušnice
T271Popálenina postihující hrtan a průdušnici s plicemi
T272Popálenina jiných částí dýchacího ústrojí
T273Popálenina dýchacího ústrojí, část NS
T274Poleptání hrtanu a průdušnice
T275Poleptání postihující hrtan a průdušnici s plícemi
T276Poleptání jiných částí dýchacího ústrojí
T277Poleptání dýchacího ústrojí, část NS
T28Popálenina a poleptání jiných vnitřních orgánů
T280Popálenina úst a hltanu
T281Popálenina jícnu
T282Popálenina jiných částí trávicího ústrojí
T283Popálenina vnitřních močových a pohlavních orgánů
T284Popálenina jiných a neurčených vnitřních orgánů
T285Poleptání úst a hltanu
T286Poleptání jícnu
T287Poleptání jiných částí trávicího ústrojí
T288Poleptání vnitřních močových a pohlavních orgánů
T289Poleptání jiných a neurčených vnitřních orgánů
T29Popáleniny a poleptání více částí těla
T290Popáleniny více částí těla, neurčeného stupně
T291Popáleniny více částí těla do 1.st.
T292Popáleniny více částí těla do 2.st.
T293Popáleniny více částí těla, alespoň u 1 popáleniny uveden 3.st.
T294Poleptání více částí těla, neurčeného stupně
T295Poleptání více částí těla,do 1.st.
T296Poleptání více částí těla,do 2.st.
T297Poleptání více částí těla, alespoň u 1 poleptání uveden 3.st.
T30Popálenina a poleptání, část těla neurčena
T300Popálenina neurčené části těla, neurčeného stupně
T301Popálenina prvního stupně, část těla NS
T302Popálenina druhého stupně, část těla NS
T303Popálenina třetího stupně, část těla NS
T304Poleptání neurčené části těla, neurčeného stupně
T305Poleptání prvního stupně, část těla NS
T306Poleptání druhého stupně, část těla NS
T307Poleptání třetího stupně, část těla NS
T31Popáleniny tříděné podle rozsahu postiženého povrchu těla
T310Popáleniny postihující méně než 10 % povrchu těla
T311Popáleniny postihující 10-19 % povrchu těla
T312Popáleniny postihující 20-29 % povrchu těla
T313Popáleniny postihující 30-39 % povrchu těla
T314Popáleniny postihující 40-49 % povrchu těla
T315Popáleniny postihující 50-59 % povrchu těla
T316Popáleniny postihující 60-69 % povrchu těla
T317Popáleniny postihující 70-79 % povrchu těla
T318Popáleniny postihující 80-89 % povrchu těla
T319Popáleniny postihující 90 % nebo více % povrchu těla
T32Poleptáni tříděné podle rozsahu postiženého povrchu těla
T320Poleptání postihující méně než 10 % povrchu těla
T321Poleptání postihující 10-19 % povrchu těla
T322Poleptání postihující 20-29 % povrchu těla
T323Poleptání postihující 30-39 % povrchu těla
T324Poleptání postihující 40-49 % povrchu těla
T325Poleptání postihující 50-59 % povrchu těla
T326Poleptání postihující 60-69 % povrchu těla
T327Poleptání postihující 70-79 % povrchu těla
T328Poleptání postihující 80-89 % povrchu těla
T329Poleptání postihující 90 % nebo více % povrchu těla
T33Povrchní omrzlina
T330Povrchní omrzlina hlavy
T331Povrchní omrzlina krku
T332Povrchní omrzlina hrudníku
T333Povrchní omrzlina břišní stěny, dolní části zad a pánve
T334Povrchní omrzlina paže
T335Povrchní omrzlina zápěstí a ruky
T336Povrchní omrzlina kyčelní krajiny a stehna
T337Povrchní omrzlina kolena a bérce
T338Povrchní omrzlina kotníku a nohy pod ním
T339Povrchní omrzlina jiných a neurčených lokalizací
T34Omrzlina s nekrózou tkáně
T340Omrzlina s nekrózou tkáně hlavy
T341Omrzlina s nekrózou tkáně krku
T342Omrzlina s nekrózou tkáně hrudníku
T343Omrzl.s nekr.tkáně.břiš.stěny, dol.části zad a pánve
T344Omrzlina s nekrózou tkáně paže
T345Omrzlina s nekrózou tkáně zápěstí a ruky
T346Omrzlina s nekrózou tkáně kyčelní krajiny a stehna
T347Omrzlina s nekrózou tkáně kolena a bérce
T348Omrzlina s nekrózou tkáně kotníku a nohy pod ním
T349Omrzlina s nekrózou tkáně jiných a neurčených lokalizací
T35Omrzlina postihující více částí těla a neurčená omrzlina
T350Povrchní omrzlina postihující více částí těla
T351Omrzlina s nekrózou tkáně postihující více částí těla
T352Neurčená omrzlina hlavy a krku
T353Neurčená omrzlina hrudníku, břicha, dolní části zad a pánve
T354Neurčená omrzlina horní končetiny
T355Neurčená omrzlina dolní končetiny
T356Neurčená omrzlina postihující více částí těla
T357Neurčená omrzlina neurčené lokalizace
T36Otrava systémovými antibiotiky(působícími na celý organismus)
T360Otrava léčivy - peniciliny
T361Otrava léčivy - cefalosporiny a jiná beta-laktamová antibiotika
T362Otrava léčivy - chloramfenikolová skupina
T363Otrava léčivy - makrolidová antibiotika
T364Otrava léčivy - tetracykliny
T365Otrava léčivy - aminoglykosidy
T366Otrava léčivy - rifampicin a příbuzná antibiotika
T367Otrava léčivy - antifungální antibiotika používaná systémově
T368Otrava léčivy - jiná systémová antibiotika
T369Otrava léčivy - systémové antibiotikum NS
T37Otrava jinými systémovými protiinfekčními a protiparazit. prostředky
T370Otrava léčivy - sulfonamidy
T371Otrava léčivy - antimykobakteriální léčiva
T372Otrava léčivy - antimalarika a léčiva působící na jiná krevní protozoa
T373Otrava léčivy - jiná antiprotozoární léčiva
T374Otrava léčivy - antihelmintika
T375Otrava léčivy - protivirová léčiva
T378Otrava léčivy - jiné urč. systém. protiinf. a protiparaz. prostř.
T379Otrava léčivy - systémový protiinfekční a protiparazit. prostředek NS
T38Otrava hormony a jejich syntetickými náhradami a antagonisty, NJ
T380Otrava léčivy - glukokortikoidy a syntetické analogy
T381Otrava léčivy - tyreoidní hormony a náhrady
T382Otrava léčivy - antityreoidní léčiva
T383Otrava léčivy - inzulin a peror.antidiab.léč.
T384Otrava léčivy - orální antikoncepční prostředky
T385Otrava léčivy - jiné estrogeny a gestageny
T386Otrava léčivy - antigonadotrop., antestrogeny, antiandrogeny, NJ
T387Otrava léčivy - androgeny a anabolika
T388Otrava léčivy - jiné a neurčené hormony a syntetické náhrady
T389Otrava léčivy - jiní a neurčení antagonisté hormonů
T39Otrava neopioidními analgetiky, antipyretiky a antirevmatiky
T390Otrava léčivy - salicyláty
T391Otrava léčivy - deriváty 4-aminofenolu
T392Otrava léčivy - pyrazolonové deriváty
T393Otrava léčivy - jiná nesteroidní protizánětlivá léčiva (NSA)
T394Otrava léčivy - antirevmatika, nezařazená jinde
T398Otrava léčivy - jiná neopiátová analgetika a antipyretika, NJ
T399Otrava léčivy - neopiátové analgetikum, antipyretikum, antirevmatikum
T40Otrava narkotiky a psychodysleptiky [halucinogeny]
T400Otrava léčivy - opium
T401Otrava léčivy - heroin
T402Otrava léčivy - jiné opioidy
T403Otrava léčivy - metadon
T404Otrava léčivy - jiná syntetická narkotika
T405Otrava léčivy - kokain
T406Otrava léčivy - jiná a neurčená narkotika
T407Otrava léčivy - Cannabis (deriváty)
T408Otrava léčivy - lysergid [LSD]
T409Otrava léčivy - jiná a neurčená psychodysleptika (halucinogeny)
T41Otrava anestetiky a terapeutickými plyny
T410Otrava léčivy - inhalační anestetika
T411Otrava léčivy - nitrožilní anestetika
T412Otrava léčivy - jiná a neurčená celková anestetika
T413Otrava léčivy - lokální anestetika
T414Otrava léčivy - anestetikum NS
T415Otrava léčivy - terapeutické plyny
T42Otrava antiepileptiky, sedativy-hypnotiky a antiparkinsoniky
T420Otrava léčivy - hydantoinové deriváty
T421Otrava léčivy - iminostilbeny
T422Otrava léčivy - succinimidy a oxazolidindiony
T423Otrava léčivy - barbituráty
T424Otrava léčivy - benzodiazepiny
T425Otrava léčivy - smíšená antiepileptika, NJ
T426Otrava léčivy - jiná antiepileptická a sedativně-hypnotická léčiva
T427Otrava léčivy - antiepileptická a sedativně-hypnotická léčiva NS
T428Otrava léčivy - antiparkinsonická a j.léč. centrál. tlum. sval. tonus
T43Otrava psychotropními léčivy, NJ
T430Otrava léčivy - tricyklická a tetracyklická antidepresiva
T431Otrava léčivy - antidepresiva-inhibitory monoaminooxydázy
T432Otrava léčivy - jiná a neurčená antidepresiva
T433Otrava léčivy - fenotiazinová antipsychotika a neuroleptika
T434Otrava léčivy - butyrofenonová a tioxanthenová neuroleptika
T435Otrava léčivy - jiná a neurčená antipsychotika a neuroleptika
T436Otrava léčivy - psychostimulancia s možností zneužívání
T438Otrava léčivy - jiná psychotropní léčiva, NJ
T439Otrava léčivy - psychotropní léčivo NS
T44Otrava léčivy působícími primárně na autonomní nervovou soustavu
T440Otrava léčivy - inhibitory acetylcholinesterázy
T441Otrava léčivy - jiná parasympatomimetika [cholinergika]
T442Otrava léčivy - ganglioplegika, NJ
T443Otrava léčivy - jiná parasympatolytika a spazmolytika, NJ
T444Otrava léčivy - agonisté převážně alfa-adrenoreceptorů, NJ
T445Otrava léčivy - agonisté převážně beta-adrenoreceptorů, NJ
T446Otrava léčivy - antagonisté alfa-adrenoreceptorů, NJ
T447Otrava léčivy - antagonisté beta-adrenoreceptorů, NJ
T448Otrava léčivy - prostř.účink.centr. a blokuj.adrenergní neuron, NJ
T449Otrava léčivy - j. a neurč.léč.působ.prim.na autonom.nerv.soustavu
T45Otrava prostř. působ. přímo na celý organ.a prostř. hematolog., NJ
T450Otrava léčivy - antialergická a antiemetická léčiva
T451Otrava léčivy - protinádorová a imunosupresivní léčiva
T452Otrava léčivy - vitaminy, NJ
T453Otrava léčivy - enzymy, NJ
T454Otrava léčivy - železo a jeho sloučeniny
T455Otrava léčivy - antikoagulancia
T456Otrava léčivy - léčiva ovlivňující fibrinolýzu
T457Otrava léčivy - antagonisté antikoagulancií, vitamin K a j.koagulancia
T458Otrava léčivy - j. prostř.působ.přímo na celý organ.a hemat.prostř.
T459Otrava léčivy - prostř. půs. přímo. na celý organ.a hematol.prost., NS
T46Otrava prostředky působícími primárně na kardiovaskulární soustavu
T460Otrava léčivy - kardiostimulující glykosidy a léčiva s podob. účinkem
T461Otrava léčivy - blokátory kalciových kanálů
T462Otrava léčivy - jiná antiarytmická léčiva, NJ
T463Otrava léčivy - koronární vazodilatancia, NJ
T464Otrava léčivy - inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu
T465Otrava léčivy - jiná antihypertensní léčiva, NJ
T466Otrava léčivy - antihyperlipidemická a antiarteriosklerotická léčiva
T467Otrava léčivy - periferní vazodilatancia
T468Otrava léčivy - antivarikózní léčiva, vč. sklerotizujících prostředků
T469Otrava léčivy - jiné a neurč. prostř. působ. prim. na KV soust.
T47Otrava prostř. působícími primárně na gastrointestinální soustavu
T470Otrava léčivy - antagonisté H2 receptorů histaminu
T471Otrava léčivy - jiná antacida a prostředky snižující žaludeční sekreci
T472Otrava léčivy - stimulační projímadla
T473Otrava léčivy - solná a osmotická projímadla
T474Otrava léčivy - jiná projímadla
T475Otrava léčivy - digestiva
T476Otrava léčivy - protiprůjmová léčiva
T477Otrava léčivy - emetika
T478Otrava léčivy - jiné prostředky působící primárně na GIT soustavu
T479Otrava léčivy - prostředky působící primárně na GIT soust. NS
T48Otrava prostř. působ. prim. na hladké a koster. svalstvo a dých.soust.
T480Otrava léčivy - uterotonika, oxytociny
T481Otrava léčivy - relaxancia kosterního svalu
T482Otrava léčivy - j.a neurčené prostředky působící primárně na svalstvo
T483Otrava léčivy - antitusika
T484Otrava léčivy - expektorancia
T485Otrava léčivy - léčiva proti běžnému nachlazení
T486Otrava léčivy - antiastmatika, NJ
T487Otrava léčivy - jiné a neurč. prostř. působ. prim. na dých.soustavu
T49Otrava.lok.prostř.půs.prim.na kůž.a sliz.a léč.oč.,uš.,nos.,krč.a zub.
T490Otrava léčivy - lokální léčiva proti plísním, infekcím a záňětům, NJ
T491Otrava léčivy - antipruriginóza
T492Otrava léčivy - lokální adstringencia a lokální detergencia
T493Otrava léčivy - emoliencia, demulgencia a ochranné látky
T494Otrava léčivy - keratolytika a -plast.a jiná léč.a příp.k léčbě vlasů
T495Otrava léčivy - oční léčiva a přípravky
T496Otrava léčivy - ušní, nosní a krční léčiva a přípravky
T497Otrava léčivy - zubní léčiva, k místní aplikaci
T498Otrava léčivy - jiné lokální prostředky
T499Otrava léčivy - lokální prostředek NS
T50Otrava diuretiky a jinými a neurč. léč., návyk.a biolog.látkami
T500Otrava léčivy - mineralokortikoidy a jejich antagonisté
T501Otrava léčivy - diuretika působící v oblasti Henleovy kličky
T502Otrava léčivy - inhibitory karboanhydrázy, tiazidová a jiná diuretika
T503Otrava léčivy - prostř. udrž. elektrolyt., kalor. a vodní rovnováhu
T504Otrava léčivy - léčiva ovlivňující metabolizmus kyseliny močové
T505Otrava léčivy - léčiva snižující chuť k jídlu
T506Otrava léčivy - antidota a chelátotvorné prostředky, NJ
T507Otrava léčivy - analeptika a antagonisté morfinu
T508Otrava léčivy - diagnostické prostředky
T509Otrava léčivy - jiné a neurč.léky, léčiva, návykové a biologické látky
T51Toxický účinek alkoholu
T510Toxický etanolu
T511Toxický účinek metanolu
T512Toxický účinek 2-propanolu
T513Toxický účinek přiboudliny
T518Toxický účinek jiných alkoholů
T519Toxický účinek alkoholu NS
T52Toxický účinek organických rozpustidel
T520Toxický účinek ropných produktů
T521Toxický účinek benzenuenzen
T522Toxický účinek homologů benzenu
T523Toxický účinek glykolů
T524Toxický účinek ketonů
T528Toxický účinek jiných organických rozpustidel
T529Toxický účinek organických rozpustidel NS
T53Toxický účinek halogenovaných alifatických a aromatických uhlovodíků
T530Toxický účinek tetrachlormetanu
T531Toxický účinek chloroformu
T532Toxický účinek trichloretylenu
T533Toxický účinek tetrachloretylenu
T534Toxický účinek dichlormetanu
T535Toxický účinek chlorofluorouhlovodíků
T536Toxický účinek j. halogenovaných derivátů alifatických uhlovodíků
T537Toxický účinek j. halogenovaných derivátů aromatických uhlovodíků
T539Toxický účinek halogenovaných derivátů alifatických a aromat.uhlov. NS
T54Toxický účinek leptavých (žíravých) látek
T540Toxický účinek fenolu a jeho homologů
T541Toxický účinek j. leptavých (žíravých) organických sloučenin
T542Toxický účinek žíravých (leptavých) kyselin a látek podob.kyselinám
T543Toxický účinek žíravých (leptavých) alkálií a látek podobných alkáliím
T549Toxický účinek žíravých (leptavých) látek NS
T55Toxický účinek mýdel a čisticích prostředků - detergencií
T56Toxický účinek kovů
T560Toxický účinek olova a jeho sloučenin
T561Toxický účinek rtuti a jejích sloučenin
T562Toxický účinek chromu a jeho sloučenin
T563Toxický účinek kadmia a jeho sloučenin
T564Toxický účinek mědi a jejích sloučenin
T565Toxický účinek zinku a jeho sloučenin
T566Toxický účinek cínu a jeho sloučenin
T567Toxický účinek berylia a jeho sloučenin
T568Toxický účinek jiných kovů
T569Toxický účinek kovů NS
T57Toxický účinek jiných anorganických látek
T570Toxický účinek arsenu a jeho sloučenin
T571Toxický účinek fosforu a jeho sloučenin
T572Toxický účinek manganu a jeho sloučenin
T573Toxický účinek kyanovodíku
T578Toxický účinek jiných určených anorganických látek
T579Toxický účinek anorganické látky NS
T58Toxický účinek oxidu uhelnatého
T59Toxický účinek jiných plynů, dýmů a par
T590Toxický účinek oxidů dusíku
T591Toxický účinek oxidu siřičitého
T592Toxický účinek formaldehydu
T593Toxický účinek slzotvorného plynu
T594Toxický účinek plynného chloru
T595Toxický účinek plynného fluoru a fluorovodíku
T596Toxický účinek sirovodíku
T597Toxický účinek oxidu uhličitého
T598Toxický účinek jiných určených plynů, dýmů a par
T599Toxický účinek plynů, dýmů a par NS
T60Toxický účinek pesticidů
T600Toxický účinek organofosfátových a karbamátových insekticidů
T601Toxický účinek halogenovaných insekticidů
T602Toxický účinek jiných insekticidů
T603Toxický účinek herbicidů a fungicidů
T604Toxický účinek rodenticidů
T608Toxický účinek jiných pesticidů
T609Toxický účinek pesticidů NS
T61Toxický účinek škodlivých látek požitých v mořské potravě
T610Otrava rybou Ciguatera
T611Otrava rybou Scombroid
T612Otrava jinou rybou nebo měkkýšem (korýšem)
T618Toxický účinek jiné mořské potravy
T619Toxický účinek neurčené mořské potravy
T62Toxický účinek jiných škodlivých látek požitých v potravě
T620Toxický účinek požitých hub
T621Toxický účinek požitých bobulí
T622Toxický účinek jiných požitých části rostlin(-y)
T628Toxický účinek jiných určených škodlivých látek požitých jako potrava
T629Toxický účinek škodlivé látky požité jako potrava NS
T63Toxický účinek styku s jedovatými živočichy
T630Toxický účinek hadího jedu
T631Toxický účinek jedu jiných plazů
T632Toxický účinek jedu škorpiona
T633Toxický účinek jedu pavouka
T634Toxický účinek jedu jiných členovců
T635Toxický účinek styku s rybou
T636Toxický účinek styku s jinými mořskými živočichy
T638Toxický účinek styku s jinými jedovatými živočichy
T639Toxický účinek styku s neurčeným jedovatým živočichem
T64Toxický účinek aflatox.a jiných mykotox.kontaminací potravy
T65Toxický účinek jiných a neurčených látek
T650Toxický účinek kyanidů
T651Toxický účinek strychninu a jeho soli
T652Toxický účinek tabáku a nikotinu
T653Toxický účinek nitroderivátů a aminoderivátů benzenu a jeho homologů
T654Toxický účinek sirouhlíku
T655Toxický účinek nitroglycerinu a jiných nitrokyselin a esterů
T656Toxický účinek nátěrů a barev, NJ
T658Toxický účinek jiných určených látek
T659Toxický účinek neurčené látky
T66Neurčené účinky záření (radiace)
T67Účinky horka a světla
T670Úpal tepelný a sluneční
T671Mdloba - synkopa - z horka
T672Křeče z horka
T673Anhydrotické vyčerpání z horka
T674Vyčerpání z horka způsobené deplecí soli
T675Vyčerpání z horka NS
T676Přechodná únava z horka
T677Edém z horka
T678Jiné účinky horka a světla
T679Účinek horka a světla NS
T68Hypotermie
T69Jiné účinky snížené teploty
T690Poškození z dlouhodobého ponoření ruky nebo nohy do tekutiny
T691Oznobeniny
T698Jiné určené účinky snížené teploty
T699Účinek snížené teploty NS
T70Účinky tlaku vzduchu a vody
T700Ušní barotrauma
T701Barotrauma dutin
T702Jiné a neurčené účinky velké výšky
T703Kesonová nemoc [dekompresní nemoci]
T704Účinky tekutin pod vysokým tlakem
T708Jiné účinky tlaku vzduchu a vody
T709Účinek tlaku vzduchu a vody NS
T71(Za)dušení
T73Účinky jiné deprivace - újmy
T730Účinky hladu
T731Účinky žízně
T732Vyčerpání způsobené polohou
T733Vyčerpání způsobené nadměrným vynaložením sil
T738Jiné účinky deprivace
T739Účinek deprivace NS
T74Syndromy týrání
T740Zanedbání nebo opuštění
T741Tělesné týrání
T742Pohlavní zneužívání
T743Psychologické týrání
T748Jiný syndrom týrání
T749Syndrom týrání NS
T75Účinky jiných vnějších příčin
T750Účinky blesku
T751Tonutí a utonutí
T752Účinky vibrace
T753Nemoc z pohybu
T754Účinky elektrického proudu
T758Jiné určené účinky vnějších příčin
T78Nepříznivé účinky, NJ
T780Anafylaktický šok způsobený nežádoucí reakcí na potravu
T781Jiné nežádoucí reakce na potravu, NJ
T782Anafylaktický šok NS
T783Angioneurotický edém
T784Alergie NS
T788Jiné nepříznivé účinky, NJ
T789Nepříznivý účinek NS
T79Některé časné komplikace úrazů, NJ
T790Vzduchová embolie (úrazová)
T791Tuková embolie (úrazová)
T792Traumatické sekundární a rekurentní krvácení
T793Poúrazová infekce rány, NJ
T794Traumatický šok
T795Traumatická anurie
T796Traumatická ischemie svalu
T797Traumatický podkožní emfyzém
T798Jiné časné komplikace úrazu
T799Neurčené časné komplikace úrazu
T80Komplikace po infuzi, transfuzi a injekci
T800Vzduchová embolie po infuzi, transfuzi a injekci
T801Cévní komplikace po infuzi, transfuzi a injekci
T802Infekce po infuzi, transfuzi a injekci
T803AB0 inkompatibilní reakce
T804Rh inkompatibilní reakce
T805Anafylaktický šok způsobený sérem
T806Jiné sérové reakce
T808Jiné komplikace po infuzi, transfuzi a injekci
T809Neurčené komplikace po infuzi, transfuzi a injekci
T81Komplikace výkonů, nezařazené jinde
T810Krvácení a hematom komplikující výkon, NJ
T811Šok během nebo následující po výkonu, NJ
T812Náhod.bod.n.trž.poranění při výkonu, NJ
T813Roztržení - disrupce - operační rány, NJ
T814Infekce po výkonu, NJ
T815Cizí těleso náhodně ponechané po výkonu v těl.dutině n.operační ráně
T816Akutní reakce na cizí látku náhodně ponechanou při výkonu
T817Cévní komplikace po výkonu, NJ
T818Jiné komplikace výkonů, NJ
T819Neurčená komplikace výkonu
T82Komplikace srdečních a cévních protetic. pomůcek, implantátů a štěpů
T820Mechanická komplikace protézy srdeční chlopně
T821Mechanická komplikace srdeční elektronické pomůcky
T822Mechanická kompl. bypassu koronární tepny a transplantátů chlopně
T823Mechanická komplikace jiných cévních štěpů
T824Mechanická komplikace cévního dialyzačního katétru
T825Mechan. komplik. jiných srdečních a cévních pomůcek a implantátů
T826Infekční a zánětlivá.reakce způsob.protézou srdeční chlopně
T827Infekční a zánětlivá reakce způsob.jinými srdeč.a cévními pomůckami
T828Jiné kompl.srdečních a cévních protetických pomůcek implantátů a štěpů
T829Neurč.kompl. srdečních, cévních protetic. pomůcek, implantátů a štěpů
T83Kompl. genitourinálních protetických pomůcek, implantátů a štěpů
T830Mechanická komplikace močového katétru (zavedeného dlouhodobě)
T831Mechanická komplikace jiných močových pomůcek a implantátů
T832Mechanická komplikace transplantátu močového orgánu
T833Mechanická komplikace nitroděložního antikoncepčního prostředku
T834Mechanická komp. j.protetic. pomůcek, implantátů v pohlavním ústrojí
T835Infekční a zánět.reakce způs. protet.pomůc., impl.a štěp.v moč.soust.
T836Infekční a zánět.reakce způs.protet.pomůc., impl.a štěp.v pohl.ústrojí
T838Jiné komplikace genitourinárních protetic.pomůcek, implantátů a štěpů
T839Neurč.komplikace genitourinárních protetic.pomůcek, implantátů a štěpů
T84Kompl. Vnitřních ortopedických protetic. pomůcek, implantátů a štěpů
T840Mechanická komplikace vnitřní kloubní protézy
T841Mechanická komplikace vnitřní fixační pomůcky kostí končetiny
T842Mechanická komplikace vnitřní fixační pomůcky jiných kostí
T843Mechanická komplikace jiných kostních pomůcek, implantátů a štěpů
T844Mechanická komplikace j.vnitř. ortoped. pomůcek, implantátů a štěpů
T845Infekční a zánětlivá reakce způsobená vnitřní kloubní protézou
T846Infekční a zánět. reakce způs. vnitř. fixač. pomůc.(kterékoli lokal.)
T847Infekční a zánět. reakce způs.j.vnitř.ortop.protet.pomůc.,impl.a štěpy
T848Jiné komplikace vnitř. ortopedic. protet. pomůcek, implantátů a štěpů
T849Neurč.komplikace vnitř. ortopedic. protet. pomůcek, implantátů a štěpů
T85Komplikace jiných vnitřních protetic. pomůcek., implantátů a štěpů
T850Mechanická komplikace intrakraniál. komorového (komunikujícího) zkratu
T851Mechanická kompl. implant. elektronického stimulátoru nervové soustavy
T852Mechanická komplikace nitrooční čočky
T853Mechanická komplikace jiných očních protet. pomůc., implant.a štěpů.
T854Mechanická komplikace protézy a implantátu prsu
T855Mechanická kompl. gastrointestinál. protet. pomůc.,impl.a štěpů
T856Mechanická komplikace j.urč. vnitř. protet. pomůc., impl.a štěpů
T857Infekční a zánětlivá reakce způs.j. vnitř. protet. pomůc.,impl.a štěpy
T858Jiné komplikace vnitřních protet. pomůcek, implantátů a štěpů, NJ
T859Neurč.komplikace vnitřních protetic. pomůcek, implantátů a štěpů
T86Neúspěch (rejekce) transplantovaných orgánů a tkání
T860Odmítnutí (rejekce) transplantátu kostní dřeně
T861Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantátu ledviny
T862Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantátu srdce
T863Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantátu srdce a plic
T864Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantátu jater
T868Neúspěch a odmítnutí (rejekce) jiného transplantovaného orgánu a tkáně
T869Neúspěch a odmítnutí (rejekce) neurč. Transplantovaného orgánu a tkáně
T87Komplikace příznačné pro znovupřipojení a amputaci
T870Komplikace znovupřipojené (části) horní končetiny
T871Komplikace znovupřipojené (části) dolní končetiny
T872Komplikace jiné znovupřipojené části těla
T873Neurom amputačního pahýlu
T874Infekce amputačního pahýlu
T875Nekróza amputačního pahýlu
T876Jiné a neurčené komplikace amputačního pahýlu
T88Jiné komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde
T880Infekce po imunizaci
T881Jiné komplikace po imunizaci, NJ
T882Šok způsobený anestezií
T883Maligní hypertermie způsobená anestezií
T884Neúspěšná nebo obtížná intubace
T885Jiné komplikace anestezie
T886Anafylaktický šok způs. nepříz. účin. správné léč.látky řádně podané
T887Neurčený nepříznivý účinek léčiva
T888Jiné určené komplikace zdravotní péče, NJ
T889Komplikace zdravotní péče NS
T90Následky poranění hlavy
T900Následky povrchního poranění hlavy
T901Následky otevřené rány hlavy
T902Následky zlomeniny kostí lebky a obličeje
T903Následky poranění mozkových nervů
T904Následky poranění oka a očnice
T905Následky nitrolebního poranění
T908Následky jiných určených poranění hlavy
T909Následky neurčeného poranění hlavy
T91Následky poranění krku a trupu
T910Následky povrchního poranění a otevřené rány krku a trupu
T911Následky zlomeniny páteře
T912Následky jiné zlomeniny hrudníku a pánve
T913Následky poranění míchy
T914Následky poranění nitrohrudních orgánů
T915Následky poranění nitrobřišních a pánevních orgánů
T918Následky jiných určených poranění krku a trupu
T919Následky neurčeného poranění krku a trupu
T92Následky poranění horní končetiny
T920Následky otevřené rány horní končetiny
T921Následky zlomeniny paže
T922Následky zlomeniny v úrovni zápěstí a ruky
T923Následky vymknutí, podvrtnutí a natažení horní končetiny
T924Následky poranění nervu horní končetiny
T925Následky poranění svalu a šlachy horní končetiny
T926Násled.rozdrcení a traum.amput.HK
T928Následky jiných určených poranění horní končetiny
T929Následky neurčeného poranění horní končetiny
T93Následky poranění dolní končetiny
T930Následky otevřené rány dolní končetiny
T931Následky zlomeniny kosti stehenní
T932Následky jiných zlomenin dolní končetiny
T933Následky vymknutí, podvrtnutí a natažení dolní končetiny
T934Následky poranění nervu dolní končetiny
T935Následky poranění svalu a šlachy dolní končetiny
T936Následky rozdrcení a traum.amput.DK
T938Následky jiných určených poranění dolní končetiny
T939Následky neurčeného poranění dolní končetiny
T94Násl.poranění postih.mnohoč.a neurč.čá.těla
T940Následky poranění postihujících více částí těla
T941Následky poranění neurčených částí těla
T95Následky popálenin, poleptání a omrzlin
T950Následky popáleniny, poleptání a omrzliny hlavy a krku
T951Následky popáleniny, poleptání a omrzliny trupu
T952Následky popáleniny, poleptání a omrzliny horní končetiny
T953Následky popáleniny, poleptání a omrzliny dolní končetiny
T954Následky popál.a polept.zařaditelné dle rozsahu post.povrchu těla
T958Následky jiné(ho) urč. popál.,polept.a omrzliny
T959Následky neurčené(-ho) popáleniny, poleptání a omrzliny
T96Následky otravy léky, léčivy, návykovými a biologkými látkami
T97Následky toxických účinků látek ze zdrojů převážně mimo lékařství
T98Následky jiných a neurčených účinků vnějších příčin
T980Následky účinků cizích těles vniklých přirozeným otvorem těla
T981Následky ostatních a neurčených účinků vnějších příčin
T982Následky některých časných komplikací úrazů
T983Následky komplikací zdravotní péče, NJ
U04Těžký (vážný) akutní respirační syndrom [SARS]
U049Těžký (vážný) akutní respirační syndrom NS
U80Původce rezistentní na penicilin a příbuzná antibiotika
U800Původce rezistentní na penicilin
U801Původce rezistentní na meticillin (MRP)
U808Původce rezistetní na jiná PNC příb.ATB
U81Původce rezistentní na vankomycin a příbuzná antibiotika
U810Původce rezistentní na vankomycin
U818Původce rezistentní na jiná vankomycinu příbuzná ATB
U88Původce rezistentní na mnohočetná antibiotika
U89Původce rezistentní na jiná a neurčená antibiotika
U898Původce rezistentní na jiné určené, jednotlivé antibiotikum
U899Původce rezistentní na neurč.ATB
V01Chodec zraněný při srážce s jízdním kolem
V010Chod.x j.kolo; neprovozní nehoda
V0100Chod.x j.kolo; neprovoz.nehoda; sport
V0101Chod.x j.kolo; neprovoz.nehoda; volný čas
V0102Chod.x j.kolo; neprovoz.nehoda; výdělečná čin.
V0103Chod.x j.kolo; neprovoz.nehoda; jiné práce
V0104Chod.x j.kolo; neprovoz.nehoda; odpočinek,jídlo
V0108Chod.x j.kolo; neprovoz.nehoda; jiné urč.činnosti
V0109Chod.x j.kolo; neprovoz.nehoda; NS činnosti
V011Chod.x j.kolo; provozní nehoda
V0110Chod.x j.kolo; provozní nehoda; sport
V0111Chod.x j.kolo; provozní nehoda; volný čas
V0112Chod.x j.kolo; provozní nehoda; výdělečná čin.
V0113Chod.x j.kolo; provozní nehoda; jiné práce
V0114Chod.x j.kolo; provozní nehoda; odpočinek,jídlo
V0118Chod.x j.kolo; provozní nehoda; jiné urč.činnosti
V0119Chod.x j.kolo; provozní nehoda; NS činnosti
V019Chod.x j.kolo; neurčená nehoda
V0190Chod.x j.kolo; neurčená nehoda; sport
V0191Chod.x j.kolo; neurčená nehoda; volný čas
V0192Chod.x j.kolo; neurčená nehoda; výdělečná čin.
V0193Chod.x j.kolo; neurčená nehoda; jiné práce
V0194Chod.x j.kolo; neurčená nehoda; odpočinek,jídlo
V0198Chod.x j.kolo; neurčená nehoda; jiné urč.činnosti
V0199Chod.x j.kolo; neurčená nehoda; NS činnosti
V02Chodec zraněný při srážce s 2 nebo 3 kolovým mot. vozidlem
V020Chod. x 2,3 kol.voz.; neprovozní nehoda
V0200Chod. x 2,3 kol.voz.; neprov.neh.; sport
V0201Chod. x 2,3 kol.voz.; neprov.neh.; volný čas
V0202Chod. x 2,3 kol.voz.; neprov.neh.; výdělečná čin.
V0203Chod. x 2,3 kol.voz.; neprov.neh.; jiné práce
V0204Chod. x 2,3 kol.voz.; neprov.neh.; odpočinek,jídlo
V0208Chod. x 2,3 kol.voz.; neprov.neh.; jiné urč.činnosti
V0209Chod. x 2,3 kol.voz.; neprov.neh.; NS činnosti
V021Chod. x 2,3 kol.voz.; provozní nehoda
V0210Chod. x 2,3 kol.voz.; provoz.neh.; sport
V0211Chod. x 2,3 kol.voz.; provoz.neh.; volný čas
V0212Chod. x 2,3 kol.voz.; provoz.neh.; výdělečná čin.
V0213Chod. x 2,3 kol.voz.; provoz.neh.; jiné práce
V0214Chod. x 2,3 kol.voz.; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V0218Chod. x 2,3 kol.voz.; provoz.neh.; jiné urč.činnosti
V0219Chod. x 2,3 kol.voz.; provoz.neh.; NS činnosti
V029Chod. x 2,3 kol.voz.; neurčená nehoda
V0290Chod. x 2,3 kol.voz.; neurč.neh.; sport
V0291Chod. x 2,3 kol.voz.; neurč.neh.; volný čas
V0292Chod. x 2,3 kol.voz.; neurč.neh.; výdělečná čin.
V0293Chod. x 2,3 kol.voz.; neurč.neh.; jiné práce
V0294Chod. x 2,3 kol.voz.; neurč.neh.; odpočinek,jídlo
V0298Chod. x 2,3 kol.voz.; neurč.neh.; jiné urč.činnosti
V0299Chod. x 2,3 kol.voz.; neurč.neh.; NS činnosti
V03Chodec zraněný při srážce s autom.osob., dodáv.n. lehkým nákladním
V030Chod. x auto.; neprovozní nehoda
V0300Chod. x auto.; neprovozní nehoda; sport
V0301Chod. x auto.; neprovozní nehoda; volný čas
V0302Chod. x auto.; neprovozní nehoda; výdělečná čin.
V0303Chod. x auto.; neprovozní nehoda; jiné práce
V0304Chod. x auto.; neprovozní nehoda; odpočinek,jídlo
V0308Chod. x auto.; neprovozní nehoda; jiné urč.činnosti
V0309Chod. x auto.; neprovozní nehoda; NS činnosti
V031Chod. x auto.; provozní nehoda
V0310Chod. x auto.; provozní nehoda; sport
V0311Chod. x auto.; provozní nehoda; volný čas
V0312Chod. x auto.; provozní nehoda; výdělečná č.
V0313Chod. x auto.; provozní nehoda; jiné práce
V0314Chod. x auto.; provozní nehoda; odpočinek,jídlo
V0318Chod. x auto.; provozní nehoda; jiné urč.činnosti
V0319Chod. x auto.; provozní nehoda; NS činnosti
V039Chodec x auto.; neurčená nehoda
V0390Chodec x auto.; neurčená nehoda; sport
V0391Chodec x auto.; neurčená nehoda; volný čas
V0392Chodec x auto.; neurčená nehoda; výdělečná č.
V0393Chodec x auto.; neurčená nehoda; jiné práce
V0394Chodec x auto.; neurčená nehoda; odpočinek,jídlo
V0398Chodec x auto.; neurčená nehoda; jiné urč.činnosti
V0399Chodec x auto.; neurčená nehoda; NS činnosti
V04Chodec zraněný při srážce s těž.nákl.voz.n.autobusem
V040Chod.x těž.náklad.; neprovozní nehoda
V0400Chod.x těž.náklad.; neprov.neh.; sport
V0401Chod.x těž.náklad.; neprov.neh.; volný čas
V0402Chod.x těž.náklad.; neprov.neh.; výdělečná čin.
V0403Chod.x těž.náklad.; neprov.neh.; jiné práce
V0404Chod.x těž.náklad.; neprov.neh.; odpočinek,jídlo
V0408Chod.x těž.náklad.; neprov.neh.; jiné urč.činnosti
V0409Chod.x těž.náklad.; neprov.neh.; NS činnosti
V041Chod.x těž.náklad.; provozní nehoda
V0410Chod.x těž.náklad.; provoz.neh.; sport
V0411Chod.x těž.náklad.; provoz.neh.; volný čas
V0412Chod.x těž.náklad.; provoz.neh.; výdělečná čin.
V0413Chod.x těž.náklad.; provoz.neh.; jiné práce
V0414Chod.x těž.náklad.; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V0418Chod.x těž.náklad.; provoz.neh.; jiné urč.činnosti
V0419Chod.x těž.náklad.; provoz.neh.; NS činnosti
V049Chod.x těž.náklad.; neurčená nehoda
V0490Chod.x těž.náklad.; neurčen.neh.; sport
V0491Chod.x těž.náklad.; neurčen.neh.; volný čas
V0492Chod.x těž.náklad.; neurčen.neh.; výdělečná č.
V0493Chod.x těž.náklad.; neurčen.neh.; jiné práce
V0494Chod.x těž.náklad.; neurčen.neh.; odpočinek,jídlo
V0498Chod.x těž.náklad.; neurčen.neh.; jiné urč.činnosti
V0499Chod.x těž.náklad.; neurčen.neh.; NS činnosti
V05Chodec zraněný při srážce s železničním vlakem n.vozidlem
V050Chod.x želez.; neprovozní nehoda.
V0500Chod.x želez.; neprovozní neh.; sport
V0501Chod.x želez.; neprovozní neh.; volný čas
V0502Chod.x želez.; neprovozní neh.; výdělečná čin.
V0503Chod.x želez.; neprovozní neh.; jiné práce
V0504Chod.x želez.; neprovozní neh.; odpočinek,jídlo
V0508Chod.x želez.; neprovozní neh.; jiné urč.činnosti
V0509Chod.x želez.; neprovozní neh.; NS činnosti
V051Chod.x želez.; provozní nehoda
V0510Chod.x želez.; provozní nehoda; sport
V0511Chod.x želez.; provozní nehoda; volný čas
V0512Chod.x želez.; provozní nehoda; výdělečná čin.
V0513Chod.x želez.; provozní nehoda; jiné práce
V0514Chod.x želez.; provozní nehoda; odpočinek,jídlo
V0518Chod.x želez.; provozní nehoda; jiné urč.činnosti
V0519Chod.x želez.; provozní nehoda; NS činnosti
V059Chod.x želez.; neurčená nehoda
V0590Chod.x želez.; neurčená nehoda; sport
V0591Chod.x želez.; neurčená nehoda; volný čas
V0592Chod.x želez.; neurčená nehoda; výdělečná čin.
V0593Chod.x želez.; neurčená nehoda; jiné práce
V0594Chod.x želez.; neurčená nehoda; odpočinek,jídlo
V0598Chod.x želez.; neurčená nehoda; jiné urč.činnosti
V0599Chod.x želez.; neurčená nehoda; NS činnosti
V06Chodec zraněný při srážce s jiným nemotorovým vozidlem
V060Chod.x j.nemot.v.; neprovozní nehoda
V0600Chod.x j.nemot.v.; neprovoz.n.; sport
V0601Chod.x j.nemot.v.; neprovoz.n.; volný čas
V0602Chod.x j.nemot.v.; neprovoz.n.; výdělečná čin.
V0603Chod.x j.nemot.v.; neprovoz.n.; jiné práce
V0604Chod.x j.nemot.v.; neprovoz.n.; odpočinek,jídlo
V0608Chod.x j.nemot.v.; neprovoz.n.; jiné urč.činnosti
V0609Chod.x j.nemot.v.; neprovoz.n.; NS činnosti
V061Chod.x j.nemot.v.; provozní nehoda
V0610Chod.x j.nemot.v.; provoz.neh.; sport
V0611Chod.x j.nemot.v.; provoz.neh.; volný čas
V0612Chod.x j.nemot.v.; provoz.neh.; výdělečná čin.
V0613Chod.x j.nemot.v.; provoz.neh.; jiné práce
V0614Chod.x j.nemot.v.; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V0618Chod.x j.nemot.v.; provoz.neh.; jiné urč.činnosti
V0619Chod.x j.nemot.v.; provoz.neh.; NS činnosti
V069Chod.x j.nemot.v.; neurčená nehoda
V0690Chod.x j.nemot.v.; neurč.neh.; sport
V0691Chod.x j.nemot.v.; neurč.neh.; volný čas
V0692Chod.x j.nemot.v.; neurč.neh.; výdělečná čin.
V0693Chod.x j.nemot.v.; neurč.neh.; jiné práce
V0694Chod.x j.nemot.v.; neurč.neh.; odpočinek,jídlo
V0698Chod.x j.nemot.v.; neurč.neh.; jiné urč.činnosti
V0699Chod.x j.nemot.v.; neurč.neh.; NS činnosti
V09Chodec zraněný při jiných a neurčených dopravních nehodách
V090Chod.x j.neurč.m.v.; nepr.neh.; neprovozní nehoda
V0900Chod.x j.neurč.m.v.; nepr.neh.; sport
V0901Chod.x j.neurč.m.v.; nepr.neh.; volný čas
V0902Chod.x j.neurč.m.v.; nepr.neh.; výdělečná čin.
V0903Chod.x j.neurč.m.v.; nepr.neh.; jiné práce
V0904Chod.x j.neurč.m.v.; nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V0908Chod.x j.neurč.m.v.; nepr.neh.; jiné urč.činnosti
V0909Chod.x j.neurč.m.v.; nepr.neh.; NS činnosti
V091Chodec zraněný při neurčené neprovozní nehodě
V0910Chodec zraněný při neurčené neprovozní nehodě; sport
V0911Chodec zraněný při neurčené neprovozní nehodě; volný čas
V0912Chodec zraněný při neurčené neprovozní nehodě; výdělečná činnost
V0913Chodec zraněný při neurčené neprovozní nehodě; jiné práce
V0914Chodec zraněný při neurčené neprovozní nehodě; odpočinek jídlo
V0918Chodec zraněný při neurčené neprovozní nehodě; jiné urč.činnosti
V0919Chodec zraněný při neurčené neprovozní nehodě; NS činnosti
V092Chodec zraněný při provozní nehodě zahrn.jiná a neurč. motor.vozidla
V0920Chod.x zraněný při prov.neh.j.a neurč.mot.voz.; sport
V0921Chod.x zraněný při prov.neh.j.a neurč.mot.voz.; volný čas
V0922Chod.x zraněný při prov.neh.j.a neurč.mot.voz.; výdělečná čin.
V0923Chod.x zraněný při prov.neh.j.a neurč.mot.voz.; jiné práce
V0924Chod.x zraněný při prov.neh.j.a neurč.mot.voz.; odpočinek,jídlo
V0928Chod.x zraněný při prov.neh.j.a neurč.mot.voz.; jiné urč.činnosti
V0929Chod.x zraněný při prov.neh.j.a neurč.mot.voz.; NS činnosti
V093Chodec zraněný při neurčené provozní (silniční) nehodě
V0930Chod.x zraněný při neurč.prov.neh.; sport
V0931Chod.x zraněný při neurč.prov.neh.; volný čas
V0932Chod.x zraněný při neurč.prov.neh.; výdělečná čin.
V0933Chod.x zraněný při neurč.prov.neh.; jiné práce
V0934Chod.x zraněný při neurč.prov.neh.; odpočinek,jídlo
V0938Chod.x zraněný při neurč.prov.neh.; jiné urč.činnosti
V0939Chod.x zraněný při neurč.prov.neh.; NS činnosti
V099Chodec zraněný při neurčené dopravní nehodě
V0990Chod.x zraněný při neurč.dopr.neh.; sport
V0991Chod.x zraněný při neurč.dopr.neh.; volný čas
V0992Chod.x zraněný při neurč.dopr.neh.; výdělečná čin.
V0993Chod.x zraněný při neurč.dopr.neh.; jiné práce
V0994Chod.x zraněný při neurč.dopr.neh.; odpočinek,jídlo
V0998Chod.x zraněný při neurč.dopr.neh.; jiná urč.činnost
V0999Chod.x zraněný při neurč.dopr.neh.; NS činnost
V10Cyklista zraněný při srážce s chodcem nebo zvířetem
V100Cykl.řid. x chod.; neprovozní nehoda.
V1000Cykl.řid. x chod.; neprovoz.neh.; sport
V1001Cykl.řid. x chod.; neprovoz.neh.; volný čas
V1002Cykl.řid. x chod.; neprovoz.neh.; výdělečná č.
V1003Cykl.řid. x chod.; neprovoz.neh.; jiné práce
V1004Cykl.řid. x chod.; neprovoz.neh.; odpočinek,jídlo
V1008Cykl.řid. x chod.; neprovoz.neh.; jiné urč.činnosti
V1009Cykl.řid. x chod.; neprovoz.neh.; NS činnosti
V101Cykl.cest. x chod.; neprovozní nehoda
V1010Cykl.cest. x chod.; neprovoz.neh.; sport
V1011Cykl.cest. x chod.; neprovoz.neh.; volný čas
V1012Cykl.cest. x chod.; neprovoz.neh.; výdělečná č.
V1013Cykl.cest. x chod.; neprovoz.neh.; jiné práce
V1014Cykl.cest. x chod.; neprovoz.neh.; odpočinek,jídlo
V1018Cykl.cest. x chod.; neprovoz.neh.; jiné urč.činnosti
V1019Cykl.cest. x chod.; neprovoz.neh.; NS činnosti
V102Cykl.neur. x chod.; neprovozní nehoda
V1020Cykl.neurč.x chod.; neprovoz.neh.; sport
V1021Cykl.neurč.x chod.; neprovoz.neh.; volný čas
V1022Cykl.neurč.x chod.; neprovoz.neh.; výdělečná č.
V1023Cykl.neurč.x chod.; neprovoz.neh.; jiné práce
V1024Cykl.neurč.x chod.; neprovoz.neh.; odpočinek,jídlo
V1028Cykl.neurč.x chod.; neprovoz.neh.; jiné urč.činnosti
V1029Cykl.neurč.x chod.; neprovoz.neh.; NS činnosti
V103Cykl.x chod.; zraněný při nastupování nebo vystupování
V1030Cyk.x chod.; zraněný při nast.,vyst.; sport
V1031Cyk.x chod.; zraněný při nast.,vyst.; volný čas
V1032Cyk.x chod.; zraněný při nast.,vyst.; výdělečná č.
