Obsah číselníku RZHOD (NZIS)

1fyziologický
2rizikový
3patologický