Obsah číselníku POHLAV (NZIS)

0neudáno
1muž
2žena
3nelze specifikovat