OB_SPEC - Obory specializačního vzdělávání

00Neudán
01Alergologie a klinická imunologie
02Anesteziologie a intenzivní medicína
03Angiologie
04Foniatrie
05Cévní chirurgie
06Dermatovenerologie
07Dětská a dorostová psychiatrie
08Dětská dermatovenerologie
09Dětská gastroenterologie a hepatologie
11Dětská chirurgie
12Dětská kardiologie
13Dětská nefrologie
14Dětská neurologie
15Dětská onkologie a hematoonkologie
16Dětská otorinolaryngologie
17Dětská pneumologie
18Dětská radiologie
19Dětská revmatologie
20Dětská urologie
21Dětské lékařství
22Diabetologie a endokrinologie
23Dorostové lékařství
25Epidemiologie
26Gastroenterologie
27Geriatrie
28Gerontopsychiatrie
29Gynekologie a porodnictví
30Hematologie a transfúzní lékařství
31Hrudní chirurgie
32Hygiena a epidemiologie
33Hygiena dětí a dorostu
34Hygiena obecná a komunální
35Hygiena výživy a předmětů běžného užívání
36Hyperbarická medicína a letecká medicína
37Chirurgie
38Infekční lékařství
39Intenzivní medicína
40Intervenční radiologie
41Kardiochirurgie
42Kardiologie
43Klinická biochemie
44Klinická farmakologie
45Klinická onkologie
46Korektivní dermatologie
47Lékařská genetika
48Lékařská mikrobiologie
49Maxilofaciální chirurgie
50Návykové nemoci
51Nefrologie
52Neonatologie
53Neurochirurgie
54Neurologie
55Neuroradiologie
56Nukleární medicína
57Oftalmologie
58Otorinolaryngologie
59Ortopedie
60Paliativní medicína
61Patologie
62Plastická chirurgie
63Popáleninová medicína
64Posudkové lékařství
65Pracovní lékařství
66Praktické lékařství pro děti a dorost
67Všeobecné praktické lékařství
68Psychiatrie
69Radiační onkologie
70Radiologie a zobrazovací metody
71Rehabilitační a fyzikální medicína
72Reprodukční medicína
73Revmatologie
75Sexuologie
76Soudní lékařství
77Tělovýchovné lékařství
78Pneumologie a ftizeologie
79Traumatologie
80Urgentní medicína
81Urologie
83Vnitřní lékařství
84Klinická osteologie
85Medicína dlouhodobé péče
86Onkogynekologie
87Perinatologie a fetomaternální medicína
88Urogynekologie
89Algeziologie
90Klinic. výživa a intenziv. metabol. péče
91Koloproktologie
92Onkochirurgie
99Ostatní
F1Farmaceutická technologie
F2Klinická farmacie
F3Laboratorní a vyšetř. metody ve zdravot.
F4Nemocniční lékárenství
F5Radiofarmaka
F6Veřejné lékárenství
F7Farmaceutická kontrola
F8Onkologická farmacie
F9Nuriční podpora
FAAdiktologická péče v lékárně
FBFarmaceutická péče o geriatrické pacienty
FCFarmakoekonomika
Z0Stomatologie
Z1Ortodoncie
Z2Orální a maxilofaciální chirurgie
Z3Klinická stomatologie