Obsah číselníku SEXCHOV (NZIS)

1prostituce
2promiskuita
3náhodný styk
4jiné
5nezjištěno