Obsah číselníku OBOR (NZIS)

01Vnitřní lékařství
02Kardiologie
03Revmatologie
04Diabetol. a endok.
05Gastroenterologie
07Klin. farmakologie
08Geriatrie
09Infekční lékařství
10Alerg. a klin.imun.
11Pneumologie a ftiz.
12Neurologie
13Psychiatrie
14Sexuologie
15Pracovní lékařství
16Dětské lékařství
17Angiologie
18Gynekol.a porodnic.
19Neonatologie
20Chirurgie
21Neurochirurgie
22Plastická chirurgie
23Kardiochirurgie
24Traumatologie
25Anestez.a int. med.
26Ortopedie
27Urologie
28Otorinolaryngologie
29Foniatrie
30Oftalmologie
31Onkochirurgie
32Dermatovenerologie
33Klinická onkologie
34Radiační onkologie
35Dorostové lékařství
36Tělovýchov.lékařství
37Lékařská genetika
38Klinická osteologie
39Posudkové lékařství
40Všeobec.prakt.lékař.
41PL pro děti a dorost
42Perinatologie
43Kl.výž.a int.met.p.
44Dětská revmatologie
45Korektiv.dermatolog.
46Nefrologie
47Klinická biochemie
48Hemat.a transfúz.sl.
49Radiologie,zobraz.m.
50Ortoped.protetika
51Cévní chirurgie
52Rehab.a fyzik.medic.
53Nukleární medicína
54Patologie
55Soudní lékařství
56Hygiena a epidemiol.
57Hygiena obec.a kom.
60Hygiena výživy
61Hygiena dětí a dor.
62Epidemiologie
63Lékař.mikrobiologie
64Dětská chirurgie
65Dětská onkologie
66Dětská psychiatrie
67Děts.dermatovenerol.
68Děts.gastroenterol.
69Popálenin. medicína
70Dětská pneumologie
71Dětská radiologie
72Funkční diagnostika
73Dětská urologie
74Děts.otorinolaryng.
75Urgentní medicína
76Dětská kardiologie
77Dětská nefrologie
78Dětská neurologie
79Dětská gynekologie
80Hrudní chirurgie
81Intenzivní medicína
82Intervenč.radiologie
83Neuroradiologie
84Gerontopsychiatrie
85Hyperbarická medic.
86Paliativní medicína
87Medic.dlouhodob.péče
88Onkogynekologie
89Urogynekologie
90Algeziologie
91Reprodukční medicína
92Návykové nemoci
93Veřejné zdravotnic.
94Koloproktologie
96Maxilofaciální chir.
97Ostatní obory LP
98Ostatní obory SVLS
99Ostatní obory
F1Farmaceut.technolog.
F2Klinická farmacie
F3Laborat. a vyšetř.m.
F4Nemocnič.lékárenství
F5Radiofarmaka
F6Veřejné lékárenství
F7Farmaceutická kontr.
F8Onkologická farmacie
F9Nutriční podpora
FAAdiktol. péče v lék.
FBFarm.péče o geri.p.
FCFarmakoekonomika
Z0Zubní lékařství
Z1Ortodoncie
Z2Orál.a maxilof.chir.
Z3Klinic. stomatologie