Obsah číselníku MKNOM (NZIS)

33333Neprovedena
80000Nádor, benigní
80001Nádor, nejisté, zda benigní nebo maligní
80003Nádor, maligní
80006Nádor, metastatický
80009Nádor,malig.,nejisté, zda prim.či metas.
80010Nádorové buňky, benigní
80011Nádor.buňky,nejisté, zda benig.či malig.
80013Nádorové buňky, maligní
80023Maligní nádor, malobuněčný
80033Maligní nádor, obrovskobuněčný
80043Maligní nádor, vřetenobuněčný
80050Nádor z jasných buněk, NS
80051Nádor z jasných buněk (Bng, Mlg?)
80053Maligní nádor z jasných buněk
80100Epitelové nádory, benigní
80101Epitelové nádory (Bng, Mlg?)
80102Karcinom in situ, NS
80103Karcinom, NS
80106Karcinom, metastatický, NS
80109Karcinomatóza
80110Epiteliom, benigní
80113Epiteliom, maligní
80123Velkobuněčný karcinom, NS
80133Velkobuněčný neuroendokrinní karcinom
80143Velkobuněčný karcinom rhabdoid. fenotypu
80153Karcinom z buněk se sklovitou cytoplaz.
80203Karcinom, nediferencovaný, NS
80213Karcinom, anaplastický, NS
80223Pleomorfní karcinom
80303Obrovskobuněčný a vřetenobuněč. karcinom
80313Obrovskobuněčný karcinom
80323Vřetenobuněčný karcinom, NS
80333Pseudosarkomatózní karcinom
80343Karcinom z polygonálních buněk
80353Karcinom s obrov.buňk.podob.osteoklastům
80400Tumorlet, benigní
80401Tumorlet, NS
80413Malobuněčný karcinom, NS
80423Ovískový karcinom
80433Malobuněčný karcinom, vřetenobuněčný
80443Malobuněč.karcinom z intermediárních b.
80453Kombinovaný malobuněčný karcinom
80463Karcinom nemalobuněčný
80500Papilom, NS
80501Papilom s dysplazií (Bng, Mlg?)
80502Papilární karcinom in situ
80503Papilární karcinom, NS
80510Verukóznní papilom
80512Verukózní karcinom neinvazivní
80513Verukózní karcinom, NS
80520Dlaždicový papilom, NS
80521Dlaždic. papilom s dysplazií (Bng, Mlg?)
80522Papilární dlaždicový karcinom,neinvaziv.
80523Papilární dlaždicový karcinom
80530Dlaždicový papilom, invertovaný
80600Dlaždicová papilomatóza
80702Dlaždicový karcinom in situ, NS
80703Dlaždicový karcinom, NS
80706Dlaždicový karcinom,metastatický, NS
80713Dlaždicový karcinom,rohovějící, NS
80723Dlaždic.karcinom velkobuněč.,nerohov.,NS
80733Dlaždic. karcinom malobuněčný, nerohov.
80743Dlaždicový karcinom vřetenobuněčný
80753Dlaždicový karcinom, adenoidní
80762Dlažd.karc.in situ,sporná stromál.invaze
80763Dlaždicový karcinom, mikroinvazívní
80772Dlaždic.intraepitel.neoplazie,grade III
80783Dlaždicový karcinom s tvorbou "rohu"
80802Queyratova erytroplazie
80812Bowenova nemoc
80823Lymfoepitelový karcinom
80833Bazaloidní dlaždicový karcinom
80843Dlaždicový karcinom z jasných buněk
80901Bazocelulární nádor
80903Bazocelulární karcinom, NS
80913Multifokál.superficiál.bazocelulár.karc.
80923Infiltrující bazocelulární karcinom, NS
80933Bazocelulární karcinom,fibroepiteliální
80943Bazoskvamózní karcinom
80953Metatypický karcinom
80960Intraepidermální epiteliom Jadassohn
80973Bazocelulární karcinom, nodulární
80983Bazocelulární karcinom adenoidní
81000Trichoepiteliom
81010Trichofolikulom
81020Tricholemon
81022Tricholemokarcinom in situ
81023Tricholemokarcinom
81030Pilární nádor
81100Pilomatrixom, NS
81102Pilomatrixový karcinom in situ
81103Pilomatrixový karcinom
81200Papilom z přechodních buněk, benigní
81201Uroteliální papilom, NS
81202Karcinom z přechodních buněk in situ
81203Karcinom z přechodních buněk, NS
81210Papilom Schneiderovy membrány, NS
81211Papilom z přechod. buněk,invertovaný, NS
81213Karcinom Schneiderovy membrány
81223Karcinom z přechod.buněk, vřetenobuněčný
81233Bazaloidní karcinom
81243Kloakogenní karcinom
81301Papil.nád.z přechod.b. o níz.malig.pot.
81302Papilár.karc. z přechod.buněk,neinvaziv.
81303Papuilární karcinom z přechodních buněk
81313Karcinom z přechod. buněk mikropapilární
81400Adenom, NS
81401Atypický adenom
81402Adenokarcinom in situ, NS
81403Adenokarcinom, NS
81406Adenokarcinom, metastatický, NS
81413Skirhotický adenokarcinom
81423Linitis plastica
81433Adenokarcinom s povrchovým šířením
81443Adenokarcinom intestinálního typu
81453Karcinom difúzního typu
81460Monomorfní adenom
81470Bazocelulární adenom
81471Bazocel. adenom s dysplazií (Bng, Mlg?)
81473Bazocelulární adenokarcinom
81482Glandulár.intraepitel.neoplaz.,grade III
81490Kanalikulání adenom
81500Adenom insulární
81501Insulární nádor, NS
81503Karcinom insulární
81510Insulinom, NS
81511Insulinom
81513Insulinom, maligní
81521Glukagonom, NS
81523Glukagonom, maligní
81531Gastrinom, NS
81533Gastrinom, maligní
81543Smíš.insulární a exokrinní adenokarcinom
81551Vipom, NS
81553Vipom, maligní
81561Somatostatinom, NS
81563Somatostatinom, maligní
81571Enteroglukagonom, NS
81573Enteroglukagonom, maligní
81600Adenom žlučovodu
81601Adenom žlučovodu s dysplazií,(Bng, Mlg?)
