Obsah číselníku PRIJ (NZIS)

1neodkladné
2plánované
3jiné