SENTINEL - Sentinelová mízní uzlina

0negativní
1pozitivní
Xnestanovena