81602Cholangiokarcinom in situ
81603Cholangiokarcinom
81610Cystadenom žlučovodu
81613Cystadenokarcinom žlučovodu
81623Klatskinův tumor
81700Adenom z jaterních buněk
81701Adenom z jater.b. s dysplazií (Bng,Mlg?)
81702Hepatocelulární karcinom in situ
81703Hepatocelulární karcinom, NS
81713Hepatocelulární karcinom, fibrolamelární
81723Hepatocelulární karcinom, skirhotický
81733Hepatocelulární karcinom, vřetenobuněčný
81742Hepatocelulár.karcinom in situ z jas. b.
81743Hepatocelulární karcinom z jasných buněk
81753Hepatocelulární karcinom,pleomorfní typ
81803Komb.hepatocelulár.karc.a cholangiokarc.
81900Trabekulární adenom
81903Trabekulární adenkarcinom
81910Embryonální adenom
82000Ekrinní dermální cylindrom
82003Adenoidně cystický karcinom
82012Kribriformní karcinom in situ
82013Kribriformní karcinom, NS
82020Mikrocystický adenom
82040Laktující adenom
82100Adenomatózní polyp, NS
82102Adenokarcin.in situ v adenomatóz.polypu
82103Adenokarcinom v adenomatózním polypu
82110Tubulární adenom, NS
82111Tubulární adenom s dysplazií (Bng, Mlg?)
82113Tubulární adenokarcinom
82120Plochý adenom
82130Pilovitý adenom
82143Karcinom z parietálních buněk
82153Adenokarcinom análních žlázek
82200Adenomatózní polypóza tlustého střeva
82203Adenokarc.v adenomat.polypóze tl.střeva
82210Mnohočetné adenomatózní polypy
82213Adenokarc.v mnohočet.adenomatóz.polypech
82302Duktální karcinom in situ, solidní typ
82303Solidní karcinom, NS
82313Karcinom prostý (simplex)
82401Karcinoid.nádor o nejist.malig.potencio.
82402Karcinoidní nádor in situ
82403Karcinoidní nádor, NS
82411Karc.nád.o nej.malig.pot.,prod.serotonin
82413Karcinoid z enterochromafinních buněk
82421Karc. z buněk enterochromafin.podob.,NS
82423Nád.z buněk enterochromafin.podob.,malig
82433Karcinoid s pohárkovými buňkami
82443Kompozitní karcinoid
82451Tubulární karcinoid
82453Adenokarcinoidní nádor
82463Neuroendokrinní karcinom, NS
82472Karcinom z Merkelových buněk in situ
82473Karcinom z Merkelových buněk
82481Apudom
82493Atypický karcinoidní nádor
82501Plicní adenomatóza
82502Bronchioloalveolární adenokarc. in situ
82503Bronchioloalveolární adenokarcinom, NS
82510Alveolární adenom
82511Alveolár.adenom s dysplazií (Bng, Mlg?)
82512Alveolární adenokarcinom in situ
82513Alveolární adenokarcinom
82522Bronchioloalveolár.karc.in situ,nemucin.
82523Bronchioloalveolár.karcinom, nemucinózní
82532Bronchioloalveolár.karc.in situ,mucinóz.
82533Bronchioloalveolární karcinom, mucinózní
82542Bronchioloalveolár.karc.in situ, smíšený
82543Bronchioloalveolární karcinom, smíšený
82553Adenokarcinom se smíš. buněčnými subtypy
82600Papilární adenom, NS
82601Papilární adenom s dysplazií (Bng, Mlg?)
82603Papilární adenokarcinom, NS
82610Vilózní adenom, NS
82611Vilózní adenom s dysplazií (Bng, Mlg?)
82612Adenokarcinom in situ ve vilóz. adenomu
82613Adenokarcinom ve vilózním adenomu
82623Vilózní adenokarcinom
82630Tubulovilózní adenom, NS
82631Tubulovilóz.adenom s dysplaz.(Bng, Mlg?)
82632Adenokarc.in situ v tubulovilóz.adenomu
82633Adenokarcinom v tubulovilózním adenomu
82640Papilomatóza, glandulární
82700Chromofobní adenonm
82703Chromofobní karcinom
82710Prolaktinom
82720Adenom hypofýzy, NS
82721Adenom hypofýzy atypický
82723Karcinom hypofýzy, NS
82800Acidofilní adenom
82803Acidofilní karcinom
82810Smíšený acidofilní-bazofilní adenom
82813Smíšený acidofilní-bazofilní karcinom
82900Oxyfilní adenom
82901Oxyfilní adenom s dysplazií (Bng, Mlg?)
82903Oxyfilní adenokarcinom
83000Bazofilní adenom
83003Bazofilní karcinom
83100Adenom z jasných buněk
83101Nádor z jasných buněk hraničně maligní
83103Adenokarcinom z jasných buněk, NS
83111Hypernefroidní nádor[obs]
83123Karcinom z renálních buněk, NS
83130Adenofibrom z jasných buněk
83131Adenofibrom z jas.buněk, hraničně malig.
83133Adenokarcinofibrom z jasných buněk
83143Karcinom bohatý na lipidy
83153Karcinom bohatý na glykogen
83163Karcinom z renál. buněk spojený s cystou
83173Karc.z renál.buněk, chromofobocelulární
83183Karcinom z renál. buněk, sarkomatoidní
83193Karcinom sběracího kanálku
83203Karcinom z granulárních buněk
83210Adenom z hlavních buněk
83220Adenom z vodojasných buněk
83221Adenom z vodojas.b.s dysplazií(Bng,Mlg?)
83223Adenokarcinom z vodojasných buněk
83230Adenom buněčně smíšený
83231Epiteliál.nád.buněč.smíšený hran.maligní
83233Adenokarcinom buněčně smíšený
83240Lipoadenom
83250Metanefrický adenom
83300Folikulární adenom
83301Atypický folikulární adenom
83303Folikulární adenokarcinom, NS
83313Folikulár.adenokarcinom, dobře diferenc.
83323Folikulární adenokarcinom, trabekulární
83330Mikrofolikulární adenom, NS
83331Mikrofolik.adenom s dysplazií (Bng,Mlg?)
