Obsah číselníku TYPJZ (NZIS)

1100Org. - právní subjekt
1199Organ.-práv.subj.v lik.
1200VOJ zapsaná do obch.rej
7120Soukromý podnikatel
7121Soukr.podnikatel v ŽR
7123Soukr.pod.reg.po 1.1.92