Obsah číselníku MYKVYSET (NZIS)

1mikroskopicky
2kultivačně
3BACTEC-MB/BACT...
4PCR-MTD-LCR...