Obsah číselníku SPESKU (NZIS)

01Sdružení zdrav. zařízení
10Nemocnice
11Odborné léčebné ústavy pro dospělé
12Odborné léčebné ústavy pro děti
13Lázeňské léčebny
14Sanatoria a ozdravovny
18Hospice
19Další lůžková zařízení
30Polikliniky, sdružená ambul.zařízení
31Zdravotní střediska
32Samostatné ordinace
33Dětská diagnostická centra
34Samostat.zařízení psychologa,logopeda
35Samostatná zařízení dalších nelékařů
36Samostatné laboratoře
37Samostatná zařízení transfuzní služby
38Samost.lékařské služby první pomoci
39Další ambulantní zařízení
40Sdružení dětských zařízení
41Kojenecké ústavy
42Dětské domovy
43Dětská centra a stacionáře
44Jesle, mikrojesle
45Další dětská zařízení
46Stacionáře pro dospělé
47Záchytné stanice
48Dopravní a záchranná zdravotní služba
49Ostatní zvláštní zdravotnická zařízení
50Lékárenská služba
51Lékárny
52Výdejny
53Kontrola léčiv
54Sklady zdravotnického materiálu
60Orgány ochrany veřejného zdraví
83Zařízení dalšího vzdělávání
90Ostatní organizace řízené MZ
95Ostatní zdravotnická zařízení
96Zařízení bez zdravotnické péče