V1033Cyk.x chod.; zraněný při nast.,vyst.; jiné práce
V1034Cyk.x chod.; zraněný při nast.,vyst.; odpočinek,jídlo
V1038Cyk.x chod.; zraněný při nast.,vyst.; jiné urč.činnosti
V1039Cyk.x chod.; zraněný při nast.,vyst.; NS činnosti
V104Cykl.řid.x chod.; provozní nehoda
V1040Cykl.řid.x chod.; provoz.neh.; sport
V1041Cykl.řid.x chod.; provoz.neh.; volný čas
V1042Cykl.řid.x chod.; provoz.neh.; výdělečná č.
V1043Cykl.řid.x chod.; provoz.neh.; jiné práce
V1044Cykl.řid.x chod.; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V1048Cykl.řid.x chod.; provoz.neh.; jiné urč.činnosti
V1049Cykl.řid.x chod.; provoz.neh.; NS činnosti
V105Cykl.cest.x chod.; provozní nehoda
V1050Cykl.cest.x chod.; provoz.neh.; sport
V1051Cykl.cest.x chod.; provoz.neh.; volný čas
V1052Cykl.cest.x chod.; provoz.neh.; výdělečná č.
V1053Cykl.cest.x chod.; provoz.neh.; jiné práce
V1054Cykl.cest.x chod.; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V1058Cykl.cest.x chod.; provoz.neh.; jiné urč.činnosti
V1059Cykl.cest.x chod.; provoz.neh.; NS činnosti
V109Cykl.neurč.x chod.; provozní nehoda
V1090Cykl.neurč.x chod.; provoz.neh.; sport
V1091Cykl.neurč.x chod.; provoz.neh.; volný čas
V1092Cykl.neurč.x chod.; provoz.neh.; výdělečná č.
V1093Cykl.neurč.x chod.; provoz.neh.; jiné práce
V1094Cykl.neurč.x chod.; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V1098Cykl.neurč.x chod.; provoz.neh.; jiné urč.činnosti
V1099Cykl.neurč.x chod.; provoz.neh.; NS činnosti
V11Cyklista zraněný při srážce s jiným jízdním kolem
V110Cykl.řid.x j.jíz.kolo; neprovozní nehoda
V1100Cykl.řid.x j.jíz.kolo; neprov.neh.; sport
V1101Cykl.řid.x j.jíz.kolo; neprov.neh.; volný čas
V1102Cykl.řid.x j.jíz.kolo; neprov.neh.; výdělečná č.
V1103Cykl.řid.x j.jíz.kolo; neprov.neh.; jiné práce
V1104Cykl.řid.x j.jíz.kolo; neprov.neh.; odpočinek,jídlo
V1108Cykl.řid.x j.jíz.kolo; neprov.neh.; jiné urč.činnosti
V1109Cykl.řid.x j.jíz.kolo; neprov.neh.; NS činnosti
V111Cykl.cest.x j.jíz.kolo; neprovozní nehoda
V1110Cykl.cest.x j.jíz.kolo; neprov.neh.; sport
V1111Cykl.cest.x j.jíz.kolo; neprov.neh.; volný čas
V1112Cykl.cest.x j.jíz.kolo; neprov.neh.; výdělečná č.
V1113Cykl.cest.x j.jíz.kolo; neprov.neh.; jiné práce
V1114Cykl.cest.x j.jíz.kolo; neprov.neh.; odpočinek,jídlo
V1118Cykl.cest.x j.jíz.kolo; neprov.neh.; J. urč.činnosti
V1119Cykl.cest.x j.jíz.kolo; neprov.neh.; NS činnosti
V112Cykl.neurč.x j.jíz.kolo; neprovozní n.ehoda
V1120Cykl.neurč.x j.jíz.kolo; neprov.neh.; sport
V1121Cykl.neurč.x j.jíz.kolo; neprov.neh.; volný čas
V1122Cykl.neurč.x j.jíz.kolo; neprov.neh.; výdělečná č.
V1123Cykl.neurč.x j.jíz.kolo; neprov.neh.; jiné práce
V1124Cykl.neurč.x j.jíz.kolo; neprov.neh.; odpočinek,jídlo
V1128Cykl.neurč.x j.jíz.kolo; neprov.neh.; jiné urč.činnosti
V1129Cykl.neurč.x j.jíz.kolo; neprov.neh.; NS činnosti
V113Cykl.x j.jíz.kolo; zraněný při nastupování nebo vystupování
V1130Cykl.x j.jíz.kolo; zraněný při nast.,vyst.; sport
V1131Cykl.x j.jíz.kolo; zraněný při nast.,vyst.; volný čas
V1132Cykl.x j.jíz.kolo; zraněný při nast.,vyst.; výdělečná č.
V1133Cykl.x j.jíz.kolo; zraněný při nast.,vyst.; jiné práce
V1134Cykl.x j.jíz.kolo; zraněný při nast.,vyst.; odpočinek,jídlo
V1138Cykl.x j.jíz.kolo; zraněný při nast.,vyst.; jiné urč.činnosti
V1139Cykl.x j.jíz.kolo; zraněný při nast.,vyst.; NS činnosti
V114Cykl.řid.x j.jíz.kolo; provozní nehoda
V1140Cykl.řid.x j.jíz.kolo; provoz.neh.; sport
V1141Cykl.řid.x j.jíz.kolo; provoz.neh.; volný čas
V1142Cykl.řid.x j.jíz.kolo; provoz.neh.; výdělečná č.
V1143Cykl.řid.x j.jíz.kolo; provoz.neh.; jiné práce
V1144Cykl.řid.x j.jíz.kolo; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V1148Cykl.řid.x j.jíz.kolo; provoz.neh.; jiné urč.činnosti
V1149Cykl.řid.x j.jíz.kolo; provoz.neh.; NS činnosti
V115Cykl.ces. x j.jíz.kolo; provozní nehoda
V1150Cykl.cest.x j.jíz.kolo; provoz.neh.; sport
V1151Cykl.cest.x j.jíz.kolo; provoz.neh.; volný čas
V1152Cykl.cest.x j.jíz.kolo; provoz.neh.; výdělečná č.
V1153Cykl.cest.x j.jíz.kolo; provoz.neh.; jiné práce
V1154Cykl.cest.x j.jíz.kolo; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V1158Cykl.cest.x j.jíz.kolo; provoz.neh.; J. urč.činnosti
V1159Cykl.cest.x j.jíz.kolo; provoz.neh.; NS činnosti
V119Cykl.neurč.x j.jíz.kolo; provozní nehoda
V1190Cykl.neurč.x j.jíz.kolo; provoz.neh.; sport
V1191Cykl.neurč.x j.jíz.kolo; provoz.neh.; volný čas
V1192Cykl.neurč.x j.jíz.kolo; provoz.neh.; výdělečná č.
V1193Cykl.neurč.x j.jíz.kolo; provoz.neh.; jiné práce
V1194Cykl.neurč.x j.jíz.kolo; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V1198Cykl.neurč.x j.jíz.kolo; provoz.neh.; jiné urč.činnosti
V1199Cykl.neurč.x j.jíz.kolo; provoz.neh.; NS činnosti
V12Cyklista zraněný při srážce s 2 n.3 kolovým mot.vozidlem
V120Cyk.řid. x 2,3kol.v.; neprovozní nehoda
V1200Cykl.řid.x 2,3kol.voz.; neprov.neh.; sport
V1201Cykl.řid.x 2,3kol.voz.; neprov.neh.; volný čas
V1202Cykl.řid.x 2,3kol.voz.; neprov.neh.; výdělečná č.
V1203Cykl.řid.x 2,3kol.voz.; neprov.neh.; jiné práce
V1204Cykl.řid.x 2,3kol.voz.; neprov.neh.; odpočinek,jídlo
V1208Cykl.řid.x 2,3kol.voz.; neprov.neh.; jiné urč.činnosti
V1209Cykl.řid.x 2,3kol.voz.; neprov.neh.; NS činnosti
V121Cyk.ces. x 2,3kol.v.; neprovozní nehoda
V1210Cykl.cest.x 2,3kol.voz.; neprov.neh.; sport
V1211Cykl.cest.x 2,3kol.voz.; neprov.neh.; volný čas
V1212Cykl.cest.x 2,3kol.voz.; neprov.neh.; výdělečná č.
V1213Cykl.cest.x 2,3kol.voz.; neprov.neh.; jiné práce
V1214Cykl.cest.x 2,3kol.voz.; neprov.neh.; odpočinek,jídlo
V1218Cykl.cest.x 2,3kol.voz.; neprov.neh.; jiné urč.činnosti
V1219Cykl.cest.x 2,3kol.voz.; neprov.neh.; NS činnosti
V122Cyk.neu. x 2,3kol.v.; neprov.n.
V1220Cykl.neurč.x 2,3kol.voz.; neprov.neh.; sport
V1221Cykl.neurč.x 2,3kol.voz.; neprov.neh.; volný čas
V1222Cykl.neurč.x 2,3kol.voz.; neprov.neh.; výdělečná č.
V1223Cykl.neurč.x 2,3kol.voz.; neprov.neh.; jiné práce
V1224Cykl.neurč.x 2,3kol.voz.; neprov.neh.; odpočinek,jídlo
V1228Cykl.neurč.x 2,3kol.voz.; neprov.neh.; jiné urč.činnosti
V1229Cykl.neurč.x 2,3kol.voz.; neprov.neh.; NS činnosti
V123Cyk. x 2,3kol.v.; zra.nás.,výs.
V1230Cykl.x 2,3kol.voz.; zra.nás.,výs.; sport
V1231Cykl.x 2,3kol.voz.; zra.nás.,výs.; volný čas
V1232Cykl.x 2,3kol.voz.; zra.nás.,výs.; výdělečná č.
V1233Cykl.x 2,3kol.voz.; zra.nás.,výs.; jiné práce
V1234Cykl.x 2,3kol.voz.; zra.nás.,výs.; odpočinek,jídlo
V1238Cykl.x 2,3kol.voz.; zra.nás.,výs.; jiné urč.činnosti
V1239Cykl.x 2,3kol.voz.; zra.nás.,výs.; NS činnosti
V124Cyk.řid. x 2,3kol.v.; provoz.n.
V1240Cykl.řid.x 2,3kol.voz.; provoz.neh.; sport
V1241Cykl.řid.x 2,3kol.voz.; provoz.neh.; volný čas
V1242Cykl.řid.x 2,3kol.voz.; provoz.neh.; výdělečná č.
V1243Cykl.řid.x 2,3kol.voz.; provoz.neh.; jiné práce
V1244Cykl.řid.x 2,3kol.voz.; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V1248Cykl.řid.x 2,3kol.voz.; provoz.neh.; jiné urč.činnosti
V1249Cykl.řid.x 2,3kol.voz.; provoz.neh.; NS činnosti
V125Cyk.ces. x 2,3kol.v.; provoz.n.
V1250Cykl.cest.x 2,3kol.voz.; provoz.neh.; sport
V1251Cykl.cest.x 2,3kol.voz.; provoz.neh.; volný čas
V1252Cykl.cest.x 2,3kol.voz.; provoz.neh.; výdělečná č.
V1253Cykl.cest.x 2,3kol.voz.; provoz.neh.; jiné práce
V1254Cykl.cest.x 2,3kol.voz.; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V1258Cykl.cest.x 2,3kol.voz.; provoz.neh.; jiné urč.činnosti
V1259Cykl.cest.x 2,3kol.voz.; provoz.neh.; NS činnosti
V129Cyk.neu. x 2,3kol.v.; provoz.n.
V1290Cykl.neurč.x 2,3kol.voz.; provoz.neh.; sport
V1291Cykl.neurč.x 2,3kol.voz.; provoz.neh.; volný čas
V1292Cykl.neurč.x 2,3kol.voz.; provoz.neh.; výdělečná č.
V1293Cykl.neurč.x 2,3kol.voz.; provoz.neh.; jiné práce
V1294Cykl.neurč.x 2,3kol.voz.; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V1298Cykl.neurč.x 2,3kol.voz.; provoz.neh.; jiné urč.činnosti
V1299Cykl.neurč.x 2,3kol.voz.; provoz.neh.; NS činnosti
V13Cyklista zraněný při srážce s aut.osob.,dodáv.n.lehk.nákl.
V130Cykl.řid. x auto.; neprovoz.n.
V1300Cykl.řid.x auto.; neprovoz.neh.; sport
V1301Cykl.řid.x auto.; neprovoz.neh.; volný čas
V1302Cykl.řid.x auto.; neprovoz.neh.; výdělečná č.
V1303Cykl.řid.x auto.; neprovoz.neh.; jiné práce
V1304Cykl.řid.x auto.; neprovoz.neh.; odpočinek,jídlo
V1308Cykl.řid.x auto.; neprovoz.neh.; jiné urč.činnosti
V1309Cykl.řid.x auto.; neprovoz.neh.; NS činnosti
V131Cykl.cest. x auto.; neprovoz.n.
V1310Cykl.cest.x auto.; neprovoz.neh.; sport
V1311Cykl.cest.x auto.; neprovoz.neh.; volný čas
V1312Cykl.cest.x auto.; neprovoz.neh.; výdělečná č.
V1313Cykl.cest.x auto.; neprovoz.neh.; jiné práce
V1314Cykl.cest.x auto.; neprovoz.neh.; odpočinek,jídlo
V1318Cykl.cest.x auto.; neprovoz.neh.; jiné urč.činnosti
V1319Cykl.cest.x auto.; neprovoz.neh.; NS činnosti
V132Cykl.neurč. x auto.; neprovoz.n.
V1320Cykl.neurč.x auto.; neprovoz.neh.; sport
V1321Cykl.neurč.x auto.; neprovoz.neh.; volný čas
V1322Cykl.neurč.x auto.; neprovoz.neh.; výdělečná č.
V1323Cykl.neurč.x auto.; neprovoz.neh.; jiné práce
V1324Cykl.neurč.x auto.; neprovoz.neh.; odpočinek,jídlo
V1328Cykl.neurč.x auto.; neprovoz.neh.; jiné urč.činnosti
V1329Cykl.neurč.x auto.; neprovoz.neh.; NS činnosti
V133Cykl.neurč.x auto.; zraněný při nást.,výst.
V1330Cykl.neurč.x auto.; zraněný při nást.,výst.; sport
V1331Cykl.neurč.x auto.; zraněný při nást.,výst.; volný čas
V1332Cykl.neurč.x auto.; zraněný při nást.,výst.; výdělečná č.
V1333Cykl.neurč.x auto.; zraněný při nást.,výst.; jiné práce
V1334Cykl.neurč.x auto.; zraněný při nást.,výst.; odpočinek,jídlo
V1338Cykl.neurč.x auto.; zraněný při nást.,výst.; jiné urč.činnosti
V1339Cykl.neurč.x auto.; zraněný při nást.,výst.; NS činnosti
V134Cykl.řid. x auto.; provoz.neh.
V1340Cykl.řid.x auto.; provoz.neh.; sport
V1341Cykl.řid.x auto.; provoz.neh.; volný čas
V1342Cykl.řid.x auto.; provoz.neh.; výdělečná č.
V1343Cykl.řid.x auto.; provoz.neh.; jiné práce
V1344Cykl.řid.x auto.; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V1348Cykl.řid.x auto.; provoz.neh.; jiné urč.činnosti
V1349Cykl.řid.x auto.; provoz.neh.; NS činnosti
V135Cykl.cest. x auto.; provoz.neh.
V1350Cykl.cest.x auto.; provoz.neh.; sport
V1351Cykl.cest.x auto.; provoz.neh.; volný čas
V1352Cykl.cest.x auto.; provoz.neh.; výdělečná č.
V1353Cykl.cest.x auto.; provoz.neh.; jiné práce
V1354Cykl.cest.x auto.; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V1358Cykl.cest.x auto.; provoz.neh.; jiné urč.činnosti
V1359Cykl.cest.x auto.; provoz.neh.; NS činnosti
V139Cykl.neurč.x auto.; provoz.neh.
V1390Cykl.neurč.x auto.; provoz.neh.; sport
V1391Cykl.neurč.x auto.; provoz.neh.; volný čas
V1392Cykl.neurč.x auto.; provoz.neh.; výdělečná č.
V1393Cykl.neurč.x auto.; provoz.neh.; jiné práce
V1394Cykl.neurč.x auto.; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V1398Cykl.neurč.x auto.; provoz.neh.; jiné urč.činnosti
V1399Cykl.neurč.x auto.; provoz.neh.; NS činnosti
V14Cyklista zraněný při srážce s těž. nákl.autom. n.autobusem
V140Cykl.řid.x náklad.; neprovoz.nehoda
V1400Cykl.řid.x náklad.; neprovoz.neh.; sport
V1401Cykl.řid.x náklad.; neprovoz.neh.; volný čas
V1402Cykl.řid.x náklad.; neprovoz.neh.; výdělečná č.
V1403Cykl.řid.x náklad.; neprovoz.neh.; jiné práce
V1404Cykl.řid.x náklad.; neprovoz.neh.; odpočinek,jídlo
V1408Cykl.řid.x náklad.; neprovoz.neh.; jiné urč.činnosti
V1409Cykl.řid.x náklad.; neprovoz.neh.; NS činnosti
V141Cykl.ces.x náklad.; neprovoz.nehoda
V1410Cykl.cest.x náklad.; neprovoz.neh.; sport
V1411Cykl.cest.x náklad.; neprovoz.neh.; volný čas
V1412Cykl.cest.x náklad.; neprovoz.neh.; výdělečná č.
V1413Cykl.cest.x náklad.; neprovoz.neh.; jiné práce
V1414Cykl.cest.x náklad.; neprovoz.neh.; odpočinek,jídlo
V1418Cykl.cest.x náklad.; neprovoz.neh.; J. urč.činnosti
V1419Cykl.cest.x náklad.; neprovoz.neh.; NS činnosti
V142Cykl.neu.x náklad.; neprovoz.nehoda
V1420Cykl.neurč.x náklad.; neprovoz.neh.; sport
V1421Cykl.neurč.x náklad.; neprovoz.neh.; volný čas
V1422Cykl.neurč.x náklad.; neprovoz.neh.; výdělečná č.
V1423Cykl.neurč.x náklad.; neprovoz.neh.; jiné práce
V1424Cykl.neurč.x náklad.; neprovoz.neh.; odpočinek,jídlo
V1428Cykl.neurč.x náklad.; neprovoz.neh.; jiné urč.činnosti
V1429Cykl.neurč.x náklad.; neprovoz.neh.; NS činnosti
V143Cykl.x náklad.; zraněný při nást.,výst.
V1430Cykl.x náklad.; zraněný při nást.,výst.; sport
V1431Cykl.x náklad.; zraněný při nást.,výst.; volný čas
V1432Cykl.x náklad.; zraněný při nást.,výst.; výdělečná č.
V1433Cykl.x náklad.; zraněný při nást.,výst.; jiné práce
V1434Cykl.x náklad.; zraněný při nást.,výst.; odpočinek,jídlo
V1438Cykl.x náklad.; zraněný při nást.,výst.; jiné urč.činnosti
V1439Cykl.x náklad.; zraněný při nást.,výst.; NS činnosti
V144Cykl.řidič x náklad.; provozní nehoda
V1440Cykl.řidič x náklad.; provoz.neh.; sport
V1441Cykl.řidič x náklad.; provoz.neh.; volný čas
V1442Cykl.řidič x náklad.; provoz.neh.; výdělečná č.
V1443Cykl.řidič x náklad.; provoz.neh.; jiné práce
V1444Cykl.řidič x náklad.; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V1448Cykl.řidič x náklad.; provoz.neh.; jiné urč.činnosti
V1449Cykl.řidič x náklad.; provoz.neh.; NS činnosti
V145Cykl.cest. x náklad.; provozní nehoda
V1450Cykl.cest.x náklad.; provoz.neh.; sport
V1451Cykl.cest.x náklad.; provoz.neh.; volný čas
V1452Cykl.cest.x náklad.; provoz.neh.; výdělečná č.
V1453Cykl.cest.x náklad.; provoz.neh.; jiné práce
V1454Cykl.cest.x náklad.; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V1458Cykl.cest.x náklad.; provoz.neh.; jiné urč.činnosti
V1459Cykl.cest.x náklad.; provoz.neh.; NS činnosti
V149Cykl.neur. x náklad.; provozní nehoda
V1490Cykl.neurč.x náklad.; provoz.neh.; sport
V1491Cykl.neurč.x náklad.; provoz.neh.; volný čas
V1492Cykl.neurč.x náklad.; provoz.neh.; výdělečná č.
V1493Cykl.neurč.x náklad.; provoz.neh.; jiné práce
V1494Cykl.neurč.x náklad.; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V1498Cykl.neurč.x náklad.; provoz.neh.; jiné urč.činnosti
V1499Cykl.neurč.x náklad.; provoz.neh.; NS činnosti
V15Cyklista zraněný při srážce s želez.vlakem n.vozidlem
V150Cykl.řid. x želez.; neprovozní nehoda
V1500Cykl.řid.x želez.; neprovoz.neh.; sport
V1501Cykl.řid.x želez.; neprovoz.neh.; volný čas
V1502Cykl.řid.x želez.; neprovoz.neh.; výdělečná č.
V1503Cykl.řid.x želez.; neprovoz.neh.; jiné práce
V1504Cykl.řid.x želez.; neprovoz.neh.; odpočinek,jídlo
V1508Cykl.řid.x želez.; neprovoz.neh.; jiné urč.činnosti
V1509Cykl.řid.x želez.; neprovoz.neh.; NS činnosti
V151Cykl.ces. x želez.; neprovozní nehoda
V1510Cykl.cest.x želez.; neprovoz.neh.; sport
V1511Cykl.cest.x želez.; neprovoz.neh.; volný čas
V1512Cykl.cest.x želez.; neprovoz.neh.; výdělečná č.
V1513Cykl.cest.x želez.; neprovoz.neh.; jiné práce
V1514Cykl.cest.x želez.; neprovoz.neh.; odpočinek,jídlo
V1518Cykl.cest.x želez.; neprovoz.neh.; jiné urč.činnosti
V1519Cykl.cest.x želez.; neprovoz.neh.; NS činnosti
V152Cykl.neur.x želez.; neprovozní nehoda
V1520Cykl.neurč.x želez.; neprovoz.neh.; sport
V1521Cykl.neurč.x želez.; neprovoz.neh.; volný čas
V1522Cykl.neurč.x želez.; neprovoz.neh.; výdělečná č.
V1523Cykl.neurč.x želez.; neprovoz.neh.; jiné práce
V1524Cykl.neurč.x želez.; neprovoz.neh.; odpočinek,jídlo
V1528Cykl.neurč.x želez.; neprovoz.neh.; J. urč.činnosti
V1529Cykl.neurč.x želez.; neprovoz.neh.; NS činnosti
V153Cykl. x želez.; zraněný při nást.,výstupu
V1530Cykl.x želez.; zraněný při nást.,výst.; sport
V1531Cykl.x želez.; zraněný při nást.,výst.; volný čas
V1532Cykl.x želez.; zraněný při nást.,výst.; výdělečná č.
V1533Cykl.x želez.; zraněný při nást.,výst.; jiné práce
V1534Cykl.x želez.; zraněný při nást.,výst.; odpočinek,jídlo
V1538Cykl.x želez.; zraněný při nást.,výst.; jiné urč.činnosti
V1539Cykl.x želez.; zraněný při nást.,výst.; NS činnosti
V154Cykl.řid. x želez.; provozní nehoda
V1540Cykl.řid.x želez.; provozní neh.; sport
V1541Cykl.řid.x želez.; provozní neh.; volný čas
V1542Cykl.řid.x želez.; provozní neh.; výdělečná č.
V1543Cykl.řid.x želez.; provozní neh.; jiné práce
V1544Cykl.řid.x želez.; provozní neh.; odpočinek,jídlo
V1548Cykl.řid.x želez.; provozní neh.; jiné urč.činnosti
V1549Cykl.řid.x želez.; provozní neh.; NS činnosti
V155Cykl.ces. x želez.; provozní.nehoda
V1550Cykl.cest.x želez.; provozní.neh.; sport
V1551Cykl.cest.x želez.; provozní.neh.; volný čas
V1552Cykl.cest.x želez.; provozní.neh.; výdělečná č.
V1553Cykl.cest.x želez.; provozní.neh.; jiné práce
V1554Cykl.cest.x želez.; provozní.neh.; odpočinek,jídlo
V1558Cykl.cest.x želez.; provozní.neh.; jiné urč.činnosti
V1559Cykl.cest.x želez.; provozní.neh.; NS činnosti
V159Cykl.neur. x želez.; provoz.n.
V1590Cykl.neurč.x želez.; provoz.neh.; sport
V1591Cykl.neurč.x želez.; provoz.neh.; volný čas
V1592Cykl.neurč.x želez.; provoz.neh.; výdělečná č.
V1593Cykl.neurč.x želez.; provoz.neh.; jiné práce
V1594Cykl.neurč.x želez.; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V1598Cykl.neurč.x želez.; provoz.neh.; jiné urč.činnosti
V1599Cykl.neurč.x želez.; provoz.neh.; NS činnosti
V16Cyklista zraněný při srážce s jiným nemotorovým vozidlem
V160Cykl.řid. x jinému nemot.vozidlu; neprovozní nehoda
V1600Cykl.řid.x j.nem.voz.; neprov.neh.; sport
V1601Cykl.řid.x j.nem.voz.; neprov.neh.; volný čas
V1602Cykl.řid.x j.nem.voz.; neprov.neh.; výdělečná č.
V1603Cykl.řid.x j.nem.voz.; neprov.neh.; jiné práce
V1604Cykl.řid.x j.nem.voz.; neprov.neh.; odpočinek,jídlo
V1608Cykl.řid.x j.nem.voz.; neprov.neh.; jiné urč. činnosti
V1609Cykl.řid.x j.nem.voz.; neprov.neh.; NS činnosti
V161Cykl.ces. x jinému nemot.vozidlu; neprovozní nehoda
V1610Cykl.cest.x j.nem.voz.; neprov.neh.; sport
V1611Cykl.cest.x j.nem.voz.; neprov.neh.; volný čas
V1612Cykl.cest.x j.nem.voz.; neprov.neh.; výdělečná č.
V1613Cykl.cest.x j.nem.voz.; neprov.neh.; jiné práce
V1614Cykl.cest.x j.nem.voz.; neprov.neh.; odpočinek,jídlo
V1618Cykl.cest.x j.nem.voz.; neprov.neh.; jiné urč.činnosti
V1619Cykl.cest.x j.nem.voz.; neprov.neh.; NS činnosti
V162Cykl.neu. x jinému nemot.vozidlu; neprovozní nehoda
V1620Cykl.neurč.x j.nem.voz.; neprov.neh.; sport
V1621Cykl.neurč.x j.nem.voz.; neprov.neh.; volný čas
V1622Cykl.neurč.x j.nem.voz.; neprov.neh.; výdělečná č.
V1623Cykl.neurč.x j.nem.voz.; neprov.neh.; jiné práce
V1624Cykl.neurč.x j.nem.voz.; neprov.neh.; odpočinek,jídlo
V1628Cykl.neurč.x j.nem.voz.; neprov.neh.; jiné urč.činnosti
V1629Cykl.neurč.x j.nem.voz.; neprov.neh.; NS činnosti
V163Cykl. x j.nem.v.; zraněný při nást.,výstupu
V1630Cykl.x j.nem.voz.; zraněný při nást.,výst.; sport
V1631Cykl.x j.nem.voz.; zraněný při nást.,výst.; volný čas
V1632Cykl.x j.nem.voz.; zraněný při nást.,výst.; výdělečná č.
V1633Cykl.x j.nem.voz.; zraněný při nást.,výst.; jiné práce
V1634Cykl.x j.nem.voz.; zraněný při nást.,výst.; odpočinek,jídlo
V1638Cykl.x j.nem.voz.; zraněný při nást.,výst.; jiné urč.činnosti
V1639Cykl.x j.nem.voz.; zraněný při nást.,výst.; NS činnosti
V164Cykl.řid. x jiným nemot.vozidlem; provozní nehoda
V1640Cykl.řid.x j.nem.voz.; provoz.neh.; sport
V1641Cykl.řid.x j.nem.voz.; provoz.neh.; volný čas
V1642Cykl.řid.x j.nem.voz.; provoz.neh.; výdělečná č.
V1643Cykl.řid.x j.nem.voz.; provoz.neh.; jiné práce
V1644Cykl.řid.x j.nem.voz.; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V1648Cykl.řid.x j.nem.voz.; provoz.neh.; J. urč.činnosti
V1649Cykl.řid.x j.nem.voz.; provoz.neh.; NS činnosti
V165Cykl.cest. x jiným nemot.vozidlem; provozní nehoda
V1650Cykl.cest.x j.nem.voz.; provoz.neh.; sport
V1651Cykl.cest.x j.nem.voz.; provoz.neh.; volný čas
V1652Cykl.cest.x j.nem.voz.; provoz.neh.; výdělečná č.
V1653Cykl.cest.x j.nem.voz.; provoz.neh.; jiné práce
V1654Cykl.cest.x j.nem.voz.; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V1658Cykl.cest.x j.nem.voz.; provoz.neh.; jiné urč.činnosti
V1659Cykl.cest.x j.nem.voz.; provoz.neh.; NS činnosti
V169Cykl.neurč. x jiným nemot.vozidlem; provozní nehoda
V1690Cykl.neurč.x j.nem.voz.; provoz.neh.; sport
V1691Cykl.neurč.x j.nem.voz.; provoz.neh.; volný čas
V1692Cykl.neurč.x j.nem.voz.; provoz.neh.; výdělečná č.
V1693Cykl.neurč.x j.nem.voz.; provoz.neh.; jiné práce
V1694Cykl.neurč.x j.nem.voz.; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V1698Cykl.neurč.x j.nem.voz.; provoz.neh.; jiné urč.činnosti
V1699Cykl.neurč.x j.nem.voz.; provoz.neh.; NS činnosti
V17Cyklista zraněný při srážce s pevnou překážkou
V170Cykl.řidič x pevné překážce; neprovozní nehoda
V1700Cykl.řid.x pev.přek.; neprov.neh.; sport
V1701Cykl.řid.x pev.přek.; neprov.neh.; volný čas
V1702Cykl.řid.x pev.přek.; neprov.neh.; výdělečná č.
V1703Cykl.řid.x pev.přek.; neprov.neh.; jiné práce
V1704Cykl.řid.x pev.přek.; neprov.neh.; odpočinek,jídlo
V1708Cykl.řid.x pev.přek.; neprov.neh.; jiné urč.činnosti
V1709Cykl.řid.x pev.přek.; neprov.neh.; NS činnosti
V171Cykl.cest. x pevné překážce; neprovozní nehoda
V1710Cykl.cest.x pev.přek.; neprov.neh.; sport
V1711Cykl.cest.x pev.přek.; neprov.neh.; volný čas
V1712Cykl.cest.x pev.přek.; neprov.neh.; výdělečná č.
V1713Cykl.cest.x pev.přek.; neprov.neh.; jiné práce
V1714Cykl.cest.x pev.přek.; neprov.neh.; odpočinek,jídlo
V1718Cykl.cest.x pev.přek.; neprov.neh.; J. urč.činnosti
V1719Cykl.cest.x pev.přek.; neprov.neh.; NS činnosti
V172Cykl.neurč. x pevné překážce; neprovozní nehooda
V1720Cykl.neurč.x pev.přek.; neprov.neh.; sport
V1721Cykl.neurč.x pev.přek.; neprov.neh.; volný čas
V1722Cykl.neurč.x pev.přek.; neprov.neh.; výdělečná č.
V1723Cykl.neurč.x pev.přek.; neprov.neh.; jiné práce
V1724Cykl.neurč.x pev.přek.; neprov.neh.; odpočinek,jídlo
V1728Cykl.neurč.x pev.přek.; neprov.neh.; jiné urč.činnosti
V1729Cykl.neurč.x pev.přek.; neprov.neh.; NS činnosti
V173Cykl. x pevné překážce; zraněný při nást.,výst.
V1730Cykl.x pev.přek.; zraněný při nást.,výst.; sport
V1731Cykl.x pev.přek.; zraněný při nást.,výst.; volný čas
V1732Cykl.x pev.přek.; zraněný při nást.,výst.; výdělečná č.
V1733Cykl.x pev.přek.; zraněný při nást.,výst.; jiné práce
V1734Cykl.x pev.přek.; zraněný při nást.,výst.; odpočinek,jídlo
V1738Cykl.x pev.přek.; zraněný při nást.,výst.; jiné urč.činnosti
V1739Cykl.x pev.přek.; zraněný při nást.,výst.; NS činnosti
V174Cykl.řidič x pevné překážce; provozní nehoda
V1740Cykl.řid.x pev.přek.; provoz.neh.; sport
V1741Cykl.řid.x pev.přek.; provoz.neh.; volný čas
V1742Cykl.řid.x pev.přek.; provoz.neh.; výdělečná č.
V1743Cykl.řid.x pev.přek.; provoz.neh.; jiné práce
V1744Cykl.řid.x pev.přek.; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V1748Cykl.řid.x pev.přek.; provoz.neh.; jiné urč.činnosti
V1749Cykl.řid.x pev.přek.; provoz.neh.; NS činnosti
V175Cykl.cest. x pevné překážce; provozní nehoda
V1750Cykl.cest.x pev.přek.; provoz.neh.; sport
V1751Cykl.cest.x pev.přek.; provoz.neh.; volný čas
V1752Cykl.cest.x pev.přek.; provoz.neh.; výdělečná č.
V1753Cykl.cest.x pev.přek.; provoz.neh.; jiné práce
V1754Cykl.cest.x pev.přek.; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V1758Cykl.cest.x pev.přek.; provoz.neh.; J. urč.činnosti
V1759Cykl.cest.x pev.přek.; provoz.neh.; NS činnosti
V179Cykl.neurč. x pevné překážce; provozní nehoda
V1790Cykl.neurč.x pev.přek.; provoz.neh.; sport
V1791Cykl.neurč.x pev.přek.; provoz.neh.; volný čas
V1792Cykl.neurč.x pev.přek.; provoz.neh.; výdělečná č.
V1793Cykl.neurč.x pev.přek.; provoz.neh.; jiné práce
V1794Cykl.neurč.x pev.přek.; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V1798Cykl.neurč.x pev.přek.; provoz.neh.; jiné urč.činnosti
V1799Cykl.neurč.x pev.přek.; provoz.neh.; NS činnosti
V18Cyklista zraněný při dopravní nehodě bez srážky
V180Cykl.řidič bez srážky; neprovozní nehoda
V1800Cykl.řid.bez srážky; neprov.neh.; sport
V1801Cykl.řid.bez srážky; neprov.neh.; volný čas
V1802Cykl.řid.bez srážky; neprov.neh.; výdělečná č.
V1803Cykl.řid.bez srážky; neprov.neh.; jiné práce
V1804Cykl.řid.bez srážky; neprov.neh.; odpočinek,jídlo
V1808Cykl.řid.bez srážky; neprov.neh.; jiné urč.činnosti
V1809Cykl.řid.bez srážky; neprov.neh.; NS činnosti
V181Cykl.cest.bez srážky; neprovozní nehoda
V1810Cykl.cest.bez srážky; neprov.neh.; sport
V1811Cykl.cest.bez srážky; neprov.neh.; volný čas
V1812Cykl.cest.bez srážky; neprov.neh.; výdělečná č.
V1813Cykl.cest.bez srážky; neprov.neh.; jiné práce
V1814Cykl.cest.bez srážky; neprov.neh.; odpočinek,jídlo
V1818Cykl.cest.bez srážky; neprov.neh.; jiné urč.činnosti
V1819Cykl.cest.bez srážky; neprov.neh.; NS činnosti
V182Cykl.neurč bez srážky; neprovozní nehoda
V1820Cykl.neurč.bez srážky; neprov.neh.; sport
V1821Cykl.neurč.bez srážky; neprov.neh.; volný čas
V1822Cykl.neurč.bez srážky; neprov.neh.; výdělečná č.
V1823Cykl.neurč.bez srážky; neprov.neh.; jiné práce
V1824Cykl.neurč.bez srážky; neprov.neh.; odpočinek,jídlo
V1828Cykl.neurč.bez srážky; neprov.neh.; J. urč.činnosti
V1829Cykl.neurč.bez srážky; neprov.neh.; NS činnosti
V183Cykl.bez srážky; zraněný při nást.,výst.
V1830Cykl.bez srážky; zraněný při nást.,výst.; sport
V1831Cykl.bez srážky; zraněný při nást.,výst.; volný čas
V1832Cykl.bez srážky; zraněný při nást.,výst.; výdělečná č.
V1833Cykl.bez srážky; zraněný při nást.,výst.; jiné práce
V1834Cykl.bez srážky; zraněný při nást.,výst.; odpočinek,jídlo
V1838Cykl.bez srážky; zraněný při nást.,výst.; jiné urč.činnosti
V1839Cykl.bez srážky; zraněný při nást.,výst.; NS činnosti
V184Cykl.řidič bez srážky; provozní nehoda
V1840Cykl.řid.bez srážky; provoz.neh.; sport
V1841Cykl.řid.bez srážky; provoz.neh.; volný čas
V1842Cykl.řid.bez srážky; provoz.neh.; výdělečná č.
V1843Cykl.řid.bez srážky; provoz.neh.; jiné práce
V1844Cykl.řid.bez srážky; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V1848Cykl.řid.bez srážky; provoz.neh.; jiné urč.činnosti
V1849Cykl.řid.bez srážky; provoz.neh.; NS činnosti
V185Cykl.cest.bez srážky; provozní nehoda
V1850Cykl.cest.bez srážky; provoz.neh.; sport
V1851Cykl.cest.bez srážky; provoz.neh.; volný čas
V1852Cykl.cest.bez srážky; provoz.neh.; výdělečná č.
V1853Cykl.cest.bez srážky; provoz.neh.; jiné práce
V1854Cykl.cest.bez srážky; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V1858Cykl.cest.bez srážky; provoz.neh.; jiné urč.činnosti
V1859Cykl.cest.bez srážky; provoz.neh.; NS činnosti
V189Cykl.neurč. bez srážky; provozní nehoda
V1890Cykl.neurč.bez srážky; provoz.neh.; sport
V1891Cykl.neurč.bez srážky; provoz.neh.; volný čas
V1892Cykl.neurč.bez srážky; provoz.neh.; výdělečná č.
V1893Cykl.neurč.bez srážky; provoz.neh.; jiné práce
V1894Cykl.neurč.bez srážky; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V1898Cykl.neurč.bez srážky; provoz.neh.; J. urč.činnosti
V1899Cykl.neurč.bez srážky; provoz.neh.; NS činnosti
V19Cyklista zraněný při jiné a neurč.dopr.nehodě
V190Cykl.řidič x jinému motorovému vozidlu; neprovozní nehoda
V1900Cykl.řid.x j.mot.voz.; neprov.neh.; sport
V1901Cykl.řid.x j.mot.voz.; neprov.neh.; volný čas
V1902Cykl.řid.x j.mot.voz.; neprov.neh.; výdělečná č.
V1903Cykl.řid.x j.mot.voz.; neprov.neh.; jiné práce
V1904Cykl.řid.x j.mot.voz.; neprov.neh.; odpočinek,jídlo
V1908Cykl.řid.x j.mot.voz.; neprov.neh.; jiné urč.činnosti
V1909Cykl.řid.x j.mot.voz.; neprov.neh.; NS činnosti
V191Cykl.cest. x jinému motorovému vozidlu; neprovozné nehoda
V1910Cykl.cest.x j.mot.voz.; neprov.neh.; sport
V1911Cykl.cest.x j.mot.voz.; neprov.neh.; volný čas
V1912Cykl.cest.x j.mot.voz.; neprov.neh.; výdělečná č.
V1913Cykl.cest.x j.mot.voz.; neprov.neh.; jiné práce
V1914Cykl.cest.x j.mot.voz.; neprov.neh.; odpočinek,jídlo
V1918Cykl.cest.x j.mot.voz.; neprov.neh.; jiné urč.činnosti
V1919Cykl.cest.x j.mot.voz.; neprov.neh.; NS činnosti
V192Cykl.neurč. x jinému motorovému vozidlu; neprovozní nehoda
V1920Cykl.neurč.x j.mot.voz.; neprov.neh.; sport
V1921Cykl.neurč.x j.mot.voz.; neprov.neh.; volný čas
V1922Cykl.neurč.x j.mot.voz.; neprov.neh.; výdělečná č.
V1923Cykl.neurč.x j.mot.voz.; neprov.neh.; jiné práce
V1924Cykl.neurč.x j.mot.voz.; neprov.neh.; odpočinek,jídlo
V1928Cykl.neurč.x j.mot.voz.; neprov.neh.; jiné urč.činnosti
V1929Cykl.neurč.x j.mot.voz.; neprov.neh.; NS činnosti
V193Cykl.zraněný při neurčené neprovozní nehodě
V1930Cykl.zraněný při neurč.neprov.neh.; sport
V1931Cykl.zraněný při neurč.neprov.neh.; volný čas
V1932Cykl.zraněný při neurč.neprov.neh.; výdělečná č.
V1933Cykl.zraněný při neurč.neprov.neh.; jiné práce
V1934Cykl.zraněný při neurč.neprov.neh.; odpočinek,jídlo
V1938Cykl.zraněný při neurč.neprov.neh.; jiné urč.činnosti
V1939Cykl.zraněný při neurč.neprov.neh.; NS činnosti
V194Cykl.řidič x jinému motorovému vozidlu; provozní nehoda
V1940Cykl.řid.x j.mot.voz.; provoz.neh.; sport
V1941Cykl.řid.x j.mot.voz.; provoz.neh.; volný čas
V1942Cykl.řid.x j.mot.voz.; provoz.neh.; výdělečná č.
V1943Cykl.řid.x j.mot.voz.; provoz.neh.; jiné práce
V1944Cykl.řid.x j.mot.voz.; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V1948Cykl.řid.x j.mot.voz.; provoz.neh.; J. urč.činnosti
V1949Cykl.řid.x j.mot.voz.; provoz.neh.; NS činnosti
V195Cykl.cest. x jinému motorovému vozidlu; provozní nehoda
V1950Cykl.cest.x j.mot.voz.; provoz.neh.; sport
V1951Cykl.cest.x j.mot.voz.; provoz.neh.; volný čas
V1952Cykl.cest.x j.mot.voz.; provoz.neh.; výdělečná č.
V1953Cykl.cest.x j.mot.voz.; provoz.neh.; jiné práce
V1954Cykl.cest.x j.mot.voz.; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V1958Cykl.cest.x j.mot.voz.; provoz.neh.; jiné urč.činnosti
V1959Cykl.cest.x j.mot.voz.; provoz.neh.; NS činnosti
V196Cykl.neurč. x jinému motorovému vozidlu; provozní nehoda
V1960Cykl.neurč.x j.mot.voz.; provoz.neh.; sport
V1961Cykl.neurč.x j.mot.voz.; provoz.neh.; volný čas
V1962Cykl.neurč.x j.mot.voz.; provoz.neh.; výdělečná č.
V1963Cykl.neurč.x j.mot.voz.; provoz.neh.; jiné práce
V1964Cykl.neurč.x j.mot.voz.; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V1968Cykl.neurč.x j.mot.voz.; provoz.neh.; jiné urč.činnosti
V1969Cykl.neurč.x j.mot.voz.; provoz.neh.; NS činnosti
V198Cykl.zraněný při jiné určené dopravní nehodě
V1980Cykl.zraněný při j.urč.dopr.nehod.; sport
V1981Cykl.zraněný při j.urč.dopr.nehod.; volný čas
V1982Cykl.zraněný při j.urč.dopr.nehod.; výdělečná č.
V1983Cykl.zraněný při j.urč.dopr.nehod.; jiné práce
V1984Cykl.zraněný při j.urč.dopr.nehod.; odpočinek,jídlo
V1988Cykl.zraněný při j.urč.dopr.nehod.; jiné urč.činnosti
V1989Cykl.zraněný při j.urč.dopr.nehod.; NS činnosti
V199Cykl.zraněný při neurčené provozní nehodě
V1990Cykl.zraněný při neurč.provoz.nehodě; sport
V1991Cykl.zraněný při neurč.provoz.nehodě; volný čas
V1992Cykl.zraněný při neurč.provoz.nehodě; výdělečná č.
V1993Cykl.zraněný při neurč.provoz.nehodě; jiné práce
V1994Cykl.zraněný při neurč.provoz.nehodě; odpočinek,jídlo
V1998Cykl.zraněný při neurč.provoz.nehodě; jiné urč.činnosti
V1999Cykl.zraněný při neurč.provoz.nehodě; NS činnosti
V20Jezd.na motoc.zraněný při srážce s chodcem n.zvířetem
V200Mot.řid. x chod.; neprovoz.neh.
V2000Mot.řid.x chod.; neprovoz.neh.; sport
V2001Mot.řid.x chod.; neprovoz.neh.; volný čas
V2002Mot.řid.x chod.; neprovoz.neh.; výdělečná č.
V2003Mot.řid.x chod.; neprovoz.neh.; jiné práce
V2004Mot.řid.x chod.; neprovoz.neh.; odpočinek,jídlo
V2008Mot.řid.x chod.; neprovoz.neh.; jiné urč.činnosti
V2009Mot.řid.x chod.; neprovoz.neh.; NS činnosti
V201Motocyklista cest. x chod.; neprovozní nehoda
V2010Mot.cest.x chod.; neprovoz.neh.; sport
V2011Mot.cest.x chod.; neprovoz.neh.; volný čas
V2012Mot.cest.x chod.; neprovoz.neh.; výdělečná č.
V2013Mot.cest.x chod.; neprovoz.neh.; jiné práce
V2014Mot.cest.x chod.; neprovoz.neh.; odpočinek,jídlo
V2018Mot.cest.x chod.; neprovoz.neh.; jiné urč.činnosti
V2019Mot.cest.x chod.; neprovoz.neh.; NS činnosti
V202Motocyklista neurč. x chod.; neprovozní nehoda
V2020Mot.neurč.x chod.; neprovoz.neh.; sport
V2021Mot.neurč.x chod.; neprovoz.neh.; volný čas
V2022Mot.neurč.x chod.; neprovoz.neh.; výdělečná č.
V2023Mot.neurč.x chod.; neprovoz.neh.; jiné práce
V2024Mot.neurč.x chod.; neprovoz.neh.; odpočinek,jídlo
V2028Mot.neurč.x chod.; neprovoz.neh.; jiné urč.činnosti
V2029Mot.neurč.x chod.; neprovoz.neh.; NS činnosti
V203Motocykl.osoba x chod.; zraněná při nástupu n.výstupu
V2030Motocykl.x chod.; zra.nást.výs.; sport
V2031Motocykl.x chod.; zra.nást.výs.; volný čas
V2032Motocykl.x chod.; zra.nást.výs.; výdělečná č.
V2033Motocykl.x chod.; zra.nást.výs.; jiné práce
V2034Motocykl.x chod.; zra.nást.výs.; odpočinek,jídlo
V2038Motocykl.x chod.; zra.nást.výs.; jiné urč.činnosti
V2039Motocykl.x chod.; zra.nást.výs.; NS činnosti
V204Motocyklista řidič zraněný x chod.; provozní nehoda
V2040Mot.řid.x chod.; provozní neh.; sport
V2041Mot.řid.x chod.; provozní neh.; volný čas
V2042Mot.řid.x chod.; provozní neh.; výdělečná č.
V2043Mot.řid.x chod.; provozní neh.; jiné práce
V2044Mot.řid.x chod.; provozní neh.; odpočinek,jídlo
V2048Mot.řid.x chod.; provozní neh.; jiné urč.činnosti
V2049Mot.řid.x chod.; provozní neh.; NS činnosti
V205Motocyklista cestující zraněný x chod.; provozní nehoda
V2050Mot.cest.x chod.; provozní neh.; sport
V2051Mot.cest.x chod.; provozní neh.; volný čas
V2052Mot.cest.x chod.; provozní neh.; výdělečná č.
V2053Mot.cest.x chod.; provozní neh.; jiné práce
V2054Mot.cest.x chod.; provozní neh.; odpočinek,jídlo
V2058Mot.cest.x chod.; provozní neh.; jiné urč.činnosti
V2059Mot.cest.x chod.; provozní neh.; NS činnosti
V209Motocyklista neurč. zraněný x chod.; provozní nehoda
V2090Mot.neurč.x chod.; provozní neh.; sport
V2091Mot.neurč.x chod.; provozní neh.; volný čas
V2092Mot.neurč.x chod.; provozní neh.; výdělečná č.
