Obsah číselníku ODDEL (NZIS)

00Bez specifikace
01Interna
02Kardiologie
03Revmatologie
04Diabetologie
05Gastroenterol.
06Endokrinologie
07Klin. farmakol.
08Geriatrie
09Infekční
10Alerg.,klin.im.
11Pneumol., ftiz.
12Neurologie
13Psychiatrie
14Sexuologie
15Nem. z povolání
16Pediatrie
17Angiologie
18Gynekologie
19Novorozenecké
20Chirurgie
21Neurochirurgie
22Plast.chirurgie
23Kardiochirurgie
24Traumatologie
25ARO
26Ortopedie
27Urologie
28ORL
29Foniatrie
30Oftalmologie
31Stomatologie
32Dermatovenerol.
33Klin.onkologie
34Radiač.onkolog.
35Dorostové
36Tělových.lékař.
37Lékař. genetika
38Záchranná služ.
39Dět. chirurgie
40PL pro dospělé
41PL pro děti
42PL stomatolog
43PL gynekolog
44Baln.a fyziatr.
45Korekt. dermat.
46Nefrologie
47Klin. biochemie
48Klin. hematol.
49Radiologie
50Ortoped.protet.
51Transfúzní sl.
52Rehab. a fyz.m.
53Nukl. medicína
54Patologie
55Soudní lékař.
56Hrud. chirurgie
57Hyg.obec.a kom.
58Hygiena a epid.
59Dět. onkologie
60Cévní chirurgie
61Dět. dermat.
62Epidemiologie
63Mikrobiologie
64Pracovní lékař.
65Hemodialýza
66Dět.psychiatrie
67Centr. příjem
68Tkáňová banka
69Léčba popálenin
70Operační sály
71Dětské oční
72Funkční diag.
73Dětská urologie
74Dětská ORL
75Intenzivní péče
76Dět. kardiolog.
77Dět. nefrologie
78Dět. neurologie
79Dět. gynekolog.
80Lékárenské
81Zdrav. prostř.
82Krevní banka
83Stacionář
84Gerontopsych.
85Hyperbar. med.
86DIP
87Léčba bolesti
88Paliativní péče
89Ošetřovat. péče
90DIOP
91Reproduk. med.
92AT-návyk. nem.
94Ortodoncie
95Doprava
96Maxilofac.chir.
97Ostatní odd.