Obsah číselníku TYPORG (NZIS)

10organiz.složka státu
11org.slož.úz.sam.cel.
20příspěvková
30fyzická osoba
40práv.osoba - v.o.s.
41práv.osoba - k.s.
42práv.osoba - s.r.o.
43práv.osoba - a.s.
44práv.osoba- družstvo
45práv.osoba - nadace
46práv.osoba - jiná
47práv.osoba - o.p.s.
50státní podnik