V2093Mot.neurč.x chod.; provozní neh.; jiné práce
V2094Mot.neurč.x chod.; provozní neh.; odpočinek,jídlo
V2098Mot.neurč.x chod.; provozní neh.; jiné urč.činnosti
V2099Mot.neurč.x chod.; provozní neh.; NS činnosti
V21Jezdec na motocyklu zraněný při srážce s jízdním kolem
V210Motocyklista řidič zraněný x jízdní kolo; neprovozní nehoda
V2100Mot.řid.x j.kolo; neprovoz.neh.; sport
V2101Mot.řid.x j.kolo; neprovoz.neh.; volný čas
V2102Mot.řid.x j.kolo; neprovoz.neh.; výdělečná č.
V2103Mot.řid.x j.kolo; neprovoz.neh.; jiné práce
V2104Mot.řid.x j.kolo; neprovoz.neh.; odpočinek,jídlo
V2108Mot.řid x j.kolo; neprovoz.neh.; jiné urč.činnosti
V2109Mot.řid.x j.kolo; neprovoz.neh.; NS činnosti
V211Motocyklista cestující zraněný x jízdní kolo; neprovozní nehoda
V2110Mot.cest.x j.kolo; neprovoz.neh.; sport
V2111Mot.cest.x j.kolo; neprovoz.neh.; volný čas
V2112Mot.cest.x j.kolo; neprovoz.neh.; výdělečná č.
V2113Mot.cest.x j.kolo; neprovoz.neh.; jiné práce
V2114Mot.cest.x j.kolo; neprovoz.neh.; odpočinek,jídlo
V2118Mot.cest.x j.kolo; neprovoz.neh.; jiné urč.činnosti
V2119Mot.cest.x j.kolo; neprovoz.neh.; NS činnosti
V212Motocyklista nezrčený zraněný x jízdní kolo; neprovozní nehoda
V2120Mot.neurč.x j.kolo; neprovoz.neh.; sport
V2121Mot.neurč.x j.kolo; neprovoz.neh.; volný čas
V2122Mot.neurč.x j.kolo; neprovoz.neh.; výdělečná č.
V2123Mot.neurč.x j.kolo; neprovoz.neh.; jiné práce
V2124Mot.neurč.x j.kolo; neprovoz.neh.; odpočinek,jídlo
V2128Mot.neurč.x j.kolo; neprovoz.neh.; jiné urč.činnosti
V2129Mot.neurč.x j.kolo; neprovoz.neh.; NS činnosti
V213Motocyklista osoba zraněná x jízdní kolo; zranění při nástupu n. výst.
V2130Motoc.x j.kolo; zra.nást.,výs.; sport
V2131Motoc.x j.kolo; zra.nást.,výs.; volný čas
V2132Motoc.x j.kolo; zra.nást.,výs.; výdělečná č.
V2133Motoc.x j.kolo; zra.nást.,výs.; jiné práce
V2134Motoc.x j.kolo; zra.nást.,výs.; odpočinek,jídlo
V2138Motoc.x j.kolo; zra.nást.,výs.; jiné urč.činnosti
V2139Motoc.x j.kolo; zra.nást.,výs.; NS činnosti
V214Motocyklista řidič zraněný x jízdní kolo; provozní nehoda
V2140Mot.řid.x j.kolo; provoz.neh.; sport
V2141Mot.řid.x j.kolo; provoz.neh.; volný čas
V2142Mot.řid.x j.kolo; provoz.neh.; výdělečná č.
V2143Mot.řid.x j.kolo; provoz.neh.; jiné práce
V2144Mot.řid.x j.kolo; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V2148Mot.řid.x j.kolo; provoz.neh.; jiné urč.činnosti
V2149Mot.řid.x j.kolo; provoz.neh.; NS činnosti
V215Motocyklista cestující zraněný x jízdní kolo; provozní nehoda
V2150Mot.cest.x j.kolo; provoz.neh.; sport
V2151Mot.cest.x j.kolo; provoz.neh.; volný čas
V2152Mot.cest.x j.kolo; provoz.neh.; výdělečná č.
V2153Mot.cest.x j.kolo; provoz.neh.; jiné práce
V2154Mot.cest.x j.kolo; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V2158Mot.cest.x j.kolo; provoz.neh.; jiné urč.činnosti
V2159Mot.cest.x j.kolo; provoz.neh.; NS činnosti
V219Motocyklista neurčený zraněný x jízdní kolo; provozní nehoda
V2190Mot.neurč.x j.kolo; provoz.neh.; sport
V2191Mot.neurč.x j.kolo; provoz.neh.; volný čas
V2192Mot.neurč.x j.kolo; provoz.neh.; výdělečná č.
V2193Mot.neurč.x j.kolo; provoz.neh.; jiné práce
V2194Mot.neurč.x j.kolo; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V2198Mot.neurč.x j.kolo; provoz.neh.; jiné urč.činnosti
V2199Mot.neurč.x j.kolo; provoz.neh.; NS činnosti
V22Jezdec na motocyklu zraněný při srážce s 2,n.3 kol.mot.vozidlem
V220Motocyklista řidič zraněný x 2,3kol.mot.vozidlem; neprovozní nehoda
V2200Mot.řid.x 2,3kol.voz.; neprov.neh.; sport
V2201Mot.řid.x 2,3kol.voz.; neprov.neh.; volný čas
V2202Mot.řid.x 2,3kol.voz.; neprov.neh.; výdělečná č.
V2203Mot.řid.x 2,3kol.voz.; neprov.neh.; jiné práce
V2204Mot.řid.x 2,3kol.voz.; neprov.neh.; odpočinek,jídlo
V2208Mot.řid.x 2,3kol.voz.; neprov.neh.; J. urč.činnosti
V2209Mot.řid.x 2,3kol.voz.; neprov.neh.; NS činnosti
V221Motocyklista cestuj. zraněný x 2,3kol.mot.vozidlem; neprovozní nehoda
V2210Mot.cest.x 2,3kol.voz.; neprov.neh.; sport
V2211Mot.cest.x 2,3kol.voz.; neprov.neh.; volný čas
V2212Mot.cest.x 2,3kol.voz.; neprov.neh.; výdělečná č.
V2213Mot.cest.x 2,3kol.voz.; neprov.neh.; jiné práce
V2214Mot.cest.x 2,3kol.voz.; neprov.neh.; odpočinek,jídlo
V2218Mot.cest.x 2,3kol.voz.; neprov.neh.; jiné urč.činnosti
V2219Mot.cest.x 2,3kol.voz.; neprov.neh.; NS činnosti
V222Motocyklista neurčený, zraněný x 2,3kol.mot.vozid.; neprovozní nehoda
V2220Mot.neurč.x 2,3kol.voz.; neprov.neh.; sport
V2221Mot.neurč.x 2,3kol.voz.; neprov.neh.; volný čas
V2222Mot.neurč.x 2,3kol.voz.; neprov.neh.; výdělečná č.
V2223Mot.neurč.x 2,3kol.voz.; neprov.neh.; jiné práce
V2224Mot.neurč.x 2,3kol.voz.; neprov.neh.; odpočinek,jídlo
V2228Mot.neurč.x 2,3kol.voz.; neprov.neh.; jiné urč.činnosti
V2229Mot.neurč.x 2,3kol.voz.; neprov.neh.; NS činnosti
V223Motocyklista osoba zraněná x 2,3kol.mot.vozid.; při nástupu n.výstupu
V2230Mot.x 2,3kol.voz.; zra.nás.,výs.; sport
V2231Mot.x 2,3kol.voz.; zra.nás.,výs.; volný čas
V2232Mot.x 2,3kol.voz.; zra.nás.,výs.; výdělečná č.
V2233Mot.x 2,3kol.voz.; zra.nás.,výs.; jiné práce
V2234Mot.x 2,3kol.voz.; zra.nás.,výs.; odpočinek,jídlo
V2238Mot.x 2,3kol.voz.; zra.nás.,výs.; jiné urč.činnosti
V2239Mot.x 2,3kol.voz.; zra.nás.,výs.; NS činnosti
V224Motocyklista řidič zraněný x 2,3kol.mot.vozid..; provozní nehoda
V2240Mot.řid.x 2,3kol.voz.; provoz.neh.; sport
V2241Mot.řid.x 2,3kol.voz.; provoz.neh.; volný čas
V2242Mot.řid.x 2,3kol.voz.; provoz.neh.; výdělečná č.
V2243Mot.řid.x 2,3kol.voz.; provoz.ne.; jiné práce
V2244Mot.řid.x 2,3kol.voz.; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V2248Mot.řid.x 2,3kol.voz.; provoz.neh.; J. urč.činnosti
V2249Mot.řid.x 2,3kol.voz.; provoz.neh.; NS činnosti
V225Motocyklista cestující zraněný x 2,3kol.mot.vozidl.; provozní nehoda
V2250Mot.cest.x 2,3kol.voz.; provoz.neh.; sport
V2251Mot.cest.x 2,3kol.voz.; provoz.neh.; volný čas
V2252Mot.cest.x 2,3kol.voz.; provoz.neh.; výdělečná č.
V2253Mot.cest.x 2,3kol.voz.; provoz.neh.; jiné práce
V2254Mot.cest.x 2,3kol.voz.; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V2258Mot.cest.x 2,3kol.voz.; provoz.neh.; jiné urč.činnosti
V2259Mot.cest.x 2,3kol.voz.; provoz.neh.; NS činnosti
V229Motocyklista neurčený x 2,3kol.mot.vozidl.; provozní nehoda
V2290Mot.neurč.x 2,3kol.voz.; provoz.neh.; sport
V2291Mot.neurč.x 2,3kol.voz.; provoz.neh.; volný čas
V2292Mot.neurč.x 2,3kol.voz.; provoz.neh.; výdělečná č.
V2293Mot.neurč.x 2,3kol.voz.; provoz.neh.; jiné práce
V2294Mot.neurč.x 2,3kol.voz.; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V2298Mot.neurč.x 2,3kol.voz.; provoz.neh.; jiné urč.činnosti
V2299Mot.neurč.x 2,3kol.voz.; provoz.neh.; NS činnosti
V23Jezd.na motoc.zraněný při srážce s autem os.,dodáv.n.leh.nákl.
V230Mot.řid. x auto,; neprovoz.neh.
V2300Mot.řid.x auto,; neprovoz.neh.; sport
V2301Mot.řid.x auto,; neprovoz.neh.; volný čas
V2302Mot.řid.x auto,; neprovoz.neh.; výdělečná č.
V2303Mot.řid.x auto,; neprovoz.neh.; jiné práce
V2304Mot.řid.x auto,; neprovoz.neh.; odpočinek,jídlo
V2308Mot.řid.x auto,; neprovoz.neh.; jiné urč.činnosti
V2309Mot.řid.x auto,; neprovoz.neh.; NS činnosti
V231Motocyklista cestující zraněný x auto,; neprovozní nehoda
V2310Mot.cest.x auto,; neprovoz.neh.; sport
V2311Mot.cest.x auto,; neprovoz.neh.; volný čas
V2312Mot.cest.x auto,; neprovoz.neh.; výdělečná č.
V2313Mot.cest.x auto,; neprovoz.neh.; jiné práce
V2314Mot.cest.x auto,; neprovoz.neh.; odpočinek,jídlo
V2318Mot.cest.x auto,; neprovoz.neh.; jiné urč.činnosti
V2319Mot.cest.x auto,; neprovoz.neh.; NS činnosti
V232Motocyklista neurčený zraněný x auto,; neprovozní nehoda
V2320Mot.neurč.x auto,; neprovoz.neh.; sport
V2321Mot.neurč.x auto,; neprovoz.neh.; volný čas
V2322Mot.neurč.x auto,; neprovoz.neh.; výdělečná č.
V2323Mot.neurč.x auto,; neprovoz.neh.; jiné práce
V2324Mot.neurč.x auto,; neprovoz.neh.; odpočinek,jídlo
V2328Mot.neurč.x auto,; neprovoz.neh.; jiné urč.činnosti
V2329Mot.neurč.x auto,; neprovoz.neh.; NS činnosti
V233Motocyklista x auto,; zraněný při výstupu n.nástupu
V2330Mot.x auto,; zra.při nás.,výs.; sport
V2331Mot.x auto,; zra.při nás.,výs.; volný čas
V2332Mot.x auto,; zra.při nás.,výs.; výdělečná č.
V2333Mot.x auto,; zra.při nás.,výs.; jiné práce
V2334Mot.x auto,; zra.při nás.,výs.; odpočinek,jídlo
V2338Mot.x auto,; zra.při nás.,výs.; jiné urč.činnosti
V2339Mot.x auto,; zra.při nás.,výs.; NS činnosti
V234Motocyklista řidič x auto; provozní nehoda
V2340Mot.řid.x auto; provozní neh.; sport
V2341Mot.řid.x auto; provozní neh.; volný čas
V2342Mot.řid.x auto; provozní neh.; výdělečná č.
V2343Mot.řid.x auto; provozní neh.; jiné práce
V2344Mot.řid.x auto; provozní neh.; odpočinek,jídlo
V2348Mot.řid.x auto; provozní neh.; jiné urč.činnosti
V2349Mot.řid.x auto; provozní neh.; NS činnosti
V235Motocyklista cestující zraněný x auto; provozní nehoda
V2350Mot.cest.x auto; provozní neh.; sport
V2351Mot.cest.x auto; provozní neh.; volný čas
V2352Mot.cest.x auto; provozní neh.; výdělečná č.
V2353Mot.cest.x auto; provozní neh.; jiné práce
V2354Mot.cest.x auto; provozní neh.; odpočinek,jídlo
V2358Mot.cest.x auto; provozní neh.; jiné urč.činnosti
V2359Mot.cest.x auto; provozní neh.; NS činnosti
V239Motocyklista neurčený zraněný x auto; provozní nehoda
V2390Mot.neurč.x auto; provozní neh.; sport
V2391Mot.neurč.x auto; provozní neh.; volný čas
V2392Mot.neurč.x auto; provozní neh.; výdělečná č.
V2393Mot.neurč.x auto; provozní neh.; jiné práce
V2394Mot.neurč.x auto; provozní neh.; odpočinek,jídlo
V2398Mot.neurč.x auto; provozní neh.; jiné urč.činnosti
V2399Mot.neurč.x auto; provozní neh.; NS činnosti
V24Jezd.na motoc.zraněný.při sráž.s těž.náklad.voz.n.autobusem
V240Motocyklista řidič zraněný x náklad.voz.; neprovozní nehoda
V2400Mot.řid.x náklad.; neprovoz.neh.; sport
V2401Mot.řid.x náklad.; neprovoz.neh.; volný čas
V2402Mot.řid.x náklad.; neprovoz.neh.; výdělečná č.
V2403Mot.řid.x náklad.; neprovoz.neh.; jiné práce
V2404Mot.řid.x náklad.; neprovoz.neh.; odpočinek,jídlo
V2408Mot.řid.x náklad.; neprovoz.neh.; jiné urč.činnosti
V2409Mot.řid.x náklad.; neprovoz.neh.; NS činnosti
V241Motocyklista cestující zraněný x náklad.voz.; neprovozní nehoda
V2410Mot.cest.x náklad.; neprovoz.neh.; sport
V2411Mot.cest.x náklad.; neprovoz.neh.; volný čas
V2412Mot.cest.x náklad.; neprovoz.neh.; výdělečná č.
V2413Mot.cest.x náklad.; neprovoz.neh.; jiné práce
V2414Mot.cest.x náklad.; neprovoz.neh.; odpočinek,jídlo
V2418Mot.cest.x náklad.; neprovoz.neh.; jiné urč.činnosti
V2419Mot.cest.x náklad.; neprovoz.neh.; NS činnosti
V242Motocyklista neurčený zraněný x náklad.voz.; neprovozní nehoda
V2420Mot.neurč.x náklad.; neprovoz.neh.; sport
V2421Mot.neurč.x náklad.; neprovoz.neh.; volný čas
V2422Mot.neurč.x náklad.; neprovoz.neh.; výdělečná č.
V2423Mot.neurč.x náklad.; neprovoz.neh.; jiné práce
V2424Mot.neurč.x náklad.; neprovoz.neh.; odpočinek,jídlo
V2428Mot.neurč.x náklad.; neprovoz.neh.; J. urč.činnosti
V2429Mot.neurč.x náklad.; neprovoz.neh.; NS činnosti
V243Motocyklista x náklad.; zraněný při nástupu n.výstupu
V2430Mot.x náklad.; zra.nást.,výst.; sport
V2431Mot.x náklad.; zra.nást.,výst.; volný čas
V2432Mot.x náklad.; zra.nást.,výst.; výdělečná č.
V2433Mot.x náklad.; zra.nást.,výst.; jiné práce
V2434Mot.x náklad.; zra.nást.,výst.; odpočinek,jídlo
V2438Mot.x náklad.; zra.nást.,výst.; jiné urč.činnosti
V2439Mot.x náklad.; zra.nást.,výst.; NS činnosti
V244Motocyklista řidič zraněný x náklad.voz.; provozní nehoda
V2440Mot.řid.x náklad.; provoz.neh.; sport
V2441Mot.řid.x náklad.; provoz.neh.; volný čas
V2442Mot.řid.x náklad.; provoz.neh.; výdělečná č.
V2443Mot.řid.x náklad.; provoz.neh.; jiné práce
V2444Mot.řid.x náklad.; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V2448Mot.řid.x náklad.; provoz.neh.; jiné urč.činnosti
V2449Mot.řid.x náklad.; provoz.neh.; NS činnosti
V245Motocyklista cestující zraněný x náklad.voz.; provozní nehoda
V2450Mot.cest.x náklad.; provoz.neh.; sport
V2451Mot.cest.x náklad.; provoz.neh.; volný čas
V2452Mot.cest.x náklad.; provoz.neh.; výdělečná č.
V2453Mot.cest.x náklad.; provoz.neh.; jiné práce
V2454Mot.cest.x náklad.; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V2458Mot.cest.x náklad.; provoz.neh.; jiné urč.činnosti
V2459Mot.cest.x náklad.; provoz.neh.; NS činnosti
V249Motocyklista neurčený zraněný x náklad.voz.; provozní nehoda
V2490Mot.neurč.x náklad.; provoz.neh.; sport
V2491Mot.neurč.x náklad.; provoz.neh.; volný čas
V2492Mot.neurč.x náklad.; provoz.neh.; výdělečná č.
V2493Mot.neurč.x náklad.; provoz.neh.; jiné práce
V2494Mot.neurč.x náklad.; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V2498Mot.neurč.x náklad.; provoz.neh.; jiné urč.činnosti
V2499Mot.neurč.x náklad.; provoz.neh.; NS činnosti
V25Jezd.na motoc.zraněný při sráž.s želez.vlak.n.žel.vozem
V250Motocyklista řidič x želez.vlak.; neprovozní nehoda
V2500Mot.řid.x želez.; neprovoz.neh.; sport
V2501Mot.řid.x želez.; neprovoz.neh.; volný čas
V2502Mot.řid.x želez.; neprovoz.neh.; výdělečná č.
V2503Mot.řid.x želez.; neprovoz.neh.; jiné práce
V2504Mot.řid.x želez.; neprovoz.neh.; odpočinek,jídlo
V2508Mot.řid.x želez.; neprovoz.neh.; jiné urč.činnosti
V2509Mot.řid.x želez.; neprovoz.neh.; NS činnosti
V251Motocyklista cestující zraněný x želez.vlak.; neprovozní nehoda
V2510Mot.cest.x želez.; neprovoz.neh.; sport
V2511Mot.cest.x želez.; neprovoz.neh.; volný čas
V2512Mot.cest.x želez.; neprovoz.neh.; výdělečná č.
V2513Mot.ces.x želez.; neprovoz.neh.; jiné práce
V2514Mot.cest.x želez.; neprovoz.neh.; odpočinek,jídlo
V2518Mot.cest.x želez.; neprovoz.neh.; jiné urč.činnosti
V2519Mot.cest.x želez.; neprovoz.neh.; NS činnosti
V252Motocyklista neurčený zraněný x želez.vlak.; neprovozní nehoda
V2520Mot.neurč.x želez.; neprovoz.neh.; sport
V2521Mot.neurč.x želez.; neprovoz.neh.; volný čas
V2522Mot.neurč.x želez.; neprovoz.neh.; výdělečná č.
V2523Mot.neurč.x želez.; neprovoz.neh.; jiné práce
V2524Mot.neurč.x želez.; neprovoz.neh.; odpočinek,jídlo
V2528Mot.neurč.x želez.; neprovoz.neh.; jiné urč.činnosti
V2529Mot.neurč.x želez.; neprovoz.neh.; NS činnosti
V253Motocyklista x želez.vlak.; zraněný při nástupu n.výstupu
V2530Mot.x želez.; zra.nást.,výs.; sport
V2531Mot.x želez.; zra.nást.,výs.; volný čas
V2532Mot.x želez.; zra.nást.,výs.; výdělečná č.
V2533Mot.x želez.; zra.nást.,výs.; jiné práce
V2534Mot.x želez.; zra.nást.,výs.; odpočinek,jídlo
V2538Mot.x želez.; zra.nást.,výs.; jiné urč.činnosti
V2539Mot.x želez.; zra.nást.,výs.; NS činnosti
V254Motocyklista řidič zraněný x želez.vlak.; provozní nehoda
V2540Mot.řid.x želez.; provoz.neh.; sport
V2541Mot.řid.x želez.; provoz.neh.; volný čas
V2542Mot.řid.x želez.; provoz.neh.; výdělečná č.
V2543Mot.řid.x želez.; provoz.neh.; jiné práce
V2544Mot.řid.x želez.; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V2548Mot.řid.x želez.; provoz.neh.; jiné urč.činnosti
V2549Mot.řid.x želez.; provoz.neh.; NS činnosti
V255Motocyklista cestující zraněný x želez.vlak.; provozní nehoda
V2550Mot.cest.x želez.; provoz.neh.; sport
V2551Mot.cest.x želez.; provoz.neh.; volný čas
V2552Mot.cest.x želez.; provoz.neh.; výdělečná č.
V2553Mot.cest.x želez.; provoz.neh.; jiné práce
V2554Mot.cest.x želez.; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V2558Mot.cest.x želez.; provoz.neh.; jiné urč.činnosti
V2559Mot.cest.x želez.; provoz.neh.; NS činnosti
V259Motocyklista neurčený x želez.vlak.; provozní nehoda
V2590Mot.neurč.x želez.; provoz.neh.; sport
V2591Mot.neurč.x želez.; provoz.neh.; volný čas
V2592Mot.neurč.x želez.; provoz.neh.; výdělečná č.
V2593Mot.neurč.x želez.; provoz.neh.; jiné práce
V2594Mot.neurč.x želez.; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V2598Mot.neurč.x želez.; provoz.neh.; jiné urč.činnosti
V2599Mot.neurč.x želez.; provoz.neh.; NS činnosti
V26Jezdec na motoccyklu zraněný při srážce s jiným nemot.vozidlem
V260Mot.řid.x j.nem.voz.; neprov.n.
V2600Mot.řid.x j.nem.voz.; neprov.neh.; sport
V2601Mot.řid.x j.nem.voz.; neprov.neh.; volný čas
V2602Mot.řid.x j.nem.voz.; neprov.neh.; výdělečná č.
V2603Mot.řid.x j.nem.voz.; neprov.neh.; jiné práce
V2604Mot.řid.x j.nem.voz.; neprov.neh.; odpočinek,jídlo
V2608Mot.řid.x j.nem.voz.; neprov.neh.; jiné urč.činnosti
V2609Mot.řid.x j.nem.voz.; neprov.neh.; NS činnosti
V261Motocyklista cestující zraněný x j.nem.voz.; neprovozní nehoda
V2610Mot.cest.x j.nem.voz.; neprov.neh.; sport
V2611Mot.cest.x j.nem.voz.; neprov.neh.; volný čas
V2612Mot.cest.x j.nem.voz.; neprov.neh.; výdělečná č.
V2613Mot.cest.x j.nem.voz.; neprov.neh.; jiné práce
V2614Mot.cest.x j.nem.voz.; neprov.neh.; odpočinek,jídlo
V2618Mot.cest.x j.nem.voz.; neprov.neh.; J. urč.činnosti
V2619Mot.cest.x j.nem.voz.; neprov.neh.; NS činnosti
V262Motocyklista neurčený zraněný x j.nem.voz.; neprovozní nehoda
V2620Mot.neurč.x j.nem.voz.; neprov.neh.; sport
V2621Mot.neurč.x j.nem.voz.; neprov.neh.; volný čas
V2622Mot.neurč.x j.nem.voz.; neprov.neh.; výdělečná č.
V2623Mot.neurč.x j.nem.voz.; neprov.neh.; jiné práce
V2624Mot.neurč.x j.nem.voz.; neprov.neh.; odpočinek,jídlo
V2628Mot.neurč.x j.nem.voz.; neprov.neh.; jiné urč.činnosti
V2629Mot.neurč.x j.nem.voz.; neprov.neh.; NS činnosti
V263Motocyklista x j.nem.voz.; zraněný při nástupu n.výstupu
V2630Mot.x j.nem.voz.; zra.nás.,výs.; sport
V2631Mot.x j.nem.voz.; zra.nás.,výs.; volný čas
V2632Mot.x j.nem.voz.; zra.nás.,výs.; výdělečná č.
V2633Mot.x j.nem.voz.; zra.nás.,výs.; jiné práce
V2634Mot.x j.nem.voz.; zra.nás.,výs.; odpočinek,jídlo
V2638Mot.x j.nem.voz.; zra.nás.,výs.; jiné urč.činnosti
V2639Mot.x j.nem.voz.; zra.nás.,výs.; NS činnosti
V264Motocyklista řidič x j.nem.voz.; provozní nehoda
V2640Mot.řid.x j.nem.voz.; provoz.neh.; sport
V2641Mot.řid.x j.nem.voz.; provoz.neh.; volný čas
V2642Mot.řid.x j.nem.voz.; provoz.neh.; výdělečná č.
V2643Mot.řid.x j.nem.voz.; provoz.neh.; jiné práce
V2644Mot.řid.x j.nem.voz.; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V2648Mot.řid.x j.nem.voz.; provoz.neh.; jiné urč.činnosti
V2649Mot.řid.x j.nem.voz.; provoz.neh.; NS činnosti
V265Motocyklista cestující zdaněný x j.nem.voz.; provozní nehoda
V2650Mot.cest.x j.nem.voz.; provoz.neh.; sport
V2651Mot.cest.x j.nem.voz.; provoz.neh.; volný čas
V2652Mot.cest.x j.nem.voz.; provoz.neh.; výdělečná č.
V2653Mot.cest.x j.nem.voz.; provoz.neh.; jiné práce
V2654Mot.cest.x j.nem.voz.; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V2658Mot.cest.x j.nem.voz.; provoz.neh.; J. urč.činnosti
V2659Mot.cest.x j.nem.voz.; provoz.neh.; NS činnosti
V269Motocyklista neurčený zraněný x j.nem.voz.; provozní nehoda
V2690Mot.neurč.x j.nem.voz.; provoz.neh.; sport
V2691Mot.neurč.x j.nem.voz.; provoz.neh.; volný čas
V2692Mot.neurč.x j.nem.voz.; provoz.neh.; výdělečná č.
V2693Mot.neurč.x j.nem.voz.; provoz.neh.; jiné práce
V2694Mot.neurč.x j.nem.voz.; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V2698Mot.neurč.x j.nem.voz.; provoz.neh.; jiné urč.činnosti
V2699Mot.neurč.x j.nem.voz.; provoz.neh.; NS činnosti
V27Jezd.na motoc.zraněný.při sráž.s pevnou překážkou
V270Motocyklista řidič zraněný x pevné překážce; neprovozní nehoda
V2700Mot.řid.x pev.přek.; neprov.neh.; sport
V2701Mot.řid.x pev.přek.; neprov.neh.; volný čas
V2702Mot.řid.x pev.přek.; neprov.neh.; výdělečná č.
V2703Mot.řid.x pev.přek.; neprov.neh.; jiné práce
V2704Mot.řid.x pev.přek.; neprov.neh.; odpočinek,jídlo
V2708Mot.řid.x pev.přek.; neprov.neh.; jiné urč.činnosti
V2709Mot.řid.x pev.přek.; neprov.neh.; NS činnosti
V271Motocyklista cestující zraněný x pevné překážce; neprovozní nehoda
V2710Mot.cest.x pev.přek.; neprov.neh.; sport
V2711Mot.cest.x pev.přek.; neprov.neh.; volný čas
V2712Mot.cest.x pev.přek.; neprov.neh.; výdělečná č.
V2713Mot.cest.x pev.přek.; neprov.neh.; jiné práce
V2714Mot.cest.x pev.přek.; neprov.neh.; odpočinek,jídlo
V2718Mot.cest.x pev.přek.; neprov.neh.; jiné urč.činnosti
V2719Mot.cest.x pev.přek.; neprov.neh.; NS činnosti
V272Motocyklista neurčený zraněný x pevné překážce; neprovozní nehoda
V2720Mot.neurč.x pev.přek.; neprov.neh.; sport
V2721Mot.neurč.x pev.přek.; neprov.neh.; volný čas
V2722Mot.neurč.x pev.přek.; neprov.neh.; výdělečná č.
V2723Mot.neurč.x pev.přek.; neprov.neh.; jiné práce
V2724Mot.neurč.x pev.přek.; neprov.neh.; odpočinek,jídlo
V2728Mot.neurč.x pev.přek.; neprov.neh.; J. urč.činnosti
V2729Mot.neurč.x pev.přek.; neprov.neh.; NS činnosti
V273Motocyklista x pevné překážce; zraněný při výstupu n.nástupu
V2730Mot.x pev.přek.; zra.nás.,výs.; sport
V2731Mot.x pev.přek.; zra.nás.,výs.; volný čas
V2732Mot.x pev.přek.; zra.nás.,výs.; výdělečná č.
V2733Mot.x pev.přek.; zra.nás.,výs.; jiné práce
V2734Mot.x pev.přek.; zra.nás.,výs.; odpočinek,jídlo
V2738Mot.x pev.přek.; zra.nás.,výs.; jiné urč.činnosti
V2739Mot.x pev.přek.; zra.nás.,výs.; NS činnosti
V274Motocyklista řidič zraněný x pevné překážce; provozní nehoda
V2740Mot.řid.x pev.přek.; provoz.neh.; sport
V2741Mot.řid.x pev.přek.; provoz.neh.; volný čas
V2742Mot.řid.x pev.přek.; provoz.neh.; výdělečná č.
V2743Mot.řid.x pev.přek.; provoz.neh.; jiné práce
V2744Mot.řid.x pev.přek.; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V2748Mot.řid.x pev.přek.; provoz.neh.; jiné urč.činnosti
V2749Mot.řid.x pev.přek.; provoz.neh.; NS činnosti
V275Motocyklista cestující zraněný x pevné překážce; provozní nehoda
V2750Mot.cest.x pev.přek.; provoz.neh.; sport
V2751Mot.cest.x pev.přek.; provoz.neh.; volný čas
V2752Mot.cest.x pev.přek.; provoz.neh.; výdělečná č.
V2753Mot.cest.x pev.přek.; provoz.neh.; jiné práce
V2754Mot.cest.x pev.přek.; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V2758Mot.cest.x pev.přek.; provoz.neh.; jiné urč.činnosti
V2759Mot.cest.x pev.přek.; provoz.neh.; NS činnosti
V279Motocyklista neurčený zraněný x pevné překážce; provozní nehoda
V2790Mot.neurč.x pev.přek.; provoz.neh.; sport
V2791Mot.neurč.x pev.přek.; provoz.neh.; volný čas
V2792Mot.neurč.x pev.přek.; provoz.neh.; výdělečná č.
V2793Mot.neurč.x pev.přek.; provoz.neh.; jiné práce
V2794Mot.neurč.x pev.přek.; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V2798Mot.neurč.x pev.přek.; provoz.neh.; J. urč.činnosti
V2799Mot.neurč.x pev.přek.; provoz.neh.; NS činnosti
V28Jezdec na motocyklu zraněný při dopravní nehodě bez srážky
V280Motocyklista řidič zraněný bez srážky; neprovozní nehoda
V2800Mot.řid.zraněný bez srážky; neprovoz.neh.; sport
V2801Mot.řid.zraněný bez srážky; neprovoz.neh.; volný čas
V2802Mot.řid.zraněný bez srážky; neprovoz.neh.; výdělečná č.
V2803Mot.řid.zraněný bez srážky; neprovoz.neh.; jiné práce
V2804Mot.řid.zraněnýbez srážky; neprovoz.neh.; odpočinek,jídlo
V2808Mot.řid.zraněný bez srážky; neprovoz.neh.; jiné urč.činnosti
V2809Mot.řid.zraněný bez srážky; neprovoz.neh.; NS činnosti
V281Motocyklista cestující zraněný bez srážky; neprovozní nehoda
V2810Mot.cest.zraněný bez srážky; neprovoz.neh.; sport
V2811Mot.cest.zraněný bez srážky; neprovoz.neh.; volný čas
V2812Mot.cest.zraněný bez srážky; neprovoz.neh.; výdělečná č.
V2813Mot.cest.zraněný bez srážky; neprovoz.neh.; jiné práce
V2814Mot.cest.zraněný bez srážky; neprovoz.neh.; odpočinek,jídlo
V2818Mot.cest.zraněný bez srážky; neprovoz.neh.; jiné urč.činnosti
V2819Mot.cest.zraněný bez srážky; neprovoz.neh.; NS činnosti
V282Motocyklista neurčený zraněný bez srážky; neprovozní nehoda
V2820Mot.neurč.zraněný bez srážky; neprovoz.neh.; sport
V2821Mot.neurč.zraněný bez srážky; neprovoz.neh.; volný čas
V2822Mot.neurč.zraněný bez srážky; neprovoz.neh.; výdělečná č.
V2823Mot.neurč.zraněný bez srážky; neprovoz.neh.; jiné práce
V2824Mot.neurč.zraněný bez srážky; neprovoz.neh.; odpočinek,jídlo
V2828Mot.neurč.zraněný bez srážky; neprovoz.neh.; jiné urč.činnosti
V2829Mot.neurč.zraněný bez srážky; neprovoz.neh.; NS činnosti
V283Motocyklista bez srážky; zraněný při nástupu n.výstupu
V2830Mot.bez srážky; zra.nást.,výst.; sport
V2831Mot.bez srážky; zra.nást.,výst.; volný čas
V2832Mot.bez srážky; zra.nást.,výst.; výdělečná č.
V2833Mot.bez srážky; zra.nást.,výst.; jiné práce
V2834Mot.bez srážky; zra.nást.,výst.; odpočinek,jídlo
V2838Mot.bez srážky; zra.nást.,výst.; jiné urč.činnosti
V2839Mot.bez srážky; zra.nást.,výst.; NS činnosti
V284Motocyklista řidič zraněný bez srážky; provozní nehoda
V2840Mot.řid.zraněný bez srážky; provoz.neh.; sport
V2841Mot.řid.zraněný bez srážky; provoz.neh.; volný čas
V2842Mot.řid.zraněný bez srážky; provoz.neh.; výdělečná č.
V2843Mot.řid.zraněný bez srážky; provoz.neh.; jiné práce
V2844Mot.řid.zraněný bez srážky; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V2848Mot.řid.zraněný bez srážky; provoz.neh.; jiné urč.činnosti
V2849Mot.řid.zraněný bez srážky; provoz.neh.; NS činnosti
V285Motocyklista cestující zraněný bez srážky; provozní nehoda
V2850Mot.cest.zraněný bez srážky; provoz.neh.; sport
V2851Mot.cest.zraněný bez srážky; provoz.neh.; volný čas
V2852Mot.cest.zraněný bez srážky; provoz.neh.; výdělečná č.
V2853Mot.cest.zraněný bez srážky; provoz.neh.; jiné práce
V2854Mot.cest.zraněný bez srážky; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V2858Mot.cest.zraněný bez srážky; provoz.neh.; jiné urč.činnosti
V2859Mot.cest.zraněný bez srážky; provoz.neh.; NS činnosti
V289Motocyklista neurčený zraněný bez srážky; provozní nehoda
V2890Mot.neurč.zraněný bez srážky; provoz.neh.; sport
V2891Mot.neurč.zraněný bez srážky; provoz.neh.; volný čas
V2892Mot.neurč.zraněný bez srážky; provoz.neh.; výdělečná č.
V2893Mot.neurč.zraněný bez srážky; provoz.neh.; jiné práce
V2894Mot.neurč.zraněný bez srážky; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V2898Mot.neurč.zraněný bez srážky; provoz.neh.; jiné urč.činnosti
V2899Mot.neurč.zraněný bez srážky; provoz.neh.; NS činnosti
V29Jezd.na motocyklu zraněný při jiných a neurč.dopravních nehodách
V290Motocyklista řidič zraněný x j.mot.vozidlem; neprovozní nehoda
V2900Mot.řid.zraněný x j.mot.voz.; neprov.neh.; sport
V2901Mot.řid.zraněný x j.mot.voz.; neprov.neh.; volný čas
V2902Mot.řid.zraněný x j.mot.voz.; neprov.neh.; výdělečná č.
V2903Mot.řid.zraněný x j.mot.voz.; neprov.neh.; jiné práce
V2904Mot.řid.zraněný x j.mot.voz.; neprov.neh.; odpočinek,jídlo
V2908Mot.řid.zraněný x j.mot.voz.; neprov.neh.; jiné urč.činnosti
V2909Mot.řid.zraněný x j.mot.voz.; neprov.neh.; NS činnosti
V291Motocyklista cestující zraněný x j.mot.vozidlem; neprovozní nehoda
V2910Mot.cest.zraněný x j.mot.voz.; neprov.neh.; sport
V2911Mot.cest.zraněný x j.mot.voz.; neprov.neh.; volný čas
V2912Mot.cest.zraněný x j.mot.voz.; neprov.neh.; výdělečná č.
V2913Mot.cest.zraněný x j.mot.voz.; neprov.neh.; jiné práce
V2914Mot.cest.zraněný x j.mot.voz.; neprov.neh.; odpočinek,jídlo
V2918Mot.cest.zraněný x j.mot.voz.; neprov.neh.; J. urč.činnosti
V2919Mot.cest.zraněný x j.mot.voz.; neprov.neh.; NS činnosti
V292Motocyklista neurčený zraněný x j.mot.vozidlem; neprovozní nehoda
V2920Mot.neurč.zraněný x j.mot.voz.; neprov.neh.; sport
V2921Mot.neurč.zraněný x j.mot.voz.; neprov.neh.; volný čas
V2922Mot.neurč.zraněný x j.mot.voz.; neprov.neh.; výdělečná č.
V2923Mot.neurč.zraněný x j.mot.voz.; neprov.neh.; jiné práce
V2924Mot.neurč.zraněný x j.mot.voz.; neprov.neh.; odpočinek,jídlo
V2928Mot.neurč.zraněný x j.mot.voz.; neprov.neh.; jiné urč.činnosti
V2929Mot.neurč.zraněný x j.mot.voz.; neprov.neh.; NS činnosti
V293Motocyklista zraněný při neurčené neprovozní nehodě
V2930Mot.zra.při neurč.neprovoz.neh.; sport
V2931Mot.zra.při neurč.neprovoz.neh.; volný čas
V2932Mot.zra.při neurč.neprovoz.neh.; výdělečná č.
V2933Mot.zra.při neurč.neprovoz.neh.; jiné práce
V2934Mot.zra.při neurč.neprovoz.neh.; odpočinek,jídlo
V2938Mot.zra.při neurč.neprovoz.neh.; jiné urč.činnosti
V2939Mot.zra.při neurč.neprovoz.neh.; NS činnosti
V294Motocyklista řidič zraněný x j.mot.vozidlem; provozní nehpda
V2940Mot.řid.zraněný x j.mot.voz.; provoz.neh.; sport
V2941Mot.řid.zraněný x j.mot.voz.; provoz.neh.; volný čas
V2942Mot.řidzraněný x j.mot.voz.; provoz.neh.; výdělečná č.
V2943Mot.řid.zraněný x j.mot.voz.; provoz.neh.; jiné práce
V2944Mot.řid.zraněný x j.mot.voz.; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V2948Mot.řid.zraněný x j.mot.voz.; provoz.neh.; jiné urč.činnosti
V2949Mot.řid.zraněný x j.mot.voz.; provoz.neh.; NS činnosti
V295Motocyklista cestující zraněný x j.mot.vozidlem; provozní nehoda
V2950Mot.cest.zraněný x j.mot.voz.; provoz.neh.; sport
V2951Mot.cest.zraněný x j.mot.voz.; provoz.neh.; volný čas
V2952Mot.cest.zraněný x j.mot.voz.; provoz.neh.; výdělečná č.
V2953Mot.cest.zraněný x j.mot.voz.; provoz.neh.; jiné práce
V2954Mot.cest.zraněný x j.mot.voz.; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V2958Mot.cest.zraněný x j.mot.voz.; provoz.neh.; J. urč.činnosti
V2959Mot.cest.zraněný x j.mot.voz.; provoz.neh.; NS činnosti
V296Motpocyklista neurčený zraněný x j.mot.vozidlem; provozní nehoda
V2960Mot.neurč.zraněný x j.mot.voz.; provoz.neh.; sport
V2961Mot.neurč.zraněný x j.mot.voz.; provoz.neh.; volný čas
V2962Mot.neurč.zraněný x j.mot.voz.; provoz.neh.; výdělečná č.
V2963Mot.neurč.zraněný x j.mot.voz.; provoz.neh.; jiné práce
V2964Mot.neurč.zraněný x j.mot.voz.; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V2968Mot.neurč.zraněný x j.mot.voz.; provoz.neh.; jiné urč.činnosti
V2969Mot.neurč.zraněný x j.mot.voz.; provoz.neh.; NS činnosti
V298Motocyklista zraněný při j.určené dopravní nehodě
V2980Mot.zra.při j.urč.doprav.neh.; sport
V2981Mot.zra.při j.urč.doprav.neh.; volný čas
V2982Mot.zra.při j.urč.doprav.neh.; výdělečná č.
V2983Mot.zra.při j.urč.doprav.neh.; jiné práce
V2984Mot.zra.při j.urč.doprav.neh.; odpočinek,jídlo
V2988Mot.zra.při j.urč.doprav.neh.; jiné urč.činnosti
V2989Mot.zra.při j.urč.doprav.neh.; NS činnosti
V299Motocyklista zraněný při neurčené provozní nehodě
V2990Mot.zra.při neurč.provoz.neh.; sport
V2991Mot.zra.při neurč.provoz.neh.; volný čas
V2992Mot.zra.při neurč.provoz.neh.; výdělečná č.
V2993Mot.zra.při neurč.provoz.neh.; jiné práce
V2994Mot.zra.při neurč.provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V2998Mot.zra.při neurč.provoz.neh.; jiné urč.činnosti
V2999Mot.zra.při neurč.provoz.neh.; NS činnosti
V30Čl.osád.3kol.mot.voz.zraněný při sráž.s chodcem n.zvířetem
V300Řid.3kol.mot.voz.x chod.; neprovozní nehoda
V3000Řid.3k.mot.voz.x chod.; neprov.neh.; sport
V3001Řid.3k.mot.voz.x chod.; neprov.neh.; volný čas
V3002Řid.3k.mot.voz.x chod.; neprov.neh.; výdělečná č.
V3003Řid.3k.mot.voz.x chod.; neprov.neh.; jiné práce
V3004Řid.3k.mot.voz.x chod.; neprov.neh.; odpočinek,jídlo
V3008Řid.3k.mot.voz.x chod.; neprov.neh.; jiné urč.činnosti
V3009Řid.3k.mot.voz.x chod.; neprov.neh.; NS činnosti
V301Cest.3kol.mot.voz. x chod.; neprovozní nehoda
V3010Cest.3k.mot.voz.x chod.; neprov.neh.; sport
V3011Cest.3k.mot.voz.x chod.; neprov.neh.; volný čas
V3012Cest.3k.mot.voz.x chod.; neprov.neh.; výdělečná č.
V3013Cest.3k.mot.voz.x chod.; neprov.neh.; jiné práce
V3014Cest.3k.mot.voz.x chod.; neprov.neh.; odpočinek,jídlo
V3018Cest.3k.mot.voz.x chod.; neprov.neh.; jiné urč.činnosti
V3019Cest.3k.mot.voz.x chod.; neprov.neh.; NS činnosti
V302Člen osád.3kol.mot.voz.x chod.; osob.vně voz.zraněná; neprovoz.neh.
V3020Čl.osá.3k.mot.voz.xchod.; os.vně.voz.zra.nepr.neh.; sport
V3021Čl.osá.3k.mot.voz.xchod.; os.vně.voz.zra.nepr.neh.; volný čas
V3022Čl.osá.3k.mot.voz.xchod.; os.vně.voz.zra.nepr.neh.; výděl.č.
V3023Čl.osá.3k.mot.voz.xchod.; os.vně.voz.zra.nepr.neh.; j.práce
V3024Čl.osá.3k.mot.voz.xchod.; os.vně.voz.zra.nepr.neh.; odp.,jídlo
V3028Čl.osá.3k.mot.voz.xchod.; os.vně.voz.zra.nepr.neh.; j.urč.čin.
V3029Čl.osá.3k.mot.voz.xchod.; os.vně.voz.zra.nepr.neh.; NS čin.
V303Neurč.člen osádky 3kol.mot.voz.x chod.; neprovozní nehoda
V3030Čl.osá.3k.mot.voz.xchod.; os.vně.voz.zra.nepr.neh; sport
V3031Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.xchod.; nepr.neh.; volný čas
V3032Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.xchod.; nepr.neh.; výdělečná č.
V3033Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.xchod.; nepr.neh.; j.práce
V3034Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.xchod.; nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V3038Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.xchod.; nepr.neh.; jiné urč.činnosti
V3039Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.xchod.; nepr.neh.; NS činnosti
V304Čl.osá.3kol.mot.voz.x chod.; os.zraněná při nastup.n.vystup.
V3040Čl.osá.3k.mot.voz.x chod.; os.zraněná při nastup.n.vystup.; sport
V3041Čl.osá.3k.mot.voz.x chod.; os.zraněná při nastup.n.vystup.; volný čas
V3042Čl.osá.3k.mot.voz.x chod.; os.zraněná při nastup.n.vystup.; výděleč.č.
V3043Čl.osá.3k.mot.voz.x chod.; os.zraněná při nastup.n.vystup.; jiné práce
V3044Čl.osá.3k.mot.voz.x chod.; os.zra. při nastup.n.vystup.; odpoč.,jídlo
V3048Čl.osá.3k.mot.voz.x chod.; os.zraněná při nastup.n.vyst.; j.urč.činn.
V3049Čl.osá.3k.mot.voz.x chod.; os.zraněná při nastup.n.vyst.; NS činnosti
V305Řidič 3kol.mot.voz.x chod.; provozní nehodě
V3050Řid.3k.mot.voz.x chod.; prov.neh.; sport
V3051Řid.3k.mot.voz.x chod.; prov.neh.; volný čas
V3052Řid.3k.mot.voz.x chod.; prov.neh.; výdělečná č.
V3053Řid.3k.mot.voz.x chod.; prov.neh.; jiné práce
V3054Řid.3k.mot.voz.x chod.; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V3058Řid.3k.mot.voz.x chod.; prov.neh.; jiné urč.činnosti
V3059Řid.3k.mot.voz.x chod.; prov.neh.; NS činnosti
V306Cest.3kol.mot.voz.x chod.; provozní nehodě
V3060Cest.3k.mot.voz.x chod.; prov.neh.; sport
V3061Cest.3k.mot.voz.x chod.; prov.neh.; volný čas
V3062Cest.3k.mot.voz.x chod.; prov.neh.; výdělečná č.
V3063Cest.3k.mot.voz.x chod.; prov.neh.; jiné práce
V3064Cest.3k.mot.voz.x chod.; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V3068Cest.3k.mot.voz.x chod.; prov.neh.; jiné urč.činnosti
V3069Cest.3k.mot.voz.x chod.; prov.neh.; NS činnosti
V307Čl.osá 3kol.mot.voz.x chod.,osoba vně voz., provozní nehoda
V3070Čl.osá.3k.mot.voz.x chod.,os.vně.,prov.neh.; sport
V3071Čl.osá.3k.mot.voz.x chod.,os.vně.,prov.neh.; volný čas
V3072Čl.osá.3k.mot.voz.x chod.,os.vně.,prov.neh.; výdělečná č.
V3073Čl.osá.3k.mot.voz.x chod.,os.vně.,prov.neh.; jiné práce
V3074Čl.osá.3k.mot.voz.x chod.,os.vně.,prov.neh.; odpočinek,jídlo
V3078Čl.osá.3k.mot.voz.x chod.,os.vně.,prov.neh.; jiné urč.činnosti
V3079Čl.osá.3k.mot.voz.x chod.,os.vně.,prov.neh.; NS činnosti
V309Neurč.čl.osá 3kol.mot.voz.x chod.,provozní nehoda
V3090Neurč.čl.osá.3k.mot.voz.x chod.,prov.neh.; sport
V3091Neurč.čl.osá.3k.mot.voz.x chod.,prov.neh.; volný čas
V3092Neurč.čl.osá.3k.mot.voz.x chod.,prov.neh.; výdělečná č.
