Obsah číselníku TDG (NZIS)

010Někt.infekč.a parazit.nemoci
020Novotvary
030N.krve,kr.org.a n.por.mech.im.
040Nem.endokr.,výž.a přem.látek
050Poruchy duš.a poruchy chování
060Nemoci nervové soustavy
070Nemoci oka a očních adnex
080Nem.ucha a bradavk.výběžku
090Nemoci oběhové soustavy
100Nemoci dýchací soustavy
110Nemoci trávicí soustavy
120Nem.kůže a podkožního vaziva
130N.sval.a kost.sous.a poj.tkáně
140Nem.močové a pohlavní soustavy
150Těhotenství, porod a šestined.
160Něk.stavy vzniklé v perin.obd.
170Vroz.vady, def.a chrom.abnorm.
180Příz., zn.a abn.kl.a l.nál.NJ
190Por.a otr.a n.j.násl.vněj.příč
200Vnější příč.nemocn.a úmrtnosti
210Fakt.ovl.zdr.stav a k.se zdr.s
220Kódy pro speciální účely