Obsah číselníku NAHRADY (NZIS)

3Úraz zaviněný jinou osobou
4Alkohol, omamné látky
5Pracovní úraz
6Sociální důvod hospitalizace
7Porušení léčebného režimu
9Nemoc z povolání