V3093Neurč.čl.osá.3k.mot.voz.x chod.,prov.neh.; jiné práce
V3094Neurč.čl.osá.3k.mot.voz.x chod.,prov.neh.; odpočinek,jídlo
V3098Neurč.čl.osá.3k.mot.voz.x chod.,prov.neh.; jiné urč.činnosti
V3099Neurč.čl.osá.3k.mot.voz.x chod.,prov.neh.; NS činnosti
V31Čl.osá.3kol.mot.voz.zraněný při srážce s jízdním kolem
V310Řid.3kol.mot.voz.x jízd.kolo; neprovozní nehoda
V3100Čl.osá.řid.3k.mot.voz.x j.kolo; neprov.neh.; sport
V3101Čl.osá.řid.3k.mot.voz.x j.kolo; neprov.neh.; volný čas
V3102Čl.osá.řid.3k.mot.voz.x j.kolo; neprov.neh.; výdělečná č.
V3103Čl.osá.řid.3k.mot.voz.x j.kolo; neprov.neh.; jiné práce
V3104Čl.osá.řid.3k.mot.voz.x j.kolo; neprov.neh.; odpočinek,jídlo
V3108Čl.osá.řid.3k.mot.voz.x j.kolo; neprov.neh.; jiné urč.činnosti
V3109Čl.osá.řid.3k.mot.voz.x j.kolo; neprov.neh.; NS činnosti
V311Cest.3kol.mot.voz.x jízd.kolo; neprovozní nehoda
V3110Čl.osá.cest.3k.mot.voz.x j.kolo; neprov.neh.; sport
V3111Čl.osá.cest.3k.mot.voz.x j.kolo; neprov.neh.; volný čas
V3112Čl.osá.cest.3k.mot.voz.x j.kolo; neprov.neh.; výdělečná č.
V3113Čl.osá.cest.3k.mot.voz.x j.kolo; neprov.neh.; jiné práce
V3114Čl.osá.cest.3k.mot.voz.x j.kolo; neprov.neh.; odpočinek,jídlo
V3118Čl.osá.cest.3k.mot.voz.x j.kolo; neprov.neh.; jiné urč.činnosti
V3119Čl.osá.cest.3k.mot.voz.x j.kolo; neprov.neh.; NS činnosti
V312Čl.osá.3kol.mot.voz.x jízd.kolo; osoba vně voz.zra.,neprovozní nehoda
V3120Čl.osá.3k.mot.voz.x j.kolo; os.vně,nepr.neh.; sport
V3121Čl.osá.3k.mot.voz.x j.kolo; os.vně,nepr.neh.; volný čas
V3122Čl.osá.3k.mot.voz.x j.kolo; os.vně,nepr.neh.; výdělečná č.
V3123Čl.osá.3k.mot.voz.x j.kolo; os.vně,nepr.neh.; jiné práce
V3124Čl.osá.3k.mot.voz.x j.kolo; os.vně,nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V3128Čl.osá.3k.mot.voz.x j.kolo; os.vně,nepr.neh.; jiné urč.činnosti
V3129Čl.osá.3k.mot.voz.x j.kolo; os.vně,nepr.neh.; NS činnosti
V313Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x jízd.kolo; neprovozní nehoda
V3130Neurč.čl.osá.3k.mot.voz.x j.kolo; nepr.neh.; sport
V3131Neurč.čl.osá.3k.mot.voz.x j.kolo; nepr.neh.; volný čas
V3132Neurč.čl.osá.3k.mot.voz.x j.kolo; nepr.neh.; výdělečná č.
V3133Neurč.čl.osá.3k.mot.voz.x j.kolo; nepr.neh.; jiné práce
V3134Neurč.čl.osá.3k.mot.voz.x j.kolo; nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V3138Neurč.čl.osá.3k.mot.voz.x j.kolo; nepr.neh.; jiné urč.činnosti
V3139Neurč.čl.osá.3k.mot.voz.x j.kolo; nepr.neh.; NS činnosti
V314Čl.osá.3kol.mot.voz.x jízd.kolo; zraněný při nastup.n.vystup.
V3140Čl.osá.3k.mot.voz.x j.kol.; zraněný při nastup.n.vystup.; sport
V3141Čl.osá.3k.mot.voz.x j.kol.; zraněný při nastup.n.vystup.; volný čas
V3142Čl.osá.3k.mot.voz.x j.kol.; zraněný při nastup.n.vystup.; výdělečná č.
V3143Čl.osá.3k.mot.voz.x j.kol.; zraněný při nastup.n.vystup.; jiná práce
V3144Čl.osá.3k.mot.voz.x j.kol.; zraněný při nastup. n.vys.; odpoč., ,jídlo
V3148Čl.osá.3k.mot.voz.x j.kol.; zraněný při nastup.n.vystup.; j.urč.činn.
V3149Čl.osá.3k.mot.voz.x j.kol.; zraněný při nastup.n.vystup.; NS činnosti
V315Čl.osá.řidič 3kol.mot.voz.x jízd.kolo; provozní nehoda
V3150Čl.osá.řid.3k.mot.voz.x j.kolo; provoz.neh.; sport
V3151Čl.osá.řid.3k.mot.voz.x j.kolo; provoz.neh.; volný čas
V3152Čl.osá.řid.3k.mot.voz.x j.kolo; provoz.neh.; výdělečná č.
V3153Čl.osá.řid.3k.mot.voz.x j.kolo; provoz.neh.; jiné práce
V3154Čl.osá.řid.3k.mot.voz.x j.kolo; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V3158Čl.osá.řid.3k.mot.voz.x j.kolo; provoz.neh.; jiné urč.činnosti
V3159Čl.osá.řid.3k.mot.voz.x j.kolo; provoz.neh.; NS činnosti
V316Cest.3kol.mot.voz.x jízd.kolo; provozní nehoda
V3160Čl.osá.cest.3k.mot.voz.x j.kolo; provoz.neh.; sport
V3161Čl.osá.cest.3k.mot.voz.x j.kolo; provoz.neh.; volný čas
V3162Čl.osá.cest.3k.mot.voz.x j.kolo; provoz.neh.; výdělečná č.
V3163Čl.osá.cest.3k.mot.voz.x j.kolo; provoz.neh.; jiné práce
V3164Čl.osá.cest.3k.mot.voz.x j.kolo; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V3168Čl.osá.cest.3k.mot.voz.x j.kolo; provoz.neh.; jiné urč.činnosti
V3169Čl.osá.cest.3k.mot.voz.x j.kolo; provoz.neh.; NS činnosti
V317Čl.osá.3kol.mot.voz.x j.kolo; osoba vně,provozní nehoda
V3170Čl.osá.3k.mot.voz.x j.kolo; os.vně,prov.neh.; sport
V3171Čl.osá.3k.mot.voz.x j.kolo; os.vně,prov.neh; volný čas
V3172Čl.osá.3k.mot.voz.x j.kolo; os.vně,prov.neh; výdělečná č.
V3173Čl.osá.3k.mot.voz.x j.kolo; os.vně,prov.neh; jiné práce
V3174Čl.osá.3k.mot.voz.x j.kolo; os.vně,prov.neh.; odpočinek,jídlo
V3178Čl.osá.3k.mot.voz.x j.kolo; os.vně,prov.neh.; jiné urč.činnosti
V3179Čl.osá.3k.mot.voz.x j.kolo; os.vně,prov.neh.; NS činnosti
V319Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x jízd.kolo; provozní nehoda
V3190Neurč.čl.osá.3k.mot.voz.x j.kolo; prov.neh.; sport
V3191Neurč.čl.osá.3k.mot.voz.x j.kolo; prov.neh.; volný čas
V3192Neurč.čl.osá.3k.mot.voz.x j.kolo; prov.neh.; výdělečná č.
V3193Neurč.čl.osá.3k.mot.voz.x j.kolo; prov.neh.; jiné práce
V3194Neurč.čl.osá.3k.mot.voz.x j.kolo; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V3198Neurč.čl.osá.3k.mot.voz.x j.kolo; prov.neh.; jiné urč.činnosti
V3199Neurč.čl.osá.3k.mot.voz.x j.kolo; prov.neh.; NS činnosti
V32Čl.osá.3kol.mot.voz.zraněný při sráž.s jin.2,3kol.mot.voz.
V320Čl.osá.řidič 3kol.mot.voz.x 2,3kol.mot.voz.; neprovozní nehoda
V3200Čl.osá.řid.3k.mot.voz.x 2,3kol.voz.; nepr.neh.; sport
V3201Čl.osá.řid.3k.mot.voz.x 2,3kol.voz.; nepr.neh.; volný čas
V3202Čl.osá.řid.3k.mot.voz.x 2,3kol.voz.; nepr.neh.; výdělečná č.
V3203Čl.osá.řid.3k.mot.voz.x 2,3kol.voz.; nepr.neh.; jiné práce
V3204Čl.osá.řid.3k.mot.voz.x 2,3kol.voz.; nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V3208Čl.osá.řid.3k.mot.voz.x 2,3kol.voz.; nepr.neh.; jiné urč.čin.
V3209Čl.osá.řid.3k.mot.voz.x 2,3kol.voz.; nepr.neh.; NS činnosti
V321Cest.3kol.mot.voz.x 2,3kol.mot.voz.; neprovozní nehoda
V3210Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x 2,3kol.voz.; nepr.neh.; sport
V3211Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x 2,3kol.voz.; nepr.neh.; volný čas
V3212Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x 2,3kol.voz.; nepr.neh.; výděl.č.
V3213Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x 2,3kol.voz.; nepr.neh.; jiné práce
V3214Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x 2,3kol.voz.; nepr.neh.; odpoč.,jídlo
V3218Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x 2,3kol.voz.; nepr.neh.; jiné urč.činnosti
V3219Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x 2,3kol.voz.; nepr.neh.; NS čin.
V322Čl.osá.3kol.mot.voz.x 2,3kol.mot.voz.; osoba vně voz.,neprovoz.nehoda.
V3220Čl.osá.3kol.mot.voz.x 2,3kol.voz; os.vně,nepr.neh.; sport
V3221Čl.osá.3kol.mot.voz.x 2,3kol.voz; os.vně,nepr.neh.; volný čas
V3222Čl.osá.3kol.mot.voz.x 2,3kol.voz; os.vně,nepr.neh.; výděl.č.
V3223Čl.osá.3kol.mot.voz.x 2,3kol.voz; os.vně,nepr.neh.; jiné práce
V3224Čl.osá.3kol.mot.voz.x 2,3kol.voz; os.vně,nepr.neh.; odpoč.jídl.
V3228Čl.osá.3kol.mot.voz.x 2,3kol.voz; os.vně,nepr.neh.; j.urč.čin.
V3229Čl.osá.3kol.mot.voz.x 2,3kol.voz; os.vně,nepr.neh.; NS čin.
V323Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x 2,3kol.mot.voz.; nneprovozní nehoda
V3230Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x 2,3kol.voz.; nepr.neh.; sport
V3231Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x 2,3kol.voz.; nepr.neh.; volný čas
V3232Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x 2,3kol.voz.; nepr.neh.; výděl.čin.
V3233Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x 2,3kol.voz.; nepr.neh.; jiné práce
V3234Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x 2,3kol.voz.; nepr.neh.; odpoč.jídl.
V3238Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x 2,3kol.voz.; nepr.neh.; j.urč.čin.
V3239Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x 2,3kol.voz.; nepr.neh.; NS čin.
V324Čl.osá.3kol.mot.voz.x 2,3kol.mot.voz.; zraněný při nastup.n.vystup.
V3240Čl.osá.3kol.mot.voz.x 2,3kol.voz.; zra.nás.,výs; sport
V3241Čl.osá.3kol.mot.voz.x 2,3kol.voz.; zra.nás.,výs; volný čas
V3242Čl.osá.3kol.mot.voz.x 2,3kol.voz.; zra.nás.,výs; výděl.čin.
V3243Čl.osá.3kol.mot.voz.x 2,3kol.voz.; zra.nás.,výs; jiné práce
V3244Čl.osá.3kol.mot.voz.x 2,3kol.voz.; zra.nás.,výs; odpoč.,jídlo
V3248Čl.osá.3kol.mot.voz.x 2,3kol.voz.; zra.nás.,výs; j.urč.činnosti
V3249Čl.osá.3kol.mot.voz.x 2,3kol.voz.; zra.nás.,výs; NS činnosti
V325Čl.osá.řidič 3kol.mot.voz.x 2,3kol.mot.voz.; provozní nehoda
V3250Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x 2,3kol.voz.; prov.neh.; sport
V3251Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x 2,3kol.voz.; prov.neh.; volný čas
V3252Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x 2,3kol.voz.; prov.neh.; výdělečná č.
V3253Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x 2,3kol.voz.; prov.neh.; jiné práce
V3254Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x 2,3kol.voz.; prov.neh.; odpoč.,jídlo
V3258Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x 2,3kol.voz.; prov.neh.; j.urč.činnosti
V3259Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x 2,3kol.voz.; prov.neh.; NS činnosti
V326Cest.3kol.mot.voz.x 2,3kol.mot.voz.; provozní nehoda
V3260Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x 2,3kol.voz.; prov.neh.; sport
V3261Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x 2,3kol.voz.; prov.neh.; volný čas
V3262Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x 2,3kol.voz.; prov.neh.; výděl.čin.
V3263Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x 2,3kol.voz.; prov.neh.; jiné práce
V3264Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x 2,3kol.voz.; prov.neh.; odpoč.jídlo
V3268Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x 2,3kol.voz.; prov.neh.; j.urč.čin.
V3269Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x 2,3kol.voz.; prov.neh.; NS činnosti
V327Čl.osá.3kol.mot.voz.x 2,3kol.mot.voz.; osoba vně voz.,pprovozní nehoda
V3270Čl.osá.3kol.mot.voz.x 2,3kol.voz.; os.vně,prov.neh.; sport
V3271Čl.osá.3kol.mot.voz.x 2,3kol.voz.; os.vně,prov.neh.; volný čas
V3272Čl.osá.3kol.mot.voz.x 2,3kol.voz.; os.vně,prov.neh.; výděl.čin.
V3273Čl.osá.3kol.mot.voz.x 2,3kol.voz.; os.vně,prov.neh.; jiné práce
V3274Čl.osá.3kol.mot.voz.x 2,3kol.voz.; os.vně,prov.neh.; odpoč.jíd.
V3278Čl.osá.3kol.mot.voz.x 2,3kol.voz.; os.vně,prov.neh.; j.urč.čin.
V3279Čl.osá.3kol.mot.voz.x 2,3kol.voz.; os.vně,prov.neh.; NS čin.
V329Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x 2,3kol.mot.voz.; provozní nehoda
V3290Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x 2,3kol.voz.; prov.neh.; sport
V3291Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x 2,3kol.voz.; prov.neh.; volný čas
V3292Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x 2,3kol.voz.; prov.neh.; výděl.čin.
V3293Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x 2,3kol.voz.; prov.neh.; jiné práce
V3294Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x 2,3kol.voz.; prov.neh.; odpoč.jídlo
V3298Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x 2,3kol.voz.; prov.neh.; j.urč.čin.
V3299Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x 2,3kol.voz.; prov.neh.; NS čin.
V33Čl.osádky 3kol.mot.voz.zra.při sráž.s aut.os.,dodá.n.l.nákl.
V330Čl.osá.řidič 3kol.mot.voz.x auto.; neprovozní nehoda
V3300Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x auto.; neprov.neh.; sport
V3301Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x auto.; neprov.neh.; volný čas
V3302Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x auto.; neprov.neh.; výdělečná č.
V3303Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x auto.; neprov.neh.; jiné práce
V3304Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x auto.; neprov.neh.; odpočinek,jídlo
V3308Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x auto.; neprov.neh.; jiné urč.činnosti
V3309Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x auto.; neprov.neh.; NS činnosti
V331Cest.3kol.mot.voz.x auto.; neprovozní nehoda
V3310Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x auto.; neprov.neh.; sport
V3311Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x auto.; neprov.neh.; volný čas
V3312Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x auto.; neprov.neh.; výdělečná č.
V3313Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x auto.; neprov.neh; jiné práce
V3314Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x auto.; neprov.neh.; odpočinek,jídlo
V3318Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x auto.; neprov.neh.; j.urč.činnosti
V3319Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x auto.; neprov.neh.; NS činnosti
V332Čl.osá.3kol.mot.voz.x auto.; osoba vně voz.,neprovozní nehoda
V3320Čl.osá.3kol.mot.voz.x auto.; os.vně,nepr.neh.; sport
V3321Čl.osá.3kol.mot.voz.x auto.; os.vně,nepr.neh.; volný čas
V3322Čl.osá.3kol.mot.voz.x auto.; os.vně,nepr.neh.; výdělečná č.
V3323Čl.osá.3kol.mot.voz.x auto.; os.vně,nepr.neh.; jiné práce
V3324Čl.osá.3kol.mot.voz.x auto.; os.vně,nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V3328Čl.osá.3kol.mot.voz.x auto.; os.vně,nepr.neh.; j.urč.činnosti
V3329Čl.osá.3kol.mot.voz.x auto.; os.vně,nepr.neh.; NS činnosti
V333Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x auto.; neprovozní nehoda
V3330Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x auto.; nepr.neh.; sport
V3331Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x auto.; nepr.neh.; volný čas
V3332Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x auto.; nepr.neh.; výdělečná č.
V3333Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x auto.; nepr.neh.; jiné práce
V3334Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x auto.; nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V3338Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x auto.; nepr.neh.; j.urč.činnosti
V3339Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x auto.; nepr.neh.; NS činnosti
V334Čl.osá.3kol.mot.vvoz.x auto.; zraněný při nastup.n.vystup.
V3340Čl.osá.3kol.mot.voz.x auto.; zra.nás.,výs.; sport
V3341Čl.osá.3kol.mot.voz.x auto.; zra.nás.,výs.; volný čas
V3342Čl.osá.3kol.mot.voz.x auto.; zra.nás.,výs.; výdělečná č.
V3343Čl.osá.3kol.mot.voz.x auto.; zra.nás.,výs.; jiné práce
V3344Čl.osá.3kol.mot.voz.x auto.; zra.nás.,výs.; odpočinek,jídlo
V3348Čl.osá.3kol.mot.voz.x auto.; zra.nás.,výs.; jiné urč.činnosti
V3349Čl.osá.3kol.mot.voz.x auto.; zra.nás.,výs.; NS činnosti
V335Čl.osá.řidič 3kol.mot.voz.x auto.; provozní nehoda
V3350Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x auto.; provoz.neh.; sport
V3351Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x auto.; provoz.neh.; volný čas
V3352Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x auto.; provoz.neh.; výdělečná č.
V3353Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x auto.; provoz.neh.; jiné práce
V3354Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x auto.; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V3358Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x auto.; provoz.neh.; jiné urč.činnosti
V3359Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x auto.; provoz.neh.; NS činnosti
V336Cest.3kol.mot.voz.x auto.; provozní nehoda
V3360Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x auto.; provoz.neh.; sport
V3361Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x auto.; provoz.neh.; volný čas
V3362Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x auto.; provoz.neh.; výdělečná č.
V3363Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x auto.; provoz.neh.; jiné práce
V3364Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x auto.; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V3368Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x auto.; provoz.neh.; j.urč.činnosti
V3369Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x auto.; provoz.neh.; NS činnosti
V337Čl.osá.3kol.mot.voz.x auto.; osoba vně voz.,provozní nehoda
V3370Čl.osá.3kol.mot.voz.x auto.; os.vně,provoz.neh.; sport
V3371Čl.osá.3kol.mot.voz.x auto.; os.vně,provoz.neh.; volný čas
V3372Čl.osá.3kol.mot.voz.x auto.; os.vně,provoz.neh.; výdělečná č.
V3373Čl.osá.3kol.mot.voz.x auto.; os.vně,provoz.neh.; jiné práce
V3374Čl.osá.3kol.mot.voz.x auto.; os.vně,provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V3378Čl.osá.3kol.mot.voz.x auto.; os.vně,provoz.neh.; j.urč.činnosti
V3379Čl.osá.3kol.mot.voz.x auto.; os.vně,provoz.neh.; NS činnosti
V339Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x auto.; provozní nehoda
V3390Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x auto.; provoz.neh.; sport
V3391Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x auto.; provoz.neh.; volný čas
V3392Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x auto.; provoz.neh.; výdělečná č.
V3393Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x auto.; provoz.neh.; jiné práce
V3394Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x auto.; provoz.neh.; odpoč.,jídlo
V3398Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x auto.; provoz.neh.; j.urč.činnosti
V3399Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x auto.; provoz.neh.; NS činnosti
V34Čl.osá.3kol.mot.voz.zra.při sráž.s těž.nákl.voz.n.autob.
V340Čl.osá.řidič 3kol.mot.voz.x nákl.autu n. autob.; neprovozní nehoda
V3400Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x nákl.; neprov.neh.; sport
V3401Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x nákl.; neprov.neh.; volný čas
V3402Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x nákl.; neprov.neh.; výdělečná č.
V3403Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x nákl.; neprov.neh.; jiné práce
V3404Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x nákl.; neprov.neh.; odpočinek,jídlo
V3408Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x nákl.; neprov.neh.; jiné urč.činnosti
V3409Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x nákl.; neprov.neh.; NS činnosti
V341Cest.3kol.mot.voz.x nákl.; neprovozní nehoda
V3410Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x nákl.; neprov.neh.; sport
V3411Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x nákl.; neprov.neh.; volný čas
V3412Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x nákl.; neprov.neh.; výdělečná č.
V3413Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x nákl.; neprov.neh.; jiné práce
V3414Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x nákl.; neprov.neh.; odpočinek,jídlo
V3418Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x nákl.; neprov.neh; jiné urč.činnosti
V3419Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x nákl.; neprov.neh.; NS činnosti
V342Čl.osá.3kol.mot.voz.x nákl.; osoba vně voz.,neprovozní nehoda
V3420Čl.osá.3kol.mot.voz.x nákl.; os.vně,nepr.neh.; sport
V3421Čl.osá.3kol.mot.voz.x nákl.; os.vně,nepr.neh.; volný čas
V3422Čl.osá.3kol.mot.voz.x nákl.; os.vně,nepr.neh.; výdělečná č.
V3423Čl.osá.3kol.mot.voz.x nákl.; os.vně,nepr.neh.; jiné práce
V3424Čl.osá.3kol.mot.voz.x nákl.; os.vně,nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V3428Čl.osá.3kol.mot.voz.x nákl.; os.vně,nepr.neh.; jiné urč.činnosti
V3429Čl.osá.3kol.mot.voz.x nákl.; os.vně,nepr.neh.; NS činnosti
V343Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x nákl.; neprovozní nehoda
V3430Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x nákl.; nepr.neh.; sport
V3431Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x nákl.; nepr.neh.; volný čas
V3432Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x nákl.; nepr.neh.; výdělečná č.
V3433Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x nákl.; nepr.neh.; jiné práce
V3434Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x nákl.; nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V3438Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x nákl.; nepr.neh.; jiné urč.činnosti
V3439Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x nákl.; nepr.neh.; NS činnosti
V344Čl.osá.3kol.mot.voz.x nákl.; zraněný při nastup.n.vystupování
V3440Čl.osá.3kol.mot.voz.x nákl.; zra.nást.,výs.; sport
V3441Čl.osá.3kol.mot.voz.x nákl.; zra.nást.,výs.; volný čas
V3442Čl.osá.3kol.mot.voz.x nákl.; zra.nást.,výs.; výdělečná č.
V3443Čl.osá.3kol.mot.voz.x nákl.zra.nást.,výs.; jiné práce
V3444Čl.osá.3kol.mot.voz.x nákl.; zra.nást.,výs.; odpočinek,jídlo
V3448Čl.osá.3kol.mot.voz.x nákl.; zra.nást.,výs.; jiné urč.činnosti
V3449Čl.osá.3kol.mot.voz.x nákl.; zra.nást.,výs.; NS činnosti
V345Čl.osá.řidič 3kol.mot.voz.x nákl.; provozní nehoda
V3450Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x nákl.; provoz.neh.; sport
V3451Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x nákl.; provoz.neh.; volný čas
V3452Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x nákl.; provoz.neh.; výdělečná č.
V3453Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x nákl.; provoz.neh.; jiné práce
V3454Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x nákl.; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V3458Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x nákl.; provoz.neh.; jiné urč.činnosti
V3459Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x nákl.; provoz.neh.; NS činnosti
V346Cest.3kol.mot.voz.x nákl.; provozní nehoda
V3460Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x nákl.; provoz.neh.; sport
V3461Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x nákl.; provoz.neh.; volný čas
V3462Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x nákl.; provoz.neh.; výdělečná č.
V3463Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x nákl.; provoz.neh.; jiné práce
V3464Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x nákl.; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V3468Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x nákl.; provoz.neh.; j.urč.činnosti
V3469Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x nákl.; provoz.neh.; NS činnosti
V347Čl.osá.3kol.mot.voz.x nákl.; osoba vně voz.,provozní nehoda
V3470Čl.osá.3kol.mot.voz.x nákl.; os.vně,prov.neh.; sport
V3471Čl.osá.3kol.mot.voz.x nákl.; os.vně,prov.neh.; volný čas
V3472Čl.osá.3kol.mot.voz.x nákl.; os.vně,prov.neh.; výdělečná č.
V3473Čl.osá.3kol.mot.voz.x nákl.; os.vně,prov.neh.; jiné práce
V3474Čl.osá.3kol.mot.voz.x nákl.; os.vně,prov.neh.; odpočinek,jídlo
V3478Čl.osá.3kol.mot.voz.x nákl.; os.vně,prov.neh.; j.urč.činnosti
V3479Čl.osá.3kol.mot.voz.x nákl.; os.vně,prov.neh.; NS činnosti
V349Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x nákl.; provozní nehoda
V3490Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x nákl.; prov.neh.; sport
V3491Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x nákl.; prov.neh.; volný čas
V3492Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x nákl.; prov.neh.; výdělečná č.
V3493Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x nákl.; prov.neh.; jiné práce
V3494Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x nákl.; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V3498Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x nákl.; prov.neh.; jiné urč.činnosti
V3499Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x nákl.; prov.neh.; NS činnosti
V35Čl.osádky 3kol.mot.voz.zraněný při sráž.s žel.vlak.n.vozidlem
V350Čl.osá.řidič 3kol.mot.voz.x želez.; neprovozní nehoda
V3500Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x želez.; neprov.neh.; sport
V3501Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x želez.; neprov.neh.; volný čas
V3502Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x želez.; neprov.neh.; výdělečná č.
V3503Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x želez.; neprov.neh.; jiné práce
V3504Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x želez.; neprov.neh.; odpočinek,jídlo
V3508Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x želez.; neprov.neh.; jiné urč.činnosti
V3509Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x želez.; neprov.neh.; NS činnosti
V351Cest.3kol.mot.voz.x želez.; neprovozní nehoda.
V3510Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x želez.; neprov.neh.; sport
V3511Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x želez.; neprov.neh.; volný čas
V3512Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x želez.; neprov.neh.; výdělečná č.
V3513Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x želez.; neprov.neh.; jiné práce
V3514Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x želez.; neprov.neh.; odpoč.,jídlo
V3518Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x želez.; neprov.neh.; j.urč.činnosti
V3519Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x želez.; neprov.neh.; NS činnosti
V352Čl.osá.3kol.mot.voz.x želez.; osoba vně voz.,neprovozní nehoda
V3520Čl.osá.3kol.mot.voz.x želez.; os.vně,nepr.neh.; sport
V3521Čl.osá.3kol.mot.voz.x želez.; os.vně,nepr.neh.; volný čas
V3522Čl.osá.3kol.mot.voz.x želez.; os.vně,nepr.neh.; výdělečná č.
V3523Čl.osá.3kol.mot.voz.x želez.; os.vně,nepr.neh.; jiné práce
V3524Čl.osá.3kol.mot.voz.x želez.; os.vně,nepr.neh.; odpoč.,jídlo
V3528Čl.osá.3kol.mot.voz.x želez.; os.vně,nepr.neh.; j.urč.činnosti
V3529Čl.osá.3kol.mot.voz.x želez.; os.vně,nepr.neh.; NS činnosti
V353Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x želez.; neprovozní nehoda
V3530Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x želez.; nepr.neh.; sport
V3531Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x želez.; nepr.neh.; volný čas
V3532Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x želez.; nepr.neh.; výdělečná č.
V3533Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x želez.; nepr.neh.; jiné práce
V3534Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x želez.; nepr.neh.; odpoč.,jídlo
V3538Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x želez.; nepr.neh.; j.urč.činnosti
V3539Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x želez.; nepr.neh.; NS činnosti
V354Čl.osá.3kol.mot.voz.x želez.; zraněný při nastup.n.vystupování
V3540Čl.osá.3kol.mot.voz.x želez.; zra.nás.,výs.; sport
V3541Čl.osá.3kol.mot.voz.x želez.; zra.nás.,výs.; volný čas
V3542Čl.osá.3kol.mot.voz.x želez.; zra.nás.,výs.; výdělečná č.
V3543Čl.osá.3kol.mot.voz.x želez.; zra.nás.,výs.; jiné práce
V3544Čl.osá.3kol.mot.voz.x želez.; zra.nás.,výs.; odpočinek,jídlo
V3548Čl.osá.3kol.mot.voz.x želez.; zra.nás.,výs.; jiné urč.činnosti
V3549Čl.osá.3kol.mot.voz.x želez.; zra.nás.,výs.; NS činnosti
V355Čl.osá.řisič 3kol.mot.voz.x želez.; provozní nehoda
V3550Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x želez.; provoz.neh.; sport
V3551Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x želez.; provoz.neh.; volný čas
V3552Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x želez.; provoz.neh.; výdělečná č.
V3553Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x želez.; provoz.neh.; jiné práce
V3554Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x želez.; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V3558Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x želez.; provoz.neh.; jiné urč.činnosti
V3559Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x želez.; provoz.neh.; NS činnosti
V356Cest.3kol.mot.voz.x želez.; provozní nehoda
V3560Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x želez.; provoz.neh.; sport
V3561Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x želez.; provoz.neh.; volný čas
V3562Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x želez.; provoz.neh.; výdělečná č.
V3563Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x želez.; provoz.neh.; jiné práce
V3564Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x želez.; provoz.neh.; odpoč.,jídlo
V3568Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x želez.; provoz.neh.; j.urč.činnosti
V3569Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x želez.; provoz.neh.; NS činnosti
V357Čl.osá.3kol.mot.voz. želez.; osoba vně voz.,provozní nehoda
V3570Čl.osá.3kol.mot.voz.x želez.; os.vně,prov.neh.; sport
V3571Čl.osá.3kol.mot.voz.x želez.; os.vně,prov.neh.; volný čas
V3572Čl.osá.3kol.mot.voz.x želez.; os.vně,prov.neh.; výdělečná č.
V3573Čl.osá.3kol.mot.voz.x želez.; os.vně,prov.neh.; jiné práce
V3574Čl.osá.3kol.mot.voz.x želez.; os.vně,prov.neh.; odpoč.,jídlo
V3578Čl.osá.3kol.mot.voz.x želez.; os.vně,prov.neh.; j.urč.činnosti
V3579Čl.osá.3kol.mot.voz.x želez.; os.vně,prov.neh.; NS činnosti
V359Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x želez.; provozní nehoda
V3590Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x želez.; prov.neh.; sport
V3591Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x želez.; prov.neh.; volný čas
V3592Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x želez.; prov.neh.; výdělečná č.
V3593Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x želez.; prov.neh.; jiné práce
V3594Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x želez.; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V3598Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x želez.; prov.neh.; j.urč.činnosti
V3599Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x želez.; prov.neh.; NS činnosti
V36Čl.osádky 3kol.mot.voz.zra.při sráž.s jiným nemot.vozidlem
V360Čl.osá.řidič 3kol.mot.voz.x j.nemot.voz.; neprovozní nehoda
V3600Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x j.nem.voz.; nepr.neh.; sport
V3601Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x j.nem.voz.; nepr.neh.; volný čas
V3602Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x j.nem.voz.; nepr.neh.; výdělečná č.
V3603Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x j.nem.voz.; nepr.neh.; jiné práce
V3604Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x j.nem.voz.; nepr.neh.; odpoč.,jídlo
V3608Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x j.nem.voz.; nepr.neh.; j.urč.činnosti
V3609Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x j.nem.voz.; nepr.neh.; NS činnosti
V361Cest.3kol.mot.voz.x j.nemot.voz.; neprovozní nehoda
V3610Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x j.nem.voz.; nepr.neh.; sport
V3611Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x j.nem.voz.; nepr.neh.; volný čas
V3612Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x j.nem.voz.; nepr.neh.; výděleč.čin.
V3613Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x j.nem.voz.; nepr.neh.; jiné práce
V3614Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x j.nem.voz.; nepr.neh.; odpoč.,jídlo
V3618Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x j.nem.voz.; nepr.neh.; j.urč.čin.
V3619Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x j.nem.voz.; nepr.neh.; NS činnosti
V362Čl.osá.3kol.mot.voz.x j.nemot.voz.; osoba vně voz.,neprovozní nehoda
V3620Čl.osá.3kol.mot.voz.x j.nem.voz.; os.vně,nepr.neh.; sport
V3621Čl.osá.3kol.mot.voz.x j.nem.voz.; os.vně,nepr.neh.; volný čas
V3622Čl.osá.3kol.mot.voz.x j.nem.voz.; os.vně,nepr.neh.; výděl.čin.
V3623Čl.osá.3kol.mot.voz.x j.nem.voz.; os.vně,nepr.neh.; jiné práce
V3624Čl.osá.3kol.mot.voz.x j.nem.voz.; os.vně,nepr.neh.; odpoč.jíd.
V3628Čl.osá.3kol.mot.voz.x j.nem.voz.; os.vně,nepr.neh.; j.urč.čin.
V3629Čl.osá.3kol.mot.voz.x j.nem.voz.; os.vně,nepr.neh.; NS čin.
V363Neurč.čl.3kol.mot.voz.x j.nemot.voz.; neprovozní nehoda
V3630Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x j.nem.voz.; nepr.neh.; sport
V3631Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x j.nem.voz.; nepr.neh.; volný čas
V3632Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x j.nem.voz.; nepr.neh.; výděl.čin.
V3633Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x j.nem.voz.; nepr.neh.; jiné práce
V3634Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x j.nem.voz.; nepr.neh.; odpoč.jídlo
V3638Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x j.nem.voz.; nepr.neh.; j.urč.čin.
V3639Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x j.nem.voz.; nepr.neh.; NS čin.
V364Čl.osá.3kol.mot.voz.x j.nemot.voz.; zraněný při vystup.n.nastup.
V3640Čl.osá.3kol.mot.voz.x j.nemot.voz.; zra.nás.,vys.; sport
V3641Čl.osá.3kol.mot.voz.x j.nemot.voz.; zra.nás.,vys.; volný čas
V3642Čl.osá.3kol.mot.voz.x j.nemot.voz.; zra.nás.,vys.; výděl.čin.
V3643Čl.osá.3kol.mot.voz.x j.nemot.voz.; zra.nás.,vys.; jiné práce
V3644Čl.osá.3kol.mot.voz.x j.nemot.voz.; zra.nás.,vys.; odpoč.jídlo
V3648Čl.osá.3kol.mot.voz.x j.nemot.voz.; zra.nás.,vys.; j.urč.čin.
V3649Čl.osá.3kol.mot.voz.x j.nemot.voz.; zra.nás.,vys.; NS činnosti
V365Čl.osá.řidič.3kol.mot.voz.x j.nemot.voz.; provozní nehoda
V3650Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x j.nemot.voz.; prov.neh.; sport
V3651Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x j.nemot.voz.; prov.neh.; volný čas
V3652Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x j.nemot.voz.; prov.neh.; výdělečná č.
V3653Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x j.nemot.voz.; prov.neh.; jiné práce
V3654Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x j.nemot.voz.; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V3658Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x j.nemot.voz.; prov.neh.; j.urč.čin.
V3659Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x j.nemot.voz.; prov.neh.; NS činnosti
V366Cest.3kol.mot.voz.x j.nemot.voz.; provozní nehoda
V3660Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x j.nemot.voz.prov.neh.; sport
V3661Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x j.nemot.voz.prov.neh.; volný čas
V3662Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x j.nemot.voz.prov.neh.; výděl.čin.
V3663Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x j.nemot.voz.prov.neh.; jiné práce
V3664Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x j.nemot.voz.prov.neh.; odpoč.jídlo
V3668Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x j.nemot.voz.prov.neh.; j.urč.čin.
V3669Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x j.nemot.voz.prov.neh.; NS čin.
V367Čl.osá.3kol.mot.voz.x j.nemot.voz.; osoba vně voz.; provozní nehoda
V3670Čl.osá.3k.mot.voz.x j.nemot.voz.; os.vně; prov.neh.; sport
V3671Čl.osá.3k.mot.voz.x j.nemot.voz.; os.vně; prov.neh.; volný čas
V3672Čl.osá.3k.mot.voz.x j.nemot.voz.; os.vně; prov.neh.; výděl.čin.
V3673Čl.osá.3k.mot.voz.x j.nemot.voz.; os.vně; prov.neh.; jiné práce
V3674Čl.osá.3k.mot.voz.x j.nemot.voz.; os.vně; prov.neh.; odpoč.jíd.
V3678Čl.osá.3k.mot.voz.x j.nemot.voz.; os.vně; prov.neh.; j.urč.čin.
V3679Čl.osá.3k.mot.voz.x j.nemot.voz.; os.vně; prov.neh.; NS čin.
V369Neurč.čl.3kol.mot.voz.x j.nemot.voz.; provozní nehoda
V3690Neurč.čl.osá.3k.mot.voz.x j.nemot.voz.; prov.neh.; sport
V3691Neurč.čl.osá.3k.mot.voz.x j.nemot.voz.; prov.neh.; volný čas
V3692Neurč.čl.osá.3k.mot.voz.x j.nemot.voz.; prov.neh.; výděl.čin.
V3693Neurč.čl.osá.3k.mot.voz.x j.nemot.voz.; prov.neh.; jiné práce
V3694Neurč.čl.osá.3k.mot.voz.x j.nemot.voz.; prov.neh.; odpoč.jídlo
V3698Neurč.čl.osá.3k.mot.voz.x j.nemot.voz.; prov.neh.; j.urč.čin.
V3699Neurč.čl.osá.3k.mot.voz.x j.nemot.voz.; prov.neh.; NS čin.
V37Čl.osádky 3kol.mot.voz.zra.při sráž.s pevnou překážkou
V370Čl.osá.řidič.3kol.mot.voz.x pevné překážce; neprovozní nehoda
V3700Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x pev.pře.; nep.neh.; sport
V3701Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x pev.pře.; nep.neh.; volný čas
V3702Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x pev.pře.; nep.neh.; výdělečná č.
V3703Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x pev.pře.; nep.neh.; jiné práce
V3704Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x pev.pře.; nep.neh.; odpočinek,jídlo
V3708Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x pev.pře.; nep.neh.; jiné urč.činnosti
V3709Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x pev.pře.; nep.neh.; NS činnosti
V371Cest.3kol.mot.voz.x pevné překážce; neprovozní nehoda
V3710Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x pev.pře.; nep.neh.; sport
V3711Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x pev.pře.; nep.neh.; volný čas
V3712Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x pev.pře.; nep.neh.; výdělečná č.
V3713Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x pev.pře.; nep.neh.; jiné práce
V3714Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x pev.pře.; nep.neh.; odpočinek,jídlo
V3718Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x pev.pře.; nep.neh.; j.urč.činnosti
V3719Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x pev.pře.; nep.neh.; NS činnosti
V372Čl.osá.3kol.mot.voz.x pevné překážce; osoba vně voz.,neprovozní nehoda
V3720Čl.osá.3kol.mot.voz.x pev.pře.; os.vně,nepr.neh.; sport
V3721Čl.osá.3kol.mot.voz.x pev.pře.; os.vně,nepr.neh.; volný čas
V3722Čl.osá.3kol.mot.voz.x pev.pře.; os.vně,nepr.neh.; výdělečná č.
V3723Čl.osá.3kol.mot.voz.x pev.pře.; os.vně,nepr.neh.; jiné práce
V3724Čl.osá.3kol.mot.voz.x pev.pře.; os.vně,nepr.neh.; odpoč.jídlo
V3728Čl.osá.3kol.mot.voz.x pev.pře.; os.vně,nepr.neh.; j.urč.čin.
V3729Čl.osá.3kol.mot.voz.x pev.pře.; os.vně,nepr.neh.; NS činnosti
V373Neurč.čl.3kol.mot.voz.x pevné překážce; neprovozní nehoda
V3730Neurč.čl.osá..3kol.mot.voz.x pev.přek.; nep.neh.; sport
V3731Neurč.čl.osá..3kol.mot.voz.x pev.přek.; nep.neh.; volný čas
V3732Neurč.čl.osá..3kol.mot.voz.x pev.přek.; nep.neh.; výděl.čin.
V3733Neurč.čl.osá..3kol.mot.voz.x pev.přek.; nep.neh.; jiné práce
V3734Neurč.čl.osá..3kol.mot.voz.x pev.přek.; nep.neh.; odpoč.jídlo
V3738Neurč.čl.osá..3kol.mot.voz.x pev.přek.; nep.neh.; j.urč.čin.
V3739Neurč.čl.osá..3kol.mot.voz.x pev.přek.; nep.neh.; NS činnosti
V374Čl.osá.3kol.mot.voz.x pevné překážce; zraněný při nastup.n.vystup.
V3740Čl.osá.3kol.mot.voz.x pev.přek.; zra.nás.,výs.; sport
V3741Čl.osá.3kol.mot.voz.x pev.přek.; zra.nás.,výs.; volný čas
V3742Čl.osá.3kol.mot.voz.x pev.přek.; zra.nás.,výs.; výdělečná č.
V3743Čl.osá.3kol.mot.voz.x pev.přek.; zra.nás.,výs.; jiné práce
V3744Čl.osá.3kol.mot.voz.x pev.přek.; zra.nás.,výs.; odpoč.jídlo
V3748Čl.osá.3kol.mot.voz.x pev.přek.; zra.nás.,výs.; j.urč.činnosti
V3749Čl.osá.3kol.mot.voz.x pev.přek.; zra.nás.,výs.; NS činnosti
V375Čl.osá.řidič.3kol.mot.voz.x pevné překážce; provozní nehoda
V3750Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x pev.přek.; prov.neh.; sport
V3751Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x pev.přek.; prov.neh.; volný čas
V3752Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x pev.přek.; prov.neh.; výdělečná č.
V3753Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x pev.přek.; prov.neh.; jiné práce
V3754Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x pev.přek.; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V3758Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x pev.přek.; prov.neh.; j.urč.činnosti
V3759Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x pev.přek.; prov.neh.; NS činnosti
V376Cest.3kol.mot.voz.x pevné překážce; provozní nehoda
V3760Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x pev.přek.; prov.neh.; sport
V3761Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x pev.přek.; prov.neh.; volný čas
V3762Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x pev.přek.; prov.neh.; výdělečná č.
V3763Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x pev.přek.; prov.neh.; jiné práce
V3764Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x pev.přek.; prov.neh.; odpoč.jídlo
V3768Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x pev.přek.; prov.neh.; j.urč.činnosti
V3769Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x pev.přek.; prov.neh.; NS činnosti
V377Čl.osá.3kol.mot.voz.x pevné překážce; osoba vně voz.; provozní nehoda
V3770Čl.osá.3kol.mot.voz.x pev.přek.; os.vně; prov.neh.; sport
V3771Čl.osá.3kol.mot.voz.x pev.přek.; os.vně; prov.neh.; volný čas
V3772Čl.osá.3kol.mot.voz.x pev.přek.; os.vně; prov.neh.; výděl.čin.
V3773Čl.osá.3kol.mot.voz.x pev.přek.; os.vně; prov.neh.; jiné práce
V3774Čl.osá.3kol.mot.voz.x pev.přek.; os.vně; prov.neh.; odpoč.jídlo
V3778Čl.osá.3kol.mot.voz.x pev.přek.; os.vně; prov.neh.; j.urč.čin.
V3779Čl.osá.3kol.mot.voz.x pev.přek.; os.vně; prov.neh.; NS čin.
V379Neurč.čl.3kol.mot.voz.x pevné překážce; provozní nehoda
V3790Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x pev.přek.; prov.neh.; sport
V3791Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x pev.přek.; prov.neh.; volný čas
V3792Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x pev.přek.; prov.neh.; výdělečná č.
V3793Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x pev.přek.; prov.neh.; jiné práce
V3794Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x pev.přek.; prov.neh.; odpoč.jídlo
V3798Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x pev.přek.; prov.neh.; j.urč.čin.
V3799Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x pev.přek.; prov.neh.; NS činnosti
V38Čl.osádky 3kol.mot.voz.zraněný při dopr.neh.bez srážky
V380Čl.osá.řidič 3kol.mot.voz.zra.bez srážky; neprovozní nehoda
V3800Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.bez srážky; nepr.neh.; sport
V3801Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.bez srážky; nepr.neh.; volný čas
V3802Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.bez srážky; nepr.neh.; výdělečná č.
V3803Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.bez srážky; nepr.neh.; jiné práce
V3804Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.bez srážky; nepr.neh.; odpoč.jídlo
V3808Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.bez srážky; nepr.neh.; j.urč.činnosti
V3809Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.bez srážky; nepr.neh.; NS činnosti
V381Cest.3kol.mot.voz.zra.bez srážky; neprovozní nehoda
V3810Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.bez srážky; nepr.neh.; sport
V3811Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.bez srážky; nepr.neh.; volný čas
V3812Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.bez srážky; nepr.neh.; výdělečná č.
V3813Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.bez srážky; nepr.neh.; jiné práce
V3814Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.bez srážky; nepr.neh.; odpoč.jídlo
V3818Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.bez srážky; nepr.neh.; j.urč.činnosti
V3819Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.bez srážky; nepr.neh.; NS činnosti
V382Čl.osá.3kol.mot.voz.zra.bez sráž.; osoba vně voz.,neprovozní nehoda
V3820Čl.osá.3kol.mot.voz.bez sráž.; os.vně,nepr.neh.; sport
V3821Čl.osá.3kol.mot.voz.bez sráž.; os.vně,nepr.neh.; volný čas
V3822Čl.osá.3kol.mot.voz.bez sráž.; os.vně,nepr.neh.; výdělečná č.
V3823Čl.osá.3kol.mot.voz.bez sráž.; os.vně,nepr.neh.; jiné práce
V3824Čl.osá.3kol.mot.voz.bez sráž.; os.vně,nepr.neh.; odpoč.jídlo
V3828Čl.osá.3kol.mot.voz.bez sráž.; os.vně,nepr.neh.; j.urč.čin.
V3829Čl.osá.3kol.mot.voz.bez sráž.; os.vně,nepr.neh.; NS činnosti
V383Neurč.čl.3kol.mot.voz.zra.bez srážky; neprovozní nehoda
V3830Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.bez sráž.; nepr.neh.; sport
V3831Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.bez sráž.; nepr.neh.; volný čas
V3832Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.bez sráž.; nepr.neh.; výdělečná č.
V3833Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.bez sráž.; nepr.neh.; jiné práce
V3834Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.bez sráž.; nepr.neh.; odpoč.jídlo
V3838Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.bez sráž.; nepr.neh.; j.urč.činnosti
V3839Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.bez sráž.; nepr.neh.; NS činnosti
V384Čl.osá.3kol.mot.voz.bez srážky; zraněný při nastup.n.vystup.
V3840Čl.osá.3kol.mot.voz.bez sráž.; zra.nás.,výs.; sport
V3841Čl.osá.3kol.mot.voz.bez sráž.; zra.nás.,výs.; volný čas
V3842Čl.osá.3kol.mot.voz.bez sráž.; zra.nás.,výs.; výdělečná č.
V3843Čl.osá.3kol.mot.voz.bez sráž.; zra.nás.,výs.; jiné práce
V3844Čl.osá.3kol.mot.voz.bez sráž.; zra.nás.,výs.; odpočinek,jídlo
V3848Čl.osá.3kol.mot.voz.bez sráž.; zra.nás.,výs.; jiné urč.činnosti
V3849Čl.osá.3kol.mot.voz.bez sráž.; zra.nás.,výs.; NS činnosti
V385Čl.osá.řidič 3kol.mot.voz.zra.bez srážky; provozní nehoda
V3850Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.bez sráž.; prov.neh.; sport
V3851Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.bez sráž.; prov.neh..; volný čas
V3852Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.bez sráž.; prov.neh.; výdělečná č.
V3853Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.bez sráž.; prov.neh.; jiné práce
V3854Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.bez sráž.; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V3858Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.bez sráž.; prov.neh.; jiné urč.činnosti
V3859Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.bez sráž.; prov.neh.; NS činnosti
V386Cest.3kol.mot.voz.zra.bez srážky; provozní nehoda
V3860Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.bez sráž.; prov.neh.; sport
V3861Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.bez sráž.; prov.neh.; volný čas
V3862Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.bez sráž.; prov.neh.; výdělečná č.
