SMVARLE - Sérové nádorové markery (jen u varlat)

0jsou v mezích normálních hodnot
1LDH<1,5xN a hCG<5000 a AFP<1000
2LDH=1,5-10xN nebo hCG=5000-50000 nebo AFP=1000-10000
3LDH>10xN nebo hCG>50000 nebo AFP>10000
Xnejsou k dispozici nebo nebyly provedeny