Obsah číselníku STATPRIS (NZIS)

0bez státní příslušnosti
1občan
2uprchlík
9státní příslušnost neznáma, neuvedena