V3863Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.bez sráž.; prov.neh.; jiné práce
V3864Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.bez sráž.; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V3868Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.bez sráž.; prov.neh.; j.urč.činnosti
V3869Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.bez sráž.; prov.neh.; NS činnosti
V387Čl.osá.3kol.mot.voz.zra.bez srážky; osoba vně voz.; provozní nehoda
V3870Čl.osá.3kol.mot.voz.bez sráž.; os.vně; prov.neh.; sport
V3871Čl.osá.3kol.mot.voz.bez sráž.; os.vně; prov.neh.; volný čas
V3872Čl.osá.3kol.mot.voz.bez sráž.; os.vně; prov.neh.; výdělečná č.
V3873Čl.osá.3kol.mot.voz.bez sráž.; os.vně; prov.neh.; jiné práce
V3874Čl.osá.3kol.mot.voz.bez sráž.; os.vně; prov.neh.; odpoč.jídlo
V3878Čl.osá.3kol.mot.voz.bez sráž.; os.vně; prov.neh.; j.urč.činnosti
V3879Čl.osá.3kol.mot.voz.bez sráž.; os.vně; prov.neh.; NS činnosti
V389Neurč.čl.3kol.mot.voz.zra.bez srážky; provozní nehoda
V3890Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.bez sráž.; prov.neh.; sport
V3891Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.bez sráž.; prov.neh.; volný čas
V3892Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.bez sráž.; prov.neh.; výdělečná č.
V3893Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.bez sráž.; prov.neh.; jiné práce
V3894Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.bez sráž.; prov.neh.; odpoč.jídlo
V3898Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.bez sráž.; prov.neh.; j.urč.činnosti
V3899Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.bez sráž.; prov.neh.; NS činnosti
V39Čl.osádky 3kol.mot.voz.zra.při jiných a neurč.dopr.nehodách
V390Čl.osá.řidič.3kol.mot.voz.x j.mot.voz.; neprovozní nehoda
V3900Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x j.mot.voz.; nepr.neh.; sport
V3901Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x j.mot.voz.; nepr.neh.; volný čas
V3902Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x j.mot.voz.; nepr.neh.; výdělečná č.
V3903Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x j.mot.voz.; nepr.neh.; jiné práce
V3904Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x j.mot.voz.; nepr.neh.; odpoč.jídlo
V3908Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x j.mot.voz.; nepr.neh.; j.urč.činnosti
V3909Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x j.mot.voz.; nepr.neh.; NS činnosti
V391Cest.3kol.mot.voz.x j.mot.voz.; neprovozní nehoda
V3910Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x j.mot.voz.; nepr.neh.; sport
V3911Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x j.mot.voz.; nepr.neh.; volný čas
V3912Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x j.mot.voz.; nepr.neh.; výděl.čin.
V3913Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x j.mot.voz.; nepr.neh.; jiné práce
V3914Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x j.mot.voz.; nepr.neh.; odpoč.jídlo
V3918Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x j.mot.voz.; nepr.neh.; j.urč.čin.
V3919Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x j.mot.voz.; nepr.neh.; NS činnosti
V392Neurč.čl.3kol.mot.voz.x j.mot.voz.; neprovozní nehoda
V3920Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x j.mot.voz.; nepr.neh; sport
V3921Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x j.mot.voz.; nepr.neh.; volný čas
V3922Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x j.mot.voz.; nepr.neh.; výděl.čin.
V3923Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x j.mot.voz.; nepr.neh.; jiné práce
V3924Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x j.mot.voz.; nepr.neh.; odpoč.jídlo
V3928Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x j.mot.voz.; nepr.neh.; j.urč.čin.
V3929Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x j.mot.voz.; nepr.neh.; NS čin.
V393Čl.osá.3kol.mot.voz.zra.při neur.neprovozní nehodě
V3930Čl.osá.3kol.mot.voz.zra.při neurč.nepr.neh.; sport
V3931Čl.osá.3kol.mot.voz.zra.při neurč.nepr.neh.; volný čas
V3932Čl.osá.3kol.mot.voz.zra.při neurč.nepr.neh.; výdělečná č.
V3933Čl.osá.3kol.mot.voz.zra.při neurč.nepr.neh.; jiné práce
V3934Čl.osá.3kol.mot.voz.zra.při neurč.nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V3938Čl.osá.3kol.mot.voz.zra.při neurč.nepr.neh.; jiné urč.činnosti
V3939Čl.osá.3kol.mot.voz.zra.při neurč.nepr.neh.; NS činnosti
V394Čl.osá.řidič 3kol.mot.voz.x j.mot.voz.; provozní nehoda
V3940Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x j.mot.voz.; prov.neh.; sport
V3941Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x j.mot.voz.; prov.neh.; volný čas
V3942Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x j.mot.voz.; prov.neh.; výdělečná č.
V3943Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x j.mot.voz.; prov.neh.; jiné práce
V3944Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x j.mot.voz.; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V3948Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x j.mot.voz.; prov.neh.; j.urč.činnosti
V3949Čl.osá.řid.3kol.mot.voz.x j.mot.voz.; prov.neh.; NS činnosti
V395Cest.3kol.mot.voz.x j.mot.voz.; provozní nehoda
V3950Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x j.mot.voz.; prov.neh.; sport
V3951Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x j.mot.voz.; prov.neh.; volný čas
V3952Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x j.mot.voz.; prov.neh.; výdělečná č.
V3953Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x j.mot.voz.; prov.neh.; jiné práce
V3954Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x j.mot.voz.; prov.neh.; odpoč.jídlo
V3958Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x j.mot.voz.; prov.neh.; j.urč.činnosti
V3959Čl.osá.cest.3kol.mot.voz.x j.mot.voz.; prov.neh.; NS činnosti
V396Neurč.3kol.mot.voz.x j.mot.voz.; provozní nehoda
V3960Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x j.mot.voz.; prov.neh.; sport
V3961Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x j.mot.voz.; prov.neh.; volný čas
V3962Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x j.mot.voz.; prov.neh.; výděl.čin.
V3963Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x j.mot.voz.; prov.neh.; jiné práce
V3964Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x j.mot.voz.; prov.neh.; odpoč.jídlo
V3968Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x j.mot.voz.; prov.neh.; j.urč.čin.
V3969Neurč.čl.osá.3kol.mot.voz.x j.mot.voz.; prov.neh.; NS činnosti
V398Čl.osá.3kol.mot.voz.zra.při j.urč.dopravní nehodě
V3980Čl.osá.3kol.mot.voz.zra.při j.urč.dopr.neh.; sport
V3981Čl.osá.3kol.mot.voz.zra.při j.urč.dopr.neh.; volný čas
V3982Čl.osá.3kol.mot.voz.zra.při j.urč.dopr.neh.; výdělečná č.
V3983Čl.osá.3kol.mot.voz.zra.při j.urč.dopr.neh.; jiné práce
V3984Čl.osá.3kol.mot.voz.zra.při j.urč.dopr.neh.; odpočinek,jídlo
V3988Čl.osá.3kol.mot.voz.zra.při j.urč.dopr.neh.; jiné urč.činnosti
V3989Čl.osá.3kol.mot.voz.zra.při j.urč.dopr.neh.; NS činnosti
V399Čl.osá.3kol.mot.voz.zra.při neurč.provozní nehodě
V3990Čl.osá.3kol.mot.voz.zra.při neurč.prov.neh.; sport
V3991Čl.osá.3kol.mot.voz.zra.při neurč.prov.neh.; volný čas
V3992Čl.osá.3kol.mot.voz.zra.při neurč.prov.neh.; výdělečná č.
V3993Čl.osá.3kol.mot.voz.zra.při neurč.prov.neh.; jiné práce
V3994Čl.osá.3kol.mot.voz.zra.při neurč.prov.neh.; odpočinek,jídlo
V3998Čl.osá.3kol.mot.voz.zra.při neurč.prov.neh.; jiné urč.činnosti
V3999Čl.osá.3kol.mot.voz.zra.při neurč.prov.neh.; NS činnosti
V40Čl.osádky.os.aut.zraněný při sráž.s chod.n.zvířetem
V400Čl.osá.řidič auto.x chod.; neprovozní nehoda
V4000Čl.osá.řid.os.auto.x chod.; nepr.neh.; sport
V4001Čl.osá.řid.os.auto.x chod.; nepr.neh.; volný čas
V4002Čl.osá.řid.os.auto.x chod.; nepr.neh.; výdělečná č.
V4003Čl.osá.řid.os.auto.x chod.; nepr.neh.; jiné práce
V4004Čl.osá.řid.os.auto.x chod.; nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V4008Čl.osá.řid.os.auto.x chod.; nepr.neh.; jiné urč.činnosti
V4009Čl.osá.řid.os.auto.x chod.; nepr.neh.; NS činnosti
V401Cest.auto.x chod.; neprovozní nehoda
V4010Čl.osá.cest.os.auto.x chod.; nepr.neh.; sport
V4011Čl.osá.cest.os.auto.x chod.; nepr.neh.; volný čas
V4012Čl.osá.cest.os.auto.x chod.; nepr.neh.; výdělečná č.
V4013Čl.osá.cest.os.auto.x chod.; nepr.neh.; jiné práce
V4014Čl.osá.cest.os.auto.x chod.; nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V4018Čl.osá.cest.os.auto.x chod.; nepr.neh.; jiné urč.činnosti
V4019Čl.osá.cest.os.auto.x chod.; nepr.neh.; NS činnosti
V402Čl.osá.os.auto.x chod.; osoba vně voz.,neprovozní nehoda
V4020Čl.osá.os.auto.x chod.; os.vně.nepr.neh.; sport
V4021Čl.osá.os.auto.x chod.; os.vně.nepr.neh.; volný čas
V4022Čl.osá.os.auto.x chod.; os.vně.nepr.neh.; výdělečná č.
V4023Čl.osá.os.auto.x chod.; os.vně.nepr.neh.; jiné práce
V4024Čl.osá.os.auto.x chod.; os.vně.nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V4028Čl.osá.os.auto.x chod.; os.vně.nepr.neh.; jiné urč.činnosti
V4029Čl.osá.os.auto.x chod.; os.vně.nepr.neh.; NS činnosti
V403Neurč.čl.osá.os.auto.x chod.; neprovozní nehoda
V4030Neurč.čl.osá.os.auto.x chod.; nepr.neh.; sport
V4031Neurč.čl.osá.os.auto.x chod.; nepr.neh.; volný čas
V4032Neurč.čl.osá.os.auto.x chod.; nepr.neh.; výdělečná č.
V4033Neurč.čl.osá.os.auto.x chod.; nepr.neh.; jiné práce
V4034Neurč.čl.osá.os.auto.x chod.; nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V4038Neurč.čl.osá.os.auto.x chod.; nepr.neh.; jiné urč.činnosti
V4039Neurč.čl.osá.os.auto.x chod.; nepr.neh.; NS činnosti
V404Čl.osá.os.auto.x chod.; zraněný při nastup.n.vystup.
V4040Čl.osá.os.auto.x chod.; zra.při nás.,výs.; sport
V4041Čl.osá.os.auto.x chod.; zra.při nás.,výs.; volný čas
V4042Čl.osá.os.auto.x chod.; zra.při nás.,výs.; výdělečná č.
V4043Čl.osá.os.auto.x chod.; zra.při nás.,výs.; j.práce
V4044Čl.osá.os.auto.x chod.; zra.při nás.,výs.; odpočinek,jídlo
V4048Čl.osá.os.auto.x chod.; zra.při nás.,výs.; jiné urč.činnosti
V4049Čl.osá.os.auto.x chod.; zra.při nás.,výs.; NS činnosti
V405Čl.osá.řidič.os.auto.x chod.; provozní nehoda
V4050Čl.osá.řid.os.auto.x chod.; prov.neh.; sport
V4051Čl.osá.řid.os.auto.x chod.; prov.neh.; volný čas
V4052Čl.osá.řid.os.auto.x chod.; prov.neh.; výdělečná č.
V4053Čl.osá.řid.os.auto.x chod.; prov.neh.; jiné práce
V4054Čl.osá.řid.os.auto.x chod.; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V4058Čl.osá.řid.os.auto.x chod.; prov.neh.; jiné urč.činnosti
V4059Čl.osá.řid.os.auto.x chod.; prov.neh.; NS činnosti
V406Cest.os.auto.x chodec; provozní nehoda
V4060Čl.osá.cest.os.auto.x chodec; prov.neh.; sport
V4061Čl.osá.cest.os.auto.x chodec; prov.neh.; volný čas
V4062Čl.osá.cest.os.auto.x chodec; prov.neh.; výdělečná č.
V4063Čl.osá.cest.os.auto.x chodec; prov.neh.; jiné práce
V4064Čl.osá.cest.os.auto.x chodec; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V4068Čl.osá.cest.os.auto.x chodec; prov.neh.; jiné urč.činnosti
V4069Čl.osá.cest.os.auto.x chodec; prov.neh.; NS činnosti
V407Čl.osá.os.auto x chod.,osoba vně voz.; provozní nehoda
V4070Čl.osá.os.auto x chod.,osoba vně; prov.neh.; sport
V4071Čl.osá.os.auto x chod.,osoba vně; prov.neh.; volný čas
V4072Čl.osá.os.auto x chod.,osoba vně; prov.neh.; výdělečná č.
V4073Čl.osá.os.auto x chod.,osoba vně; prov.neh.; jiné práce
V4074Čl.osá.os.auto x chod.,osoba vně; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V4078Čl.osá.os.auto x chod.,osoba vně; prov.neh.; jiné urč.činnosti
V4079Čl.osá.os.auto x chod.,osoba vně; prov.neh.; NS činnosti
V409Neurč.čl.os.auto.x chod.; provozní nehoda
V4090Neurč.čl.osá.os.auto.x chod.; prov.neh.; sport
V4091Neurč.čl.osá.os.auto.x chod.; prov.neh.; volný čas
V4092Neurč.čl.osá.os.auto.x chod.; prov.neh.; výdělečná č.
V4093Neurč.čl.osá.os.auto.x chod.; prov.neh.; jiné práce
V4094Neurč.čl.osá.os.auto.x chod.; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V4098Neurč.čl.osá.os.auto.x chod.; prov.neh.; jiné urč.činnosti
V4099Neurč.čl.osá.os.auto.x chod.; prov.neh.; NS činnosti
V41Čl.osádky os.auta zraněný při sráž.s jízd.kolem
V410Řid.auto. x j.kolo; neprovoz.n.
V4100Čl.osá.os.auta řid.x j.kolo; neprov.neh.; sport
V4101Čl.osá.os.auta řid.x j.kolo; neprov.neh.; volný čas
V4102Čl.osá.os.auta řid.x j.kolo; neprov.neh.; výdělečná č.
V4103Čl.osá.os.auta řid.x j.kolo; neprov.neh.; jiné práce
V4104Čl.osá.os.auta řid.x j.kolo; neprov.neh.; odpočinek,jídlo
V4108Čl.osá.os.auta řid.x j.kolo; neprov.neh.; jiné urč.činnosti
V4109Čl.osá.os.auta řid.x j.kolo; neprov.neh.; NS činnosti
V411Cest.os.auto.x j.kolo; neprovozní nehoda
V4110Čl.osá.os.auta cest.x j.kolo; neprov.neh.; sport
V4111Čl.osá.os.auta cest.x j.kolo; neprov.neh.; volný čas
V4112Čl.osá.os.auta cest.x j.kolo; neprov.neh.; výdělečná č.
V4113Čl.osá.os.auta cest.x j.kolo; neprov.neh.; j.práce
V4114Čl.osá.os.auta cest.x j.kolo; neprov.neh.; odpočinek,jídlo
V4118Čl.osá.os.auta cest.x j.kolo; neprov.neh.; jiné urč.činnosti
V4119Čl.osá.os.auta cest.x j.kolo; neprov.neh.; NS činnosti
V412Čl.osá.os.auto.x j.kolo; osoba vně voz.,neprovozní nehoda.n.
V4120Čl.osá.os.auta x j.kolo; os.vně,nepr.neh.; sport
V4121Čl.osá.os.auta x j.kolo; os.vně,nepr.neh.; volný čas
V4122Čl.osá.os.auta x j.kolo; os.vně,nepr.neh.; výdělečná č.
V4123Čl.osá.os.auta x j.kolo; os.vně,nepr.neh.; j.práce
V4124Čl.osá.os.auta x j.kolo; os.vně,nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V4128Čl.osá.os.auta x j.kolo; os.vně,nepr.neh.; jiné urč.činnosti
V4129Čl.osá.os.auta x j.kolo; os.vně,nepr.neh.; NS činnosti
V413Neurč.čl.os.auto.x j.kolo; neprovozní nehoda
V4130Neurč.čl.osá.os.auta x j.kolo; nepr.neh.; sport
V4131Neurč.čl.osá.os.auta x j.kolo; nepr.neh.; volný čas
V4132Neurč.čl.osá.os.auta x j.kolo; nepr.neh.; výdělečná č.
V4133Neurč.čl.osá.os.auta x j.kolo; nepr.neh.; jiné práce
V4134Neurč.čl.osá.os.auta x j.kolo; nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V4138Neurč.čl.osá.os.auta x j.kolo; nepr.neh.; jiné urč.činnosti
V4139Neurč.čl.osá.os.auta x j.kolo; nepr.neh.; NS činnosti
V414Čl.osá.os.auto.x j.kolo; zraněný při nastup.n.vystup.
V4140Čl.osá.os.auta x j.kolo; zra.nást.,výst.; sport
V4141Čl.osá.os.auta x j.kolo; zra.nást.,výst.; volný čas
V4142Čl.osá.os.auta x j.kolo; zra.nást.,výst.; výdělečná č.
V4143Čl.osá.os.auta x j.kolo; zra.nást.,výst.; jiné práce
V4144Čl.osá.os.auta x j.kolo; zra.nást.,výst.; odpočinek,jídlo
V4148Čl.osá.os.auta x j.kolo; zra.nást.,výst.; jiné urč.činnosti
V4149Čl.osá.os.auta x j.kolo; zra.nást.,výst.; NS činnosti
V415Čl.osá.řidič.os.auta x j.kolo; provozní nehoda
V4150Čl.osá. os.auta řidič x j.kolo; prov.neh.; sport
V4151Čl.osá.os.auta řidič x j.kolo; prov.neh.; volný čas
V4152Čl.osá.os.auta řidič x j.kolo; prov.neh.; výdělečná č.
V4153Čl.osá.os.auta řidič x j.kolo; prov.neh.; jiné práce
V4154Čl.osá.os.auta řidič x j.kolo; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V4158Čl.osá.os.auta řidič x j.kolo; prov.neh.; J. urč.činnosti
V4159Čl.osá.os.auta řidič x j.kolo; prov.neh.; NS činnosti
V416Čl.osá.os.auta cestující x j.kolo; provozní nehoda
V4160Čl.osá.os.auta cest.x j.kolo; prov.neh.; sport
V4161Čl.osá.os.auta cest.x j.kolo; prov.neh.; volný čas
V4162Čl.osá.os.auta cest.x j.kolo; prov.neh.; výdělečná č.
V4163Čl.osá.os.auta cest.x j.kolo; prov.neh.; jiné práce
V4164Čl.osá.os.auta cest.x j.kolo; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V4168Čl.osá.os.auta cest.x j.kolo; prov.neh.; jiné urč.činnosti
V4169Čl.osá.os.auta cest.x j.kolo; prov.neh.; NS činnosti
V417Čl.osá.os.auto.x j.kolo,osoba vně voz.; provozní nehoda
V4170Čl.osá.os.auta x j.kolo,os.vně; prov.neh.; sport
V4171Čl.osá.os.auta x j.kolo,os.vně; prov.neh.; volný čas
V4172Čl.osá.os.auta x j.kolo,os.vně; prov.neh.; výdělečná č.
V4173Čl.osá.os.auta x j.kolo,os.vně; prov.neh.; j.práce
V4174Čl.osá.os.auta x j.kolo,os.vně; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V4178Čl.osá.os.auta x j.kolo,os.vně; prov.neh.; jiné urč.činnosti
V4179Čl.osá.os.auta x j.kolo,os.vně; prov.neh.; NS činnosti
V419Neurč.čl.os.auto.x j.kolo; provozní nehoda
V4190Neurč.čl.osá.os.auta x j.kolo; prov.neh.; sport
V4191Neurč.čl.osá.os.auta x j.kolo; prov.neh.; volný čas
V4192Neurč.čl.osá.os.auta x j.kolo; prov.neh.; výdělečná č.
V4193Neurč.čl.osá.os.auta x j.kolo; prov.neh.; jiné práce
V4194Neurč.čl.osá.os.auta x j.kolo; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V4198Neurč.čl.osá.os.auta x j.kolo; prov.neh.; jiné urč.činnosti
V4199Neurč.čl.osá.os.auta x j.kolo; prov.neh.; NS činnosti
V42Čl.osádky os.auta zraněný.při sráž.s 2,3kol.mot.vozidlem
V420Čl.osá.řidič.os.auto.x 2,3kol.mot.voz.; neprovozní nehoda
V4200Čl.osá.os.auta řid.x 2,3kol.voz.; nepr.neh.; sport
V4201Čl.osá.os.auta řid.x 2,3kol.voz.; nepr.neh.; volný čas
V4202Čl.osá.os.auta řid.x 2,3kol.voz.; nepr.neh.; výdělečná č.
V4203Čl.osá.os.auta řid.x 2,3kol.voz.; nepr.neh.; jiné práce
V4204Čl.osá.os.auta řid.x 2,3kol.voz.; nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V4208Čl.osá.os.auta řid.x 2,3kol.voz.; nepr.neh.; jiné urč.činnosti
V4209Čl.osá.os.auta řid.x 2,3kol.voz.; nepr.neh.; NS činnosti
V421Cest os.auto.x 2,3kol.mot.voz.; neprovozní nehoda
V4210Čl.osá.os.auta cest.x 2,3kol.voz.; nepr.neh.; sport
V4211Čl.osá.os.auta cest.x 2,3kol.voz.; nepr.neh.; volný čas
V4212Čl.osá.os.auta cest.x 2,3kol.voz.; nepr.neh.; výdělečná č.
V4213Čl.osá.os.auta cest.x 2,3kol.voz.; nepr.neh.; jiné práce
V4214Čl.osá.os.auta cest.x 2,3kol.voz.; nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V4218Čl.osá.os.auta cest.x 2,3kol.voz.; nepr.neh.; jiné urč.činnosti
V4219Čl.osá.os.auta cest.x 2,3kol.voz.; nepr.neh.; NS činnosti
V422Čl.osá.os.auto.x 2,3kol.mot.voz.; osoba vně voz.,neprovozní nehoda
V4220Čl.osá.os.auta x 2,3kol.v.; os.vně,nepr.neh; sport
V4221Čl.osá.os.auta x 2,3kol.v.; os.vně,nepr.neh.; volný čas
V4222Čl.osá.os.auta x 2,3kol.v.; os.vně,nepr.neh.; výdělečná č.
V4223Čl.osá.os.auta x 2,3kol.v.; os.vně,nepr.neh.; jiné práce
V4224Čl.osá.os.auta x 2,3kol.v.; os.vně,nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V4228Čl.osá.os.auta x 2,3kol.v.; os.vně,nepr.neh.; jiné urč.činnosti
V4229Čl.osá.os.auta x 2,3kol.v.; os.vně,nepr.neh.; NS činnosti
V423Neurč.čl.os.auto.x 2,3kol.mot.voz.; neprovozní nehoda
V4230Neurč.čl.osá.os.auta x 2,3kol.voz.; nepr.neh.; sport
V4231Neurč.čl.osá.os.auta x 2,3kol.voz.; nepr.neh.; volný čas
V4232Neurč.čl.osá.os.auta x 2,3kol.voz.; nepr.neh.; výdělečná č.
V4233Neurč.čl.osá.os.auta x 2,3kol.voz.; nepr.neh.; jiné práce
V4234Neurč.čl.osá.os.auta x 2,3kol.voz.; nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V4238Neurč.čl.osá.os.auta x 2,3kol.voz.; nepr.neh.; j.urč.činnosti
V4239Neurč.čl.osá.os.auta x 2,3kol.voz.; nepr.neh.; NS činnosti
V424Čl.os.auto.x 2,3kol.mot.voz.; zraněný při nastup.n.vystup.
V4240Čl.osá.os.auta x 2,3kol.voz.; zra.,nást.,výst.; sport
V4241Čl.osá.os.auta x 2,3kol.voz.; zra.,nást.,výst.; volný čas
V4242Čl.osá.os.auta x 2,3kol.voz.; zra.,nást.,výst.; výdělečná č.
V4243Čl.osá.os.auta x 2,3kol.voz.; zra.,nást.,výst.; jiné práce
V4244Čl.osá.os.auta x 2,3kol.voz.; zra.,nást.,výst.; odpočinek,jídlo
V4248Čl.osá.os.auta x 2,3kol.voz.; zra.,nást.,výst.; jiné urč.činnosti
V4249Čl.osá.os.auta x 2,3kol.voz.; zra.,nást.,výst.; NS činnosti
V425Čl.osá.řidič os.auto.x 2,3kol.mot.voz.; provozní nehoda
V4250Čl.osá.os.auta řid.x 2,3kol.voz.; prov.neh.; sport
V4251Čl.osá.os.auta řid.x 2,3kol.voz.; prov.neh.; volný čas
V4252Čl.osá.os.auta řid.x 2,3kol.voz.; prov.neh.; výdělečná č.
V4253Čl.osá.os.auta řid.x 2,3kol.voz.; prov.neh.; jiné práce
V4254Čl.osá.os.auta řid.x 2,3kol.voz.; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V4258Čl.osá.os.auta řid.x 2,3kol.voz.; prov.neh.; jiné urč.činnosti
V4259Čl.osá.os.auta řid.x 2,3kol.voz.; prov.neh.; NS činnosti
V426Cest.os.auto.x 2,3kol.mot.voz.; provozní nehoda
V4260Čl.osá.os.auta cest.x 2,3kol.voz.; prov.neh.; sport
V4261Čl.osá.os.auta cest.x 2,3kol.voz.; prov.neh.; volný čas
V4262Čl.osá.os.auta cest.x 2,3kol.voz.; prov.neh.; výdělečná č.
V4263Čl.osá.os.auta cest.x 2,3kol.voz.; prov.neh.; jiné práce
V4264Čl.osá.os.auta cest.x 2,3kol.voz.; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V4268Čl.osá.os.auta cest.x 2,3kol.voz.; prov.neh.; jiné urč.činnosti
V4269Čl.osá.os.auta cest.x 2,3kol.voz.; prov.neh.; NS činnosti
V427Čl.os.auto.x 2,3kol.mot.voz.; osoba vně voz.,provozní nehoda
V4270Čl.osá.os.auta x 2,3kol.voz.; os.vně,prov.neh.; sport
V4271Čl.osá.os.auta x 2,3kol.voz.; os.vně,prov.neh.; volný čas
V4272Čl.osá.os.auta x 2,3kol.voz.; os.vně,prov.neh.; výdělečná č.
V4273Čl.osá.os.auta x 2,3kol.voz.; os.vně,prov.neh.; jiné práce
V4274Čl.osá.os.auta x 2,3kol.voz.; os.vně,prov.neh.; odpočinek,jídlo
V4278Čl.osá.os.auta x 2,3kol.voz.; os.vně,prov.neh.; j.urč.činnosti
V4279Čl.osá.os.auta x 2,3kol.voz.; os.vně,prov.neh.; NS činnosti
V429Neurč.čl.os.auto.x 2,3kol.mot.voz.; provozní nehoda
V4290Neurč.čl.osá.os.auta x 2,3kol.voz.; prov.neh.; sport
V4291Neurč.čl.osá.os.auta x 2,3kol.voz.; prov.neh.; volný čas
V4292Neurč.čl.osá.os.auta x 2,3kol.voz.; prov.neh.; výdělečná č.
V4293Neurč.čl.osá.os.auta x 2,3kol.voz.; prov.neh.; jiné práce
V4294Neurč.čl.osá.os.auta x 2,3kol.voz.; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V4298Neurč.čl.osá.os.auta x 2,3kol.voz.; prov.neh.; j.urč.činnosti
V4299Neurč.čl.osá.os.auta x 2,3kol.voz.; prov.neh.; NS činnosti
V43Čl.osádky os.auta zra.při sráž.s aut.os.,dodáv.n.leh.nákl.
V430Čl.osá.řidič os.auto.x auto.; neprovozní nehoda
V4300Čl.osá.os.auta řid.x auto.; nepr.neh.; sport
V4301Čl.osá.os.auta řid.x auto.; nepr.neh.; volný čas
V4302Čl.osá.os.auta řid.x auto.; nepr.neh.; výdělečná č.
V4303Čl.osá.os.auta řid.x auto.; nepr.neh.; jiné práce
V4304Čl.osá.os.auta řid.x auto.; nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V4308Čl.osá.os.auta řid.x auto.; nepr.neh.; jiné urč.činnosti
V4309Čl.osá.os.auta řid.x auto.; nepr.neh.; NS činnosti
V431Cest.os.auto.x auto.; neprovozní nehoda
V4310Čl.osá.os.auta cest.x auto.; nepr.neh.; sport
V4311Čl.osá.os.auta cest.x auto.; nepr.neh.; volný čas
V4312Čl.osá.os.auta cest.x auto.; nepr.neh.; výdělečná č.
V4313Čl.osá.os.auta cest.x auto.; nepr.neh.; jiné práce
V4314Čl.osá.os.auta cest.x auto.; nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V4318Čl.osá.os.auta cest.x auto.; nepr.neh.; jiné urč.činnosti
V4319Čl.osá.os.auta cest.x auto.; nepr.neh.; NS činnosti
V432Čl.os.auto.x auto.; osoba vně voz.,neprovozní nehoda
V4320Čl.osá.os.auta x auto.; osoba vně,nepr.neh.; sport
V4321Čl.osá.os.auta x auto.; osoba vně,nepr.neh..; volný čas
V4322Čl.osá.os.auta x auto.; osoba vně,nepr.neh.; výdělečná č.
V4323Čl.osá.os.auta x auto.; osoba vně,nepr.neh.; jiné práce
V4324Čl.osá.os.auta x auto.; osoba vně,nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V4328Čl.osá.os.auta x auto.; osoba vně,nepr.neh.; jiné urč.činnosti
V4329Čl.osá.os.auta x auto.; osoba vně,nepr.neh.; NS činnosti
V433Neurč.čl.os.auto.x auto; neprovozní nehoda
V4330Neurč.čl.osá.os.auta x auto; nepr.neh.; sport
V4331Neurč.čl.osá.os.auta x auto; nepr.neh.; volný čas
V4332Neurč.čl.osá.os.auta x auto; nepr.neh.; výdělečná č.
V4333Neurč.čl.osá.os.auta x auto; nepr.neh.; jiné práce
V4334Neurč.čl.osá.os.auta x auto; nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V4338Neurč.čl.osá.os.auta x auto; nepr.neh.; jiné urč.činnosti
V4339Neurč.čl.osá.os.auta x auto; nepr.neh.; NS činnosti
V434Čl.os.auto.x auto.; zraněný při nastup.n.vystup.
V4340Čl.osá.os.auta x auto.; zra.při nást.výst.; sport
V4341Čl.osá.os.auta x auto.; zra.při nást.výst.; volný čas
V4342Čl.osá.os.auta x auto.; zra.při nást.výst.; výdělečná č.
V4343Čl.osá.os.auta x auto.; zra.při nást.výst.; jiné práce
V4344Čl.osá.os.auta x auto.; zra.při nást.výst.; odpočinek,jídlo
V4348Čl.osá.os.auta x auto.; zra.při nást.výst.; jiné urč.činnosti
V4349Čl.osá.os.auta x auto.; zra.při nást.výst.; NS činnosti
V435Řid.auto. x auto.; provoz.neh.
V4350Čl.osá.os.auta řid.x auto.; prov.neh.; sport
V4351Čl.osá.os.auta řid.x auto.; prov.neh.; volný čas
V4352Čl.osá.os.auta řid.x auto.; prov.neh.; výdělečná č.
V4353Čl.osá.os.auta řid.x auto.; prov.neh.; jiné práce
V4354Čl.osá.os.auta řid.x auto.; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V4358Čl.osá.os.auta řid.x auto.; prov.neh.; jiné urč.činnosti
V4359Čl.osá.os.auta řid.x auto.; prov.neh.; NS činnosti
V436Cest.os.auto.x auto.; provozní nehoda
V4360Čl.osá.os.auta cest.x auto.; prov.neh.; sport
V4361Čl.osá.os.auta cest.x auto.; prov.neh.; volný čas
V4362Čl.osá.os.auta cest.x auto.; prov.neh.; výdělečná č.
V4363Čl.osá.os.auta cest.x auto.; prov.neh.; jiné práce
V4364Čl.osá.os.auta cest.x auto.; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V4368Čl.osá.os.auta cest.x auto.; prov.neh.; jiné urč.činnosti
V4369Čl.osá.os.auta cest.x auto.; prov.neh.; NS činnosti
V437Čl.os.auto.x auto; osoba vně voz.,provozní nehoda
V4370Čl.osá.os.auta x auto; os.vně,prov.neh.; sport
V4371Čl.osá.os.auta x auto; os.vně,prov.neh.; volný čas
V4372Čl.osá.os.auta x auto; os.vně,prov.neh.; výdělečná č.
V4373Čl.osá.os.auta x auto; os.vně,prov.neh.; jiné práce
V4374Čl.osá.os.auta x auto; os.vně,prov.neh.; odpočinek,jídlo
V4378Čl.osá.os.auta x auto; os.vně,prov.neh.; jiné urč.činnosti
V4379Čl.osá.os.auta x auto; os.vně,prov.neh.; NS činnosti
V439Neurč.os.auto.x auto.; provozní nehoda
V4390Neurč.čl.osá.os.auta x auto.; prov.neh.; sport
V4391Neurč.čl.osá.os.auta x auto.; prov.neh.; volný čas
V4392Neurč.čl.osá.os.auta x auto.; prov.neh.; výdělečná č.
V4393Neurč.čl.osá.os.auta x auto.; prov.neh.; jiné práce
V4394Neurč.čl.osá.os.auta x auto.; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V4398Neurč.čl.osá.os.auta x auto.; prov.neh.; jiné urč.činnosti
V4399Neurč.čl.osá.os.auta x auto.; prov.neh.; NS činnosti
V44Čl.osádky os.auta zraněný při sráž.s těž.nákl.voz.n.autob.
V440Řid.auto. x náklad.; neprov.n.
V4400Čl.osá.os.auta řid.x náklad.; nepr.neh.; sport
V4401Čl.osá.os.auta řid.x náklad.; nepr.neh.; volný čas
V4402Čl.osá.os.auta řid.x náklad.; nepr.neh.; výdělečná č.
V4403Čl.osá.os.auta řid.x náklad.; nepr.neh.; jiné práce
V4404Čl.osá.os.auta řid.x náklad.; nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V4408Čl.osá.os.auta řid.x náklad.; nepr.neh.; jiné urč.činnosti
V4409Čl.osá.os.auta řid.x náklad.; nepr.neh.; NS činnosti
V441Cest.os.auto.x náklad.; neprovozní nehoda
V4410Čl.osá.os.auta cest.x náklad.; nepr.neh.; sport
V4411Čl.osá.os.auta cest.x náklad.; nepr.neh.; volný čas
V4412Čl.osá.os.auta cest.x náklad.; nepr.neh.; výdělečná č.
V4413Čl.osá.os.auta cest.x náklad.; nepr.neh.; jiné práce
V4414Čl.osá.os.auta cest.x náklad.; nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V4418Čl.osá.os.auta cest.x náklad.; nepr.neh.; jiné urč.činnosti
V4419Čl.osá.os.auta cest.x náklad.; nepr.neh.; NS činnosti
V442Čl.osá.os.auto.x nákl.; osoba vně voz.; neprovozní nehoda.n.
V4420Čl.osá.os.auta x náklad.; os.vně,nepr.neh.; sport
V4421Čl.osá.os.auta x náklad.; os.vně,nepr.neh.; volný čas
V4422Čl.osá.os.auta x náklad.; os.vně,nepr.neh.; výdělečná č.
V4423Čl.osá.os.auta x náklad.; os.vně,nepr.neh.; jiné práce
V4424Čl.osá.os.auta x náklad.; os.vně,nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V4428Čl.osá.os.auta x náklad.; os.vně,nepr.neh.; jiné urč.činnosti
V4429Čl.osá.os.auta x náklad.; os.vně,nepr.neh.; NS činnosti
V443Neurč.osá.os.auto.x náklad.; neprovozní nehoda
V4430Neurč.čl.osá.os.auta x náklad.; nepr.neh.; sport
V4431Neurč.čl.osá.os.auta x náklad.; nepr.neh.; volný čas
V4432Neurč.čl.osá.os.auta x náklad.; nepr.neh.; výdělečná č.
V4433Neurč.čl.osá.os.auta x náklad.; nepr.neh.; j.práce
V4434Neurč.čl.osá.os.auta x náklad.; nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V4438Neurč.čl.osá.os.auta x náklad.; nepr.neh.; jiné urč.činnosti
V4439Neurč.čl.osá.os.auta x náklad.; nepr.neh.; NS činnosti
V444Čl.osá.os.auto.x náklad.; zraraněný při nastup.n.vystupování
V4440Čl.osá.os.auta x náklad.; zra.nást.,výst.; sport
V4441Čl.osá.os.auta x náklad.; zra.nást.,výst.; volný čas
V4442Čl.osá.os.auta x náklad.; zra.nást.,výst.; výdělečná č.
V4443Čl.osá.os.auta x náklad.; zra.nást.,výst.; j.práce
V4444Čl.osá.os.auta x náklad.; zra.nást.,výst.; odpočinek,jídlo
V4448Čl.osá.os.auta x náklad.; zra.nást.,výst.; jiné urč.činnosti
V4449Čl.osá.os.auta x náklad.; zra.nást.,výst.; NS činnosti
V445Čl.osá.řidič os.auto.x nákl.; provozní nehoda
V4450Čl.osá.os.auta řid x náklad.; prov.neh.; sport
V4451Čl.osá.os.auta řid x náklad.; prov.neh.; volný čas
V4452Čl.osá.os.auta řid x náklad.; prov.neh.; výdělečná č.
V4453Čl.osá.os.auta řid x náklad.; prov.neh.; jiné práce
V4454Čl.osá.os.auta řid x náklad.; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V4458Čl.osá.os.auta řid x náklad.; prov.neh.; jiné urč.činnosti
V4459Čl.osá.os.auta řid x náklad.; prov.neh.; NS činnosti
V446Cest.os.auto.x náklad.; provozní nehoda
V4460Čl.osá.os.auta cest.x náklad.; prov.neh.; sport
V4461Čl.osá.os.auta cest.x náklad.; prov.neh.; volný čas
V4462Čl.osá.os.auta cest.x náklad.; prov.neh.; výdělečná č.
V4463Čl.osá.os.auta cest.x náklad.; prov.neh.; jiné práce
V4464Čl.osá.os.auta cest.x náklad.; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V4468Čl.osá.os.auta cest.x náklad.; prov.neh.; jiné urč.činnosti
V4469Čl.osá.os.auta cest.x náklad.; prov.neh.; NS činnosti
V447Čl.osá.os.auto.x náklad.; osoba vně voz.,provozní nehoda
V4470Čl.osá.os.auta x náklad.; os.vně,prov.neh.; sport
V4471Čl.osá.os.auta x náklad.; os.vně,prov.neh.; volný čas
V4472Čl.osá.os.auta x náklad.; os.vně,prov.neh.; výdělečná č.
V4473Čl.osá.os.auta x náklad.; os.vně,prov.neh.; jiné práce
V4474Čl.osá.os.auta x náklad.; os.vně,prov.neh.; odpočinek,jídlo
V4478Čl.osá.os.auta x náklad.; os.vně,prov.neh.; jiné urč.činnosti
V4479Čl.osá.os.auta x náklad.; os.vně,prov.neh.; NS činnosti
V449Neurč.čl.osá.os.auto.x náklad.; provozní nehoda
V4490Neurč.čl.osá.os.auta x náklad.; prov.neh.; sport
V4491Neurč.čl.osá.os.auta x náklad.; prov.neh.; volný čas
V4492Neurč.čl.osá.os.auta x náklad.; prov.neh.; výdělečná č.
V4493Neurč.čl.osá.os.auta x náklad.; prov.neh.; j.práce
V4494Neurč.čl.osá.os.auta x náklad.; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V4498Neurč.čl.osá.os.auta x náklad.; prov.neh.; jiné urč.činnosti
V4499Neurč.čl.osá.os.auta x náklad.; prov.neh.; NS činnosti
V45Čl.osádky os.auta zraněný při.sráž.s želez.vlak.n.vozidlem
V450Čl.osá.řidič.auto.x želez.; neprovozní nehoda
V4500Čl.osá.os.auta řid.x želez.; nepr.neh.; sport
V4501Čl.osá.os.auta řid.x želez.; nepr.neh.; volný čas
V4502Čl.osá.os.auta řid.x želez.; nepr.neh.; výdělečná č.
V4503Čl.osá.os.auta řid.x želez.; nepr.neh.; jiné práce
V4504Čl.osá.os.auta řid.x želez.; nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V4508Čl.osá.os.auta řid.x želez.; nepr.neh.; jiné urč.činnosti
V4509Čl.osá.os.auta řid.x želez.; nepr.neh.; NS činnosti
V451Cest.os.auto.x želez.; neprovozní nehoda
V4510Čl.osá.os.auta cest.x želez.; nepr.neh.; sport
V4511Čl.osá.os.auta cest.x želez.; nepr.neh.; volný čas
V4512Čl.osá.os.auta cest.x želez.; nepr.neh.; výdělečná č.
V4513Čl.osá.os.auta cest.x želez.; nepr.neh.; jiné práce
V4514Čl.osá.os.auta cest.x želez.; nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V4518Čl.osá.os.auta cest.x želez.; nepr.neh.; jiné urč.činnosti
V4519Čl.osá.os.auta cest.x želez.; nepr.neh.; NS činnosti
V452Čl.osá.os.auto.x želez.; osoba vně voz.,neprovozní nehoda
V4520Čl.osá.os.auta x želez.; os.vně,nepr.neh.; sport
V4521Čl.osá.os.auta x želez.; os.vně,nepr.neh.; volný čas
V4522Čl.osá.os.auta x želez.; os.vně,nepr.neh; výdělečná č.
V4523Čl.osá.os.auta x želez.; os.vně,nepr.neh.; j.práce
V4524Čl.osá.os.auta x želez.; os.vně,nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V4528Čl.osá.os.auta x želez.; os.vně,nepr.neh.; jiné urč.činnosti
V4529Čl.osá.os.auta x želez.; os.vně,nepr.neh.; NS činnosti
V453Neurč.čl.os.auto.x želez.; neprovozní nehoda
V4530Neurč.čl.osá.os.auta x želez.; nepr.neh.; sport
V4531Neurč.čl.osá.os.auta x želez.; nepr.neh.; volný čas
V4532Neurč.čl.osá.os.auta x želez.; nepr.neh.; výdělečná č.
V4533Neurč.čl.osá.os.auta x želez.; nepr.neh.; jiné práce
V4534Neurč.čl.osá.os.auta x želez.; nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V4538Neurč.čl.osá.os.auta x želez.; nepr.neh.; jiné urč.činnosti
V4539Neurč.čl.osá.os.auta x želez.; nepr.neh.; NS činnosti
V454Čl.osá.os.auto.x želez.; zraněný při nastup.n.vystupování
V4540Čl.osá.os.auta x želez.; zra. nást.,výst.; sport
V4541Čl.osá.os.auta x želez.; zra.nást.,výst.; volný čas
V4542Čl.osá.os.auta x želez.; zra.nást.,výst.; výdělečná č.
V4543Čl.osá.os.auta x želez.; zra.nást.,výst.; jiné práce
V4544Čl.osá.os.auta x želez.; zra.nást.,výst.; odpočinek,jídlo
V4548Čl.osá.os.auta x želez.; zra.nást.,výst.; jiné urč.činnosti
V4549Čl.osá.os.auta x želez.; zra.nást.,výst.; NS činnosti
V455Čl.osá.řidič auto.x želez.; provozní nehoda
V4550Čl.osá.os.auta x želez.; prov.neh.; sport
V4551Čl.osá.os.auta x želez.; prov.neh.; volný čas
V4552Čl.osá.os.auta x želez.; prov.neh.; výdělečná č.
V4553Čl.osá.os.auta x želez.; prov.neh.; jiné práce
V4554Čl.osá.os.auta x želez.; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V4558Čl.osá.os.auta x želez.; prov.neh.; jiné urč. činnosti
V4559Čl.osá.os.auta x želez.; prov.neh.; NS činnosti
V456Cest.os.auto.x želez.; provozní nehoda
V4560Čl.osá.os.auta cest.x želez.; prov.neh.; sport
V4561Čl.osá.os.auta cest.x želez.; prov.neh.; volný čas
V4562Čl.osá.os.auta cest.x želez.; prov.neh.; výdělečná č.
V4563Čl.osá.os.auta cest.x želez.; prov.neh.; jiné práce
V4564Čl.osá.os.auta cest.x želez.; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V4568Čl.osá.os.auta cest.x želez.; prov.neh.; jiné urč.činnosti
V4569Čl.osá.os.auta cest.x želez.; prov.neh.; NS činnosti
V457Čl.osá.os.auto.x želez.; osoba vně voz.,provozní nehoda
V4570Čl.osá.os.auta x želez.; os.vně,prov.neh.; sport
V4571Čl.osá.os.auta x želez.; os.vně,prov.neh.; volný čas
V4572Čl.osá.os.auta x želez.; os.vně,prov.neh.; výdělečná č.
V4573Čl.osá.os.auta x želez.; os.vně,prov.neh.; j.práce
V4574Čl.osá.os.auta x želez.; os.vně,prov.neh.; odpočinek,jídlo
V4578Čl.osá.os.auta x želez.; os.vně,prov.neh.; jiné urč.činnosti
V4579Čl.osá.os.auta x želez.; os.vně,prov.neh.; NS činnosti
V459Neurč.čl.os.auto.x želez.; provozní nehoda
V4590Neurč.čl.osá.os.auta x želez.; prov.neh.; sport
V4591Neurč.čl.osá.os.auta x želez.; prov.neh.; volný čas
V4592Neurč.čl.osá.os.auta x želez.; prov.neh.; výdělečná č.
V4593Neurč.čl.osá.os.auta x želez.; prov.neh.; jiné práce
V4594Neurč.čl.osá.os.auta x želez.; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V4598Neurč.čl.osá.os.auta x želez.; prov.neh.; jiné urč.činnosti
V4599Neurč.čl.osá.os.auta x želez.; prov.neh.; NS činnosti
V46Čl.osádky os.auta zraněný při sráž.s jiným nemot.vozidlem
V460Čl.osá.řidič auto.x j.nemot.voz.; neprovní nehoda
V4600Čl.osá.os.auta řid.x j.nem.voz.; nepr.neh.; sport
V4601Čl.osá.os.auta řid.x j.nem.voz.; nepr.neh.; volný čas
V4602Čl.osá.os.auta řid.x j.nem.voz.; nepr.neh.; výdělečná č.
V4603Čl.osá.os.auta řid.x j.nem.voz.; nepr.neh.; jiné práce
V4604Čl.osá.os.auta řid.x j.nem.voz.; nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V4608Čl.osá.os.auta řid.x j.nem.voz.; nepr.neh.; jiné urč.činnosti
V4609Čl.osá.os.auta řid.x j.nem.voz.; nepr.neh.; NS činnosti
V461Cest.os.auto.x j.nemot.voz.; neprovozní nehoda
V4610Čl.osá.os.auta cest.x j.nem.voz.; nepr.neh.; sport
V4611Čl.osá.os.auta cest.x j.nem.voz.; nepr.neh.; volný čas
V4612Čl.osá.os.auta cest.x j.nem.voz.; nepr.neh.; výdělečná č.
V4613Čl.osá.os.auta cest.x j.nem.voz.; nepr.neh.; jiné práce
V4614Čl.osá.os.auta cest.x j.nem.voz.; nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V4618Čl.osá.os.auta cest.x j.nem.voz.; nepr.neh.; jiné urč.činnosti
V4619Čl.osá.os.auta cest.x j.nem.voz.; nepr.neh.; NS činnosti
V462Čl.osá.os.auto.x j.nemot.voz.; osoba vně voz.; neprovozní nehoda
V4620Čl.osá.os.auta x j.nem.voz.; os.vně,nepr.neh.; sport
V4621Čl.osá.os.auta x j.nem.voz.; os.vně,nepr.neh.; volný čas
V4622Čl.osá.os.auta x j.nem.voz.; os.vně,nepr.neh.; výdělečná č.
