Obsah číselníku SWHO2 (NZIS)

01Cholera
02Diarea a g-enter.předp.inf.pův
03Jiné střevní infekční nemoci
04Tuberkulóza dýchacího ústrojí
05Jiná tuberkulóza
06Mor [pestis]
07Tetanus
08Záškrt [diphtheria]
09Dávivý kašel [pertussis]
10Meningokokové infekce
11Septikémie
12Infekce přen.převážně sex.způs
13Ak.poliomyelitida[ak.dět.obr.]
14Vzteklina [rabies]
15Žlutá zimnice
16J.vir.a vir.hemor.hor.př.člen.
17Spalničky [morbilli]
18Virová hepatitida
19Onem.virem lid.imunodef.[HIV]
20Malárie
21Leishmanióza
22Trypanosomóza
23Schistosomóza
24Zbýv.někt.inf.a parazit.nemoci
25ZN rtu, ústní dutiny a hltanu
26ZN jícnu
27ZN žaludku
28ZN tl.střeva,konečníku a řiti
29ZN jater a intrahep.žluč.cest
30ZN slinivky břišní
31ZN hrtanu
32ZN průdušnice,průdušky a plíce
33Zhoubný melanom kůže
34ZN prsu
35ZN děložního hrdla (cervixu)
36ZN j.a neurčených částí dělohy
37ZN vaječníku
38ZN prostaty
39ZN močového měchýře
40ZN mozkom.plen,mozku a j.č.CNS
41Lymfom ne-Hodgkinův
42M.myelom a zh.plasmocyt.novotv
43Leukémie
44Zbývající zhoubné novotvary
45Anémie
46Diabetes mellitus
47Podvýživa
48P.duš.a p.ch.zp.už.psychoakt.l
49Meningitidy
50Alzheimerova nemoc
51Ak.revm.hor.a chr.revm.ch.srd.
52Hypertenzní nemoci
53Ischemické nemoci srdeční
54Jiné nemoci srdce
55Cévní nemoci mozku
56Ateroskleróza
57Zbýv.nemoci oběhové soustavy
58Chřipka
59Pneumonie
60J.ak.inf.dol.č.dýchacího ústr.
61Chron.nem.dol.č.dých.ústrojí
62Zbýv.nemoci dýchací soustavy
63Žaludeční a dvanáctníkový vřed
64Nemoci jater
65Nem.glom.,tub-interst.nem.ledv
66Těhotenství končící potratem
67Úmrtí s.př.s těh.,por.a šestin
68Úmr.s.nepř.s těh.,por.a šestin
69Někt.stavy vzn.v perinat.obd.
70Vroz.vady, def.a chrom.abnorm.
71Př., zn.a abn.kl.a l.nál.nez.j
72Všechny jiné nemoci
73Dopravní nehody
74Pády
75Náhodné (u)tonutí a potopení
76Vystav.kouři,ohni,dýmu a plam.
77Náh.otr.škodl.látk.a exp.j.půs
78Úmysl.sebepoškoz.(sebevražda)
79Napadení (útok)
80Všechny jiné vnější příčiny
90SARS