Obsah číselníku TYPFO (NZIS)

10Živnostník
20Rolník
31Advokát
32Auditor
33Autorizovaný architekt
34Autoriz.inženýr a tech.
35Daňový poradce
36Komerční právník
37Lékař
38Lékárník
39Notář
40Patentový zástupce
41Stomatolog
42Veterinární lékař
51Provoz.nestát.zdrav.z.
61Burzovní dohodce b.c.p.
62Burzovní dohodce kom.b.
63Makléř
64Obchodník s cennými p.
65Organizátor mimoburz.t.
71Os.-plemenitba hosp.zv.
72Úředně opráv.zeměm.inž.
73Restaurátor
74Rozhodce kolektiv.sporů
75Soudní znalec a tlumoč.
76Zprostředk.v kolekt.sp.
77Zprostředk.v pojišťovn.
78Zprostředk. zaměstnání
79Zprostředk.penz.připoj.
80Projektant pozemk.úprav
81Pojišť. makléř
91Ostatní