Obsah číselníku PRACPOM (NZIS)

0neudáno
1prac.pom.na dobu neurčitou
2prac.pom.na dobu určitou
3soukromá praxe (vlastník nebo spolumajitel)