Obsah číselníku SWHO4 (NZIS)

01Diarea a g-enter.předp.inf.pův
02Jiné střevní infekční nemoci
03Tuberkulóza
04Tetanus
05Záškrt [diphtheria]
06Dávivý kašel [pertussis]
07Meningokokové infekce
08Septikémie
09Ak.poliomyelitida[ak.dět.obr.]
10Spalničky [morbilli]
11Onem.virem lid.imunodef.[HIV]
12Jiné virové nemoci
13Malárie
14Zbýv.někt.inf.a parazit.nemoci
15Leukémie
16Zbývající zhoubné novotvary
17Anémie
18Zb.n.krve,krtv.o.a n.por.m.im.
19Podvýživa a j.nutrič.karence
20Meningitidy
21Zbýv.nemoci nervové soustavy
22Pneumonie
23J.akutní infekce dých.soustavy
24Nemoci trávicí soustavy
25Post.pl.a nov.on.m.a k.t.a por
26Por.sp.s dél.těh.a s růstem pl
27Poranění za porodu
28Nitroděl.hypoxie a por.asfyxie
29Respirační tíseň novorozence
30Vrozená pneumonie
31J.por.dých.soustavy novorozen.
32Bakteriální sepse novorozence
33Zán.pupeč.novor.s mí.krv.n.bez
34Krv.st.a hemat.por.pl.a novor.
35Zbýv.stavy vzni.v perinat.obd.
36Vroz.hydrocef.a rozštěp páteře
37Jiné vroz.vady nerv.soustavy
38Vrozené vady srdce
39Jiné vroz.vady oběh.soustavy
40Downův sy.a j.abnorm.chromosom
41Jiné vrozené vady
42Sy.náhlé smrti dítěte(kojence)
43J.přízn.,zn.a a.kl.a lab.ná.NJ
44Všechny jiné nemoci
45Dopravní nehody
46Náhodné (u)tonutí a potopení
47Jiná náhodná ohrožení dýchání
48Vystav.kouři,ohni,dýmu a plam.
49Náh.otr.škodl.látk.a exp.j.půs
50Napadení [útok]
51Všechny jiné vnější příčiny
90SARS