83333Fetální adenokarcinom
83340Makrofolikulární adenom
83353Folikulární karcinom, minimál. invazivní
83360Hyalinizující trabekulární adenom
83373Insulární karcinom
83403Papilární karcinom, folikulární varianta
83413Papilární mikrokarcinom
83423Papilární karcinom z oxyfilních buněk
83433Papilární karcinom, opouzdřený
83443Papilární karcinom z cylindrických buněk
83453Medulár.karcinom s amyloidním stromatem
83463Smíšený medulární - folikulární karcinom
83473Smíšený medulární - papilární karcinom
83503Neopouzdřený sklerozující karcinom
83601Mnohotné endokrinní adenomy
83610Juxtaglomerulární nádor
83700Adrenální kortikální adenom, NS
83701Adrenál.kortik.adenom s dyspl.(Bng,Mlg?)
83703Adrenální kortikální karcinom
83710Adrenál.kortikál.adenom z kompakt.buněk
83720Adrenální kortikální adenom pigmentovaný
83730Adrenální kortikální adenom z jas.buněk
83740Adrenál.kortik.adenom z buněk zona glom.
83750Adrenální kortikální adenom, smíšený
83800Endometrioidní adenom, NS
83801Endometrioidní adenom, hraničně maligní
83803Endometrioidní adenokarcinom, NS
83810Endometrioidní adenofibrom, NS
83811Endometrioid. adenofibrom,hranič.maligní
83813Endometrioidní adenofibrom, maligní
83823Endometroidní adenokarc.,sekreč.varianta
83833Endometroid.adenokarc., var.z řasink.bu.
83843Adenokarcinom endocervikálního typu
83900Kožní adnexální adenom
83901Kožní adnexál.adenom s dysplaz.(Bng,Mlg)
83903Kožní adnexální karcinom
83910Folikulární fibrom
83920Syringofibroadenom
84000Adenom potní žlázy
84001Nádor potní žlázy, NS
84003Adenokarcinom potní žlázy
84010Apokrinní adenom
84013Apokrinní adenokarcinom
84020Nodulární hidradenom
84021Nodulár.hidradenom s dysplaz. (Bng,Mlg?)
84023Nodulární hidradenom, maligní
84030Ekrinní spiradenom
84033Maligní ekrinní spiradenom
84040Hidrocystom
84050Papilární hidradenom
84060Papilární syringoadenom
84070Syringom, NS
84073Sklerozující karcinom vývodu potní žlázy
84080Ekrinní papilární adenom
84081Agresivní digitální papilární adenom
84083Ekrinní papilární adenokarcinom
84090Ekrinní porom
84093Ekrinní porom, maligní
84100Adenoma sebaceum
84101Adenoma sebaceum s dysplazií (Bng, Mlg?)
84103Sebaceózní adenokarcinom
84133Ekrinní adenokarcinom
84200Ceruminózní adenom
84201Ceruminózní adenom s dysplaz.(Bng, Mlg?)
84203Ceruminózní adenokarcinom
84301Mukoepidermoidní nádor
84303Mukoepidermoidní karcinom
84400Cystadenom, NS
84401Cystadenom s dysplazií (Bng, Mlg?)
84403Cystadenokarcinom, NS
84410Serózní cystadenom, NS
84413Serózní cystadenokarcinom, NS
84421Serózní cystadenom, hraničně maligní
84430Cystadenom z jasných buněk
84441Cystický nádor z jas.buněk hranič.malig.
84500Papilární cystadenom, NS
84503Papilární cystadenokarcinom, NS
84511Papilární cystadenom, hraničně maligní
84521Solidní pseudopapilární nádor
84523Solidní pseudopapilární karcinom
84530Intraduktální papilárně-mucinózní adenom
84531Intradukt.papilár.-mucin.n.,stř.dysplaz.
84532Intradukt.papilár.-mucinóz.kar.,neinvaz.
84533Intraduk.papilárně-mucinózní kar.,invaz.
84540Cystický nádor atrioventrikulárního uzlu
84600Papilární serózní cystadenom, NS
84603Papilární serózní cystadenokarcinom
84610Serózní povrchový papilom
84613Serózní povrchový papilární karcinom
84621Seróz.papilár.cystic.nádor,hranič.malig.
84631Serózní povrch.papilár.nádor,hran.malig.
84700Mucinózní cystadenom, NS
84701Mucinóz.cystický nádor se střed.dysplaz.
84702Mucinózní cystadenokarcinom, neinvazivní
84703Mucinózní cystadenokarcinom, NS
84710Papilární mucinózní cystadenom, NS
84713Papilární mucinózní cystadenokarcinom
84721Mucinózní cystický nádor, hranič.maligní
84731Papilár.mucinóz.cystadenom,hranič.malig.
84800Mucinózní adenom
84801Mucinózní adenom s dysplazií (Bng, Mlg?)
84803Mucinózní adenokarcinom
84806Pseudomyxom peritonea
84813Adenokarcinom hlenotvorný
84823Mucinóz.adenokarcinom, endocervikál.typu
84903Karcinom z prsténčitých buněk
84906Metastatic.karcinom z prsténčitých buněk
85002Intraduktální karcinom, neinfiltrující,
85003Infiltrující duktální karcinom, NS
85012Karcinom komedonový neinfiltrující
85013Karcinom komedonový, NS
85023Sekreční karcinom prsu
85030Intraduktální papilom
85031Intraduktál.papilom s dysplaz.(Bng,Mlg?)
85032Neinfiltr.intradukt.papilární adenokarc.
85033Intraduktál.papilár.adenokarc. s invazí
85040Intracystický papilární adenom
85041Intracyst.papil.aden.s dysplaz.(Bng,Mlg)
85042Neinfiltrující intracystický karcinom
85043Intracystický karcinom, NS
85050Intraduktální papilomatóza, NS
85060Adenom bradavky
85072Intraduktální mikropapilární karcinom
85073Invazivní mikropapilární karcinom
85083Cystický hypersekreční karcinom
85103Medulární karcinom, NS
85123Medulární karcinom s lymfoid. stromatem
85133Atypický medulární karcinom
85143Duktální karcinom, desmoplastický typ
85202Lobulární karcinom in situ, NS
85203Lobulární karcinom, NS
85213Infiltrující duktální karcinom
85222Intraduktál.a lobulární karcinom in situ
85223Infiltrující duktální a lobulár.karcinom
85233Infiltruj.duktál.smíšený s jin.typy kar.
85243Infiltruj.lobulár.smíš. s jin.typy karc.
