Obsah číselníku RSTAVD (NZIS)

1fyziologický
2suspektní
3patologický
4zemřelo do 7.dne