Obsah číselníku REZUM (NZIS)

1INH
2RMP
3PZA
4EMB
5STM
6nevyš.
7neznámo