Obsah číselníku PRIP (NZIS)

01žádné
02marginální skupiny
03alkoholik
04toxikoman
05bezdomovec
06osaměle žijící
07nezaměstnaný
08azylant
09kuřák
10výkon trestu
11vazba
12homosexuál
13promiskuitní chování
14kortikoterapie
15dialýza
16těhotenství
17mateřství do 1 r.p.p.
18psychiatrická léčebna
19hospit.pro jiné onem.
20LDN, hospic
21domov důchodců
22jiná sociální lůžka
23učitel
24potravinář
25zdravotník
26Rom
27kontakt s TBC
28fibrózní léze
29jiné
30neznámo