Obsah číselníku PRACOV (NZIS)

00Bez specifikace
01Interna
02Kardiologie
03Revmatologie
04Diabetologie
05Gastroenterol.
06Endokrinologie
07Klin.farmakol.
08Geriatrie
09Dět. gastroent.
10Alerg.,kl.imun.
11Pneumol., ftiz.
12Neurologie
13Psychiatrie
14Sexuologie
15Nem. z povolání
17Dět. nefrologie
18Gynekologie
19Neonatologie
20Chirurgie
21Neurochirurgie
22Plast. chirurg.
23Kardiochirurgie
24Traumatologie
25JIP RES
26Ortopedie
27Urologie
28ORL
29Foniatrie
31Dět. gynekolog.
32Dětské kožní
33Klin. onkologie
35Dět. neurologie
36Dět. psychiatr.
37Dět. pneumolog.
38Záchranná služ.
39Dět. chirurgie
40Dět. revmatol.
42Angiologie
45Korektiv. derm.
47Klin. biochemie
48Kl. hematologie
50Protetika
51Transfuzní
52Rehab., fyz. m.
53JIP onkohemat.
54JIP intermed.
55Toxikologie
56Hrud. chirurgie
57JIP arytmická
58Sterilizace
59Dět. onkologie
60Cévní chirurgie
61Logopedie
62AIDS
63LSPP
64Psychologie
65Hemodialýza
66Koronární jedn.
67Porodnice
68Dermatovenerol.
69Tkáňová banka
70Operační sály
71Dětské oční
72Funkční diag.
73Dětská urologie
74Dětská ORL
75JIP
76Dět. kardiolog.
77Poradna
78Laboratoř
79Zbytek oddělení
81Plazmafer. cen.
82Krevní banka
83Cytol., histol.
84Gerontopsych.
85Hyperbarická m.
86Lékař. stanice
87Léčba bolesti
88DIP
89Ošetřovat. péče
90DIOP
91Reprodukč. med.
92AT-návyk. nem.
93Parodontologie
94Ortodoncie
95Dentál. hygiena
96Stomatochirurg.
97Kalmetizace
98Nefrologie
99Ost. pracoviště