Obsah číselníku RNAVYKL (NZIS)

1kouření
2alkohol
3drogy