Obsah číselníku SEXZAM (NZIS)

1heterosexuál
2homosexuál
3bisexuál
4jiné
5nezjištěno