Obsah číselníku RIZIKO (NZIS)

1styk s cizincem
2nechráněný styk
3alkoholik
4i.v. uživatel drog
5vazba
6vězeň
7bezdomovec
8jiná
9nezjištěna