Obsah číselníku TYPV (NZIS)

1identifikace pacienta
2diagnostické údaje
Avýkony
Hidentifikace pacient
Lvýkony
Pidentifikace zařízení
Vvýkony
Zzvláštní položky