85253Polymorfní adenokarcinom nízkého stupně
85303Zánětlivý karcinom
85403Pagetova nemoc prsu
85413Pagetova nem. a infiltr.duktál.karc.prsu
85423Pagetova nemoc extramamární
85433Pagetova nem. a intradukt.karcinom prsu
85500Adenom z acinózních buněk
85501Nádor z acinózních buněk [obs]
85503Karcinom z acinózních buněk
85513Cystadenokarcinom z acinózních buněk
85600Smíšený dlaždicový a žlázový papilom
85601Syringomat.nád.prsu s níz.maligním pot.
85603Adenoskvamózní karcinom
85610Adenolymfom
85623Epiteliálně myoepiteliální karcinom
85703Adenokarcinom s dlaždicovou metaplázií
85713Adenokarc. s kartilagin.a kost.metaplaz.
85723Adenokarcinom s vřetenobuněč. metaplázií
85733Adenokarcinom s apokrinní metaplázií
85743Adenokarc. s neuroendokrin. diferenciací
85753Metaplastický karcinom, NS
85763Hepatoidní adenokarcinom
85800Thymom, benigní
85801Thymom, NS
85803Thymom, maligní, NS
85811Thymom, typ A, NS
85813Thymom, typ A, maligní
85821Thymom, typ AB, NS
85823Thymom, typ AB, maligní
85831Thymom, typ B1, NS
85833Thymom, typ B1, maligní
85841Thymom, typ B2, NS
85843Thymom, typ B2, maligní
85851Thymom, typ B3, NS
85853Thymom, typ B3, maligní
85863Karcinom thymu, NS
85870Ektopický hamartomatózní thymom
85883Vřetenob.epitel.nád. s elem.podob.thymu
85893Karcinom s elementy podobnými thymu
85901Nádor ze stromatu zárodečných pruhů, NS
85903Nádor ze stromatu zárodečných pruhů, Mlg
85911Nád.ze stromatu zárodeč.pruhů,neúpl.dif.
85921Nád. ze stromatu zárodeč.pruhů,smíš.for.
85931Stromál.nád.s malým množst."sex cord"el.
86000Thekom, NS
86003Thekom, maligní
86010Thekom, luteinizovaný
86020Sklerozující stromální nádor
86100Luteom, NS
86201Granulózový nádor, adultní typ
86203Granulózový nádor, maligní
86211Granulózothekální nádor
86213Granulózothekální nádor, maligní
86221Granulózový nádor, juvenilní
86223Granulózový nádor, juveniní, maligní
86231Stromální gonadál. nádor s anulár.tubuly
86233Stromál.gonad.nádor s anulár.tubuly, Mlg
86300Androblastom, benigní
86301Androblastom, NS
86303Androblastom, maligní
86310Nád.ze Sertol. a Leydig.buněk,dobře dif.
86311Nád.ze Sertol. a Leydig.buněk,střed.dif.
86313Nád.ze Sertol. a Leydig.buněk,nízce dif.
86321Gynandroblastom
86323Gynandroblastom, maligní
86331Nád.ze Sertol. a Leydig. buněk,retiform.
86333Nádor ze Sertol.a Leydig.buněk,retif,Mlg
86341Nád.ze Sert.a Leydig.b.,stř.dif.,het.el.
86343Nád.ze Sert.a Leydig.b.,níz.dif.,het.el.
86401Nádor ze Sertoliho buněk, NS
86403Karcinom ze Sertoliho buněk
86410Nádor ze Sertol.buněk se střádáním lip.
86421Velkobuněč.kalcifik.nádor ze Sertol.b.
86423Velkobuněč.kalcifik.nádor ze Sert.b.,Mlg
86500Nádor z Leydigových buněk, benigní
86501Nádor z Leydigových buněk, NS
86503Nádor z Leydigových buněk, maligní
86600Nádor z hilových buněk
86700Nádor z lipidních buněk (ovária)
86701Nádor z lipid.buněk (ovária),(Bng, Mlg?)
86703Nádor ze steroidních buněk, maligní
86710Nádor ze zbytků nadledviny
86800Paragangliom, benigní
86801Paragangliom, NS
86803Paragangliom, maligní
86811Paragangliom sympatiku
86821Paragangliom parasympatiku
86830Gangliocytický paragangliom
86833Gangliocytický paragangliom, maligní
86901Nádor jugulárního glomu, NS
86911Nádor glomus (corpus) aorticum
86921Nádor karotického glomu
86931Extraadrenální paraganglion, NS
86933Extraadrenální paraganglion, maligní
87000Feochromocytom, NS
87001Feochromocytom
87003Feochromocytom, maligní
87103Glomangiosarkom
87110Nádor glomový, NS
87111Nádor glomový (Bng, Mlg?)
87113Nádor glomový, maligní
87120Glomangiom
87130Glomangiomyom
87131Myopericytom
87133Myopericytom maligní
87200Pigmentový névus, NS
87202Melanoma in situ
87203Maligní melanom, NS
87213Nodulární melanom
87220Névus z balónových buněk
87223Melanom z balónových buněk
87230Halo névus
87233Maligní melanom, regredující
87250Neuronévus
87260Velkobuněčný névus
87270Dysplastický névus
87280Difuzní melanocytóza
87281Meningeální melanocytom
87283Meningeální melanomatóza
87300Nepigmentovaný névus
87303Amelanotický melanom
87400Junkční névus, NS
87403Maligní melanom v junkčním névu
87412Prekancerózní melanóza, NS
87413Maligní melanom v prekancerózní melanóze
87422Lentigo maligna
87423Lentigo maligna melanom
87433Superficiálně se šířící melanom
87443Akrolentiginózní melanom, maligní
87453Desmoplastický melanom, maligní
87463Slizniční lentiginózní melanom
87500Intradermální névus
87600Smíšený (kompoziční) névus
87610Malý kongenitální névus, NS
87611Obrovský pigmentový névus, NS
87613Maligní melanom v obrovs. pigment. névu
87621Proliferat.dermál.léze v kongenitál.névu
87700Epiteloidní a vřetenobuněčný névus
87701Epitel.a vřetenob.név.s dyspl.(Bng,Mlg?)
87703Smíš.epiteloid. a vřetenobuněč. melanom
87710Névus z epiteloidních buněk
87711Névus z epitel.b.s dysplazií (Bng, Mlg?)
87713Melanom z epiteloidních buněk
87720Vřetenobuněčný névus, NS
87721Vřetenobuněč.névus s dysplaz. (Bng,Mlg?)
