Obsah číselníku PRISL (NZIS)

1občan ČR
2občan ostatních zemí EU s trvalým bydlištěm v ČR
3občan zemí mimo EU s trvalým bydlištěm v ČR