V4623Čl.osá.os.auta x j.nem.voz.; os.vně,nepr.neh.; jiné práce
V4624Čl.osá.os.auta x j.nem.voz.; os.vně,nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V4628Čl.osá.os.auta x j.nem.voz.; os.vně,nepr.neh.; jiné urč.činnosti
V4629Čl.osá.os.auta x j.nem.voz.; os.vně,nepr.neh.; NS činnosti
V463Neurč.čl.os.auto.x j.nemot.voz.; neprovozní nehoda
V4630Neurč.čl.osá.os.auta x j.nem.voz.; nepr.neh.; sport
V4631Neurč.čl.osá.os.auta x j.nem.voz.; nepr.neh.; volný čas
V4632Neurč.čl.osá.os.auta x j.nem.voz.; nepr.neh.; výdělečná č.
V4633Neurč.čl.osá.os.auta x j.nem.voz.; nepr.neh.; jiné práce
V4634Neurč.čl.osá.os.auta x j.nem.voz.; nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V4638Neurč.čl.osá.os.auta x j.nem.voz.; nepr.neh.; jiné urč.činnosti
V4639Neurč.čl.osá.os.auta x j.nem.voz.; nepr.neh.; NS činnosti
V464Čl.osá.os.auto.x j.nemot.voz.; zraněný při nastup.n.vystupování
V4640Čl.osá.os.auta x j.nem.voz.; zra.nást.,výst.; sport
V4641Čl.osá.os.auta x j.nem.voz.; zra.nást.,výst.; volný čas
V4642Čl.osá.os.auta x j.nem.voz.; zra.nást.,výst.; výdělečná č.
V4643Čl.osá.os.auta x j.nem.voz.; zra.nást.,výst.; jiné práce
V4644Čl.osá.os.auta x j.nem.voz.; zra.nást.,výst.; odpočinek,jídlo
V4648Čl.osá.os.auta x j.nem.voz.; zra.nást.,výst.; jiné urč.činnosti
V4649Čl.osá.os.auta x j.nem.voz.; zra.nást.,výst.; NS činnosti
V465Čl.osá.řidič os.auto.x j.nemot.voz.; provozní nehoda
V4650Čl.osá.os.auta řid.x j.nem.voz.; prov.neh.; sport
V4651Čl.osá.os.auta řid.x j.nem.voz.; prov.neh.; volný čas
V4652Čl.osá.os.auta řid.x j.nem.voz.; prov.neh.; výdělečná č.
V4653Čl.osá.os.auta řid.x j.nem.voz.; prov.neh.; jiné práce
V4654Čl.osá.os.auta řid.x j.nem.voz.; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V4658Čl.osá.os.auta řid.x j.nem.voz.; prov.neh.; jiné urč.činnosti
V4659Čl.osá.os.auta řid.x j.nem.voz.; prov.neh.; NS činnosti
V466Cest.čl.os.auto.x j.nemot.voz.; provozní nehoda
V4660Čl.osá.os.auta cest.x j.nem.voz.; prov.neh.; sport
V4661Čl.osá.os.auta cest.x j.nem.voz.; prov.neh.; volný čas
V4662Čl.osá.os.auta cest.x j.nem.voz.; prov.neh.; výdělečná č.
V4663Čl.osá.os.auta cest.x j.nem.voz.; prov.neh.; jiné práce
V4664Čl.osá.os.auta cest.x j.nem.voz.; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V4668Čl.osá.os.auta cest.x j.nem.voz.; prov.neh.; jiné urč.činnosti
V4669Čl.osá.os.auta cest.x j.nem.voz.; prov.neh.; NS činnosti
V467Čl.osá.os.auto.x j.nemot.voz.; osoba vně voz.,provozní nehoda
V4670Čl.osá.os.auta x j.nem.voz.; os.vně,prov.neh.; sport
V4671Čl.osá.os.auta x j.nem.voz.; os.vně,prov.neh.; volný čas
V4672Čl.osá.os.auta x j.nem.voz.; os.vně,prov.neh.; výdělečná č.
V4673Čl.osá.os.auta x j.nem.voz.; os.vně,prov.neh.; jiné práce
V4674Čl.osá.os.auta x j.nem.voz.; os.vně,prov.neh.; odpočinek,jídlo
V4678Čl.osá.os.auta x j.nem.voz.; os.vně,prov.neh.; jiné urč.činnosti
V4679Čl.osá.os.auta x j.nem.voz.; os.vně,prov.neh.; NS činnosti
V469Neurč.čl.os.auto.x j.nemot.voz.; provozní nehoda
V4690Neurč.čl.osá.os.auta x j.nem.voz.; prov.neh.; sport
V4691Neurč.čl.osá.os.auta x j.nem.voz.; prov.neh.; volný čas
V4692Neurč.čl.osá.os.auta x j.nem.voz.; prov.neh.; výdělečná č.
V4693Neurč.čl.osá.os.auta x j.nem.voz.; prov.neh.; jiné práce
V4694Neurč.čl.osá.os.auta x j.nem.voz.; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V4698Neurč.čl.osá.os.auta x j.nem.voz.; prov.neh.; jiné urč.činnosti
V4699Neurč.čl.osá.os.auta x j.nem.voz.; prov.neh.; NS činnosti
V47Čl.osádky os.auta zraněný při sráž.s pevnou překážkou
V470Čl.osá.řidič auto.x pevné překážce; neprovozní nehoda
V4700Čl.osá.řid.auta zra.x pev.přek.; nepr.neh.; sport
V4701Čl.osá.řid.auta zra.x pev.přek.; nepr.neh.; volný čas
V4702Čl.osá.řid.auta zra.x pev.přek.; nepr.neh.; výdělečná č.
V4703Čl.osá.řid.auta zra.x pev.přek.; nepr.neh.; jiné práce
V4704Čl.osá.řid.auta zra.x pev.přek.; nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V4708Čl.osá.řid.auta zra.x pev.přek.; nepr.neh.; jiné urč.činnosti
V4709Čl.osá.řid.auta zra.x pev.přek.; nepr.neh.; NS činnosti
V471Cest.os.auto.x pevné překážce; neprovozní nehoda
V4710Čl.osá.cest.auta zra.x pev.přek.; nepr.neh.; sport
V4711Čl.osá.cest.auta zra.x pev.přek.; nepr.neh.; volný čas
V4712Čl.osá.cest.auta zra.x pev.přek.; nepr.neh.; výdělečná č.
V4713Čl.osá.cest.auta zra.x pev.přek.; nepr.neh.; jiné práce
V4714Čl.osá.cest.auta zra.x pev.přek.; nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V4718Čl.osá.cest.auta zra.x pev.přek.; nepr.neh.; jiné urč.činnosti
V4719Čl.osá.cest.auta zra.x pev.přek.; nepr.neh.; NS činnosti
V472Čl.osá.os.auto.x pevné překážce; osoba vně voz.,neprovozní nehoda
V4720Čl.osá.auta x pev.přek.; os.zra.vně,nepr.neh.; sport
V4721Čl.osá.auta x pev.přek.; os.zra.vně,nepr.neh.; volný čas
V4722Čl.osá.auta x pev.přek.; os.zra.vně,nepr.neh.; výdělečná č.
V4723Čl.osá.auta x pev.přek.; os.zra.vně,nepr.neh.; jiné práce
V4724Čl.osá.auta x pev.přek.; os.zra.vně,nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V4728Čl.osá.auta x pev.přek.; os.zra.vně,nepr.neh.; j.urč.činnosti
V4729Čl.osá.auta x pev.přek.; os.zra.vně,nepr.neh.; NS činnosti
V473Neurč.čl.os.auto.x pevné překážce; neprovozní nehoda
V4730Neurč.čl.osá.auta zra.x pev.přek.; nepr.neh.; sport
V4731Neurč.čl.osá.auta zra.x pev.přek.; nepr.neh.; volný čas
V4732Neurč.čl.osá.auta zra.x pev.přek.; nepr.neh.; výdělečná č.
V4733Neurč.čl.osá.auta zra.x pev.přek.; nepr.neh.; jiné práce
V4734Neurč.čl.osá.auta zra.x pev.přek.; nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V4738Neurč.čl.osá.auta zra.x pev.přek.; nepr.neh.; j.urč.činnosti
V4739Neurč.čl.osá.auta zra.x pev.přek.; nepr.neh.; NS činnosti
V474Čl.osá.os.auto.x pevné překážce; zraněný při nastup.n.vystupování
V4740Čl.osá.auta x pev.přek.; zra.při nást.,výst.; sport
V4741Čl.osá.auta x pev.přek.; zra.při nást.,výst.; volný čas
V4742Čl.osá.auta x pev.přek.; zra.při nást.,výst.; výdělečná č.
V4743Čl.osá.auta x pev.přek.; zra.při nást.,výst.; jiné práce
V4744Čl.osá.auta x pev.přek.; zra.při nást.,výst.; odpočinek,jídlo
V4748Čl.osá.auta x pev.přek.; zra.při nást.,výst.; jiné urč.činnosti
V4749Čl.osá.auta x pev.přek.; zra.při nást.,výst.; NS činnosti
V475Čl osá.řidič os.auto.x pevné překážce; provozní nehoda
V4750Čl.osá.řid.auta zra.x pev.přek.; prov.neh.; sport
V4751Čl.osá.řid.auta zra.x pev.přek.; prov.neh.; volný čas
V4752Čl.osá.řid.auta zra.x pev.přek.; prov.neh.; výdělečná č.
V4753Čl.osá.řid.auta zra.x pev.přek.; prov.neh.; jiné práce
V4754Čl.osá.řid.auta zra.x pev.přek.; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V4758Čl.osá.řid.auta zra.x pev.přek.; prov.neh.; jiné urč.činnosti
V4759Čl.osá.řid.autazra.x pev.přek.; prov.neh.; NS činnosti
V476Cest.čl.os.auto.x pevné překážce; provozní nehoda
V4760Čl.osá.cest.auta zra.x pev.přek.; prov.neh.; sport
V4761Čl.osá.cest.auta zra.x pev.přek.; prov.neh.; volný čas
V4762Čl.osá.cest.auta zra.x pev.přek.; prov.neh.; výdělečná č.
V4763Čl.osá.cest.auta zra.x pev.přek.; prov.neh.; jiné práce
V4764Čl.osá.cest.auta zra.x pev.přek.; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V4768Čl.osá.cest.auta zra.x pev.přek.; prov.neh.; jiné urč.činnosti
V4769Čl.osá.cest.auta zra.x pev.přek.; prov.neh.; NS činnosti
V477Čl.osá.os.auto.x pevné překážce; osoba vně voz.; provozní nehoda
V4770Čl.osá.auta x pev.přek.; os.zra.vně,prov.neh.; sport
V4771Čl.osá.auta x pev.přek.; os.zra.vně,prov.neh.; volný čas
V4772Čl.osá.auta x pev.přek.; os.zra.vně,prov.neh.; výdělečná č.
V4773Čl.osá.auta x pev.přek.; os.zra.vně,prov.neh.; jiné práce
V4774Čl.osá.auta x pev.přek.; os.zra.vně,prov.neh.; odpočinek,jídlo
V4778Čl.osá.auta x pev.přek.; os.zra.vně,prov.neh.; jiné urč.činnosti
V4779Čl.osá.auta x pev.přek.; os.zra.vně,prov.neh.; NS činnosti
V479Neurč.čl.os.auto.x pevné překážce; provozní nehoda
V4790Neurč.čl.osá.auta zra.x pev.přek.; prov.neh.; sport
V4791Neurč.čl.osá.auta zra.x pev.přek.; prov.neh.; volný čas
V4792Neurč.čl.osá.auta zra.x pev.přek.; prov.neh.; výdělečná č.
V4793Neurč.čl.osá.auta zra.x pev.přek.; prov.neh.; jiné práce
V4794Neurč.čl.osá.auta zra.x pev.přek.; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V4798Neurč.čl.osá.auta zra.x pev.přek.; prov.neh.; jiné urč.činnosti
V4799Neurč.čl.osá.auta zra.x pev.přek.; prov.neh.; NS činnosti
V48Čl.osádky os.auta zraněný při dopranví nehodě bez srážky
V480Čl.osá.řidič os.auto.zraněný bez srážky; neprovozní nehoda
V4800Čl.osá.řid.auta zra.bez srážky; nepr.neh.; sport
V4801Čl.osá.řid.auta zra.bez srážky; nepr.neh.; volný čas
V4802Čl.osá.řid.auta zra.bez srážky; nepr.neh.; výdělečná č.
V4803Čl.osá.řid.auta zra.bez srážky; nepr.neh.; j.práce
V4804Čl.osá.řid.auta zra.bez srážky; nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V4808Čl.osá.řid.auta zra.bez srážky; nepr.neh.; jiné urč.činnosti
V4809Čl.osá.řid.auta zra.bez srážky; nepr.neh.; NS činnosti
V481Cest.čl.os.auto.zraněný bez srážky; neprovozní nehoda
V4810Čl.osá.cest.auta zra.bez srážky; nepr.neh.; sport
V4811Čl.osá.cest.auta zra.bez srážky; nepr.neh.; volný čas
V4812Čl.osá.cest.auta zra.bez srážky; nepr.neh.; výdělečná č.
V4813Čl.osá.cest.auta zra.bez srážky; nepr.neh.; jiné práce
V4814Čl.osá.cest.auta zra.bez srážky; nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V4818Čl.osá.cest.auta zra.bez srážky; nepr.neh.; jiné urč.činnosti
V4819Čl.osá.cest.auta zra.bez srážky; nepr.neh.; NS činnosti
V482Čl.osá.os.auto.bez srážky; osoba vně voz.,neprovozní nehoda
V4820Čl.osá.auta bez srážky; os.zra.vně,nepr.neh.; sport
V4821Čl.osá.auta bez srážky; os.zra.vně,nepr.neh.; volný čas
V4822Čl.osá.auta bez srážky; os.zra.vně,nepr.neh.; výdělečná č.
V4823Čl.osá.auta bez srážky; os.zra.vně,nepr.neh.; jiné práce
V4824Čl.osá.auta bez srážky; os.zra.vně,nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V4828Čl.osá.auta bez srážky; os.zra.vně,nepr.neh.; j.urč.činnosti
V4829Čl.osá.auta bez srážky; os.zra.vně,nepr.neh.; NS činnosti
V483Neurč.čl.os.auto.bez srážky; neprovozní nehoda
V4830Neurč.čl.osá.auta zra.bez srážky; nepr.neh.; sport
V4831Neurč.čl.osá.auta zra.bez srážky; nepr.neh.; volný čas
V4832Neurč.čl.osá.auta zra.bez srážky; nepr.neh.; výdělečná č.
V4833Neurč.čl.osá.auta zra.bez srážky; nepr.neh.; jiné práce
V4834Neurč.čl.osá.auta zra.bez srážky; nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V4838Neurč.čl.osá.auta zra.bez srážky; nepr.neh.; jiné urč.činnosti
V4839Neurč.čl.osá.auta zra.bez srážky; nepr.neh.; NS činnosti
V484Čl.osá.os.auto.bez srážky; zraněný při nastup.n.vystupování
V4840Čl.osá.auta bez srážky; zra.při nást.,výst.; sport
V4841Čl.osá.auta bez srážky; zra.při nást.,výst.; volný čas
V4842Čl.osá.auta bez srážky; zra.při nást.,výst.; výdělečná č.
V4843Čl.osá.auta bez srážky; zra.při nást.,výst.; jiné práce
V4844Čl.osá.auta bez srážky; zra.při nást.,výst.; odpočinek,jídlo
V4848Čl.osá.auta bez srážky; zra.při nást.,výst.; jiné urč.činnosti
V4849Čl.osá.auta bez srážky; zra.při nást.,výst.; NS činnosti
V485Čl.osá.řidič auto.bez srážky; provozní nehoda
V4850Čl.osá.řid.auta zra.bez srážky; prov.neh.; sport
V4851Čl.osá.řid.auta zra.bez srážky; prov.neh.; volný čas
V4852Čl.osá.řid.auta zra.bez srážky; prov.neh.; výdělečná č.
V4853Čl.osá.řid.auta zra.bez srážky; prov.neh.; j.práce
V4854Čl.osá.řid.auta zra.bez srážky; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V4858Čl.osá.řid.auta zra.bez srážky; prov.neh.; jiné urč.činnosti
V4859Čl.osá.řid.auta zra.bez srážky; prov.neh.; NS činnosti
V486Cest.čl.os.auto.bez srážky; provozní nehoda
V4860Čl.osá.cest.auta zra.bez srážky; prov.neh.; sport
V4861Čl.osá.cest.auta zra.bez srážky; prov.neh.; volný čas
V4862Čl.osá.cest.auta zra.bez srážky; prov.neh.; výdělečná č.
V4863Čl.osá.cest.auta zra.bez srážky; prov.neh.; jiné práce
V4864Čl.osá.cest.auta zra.bez srážky; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V4868Čl.osá.cest.auta zra.bez srážky; prov.neh.; jiné urč.činnosti
V4869Čl.osá.cest.auta zra.bez srážky; prov.neh.; NS činnosti
V487Čl.osá.os.auto.bez srážky; osoba vně voz.; provozní nehoda
V4870Čl.osá.auta bez srážky; os.zra.vně; prov.neh.; sport
V4871Čl.osá.auta bez srážky; os.zra.vně; prov.neh.; volný čas
V4872Čl.osá.auta bez srážky; os.zra.vně; prov.neh.; výdělečná č.
V4873Čl.osá.auta bez srážky; os.zra.vně; prov.neh.; jiné práce
V4874Čl.osá.auta bez srážky; os.zra.vně; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V4878Čl.osá.auta bez srážky; os.zra.vně; prov.neh.; jiné urč.činnosti
V4879Čl.osá.auta bez srážky; os.zra.vně; prov.neh.; NS činnosti
V489Neurč.čl.os.auto.bez srážky; provozní nehoda
V4890Neurč.čl.osá.auta zra.bez srážky; prov.neh.; sport
V4891Neurč.čl.osá.auta zra.bez srážky; prov.neh.; volný čas
V4892Neurč.čl.osá.auta zra.bez srážky; prov.neh.; výdělečná č.
V4893Neurč.čl.osá.auta zra.bez srážky; prov.neh.; jiné práce
V4894Neurč.čl.osá.auta zra.bez srážky; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V4898Neurč.čl.osá.auta zra.bez srážky; prov.neh.; jiné urč.činnosti
V4899Neurč.čl.osá.auta zra.bez srážky; prov.neh.; NS činnosti
V49Čl.osádky.os.auta zraněný při jiných a neurč.dopravních nehodách
V490Čl.osá.řidič auto.x j.mot.voz.; neprovozní nehoda
V4900Čl.osá.řid.auta x j.mot.voz.; nepr.neh.; sport
V4901Čl.osá.řid.auta x j.mot.voz.; nepr.neh.; volný čas
V4902Čl.osá.řid.auta x j.mot.voz.; nepr.neh.; výdělečná č.
V4903Čl.osá.řid.auta x j.mot.voz.; nepr.neh.; jiné práce
V4904Čl.osá.řid.auta x j.mot.voz.; nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V4908Čl.osá.řid.auta x j.mot.voz.; nepr.neh.; jiné urč.činnosti
V4909Čl.osá.řid.auta x j.mot.voz.; nepr.neh.; NS činnosti
V491Cest.čl.os.auto.x j.mot.voz.; neprovozní nehoda
V4910Čl.osá.cest.auta x j.mot.voz.; nepr.neh.; sport
V4911Čl.osá.cest.auta x j.mot.voz.; nepr.neh.; volný čas
V4912Čl.osá.cest.auta x j.mot.voz.; nepr.neh.; výdělečná č.
V4913Čl.osá.cest.auta x j.mot.voz.; nepr.neh.; jiné práce
V4914Čl.osá.cest.auta x j.mot.voz.; nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V4918Čl.osá.cest.auta x j.mot.voz.; nepr.neh.; jiné urč.činnosti
V4919Čl.osá.cest.auta x j.mot.voz.; nepr.neh.; NS činnosti
V492Neurč.čl.os.auto.x j.mot.voz.; neprovozní nehoda
V4920Neurč.čl.osá.auta x j.mot.voz.; nepr.neh.; sport
V4921Neurč.čl.osá.auta x j.mot.voz.; nepr.neh.; volný čas
V4922Neurč.čl.osá.auta x j.mot.voz.; nepr.neh.; výdělečná č.
V4923Neurč.čl.osá.auta x j.mot.voz.; nepr.neh.; j.práce
V4924Neurč.čl.osá.auta x j.mot.voz.; nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V4928Neurč.čl.osá.auta x j.mot.voz.; nepr.neh.; jiné urč.činnosti
V4929Neurč.čl.osá.auta x j.mot.voz.; nepr.neh.; NS činnosti
V493Člen os.auto.zraněný při neurčené neprovozní nehodě
V4930Čl.osá.auta zra.při neurč.nepr.neh.; sport
V4931Čl.osá.auta zra.při neurč.nepr.neh.; volný čas
V4932Čl.osá.auta zra.při neurč.nepr.neh.; výdělečná č.
V4933Čl.osá.auta zra.při neurč.nepr.neh.; jiné práce
V4934Čl.osá.auta zra.při neurč.nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V4938Čl.osá.auta zra.při neurč.nepr.neh.; jiné urč.činnosti
V4939Čl.osá.auta zra.při neurč.nepr.neh.; NS činnosti
V494Čl.osá.řidič auto.x j.mot.voz.; provozní nehoda
V4940Čl.osá.řid.auta x j.mot.voz.; prov.neh.; sport
V4941Čl.osá.řid.auta x j.mot.voz.; prov.neh.; volný čas
V4942Čl.osá.řid.auta x j.mot.voz.; prov.neh.; výdělečná č.
V4943Čl.osá.řid.auta x j.mot.voz.; prov.neh.; jiné práce
V4944Čl.osá.řid.auta x j.mot.voz.; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V4948Čl.osá.řid.auta x j.mot.voz.; prov.neh.; jiné urč.činnosti
V4949Čl.osá.řid.auta x j.mot.voz.; prov.neh.; NS činnosti
V495Cest.čl.os.auto.x j.mot.voz.; provozní nehoda
V4950Čl.osá.cest.auta x j.mot.voz.; prov.neh.; sport
V4951Čl.osá.cest.auta x j.mot.voz.; prov.neh.; volný čas
V4952Čl.osá.cest.auta x j.mot.voz.; prov.neh.; výdělečná č.
V4953Čl.osá.cest.auta x j.mot.voz.; prov.neh.; jiné práce
V4954Čl.osá.cest.auta x j.mot.voz.; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V4958Čl.osá.cest.auta x j.mot.voz.; prov.neh.; jiné urč.činnosti
V4959Čl.osá.cest.auta x j.mot.voz.; prov.neh.; NS činnosti
V496Neurč.čl.os.auto.x j.mot.voz.; provozní nehoda
V4960Neurč.čl.osá.auta x j.mot.voz.; prov.neh.; sport
V4961Neurč.čl.osá.auta x j.mot.voz.; prov.neh.; volný čas
V4962Neurč.čl.osá.auta x j.mot.voz.; prov.neh.; výdělečná č.
V4963Neurč.čl.osá.auta x j.mot.voz.; prov.neh.; j.práce
V4964Neurč.čl.osá.auta x j.mot.voz.; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V4968Neurč.čl.osá.auta x j.mot.voz.; prov.neh.; jiné urč.činnosti
V4969Neurč.čl.osá.auta x j.mot.voz.; prov.neh.; NS činnosti
V498Člen.osá.os.auto.zraněný při j.určené dopravní nehodě
V4980Čl.osá.auta zra.při j.urč.dopr.neh.; sport
V4981Čl.osá.auta zra.při j.urč.dopr.neh.; volný čas
V4982Čl.osá.auta zra.při j.urč.dopr.neh.; výdělečná č.
V4983Čl.osá.auta zra.při j.urč.dopr.neh.; jiné práce
V4984Čl.osá.auta zra.při j.urč.dopr.neh.; odpočinek,jídlo
V4988Čl.osá.auta zra.při j.urč.dopr.neh.; jiné urč.činnosti
V4989Čl.osá.auta zra.při j.urč.dopr.neh.; NS činnosti
V499Člen.os.auto.zraněný při neurčené provozní nehodě
V4990Čl.osá.auta.zra.při neurč.prov.neh.; sport
V4991Čl.osá.auta.zra.při neurč.prov.neh.; volný čas
V4992Čl.osá.auta.zra.při neurč.prov.neh.; výdělečná č.
V4993Čl.osá.auta.zra.při neurč.prov.neh.; jiné práce
V4994Čl.osá.auta.zra.při neurč.prov.neh.; odpočinek,jídlo
V4998Čl.osá.auta.zra.při neurč.prov.neh.; jiné urč.činnosti
V4999Čl.osá.auta.zra.při neurč.prov.neh.; NS činnosti
V50Čl.osá.dodáv.n.leh.nákl.auta zraněný při srážce s chod.n.zvířetem
V500Čl.osá.řidič dodáv.x chod.; neprovozní nehoda
V5000Řid.dodáv.zra.x chod.; neprovoz.n.; sport
V5001Řid.dodáv.zra.x chod.; neprovoz.n.; volný čas
V5002Řid.dodáv.zra.x chod.; neprovoz.n.; výdělečná č.
V5003Řid.dodáv.zra.x chod.; neprovoz.n.; jiné práce
V5004Řid.dodáv.zra.x chod.; neprovoz.n.; odpočinek,jídlo
V5008Řid.dodáv.zra.x chod.; neprovoz.n.; J. urč.činnosti
V5009Řid.dodáv.zra.x chod.; neprovoz.n.; NS činnosti
V501Cest čl.dodáv.x chod.; neprovozní nehoda
V5010Cest.dodáv.zra.x chod.; neprovoz.n.; sport
V5011Cest.dodáv.zra.x chod.; neprovoz.n.; volný čas
V5012Cest.dodáv.zra.x chod.; neprovoz.n.; výdělečná č.
V5013Cest.dodáv.zra.x chod.; neprovoz.n.; jiné práce
V5014Cest.dodáv.zra.x chod.; neprovoz.n.; odpočinek,jídlo
V5018Cest.dodáv.zra.x chod.; neprovoz.n.; jiné urč.činnosti
V5019Cest.dodáv.zra.x chod.; neprovoz.n.; NS činnosti
V502Čl.osá.dodáv.x chod.; osoba vně voz.,nepovozní nehoda
V5020Čl.osá.dodáv.zra.x chod.; os.vně.,neprov.neh.; sport
V5021Čl.osá.dodáv.zra.x chod.; os.vně.,neprov.neh.; volný čas
V5022Čl.osá.dodáv.zra.x chod.; os.vně.,neprov.neh.; výdělečná č.
V5023Čl.osá.dodáv.zra.x chod.; os.vně.,neprov.neh.; jiné práce
V5024Čl.osá.dodáv.zra.x chod.; os.vně.,neprov.neh.; odpoč.jídlo
V5028Čl.osá.dodáv.zra.x chod.; os.vně.,neprov.neh.; j.urč.činnosti
V5029Čl.osá.dodáv.zra.x chod.; os.vně.,neprov.neh.; NS činnosti
V503Neurč.čl.dodáv.x chod.; neprovozní nehoda
V5030Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x chod.; neprov.neh.; sport
V5031Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x chod.; neprov.neh.; volný čas
V5032Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x chod.; neprov.neh.; výdělečná č.
V5033Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x chod.; neprov.neh.; jiné práce
V5034Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x chod.; neprov.neh.; odpočinek,jídlo
V5038Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x chod.; neprov.neh.; jiné urč.činnosti
V5039Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x chod.; neprov.neh.; NS činnosti
V504Čl.osá.dodáv.x chodec.; zraněný při nastup.n.vystupování
V5040Čl.osá.dodáv.x chodec.; zra.při nást.,výst.; sport
V5041Čl.osá.dodáv.x chodec.; zra.při nást.,výst.; volný čas
V5042Čl.osá.dodáv.x chodec.; zra.při nást.,výst.; výdělečná č.
V5043Čl.osá.dodáv.x chodec.; zra.při nást.,výst.; jiné práce
V5044Čl.osá.dodáv.x chodec.; zra.při nást.,výst.; odpočinek,jídlo
V5048Čl.osá.dodáv.x chodec.; zra.při nást.,výst.; jiné urč.činnosti
V5049Čl.osá.dodáv.x chodec.; zra.při nást.,výst.; NS činnosti
V505Čl.osá.řidič dodáv. x chodec; provozní nehoda
V5050Čl.osá.dodáv.řid.x chodec.; zra.při prov.neh.; sport
V5051Čl.osá.dodáv.řid.x chodec.; zra.při prov.neh.; volný čas
V5052Čl.osá.dodáv.řid.x chodec.; zra.při prov.neh.; výdělečná č.
V5053Čl.osá.dodáv.řid.x chodec.; zra.při prov.neh.; jiné práce
V5054Čl.osá.dodáv.řid.x chodec.; zra.při prov.neh.; odpočinek,jídlo
V5058Čl.osá.dodáv.řid.x chodec.; zra.při prov.neh.; jiné urč.činnosti
V5059Čl.osá.dodáv.řid.x chodec.; zra.při prov.neh.; NS činnosti
V506Cest.čl.dodáv.x chodec; provozní nehoda
V5060Čl.osá.cest.dodáv.zra.x chodec; provoz.neh.; sport
V5061Čl.osá.cest.dodáv.zra.x chodec; provoz.neh.; volný čas
V5062Čl.osá.cest.dodáv.zra.x chodec; provoz.neh.; výdělečná č.
V5063Čl.osá.cest.dodáv.zra.x chodec; provoz.neh.; jiné práce
V5064Čl.osá.cest.dodáv.zra.x chodec; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V5068Čl.osá.cest.dodáv.zra.x chodec; provoz.neh.; jiné urč.činnosti
V5069Čl.osá.cest.dodáv.zra.x chodec; provoz.neh.; NS činnosti
V507Čl.osá.dodáv.x chod.,osoba vněvoz.; provozní nehoda
V5070Čl.osá.dodáv.zra.x chod.,os.vně; provoz.neh.; sport
V5071Čl.osá.dodáv.zra.x chod.,os.vně; provoz.neh.; volný čas
V5072Čl.osá.dodáv.zra.x chod.,os.vně; provoz.neh.; výdělečná č.
V5073Čl.osá.dodáv.zra.x chod.,os.vně; provoz.neh.; jiné práce
V5074Čl.osá.dodáv.zra.x chod.,os.vně; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V5078Čl.osá.dodáv.zra.x chod.,os.vně; provoz.neh.; j.urč.činnosti
V5079Čl.osá.dodáv.zra.x chod.,os.vně; provoz.neh.; NS činnosti
V509Neurč.čl.dodáv.x chodec; provozní nehoda
V5090Neurč.čl.osá.dodáv.x chod.; provoz.neh.; sport
V5091Neurč.čl.osá.dodáv.x chod.; provoz.neh.; volný čas
V5092Neurč.čl.osá.dodáv.x chod.; provoz.neh.; výdělečná č.
V5093Neurč.čl.osá.dodáv.x chod.; provoz.neh.; jiné práce
V5094Neurč.čl.osá.dodáv.x chod.; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V5098Neurč.čl.osá.dodáv.x chod.; provoz.neh.; jiné urč.činnosti
V5099Neurč.čl.osá.dodáv.x chod.; provoz.neh.; NS činnosti
V51Čl.osá.dodáv.n.leh.nákl.aut.zra.při zráž.s jízd.kolem
V510Čl.osá.řidič dodáv.x j.kolo; neprovozní nehoda
V5100Čl.osá.řid.dodáv.x j.kolo; neprov.neh.; sport
V5101Čl.osá.řid.dodáv.x j.kolo; neprov.neh.; volný čas
V5102Čl.osá.řid.dodáv.x j.kolo; neprov.neh.; výdělečná č.
V5103Čl.osá.řid.dodáv.x j.kolo; neprov.neh.; jiné práce
V5104Čl.osá.řid.dodáv.x j.kolo; neprov.neh.; odpočinek,jídlo
V5108Čl.osá.řid.dodáv.x j.kolo; neprov.neh.; jiné urč.činnosti
V5109Čl.osá.řid.dodáv.x j.kolo; neprov.neh.; NS činnosti
V511Cest.čl.dodáv.x j.kolo; neprovozní nehoda
V5110Čl.osá.cest.dodáv.x j.kolo; neprov.neh.; sport
V5111Čl.osá.cest.dodáv.x j.kolo; neprov.neh.; volný čas
V5112Čl.osá.cest.dodáv.x j.kolo; neprov.neh.; výdělečná č.
V5113Čl.osá.cest.dodáv.x j.kolo; neprov.neh.; jiné práce
V5114Čl.osá.cest.dodáv.x j.kolo; neprov.neh.; odpočinek,jídlo
V5118Čl.osá.cest.dodáv.x j.kolo; neprov.neh.; jiné urč.činnosti
V5119Čl.osá.cest.dodáv.x j.kolo; neprov.neh.; NS činnosti
V512Čl.osá.dodáv.x j.kolo; osoba vně voz.,neprovozní nehoda
V5120Čl.osá.dodáv.x j.kolo; os.vně,nepr.neh.; sport
V5121Čl.osá.dodáv.x j.kolo; os.vně,nepr.neh.; volný čas
V5122Čl.osá.dodáv.x j.kolo; os.vně,nepr.neh.; výdělečná č.
V5123Čl.osá.dodáv.x j.kolo; os.vně,nepr.neh.; jiné práce
V5124Čl.osá.dodáv.x j.kolo; os.vně,nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V5128Čl.osá.dodáv.x j.kolo; os.vně,nepr.neh.; jiné urč.činnosti
V5129Čl.osá.dodáv.x j.kolo; os.vně,nepr.neh.; NS činnosti
V513Neurč.čl.dodáv.x j.kolo; neprovozní nehoda
V5130Neurč.čl.osá.dodáv.x j.kolo; neprov.neh.; sport
V5131Neurč.čl.osá.dodáv.x j.kolo; neprov.neh.; volný čas
V5132Neu.dodáv.x j.kolo; neprovoz.n.; výdělečná č.
V5133Neurč.čl.osá.dodáv.x j.kolo; neprov.neh.; jiné práce
V5134Neurč.čl.osá.dodáv.x j.kolo; neprov.neh.; odpočinek,jídlo
V5138Neurč.čl.osá.dodáv.x j.kolo; neprov.neh.; jiné urč.činnosti
V5139Neurč.čl.osá.dodáv.x j.kolo; neprov.neh.; NS činnosti
V514Čl.osá.dodáv.x j.kolo; zraněný při nastup.n.vystupování
V5140Čl.osá.dodáv.x j.kolo; zra.při nást.,výst.; sport
V5141Čl.osá.dodáv.x j.kolo; zra.při nást.,výst.; volný čas
V5142Čl.osá.dodáv.x j.kolo; zra.při nást.,výst.; výdělečná č.
V5143Čl.osá.dodáv.x j.kolo; zra.při nást.,výst.; jiné práce
V5144Čl.osá.dodáv.x j.kolo; zra.při nást.,výst.; odpočinek,jídlo
V5148Čl.osá.dodáv.x j.kolo; zra.při nást.,výst.; jiné urč.činnosti
V5149Čl.osá.dodáv.x j.kolo; zra.při nást.,výst.; NS činnosti
V515Čl.osá.řidič dodáv.x j.kolo; provozní nehoda
V5150Čl.osá.řid.dodáv.x j.kolo; provoz.neh.; sport
V5151Čl.osá.řid.dodáv.x j.kolo; provoz.neh.; volný čas
V5152Čl.osá.řid.dodáv.x j.kolo; provoz.neh.; výdělečná č.
V5153Čl.osá.řid.dodáv.x j.kolo; provoz.neh.; jiné práce
V5154Čl.osá.řid.dodáv.x j.kolo; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V5158Čl.osá.řid.dodáv.x j.kolo; provoz.neh.; jiné urč. činnosti
V5159Čl.osá.řid.dodáv.x j.kolo; provoz.neh.; NS činnosti
V516Cest.čl.dodáv.x j.kolo; provozní nehoda
V5160Čl.osá.cest.dodáv.x j.kolo; provoz.neh.; sport
V5161Čl.osá.cest.dodáv.x j.kolo; provoz.neh.; volný čas
V5162Čl.osá.cest.dodáv.x j.kolo; provoz.neh.; výdělečná č.
V5163Čl.osá.cest.dodáv.x j.kolo; provoz.neh.; jiné práce
V5164Čl.osá.cest.dodáv.x j.kolo; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V5168Čl.osá.cest.dodáv.x j.kolo; provoz.neh.; jiné urč.činnosti
V5169Čl.osá.cest.dodáv.x j.kolo; provoz.neh.; NS činnosti
V517Čl.osá.dodáv.x j.kolo,osoba vně voz.; provozní nehoda
V5170Čl.osá.dodáv.x j.kolo,os.vně; prov.neh.; sport
V5171Čl.osá.dodáv.x j.kolo,os.vně; prov.neh.; volný čas
V5172Čl.osá.dodáv.x j.kolo,os.vně; prov.neh.; výdělečná č.
V5173Čl.osá.dodáv.x j.kolo,os.vně; prov.neh.; jiné práce
V5174Čl.osá.dodáv.x j.kolo,os.vně; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V5178Čl.osá.dodáv.x j.kolo,os.vně; prov.neh.; jiné urč.činnosti
V5179Čl.osá.dodáv.x j.kolo,os.vně; prov.neh.; NS činnosti
V519Neurč.čl.dodáv.x j.kolo; provozní nehoda
V5190Neurč.čl.osá.dodáv.x j.kolo; provoz.neh.; sport
V5191Neurč.čl.osá.dodáv.x j.kolo; provoz.neh.; volný čas
V5192Neurč.čl.osá.dodáv.x j.kolo; provoz.neh.; výdělečná č.
V5193Neurč.čl.osá.dodáv.x j.kolo; provoz.neh.; jiné práce
V5194Neurč.čl.osá.dodáv.x j.kolo; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V5198Neurč.čl.osá.dodáv.x j.kolo; provoz.neh.; jiné urč. činnosti
V5199Neurč.čl.osá.dodáv.x j.kolo; provoz.neh.; NS činnosti
V52Čl.osá.dodáv.n.leh.nákl.aut.zra.při sráž.s.2,3kol.mot.voz
V520Čl.osá.řidič dodávky x 2,3kol.mot.voz.; neprovozní nehoda
V5200Čl.osá.řid.dodáv.zra.x 2,3kol.voz.; nepr.neh.; sport
V5201Čl.osá.řid.dodáv.zra.x 2,3kol.voz.; nepr.neh.; volný čas
V5202Čl.osá.řid.dodáv.zra.x 2,3kol.voz.; nepr.neh.; výdělečná č.
V5203Čl.osá.řid.dodáv.zra.x 2,3kol.voz.; nepr.neh.; jiné práce
V5204Čl.osá.řid.dodáv.zra.x 2,3kol.voz.; nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V5208Čl.osá.řid.dodáv.zra.x 2,3kol.voz.; nepr.neh.; jiné urč.činnosti
V5209Čl.osá.řid.dodáv.zra.x 2,3kol.voz.; nepr.neh.; NS činnosti
V521Cest.čl.dodávky x 2,3kol.mot.voz.; neprovozní nehoda
V5210Čl.osá.cest.dodáv.zra.x 2,3kol.voz.; nepr.neh.; sport
V5211Čl.osá.cest.dodáv.zra.x 2,3kol.voz.; nepr.neh.; volný čas
V5212Čl.osá.cest.dodáv.zra.x 2,3kol.voz.; nepr.neh.; výdělečná č.
V5213Čl.osá.cest.dodáv.zra.x 2,3kol.voz.; nepr.neh.; jiné práce
V5214Čl.osá.cest.dodáv.zra.x 2,3kol.voz.; nepr.neh.; odpoč.jídlo
V5218Čl.osá.cest.dodáv.zra.x 2,3kol.voz.; nepr.neh.; j.urč.činnosti
V5219Čl.osá.cest.dodáv.zra.x 2,3kol.voz.; nepr.neh.; NS činnosti
V522Čl.osá.dodávky x 2,3kol.mot.voz.; osoba vně voz.; neprovozní nehoda
V5220Čl.osá.dodáv.x 2,3kol.voz.; os.zra.vně,nepr.neh.; sport
V5221Čl.osá.dodáv.x 2,3kol.voz.; os.zra.vně,nepr.neh.; volný čas
V5222Čl.osá.dodáv.x 2,3kol.voz.; os.zra.vně,nepr.neh.; výdělečná č.
V5223Čl.osá.dodáv.x 2,3kol.voz.; os.zra.vně,nepr.neh.; jiné práce
V5224Čl.osá.dodáv.x 2,3kol.voz.; os.zra.vně,nepr.neh.; odpoč.jídlo
V5228Čl.osá.dodáv.x 2,3kol.voz.; os.zra.vně,nepr.neh.; j.urč.čin.
V5229Čl.osá.dodáv.x 2,3kol.voz.; os.zra.vně,nepr.neh.; NS činnosti
V523Neurč.čl.dodávky x 2,3kol.mot.voz.; neprovozní nehoda
V5230Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x 2,3kol.voz.; nepr.neh.; sport
V5231Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x 2,3kol.voz.; nepr.neh.; volný čas
V5232Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x 2,3kol.voz.; nepr.neh.; výdělečná č.
V5233Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x 2,3kol.voz.; nepr.neh.; jiné práce
V5234Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x 2,3kol.voz.; nepr.neh.; odpoč.jídlo
V5238Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x 2,3kol.voz.; nepr.neh.; j.urč.činnosti
V5239Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x 2,3kol.voz.; nepr.neh.; NS činnosti
V524Čl.osá.dodávky x 2,3kol.mot.voz.; zraněný při nastup.n.vystupování
V5240Čl.osá.dodáv.x 2,3kol.voz.; zra.při nást.,výst.; sport
V5241Čl.osá.dodáv.x 2,3kol.voz.; zra.při nást.,výst.; volný čas
V5242Čl.osá.dodáv.x 2,3kol.voz.; zra.při nást.,výst.; výdělečná č.
V5243Čl.osá.dodáv.x 2,3kol.voz.; zra.při nást.,výst.; jiné práce
V5244Čl.osá.dodáv.x 2,3kol.voz.; zra.při nást.,výst.; odpočinek,jídlo
V5248Čl.osá.dodáv.x 2,3kol.voz.; zra.při nást.,výst.; j.urč.činnosti
V5249Čl.osá.dodáv.x 2,3kol.voz.; zra.při nást.,výst.; NS činnosti
V525Čl.osá.řidič dodávky x 2,3kol.mot.voz.; provozní nehoda
V5250Čl.osá.řid.dodáv.zra.x 2,3kol.voz.; prov.neh.; sport
V5251Čl.osá.řid.dodáv.zra.x 2,3kol.voz.; prov.neh.; volný čas
V5252Čl.osá.řid.dodáv.zra.x 2,3kol.voz.; prov.neh.; výdělečná č.
V5253Čl.osá.řid.dodáv.zra.x 2,3kol.voz.; prov.neh.; jiné práce
V5254Čl.osá.řid.dodáv.zra.x 2,3kol.voz.; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V5258Čl.osá.řid.dodáv.zra.x 2,3kol.voz.; prov.neh.; jiné urč.činnosti
V5259Čl.osá.řid.dodáv.zra.x 2,3kol.voz.; prov.neh.; NS činnosti
V526Cest.čl.dodávky x 2,3kol.mot.voz.; provozní nehoda
V5260Čl.osá.dodáv.cest.x 2,3kol.voz.; prov.neh.; sport
V5261Čl.osá.dodáv.cest.x 2,3kol.voz.; prov.neh.; volný čas
V5262Čl.osá.dodáv.cest.x 2,3kol.voz.; prov.neh.; výdělečná č.
V5263Čl.osá.dodáv.cest.x 2,3kol.voz.; prov.neh.; jiné práce
V5264Čl.osá.dodáv.cest.x 2,3kol.voz.; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V5268Čl.osá.dodáv.cest.x 2,3kol.voz.; prov.neh.; jiné urč.činnosti
V5269Čl.osá.dodáv.cest.x 2,3kol.voz.; prov.neh.; NS činnosti
V527Čl.osá.dodávky x 2,3kol.mot.voz.; osoba vně voz.; provozní nehoda
V5270Čl.osá.dodáv.x 2,3kol.voz.; os.zra.vně,prov.neh.; sport
V5271Čl.osá.dodáv.x 2,3kol.voz.; os.zra.vně,prov.neh.; volný čas
V5272Čl.osá.dodáv.x 2,3kol.voz.; os.zra.vně,prov.neh.; výdělečná č.
V5273Čl.osá.dodáv.x 2,3kol.voz.; os.zra.vně,prov.neh.; jiné práce
V5274Čl.osá.dodáv.x 2,3kol.voz.; os.zra.vně,prov.neh.; odpoč.jídlo
V5278Čl.osá.dodáv.x 2,3kol.voz.; os.zra.vně,prov.neh.; j.urč.čin.
V5279Čl.osá.dodáv.x 2,3kol.voz.; os.zra.vně,prov.neh.; NS činnosti
V529Neurč.čl.dodávky x 2,3kol.mot.voz.; provozní nehoda
V5290Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x 2,3kol.voz.; prov.neh.; sport
V5291Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x 2,3kol.voz.; prov.neh.; volný čas
V5292Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x 2,3kol.voz.; prov.neh.; výdělečná č.
V5293Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x 2,3kol.voz.; prov.neh.; jiné práce
V5294Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x 2,3kol.voz.; prov.neh.; odpoč.jídlo
V5298Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x 2,3kol.voz.; prov.neh.; j.urč.činnosti
V5299Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x 2,3kol.voz.; prov.neh.; NS činnosti
V53Čl.osá.dod.n.leh.nákl.aut.zra.při sráž.s aut.os.dod.leh.nákl.
V530Čl.osá.řidič dodáv.x os.auto.; neprovozní nehoda
V5300Čl.osá.řid.dodáv.zra.x nákl.auto.; nepr.neh.; sport
V5301Čl.osá.řid.dodáv.zra.x nákl.auto.; nepr.neh.; volný čas
V5302Čl.osá.řid.dodáv.zra.x nákl.auto.; nepr.neh.; výdělečná č.
V5303Čl.osá.řid.dodáv.zra.x nákl.auto.; nepr.neh.; jiné práce
V5304Čl.osá.řid.dodáv.zra.x nákl.auto.; nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V5308Čl.osá.řid.dodáv.zra.x nákl.auto.; nepr.neh.; jiné urč.činnosti
V5309Čl.osá.řid.dodáv.zra.x nákl.auto.; nepr.neh.; NS činnosti
V531Cest.čl.dodáv.x os.auto.; neprovozní nehoda
V5310Čl.osá.dodáv.cest.zra.x nákl.auto.; nepr.neh.; sport
V5311Čl.osá.dodáv.cest.zra.x nákl.auto.; nepr.neh.; volný čas
V5312Čl.osá.dodáv.cest.zra.x nákl.auto.; nepr.neh.; výdělečná č.
V5313Čl.osá.dodáv.cest.zra.x nákl.auto.; nepr.neh.; jiné práce
V5314Čl.osá.dodáv.cest.zra.x nákl.auto.; nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V5318Čl.osá.dodáv.cest.zra.x nákl.auto.; nepr.neh.; j.urč.činnosti
V5319Čl.osá.dodáv.cest.zra.x nákl.auto.; nepr.neh.; NS činnosti
V532Čl.osá.dodáv.x os.auto.; osoba vně voz.; neprovozní nehoda
V5320Čl.osá.dodáv.x nákl.auto.; os.zra.vně,nepr.neh.; sport
V5321Čl.osá.dodáv.x nákl.auto.; os.zra.vně,nepr.neh.; volný čas
V5322Čl.osá.dodáv.x nákl.auto.; os.zra.vně,nepr.neh.; výdělečná č.
V5323Čl.osá.dodáv.x nákl.auto.; os.zra.vně,nepr.neh.; jiné práce
V5324Čl.osá.dodáv.x nákl.auto.; os.zra.vně,nepr.neh.; odpoč.jídlo
V5328Čl.osá.dodáv.x nákl.auto.; os.zra.vně,nepr.neh.; j.urč.činnosti
V5329Čl.osá.dodáv.x nákl.auto.; os.zra.vně,nepr.neh.; NS činnosti
V533Neurč.čl.osá.dodáv.x os.auto; neprovozní nehoda
V5330Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x nákl.auto; nepr.neh.; sport
V5331Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x nákl.auto; nepr.neh.; volný čas
V5332Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x nákl.auto; nepr.neh.; výdělečná č.
V5333Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x nákl.auto; nepr.neh.; jiné práce
V5334Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x nákl.auto; nepr.neh.; odpoč.jídlo
V5338Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x nákl.auto; nepr.neh.; j.urč.činnosti
V5339Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x nákl.auto; nepr.neh.; NS činnosti
V534Čl.osá.dodáv.x os.auto.; zraněný při nastup.n.vystup.
V5340Čl.osá.dodáv.x nákl.auto.; zra.při nást.výst.; sport
V5341Čl.osá.dodáv.x nákl.auto.; zra.při nást.výst.; volný čas
V5342Čl.osá.dodáv.x nákl.auto.; zra.při nást.výst.; výdělečná č.