87723Vřetenobuněčný melanom, NS
87733Vřetenobuněčný melanom, typ A
87743Vřetenobuněčný melanom, typ B
87800Modrý névus, NS
87801Modrý névus s dysplazií (Bng, Mlg?)
87803Modrý névus, maligní
87900Buněčný modrý névus
88000Nádor měkkých tkání benigní
88003Sarkom, NS
88009Sarkomatóza, NS
88013Vřetenobuněčný sarkom
88023Obrovskobuněč.sarkom(vyj.kosti M-9250/3)
88033Malobuněčný sarkom
88043Epiteloidní sarkom
88053Nediferencovaný sarkom
88063Desmoplastic.nádor z malých kulatých b.
88100Fibrom, NS
88101Buněčný fibrom
88103Fibrosarkom, NS
88110Fibromyxom
88113Fibromyxosarkom
88120Periostální fibrom
88121Periostál.fibrom s dysplazií (Bng, Mlg?)
88123Periostální fibrosarkom
88130Fasciální fibrom
88131Fasciální fibrom s dysplazií (Bng, Mlg)
88133Fasciální fibrosarkom
88143Infantilní fibrosarkom
88150Solitární fibrózní nádor
88151Solitární fibrózní nádor
88153Solitární fibrózní nádor, maligní
88200Elastofibrom
88211Agresivní fibromatóza
88221Abdominální fibromatóza
88230Desmoplastický fibrom
88240Myofibrom
88241Myofibromatóza
88250Myofibroblastom
88251Myofibroblastický nádor, NS
88253SaMyofibroLowGrad
88260Angiomyofibroblastom
88271Myofibroblastický nádor, peribronchiální
88300Benigní fibrózní histiocytom
88301Atypický fibrózní histiocytom
88303Maligní fibrózní histiocytom
88310Histiocytom, NS
88320Dermatofibrom, NS
88323Dermatofibrosarkom, NS
88333Pigmentov. protuber. dermatofibrosarkom
88341Obrovskobuněčný fibroblastom
88343Obrovskobuněčný fibroblastom, maligní
88351Plexiformní fibrohistiocytární nádor
88353Plexiformní fibrohistiocytární nádor,Mlg
88361Agiomatoidní fibrózní histiocytom
88363Angiomatoidní fibrózní histiocytom, Mlg
88400Myxom, NS
88403Myxosarkom
88411Angiomyxom
88413Angiomyxom, maligní
88420Osifikující fibromyxoidní nádor
88421Osifikující fibromyxoid.nádor (Bng,Mlg?)
88423Osifikující fibromyxoidní nádor, maligní
88500Lipom, NS
88501Atypický lipom
88503Liposarkom, NS
88510Fibrolipom
88513Liposarkom, dobře diferencovaný
88520Fibromyxolipom
88523Myxoidní liposarkom
88533Kulatobuněčný liposarkom
88540Pleomorfní lipom
88543Pleomorfní liposarkom
88553Smíšený liposarkom
88560Intramuskulární lipom
88570Vřetenobuněčný lipom
88573Fibroblastický liposarkom
88583Dediferencovaný liposarkom
88600Angiomyolipom
88610Angiolipom, NS
88620Chondroidní lipom
88700Myelolipom
88800Hibernom
88810Lipoblastomatóza
88900Leiomyom, NS
88901Leiomyomatóza, NS
88903Leiomyosarkom, NS
88910Epiteloidní leiomyom
88911Epitel. leiomyom s dysplazií (Bng, Mlg?)
88913Epiteloidní leiomyosarkom
88920Buněčný leiomyom
88930Bizarní leiomyom
88940Angiomyom
88941Angiomyom s dysplazií (Bng, Mlg?)
88943Angiomyosarkom
88950Myom
88951Myom s dysplazií (Bng,MLg?)
88953Myosarkom
88963Myxoidní leiomyosarkom
88971Nádor z hl. sval., nejist. malig.potenc.
88981Metastazující leiomyom
89000Rhabdomyom, NS
89003Rhabdomyosarkom, NS
89013Pleomorfní rhabdomyosarkom, adultní typ
89023Smíšený rhabdomyosarkom
89030Fetální rhabdomyom
89031Fetální rhabdomyom atypický
89040Adultní rhabdomyom
89050Genitální rhabdomyom
89103Embryonální rhabdomyosarkom, NS
89123Vřetenobuněčný rhabdomyosarkom
89203Alveolární rhabdomyosarkom
89213Rhabdomyosar.s ganglionickou difereciací
89300Endometriální stromální uzel
89303Endometriální stromální sarkom, NS
89313Endometriál.stromální sarkom,nízkého st.
89320Adenomyom
89333Adenosarkom
89343Karcinofibrom
89350Stromální nádor, benigní
89351Stromální nádor, NS
89353Stromální sarkom, NS
89360Gastrointestinál.stromální tumor,benigní
89361Gastrointestinální stromální tumor, NS
89363Gastrointestinální stromální sarkom
89400Pleomorfní adenom
89401Nádor smíšený
89403Smíšený nádor, maligní, NS
89413Karcinom v pleomorfním adenomu
89503Müllerovský smíšený nádor
89513Mezodermální smíšený nádor
89590Benigní cystický nefrom
89591Cystický částeč.diferencov.nefroblastom
89593Maligní cystický nefrom
89601Mezoblastický nefrom
89603Nefroblastom, NS
89633Maligní rhabdoidní tumor
89643Klarocelulární sarkom ledviny
89650Nefrogenní adenofibrom
89660Renomedulární nádor z intersticiál.buněk
89670Osifikující nádor ledviny
89703Hepatoblastom
89713Pankreatoblastom
89723Plicní blastom
89733Pleuropulmonální blastom
89741Sialoblastom
89803Karcinosarkom, NS
89813Karcinosarkom, embryonální
89820Myoepiteliom
89821Myoepiteliom
89823Maligní myoepiteliom
89830Adenomyoepiteliom
89831Adenomyoepiteliom s dysplazií (Bng,Mlg?)
