Obsah číselníku REOPER (NZIS)

0ne
1ano, na stejném ooddělení téhož zařízení
2ano, na jiném oddělení téhož zařízení
3ano, v jiném zařízení, než byla provedena původ.operace