Obsah číselníku PRIN (NZIS)

01žádné
02vředová choroba
03diabetes mellitus
04duševní onemocnění
05jaterní onemocnění
06zhoubný novotvar
07silikóza
08pneumokonióza jiná
09chron.on.plic a průdušek
10HIV pozitivita
11AIDS
12jiné
13neznámo