Obsah číselníku POPUPT (NZIS)

1nestanoví
2stanoví