V5343Čl.osá.dodáv.x nákl.auto.; zra.při nást.výst.; jiné práce
V5344Čl.osá.dodáv.x nákl.auto.; zra.při nást.výst.; odpočinek,jídlo
V5348Čl.osá.dodáv.x nákl.auto.; zra.při nást.výst.; jiné urč.činnosti
V5349Čl.osá.dodáv.x nákl.auto.; zra.při nást.výst.; NS činnosti
V535Čl.osá.řidič dodáv.x os.auto.; provozní nehoda
V5350Čl.osá.řid.dodáv.zra.x nákl.auto.; provoz.neh.; sport
V5351Čl.osá.řid.dodáv.zra.x nákl.auto.; provoz.neh.; volný čas
V5352Čl.osá.řid.dodáv.zra.x nákl.auto.; provoz.neh.; výdělečná č.
V5353Čl.osá.řid.dodáv.zra.x nákl.auto.; provoz.neh.; jiné práce
V5354Čl.osá.řid.dodáv.zra.x nákl.auto.; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V5358Čl.osá.řid.dodáv.zra.x nákl.auto.; provoz.neh.; jiné urč. činnosti
V5359Čl.osá.řid.dodáv.zra.x nákl.auto.; provoz.neh.; NS činnosti
V536Cest.čl.dodáv.x os.auto.; provozní nehoda
V5360Čl.osá.dodáv.cest.zra.x nákl.auto.; provoz.neh.; sport
V5361Čl.osá.dodáv.cest.zra.x nákl.auto.; provoz.neh.; volný čas
V5362Čl.osá.dodáv.cest.zra.x nákl.auto.; provoz.neh.; výdělečná č.
V5363Čl.osá.dodáv.cest.zra.x nákl.auto.; provoz.neh.; jiné práce
V5364Čl.osá.dodáv.cest.zra.x nákl.auto.; provoz.neh.; odpoč.jídlo
V5368Čl.osá.dodáv.cest.zra.x nákl.auto.; provoz.neh.; j.urč.činnosti
V5369Čl.osá.dodáv.cest.zra.x nákl.auto.; provoz.neh.; NS činnosti
V537Čl.osá.dodáv.x os.auto; osoba vně voz.,provozní nehoda
V5370Čl.osád.dodáv.zra.x nákl.auto; os.vně,prov.neh.; sport
V5371Čl.osád.dodáv.zra.x nákl.auto; os.vně,prov.neh.; volný čas
V5372Čl.osád.dodáv.zra.x nákl.auto; os.vně,prov.neh.; výdělečná č.
V5373Čl.osád.dodáv.zra.x nákl.auto; os.vně,prov.neh.; jiné práce
V5374Čl.osád.dodáv.zra.x nákl.auto; os.vně,prov.neh.; odpoč.jídlo
V5378Čl.osád.dodáv.zra.x nákl.auto; os.vně,prov.neh.; j.urč.činnosti
V5379Čl.osád.dodáv.zra.x nákl.auto; os.vně,prov.neh.; NS činnosti
V539Neurč.čl.dodáv.x os.auto.; provozní nehoda
V5390Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x nákl.auto.; prov.neh.; sport
V5391Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x nákl.auto.; prov.neh.; volný čas
V5392Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x nákl.auto.; prov.neh.; výdělečná č.
V5393Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x nákl.auto.; prov.neh.; jiné práce
V5394Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x nákl.auto.; prov.neh.; odpoč.jídlo
V5398Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x nákl.auto.; prov.neh.; j.urč.činnosti
V5399Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x nákl.auto.; prov.neh.; NS činnosti
V54Čl.osá.dodáv.n.leh.nák.aut.zra.při sráž.s těž.nák.voz.n.autob.
V540Čl.osá.řidič dodáv.x náklad.; neprovozní nehoda
V5400Čl.osá.řid.dodáv.zra.x nákl.autu; nepr.neh.; sport
V5401Čl.osá.řid.dodáv.zra.x nákl.autu; nepr.neh.; volný čas
V5402Čl.osá.řid.dodáv.zra.x nákl.autu; nepr.neh.; výdělečná č.
V5403Čl.osá.řid.dodáv.zra.x nákl.autu; nepr.neh.; jiné práce
V5404Čl.osá.řid.dodáv.zra.x nákl.autu; nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V5408Čl.osá.řid.dodáv.zra.x nákl.autu; nepr.neh.; jiné urč.činnosti
V5409Čl.osá.řid.dodáv.zra.x nákl.autu; nepr.neh.; NS činnosti
V541Cest.čl.dodáv.x náklad.; neprovozní nehoda
V5410Čl.osá.cest.dodáv.zra.x nákl.autu; nepr.neh.; sport
V5411Čl.osá.cest.dodáv.zra.x nákl.autu; nepr.neh.; volný čas
V5412Čl.osá.cest.dodáv.zra.x nákl.autu; nepr.neh.; výdělečná č.
V5413Čl.osá.cest.dodáv.zra.x nákl.autu; nepr.neh.; jiné práce
V5414Čl.osá.cest.dodáv.zra.x nákl.autu; nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V5418Čl.osá.cest.dodáv.zra.x nákl.autu; nepr.neh.; j.urč.činnosti
V5419Čl.osá.cest.dodáv.zra.x nákl.autu; nepr.neh.; NS činnosti
V542Čl.osá.dodáv.x náklad.; osoba vně voz.,neprovozní nehoda
V5420Čl.osá.dodáv.zra.x nákl.autu; os.vně,nepr.neh.; sport
V5421Čl.osá.dodáv.zra.x nákl.autu; os.vně,nepr.neh.; volný čas
V5422Čl.osá.dodáv.zra.x nákl.autu; os.vně,nepr.neh.; výdělečná č.
V5423Čl.osá.dodáv.zra.x nákl.autu; os.vně,nepr.neh.; jiné práce
V5424Čl.osá.dodáv.zra.x nákl.autu; os.vně,nepr.neh.; odpoč.jídlo
V5428Čl.osá.dodáv.zra.x nákl.autu; os.vně,nepr.neh.; j.urč.činnosti
V5429Čl.osá.dodáv.zra.x nákl.autu; os.vně,nepr.neh.; NS činnosti
V543Neurč.čl.dodáv.x náklad.; neprovozní nehoda
V5430Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x nákl.autu; nepr.neh.; sport
V5431Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x nákl.autu; nepr.neh.; volný čas
V5432Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x nákl.autu; nepr.neh.; výdělečná č.
V5433Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x nákl.autu; nepr.neh.; jiné práce
V5434Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x nákl.autu; nepr.neh.; odpoč.jídlo
V5438Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x nákl.autu; nepr.neh.; j.urč.činnosti
V5439Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x nákl.autu; nepr.neh.; NS činnosti
V544Čl.osá.dodáv.x náklad.; zraněný při nastup.n.vystup.
V5440Čl.osá.dodáv.x nákl.autu; zra.při nást.,výst.; sport
V5441Čl.osá.dodáv.x nákl.autu; zra.při nást.,výst.; volný čas
V5442Čl.osá.dodáv.x nákl.autu; zra.při nást.,výst.; výdělečná č.
V5443Čl.osá.dodáv.x nákl.autu; zra.při nást.,výst.; jiné práce
V5444Čl.osá.dodáv.x nákl.autu; zra.při nást.,výst.; odpočinek,jídlo
V5448Čl.osá.dodáv.x nákl.autu; zra.při nást.,výst.; jiné urč.činnosti
V5449Čl.osá.dodáv.x nákl.autu; zra.při nást.,výst.; NS činnosti
V545Čl.osá.řidič dodáv. x náklad.; provozní nehoda
V5450Čl.osá.řid.dodáv.zra.x nákl.autu; prov.neh.; sport
V5451Čl.osá.řid.dodáv.zra.x nákl.autu; prov.neh.; volný čas
V5452Čl.osá.řid.dodáv.zra.x nákl.autu; prov.neh.; výdělečná č.
V5453Čl.osá.řid.dodáv.zra.x nákl.autu; prov.neh.; jiné práce
V5454Čl.osá.řid.dodáv.zra.x nákl.autu; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V5458Čl.osá.řid.dodáv.zra.x nákl.autu; prov.neh.; jiné urč.činnosti
V5459Čl.osá.řid.dodáv.zra.x nákl.autu; prov.neh.; NS činnosti
V546Cest.čl.dodáv.x náklad.; provozní nehoda
V5460Čl.osá.cest.dodáv.zra.x nákl.autu; prov.neh.; sport
V5461Čl.osá.cest.dodáv.zra.x nákl.autu; prov.neh.; volný čas
V5462Čl.osá.cest.dodáv.zra.x nákl.autu; prov.neh.; výdělečná č.
V5463Čl.osá.cest.dodáv.zra.x nákl.autu; prov.neh.; jiné práce
V5464Čl.osá.cest.dodáv.zra.x nákl.autu; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V5468Čl.osá.cest.dodáv.zra.x nákl.autu; prov.neh.; jiné urč.činnosti
V5469Čl.osá.cest.dodáv.zra.x nákl.autu; prov.neh.; NS činnosti
V547Čl.osá.dodáv.x náklad; osoba vně voz.; provozní nehoda
V5470Čl.osá.dodáv.zra.x nákl.autu; os.vně,prov.neh.; sport
V5471Čl.osá.dodáv.zra.x nákl.autu; os.vně,prov.neh.; volný čas
V5472Čl.osá.dodáv.zra.x nákl.autu; os.vně,prov.neh.; výdělečná č.
V5473Čl.osá.dodáv.zra.x nákl.autu; os.vně,prov.neh.; jiné práce
V5474Čl.osá.dodáv.zra.x nákl.autu; os.vně,prov.neh.; odpoč.jídlo
V5478Čl.osá.dodáv.zra.x nákl.autu; os.vně,prov.neh.; j.urč.činnosti
V5479Čl.osá.dodáv.zra.x nákl.autu; os.vně,prov.neh.; NS činnosti
V549Neurč.čl.dodáv.x náklad.; provozní nehoda
V5490Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x nákl.autu; prov.neh.; sport
V5491Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x nákl.autu; prov.neh.; volný čas
V5492Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x nákl.autu; prov.neh.; výdělečná č.
V5493Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x nákl.autu; prov.neh.; jiné práce
V5494Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x nákl.autu; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V5498Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x nákl.autu; prov.neh.; j.urč.činnosti
V5499Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x nákl.autu; prov.neh.; NS činnosti
V55Čl.osá.dodáv.n.leh.nákl.aut.zra.při sráž.s žel.vlak.n.voz.
V550Čl.osá.řidič dodáv.x želez.; neprovozní nehoda
V5500Čl.osá.řid.dodáv.zra.x želez.; nepr.neh.; sport
V5501Čl.osá.řid.dodáv.zra.x želez.; nepr.neh.; volný čas
V5502Čl.osá.řid.dodáv.zra.x želez.; nepr.neh.; výdělečná č.
V5503Čl.osá.řid.dodáv.zra.x želez.; nepr.neh.; jiné práce
V5504Čl.osá.řid.dodáv.zra.x želez.; nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V5508Čl.osá.řid.dodáv.zra.x želez.; nepr.neh.; jiné urč.činnosti
V5509Čl.osá.řid.dodáv.zra.x želez.; nepr.neh.; NS činnosti
V551Cest.čl.dodáv.x želez.; neprovozní nehoda
V5510Čl.osá.cest.dodáv.zra.x želez.; nepr.neh.; sport
V5511Čl.osá.cest.dodáv.zra.x želez.; nepr.neh.; volný čas
V5512Čl.osá.cest.dodáv.zra.x želez.; nepr.neh.; výdělečná č.
V5513Čl.osá.cest.dodáv.zra.x želez.; nepr.neh.; jiné práce
V5514Čl.osá.cest.dodáv.zra.x želez.; nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V5518Čl.osá.cest.dodáv.zra.x želez.; nepr.neh.; jiné urč.činnosti
V5519Čl.osá.cest.dodáv.zra.x želez.; nepr.neh.; NS činnosti
V552Čl.osá.dodáv.x želez.; osoba vně voz.; neprovozní nehoda
V5520Čl.osá.dodáv.zra.x želez.; os.vně.nepr.neh.; sport
V5521Čl.osá.dodáv.zra.x želez.; os.vně.nepr.neh.; volný čas
V5522Čl.osá.dodáv.zra.x želez.; os.vně.nepr.neh.; výdělečná č.
V5523Čl.osá.dodáv.zra.x želez.; os.vně.nepr.neh.; jiné práce
V5524Čl.osá.dodáv.zra.x želez.; os.vně.nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V5528Čl.osá.dodáv.zra.x želez.; os.vně.nepr.neh.; jiné urč.činnosti
V5529Čl.osá.dodáv.zra.x želez.; os.vně.nepr.neh.; NS činnosti
V553Neurč.čl.dodáv.x želez.; neprovozní nehoda
V5530Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x želez.; nepr.neh.; sport
V5531Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x želez.; nepr.neh.; volný čas
V5532Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x želez.; nepr.neh.; výdělečná č.
V5533Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x želez.; nepr.neh..; jiné práce
V5534Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x želez.; nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V5538Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x želez.; nepr.neh.; jiné urč.činnosti
V5539Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x želez.; nepr.neh.; NS činnosti
V554Čl.osá.dodáv.x želez.; zraněný při nastup.n.vystup.
V5540Čl.osá.dodáv.x želez.; zra.při nást.,výst.; sport
V5541Čl.osá.dodáv.x želez.; zra.při nást.,výst.; volný čas
V5542Čl.osá.dodáv.x želez.; zra.při nást.,výst.; výdělečná č.
V5543Čl.osá.dodáv.x želez.; zra.při nást.,výst.; jiné práce
V5544Čl.osá.dodáv.x želez.; zra.při nást.,výst.; odpočinek,jídlo
V5548Čl.osá.dodáv.x želez.; zra.při nást.,výst.; jiné urč.činnosti
V5549Čl.osá.dodáv.x želez.; zra.při nást.,výst.; NS činnosti
V555Čl.osá.řidič dodáv.x želez.; provozní nehoda
V5550Čl.osá.řid.dodáv.zra.x želez.; prov.neh.; sport
V5551Čl.osá.řid.dodáv.zra.x želez.; prov.neh.; volný čas
V5552Čl.osá.řid.dodáv.zra.x želez.; prov.neh.; výdělečná č.
V5553Čl.osá.řid.dodáv.zra.x želez.; prov.neh.; jiné práce
V5554Čl.osá.řid.dodáv.zra.x želez.; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V5558Čl.osá.řid.dodáv.zra.x želez.; prov.neh.; jiné urč.činnosti
V5559Čl.osá.řid.dodáv.zra.x želez.; prov.neh.; NS činnosti
V556Cest.čl.dodáv.x želez.; provozní nehoda
V5560Čl.osá.cest.dodáv.zra.x želez.; prov.neh.; sport
V5561Čl.osá.cest.dodáv.zra.x želez.; prov.neh.; volný čas
V5562Čl.osá.cest.dodáv.zra.x želez.; prov.neh.; výdělečná č.
V5563Čl.osá.cest.dodáv.zra.x želez.; prov.neh.; jiné práce
V5564Čl.osá.cest.dodáv.zra.x želez.; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V5568Čl.osá.cest.dodáv.zra.x želez.; prov.neh.; jiné urč.činnosti
V5569Čl.osá.cest.dodáv.zra.x želez.; prov.neh.; NS činnosti
V557Čl.osá.dodáv.x želez.; osoba vně voz.; provozní nehoda
V5570Čl.osá.dodáv.zra.x želez.; os.vně.; prov.neh.; sport
V5571Čl.osá.dodáv.zra.x želez.; os.vně.; prov.neh.; volný čas
V5572Čl.osá.dodáv.zra.x želez.; os.vně.; prov.neh.; výdělečná č.
V5573Čl.osá.dodáv.zra.x želez.; os.vně.; prov.neh.; jiné práce
V5574Čl.osá.dodáv.zra.x želez.; os.vně.; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V5578Čl.osá.dodáv.zra.x želez.; os.vně.; prov.neh.; jiné urč.činnosti
V5579Čl.osá.dodáv.zra.x želez.; os.vně.; prov.neh.; NS činnosti
V559Neurč.čl.dodáv.x želez.; provozní nehoda
V5590Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x želez.; provoz.neh.; sport
V5591Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x želez.; provoz.neh.; volný čas
V5592Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x želez.; provoz.neh.; výdělečná č.
V5593Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x želez.; provoz.neh.; jiné práce
V5594Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x želez.; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V5598Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x želez.; provoz.neh.; j.urč.činnosti
V5599Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x želez.; provoz.neh.; NS činnosti
V56Čl.osá.dodáv.n.leh.nákl.aut.zra.při sráž.s jiným nemot.voz.
V560Čl.osá.řidič dodáv.x j.nemot.voz.; neprovozní nehoda
V5600Čl.osá.řid.dodáv.zra.x j.nemot.voz.; nepr.neh.; sport
V5601Čl.osá.řid.dodáv.zra.x j.nemot.voz.; nepr.neh.; volný čas
V5602Čl.osá.řid.dodáv.zra.x j.nemot.voz.; nepr.neh.; výdělečná č.
V5603Čl.osá.řid.dodáv.zra.x j.nemot.voz.; nepr.neh.; jiné práce
V5604Čl.osá.řid.dodáv.zra.x j.nemot.voz.; nepr.neh.; odpoč.jídlo
V5608Čl.osá.řid.dodáv.zra.x j.nemot.voz.; nepr.neh.; j.urč.činnosti
V5609Čl.osá.řid.dodáv.zra.x j.nemot.voz.; nepr.neh.; NS činnosti
V561Cest čl.dodáv.x j.nemot.voz.; neprovozní nehoda
V5610Čl.osá.dodáv.cest.zra.x j.nemot.voz.; nepr.neh.; sport
V5611Čl.osá.dodáv.cest.zra.x j.nemot.voz.; nepr.neh.; volný čas
V5612Čl.osá.dodáv.cest.zra.x j.nemot.voz.; nepr.neh.; výdělečná č.
V5613Čl.osá.dodáv.cest.zra.x j.nemot.voz.; nepr.neh.; jiné práce
V5614Čl.osá.dodáv.cest.zra.x j.nemot.voz.; nepr.neh.; odpoč.jídlo
V5618Čl.osá.dodáv.cest.zra.x j.nemot.voz.; nepr.neh.; j.urč.činnosti
V5619Čl.osá.dodáv.cest.zra.x j.nemot.voz.; nepr.neh.; NS činnosti
V562Čl.osá.dodáv.x j.nemot.voz.; osoba vněvoz.; neprovozní nehoda
V5620Čl.osá.dodáv.zra.x j.nemot.voz.; os.vně.nepr.neh.; sport
V5621Čl.osá.dodáv.zra.x j.nemot.voz.; os.vně.nepr.neh.; volný čas
V5622Čl.osá.dodáv.zra.x j.nemot.voz.; os.vně.nepr.neh.; výděl.čin.
V5623Čl.osá.dodáv.zra.x j.nemot.voz.; os.vně.nepr.neh.; jiné práce
V5624Čl.osá.dodáv.zra.x j.nemot.voz.; os.vně.nepr.neh.; odpoč.jídlo
V5628Čl.osá.dodáv.zra.x j.nemot.voz.; os.vně.nepr.neh.; j.urč.čin.
V5629Čl.osá.dodáv.zra.x j.nemot.voz.; os.vně.nepr.neh.; NS čin.
V563Neurč.čl.dodáv.x j.nemot.voz.; neprovozní nehoda
V5630Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x j.nemot.voz.; nepr.neh.; sport
V5631Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x j.nemot.voz.; nepr.neh.; volný čas
V5632Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x j.nemot.voz.; nepr.neh.; výděl.čin.
V5633Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x j.nemot.voz.; nepr.neh.; jiné práce
V5634Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x j.nemot.voz.; nepr.neh.; odpoč.jídlo
V5638Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x j.nemot.voz.; nepr.neh.; j.urč.čin.
V5639Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x j.nemot.voz.; nepr.neh.; NS činnosti
V564Čl.osá.dodáv.x j.nemot.voz.; zraněný při nastup.n.vystup.
V5640Čl.osá.dodáv.x j.nemot.voz.; zra.při nást.,výst.; sport
V5641Čl.osá.dodáv.x j.nemot.voz.; zra.při nást.,výst.; volný čas
V5642Čl.osá.dodáv.x j.nemot.voz.; zra.při nást.,výst.; výdělečná č.
V5643Čl.osá.dodáv.x j.nemot.voz.; zra.při nást.,výst.; jiné práce
V5644Čl.osá.dodáv.x j.nemot.voz.; zra.při nást.,výst.; odpoč.jídlo
V5648Čl.osá.dodáv.x j.nemot.voz.; zra.při nást.,výst.; j.urč.činnosti
V5649Čl.osá.dodáv.x j.nemot.voz.; zra.při nást.,výst.; NS činnosti
V565Čl.osá.řidič dodáv.x j.nemot.voz.; provozní nehoda
V5650Čl.osá.řid.dodáv.zra.x j.nemot.voz.; prov.neh.; sport
V5651Čl.osá.řid.dodáv.zra.x j.nemot.voz.; prov.neh.; volný čas
V5652Čl.osá.řid.dodáv.zra.x j.nemot.voz.; prov.neh.; výdělečná č.
V5653Čl.osá.řid.dodáv.zra.x j.nemot.voz.; prov.neh.; jiné práce
V5654Čl.osá.řid.dodáv.zra.x j.nemot.voz.; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V5658Čl.osá.řid.dodáv.zra.x j.nemot.voz.; prov.neh.; j.urč.činnosti
V5659Čl.osá.řid.dodáv.zra.x j.nemot.voz.; prov.neh.; NS činnosti
V566Cest.čl.dodáv.x j.nemot.voz.; provozní nehoda
V5660Čl.osá.dodáv.cest.zra.x j.nemot.voz.; prov.neh.; sport
V5661Čl.osá.dodáv.cest.zra.x j.nemot.voz.; prov.neh.; volný čas
V5662Čl.osá.dodáv.cest.zra.x j.nemot.voz.; prov.neh.; výdělečná č.
V5663Čl.osá.dodáv.cest.zra.x j.nemot.voz.; prov.neh.; jiné práce
V5664Čl.osá.dodáv.cest.zra.x j.nemot.voz.; prov.neh.; odpoč.jídlo
V5668Čl.osá.dodáv.cest.zra.x j.nemot.voz.; prov.neh.; j.urč.činnosti
V5669Čl.osá.dodáv.cest.zra.x j.nemot.voz.; prov.neh.; NS činnosti
V567Čl.osá.dodáv.x j.nemot.voz.; osoba vně voz.,provozní nehoda
V5670Čl.osá.dodáv.x j.nemot.voz.; os.zra.vně,prov.neh.; sport
V5671Čl.osá.dodáv.x j.nemot.voz.; os.zra.vně,prov.neh.; volný čas
V5672Čl.osá.dodáv.x j.nemot.voz.; os.zra.vně,prov.neh.; výděl.čin.
V5673Čl.osá.dodáv.x j.nemot.voz.; os.zra.vně,prov.neh.; jiné práce
V5674Čl.osá.dodáv.x j.nemot.voz.; os.zra.vně,prov.neh.; odpoč.jídlo
V5678Čl.osá.dodáv.x j.nemot.voz.; os.zra.vně,prov.neh.; j.urč.čin.
V5679Čl.osá.dodáv.x j.nemot.voz.; os.zra.vně,prov.neh.; NS čin.
V569Neurč.čl.dodáv.x j.nemot.voz.; provozní nehoda
V5690Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x j.nemot.voz.; prov.neh.; sport
V5691Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x j.nemot.voz.; prov.neh.; volný čas
V5692Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x j.nemot.voz.; prov.neh.; výděl.čin.
V5693Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x j.nemot.voz.; prov.neh.; jiné práce
V5694Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x j.nemot.voz.; prov.neh.; odpoč.jídlo
V5698Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x j.nemot.voz.; prov.neh.; j.urč.čin.
V5699Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x j.nemot.voz.; prov.neh.; NS činnosti
V57Čl.osá.dodáv.n.leh.nákl.aut.zra.při sráž.s pevn.překážkou
V570Čl.osá.řidič dodáv.x pevné překážce; neprovozní nehoda
V5700Čl.osá.řid.dodáv.zra.x pev.přek.; nepr.neh.; sport
V5701Čl.osá.řid.dodáv.zra.x pev.přek.; nepr.neh.; volný čas
V5702Čl.osá.řid.dodáv.zra.x pev.přek.; nepr.neh.; výdělečná č.
V5703Čl.osá.řid.dodáv.zra.x pev.přek.; nepr.neh.; jiné práce
V5704Čl.osá.řid.dodáv.zra.x pev.přek.; nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V5708Čl.osá.řid.dodáv.zra.x pev.přek.; nepr.neh.; jiné urč.činnosti
V5709Čl.osá.řid.dodáv.zra.x pev.přek.; nepr.neh.; NS činnosti
V571Cest.čl.dodáv.x pevné překážce; neprovozní nehoda
V5710Čl.osá.dodáv.cest.zra.x pev.přek.; nepr.neh.; sport
V5711Čl.osá.dodáv.cest.zra.x pev.přek.; nepr.neh.; volný čas
V5712Čl.osá.dodáv.cest.zra.x pev.přek.; nepr.neh.; výdělečná č.
V5713Čl.osá.dodáv.cest.zra.x pev.přek.; nepr.neh.; jiné práce
V5714Čl.osá.dodáv.cest.zra.x pev.přek.; nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V5718Čl.osá.dodáv.cest.zra.x pev.přek.; nepr.neh.; jiné urč.činnosti
V5719Čl.osá.dodáv.cest.zra.x pev.přek.; nepr.neh.; NS činnosti
V572Čl.osá.dodáv.x pevné překážce; osoba vně voz.,neprovozní nehoda
V5720Čl.osá.dodáv.x pev.přek.; os.zra.vně.nepr.neh.; sport
V5721Čl.osá.dodáv.x pev.přek.; os.zra.vně.nepr.neh.; volný čas
V5722Čl.osá.dodáv.x pev.přek.; os.zra.vně.nepr.neh.; výdělečná č.
V5723Čl.osá.dodáv.x pev.přek.; os.zra.vně.nepr.neh.; jiné práce
V5724Čl.osá.dodáv.x pev.přek.; os.zra.vně.nepr.neh.; odpoč.jídlo
V5728Čl.osá.dodáv.x pev.přek.; os.zra.vně.nepr.neh.; j.urč.činnosti
V5729Čl.osá.dodáv.x pev.přek.; os.zra.vně.nepr.neh.; NS činnosti
V573Neurč.čl.dodáv.x pevné překážce; neprovozní nehoda
V5730Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x pev.přek.; nepr.neh.; sport
V5731Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x pev.přek.; nepr.neh.; volný čas
V5732Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x pev.přek.; nepr.neh.; výdělečná č.
V5733Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x pev.přek.; nepr.neh.; jiné práce
V5734Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x pev.přek.; nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V5738Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x pev.přek.; nepr.neh.; j.urč.činnosti
V5739Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x pev.přek.; nepr.neh.; NS činnosti
V574Čl.osá.dodáv.x pevné překážce; zraněný při nastup.n.vystup.
V5740Čl.osá.dodáv.x pev.přek.; zra.při nást.,výst.; sport
V5741Čl.osá.dodáv.x pev.přek.; zra.při nást.,výst.; volný čas
V5742Čl.osá.dodáv.x pev.přek.; zra.při nást.,výst.; výdělečná č.
V5743Čl.osá.dodáv.x pev.přek.; zra.při nást.,výst.; jiné práce
V5744Čl.osá.dodáv.x pev.přek.; zra.při nást.,výst.; odpočinek,jídlo
V5748Čl.osá.dodáv.x pev.přek.; zra.při nást.,výst.; jiné urč.činnosti
V5749Čl.osá.dodáv.x pev.přek.; zra.při nást.,výst.; NS činnosti
V575Čl.osá.řidič.dodáv.x pevné překážce; provozní nehoda
V5750Čl.osá.řid.dodáv.zra.x pev.přek.; prov.neh.; sport
V5751Čl.osá.řid.dodáv.zra.x pev.přek.; prov.neh.; volný čas
V5752Čl.osá.řid.dodáv.zra.x pev.přek.; prov.neh.; výdělečná č.
V5753Čl.osá.řid.dodáv.zra.x pev.přek.; prov.neh.; jiné práce
V5754Čl.osá.řid.dodáv.zra.x pev.přek.; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V5758Čl.osá.řid.dodáv.zra.x pev.přek.; prov.neh.; jiné urč.činnosti
V5759Čl.osá.řid.dodáv.zra.x pev.přek.; prov.neh.; NS činnosti
V576Cest.čl.dodáv.x pevné překážce; provozní nehoda
V5760Čl.osá.dodáv.cest.zra.x pev.přek.; prov.neh.; sport
V5761Čl.osá.dodáv.cest.zra.x pev.přek.; prov.neh.; volný čas
V5762Čl.osá.dodáv.cest.zra.x pev.přek.; prov.neh.; výdělečná č.
V5763Čl.osá.dodáv.cest.zra.x pev.přek.; prov.neh.; jiné práce
V5764Čl.osá.dodáv.cest.zra.x pev.přek.; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V5768Čl.osá.dodáv.cest.zra.x pev.přek.; prov.neh.; jiné urč.činnosti
V5769Čl.osá.dodáv.cest.zra.x pev.přek.; prov.neh.; NS činnosti
V577Čl.osá.dodáv.x pevné překážce; osoba vně voz.,provozní nehoda
V5770Čl.osá.dodáv.x pev.přek.; os.zra.vně,prov.neh.; sport
V5771Čl.osá.dodáv.x pev.přek.; os.zra.vně,prov.neh.; volný čas
V5772Čl.osá.dodáv.x pev.přek.; os.zra.vně,prov.neh.; výdělečná č.
V5773Čl.osá.dodáv.x pev.přek.; os.zra.vně,prov.neh.; jiné práce
V5774Čl.osá.dodáv.x pev.přek.; os.zra.vně,prov.neh.; odpoč.jídlo
V5778Čl.osá.dodáv.x pev.přek.; os.zra.vně,prov.neh.; j.urč.činnosti
V5779Čl.osá.dodáv.x pev.přek.; os.zra.vně,prov.neh.; NS činnosti
V579Neurč.čl.dodáv.x pevné překážce; provozní nehoda
V5790Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x pev.přek.; prov.neh.; sport
V5791Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x pev.přek.; prov.neh.; volný čas
V5792Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x pev.přek.; prov.neh.; výdělečná č.
V5793Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x pev.přek.; prov.neh.; jiné práce
V5794Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x pev.přek.; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V5798Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x pev.přek.; prov.neh.; j.urč.činnosti
V5799Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x pev.přek.; prov.neh.; NS činnosti
V58Čl.osá.dodáv.n.leh.nákl.aut.zra.při neh.bez.srážky
V580Čl.osá.řidič dodáv.bez srážky; neprovozní nehoda
V5800Čl.osá.řid.dodáv.zra.bez sráž.; nepr.neh.; sport
V5801Čl.osá.řid.dodáv.zra.bez sráž.; nepr.neh.; volný čas
V5802Čl.osá.řid.dodáv.zra.bez sráž.; nepr.neh.; výdělečná č.
V5803Čl.osá.řid.dodáv.zra.bez sráž.; nepr.neh.; jiné práce
V5804Čl.osá.řid.dodáv.zra.bez sráž.; nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V5808Čl.osá.řid.dodáv.zra.bez sráž.; nepr.neh.; jiné urč.činnosti
V5809Čl.osá.řid.dodáv.zra.bez sráž.; nepr.neh.; NS činnosti
V581Cest.čl.dodáv.bez srážky; neprovozní nehoda
V5810Čl.osá.dodáv.cest.zra.bez sráž.; nepr.neh.; sport
V5811Čl.osá.dodáv.cest.zra.bez sráž.; nepr.neh.; volný čas
V5812Čl.osá.dodáv.cest.zra.bez sráž.; nepr.neh.; výdělečná č.
V5813Čl.osá.dodáv.cest.zra.bez sráž.; nepr.neh.; jiné práce
V5814Čl.osá.dodáv.cest.zra.bez sráž.; nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V5818Čl.osá.dodáv.cest.zra.bez sráž.; nepr.neh.; jiné urč.činnosti
V5819Čl.osá.dodáv.cest.zra.bez sráž.; nepr.neh.; NS činnosti
V582Čl.osá.dodáv.bez srážky; osoba vně voz.,neprovozní nehoda
V5820Čl.osá.dodáv.bez sráž.; os.zra.vně,nepr.neh.; sport
V5821Čl.osá.dodáv.bez sráž.; os.zra.vně,nepr.neh.; volný čas
V5822Čl.osá.dodáv.bez sráž.; os.zra.vně,nepr.neh.; výdělečná č.
V5823Čl.osá.dodáv.bez sráž.; os.zra.vně,nepr.neh.; jiné práce
V5824Čl.osá.dodáv.bez sráž.; os.zra.vně,nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V5828Čl.osá.dodáv.bez sráž.; os.zra.vně,nepr.neh.; j.urč.činnosti
V5829Čl.osá.dodáv.bez sráž.; os.zra.vně,nepr.neh.; NS činnosti
V583Neurč.čl.dodáv.bez srážky; neprovozní nehoda
V5830Neurč.čl.osá.dodáv.bez srážky; nepr.neh.; sport
V5831Neurč.čl.osá.dodáv.bez srážky; nepr.neh.; volný čas
V5832Neurč.čl.osá.dodáv.bez srážky; nepr.neh.; výdělečná č.
V5833Neurč.čl.osá.dodáv.bez srážky; nepr.neh.; jiné práce
V5834Neurč.čl.osá.dodáv.bez srážky; nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V5838Neurč.čl.osá.dodáv.bez srážky; nepr.neh.; jiné urč.činnosti
V5839Neurč.čl.osá.dodáv.bez srážky; nepr.neh.; NS činnosti
V584Čl osá.dodáv.bez srážky; zraněný při nastup.n.vystup.
V5840Čl.osá.dodáv.bez sráž.; zra.při nást.,výst.; sport
V5841Čl.osá.dodáv.bez sráž.; zra.při nást.,výst.; volný čas
V5842Čl.osá.dodáv.bez sráž.; zra.při nást.,výst.; výdělečná č.
V5843Čl.osá.dodáv.bez sráž.; zra.při nást.,výst.; jiné práce
V5844Čl.osá.dodáv.bez sráž.; zra.při nást.,výst.; odpočinek,jídlo
V5848Čl.osá.dodáv.bez sráž.; zra.při nást.,výst.; jiné urč.činnosti
V5849Čl.osá.dodáv.bez sráž.; zra.při nást.,výst.; NS činnosti
V585Čl.osá.řidič dodáv.bez srážky; provozní nehoda
V5850Čl.osá.řid.dodáv.bez srážky; prov.neh.; sport
V5851Čl.osá.řid.dodáv.bez srážky; prov.neh.; volný čas
V5852Čl.osá.řid.dodáv.bez srážky; prov.neh.; výdělečná č.
V5853Čl.osá.řid.dodáv.bez srážky; prov.neh.; jiné práce
V5854Čl.osá.řid.dodáv.bez srážky; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V5858Čl.osá.řid.dodáv.bez srážky; prov.neh.; jiné urč.činnosti
V5859Čl.osá.řid.dodáv.bez srážky; prov.neh.; NS činnosti
V586Cest.čl.dodáv.bez srážky; provozní nehoda
V5860Čl.osá.cest.dodáv.bez srážky; prov.neh.; sport
V5861Čl.osá.cest.dodáv.bez srážky; prov.neh.; volný čas
V5862Čl.osá.cest.dodáv.bez srážky; prov.neh.; výdělečná č.
V5863Čl.osá.cest.dodáv.bez srážky; prov.neh.; jiné práce
V5864Čl.osá.cest.dodáv.bez srážky; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V5868Čl.osá.cest.dodáv.bez srážky; prov.neh.; jiné urč.činnosti
V5869Čl.osá.cest.dodáv.bez srážky; prov.neh.; NS činnosti
V587Čl.osá.dodáv.bez srážky; osoba vně voz.; provozní nehoda
V5870Čl.osá.dodáv.bez srážky; os.zra.vně; prov.neh.; sport
V5871Čl.osá.dodáv.bez srážky; os.zra.vně; prov.neh.; volný čas
V5872Čl.osá.dodáv.bez srážky; os.zra.vně; prov.neh.; výdělečná č.
V5873Čl.osá.dodáv.bez srážky; os.zra.vně; prov.neh.; jiné práce
V5874Čl.osá.dodáv.bez srážky; os.zra.vně; prov.neh.; odpoč.jídlo
V5878Čl.osá.dodáv.bez srážky; os.zra.vně; prov.neh.; j.urč.činnosti
V5879Čl.osá.dodáv.bez srážky; os.zra.vně; prov.neh.; NS činnosti
V589Neurč.čl.dodáv.bez srážky; provozní nehoda
V5890Neurč.čl.osá.dodáv.zra.bez srážky; prov.neh.; sport
V5891Neurč.čl.osá.dodáv.zra.bez srážky; prov.neh.; volný čas
V5892Neurč.čl.osá.dodáv.zra.bez srážky; prov.neh.; výdělečná č.
V5893Neurč.čl.osá.dodáv.zra.bez srážky; prov.neh.; jiné práce
V5894Neurč.čl.osá.dodáv.zra.bez srážky; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V5898Neurč.čl.osá.dodáv.zra.bez srážky; prov.neh.; j.urč.činnosti
V5899Neurč.čl.osá.dodáv.zra.bez srážky; prov.neh.; NS činnosti
V59Čl.osá.dodáv.n.leh.nákl.aut.zraněný při j.a neurč.dopr.nehodách
V590Čl.osá.řidič dodáv.x j.mot.voz.; neprovozní nehoda
V5900Čl.osá.řid.dodáv.zra.x j.a neurč.mot.voz.; nepr.neh.; sport
V5901Čl.osá.řid.dodáv.zra.x j.a neurč.mot.voz.; nepr.neh.; volný čas
V5902Čl.osá.řid.dodáv.zra.x j.a neurč.mot.voz.; nepr.neh.; výděl.čin.
V5903Čl.osá.řid.dodáv.zra.x j.a neurč.mot.voz.; nepr.neh.; j.práce
V5904Čl.osá.řid.dodáv.zra.x j.a neurč.mot.voz.; nepr.neh.; odp.jídlo
V5908Čl.osá.řid.dodáv.zra.x j.a neurč.mot.voz.; nepr.neh.; j.urč.čin.
V5909Čl.osá.řid.dodáv.zra.x j.a neurč.mot.voz.; nepr.neh.; NS čin.
V591Cest.čl.dodáv.x j.mot.voz.; neprovozní nehoda
V5910Čl.osá.cest.dodáv.zra.x j.a neurč.mot.voz.; nepr.neh.; sport
V5911Čl.osá.cest.dodáv.zra.x j.a neurč.mot.voz.; nepr.neh.; vol.čas
V5912Čl.osá.cest.dodáv.zra.x j.a neurč.mot.voz.; nepr.neh.; výděl.č.
V5913Čl.osá.cest.dodáv.zra.x j.a neurč.mot.voz.; nepr.neh.; j.práce
V5914Čl.osá.cest.dodáv.zra.x j.a neurč.mot.voz.; nepr.neh.; odp.jíd.
V5918Čl.osá.cest.dodáv.zra.x j.a neurč.mot.voz.; nepr.neh.; j.urč.č.
V5919Čl.osá.cest.dodáv.zra.x j.a neurč.mot.voz.; nepr.neh.; NS čin.
V592Neurč.čl.dodáv.x j.mot.voz.; neprovozní nehoda
V5920Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x j.a neurč.mot.voz.; nepr.neh.; sport
V5921Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x j.a neurč.mot.voz.; nepr.neh.; vol.ča.
V5922Neurč.čl.osá.dodáv.zra.x j.a neurč.mot.voz.; nepr.neh.; výd.č.
V5923Neurč.čl.osá.dodáv.zra x j.a neurč.mot.voz.; nepr.neh.; j.prá.
V5924Neurč.čl.osá.dodáv.zra x j.a neurč.mot.voz.; nepr.neh.; odp.jí.
V5928Neurč.čl.osá.dodáv.zra x j.a neurč.mot.voz.; nepr.neh.; j.urč.č
V5929Neurč.čl.osá.dodáv.zra x j.a neurč.mot.voz.; nepr.neh.; NS č.
V593Člen osá.dodáv.-neurčená neprovozní nehoda
V5930Čl.osá.dodáv.zra.při neurč.nepr.neh.; sport
V5931Čl.osá.dodáv.zra.při neurč.nepr.neh.; volný čas
V5932Čl.osá.dodáv.zra.při neurč.nepr.neh.; výdělečná č.
V5933Čl.osá.dodáv.zra.při neurč.nepr.neh.; jiné práce
V5934Čl.osá.dodáv.zra.při neurč.nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V5938Čl.osá.dodáv.zra.při neurč.nepr.neh.; jiné urč.činnosti
V5939Čl.osá.dodáv.zra.při neurč.nepr.neh.; NS činnosti
V594Čl.osá.řidič dodáv.x j.mot.voz.; provozní nehoda
V5940Čl.osá.řid.dodáv.zra.x j.a neurč.mot.voz.; prov.neh.; sport
V5941Čl.osá.řid.dodáv.zra.x j.a neurč.mot.voz.; prov.neh.; volný čas
V5942Čl.osá.řid.dodáv.zra.x j.a neurč.mot.voz.; prov.neh.; výděl.č.
V5943Čl.osá.řid.dodáv.zra.x j.a neurč.mot.voz.; prov.neh.; jiné práce
V5944Čl.osá.řid.dodáv.zra.x j.a neurč.mot.voz.; prov.neh.; odp.jídlo
V5948Čl.osá.řid.dodáv.zra.x j.a neurč.mot.voz.; prov.neh.; j.urč.čin.
V5949Čl.osá.řid.dodáv.zra.x j.a neurč.mot.voz.; prov.neh.; NS čin.
V595Cest.čl.dodáv.x j.mot.voz.; provozní nehoda
V5950Čl.osá.cest.dodáv.zra.x j.a neurč.mot.voz.; prov.neh.; sport
V5951Čl.osá.cest.dodáv.zra.x j.a neurč.mot.voz.; prov.neh.; vol.čas
V5952Čl.osá.cest.dodáv.zra.x j.a neurč.mot.voz.; prov.neh.; výděl.č.
V5953Čl.osá.cest.dodáv.zra.x j.a neurč.mot.voz.; prov.neh.; j.práce
V5954Čl.osá.cest.dodáv.zra.x j.a neurč.mot.voz.; prov.neh.; odp.jíd.
V5958Čl.osá.cest.dodáv.zra.x j.a neurč.mot.voz.; prov.neh.; j.urč.č.
V5959Čl.osá.cest.dodáv.zra.x j.a neurč.mot.voz.; prov.neh.; NS čin.
V596Neurč.čl.dodáv.x j.mot.voz.; provozní nehoda
V5960Neurč.čl.osá.dodáv.zrax j.a neurč.mot.voz.; prov.neh.; sport
V5961Neurč.čl.osá.dodáv.zrax j.a neurč.mot.voz.; prov.neh.; vol.č.
V5962Neurč.čl.osá.dodáv.zrax j.a neurč.mot.voz.; prov.neh.; výd.č.
V5963Neurč.čl.osá.dodáv.zrax j.a neurč.mot.voz.; prov.neh.; j.práce
V5964Neurč.čl.osá.dodáv.zrax j.a neurč.mot.voz.; prov.neh.; odp.jíd.
V5968Neurč.čl.osá.dodáv.zrax j.a neurč.mot.voz.; prov.neh.; j.urč.č.
V5969Neurč.čl.osá.dodáv.zrax j.a neurč.mot.voz.; prov.neh.; NS čin.
V598Člen.osá.dodáv.-j.určená dopravní nehoda
V5980Člen.osá.dodáv.-j.urč.dopr.neh.; sport
V5981Člen.osá.dodáv.-j.urč.dopr.neh.; volný čas
V5982Člen.osá.dodáv.-j.urč.dopr.neh.; výdělečná č.
V5983Člen.osá.dodáv.-j.urč.dopr.neh.; jiné práce
V5984Člen.osá.dodáv.-j.urč.dopr.neh.; odpočinek,jídlo
V5988Člen.osá.dodáv.-j.urč.dopr.neh.; jiné urč.činnosti
V5989Člen.osá.dodáv.-j.urč.dopr.neh.; NS činnosti
V599Člen.osá.dodáv.-neurčená provozní nehoda
V5990Člen.osá.dodáv.-neurč.prov.neh.; sport
V5991Člen.osá.dodáv.-neurč.prov.neh.; volný čas
V5992Člen.osá.dodáv.-neurč.prov.neh.; výdělečná č.
V5993Člen.osá.dodáv.-neurč.prov.neh.; jiné práce
V5994Člen.osá.dodáv.-neurč.prov.neh.; odpočinek,jídlo
V5998Člen.osá.dodáv.-neurč.prov.neh.; jiné urč. činnosti
V5999Člen.osá.dodáv.-neurč.prov.neh.; NS činnosti
V60Čl.osá.těž.nákl.voz.zra.při sráž.s chod.n.zvířetem
V600Čl.osá.řidič náklad.x chod.; neprovozní nehoda
V6000Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x chod.; nepr.neh.; sport
V6001Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x chod.; nepr.neh.; volný čas
V6002Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x chod.; nepr.neh.; výdělečná č.
V6003Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x chod.; nepr.neh.; jiné práce
V6004Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x chod.; nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V6008Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x chod.; nepr.neh.; jiné urč.činnosti
V6009Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x chod.; nepr.neh.; NS činnosti
V601Cest.čl.náklad.x chod.; neprovozní nehoda
V6010Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x chod.; nepr.neh.; sport
V6011Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x chod.; nepr.neh.; volný čas
V6012Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x chod.; nepr.neh.; výdělečná č.
V6013Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x chod.; nepr.neh.; jiné práce
V6014Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x chod.; nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V6018Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x chod.; nepr.neh.; jiné urč.činnosti
V6019Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x chod.; nepr.neh.; NS činnosti
V602Čl.osá.náklad.x chod.; osoba vně voz.,neprovozní nehoda
V6020Čl.osá.nákl.voz.x chod.; os.vně.zra.při nepr.neh.; sport
V6021Čl.osá.nákl.voz.x chod.; os.vně.zra.při nepr.neh.; volný čas
V6022Čl.osá.nákl.voz.x chod.; os.vně.zra.při nepr.neh.; výděl.čin.
V6023Čl.osá.nákl.voz.x chod.; os.vně.zra.při nepr.neh.; jiné práce
V6024Čl.osá.nákl.voz.x chod.; os.vně.zra.při nepr.neh.; odpoč.jídlo
V6028Čl.osá.nákl.voz.x chod.; os.vně.zra.při nepr.neh.; j.urč.čin.
V6029Čl.osá.nákl.voz.x chod.; os.vně.zra.při nepr.neh.; NS činnosti
V603Neurč.čl.náklad.x chod.; neprozní nehoda
V6030Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x chod.; nepr.neh.; sport
V6031Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x chod.; nepr.neh.; volný čas
V6032Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x chod.; nepr.neh.; výdělečná č.
V6033Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x chod.; nepr.neh.; jiné práce
V6034Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x chod.; nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V6038Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x chod.; nepr.neh.; j.urč.činnosti
V6039Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x chod.; nepr.neh.; NS činnosti
V604Čl.osá.náklad.x chod.; zraněný při nastup.n.vystup.
V6040Čl.osá.nákl.voz.x chod.; zra.při nást.,výst.; sport
V6041Čl.osá.nákl.voz.x chod.; zra.při nást.,výst.; volný čas
V6042Čl.osá.nákl.voz.x chod.; zra.při nást.,výst.; výdělečná č.
V6043Čl.osá.nákl.voz.x chod.; zra.při nást.,výst.; jiné práce
V6044Čl.osá.nákl.voz.x chod.; zra.při nást.,výst.; odpočinek,jídlo
V6048Čl.osá.nákl.voz.x chod.; zra.při nást.,výst.; jiné urč.činnosti
V6049Čl.osá.nákl.voz.x chod.; zra.při nást.,výst.; NS činnosti
V605Čl.osá.řidič náklad.x chod.; provozní nehoda
V6050Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x chod.; prov.neh.; sport
V6051Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x chod.; prov.neh.; volný čas
V6052Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x chod.; prov.neh.; výdělečná č.
V6053Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x chod.; prov.neh.; jiné práce
V6054Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x chod.; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V6058Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x chod.; prov.neh.; jiné urč.činnosti
V6059Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x chod.; prov.neh.; NS činnosti
V606Cest.čl.náklad. x chod.; provozní nehoda
V6060Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x chod.; prov.neh.; sport
V6061Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x chod.; prov.neh.; volný čas
V6062Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x chod.; prov.neh.; výdělečná č.