89833AdenoMyoepiteliom, maligní
89900Mezenchymom, benigní
89901Mezenchymom, NS
89903Mezenchymom, maligní
89913Embryonální sarkom
90000Brennerův nádor, NS
90001Brennerův nádor hraniční malignity
90002Brennerův nádor in situ
90003Brennerův nádor, maligní
90100Fibroadenom, NS
90110Intrakanalikulární fibroadenom
90120Perikanalikulární fibroadenom
90130Adenofibrom, NS
90140Serózní adenofibrom, NS
90141Serózní adenofibrom, hraničně maligní
90143Serózní adenokarcinofibrom
90150Mucinózní adenofibrom, NS
90151Mucinózní adenofibrom, hraničně maligní
90153Mucinózní adenokarcinofibrom
90160Obrovský fibroadenom
90200Fyloidní nádor, benigní
90201Fyloidní nádor, hraniční
90203Fyloidní nádor, maligní
90300Juvenilní fibroadenom
90400Synoviom (synovialom), benigní
90401Synoviom(synovialom),Bng s dysp(Bng,Mlg)
90403Synoviální sarkom, NS
90413Synoviální sarkom, vřetenobuněčný
90423Synoviální sarkom, epiteloidní
90433Synoviální sarkom, bifázický
90443Sarkom z jasných buněk, NS
90500Mezoteliom, benigní
90501Mezoteliom s dysplazií (Bng, Mlg)
90503Mezoteliom, maligní
90510Fibrózní mezoteliom, benigní
90511Fibrózní mezoteliom s dysplaz.(Bng,Mlg?)
90513Fibrózní mezoteliom, maligní
90520Epiteloidní mezoteliom, benigní
90521Dobře diferencovaný papilární mezoteliom
90523Epiteloidní mezoteliom, maligní
90533Mezoteliom bifázický, maligní
90540Adenomatoidní nádor, NS
90550Multicystický mezoteliom, benigní
90551Cystický mezoteliom, NS
90603Dysgerminom
90613Seminom, NS
90623Seminom anaplastický
90633Spermatocytický seminom
90642Intratubulární maligní germinální buňky
90643Germinom
90653Nádor z germinálních buněk, neseminomový
90703Embryonální karcinom, NS
90713Nádor ze žloutkového váčku
90723Polyembryom
90731Gonadoblastom
90800Teratom benigní
90801Teratom, NS
90803Teratom maligní, NS
90813Teratokarcinom
90823Maligní teratom, nediferencovaný
90833Maligní teratom, intermediární
90840Dermoidní cysta, NS
90841Dermoidní cysta s dysplazií (Bng, Mlg?)
90843Teratom s maligní transformací
90853Smíšený germinální nádor
90900Struma ovarii, NS
90901Struma ovarii s dysplazií (Bng, Mlg?)
90903Struma ovarii, maligní
90911Strumakarcinoid
91000Mola hydatidosa, NS
91001Invazivní hydatidiformní mola
91003Choriokarcinom, NS
91013Choriokarcinom kombin.s jin. germin.nád.
91023Maligní teratom, trofoblastický
91030Parciální hydatidiformní mola
91041"Placental site" trofoblastický nádor
91043"Placental site" trofoblastic.nádor, Mkg
91053Trofoblastický nádor, epiteloidní
91100Mezonefrom benigní
91101Mezonefrický nádor, NS
91103Mezonefrom, maligní
91200Hemangiom, NS
91203Hemangiosarkom
91210Kavenózní hemangiom
91220Venózní hemangiom
91230Racemózní hemangiom
91243Sarkom z Kupfferových buněk
91250Epiteloidní hemangiom
91300Hemangioendoteliom, benigní
91301Hemangioendoteliom, NS
91303Hemangioendoteliom, maligní
91310Kapilární hemangiom
91320Intramuskulární hemangiom
91331Epiteloidní hemangioendoteliom, NS
91333Epiteloidní hemangioendoteliom, maligní
91351Endovaskulární papilární angioendoteliom
91353Endovaskulár.papilár.angioendoteliom,Mlg
91361Vřetenobuněčný hemangioendoteliom
91403Kaposiho sarkom
91410Angiokeratom
91420Verukózní keratotický hemangiom
91500Hemangiopericytom, benigní
91501Hemangiopericytom, NS
91503Hemangiopericytom, maligní
91600Angiofibrom, NS
91610Získaný chomáčkový ("tufted") hemangiom
91611Hemangioblastom
91700Lymfangiom, NS
91701Lymfangiom s dysplazií (Bng, Mlg?)
91703Lymfangiosarkom
91710Kapilární lymfangiom
91720Kavernózní lymfangiom
91730Cystický lymfangiom
91740Lymfangiomyom
91741Lymfangiomyomatóza
91750Hemolymfangiom
91800Osteom, NS
91803Osteosarkom, NS
91813Chondroblastický osteosarkom
91823Fibroblastický osteosarkom
91833Telangiektatický osteosarkom
91843Osteosarkom v Pagetově nemoci kosti
91853Malobuněčný osteosarkom
91863Centrální osteosarkom
91873Intraoseální dobře diferenc. osteosarkom
91910Osteoidní osteom, NS
91923Parosteální osteosarkom
91933Periostální osteosarkom
91943"High grade" povrchový osteosarkom
91953Intrakortikální osteosarkom
92000Osteoblastom, NS
92001Agresivní osteoblastom
92100Osteochondrom
92101Osteochondromatóza, NS
92200Chondrom, NS
92201Chondromatóza, NS
92203Chondrosarkom, NS
92210Juxtakortikální chondrom
92211Juxtakortikál.chondrom s dysp.(Bng,Mlg?)
92213Juxtakortikální chondrosarkom
92300Chondroblastom, NS
92301Chondroblastom s dysplazií !Bng, Mlg?)
92303Chondroblastom, maligní
92313Myxoidní chondrosarkom
92403Mezenchymální chondrosarkom
92410Chondromyxoidní fibrom
92423Chondrosarkom z jasných buněk
92433Dediferencovaný chondrosarkom
92501Obrovskobuněčný nádor kosti, NS
92503Obrovskobuněčný nádor kosti, maligní
92511Obrovskobuněčný nádor měkkých tkání, NS
92513Maligní obrovskobuněčný nádor měk. tkání
92520Tenosynoviální obrovskobuněčný nádor
92521Tenosynoviál.obrovskob. nádor (Bng,Mlg?)
