Obsah číselníku RTGNAL (NZIS)

1svědčí pro TBC
2nesvědčí pro TBC