Obsah číselníku NELPRO (NZIS)

1stav nevyžaduje
2místní rozsah nádoru
3generalizaci
4kontraindikace nesouvisející s nádorem
5odmítnutí léčby
6úmrtí
9neznámo, neudáno