92523Maligní tenosynoviál.obrovskobuněč.nádor
92603Ewingův sarkom
92613Adamantinom dlouhých kostí
92620Osifikující fibrom
92700Odontogenní nádor, benigní
92701Odontogenní nádor, NS
92703Odontogenní nádor, maligní
92710Ameloblastický fibrodentinom
92720Cementom, NS
92730Cementoblastom, benigní
92740Cementifikující fibrom
92750Obrovský (gigantiformní) cementom
92800Odontom, NS
92810Složený odontom
92820Komplexní odontom
92900Ameloblastický fibroodontom
92901Ameloblast.fibroodontom s dysp.(Bng,Mlg)
92903Ameloblastický odontosarkom
93000Adenomatoidní odontogenní nádor
93010Kalcifikující odontogenní cysta
93020Odontogenní nádor ze stínových buněk
93100Ameloblastom, NS
93101Ameloblastom s dysplazií (Bng, Mlg?)
93103Ameloblastom, maligní
93110Odontoameloblastom
93120Skvamózní odontogenní nádor
93200Odontogenní myxom
93210Centrální odontogenní fibrom
93220Periferní odontogenní fibrom
93300Ameloblastický fibrom
93301Ameloblastický fibrom s dysp.(Bng, Mlg?)
93303Ameloblastický fibrosarkom
93400Kalcifik. epiteliální odontogenní nádor
93411Odontogenní nádor z jasných buněk
93413Odontogenní nádor z jasných buněk,malig.
93423Odontogenní karcinosarkom
93501Kraniofaryngeom
93511Kraniofaryngeom, adamantinomatózní
93521Kraniofaryngeom, papilární
93601Pinealom
93611Pineocytom
93623Pineoblastom
93630Melanotický neuroektodermový nádor
93631Melanot.neuroektodermový nád.(Bng, Mlg?)
93633Melanotický neuroektodermový nádor, Mlg
93643Periferní neuroektodermový nádor
93653Askinův nádor
93701Chordom (Bng, Mlg?)
93702Chordo (Mlg, in situ?)
93703Chordom, NS
93713Chondroidní chordom
93723Dediferencovaný chordom
93730Parachordom
93731Parachordom
93732Parachordom (Mlg, in situ?)
93733Parachordom, maligní
93803Gliom, maligní
93813Gliomatóza mozku
93823Smíšený gliom
93831Subependymom
93841Subependymální obrovskobuněč. astrocytom
93900Papilom choroidálního plexu, NS
93901Atypický papilom choroidálního plexu
93903Karcinom choroidálního plexu
93913Ependymom, NS
93923Ependymom, anaplastický
93933Papilární ependymom
93941Myxopapilární ependymom
93943Myxopapilární ependymom, maligní
94003Astrocytom, NS
94013Astrocytom, anaplastický
94103Protoplazmický astrocytom
94113Gemistocytární astrocytom
94121Desmoplastický infantilní astrocytom
94130Dysembryoplastický neuroepiteliál.nádor
94203Fibrilární astrocytom
94211Pilocytický astrocytom
94213Pilocytický astrocytom, maligní
94233Polární spongioblastom
94243Pleomorfní xantoastrocytom
94303Astroblastom
94403Glioblastom, NS
94413Gigantocelulární glioblastom
94421Gliofibrom
94423Gliosarkom
94441Chordoidní gliom
94503Oligodendrogliom, NS
94513Oligodendrogliom, anaplastický
94603Oligodendroblastom [obs]
94703Meduloblastom, NS
94713Desmoplastický nodulární meduloblastom
94723Medulomyoblastom
94733Primitivní neuroektodermový nádor, NS
94743Velkobuněčný meduloblastom
94803Cerebelární sarkom, NS [obs]
94900Ganglioneurom
94901Ganglioneurom (Bng, Mlg?)
94903Ganglioneuroblastom
94910Ganglioneuromatóza
94920Gangliocytom
94930Dysplastický gangliocytom mozečku
95003Neuroblastom, NS
95010Meduloepiteliom, benigní
95011Meduloepiteliom (Bng, Mlg?)
95013Meduloepiteliom, NS
95020Teratoidní meduloepiteliom, benigní
95021Teratoidní meduloepiteliom (Bng, Mlg?)
95023Teratoidní meduloepiteliom
95033Neuroepiteliom, NS
95043Spongioneuroblastom
95051Gangliogliom, NS
95053Gangliogliom, anaplastický
95061Centrální neurocytom
95063Centrální neurocytom, maligní
95070Paciniánský nádor
95083Atypický teratoidní/rhabdoidní nádor
95100Retinocytom
95103Retinoblastom, NS
95113Retinoblastom, diferencovaný
95123Retinoblastom, nediferencovaný
95133Retinoblastom, difuzní
95141Retinoblastom, spontánně regredovaný
95203Olfaktoriální neurogenní nádor
95213Olfaktoriální neurocytom
95223Olfaktoriální neuroblastom
95233Olfaktoriální neuroepiteliom
95300Meningiom, NS
95301Meningiomatóza, NS
95303Meningiom, maligní
95310Meningoteliální meningiom
95320Fibrózní meningiom
95330Psamomatózní meningiom
95340Angiomatózní meningiom
95350Hemangioblastický meningiom [obs]
95370Přechodný meningiom
95381Meningiom z jasných buněk
95383Papilární meningiom
95391Atypický meningiom
95393Meningeální sarkomatóza
95400Neurofibrom, NS
95401Neurofibromatóza, NS
95403Maligní nádor z pochev periferních nervů
95410Melanotický neurofibrom
95500Plexiformní neurofibrom
95600Neurilemom, NS
95601Neurinomatóza
95603Neurilemom, maligní [obs]
95613Malig.nád. z pochev perif.nerv.rhabd.dif
95620Neurothekeom
95700Neurom, NS
95710Perineuriom, NS
95711Perineuriom (Bng, Mlg?)
95713Perineuriom, maligní
95800Nádor z granulárních buněk, NS
95801Nádor z granulárních buněk (Bng, Mlg?)
95803Nádor z granulárních buněk, maligní
95813Alveolární sarkom měkkých tkání
95820Nádor z granulár. buněk selární oblasti
95903Maligní lymfom, NS
95913Maligní lymfom, non-Hodgkinův, NS
95963Složený Hodgkinův a non-Hodgkinův lymfom
96503Hodgkinův lymfom, NS
96513Hodgkinův lymfom, bohatý na lymfocyty
96523Hodgkinův lymfom, smíšený, NS
96533Hodgkinův lymfom, lymfocytodepleční, NS
96543Hodgkin.lymf.,lymfocytodepleč.,dif.fibr.
96553Hodgkin.lym.,lymfocytodepleč.,retikulár.
96593Hodgkin.lym.,nodul.,lymfocytár.predomin.
