Obsah číselníku PODAT (NZIS)

1samostatně
2kontrolovaně
3kombinace 1 a 2