Obsah číselníku RPLOD (NZIS)

1fyziologický
2suspektní
3patologický