96613Hodgkinův granulom [obs]
96623Hodgkinův sarkom [obs]
96633Hodgkinův lymfom, nodulární skleróza, NS
96643Hodgkin.lym.,nodulár.skleróza,buněč.fáze
96653Hodgkin.lym.,nodulární skleróza,grade 1
96673Hodgkin.lym.,nodulární skleróza,grade 2
96703Maligní lymfom z malých B lymfocytů, NS
96713Lymfom maligní lymfoplazmocytický
96733Lymfom z plášťových buněk
96753Malig.lymfom, smíš.,z mal. a vel.bu.dif.
96783Primární exsudativní lymfom
96793Mediastinál. velkobuněč.lymfom z B buněk
96803Malig.lymfom, velkobuněč.,z B bu.,dif.NS
96843Mal.lymf.,velkob.,z B bu.,dif.,imun.,NS
96873Burkittův lymfom, NS
96893Splenic.lymfom z B buněk marginální zóny
96903Folikulární lymfom, NS
96913Folikulární lymfom, grade 2
96953Folikulární lymfom, grade 1
96983Folikulární lymfom, grade 3
96993Lymfom z B buněk marginální zóny, NS
97003Mycosis fungoides
97013Sézaryho syndrom
97023Lymfom ze zral. T buněk, NS
97053Angioimunoblastický lymfom z T buněk
97083Podkož.panikulitidě podob.lymfom z T bu.
97093Kožní lymfom z T buněk, NS
97143Anapl.velk.lymf.z T buněk a z b.nul.typu
97163Hepatosplenický gamma-delta buněč.lymfom
97173Intestinální lymfom z T buněk
97181Lymfomatózní papulóza
97183Prim.kož.CD30+ T buněč.lymfoprolif.por.
97193Lymfom z NK/T buněk, nosu a nosního typu
97273Lymfoblastický lymfom z prekurzor.buněk
97283Lymfoblastic.lymfom z prekurzor. B buněk
97293Lymfoblastic.lymfom z prekurzor. T buněk
97313Plazmocytom, NS
97323Mnohotný myelom
97333Plazmocytární leukemie
97343Plazmocytom,extramedulární (extraosální)
97401Mastocytom, NS
97403Sarkom z žírných buněk
97413Maligní mastocytóza
97423Leukemie ze žírných buněk
97503Maligní histiocytóza
97511Histiocytóza z Langerhansových buněk, NS
97513Histiocytóza z Langerhansových buněk,Mlg
97521Histiocytóza z Langerhans.buněk, unifok.
97523Histiocytóza z Langerhan.b., unifok.,Mlg
97531Histiocytóza z Langerhan.buněk,multifok.
97533Histiocytóza z Langerh.b.multifok., Mlg
97543Histiocytóza z Langerhans.buněk,disemin.
97553Histiocytický sarkom
97563Sarkom z Langerhansových buněk
97571Nádor z interdigitujících dendritic. b.
97573Sarkom z interdigituj. dendritických b.
97581Nádor z folikulárních denritických buněk
97583Sarkom z folikulárních dendritických b.
97603Imunoproliferativní nemoc, NS
97613Waldenströmova makroglobulinemie
97623Nemoc z těžkých řetězců, NS
97643Imunoproliferativní nemoc tenkého střeva
97651Monoklonální gamapatie neurčit. významu
97661Angiocentrická imunoproliferativní léze
97671Angioimunoblastická lymfadenopatie
97681T-gama lymfoproliferativní nemoc
98003Leukemie, NS
98013Akutní leukemie, NS
98053Akutní bifenotypická leukemie
98203Lymfoidní leukemie, NS
98233Chron.lymfocyt.leuk./malo.lym.lym.z B b.
98263Leukemie z Burkittových buněk
98273Adultní leuk./lymfom z T b.(HTLV-1 poz.)
98311Lymfocyt.leukemie z vel.granulár.T buněk
98313Lymfoid. leukemie z velkých granulár. b.
98323Prolymfocytická leukemie, NS
98333Prolymfocytická leukemie, typ z B buněk
98343Prolymfocytická leukemie, typ z T buněk
98353Lymfoblast.leukemie z prekurzor.buněk,NS
98363Lymfoblast.leukemie z prekurzor. B buněk
98373Lymfoblast.leukemie z prekurzor. T buněk
98403Akutní myeloidní leukemie, typ M6
98603Myeloidní leukemie, NS
98613Akutní myeloidní leukemie, NS
98633Chronická myeloidní leukemie, NS
98663Akutní promyelocytická leukemie
98673Akutní myelomonocytická leukemie
98703Akutní bazofilní leukemie
98713Ak.myeloid.leukemie s abnor.eosin.v k.d.
98723Akutní myeloidní leukemie,minimál.difer.
98733Akutní myeloidní leukemie bez vyzrávání
98743Akutní myeloidní leukemie s vyzráváním
98753Chronic.myeloid.leukemie,BCR/ABL pozitiv
98763Atyp.chron.myeloid.leukemie,BCR/ABL neg.
98913Akutní monocytická leukemie
98953Akut.myeloid.leuk.s dysplaz.ve více řad.
98963Akut.myeloidní leukemie,t(8;21)(q22;q22)
98973Akut.myeloid.leukemie s abnormalit.11q23
99103Akutní megakaryoblastická leukemie
99203Akut.myeloidní leukemie spoj.s terap.,NS
99303Myeloidní sarkom
99313Akutní panmyelóza s myelofibrózou
99403Trichocelulární leukemie
99453Chronická myelomonocytická leukemie, NS
99463Juvenilní myelomonocytická leukemie
99483Agresivní leukemie z NK buněk
99503Polycytemie pravá
99603Chronická myeloproliferativní nemoc, NS
99613Myeloskleróza s myeloidní metaplazií
99623Esenciální trombocytemie
99633Chronická neutrofilní leukemie
99643Hypereosinofilní syndrom
99701Lymfoproliferativní porucha, NS
99751Myeloproliferativní nemoc, NS
99803Refrakterní anémie
99823Refrakterní anémie se sideroblasty
99833Refrakterní anémie s excesem blastů
99843Refrak.anémie s exces.blastů v trasfor.
99853Refrak.cytopenie s dyspla.ve více řadách
99863Myelodysplast.syndrom s delec.5q(5q-) s.
99873Myelodysplastic.syndrom spoj.s terap.,NS
99893Myelodysplastický syndrom, NS