V6063Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x chod.; prov.neh.; jiné práce
V6064Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x chod.; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V6068Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x chod.; prov.neh.; jiné urč.činnosti
V6069Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x chod.; prov.neh.; NS činnosti
V607Čl.osá.náklad.x chod.,osoba vně voz.; provozní nehoda
V6070Čl.osá.nákl.voz.x chod.; os.zra.vně.prov.neh.; sport
V6071Čl.osá.nákl.voz.x chod.; os.zra.vně.prov.neh.; volný čas
V6072Čl.osá.nákl.voz.x chod.; os.zra.vně.prov.neh.; výdělečná č.
V6073Čl.osá.nákl.voz.x chod.; os.zra.vně.prov.neh.; jiné práce
V6074Čl.osá.nákl.voz.x chod.; os.zra.vně.prov.neh.; odpočinek,jídlo
V6078Čl.osá.nákl.voz.x chod.; os.zra.vně.prov.neh.; j.urč.činnosti
V6079Čl.osá.nákl.voz.x chod.; os.zra.vně.prov.neh.; NS činnosti
V609Neurč.čl..náklad.x chod.; provozní nehoda
V6090Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x chod.; prov.neh.; sport
V6091Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x chod.; prov.neh.; volný čas
V6092Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x chod.; prov.neh.; výdělečná č.
V6093Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x chod.; prov.neh.; jiné práce
V6094Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x chod.; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V6098Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x chod.; prov.neh.; jiné urč.činnosti
V6099Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x chod.; prov.neh.; NS činnosti
V61Čl.osá.těž.nákl.voz.zra.při sráž.s jízd.kolem
V610Čl.osá.řidič náklad.x j.kolo; neprovozní nehoda
V6100Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x j.kolo; nepr.neh.; sport
V6101Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x j.kolo; nepr.neh.; volný čas
V6102Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x j.kolo; nepr.neh.; výdělečná č.
V6103Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x j.kolo; nepr.neh.; jiné práce
V6104Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x j.kolo; nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V6108Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x j.kolo; nepr.neh.; jiné urč.činnosti
V6109Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x j.kolo; nepr.neh.; NS činnosti
V611Cest.čl.náklad.x j.kolo; neprovozní nehoda
V6110Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x j.kolo; nepr.neh.; sport
V6111Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x j.kolo; nepr.neh.; volný čas
V6112Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x j.kolo; nepr.neh.; výdělečná č.
V6113Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x j.kolo; nepr.neh.; jiné práce
V6114Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x j.kolo; nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V6118Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x j.kolo; nepr.neh.; jiné urč.činnosti
V6119Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x j.kolo; nepr.neh.; NS činnosti
V612Čl.osá.náklad.x j.kolo; osoba vně voz.,neprovozní nehoda
V6120Čl.osá.nákl.voz.x j.kolo; os.vně.zra.při nepr.neh.; sport
V6121Čl.osá.nákl.voz.x j.kolo; os.vně.zra.při nepr.neh.; volný čas
V6122Čl.osá.nákl.voz.x j.kolo; os.vně.zra.při nepr.neh.; výděl.čin.
V6123Čl.osá.nákl.voz.x j.kolo; os.vně.zra.při nepr.neh.; jiné práce
V6124Čl.osá.nákl.voz.x j.kolo; os.vně.zra.při nepr.neh.; odpoč.jídlo
V6128Čl.osá.nákl.voz.x j.kolo; os.vně.zra.při nepr.neh.; j.urč.čin.
V6129Čl.osá.nákl.voz.x j.kolo; os.vně.zra.při nepr.neh.; NS činnosti
V613Neurč.čl.náklad.x j.kolo; neprozní nehoda
V6130Neurč.čl.osá.nákl.voz.x j.kolo; nepr.neh.; sport
V6131Neurč.čl.osá.nákl.voz.x j.kolo; nepr.neh.; volný čas
V6132Neurč.čl.osá.nákl.voz.x j.kolo; nepr.neh.; výdělečná č.
V6133Neurč.čl.osá.nákl.voz.x j.kolo; nepr.neh.; jiné práce
V6134Neurč.čl.osá.nákl.voz.x j.kolo; nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V6138Neurč.čl.osá.nákl.voz.x j.kolo; nepr.neh.; jiné urč.činnosti
V6139Neurč.čl.osá.nákl.voz.x j.kolo; nepr.neh.; NS činnosti
V614Čl.osá.náklad.x j.kolo; zraněný při nastup.n.vystup.
V6140Čl.osá.nákl.voz.x j.kolo; zra.při nást.,výst.; sport
V6141Čl.osá.nákl.voz.x j.kolo; zra.při nást.,výst.; volný čas
V6142Čl.osá.nákl.voz.x j.kolo; zra.při nást.,výst.; výdělečná č.
V6143Čl.osá.nákl.voz.x j.kolo; zra.při nást.,výst.; jiné práce
V6144Čl.osá.nákl.voz.x j.kolo; zra.při nást.,výst.; odpočinek,jídlo
V6148Čl.osá.nákl.voz.x j.kolo; zra.při nást.,výst.; jiné urč.činnosti
V6149Čl.osá.nákl.voz.x j.kolo; zra.při nást.,výst.; NS činnosti
V615Čl.osá.řidič náklad.x j.kolo; provozní nehoda
V6150Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x j.kolo; prov.neh.; sport
V6151Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x j.kolo; prov.neh.; volný čas
V6152Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x j.kolo; prov.neh.; výdělečná č.
V6153Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x j.kolo; prov.neh.; jiné práce
V6154Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x j.kolo; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V6158Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x j.kolo; prov.neh.; jiné urč.činnosti
V6159Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x j.kolo; prov.neh.; NS činnosti
V616Cest.čl.náklad.x j.kolo; provozní nehoda
V6160Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x j.kolo; prov.neh.; sport
V6161Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x j.kolo; prov.neh.; volný čas
V6162Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x j.kolo; prov.neh.; výdělečná č.
V6163Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x j.kolo; prov.neh.; jiné práce
V6164Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x j.kolo; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V6168Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x j.kolo; prov.neh.; jiné urč.činnosti
V6169Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x j.kolo; prov.neh.; NS činnosti
V617Čl.osá.náklad.x j.kolo,osoba vně voz.; provozní nehoda
V6170Čl.osá.nákl.voz.x j.kolo; os.vně.zra.při prov.neh.; sport
V6171Čl.osá.nákl.voz.x j.kolo; os.vně.zra.při prov.neh.; volný čas
V6172Čl.osá.nákl.voz.x j.kolo; os.vně.zra.při prov.neh.; výdělečná č.
V6173Čl.osá.nákl.voz.x j.kolo; os.vně.zra.při prov.neh.; jiné práce
V6174Čl.osá.nákl.voz.x j.kolo; os.vně.zra.při prov.neh.; odpoč.jídlo
V6178Čl.osá.nákl.voz.x j.kolo; os.vně.zra.při prov.neh.; j.urč.čin.
V6179Čl.osá.nákl.voz.x j.kolo; os.vně.zra.při prov.neh.; NS činnosti
V619Neurč.čl.náklad.x j.kolo; provozní nehoda
V6190Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x j.kolo; prov.neh.; sport
V6191Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x j.kolo; prov.neh.; volný čas
V6192Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x j.kolo; prov.neh.; výdělečná č.
V6193Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x j.kolo; prov.neh.; jiné práce
V6194Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x j.kolo; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V6198Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x j.kolo; prov.neh.; jiné urč.činnosti
V6199Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x j.kolo; prov.neh.; NS činnosti
V62Čl.osá.těž.nákl.voz.zraněný při sráž.s 2,3kol.mot.voz.
V620Čl.osá.řidič náklad.x 2,3kol.mot.voz.; neprovozní nehoda
V6200Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x 2,3kol.mot.voz.; nepr.neh.; sport
V6201Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x 2,3kol.mot.voz.; nepr.neh.; volný čas
V6202Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x 2,3kol.mot.voz.; nepr.neh.; výděl.č.
V6203Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x 2,3kol.mot.voz.; nepr.neh.; jiné práce
V6204Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x 2,3kol.mot.voz.; nepr.neh.; odpoč.jíd.
V6208Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x 2,3kol.mot.voz.; nepr.neh.; j.urč.čin.
V6209Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x 2,3kol.mot.voz.; nepr.neh.; NS čin.
V621Cest.čl.náklad.x 2,3kol.mot.voz.; neprovozní nehoda
V6210Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x 2,3kol.mot.voz.; nepr.neh.; sport
V6211Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x 2,3kol.mot.voz.; nepr.neh.; vol.čas
V6212Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x 2,3kol.mot.voz.; nepr.neh.; výděl.č.
V6213Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x 2,3kol.mot.voz.; nepr.neh.; j.práce
V6214Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x 2,3kol.mot.voz.; nepr.neh.; odp.jíd.
V6218Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x 2,3kol.mot.voz.; nepr.neh.; j.urč.č.
V6219Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x 2,3kol.mot.voz.; nepr.neh.; NS čin.
V622Čl.osá.náklad.x 2,3kol.mot.voz.; osoba vně voz.,neprovozní nehoda
V6220Čl.osá.nákl.voz.x 2,3kol.voz.; os.vně zra.,nepr.neh.; sport
V6221Čl.osá.nákl.voz.x 2,3kol.voz.; os.vně zra.,nepr.neh.; volný č.
V6222Čl.osá.nákl.voz.x 2,3kol.voz.; os.vně zra.,nepr.neh.; výděl.č.
V6223Čl.osá.nákl.voz.x 2,3kol.voz.; os.vně zra.,nepr.neh.; j.práce
V6224Čl.osá.nákl.voz.x 2,3kol.voz.; os.vně zra.,nepr.neh.; odp.jídlo
V6228Čl.osá.nákl.voz.x 2,3kol.voz.; os.vně zra.,nepr.neh.; j.urč.čin.
V6229Čl.osá.nákl.voz.x 2,3kol.voz.; os.vně zra.,nepr.neh.; NS čin.
V623Neurč.čl.náklad.x 2,3kol.mot.voz.; neprovozní nehoda
V6230Neurč.čl.osá.nákl.vozx 2,3kol.voz.; nepr.neh.; sport
V6231Neurč.čl.osá.nákl.vozx 2,3kol.voz.; nepr.neh.; volný čas
V6232Neurč.čl.osá.nákl.vozx 2,3kol.voz.; nepr.neh.; výdělečná č.
V6233Neurč.čl.osá.nákl.vozx 2,3kol.voz.; nepr.neh.; jiné práce
V6234Neurč.čl.osá.nákl.vozx 2,3kol.voz.; nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V6238Neurč.čl.osá.nákl.vozx 2,3kol.voz.; nepr.neh.; j.urč.činnosti
V6239Neurč.čl.osá.nákl.vozx 2,3kol.voz.; nepr.neh.; NS činnosti
V624Čl.osá.náklad.x 2,3kol.mot.voz.; zraněný při nastup.n.vystup.
V6240Čl.osá.nákl.voz.x 2,3kol.voz.; zra.při nást.,výst.; sport
V6241Čl.osá.nákl.voz.x 2,3kol.voz.; zra.při nást.,výst.; volný čas
V6242Čl.osá.nákl.voz.x 2,3kol.voz.; zra.při nást.,výst.; výdělečná č.
V6243Čl.osá.nákl.voz.x 2,3kol.voz.; zra.při nást.,výst.; jiné práce
V6244Čl.osá.nákl.voz.x 2,3kol.voz.; zra.při nást.,výst.; odpoč.jídlo
V6248Čl.osá.nákl.voz.x 2,3kol.voz.; zra.při nást.,výst.; j.urč.čin.
V6249Čl.osá.nákl.voz.x 2,3kol.voz.; zra.při nást.,výst.; NS činnosti
V625Čl.osá.řidič náklad.x 2,3kol.mot.voz.; provozní nehoda
V6250Čl.osá.řid.nákl.voz.x 2,3kol.voz.; prov.neh.; sport
V6251Čl.osá.řid.nákl.voz.x 2,3kol.voz.; prov.neh.; volný čas
V6252Čl.osá.řid.nákl.voz.x 2,3kol.voz.; prov.neh.; výdělečná č.
V6253Čl.osá.řid.nákl.voz.x 2,3kol.voz.; prov.neh.; jiné práce
V6254Čl.osá.řid.nákl.voz.x 2,3kol.voz.; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V6258Čl.osá.řid.nákl.voz.x 2,3kol.voz.; prov.neh.; jiné urč.činnosti
V6259Čl.osá.řid.nákl.vozx 2,3kol.voz.; prov.neh.; NS činnosti
V626Cest.čl.náklad.x 2,3kol.mot.voz.; provozní nehoda
V6260Čl.osá.cest.nákl.vozx 2,3kol.voz.; prov.neh.; sport
V6261Čl.osá.cest.nákl.vozx 2,3kol.voz.; prov.neh.; volný čas
V6262Čl.osá.cest.nákl.vozx 2,3kol.voz.; prov.neh.; výdělečná č.
V6263Čl.osá.cest.nákl.vozx 2,3kol.voz.; prov.neh.; jiné práce
V6264Čl.osá.cest.nákl.vozx 2,3kol.voz.; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V6268Čl.osá.cest.nákl.vozx 2,3kol.voz.; prov.neh.; jiné urč.činnosti
V6269Čl.osá.cest.nákl.vozx 2,3kol.voz.; prov.neh.; NS činnosti
V627Čl.osá.náklad.x 2,3kol.mot.voz.; osoba vně voz.; provozní nehoda
V6270Čl.osá.nákl.voz.x 2,3kol.voz.; os.zra.vně,prov.neh.; sport
V6271Čl.osá.nákl.voz.x 2,3kol.voz.; os.zra.vně,prov.neh.; volný čas
V6272Čl.osá.nákl.voz.x 2,3kol.voz.; os.zra.vně,prov.neh.; výděl.čin.
V6273Čl.osá.nákl.voz.x 2,3kol.voz.; os.zra.vně,prov.neh.; jiné práce
V6274Čl.osá.nákl.voz.x 2,3kol.voz.; os.zra.vně,prov.neh.; odpoč.jíd.
V6278Čl.osá.nákl.voz.x 2,3kol.voz.; os.zra.vně,prov.neh.; j.urč.čin.
V6279Čl.osá.nákl.voz.x 2,3kol.voz.; os.zra.vně,prov.neh.; NS čin.
V629Neurč.čl.náklad.x 2,3kol.mot.voz.; provozní nehoida
V6290Neurč.čl.osá.nákl.voz.x 2,3kol.voz.; prov.neh.; sport
V6291Neurč.čl.osá.nákl.voz.x 2,3kol.voz.; prov.neh.; volný čas
V6292Neurč.čl.osá.nákl.voz.x 2,3kol.voz.; prov.neh.; výdělečná č.
V6293Neurč.čl.osá.nákl.voz.x 2,3kol.voz.; prov.neh.; jiné práce
V6294Neurč.čl.osá.nákl.voz.x 2,3kol.voz.; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V6298Neurč.čl.osá.nákl.voz.x 2,3kol.voz.; prov.neh.; j.urč.činnosti
V6299Neurč.čl.osá.nákl.voz.x 2,3kol.voz.; prov.neh.; NS činnosti
V63Čl.osád.těž.nákl.voz.zra.při sráž.s aut.os.dodáv.n.leh.nákl.
V630Čl.osá.řidič náklad.x auto.; neprovozní nehoda
V6300Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x auto.; nepr.neh.; sport
V6301Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x auto.; nepr.neh.; volný čas
V6302Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x auto.; nepr.neh.; výdělečná č.
V6303Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x auto.; nepr.neh.; jiné práce
V6304Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x auto.; nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V6308Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x auto.; nepr.neh.; jiné urč.činnosti
V6309Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x auto.; nepr.neh.; NS činnosti
V631Cest.čl.náklad.x auto.; neprovozní nehoda
V6310Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x auto.; nepr.neh.; sport
V6311Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x auto.; nepr.neh.; volný čas
V6312Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x auto.; nepr.neh.; výdělečná č.
V6313Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x auto.; nepr.neh.; jiné práce
V6314Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x auto.; nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V6318Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x auto.; nepr.neh.; jiné urč.činnosti
V6319Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x auto.; nepr.neh.; NS činnosti
V632Čl.osá.náklad.x auto.; osoba vně voz.; neprovozní nehoda
V6320Čl.osá.nákl.voz.x auto.; os.vně.zra.nepr.neh.; sport
V6321Čl.osá.nákl.voz.x auto.; os.vně.zra.nepr.neh.; volný čas
V6322Čl.osá.nákl.voz.x auto.; os.vně.zra.nepr.neh.; výdělečná č.
V6323Čl.osá.nákl.voz.x auto.; os.vně.zra.nepr.neh.; jiné práce
V6324Čl.osá.nákl.voz.x auto.; os.vně.zra.nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V6328Čl.osá.nákl.voz.x auto.; os.vně.zra.nepr.neh.; j.urč.činnosti
V6329Čl.osá.nákl.voz.x auto.; os.vně.zra.nepr.neh.; NS činnosti
V633Neurč.čl.náklad.x auto; neprovozní nehoda
V6330Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x auto; nepr.neh.; sport
V6331Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x auto; nepr.neh.; volný čas
V6332Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x auto; nepr.neh.; výdělečná č.
V6333Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x auto; nepr.neh.; jiné práce
V6334Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x auto; nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V6338Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x auto; nepr.neh.; jiné urč.činnosti
V6339Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x auto; nepr.neh.; NS činnosti
V634Čl.osá.náklad.x auto.; zraněný při nastup.n.vystup.
V6340Čl.osá.nákl.voz.x auto.; zra.při nást.,výst.; sport
V6341Čl.osá.nákl.voz.x auto.; zra.při nást.,výst.; volný čas
V6342Čl.osá.nákl.voz.x auto.; zra.při nást.,výst.; výdělečná č.
V6343Čl.osá.nákl.voz.x auto.; zra.při nást.,výst.; jiné práce
V6344Čl.osá.nákl.voz.x auto.; zra.při nást.,výst.; odpočinek,jídlo
V6348Čl.osá.nákl.voz.x auto.; zra.při nást.,výst.; jiné urč.činnosti
V6349Čl.osá.nákl.voz.x auto.; zra.při nást.,výst.; NS činnosti
V635Čl.osá.řidič náklad.x auto.; provozní nehoda
V6350Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x auto.; provoz.neh.; sport
V6351Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x auto.; provoz.neh.; volný čas
V6352Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x auto.; provoz.neh.; výdělečná č.
V6353Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x auto.; provoz.neh.; jiné práce
V6354Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x auto.; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V6358Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x auto.; provoz.neh.; jiné urč.činnosti
V6359Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x auto.; provoz.neh.; NS činnosti
V636Cest.čl.náklad.x auto.; provozní nehoda
V6360Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x auto.; provoz.neh.; sport
V6361Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x auto.; provoz.neh.; volný čas
V6362Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x auto.; provoz.neh.; výdělečná č.
V6363Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x auto.; provoz.neh.; jiné práce
V6364Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x auto.; provoz.neh.; odpočinek,jídlo
V6368Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x auto.; provoz.neh.; j.urč.činnosti
V6369Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x auto.; provoz.neh.; NS činnosti
V637Čl.osá.náklad.x auto; osoba vně voz.; provozní nehoda
V6370Čl.osá.nákl.voz.x auto; os.zra.vně,provoz.neh.; sport
V6371Čl.osá.nákl.voz.x auto; os.zra.vně,provoz.neh.; volný čas
V6372Čl.osá.nákl.voz.x auto; os.zra.vně,provoz.neh.; výdělečná č.
V6373Čl.osá.nákl.voz.x auto; os.zra.vně,provoz.neh.; jiné práce
V6374Čl.osá.nákl.voz.x auto; os.zra.vně,provoz.neh.; odpoč.jídlo
V6378Čl.osá.nákl.voz.x auto; os.zra.vně,provoz.neh.; j.urč.činnosti
V6379Čl.osá.nákl.voz.x auto; os.zra.vně,provoz.neh.; NS činnosti
V639Neurč.čl.náklad.x auto.; provozní nehoda
V6390Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x auto.; provoz.neh.; sport
V6391Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x auto.; provoz.neh.; volný čas
V6392Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x auto.provoz.neh.; výdělečná č.
V6393Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x auto.; provoz.neh.; jiné práce
V6394Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x auto.; provoz.neh.; odpoč.jídlo
V6398Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x auto.; provoz.neh.; j.urč.činnosti
V6399Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x auto.; provoz.neh.; NS činnosti
V64Čl.osá.těž.nákl.voz.zra.při sráž.s těž.nákl.voz.n.autob.
V640Čl.osá.řidič náklad.x náklad.; neprovozní nehoda
V6400Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x nákl.voz.; nepr.neh.; sport
V6401Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x nákl.voz.; nepr.neh.; volný čas
V6402Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x nákl.voz.; nepr.neh.; výdělečná č.
V6403Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x nákl.voz.; nepr.neh.; jiné práce
V6404Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x nákl.voz.; nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V6408Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x nákl.voz.; nepr.neh.; j.urč.činnosti
V6409Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x nákl.voz.; nepr.neh.; NS činnosti
V641Cest.čl.náklad.x náklad.; neprovozní nehoda
V6410Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x nákl.voz.; nepr.neh.; sport
V6411Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x nákl.voz.; nepr.neh.; volný čas
V6412Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x nákl.voz.; nepr.neh.; výdělečná č.
V6413Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x nákl.voz.; nepr.neh.; jiné práce
V6414Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x nákl.voz.; nepr.neh.; odpoč.jídlo
V6418Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x nákl.voz.; nepr.neh.; j.urč.činnosti
V6419Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x nákl.voz.; nepr.neh.; NS činnosti
V642Čl.osá.náklad.x náklad.; osoba vně voz.; neprovozní nehoda
V6420Čl.osá.nákl.voz.x nákl.voz.; os.zra.vně,nepr.neh.; sport
V6421Čl.osá.nákl.voz.x nákl.voz.; os.zra.vně,nepr.neh.; volný čas
V6422Čl.osá.nákl.voz.x nákl.voz.; os.zra.vně,nepr.neh.; výděl.čin.
V6423Čl.osá.nákl.voz.x nákl.voz.; os.zra.vně,nepr.neh.; jiné práce
V6424Čl.osá.nákl.voz.x nákl.voz.; os.zra.vně,nepr.neh.; odpoč.jídlo
V6428Čl.osá.nákl.voz.x nákl.voz.; os.zra.vně,nepr.neh.; j.urč.čin.
V6429Čl.osá.nákl.voz.x nákl.voz.; os.zra.vně,nepr.neh.; NS činnosti
V643Neurč.čl.náklad.x náklad.; neprovozní nehoda
V6430Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x nákl.voz.; nepr.neh.; sport
V6431Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x nákl.voz.; nepr.neh.; volný čas
V6432Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x nákl.voz.; nepr.neh.; výdělečná č.
V6433Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x nákl.voz.; nepr.neh.; jiné práce
V6434Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x nákl.voz.; nepr.neh.; odpoč.jídlo
V6438Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x nákl.voz.; nepr.neh.; j.urč.čin.
V6439Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x nákl.voz.; nepr.neh.; NS činnosti
V644Čl.osá.náklad.x náklad.; zraněný při nastup.n.vystup.
V6440Čl.osá.nákl.voz.x nákl.voz.; zra.při nást.,výst.; sport
V6441Čl.osá.nákl.voz.x nákl.voz.; zra.při nást.výst.; volný čas
V6442Čl.osá.nákl.voz.x nákl.voz.; zra.při nást.výst.; výdělečná č.
V6443Čl.osá.nákl.voz.x nákl.voz.; zra.při nást.,výst.; jiné práce
V6444Čl.osá.nákl.voz.x nákl.voz.; zra.při nást.,výst.; odpoč.jídlo
V6448Čl.osá.nákl.voz.x nákl.voz.; zra.při nást.,výst.; j.urč.činnosti
V6449Čl.osá.nákl.voz.x nákl.voz.; zra.při nást.,výst.; NS činnosti
V645Čl.osá.řidič náklad.x náklad.; provozní nehoda
V6450Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x nákl.voz.; prov.neh.; sport
V6451Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x nákl.voz.; prov.neh.; volný čas
V6452Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x nákl.voz.; prov.neh.; výdělečná č.
V6453Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x nákl.voz.; prov.neh.; jiné práce
V6454Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x nákl.voz.; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V6458Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x nákl.voz.; prov.neh.; j.urč.činnosti
V6459Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x nákl.voz.; prov.neh.; NS činnosti
V646Cest čl..náklad.x náklad.; provozní nehoda
V6460Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x nákl.voz.; prov.neh.; sport
V6461Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x nákl.voz.; prov.neh.; volný čas
V6462Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x nákl.voz.; prov.neh.; výdělečná č.
V6463Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x nákl.voz.; prov.neh.; jiné práce
V6464Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x nákl.voz.; prov.neh.; odpoč.jídlo
V6468Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x nákl.voz.; prov.neh.; j.urč.činnosti
V6469Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x nákl.voz.; prov.neh.; NS činnosti
V647Čl.osá.náklad.x náklad; osoba vně voz.; provozní nehoda
V6470Čl.osá.nákl.voz.x nákl.voz.; os.zra.vně,prov.neh.; sport
V6471Čl.osá.nákl.voz.x nákl.voz.; os.zra.vně,prov.neh.; volný čas
V6472Čl.osá.nákl.voz.x nákl.voz.; os.zra.vně,prov.neh.; výdělečná č.
V6473Čl.osá.nákl.voz.x nákl.voz.; os.zra.vně,prov.neh.; jiné práce
V6474Čl.osá.nákl.voz.x nákl.voz.; os.zra.vně,prov.neh.; odpoč.jídlo
V6478Čl.osá.nákl.voz.x nákl.voz.; os.zra.vně,prov.neh.; j.urč.čin.
V6479Čl.osá.nákl.voz.x nákl.voz.; os.zra.vně,prov.neh.; NS činnosti
V649Neurč.čl.náklad.x náklad.; provozní nehoda
V6490Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x nákl.voz.; prov.neh.; sport
V6491Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x nákl.voz.; prov.neh.; volný čas
V6492Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x nákl.voz.; prov.neh.; výdělečná č.
V6493Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x nákl.voz.; prov.neh.; jiné práce
V6494Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x nákl.voz.; prov.neh.; odpoč.jídlo
V6498Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x nákl.voz.; prov.neh.; j.urč.činnosti
V6499Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x nákl.voz.; prov.neh.; NS činnosti
V65Čl.osá.těž.nákl.voz.zra.při sráž.s žel.vlak.n.voz..
V650Čl.osá.řidič náklad.x želez.; neprovozní nehoda
V6500Čl.osád.řid.nákl.voz.zra.x želez.; nepr.neh.; sport
V6501Čl.osád.řid.nákl.voz.zra.x želez.; nepr.neh.; volný čas
V6502Čl.osád.řid.nákl.voz.zra.x želez.; nepr.neh.; výdělečná č.
V6503Čl.osád.řid.nákl.voz.zra.x želez.; nepr.neh.; jiné práce
V6504Čl.osád.řid.nákl.voz.zra.x želez.; nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V6508Čl.osád.řid.nákl.voz.zra.x želez.; nepr.neh.; jiné urč.činnosti
V6509Čl.osád.řid.nákl.voz.zra.x želez.; nepr.neh.; NS činnosti
V651Cest.čl.náklad.x želez.; neprovozní nehoda
V6510Čl.osád.cest.nákl.voz.zra.x želez.; nepr.neh.; sport
V6511Čl.osád.cest.nákl.voz.zra.x želez.; nepr.neh.; volný čas
V6512Čl.osád.cest.nákl.voz.zra.x želez.; nepr.neh.; výdělečná č.
V6513Čl.osád.cest.nákl.voz.zra.x želez.; nepr.neh.; jiné práce
V6514Čl.osád.cest.nákl.voz.zra.x želez.; nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V6518Čl.osád.cest.nákl.voz.zra.x želez.; nepr.neh.; j.urč.činnosti
V6519Čl.osád.cest.nákl.voz.zra.x želez.; nepr.neh.; NS činnosti
V652Čl.osá.náklad.x želez.; osoba vně voz.; neprovozní nehoda
V6520Čl.osá.nákl.voz.x želez.; os.zra.vně,nepr.neh.; sport
V6521Čl.osá.nákl.voz.x želez.; os.zra.vně,nepr.neh.; volný čas
V6522Čl.osá.nákl.voz.x želez.; os.zra.vně,nepr.neh.; výdělečná č.
V6523Čl.osá.nákl.voz.x želez.; os.zra.vně,nepr.neh.; jiné práce
V6524Čl.osá.nákl.voz.x želez.; os.zra.vně,nepr.neh.; odpoč.jídlo
V6528Čl.osá.nákl.voz.x želez.; os.zra.vně,nepr.neh.; j.urč.činnosti
V6529Čl.osá.nákl.voz.x želez.; os.zra.vně,nepr.neh.; NS činnosti
V653Neurč.čl.náklad.x želez.; neprovozní nehoda
V6530Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x želez.; nepr.neh.; sport
V6531Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x želez.; nepr.neh.; volný čas
V6532Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x želez.; nepr.neh.; výdělečná č.
V6533Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x želez.; nepr.neh.; jiné práce
V6534Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x želez.; nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V6538Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x želez.; nepr.neh.; j.urč.činnosti
V6539Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x želez.; nepr.neh.; NS činnosti
V654Čl.osá.náklad.x želez.; zraněný při nastup.n.vystup.
V6540Čl.osá.nákl.voz.x želez.; zra.při nást.,výst.; sport
V6541Čl.osá.nákl.voz.x želez.; zra.při nást.,výst.; volný čas
V6542Čl.osá.nákl.voz.x želez.; zra.při nást.,výst.; výdělečná č.
V6543Čl.osá.nákl.voz.x želez.; zra.při nást.,výst.; jiné práce
V6544Čl.osá.nákl.voz.x želez.; zra.při nást.,výst.; odpočinek,jídlo
V6548Čl.osá.nákl.voz.x želez.; zra.při nást.,výst.; jiné urč.činnosti
V6549Čl.osá.nákl.voz.x želez.; zra.při nást.,výst.; NS činnosti
V655Čl.osá.řidič náklad.x želez.; provozní nehoda
V6550Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x želez.; prov.neh.; sport
V6551Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x želez.; prov.neh.; volný čas
V6552Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x želez.; prov.neh.; výdělečná č.
V6553Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x želez.; prov.neh.; jiné práce
V6554Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x želez.; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V6558Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x želez.; prov.neh.; jiné urč.činnosti
V6559Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x želez.; prov.neh.; NS činnosti
V656Cest.čl.náklad.x želez.; provozní nehoda
V6560Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x želez.; prov.neh.; sport
V6561Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x želez.; prov.neh.; volný čas
V6562Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x želez.; prov.neh.; výdělečná č.
V6563Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x želez.; prov.neh.; jiné práce
V6564Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x želez.; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V6568Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x želez.; prov.neh.; j.urč.činnosti
V6569Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x želez.; prov.neh.; NS činnosti
V657Čl.osá.náklad.x želez.; osoba vně voz.; provozní nehoda
V6570Čl.osá.nákl.voz.x želez.; os.zra.vně,prov.neh.; sport
V6571Čl.osá.nákl.voz.x želez.; os.zra.vně,prov.neh.; volný čas
V6572Čl.osá.nákl.voz.x želez.; os.zra.vně,prov.neh.; výdělečná č.
V6573Čl.osá.nákl.voz.x želez.; os.zra.vně,prov.neh.; jiné práce
V6574Čl.osá.nákl.voz.x želez.; os.zra.vně,prov.neh.; odpoč.jídlo
V6578Čl.osá.nákl.voz.x želez.; os.zra.vně,prov.neh.; j.urč.činnosti
V6579Čl.osá.nákl.voz.x želez.; os.zra.vně,prov.neh.; NS činnosti
V659Neurč.čl.náklad.x želez.; provozní nehoda
V6590Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x želez.; prov.neh.; sport
V6591Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x želez.; prov.neh.; volný čas
V6592Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x želez.; prov.neh.; výdělečná č.
V6593Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x želez.; prov.neh.; jiné práce
V6594Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x želez.; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V6598Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x želez.; prov.neh.; j.urč.činnosti
V6599Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x želez.; prov.neh.; NS činnosti
V66Čl.osá.těž.nákl.voz.zra.při sráž.s jiným nemot.voz.
V660Čl.osá.řidič náklad.x j.nemot.voz.; neprovozní nehoda
V6600Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x j.nem.voz.; nepr.neh.; sport
V6601Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x j.nem.voz.; nepr.neh.; volný čas
V6602Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x j.nem.voz.; nepr.neh.; výdělečná č.
V6603Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x j.nem.voz.; nepr.neh.; jiné práce
V6604Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x j.nem.voz.; nepr.neh.; odpoč.jídlo
V6608Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x j.nem.voz.; nepr.neh.; j.urč.činnosti
V6609Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x j.nem.voz.; nepr.neh.; NS činnosti
V661Cest.čl.náklad.x j.nemot.voz.; neprovozní nehoda
V6610Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x j.nem.voz.; nepr.neh.; sport
V6611Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x j.nem.voz.; nepr.neh.; volný čas
V6612Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x j.nem.voz.; nepr.neh.; výdělečná č.
V6613Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x j.nem.voz.; nepr.neh.; jiné práce
V6614Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x j.nem.voz.; nepr.neh.; odpoč.jídlo
V6618Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x j.nem.voz.; nepr.neh.; j.urč.čin.
V6619Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x j.nem.voz.; nepr.neh.; NS činnosti
V662Čl.osá.náklad.x j.nemot.voz.; osoba vně voz.; neprovozní nehoda
V6620Čl.osá.nákl.voz.x j.nem.v.; os.zra.vně,nepr.neh.; sport
V6621Čl.osá.nákl.voz.x j.nem.v.; os.zra.vně,nepr.neh.; volný čas
V6622Čl.osá.nákl.voz.x j.nem.v.; os.zra.vně,nepr.neh.; výdělečná č.
V6623Čl.osá.nákl.voz.x j.nem.v.; os.zra.vně,nepr.neh.; jiné práce
V6624Čl.osá.nákl.voz.x j.nem.v.; os.zra.vně,nepr.neh.; odpoč.jídlo
V6628Čl.osá.nákl.voz.x j.nem.v.; os.zra.vně,nepr.neh.; j.urč.čin.
V6629Čl.osá.nákl.voz.x j.nem.v.; os.zra.vně,nepr.neh.; NS činnosti
V663Neurč.čl.náklad.x j.nemot.voz.; neprovozní nehoda
V6630Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x j.nem.v.; nepr.neh.; sport
V6631Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x j.nem.v.; nepr.neh.; volný čas
V6632Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x j.nem.v.; nepr.neh.; výdělečná č.
V6633Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x j.nem.v.; nepr.neh.; jiné práce
V6634Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x j.nem.v.; nepr.neh.; odpoč.jídlo
V6638Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x j.nem.v.; nepr.neh.; j.urč.činnosti
V6639Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x j.nem.v.; nepr.neh.; NS činnosti
V664Čl.osá.náklad.x j.nemot.voz.; zraněný při nystup.n.vystup.
V6640Čl.osá.nákl.voz.x j.nem.v.; zra.při nást.,výst.; sport
V6641Čl.osá.nákl.voz.x j.nem.v.; zra.při nást.,výst.; volný čas
V6642Čl.osá.nákl.voz.x j.nem.v.; zra.při nást.,výst.; výdělečná č.
V6643Čl.osá.nákl.voz.x j.nem.v.; zra.při nást.,výst.; jiné práce
V6644Čl.osá.nákl.voz.x j.nem.v.; zra.při nást.,výst.; odpočinek,jídlo
V6648Čl.osá.nákl.voz.x j.nem.v.; zra.při nást.,výst.; j.urč.činnosti
V6649Čl.osá.nákl.voz.x j.nem.v.; zra.při nást.,výst.; NS činnosti
V665Čl.osá.řidič náklad.x j.nemot.voz.; provozní nehoda
V6650Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x j.nem.v.; prov.neh.; sport
V6651Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x j.nem.v.; prov.neh.; volný čas
V6652Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x j.nem.v.; prov.neh.; výdělečná č.
V6653Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x j.nem.v.; prov.neh.; jiné práce
V6654Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x j.nem.v.; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V6658Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x j.nem.v.; prov.neh.; jiné urč.činnosti
V6659Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x j.nem.v.; prov.neh.; NS činnosti
V666Cest.čl.náklad.x j.nemot.voz.; provozní nehoda
V6660Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x j.nem.v.; prov.neh.; sport
V6661Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x j.nem.v.; prov.neh.; volný čas
V6662Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x j.nem.v.; prov.neh.; výdělečná č.
V6663Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x j.nem.v.; prov.neh.; jiné práce
V6664Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x j.nem.v.; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V6668Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x j.nem.v.; prov.neh.; j.urč.činnosti
V6669Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x j.nem.v.; prov.neh.; NS činnosti
V667Čl.osá.náklad.x j.nemot.voz.; osoba vně voz.,provozní nehoda
V6670Čl.osá.nákl.voz.x j.nem.v.; os.zra.vně.prov.neh.; sport
V6671Čl.osá.nákl.voz.x j.nem.v.; os.zra.vně.prov.neh.; volný čas
V6672Čl.osá.nákl.voz.x j.nem.v.; os.zra.vně.prov.neh.; výdělečná č.
V6673Čl.osá.nákl.voz.x j.nem.v.; os.zra.vně.prov.neh.; jiné práce
V6674Čl.osá.nákl.voz.x j.nem.v.; os.zra.vně.prov.neh.; odpoč.jídlo
V6678Čl.osá.nákl.voz.x j.nem.v.; os.zra.vně.prov.neh.; j.urč.činnosti
V6679Čl.osá.nákl.voz.x j.nem.v.; os.zra.vně.prov.neh.; NS činnosti
V669Neurč.čl.náklad.x j.nemot.voz.; provozní nehoda
V6690Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x j.nem.v.; prov.neh.; sport
V6691Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x j.nem.v.; prov.neh.; volný čas
V6692Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x j.nem.v.; prov.neh.; výdělečná č.
V6693Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x j.nem.v.; prov.neh.; jiné práce
V6694Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x j.nem.v.; prov.neh.; odpoč.jídlo
V6698Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x j.nem.v.; prov.neh.; j.urč.činnosti
V6699Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x j.nem.v.; prov.neh.; NS činnosti
V67Čl.osá.těž.nákl.voz.zra.při sráž.s pev.přek.
V670Čl.osá.řidič náklad.x pevné překážce; neprovozní nehoda
V6700Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x pev.přek.; nepr.neh.; sport
V6701Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x pev.přek.; nepr.neh.; volný čas
V6702Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x pev.přek.; nepr.neh.; výdělečná č.
V6703Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x pev.přek.; nepr.neh.; jiné práce
V6704Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x pev.přek.; nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V6708Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x pev.přek.; nepr.neh.; j.urč.činnosti
V6709Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.x pev.přek.; nepr.neh.; NS činnosti
V671Cest.čl.náklad.x pevné překážce; neprovozní nehoda
V6710Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x pev.přek.; nepr.neh.; sport
V6711Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x pev.přek.; nepr.neh.; volný čas
V6712Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x pev.přek.; nepr.neh.; výdělečná č.
V6713Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x pev.přek.; nepr.neh.; jiné práce
V6714Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x pev.přek.; nepr.neh.; odpoč.jídlo
V6718Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x pev.přek.; nepr.neh.; j.urč.činnosti
V6719Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.x pev.přek.; nepr.neh.; NS činnosti
V672Čl.osá.náklad.x pevné překážce; osoba vně voz.; neprovozní nehoda
V6720Čl.osá.nákl.voz.x pev.přek.; os.zra.vně nepr.neh.; sport
V6721Čl.osá.nákl.voz.x pev.přek.; os.zra.vně nepr.neh.; volný čas
V6722Čl.osá.nákl.voz.x pev.přek.; os.zra.vně nepr.neh.; výděl.čin.
V6723Čl.osá.nákl.voz.x pev.přek.; os.zra.vně nepr.neh.; jiné práce
V6724Čl.osá.nákl.voz.x pev.přek.; os.zra.vně nepr.neh.; odpoč.jídlo
V6728Čl.osá.nákl.voz.x pev.přek.; os.zra.vně nepr.neh.; j.urč.čin.
V6729Čl.osá.nákl.voz.x pev.přek.; os.zra.vně nepr.neh.; NS činnosti
V673Neurč.čl.náklad.x pevné překážce; neprovozní nehoda
V6730Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x pev.přek.; nepr.neh.; sport
V6731Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x pev.přek.; nepr.neh.; volný čas
V6732Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x pev.přek.; nepr.neh.; výdělečná č.
V6733Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x pev.přek.; nepr.neh.; jiné práce
V6734Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x pev.přek.; nepr.neh.; odpoč.jídlo
V6738Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x pev.přek.; nepr.neh.; j.urč.čin.
V6739Neurč.čl.osá.nákl.voz.zra.x pev.přek.; nepr.neh.; NS činnosti
V674Čl.osá.náklad.x pevné překážce; zraněný při nastup.n.vystup.
V6740Čl.osá.nákl.voz.x pev.přek.; zra.při nást.,výst.; sport
V6741Čl.osá.nákl.voz.x pev.přek.; zra.při nást.,výst.; volný čas
V6742Čl.osá.nákl.voz.x pev.přek.; zra.při nást.,výst.; výdělečná č.
V6743Čl.osá.nákl.voz.x pev.přek.; zra.při nást.,výst.; jiné práce
V6744Čl.osá.nákl.voz.x pev.přek.; zra.při nást.,výst.; odpoč.jídlo
V6748Čl.osá.nákl.voz.x pev.přek.; zra.při nást.,výst.; j.urč.činnosti
V6749Čl.osá.nákl.voz.x pev.přek.; zra.při nást.,výst.; NS činnosti
V675Čl.osá řidič náklad.x pevné překážce; provozní nehoda
V6750Čl.osá.řid.nákl.vozx pev.přek.; prov.neh.; sport
V6751Čl.osá.řid.nákl.vozx pev.přek.; prov.neh.; volný čas
V6752Čl.osá.řid.nákl.vozx pev.přek.; prov.neh.; výdělečná č.
V6753Čl.osá.řid.nákl.vozx pev.přek.; prov.neh.; j.práce
V6754Čl.osá.řid.nákl.vozx pev.přek.; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V6758Čl.osá.řid.nákl.vozx pev.přek.; prov.neh.; jiné urč.činnosti
V6759Čl.osá.řid.nákl.vozx pev.přek.; prov.neh.; NS činnosti
V676Cest.čl.náklad.x pevné překážce; provozní nehoda
V6760Čl.osá.cest.nákl.vozx pev.přek.; prov.neh.; sport
V6761Čl.osá.cest.nákl.vozx pev.přek.; prov.neh.; volný čas
V6762Čl.osá.cest.nákl.vozx pev.přek.; prov.neh.; výdělečná č.
V6763Čl.osá.cest.nákl.vozx pev.přek.; prov.neh.; jiné práce
V6764Čl.osá.cest.nákl.vozx pev.přek.; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V6768Čl.osá.cest.nákl.vozx pev.přek.; prov.neh.; jiné urč.činnosti
V6769Čl.osá.cest.nákl.vozx pev.přek.; prov.neh.; NS činnosti
V677Čl.osá.náklad.x pevné překážce; osoba vně voz.; provozní nehoda
V6770Čl.osá.nákl.voz.x pev.pře.; os.zra.vně,prov.neh.; sport
V6771Čl.osá.nákl.voz.x pev.pře.; os.zra.vně,prov.neh.; volný čas
V6772Čl.osá.nákl.voz.x pev.pře.; os.zra.vně,prov.neh.; výdělečná č.
V6773Čl.osá.nákl.voz.x pev.pře.; os.zra.vně,prov.neh.; jiné práce
V6774Čl.osá.nákl.voz.x pev.pře.; os.zra.vně,prov.neh.; odpoč.jídlo
V6778Čl.osá.nákl.voz.x pev.pře.; os.zra.vně,prov.neh.; j.urč.činnosti
V6779Čl.osá.nákl.voz.x pev.pře.; os.zra.vně,prov.neh.; NS činnosti
V679Neurč.čl.náklad.x pevné překážce; provozní nehoda
V6790Neurč.čl.osá.nákl.voz.x pev.přek.; prov.neh.; sport
V6791Neurč.čl.osá.nákl.voz.x pev.přek.; prov.neh.; volný čas
V6792Neurč.čl.osá.nákl.voz.x pev.přek.; prov.neh.; výdělečná č.
V6793Neurč.čl.osá.nákl.voz.x pev.přek.; prov.neh.; jiné práce
V6794Neurč.čl.osá.nákl.voz.x pev.přek.; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V6798Neurč.čl.osá.nákl.voz.x pev.přek.; prov.neh.; jiné urč.činnosti
V6799Neurč.čl.osá.nákl.voz.x pev.přek.; prov.neh.; NS činnosti
V68Čl.osá.těž.nákl.voz.zra.při dopr.neh.bez sráž.
V680Čl.osá.řidič náklad.bez srážky; neprovozní nehoda
V6800Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.bez srážky; nepr.neh.; sport
V6801Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.bez srážky; nepr.neh.; volný čas
V6802Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.bez srážky; nepr.neh.; výdělečná č.
V6803Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.bez srážky; nepr.neh.; jiné práce
V6804Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.bez srážky; nepr.neh; odpočinek,jídlo
V6808Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.bez srážky; nepr.neh.; j.urč.činnosti
V6809Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.bez srážky; nepr.neh.; NS činnosti
V681Cest.čl.náklad.bez srážky; neprovozní nehoda
V6810Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.bez srážky; nepr.neh.; sport
V6811Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.bez srážky; nepr.neh.; volný čas
V6812Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.bez srážky; nepr.neh.; výdělečná č.
V6813Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.bez srážky; nepr.neh.; jiné práce
V6814Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.bez srážky; nepr.neh.; odpoč.jídlo
V6818Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.bez srážky; nepr.neh.; j.urč.činnosti
V6819Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.bez srážky; nepr.neh.; NS činnosti
V682Čl.osá.náklad.bez srážky; osoba vně voz.; neprovozní nehoda
V6820Čl.osá.nákl.voz.bez srážky; os.zra vně,nepr.neh.; sport
V6821Čl.osá.nákl.voz.bez srážky; os.zra vně,nepr.neh.; volný čas
V6822Čl.osá.nákl.voz.bez srážky; os.zra vně,nepr.neh.; výděl.čin.
V6823Čl.osá.nákl.voz.bez srážky; os.zra vně,nepr.neh.; jiné práce
V6824Čl.osá.nákl.voz.bez srážky; os.zra vně,nepr.neh.; odpoč.jídlo
V6828Čl.osá.nákl.voz.bez srážky; os.zra vně,nepr.neh.; j.urč.čin.
V6829Čl.osá.nákl.voz.bez srážky; os.zra vně,nepr.neh.; NS čin.
V683Neurč.čl.náklad.bez srážky; neprovozní nehoda
V6830Neurč.čl.osá.nákl.voz.bez srážky; nepr.neh.; sport
V6831Neurč.čl.osá.nákl.voz.bez srážky; nepr.neh.; volný čas
V6832Neurč.čl.osá.nákl.voz.bez srážky; nepr.neh.; výdělečná č.
V6833Neurč.čl.osá.nákl.voz.bez srážky; nepr.neh.; jiné práce
V6834Neurč.čl.osá.nákl.voz.bez srážky; nepr.neh.; odpočinek,jídlo
V6838Neurč.čl.osá.nákl.voz.bez srážky; nepr.neh.; j.urč.činnosti
V6839Neurč.čl.osá.nákl.voz.bez srážky; nepr.neh.; NS činnosti
V684Čl.osá.náklad.bez srážky; zraněný při nastup.n.vystup.
V6840Čl.osá.nákl.voz.bez srážky; zra.při nást.,výst.; sport
V6841Čl.osá.nákl.voz.bez srážky; zra.při nást.výst.; volný čas
V6842Čl.osá.nákl.voz.bez srážky; zra.při nást.výst.; výdělečná č.
V6843Čl.osá.nákl.voz.bez srážky; zra.při nást.výst.; jiné práce
V6844Čl.osá.nákl.voz.bez srážky; zra.při nást.výst.; odpočinek,jídlo
V6848Čl.osá.nákl.voz.bez srážky; zra.při nást.výst.; j.urč.činnosti
V6849Čl.osá.nákl.voz.bez srážky; zra.při nást.,výst.; NS činnosti
V685Čl.osá.řidič náklad.bez srážky; provozní nehoda
V6850Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.bez srážky; prov.neh.; sport
V6851Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.bez srážky; prov.neh.; volný čas
V6852Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.bez srážky; prov.neh.; výdělečná č.
V6853Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.bez srážky; prov.neh.; jiné práce
V6854Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.bez srážky; prov.neh.; odpočinek,jídlo
V6858Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.bez srážky; prov.neh.; j.urč.činnosti
V6859Čl.osá.řid.nákl.voz.zra.bez srážky; prov.neh.; NS činnosti
V686Cest.čl.náklad.bez srážky; provozní nehoda
V6860Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.bez srážky; prov.neh.; sport
V6861Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.bez srážky; prov.neh.; volný čas
V6862Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.bez srážky; prov.neh.; výdělečná č.
V6863Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.bez srážky; prov.neh.; jiné práce
V6864Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.bez srážky; prov.neh.; odpoč.jídlo
V6868Čl.osá.cest.nákl.voz.zra.bez srážky; prov.neh.; j.urč.činnosti
V6869Čl.osá.ces